32

Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

DIUMENGE 9 DE MARÇ DEL 2014

Coses de la vida
Conductes de risc entre menors

SOCIETAT

Vuit joves mostren a la càmera que compleixen el repte del Neknomination.

Les apostes alcohòliques dels adolescents triomfen a internet
El Neknomination obliga 3 amics a repetir la ‘gesta’ de gravar-se bevent d’un glop una consumició El fenomen, que va sorgir a Austràlia, esdevé viral i ja és molt popular entre els joves espanyols
Un binomi demolidor on hi hagi un adolescent, independentment de la seva procedència. «Les cultures alcohòliques nòrdica i mediterrània es veien abans com a oposades: més puntual i individualitzada la primera, més constant i social la segona; però les diferències cada vegada es dilueixen més com a conseqüència de la globalització de la cultura juvenil», afegeix Feixa. El que no passava de ser una ocurrència entre universitaris està adquirint, doncs, la categoria de moda global, en bona part sustentada en les possibilitats que ofereix el ciberespai. «L’exponencialitat d’internet, la immediatesa i la universalitat amb què transmet continguts és, a la vegada, una gran oportunitat i un maldecap si no es gestionen amb un mínim control, i poden acabar afectant la qüestió acadèmiJOC DEL DURO /

«¡Q

GUILLEM SERRA / V. VARGAS LLAMAS BARCELONA

uin fàstic! No m’he begut una cervesa en ma vida. Ploraré...», es queixa l’Anna en un vídeo a Facebook segons abans d’acabar-se-la d’un glop. La noia, de 16 anys, havia acceptat el repte que unes quantes hores abans li havia plantejat el seu amic Robert a la mateixa xarxa social. Idèntica prova havia hagut de complir el mateix Robert el dia anterior després de ser desafiat al seu torn per un altre col·lega. L’Anna i el Robert formen part d’un grup d’amics, un de tants, que estan participant en el Neknomination, un controvertit joc que causa furor entre la joventut d’arreu del món. Consisteix a gravar-se bevent, preferentment d’un sol glop, un got sencer d’alguna beguda alcohòlica i

pujar el vídeo a alguna xarxa social. El requisit previ per poder nominar tres dels seus coneguts i incitar-los a complir la mateixa prova en menys de 24 hores. Si ho compleixen, podran reptar tres persones, en una dinàmica que viralitza el fenomen, entre el guirigall dels xavals, en molts casos menors, i la contrarietat dels adults. L’origen d’aquesta pràctica es troba a Austràlia, però tot just ha trigat uns mesos a estendre’s per tot el món, causant cinc morts a la Gran Bretanya, segons la premsa sensacionalista d’aquell país. La seva rotunda expansió es deu a una innovadora combinació de dos factors arxiconeguts. «S’hi uneixen les apostes per beure i les xarxes socials com a plataforma d’emulació competitiva que fomenta comportaments intensius entre els joves», exposa l’antropòleg social Carles Feixa.

Jordi Bernabeu PSICÒLEG

«Abans ja es jugava al duro. No ha canviat tant, encara que pel potencial d’internet ho sembli»
Carles Feixa ANTROPÒLEG SOCIAL

«Les cultures alcohòliques de nois de diferents països cada cop són més similars per la globalització»
Jaume Funes PSICÒLEG

«La clau és com gestiona l’adolescent la pressió virtual i viral que pateix dels seus amics»

DIUMENGE 9 DE MARÇ DEL 2014

33

GRAN BARCELONA 3 Els usuaris de Collserola

aplaudeixen regular les bicis R P. 40

QUADERN DE GASTRONOMIA 3 Obsessió

per un menjar saludable R P. 44

LLL

Borratxeres que van a més
Un de cada tres joves de 14 a 18 anys s’ha embriagat durant l’últim mes
EL PERIÓDICO MADRID

Apareix una xarxa social a la qual tan sols es pot accedir en estat ebri
33 Una empresa dels Estats

Units està ultimant el llançament de LIVR, una xarxa social que té com a únic requisit per formarne part el grau d’intoxicació etílica. Així, un alcoholímetre connectat a un telèfon mòbil servirà per determinar si l’usuari presenta suficient nivell d’alcohol en sang per accedir a aquest espai virtual.
33 LIVR (adaptació de l’anglès li-

ver, fetge) oferirà alternatives als seus usuaris en funció del seu estat, com ara accions arriscades o fer trucades aleatòries a altres persones que, probablement, estaran dormint. També oferirà un mapa amb els locals on hi hagi una concentració més gran de borratxos per metre quadrat, perquè l’usuari s’hi trobi en la seva salsa. Els creadors del programa, que estan buscant inversors, no s’han oblidat de l’endemà, i han inclòs l’opció d’eliminar les fotos, els textos i tots els registres possibles per no deixar rastre d’una vetllada comprometedora.

