Está en la página 1de 31

/

a. E 19 en

~

... o

o~

c

;: a.

"0 o ;:

GI a.

III ~ GI :> o u

.. c:

II

E

GI

ftj

..

en

in

CI W > W C,.) w a:::

000

\D o o N ..... ... o ..... ... o

\D o o N <, o ,.,

..... \D o

E o ::

o ::

~

E E o to}

w '" a:

w > w a: z o

'" z

o i= to} :J a: ~

'" ~

w w

'"

n

c: o ;: co

E

"-

oS! .5

CD

! 'e E o o

a: w a: :J

'" «

w a:

Iu, o UJ ::< -c z

!!:

UJ

~

'" w

<

o

o z

s

a:

e.

UJ

~

UJ Z o J: a.

iii o o u

-c w a: «

w o o o

a. N

., II! e o 1-<

g

ID

ci a;

o ~

en en UJ a: o

~

IW UJ a:

I-

'"

eo ... ... ro <Xl

'" <Xl

o

'" ...

'"

>z «

C5 !!: ci

W til a: u :J . .; '" H «

II! ~ ~~

~ !Z II! f!

u '" c; iii

til IJl CJl «

o u. ..c: 0 u w c; ::<

~ ~

w Z o J: a.

iii

o o o

-c W a: -c

w o o u

a. N

W

< t;

u H :l o (J

II! .0 :l H .0:

... "'> "'lN_

"'u

IJl IJl W a: o

~

o Z :::; ;( ::<

<Xl <Xl ,...; o o

'" ...

'" o

o \D r-

x

s ci a: a: o IW W a:

IIJl

o

~ ci Z

N~ "'~ ..,Z

NW

"'ffi

u, u,

.0;0 (J~

'" '"

~~

,-;0

.;: ~

He.!) Oz

t~

.... « >::<

w Z o l: a.

iii o o o

-c W a: «

w o o o

a. N

> t: o

w Z o l: a. iii o o u

-c W a: -c

w o o U

a. N

> t: o

~

t:

Q) u

'" '" w

a: o

~

...J

~

W

~

o

~

o

IJl '" UJ

a: o

~

...J

~

W

...

o

& ~

-

fa::w

~~

11.11. ::l11. rnO

00

z o

6

s

sn

0::

::l ..,

w a:: ::l rn -c w :;

b

...J ...J -c III u, o w :; « z

a:: w

~

...J

~

o z

§

~

III

"0 c o E ..... 0«

c

~

o ..,

w

<

o

i3 z -c o

a:: o a:: w o ...J

o :I:

W U ~

u,

o u, o w :; -c z

,;. C t'II

•• C

III

5

a. o

...

a.

e

~ 1/1 t'II III

e

.:

III '0

15 J:

III U

5:

o

! ffi g ~ 5 ili

u u ~

u,

o u, o w :;

~

11. N

>-

f- N

U ~

N

'"

t="

ttl cJ

a:: frn

o QJ

z;:::

« .....

d ~ ~ 0

JJ rn U rn .... w > a::

o

o

-c

rn JJ rn ~ W :l Z 0 iii () ::l

s ~

« :l i= ~ Z 0« W ..... o LIl iii LIl W N a:: .....

fZ W Z o 11. o a:: 11.

a:: o

W <

o

i3 Z -c o

>z -c

\: o

z fU 0::

frn

i3

o ...J W :I:

a:: o f:I: o ::l o rn W o ~

u,

o

c-W

~ 0

~ Z

~O

o

a:: a

W ~

~ is ffl

~ g: >-

c:i ~ 0

1- .... u __ -4g

III

ci a;

o z,

rn rn W a:: o

~ ti:i

W a:: frn

f- f- f- f-
a::w a::w a::w a::w
orn orn orn orn
11.0 11.0 11.0 11.0
11.11. 11.11. 11.11. 11.11.
::l11. :l11. ::l11. ::l11.
rnO rnO rnO rnO
00 00 00 00
a 0 0 0
..J ...J ...J ...J
W W W W
l: :I: :I: :I:
a: a:: a:: a::
0 0 0 0
f- f- f- f-
l: :I: :I: :I:
e (!) e e
:J ::l ::l ::l
0 0 0 0
en rn rn rn
w w w w
u u o o
~ ~ ~ ~
u. u, u, u,
0 0 0 0
w w w w
< < < <
a 0 0 a
a s s i3
z Z Z z
-c -c -c «
o o o o
a:: a:: a:: a::
0 0 0 0
a:: a:: a:: a::
w w w w
0 0 0 a
...J ...J ...J ...J
0 0 0 0
:I: :I: :I: :I:
W W W W
U U U U
~ ~ ~ ~
u, u. u. u,
0 0 0 0
u, u. u, u,
0 0 0 0
w w w w
:; :; :; :;
-c -c -c -c
z Z Z Z ,...

w

~

w w

~

:;

s

u

w z o :I:

~

o o o -c w a:: -c

e-

ill

!:: ~

~O

o

ffi ~

III ...J rn

~ 1i! ~

Z f-

ci 8 0

~---+";"'--fg

III

o a;

o ~

rn rn w a:: o o « fw w a:: frn

w o o U

11. N

a:: w a:: ::l rn -c w a:: fu, o W :; -c Z

rn rn w a:: o

~

w

g

:; :; o o

sn rn w a:: o a -c w w

t: ~ :; o u

w Z o :I: 11. W o o o

-c w a:: «

w o o U

11. N

>f-

U

"0 o ";:

• CI.

III ... GI > o u

.. C GI

E

GI

-; u;

o

'" o

o N <, ... o <, ... o

'" o

o N <, o M <,

'" o

E o .::

"C CIJ > ";

U

~

en e o :;

::J ..c "i:

- C

o (J

o o

o o

o

N CD ...

III

o o

N CD ...

o o

o

til c: o

:s

.0

:s

c: o U

e

~

c: o ~

.,

C

o -:'="0 ~ CIl

:5 .~

c u o CIl Uo::

o

N

o o

N CD ...

III

o 0

o 0

N 0 CD

...

III

o o

o

o o

N CD ....

III

o o

N <Xl ....

'"

... + CO>

"' .,

.$

....

:go w

~

w U W ~ 0::

o en

'5 z ~ 0 - i= C ~ o co u 0::

e !z ~ 0

c: U

~ ~

g 0 Z f-

o o

o

o o

o o III

o o

o

o o

o o III

o o

o o III

o o

o o III

e-, + co

"' .,

.$

....

:go 0

o 0

o 0 M

CO> ..

.$

....

u:

~

.,

s

CI)

o o

o

w o -c

C ~ Q) en E W en 0:: :J ~

~ s

Z W a. X W ..J

~ ~

e

III

Qj

c: o E

c: o Z

o o

o M III

o o

o M III

o

-

+ 0> + CD

;:

:5 :g.... ....

a 0 0 0 0

o 0 0 0 0

o N a 0 N

CD 0 CD

III '"

III

.s:. en ~ (J

o o

o

c W > iIi o W 0:: en W W fZ

~

-c ~ (!)

Z

~

..J

,..:

o o

o o

o

o M

~

o

~

CIl e

J

.$ 0> .,

.s

.... +

'"

.~

....

:gai

(

"CI

.5! Ii

a.

UI ... III > o u

.. C III

E

III .. III

in

"D

~ 00;

CJ

&!

rn C o ;:

::::s .c

:s

C o

«0

..9!~

::::sea "Dei) eI)

.s;:C CJ 0 cn:E

'" a

a N '<, ,...

a <, ,...

a

\D a a N <; a

"" <,

\D a

E o .::

r. Cl :::I

e

r. ..

a a

N co ,...

N '" ...,

N

'"

a a

a a a

-n

a ...,

r,...

en

..... o

en '0 C (1J .... .... r..

a w

~~

aLl w a::

a a

N CD

CD III N N ...

'" ""

III a a N <, ... ,...

<, M a

'" U

(1J ,...; ,...; ....

~

o >J C.J ....

>

a a

a a a

'"

III a a N .....

'" ,...

"-

'" a

111 C (1J a.

111 en (1J :£

111 ....

a a

'" ""

111 01 C

~

111 U :l U

o .c C.J C 111

'"

a a M CD

a a

N CD ,...

-n

a a a

a a a

NON

co CD

,... ,...

'" -n

o

"'Ill o ;:

CII g,

1/1

...

CII

~

U ... s::

CII

E

~

...

UJ

o

CD "C ns

W:E CDJ!)

-c: ~CD

ie

.s::.~ o ns en 0.

~I

~ o o

'" '<,

.... o <, .... o

'" o

o N ..... o

"" '<,

'" o

.c CD

= o

...

-=

e o

...

-

cD

"C o U

Q) :5

VI Q) .c .;::

