Está en la página 1de 1

EUSKAL SINDIKATUA

ORAINDIK ERE HITZARMEN BLINDATUA

BIMeko Enpresa Batzordeak gehiengo bidez argitaratu duen komunikatuarekin lotuta, ELAko

atal sindikala osatzen dugunok asteartean, hilaren Un, egindako bileran azaldu genuenaren

berri eman nahi dugu:

Lehenengo eta behin, eta azalpen gisa, honako hau zehaztu nahi dugu: ados gaude dokumentu

horretan egindako eskaerekin; izan ere, BIMeko batzordeok prestatu genuen plataformaren

araberakoak dirá.

Enpresari entregatutako eskaintzan ez dago adostutakoa derrigor bete beharrekoa izateko eta

CAFeko zuzendaritzak ALDEBAKARREZ aldatu ahal ez ¡zateko borondaterik. Negoziazioa

enpresa-hitzarmenean islatzeko premisa ezinbestekoa da.

Bigarrenik, negoziazioko beste ga¡ bat balitz bezala hitzarmen blindatua eskatzearen xedea

langileak nahastaraztea da; izan ere, BIMeko gehiengoak negoziazioko gaietako bat déla usté

du.

-Zuzendaritzari bileretarako egutegia eskatzeko planteamenduari dagokionez {"egungo eta

ez gaude eskaera horren

aurka, eta bilera horiek eginez gero, guztietara joango ginateke, baina ez gara fidatzen bilera

horien helburuez eta emaitzez. Izan ere, zalantza ugari sorrarazi dizkigu horrek eta halaxe jakinarazi genien gainerako sindikatuei bilera hartan. Gure ustez, bilera horiek, beste behin,

garestiak garela, gehiago produzitu beharra dagoela, lehiakorragoak izan behar dugula eta

antzeko beste gal batzuk sinestarazteko balioko ligukete; hau da, Zuzendaritzak behin eta berriroadierazi izan digunaren "kopiatu eta erantsi" moduko zerbait ¡zango lirateke.

etorkizuneko egoera alderatzeko sekzio eta lan-zentro ugarietan

"),

Ez dugu usté sekzio edo dibisioetako arduradunek ezer berririk kontatuko digutenik. Baina argi

dugu ez direla Zuzendaritzak ezarritako gidoitik aterako.

Amaitzeko, argi utzi nahi dugu ELAko atal sindikala osatzen dugunok honako hau usté eta

pentsatzen dugula: mobilizazioak proposatuz gero, helburu bakarrera zuzendu beharko

lirateke:enpresajarreraaldatzera eta behingoz BIMen baitanadostutako baldintzenaraberako

negoziazioa eskaintzera behartzea. Horiguztia hitzarmen blindatuan eman beharko luke.

Idatzi honen bidez adierazitako arrazoi horiek guztiak direla eta, ezin dugu BIMeko

gehiengoaren oharrarekin bat egin.