Está en la página 1de 48

-3

-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
C/ Bruc nº7 - Cornellà de LL.
Tel. 661 381 209
ESPECIALIDADES
Codillo a la gallega
Chuletón Gallego
Oreja Gallega
Pulpo á Feira
Lacón
´ ´
-4-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
SALUDA FIESTA GALEGA 2014
Como cada año por estas fechas, Cornellà celebra la fiesta de la cultura gallega, una cita lúdi-
ca y familiar en el parque de Can Mercader. Aprovecho esta efeméride para agradecer a la enti-
dad Rosalía de Castro el trabajo constante que realiza en la ciudad como dinamizadora de la
cultura tradicional, que enmarca en el siglo XXI.
Una combinación de raíces y modernidad que son un ejemplo para toda la ciudadanía. Nos
enseñan a mirar el futuro con unos referentes sólidos y unos valores esenciales, que ayudan a
tomar consciencia de dónde venimos y comprobar todo lo que hemos conseguido con esfuerzo
y trabajo.
El día 20 de junio habrá fiesta, baile, gastronomía y literatura en Can Mercader, ya que la enti-
dad convoca anualmente desde finales de los 80 un concurso que premia a las mejores plumas
en lengua gallega. Un encuentro con distintas propuestas al que os animo a uniros y a compar-
tir con los vuestros. ¡Estáis todas y todos invitados!
Com cada any per aquestes dates, Cornellà celebra la festa de la cultura gallega, una cita lúdi-
ca i familiar al parc de Can Mercader. Aprofito aquesta efemèride per a agrair a l'entitat
Rosalía de Castro el treball constant que realitza a la ciutat com a dinamitzadora de la cultu-
ra tradicional, que emmarca dins del segle XXI.
Una combinació d'arrels i modernitat que són un exemple per a tota la ciutadania. Ens ensen-
yen a mirar el futur amb uns referents sòlids i uns valors essencials, que ajuden a prendre cons-
ciència d'on venim i comprovar tot allò que hem aconseguit amb esforç i treball.
El dia 20 de juny hi haurà festa, ball, gastronomia i literatura a Can Mercader, ja que l'entitat
convoca anualment des de finals dels 80 un concurs que premia les millors plomes en llengua
gallega. Una trobada amb diferents propostes a la qual us animo a unir-vos i a compartir amb
els vostres. Esteu totes i tots convidats!
AntonioBalmón
L'alcalde
-5-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
-6-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Benqueridas/os socias/os:
Un ano máis presentamolles a Festa Galega de Can Mercader que con tanto tesón, cada ano, orga-
niza a nosa entidade para a cidade de Cornellà e a comunidade galega de Catalunya, veciños, ami-
gos, compañeiros e socios, teñen unha cita ineludible nesta moi proveitosa e atractiva Festa Major
de Cornellà que, como cada ano, enche de actividades e de propostas culturais as rúas da nosa ben-
querida cidade.
Con moito esforzo e rigor á hora de organizar este evento, neste 2014 propoñémoslles a todos voste-
des un programa festivo cheo de vida, ilusión e irmandade, como cada ano, moitísimos amigos, enti-
dades e institucións, orquestras de moita calidade musical e un amplo abano de actos senlleiros, de
afirmación cultural e de compromiso coas nosas dúas terras, Galicia e Catalunya, sen faltar os mag-
níficos produtos de Galicia, grazas á colaboración de Exclusivas Casa Díaz.
Pola miña parte quero, xunto coa Xunta Directiva da Entidade, desexarlles a todos e a todas unhas
magníficas festas, Festa Galega de Can Mercader e Festa Major de Cornellà, animarvos a todos a par-
ticipar e colaborar nelas ao tempo que gozar destes intensos días e, non podía ser doutro xeito, dar
as grazas aos socios e socias por todos estes anos de traballo e compromiso coa entidade, aos anun-
ciantes por manter viva esta estreita colaboración, aos colaboradores polas horas adicadas a este
esforzo compartido e, por suposto, ás institucións que fan posible que poidamos seguir nesta andai-
na, e moi especial ao noso concello, l'Ajuntament de Cornellà que, sempre implicado con Rosalía
de Castro, é peza básica no noso acontecer do día a día.
Tamén quero agradecer a participación na nosa FESTA de tódolos grupos que ao longo do fin de
semana enchen os escenarios e lle dan contido cultural e musical á festa, e as entidades amigas que
colaboran para que, cada ano, esta FESTA luza o seu máximo esplendor, e en especial as que con-
forman o proxecto da Banda de Gaitas XUNTANZA de Catalunya, sen dubida o mellor legado que
podemos deixar na comunidade galega de Catalunya, a xuventude unida a través dos proxectos ambi-
ciosos que apostan polo talento e pola unidade de acción entre as novas xeracións, fillos e fillas de
galegos/as na diáspora.
¡Boa festa, saúde e Terra!
Alfonso Rico
Presidente da A.C.G. Rosalía de Castro de Cornellà
-7-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
A
v
.

M
a
r
e
s
m
e
C
t
r
a
.

H
o
s
p
i
t
a
l
e
t
C
t
r
a
.

P
r
a
t
Ronda Lit
Ajuntament
de Cornellà
de Llobregat
Av. del Baix Llobregat
D
a
l
t
C
a
r
r
e
r

d
e
l

P
r
o
g
r
é
s
C
a
r
r
e
r

T
r
e
b
a
l
l
C
t
r
a
.

d
e
l
A
v
.

