Está en la página 1de 81

Agatha Christie Zarif Bir Cinayet Gecesi

STONYGATES'DEK OLAYLARLA LGS OLANLAR: Ruth Van Rydbck: Kz kardei iin endielendiinden, Miss Marpie'dan yardm ister. nce, narin bir kadn. Hayal dnyasnda yayor gibiydi. Onu herkes seviyordu. Carrie Louise Serrocold: Lewis Serrocold: Carrie Louise'in kocas. Hayr ilerine dalmt. Mltfred Streto: Carrie Louise'in z kz. irkin ve aksi bir kadn. Christian Gulbrensen: Carrie Louise'in vey olu. Baz yolsuzluklar farketmiti. Stepnen Restarick: Carrie Louise'in vey olu. Carrie Louise'i z annesiymi gibi sever. Afex Restcrick: Stephen'in tiyatrocu aabeyi. Gine Hudd: Carrie Louise'in torunu. Birok erkei kendine k etmiti. Wally Hudd: Gina'nn kocas. Hayatndan hi memnun deildi. Jufiet 'Jolly' BelI ever: Carrie Louise'in sekreteri ve yardmcs. Edgar Lawson: Gen bir adam. Zaman zaman sinir krizleri geiriyordu. Dr. Maverick: Psikiyatri uzman. Herkesin biraz deli olduunu dnyordu. Dr. Bcumgarten: Sulu ocuklarla ilgilenen uzman. Mfetti Curry: Zeki bir adamd ama bunu belli etmemeye alyordu. Komiser Lake: Mfetti Curry'nin yardmcs.

ve MSS JANE MARPLE MISS MARPLE'n elinde u ipular vard: 0 kiye Biilen Kadn numaras 0 Karanlkta ayak seslen 0 Bir tabanca

Bir mektup 0 Bir ila iesi Bir kutu ikolata Bir sulu ocuk Bir hikye Bir sahne MISS MARPLE u sorulan yantlamak zorundayd: -Christian Guldbransen konaa neden gelmiti? Edgar Lawson'daki gariplik neydi? 0 Gina, Stephen'e k myd? Alex cinayet gecesi gerekten hayale mi dalmt? Carrie Louise,Lewis'e bir ey olmayacana neden inanyordu? 0 Zehire merakl sinsi katil kimdi? Cinayet gecesi elektrik gerekten kontak yapm myd? 0 Wally servet peinde miydi? 0 Ernie o gece iddia ettii gibi bahede dolam myd? 0 Alex'ln aklna gelen neydi? Bir Bayan Van Rydock aynann nnde biraz gerileyerek iini ekti. Eh, ite bu kadar, diye mrldand. Ne dersin, Jane? yi mi? Miss Marple, Lonvin'in eseri olon tuvaleti szd. Bence pek gzel bir giysi... Bayan Van Rydock, Evet, hibir kusuru yok. diyerek tekrar iini ekti. Tuvaleti karabilirsin, Stephanie. Kr sal, ince dudakl, kck azl yal hizmeti tuvaleti Bayan Van Rydock'un havaya kaldrm olduu kollarndan dikkatle kaydrverdi. Bayan Van Rydock imdi aynann nnde eftali rengi saten kombinezonuyla duruyordu. Sk bir korse giymiti. ncecik naylon oraplar hl biimli olan bacaklarn saryordu. Masajla taze tutulan yz boya tabakasnn altndan bir gen kznki kadar taze duruyordu hemen hemen. Ama biraz uzaktan baklmak artyla. Salar kr deil de daha ok ortanca iei ma-viliindeydi. Ve pek gzel yaplmt bu salar. Bayan Van; Rydock'a bakarken onun doal halinin nasl olduunu bir trl tahmin edemezdiniz. Parann yapabilecei her ey salanmt onun iin. Bunu pehriz, masaj ve devaml beden hareketleri de desteklemekteydi. Ruth Van Rydock alayc bir tavrla arkadana bir gz att.

Acaba bakalar seninle hemen hemen yt olduumuzu anlarlar m, Jane? Ne dersin? Miss Marple buna sadakatini belirten bir ekilde cevap verdi. Arkadann endielerini gidermek ister gibi, Bu bir an olsun akllarna gelmez. dedi. Bundan eminim. Korkarm ben yam gsteriyorum. Yam neredeyse saniyesi saniyesine hesaplayabilirler. Miss Marple'n bembeyaz saclar, pembe beyaz krk bir yz ve masum bakl ini mavisi gzleri vard. Onu grenler pek tatl yal bir kadn olduunu dnrlerdi. Ama hi kimse Bayan Van Rydock iin, Pek tatl yal bir kadn, diyemezdi. Bayan Van Rydock ban sallad. Evet, korkarm yan gsteriyorsun, Jane. Sonra birdenbire glmsedi. Ben de yle. Yalnzca ayn ekilde deil. 'Bu ihtiyar cadnn biimini korumu olmas alacak bir ey!' te benim hakkmda da byle sylyorlar. Ama ihtiyar bir cad olduumu da biliyorlar. Akas ben de kendimi yle hissediyorum, Tanrm! Ar ar kapitone saten bir koltua kt. Tamam, Stephanie. Artk gidebilirsin. Hizmeti tuvaleti alarak kt. Ruth Van Rydock, Stephanie'cik, dedi. Otuz yldan daha fazla bir zamandan beri benim yanmda. Asl halimi bilen tek kadn da o. Jane, seninle konumak istiyorum. Miss Marple hafife ne doru eildi. Yznde ilgi doiu bir ifade belirmiti. Nedense bu pahai otel dairesinin ssl yatak odasna pek uymuyordu. Biraz biirfsizce siyah elbiseler giymiti, yannda byk bir torba anta vard ve tam bir hanmefendiydi. Endieliyim, Jane. Carrie Louise iin endieliyim. Miss Marple bu ad dnceli bir tavrla tekrarlad. Carrie Louise? Birdenbire uzun yllarn gerisine dnvermi gibiydi. Floransa'daki zel okul. Kendisi pembe beyaz gen bir ngiliz kzyd o zaman. ki Martin kardeler ise Amerikalydlar. Garip konumalar, drst tavrlar ve canllklar ngiliz kznn pek houna gitmiti. Uzun boylu, heyecanl bir tipti Ruth, Her zaman mitliydi. Carrie ise ufak tefek, narin ve mahzundu. Onu en son ne zaman grdn, Jane? A, yllardr grmedim. En aa yirmi be yl oldu sanrm. Tabii Noel'de birbirimize kart gnderiyoruz hl. u dostluk denen ey ne garipti! Kendisi, yani gen Jane Marple ve iki Amerikal kz. Arkada olduktan hemen sonra yollar ayrlvermiti. Ama

buna ramen o eski arkadalk snmemiti hibir zaman. Arada srada mektuplamlar, Noel'de birbirlerini hatrladklarn belirtmek iin kart ypJlamslard. in garibi, Ruth'un evinin, daha dorusu evlerinin Amerika'da olmasna ramen Jane Marple iki kardeteh e| ok onu grmt. Hayr, belki de garip deildi bu. Ram^ kendi snfndan btn Amerikallar gibi hemen her yl AvrurScrya geliyordu. Londra'dan Paris'e, oradan Riviera'ya kouyordu. Nerepfe olursa olsun eski arkadalaryla birka dakika iin bile konumaya can atyordu. Miss Marple'la byle ka kez bulumulard. Buna karlk Carrie Louise ngiltere'de oturuyordu, ama Miss Marple onu yirmi yldan daha uzun bir zamandan beri grmemiti. Garip gzkmekle birlikte aslnda normaldi bu. nk insan ayn lkede yaad iin eski arkadalaryla bulumak in bir hazrlk yapmyordu. nk erge onlarla karlaacan dnyordu. Ama tabii dnyalar baka baka olunca da onlara rastlayamyordu. Jane Marple'la Carrie Louise'in yollar ayn deildi. te bu kadar basitti. Miss Marple, Carrie Louise iin neden endieleniyorsun, Ruth? diye sordu. te beni en ok endielendiren de bu! Endiemin nedenini bilememem! Hasta m Carrie Louise? Sal biraz bozuk. Ama hep zayf nahifti. Carrie Louise'in salnn her zamankinden daha kt olduunu syleyemem. Ne de olsa onun ya da bizimki gibi ilerledi. Mutsuz mu? Ne mnasebet! Miss Marple, hayr, sorun bu olamaz, diye dnd. Mut-suz bir Carrie Louise hayal etmek zor. Ama... belki hayat boyunca bazen... aalad... Gzlerine inanamad... Ama onun mthi strap ektiini hi sanmyorum. Bayan Van Rydock'un szleri Miss Marple'm dncelerine uyuyordu. Carrie Louise'in bu dnyayla br ilikisi yoktur deta. O hayatn ne olduunu bilmiyor bile. Belki beni endielendiren de bu! Miss Marple, Onun durumu.,. diye balad. Sonra da duraklayarak ban sallad. Hayr... Ruth Van Rydock, Hayr, dedi. Beni endielendiren kendisi. Carrie Louise daima idealistti. Tabii biz genken idealist olmak modayd. Hepimiz de yleydik. Gen kzlara yakan bir eydi bu. Sen czzamllara bakacaktn, Jane. Ben de hemire olacaktm. nsan zamanla btn bu

samalklor unutuyor. Galiba evlilik insann akln bana getiriyor, Ama dnlecek olursa, evlilik bana yarad saylr. Miss Marple, Ruth, diye dnd. Pek hafif szckler kullanyor... Aslnda Ruth kez evlenmiti. Her seferinde de son derece zengin adamlarla. Bunlar izleyen boanmalar bankadaki parasn arttrm ama keyfini de karmamt. Bayan Van Rydock, Tabii, dedi. Aslnda ben dayanklym. Hibir ey beni ykmyor. Ben hayattan fazla bir ey beklemedim. Hele erkeklerden hi. Bylece baarl oldum. Kocalarmla da hibir zaman birbirimize dmanlk duymadk. Tomm* ylo hl gayet iyi iki dostuz. Julius da bana sk sk piyasa hakknda fikirlerimi sorar. Ciddileti. Galiba Carrie Louise iin beni endielendiren de bu. Bildiin gibi o hep garip fikirli adamlarla evlenmoye meraklyd. Garip fikirli mi? ideali olan kimselerle. Carrie Louise ideal sahibi kimselere baylr. Dn, daha henz on yedi yandayd. Pek de gztldl. Oturmu, ihtiyar Guldbransen'in insanlkla ilgili planlarn dinliyordu. Gzlerini iri iri amt. Adam ellisini gemiti. Ve Carrie Louise onunla evlendi. Louise adam srf iyiliksever olduu in beendi. Oturur, bylenmi gibi dinlerdi Guldbran-sen'l. Desdemona'yia Othello'ya benzerdi halleri. Neyse ki, ortada leri kartracak bir lago yoktu. Zaten Guldbransen de zenci deildi. sveli mi, Norveli mi neydi. Miss Marpie dnceli bir tavrla ban sallad. Guldbransen adnn btn dnyada nemi vard. S,on derece iyi bir iadam ve ok drst bir insand. yle byk br servet yapmt ki, paray databilmek iin hayr ilerine yatrmaktan baka are bulamamt. Ruth ekledi. Bildiin gibi Carrie Louise, Guldbransen'le paras iin de evlenmedi. Eer bu i ben yapsaydm, tabii adamt srf zengin olduu iin isterdim. Ama Carrie Louise yle bir insan deil. Bilmiyorum Guldbransen, Carrie Louise otuz iki yana geldii zaman lmeseydi ne olacakt? Otuz iki bir dul iin pek gzel bir yatr. Tecrbesi vardr ama yeni artlara da uyabilir. htiyar kz ban usulca sallarken bir yandan da St. Mary Mead kyndeki dullar dnyordu. Dorusu Carrie Louise, Johnnie Restarick'e evliyken pek memnundum. Tabii adam kardeimle paras iin evlenmiti. Daha dorusu herhalde Carrie Louise'in paras olmasayd ona evlenme teklif etmezdi. Johnnie bencil, elenceye dkn, tembel kpein biriydi. Ama byleleri

garip fikirli idealistlerden daha emindirler. Johnnie'nin btn stedii rahat bir yaam srmekti. Carrie Louise'in en iyi terzilere gitmesini, yatlar, arabalar almasn ve kendisiyle birlikte elenmesini arzu ediyordu. Byle erkek ok gvencelidir. Ona rahatlk ve lks salarsan, kedi gibi mrl mrl mrldanr ve sana da ok yi davranr. Ben Johnnie'nin o tiyatro dekorlar filan hazrlamas iini hi ciddiye almazdm. Ama bu Carrie Louise'in pek houna gidiyordu. Bunun sanat olduunu dnyordu. Bu yzden Johnnie'yi tek rar o evreye girmeye zorlad. Ve sonunda da o feci Yugoslav kadn adam yakalad, onun ban dndrd. Johnnie gitmek istemiyordu. Eer Carrie Louise bekleseydi ve makul bir ekilde davransayd Johnnie sonunda ona dnerdi. Miss Marple sordu. Bu olay Carrie Louise'i ok mu sarst? in garip yan da bu. Carrie Louise'in zldn sanmyorum. Bu konuda ok uysal davrand. Ama o yledir ite- Gerekten uysaldr. Johnnie'den srf onun o yaratkla evlenebilmesi in boanmak istiyordu. stelik Johnnie'nin lk karsndan olan ocuklarn da yanna almay nerdi. nk ocuklar bylece daha dzenli bir yaam srebileceklerdi. Zavall Johnnie... Tabii o kadnla evlenmek zorunda kald. Alt ay cehennem hayat yaad. Sonunda da kadn bir fke krizine kaplarak binmi olduklar arabay uurumdan aaya srverdi. Herkes bunun kaza olduunu syledi. Ama bence buna kadnn irretlii neden oldu. Bayan Van Rydock susarak bir ayna ald. Grntsne bakarak bir cmbza uzand. Usulca bir kl aldi. Carrie Louise ondan sonra ne yapt dersin? Tuttu Lewis Serrocold denilen o adamla evlendi. Yine garip fikirleri olan bir insand o. deal sahibi bir adam! Lewis Serrocold'un kardeime bal olmadn sanma. Onun Carrie Louise'i ok sevdiini sanyorum. Ama onda da ayn hastalk var. nsanlarn hayatn dzeltme arzusu! Ama bildiin gibi bunu insann sadece kendisi yapabilir, bakalar deil. Miss Marple, Acaba.., dedi. Ama bu konuda da moda izleniyor. Tpk giyimde olduu gibi... Hayatm, Dior'un son etek boylarn grdn m?.. Nere-do kalmtm? Ha, evet. Moda. Evet, iyilikseverlikte bir moda var. Guldbransen'ln zamannda eitimdi bu. Ama imdi onun modas gemi saylyor. Bu ie devlet karyor artk. Sulu ocuklar! te gnn modas bu! Btn o gen sulular ve sulu adaylar. Herkes onlar iin ldryor deta. Lewis Serraoold'un gzlerinin .o kaln gzlk camlarnn arkasnda nasl

parladn bir grsen! Heyecan ve meraktan ldryor, Lewle Sarrocold o mthi iradeli adamlardan biri. Hani bir dilim ekmek ve bir muzla karn doyurup btn enerjilerini bir ideal uruna harcayan tiplerden. Ve Carrie Louise de bu ie baylyor. Her zaman olduu gibi. Ama bu durum benim houma gitmiyor, Jane. Ynetim kurulu topland ve o koskoca yeri bu yeni fikri uygulamak iin kullanmaya baladlar. imdi oras u sulu genler iin bir eitim merkezi. Psikiyatristler, psikologlar, her ey var. Lewis'!e Carrie Louise orada, o ocuklarn arasnda yayorlar. stelik o genler belki de pek normal deiller. Etraf uzmanlar, retmenler ve merakllarla dolu. Ve onlarn yars da baya deli. Hepsi kak. Ve benim kk Carrie Louise'im onlarn arasnda oturuyor. Ruth susarak aresiz bir tavrla Miss Marple'a bakt. Jane Marple hafif bir hayretle, Ama, diye mrldand. Bana neden endielendiini hl sylemedin, Ruth. Syledim ya, bilmiyorum! Ve ite beni bu endielendiriyor* Oraya yeni gittim. Ksa bir ziyaret iin. Ve bana orada bir acayiplik varm gibi geldi. Evde etraf saran havada. Yanlm olamam. Ben byle eyleri hemen hissederim. O evde bir acayiplik oluyor. Ama bu nedir onu bilmiyorum. Bilmiyorum nedeni o hapishane kakn ocuklar m? Yoksa evdekiler mi? Lewis srf idealleri in yayor ve dnyann farknda deil. Carrie Louise ise, gzel bir manzara, gzel bir ses ve gzel bir dnceden baka ne bir eyi gryor, ne duyuyor, ne hissediyor. Bu ho bir ey ama ie yarayacak gibi de deil. Ne de olsa ktlk denen bir ey de var. Ve ben senin hemen oraya gitmeni ve durumun ne olduunu anlamam istiyorum, Jane. Miss Marple, Benim mi? diye bard. Neden benim gitmemi istiyorsun? nk sen byle eylerin kokusunu alrsn. Masum, tatl bir insan hali var sende, Jane. Ama aslnda seni hibir ey artmaz. nsanlardan hep ktlk beklersin. Miss Marple mrldand. nk insanlar yledir. Bilmiyorum neden insanlar hakknda byle kt dncelerin var? Oysa aslnda o eski yzyllardan kalma benzeyen kk, sakin bir kyde yayorsun. Sen hibir zaman bir kyde yaamadn, Ruth. yle sakin bir kyde olanlar herhalde seni ok artrd. A, herhalde. Ama ben unu sylemeye alyorum: Byle eyler seni artmyor. Onun iin Stonygates'e gider ve iin iyzn anlar msn?