o VI Q) "C

>-

"2 ~

::J

g

til

VI Q) "C

8

a
0 a
~ a
a
f- 1I1
Z
:J
0
::;
-c
f-
Z
W
::;
~
a:
!L
0
Z
0
1=
c,
a:
o
m
w
0
cr
0
w a
0
0 a:
o 0-
wi?
ww
~~
Cl.~
!La
0-
rna:
m~
WZ
crW
00
0'1
<<.
OW CJ
z~ C
<t::: >-< III
w:ll III
:::;~ - '"
<u III '"
z~ QJ '"
JJ
<IS ..:
..... u
CJ
0 <IS
III ...
III ....
-c ....
<IS
~ 01
....
>- <IS
QJ ;:;:
.... QI
QI <IS <IS
QJ e ...
.... 0 til
0- E-
O
>- .... .G
JJ 1I1 CJ
JJ .... C
QJ a <IS
a:l M a: 0 V;N
0 ...
0 - ...
a a 0 a ~..,
0 a 0 0 a ~J,
a
1I1 a a 0 a c~
a a 2~
1I1 1I1
oeD
ca-
.u
eQ.
... Q.
.,. 0'+
-' Uo:ll:
r! ~ ~ uVl
~ ~ Q.o(
~ ..J B:!
!XI ~ ~
:J f2
II) :g.
ill
:l:
ill
2!
'+
~
U
Q.
Q.
Uo
cO
Q)
c:
:::i
-c
c:
E
::J
(5
c:i o
ill ai
-; Cl
"0 til
GI .-:.. a..
J:. ~ e
U
VI c: til
C E E
0 ::l E
"0 0 ::l
CII o en
..
't: Q)
IQ ~ :5
e t::
e III c:
= a. 0
1/1 "C
GI ui !Xi c:
,Q 19 Q) III
0 "5 Q)
III .9 ....
"C Q)
"i .c Q) .c
.. ::J .L: ....
III m o 2
= UJ en
e c:
Q) E UJ
III "'5
GI .g M
... "C
.a Q) a - "C
'6 .L: c c:
o a ::l III
C en ..- 0
GI ~ E N
Q.
)C «i ....
GI Q) III .....
Q) "C .... m
C "C c: ~ Q)
GI ::J ::J c: c:
"0 13 "- ~ :::i
e .s 0
GI "C "C
Q. - ui
GI -ci 0 c: "C
"0 .;:: «
.5 0 Q) III -
.;:: a. ..Q -c
... Q) m c:
0 a. 0
en 5 0 .;::
1/1 "C Q)
e :2 Q)
0 - "C 0 a.
;I e Q) III .;:: en
= "C E Q) ;S
,Q a.
't: CIS til en en
.. E E Q)
e C ~ "C
0 E en Q) til
u C E "C E
CII :::J Q) 'n;
... >- en
" en E III a. C
i >- a. Vi
W til "C Q)
Q) E
-= J! a. Q) ....
1/1 "C N ~ >-
.. :::J Q) 'E .~ til
s:: N a.
CII ~ 'E 2 19 19
E CIJ 'c
>- .J:: Q) ~ e
" ::: :::J
Q. CJ
.. en ..... N M ~ "
~I
-
0
~I 0: ~
W
OJ co
:;; ..
., ::I '"
m Z co
III N
Q. 9 ~
'0
0
'C ~ ~
., a a
a. a a
r! N N
.......
~ ~ a
a M
U .......
~ ~
1: a a
.,
! .s:.
S m
In E ::::I
0
0 ..
-= = -
fI)
-
-
,-
CO
'0
'n;
a.
s::::
:::l
-
fI) W 'tl
CD m c
0: 0
fI) W e
s:::: > .-<
W <I;
CD 0: c
a. Z ~
u.>< 0
0
CDW ..,
.....
-'0 0
~ CD
'C~ 0]
'tl
CD ~ c
s: CJ III
....
CJ CJ ...
cn« t<. .. 0

• <.0 ~

o

0 w a
III mo
c o gQ a
0 Z
Q. C uo: a
III ~w M
<Il _z
-0< <a.
<11 -~ wm
mu :I:
~z ~
::1< U.
O...J 0
'iij <
E OJ
a,
a; a
a
E Qo~ a
s
s -c 00
a. - ...
.l!l -~ffig;
III ~Za.Q.
0 5!tlll!
0
>- :;; :I: o
CI <~~
0 s
"0
c: c
00&;
., 0
t!S 0
'lii c 0 a
W
'o,g 0:0 a
I!! <II 0:0 M
~ E ::1-
<Il ~ -5i ffi
_ 0
0- a-a.
> .5 ~m
z-
f-aJ ::I:I:
~ o~
:;;
-c
tit
o a
(!)~o a a
a
z~Q a
--0: a
o(!)w
_Zwa.
.!!.j5OJm
mW-
~u:I:
::IZ~
0:5u.
<0
OJ
tit
~ en
z
w ..J
:;; ~
~
0: a. 0
ou. I-
1/1 wO aI
"C oZ :J
<II oQ en
C uti:
"& 0:
o
m
~ w en
0 0
0-
!
0
..
ii
-
..
:>
E
..
!
o:~ .=
0'" 'ii
~UJ C
-<XI ..
0::> ...
w=> ..
o:Z ..
uo C
u.;;: ..
0", -0
~ffi c
..
...
we ..
0:\11 -a
0'" .5
0-<' ()
<UJ
UJ
01- ..
z= C
~~ 0
~
:;;0 .ad
<\!, ~ ..
z- 0] c-
O] o :>
III "1
... f!J:
C. =~
X
(,J .. c
.-< ;so
«I .. -a
- ..
... c ..
III • 0i:
'tl E ..
III >oE
t<. .. E
a. :>
. .. <i z 0::::2 00::: u...O ::::ill. <i

( )

CIi

u

8

0)

£

(J) 0) u

8

o a

o M

tit a a

o o

o

o o

o M

o

tit a o

a M

...

.E

.$III . _0

00

- .....

~Ifi

(J) ... -0) ~u _c

C ::J

E

::J

"0 U

,::jai 001 .;= III

0)0-

~~

.- III

£E 0) E Ol::J

lijcn

£~

- -

0) C

Zo

w (!)

~

d

..

o

• Do

~

"lJ o -eDo w

o o N <, rl o

<, o

- CE

.! J!

en

fii

Cl W > w <..:> w 0:::

w o o N <, I"o <, --'

--'

w o o N <, rl N ...... o rl

CD C.

~

....

o

a:

W a:

- ~ ~ ~

f I:::I u. III 0 III W

~ ~

o Z

!:

W

~

III iu

C !;( o ~

1 ~

.2 ~

.5 W

CD ~ ! "e E o o

co;

W Z

o CD

~ ...

W I"-

o I

o CD U Lf)

< "? ~ '" < ;;!;

W o o U

a. N

rl

Lf» --'I- 0_

MU

..... o

I/] "0 C Q) OM .... u..

W Z o ::t Q:

W o o U

< W a: <

W o o U

a. N

III III W a: o o < CJ Z

:J > :;( I-

:< U

CD CD rl o I

'" ...

'" I

o W I"-

x o m

o a:

a: o IW W

I!:

III

o

~ c

Z

N~ ",IMZ NW

"'ffi

u, u,

.x: 0 U~

III

III

~~

.... 0

o~~

.... CJ

3~

u::! °M< >:<

W Z o ::t Q:

W o o U

< W a: <

W o o U

a. N

W Z o ::t

Q:

W o o U

< W a: <

W o o U

a. N

> I-

U

:g

W a: o

~

...J

:;(

~

W

.:J < Z o

~

o

~

o

~

o

il

!5

j

W

(

o

~ .5

.5 'E

.;:

Q.

.

o

II Q.

~

~

E E o o

j ~

-

c

o o

11

:2 'tJ C ca o

~

o

~ GI 'tJ

'0

.c

~ IE o

w

t(

c i5 z

~

0:: o 0::

~

...J

o :t:

W '"Cl o c

it 0 o ~ I!i ..::

w c

::I! ~

~ 'J

z o

t

i5

I/)

0:

:::J ..,

0::

§

0:: o

o

z

9

...J

~

w iil ~

:::; 0. 0. 0&(

!!: 0::

W III ::I! :::J Z

t

ii:

§

o z 0&(

z o

~ §

w o

:3 ~

;.

>. II: ra

!!::

0. N

9

w :t:

15 ~

CI :::J o I/)

W o u:

I!i

I- tt:w tt:w li:w
o::w
01/) ~B ~rn ~B
0.0 Q.~
0.0. 0.0. 0.0.
:::JQ. :::JQ. :::JQ. :::JQ.
rnO 1/)0 1/)0 rnO
DO DO DO DO
0 c c 0
...J ...J ...J ...J
W W W W
:t: :t: :t: :t:
0:: 0:: 0:: 0::
0 0 0 0
l- I- l- I-
:t: :t: :t: :t:
CI CI CI CI
:::J :::J :::J :::J
0 0 0 0
I/) I/) I/) I/)
w w w w
0 0 0 0
u: u: u: u:
u, u, u, u,
0 0 0 0
w w w w
t( t( t( t(
0 0 0 0
i5 i5 i5 i5
z z z z
~ s ~ 0&(
0
0:: 0:: 0:: 0::
0 0 0 0
0:: 0:: 0:: 0::
W W W W
0 0 0 0
...J ...J ...J ...J
0 0 0 0
:t: :t: :t: :t:
W W W W
0 0 0 0
u: u: u: u:
u, u, u, u,
0 0 0 0
u, u, u, u,
0 0 0 0
w w w w
:;: :;: :;: ::I!
0&( 0&( 0&( 0&(
z z z z 0::

W 0:: :::J

~ ~

u,

o W

~

w z o :t:

!5

o

8 s

0:: 0&(

w o

8

0. N

~

0:: o o 0&( w

~

::I!

8

~~ til
ION_
~I:: E
tII:X ~
::I .... til
IiS~
~'" 0
o e.~
'0
eO. I/)
oil;
ILl!!:
~~
~ 11.'"
ILl
III a;
iI .5
u t
CD
c: :t:
:= ~
.rI ~
Z ;2
'5i 0
c: 0.
0.
0 IL
;::a
s
.s:
...
s
u
"5
a
q: w Z o :t:

!5 §

s

0:: 0&(

w o

8

0. N

o

'0 o "t;

CII '"

Do g

N <, .... o <, o ....

e

CII > o u

"E

CII

E .!!

CO

iii

(

CD

CII

If

D..

'" o

o N <, .... N <, o ....

E E

-

II: w'" mCD ::E ... ~U1 z CD

N

9 ....

o 0

o 0

.... 0 CD

N

o

N

o 0

o 0

o 0

.s:.

I

o o

o 0

o 0

o ....

CD N

o N

.... CD N

o N

o o

o

o 0

o 0

o 0

i

>

'~

a:: en c o ;:

::J .c 'C

- C

o o

<'l c-

o .... U1

CD ....

o '"

o c-

o 0

E

en

~

oS e

III

E E

:::J en

.... + ..,

.,

~

-J

~

«

N ....

'" U1

o lO

o If)

o N N If)

N N U1

..,

.~

-J

:x:..!!

I

'"

o 0

o 0

o 0

... If)

CD ....

o 0

o 0

o 0

N

<'l c-

o .... U1

CD rl

1 1

l l

'" U1

N N U1

N rl

('+')OOOI..Olf') 0

co 0 1..0 tJ") 0'1 0

N 0 r-t N r-t 0

r-t r-t N 0

('+') CD If') \0

N ....

