Está en la página 1de 5

Pusat

Tuisyen Semarak Jaya


ANAK PENGGUNTING RAMBUT
( NOR HIDAYAH ASARI)
1. Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan di bawah?
Bagaimanapun ajal dan maut kuasa Allah. Allah lebih sayangkan Manis. Subuh itu
Manis menghembuskan nafasnya yang terakhir di ribaanku.
2. Nyatakan gaya bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah?
Abah hanya mahu merindumu, Manis.
3. Nyatakan 3 perwatakan abah dalam petikan di atas?
Abah saya tukang gunting rambut. Masa muda, orang kampung panggil abah Mat
Gunting. Abah saya cukup terkenal di kampung Batu !, Bagan "atoh.
DENDAM
(SHARIZA A RAHMAN)
1. Nyatakan pengajaran yang terdapat dalam petikan di atas?
Angah maafkan Along.
2. Apakah nilai yang terdapat dalam petikan di atas?
Angah boleh simpan rahsia. Angah tak bohong. Angah tak susahkan Along. Along
sayang Angah tak#$
1
Latihan Cerpen Tin!atan "
Pusat
Tuisyen Semarak Jaya
MAAF KUPINTA
(REJAB FI)
1. Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan di atas?
Ayah% maafkan &au'i. Selama ini &au'i salah anggap terhadap ayah. (ata &au'i
perlahan.
2. Namakan dua watak sampingan dalam cerpen ini?
CAPA RENGAT
(BAHARUDDIN KAHAR)
1. Apakah gaya bahasa yang terdapat dalam petikan di bawah?
Cantik,ya ! kata budak perempuan itu.
Cantik,! jawabku pendek sambil merenung matanya yang jernih ghairah itu.
2. Nyatakan nilai yang terdapat dalam petikan di bawah?
"ei# Nanti kau jatuh! aku berseru demi melihat tangannya tergewang$gewang meniti
batang.
GEMA SEPI GADIS GENIUS
2
Pusat
Tuisyen Semarak Jaya
(AZMAH NORDIN)
1. Apakah tema cerpen %&ema 'epi &adis &enius?(
2. Nyatakan nilai$nilai yang terdapat di dalam cerpen ini serta buktikan.
3. )incangkan pengajaran$pengajaran yang b*leh diambil daripada cerpen ini.
#ARKAH DARIPADA IBU
(ROHANI DERAMAN)
1. Apakah gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen warkah daripada ibu? )erikan dua
c*nt*h bagi setiap gaya bahasa tersebut.
2. )erikan dua nilai yang b*leh diambil daripada cerpen ini.
3
Pusat
Tuisyen Semarak Jaya
$a%apan
1. +ita haruslah menerima takdir ,lahi.
2. &aya bahasa sink*pe, c*nt*h merindu&'.
3. -ukang gunting rambut, nama gelaran .at &unting, /ernah tinggal di +ampung )atu 20,
)agan 1at*h, dan terkenal di +ampung )atu 20.
$a%apan
1. +ita hendaklah memaa2kan kesalahan *rang terhadap kita.
2. Nilai kasih sayang, kebersihan 2i3ikal dan mental, dan hemah tinggi.
$a%apan
1. +ita haruslah mem*h*n maa2 setelah melakukan kesalahan.
2. 1ua watak sampingan dalam cerpen ini ialah ibu 4au3i dan ayah tiri 4au3i.
$a%apan
1. 'ink*2 $ 5awab!'
Ana2*ra pengulangan kata (anti!) (anti!
2. Nilai keberanian dan kerjasama
$a%apan*
1. -ema cerpen &ema 'epi &adis &enius adalah kepintaran se*rang remaja dalam
menangani masalah pengguna jahil 6hacker7 k*mputer.
2. Nilai$nilai yang terdapat dalam cerpen ini adalah tanggungjawab, c*nt*hnya )asirah
berasa bertanggungjawab untuk menghalang pencer*b*h yang menembusi saluran
internet di .akmal /erdana +ebangsaan 8abuan atau ./+8. Nilai kasih sayang juga
dit*nj*lkan apabila kakak )asirah iaitu "anani mengingati hari jadinya dengan
membawa kek harijadi.
3. /engajaran yang terdapat dalam cerpen ini ialah kita hendaklah menjalankan tugas
dengan penuh amanah dan dedikasi.
$a%apan*
1. &aya bahasa yang digunakan dalam cerpen 9arkah daripada ibu ialah sink*pe.
C*nt*h: tak 6tidak7, nak 6hendak7.
2. Nilai kasih sayang. Nilai ini dapat dilihat melalui perwatakan ibu yang sangat
menyayangi anak$anak dan ingin melihat anak$anaknya berjaya dalam hidup dunia dan
akhirat. 'elain itu, nilai kepatuhan iaitu .ira patuh dengan kehendak ibu bapanya yang
mahu menghantarnya dan adik$adiknya ke kampung.
4
Pusat
Tuisyen Semarak Jaya
5