LLIBRES PER CURSOS

2014/15
CURS
3 anys
+/-20
4 anys
24
5 anys
29

1r
30

NOM
Grafilletres 1
Grafilletres 2
Jungle Fun 2 Student’s Book
Grafilletres 3
Jungle Fun 2 Student’s Book
Matemáticas 1 Cuadernos 1, 2, 3. Cuaderno para practicar – Proyecto DUNA
Ahora ya puedo 1
Lengua Castellana Ventijol 1 CI. Libro del alumno
Ciències Socials i de la naturalesa 1 – Projecte DUNA
Valores Sociales y Cívicos 1. Pellicer 15
Religión católica 1 Illes Balears 15
Beep 1 Student’s Book
Key Arts & Craft 1

2n
29

Matemáticas 2 Cuadernos 1, 2, 3. Cuaderno para practicar – Proyecto TORNASOL
Ahora ya puedo 2
Lengua castellana 2 – Ventijol
Coneixement del medi 2 Illes Balears – Projecte BRISA
Religión católica 2 Illes Balears 15
Món d’emocions 2 Quaderns de treball – Educació emocional 14
Beep 2 Student’s Book
Beep 2 Activity Book
Key Arts & Craft 2
Matemáticas 3 Proyecto DUNA - Libreta de actividades
Matemáticas 3 Proyecto DUNA - Cuadernos para practicar

EDITORIAL

ÀREA

ISBN

CRUÏLLA

LLENGUA

978-84-661-1859-0

CRUÏLLA

LLENGUA

978-84-661-1860-6

RICHMOND PREPRIMARY

ANGLÈS

978-84-668-1302-0

CRUÏLLA

LLENGUA

978-84-661-1861-3

RICHMOND PREPRIMARY

ANGLÈS

978-84-668-1302-0

TEIDE
TEIDE
BARCANOVA

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
CASTELLANO

978-84-307-1762-0
978-84-307-0519-1
978-84-489-2986-2

TEIDE
ANAYA

CIÈNCIES SOCIALS I
DE LA
NATURALESA
VALORES
SOCIALES Y
CÍVICOS

978-84-307-1454-4
978-84-678-4580-8

ANAYA
RICHMOND

RELIGIÓN
ANGLÈS

978-84-678-4578-5
978-84-668-1463-8

UNIVERSITY OF
DAYTON
CRUÏLLA

PLÀSTICA

978-84-675-4768-9

TEIDE
TEIDE
BARCANOVA
TEIDE
ANAYA
BARCANOVA

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
CASTELLANO
MEDI
RELIGIÓN
ESTUDI

RICHMOND

ANGLÈS

978-84-307-7676-4
978-84-307-0520-7
978-84-489-2988-6
978-84-307-7891-1
978-84-667-9828-0
978-84-489-3012-7
978-84-668-1464-5
978-84-668-1428-7

UNIVERSITY OF
DAYTON
CRUÏLLA

PLÀSTICA

978-84-675-4769-6

TEIDE

MATEMÁTICAS

978-84-307-1764-4
978-84-307-1765-1

3r
26

Ortografia catalana 1
Ortografia catalana 2
Ortografia catalana 3
Lengua castellana 3 CM Libro de conocimientos
Lengua castellana 3 CM Dosier de aprendizaje
Ciències Socials 3 Projecte DUNA – Llibre de consulta
Ciències Socials 3 Projecte DUNA – 4 quaderns temàtics
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte DUNA – Llibre de consulta
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte DUNA – 4 quaderns temàtics