F
a
m
a
C
tra
. H
o
s
p
ita
le
t
La Colónia
Rosers
e
C
o
r
n
e
llà
C
a
r
r
e
r

F
i
v
a
l
l
e
r
HOTEL
IBIS
CENTRE
COMERCIAL
SPLAU
RCD
ESPANYOL
FIRA
CORNELLÀ
C
.
A
l
b
e
r
t

E
i
n
s
t
e
i
n
Ubicación de nuestra
TIENDA
-8-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
SAÚDO DO PRESIDENTE DA XUNTA PARA O ANUARIO CAN MERCADER 2014
O intenso sentimento de pertenza á terra e a forte unión existente entre os galegos, fose cal fose
o lugar no que se atoparan, está no xerme da creación de centos e centos de asociacións e orga-
nizacións que se manteñen nos nosos días espalladas por todos os lugares do mundo.
Quizais esa necesidade de sentirse un pouco como na casa foi o que levou aos nosos emigran-
tes a xuntarse, a evocar o pasado e a compartir lembranzas. Unha unión que tamén lle permitiu
falar das súas preocupacións, das súas inquedanzas, de cómo afrontar os retos futuros; e cons-
truír un espazo no que manter e preservar os costumes, a lingua e a cultura que traían da terra
nai.
Deste xeito, foron configurando unha tupida rede de centros que se converteu nun eficaz alto-
falante para transmitir con orgullo o valor de pertenza a Galicia. E foron escribindo, páxina a
páxina, esa fazaña que é manter viva a esencia galega alén dos lindes xeográficos.
O afastamento físico da Galicia territorial deses galegos que se viron na obriga de emigrar con-
trasta, pois, coa proximidade emocional que sempre tiveron co seu lugar de orixe.
No caso concreto de Cataluña, o certo é que os nosos paisanos atoparon á súa chegada a esa
comunidade o amparo e o acubillo que pronto os fixo sentirse case como na súa propia casa.
Desde os seus inicios, a vosa asociación non só foi ese recanto de protección para tantos gale-
gos que se achegaban a ela, senón que tamén se converteu nun centro no que revivir momen-
tos que vos recordaran á cultura galega.
Afesta que cada ano vos reúne á beira do monólito de Rosalía de Castro é un exemplo disto, e
eu quero agradecervos e pedirvos que nunca deixedes de celebrala porque cada actividade dos
centros galegos do exterior é un berce desde o que se fortalece a construción da Galicia uni-
versal, ese espello intemporal no que todos os galegos nos recoñecemos.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
PRESIDENCIA
-9-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Plza. Magdalena Trias, 20, 60, 2º Teléfono 93 658 11 45
Móvil: 670 22 85 80 08850 GAVÀ
Avda. Sant Ildefons 22, local 32 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 471 25 24
-10-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
SALUTACIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA
PER L’AGRUPACIÓ CULTURAL GALEGAROSALÍADE CASTRO.
Benvolgudes i benvolguts,
Un any més, us agraeixo ben sincerament que m’hàgiu convidat a ser present, a través d’aquestes
pàgines de l’Anuari Can Mercader 2014, a la tradicional Festa Galega que organitzeu des de fa ja
trenta-quatre anys a Cornellà de Llobregat.
Tot coincidint amb la Festa Major de la ciutat, que té lloc per Corpus, els amics d l’Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro us afegiu amb la vostra Festa Galega als múltiples actes i activi-
tats que se celebren aquest dies. I, sens dubte, aquest esdeveniment és un dels més esperats per tot-
hom i un dels més concorreguts, pel poder de convocatòria de l’entitat, pel gran nombre de persones
d’origen gallec de la comarca i per la possibilitat de gaudir del folklore, la gastronomia i la cultura
gallega en general.
Són moltíssimes les persones que aquests dies s’acostaran al parc de Can Mercader per fruir del so
de les gaites i de les danses que ballaran diversos grups folklòrics, dels àpats populars i institucio-
nals; i per homenatjar a la gran poetessa i símbol del poble gallec Rosalía de Castro.
La Festa Galega és també una execel
.
lent oportunitat per fomentar les relacions i la coneixença entre
la cultura galega i la catalana, entre la cultura d’origen de molts membres de l’Asociación i l’adop-
ció de molts altres. I , ara més que mai, en moments força complicats com els que estem vivint a
nivell econòmic i social, la solidaritat, la bona convinença són valors que hem de tenir ben presents
tots plegats per encarar les adversitats.
Catalans i gallecs compartim un fort sentiment de pertinença a la nostra comunitat. És una realitat
forjada a través de centenars d’anys, mitjançant la història, la cultura i la llengua. Catalunya viu ara
un moment transcendental i decisiu, un moment en el que tenim l’oportunitat de decidir el nostre
futur. Aquest és un gran repte que tenim plantejat com a país i espero poder comptar amb el vostre
suport per a fer-lo realitat.
Les meves darreres paraules són per desitjar que la Festa Galega d’enguany sigui tot un èxit, i que
les persones que formeu part de l’Asociación Galega Rosalía de Castro seguiu fent la vostra digna
tasca amb la mateixa il
.
lusió de sempre.
Artur Mas
Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Direcció d’Anàlisi i Prospectiva
-11-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
C/ Catalanes, 13-17 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 405 71 00