... ....

c UJ

~

UJ o UJ a:: en UJ UJ ~ Z

~

c( :::J C> Z

~

...J

,...:

.....

o o

o

o o

o

iON
001 0 0 0 'f.~
Z ~ 0 0
° 0 cal
ti~~ 0 0 0
lfl lfl :I ....
~~a 0 0 e:C!
... N N ~:
0 ~~::! o!!!!.
~I w !!, *u
Ir 11. - ~t
w '"
In CD 01.\-
~ ~ IL~
:::I lfl W 0 0 0 ~~
QI Z CD ,<Ir ~ 0 0 ~ ~ ..
Q N D..-
ca 9 ..... 0<;:- 0 0 0 ~ ILlS
D.. ~~::l 0 0 0
CD 0 0 GIl
wlrW "" N iii
~<o f2 .:
~o~ ii
:s Z .
'a wz 'ii
0 :::1-'<
1: ~<~ :J:
QI '" \D :::10 ~
a. 0 0 0
0 0 ~
e N N 0
...... <, 0 0 ;§
QI ..... ..... ""':'
> 0 N !t;! 0 0 0 0 Gl
0 <, <, 0 0 0 0 C) U
u 0 0 :t:o OJ 0 0 CD nI D..
- ..... ~Q "" N .n- a, D..
e: IL
QI Zir ~
E :::Iw
.&. Oil. nI
QI Q ~ E
-
ca E :I < E
- 0
1/1 ~ . ::J
.&. CI)
... - .,.
Gl
~ - s:
-
iii c:
g iii 0
- ~
z_ m 0 Gl
- 1:
00 ::J ..c
_w ::J Gl
Ii:!!: en
_:l In C
Ira 0
ow c:
rIJ'" Gl 0
W"- '3
oe 0
'a ~
QI Gl 0 N
'a s: 0
.:i.e: o ..... ~
e::I iii CI) ~ c:
'- 0 • nI
0 e: • ..!!! iii ~
• - QI- Gl .....
'E.I:I-8 Gl ~ In
~ ~ C Gl
'i ~ .!! ~e: C I!! ~c: C 1!! ~c: C I!! ::J ::J C
e c: c: U -
oE,g w 0 ~ .2 0 J!! 0 0 ..!!! 0 0 :.:::i
~ ~'§ QI :::l ~.- II) .- II) :I ~'§ !'§ III :::l C
QI :l ~ ~ e:~ -g:t::: ca~ e:~ -g,1:: -g .1:: :::::. ~ ~
J!I:@ 0.1:1 QI'O o.g QI'a J!!:@ o.g QI'O 0 ~
11. E 'C: a.C: - 'C: E 'C: c..C: E .c: c..C:
a.e:o ~c ~c ~c ~ ·c s
~~- u. C:c QI II) c:c ~8. c:c ~8. Gl
° o 0 o 0 -g~ ~8 ~8 ~8 o 0 0
c: )( c: )( ·c Q.
E w ::::!O zo _w _w zo _w -c
11. Gl In 0
c( ~ (g 0 0 B 0 0 E1 0 0 Q. :.c ·c
In - Gl
:.c Gl Q.
- ~ In
Gl nI :.c
~ E
nI -
IrZ E In Gl
OQ I!! ~
~I- In ::J nI
o!.2 I!! :to:: E
! -0 ::J ~ CD
IrrIJ :to:: C I!!
li;ii: QI QI II) ~ Gl
o~ .., .., II) Q. ::J
0 0 0 Gl )( :to::
00 c.. c.. D.. Q. Gl ~
Zz D.. Q. Q. )( 1: e
E «w 0 0 0 Gl Gl
Wlrw Gl Q.
E owt: '" 0 '" 0 '" 0 1: ~ )(
U:I=~ u u u Gl C Gl
0 'M 'M 'M Gl
u.w~ '" '" '" ~ 1:
~O °-'0 '" '" '" Q.
CU wlrO I/) I/) I/) Gl Gl Gl
en ~ "tJ ,<Olr 'M 'M 'M Q. ~ ~
0 0 0 1:: Gl .E e
GJ - C 01r0 1:: 1:: ~ Gl
.... 0 ca 0:11 '" 0 '" 0 '" 0 .E ~ Q.
OJ Q. OJ Q. OJ D.. C Gl
:::1 en Z~ '" D.. '" D.. '" D.. nI
:t::: tn GJ <S~ III :::l III :::l '" III :::l ~ ~ ~
'" "':;:: II) "':;:: II) OJ "':;:: II) c CD .E
"tJ.5 .... w '0 u.w I/) OJ OJ ...... OJ C'G nI C
Cen:::1 rIJ c Olr III 1l~ B '0 1l~ ~ ...... 1l~ ~ In 0 ~
Ir 0 t..J C 'M E S c:
GJ 0 en w e w:::l OJ OJ 0 OJ OJ :;: OJ OJ C nI
Q.Q.Z > ...... ~rIJ OJ :;::;: e :;::;: :;::;: E 0 ..c
w 0( « c ...... c S CD
>< Q.:e Ir z~ OJ '0>' 0( '0>' III '0>' ·c C
Wo Z c ...... "''0 "''0 e "''0 ~ ..c 1: 0
0 c '" Ill ..... .0 1lI'-< '" 1lI'-< (J) ·c 0 s
0'0- .n t/) 0( III o III 0 o III 0 o III 1: "
0 z en en en coco z en co C ..c
tnGJ Z OJ 0 ~
0 " Gl ·c
J! ~.5 1ii Ir .!! -
ti ... \D '" '" ~ .tiI c
w 0 0 0 0 0
:::1cat:"tJ -' 0 0 0 ~ Gl E
:::I u: "
i E 0._ Ir I/) ~ N N N 'C .tiI Gl
Ii; u, '0 <, <, <, E !
Q."tJ 0 c lfl lfl lfl CU :to::
~EQ.c ~w OJ 0 0 0 .c: Gl c ~
'M <, <, <, ~ ::l
(J :::1 ::s ca ttl' ~ '" 0 0 0 U
Cl)CI)CI)O u. ..... .... ..... (J) N (")
rIJ Z ..... iON
Wi e .....
~ 0 ~~
ti~~ ::I .....
~a5 liS
( '0 WOw ::!.UI
0:: I'" a: oS!!!.
~I w IL ~U
0. c-
o:: eft:
w '"
m Q) 01.\-
:0 ..,. IL~
II ::::l ~ W 0 ~~
til Z Q) t(o:: 0
N
III 9 ..... 0<;:- 0 Il. ....
Il. 12~::; 0 ILtS
0 III
wo::w ",' ii
~i§';l .5
~z": ii
wz "ii
'0 ::::l-J<
·2 :o<::!. ::J:
'" '" ::::lO ~
II 0 0 0
a. 0 0 ~
1!! N N 0
<, <, 0
II ..... ..... ~
~ 0 N UJ 0 0
<, <, 0 Ul U
u 0 0 Xo 0 N Il.
-
s ~O ..; ",' Il.
!z- IL
I ::::l0::
.s= o~
til ::::;;
::I -c
en E E
E .s=
- -
.,.
.J
j!
~
z_ ID
00 :J
-w
b:~ en
-::>
0::0
oW
UJa:
WIL
OC
II
.'0
~ I:
.Iii 5 :!
C- I: .. III
=.!"i!i
.5 >- '0
.. III II !z
~Ei5 r:: ~I: 'I:: I!! I: ~c 'I:: I!! I: ~I: 'I:: I!! c ~c 'I:: I!!
o III} W 0 III 0 0 jg 0 0 jg 0 0 jg 0
::::;; ~.- ~S III ::I ~.- II .- III ::l ~.- III .- III ::l ~.- ~S II ::l
!. c 0 ~ I'CI~ ~ "~ III~ I:S ~.~ I'CI~ I:S ~ "~ I'CI~ ~:t::
>0::1- o.g III 'a o.g III 'a o.g II 'a o.g 8.~
1'-0 0. -'r:: E 'r:: Q,I: 1) "C: E ·c Q,c 1) "E: E 'r:: Q,I: -'r:: E 'r::
~ u. !!'I:: 1:'1:: {l8. 1:'1:: c'l:: III 4J c'l:: 1:'1:: III III !!'I:: 1:'1:: III III
0 o 0 o 0 ~8 ~8 'aQ, ~8 o 0 'a Q, ~8 o 0 ~~
::iO zo ..5al c >< zo ..5al zo
W _w _w
0.
~ ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0
o::z
OQ
I-"~
o.!.1
en -0
O::UJ
~ ln~ III III III III
o~ III III 1/1 III
0 0 0 0
00 Q, Q, Q, Q,
E Zz Q, Q, Q, Q,
«w 0 0 0 0
E wo::w 0 0 0
Q~~ 0
0 u. :0
"'0 ~-J::::;; :>,
CU w0::8 .....
en.c"'C t(00:: c
AI - I: '" t: c t: t: t:
00::0 0 0
,.;. 0 ca -w o 0 .... "0 0 0 0
::l en Om Q, ..... 0) Q, Q, Q,
z:o 0 Q, Ill· ... Q, Q, Q,
-:!:: ~ II) ~~ C ::I u .... ::I ::I ::l
III .... en "' .... en en en
m -g 'iii :Ii "0 U.w ;:I "0 'Oc lSJ 0 0
c 00:: '" ... I§] Ul=>
0 ..... III
.cCLIoen '" w::::l III ... C .... 1Il
f/)~Q.m rl ::::;;UJ 0 0 ... 0· ...
« « n. III 0) ...
I: W Q.:e z~ IIlro "00)
c .... 0) "'0.
o-Q ~ c .... III C III III
« .... III III 00)
c e e e s 0 co «(I) rox
ca~I:CU OJ
.!!::l ,- 1;; .... '"
::ll:cat:"'C 0 0
0
'2;:; E 8.:s III ~ N
U. "0 <,
.c§EQ.1: 0 C '"
0) 0
w .... <,
UO::l::lca ::::;; ... 0
f/)_f/)f/)O -c [u .....
z (

'a o '~ C/ a-

I!

C/ > o u

.. c C/

E

C/

- ra

-

en

'" o

o N <, .-< o <, o rl

'" o

o N <, .-1 N <, o rl

E ~

-

s; c 'iii Q.

!

