Está en la página 1de 6

Cu trc v danh sch thit b trm BTS

(07/03/2012 2:34:20 CH) BTS - Base Transceiver Station l trm thu pht gc, c dng trong h thng mng vin thng. Cc BTS to nn vng ph sng ca t bo(cell), v tr ca chng quyt nh dung lng v vng ph ca mng. V tr t trm BTS trong h thng thng tin di ng

Cu trc chung ca trm BTS

Cabin

Cu trc bn trong cabin

Cc thnh phn thit b cho 1 trm BTS: Thit b ngoi tri


Ct dy co (Ct anten): 24-48m ty v tr lp t, chun chung l 39m Anten sector: + 3 Anten 3G Agission tng s 2100MHz + 3 Anten 2G + B g chnh hng cho anten 2G v 3G (mi loi 3 b)

Trng Viba Jumper (Dy nhy): 4 mt trong nh, 3 mt ngoi tri

H thng chng st: Dy thot st, bng ng tip t Cabin (mua hoc t lp t) Thit b trong cabin

Feeder (ng dn sng): + 240 m Feeder 7/8 2G + 240m Feeder 7/8 3G + 72 b Clamp kp cp Feeder 7/8" (kp 3)

BTS 3900 (huawei) cho 3G BTS BS8800 (ZTE) /BTS 3012 (HuaWei) cho 2G B thu pht viba iu ha nhit v thit b ph tr + My iu ha nhit + B cnh bo nhit cao v bo khi

Gi cp (cu cp) Ngun DC: 2 T ngun DC ZXD3200 (ZTE) hoc ZXDU58 (ZTE) v ph kin Ngun AC: Hp phn phi ngun AC 1pha, cu dao 1 pha 30A Ngun d phng (Ac quy): Acquy ZTE-GFM 2V-200AH v 25m dy ngun DC B ODF12 (b chia quang) H thng chiu sng (n compact) H thng chng st + Dy thot st, bng ng tip t + T ct lc st 1 pha Suger Protector MT/90-240S + 2 t ct lc st 3 pha

Thit b truyn dn: + T rack 19 inch/21 inch (huawei/ZTE) + Cu hnh STM1/4 s dng thit b Metro1000V3 (Huawei)

+ Fan (Huawei) + Vi ba SIAE (COMIT)

Thit b i km:

Km bm cp Connector(indoor v outdoor):12 u Connector 7/8" Cp RJ45 Tua vt cch in (lp/4 chu) Km cng lc Dao gt cp Thc o Cp quang Bnh cu ha Dy cp tip t Thang cp trong nh Qut ht DDF Dy ng trn Khi lp t 1 trm BTS ngi ta thng quan tm n nhiu yu t:chn v tr t trm ph thuc vophng ti u v thit k h thng. Trong trng hp i thu trm BTS ngi ta phi c 1 thit b GPS nh v v tr t trmv p ta ln quy hoch mng li (ty thuc vo nh cung cp dch v). Sau khi hon tt cc th tc trn th trm BTS s c lp t, tch hp mi. Khi lu lng thu bao tng t ngt th ta tng kh nng Handover (chuyn giao) ca trm BTS ln bng cch tng s sng mang ca trm pht sng. Nu thay i phn cng th b sung thm my pht. Trn l thuyt vng ph sng ca mt trm BTS c bn knh khong 35km. Trn thc t th vng ph sng ca mt trm BTS trong thnh ph khong 500m -> 1km, cn nng thn khong 3Km.