-12-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Este Anuario Can Mercader 2014 corresponde ao compromiso anualmente renovado da Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro con toda a colectividade galega residente en Cornellà, e tamén coa
sociedade de recepción dos centos de familias galegas residentes nesa querida bisbarra catalá.
Nestes tempos, manter ese compromiso é un esforzo digno de destacar, que se suma a tantas outras
accións que levades a cabo, moitas da man doutras comunidades galegas de Cataluña. Anímovos a
explorar tamén as posibilidades de ensanchar esa colaboración no eido editorial, de maneira que a
voz dos galegos nese berce mediterráneo teña máis unidade, por tanto máis forza, e daquela máis
viveza e presenza.
Informar e difundir a nosa cultura, manter a nosa lingua, crear un espazo de comunicación co que as
e os galegos se identifiquen y no que sintan representadas as súas inquedanzas e esperanzas de pre-
sente e futuro, son ferramentas necesarias para manter a cohesión da comunidade galega en Cornellà,
en Cataluña, e en todos os lugares do mundo. So así se renova permanentemente a nosa firme vin-
culación co noso país, coa orixe común de tódalas e tódolos galegos, residan onde residan.
Ao longo do último milenio, Galicia e moi especialmente a súa capital, Santiago de Compostela,
foron e son meta de millóns de peregrinos e visitantes que, a través de diferentes medios, e perco-
rrendo diversos camiños, achegáronse a coñecer a esencia da nosa terra, e da nosa cultura, que os
engaiolou, e que converteu este extremo do continente nun lugar de especial atractivo.
Pois ben, convídovos a seguir espallando Galicia alí onde vivides e onde o destino vos leve, de
maneira que fagamos bo ese pensamento -cada vez máis estendido- de que Galicia conta co mellor
corpo diplomático do mundo: cada un e cada una dos seus fillos na diáspora.
Parabéns por este novo número, i que tingueu molt bona festa!
Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
PRESIDENCIA
Secretaria Xeral da Emigración
-13-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Un ano máis, a popular Festa Galega de Cornellà (Barcelona) que organiza a
Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, polo Corpus, Festa Maior da cidade,
volveu a recoller éxitos espectaculares. Tanto no tocante á participación cidadá que
lle deu vida, coa súa masiva presenza no mítico Parque de Can Mercader, como no
apoio institucional de tódalas institucións: Xunta, Diputació, Generalitat, Ajuntament.
O Parque de Can Mercader volveu a lucir o seu esplendor e cumpriu con tódalas
expectativas, durante os días 31 de maio, 1 e 2 de xuño de 2013, milleiros de gale-
gos asistiron aos diferentes actos, facendo que esta Festa Galega siga sendo unha
cita destacada, dentro dos actos programados en Cornellà, co gallo das súas festas
patronais, e tamén como acontecemento no que se dan cita unha grande maioría de
galegos residentes en Barcelona.
HOMENAXE AOS SOCIOS
Os actos festivos comezaron o venres pola tardiña coa homenaxe aos socios da enti-
dade mediante a celebración, no recinto da festa, dunha Cea de Irmandade á que
CA N ME R DAC E R 2 013 , A R A Í Ñ A DA S F E STA S
GA L E GA S N O E XT E R I OR
Ofrenda a Rosalía de Castro
asistiron numerosos socios e
amigos de Rosalía de Castro,
a Regidora del Barri de La
Gavarra onde ten a sede
social a Entidade, Aurora
Mendo, e Emilia Briones,
Tinent d' Alcalde de l'Àrea de
Presidència, entre outras
autoridades e representantes
doutros estamentos sociocul-
turais de Cornellà, e na que se
lles homenaxeaba coa
Insignia de Prata da entidade
aos socios: Gilberto Vázquez,
Xosé M. Fernández, Oliver
Fernández , Manuel
Fernández e Julio López que
este ano cumpriron 25 anos
de antigüidade na asociación,
acto que seguiu coa tradicio-
nal verbena.
OFRENDA FLORALA ROSALÍA DE CASTRO
Ao redor dun milleiro de persoas asistiron á "Ofrenda Floral", un acontecer de iden-
tidade galega que se levou a
cabo o sábado pola mañá, nun
emotivo acto no que o alcalde
de Cornellà, Antonio Balmón,
xunto co presidente da
Asociación, Alfonso Rico, e o
representante da Generalitat
de Catalunya, Xavier Cortés,
presidiron o acto depositando
o tapiz de flores representan-
do a Galicia e Catalunya. Acto ao que asistiron outras autoridades como os porta-
voces do grupos municipais de Cornellà ademais da Corporación Municipal, e o
exPresident de la Generalitat, José Montilla, así como ao posterior Xantar campes-
-14-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Homenaxe aos socios que cumpriron 25 anos
-15-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
-16-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
tre xunto aos socios de
Entidade. Asemade, socios e
amigos, entidades e institu-
cións públicas renderon unha
sentida homenaxe de
Cataluña e Galicia á musa
das nosas letras, depositando
o seu correspondente ramallo
de flores á beira do busto de
Rosalía, ó son dos himnos
catalán e galego, interpreta-
dos pola banda de gaitas da
A.C.G. Rosalía de Castro,
xunto cos grupos Casa
Galega de L'Hospitalet,
Agarimos de Badalona e a
Agrupación Folklòrica
"Esbart San Feliu" que parti-
ciparon no acto.
Ademais de tódalas actua-
cións que estiveron á altura