0 0 0
0 0 0 0
if 0 0 0
0 0 0
t- CD 0 0
z rv1 ~
::l
0
:::!i
-c
!z
LU
:::!i
~
CL:
u.
0
Z
0
ii:
it:
0
Ul
LU
0
a:
0
LU al al ro
0
0 !-- f-< E-<
0 U U U
LU~
~i
CL:~
~9
Ul'"
Ul~
LU.,
8~ -
N
Lll
<. - 0
0"
z~ ...., .-< .-<
U) r- O)
<:I( ru '" N
~~ til en rl
co ""
Q) N -
ZIL C .-<
c. Q) "" ....
..; - Q)
.... ..;
ru -0 rl
::;: Q) N C N .... N
'" 0\ 0 en ::;: -0 '"
...., C I"'l E I"'l ru I"l
u Q) N ..; ...., N C 0 N
Q) > 0\ < .... en ru 0: '"
..; < '" E
til < ..0 0 < .... c <
ru U 0 U U 0 0 U
0 .... ro z ....
...., 0 Q) ru Q) E Q)
'" ..; 'I-< ..0 rl .... Q) rl
Q) 0' ..; 0 '" rl 0 0 .-i
Q) Q) .... .... .... ....
...., U] > U) -c > U) < >
...., .... -0 .... -0 ....
.... Lll 0 C .-< 0 C .-1 0
~ N ...., Q) Lll ...., Q) Lll JJ
co U .... Lll U .... CD U
N .... .... N .... .... rl . ...
U .-1 > ""' .-1 > ""' rl > 0 inN'
0 e'"
0 '" 0 '" ~ ...
0 0 lI) 0 lI) ra:h
0
(D lI) r- o N :r ...
.; 0 rl N liS!
Lll Lll ~UI
N ~ 0111
rl ~U
!§8:
* 01.\-
..J u..~
~ .". .". .". * ~~
D---
~ ~ 11..3:
III
III iii
;:) ~ ,S
en a.
Ii
:I:
~
~

0
D-
D-
II..
.......
cO
Q)
c
::::i
-c
c
E
::::I
'0
ci 0
cu a)
:; C)
'a "" IU
CU a,
.t:. Q) ~
U -
en c IU
c E E
0 ::::I E
'a '0 ::::I
cu 0 en
'"
'l: Q)
ra ..... .l:
E 1:: -
E IU C
:r n, 0
III ....... "C
C/ cD ai c
.lJ 'iii Q) IU
0 - '3 Q)
III 0 ...
ii - "C Q)
.c Q) .l:
',4 ::::I s: ...
en (J Q)
:r UJ en -
E c
Q) E UJ
III '3
cu ,g cri
... "C
E Q) a - "C
:g .l: C C
(J a ::::I IU
c en ..... 0
cu .". E N
a-
K 'iii ...
cu Q) IU .....
.. Q) "C ... en
"C c::: Q)
C ::::I ::::I C Q)
C/ c:::
'a 1:) - UJ ::::i
c c::: 0 -
cu :::::;. "C cD "C
a- 0 ~
C/ "C 'C c:::
'a
,5 0 Q) IU
'C Q. .2
... Q) en c::: "C
0 Q. 1: 0
en 0 'C
III - "C Q)
c 1: Q)
0 0 Q.
;: - "C 'C
e Q) IU en
:r "C E Q) 1:
.lJ Q.
'~ ns IU -
.. E E en en Q)
- 1:
c c::: "C
0 E en Q) - IU
u -
c E "C E
I!! ~ Q) >- 'ji ~
III en E IU Q.
.. >- Q. 1ii c
III W IU "C Q)
= .!! Q. Q) ! E
III "C ,~ Q) >-
c ~ Q) E :5 IU
,~ Q.
cu "C Q) S S
E CU E :t:::
>- s: Q) c::: ~ ~
ra := ::J
D- CJ
• en ..... N cri ~ I \

o

r-I II:

~

:::!!

II :J

i z IL 9

1.0 a a

'" <,

.-< a <, a .-<

'" a

a

'" <,

.-<

'" ......

a .-<

E

,g

en Q)

'lJ

8

en Q) ..Q 'r::::

~

Q) 'lJ

~

~

:::J

8

CU

a a a
a ~ a
0
~ a a L!l
a L!l L!l
a '" ""
I- ..;
Z
:J
0
:::!!
<
I-
Z
W
:::!!
~
a:
u.
0
z
0
ii:
ii:
0
Ul
W
0
II:
0
W 0
0 tll tll
0 tJ tl 0:
0 <L
li'
Ww
Will
~~
a:z
u.d -
0-' L!l
""
Ul'" C") -
Ul~ '" L!l
Ww CD N
11:0 '" L!l
o~ .-< r-
"" <D
~o( - N
Oui .-< U
~~ II) ""
::1 - c
E H CD
w:I ...., tll '0 CD
:::!!2 II) a '"' ui 1.0
<0 0 .-< '" '"
ZO <L rl 0 Cll en
II. "" zn ....,
;. ...; '" «
...; oJ ...; ..... U
..... 0 0
tll ;:l 0 >. 0 '"
c ..c '" II) ....,
...., Cll u :s: Ul .....
U > U) "" « '"'
Cll « II) "" III
...; so '"' II) C") .., 0>
til C <D 0 III '" '"'
..... r- ..... '"' en >. III
0 '" .-< 0> Cll z
...., ...., en -'" c « ...; II)
c '"' 0 U II) III III
Cll ;:l « ..... E Cll E ....,
Cll 0 U ~ Cll III '"' 0 U)
...., ~ H ..... <L E-<
...., -0 ...., '"' 0
..... Z c '"' '" Cll >. .-< s:
~ III Cll '" 0. ...., L!l U
'" ...; .0 CD II) ...., .-< C
0 '" 0. 0 C") Cll Cll a III
U '" ::> 0: .-< :z: Ol C") 0: a u;N'
a Si!r-.
~r-.
L!l ra:X
a
r- E~
",- raID
:2.ID
o!!2.
'u
~a:
- o'\-
-I lL~
s ~:a!
IL-
~ lLg:
III
m iii
::J .5
II) 'ii
"i
:z:
~
~

U
IL
IL
u, C

II

'3

'i s

III c: o

~

.;:

III

E E

::I III

s

o III iii

ti

::I

E

III

!

:E

"

t

i i

"

.5

..

o III c:

.2 'S :@

-

c:

8 !

ra

1; ::

J! s E i;-

lL to

(' \

III

If

Do

D:

w '" In CD

:::I! .... :::J U"l

Z ~

:i M

o o

o rl <Xl

f'1 en f'1 N en

c

.c en CO o

.s Xi

en

!

u e

-

'" o

o N <, rl o <, o rl

..c ClI :::J

e ;;

'" o

o N <, rl N <, o rl

w CIl D:

~

w D:

Z o CIl Z o

tiffi

:::J:! D:u. .... 11.. CIl 0 ~w w:::l! w< CIlZ

Ii: iii o w D:

~ s Ii:

ir o CIl w o

-a c o E rl ...;

C C ...;

.g

..... o

U) -a c Cl) -.-I .... [,.,

Cl) rl rl -.-I > .... o +J U -.-I ;>

..... o

:>, +J -.-I U

~

-.-I .... Q

U -.-I > -.-I U

f'1 -ef'1 .... rl

Cl) ...... ...... ..... > .... o +J U

o

w~ ~w 00

w D:

'" o

o N <, rl rl <, o

o o

o rl co

o CD 0

o '" 0

o 0

rl CD

Q) s:

-

I: o

II) Q)

= "

Q)~

~-o:t 0 .... I:

.- Q)

II) I:

::l .-

O...J

Q) - I: Q)

IUQ -IU

Gin.

~~ "e ~

mE

-::l

~C/J

~

w

~

a:

CJ

(J

(

( -;

~ .5

.= c:

.1:

Q. ..

o

til Q.

~

"a o :~ til

Q. \D til 0 .. 0 til N > ..... o N U N

<,

c: 0 til

E ~ .l!

I/) E

,g

\D o o N <, ro <, M M

DDD

>CO

Q L.lJ > W () Lw c:.~

\D o o N <, ....

"" .....

N M

w en a:: w

~

a::

z o en z o

~

::I a::

!ii ~

w w en

-

c

II)

·50 ·u

&

o

c o

:g

E .2 .5

~

·e s o (J

co;

!!:

W ::;

~

<Jl iu !;(

o o z « o

W Z

o ex> il: ... w ;:!

o I

o ex>

U '"

~ '?

a:: '"

« ~

W o o U

0.. N

xo m

c 0.:

o ~

<Jl <Jl

Il!

o

~

fW w IX:

!ii

W Z o ::t:

Il.

W o o U

-c W IX: -c

W o o U

0.. N

W

I;(

~

M "'>"'fN_

MU

<Jl

lfl

IX: o o -c C) z :; <{ ::;

ex> ex> M o I

'" ...

'" I

o \D r-

x

s o a:

IX: o fW W IX:

!ii

o z -c

o

z

N~ "'f""z NW

"'ffi

u, u,

..:0 u~ <Jl <Jl

~Il!

MO

.~ ~

I-<C) Oz

~;::!

·M « :>::;

W Z o J:

Il.

W o o U

« W IX: -c

W o o U

Il. N

>!::

U

W Z o J: a,

W

o o U

-c W IX: «

W o o U c,

N

>!::

U

<Jl <Jl W IX: o o -c

-'

< ::;

w

.:..;

~

o

ii:

o

<Jl <Jl W IX: o o <C

-'

;;( ::;

w

.:..;

~ Q

!i:

o

,

w C!)

~

0::

§

c

.¥ 05

05 C

0;:

Q.

..

o

GI Q.

~

(

'-

Q)

~ 'E E o o

I!:!

:;, III III Q)

:::E

:2 ii In

'0 Q)

E

o LL

:b ';::

III

E ';::

Q.

cQ

Q)

~

E E o o '0 .!!!

e

- c

o o Q)

7ii

'0

=a

c III o

.. o .. Q)

'0 '0

.c Q) CJ

IE a

W 0:: :J

~

::E

b

~

u. o w

~

z

w

~

c

15 z

s

0:: o 0:: w

9

o J:

W

~ 1

u. ~

~ ~ ~ ~

!i:w 000

R:!( i;l2;

00

z o

6

15

00

iE :J ....,

0::

~

~

0:: o

o

z

b

-'

~

.. o

l-

i ffi

as z

~ ~ ~ if

..: 0::

GI 0

'0 "0

.c GI u

~

:§ ffi

c

~ a

c J: o W u (.) u: u. o

~ ~ C

GI

:E

GI .c

..

a. N

ui ~

c

15 z

s

c -' W J:

0:: o IJ: e :J o 00 W o u: u. o

('0 w

~ 0

::E Z

80

c

ffi ~

III -' 00

::E 0 W

:J I!: >-

Z s 0

I-~;;;:;.",.-- .. (.)--~g

III

o 0: o z

00 00 W 0::

C C -c Iw w

I!:

00

!i:w l- I- !i:w
o::w o::w
000 000 000 000
R:!( a.0 a.0 8:!(
a. a. a. a.
:Ja. :Ja. :Ja. :Ja.
000 000 enO 000
DO DO DO DO
0 c c c
-' -' -' -'
w w w W
J: J: J: J:
0:: 0:: 0:: 0::
0 0 0 0
l- I- l- I-
J: J: J: J:
(!) e e e
::l :J :J :J
0 0 0 0
en 00 00 00
w w w w
!.1 o o o
u. u: u: u:
u. u, u. u.
0 0 0 0
w w w w
~ ~ ~ ~
c g c c
15 c 15 15
z Z Z Z
~ ~ « -c
o o
0:: 0:: 0:: 0::
0 0 0 0
0:: 0:: 0:: 0::
W W W W
C C C C
-' -' -' -'
0 0 0 0
J: J: J: J:
W W W W
o o o o
u: u: u: u:
u. u. u. u.
0 0 0 0
u. u. u. u.
0 0 0 0
w w w w
~ ::E ::E ~
« «
z Z Z Z w Z o J:

fu

c

8 s

0:: -c

"0 w

~ 0

::E Z

80

0:: C

W ~

III a f3

~ I!: >-

Z ~ 0

9

~---+-(.)--Ig

III

o 0: o ~

00 00 W 0::

C

~ Iii

w

~

w c o o

a. N

0::

W 0:: :J

~

0:: lu, o w ::E

~

00 00 W 0::

C

~

W

~

::E

8

w Z o J:

fu

c o o

s ~

w c o o

a. N

'tI o ';;:

GI '"

a. g

N <, N N <, o .....

