Está en la página 1de 1

Activitat 1. Bescanviadors de doble tub.

Clcul i disseny de bescanviadors de calor


En un procs dobtenci dacetona aquesta sobt com a producte de cap de la columna
C-12. Aquesta acetona condensa en el aereorefrigerant E-12 i abans denviar-la al tanc
demmagatzematge sha de refredar. A la sortida del bescanviador E-12 tenim una
bomba que impulsa lacetona fins el tanc demmagatzematge. Desprs de la bomba
dimpulsi mesurem un cabal dacetona de 9000 kg/h en unes condicions de 55 C i 3
bar i, abans dentrar als tancs, lacetona sha de refredar al menys fins a 40 C. Per fer-
ho disposem daigua de refrigeraci a 29 C i 3 bar de pressi.
Abans de fer el disseny dun nou bescanviador per aquest servei, es vol veure la
possibilitat dutilitzar 4 bescanviadors de doble tub disponibles en planta. Els quatre
bescanviadors tenen les mateixes dimensions:

Longitud de les dues cames del bescanviador: 20 m
Tub interior
Dimetre exterior: 48.3 mm
Gruix de paret: 3.68 mm
Tub exterior: 3 Sch. 40
Dimetre exterior: 88.9 mm
Gruix de paret: 5.486 mm


Dos daquest bescanviadors sn idntics amb el tub interior dacer al carboni. Un tercer
bescanviador tamb t el tub interior dacer al carboni per a la paret exterior t 36
aletes de 0.8 mm de gruix i 12.7 mm dalada. El quart bescanviador tamb t aletes de
0.8 mm de gruix i 12.7 mm dalada sobre el tub interior per tant aquestes com el tub
sn de coure. En tots els casos fem passar lacetona per la zona anullar
Suposem un fouling tant pel costat de laigua com pel costat de lacetona de 0.0002
m
2
K/W.
Per laigua no tenim limitaci de cabal per la prdua de carrega mxima permesa s
d1 bar.

Comprova si algun daquests bescanviadors o combinaci de ms dun bescanviador pot
servir-nos per realitzar aquest servei.