que a festa merece, no eido
gastronómico, numerosas familias se deron cita á sombra das centenarias árbores de
Can Mercader, para degustar xantares campestres e compartir unha fin de semana
gozosa con amigos e familiares, unha xuntanza gastronómica e festiva na que se
citan cada ano amigos e familiares da colectividade galega de Cataluña, que com-
Portavoces municipais
Representantes do PSC
Representantes do PP
-17-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
partiron con socios e amigos da entidade organizadora unha gran festa galega nun
dos máis fermosos parques de Catalunya como é Can Mercader de Cornellà. No que
nos deleitaron coas súas actuacións os grupos: Agrupación Folklòrica "Esbart San
Feliut" , como convidado especial este ano, Casa Galega de Hospitalet, Amigos da
Gaita Toxos e Xestas, Agrupación Cultural Agarimos de Badalona, Irmandade
Galega de Rubí, Agrupación
Cultural Andaluza Blas Infante,
e o grupo de danza de Cornellà
per les Dones, ademais do grupo
da entidade organizadora,
A.C.G. Rosalía de Castro, e as
orquestras "MARIMBA" e
"GRAMOLA".
Asemade os asistentes tamén
puideron ollar exposicións de
libros, pinturas, música, etcéte-
ra, a cargo da produtora
Serxiofolk, así como informa-
ción sobre turismo de Galicia e
o Camiño de Santiago, e todo
tipo de productos da gastrono-
mía galega servidos con exqui-
sitez por Exclusivas Casa Díaz
de Lugo.
Representantes de CIU Representantes de IU
Xantar coas autoridades e institucións
-18-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
A FESTA SOLIDARIA
Conscientes da situación económica na que nos atopamos nestes momentos, nos que
na cidade de Cornellà, malia ser a segunda cidade do Estado Español con menos
débeda, hai familias que se atopan á beira da exclusión social, por iso este ano a
A.C.G. Rosalía de Castro quixo que esta festa tamén tivese algo para estas familias,
así que moitos dos productos que se consumiron durante a festa, o seu beneficio
económico converteuse en alimentos solidarios que foron destinados a esas fami-
lias, distribuídos a través da "Botiga Solidaria" de Cornellà, formada por diversas
entidades sociais da cidade, entre elas A.C.G. Rosalía de Castro.
Cativos de Rosalía de Castro
Grupo Rosalía de Castro Grupo de baile de salón de Rosalía de Castro
Banda de gaitas Sénior de Rosalía de Castro Panorámica da festa
-19-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
-20-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Menús: de Martes a Domingo
Desayunos a partir de las 9 de la mañana
Cenas y comidas: carta diaria
Especialidades gallegas: empanada artesana, pulpo, lacón,
carnes, pescados, marisco, caldo gallego y vinos gallegos,
aguardientes etc., jamón, quesos y postres artesanos.
Nuestra especialidad: la atención personalizada.
Federico Soler 71 - CORNELLÀ - Tel. 93 375 79 69
-21-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
-22-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Teodoro Lacalle, 2 - 08940 CORNELLÀ
Tel.: 93 474 15 75
-23-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Pablo Picasso, 10 (jto. Hipercor)
Tel.: 93 474 64 69 - 08940 CORNELLÀ
-24-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Desde o día 13 de marzo de 2012 emítese
desde emisora municipal, o programa de
radio en lingua galega, "Galegos no Baixo".
Os encargados de levar adiante este proxecto de
divulgación da Cultura Galega en Cataluña son,
Armando Fernández López como director, unha
persoa que foi dos primeiros que comezou nesta
xeira de emitir e falar en galego na radio aquí en
Cataluña, Xulio Couxil director do programa
“Sempre en Galicia”, xunto cun equipo de cola-
boradores que desde Galicia e Cataluña van
debullando as novas de interese social, cultural e
político de Galicia así como as da colectividade
galega en Cataluña. Destacar a participación
como correspondentes desde Padrón do xorna-
lista e pintor, Masito Beiró e desde as terras de
Lemos, Xosé Manuel Fernández Montes. O pro-
grama conta ademais co soporte da Asociación
Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellà e
os compoñentes do equipo do programa son
socios da Entidade na que tamén realizan o pro-
grama “Sempre en Galicia” en Ràdio Cornellà.
O contido principal do Programa que xa se emiti-
ra nesta emisora nos anos 1995 e 1996 é o da
divulgación dos aconteceres da Colectividade
Galega no Exterior e en especial en Cataluña, así
como as novas de interese social e cultural de
Cataluña e Galicia, con entrevista a personaxe
de interese no eido cultural, musical, deportivo,
social etc.
O programa emítese tódolos xoves de 16 a 18
horas, en directo e os domingos de 10 a 12 en
diferido, no dial 89.4 da FM/ Radio San Boi,
tamén se pode escoitar por internet en:
http://galegosnobaix.blogspot.com/ ouwww.sant-
boi.cat/.../CEEF47EC57C53B44C1257
Mailto: galegosnobaix@gmail.com
A RADIO GALEGA EN CATALUÑA
26
anos
Sempre en
Galicia
Sempre en Galicia
-25-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
"La flaire de les flors arribarà als vostres cors"
Eduard Gibert, nº 14
08490 CORNELLA
Tel. 93 377 33 94
eljardideparis@hotmail.com
FLORS I PLANTES NATURALS
CENTRES FLORALS
CORONES
ESPECIALITAT EN NÚVIES
E
l