ca, professional i de reputació digital», argumenta Jordi Bernabéu, psicòleg especialista en joves i addiccions de l’Ajuntament de Granollers. Bernabeu, malgrat això, relativitza el fenomen, i recorda que el joc no és tan diferent «al del duro de tota la vida», quan una persona rebotava una moneda contra la taula i si queia dins d’un got, triava qui havia de beure. La irrupció del Neknomination coincideix amb la divulgació de l’Enquesta escolar sobre l’ús de drogues en estudiants d’ensenyances secundàries 201213, que revela que el 74% de nois de 14 a 18 anys van reconèixer haver begut alcohol l’últim mes, l’11% més que el 2010, si bé les fartaneres (o binge drinking) «s’estabilitzen», remarca Bernabeu. Un altre motiu de preocupació és que la gran majoria el van adquirir en botigues (61%), bars (57%) i discos (47%). Un problema que, com s’aprecia als vídeos que molts joves pugen a la xarxa, no és exclusiu d’Espanya. Molts dels participants del Neknomination d’aquí i d’allà superen la prova en un pub o una disco, on no arribar a la majoria d’edat no sembla cap impediment a l’altre costat de la barra. Malgrat això, la millor garantia per evitar riscos seria que el nominat no la compleixi. «La clau és comprovar com gestiona un adolescent la pressió virtual i viral dels seus amics per ingerir alcohol davant d’una càmera tot i no tenir in-

terès real a fer-ho», explica el psicòleg Jaume Funes.
PRESSIONS / La disjuntiva l’exemplifi-

quen la Clàudia i l’Eli, totes dues de 16 anys, i nominades per l’Anna després de superar el seu propi repte. La primera va acceptar i va publicar l’endemà un vídeo en un parc ingerint una llauna de cervesa en dos glops. La segona s’hi va negar. «Em fa vergonya publicar aquestes coses al meu mur i que tots ho vegin», diu l’Eli. «M’insisteixen perquè ho faci,

Molts dels menors superen el repte en bars i discos, on se’ls hauria de denegar el consum
però el més probable és que no ho acabi fent; és una xorrada», diu. Aquesta és la conducta que s’ha de reforçar, com exposa Bernabeu, que advoca perquè els pares transmetin un discurs «del bon ús i la responsabilitat», observant «amb discreció» com es desenvolupen els menors. Funes reitera aquesta perspectiva a l’aconsellar als adults que se centrin «en la manera com els seus fills aprenen a relacionar-se amb l’alcohol i en la forma en què construeixen la seva pròpia identitat a internet». H

Les borratxeres entre els adolescents espanyols van a més. Cada any que passa, més joves en la franja d’edat situada entre els 14 i els 18 anys experimenten el que suposa consumir alcohol fins a arribar a l’estat d’embriaguesa. És la tendència general que recull l’última Enquesta estatal sobre ús de drogues en ensenyances secundàries, presentada dimecres passat pel Ministeri de Sanitat. El consum de begudes alcohòliques està tan generalitzat que el 2012, l’últim any analitzat, un de cada tres joves (concretament, Menors que han consumit el 30,8%) adme5 o més vasos/copes en unes 2 hores tia haver-se eml’últim mes briagat almenys 51% NOIES en una ocasió NOIS 43% durant l’últim 55,8% 30% mes. El 1996, 16 20% 44,8% anys abans, havien donat la ma32,6% 45,3% teixa resposta 22,1% 40,4% només el 15,3% 28,2% dels nois dels dos 18,4 % sexes d’entre 14 i 18 anys; deu 0 15 16 17 14 ANYS anys després, el 2006, ja sumaMenors que s’han emborratxat ven el 25,6%, i l’últim any el 2010, quan es 63% va produir un 53% repunt màxim, 65,1% 40% van arribar al 35,6%. Amb pe54,1% 26% tits vaivens, les 44,6% 60,1% borratxeres en52,6% tre adolescents 29,2% dibuixen una lí35,5% nia marcada23,1% ment ascendent en els últims 20 0 anys. 15 16 17 14 ANYS Pel que fa a la Font: Ministeri de Sanitat incidència del Tres de cada quatre joves de problema per sexes, contra el que a vegades ha estat la percepció ge- 18 anys (el 77%) també admeten neral, gairebé no hi ha diferènci- haver fet botellon durant l’últim es. Segons l’estudi, els nois que any, segons el mateix estudi. Enadmeten haver-se emborratxat tre els nois de 14 anys la xifra és l’últim mes suposen el 31,3%, pel del 36,4%, però amb només un any més ja són majoria (51,5%) els 30,3% de les noies. Quan s’amplia l’espai tempo- adolescents que ho han practicat. ral a l’últim any, la proporció dels Una vegada més, gairebé no hi ha joves que confessen haver-se em- diferències entre sexes: el 61,3% borratxat creix fins al 52%, i fins dels nois d’entre 14 i 18 anys han al 60,7% si simplement se’ls pre- fet botellon els últims 12 mesos, pel gunta si s’han embriagat «algu- 62,7% de les noies, 1,4 punts perna vegada». Fins i tot el 31,5% dels centuals més. H

més joves, els nois de 14 anys, afirmen haver-se emborratxat en alguna ocasió. Un patró similar al de les borratxeres es produeix amb el fenomen del denominat binge drinking: consumir cinc o més vasos o copes d’alcohol en unes dues hores. La meitat dels joves de 17 anys han realitzat aquesta classe de consum l’últim mes i, entre els més joves (el grup d’edat de 14 anys), un de cada cinc (20%), amb una particularitat: és més freqüent entre les noies (22,1%) que entre els nois (18,4%).