Está en la página 1de 10

El Mazo eta El Moro

(11,4 km)
2014-03-09
Algortatik Laredo-rantz abiatuko gara, Abanzada hartuz, eta Rontegi zubia igaro ostean eskuin aldera Autobian jarraituko dugu. Laredo atzean utzi eta autobiatik Ampuero, Limpias, Colindres, Burgos eta Logroo alderako irteeran (173. irteeran) aterako gara N-629 errepidetik jarraitzeko. Colindres zeharkatu, Ampuero, Limpias eta Ramales de la Victoria ingurutik aurrera joan eta mendate bat igo eta jaitsiko gara Lanestosan sartzeko. Zubi bat zeharkatu baino lehen, gure aurrera jarraituko dugu Ubal mendatea igotzeko. Salimos de Algorta hacia Laredo, tomando la Avanzada y saliendo despus del puente Rontegi hacia la derecha por la Autova. Pasado Laredo, saldremos de la autova en la Salida 173 hacia Ampuero, Limpias, Colindres, Burgos y Logroo, por la N-629. Pasaremos por Colindres, las mencionadas Ampuero y Limpias, Ramales de la Victoria, subiremos un puerto y en la bajada entraremos en Lanestosa. Antes de pasar por un puente, tomaremos a hacia delante para ascender el puerto de Ubal.

Errepideko puntu honetan ezkerrera joko dugu, pistara. De la carretera a la izquierda para tomar la pista.

Eta bidegurutze horretan geratuko gara. Y nos bajaremos en esta bifurcacin

Ubal Mendatean Karrantza/Kontxatik ekialdeko isurialdetik igotzen diren bi errepidek (bat Villanueva de la Presa herritik eta bestea Treto herritik) eta mendebaldetik Lanastosatik datorrenak egiten dute bat. Bidegurutze horretatik 60 metro aurrerago, Treto aldera, Iparralderantz doan zementuzko pista bat abiatzen da. Sarreran El Mazo adierazten duen seinaleztapen bat dago, GR-123 azaltzen duen beste talai zahar baten ondoan, eta bien aurrean El Moro eta El Mazo mendien ibilbidearen informazioa panel bat. Pistan sartuta, 200 metrora abeltegi bat dago ezkerrean eta beste 650 m. gehiago ibilita, ikuilu bat dagoen bidegurutze

En lo alto del Puerto de Ubal confluyen las dos carreteras que ascienden por la vertiente oriental desde Karranza/Concha, una por Villanueva de la Presa y la otra por Treto, con la que lo hace por occidente desde Lanestosa. A 60 metros de dicho cruce, dirigindonos hacia Treto, parte una pista de cemento con rumbo norte. A la entrada hay una seal que dice El Mazo junto a un viejo poste indicador del GR-123 y, enfrente de stas, un panel informativo sobre la ruta de El Moro a El Mazo. Entramos en la pista, a los 200 metros dejamos a la izquierda una granja, y en 650 ms alcanzamos una bifurcacin ante un establo de cubierta arqueada, en donde

batera helduko gara. Bertan aparkatuko dugu aparcaremos e iniciaremos nuestra marcha, ibilgailua eta gure ibilaldiari ekingo diogu, partiendo de una altitud de 671 m. abiapuntua 671 metroko garaieran dagoelarik.

Bidegurutze horretan eskuineko bidea hartuko dugu. Pista bazkaleku mugakideak banatzen dituzten bi alanbre-hesiren artean dago kokatuta eta El Mazo-ren tontor aurreraino iristen da. Ia batere aldaparik gabe, El Fuente, El Mazo eta La Calera trikuharrietatik ibiliko gara (gu joan ginenean ez ginen hauetaz konturatu ere egin). Bitartean, eguraldi lagun, gure helburu diren bi tontorrak eta banatzen dituen mendi-lepoa ikusiko ditugu. Aipatutako azken trikuharriaren inguruan beste bidegurutze batekin egingo dugu topo (680 metroko garaieran eta 1.130 m. ibili ondoren).