Ama Ruth'cuum, bunu yapmak ok zor olur. Hayr, hi de olmaz. Ben her eyi dndm. Hatta hazrlk da yaptm. Bunun iin bana ok kzmazsn deil mi? Bayan Van Rydock bir an durdu. Miss Marpie'a endieyle baktktan sonra bir sigara yakt. Sonra da telal telal anlatmaya balad. Son zamanlarda hayat pahallat, Jane. Onun iin de senin gibi sabit, kk bir geliri olan kimseler eknt ekiyorlar. Oras yle. Bilmiyorum yeenim Raymonri'un cmertlii, o byk cmertlii olmasayd ne yapardm. Bayan Van Rydock, Brak imdi yeenini, dedi. Carrie Uouise onun hakknda hibir ey bilmiyor. Ya da sadece onu bir yazar olarak tanyor. Raymond'un senin yeenin olduundan haberi bile yok... Durum u: Ben Carrie Lo-uise'e senin zor durumda olduunu syledim. 'Zavall Jane'cik... Bazen doru drst yemek bile bulamyor. Eski arkadalarna bavurama-yacak kadar gururludur. Tabii insan ona para da teklif edemez. Ama gzel bir yerde, eski bir arkadann yannda dinlenir, bol bol besleyici yemek yerse... Hibir ey iin endielenip zl-mezse'... Ruth bir an durdu, sonra da meydan okurcasna ekledi. Haydi, imdi bana kz istersen. Miss Marple, sevecen ifadeli ini mavisi gzlerini at. Sana neden kzaym, Ruth? ok uygun, akla yakn bir bahane bulmusun. Carrie Loulse'in bu szlerin etkisinde kaldndan eminim. Sana mektup yazacak. Eve dndn zaman Carrie Lou-Iso'ln mektubunu bulursun sanrm. Jane, doru syle. Affedilmeyecek ekilde fazla ileri gittiimi dnmyorsun ya? Bu ekilde... Duraksayarak sustu. Miss Marple onun dncelerini ustalkla aklad. Yardma muhta biri olarak Stonyagets'e gitmek... byle doru oi-mayan bir iddiada bulunmak arma gidecek mi? Yo, hi gitmeyecek. Tabii byle bir oyun gerekliyse... Sen bunun gerekli olduunu dnyorsun. Ve ben de seninle ayn fikirdeyim. Bayan Van Rydock ona akn akn bakt. Ama neden? Ne duydun sen, Jane? Hibir ey duymadm. Senin durumdan emin olman beni etkiledi. Svr\ yle kuruntulu bir kadn deilimdir, Ruth. Oras doru. Ama ortada belirM bir ey de yok. Miss Marple dnceli bir tavrla mrldand. Bir pazar gnn hatrlyorum... Grace Lamble'm arkasnda oturuyordum. Kz iin gitgide endielenmeye baladm. Bana kt bir ey olacakm gibi geliyordu. Ama

bunun nedenini de bilemiyordum. nsan ok rahatsz eden, kesin bir duyguydu bu. Gerekten bir ey oldu mu? A, tabii. Kzn babas bir sreden beri pek tuhaft. Ertesi gn baltayla kznn stne yrd. Onun eytan olduunu, kzr klna girdiini haykryordu. Grace'i az kasn ldryordu adam. Kz aylarca hastanede yattktan sonra iyileebildi. Babasn da tmarhaneye kapattlar. Demek c n kneae nsezilerin sana bir felket olacan haber erci? Buna nsezi diyemem. Aslnda bu, gereklere dayanyordu. ou zaman byle olur ama insan o srada bunun farkna pek varmaz. Szgelii, o pazar gn Grace apkasnn nn arkasna giymiti. Cok garip bir eydi bu. nk aslnda Grace yle dalgn, akn bir insan deildi. Tersine... Aslnda babas mermerden kk bir heykeli ona frlatm ve biblo aynay krmt. Grace de telala apkasn kaparak bana geirmi ve evden frlamt. Hizmetilerin bir eyi farketmelerini istemiyordu. Etrafa rezil olmaktan korkuyordu. Bu hareketleri 'sevgili babacnn' aksiliine veriy.ordu. Adamn karm olduunun farknda deildi. Oysa bunu anlamas gerekirdi. nk adam ona sk sk dmanlarnn kendisini gzetlediklerinden ikyet ediyordu. Aslnda bilinen btn belirtileri gsteriyordu. Bayan Van Rydock arkadana saygyla bakt. Galiba senin o St. Mary Mead ky pek de benim sandm gibi sakin bir yer deil, -Jane. nsan huyu her yerde ayndr, ekerim. Sadece bunu kentte yle yakndan inceleyemezsin, ite ,o kadar. Stonygates'e gideceksin deil mi? Evet, Stonygqtes'e gideceim. Belki yeenim Raymond'a kar biraz hakszlk olacak. Yani bana yardm etmediini sanmalar. Ama neyse ki, ocukcaz Meksika'da. Alt ay kalacak orada. O dnnceye kadar bu sorun da halledilmi olur. Hangi sorun? Carrie Louise herhalde beni belirli bir sre iin davet ede. cek. Belki haftaya da bir ay. Bu da yeter de artar bile. Senin iin iyzn renmen iin mi? Evet, in iyzn renmem iin. Ruth, Vay vay vay vay... dedi. Kendine ok gveniyorsun deil mi?

Miss Marple'n yznde hafif sitem dolu bir ifade belirdi. Senin bana gvenin var, Ruth. Ya da olduunu sylyorsun... Ben sana sadece bana olan gveninin bo olmadn gstermeye alacam... ki Mlss Marple, St. Mary Mead'e dnmek iin trene yetimeden nce dikkatli, kesin ve ciddi bir tavrla bilgi toplad. Carrie'yle ben birbirimize zaman zaman yazardk. Ama aslnda birbirimize daha ok Noel kart ve takvim filan gnderirdik. imdi geni bir bilgi istiyorum, Ruth'cuum. Bir de Ston-ygates'te kimlerle karlaacam kesin olarak bilmeliyim. Carrie Louise'in Guldbransen'le olan evliliini biliyorsun. ocuklar olmad. Carrie Louise bu duruma pek zld. Guld-bransen duldu. Ve yetimi olu vard. Sonunda Carrie Lo-uise'le bir ocuu evlat edindiler. Ona Pippa adn taktlar. Kck, pek gzel bir bebekti. Kz aldklar zaman henz iki yandayd. Nereden aldlar onu? Annesi babas kimlerdi? Dorusu, Jane, bunu imdi hatrlayamyorum. Belki de bana bundan hi sz etmediler... Belki bir kurumdan aldlar kz. Ya da belki de Guldbransen'in duyduu, kimsenin istemedii bir ocuktu. Neden sordun? Bunun nemli olduunu mu dnyorsun? Byle bir durumda insan ayrntl bilgi ister... Neyse... Ltfen devam et. Bu olaydan hemen sonra Carrie Louise hamile olduunu farketmedi mi? Doktorlar byle olaylarn sk sk olduunu sylyorlar. Miss Marple ban sallad. yle sanrm. Herneyse. Byle oldu ite. Carrie Louise baya ard.Ne demek istediimi anlyor musun bilmem... Daha nce olsayd sevincinden lgna dnerdi. Ama Pippa'ya yle byk bir sevgi gstermiti ki, artk kza onu ikinci plana drd iin zr dilermi gibi davranyordu. Ayrca Mildred dnyaya geldii zaman Hic de ho bir ocuk deildi. Guldbransen'Iere ekmiti. O ailenin yeleri sakin, meziyetli, ama irkin insanlardr. Carrie Louise evlat edindii kzla kendi ocuu arasnda bir fark gzetmeyi hic istemiyordu. Bu yzden Pippa'y fazla martt, Mildred'i de ok nemsemedi sanrm. Bazen Mildred'in buna kzdn sanyorum. Ama benim onlar sk sk grdm de yoktu. Pippa byd ve ok gzel bir kz oldu. Mildred ise irkindi. Mildred on be ve Pippa'da on sekiz yandayken Eric Guldbransen ld. Pippa yirmisindeyken bir kalyanla evlendi. San

Severiano Markisiyle. Adam gerekten markiydi, yle maceraperest filan biri de deildi. Kz artk zengindi tabii. Guldbransen hem z kz, hem de Pippa iin eit miktarda para ayrmt. Bunlarn geliri onlara verilecekti. Mildred, Katedral zel Kurulu yesi Rahip Strete'yle evlendi. yi bir adamd, ama sk sk nezle olurdu. Mildred'den de on, on be ya bykt. Evlilikleri ok mutluydu sanrm. Rahip Strete bir yl nce ld, Mildred'le annesiyle birlikte oturmak in Stonygates'e geldi. Ama fazla hzl ilerledim ve bir iki evlilii atladm. Geri dneyim. Pippa, kalyanla evlendi. Bu evlilik Carrle Louise'i pek memnun etmiti. Marki terbiyeli, yakkl bir adamd. yi bir sporcuydu da. Bir yl sonra Pippa ocuk dnyaya getirirken ld. Ac bir felketti bu. Marki Guido San Severiano ok zld. Carrie Louise, ngiltere'yle talya arasnda durmadan gidip geldi. Ve Roma'dayken Johnnie Restarck'le karlaarak onunla evlendi. Marki de o srada kinci bir evlilik yapt. Kk kznn ngiltere'de pek zengin olan bykannesi tarafndan yetitirilmesine razyd. Bylece hepsi de Stonygates'e yerletiler. Johnnie Restarick... Carrie Louise... Johnnie'nin iki olu Alexis'le Stephen... Johnnie'nin ilk kars Rustu. Ve Pippa'nn kk kz Gina.. Mildred bundan ksa bir sre sonra rahiple evlendi. Sonra Johnnie'yle o Yugoslav kadn olay kt. Carrie Louise kocasn boad. Ama ocuklar tatillerde yine Stonygates'e geliyorlard, Carrie Louise'e de ok dknlerdi. Daha sonra da kardeim Levis'le evlendi. Bayan Van Rydock nefes almak iin bir an durdu. Lswis'le tantn m? Miss Marple ban sallad. Hayr. Carrie Louise'i yllar nce grdm. Beni Covent Garden'a, .operaya gtrd. Pek tatlyd her zamanki gibi. Ah, evet... Lews, Carrie Louise'e uygun, onun evlenebilecei bir adamd. Hesap uzmanlarndan meydana gelmi, taknm bir irketin bayd. Galiba Carrie Louise'le de Guldfcranaen Yardm Kurumunun hesaplar dolaysyla tantlar. Adamn hali vakti yerindeydi. Carrie Louise yalarndayd. Son derecede de drst bir nsand. Ama o da garip fikirli kaklardan biriydi. Gen sulularn kurtulmas konusunda fanatik fikirie-rl vard. Ruth iini ekti. Demin de sylediim gibi, Jane, yardm alannda da moda izleniyor. Lewis gen sulularn eitilmesi konusu zerinde duruyor. Bu konuya k deta. Bu konu ilk kez meslek hayatnda dikkatini ekmi. Hesap defterlerini kontrol ederek zeki genlerin sahtekrlklarn ortaya karrken. Ve gitgide sulu genlerin zek bakmndan normaf nsanlardan aa olmadklarna am. Ona

sorarsan bu genlerin olaanst kafalar ve yetenekleri varm. Sadece onlar doru yola sokmak gerekiyormu. Miss Marple, Bu doru olabilir, dedi. Ama tam anlamyla da deil, Yanlmyorsam... Birdenbire duraklayarak saatine bir gz att. Ah... 6.30 trenini karmamam gerek. Ruth telala, Stonygates'e gideceksin deil mi? diye sordu. Miss Marple torba antasyla emsiyesini ald. Eer Carrie Louise beni davet ederse... Edecek. Gideceksin deil mi? Bana sz veriyor musun? Jane Marpie sz verdi. Miss Marple, Market Kindle istasyonunda trenden indi. yi kalpli bir yolcu onun arkasndan bavulunu uzatt. Miss Marple bir fileyi, deri bir el antasn, aln skca tutarak ku cvltsn andran bir sesle adama teekkr etti. ok naziksiniz... Bu i zor... Hamal kolay bulunmuyor... Yolculuk srasnda aklm ok karyor... Her zamankinden daha eski elbiseler giymiti. Tren kalkarken akn akn etrafna baknmaya balad. Tam o srada gen bir adam yanna yaklat. Miss Marple? Sesinde beklenmedik dramatik bir ifade vard. Sanki amatr bir tiyatro grubundand ve oynayaca rol gerei lk syleyecei szler de ihtiyar kzn adyd. Sizi karlamaya geldim. Stonygates'denim ben. Miss Marple ona minnetle bakt. irin bir yal kadn hali vard onda. Ama dikkat edenler mavi gzlerinin zek dolu olduunu da farkederlerdi. Gene adamn kiilii sesine pek uymuyordu. Silik, dikkati ekmeyen bir insand. Durmadan sinirli sinirli gzlerini krptryordu. Miss Marple, Ah, teekkr ederim, dedi. Sadece u bavul var. Gen adamn eilip bavulu almadn farketti. Yabanc gen arabaya sandk ykleyen bir hamala doru dnerek parmaklarn aklatt. Ltfen unu dar getirin. Sonra da nemli bir tavrla ekledi. Stonygates'e gidecek. Hamal neeli neeli, Tamam! diye cevap verdi, Bir dakika. Miss Marple yabanc gencin bu durumdan pek memnun kalmadn sezdi. Buckingham- Saraynn ancak bir kulbe kadar nemli olduu sylenmiti sanki. Gen adam, Trenle yolculuk her gn daha gleiyor. diye mrldand. Miss Marple' k kapsna doru gtrrken de kendini

tantt. Ben Edgar Lawson'um. Bayan Serrocold sizi karlamam istedi. Ben ilerinde Bay Serrocold'a yardm ediyorum. Sanki ok nemli, ii bandan aknm, ama patronunun karsnn hatr iin bunlar zarif bir tavrla bir kenara itiverml gibi bir tavr taknmt. Ama davran yine de ikna edici deildi. Tavrlar tiyatro kokuyordu gen adamn. Miss Marple, Edgar Lawson hakknda trl eyler dnmeye balad. stasyondan ktlar. Edgar, Jane Marple' eski bir Ford urabann durduu tarafa doru gtrd. Tam, Benimle birlikte ne mi oturursunuz, yoksa arkaya m geersiniz? derken bir ey oldu. Yepyeni, prl prl iki kiilik bir Rolls Bentley kayarak Ford arabann nnde durdu. Otomobilden atlayan gzel, gen bir kadn onlara doru geldi. Yakas ak sade bir gmlek ve kirli kadife bir pantolon giymiti, ama bu kyafet yalnz gzelliini ortaya. koymakla kalmyor, nedense onun pahal eylere alk olduunu da aklyordu. Hah, demek buradasn, Edgar? Ben de zamannda yetiemeyeceimden korkuyordum. Miss Marple' bulduun anlalyor. Ben de onu karlamaya geldim. Miss Marple'a glmsedi. Gl gz kamatryordu. Gneylilere zg yank tenli yznde beyaz dileri l sld. Ben Gina'ym, dedi. Carrie Louise'n torunu yani. Yolculuunuz nasl geti? ok kt deil mi? A, fileniz ne gzel. Ben filelere baylrm. Ben torbay ve alnz alaym. Bylece arabaya daha kolaylkla binersiniz. Edgar'n yz kzarmt. tiraz etti. Buraya bak, Gina. Ben Miss Marple' karlamaya geldim. Byle kararlatrlmt... Gina dilerini gstere gstere tembel tembel gld yine. Ama biliyorum, Edgar. Ama birdenbire kalkp gelmemin pek ho olacan dndm. Ben Miss Marple' gtrrm. Sen de bekler, bavulu alp getirirsin. Miss Marple' arabaya bindirerek kapy kapatt. Direksiyona geti. Araba hzla istasyondan kt. Miss Marple geriye bakt zaman Edgar Lawson'un yzndeki ifadeyi farketti. Korkarm Bay Lawson bu durumdan pek honut kalmad, yavrum. Gna gld. Edgar budalann biri. Her konuda ukalala kalkr. Azametinden de geilmez. Onun nemli olduunu mu sanyorsunuz? Miss Marple, nemli biri deil mi? dye sordu. Edgar m? Gina'nn kmseme dolu kahkahasnda haince bir ifade gizliydi. Aman, o delinin biri zaten.

Deli mi? Gina, Stonygates'dekilerin hepsi de deli zaten, dedi. Tabii Lewis'le bykannemi, kendimi ve ocuklar kastetmiyorum. Miss Bellever'i de tabii. Ama dierleri... Bazen ben de orada oturduum in ldrmaya baladm sanyorum. Hatta Mild-red Teyze bile yrye karak kendi kendine konuuyor. Oysa bir rahibin dul karsndan byle bir ey beklenmez, yle deil mi? Hzla bo bir yola saptlar. Gina abucak yan yan Miss Marple'a bakt. Siz bykannemin okul arkadaymsnz yle* mi? Ne garip. Jane Marple onun ne demek istediini ok iyi anlamt. Yallarn bir zamanlar gen olduklarn, rgl salarla okula giderek denklemlerle boutuklarn dnmek yeni kuaklara ok garip geliyordu. Gina deta huuyla, Herhalde bu ok uzun yllar nceydi, dedi. Gen kadnn kabalk ettiinin farknda olmad belliydi. Miss Marple, Gerekten yle, diye cevap verdi. Herhalde bunu bykannenizden ok, benim yanmda daha fazla hissediyorsunuz. Gina ban sallad. Bunu sylemeniz ok irin. Bildiiniz gibi, insana bykannemin ya yokmu gibi gelir. Ben onu grmeyeli yllar oldu. Acaba onu deimi bulacak mym? Gina dalgn dalgn, Tabii salar krlat, dedi. Ve romatizmas yznden bastonla dolayor. Romatizmas son zamanlarda daha ktleti. Herhalde... Bir an durdu. Siz daha nco Stonygates'e gelmi miydiniz? Hayr, hi gelmedim. Ama oradan sz edildiini ok duydum tabii. Gina neeyle, Aslnda oras pek berbat bir yer, diye bard. Gotik tarz bir ta yn. Steve'in deyimiyle 'Viktorya Tuvalet Stili.' Ama bir bakma elenceli bir yer. Tabii baz kimselor fazla ciddi ve heyecanl. Nereye giderseniz gidin psikiyatri uzmanlaryla burun buruna geliyorsunuz. Pek eleniyorlar onlar. zcilerden farklar yok. Gen sulularn bazlar ise ok irin. lerinden biri bana bir tel parasyla kilitleri nasl aabileceimi gsterdi. Melek yzl bir ocuk da bana insanlarn bana nasl darbe indirileceini anlatt. Miss Marple verilen bu bilgiyi dnd bir an. Gina, En sevdiklerim serseriler. Dier psikolojileri bozuk olanlar hi houma gitmiyor. Tabii Lewis'le Dr. Maverick hepsinin de bozuk bir yanlar olduunu dnyorlar Yani btn bunlara bask altnda tutulan isteklerin, mutsuz aile hayatnn, annelerinin trl erkeklerle gezmelerinin neden olduundan eminler. Akas, ben buna pek inanmyorum. nk

