Está en la página 1de 8

Tm hiu v Network Monitor (netmon) 3.

3

Trong bi ny chng ti s gii thiu cho cc
bn phin bn mi nht ca Network Monitor
(phin bn 3.3), nhng vn v s h tr cho
Windows 7 v cc tnh nng Network Experts.

Gii thiu
Nu hay theo di bi c trn website ny chc hn cc bn tng
c lot bi chng ti gii thiu v Network Monitor. Mc d vy, phin
bn Network Monitor gi y c nng cp mi (pht hnh 3.3)
vi rt nhiu tnh nng hu hiu m cc bn c l cha bit n. Chnh
v vy m trong bi ny chng ti s cp n nhng ni dung sau:
1. Cc tnh nng mi ca Network Monitor 3.3
2. Cc tnh nng network experts mi cung cp nhng g v cch
s dng chng nh th no.
Vi nhng ni dung , u tin chng ta hy i tr li mt s cu hi
c bn v netmon trc.
Bn cht ca Network Monitor 3.3
y l 5 cu hi cn thit v cc cu tr li v Network Monitor:
1. Network Monitor l g?
Theo nh ngha chnh thc ca Microsoft, Network Monitor l:
Mt cng c c s dng cho vic quan st cc gi d liu mng
c gi v nhn qua kt ni mng hoc t mt file d liu c
capture trc . Ngoi ra cng c cn cung cp cc ty chn lc d
liu mng phc tp.
Ni theo cch khc, Network Monitor chnh l mt b phn tch giao
thc (protocol analyzer) hay packet sniffer.
2. Network Monitor c th gip g cho bn?
Nghe c v th v vi gii thiu bn trn nhng thc s Network
Monitor c th gip g cho bn? y cc b phn tch giao thc
Network Monitor c th tr li cho bn:
o Nhng g ang din ra trong mng ca bn
o Thit b g hoc kiu lu lng g l nguyn nhn gy chm
o Ti sao mt ng dng b tht bi
Nhn chung, n s cung cp cho bn nhng thng tin thu o v
mng ca bn khng ging nh cc gii php khc!
3. Gi thnh chi ph cho Network Monitor l bao nhiu?
Khng ging nh nhiu b phn tch giao thc khc (tn km n
hng trm hng ngn la), sn phm Network Monitor ca Microsoft
l hon ton min ph.
4. Bn c th tm Network Monitor u?
Bn c th download phin bn mi nht (3.3) ca Network Monitor t
Microsoft Download Center Network Monitor 3.3.
5. Netmon tng thch vi cc h iu hnh no?
Mt trong nhng tnh nng mi ca Network Monitor 3.3 l n c kh
nng tng thch vi Windows 7. Mc d vy, n cng c th tng
thch vi Windows Server 2003, Windows Server 2003 phin bn
Itanium, Windows Server 2008, Windows Vista (32 v 64 bit) v
Windows XP (32 v 64 bit).
Nhng im mi no trong Network Monitor version 3.3?
Di y l nhng tnh nng mi trong Network Monitor 3.3:
Frame Comments khi bn phn tch cc frame m netmon
thy, bn c th nh km cc ch thch hay bnh lun v cc
frame tham kho v lm nhc nh sau ny.

Hnh 1: Vic nh km thm Frame Comment
Netmon API y l mt API m cc lp trnh vin c th s
dng b sung hoc ly thng tin ra khi Network Monitor.
Autoscroll Cho php bn thy cc gi gn y nht trong mt
capture khi chng c gi n. Bn c th kch Autoscroll
kch hot tnh nng ny hay ng bng lu lng.

Hnh 2: Qu trnh lm vic ca Autoscroll
Rick-Click Add-to-Alias Cho php bn b sung mt cch
nhanh chng cc alias, trc y bn phi vo tab alias v b
sung thm cc alias mi bng cch nhp vo a ch IP.
Tunnel Capture Support Cho php bn capture lu lng
trn cc tunnel adapter trong Windows Vista SP2, Windows
Server 2008 v Windows 7.
WWAN Capture Support Capture lu lng trn card d liu
bng thng rng trn Win7.
Experts to analyze your network captures Experts l mt
ng dng ring dng phn tch d liu m Network Monitor
capture c. Bn c th ci t Experts v chy chng trc tip
t UI trn file capture. tm kim cc experts, t mt file
c capture, kch Experts trn menu chnh sau chn
Download Experts.
Right-Click Go-to-Definition Kch phi vo mt trng trong
ca s Frame Details v chn Go To Data Field Definition
hoc Go To Data Type Definition thy trng c
nh ngha trong NPL parser hay cha.
i vi c nhn, tnh nng mi tuyt vi nht l s h tr Windows
7, Autoscroll v Experts.
Experts l g v cch bn s dng chng nh th no?
Tnh nng Experts ca netmon 3.3 l mt tnh nng kh quan trng.
Chng ta thy tnh nng ny t trc kia trong cc b phn tch d
liu hng nghn la, v vy tht may mn cho chng ta khi c c
tnh nng ny t b phn tch gi d liu min ph ca Microsoft. V c
bn, Experts thc hin vai tr nh cc qun tr vin mng c chuyn
mn su, nhng ngi c th phn tch d liu v nh nhng ngi
ph t trong vic tc hot d liu cho bn.
Ni theo cch khc, Experts s tit kim cho bn ng k thi gian v
mang n cho bn cu tr li cho nhng vn hc ba.
Khng c Experts trong netmon 3.3 m bn cn phi download cc
cng c ny t Internet (hon ton min ph). s dng experts,
bn phi lu cc file c capture, sau m li chng. Ch
Experts s khng lm vic trn d liu sng.
Bn c th download Experts v ti y.
Khi thc hin hnh ng capture, ng v m li file, khi bn c
th truy cp vo Experts. Bn c th truy cp vo experts theo hai
cch:
1. Kch phi vo mt frame v vo menu Expert.
2. Vo menu Experts t menu s xung.

Hnh 3: Cch s dng v kim tra cc frame no

Hnh 4: Truy cp vo menu s xung pha trn
Expert c hin th y (Top Users by Conversation) l Expert
m chng ti download v ci t.
Cn bit rng Experts l cc chng trnh nh m bn ci t, cng
ging nh bt k ng dng no khc.
y l cc kt qu ring ca Top Users by Conversation Expert m
chng ti download v ci t:

Hnh 5: Cc kt qu ca Top Conversations by User
Cc kt qu ny c th c phn loi bng cch kch vo cc header.
Nu ci t cc add-in thch hp th bn c th to kt qu di dng
th.
Hin ti Network Monitor Team cng b 2 Experts ngi dng
download v chc chc con s ny s c tng ln. y l hai Experts
hin ang c cung cp:

Hnh 6: Available Experts from Network Monitor team
Nu bn khng thy Expert m bn ang tm kim, bn c th
download SDK v ghi mt expert ca ring mnh!
Kt lun
Network Monitor 3.3 c rt nhiu tnh nng hu dng chng hn nh
s h tr cho Windows 7 v tnh nng Experts tch hp bn trong.
y qu thc l mt s may mn cho chng ta khi Microsoft tip
tc ci thin b phn tch giao thc mng hu hiu ny.