J
a
r
d
í

d
e

P
a
r
í
s
A.C.G. ROSALÍA DE CASTRO
ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN A
FACER
NA SECRETARÍA DA ASOCIACIÓN INFÓMASE DE:
OS DÍAS QUE SE IMPARTEN, OS HORARIOS E DA DURACIÓN DOS CURSOS
Tel: 93 375 11 03 - Mail: acgrosaliadecastro@gmail.com
COCIÑA GALEGA E CATALANA - PINTURA - MANUALIDADES
PALILLEIRAS - CERÁMICA - MÚSICA - INFORMÁTICA
TAI-CHI - YOGA - GAITA
PERCUSIÓN: BOMBO, CAIXA, TIMBAL, PANDEIRETA
BAILE TRADICIONAL GALEGO - BAILES DE SALÓN
TEATRO
-26-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
A Asociación Cultural Galega "Rosalía de Castro" de Cornellá
(Barcelona) convoca o Certame Literario
"ROSALÍA DE CASTRO" do ano 2014 baixo as seguintes bases:
XXVIII, CERTAME DE POESIA EN LINGUA GALEGA "ROSALÍA DE CASTRO"
Bases
1.- O poema estará escrito en Lingua Galega e terá un mínimo de TRINTA e un
máximo de CEN versos. Admitíranse conxuntos de poemas de temática común,
sempre que non excedan dos CEN versos.
2.- Os traballos enviaranse en sobre sen remite e sen indicación algunha referente
á personalidade do autor, ó enderezo da Asociación: Rúa Federico Soler, 71,
08940-Cornellá (Barcelona). Noutro sobre pechado figurará no exterior o primei-
ro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará: Nome e apelidos, ende-
rezo, DNI, teléfono e correo electrónico do autor.
3.- Deberá enviarse SETE copias dos poemas, en formato normal, sen encadernar
ou grapar, antes do día 15 de OUTUBRO de 2014.
4.- A A.C.G. Rosalía de Castro nomeará ó Xurado entre personalidades relevantes
da creación e da critica.
5.- O veredicto dos premios darase a coñecer nas Xornadas Culturais a celebrar no
Outono de 2014.
6.-Os poemas premiados poderán ser editados pola Asociación na forma ou medio
que considere conveniente. Así como todos os presentados ó Certame.
7.- Os premios consistirán:
1º premio: 500 €
2º premio: 300 €
3º premio: 200 €
8.- Os premios entregaranse na Asociación Cultural Galega "Rosalía de Castro",
unha vez realizado o fallo por parte do xurado. Os premiados deberá facilitar os seus
traballos en soporte informático tipo documento Word á organización
9.- O feito de concursar, supón acepta-las resolucións do xurado así como as bases
do Certame. Non se devolverán os orixinais
-27-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Tel. Oficina: 988 31 07 53
Fax: 988 31 07 96
Tel. Móvil: 669 39 87 00
C/. Silveira nº 5 - 32350 A RÚA (Ourense)
-28-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Por Ramón Villares Paz
Poeta e tradutor natural da parroquia dos
Vilares (Guitiriz), onde naceu no seo dunha
familia labrega en febreiro de 1914, morou
grande parte da súa vida en Madrid, onde se
desempeñou como funcionario público.
Retornou á súa terra natal a principios da déca-
da dos oitenta do século pasado. Daquela puxo
casa na vila de Guitiriz, onde morreu en outu-
bro de 1990.
Educado na escola "habanera" que promovera
na parroquia a sociedade de instrucción
"Villares y su comarca", constituída en La
Habana en 1912, formouse logo no seminario
conciliar de Mondoñedo, onde ingresou en
1929. Alí, alén de cursar os estudos regula-
mentados da carreira eclesiástica case ao com-
pleto, comezou o seu interese polas linguas e deu os primeiros pasos na escrita litera-
ria, dirixindo unha revista escolar e publicando o seu primeiro texto en lingua galega
no xornal chairego El Progreso Villalbésno ano 1931. Nesta etapa mindoniense tamén
se familiarizou coa densa tradición literaria, nomeadamente poética, que floreceu
daquela, no ronsel de Leiras Pulpeiro e de Noriega Varela, na cidade do Masma a tra-
vés de figuras como Crecente Vega, Iglesia Alvariño, Alvaro Cunqueiro ou Diaz
Jácome.
Pasados os anos da guerra civil, que cumpre na retagarda no Hospital militar de
Pontevedra, e despois dun fugaz retorno ao seminario mindoniense, comeza a súa etapa
de profesor de linguas no colexio privado León XIII de
Vilagarcía de Arousa, onde foi chamado por Iglesia Alvariño.
En 1948 gañou praza de funcionario público e ingresou como
tradutor no Ministerio da Gobernación. Posteriormente, exer-
ceu en diversos organismos oficiais (Instituto de Cultura
Hispánica, Consello Superior de Investigacións Científicas),
ata a súa xubilación e final retorno a Galicia.
Aínda que a súa vocación literaria abrollou durante a súa mocidade, a expresión escri-
ta da mesma demorou moitos anos en se manifestar. Na década dos corenta gañou o pri-
meiro premio de Poesía galega nos "Juegos Florales de Betanzos" de 1946 cun "trípti-
co á groria da betanceira" e, nos anos cincuenta comezou a publicar algúns poemas en
revistas como Alba, dirixida por Ramón González-Alegre, quen consideraba a Díaz
Letras galegas 2014
Xosé María Díaz Castro
-29-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Castro como "un poeta de verdade", o máis sólido dos que colaboraban na revista.
Nesta publicación deu a lume sete poemas, entre eles o máis famoso do autor,
"Penélope" (Alba, nº 4, 1950). En 1955, Francisco Fernández del Riego inclúe algúns
poemas de Díaz Castro na súa antoloxíaEscolma de poesía contemporánea, IV. Os con-
temporáneos (Galaxia, 1955), o que constitúe un paso decisivo para a definitiva incor-
poración do poeta ao sistema literario galego.
Esta incorporación foi obra de varios amigos, algúns deles moi vinculados ao proxecto
da editorial Galaxia, que o animan de forma constante a escribir versos que poidan con-
formar un libro. Aínda que se sente satisfeito e mesmo "orgulloso" do apoio que lle
prestan "los escritores paisanos míos", entre os que menciona a Carballo Calero,
Piñeiro e Celso Emilio, alén de Iglesia Alvariño e de González-Alegre (carta a
Fernández del Riego do 14.5.1959), o certo é que tarda en dispoñer de orixinais: "desde
los tiempos de ALBA, no he escrito ni una línea y el original de que disponía no era
suficiente para la extensión de un libro normal".
O tal libro acabaría por ser Nimbos, un poemario que veu a lume en Galaxia a media-
