Está en la página 1de 3
AH­VATIAJ j'yf ib'a} E E E A A o o u i i E A
AH­VATIAJ
j'yf ib'a}
E
E
E
A
A
o
o
u
i
i
E
A
A
u

FORMADELASNIKUDOT

EQUIVALEALAVOCALEN

NOMBREDELAS

ESPAÑOL:

NIKUDOT

ַ

vocal corta "a" como en 'padre'

Pataj

ֶ

vocal corta "e" como en 'set'

Segol

ִ

vocal corta "i" como en 'hit'

Jiriq Haser

ָ

vocal corta "o" como en 'top'

Qamatz Qatan*

ֻ

vocal corta "u" como en 'luz'

Qubutz

ָ

vocal larga "a" como en 'tomar'

Qamatz Gadol*

ֵ

vocal larga "e" como en 'el'

TzereHaser

ֵי

vocal larga "ei" como en 'ley'

TzereMalé

ִי

vocal larga "i" como en 'Israelí'

Jiriq Malé

ֺ

vocal larga "o" como en 'sobre'

JolamJaser

vocal larga "o" como en 'pobre'

JolamMalé

vocal larga "u" como en 'tú'

Shuruq

ְ

Silencio o vocal muy corta "e" la segunda en 'detergente'

Shevá

ֲ

vocal muy corta "a" como en 'camión'

JatafFataj

ֱ

vocal muy corta "e" como la primera en 'legumbre'

Jataf Segol

ֳ

vocal muy corta "o" como la primera en 'consumidor'

JatafQamatz

REPASAR CON CADA CARÁCTER Y COLOCAR LAS NIKUDOT RESPECTIVAS.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b