1/1 ..

GI > o e

...

C GI

E

GI

1ii

...

f/)

c)

'" o

o N ...... .....

"" ......

N .....

o 0

o 0

..... 0 CO

N

o N

o 0

o 0

o 0

"

~

'; CJ

&

en c o :w ::I .Q

'C

-

e

o o

III C

g" E~ :s 'Qi

c u o <II Un::

c:i

N

o o

..... CO N

o N

o 0

o 0

o .....

CO N

o N

o o

o

o 0

o 0

o 0

o w > iIi o rn W c 0::: .Q en "5 Z .0 0 .;:: i=

C ::J o CO

~~

19 Z Q) 0 c () o ...J

~ ~ ~ ~

.... II> ·S ....

ur

i

!

...

.2 ~

tIS

E E

::::I (I)

o ""

o t-

O ""

N

.....

'" .....

o o

"" CO

.0

o 0

o 0

o "" CO

.0

.... +

""

~

·S ....

~

«

cO oi

o o

o 0

o 0

o 0

o 0

~

iii

'C 'iii

a. c

2-

rn Q) rn c Q) a. x W

~ 2

~

i i

l l

"" r-

"" N

.....

'" ....

J!l

c ::::J

~

III

E

,g

c i!! ~

=0

~

>III

E

c

.2 . oCCl Q) c III E .~ ~

=0 cO .;;; ,5

cal

::::J"t: 00

~!

o o

"" CO

.0

+

en + Q) ., II> .s ....

~

«

LO 0 DOLO 0\ a a a 0'\

rl a 0 qt r---

o co .....

'" .0 0

N

N

.c en ftS o

- C

CI)

E g

E~

U)CO s: rn 111 o

- c

e

..

::I o

o o

o

o W

~ W o W 0::: en W W IZ

~

::J C)

Z

9

~

o o

o

o o

o

N II> .S ....

~

«

ai

(

"0 o ';:

G) a.

l!!

G) > o ()

-

c

G)

E .!

til

-

fI)

c)

CD

i

w::E CD.!!

-c

:::SCD

aJe

.c~ CJca (l)Q.

~I

'" o

o N <, N N <, o .-i

'" o

o N <, .-i M <, N .-i

E o .::

'" co

qo ~ co N M

a 0
0 ~ 0
if I"- 0
I"- '"
l- N N
Z
:J
0
::E
-c
I-
Z
W
::E
~
Do
u,
0
Z
0
j:::
Do
0::
o
en
W
0
c::
0
W 0 0
0
0 I>: a::
U p.. n,
Wa:
Wl!j
~2
0;::>
z
~g
~~
WZ
c::W
O@
O;i
<-
OW u u
Z~ J:: J::
~51 H eo H co
co oo
::E~ Vi '" Vi '"
<U N N
Z¥:. Q) '" Q) '"
'-' '-'
III .0: III .0:
-M U -M U
U U
0 III 0 III
Ul '-' Ul '-'
~ -M Ul -M
~ .0: ~
III III
«I 01 «I 01
~ ~
>. ~ >. ~
Q) Q)
M Ul .-i Ul
Ul III III Ul III III
Q) § '-' Q) e '-'
1-1 Ul 1-1 0 (JJ
p.. E-< p.. E-<
0 0
>. M .r:: >. M .r::
'-' lO U '-' ~ U
'-' M so: '-' .-< J::
Q) a III Q) 0 III
&Xl M I>: &Xl M I>: 0 inN
~ 0 ....
0 a a 0 ~!:;
I"- lO lO a 0 111 •
'" ::I'"
lO I"- '" a qo c ....
'" M co ~i
lO ~
oGO
IQ-
... U
Ea..
.. a..
tit 0'+
...J u..~
~ UfI)
ER- ER- ER- ~ a..c(
~ ~ a..ca
u..cg
GO
CD ,~
;:) s
(I) a.
Qi
:z:
G)
I!!
~

U
e,
a..
II..
cO
Q)
c:
::J
«
c:
E
::l
(5
ci o
G) cD
:i C>
"0 - ro
G) ~ n,
.c ~
u
fI) c: ro
c E E
0 ::l E
"0 (5 ::l
G) en
N o
';: Q)
til £:
E t::
E ro c:
::I o, 0
til "'C
G) iii cO c
D CO Q) ro
0 '0 's ~
til
(;j :c "'C Q)
Q) .J::.
Ui ::l .J::. ....
m o 2
::I W en
E c:
Q) E w
til 's .g M
G)
... "'C
.a Q) 0 'E "'C
:a .J::. c:
U 0 ::l ro
C en ..- 0
G) ER-
a. E N
)( CO ....
Q) ro ..-
G) Q) "'C ....
e: "'C c: Q) m
::l ::l 'E Q)
G) c:
"0 U - ~ ::J
c c: 0
G) - "'C iii "'C
a.
G) -0 0 c: "'C
"0 -c: s
,5 0 Q) ro
'C: c. .Q -0
... Q) m c:
0 c. 0
m £ 0 ';:
til "'C Q)
e 5 Q)
0 "'C 0 C.
:; e Q) ro ';: m
::I Q) 1:
D "'C E c.
';: ca ro -
.. E E m m Q)
c 'E 1: "'C
0 E m Q) - ro
u - E "'C E
c:
G) :s Q) >- 'ro ~
...
111 U) E ro c.
.. >- c. - c:
til W ro "'C m Q)
.c c. Q) ~ E
.. Q)
"'C N Q) >.
til "3 -E - ro
- Q) ,5 c.
c N
GI " 'E 2 S S
E Q) 'c
>- .c Q) ~ ~
111 ::: ::::>
a.. Co)
.. U) ..- N M -.i -

C

0)"CO) C 0) 0)=

c..-

0) E "CE ..50

"'0 o en

- .-

C,c

0)1-

~'O

c~ ca ca >.,,c .cO) O)£Q "Cc ca 0

, :IE ';:"

~ en 0 -1:~ 0) ~ "CE ...

0) - ,c >., C

U ca 0 (l)Q,0

'" o

o N <, .-t

'" <,

N .-t

-8~

.... c Q)

E

>ro a.

cD

.~ ~~~~~~~~~

5

Q) "tJ

8

Q) ..c

-

"E

Q)

E

>ro a.

III Q)

8

OJ c

~'"

§

'ffi E

ci

GI

:i "0

.!

u III c o "0

.~

IV

E E

:I III GI .Q

o III

jij

Ui

:I

E

III

e!

:I

:g

C GI CL >C GI

... C GI "0 C

a

GI "0 .5

~

o III C o

!

.Q

~ 8

~

1;j .;

J!l

c GI

E

l

Ie

0 0 0
0 0 0
a
~ 0 0 0
'" '" '"
I-
Z
::l
0
~
!z
w
::!!:
~
Q.
u.
0
Z
0
~
Q.
~
U
III
W
a
0::
0
W U U o
a ~ r... r...
0 0 0 0
U
0::
g
fiLr-
o::w
u'"
:::;
o::=>
0,":
wq
w-
~ffi
a;!z
u.W
og
Ill;;/.
Ill.
ww
o::W
al:
5H
aO
ZU
<~
w
::!!:
-c
z
ex> ex> ex>
'0 ex> '0 co '0 ex>
III '" I\l '" III '"
0 '" 0 '" 0 '"
c:: '" c:: '" c:: '"
III ..: I\l ..: III ..:
\.< o \.< U \.< U
0 0 0
\.< III \.< I\l \.< I\l
Q) ~ III Q) ~ III Q) ~ III
.... 0 .... 0 .... 0
.... 0. .... 0. . ... 0.
r... r- .... r... r- .... r... r- ....
.., 0 \.< .., 0 \.< .., 0 \.<
Q) r- ~ Q) r- I\l Q) r- ~
Z N Z N ::;: Z N 0 onN"
0 0,...
--,...
0 .~M
IV •
'" :I'"
.... C,...
IV~
-,CD
_CD
0=
CD-
.... (J
~ ea:
0'+
Ie "-~
..J (Jill
j! o.~
o.ca
~ "-CD
=
CD
.5
Q.
Qj
::z::
GI
I!!
~

u
a.
a.
u, ....
0
c:
&
<U
<I>
s
.2
~
a
§
0
E
<U
<I>
.!1 o£
(jj
Q) ::;,
Q) 0-
.c:: <II
III a
c c::
s ~
ro E
::;, .!!!
:§ .2
c: .r!?
0
(.) i!:
"0 a;
~ Ol
Q) rf.
.Q
~ ~
~ <U
E
s E
.~ JlUi
Q. /1).91
e o£-5
~ o <II
-.c::
.... (.)
0(1)
c: .91c::
0 ::;, 0
c: 1:l1:l
<I> <II
~ 'fit::
II) 0
m a;~
§ o£ II)
.e o <U
.!:: ~a
iii <U(j
c: ~~
t .s!o
II) o
c::_
e! c::
m :::~
"5 s s
~ o~
C1:l
'C( . .S .¥

.5 .5

....

c: ·c c.

..

o

a ~

e: o ;;

.~ (1) ;~

C).-

... e

°e

.... 0

00

)ole: e: (1) (1)

~ :§E ~

rJ)D::

CII CII (/J

I c:

~ L.:

. CG II

• C E

.~ E

~g

D~

.... C

CII L.:

Ell '0 E

; E

~g

D~

o §l z.

It

l8

ID UI

o 0:1

Sl~

N ~

" tT

'" Q)

o 'iii

Cl

>'<Il QJ <Il .-< W

'" a:

QJ 0

~ 0

'" <

~tii

.., w

QJ a:

CD .... <Il

w z

~ :

0.. ...

jjj t;-

o co

o U'I

u co

< ' W '"

~ ~

w o o o 0.. N

co co ID N

'"

'"

!

.... U'I ....

o~

"'u

!:

w z a :r

~

o o o

< W a: <

w c o o 0..

N

<Il <Il W a: o

~

tii

w

~

co co .... o ,

'" ...

'" ,

o

'" r-

N t=' '" Z M W

N a:

'" ~

u.