Desde esta bifurcacin tomaremos el camino de la derecha. La pista queda delimitada entre dos alambradas que separan los pastizales colindantes y llega hasta los repetidores de la antecima de El Mazo. Sin apenas desnivel, vamos pasando por los dlmenes de El Fuerte, El Mazo y La Calera (nosotros no los vimos), mientras podemos contemplar las dos cimas objetivo de nuestra excursin y el profundo collado que las separa. A la altura del ltimo dolmen citado surge una desviacin (680 m de altura y 1.130 metros recorridos).

Gure eskuinera begiratutaVista a la derecha

Ezkerrean, lainopean - El Mazo - a la izquierda.

Ezkerrera joko bagenu Torca del Moro deituriko mendi lepora joango ginateke, El Mazoren tontor-aurrea eta tontorra bera ukitu gabe; dena dela, guk zementuzko pistatik jarraituko dugu, abeltegi eta ur putzu bat baino lehen dagoen bidegurutze batera

Tomando a la izquierda podramos dirigirnos hacia el Collado Torca de El Moro directamente, soslayando de este modo la antecima y cumbre de El Mazo; sin embargo proseguiremos a la derecha por la pista de cemento hasta llegar al poco a un cruce que

iritsi arte.

antecede a una granja con una pequea balsa.

Guk ezkerrera joko dugu, ate berdea zeharkatuz. Han, aurrera eta behean, beste abeltegi bat. Seguiremos a la izquierda, pasando la puerta verde. Al fondo una granja.

Pista, El Mazo gailurrerantz. Pista hacia la cima de El Mazo

El Mazo-rako pista hartuko dugu, gure ezkerrera eta ate metaliko berdea zeharkatuko dugu (672 metroko garaiera eta 1.500 m. ibilita). Argi denez, une honetara bitartean ez da batere igoera sendorik egongo. Baina hemendik aurrera bai, igotzen hasiko gara lurra eta harria dituen zoru batetik, errepikagailuetaraino. 330 metrora ezkerrean El Moro Gailurrera joateko erabili daiteken beste pista bat ikusiko dugu. Aldaketarik ez badago, gu ez gara hortik joango.

Tomamos la pista de El Mazo, que gira a la izquierda cruzando una langa metlica de color verde (672 m. de altura y 1.500 m. recorridos). Como se ve, hasta ese momento no se habr subido nada. A partir de aqu se contina en ascenso, ahora con piso de tierra y piedra, hasta los repetidores. A los 300 metros encontramos a la izquierda un camino que en el descenso ser nuestro desvo hacia la Pea de El Moro.

Pistatik aurrera errepikagailuetarantz joanez, eremu karstikoa ekidingo dugu. Laster lehen errepikagailura helduko gara, zuri eta gorria. Atzean utziko dugu eta, goraino dagoen eta El Mazo gailur-aurrean kokatuta dagoen errepikagailu berderaino heldu baino lehen, depositu zilindrikoan ezker aldera joan behar dugula adierazten duten marka pintatuak ikusiko ditugu. Handik gutxira alanbre-hesitik

Ahora continuamos la pista hacia los repetidores, gracias a la cual sorteamos con facilidad la zona krstica para alcanzar el primero de ellos, de color rojo y blanco. Lo rebasamos y, poco antes de llegar al ms alto, de color verde, que se encuentra ocupando esta antecima del El Mazo, vemos las marcas pintadas en un depsito cilndrico que nos indican la desviacin a la izquierda. Al poco

beste aldera joateko dagoen igarobidea dago eta bere ondoan Pertsonentzako igarobidea dioen kartel bat (802 metroko garaiera eta 2,65 km. ibilita). Ate berdetik kontatuta, bataz besteko aldapa %11,4koa da, zati batzuek hori baino gogorragoak direlarik. Igarobidea ez da gainditzeko erraza. Behar diren laguntzak burutuko ditugu. Gainera Gailurreraino azken zatia (20 metro) harritsua da. Dena dela, norbaitek aurrera jarraitu nahi ez badu, talde bat antolatuko dugu poliki poliki behera joateko, talde nagusiaren aurretik, pistaren puntu batean elkartzeko.

nos hallamos ante un paso de alambrada en el que un cartel dice: "paso de personas" (802 m. de altura y 2,65 Km. recorridos). Desde la puerta verde la pendiente meda ha sido de 11,4 %, habiendo rampas ms duras.

