Está en la página 1de 2

Formulario de Sismo

I: Inercia cm
4
I = bh
3
/12
K: Rigidez de la estructura (una columna !Kg"/cm#
K = 12 $I/%
3
K = 3 $I/%
3
K= (&$/' cos
2
(
Frecuencia )atural
"
n
= !*+/*m#/2, + en )/m (-1.-1.. / m en Kg0 (-1... si son 1
Frecuencia angular
2
n
= "
n
- 2, = *+/*m
Frecuencia circular de la "uerza
3 = " - 2,
&mortiguamiento
4 = !1/2,5#ln(u
i
/u
i61
en general se ocu7a 8alor 4=1
Factor de am7li"icaci9n din:mica
R
d
= ;*!(1<!3/ 2
n
#
2

2
6(243/2
n

2
# =
<1
>es"ase
? = tan
<1
(R
d

&m7litud de la "uerza
@(t = A
db
3
2
r sen(3t
>es7lazamiento de la estructura
B = (@
.
-R
d
/Ksen(3t<C