BARCANOVA

CASTELLANO

TEIDE
TEIDE

CIÈNCIES
SOCIALS
CIÈNCIES DE LA
NATURALESA

ANAYA

VALORES
SOCIALES Y
CÍVICOS

Religión Católica 3 Illes Balears 12
Beep 3 Student’s Book
Beep 3 Activity Book

ANAYA

RELIGIÓN

RICHMOND

ANGLÈS

UNIVERSITY OF
DAYTON
CRUÏLLA

PLÀSTICA

TEIDE

MATEMÁTICAS

TEIDE

CATALÀ

BARCANOVA

CASTELLANO

TEIDE

MEDI

RICHMOND

ANGLÈS

UNIVERSITY OF
DAYTON
CRUÏLLA

PLÀSTICA

TEIDE

MATEMÁTICAS

TEIDE

CATALÀ

BARCANOVA

CASTELLANO

TEIDE

CIÈNCIES

Matemáticas 4 Proyecto TORNASOL – Libro
Matemáticas 4 Proyecto TORNASOL – Cuaderno de actividades
Ortografia catalana 4
Ortografia catalana 5
Ortografia catalana 6
Lengua castellana 4 Dosier de aprendizaje
Lengua castellana 4 Libro de conocimiento
Coneixement del medi 4 Illes Balears Projecte BRISA - Llibre
Coneixement del medi 4 Illes Balears Projecte BRISA - Quadern
Beep 4 Student’s Book
Beep 4 Activity Book
Key Arts & Craft 4

CATALÀ

Valores Sociales y Cívicos 3. Pellicer 14

Key Arts & Craft 3

4t
25

TEIDE

Matemáticas 5 Proyecto DUNA - Libreta de actividades
Matemáticas 5 Proyecto DUNA - Cuadernos para practicar
Ortografia catalana 7
Ortografia catalana 8
Ortografia catalana 9
Lengua castellana 5 Libro de conocimientos
Lengua castellana 5 Dosier de aprendizaje
Ciències Socials 5 Projecte DUNA – Llibre de consulta

978-84-307-0848-2
978-84-307-0849-9
978-84-307-0850-5
978-84-489-3171-1
978-84-489-3172-8
978-84-307-1455-1
978-84-307-1456-8
978-84-307-1450-6
978-84-307-1451-3
978-84-678-4837-3
978-84-678-4835-9
978-84-668-1010-4
978-84-668-1011-1
978-84-675-4770-2
978-84-307-7633-7
978-84-307-7634-4
978-84-307-0851-2
978-84-307-0852-9
978-84-307-0853-6
978-84-489-3177-3
978-84-489-3176-6
978-84-307-8074-7
978-84-307-8075-4
978-84-668-1422-5
978-84-668-1458-4
978-84-675-4771-9
978-84-307-1767-5
978-84-307-1772-9
978-84-307-0854-3
978-84-307-0855-0
978-84-307-0856-7
978-84-489-3319-7
978-84-489-3320-3
978-84-307-1457-5

27

Ciències Socials 5 Projecte DUNA – 4 quaderns temàtics
Ciències de la Naturalesa 5 Projecte DUNA - Llibre de consulta
Ciències de la Naturalesa 5 Projecte DUNA – 4 quaderns temàtics

978-84-307-1458-2
978-84-307-1452-0
978-84-307-1453-7
978-84-678-5018-5

Valores Sociales y Cívicos 5. Pellicer 10

ANAYA

VALORES
SOCIALES Y
CÍVICOS

Religión Católica 5 Illes Balears 17
Beep 5 Student’s Book
Beep 5 Activity Book

ANAYA

RELIGIÓN

RICHMOND

ANGLÈS

UNIVERSITY OF
DAYTON
CRUÏLLA

PLÀSTICA

TEIDE

MATEMÁTICAS

TEIDE

CATALÀ

BARCANOVA

CASTELLANO

RICHMOND

ANGLÈS

TEIDE

MEDI

Key Arts & Craft 5


28

TEIDE

SOCIALS
CIÈNCIES DE LA
NATURALESA

Matemáticas 6 Proyecto TORNASOL – Libro
Matemáticas 6 Proyecto TORNASOL – Cuaderno de actividades
Ortografia catalana 10
Ortografia catalana 11
Ortografia catalana 12
Lengua castellana 6 Llibre
Lengua castellana 6 Quadern
Beep 6 Student’s Book
Beep 6 Activity Book
Coneixement del medi 6 Illes Balears – Projecte TORNASOL Llibre
Coneixement del medi 6 Illes Balears – Projecte TORNASOL Quaderns

978-84-678-3378-2
978-84-668-0278-9
978-84-668-0858-3
978-84-675-4772-6
978-84-307-7700-6
978-84-307-7701-3
978-84-307-0857-4
978-84-307-0858-1
978-84-307-0859-8
978-84-489-2397-6
978-84-489-2398-3
978-84-668-1531-4
978-84-668-1532-1
978-84-307-8074-7
978-84-307-8075-4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful