PERANAN GURU PRASEKOLAH

Guru
 tenaga pengajar, pendidik atau

pengasuh  besar dan beratnya tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan  peranan begitu besar dan kadangkala melebihi peranan ibu bapa sendiri

Peranan guru prasekolah
 Model kepada kanak-kanak
C o n to h te l d a n a Tu n j kka n si t u fa p o si f ti Pe n e ra p a n n ia i n ia i l - l agam a – p ra kti kka n •B e ra kh l k m u l a a i •B e rp a ka i n a ke m a s •M e n j g a a ke b e rsi a n h •M e m b a n tu o ra n g l i an •Te ku n d l l