dos de 1961 e que consagraría a Díaz Castro como un autor poético singular no con-
texto da literatura galega de posguerra, que abaneada entre o lirismo intimista de auto-
res xa consolidados como Iglesia Alvariño (Cómaros verdes, 1947), as achegas dos
novos como Novoneyra (Os eidos, 1954) e o realismo social que se abría paso na emi-
gración en poemarios como os de Luís Seoane (Fardel de eisiliado, 1952) e moi logo
na Terra coa obra rompedora de Celso Emilio (Longa noite de pedra, 1962). Neste
panorama, a poesía de Diaz Castro ten un perfil claramente plural, sen caer no eclecti-
cismo. Non responde ao canon realista -malia que non fique nunha torre de almasí- nin
tampouco ao máis común de carácter ruralista ou etnografista que acompañou a rena-
cenza poética da primeira postguerra, salientando a súa poesía pola economía expresi-
va, depurada técnica, intimismo e, desde logo, un fondo espiritualismo cristián que se
combina cun certo panteísmo.
Nimbos é un libro breve, que consta de 32 poemas, agrupados en sete epígrafes
("Pórtico", "Noite", "Lus", "Espranza", "Milagre", "Sono", "Ferida") que, con todo,
amosan unha grande coherencia e homoxeneidade, como propia dun autor maduro e de
elaboración poética moi demorada. Asúa lingua é coidada, se ben incorpora moitos dia-
lectalismos chairegos, que o propio autor aclara nun glosario final tanto en Nimbos
como noutras entregas poéticas. A recepción que a crítica coetánea fixo do libro foi
entusiasta, como mostran as recensións de R. Otero Pedrayo, Carballo Calero, A.
Cunqueiro, R. Lugrís, X. M. Álvarez Blázquez ou X. L. Franco Grande. Este aprecio
foi constante en toda a historia da literatura galega contemporánea de modo que pode-
ría dicirse, con X. L. Méndez Ferrín, que Nimbos representa "un dos cumes da poesía
galega posterior á guerra civil". Dentro desta obra, cómpre salientar o poema
"Penélope", pola súa condensada e radical descrición de Galicia como unha tea que se
está a facer e desfacer de modo constante.
Aobra poética de Díaz Castro en lingua galega posterior a Nimbos é fragmentaria e par-
cialmente ficou inédita. Só nos anos oitenta, co seu retorno físico a Galicia, comezou a
-30-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
publicar en revistas poéticas como Dorna, onde aparecerían varios poemas seus, vellos
e novos, que manterían o autor como un mestre poético para as novas xeracións agru-
padas ao redor desta publicación, que dirixía Luís González Tosar. Se a Díaz Castro,
como di un dos seus poemas con ecos de Aquilino, "a beleza feriume para sempre",
tamén o seu legado poético deixou unha marca indeleble na poesía galega da segunda
metade do século pasado.
Alén de creador literario, Díaz Castro foi un constante tradutor, tanto por necesidades
profesionais como por vocación literaria. El, que consideraba a tradución como unha
operación de notable dificultade, "un xeito de recreación" que precisaba tanto de cien-
cia como da arte, acometeu a tradución ao galego ou ao español (e mesmo desde estas
dúas linguas a outras como o inglés e o francés) de textos poéticos de autores galegos
como Rosalía, Iglesia Alvariño, Bouza Brey ou el mesmo; de autores españois como
Federico García Lorca ou Rafael Alberti e, naturalmente, de diversos creadores da lite-
ratura occidental como R. M. Rilke, W. Whitmann, A. Rimbaud, W. B. Yeats ou Paul
Valèry.
Neste labor de tradutor é de salientar a súa participación en proxectos literarios de pro-
moción exterior da literatura española, na que ao carón de autores en lingua castelá esti-
vesen presentes textos procedentes das diversas linguas de España. Nun deses proxec-
tos, dirixido polo galego Ramón Martinez López, Image of Spain (The University of
Texas, Austin, 1960), colaborou co envio de varios poemas de seu e textos doutros poe-
tas, como o vasco "Xavier de Lizardi" que, infelizmente, non foron finalmente publi-
cados, aínda que o aprecio que o editor amosou polos poemas de Díaz Castro foi moi
grande. No seguinte proxecto, a súa presenza foi máis afortunada, pois colaborou moi
estreitamente coa profesora e crítica Françoise Pechère para compoñer o volume Terre
d'Espagne (Bruxelles, 1968), no que están incluídos poemas dos cancioneiros trobado-
rescos, de Rosalía, Bouza Brey, Aquilino Iglesia Alvariño, Celso Emilio e o seu
"Penélope", a carón de poemas vascos, cataláns e unha grande variedade de autores en
lingua castelá, tanto do interior como do exilio. En ambos casos, do que se trataba era
de representar nesta escolla poética a diversidade cultural de España pois, como subli-
ña F. Pechère no prefacio, "cadaquén vai cantar a súa terra, a súa rexión propia, e con
canta emoción!". Díaz Castro contribuíu brillantemente a tornar máis visible a tradición
literaria galega.
Tendo en conta este perfil biográfico, a Real Academia Galega, na súa sesión plenaria
do 21 de xuño de 2013, acordou escoller a Díaz Castro como figura á que se lle dedica
o Día das Letras Galegas de 2014, ano que coincide con primeiro centenario do seu
nacemento.
Recollido de:
-31-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
A Asociación Cultural Galega "Rosalía de Castro" de Cornellá
(Barcelona) convoca o Certame Literario
"ROSALÍA DE CASTRO" do ano 2014 baixo as seguintes bases:
XI CERTAME DE NARRATIVA ROSA REBOREDO
Bases
Co fin de honrar a memoria de Rosa Reboredo Civeira e asemade seguir no labor de consolidación
da nosa cultura e a promoción da nosa lingua, a A. C. G. Rosalía de Castro de Cornellà convoca o
CERTAME DE NARRATIVA ROSA REBOREDO , mantendo viva a chama dun labor honesto e
impagable a prol da colectividade galega de Catalunya desde as súas responsabilidades como cargo
institucional da Generalitat de Catalunya e como membro da xunta Directiva da nosa entidade. Rosa
Reboredo distinguiuse por traballar pola integración da galeguidade nesta terra de adopción que é
Catalunya, e impulsou o espallamento das culturas galega e catalá nestas dúas terras, salientando
sempre os principios éticos, valores humanos e o civismo á hora de expresar o que é a nosa idio-