El paso es complicado de superar. Estableceremos las ayudas pertinentes. Adems, el ltimo trozo (20 metros) a la cumbre es pedregoso. Con todo, si alguna persona se quiere quedar si avanzar, un grupo podremos iniciar con mucha calma el descenso antes que los otros, para reunirnos en algn punto de la pista conocida.

Alanbre-hesia igarobide horretatik gaindituko dugu eta hasieran zati belartsu batetik jarraituko dugu, nahiz eta gero harritsua gertatu. Errepikagailuetatik iparraldera eta 200 metrora El Mazo tontorra (825 m) erdietsiko dugu. Bertan erpin geodesikoa dago. Ate berdea 617 metroko garaieran dago, eta handik 208 metroko igoera izan dugu. Abiapuntutik 2,93 km. ibilita, 51 minututan iraun du orain arteko tarteak. Seinaleztapen kartografiakoaren ondoan, gaur egun nahiko hondatuta dagoen itxura zilindroko posta-kutxa dago. Eguraldia egokia bada ikuspegiez gozatu ahal izango dugu.: Ezkerrean hurbil dagoen El Moro Haitza, oso amildegi sakonaz bananduta; Iparraldean lehen planoan, beherago, Isla eta Rebuo tontorrak daude, haizpitartearen arrail sakonaren aurrean. Haizpitarte horretan Karrantza ibaia doa Ason ibaiaren bila; Haizpitartearen beste aldera Ranero

Por l cruzamos la alambrada y, a travs de un pasillo herboso en su primer tramo y entre piedras despus, llegamos al punto culminante, situado unos 200 metros al norte de las antenas, coronado por un vrtice geodsico. La cima de El Mazo tiene una altitud de 825 m., que significa que hemos subido 208 metros, desde los 617 m. de la bifurcacin. La distancia recorrida ser de 2,93 km. y el tiempo empleado 51 minutos. Junto a la seal cartogrfica encontramos un buzn de montaa de forma cilndrica, deteriorado en la actualidad. Es el momento para descansar y, si la visibilidad acompaa, recrear la vista con la panormica que se domina. A la izquierda parece cercana la Pea de El Moro, separada por un considerable barranco. Al norte inmediato, algo ms bajas, se encuentran las cotas de Isla y Rebuo, ante la profunda brecha del desfiladero por donde discurre el Ro

Haitzaren horma ikusgarriak; eta haratago Santoako badia eta itsasoa ikustatuko ditugu. Azkenik Hegoaldean Ordunteko mendiak, Karrantza Harana itxiz, eta Ubal Mendilerroa.

Karranza en busca del Asn. Al otro lado del desfiladero se muestran imponentes las paredes de Pea Ranero, mientras que al fondo se aprecia la Baha de Santoa y el mar. Al sur los Montes de Ordunte cierran el Valle de Karranza, y el Macizo de Ubal.

Ezkerrean ate berdea; han abeldegi bat. A la izquierda la puerta verde; al fondo la granja.

Goian errepikagailuak. Arriba los repetidores

Jaitsiera El Mazo-raino ekarri dugun bide beretik egingo dugu. Ate berderaino jaitsiko gara eta han, eskuin aldera joz, pistan sartuko gara, ibilgailua utziko dugun bidegurutzeraino (617 metro garaiera, 5,86 km. eta ordu bat eta 40 minutu ibilita.)

El descenso lo haremos, inicialmente, por el mismo camino que hemos trado hasta El Mazo. Bajaremos hasta la puerta verde y girando a la derecha entraremos en la pista. hasta la bifurcacin de nuestra salida (617 m. de altura, 5,86 Km. de recorrido y 1 hora 40 min.).

