Está en la página 1de 2

BORANG PENYERTAAN

PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI

  • a. Nama:

—————————————————–—————-

—————————————————–—————-

  • b. No. K/P:

—————————————————–—————

  • c. Alamat:

—————————————————–—————-

—————————————————–—————-

—————————————————–—————-

  • d. Emel:

—————————————————–—————-

  • e. Pekerjaan:

—————————————————–—————-

  • f. Nama IPTA/S/SM/SK (jika masih belajar):

———————————————————–———

BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.
1. Persidangan Antarabangsa Pendidikan Awal Kanak-kanak (ICON 2013) 3.Pertandingan Guru Inovatif Jabatan Pendidikan Negeri Perak 2013
1. Persidangan Antarabangsa
Pendidikan Awal
Kanak-kanak (ICON 2013)
3.Pertandingan Guru Inovatif
Jabatan Pendidikan Negeri
Perak 2013
1.1
Anugerah Emas
3.1
Anugerah Emas
―Kaedah Haraki‖
―Kaedah Haraki‖
1.2
Anugerah Khas
2. Ekspo Antarabangsa
Penyelidikan & Inovasi
dalam Pendidikan (Edu-InERI
4. Pertandingan Inovasi
Institut Pendidikan Guru
Kampus Ipoh 2013
2013)
4.1
Anugerah Emas
―Kaedah Haraki‖
2.1
Anugerah Emas
4.2
Anugerah Emas
―Dadu Hikmah Haraki‖
―Dadu Hikmah Haraki‖
2.2
Anugerah Perak
―Kaedah Haraki‖
2.3
Anugerah Khas
BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.

Bengkel

KAEDAH

HARAKI

BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.

Melati

Kampus Ipoh

Oktober 2013

IPG Kampus

Dewan Seri

Seri Melati

Kampus

Oktober

Dewan

121212---131313 Oktober

Dewan

Melati

2013

2013

Ipoh

Ipoh

IPG

IPG

Seri

BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.
BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.
BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.
BORANG PENYERTAAN PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI a. Nama: —————————————————–————— - —————————————————–————— - b. No. K/P: —————————————————–————— c.

PENGENALAN

K AEDAH HARAKI merupakan satu inovasi yang dihasilkan melalui pemerhatian ter-

hadap beberapa kaedah belajar membaca al- Quran yang sedia ada sebelum ini. Ia juga merupakan hasil perkongsian ilmu dan perb-

incangan beberapa orang guru Al-Quran yang berpengalaman.

Kaedah ini MU- DAH, MURAH, dan BERKESAN membaca al-Quran dalam tem- poh yang SINGKAT (7 JAM). Kaedah ini san- gat praktikal digunakan terutama kepada guru- guru Al-Quran bagi menarik minat pela- jarnya membaca Al- Quran.

PENGENALAN K AEDAH HARAKI merupakan satu inovasi yang dihasilkan melalui pemerhatian ter- hadap beberapa kaedah belajar

Kos yang diperlukan sangat minima kerana kaedah ini hanya menggunakan PERGERAKAN TANGAN masing-masing. Ben- tuk pergerakan tangan dihasilkan berdasarkan BUNYI dan BENTUK TULISAN al-Quran Rasm Uthmani.

Penekanan yang diberikan dalam kaedah ini ialah MEMBACA AL-QURAN BERTAJWID. Oleh itu, ia boleh diaplikasikan oleh semua orang tanpa mengira sempadan geografi, bang- sa dan peringkat umur.

Keberkesanan kaedah ini telah terbukti melalui respon peserta yang telah mengikuti pembelajaran kaedah ini termasuk kepada mereka yang baru memeluk agama Islam.

TENTATIF PROGRAM

12/10/2013 (SABTU) 8.00 – 8.30 pg :Pendaftaran 8.30 – 9.00 pg :Taklimat & Ujian Pra 9.00
12/10/2013 (SABTU)
8.00
– 8.30 pg
:Pendaftaran
8.30
– 9.00 pg
:Taklimat & Ujian Pra
9.00
– 10.00 pg
:Mudahnya Membaca al-Quran &
Strategi Pengajaran al-Quran
yang Berkesan
10.00
– 10.30 pg
:Minum pagi
10.30
– 12.30 t/h
:Huruf Hijaiyah dan Bacaan Pan
jang Pendek
12.30
– 2.30 ptg
:Rehat (solat/makan)
2.30
– 4.30 ptg
:Hukum Nun Mati / Mim Mati ser
ta Tanwin & Syaddah
13/10/2013 (AHAD)
8.00
– 10.00 pg
:Qalqalah, Huruf Muqatta’ah
& Tanda Rasm Uthmani
10.00
– 10.30 pg
:Minum pagi
10.30
– 11.30 pg
:Ulangkaji & Ujian Post
11.30
-12.30 t/h
:Rumusan & Bersurai
APA KATA MEREKA ? “Kaedah ini membolehkan guru mengesan tumpuan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran”
APA KATA MEREKA ?
“Kaedah ini membolehkan guru mengesan
tumpuan pelajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran”
(Dr. Azali Rahmat – FSSKJ UPSI)
“Suatu kaedah rekacipta & inovasi yang sangat
menarik dan mampu membawa impak & kese-
jahteraan kepada semua umat Islam”
(Hasmafatiha bt. Harun – SIRIM Bhd)
“Saya rasa sangat gembira belajar mengenal hu-
ruf hijaiyah. Kaedah pengajaran ini sangat baik
dan berkesan”
(Fung Lu Chiong – Bintangor Sarawak)
“Dadu Hikmah Haraki sangat berguna. Ia senang,
mudah dan cepat saya mengenal tulisan/huruf
hijaiyah”
(Koh Kheng IPGK Sultan Mizan, Terengganu)
“Ini adalah inovasi yang ditunggu-tunggu oleh
umat Islam”
(Fakhrul Anuar b. Aziz – Pusat Pengajian Teknikal,
Multimedia & Komunikasi UUM)
“Tahniah! Satu inovasi mengajar al-Quran yang
sangat menarik dan mudah untuk diaplikasi oleh
semua peringkat”
(Rozita bt. Buang - PPD Pekan Pahang)
“Suatu idea dan kaedah yang menarik dan prak-
tikal”
(Dr. Fan Siong Peng – IPGK Sultan Mizan,
Terengganu)
Senang difahami! Mudah dipelajari! Senang
dikuasai! Nice.
(Hon Shan Shan – IPGK Dato’ Razali Ismail,
Terengganu)
© Zakaria Nasirudin Haraki
Usrah Haraki Enterprise