sincrasia.
Dotado con CINCO CENTOS EUROS (500), convocamos a XI edición do CERTAME DE
NARRATIVA ROSA REBOREDO CIVEIRA de acordo coas seguintes bases:
1.- Poderá concorrer ao certame calquera persoa, sen limitación de idade ou nacionalidade, que
presente os seus textos nas linguas, Galego ou Catalán, linguas obxecto de promoción deste certa-
me, reservándose a entidade convócante os dereitos de edición dos traballos presentados. Os ori-
xinais (narración ou conxunto de narracións) deberán ser inéditos. A extensión debe estar com-
prendida entre as DÚAS e SETE páxinas (en A4, a dobre espacio, mecanografado en letra de corpo
tamaño 12).
2.- A temática dos traballos deberá estar enfocada a achegar á sociedade os valores humanos máis
exemplares, ofrecer á xuventude modelos de civismo, solidariedade, convivencia e respecto polos
demais e polo medio ambiente. A literatura debe contribuír á formación responsable dos nosos fillos
e a mellorar a nosa sociedade.
3.- De cada orixinal deberán presentarse SETE copias sen encadernación nin grampa, antes do 15
de outubro de 2014, remitíndoos ó enderezo da A.C.G. Rosalía de Castro, Rúa Federico Soler,
71, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.
4.- Os orixinais irán precedidos de título ou lema sempre baixo pseudónimo. Nun sobre pechado
(plica) irán os datos reais relativos ao texto e ao autor (título real, nome completo do autor, DNI,
teléfono, enderezo e mail), indicando no exterior do sobre XI CERTAME DE NARRATIVA ROSA
REBOREDO.
5.- O xurado estará composto por persoeiros salientables da creación e da crítica e será nomeado
pola organización. A decisión do xurado será inapelable e darémola a coñecer durante as Xornadas
Culturais que se celebran anualmente polo Outono. O xurado poderá declarar o premio deserto se
o estima conveniente.
6.- A entidade convocante resérvase os dereitos de publicación e tradución dos orixinais presenta-
dos no medio e formato que estime oportuno, sen límite de exemplares nin de edicións, permitin-
do ao autor calquera outra posible edición posterior baixo acordo e comunicación expresa coa enti-
dade convocante, citando sempre o certame e a entidade.
7ª- A participación neste CERTAME significa a completa aceptación das presentes bases e tamén
das decisións do xurado designado.
-32-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Rafael Puga Vázquez, Soci, des de l'any 1.985 de la A.C.G Rosalía de Castro,
va néixer a Capileira (Granada) el dia 10 de desembre de 1.952 i arribà a
Cornellà de Llobregat, l'any 1.962, amb els seus pares, on s'integra ràpidament
a la societat cornellanenca, demostrant les seves qualitats humanes, per la seva
entrega i implicació en temes de ciutadania, establint vincles de col·laboració
entre els diferents sectors privats, públics i la societat civil per donar suport a les
diferents iniciatives ciutadanes.
Persona amb moltes inquietuds i emprenedora, la seva trajectòria familiar, labo-
ral i social ha estat vinculada a Cornellà de Llobregat, tenint una àmplia visió de
futur, es converteix en empresari de matalasseria i conjuntament amb la seva
esposa, Montserrat Cervelló, inaugura l'any 1.977, una botiga dedicada a la
venda, a l'engròs i al detall, de coixins i matalassos, al carrer Joan Fernandez de
la nostra Ciutat, traslladant-se a un altre local més ampli al carrer Frederic Soler
i posteriorment s'estableix a un local molt més gran, a l'avinguda del Parc, "Descans i Decoració
Montserrat".
En l'àmbit comercial, organitza les primeres edicions de la Fira Comercial de Cornellà, amb d'altres comer-
ciants, a la sala del Pati Blau l'any 1.979, crea l'Associació de Comerciants de Cornellà, de la qual va ser
el seu President, tenint, durant un ampli període de temps, responsabilitats de planificació, organització i
impuls de l'activitat comercial.
Rafael Puga va desempenyorar diversos càrrecs, com a Vice-President de la Creu Roja a Cornellà de
Llobregat on va mostrar sempre una gran implicació amb els objectius i activitats , d'ençà la seva incorpo-
ració l'any 1.991 i les seves contribucions i donacions de tot tipus (econòmiques i materials), tant com a
voluntari i soci de la Institució, han estat moltes i diverses.
Per la seva tasca, la Creu Roja Catalunya li va fer entrega de la Medalla d'Argent de la Institució.
Un altre projecte en el que estava treballant era la creació del col·lectiu "SABER-ESCUCHAR.ORG", una
proposta en la que mostra la necessitat, ara i sempre, de saber escoltar, considerant que el sistema de
vida i treball transcorre ràpidament i que vivim en una societat complexa, cadascú amb les seves neces-
sitats, il·lusions, desitjos, angoixes, complicitats i prioritats. D'aquí la creació del col·lectiu, que sàpiga
escoltar com a mitjà de comunicació i crear un altre via cap el diàleg.
La seva participació activa en diferents projectes ciutadans i amb entitats de Cornellà de Llobregat ha estat
sempre important, demostrant sensibilitat envers els desfavorits, amb valors tant significatius com el dià-
leg, l'educació, el respecte, la complicitat i la implicació.
Soci col·laborador, des de l'any 1.985 de
la A.C.G Rosalía de Castro de Cornellà
i d'entitats emblemàtiques com la U.E.
Cornellà, Club Escacs Cornellà, A.C.
Atlético Minas, A.C. San Isidro Labrador,
Amics de la Sardana de Cornellà, entre
d'altres. També soci col·laborador de les
entitats Bàsquet Club Cornellà,
Aprodico, Bàsquet Femení Cornellà,
esponsoritzant els seus equips.
Va rebre el Premi Ciutat de Cornellà de
Llobregat d'Acció Cívica 2.013, a Títol
Pòstum, per destacar, per sobre de tot,
com un exemple de civisme i un emprenedor d'idees i valors cap a les persones amb el seu compromís
personal cap a col.lectius molt actius de la nostra Ciutat.
Bartolomé Jiménez.
Rafael Puga Vázquez, Premi Ciutat de Cornellà de
Llobregat d'Acció Cívica 2.013, a Títol Pòstum
-33-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Av. Carrilet, 106 Santa Eulalia