baz kiilerin aile hayatlar ok kt oluyor. Ama buna ramen adam gibi yetiiyorlar. Miss Marple mrldand. Bunun g bir sorun olduundan eminim. Gina yine o ahane dilerini gstererek gld. Bunun beni pek endielendirdii yok. Herhalde baz insanlar byle dnyay daha iyi bir hale getirmek iin nne geilmez bir stek duyuyorlar. Lewis bu'konuda baya karm gibi. Gelecek hafta Aberdeen'e gidecek. nk orada bir ocuun davasna ba-klacakm. Be sabkas varm onun. Beni istasyonda karlayan gen adam. Bay Lawson... Bana Bay Serrocold'a yardm ettiini syledi. Kendisi sekreter mi? Edgar'da sekreter olacak kafa nerede? O da 'vska'lardan birisi aslnda. Otellerde kalr, sava pilotu ya da tannm biri olduunu iddia edermi. undan bundan bor para aldktan sonra ortadan kaybolurmu. Bence ahlakszn biri. Ama Lewis hepsine de ayn ekilde davranyor. Onlarn kendilerini aileden-mi gibi hissetmelerini salamaya alyor. Hepsine i filan veriyor. Onlardaki sorumluluk duygusunu uyandrmak iin. Herhal de gnn birinde hepimizi ldrecekler. Gina neeli bir kahkaha att. Ama Miss Marple glmedi. Yannda bir kapcnn nbet bekledii, grkemli, yksek bir bahe kapsndan ieri girdiler. Yol ok bakmszd. Bahenin de ihmal edildii anlalyordu. Yal kzn baklarndan ne dndn anlayan Gina, Baheyle kimsenin ilgilendii yok... dedi. ok irkin duruyor deil mi? Bir keyi dndler ve karlarnda btn heybetiyle Stony-gates belirdi. Buras Gina'nn da syledii gibi Viktorya-Gotik tarz bir yerdi. Gen kadn sevgiyle, Ne korkun deil mi? diye.sordu. Bykannem verandada. Arabay burada durduraym. Onun yanna gidin. Miss Marple verandadan eski arkadana doru ilerledi. Uzaktan Carrie Louise'in ince vcudu, bastonuna dayanarak ar ar ve ac ekerek lerlemesine ramen, yine de bir gen kznkinden farkszm gibi duruyordu. Sanki gen bir kz abartmal bir biimde yal bir kadn rol yapmaktayd. Bayan Serrocold, Jane, dedi. Sevgili Carrie Louise. Evet, karsndaki Carrie Louise'di gerekten. Hi deimemiti, hl gen duruyordu. Oysa ablasnn aksine ne boya, ne kadnlarn gen durmasn salayan eylerden kullanyordu. Salar krd. Ama genliinde

de gmms bir saryd zaten. Onun iin rengi pek deimemiti salarnn. Yz yine pembe beyazd. Ama artk teni biraz da buruimu bir gl yapran andryordu. Gzlerinde hl o prltl, saf bak vard. Vcudu bir gen kznki gibi ipincecikti. Ban da yine eskiden olduu gibi heyecanla yana eiyordu. Tpk kularn yapt gibi. Carrie Louise o tatl sesiyle, Aradan bu kadar zaman getii iin kendimi kabahatli buluyorum, dedi. Seni grmeyeli yllar oldu, Jane'ciim. Sonunda buraya bizi ziyarete gelmen gerekten ok ho. Gina verandann ucundan seslendi. eri girmelisin, bykanne. Hava soumaya balad. Jolly kzacak. Carrie Louise billur gibi sesiyle hafife gld. Hepsi de benimle urayorlar. Bana durmadan yal bir kadn olduumu hatrlatyorlar. Oysa sen kendini yle hissetmiyorsun. Hissetmiyorum ya, Jane. stelik btn arlarma, szlarma ramen. Olduka ac ekiyorum. Ama bir de iime sor. Kendimi Gina gibi gencecik sanyorum. Belki herkes de yledir. Ayna onlara da ne kadar yal olduklarn gsterir ama buna bir trl inanamazlar. Bana sanki ancak birka ay nce Flo-ransa'daymz gibi geliyor. Fraulein Schweich't ve osonlarn hatrlyor musun? ki yal kadn hemen hemen yarm yzyl nce olan olaylar anmsayarak gldler. Birlikte bir yan kapya doru yrdler, O srada karlarna zayf, yalca bir kadn kt. Ks-Ijah ifadeli bir burnu, ksa kesilmi salar vard. Arkasna salam tvitten iyi dikilmi bir tayyr giymiti. fkeyle, Bu vakte kadar darda kalman delilik, Cara, dedi. Dorusu sen kendine bakmakta acizsin. Bay Serrocold ne diyecek? Carrie Louise yalvarr gibi mrldand. Beni azarlama, Jolly. Miss Bellever adndaki bu kadnla Miss Marpie' tantrd. te 4 bu Miss Bellever, Jane. O benim her eyim. Hemire, ejderha> nbeti, sekreter, khya ve ok da sadk br dost. Dierlerinin Jolly diye ardklar Juliet Bellever burnunu pekti. Duygulanm olduu burnunun ucunun kzarmasndan anlalyordu. Sert sert, Ben elimden geleni yapyorum, diye cevap verdi. Bu ev tmarhaneden farksz. nsann plan yapmas, feaatle hareket etmesi imknsz. Sevgili Jolly, bu sylediin gerekten imknsz. Onun iin buna kalkmana da ayorum. Miss Marple'e hangi oday vereceksin?

Mavi oday. Miss Bellever bir an durdu, sonra sordu. Kendisini yukar karaym m? Evet, ltfen yle yap. Jolly. Sonra da Jane'i ay iin aaya getir. Galiba bugn ktphanede ay ieceiz. Mavi odann rengi umu ar brokar perdeleri vard. Miss Marple, bu perdeler en aa elli yllk olmal, diye dnd. Eyalar maundand. Miss Bellever yandaki banyonun kapsn at. Banyo umulmadk bir ekilde moderndi. Krom eyalarn rengi gz alyordu. Banyo ve kvet erguvan rengiydi. Miss Bellever yine fkeyle, John Restarick, Cara'yla evlendii zaman eve on banyo yaptrd, dedi. Binann tek moder-nize edilen yan da bu. Dier taraflarn deitirilmesine kesinlikle yanamad. Evin bu haliyle harika bir 'antika' olduunu syledi. Kendisini tanr msnz? Hayr, onunla hi karlamadm. Bayan Serrocold'la sk sk mektuplamamza ramen pek ender buluurduk. Miss Bellever, Uysal bir adamd, dedi. Ama tabii iyi bir insan deildi! Ahlakszn biriydi. Yine de evde bulunmas houna giderdi insann. ok irindi. Kadnlar ondan haddinden fazla holanrlard. Zaten sonunda felaketine de bu neden oldu. Aslnda Cara'nn tipi deildi Restarick. Yine o becerikli tavrlarn taknarak ekledi. Hizmeti bavulunuzu ap elbiselerinizi yerletirir. aydan nce elinizi yznz ykamak ister miydiniz? Miss Marple'dan, Evet, cevabn alnca onu merdivenin banda bekleyeceini syleyerek dar kt. Jane Marple banyoya geerek ellerini ykad. Sonra da biraz da endieyle ok gzel, erguvan rengi bir havluyla kurulad. apkasn kararak yumuak beyaz salarn dzeltti. Kapsn at zaman Miss Bellever'in kendisini darda beklediini grd. Kadn onu geni, karanlk merdivenden indirerek byk, kasvetli bir holden geirdi. Girdikleri odada tavana kadar erien raflar kitap doluydu. Byk pencereden yapma bir gl gzkyordu. Carrie Louise pencerenin nnde durmaktayd. Miss Marp-le onun yanna gitti. Bu ev insan ok etkiliyor. Kendimi burada kck hissediyorum. Evet, biliyorum. Aslnda gln bu. Bu binay zengin bir demir tccar yaptrm. Adamn hemen sonra iflas etmesine hi amyorum. Dn on drt oturma odas varm... Hem de koskocaman. Bilmem insan birden fazla oturma odasn ne yapar? Ya o geni yatak odalar? Benimkini

grsen aarsn. Karyolayla tuvalet masas birbirinden o kadar uzak ki. Pencerelere de kaln, ar krmz perdeler aslm. Oday deitirip modern bir hale sokmadn m? Carrie Louise hafif bir hayretle ona bakt. Hayr. Ev genellikle Eric'le oturduumuz zamankinden farksz. Tabii yeniden boyand. Ama hep ayn rengi kullanyorlar. Neyse byle eyler nemli saylmaz. yle deil mi? nemli bir ok ey varken byle bir ie para harcamaya pek hakkm yok. Evde hi deiiklik yaplmad m? A, tabii yapld. Hem de bir sr. Orta ksm olduu gibi braktk. Ama dou ve bat blkleri tmyle deitirildi. Odalar blnd. Bylece retmenler iin brolar ve yatak odalar meydana getirilmi oldu. Gocuklar .kolej binosndalar. Oray buradan grebilirsin. Miss Marpe, aalarn arasndan gzken krmz tula binaya doru bakt. Sonra gz daha yakndaki bir eye ilierek hafife glmsedi. Gina ne kadar gzel. Carrie Louise'in yz aydnlanverdi. Evet, gerekten yle. Sesi yumuamt. Onun tekrar yanmda olmas yle houma gidiyor ki. Onu bir ara Amerika'ya, Ruth'un yanna yollamtm. Ruth sana Gina'dan sz etti mi hi? Hayr. Sadece ad geti o kadar. Zavall Ruth. Gina'nn evlenmesi .onu ok sarst. Ama ona ka kez bu konuda kendisini kabahatli bulmadm syledim. Ruth benim gibi artk eski snf farklarnn kalmadnn farknda deil. Gina. Amerika'da niversiteye giderken bir genle tanm. Yeni askerden gelmi gen adam. Gina'yla tanmalarndan bir hafta sonra da evlenmiler. Tabii her ey pek abuk olup bitmi. Aslnda birbirlerine uygun olup olmadklarn anlayacak zaman da bulamamlar. Ama son zamanlarda genler byle te... kendi kuaklarna aitler. Birok ilerinin aklszca olduunu dnebiliriz ama onlarn verdikleri kararlar da kabul etmek zorundayz. Ama bu evlilik Ruth'u ok zd. Gen adamn Gina'ya uygun olmadn m dnyordu? Ablam delikanl hakknda hibir ey bilmediini syledi durdu. Amerika'nn orta blgesindendi, paras yoktu. Meslei de. yle gen ok tabii. Ama Ruth'a gre Gina'ya uygun bir e deildi. Ama oian olmutu bir kere. Gina'ya kocasyla buraya gelmesini yazdm zaman davetimi kabul etti. O zaman yle sevindim ki. Burada birak ey yaplyor. Bol i var. Eer Wally Walter doktor olmak ya da baka bir meslee girmek isterse bunu bu

lkede yapabilir. Ne de olsa buras Gina'nm evi. Onun tekrar buraya dnm olmas, evde neeli, canl, hayat doiu birinin bulunmas ok ho. Miss Marple bam sallad, sonra yine pencereden gln kenarnda duran iki gence bakt. kisi de gzel. Dikkati ekecek kadar ho bir ift. Gina'nm gen adama k olmasna hi amadm. Ah, ama o Wally deir ki. Birdenbire Bayan Serrocold'un sesinde ekingen bir ifade belirmiti. Steve o. Johnnie Res-tarick'ln kk olu. Johnnie gittii zaman ocuklarn tatillerini geirecekleri bir yer yoktu. Onun iin onlar hep buraya arrdm. kisi de buray kendi evleri sayarlar. Steve artk buraya yerleti. Bizim tiyatro blmn ynetiyor. Burada bir tiyatromuz bile var. Piyesler filan yazlyor, oynanyor. Oyunculuk yeteneklerini gelitirmeye alyoruz. Lewis genlerin ounun srf gsteri iin su ilediklerini sylyor. ounun aile durumlar o kadar ktym ki, srf kendilerini bir kahraman gibi hissedebilmek iin hrsrzla filan kalkmlar. Onlar kendi piyeslerini yazmalar ve bunlarda rol almalar iin tevik ediyoruz. Dekorlar da kendileri hazrlyor, boyuyorlar. Steve tiyatronun banda. O kadar heyecanl ve hevesli ki. Bu plana hayat verdi deta. Miss Marple ar ar, Anlyorum... diye mrldand. Yat kz uza ok iyi grrd. St. Mary Mead kyndekilerin ou bunu ac deneyimlerle renmilerdi. Miss Marple imdi de Gina'nn karsnda duran Stepnen Restarick'in esmer, yakkl yzn iyice grebiliyordu. Gina'nn arkas onlara dnkt. Onun iin gen kadnn yzn gremiyordu. Ama Stephen Restarick'in yzndeki ifade o kadar belirliydi ki. Miss Marple, Bu benim zerime vazife deil, dedi. Ama Stephen'in Gina' ya k olduunun herhalde sen de farkndasn, Carrie Louise. Yok canm! Carrie Louise endielenmiti. Hayr... yle olmadn umarm. Sen hep bulutlarn zerinde yaardn, Carrie Louise. Bu durumda phe gtrecek bir yan yok. Drt Bayan Serrocold bir ey syleyemeden, kocas holden ieri girdi. Elinde alm birka mektup vard. Lewis Serrocold ksa boylu, grn bakmndan dikkati ekmeyen bir adamd. Ama kuwetli bir kiilii olduu hemen anlalyordu. Ruth bir keresinde onun insandan ok bir dinamoya benzediini sylemiti. Her zaman tm dikkatini o anda kendisini ilgilendiren konuya verir, etrafndaki kimselerle ya da eyalarla hi ilgilenmezdi.

Bizim iin ar bir darbe, sevgilim, diye sze balad Le-wis Serrocold. u Jackie Flint denilen ocuk. Yine eski oyunlarna balad. Oysa ben onun eline frsat getii takdirde dzeleceine inanyordum. Bu bakmdan ok itenlikle konumutu. Trenlere ok merakl olduu iin hem ben, hem de Maverick ona demiryoluyla ilgili bir i bulursak her eyin yolunda gideceini dnyorduk. Ama yine ayn hikye... Bagaj ksmndan paket alm. stelik de iine yaramayacak, satmasna imkn olmayan eyleri. Bu da nedenin psikolojik olduunu gsteriyor tabii. Aslnda derdin kkne inememiiz. Ama bu iten vazgeecek de deilim. Lewis... Bak, bu eski arkadam Jane Marple. Bay Serrocold dalgn dalgn, Ah, hogeldiniz, dedi. Naslsnz... ok memnun oldum... Tabii ocuu dava edecekler. yi bir gen o. Fazla zeki deil ama uysal. Ailesini anlatmama mkn yok. Birdenbire sustu ve dinamo bu kez konua doru dnd. Ah, Miss Marple. Bizimle birlikte bir sre kalacanz iin ok seviniyorum. Carrie'nin eski arkadalarndan birini grmesi kendisi iin ok iyi olacak. Sizinle eski gnlerden sz eder. Aslnda Carrie birok bakmdan burada skntl gnler geiriyor. Bu zavall ocuklarn hayat hikyeleri ok ackl. Bizimle uzun bir zaman kalacanz umuyoruz. Miss Marple adamdaki ekicilii farketti. Arkadam da Bay Serrocold'un bu yan cezbetmiti mutlaka. Lewis Serrocold' un nsanlardan nce ideallerine nem verecei kukusuzdu. Bu, baz kadnlar sinirlendirebilirdi. Ama Carrie Louise'i deil... Lewis Serrocold baka bir mektuba gz att. Neyse... iyi haberler de var. Bu mektup Somerset Bankasndan. Gen Morris orada gayet gzel alyormu. Kendisinden ok memnun-larm. Hatta gelecek ay terfi ettireceklerm. Ben zaten ocua btn gerekenin sorumluluk olduunu biliyordum. Sorumluluk ve parann ne .olduunu renmek... Miss Marple'a dnd. Bu ocuklarn yars parann ne olduunu bmyorlcr aslnda. Onlar iin para sinemaya veya yarlara gitmek ya da sigara almak iin gerekli bir ey. Ben... nasl anlataym bilmem ki?.. Onlar grtlaklarna kadar paraya gmmenin iyi bir ey olduuno inanyorum. Yani onlar hesap uzman ve muhasebeci ola* rak yetitirmenin... Parann gizli sihirini gstermenin... Bu bakmdan ok baarl olduk. Otuz sekiz kiiden yalnzca ikisi bizi d krklna uratt. lerinden biri bir ecza firmasnn ba-muhasebecisi. Onunki sorumlu bir mevki. Duraklad. Sonra karsna, ay geldi, hayatm, dedi. ay burada ieceimizi,sanyordum. Bunu Jolly'e de syledim. Hayr salonda. Dierleri de oradalar.

Ben hepsinin darda olduklarn sanyordum. Carrie Louise, Miss Marple'n koluna girdi. Hep birlikte byk saiona gittiler. Durum bir tuhaft. Cay takmlar geliigzel bir ekilde tepsiye ylmt. Beyaz ucuz fincanlarla eski, deerli ini takmlardan kalan birka para birbirine karmt. Masada bir somun ekmek, iki kavanoz reel, hi de ho durmayan ucuz pastalar vard. ay masasnn banda kr sal, tombul, orta yal bir kadn oturuyordu. Bayan Serrocold, Jane, dedi. Bu Mildred. Kzm Mild-red. Sen onu kklnden beri grmedin. Mildred Strete, Miss Marple'n o ana kadar grdkleri iinde eve en uygun olanyd. Zengin ve vakur bir havas vard. Krkrsa merdiven dayad bir srada rahiple evlenmiti. imdi de duldu. Onda tam da bir rahibin dul kars hali vard. Saygdeer ve biraz da ic skc bir kadn... Gzel deildi. fadesiz yz iri, gzleri donuktu. Miss Marple onun kkken de pek irkin olduunu dnd. Bu da Gina'nn kocas Wally Hudd. Wally salarn dikkatle fralam, iriyar, somurtkan yzl bir genti. Beceriksizce bir selam verdikten sonra pasta attrmaya devam etti. O arada Gina da yannda Stephen Restarick'e ieri girdi. kisi de neeli ve heyecanlydlar. Stephen, Gina'nn dekor konusunda harika bir fikri var, dedi. Biliyor musun, Gina. Tiyatro dekoru Konusunda gerekten yeteneklisin. Gina gld. Bu szlere memnun olduu belliydi. Edgar Law~ son eri girerek Lewis Serrocold'un yanna oturdu. Gina kendisine bir ey syledii zaman da gen kadna cevap vermedi. Btn bunlar Miss Marple'n akln kartrmt biraz. aydan sonra memnunlukla odasna karak yatana uzand. Akam yemeinde bakalar da vard. Doktor Maverick... Gen adam ya psikologdu ya da psikiyatri uzman. Miss Marple aradaki fark pek anlayamyordu. Sonra gzlkl iki gen retmen... Uzman Baumgarten... O hafta eve konuk gelmeleri kararlatrlm olan ok utanga ocuk... Gina, Miss Marp-le'a fsltyla genlerden masmavi gzl, sar salsnn matrak uzman olduunu fsldad. Yemekler de pek gzel deildi. zensiz piirilmiti, servis rasgeleydi. Ayrca kimsenin kl kimseninkine uymuyordu. Miss Beiiever yksek yakal siyah bir elbise giymiti. Mildred Strete bir akam giysisinin

zerine ynl bir hrka geirmiti. Carrie Louise'in ksa etekli elbisesi gri yndendi. Gina kyl kyafetiyle gz alyordu. Wally kln deitirmemiti. Stepnen Restarck de yie. Edgar Lawson tertemiz lacivert bir takm semiti, Lewis Serrocold det olduu zere smokin giymiti. Fazla yemek yemedi, tabanda ne olduunun bile pek farknda deildi. Yemekten sonra Lews Serrocold'la Dr. Maverick gen adamn odasna gittiler. vaka koleje dndler. Baumgarten' le iki retmen kendi yerlerine ekildiler. Gina'yla Stepnen gen kadnn dekor hakkndaki fikr M konumak in tiyatroya kotular. Mildred ekilsiz bir ey rmeye, Miss Beiiever orap yamamaya balad. Wally iskemlesini arkaya doru eerek gzlerini leride bir noktaya dikti. Carrie Louise'le Miss Marple eski gnlerden sz atlar. Nedense bu konuma yal kza gerek deilmi gibi geldi. Sadece Edgar Lawson ne yapacan bilmezmi gibiydi. nce oturdu, sonra huzursuz bir tavrla ayaa kalktt. Gereinden yksek sesle, Acaba Bay Serrocold'un yanma gitsem mi? dedi. Belki bana ihtiyac olur. Carrie Louise efkatle cevap verdi. Ah, sanmyorum. Bu akam Dr. Maverick'le bir iki sorunu konuacakt. O halde onlarn ilerine karmayalm. Dorusu istenmediim bir yere kesinlikle gitmem. Bugn istasyona giderek bo yere zaman kaybettim. Oysa Bayan Hudd, Miss Marple' karlamak niyetindeymi. Carrie Louise, Bunu sana sylemeliydi, dedi. Ama galiba son dakikada karar verdi. Onun beni aptal yerine koyduunun farkndasnz, sanrm. Bayan Serrpcold. Tam bir aptal yerine. Carrie Louise gld. Ne mnasebet. Aklna byle eyler gelmemeli. stenmediimi, bana ihtiyalar olmadn biliyorum.. Bunun pekl da farkndaym... Eer durum baka trl olsayd, eer hayattd uygun yerimi olabilseydim, o zaman her ey deiirdi tabii. ok deiirdi. Eer hakkm olan yeri alamadysam, herhalde kabahat bende deil. Carrie Louise, Edward, dedi. Kendi kendini bo yere zyorsun. Jane kendisini karlamaya gitmenin ok nazik bir hareket olduunu dnyor. Bildiin gibi, Gina'nn aklna birdenbire baz eyler esiverir. Onun seni zmek istemediinden eminim. Tam tersine beni zmek istedi. Bu ii zellikle yapt. Srf gururumu krmak iin. Ah, Edgar...

