Está en la página 1de 2

Antolatzaileak Organizan Estibaliz de Miguel y Miren Ortubay

(UPV-EHUko Gizarte Langintzako U.E. Proiek.: DER 2012-33215) (EU de Trabajo social UPV-EHU. Proy. DER 2012-33215)

Emakume kartzelaratuak:
zigorra, feminitatea eta otzan bihurtzea

Mujeres encarceladas:
Babesleak Patrocinan

castigo, feminidad y domesticacin


Ostirala 2014ko apirilaren 4a
Letren Fakultateko Areto nagusia 9:30-18:30

Vitoria-Gasteiz
Viernes 4 de abril de 2014
Aula Magna de la Facultad de Letras 9:30-18:30

0,3 kreditu ECTS 0,3 crditos

Mintegian parte hartzeagatik, 0,3 kreditu ECTS lor daitezke Reconocimiento de 0,3 crditos ECTS por la asistencia

Inskripzioak / Inscripciones: Secretara de la EUTS GLUEko Idazkaritzan e-mail: sinrejasinvestigacion@gmail.com

Egitaraua
OSTIRALA, APIRILAREN 4a 9:30

Programa
VIERNES, 4 DE ABRIL 9:30

Akreditazioak

9:45

Hasiera-ekitaldia
10 - 11:30

Acreditaciones

9:45

Inauguracin
10 - 11:30

1. SAIOA

PRIMERA SESIN

EMAKUMEAK ETA ZIGOR PENALA

MUJERES Y CASTIGO PENAL

Noelia Igareda (Zuzenbidearen Filosofia. UAB. Antgona taldea. Bartzelona) Miren Ortubay (Zuzenbide Penala. UPV-EHU. MM Forum Feminista) 2. SAIOA
12 - 13:30

Noelia Igareda (Filosofa del Derecho. UAB. Grupo Antgona. Barcelona) Miren Ortubay (Derecho penal. UPV-EHU. Forum Feminista MM) SEGUNDA SESIN
12 - 13:30

EMAKUME KARTZELARATUAK: KARTZELA-ZIGORRA ATZO ETA GAUR

MUJERES ENCARCELADAS: CASTIGO PENITENCIARIO AYER Y HOY

Fernando Hdz. Holgado (historialaria. ACMe. Bartzelona) Estibaliz de Miguel (soziologoa eta gizarte-langilea) 3. SAIOA
15:30 - 18:30

Fernando Hdz. Holgado (Historiador. ACMe. Barcelona) Estibaliz de Miguel (Sociloga y Trabajadora Social) TERCERA SESIN
15:30 - 18:30

ESPERIENTZIA IKERTZAILEAK

EXPERIENCIAS INVESTIGADORAS

Laura Macaya Legea feminitatearen eraikitzaile gisa Laura Vara eta Mara Ruiz Torrado Emakumeak: kartzelaren ondoren Estibaliz de Miguel SinRejas sarearen aurkezpena
ERALDATZE-ESPERIENTZIAK

Laura Macaya La ley como construccin de feminidad Laura Vara y Mara Ruiz Torrado Mujeres: despus de la crcel Estibaliz de Miguel Presentacin de la Red SinRejas
EXPERIENCIAS DE TRANSFORMACIN

Milenta Muyeres elkartea (Oviedo) Bidez Bide elkartea: Bizkar-zorro ikusezina (Donostia-San Sebastin) ADAP elkartea (Vitoria-Gasteiz)
POESIA-ERREZITALDIA

Asociacin Milenta Muyeres (Oviedo) Asociacin Bidez Bide: La mochila invisible (Donostia-San Sebastin) Asociacin ADAP (Vitoria-Gasteiz)
RECITAL DE POESA

Jara Cosculluela Milenta Muyeres elkartea (Oviedo)

Jara Cosculluela Asociacin Milenta Muyeres (Oviedo)