Tel. 93 421 16 64 - 08902 L’HOSPITALET
Av. Carrilet, 106 Santa Eulalia
Tel. 93 421 16 64 - 08902 L’HOSPITALET
Les ofrece el mejor
género al mejor precio
C/ Mossen Jaume Soler, 1 (Junto Mercado Marçans)
08940 Cornellà de Ll. • Tel.: 93 376 43 75
FRUTAS
DAVI D
-34-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Rollos de canto sintético 0,35 y 0,45
Rollo canto PVC EN 0,40mm
0,45mm, 1mm, 1,2mm, 2mm y 3mm
-35-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
-35-
Silicia, 87/89 - Tels. 93 337 22 04 / 93 337 20 50
Fax 93 475 36 89 - 08940 Cornellà - BARCELONA
-36-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Extenso surtido en joyería y relojería
a los mejores precios
R. ARGENTINA, 62 Tel. 93 375 19 03
MIRANDA, 26 Tel. 93 474 32 89
SALVADOR DALÍ S/N (a 50 mts. de Tel. 93 377 64 05
ferrocarriles catalanes, Almeda)
08940 CORNELLÀ (Barcelona)
E-mail: arevalo@sumi.es
JOYERÍA - RELOJERÍA- REGALOS
TALLER PROPIO
C/ José Masgrau, 59
Teléfono 93 375 50 53
08940 CORNELLÀ
(Barcelona)
-37-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Reformas intergrales • Fachadas y comunidades • Cocinas y baños
Trabajos artesanales en pladur • Aire acondicionado, ventilaciones y aislamientos térmicos
Albañilería • Fontanería • Electricidad • Pintura • Carpintería • Cerrajería
Yesos y escayolas • Pulido y abrillantado • Más de 180 m2 de tienda y exposición
93 377 99 19
C/. Miranda, 32 baixos - 08940 Cornellà
La botiga de
les reformes
totditserveis@totditserveis.com
www.totditserveis.com
www.paybe.es
08940 CORNELLÀ (Barcelona)
-38-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Visite nuestra web: www.mueblesatance.es
EN TODOS LOS ESTILOS
TAPIZADOS Y COLCHONES
SOMOS ESPECIALISTAS EN MUEBLES A MEDIDA
CONTINUAS OFERTAS
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
REPÚBLICA ARGENTINA, 1 REPÚBLICA ARGENTINA, 1
TEL TEL. 93 376 20 21 - 08940 CORNELLÀ (Barcelona) . 93 376 20 21 - 08940 CORNELLÀ (Barcelona)
C/ Mossèn Andreu, 34
Tels. 93 376 33 99 - 673 413 615
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
-39-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Jesús López
Móvil 699 46 09 70
José A. López
Móvil 609 48 44 90
José Mª Segarra, 41 - Tel. 93 261 52 80
08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
SE INSTALAN
CONDUCTOS DE CHAPA
Tels. 619 09 61 34
Más de 25 años
al servicio de
la diversión
-40-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
SE VENDE
Llorenç Llaó
Plaça la Llana, 1
Tel. 93 319 25 85
08003 Barcelona
C/ Salvador Allende, 21
Tel. 93 375 13 51
CORNELLÀ
-41-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
FINCAS MARQUINA
Administración Fincas - Seguros
Víctor J. Marquina Rodríguez
Administrador de Fincas Colegiado 3521
OL.LEGIAT
Abeto, 2
Tel. y Fax 93 376 15 43
08940 CORNELLÀ DE LL.
(Barcelona)
-42-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Bar Restaurante
CAN SUMARRU
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, 250
08940 CORNELLÀ
Tel. 93 474 06 66
COCINA MEDITERRÁNEA
Especialidades:
Embutidos ibéricos
Carnes de vaca a la piedra
Pescados
Bacalao
Disponemos de salones para
comidas de reuniones
de empresas
-43-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
PRESIDENTE: Alfonso Rico García
ESPECIAL CAN MERCADER 2014. CORPUS,
FESTAMAJOR DE CORNELLÁ - 34 ANIVERSARIO
Coordinador da edición: Antonio Díaz Fernández
Redacción: Equipo de Redacción de Lúa Nova
Colaboran: Alfonso Rico, Manuel Fernández, Ricardo Pérez e Antonio Lombardia.
Producción: ACEGA-Edicións. Dep. Legal: B26.985-95
Autorízase a reproducción do contido desta revista sempre que se cite a
súa procedencia.
AA.C.G. Rosalía de Castro non se identifica, necesariamente coas opinións
recollidas nos artigos polos seus autores
AGRADECEMOS ós anunciantes e colaboradores o seu apoio para a edición
desta revista.
EDITA. A.C.G. ROSALÍADE CASTRO Federico Soler, 71, 08940-Cornellà
Tel.: 93 375 11 03 Fax: 93 375 10 95 luanova51@gmail.com
-44-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
Productos Galegos a cargo da
“ROSMAR” DE A CORUÑA
CAN MERCADER 2012
PROGRAMA DE ACTOS
SERVIZO DE BAR E PRODUCTOS
GASTRONÓMICOS
GALEGOS A CARGO DE
“CASA DÍAZ”
Todos os actos son públicos
PRESENTACIÓN DOS ACTOS A CARGO DE:
Manolo Valdés (Radio Tele Taxi),
Armando Fernández e
Xulio Cougil (Radio Cornellà)
ORGANIZA: A.C.G. ROSALÍA DE CASTRO DE CORNELLÀ,
acgrdecastro@yahoo.es - acgrosaliadecastro@gmail.com
facebook.com/acgrdecastro
-45-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 21 DE XUÑO
Ofrenda de flores a Rosalía de Castro.
Participación e actuación dos grupos:
- A.C.G. Rosalía de Castro (Cornellà)
- Castellers de Cornellà
- Agrupació Folklòrica “Esbart Sant Feliu”
- Centro Asturiano de Barcelona
Xantar de Irmandade coas autoridades e institucións.
Actuación dos grupos
- A.C.G. Agarimos de Badalona
- Banda de Gaitas Sénior de Rosalía de Castro
- Grupo Baile de Salón A.C.G. Rosalía de Castro
- Cornellà per les Dones
- Actuación de Grupo de Danza da A.C.G.
Rosalía de Castro.
Gran baile tarde e noite coas orquestras
"TARANTELA e GRAMOLA"
12:00h.
14:00h.
18:00h.
21:00h.
VENRES 20 DE XUÑO
Cea de Irmandade Homenaxe aos Socios da
entidade que cumpren 25 anos de militancia.
Baile coa orquestra MANHATTAN.
Alfredo González (cantautor galego).
21:00h.
-46-
CAN MERCADER 2014 XXXIV ANIVERSARIO
PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO 22 DE XUÑO
Actuación dos grupos:
- Irmandade Galega de Rubí
- Asociación Cultural Extremeña San Isidro
Labrador de Cornellà
Actuación dos grupos:
- Banda de Gaitas Sénior da
A.C.G. Rosalía de Castro
- Cornellà per les Dones
- Grupo de Danza da A.C.G. Rosalía de Castro
Gran Baile tarde e noite coa orquestra galega
"TARANTELA"
Actuación do grupo de música celta
"COMBO FOLK"
Fogos artificiais e fin de festa coa popular
QUEIMADA GALEGA
12:00h.
18:00h.
20:30h.
22:00h.
23:00h.
LUNS 23 XUÑO
GRAN VERBENA DE SAN XOÁN.
Celebrarase diante da Asociación
21h. Cea de Irmandade con Queimada Galega
23h. Verbena de San Xoán coa
orquestra MANHATTAN.