Nom i cognoms

Nom de l’escola


Nom de l’institut


Aprofita aquest espai per enganxar-hi alguna foto o fer-hi un dibuix del que més
t’hagi agradat d’ aquest estiu.

PROPOSTES PER TREBALLAR A L’ESTIU


 És important no interrompre, durant períodes llargs de temps, la pràctica
d’habilitats directament relacionades amb la competència comunicativa
lingüística i la competència matemàtica.

 Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de
les feines. És important que aprenguin a treballar d’una manera
organitzada i a planificar-se per poder-ho fer. Han d’acostumar-se a no
voler fer tota la feina el primer dia o a no deixar-la pel darrer.

 Us proporcionem un horari que està pensat perquè el vostre fill o la
vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’estiu en què
realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el compromís que pren
fer-ho.

 És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si
necessita ajuda... Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i
confiança.

 Animeu els vostres fills a aprofitar totes les oportunitats que donen les
vacances per aprendre coses durant aquest període.


Equip de mestres de Cicle SuperiorQuadern per a repassar els continguts clau de
sisè de Primària:

Diaris de les vacances: dues llibretes DIN-A5 una per a llengua catalana i
una altra per a llengua castellana . Mínim deu fulls.
Es valorarà l’ortografia. (OBLIGATORI)

“Prepara l’ESO”. Editorial Text La Galera. ISBN: 978-84-412-1827-7
( OBLIGATORI )

ÀREA DE LLENGUA CATALANA

COMPRENSIÓ LECTORA

“Pla lector Baula: Mags del capvespre”. Editorial Baula. (Llibre de lectura
i quadernet) (opcional).Entrena’t per llegir: http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
Entrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i
de comprensió lectora. El vermell és l’adequat per a cicle superior.
Hi ha diferents unitats amb activitats diverses: memòria visual, velocitat
lectora i comprensió lectora.


Fondo lector:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolecto
r/fondo.htm
És un programa informàtic que intenta motivar i fer més atractiva la
lectura i aconseguir que entenguis bé el que llegeixes.


Lectura eficaç : http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
En aquesta pàgina trobaràs tots aquests exercicis per augmentar la teva
eficàcia lectora.


EXPRESSIÓ ESCRITA


Petites històries: http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.


Crea: http://www.edu365.cat/crea/

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Muds de mots: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/
Exercicis per millorar el vocabulari.


ORTOGRAFIA


Dictats:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60
a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1
e0aRCRD&vgnextfmt=default
Per escoltar el dictat, escriure’l i corregir-lo.

Aventura’t amb l’ortografia:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/
Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de
dificultat.LECTURA


Au, llegim!: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/

Guies de lectura dels llibres:


Va de llibres: http://www.edu365.cat/vadellibres/

Per parlar i documentar-te sobre llibres que pots llegir.

Què llegeixes?: http://www.quellegeixes.cat/

Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes.ÀREA DE MATEMÀTIQUES

CÀLCUL


Màquina de calcular:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/
maquinaCalcular.html
Practica les operacions calculant en un minut.


Quaderns de matemàtiques:
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos
Sumes, restes, multiplicacions i divisions.


La botiga:
http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm
Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes. Útil també per practicar
l’arrodoniment amb els nombres decimals.


Sudokus:
http://www.sudokusweb.com/


El joc de les operacions:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/jo
c_operacions.html
Juga tot calculant.

El quinzet: www.elquinzet.com

Pàgina amb diversos recursos matemàtics.


GEOMETRIA


Circumferència i cercle:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/index.
html
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.


Cossos geomètrics I:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/inde
x.html
Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.


Cossos geomètrics II:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/inde
x.html
Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.


Rectes i angles:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i
angle.


Angles: mesura i operacions:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.html
Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.


Activitats amb geogebra:
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques
utilitzant aplicacions geogebra.


Polígons I:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.ht
ml
Identificació de les figures planes al nostre entorn.


Polígons II:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.h
tml
La classificació dels polígons. El joc del Tangram.


Polígons III:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/index.h
tml
Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.


Triangles:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.ht
ml
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle
rectangle.


Geometria:
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Definicions i trencaclosques.PROBLEMES


Jocs per pensar:
http://www.xtec.es/~efranco/index.htm
Matemàtica interactiva recreativa.


Quaderns de Problemes Ed. SANTILLANA (opcional):
 n. 13 Divisió de decimals i fraccions.
 n. 14 Operacions combinades amb nombres naturals i nombres decimals.
Operacions amb fraccions. ISBN:978-84-680-1409-8.
 n. 15 Percentatges, divisibilitat, arrel quadrada i potències. ISBN:978-
84-680-1410-4.


ÀREA DE LLENGUA ANGLESA


PBS Kids Webpage
http://pbskids.org/

This is another site where you can practice by playing games and watching
videos.
Un altre lloc on podeu practicar jugant a jocs i veient vídeos.
British Council Webpage
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
In this website you can find games, songs videos and other stuff to
practice your in English in a fun way.
En aquesta web podeu trobar jocs, cançons i altres coses per practicar
langlès d’una forma divertida.


Quadern Holiday English 6è + CD. Ed: Oxford. ISBN: 9780194546270
(Opcional)


ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA


COMPRENSIÓ LECTORA


Fondo lector:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector
/enlaces.htm
Aquí trobareu activitats de comprensió lectora amb molts nivells de
dificultat diferents.


http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/

Jocs de llengua i lógica.EXPRESSIÓ ESCRITA
http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=es

Per escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.


http://www.edu365.cat/escriptoris/escriptori_primaria.htm

Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).

http://www.edu365.cat/crea/

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...


ORTOGRAFIA


http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana.LECTURAhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/index.htm

Guies de lectura dels llibres:


Horari i compromís – Estiu 2014
DIES EN QUÈ REALITZARÉ AQUEST COMPROMÍS

Juny Juliol Agost Setembre
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
30

Nom i cognoms
Data
Signatura

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9 a 10
10 a 11
11 a 12
12 a 1
1 a 2
Dinar
4 a 5
5 a 6
6 a 7
7 a 8


Nom i cognoms
Data Signatura
PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

Nom de l’activitat Àrea
Data per
realitzar-la
Feta
Valoració
Crec que he fet l’activitat
Molt bé Bé
Puc
millorar-la
He de
millorar-laSign up to vote on this title
UsefulNot useful