Está en la página 1de 1

KERAJAAN MALAYSIA

1043 JANM CAWANGAN PULAU PINANG BULAN 04/2013


Nama : Mohd.Isa Bin Mardin
No. Gaji : 02144731 Jabatan : 0211 Kementerian Pelajaran
No. K/P : 630708-07-5881 Pusat Pembayar : 0422 Sek.Keb.Alma Jaya Jln Rozhan B.Mertajam
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PENDAPATAN AMAUN (RM) POTONGAN AMAUN (RM)
Gaji Pokok 3,928.87 Cukai Pendapatan 16.95
Imbuhan Tetap Perumahan 180.00 Sykt Takaful M"Sia S.B. 11.50
Imbuhan Tetap Khid Awam 160.00 Pinj.Perumahan - Satu 469.14
Bantuan Sara Hidup 300.00 Zakat-PUZ Pulau Pinang 25.00
Plrsn Imb Tahunan 77.51 Angkasa 2,141.00
Tung Gaji (Thn Semasa) 465.00
Tung Gaji (Tahun Lalu) 310.00
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Jumlah Pendapatan 5,421.38 Jumlah Potongan 2,663.59
Gaji Bersih 2,757.79
Bank : MBBEMYKL No Akaun : 108168107XXXXX (No Siri:22479 )
SILA SIMPAN UNTUK KEGUNAAN CUKAI PENDAPATAN SILA MAKLUMKAN MAJIKAN JIKA MAKLUMAT SILAP
SULIT DAN PERSENDIRIAN
_____________________________________________________________________________________________________________________________