Sizin olanlardan pek haberiniz yok. Bayan Serrocold, Neyse... 'yi geceler'der baka bir ey diyecek deilim. Edgar, dar karak kapy arkasndan grltyle kapatt. j Miss Bellever burun kvrd. Pek terbiyesiz! Carrie Louise mrldand. Fazla hassas bir gen. Mildred Strete, dilerini gcrdatarak, sert sert, Akas iren bir gen. Onun bu tavrlarna tahamml etmemelisin anne. Lewls btn bunlarn onun elinde olmadn sylyor. Mildred yine sert bir sesle, Terbiyesizce, kabaca ha-rekot odlp etmemek herkesin elindedir, diye cevap verdi. Tabii ben Glna'y da ok kabahatli buluyorum. zerine ald her ide beyinsiz bir tavuk gibi hareket ediyor. Sorun yaratmaktan baka bir ey yapt yok. Bugn o gen adama yz veriyor, ertesi gn onun gururunu kryor. E, ne bekliyorsun? Wally Hudd, birdenbire o akam iki kez sze kart. O adam deli! te o kadar! Deli o! Miss Marple o gece yatak odasnda durumu gzden geirmeye alt. Her ey ona hl karmakark geliyordu. Bu evde birbirine zt birtakm akmlar vard. Ama Ruth Van Rydock'un endiesine neden olan bunlar myd? Bu belli deildi. Miss Marple, Carrie Louise'in etrafnda olanlardan etkilenmediinden emindi. Stephen, Gina'ya kt. Gina ise Stephen'i belki seviyor, belki de sevmiyordu. Wally Hudd'un hayatndan hi memnun olmad belliydi. Mildred Strete ise Gina'dan nefret ediyor, akas onu kskanyordu. Bu normaldi bir bakma. Miss Bellever her eyin zamannda, dzenli bir biimde yaplmasndan yanayd, ama bunu bu evde uyguloyamyordu bir trl. Lewis Serrocold son derece mutluydu. Bir idealistti ve ideallerini yerine getirme frsatn da bulmutu. Sonra dierleri vard. Baumgarten... retmenler... Dr. Maverick... Ve Edgar Lawson... Miss Marple tam uykuya dalaca srada Edgar Lawson'u dnmeye balad. Bu gen adam ona birini hatrlatyordu. Bir tuhaflk vard Edgar Lauvson'da. Ama herhalde bu da Carrie Lo-uise'i etkileyecek, Ruth'u endielendirecek bir ey deildi. Miss Marple, ban sallad. Hayr, Carrie Louise'i endielendiren bu deildi. Daha nemli bir ey vard ortada.

Be Miss Marple ertesi sabah baheye kt. Tarhlarn hali pek zlecek gibiydi. Ot brmt her yan. Jane Marple etrafna baknarak fkeyle ban sallad. Ayn anda Edgar Lawson evin kesinden kt. Gen adam yal kz grnce bir an duraklad. Miss Marple onun kamasna gz yumacak deildi. Kesin bir tavrla Edgar' ard. Gen adam yanna yaklanca da bahe makasnn nerede durduunu bilip bilmediini sordu. Makas ve apann. Edgar dalgn dalgn bahvann yaknda bir yerde olmas gerektiini syledi. Byle eyleri o bilirdi. Miss Marple o ku cvltsr gibi sesiyle, Bu tarhn bu halde olmas zlecek bir ey, dedi. Pek ihmal edilmi buras. Ben baheden ok holanrm. Aslnda Edgar'n gidip istediklerini getirmesini arzu etmiyordu. Onun iin szlerine abucak devam etti. Yal, ie yaramaz bir kadn ancak baheyle ura* sr ite. Ama sanrm sz bahelerle ilgilenmezsiniz, Bay Law-son. Ne de olsa nemli bir sr iiniz var. Bay Serrocold'un yannda, sorumluluk tayan bir grev almsnz. Herhalde iiniz size ok ilgi ekici geliyor. Gen adam, abucak, deta heyecanla cevap verdi. Evet, evet, ok ilgi ekici bir i! Bay Serrocold'a byk yardmnz dokunuyor sanrm. Edgard'n surat asld. Bilmiyorum. Bundan emin olmam imknsz. Btn bu ilerin arasndaki... Birdenbire sustu. Miss Marple dnceli bir tavrla onu szd. Temiz, koyu renk bir elbise giymi, ufak tefek, ie dokunan bir gen. Bakalarnn ilgisini ekmeyecek bir insan... Yaknda bir bank vard. Miss Marple buna doru giderek oturdu. Edgar kalarn atarak onun karsnda durdu. Yal kz zeki bir tavrla, Bay Serrocoid'un birok ide size gvendiinden eminim, dedi. Bitmiyorum... Gerekten'bilemiyorum... Edgar dalgn bir tavrla Jane Marple'n yanna oturdu, ok zor bir durumdaym. Miss Marple, Tabii, dedi. Edgar gzlerini ileride bir noktaya dikmiti. Birdenbire, Tabii bu ok gizli... diye mrldand. Jane Marple ban sallad. Tabii tabii. Eer haklarm elde edebilseydim... Evet?

En iyisi size bunu anlataym... Bakalarna sz etmeyeceinizden eminim. Kesinlikle sz etmem. Miss Marple, Edgar'n bu szleri beklemeden Konumasna devam ettiini farketti. Babam... Aslnda benim babam ok nemli biridir, Bu kez yal kzn bir ey sylemesine gerek yoktu. Din-temesi yeterliydi. Durumu Bay Serrocold'dan baka bilen yok. nk duyulursa babamn ans lekelenmi olur. Glmsedi. Kederli, vakur bir glmseyiti bu. Anlayacanz ben Sir Winston Chur-chill'in oluyum! Miss Marple, Ah... dedi. Anlyorum... Anlyordu da. O anda St. Mary Mead kynde olan ackl bir olay anmsatmt. Edgar Lawson szlerine devam etti. Anlattklar bir tiyatro sahnesi kadar tandkt. Birtakm nedenler vard tabii. Annem serbest deildi... tmarhaneye kapatlmt. Onun iin annemin kocasndan boanmas imknszd. Asl babamla evlenmeleri mmkn deildi. Dorusu onlar sulu bulmuyorum. Daha dorusu sulu bulmadm sanyorum. Babam benim iin daima elinden geleni yapt. Tabii el altndan, gizlice. te btn s.orun da buradan kyor. Babamn hl dmanlar var. Eskiden de vard. Onlar bizi birbirimizden ayrmay baardlar. Hep beni gzetliyorlar imdi de. Nereye gidersem gideyim, peimde casuslar dolayor. lerimin ters gitmesine neden oluyorlar. Miss Marple ban sallad. Vah vah... Londra'da doktorluk renimi yapyordum. Snav ktlarm ele geirerek yazdm cevaplar deitirdiler. Baarszla uramam "istiyorlard. Sokaklarda peimden geldiler. Pansiyoncu kadna aleyhimde birtakm hikyeler anlattlar. Nereye gidersem gideyim peimi brakmyorlar. Jane Marple onu yattrmaya alt. Ama bundan emin olamazsnz ki... Emin olun, bunu kesinlikle biliyorum. ok sinsiler... Onlar bir an olsun gremiyor, kim olduklarn anlayamyorum. Ama bunu reneceim... Bay Serrocold beni Londra'dan uzaklatrarak burya getirdi. Cok iyi davrand bana. Cok, ok iyi. Ama anlayacanz, burada bile gvencede deilim. Onlar buraya da sokuldular. Aleyhimde alp duruyorlar. Dierlerinin benden nefret etmesine neden oluyorlar. Bay Serrocold bunum doru olmadn sylyor. Ama o da durumun farknda deil. Ya da belki de... bazen dnyorum da... Birdenbire susarak

ayaa kalkt. Btn bunlar aramzda kalacak. Anlyorsunuz deil mi? Birinin peimden geldiini, beni gzetlediini farke-derseniz onun kim c!duunu bana syleyin. Ondan sonra uzaklat. Derli toplu, silik, nemsiz, zavall bir insand. Miss Marple onun arkasndan bakarak dnd. Biri, Deli, dedi. sadece deli, Wal!y Hudd yal kzn yannda duruyordu. Ellerini ceplerine sokmu, atk kalarla uzaklaan Edgar'n arkasndan bakyordu. Ne biim yer buras? Hepsi de kak onlarn. Hepsi de. Miss Marple sesini karmad. Waliy szlerine devam etti. rnein, u Edgar denilen adam? Onun hakkndaki dnceniz nedir? Asl babasnn Lord Montgomery olduunu sylyor. Ama dorusu ben buna ihtimal vermiyorum. Miss Marple, Evet, dedi. Bu iddia pek doruya benzemiyor. Gina'ya ise daha baka bir ey anlatm. Rus tahtnn vrisi olduuna dair bir hikye. Szmona bir grandkn oluymu. Allah Allah! Bu adam babasnn kim olduunu bilmiyor mu? Jane Marple, Bildiini sanmyorum, diye mrldand. Galiba sorun da bu. Wally yal kzn yanna oturdu. Ve yine biraz nceki szlerini tekrarlad. Hepsi de kak. Stonygates'de oturmak hounuza gitmiyor mu? Gen adamn kalar yine atld. Durumu anlayamyorum. te iin kts de bu. Anlayamyorum. Buray aln. Bu evi. Buradakileri. Zengin kimseler bunlar. Paraya ihtiyalar yek. Byk servetleri var. Ama bir de hayat tarzlarna bakn. atlam antika fincanlarla ucuzlar birbirine karm. Doru drst hizmetkrlar yok. uradan buradan birka kii tutmular. Koskocaman gm semaverler ve aydanlklar. Ama hepsi de te-mizlenmemekten sararp lekelenmi. Bayan Serrocold byle eylere aldrmyor. Onun dn gece giydii elbiseyi grdnz. yice eskiydi. Bayan Serrocold istese herhangi bir maazaya giderek trl tuvalet alr. Bond Sokandakilerden ya da kibar terziler neredeyse oradan. Para? Para iinde yzyor bu insanlar. Bir an dnceli dnceli sustu. Ben yoksulluun ne olduunu bilirim. Bunun yle kt bir yan da yoktur, zellikle gen, gl ve almaya hazrsan. Benim hibir zaman fazla param olmad. Ama isteime erimek zereydim. Kendime bir garaj aacaktm. Biraz para biriktirmitim. Bunu Gina'ya anlattm. Beni dinledi. Durumumu

anlam gibi bir hali vard. Onun hakknda fazla bir ey bilmiyordum. O niversiteli kzlar... Hepsinin kl hemen hemen birbirine benziyordu. Yani onlara baktnz Kaman hangiferinin paral, hangilerinin parasz olduunu anlayamazsnz. Tabii Gina'nn benden birdz stn olduunu dndm. Kltrl filand. Ama bu nemli deil gibiydi. Birbirimize k olduk. Evlendik. Dediim gibi param bir kenara koymutum. Gina da biraz paras olduunu syledi. Doduum kentte bir benzin istasyonu amaya karar verdik. Gina da istiyordu bunu. Akl bir kar havada iki ocuktuk biz. Birbirimiz iin ldmyorduk. Sonra Gina'nn o zppe teyzesi sorun, karmaya balad. Ve Gina ngiltere'ye gelip bykannesini grmek istedi. Bu isteinde hakl buldum onu. Buras onun eviydi. Ben de ngiltere'yi rnerak ediyordum. Bu lke hakknda birok ey duymutum. Bylece kalktk geldik. Ksa bir ziyaret olacakt bu. Ben yle sanyordum. Gen adamn surat iyice asld. Ama yle olmad. Bu delice ilere kartk. Neden burada kal-myormuuz? Neden buraya yerlemiyormuuz? te byie sylyorlar! Benim iin bol bol i varm. ! ocuk gangsterlere eker yedirmek, onlarla oyunlar onyamak istemiyorum... Btn bunlarn ne anlam var? Buras gze! bir yer olabilir. Paral insanlar ne kadar ansl olduklarn anlayamyorlar m? Bu dnyada ok kii byle bir eve sahip olamaz. Koskoca bir kaneleri var. nsan ksmetini byle teper mi? Delilik deil mi bu? Zorunlu olursam alrm, bu da arma gitmez. Ama ben istediim ide alrm. Houma giden eyi yaparm. Ykselmek iin urap didineceim. Ama bu eve baknca rmcek ana yakalanmm gibi geliyor bana. Ve Gina... Gina'y da anlayamyorum artk. O benim Amerika'da evlendiim kz deil. Onunla... Allah kahretsin... artk doru drst konuamyorum bile! ff! Miss Marple efkatle, Ne demek istediinizi anlyorum, .diyerek ban sallad. Wally ona abucak bir gz att. imdiye kadar aldm tek kii sizsiniz. ou zaman dilimi tutuyorum. Bilmiyorum sizde ne var? Siz ngilizsiniz. Tam anlamyla ngiliz. Ama garip bir ekilde bana Betsy Halam hatrlatyorsunuz. te bu szleriniz ok houma gitti. Wally dnceli bir tavrla szlerini srdrd. O ok akl banda bir kadndr. Elinizde t diye knlverecekmis gibi bir hali vardr. Zayf nahif. Ama aslnda sapasalamdr. Salam ve sert. Ayaa kalkt. Sizinle byle konutuum iin zr dilerim. Miss Marple gen adamn ilk kez

gldn grd. Ve Wally Hudd birdenbire beceriksiz somurtkan bir ocuk olmaktan karak yakkl, hoa gidecek gen bir adam halini ald. imi dkmem gerekiyordu sanrm. Ama bu i iin sizi semem kt oldu. Miss Marple, Hi de deil, yavrum, dedi. Benim de bir yeenim var. Ama tabii sizden bir hayli byk. Bir on modern, tecrbeli bir yazar olan yeeni Raymond West' dnd. Wally Hudd'dan o kadar farklyd ki... Wally Hudd mrldand. Size bir ahbap daha geliyor. Bu kadn benden hi holanmaz. Onun iin ben gideyim. zninizle, efendim. Bu konuma iin de teekkr ederim. Hzla uzaklat. Miss Marple im alandan kendisine doru gelen Mdred Strete'e bakyordu. Bayan Strete soluk solua banka kt. O iren gen adamn banz artt anlalyor. Ne felaket deil mi? Felaket mi? Gina'nn evliliini kastediyorum. Bunun nedeni annemin onu Amerika'ya yollamas tabii. O srada anneme bunun hi de akllca bir hareket olmadn sylemitim.. Ama annem Gi-na konusunda daima mantkszca davranr. Onu ok martt. Aklna esen hsr eyi yapmasna izin verdi. Zaten aslnda onu talya'dan alp buraya getirmesine de hi gerek yoktu. Anladma gre, Gina'nn babas buna itiraz etmemi. Ah, San Severiano mu? talyanlarn nasl insanlar olduklarn bilirsiniz. Tabii Pippa'yla paras iin evlenmiti. Ya... Oysa ben onun Pippa'ya ok bal olduunu ve karsnn lm zerine bir trl kendine gelemediini sanyor dum. Herhalde yle rol yapyordu. Bilmiyorum annem Pippa'nn bir yabancyla evlenmesine nasl raz oldu? Herhalde nedeni Amerikallarn o nl soyluluk unvan merak olacak. Miss Marple sakin sakin, Sevgili Carrie Louise'in dnyayla hi ilikisi yokmu gibi gelir bana, dedi. Aman biliyorum. Byle eylere kar hi sabrm yoktur. Annemin meraklar, kaprisleri, idealleri, planlar. Btn bunlarn ne demek olduunu bilemezsiniz, Jane Teyze. Bu konuda bilgim var. Gnk ben yle eylerin ortasnda yetitim. Miss Marple kadnn kendisine Jane Teyze diye hitap ettiini duyunca hafife sarsld. Ama yllar nceki bir detti bu. Carrie Louise'in

ocuklarna yollad hediyeler daima, Jane Teyzeden, diye bir kart ilitirirdi. Miss Marple yannda oturan orta VGI kadna dnceli bir tavrla bakt. Mildred dudaklarn bzmt. Burnunun kenarndan azna doru derin izgiler iniyordu. Ellerini skca birbirlerine kenetlenmiti. Jane Marple efkatle, Herhalde skntl bir ocukluk geirdiniz, diye mrldand. Mildred Strete heyecan ve minnet dolu gzlerini ona dikti. Birinin bunu takdir etmesi beni o kadar sevindirdi ki. nsanlar ocuklarn neler ektiklerini pek bilmiyorlar aslnda. Anlayacanz, Pippa ok gzeldi. Benden de bykt. Hep onunla ilgilenirlerdi. Hem babamn, hem de annemin her eyde ne atlmas iin ona cesaret vermelerine ihtiyac yoktu ya. Gsterie baylrd. Bense sessiz sedasz bir ocuktum. ekingendim. Pippa ekingenlik nedir bilmezdi. Bir ocuk ok strap ekebilir, Jane Teyze. Miss Marple ban sallad. Bunu biliyorum. Mildred ok aptal! Pippa hep byle syle/di. Ama ben ondan kktm. Tabii derslerde ona yetimem imknszd. Bir ocua hep ablasn rnek olarak gstermek hakszlktr. Herte bu szleriniz ok houma gitti. Wally dnceli bir tavrla szlerini srdrd. O ok akl banda bir kadndr. Elinizde t diye krlverecekmi. gibi bir hali vardr. Zayf nahif. Ama aslnda sapasalamdr. Salam ve sert. Ayaa kalkt, Sizinle byle konutuum iin zr dilerim. Miss Marple gen adamn ilk kez gldn grd. Ve Wally Hudd birdenbire beceriksiz somurtkan bir ocuk olmaktan karak yakkl, hoa gidecek gen bir adam halini ald. imi dkmem gerekiyordu sanrm. Ama bu i iin sizi semem kt oldu. Miss Marple, Hi de deil, yavrum, dedi. Benim de bir yeenim var. Ama tabii sizden bir hayli byk. Bir an modern, tecrbeli bir yazar olan yeeni Raymond 'West'i dnd. Wally Hudd'dan o kadar farklyd ki... Wally Hudd mrldand. Size bir ahbap daha geliyor. Bu kadm benden hi holanmaz. Onun iin ben gideyim. zninizle, efendim. Bu konuma iin de teekkr ederim. Hzla uzaklat. Miss Marple im alandan kendisine doru gelen Mdred Strete'e bakyordu. Bayan Strete soluk solua banka kt, O iren gen adamn banz artt anlalyor. Ne felaket deil mi?