Etxola - Borda

Eskuinean, korta A la derecha la granja

Bidegurutze horretan eskuin aldera joko dugu ia 180ko biran, beste pista batetik El Moso mendira hurbiltzeko. Gure ibilian korta bat utziko dugu lehendabizi eta gero, beste bidegurutze baten ondoren, borda bat. Aurrerago, pistaren amaieran, korta handi bat aurkituko dugu. Puntu honetan 7,26 kilometro ibilita egongo gara eta bere garaiera 678 metrokoa da. Berriro ere esan

En la bifurcacin giramos a la derecha casi 180 para tomar la otra pista que nos acercar a El Moro. En nuestro camino dejaremos una granja y posteriormente, junto a un cruce, veremos una borda. Ms adelante, al final de la pista, encontraremos una explotacin ganadera. Habremos recorrido 7,26 km. hasta este punto y 678 m. de altitud. Nuevamente nos

dezakegu kotxea utziko dugun bidegurutzetik encontramos con que casi no se ha subido ez dugula ia ezer igo. nada desde la bifurcacin. Aurrera joateko alanbre-hesi bat gainditu behar dugu eta igarobidea ez da oso ona. Eskerrak alanbre-hesia inguru honetan nahiko askatuta dagoen eta bere zati luze bat altxa ahal izango dugun, zutoinak ez baitaude batere lotuta zoruan. Hemendik azken igoerari ekin bitartean, zorua oso gaizki dago. Lokatz asko dago, animalien gorozkiak nonahi ikusten dira eta euria eginez gero, lurra erabat bustita eta ibiltzeko zaila aurkituko dugu. Para poder continuar debemos atravesar un nuevo paso en la alambrada, paso que no es fcil de cruzar. Menos mal que la alambrada est muy suelta en esta zona y se podr elevar un trozo amplio de ella, ya que la sujecin de los pivotes al suelo es nula. Y a partir de aqu hasta que empecemos a adentrarnos en la ascensin final, el terreno est fatal. Mucho barro, mucha defecacin animal y riesgo de que, si llueve, el estado del terreno est peor.

Oraindik 8. kilometroraino oso ibilbide laua izango dugu. Kilometro horretatik aurrera, Ipar-mendebaldera goazela, poliki poliki hasiko gara igotzen lehen zati honetan, sigisaga egiten, eta bataz besteko %17ko aldapan, 740 metroko garaiera heldu arte. Hemendik aurrerako hurrengo 265 metroak lauak dira. Gure aurrean mendi garai bat jarriko zaigu aurrean, erpina goian duen kono baten itxuran. Ez da El Moro oraindik, han atzean gelditzen delarik. Zati honetan pista lurrez eta belarrezkoa da baina tarteka, nahastuta, harri solteek, batzuetan txikiak eta

Todava seguimos en un trayecto casi horizontal hasta el km 8 de nuestra excursin, en donde empieza a ascender suavemente en este primer trozo, en direccin Noroeste, con una pendiente media de 17%, hasta llegar a la altura de 740 metros, en donde el recorrido se hace otra vez llano durante 265 metros. En este caminar aparece ante nosotros un monte elevado, en forma de cono con la punta hacia arriba. No es todava El Moro, que queda oculto por este otra cima. En esta parte la pista es de tierra y hierba, aunque en trozos

beste batzuetan ertainak, gure ibilera zailtzen destaca la presencia de piedra suelta que dute, baina arriskurik gabe. dificulta algo el camino, pero sin peligro
El Moro Mendi Lepoa 2. tontorra Igoera Collado 2 cima Subida

Hola seinaleztapen batera helduko gara, noranzko hauek adierazten: Hegoaldera Ubal Mendatea, gure abiapuntua; Iparmendebaldera El Mazo, gure lehen helburua; eta Iparraldera El Moro.

Y as llegamos a una seal que nos indica estas direcciones: hacia el Sur de dnde venimos seala Ubal; hacia el Noroeste el Mazo, a donde nos dirigimos, y hacia el Norte El Moro.