0( is {J ~

<Il QJ <Il .... W .... a: ." 0

~ ~

o C> t Z -rot :J > «

::!

W Z o J: 0..

W c o o < W II: <

W o o o 0.. N

W ...J CD < U ::::; 0..

~

!:

Iii cr

W o u:

u. o

!

u z

~ 0.. a: w

i=

o u. o z o i= en o 0.. o Z < W

~

<Il <Il W II: o

~

..J

« ::! w

,

~

u.

,:j -e z o

&

<Il C/l W II: o o < C> Z ::::;

« ::!

W ..J

(3

s o a u. o

~

Z ::J o o

W Z o J: 0..

W o o o

< W a: <

w o o o 0.. N

oj Qj 0.. E

8

'0 c: 1\1 CD

g

.!!!

w

<

o

w a: ::>

I<:

z C)

iii

w

<

o

c: o

I

c

c o

~

.- Q)

;~

0)'-

... e

°e

-0 00

-c c

Q) Q)

~ :e. Eg

(f)0:::

W en 0:

~

0:

Z o en Z o i= u ::J 0: ~ en

~

.; c o

'fi ~

Q) :c

.~

Ci. Co til Q)

:;

~

CI)

Ci. E o o

Q)

~

E E o o

-

o

(1) c. >I-

"It

i

II) c o Co

e

Co

~

::l en 111 II)

E

• ••

Q)

~ ·E

E 8

"C ~

e "E

8

...

Q) or;

o

II)

:;

-

o

Z o i= u W ..J W U. o 0:

~

c C
til m
en
1: 1:
til til
a. a.
I:!: I:!:
0 0
z z
{9 0
'"
0
0
'"
cu
....
....
....
e
Q
.J.< >J
U
cu ....
~ >
cu ....
:E 0
.... >.
.... ...
u ....
c:: U
:l
0
U
>.
...
....
U
'tl
c::
0
e
....
.:c
c::
c::
.:c
0
,., W

..J

OlD ..J« wS1 J:..J o:c..

o~

~u. J:(!I 0: ::JW OlD Ill::; w::J UZ -~ U.u U.- 00: w~ >!!l -0 ~W

~o

..J::J W..J

U

~

...

II) s:

o

c (1J

~ Z W Z o c.. o 0: c.. W 0: ::J III

;ii

::;

W

~

III

ii:

W o ..J o J:

W U u:

U. o W

~

s Z -c o U. o W ::; -c z

W
0
0
0: U
W c..
ID N
::;
::J
Z
~ ...
z 0
::J r-
0 ....
U 1I1 ~
~ ,
1I1 '" 0
z:; '" '" W r- 1i
... ~
c z '" IX)
0 « 0 '" us
ID III '"
en ::i
Q) c::
~ ~
E
E .!!
Q)
0 .!!
o Ol
=c c
0 ·iii
'B til
Q) .5
di en
e!
~ W ::J
Z en
:2 0 '" til
:r Ul Q)
"C !!: 0 E
c r-
Jl W l5
0 '" en
0 M Id .!!
"C U r- c::
~ « 0 til
"0 W .... it· H :2
0: 1I1 0 "C
... -c '" 13 u c
- !S
c
.§. 0
w::
"C ·0
.!! 2!.
rl en
Q)
.Q en
0
.!!l Co
Co
"E 0
...
::l 0
§ t::
0
Co
tV Co
.x :l
c en
(1J s
~ "C
C Q)
Ol E
·iii
Co oS!
E ~
a ·c
til
Q) E
-£ ·c
a.
t!:!
Q)
-j z
0
c i=
0 ::J
~ t::
~ >J
en
iii ~ cu
'" cu
.s ...J U J.<
iii :$ .... >J
U J.< en
·0 z cu
c « s .s::.
tV z >J
C u: '"
.;:: ....
II) U. 0 III •
:; 0 ~ enr.!
W
iii w a 0:'"
:::;; '" 00
::i -c ID ~'"
Z
• w w
en VI
0 2
WCL
ZCL ..
00 0
"
0
~~ l-
II:
00 0
CL II.
CL II.
::> ::J
en <II
W
..J
ID
-c
u
:::;
c..
e,
-c
III
«
;.:
z
::J
:
I .:

~
~
W
..J
0:
0
o
z
~
0
..J
..J
«
ID
w
o
::J
..J
U
~
W
..J
t::
~
..J
..J
::J
U.
Vi
W
0:
::J
III
-e
W
::;
0:
0
W
~
Z
Vi e
w
~ 0
Col
0 .!
0
Z S
-c CII
u c::
! c o

=

s

.- CD

;!

C).-

.. E

°E

-0 00

...

c ...

CD c

E'!!! ,s.e-

S~

(1)0:::

W til ac w

~

ac z o til Z o i= o ;:)

g:

til

~

><
0
.c
Gl
c:
0
2:-
c:
0
-t5
Gl
s:
U
C
0
13
Gl
Ql CD
Gl CD
- =
01 ._
.5 E
~ E
c: 0
.- U
~ ~
iil~
mUl
~o
0
rn
.l!I CD
co CD
'0=
'g'E
~ E
u 0
~u
'i~ c!

Gl
E
~O ii
co
6 =
co
1:: c:
o CD co
2:~ c:
0
iil E e
0 E 0
- 0 Ul
~U c:
~ 0
E~ c.
Ul
;:) ~U 'iii
c:
~ c:
0 ~O ~ ~
8 '0
'0
2: co
~ ~
Q) U
'0 ~ <I:
!: I.L.
~ 0
..... E z
« 0
E j::
!: a.
~ 0 a:
o
0 0 til
I"J w
.... - o
0 I.L.
0 W
Q) a:
Q. a:I
~ W
C
s
~ 0
ac
a. ~
w E
o E
0 E
o
a. 8
N ~
.c
:s
c:
w 8
ac ~ 'iii
0 til E
til rn
Z co
0 U)
a. co
til
I.L. '0
Gl •
0 =~
z ~~
0 ::::J-
~ CT~
::J 312
u:: =c:
.- Gl
I.L. E -
<I: E~
ac 8~
0
a. rn
;:) ~~
0
ac ~~
o
>- '01::
ac GlCU
~ =~
til CDO
;:)
c :23l
~ eE
c.E
-oE
~ lii8
x'"
o 0.9
.c::::J
-t5:@
i!E
u8 11
l~
~ 0
w
w
ac
~
til
C
~
o
z
ac til
0
til til
Z W
0 ac
a. 0
til 0
I.L. <I:
0 ~
w w
~ w
ac
~
z til iti
c:
g
nI
OJ
:a
0
....
Q)
s:
-
0
't:I
c:
nI
-c
~ Q)
::J .~
~ ~
Q) III
:; c:
.5 nI
.Q
III J1
~
::J .0
~ Q)
't:I
c:
Q) iii
a.
)( Q)
Q) ~
OJ nI
c: s:
~ U
nI III
E 'C Q) :>

.~

J!J

e Q)

E

.~

::l

g-

o:: c o ; (U

.5

E

Q)

I-

.n

III III
Q)
nI 0
s: 't:I
Q) Q)
Q) ~
~
E 'E
E E
8 8
III III
:E :E
l- I- ;:'u
o~
.9 c~
"II.
.... ::l~
~ QUI
Q) ... 0(
0:: C ",us
E'"
nI .. 110
iii .Q 0"
Q) II.GI
ro nI u:§
32 '0 ~Q.
~Q;
"C III 11.%
c:
IS III ~
Q)
c:
't:I Q) ~
~ :> ~
nI .~
~ .s U
Q) e,
't:I Q) ~
>- :; II.
.0 III
't:I Q)
c: .2:
nI ~
~ ~
!E ....
0 0 -g

't:

CIt a.

III

..

CIt > o u

..

c:e

CIt

'ii u:;

~

o L.LJ > I.1.l <.) L.LJ 0::

DOD

'" o

o N <, .-< o <, .-< o

'" o

o N <, o ,.,

<,

'" o

s:. aI ~ o ..

-=

e o .::

III 0

..

~ E e o <.J

W <Il ex:

W

(ij

ex:

5

<Il

5 e ~ lii ~

W W <Il

<Il <Il W

'tla: 1':0 00 e< .-.(!J od:z

.a;! 0< Ill::!

W Z o :r a.

W o o <.J

-c W a: -c

W o o <.J

a. N

g

CD

o a:

o ~

<Il <Il W

~ 51 Iii

W a:

lii

CD CD .-< o

'" ...

'"

>-

~

!:!:

N ti '" W ,., a:

N ::J

'" ~

W a:

C5 ~

z

~

Ql <Il .-. iii

:: ~

> u.

~ 0

u W U ::; .... < > z

W Z o :r a.

W o o <.J

-c W a: <

W o o <.J

a. N

<Il <Il w a: o o -c

(!J z :;

< ::;

CD CD ... o ,

'" ...

'" ,

o

'" r-

~

CD

c a: a: o foW W a: fo<Il

o

~ o

Z

N ~ ",fo..,z NW ",a:

W u, u,

<0 u~

<Il <Il

~~

.-.0

'> ~

H(!J Oz

t~

.... < >::!

W

5

:r a.

W

s

u

-c W

~

W o o u

a. N

>f0-

G

W Z o :r a.

W

o o o

-c W a: -c

W c o u

a. N

>f0-

G

<Il <Il W a: o o -c

:! < ::;

UJ

~

o

ii:

o

<Il <Il W a:

~

..J

< ~

W

c: o ",

~ al

>C W

( \

(

CD

S

-

's

E o o

!

::J III III CD

:E

.2

iii m

"C CD

E

...

o u,

J!t '':

III

E '':

Q.

cD

CD

~ 's E o o

" ..!

~

o o

~

"C

:s e III o

...

o

... CD "C

'0

.&:. CD

8

&ri

ta:w OUI 11.0 11.11. ::Ill. (1]0

DO

z o j::: <.J a

UI

it

::I

-.

w a: ::I UI -c w ~

b

...J ...J -c en u, o w ~ -c z

a: w tt-

~

a: o

ci z

b :l

-c en

W

...J en -c <.J :::; 11. 11. -c

!:!: a: w en ~ ::I Z t<.J 12

tUI

a o z -c z o

~

<.J o ...J

W o ::I ...J <.J

S

o "'OJ ...JOJ"" w.a .... :r e .....

a:OJ> 0::0:'"

t- .... S I . ..-t CJ t!) u· .... ::Ie::> O;:l UlO .....

wUO ~ ;>.;>. u.ww LL • ..-t -.-t Ouu

w

<

o

a z -c <.J

a: o a: w o ...J

o :r w <.J u:

u,

o u, o w ~ -c z

>. c III

.c CII c a a.

e

a.

e

::I UI III CII

E

!