Felaket mi? Gina'nn evliliini kastediyorum. Bunun nedeni annemin onu Amerika'ya yollamas tabii. O srada anneme bunun hi de akllca bir hareket olmadn sylemitim.. Ama annem Gi-na konusunda daima mantkszca davranr. Onu ok martt. Aklna esen h-ar eyi yapmasna zin verdi. Zaten aslnda onu talya'dan alp buraya getirmesine de hi gerek yoktu. Anladma gre, Gina'nn babas buna itiraz etmemi. Ah, San Severiano mu? talyanlarn nasl insanlar olduklarn bilirsiniz. Tabii Pippa'yla paras iin evlenmiti. Ya... Oysa ben onun Pippa'ya ok bal olduunu ve karsnn im zerine bir trl kendine gelemediini sanyor dum. Herhalde yle rol yapyordu. Biimiyorum annem Pippa'nn bir yabancyla evlenmesine nasl raz oldu? Herhalde nedeni Amerikallarn o nl soyluluk unvan merak olacak. Miss Marpie sakin sakin, Sevgili Carrie Louise'in dnyayla hi ilikisi yokmu gibi gelir bana, dedi. Aman biliyorum. Byle eylere kar hi sabrm yoktur. Annemin meraklar, kaprisleri, idealleri, planlar. Btn bunlarn ne demek olduunu bilemezsiniz, Jane Teyze. Bu konuda bilgim var. nk ben yle eylerin ortasnda yetitim. Miss Marpie kadnn kendisine Jane Teyze diye hitap ettiini duyunca hafife sarsld. Ama yllar nceki bir detti bu. Carrie Louise'in ocuklarna yollad hediyeler daima, Jane Teyzeden, diye bir kart ilitirirdi. Miss Marpie yannda oturan orta VGI kadna dnceli bir tavrla bakt. Mildred dudaklarn bzmut. Burnunun kenarndan azna doru derin izgiler niyordu. Ellerini skca birbirlerine kenetlenmiti. Jane Marpie efkatle, Herhalde skntl bir ocukluk geirdiniz, diye mrldand. Mildred Strete heyecan ve minnet dolu gzlerini ona dikti, Birinin bunu takdir etmesi beni o kadar sevindirdi ki. nsanlar ocuklarn neler ektiklerini pek bilmiyorlar aslnda, Anlayacanz, Pippa ok gzeldi. Benden de bykt. Hep onunla ilgilenirlerdi. Hem babamn, hem de annemin her eyde ne atlmas iin ona cesaret vermelerine ihtiyac yoktu ya. Gsterie baylrd. Bense sessiz sedasz bir ocuktum. ekingendim. Pippa ekingenlik nedir bilmezdi. Bir ocuk ok strap ekebilir, Jane Teyze. Miss Marpie ban sallad. Bunu biliyorum.

Mdred ok aptal! Pippa hep byle sylerdi. Ama ben ondan kktm. Tabii derslerde ona yetimem imknszd. Bir ocua hep ablasn rnek olarak gstermek hakszlktr. Herkes anneme, 'bjppa gzei ocuk,' derlerdi, Ben^ farkma bile varmazlard. B(3bam da hep Pippa'yla akalar, onunla oynard. Herkes onun gzelliiyle ilgilenirdi. Tabii ben aslnda karakterin daha nemli olduunu bilecek yata deilim. Dudaklar titriyordu. Son-a yine azn bzd. Aslnda bu hakszlkt. Byk bir haksizlk. nk asl ocuklar bendim. Fippa'y sadece evlat edinmiindi. Bir piti o. Miss Marple, Sanrm onlar da Pippa'y srt bu yzden martyorlard, dedi. Cnu daha COk severlerdi. Mildred Strete bir an durdu, sonra da ekledi. Kendi annesiyle babasnn istemedii o ocuu... Ya da gayr meru olan o kz... te imdi bunun izleri Gina'da grlyor. Onda kt kan olduu o kadar belli ki. Lewis istedii kadar evre hakknda varsaymlar ileri srsn. Kt kan hemenl anlalr. Ginaya bakn ite. Jane Marple ona bakt. Gina olaanst gzel bir kadn. Bayan Strete, Ama hareketleri hi gzel deil, diye cevap verdi. Annemden baka hekes Gina'nn stepnen Restarick'le gnl elendirdiinin farknda. Bence ok iren bir ey bu. Evet, kt bir evlilik yapm. Bunu kabul ediyorum. Ama evlilik evliliktir insan buna katlanr. Ne de olsa, o biimsiz genle evlenmeye kalkan ve buna karar veren kendisi. Bay Hudd o kadar biimsiz mi gerekten? Ah, sevgili Jane Teyzeciim! Bence tpk bir gangstere benziyor. Sonra o kadar suratsz ve kaba ki. Azn amyor bile. Nezaketten haberi yok. Miss Marpie usulca mrldand. ok mutsuz sanrm. Mutsuz olmasi iin bir neden yok ki. Tabii Gina'nn hareketlerinden baka... Burada onun iin her ey yaplyor. Lewis ona birka edide buradakilere yararl olabileceini de syledi. Ama o surecini asarak aylak aylak dolamay tercih ediyor. Birdenbire bqrd. Ah, buras feci halde! Feci Lewis o korkun gen sululardan baka kimseyi duunmyor. Anneminse akl fikri sadece Lewis'de. Ona sorarsanz Levis'in yapt herey doru. u bahenin haline bakn. Her taraf ot brm. Ya ev? Hibir ey doru drst yaplmyor. Evet iyi hizmeti bulmak g ama imknsz da deil. Para sknts olsa anlarm. Sadece eve aldran yok, ite o kadar. Eer buras benim evim olsayd... Birdenbire duraklad.

Miss Marple, Korkarm hepimiz de durumun ve artlarn deimi olduunu kabuf etmek zorundayz, dedi. Byle byk evler bir dert aslnda. Buraya gelip her eyin deimi olduunu grmek sizin iin ok zc tabii. Burada oturmay tercih eder miydiniz? Diyelim ki, kendi yeriniz olsayd... Mildred Strete kpkrmz kesildi. Ne de olsa buras benim evim. Babamnd buras. Bu gerei hibir ey deitiremez. Eer istersem burada oturmaya hakkm da var. Ve ben burada oturmak istiyorum. Eer annem aksilik etmezse? Kendine doru drst elbise almaya bile yanamyor. Jolly'i ok endielendiriyor bu. Ben de size Miss Bellever'i soracaktm... Onun burada olmas o kadar iyi bir ey ki. Anneme deta topar. Uzun bir zamandan beri annemin yannda. Buraya Johnnie Restarick'in zamannda geldi. Ve yanlmyorsam o korkun zc olaylar srasnda anneme destek oldu. Herhalde Restarick'in o Yugoslav kadnla katn duydunuz. ok ahlaksz bir kadnm. Yanlmyorsam bir sr de .olmu. Annem bu konuda gururlu ve onurlu bir biimde davrand. Mmkn olduu kadar sessiz sedasz Restarick'den boand. Hatta Restarick'in oullarn da tatillerde buraya getirtti. Aslnda gereksiz bir eydi bu. Onlar iin baka bir yol bulunabilirdi. Tabii ocuklar babalaryla ,o kadna gndermek olacak gibi deildi. Her neyse... Annem onlar buraya arrd. Ve Miss Bellever btn bu olaylar srasnda annemin yanndayd. Onun iin gl bir destek oldu. Bazen Miss Bellever'in her ii zerine alarak annemin dalgnln arttrdn da dnyorum. Ama aslnda Jolly olmasayd annem ne yapard, onu a bilmem. Bir an durdu, sonra da hayretle ekledi. Lewis geliyor. Oysa baheye pek kmaz. Bay Serrocold her eyde olduu gibi bu kez de kararl bir tavrla onlara doru geliyordu. Mldred'i farketmemi gibiydi. nk akl o srada Miss Marple'dayd. ok zgnm.. Size-koleji filan gezdirmek istiyordum. Carrie sylemiti bunu. Ama ne yazk ki, Liverpool'a gitmem gerekiyor. O paket alan ocuk olay... Ama Maverick size etraf dolatrr. Birka dakika sonra buraya gelecek. Ben ancak br gn dnebileceim. Onlar davadan vazgeirebilirsek, ok iyi olur. Mildred Strete ayaa kalkarak oradan uzaklat. Lewis Serrocold bunun farkna varmad bile. Kaln caml gzlklerinin arkasndan heyecanla Miss Marple'a bakyordu. Anlayacanz yarglar ou kez bu tr olaylara yanl adan bakyorlar. Bazen ok sert davranyorlar, bazen de fazla hogrl. Bu ocuklara birka ay hapis cezas vermek onlar

engellemiyor ki. Tersine bundan holanyorlar. Bu durumdan kz arkadalarna sz ederek vnyorlar. Ama sert bir ceza ounlukla akllarnn balarna gelmesini salyor. O zaman bu oyunun demeyeceini anlyorlar. Tabii hapsedilmemeleri daha da iyi. Burada yaptmz gibi onlara dzeltici bir eitim verilmesi... Miss Marple adamn szn kesti, Bay Serrocold, gen Lawson konusunda hibir teredddnz yok mu? Tam anlamyla normai mi? Lewis Serrocold'un yznde endieli ve zgn bir ifade belirdi. Hastalnn nksetmediini umarm. Size ne syledi? Sir Winston Churchill'in olu olduunu... Tabii, tabii. Malm hikyelerden. Aslnda gayr meru bir ocuk o. Bunu herhalde tahmin ettiniz. Zavall,.. Aslnda pek dk durumda kimselerin ocuu... Onu bana Londra'daki bir kurum tavsiye etti. Sokakta bir adamn kendisini gzetlediini iddia ederek ona saldrm. Tipik belirtiler bunlar. Bunu Dr. Maverick de size anlatabilir. Annesi Plymouth'da yoksul ama, namuslu bir ailedenmi. Babas ise gemiciymi... Kadn adamn, adn bile bilmiyormu... ocuk g artlar altnda bytlm. nce babas hakknda hikyeler anlatmaya balam. Sonra da kendisi hakknda... Ama Maverick onun iyileeceini umuyor. Edgar'a kendine gvenmesini retebilsek s,orun kalmayacak. na burada sorumluluk tayan iler vermeyi denedim. Ona bir insann ailesinin deil, kendisinin nemli olduunu retmeye altm. Onu kendi yeteneklerine inandrmak iin uratm. Belli bir ilerleme gsterdi. Onun bakmndan ok mutluydum. Ama imdi sizin sylediinize gre... Ban sallad. O tehlikeli olabilir mi. Bay Serrocoid? Tehlikeli mi? Onun intihar eilimi gsterdiini sanmyorum. Ben intihardan sz etmiyordum. Bana dmanlarn onlarn hep ilerini altst ettiklerini anlatt. Sizce bu... afadersiniz... sizce bu tehlikeli bir belirti deil mi? Durumun tehlikeli bir hal alm olduunu pek sanmyorum. Ama Maverick'le konuacam. O ok mitliydi. ok ok mitli. Saatine bakt. Ah, gitmem gerek. Hah, ite bizim sevgili JcHy'miz de geliyor. O sizinle ilgilenir. Hzla yanlarna yaklaan Miss Bellever, Araba kapda, Bay Serrocold, dedi. Dr. Maverick kolejden telefon etti. Ona Miss Marple' getireceimi syledim. Doktor sizi bahe kapsnda karlayacak. Teekkr ederim. Evrak antam nerede? Arabada, Bay Serrocold.

Lewis Serrocold telala uzaklat. Onun arkasndan bakan Miss Bellever, Bir gn bu adam yere ylp lverecek, diye mrldand. Ne dinleniyor, ne yle rahat oturuyor. nsan doasna aykr bir ey bu. Geceleri de sadece drt saat uyuyor. Miss Marple, deallerine ok balu dedi. Miss Bellever fkeyle, Onlardan baka bir ey dnd de yok, diye cevap verdi. Karrsha bakmak, onunla lgilenmek aklna bile gelmiyor. Cara tatl bir insan, Miss Marple. Onu sevmefer, kendisiyle "ilgilenmeleri gerek. Ama burada sadece drst olmayan bir ekilde yaamak isteyen, almaktan holanmayan bir sr mzmz genten baka kimsenin dnld yok. Drst evlerde yetimi namuslu ocukla^ ne olacak? Onlar iin neden bir eyler yaplmyor? Drstlk, Bay Serrocold' la Dr. Maverick gibi kaklar iin ilgi ekici bir ey deil. Burada alan ,o olgunlamam romantik budalalar iin de yle. Beni ve aabeylerimi cok sk bir ekilde yetitirdiler. Miss Marple. Mzmzlanmamza hibir zaman izin vermediler. Ama artk herkes fazla yumuak davranyor. Baheyi aarak bir kapdan getiler. Milyoner Eric Guldbransen'in kolejin giriine yaptrdi kemere geldiler. Dr. Maverick onlar karlamaya kt. Miss Jane Marple onda da anormal br hal olduunu dnyordu. Doktor, Teekkr ederim, Miss Bellever, dedi. imdi Miss... ey... evet, Miss Marple, burada yaptklarmzn sizi ok ilgilendireceinden eminim. Bay Serrocold lerj grl bir insan. Ve bizi Sir John Stillwell de destekliyor. Benim eski efim yani. Ne de olsa karmzdaki tbb bir sorun. Adli makamlara anlatmamz gereken de bu. Geen savata Psikiyatri tam bir bilim olarak kendini kabul ettirdi. Savan bir tek kesin iyilii de bu oldu tabii. imdi... nce sizin bu soruca hangi adan baktmz grmenizi istiyorum. Banz kaidem... Miss Marple yukar, byk kemerin zerine kazlm olan szcklere bakt. BURAYA GREN SZLER YENDEN UMUDUNUZA KAVUUN! Ne gzel de mi? Tam uygun bir cmle. Bu ocuklar azarlamak onlar cezalandrmak istemiyorsunuz Aslnda onlarn istedikleri, cezalandrlmak. Oysa biz onlar-m ne kadar iyi insanlar olduklarna inanmalarn amalyoruz. Miss Marple, Edgar Lawson gibi mi? diye sordu. lgi ekici bir vaka o. Edgar'la m konutunuz?

O benimle konutu. Miss Marple bir an durduktan sonra ekledi. zr diiermi gibi bir hali vard. ey.., o biraz kak m acaba? Dr. Maverick neeyle gld. Hepimiz kaz, sevgili hanmefendi, Jane Marple' kapdan ieri soktu. te yaamann srr budur. Hepimiz biraz kaz. Alt Miss Marpfe iin bir hayli yorucu bir gn oldu. Yal krz heyecann da ypratc bir ey olduunu dnyordu. Kendisi ve gsterdii tepkiler bakmndan da honutsuzluk duyuyordu, Burada bir eyler .oluyordu ama kadncaz durumu ak bir ekilde gremiyordu. Duyduu o nedeni belirsiz endieler de o zavall, silik snk Edgar Lawson'la ilgiliydi. BelJeinde buna paralel bir olay bulabilseydi ne kadar rahatlayacakt... Miss Marple Bay Sekirk'in rann garip hareketlerini, dalgn postacy, tatilde alan bahvan dnd. Ama bunlar uygun deillerdi. Edgar Lawson'da parman zerine basamad bir acayiplik daha vard. Grlen, itiraf edilen gereklerin gerisinde bir ey. Ama Miss Marple bu acayipliin arkada Carrie Louse'i nasl etkileyeceini de anlayamyordu. Carrie Louise... Ertesi sabah Carrie Louise hafife ayaklarn sryerek baheye kt, gidip banka, arkadann yanna oturdu. Miss Marp-le'a ne dndn sorunca yal kz hemen cevap verdi. Seni, Carrie Louise. Nasl? Bana ak ak syle. Seni endielendiren bir ey var m? ' Beni endielendiren bir ey mi? Carrie Louise o gzel. parlak gzlerini hayretle Miss Jane Marple'n yzne dikti. Ama Jane, beni ne eridielendirebilir ki? A, oumuzun birtakm endieleri vardr... Miss Marple' in gzlerinde bir lt belirmiti. Benim var rnein... Baheme musallat olan salyangozlar. Keten takmlar doru drst tamir ettirmenin gl... Erik likr yapmak iin uygun kaba eker bulamamam... A, daha buna benzer bir sr ufak dert. Senin hibir endien olmamas anormal bir durum. Bayan Serrocold dalgn bir tavrla mrldand. Herhalde aslnda benim de endielerim var... rnein, Lewis'in ok almas... Stephen tiyatroda canla bala urarken yemek yemeyi unutuyor... Gina ok sinirli... Ama ben insanlar deitirmeyi hibir zaman baaramadm... Bunu yapmak

mmkn deil. Onun iin de endielenmenin hibir yarar yok. yle deil m? Mildred de pek mutlu deil samrm. yle deil mi? Carrie Louise, Tabii, dedi. Mildred hibir zaman mutlu deildir. ocukken de deildi. Pippa'ya hi benzemezdi o. Pippa hep neeli ve mutluydu. Miss Marpie fikrini aklad. Belki de Mildred'n mutsuz olmasnn baz nedenleri vard. Carrie Louise usulca, Kskanlk m? diye sordu. Evet, herhalde... Ama insanlarn baz duygulara kaplmalar iin bir neden olmas art deildir. Onlar sadece o ekilde yaratlmlardr. Sen de o fikirde deil misin, Jane? Miss Marple'n aklna Miss Moncrieff gelmiti. Dediim dedik annesine esir olan Miss Moncrieff. Zavall yolculuk yapmak, dnyay grmek isterdi hep. Bayan Moncrieff kilise mezarlino gmlnce btn St. Mary Mead ky gizlice sevinmiti. Miss Moncrieff'e ufak bir gelir kalmt. zgrd artk. Kzcaz yola kmt sonunda. Ama sadece Hyres'e kadar gidebilmiti. Orada annesinin en eski arkadana uram ve zavall hastalk hastas kadnn hali iine dokunmutu. Hemen vapurdaki yerini iptal ettirmi ve yal kadnn villasna yerlemiti. Ezilip can kmcaya kadar altrlmak ve tekrar zlemle yolculuk hayali kurmak iin... Miss Marple, Herhalde haklsn, Carrie Louise, dedi. Tabii benim dert ve endielerimin olmamasnn bir nedeni Jolly. Sevgili Joily'cik. Benim yanma Johnnie'yle ilk evlendiimiz gnlerde geldi. Balangtan beri bana ok iyi davrand. Bir be-bekmiim gibi bana bakt. Benim iin yapmayaca yoktur. Dorusu bazen bundan utanyorum. Biliyor musun, Jolly'nin uruma birini bile ldrebileceine inanyorum, Jane. Bu szlerim ne korkun deil mi? Miss Marple, Sana gerekten ok bal, diye dorulad. Bayan Serrocold'un billur kahkahas etrafta yankland. yle fkeleniyor ki bazen... Benim gzel elbiseler smarlamam, etrafrm lks eylerle sarmam, herkesin en ok bana nem vermesini, her kaprisime boyun emelerini istiyor. Lewis'in heyecannn etkilemedii tek insan Jolly. Jolly'e sorarsan, bizim btn o zavall ocuklar fazla mark gen sulular. lgilenmeye demeyecek birtakm serseriler. Burasnn da rutubetli olduunu ve romatizmalarma iyi gelmediini dnyor. Scak ve kuru bir yere gitmemi stiyor.

