Está en la página 1de 1

Ecuaciones

1549 - Teor a Electromagn etica.

Febrero del 2014.

L nea de Transmisi on Finita.


d Zg
 

Lo

d = Lo z

Z0

ZL

Vg = | Vg | e

ig

Lo

El voltaje V (z ), V (d), la corriente I (z ), I (d) y la impedancia Z (z ), Z (d) en un punto z, d de la l nea son: V (z ) = (1 + e2 (Lo z ) ) Z0 ez Vg , 2 L o ) Z0 + Zg (1 g e 1 (1 e2 (Lo z ) ) ez Vg , 2 L o) (1 g e Z0 + Zg ZL + Z0 tangh[ (Lo z )] , Z0 + ZL tangh[ (Lo z )] 0 d Lo , z = Lo d V (d ) = (1 + e2d ) Z0 e (Lo d) Vg , 2 L o ) Z0 + Zg (1 g e 1 (1 e2d ) e (Lo d) Vg , 2 L o) (1 g e Z0 + Zg ZL + Z0 tangh[ (d)] , Z0 + ZL tangh[ (d)]

I (z ) =

I (d ) =

Z (z ) = Z 0 donde :

Z (d ) = Z 0

0 z Lo , = + i =

(R + iw L)(G + iw C)

Impedancia caracter stica de la l nea. Z0 = (R + iw L) , (G + iw C)

Coeciente de reexi on en voltaje de la impedancia de la carga ZL . ZL Z0 = ||ei , ZL + Z0 Coeciente de reexi on en voltaje de la impedancia de la fuente Zg . = g = Zg Z0 = |g |eig , Zg + Z0 ex ex senh(x) = x , cos(x) e + ex ex + ex cosh(x) = . 2 [1]
Prof. C. Rivera

tangh(x) =

ex ex senh(x) = , 2
UNAM - FI