UI ..

a

i

~

'6

c III u

.:

CD ~ Q s:. CII u

:g

CII r£ .: w

is 9 b 0

a ifi

u <.J

CD E :: 0

11. N

>-

t- N

C3 ~

N 0\

i="

lli 6

a: tUI

o cu

z ~

« .....

o > ~ ~

w UI tJ UI .....

W > a:

o

o

-c

UI w UI '"

~ ;:l

iii 8

::I

s ~

:;!; ;:l

t- '" z od!

w .... o l/l iii l/l W N a: ....

tZ w z o 11. o a: 11.

a: o

W <

o

a z -c <.J

>z -c

!:!: o

Z

t<.J it

tUI

a

o ...J W :r a: o t:r t!) ::I o UI

w ~

u, u,

o

('0. w

~ 0

~ z

gO

a: 0

w W

co ::::t sn

~ 0 w

~ ~ >-

9 ~ 0

~ __ -4_<.J_--fg

en

o a: a ~

(I] (I] w a: o o -c tw w a: tUI

t- t- t- t-
a:w a:w a:w a:w
OUI OUI 0(1] OUI
11.0 1l.0 Q. a 11.0
11.11. 11.11. Q. 11. 11.11.
::Ill. ::Ill. ::Ill. ::Ill.
UlO UlO (1]0 UlO
DO DO 00 DO
0 0 0 0
...J ...J ...J ...J
W W W w
:r :r :r :r
a: a: a: a:
0 0 a 0
t- t- t- t-
:r :r :r :r
o t!) o t!)
::I ::I ::I ::I
a 0 a a
UI UI UI (I]
W W w w
<.J <.J <.J <.J
u: u: u: u:
u, u, u, u,
a 0 0 a
w w w w
< < < <
0 0 0 0
a a a a
z z z z
-c -c -c -c
<.J <.J <.J <.J
a: a: a: a:
a a a a
a: a: a: a:
w w w w
0 0 0 0
...J ...J ...J ...J
a a 0 a
:r :r :r :r
w w w w
<.J <.J <.J <.J
u: u: u: u:
u, u, u, u,
0 0 a a
u, u, u, u,
0 a 0 a
w w w w
~ ~ ~ ~
-c -c -c -c
z z z z w z a :r 11. W o a <.J -c w a: -c

('0'

~ a

~ z

gO

ffi ~

~ g ~

~ ~ 0

~ __ -4_<.J_--fx o en

c a: o z.

UI UI w a: o o -c tw w a: tUI

w o a <.J 11. N

a: w a: ::I (/) «

~

t-

~

~

z

a: w a: ::I UI -c w a: tu, o W ~ -c z

UI UI w a: o o -c w w

I: ~ ~ a <.J

>t-

C3

UI (/) w a: o o « w

~

~

s

<.J

w z a :r

fu

o o <.J -c w a: «

w o a <.J

11. N

>t-

C3

(

"0 o .;:

Q) CL

'" ...

011 > o u .. c Q)

e !

" ..

II)

o

-

e

(I)

E

E

UJ

!

~

~

1)(1) .!a C) c~ cD. C)~

.- ~

!E EE

~ ~ OUJ

Q) CII

" a..

1.0 o o N ...... .-< o <, .-< o

'" o

o N <, a ,.,

'<,

'" a

e o ~

z:

CII :::I o

..

-=

a: w

CD CD

~ 1.0 :l N

Z ~ ci m

o o

o

o o

o

-c Q)

> 'Q;

CJ Q)

~ rn c o ;: ::J .a ';:

- e

o

"

rJl c:

.Q :;

.0

~

o U

z-

("II

Qi

c: o :E

s

<II o

o o

o

o o

o

'" .,

·5

...

ai

I

CI)

:t::

E

:,:j

! III :::l CD

.... .- III

-g:g

CD'tI Q,C )( III UJeJ

III e o

.;:; ...,

:::I III J:I >

~'8

o III UC::

c:i

N

o o

o

o o

o o

o

o

o o

o

o o

o

o o

o

'" +

.... +

'" .,

.,

·5

...

:g

0(

o w > iii o w c::

rJl C o en

'S Zo :9 ...

~

C ::J o CO

U ~

z- !z s 0 ~ U

o ....J

E ~ § 0

Z ~

N o

N CD .-<

o

o o

o o

o

N o

N CD .-<

CD

-g

:E

rJl c: ("II o ....J

N o

'" CD

N o

N CD .-<

cxi

o

o 0

o

o 0

o 0

o 0

'" .,

·5 ...

u: ~ -5

.,

-s

CI)

~ ill

"C 'ro a. c

2-

~

rJl C CD a. )(

W

"C CD

2

~

oj

w o -c

c :E CD en E UJ Cii c::: :l ::J

~a ~ ffi

("II 0..

~ rJS

o ....J

E ~ § 0 Z ~

c:i

I I

1 1

N o

'"

'" o

'" CD

...

N 0 0 N a 000 a 0

N a 0 N 0

CD CD

... ...

~ rn as o

w

i

o o

o

o o

o

o o

o

1

co

III e

E

~

o

.5

'" '"

~

+

'"

.~

...

:g

«

.l!l

.0 CD o

Cl .S -g

("II

u; :; o

N
0
~I N ~N
CD N 0 N 0 ....
Z ..... ~~
0 c 0 0 0
~Ww N 0 N ~.n
U<~ CD IX) ;::'
~0i5 .....
'0 -,C25
woji! -CQ
a:f-u. OCIO
~I w - cQ-
a: a. - '" .0
W 0 Ea..
III <Xl .. a..
o~
:; \D ~lIl:
::J N w N
GI Z N !;(a: 0 ~ ~ ~ 01/)
01 ... a.. <
CO 9 en 0<;:- N ..J lt~
a.. OW.., CD
f->-<,j ..... ~
Wo::W Gi
><0 ~
~~.:; :i
'tI ....IWZ .e-
O ::J....I< ~
;: :;<3
GI '" '" ::JU GI
a, 0 0 U
0 0 f
III N N ~
.. ...... <, 0
CII .... a ;§
> a ,., N aj
0 <, ...... rn CD N
U ..... '" IO rl CD OJ 0
.. 0 a f-O ..... ctI a..
c ~a: a.. a..
CII e- ~
E ::Jw
GI S; Oa. ctI
.. 01 :; E
CO E ::s -c
.. 0 E
I/) 0 ..
.:: S; ::J
.. CIl
4It
Q)
...J :5
~ ~ I::
~ 19 0
....
z_ m .9 $
Qfij ::J .c I::
Q;~ U) ::J Q)
en
a:O Cl '0
~~ I::
Q)
wu. "3 0
0:::' Cl
'tI "C
GI Q) N
'tI .t: 0
·c 0
~ ::s iii U "C
C CIl ....
-0 .. Efl I::
c ... ..! (ij .... ctI
-Gl- Q) ....
c.Q.g Q) "C en
.~~.!! f- ~c ~C "C I:: Q)
Z C C! ~C ::J ::J
~E~ w C ~~ ~ C ~~ C g 0 c ~ 13 - I::
:; 0 CI) ::s 0 CI) ::s 0 II) ::s a :.:i
~ ~; c ::s 'tI _ ~; 'tI_ ~; 4):;::; 'tI_ of:
CII J!! ~ ca.s 5i:g ca.s c ::s c .- ca.s c ::s C .- "C "C
o.a o.a CI)'tI o.a CI)'tI ---
a,Co a. GiS E'E co.CI) i>:s E'E co.C ii 'S E'E co.C -ci 0 "C
>o::S" u, C C C C cu co. C C C C CI) cu C C C C CI) CI) ·c s
.... 0 a o 0 o 0 'tI )( o 0 0 0 'tic. o 0 o 0 'tI co. 0 Q)
E w :::i!u zu 5UJ :::i!u zu C )( :::i!u zu C .. ·c 0. -ci
_UJ _UJ
< a. Q) en
>- S 0 0 0 0 0 0 0 0 0. £ 0
f- en ·c
Q)
£ Q) 0.
"C
Q) ctI rn
"C E £
a:z ctI en Q)
oQ E Q) "C
...... f- en .... ctI
u5:2 Q) .3 E
-0 .... '6
rn a:rn .3 en
CP f-_ I:: Q)
rna: CI) CI) cu '6 Q) ....
! o~ III III <II I:: 0. .3
0 0 0 Q) X
00 co. co. co. '6
'E Zz co. co. co. 0. Q)
«w 0 0 0 X C I::
u.ia:w Q) Q)
E uwl= 0 0 0 c Q) 0.
"C X
° U::I=~ Q) I:: Q)
... w:; "C Q) C
~o 0....10 I:: 0.
CP u.ia:u Q) Q) Q)
rn.c"C f-Oa: " CI) 0. "C "C
G) - C <a:o CI)"" 1:: Q) .~ I::
.A .... 1:: 1::
"'0 m Qw e· .. 0 0 0 "C "C Q)
o III CI) > co. co. co. .5 0.
~ rn z:; ::;;" co. co. co. I:: Q)
~ C) A» <::J 0 ::s ::s ::;) "C ctI "C
"C.S: ~ Uz 'tl .... ,iJ (/) (/) (/) e I:: en .5
w 'tl c ... u ctI I::
C rn ~ sn c: ... w ~ CJ·" El 0 0 ca
a: oa: en .Q "C
8,0rn w 0 w::J c:> E I::
e ..... :1 I:: "5
> ,.., :;rn 0<1: 0"-' .Q ctI
)( C. = w .0: « CJO E .c en
W 8":E a: ZW c: "5 ·c I::
Z c: :; ~ >->- ~ .c C 0
a c W,iJ U)
.... - ~ 111 • ..-1 • .-1 ·c 0 5
coC)rn rn 0 '-:J CJCJ C U
Z '-:J C 0 .c
CP ~.S: S a "C :s
i= a: .... '" .!! o Q)
"5m~m u w 0 0 "C N I::
....I
"CE°:2 ::J u:: 0 ~ Q) 'e 0
a: Dl w N N U
f- u, 'tl < ...... "C 'e Q) 19
CI) E c. "C en 0 c .... GI -
.c c. C ~ III 0 ... 'c
w ..... <, .c ~ {2
CJ ~ ~ m w :; " '" U :::J
cncncno w -c r.. 0
sn z U) .... N C"l (

"CI o -.:

CD a.