Romatizman sana fazla ac veriyor mu? Romatizmam son zamanlarda ok ilerledi. Yrrken zor-fuk ekiyorum. Bacaklarma korkun arlar saplanyor. Ah... Yznde o masallardaki kk muzip perileri andran bir glmseme belirdi. Ya meselesi... Miss Bellever caml kaplardan karak hzla onlara doru geldi. Telgraf, Cara. Demin telefonla bildirdiler. 'Bugn akam zeri geliyorum... Christian Guldbransen.' Christian? Corrie Louise'in yznde hayret dolu bir ifade belirdi. Onun ngiltere'de olduundan haberim yoktu. Ona meeli daireyi hazrlatacaz tabii. Evet, ltfen yle yap, Jolly. O zaman merdivenlerden kmasna da gerek kalmaz. Miss Bellever ban sallayarak eve doru dnd. Carrie Louise, Christian Guidbransen benim vey olum, dedi. Eric'in en byk (olu. Christian aslnda benden iki ya , byktr. Kolejin mutemetlerinden biri odur. Koleje ayrlm olan paray aslnda o ynetir. Ne yazk ki, Lewis burada yok. Christian ou zaman bir gece kalp gider. i bandan akn. Hi kukusuz Lewis'le konuacaklar bir sr ey vardr. Christian Guidbransen o gn ay zaman geldi. riyar, kaba hatl, ar ar konuan bir adamd. Carrie Louise'i byk bir sevgiyle selamlad. E, bizim kk Carrie Louise'imiz naslm bakalm? Hi yalanmyorsun sen de. Elini kadnn omzuna koymu, ban emi ona glmsyordu. Biri adamn kolunu ekitirdi. Christian. Ah... Christian Guidbransen dnd. Mildred? Naslsn? ' Son zamanlarda hi de iyi deildim. te bu kt... ok kt. Christian Guidbransen'e vey kz kardei Mildred birbirlerine benziyorlard. Aralarnda hemen hemen ,otuz ya fark vard. Grenler onlar baba kz sanabilirdi. vey aabeysinin gelmi olmasnn Mildred'i sevindirmi .olduu belliydi. Kadnn yanaklar kzarm, dili zlmt baya. Zaten btn gn de, Aabeyim Christian... Aabeyim Bay Guidbransen, deyip durmutu Ya kk Gina nasl? Guidbransen gen kadna doru dnmt. Demek kocanla hl buradasnz? Evet. Buraya yerletik gibi bir ey. yle deil mi, Wally?

Wally, yle gibi gzkyor, dedi, Guidbransen zek dolu kk gzleriyle gen adam abucak tartt. Wally'nin yine her zamanki gibi somurtkan ve dmanca bir hali vard. Guidbransen, Eh... Ben de yine aileme kavutum... diyerek glmsedi. Sesi kararl ve nazikti. Ama Miss Marple, aslnda pek de memnun deil, diye dnd. Christian'n dudaklar gerilmiti. Dnceli bir hali olduu da sylenebilirdi. Onu Miss Marple'la tantrdlar.. Guldbransen bu yabancy iyice tanmak istiyormu gibi, onu da abucak szd. Bayan Serrocold, Senin ngiltere'de olduunu bilmiyorduk, Christian, dedi. Birdenbire kalkp geldim. Lewis'in burada olmamas ok kt. Bizimle ne kadar kalabileceksin? Yarn gitmeyi dnyordum. Lewis ne zaman dnecek? Yarn leden sonra... Ya da akama... O halde bir gece daha kalmam gerekecek. Eer nceden haber verseydin... Sevgili Carre Louise'ciim, anj karar vermek zorunda kaldm. Lewis'i grmek iin kalacak msn? Evet. Onunla konumam art. Miss Beilever, Miss Marple'a anlatt. Bay Guldbransen de, Bay Serrocold da kolejin mtevelli heyetindeler. Bir de Cromer Pislfcposuyla Bay Gilfoy var. Christian'n Stonygates'e srf Guldbransen Koleji iin gelmi olduu anlalyordu. Daha dorusu hem Miss Beilever, hem de dierleri byle dnmekteydiler. Ama Miss Marpie'n bu konuda baz pheleri vard. Christian zaman zaman Carrie Louise'e usulca bir gz atyordu. Gzlerinde dnceli, hatta hayret dolu bir ifade vard. Bu durum Jane Marpie' artt. Guldbransen sonra da dnp dierlerini gizlice szyor, baklaryla onlar tartyordu. aydan sonra Miss Marple dierlerini yalnz brakarak ktphaneye ekildi. Ama tam koltua yerleip rgsn rmeye balad srada kap alarak Christian Guldbransen ieri girdi. Adam gelip yai kzn yanna oturdu. Siz, bizim sevgili Carrie Louise'mizin ok eski arkadala-rndpnsnz sanrm.

Yllar nce talya'da ayn okuldaydk. Bay Guldbransen. Uzun yllar nce. Ah, evet. Onu seversiniz deil mi? Miss Marple itenlikle ve heyecanla, ok severim, diye" cevap verdi. Bence Carrie Louise'i herkes sever. Evet, buna inanyorum. nk ok iyi, ok tatl bir insandr. Carrie Louise'e babamla evlendii gn balandk. Ben de, kardelerim de. Onu ok severiz. Carrie Louise bizim iin sevimli bir kz karde gibidir. Babam iin sadk bir e oldu. Onun ideallerine de daima bal kald. Kendini hibir zaman dnmedi. Her zaman bakalarnn iyiliini n plana ald. Miss Marple, O daima idealistti, dedi. dealist mi? Evet. Evet, yle. te bu yzden de dnyada ne gibi ktlklerin olduunun farknda bile deil... Jane Marple adama hayretle bakt. Christian Guldbransen'in yznde ciddi ve sert bir ifade belirmiti. Syleyin bana... Carrie Louise'in sal nasl? Miss Marple'n hayreti daha da artt. Bana iyi gibi gzkyor... Tabii romatizmas var. * Romatizma? Evet... Peki ya kalbi? Kalbi salam m? Miss Marple akn akn mrldand. Bildiim kadar, kalbinde bir ey yok. Ama ben Carrie Louise'i yllardan beri grmemitim. Buraya dn geldim. Onun salk durumunu renmek istiyorsanz, bunu evdekilerden birine sormalsnz Miss Bellever'e rnein. Miss Bellever... evet, Miss Bellever'e... Ya da Mildred'e... Dediiniz gibi, Mildred'e de sorabilirsiniz. Miss Marple biraz utanmt. Christian Guldbransen onu dikkatle szyordu. Ana kz arasnda byk bir sevgi yok sanrm. yle deil mi? Evet, yle sanrm. Ben de ayn fikirdeyim. Yazk... Mildred, Carrie Louise'in tek ocuu. Ama durum byle. Peki ya Miss Bellever? Sizce Carrie Louise'e gerekten balt m? ok bal. Carrie Louise de Miss Bellever'e gveniyor tabii. yle sanyorum. Christian Guldbransen'in kalar atlmt. Kk Glna var... Miss Marple'dan ok, kendi kendine konuurmu gibi bir hali vard. Ama o da

ok gen... Bu sorun yle g ki... Birdenbire duraklad. Bazen insan hangi yolun en iyisi olduunu bilemiyor. Ben en uygununu yapmay ok istiyorum. ok sevgili Carrie Louise'in zlp strap ekmemesini, ona bir ktlk gelmesini istemiyorum. Ama bu i hi de kolay deil. Hi kolay deil. Ayn anda Bayan Strete odaya girdi. Hah, burada miydin, Christian? Biz de nerede olduunu merak ediyorduk. Dr. Maverick kendisiyle konumak, kontrol etmek istediin bir ey olup olmadn soruyor. Buraya yeni gelen u gen doktor mu? Hayr, hayr... Lewis dnnceye kadar bekleyeceim. Dr. Maverick imdi Lewis'in alma odasnda. stersen ona syleyeyim... Ben kendisiyle konuurum. Guldbransen abucak dar kt. Mildred onun arkasndan hayretle bakt. Sonra da Miss Marple'a dnd. Acaba bir ey mi oldu? Christian'n halinde bir bakalk var... Size bir ey syledi mi? Bana sadece annenizin salnn nasl olduunu sordu. Salnn nasl olduunu mu? Bunu da neden soruyor? Mildred sert bir sesle konumutu. ri, drt ke yz kpkrmzyd. Hi de ho deildi bu haliyle. Ne bileyim? Annemin sal gayet iyi. Onun yanda bir kadn iin alacak bir ey bu. Hatta sal benimkinden de iyi diyebilirim. Biran durdu. Christian'a byle sylediinizi umarm. Miss Marple, Ben bu konuda bir ey bilmiyorum, diye cevap verdi. Bay Guldbransen, Carrie Louise'in kalbini soruyordu? Kalbini mi? Evet. Annemin kalbinde hibir ey yok. Hibir ey. Buna ok memnun oldum, yavrum. Christian'n aklna bu garip eyler de nereden gelmi acaba? Miss Marple, Hibir fikrim yok, dedi. Yedi Ertesi gn grnte olaysz geti. Ama Miss Marple'a! havada gizli bir gerginlik varm gibi geliyordu. Christian Guldbransen sabahleyin Dr. Maverick'le koleji dolat. leden sonra Gina onu arabayla gezmeye gtrd. Miss Marple, Guldbran-sen'in ondan sonra Miss Bellever'i

kendisine bahede bir ey gstermesi iin ikna ettiini grd. Anlalan kadnla ba baa kalmak iin bu areye bavurmutu. Gnn tek skc olay saat drde doru oldu. Miss Marple rgsn torbasna koyarak aydan nce biraz dolamak iin baheye kmt. Yal kz biraz yrdkten sonra Edgar Law-son'la karlat. Gen adam kendi kendine konuuyor, hzla ilerliyordu. Az kalsn Miss Marple'a arpacakt. Telala, Affedersiniz, efendim, dedi. Ama Miss Marple gen adamrn garip, sabit baklarn far-kederek ard. Rahatsz msnz. Bay Lawson? Tabii... yi olmama imkn var m? Bir ok geirdim. Mthi bir ok. Nasl bir ok? Gen adam, abucak Miss Marple'm arkasnda bir yere bakti. Sonra enaeyle iki tarafa bir gz att. Onun bu hail Miii Marple' telalandrd. Edgar Lawson, Olay size anlata/m m? dedi. Tereddtle yal kz szyordu. Bilmiyorum ki... Gerekten bilemiyorum... Beni gzetliyorlard. Miss Marple kararn vererek kesin bir tavrla Edgar' kolundan tuttu. u yoldan yryelim... Bakn burada ne aa var, ne fidan... Hi kimse saklanp konumamz duyamaz. Evet... Haklsnz... Gen adam derin bir nefes ald. Ban eerek fsldar gibi konumaya balad. Bir ey kefettim. Korkun bir ey. Edgar Lawson titriyordu imdi. Neredeyse hngr hngr alayacakt. Birine gven de... nan... Hepsi yalanm, hepsi yalan. Gerei renmeme engel olmak iin uydurmu bunlar. Buna dayanamayacam. Ne byk ktlk bu! Anlayacanz tek gvendiim insan oydu. Ve imdi her eyin onun bann altndan ktn rendim. Asl dmanm cymu! Beni takip ettiren, gzetleten de o. Ama artk yakasn kurtaramayacak. Ona neler yaptn syleyeceim. Miss Marple, Kim o? diye sordu. Edgar Lawson dikleti. Belki ackl ve vakur bir hali olabilirdi. Ama o anda sadece gln duruyordu. Babamdan sz ediyorum! Lord Montgomery'den mi? Yoksa Sir Winston Churchill' den mi? Edgar ona horgryle bakt. Beni mahsus yle dnmeye zorladlar. Srf gerei renmeyeyim diye. Ama her eyi biliyorum artk. Bir dostum var... gerek bir dost. Bana nasl aldatldm anlatan bir arkada. Artk babamdan hesap soracam. Yalanlarn yzne vuracam onun. Meydan okuyacam ona! Bakalm ne diyecek? Birdenbire yal kzn yanndan ayrlarak komaya balad. lerideki aalarn arasnda gzden kayboldu.

Miss Marple eve dnerken yznde ciddi bir ifade vard. Dr. Maverick, Hepimiz biraz kaz, sevgili hanmefendi, demiti. Ama Jane Marple, Edgar Lawson'un durumunun bundan biraz ileri olduunu dnyordu. Lewis Serrocold alt buukta dnd. Arabay bahe kapsnda brakarak eve doru yrd. Penceresinden bakan Miss Marple, Christian Guldbransen'in onu karlamak iin dar ktn grd. Birbirlerini selamladktan sonra verandada bir aa bir yukar yryerek konumaya baladlar. Miss Marple yanna drbnn almay ihmal etmemiti. Acaba u ufuktaki aa kmesine konanlar ne kularyd? Yal kz drbn havaya kaldrmadan nce aaya doru eviriver-di. Ve iki adamn yznde de ok ciddi ve endieli ifadeler olduunu grd. Onun zerine pencereden biraz sarkt yle. Adamlar balarn kaldrrlarsa onun kular seyrettiini sanacaklard. Guldbransen, ... Carrie Louise'in bunu renmesine nasl engel olunaca... diyordu. kinci kez pencerenin altndan getikleri zaman Lewis Serrocold konuuyordu. ... Eer bu Carrie'den gizlenebilirse... Ben de ayn fikirdeyim. Onu dnmeliyiz... Miss Marple baka birka szck daha duydu. Cok ciddi. ...hakszca... ...byk bir sorumluluk... ...belki baka birinin fikrini de almak... Sonunda Miss Marple, Guldbransen'in, Ah, hava soudu, dediini iitti. eri girelim... Yal kz yznde akn bir ifadeyle ban ieri ekti. Duyduklarn biraraya getirip tam bir anlam karmas olanakszd. Gelgelelim gitgide kaplmaya balad nedeni belirsiz endielerinde hakli olduunu anlyordu. Ruth Van Rydock da konuda yanlmamt. O akanryemek biraz skntl geti. Hem Guldbransen, hem de Lewis olduka dalgnd. Wally Hudd her zamankinden daha da fazla somurtmutu. Nedense Gina'yla Stepnen de birbirleriyle pek fazla konumuyorlard. Sadece Dr. Maverick, Baumgarten'le teknik bir sorunu tartmaktayd. Yemekten sonra byk salona getikleri zaman Christian Guldbransen hemen zr dileyerek izin istedi. Yazmas gereken ok nemli bir mektubu vard. Kusuruma bakmazsan hemen odama ekileceim, Carrie Louise.

Btn istediklerin tamam m? Jolly? Evet, evet, hepsi de tamam. Bir daktilo makinesi istemitim, onu da odama koymular. Miss Bellever ok nazik ve dikkatli. Soldaki kapdan kt. Ana merdivenin nnden geerek koridordan ilerledi. Dibinde yatak odas ve banyodan olumu bir daire vard. O gidince Carrie Louise, Bu akam tiyatro yok mu, Gina? diye sordu. Gen kadn, Hayr, der gibi ban sallad. Gidip n yola ve avluya bakan pencerenin yaknna oturdu. , Stephen ona bir gz att. Sonra da ar ar byk kuyruklu piyanoya doru yrd. Tabureye oturarak parmaklarn tularda dolatrmaya balad. Hafif, ackl bir para alyordu. Dr. Maverick, Baumgarten ve retmen Lacy Baumgarten, yi geceler, dileyerek ayrldlar. Wally abajurlu bir lambann dmesine bast. Bir atrt oldu ve salondaki klarn yars snd. Gen adam homurdand. Bu Tanrnn cezas dme de bozuk. Gidip yeni bir sigorta takaym. O salondan karken, Carrie Louise, WaJly elektrikten filan ok iyi anlyor. Ekmek kzartma makinesini nasl tamir ettiini hatrlyor musunuz? Mildred Strete, Burada btn yapt i de o zaten, dedi. Anne, bu akam ilacn itin mi? Miss Bellever'in yznde skntl bir ifade belirdi. Hay Allah, unuttum! Yerinden frlayarak yemek odasna gitti. Sonra elinde ii gl rengi bir sv dolu kk bir bardakla dnd. Carrie Louise glmseyerek itaatli bir tavrla elini uzatt. yle berbat bir ila ki bu. Ama kimse bunu bana unutturmuyor. Yzn buruturdu. Sonra Lewis Serrocold beklenmedik bir ey syledi. O ilac bu gece imesen iyi o!ur, hayatm... Onun sana pek yaradn sanmyorum. Sakin ama o enerjik tavryla barda Miss Bellever'den alarak meeden yaplm byk masaya brakt. Miss Eeever sert bir sesle. Bay Serrocold, dedi. Dorusu ben sizinle ayn fikirde deilim. Bayan Serrocold bu ilac almaya balayal beri daha iyi... Birdenbire susarak abucak dnd. n kap hzla ald ve Edgar Lawson top gibi ieri dald. Zaferle sahneye kan bir baaktr havas vard.

