Está en la página 1de 2

INGENIERIA INDUSTRIAL

TERCER CONTROL


CURSO: Calculo en una variable.
PROFESOR: Dugan Paul Nina Ortiz
GRUPO: IND2-6
FECHA: 6/6/13.
HORA : 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

Apellidos y Nombres:.....................


1. (4 puntos) Calcular la integral
}
dx e
x x
x sen
x) (ln tan
3
2
) (ln cos .
) (ln

2. (4 puntos) Calcular la integral
}

dx x
x
x arcsen
2
2
.
9 1
) 3 (

3. (4 puntos) Calcular la integral
}

+ dx
x x
x x
x
x sen
2 11
3
csc . sec
sec 2 cot
cos
.
4. (4 puntos) Calcular la integral
}
+ + + dx x x x
2 / 1 2 3
) 5 4 ( ) 2 (
5. (4 puntos) Calcular la integral
}

dx x
x sen
senx
cos
1
2


FORMULAS DE INTEGRACION
1.
}
+ = C u du

10.
}
+ + = C du u tanu secu ln sec
2. -1 n ,
1
1
= +
+
=
}
+
C
n
u
du u
n
n


11.
}
+ = C u u du u cot csc ln csc

3.
}
+ = C u
u
du
ln
12
}
+ = C tan sec
2
u du u

4.
}
+ = C e du e
u u
13
}
+ = C u du u cot csc
2


5.
}
+ = C
a
a
du a
u
u
ln

14.
}
+ = C u du u u sec tan . sec

6.
}
+ = C u du senu cos 15.
}
+ = C u du u u csc cot . csc

7.
}
+ = C cos senu du u
16. C
a
u
a u a
du
+ |
.
|

\
|
=
+
}
arctan
1
2 2


8.
}
+ = C u du u sec ln tan
17.
}
+
|
.
|

\
|
=

C
a
u
arcsen
u a
du
2 2


9.
}
+ = C udu senu ln cot
18.
}
+
|
|
.
|

\
|
=

C
a
u
arc
a
a u u
du
sec
1
2 2
IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS

1. 1 cos
2 2
= + x x sen
7. 1 csc . = x senx

2. x x tg
2 2
sec 1 = +
8. 1 sec . cos = x x

3. ( ) x x 2 cos 1
2
1
cos
2
+ =

9. 1 cot . = gx tgx
4. ) 2 cos 1 (
2
1
2
x x sen =
10. x senx x sen cos . 2 2 =
5. x sen x x
2 2
cos 2 cos =
11.
( ) ( ) y x sen y x sen y senx + + = ) (
2
1
cos .

6. ( ) ( ) y x y x seny senx + = cos ) cos(
2
1
. 12. ( ) ( ) y x y x y x + + = cos ) cos(
2
1
cos . cos