CIt ... CD > o u

C

CD

e s

III

-

U)

o

~I

<D o o

'" <,

,...,

o <, ,...,

o

<D o o N ..... o

'" '<,

<D o

z:: ell ~ o

...

z::

-

e o

... ...

w IJ) a:: w > w a:: z o

Q)

rJI

.~

CI) .c

o

'"
0 0
~ N
a>
I- ,...,
Z
;;l
a
:::;
-c
I-
z
W
:::;
~
D.
u,
0
Z
a
~
D.
"
U
rJI
W
0
a::
a
w c.-
o
a CJl
u E-<
wi?
w'"
>-"'
a:~
~9
cna:
(/)~
WZ
a::'"
00
o~ -
«-<C 10
0'" a>
z~ ...
\II
«t: CD
w::li N
:::;~ ....
«tl ""
z~ -
'tl
C
0
e N
.... '"
..: M
J.J '"
.:: ~ '"
.i :l
0 ..:
0 u u
to)
lIS Q)
"" .Q ....
0 :l ,...,
~ ....
III ..: >
'tl ~
C rl 0
Q) '" J.J
. ., '" ()
~ N ....
c.- rl >
.. N inN
0 0 ....
- ....
N 0 0 N ~..,
N 0 0 0 0 =&b
a>
.... '" 0 0 N Ii~
CD a>
.... :2~
oCICI
\11-
.,u
eO.
.. a.
~ ou..
...J u..lIi:
;! EA- EA- EA- ~ uu)
0.4(
12 .J a.;a
u,,\11
~ CICI
a:J iii
::J ~
U) .5
Q.
'ii
J:
CD
2!
~
~
u
a.
a.
u, ci

II

-;

"CI II z::

U U)

C o

"CI II N 't:

III

e e

~ 1/1

II .a

o 1/1

iii

.. 1/1 ~

E

1/1 G/ ..

~ ..

:a

c II a. )C G/

cO
CI)
c:
~
-e
c:
E
:::::I
15
U
Q)
Cl
....... co
a.
ID e
-
c: co
E E
:::::I E
15 :::::I
U (f)
CI)
.... .c
t -
c:
co 0
a.
- "C
iii CD c:
j CI) co
:; CI)
.9 ...
"C Q)
.0 CI) .c
:::::I s: ...
rJI U 2
w (f) c:
CI) E w
:; e ('t")
"C
CI) - "C
0 -
.c c: c:
c 0 :::::I co
(f) .... 0
EA- E N
co ...
CI) co ....
CI) "C .... rJI
"C c: CI)
:::::I :::::I - CI)
() - c: c:
a w ~
:§. -
"C iii "C
-ci a ~
·c c:
a CI) co -
·c a. .s -ci
CI) rJI c:
a. z a
rJI 0 ·c
- "C CI)
:c CI) 0 a.
- "C ·c
e CI) co (/)
"C E Q) z
ca co 0. -
E E £l U) CI)
c: :2 "C
E II) CI) - co
- :'Q E
c: E
:l CI) :>. co £l
0 E co 0.
:>. a. ...- c:
W co "C U) CI)
a. Q) E
G) CI) ...
"C N $ :>.
:; CI) 'E .S: co
N a.
'0 'f .!B E S
G) 'e
.c ~ ::::> ,2 t2
0
0 .... N (") ~ .. c cu "CI C cu CL cu "CI

.5

..

o

1/1 C o ;:; ~ .a 't:

C

o u

e

III

.. III

;:

.'!!

c cu

e

>III a.

e 8

8

"iii a. '(3 c 'C Q.

'Q)

~----------------~~

s

(

e o ..

:J Q) '2 .s

«1_ 0)'-

... e

°e

-0 Ou

..

- -

- c

Q) Q)

e,Q) ,9-

-u «I Q)

enD::

a.

E

..

iii

<II

1ii o

- C

Gl .. E ...

".8 c E Gl ::l

E c:: <9

o~

G) Q.

~

-

c

G)

E

!

U'J

ro

o w > w (J w a::

~ a:

C w

ca ~

en -c w a:

I-

Ii

lJI

~

en en w

'0 a: c c o C E « .....

..: I-

..0 ttl o a: !Xl I-

en

'0 C

~

..... ..:

c e I1S o I""J

..... o

.-<

III

III N>..... t=

u

w z

a <Xl :I: 00

~ ~

w o a o < w

~

,

'" ...

'"

, o

'" r-

w o a o Po. N

>z <

'" !:!: '" ri '" W N a:

'" :J

en

<

6 ~

lIZ

ai ~

..... en

~ en ~ ~ ~ ~

u w .... ~ > <

z

>< g

g.,

H a ::l z 0 -u en

en I1S woO a: ::l o H 0": <,..; 1-", w", w",

~,..;

w z a :I:

Il.

iii o a o -c w a: -c

w o a o Il.

N

W I-

s

en

>l-

e

en en w a: o c -c

IW W a:

Ien

00 00 .-< o

,

'" ....

'" ,

o \D r-

N j::" '" z '" w '" a: '" ~

L<-

..: 0 u ~

en <II en

~ ~

..... 0 > 0 ... < o (!)

t z ...... ::l > :(

~

w z a J: ~

W o a o

< w a: -c

w o a o Il. N

W I-

s

en

>t= o

w

S

< o

~

Il. < !!:

u; ~

w o ~

L<a

~

e::; z a:

Il. a: w J:

s

L<a

~

t= (jj o a.. o z < w

~

z

en en w a: o o -c ...J

:( ~ w

~ ~

o t= Ao

en en w a: o o «

e z ::i :;( ~

W ...J

U

~

o u, a >IZ ::;) a o

o C .-< '0 H I1S C H <II !Xl

C I1S rn

w z a J:

Il.

iii o a o < w a: <

w o a o Il.

N

W I-

~

en

w

<

c

;

c: o

I

w

w

<

o

c

c o

~Q)

;S

C):t:: ... E

°E

.... 0

00

Ce-

Q) ;

E·S·e-

ns U _0)

cne:

w '" a:

w

ai

a:

~

'"

s

~ U :l a: ....

'"

~

.,; e .2 U 3l

Ql :a

.~

c. c. ca Ql

:;

~

Ql

C. E

o o

Q)

! ·s E o o

'0

Q) Co

~ ~

Qj

"C

o

s:

~

o

...

o Ql

10 :s:! "C C ca u

~

-E

Ql C o c.

e

a.

~

:l

'" ca

Q)

E

~

en

...

o

*

"C

:a .

c: C

~:8 ..:~ Q)"C Q)

o~

r. _

Q).S:! 0 := ... o ca ClQ) c: >-

=~ e-

- "C C C

8 ca r.>' u C ca ca Q)-

- .-

o ..:

Q) Q) E.c ca E C :l Q) C r.U

- .-

.... ...

",-

::J:6

ai

~

E E

8

j

o

~ 8

...

Q) s:

(5

Q)

oS

- o

...

Q) .c

E

:::l c:

-g

ca Q)

E

ca C Q)

oS

~

w Z o 11.

~

11.

W a: :l

~

W :::;

'"

n

ca Q)

~

E E

8

.!!.! oS

~

w

!;(

....

!!.1

a: w o ...J o J:

W U u:

u,

o W Ii!: o

C z -c u

u. o w :::; -c za: w aJ :::; :l Z

.... Z :l o U u «

~ w

~ !;(

.- __ - l!ii

s

~ :l

t::

Iii ~w o o U 11.

N

Ci

w

::

w ...J

a: o

o z

b

...J ...J

~

w o :l ...J U

~

w en a: w > w a: z o en Z o ~ U ::J a:

Ien

~

c)

(

e o

~

._ CD

C CD ca=

D)'-

.. s

Os

'00

(J

.... e e CD CD

s·s·9- J!~

cno::

> I-

s ~

~ ~

z o

~

oc o en w o

"iii
E
VI
cu
VI
cu
-0
CD
5
"iii
::::I
0-
Q)
.~
E
E
8
Q)
-5
:=
iii
w ~
0 'E
0 E
(J 8
0..
N ...
.9
::::I
.a
:s
C
w 8
~ "iii
a: I-
0 en E
en rn
Z cu
0 rn
0.. cu
en -0
u, Q) ,
0 =-
z ~~
0 ::::1-
~ 0--
;] ~j
::c
u, 'E Q).
u.
-c Eo
a: 8~
0
0.. VI
::J 5~
0
a: ~cu
(!) cu::::l
> -oC
Q)IU
a: -5~
I-
en Q)O
::J ;gQ)
0
~ e~
a.E
-oE
> fij 8
I- )( ...
(J .8~
~,g
Q)-
.r;C
u8 11 c
0
""
B
!€
CD
>
~
Cl
C
l~ 'e
,~
>-
CD
I- 0 tn
w -
w c:
a: Q)
I-
en E
0 Q)
z
« .!::
c ~
z c:r
Q)
a::
c:
a: en 0
0
en en ;::
w
z a: ra
0 0 e
0..
en 0 'E
-c
u,
0 I- ~
W W Q)
w
:::t a: t-
-c I-
z en u; u, w

oc

ill W o

~

a: 0..

iii ~ ~

"0 C Cl

! C x :i:

Q) ctI

E

~

co

E

iii
C
0
~
,21
::c
0
....
Q)
~
"0
C
ctI
-0
ai Q)
.... >
.3 '~
a ~
Q) rJ)
s:
- C
,S ctI
.Q sn Q)

....

.3 '5

C

Q) (6

~

Q)

....

o

rJ) C o

S

.Q 'C

1: 8

Cl C

'>

'~

~

,9-

(J

E

ctI

'0

e

rJ) Q) o "0

Q)

~

E 8

rJ)

~ I-

.8
....
~
Q)
0::
en
.s
co
~
c
~
"0
.s
ctI
~
en Q)
"0
C >-
0
;:l .Q
(J "0
ctI C
rJ) ctI
C
.§ Q)
(J
Q) IE
::c 0
ctI Cl
1:: c
0 '>
a. ctI
~ ~ (6

Cl c 'iii o

~

'5

....

o

c o~

"0 C ctI

o c

rJ) ctI s:

rJ) ctI s:

Q)

~ "E E o (J

MEMORANDUM

(

DATE: June 23, 2006

FROM: Carolee Bates, City Clerk

TO: Mayor Rothschild, Mayor Pro Tern Cabriales, Councilmembers Almond, Caldwell and Hunter

SUBJECT: Semi-Annual Campaign Statement Filings (Form 460)

Please be advised that the semi-annual statement filing for the period January 1, 2006 through June 30, 2006 is due in the City Clerk's office no later than 5:30 p.m. on Monday, July 31,2006.

A blank copy of Form 460 is enclosed for your convenience along with a copy of your last filing for reference. If you have any questions, please contact me 760-955-5026.

r:

\ CB/dl

Enclosure

(