Gen adam salonun ortasnda durup poz ald. Biraz glnt bu hali. Melodrama kaan bir tavrla, Sonunda seni buldum, diye bard. Ey benim can dmanm! Bu szleri Lewis Serrocold'a sylemiti. Bay Serrocold'un yznde pek hafif bir hayret ifadesi belirdi. A, Edgar, ne var? Bunu bana syleyebiliyorsun demek? Sen sylyorsun? Ne olduunu pekl biliyorsun! Beni aldattn, beni gzetledin. Dmanlarmla birlik olarak aleyhimde altn! Lewis onu kolundan tuttu. Buraya bak, olum, o kadar heyecanlanma. Bana her eyi sakin anlat. Haydi gel, alma odama gide'im. Edgar' salondan geirerek, sadaki bir kapdan kard. Kapy arkalarndan kapatt. Sonra bir ses daha duyuldu. Kilitte dnen bir anahtarn sert trts. Miss Bellever, Miss Marple'a bakt. kisi de ayn eyi dnyorlard. Kapy kilitleyen Lemis Serrocold deildi. Miss Eellever sert bir sesle, Bana kalrsa bu gen adam saptmak zere, dedi. Tehlikeli bir durum bu. Mildred, Dengesiz bir tip... diye mrldand. Nankr de... Kendisi iin,yaplanlarn deerini bilmiyor. Anne, bu konuda kesin bir ekilde davranmalsn. Carrie Louise hafife iini ekti. Aslnda kt ve tehlikeli bir insan deil. Lewis'i de seviyor. ok seviyor. Miss Marple merakla arkadana bakt. Birka dakika nce Edgar Lcwson, Lewis Serrocold'a hi de sevgiyle bakmamt. Aksine... Yal kz daha nce de yapt gibi, acaba Carrie Louise gereklere arkasn bilerek mi dnyor, diye dnd. Gina bard. Cebinde bir ey vard! Edgar'n yani. Onunla oynayp duruyordu. Stephen ellerini tulardan ekti. Bu bir film olsayd ce-bindekinin tabanca olduunu dnrdk. Miss Marple ksrd. Sonra da zr dilermi gibi, Bence gerekten tabancayd, dedi. Lewis'in odasndan sesler geliyordu. Sonra birdenbire Edgar'n bairmaya baladn duydular. Lewis Serrocold'un ise makul bir ekilde konumaya alt belliydi. Yaian! diye haykryordu Edgar. Yalan! Yalan! Yalan! Sen benim babamsn!' Ben senin olunum. Sen benim btn haklarm elimden aldn.

Burasnn benim olmas gerekirdi. Benden nefret ediyorsun! Beni ortadan kaldrmaya alyorsun! Lewis onu yattrmak iin bir eyler mrldand. Ama Edgar'n heyecanl, sinirli sesi bsbtn tizlesti. imdi gen adam iren bir ekilde kfredip duruyordu. Edgar'n kendini kaybetmek zere olduu belliydi. Zaman zaman Lewis'in szleri duyuluyordu. Sakin ol... Btn bunlcrn hibirinin de doru olmadn biliyorsun... Ama bu, gen adam yattraca yerde onu bsbtn fkelendiriyordu. Salonda herkes susmu, kapal kapnn arkasndan gelen sesleri dinliyordu. Edgar, Sana kendimi dinleteceim! diye haykrd. Yiki v kendini beenmi ifadeyi sileceim. Senden intikam nam! Duyuyor musun? Senden intikam alacam! Bana fthtlrdikierinin intikamn. Lewis'in sesi her zamankinin aksine sakin deildi artk. Sert ser, Brak o tabancaya dedi. Gina telala bard. Edgar onu ldrecek! Deli o! Polis aramaz myz? Carrie Louise yerinden kmldamamt. Endielenecek bir ey yok, Gina. Edgar, Lewis'i sever. Edgar imdi dramatik bir rol yapmakla megul. Edgar'n kahkahas duyuldu. Miss Marple kendi kendine bunun bir de kahkahas olduunu itiraf etmek zorunda kald. Evet, elimdeki tabanca! Hem de dolu. Hayr, konuma! Yerinden de kmldama! Beni sonuna kadar dinleyeceksin. Aley-himdeki komployu sen hazrladn. imdi bunun cezasn ekeceksin! Tabanca sesine benzeyen bir grlt hepsinin de irkilmesine neden oldu. Ama Carrie Lousie, Telalanmayn, dedi. Dardan geldi bu. Bahede bir yerden. Kapal; kapnn arkasndan Edgar tiz bir sesle deli gibi haykryordu. Orada oturmu bana bakyorsun! Bana bakyor ve sanki telalanmam gibi bir tavr taknyorsun! Neden dizst kp benden merhamet dilemiyorsun? Sana sylyorum! Seni vuracam! Seni vurup ldreceim! Ben senin olunum! Herkesten sakladn, aa grdn olun! Beni saklamak istedin! Hatta belki ortadan kaldrmay bile dndn! Casuslarn peime taktn! Yakam brakmadn! Aleyhimde komplolar hazrladn. Bunu sen yaptn, sen, babam. Babam! Ben sadece

bir piim yle deil mi? Sadece bir pi. Beni yalanlarla doldur-dun. Szmona bana sevecen davranyordun. Ama o arada... o arada... sen yaamaya lyk deilsin. Yaamana izin vermeyeceim! Bunu yine iren kfrler izledi. Miss Marple, Miss Bellever'in bir ara, Bir eyler yapmalyz, diyerek salondan ktn farke'tti. Edgar ieride nefes almak iin durdu. Sonra da, leceksin! diye bard. leceksin! Al bakalm, iblis! Al bakalm! Arka arkaya iki el silah atld. Bu seferki grlt baheden deil, kilitli kapnn arkasndan gelmiti. Mildred, Aman Tanrm! Ne yapacaz? diye bard. Odada yuvarlanan bir eyin kardna benzeyen bir grlt oldu. Sonra bunu daha nce olanlardan daha korkun bir ey izledi. Ar hkrk sesleri... Biri Miss Marple'm yanndan geerek kapnn tokman sarsmaya balad. Stepnen Restarick'di bu. Kapy an! Kapy an! Miss Bellever tekrar salona girdi. Elinde bir sr anahtar vard. Soluk solua, unlar dene, dedi. Ayn anda snm olan klar birdenbire yand. Salon o acayip loluktan sonra birdenbire aydnla kavutu. Stephen Restarick, anahtarlar denemeye balad. O bunu yaparken ierideki anahtarn yere dtn duydular alma odasndan hl o delice alama sesi geliyordu. Tembel tembel salona dnen Wally Hudd birdenbire duraklayarak, Ne oldu? diye sordu. Mildred alamakl bir sesle, O korkun gen Bay Serro-coid'u vurdu, dedi. Rica ederim.. Konuan Carrie Louise'di. Ayaa kalkarak alna odasnn kapsna doru gitti. Stephen Resta-rick'i -usulca yana itti. Brak, onunla ben konuaym. Yumuak bir sesle, Edgar.. diye bard. Edgar... Edgar... Ltfen kapy a... Haydi, Edgar. " Anahtarn kilide sokulduunu duydular. Kilit dnd ve kap ar ar ald. Kapy oan Edgar deil, Lewis Serrocold'du. Adam sanki Onun deli olduunu mu dnyorsunuz? Sandmdan daha akll. Zayf, yalanc, vnmeye merakl bir gen. Ama onda yine de insann houna giden bir saflk \ar. Onun kolaylkla etki altnda kalan biri

olduunu sanyorum. Yani sizce biri ona baz tavsiyelerde mi bulundu? Tabii. htiyar Miss Marple bu bakmdan hakl. ok zeki bir ihtiyar o. Ama Edgar'a fikir verenin kim olduunu renmek isterdim. O bunu aklamak istemiyor. Eer bu iin iyzn renebilseydim.. Gel, Lake... Salondaki sahneyi yeniden canlandralm. Durum iyice anlalyor. Mfetti Curry piyanonun banda oturuyordu. Komiser Lake ise gle bakan pencerenin yannda bir iskemleye yerlemiti. Curry szlerine devam etti. Eer alma odasna bakabilmek iin yerimden biraz dnersem, o zaman seni gremiyorum. Lake yavaa yerinden kalkarak usul usul kapdan ktphaneye girdi. Odann btn bu taraf karnlkm. Sadece alma .odasnn kapsnn yanndaki lambalar yanyormu... Hayr, Lake, senin gittiini grmedim. Ktphaneye girdin mi gerisi kolay. Oradaki dier kapdan koridora karsn. Guldbransen'in odasna koup adam vurman ve tekrar buraya dnmen sadece iki dakikan alr. Yine ktphaneden girip pencerenin yanndaki yerine geersin. minenin nnde oturan kadnlarn arkalar sana dnk. Bayan Serrocold urada oturuyor. minenin sanda, alma odasnn kapsna yakn bir yerde. Miss Marple urada. O da alma odasna doru bakyor. Bayan Strete, minenin solunda. O ke ok karanlk. O da dar kp dnebilir. Evet, rim... Yani Stephen Restarick. Tabureden kalkarak duvarn nnden szld ve kapdan kt. Hl piyanonun banda olmadm bir tek kii fdrkedebilir: Gina Hudd. Gina'nn szlerini de unutma. 'Onun daha scnro nereye gittiini bilmiyorum.' Demek katilin Stephen olduunu dnyorsunuz? Curry, Henz katilin kim olduunu bilmiyorum, dedi. Katil Edgar Lawson ya da Lewis Serrocold deil. Bayan Serrocold ya da Miss Jane Marpleda... Ama geri kalanlar... ini ekti. Herhalde katil Amerikal. Elektriin o srada kontak yapmas pek uygun dm. Garip) bir rastlant bu. Ama biliyor musun, buna ramen o gen h<>uma gidiyor. Ama bu da bir delil saylmaz tabii. Piyanonun yanndaki notalara bir gz att. Hin-demith? O da kim? Bu ad hi duymadmd. Eilip eski tip nota sehpasna bakt. te eski paralar. Handel'in Largo'su... htiyar Guldbransen'in zamanndan kalma bunlar. Duraklad. Sararm nota ktlarn elinde

tutuyordu. Ve bunlarn altnda, Chopin'in Preidleri'nin zerinde kk bir otomatik tabanca durmaktayd. Komiser Lake neeyle bard. Stephen Restarick! Curry onu uyard. Hemen bu sonucu karma. Katilin bizim byle dnmemizi istediinden eminim. On Be Miss Marple merdivenleri trmanarak Bayan Serrocold'un yatak odasnn kapsn vurdu. Girebilir miyim, Carrie Louise? Tabii Jane'ciim. Carrie Louise tuvalet masasnn bana gemi, gmms salarn fralyordu. Omzunun zernden bakt. Polisler iin mi? Birka dakikayFkadar hazr olurum. yisin ya? Tabii. Jolly yatakta kahvalt etmem iin srar etti. Gina se sanki lmn eiindeymiim gibi ayaklarnn ucuna basarak odaya girdi. nsanlar Christian gibi birinin lmnn yal biri iin fazla sarsc bir ofay olmadn anlamyorlar. nk bu yaa gelinceye kadar hayatta her eyin olabileceini reniyorsun. Olaylarn o kadar nemli olmadklarn da... Miss Marple, Eveeet... diye mrldand. Sen de ayn ekilde dnmyor musun, Jane? Ben senin de ayn fikirde olacan sanyordum. Miss Marple ar ar, Christian bir cinayete kurban gitti, diye cevap verdi. Evet... Ne demek istediini anlyorum. Bunun nemli olduunu mu dnyorsun? Sen dnmyor musun? Carrie Louise ksaca, Christian iin nemli deil, dedi. Onu ldrm olan kimse iin nemli. Onu kimin ldrdn biliyor musun? Bayan Serrocold akn akn ban sallad. Hayr... Bu konuda hibir fikrim yok. Nedeni bile tahmin edemiyorum. Herhalde onun bir ay nce buraya yapt ziyaretle ilgili. O srada evde kimler vard? Her zamanki kimseler... Alex de Londra'dan gelmiti. Ah, evet... Ruth da buradayd. Miss Marple, Ruth, diye dnerek iini ekti. Carrie Louise, Hepiniz de benden bir ey saklyorsunuz, Jane Marple hafife irkildi. Neden byle sylyorsun? Saklyorsunuz da ondan. Jolly'nin bundan haberi yok. Ama dierleri birlik. Lewis bile. Ben kahvalt ederken geldi ve ok garip bir

biimde davrand. Kahvemden iti... Hatta kzarm ekmekie biraz reel biie yedi. ok tuhafma gitti. nk . yle deil mi? o hep ay ier ve reelden de hi holanmaz. Herhaide akl o srada bir eye taklm ve kahvalt etmeyi unutmutu. Sk sk yemek yemesini filan unutuverir. Ayrca ok endieli ve dnceli bir hali de vard. Miss Marple, Cinayet;.. diye balad. Carrie Louise abucak, Biliyorum, dedi. Korkun bir ey bu. imdiye kadar byle bir olaya hi karmamtm. Ama senin byle eylerle ilgin oldu, deil mi, Jqne? Miss Marple itiraf etti. Evet... Biraz oldu. Ruth syledi bunu bana. Carrie Louise dalgn bir tavrla konumutu. Ne dnyorsun, ekerim? Bayan Serrocold ryadan uyanm gibi hafife glmsedi. Gina'y... Ve senin Stephen Restarick hakknda sylediklerini... Gina pek eker bir kz ve aslnda WalIy'i seviyor. Bundan eminim. Miss Marple sesini karmad. Gina gibi kzlar biraz yaramazlk etmekten holanrlar. Carrie Louise deta yalvarr gibi konuuyordu. Gen olduklar iin glerini iyice hissetmek isterler. Aslnda normal bir eydir bu. Tabii biz Gina'nn Wally Hudd gibi bir genle evleneceini hi sanmyorduk. Normal artlar altnda yle bir genle tanamazd bile. Ama Wal!y'!e tant ve onunla evlendi. Herhalde Gina ne yaptn biliyor. Miss Marple, Herhalde, dedi. Gina'nn mutiu olmas gerekir. Bu ok nemli. Yal kz arkadana merakla bakt. Herkesin mutlu olmas nemfi... A, tabii. Ama Gina'nn durumunun bir zellii var. Annesi... yani Pippa'y evlat edindiimiz zaman kocamla bunun bir deney olduunu ve mutlaka baarya erimemiz gerektiini dndk. nk Pippa'nn annesi... Miss Marple sordu. Pippa'nn annesi kimdi? Carrie Louise, Eric'le bunu kimseye aklamamaya karar vordlk. Pippa da annesinin kim olduunu bilmezdi. Mlss Marple srar etti. Ben bunu renmek isterdim. Bayan Serrocold duraksayarak arkadana bakt.

htiyar kz, Bunun nedeni basit bir merak deil, diye aklad. Ben... ey... benim bunu bilmem gerekiyor. Bildiin gibi ben az sk bir kadnmdr. Carrie Louise gemii hatrlayarak gld. Sen hep sr saklamasn bilirsin, Jane. Durumu... Dr. Galbraith de biliyor. Cromer Piskoposu da. Ama bakasna aklamadk. Pippa'nn annesi Katherine Eisworth'du. Elsworth? Kocasn arsenikle zehirleyen kadn deil mi? ok nl bir vakayd o. Evet. Arsenii sinek ktlarn slatarak elde etmiti. Evet. Ama bildiin gibi kadnn katil olduu da kesinlikle anlalmamt. Kocas arsenik imeye meraklyd onun. Tabii o zamanlarda byle vakalar pek iyi anlayamyorlard. Ama sinek ktlarn slatan o... Biz, ahitlik eden hizmeti kzn kadna dman olduuna inan/yorduk. Demek Pippa onun kz? Evet. Eric'le ben kza yeni bir ans tannmasn istedik. Ona bir ocua gereken her eyi verecektik. Sevgi, ilgi, zen. Bu konuda baarl da olduk. Pippa... dnyann en tatl, en mutlu insanyd. Miss Marple uzun bir sre hi bir ey sylemedi. Sonunda Carrie l ouise tuvalet masasndan dnd. Ben hazrm artk. stersen mfettie benim oturma odama kmasn syle. Onun buna bir itiraz olacan sanmyorum. Mfetti Curry, Carrie Louise'i dikkatle szd. Yal kadn ince bir kumotan yaplm, uzun etekli siyah bir elbise giymiti. Gmms salarn evreledii pembe beyaz yz her zamankinden daha ufak duruyordu. Bayan Serrocold'da mfettiin iine dokunan bir zayflk, bir narinlik vard. Artk Curry herkesin bu kadna neden o kadar bal olduunu anlyordu. Carrie Louise, Mfetti Curry'nin sorduu sorulara tereddtsz cevap verdi. Iklarn snmesi, kocasyla Edgar'n kavgas, duyduklar silah sesi.,.. Size' tabanca evin iinde atlm gibi gelmedi mi? Hayr. Dardan geldiini sandm. Egzos sesi olabileceini dndm. Kocanzla Edgar Lawson tartrlarken herhangi biri atondan kt m?