Gure ezkerrera, Ipar aldera begira, bi tontor daude eta erdian oso igoera aldapatsua bien artean eta bide belartsua. 58 metroko horma ederra da, eta 746 metrotik 804 metrora igoko gara El Moro gailur-aurrera iristeko, bataz besteko %37ko aldapa. Ezker eskuin bi tontor bata bestetik hurbil, biak harritsuak, igotzeko zailak. Garaierak oso berdintsuak, gure helburua zein den esateko zail. Dakigunez, El Moro (815 m.) ezkerrekoa da, baina bestera ere igo gaitezke. Nahiz eta igoeraren amaiera hau gogorra izan, bataz bestekoa ez da batere handia, izan ere bidegurutzeko Denera, hasieratik, 8,8 km izango ditugu ibilita. Igoera honetan hainbat aukera hartu dezakegu: 1.- Denok igo beharko genuke Mendi leporaino, baina azken igoera eta jaitsiera norbaiti zailak iruditzen zaizkio, seinaleztapen inguruan geratu daiteke gure zain. 2.- Mendi lepotik gailurreraino zatirik arrisku bakarra dago, harri handiak eta karst daudelako. Hori egin nahi ez duena mendi lepoan geratu dadila. 3.- Gailurrera igo eta baita beste gailurrera.

A nuestra izquierda, al Norte, se alzan dos cimas a las que hay que ascender por un camino verdoso, de muy fuerte pendiente. Se trata de una pared de 58 metros de longitud, para pasar de los 746 m. en el cartel hasta los 804 m. de la antecima de El Moro, con una pendiente de 37%. A derecha e izquierda dos cimas a poca distancia, pero en donde la piedra es su mayor dificultad. De similar altura, no se distingue cul es nuestro objetivo. Porque lo sabemos, podemos decir que la autntica es la de nuestra izquierda, EL Mozo (818 m.). Hasta estas cimas habremos recorrido 8,8 km.

En esta subida se puede optar por una de estas opciones: 1.- Todo/as deberamos subir hasta el collado entre ambos montes, pero si la ltima ascensin y bajada dan preocupacin, se pueden quedar en la seal mencionada. 2.- Desde el collado al la cima es el nico sitio peligroso aunque corto, por su piedras y terreno krstico. El/la que no quiera subir, se puede quedar en el collado. 3.- Subir a una o a las dos cimas.

Hamaiketakoa toki horietako batean hartu El hamaiketako debera hacerse en uno de los beharko genuke, mendilepoan edo dos puntos, en el collado o cerca de la seal. seinaleztapenaren inguruan.

Ondoren jaisten hasiko gara, hasieran poliki irrist ez egiteko, dagoen aldapa handiagatik, seinaleztapeneraino. Gero hegalera itsatsita doan eta batere aldaparik ez duen bidetik eta ondoren jaitsiera lasai doan pistatik hondatutako lurretara eta kortara helduko gara. Joanean bezala, alanbre-hesia altxatuko dugu igarotzeko eta gure amaieraraino eramango gaituk pistatik. Iristen garenean 11,4 km. eginak izango gara, nahiko errazak bi gailurretara igotzeko aldapetan izan ezik, lehendabizi El Mazo-n gero El Moro-n.

A partir de aqu iniciaremos el descenso, primero con cuidado para no resbalar, por la fuerte pendiente hasta la sealizacin, despus por el camino que bordea la ladera primero sin desnivel y luego con una pequea pendiente, llegaremos a las campas deterioradas hasta el pabelln que sirve de cuadra y entraremos, levantando la alambrada, en la pista que nos lleva directamente a la bifurcacin. Han sido 11,4 km de recorrido, con poca dificultad excepto las dos ltimas partes de subida a nuestros dos montes, El Mazo primero y El Moro despus.

Denera 3 ordu 30 minutu gehi hamaiketakoa Emplearemos 3 horas 30 minutos ms el erabiliko dugu ibilbide osoa egiteko hamaiketako para hacer todo el recorrido.

Perfil

Ibilbidea Google Earth-en Racorrido en Google Earth

Inixialmente vamos a la derecha, volvemos y cogemos a la izquierda.

Inicio y llegada

También podría gustarte