Está en la página 1de 2

LA MAQUINETA

El 17 de maig tindr lloc la Festa de la


Primavera que organitza lAMPA amb
lobjectiu de compartir amb tota la comu-
nitat educativa una jornada ldica i festiva.
El programa dactes comenar a les 9h
amb les curses datletisme dels diferents
cursos. A les 10.30h comenar una trian-
gular multiesport i, ms tard, a les 12h,
una quadrangular de futbol.
Els partits es disputaran a la
pista descoberta de lescola.
Les exhibicions de les activi-
tats extraescolars (patinatge,
piscoball, balls moderns, ini-
ciaci esportiva, teatre i circ)
es faran a la pista coberta a
partir de les 11h. A aquesta
hora tamb arrencaran els tallers de ma-
nualitats, lEspai Solidari que hi haur a
la parada de lAMPA i el taller diniciaci
al mn dels castells que duran a terme
membres dels Castellers de Montcada al
pati infantil. Aquest espai acollir una ses-
si de contacontes a les 15h. A partir de
les 16h a la pista descoberta es duran a
terme les carreres de sacs i a la pista co-
berta hi haur els infables i els tallers de
maquillatge i xapes. Al llarg de la tarda
tamb hi haur el taller de zumba familiar
(17h), la xocolatada gentilesa de les cui-
neres de lescola (17.30h), el Festival de
Play-backs (18h), el sorteig de regals una
part dels benefcis de la venda dels nme-
ros seran per a la festa de
f de curs dels alumnes de
sis i una discoteca mbil.
La festa clour amb el ball
dels pompons, que un grup
dexalumnes de lescola ha
proposat recuperar ja que
era una tradici de la festa
que es va deixar de fer. Du-
rant tot el dia hi haur servei de bar i les
famlies es podran quedar a dinar i seure
a les taules que sinstallaran prop del bar.
Demanem la collaboraci dels pares i els
alumnes perqu passem tots plegats una
diada agradable a lescola i esperem que
us agradin les propostes que hem progra-
mat per a aquesta edici.
Ja est tot a punt per celebrar
la Festa de la Primavera
Les principals novetats sn lEspai Solidari, un taller dels Castellers de
Montcada i Reixac, una sessi de zumba familiar i el ball de pompons
Butllet informatu de lAMPA Reixac. Maig 2014
Part de la venda
dels nmeros de
la rifa es destinar
a la festa f de
curs de sis
Carlos Herrera de 6 B
s lautor del cartell
Lalumne de sis B Carlos Herrera ha
guanyat el I Concurs de Cartells de
la Festa de la Primavera convocat per
lAMPA i dotat dun lot de material de
dibuix i pintura. El jurat va haver de
triar entre prop de cent treballs dels
estudiants de cinqu i sis, que shan
penjat a les tanques verdes que en-
cerclen el recinte de lescola. Felicitats
al Carlos i a tots els nens i nenes que
han participat al certamen. Moltssi-
mes grcies per la vostra creativitat i
participaci!
LEspai de Solidaritat recollir aliments
i roba i facilitar lintercanvi dobjectes
La iniciativa pretn educar els nostres flls i flles en els valors de la solidaritat
La parada que lAMPA installar durant la Festa de
la Primavera, davant del passads de cicle infantil,
tindr un Espai Solidari integrat per tres propostes:
la recollida daliments per a Critas Montcada, la re-
collida de roba per a Andrmines i la recollida i inter-
canvi de tot mena dobjectes.
La recollida daliments, que ja es va
fer lany passat, pretn que els nos-
tres nens no visquin desquenes a les
injustcies. Per aix recomanem que
siguin els propis infants els qui facin
lentrega de la donaci que cada fa-
mlia decideixi fer. Els productes que
es demanen sn conserves, pastes,
llegums i cereals secs envasats, ga-
letes, llet i sucs, oli i llet infantil de
continuaci (aquest producte s molt necessari).
Ara que canviem destaci i endrecem armaris, s
un bon moment per fer-hi lloc i desprendrens de
la roba que no utilitzem perqu potser ja no ens
va b o no ens agrada tant per posar-la a labast
de persones i famlies a les que poden fer un bon
servei. Tot el que es porti i sentregui a la campanya
es fa en condicions de donaci i no genera cap dret
al donant. Les peces de roba no poden estar tren-
cades o no utilitzables. Les persones que facin una
aportaci de roba, si ho volen i nhi ha de disponible,
podran triar de les que hagin portat altres famlies,
un nmero igual de peces al que
ells portin. En tercer lloc, hi haur
una taula de recollida i exposici
de tota mena dobjectes que vul-
guin donar les famlies. Han de ser
objectes que estiguin en bon es-
tat ds amb lobjectu de donar-li
una nova oportunitat per ser tils.
Igual que en el cas anterior, tot el
que es porti i sentregui a la cam-
panya es fa en condicions de donaci i no genera cap
dret al donant, per en aquest cas, aquesta persona
rebr un tiquet (sense tenir en compte el nmero
dobjectes donats) que, si vol, podr ser canviat per
algun objecte dels que passin per la taula al llarg
del mat.
La Biblioteca tutoritzada ja
sha posat en marxa
Grcies a la participaci de diferents mares i pa-
res voluntaris, aquest trimestre sha posat en mar-
xa el servei de biblioteca tutoritzada, que sofereix
els dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 17.30h.
Els alumnes de cicle mitj han de portar una auto-
ritzaci paterna o materna per poder quedar-shi,
mentre que els dinfantil i cicle inicial, hi han danar
acompanyats dun dels dos progenitors. Els fulls
dautoritzaci es poden demanar a lAMPA. De mo-
ment, lactivitat ja t alguns usuaris regulars, per
falten ms voluntaris. El servei s una de les pro-
postes del Projecte Clau, que intenta implicar les
famlies en noves dinmiques de participaci.
LAmpa inverteix en tendals i
la dotaci de pissares digitals
Aquest estiu els infants de cicle infantil de lescola
Reixac ja no passaran tanta calor a les aules gr-
cies als tendals que shan installat a les fnestres
que donen al pati dels petits. Aquesta s una de
les inversions ms importants que ha fet lAMPA
durant aquest curs, amb un pressupost de prop de
10.000 euros, aprovats en la darrera assemblea.
Tamb shan destinat 7.000 euros a dotar de pis-
sares digitals les aules que encara no en tenien, a
ms de projectors per poder treballar algunes as-
signatures amb nous recursos audiovisuals.
Els aliments seran
per a Critas i la
roba es lliurar a
Andrmines