Está en la página 1de 2

/* Creearea unui fisier la Nivel INFERIOR */

#include <stdio.h> #include <sys\stat.h> #include <conio.h> #include <ctype.h> #include <io.h>

struct abonat { char np[30]; char adr[30]; char nr_tel[10]; }; typedef struct abonat Tabonat; Tabonat ZA;

char nume_fis[20],c; char space='\n'; int df;

void creare(void) { printf("Introduceti numele fisierului : "); fflush(stdin);

scanf("%s",nume_fis); df=creat(nume_fis,S_IWRITE | S_IREAD); printf("Adaugi articole ?! [D/N] : "); fflush(stdin); scanf("%s",&c); c=toupper(c); while(c=='D') { printf("Nume abonat : "); fflush(stdin); gets(ZA.np); printf("Adresa abonat : "); fflush(stdin); gets(ZA.adr); printf("Telefon abonat : "); fflush(stdin); gets(ZA.nr_tel); write(df, &ZA, sizeof(ZA)); write(df, &space, sizeof(space)); printf("Mai adaugi articole ?! [D/N] "); fflush(stdin); scanf("%s",&c); c=toupper(c); } }/* Creare */

void main(void) { clrscr(); creare(); close(df); } /* MAIN */

También podría gustarte