Está en la página 1de 1

XEOGRAFÍA 2º BACH

TEMA 2

TEMA 2
DIVERSIDADE CLIMÁTICA

1.-Factores do clima
1.1.-Factores xeográficos
a)Latitude
b)Situación
c)Influencia do mar
d)Relevo
-disposición do relevo
-altitude
-orientación
1.2.-Factores termodinámicos
2.1.-Circulación en altura: A corrente do chorro
2.2.-A circulación en superficie: centros de acción, masas
de aire e frontes
a)Os centros de acción: a presión atmosférica
b)As masas de aire
c)As frontes
2.-Elementos do clima
2.1.-Insolación e nubosidade
2.2.-A temperatura do aire
2.3.-A humidade do aire: a néboa e o calixeiro
2.4.-A presión e o vento
2.5.-As precipitacións
2.6.-A evaporación: a evapotranspiración e a aridez

3.-Tipos de tempo atmosférico en España


4.-Tipos de clima en España
4.1.-Clima oceánico
4.2.-Clima mediterráneo
4.2.1.-Clima mediterráneo marítimo
4.2.2.-Clima mediterráneo continentalizado
4.2.3.-Clima mediterráneo seco, subdesértico ou estepario
4.3.-Clima de montaña
2.4.-Clima de Canarias

Profesora: Rosa María Cid Galante