Wally sigortalara bakmaya gitmitr. Miss Bellever de he-men onun arkasndan bir ey almaya gitti ama bunun ne olduunu unuttum. SaJondan baka kim kt? Baka kimsenin ktn sanmyorum. Bunu kesinlikle bilebilir misiniz. Bayan Serrocold. Kadn bir an dnd. Hayr... Bilemem... alma odasndaki kavgaya dalmtnz sanirm? Evet. eride olacaklardan korkuyordunuz. . Hayr, hayr. Bunu syleyemem. eride bir ey olacan sanmyordum. Ama Edgar Lawson'un tabancas vard. Evet. Ve bununla kocanz tehdit ediyordu. Evet. Ama aslnda ona bir ey yapmak niyetinde deildi. Mfetti Curry bu sz duyunca daha nce olduu gibi yine biraz sinirlendi. Demek Bayan Serrocold'da onlardand... Bundan emin olamazdnz k:. Ama ben yine de emindim. Edgar'n rol yaptn sezmitim. Aslnda ocuk o. Kendini cretli, mitsiz bir kahraman gibi gryor. Gln bir ekilde dramatik tavrlar taknyor. Kendini romantik hikayelerdeki hakszla urayan karakterlere benzetiyor. Onun tabancann tetiini hibir zaman ekmeyeceinden emindim. Ama Edgar tetii yine de ekti, Bayan Serrocold. Carrie Louise glmsedi. Bence silah kazara patlad. Mfetti Curry yine sinirleniverdi. Bu bir kaza deildi. Edgar Lawson iki e! ate etti. Hem de kocanzn zerine doru. Kurunlar Bay Serrocold'un hemen yanndan geti. Carrie Louise aalad. Sonra da yznde ciddi bir ifade belirdi. Buna inanamam. Evet,.. Mfettiin itiraz etmesine izin vermeyerek szlerine abucak devam etti. Siz sylediinize gre bunun doru olduunu kabul etmem gerekir. Ama bana yine de bu olayn basit bir aklamas varm gibi geliyor. Belki bunu bana Dr. Maverick anlatabilir. Curry sert bir sesle, Evet, dedi. Dr. Maverjck bunu size gerekten anlatabilir. Dr. Maverick her eyi aklayabilir zaten. Bundan eminim. Carrie Louise beklenmedik bir ey syledi. Burada yaplan eylerin ounun size anlamsz ve gln geldiini biliyorum. Ve psikiyatri uzmanlar da bazen insann sinirine dokunurlar. Ama bildiiniz gibi,

almalarmzdan sonu alyoruz. Baarszlklarmz oluyor. Ama baarya da eriiyoruz. Yapmaya altmz her ey deer... Bana inanmayacaksnz ama Edgar aslnda kocama ok baldr. Lewis'in babas olduuna dair o gln yalan uydurdu. nk aslnda Lewis gibi bir babas olmasn ok istiyor. Yalnz anlayamadm, onun birdenbire iddete bavurmaya kalkmas. Son zamanlarda o kadar iyiydi ki. Baya normallemiti, diyebilirim. Zaten aslnda bana o daima normal gzkt. Mfetti bu konuda tartmaya kalkmad. Edgar Law-son'un elindeki tabanca torununuzun kocasnnm. Herhalde Edgar bunu Wally Hudd'un odasndan almt. imdi bana syleyin. Bu silah daha nce grm mydnz? imdi ovucunda kk siyah otomatik tabanca vard: Carrie Louise tabancaya bakt. Hayr, grdm sanmyorum. Bunu nota sehpasnda buldum. Tabancayla son zamanlarda ate edilmi. Durumu inceleyecek vakit bulamadk. Ama Bay Guldbransen'i bu tabancayla vurduklarndan hemen hemen eminim. Carrie Louise kalarn att. Bunu nota sehpasnda buldunuz yle mi? ok eski notalarn altnda. O paralarn yllardan beri alnmam olduklarndan da eminim. Demek tabanca oraya saklanm? Evet. Dn gece piyanonun banda kim oturuyordu? Stephen Restarick tabii. Piyano alyor muydu? Evet. Acayip, hznl bir para alyordu. Piyano almaktan ne zaman vazgeti, Bayan Serrocold? Ne zaman m vazgeti? Bunu bilmiyorum. Ama vazgeti deil mi? Kavga srasnda paraya devam etmedi herhalde? Hayr. Mzik hafifleyip sustu. Bay Restarick tabureden kalkt m? Bilmiyorum. Stephen'in alma odasnn kapsna yaklap anahtarlar denemeye balayncaya kadar ne yaptn bilmiyorum. Stephen Restarick'in Bay Guldbransen'i vurmas iin bir neden var myd? Hibir neden yoktu. Kadn dnceli bir tavrla ekledi. Onun Christian' ldrdn sanmyorum.

Guldbransen onun aleyhinde bir ey renmi olabilirdi. mknsz... Curry az kalsn kendini tutamayp, Domuzlar da uabilirler belki, ama onlarn ku olduklarn kimse iddia edemez, diyecekti. Bykannesinin pek sevdii bir ata szyd bu. Miss Marple bu sz herhalde bilir, diye dnd. Carrie Louise geni merdivenlerden hole iner inmez ayr ayr taraflardan kii ona doru gitti. Gina uzun koridordan. Miss Marple ktphaneden. Juliet Bellever byk salondan... lk konuan Gina oldu. Gen kadn heyecanla, Hayatm! diye bard. yisin ya? Polisin seni sktrmadn, tehditler savurmadn umarm. Ne mnasebet, G'na. Aklna nerden geliyor bunlar? Mfetti Curry ince dnceli ve irin bir adam. Miss Bellever, yle olmas da gerekir... dedi. Carrie, bak sana bir paket geldi... Yal kadn, Onu ktphaneye getir, diye cevap verdi. Drd birden ktphaneye girdiler. Bayan Serrocold bir koltua yerletirdikten sonra makasla paketin sicimlerini kesti. inde srma kurdeleli gayet k bir kutu vard. Carrie Louise gld. Biri benim doum gnm olduunu sanyor galiba. Kurdeleyi syrarak kutuyu at. erdeki ikolatalarn stne bir kart konmutu. Yal kadn zerindeki yazy okudu. Alex' den sevgilerle. Yznde hayret dolu bir ifade belirmiti. Alex' in bana postayla ikolata gndermesi pek garip. Miss Marple endielenmeye balamt. abucak, Bir dakika. Carrie Lomse, diye atld. Hemen yeme. Arkada akn akn ona bakt. Sizlere ikram edecektim. Hemen etme. Ben soruncaya kadar bekle. Gina, Alex evde mi? Gen kadn abucak, Alex biraz nce salondayd, diye cevap verdi. Kapya koarak Alex'e seslendi. Bir dakika sonra Alex kapda belirdi. Carrie Louise'ciim... Demek kalktn? yisin ya? lerleyerek Bayan Serrocold'u efkatle iki yanandan pt. Miss Marple, Carrie Louise size ikolatalar iin teekkr etmek istiyordu, dedi. Alex hayretle kalarn kaldrd. Hangi ikolotalar? Carrie Louise, Bu ikolatalar ite, dedi. Ama ben sana ikolata yollamadm ki, hayatm. Miss Bellever bard. Kutuda senin kartn var. Alex eilip

bakt. Gerekten yle. te bu ok garip... O ikolatalar ben yollamadm. Miss Bellever, Ne biim i bu?.. dedi. Gina ikolatalar inceliyordu. Hepsi de pek nefis duruyor. Bak bykanne... Ortadokiler senin sevdiin likrl ikolatalardan. Miss Marple yumuak ama kesin bir hareketle kutuyu ald. Hibir ey sylemeden odadan karak Lewis Serrocold'u bulmaya gitti. Biraz zamann ald bu. nk Bay Serrocold kolejde. Dr. Maverick'in odasndayd. Yal kz kutuyu masaya brakarak olanlar anlatt. Le/vis'in yznde birdenbire sert bir ifade belirdi. Doktorla birlikte ikolatalar teker teker kararak incelediler. Dr. Maverick, Yanlmyorsam u kenara ayrdklarm pheli... Bakn alttaki ikolata tabakas hi dzgn deil. imdi bunlar tahlil ettirmeli. Miss Marpie, nanlacak gibi deil! diye bard. Evde herkes zehirienebilirdi. Lewis ban sallad. Yz hl bembeyaz ve sert ifadeliydi. Evet. Bu kimse hain... hibir eye aldrmayan... Birdenbire sustu. Dikkat ederseniz ayrdmz ikolatalarn hepsi de likrl. Yani Carrie'nin sevdii cinsten. Bundan da bu kiinin karm hakknda bilgisi olduu anlalyor. Miss Marple usulca, Eer phe ettiiniz gibi bu ikolatalarn iinde zehir varsa, dedi. O zaman korkarm Carrie Louise'e durumu sylemek zorunda kalacaz. Dikkatli davranmas gerekiyor. Lewis iini ekti. Evet... Kanm birinin kendisini ldrmek istediini bilmeli. Ama Carrie buna inanamayacaktr. On Alt Hey, gen bayan! Ortalkta iren bir katilin dolat ve byk hanm zehirlemeye alt doru mu? Gina bu bouk fslty duyunca irkildi. Gen kadnn st ba boya iindeydi. Yardmclaryla birlikte tiyatro dekorlar hazrlayp duruyordu. imdi bu soruyu soran da kendisine yardm eden delikanllardan, biriydi. Gina'ya kilitleri telle nasl aabileceini reten Ernie. ocuun gzleri merak ve heyecanla parlyordu. Gina fkeyle, Bunu da nereden kardn? dedi. Ernie bir gzn krpt. Haber btn yatakhaneleri dolat bile. Ama bize inann, bu ile hibirimizin ilgisi yok. Kullanlan hangi zehirmi? Neden sz ettiini bilmiyorum, Ernie.

ocuk tekrar gzn krpt. yle ya! Bu ii Bay Alex'in yaptn sylyorlar. ikolatalar Londra'dan o getirmi. Ama bence yalan bu. Bay Alex yle bir ey yapmaz. Gina, Tabii yapmaz, diye cevap verdi. Buras da amma da heyecanl bir yer olmaya balad. Dn ihtiyar Guldbransen'i temizlediler. Bu gn de zehire merakl bir katil ortalkta dolayor. Size ihtiyar Guldbransen'in nasl ldrldn anlataym m? Senin bu konuda hibir ey bilmediinden eminim. Hah! Ya ben dn gece dar km ve o srada bir eyler grmsem? Dar nasl kabilirdin? Saat yediden sonra kolejin btn kaplar kilitleniyor. Ben istediim zaman dar kabilirim. Kilitlerin benim iin hibir nemi yoktur. Gina homurdand. Yalan sylemekten vaz gesen, Ernie. Yalan syleyen de kim? Sensin tabii. Yalan syleyip vnyorsun. Polis bana dn gece grdklerimi sormaya geldii zaman yalan syleyip sylemediimi anlarsnz: E, peki ne grdn bakalm? Ernie, Ya? dedi. B'lmek istersiniz deil mi? Gina ona doru atld, ama ocuk abucak kat. Ayn anda Stepnen tiyatronun br tarafndan Gina'nn yanma geldi. Birlikte ar ar eve doru yrmeye baladlar. Gina, Hepsi de bykannemle ikolata hikyesini biliyorlar, dedi. ocuklar: kastediyorum. Bunu nasl renmiler bilmem. Dedikodu kulaktan kulaa yaylmtr. A!ex'in kart iini bile duymular... Stepnen, aslnda kart kutuya koymalar aptallkt. Alex nasl olsa buraya gelecekti. Evet... Ama onun geleceini kim biliyordu? Aabeyim son dakikada karar vermi ve telgraf ekmiti. Herhalde kutu o srada postaya verilmiti bile. Eer aabeyim gelmeseydi, o zaman kutudaki kart ie yarayacakt. nk Alex, Carrie'ye zaman zaman ikolata yollar. Bir an durdu. Benim asl anlayamadm... Gina onun szn kesti. Bykannemi neden zehirlemek istesinler? Bunu syleyecektin deil mi? Akl alacak bir ey deil. Herkes ona baylyor.

Stephen cevap vermedi. Gina abucak ona bakt. Senin ne dndn.'.! biliyorum, Stephen. Acaba? Wally'nin bykannemi hi sevmediini dnyorsun. Ama Wally hi kimseyi zehirlemez. Gln bir dnce bu.

Sadk e! Bu sz kmseyerek syleme ltfen! Kimseyi kmsemek istemedim. Sen aslnda gerekten sadk bir esin. Bu yanna hayranm. Ama sevgiH Gina, bu byle devam edemez. Bunu da bilmen gerekir. Ne demek istiyorsun, Stepnen? Ne demek istediimi pekl biliyorsun. WalIy'le sen birlikte olacak insanlar deilsiniz. Bu evliliin devam etmesi imknsz. Bunu Wally de biliyor. Pek yaknda birbirinizden ayrlacaksnz. Ondan sonra ikinizin de daha mutlu olacandan eminim. Gina, Budalalk etme, dedi. Stephen gld. Haydi, haydi. Birbirinize pek uyduunuzu ve Wally'nin burada ok mutlu olduunu iddia edemezsin ya. Gina bard. Onun nesi var bilmiyorum! Btn gn somurtuyor. Konumuyor bile. Bu konuda ne yapacam kestiremiyorum. Neden burann zevkini karmyor? Bir zamanlar onunla yle elenirdik ki! Yaptmz her ey bize elenceli gelirdi. Ama Wally artk ok deiti. nsanlarn bu kadar deimeleri normal mi? Ben deiiyor' muyum? Hayr, Stephen'ciim. Sen hep aynsn. Tatillerde senin peinde nasl dolardm, hatrlyor musun? Senin bir ba belas olduunu dnrdm. skc kk Gina... Ama durum tmyle deiti artk. Beni istediin duruma getirdin. Gina, Ahmak! diye bard. Sonra da hzl hzl konumaya devam etti. Ne dersin? Ernie yalan m sylyordu acaba? Bana dn gece siste dolatn ve cinayet konusunda baz eyler bildiini ima etti. Doru olabilir mi acaba? Hi sanmyorum. Ernie'nin vnmeye ne kadar merakl olduunu bilirsin. Evet bHiyorum ama... Konumadan yan yana yrmeye devam ettiler.

Batmakta olan gne evin bat cephesini aydnlatyordu Mfetti Curry, Stongates'e doru bakmaktayd. Arabanz dn gece burada m durdurdunuz? Alex Restarick biraz geri ekildi. Eh, hemen hemen... Curry etrafn dikkatle szd. Sonra da, Doddgett! dedi. Polis memuru Doddgett hazr bekliyordu. Birdenbire ileri atlarak komaya balad. im alan aprazlamasna aarak eve doru gitti. Birka dakika sonra ja pencerelerden birindeki bir perde iddetle oynad. Sonra Doddgett tekrar bahe kapsnda belirdi ve onlarn yanna doru kotu. Bir lokomotif gibi puflayp duruyordu. Mfetti Curry elindeki kronometreyi durdurdu. ki dakika, krk iki saniye. Byle eyler uzun srmyor. yle deil mi? Sanki havadan sudan sz ediyormu gibi bir tavr taknmt. Alex, Ben sizin memur kadar hzl koamam, diye cevap verdi. Hesapladnzn benim hareketlerim olduunu varsayyorum tabii. Ben sadece cinayeti kolaylkla ilemi olabileceinizi gstermeye alyorum. te o kadar, Bay Restarick. Henz kimseyi suladm yok. Alex Restarick nazik nazik Doddgstt'e dnd. Polis hl soluk soluayd. Ben sizin kadar hzl koamam. Ama formumun sizden iyi olduunu sanyorum. Doddgett, Geen k bronit geirdim de... dedi. . Alex mfettie bakt. Beni artmaya, tepkilerimi anl-maya alyorsunuz. Biz sanatlarn ok duyarl insanlar olduklarn da unutmayn... Sesinde alayc bir ifade bolirmitl, Ama ciddi konualm. Benim btn bunlarla bir ilgim olduuna inanmyorsunuzdur umarm. Bayan Serrocold'a zehirli ikolata gndermeye kalksaydm, herhalde kutuya kartm koymazdm. Bizim byle dnmemizi istemi olabilirsiniz. ifte blf diye de bir ey vardr. Bay Restarick. Ah, anlyorum. Ne zekisiniz. Ha, aklma gelmiken. O ikolatalar zehirli miymi? Evet, en stteki sekiz vine likrl ikolata zehirliydi. lerinde akonit vard. Akonit benim sevdiim zehirlerden deildir, mfetti bey. Benim kurara kar zaafm vardr. Kurarn kana karmas gerekir, Bay Restarick. Mide yoluyla bir etkisi olmaz. Alex hayran hayran ona bakt. Polislerimiz de ne kadar bilgili.

Mfetti Curry yan yan gen adam szd. Alex Resta-ricklin elmack kemikleri hafife kk, kulaklarnn ular da sivriydi. Hi ngilize benzemiyordu. Gen adamn gzlerinde muzip bir prlt vard. Alex Restarick'in ne dndn de anlamak kolay deildi. Curry, kafal bir adam, diye dnd. Kardeinden ok zeki. Annesi Rusmu... Ruslar hi sevmem Alex Restarick, Guldbransen'i ldrm olsayd pek memnun olurdum. Ama ne yazk ki, onun katil olduunu hi sanmyorum. Doddgett kendini toplamt. Bana emrettiiniz gibi perdeyi oynattm, efendim. Otuza kadar da saydm. Perdenin tepesindeki halkalardan biri kopmutu. Yani orada bir aralk ver. Bu yzden dardan odada k yand grlebilir. Mfetti Curry, Aiex'e, Dn gece o pencereden k szdn grdnz m? Sis yznden evi doru drst gremiyorum ki. Bunu size de syledim. Burada yer yer sis olur. Aralarda aklklar kalr. nscn bir iki dakika iin etrafm grebilir. Bu tarafta yie bir ey olmad iin evi de gremedim, Daha dorusu binann ana blmn... Yakndaki beden eitimi binas sislerin arasndan pek nefis, deta hayali bir atoy-mu gibi ykseliyordu. Size anlattm gibi, 'Limehouse' balesini sahneye koyacam... Mfetti ban sallad. Evet, sylediniz. nsan her eye tiyatro dekoru asndan bakmaya alyor. Hibir ey gerekmi gibi gelmiyor ona. Herhalde,.. Ama bir bakma tiyatro dekorlar da gerek eylerdir, yle deil mi, Bay Restarick'? Ne demek istediinizi pek anlayamadm, mfetti bey? Dekorlar da gerek maddelerden yaplrlar. Bez, tahta, karton, boya. Seyirciyi kandran da kendi gzleridir, sahnedeki eyler deil. Dediim gibi o dekorlar gerektir. Kuliste olduu kadar sahnenin dier tarafnda da, Alex ona bakakald. Bitiyor musunuz, ok derin ve zekice bir sz bu. Aklma bir ey geldi. Yeni bir bale iin bir fikir mi? Hayr, hayr, baleyle ilgisi yok bunun... Mfetti bey, acaba hepimizde aptallk m ettik? Mfettile Doddget im alandan eve doru gittiler. Alex ayak izleri aryorlar, diye dnd. Amc! yanlyordu. Polis daha erkenden ayak

izlerini atam, ama geCe iddetli yamur yad iin hibir ey bulamamt. Alex ar ar' akl dklm yoldan ilerledi. Aklna yeni gelen bu fikri inceliyordu. Gelgelelim ln kenarnda dolaan Gina'y grnce her eyi unuttu. akll yoldan koarak hemon gen kadnn yanna indi. u iren binay ortadan kaldrabjiseydik, 'Kuu Gl' isin ok gzel bir dekor olabilirdi. Gzlerini ksmt. Sen do Kuu Kz rolne kardn, Gina. Ama dorusunu istersen, sen aslnda daha ok Kar Kraliesine benziyorsun. Zalim, istediini yapmaya kararl, merhamet ve efkati olmayan bir kadn. Gina'cm sen tam kadnsn! Dilin ne kadar sivri, Alex'ciim. .Beni kandramadn iin mi sylyorsun bunu? Hayatndan pek memnunsun deil mi, Gina? Kendini de pek beeniyorsun. Hepimizi istein hale soktun. Ben, Stephen, o iriyar saf kocan. Samalyorsun... Hi de samalamyorum. Stephen sana k. Ben de sana m. Ve Wally son derece mutsuz. Bir kadn bundan baka daha ne isteyebilir? Gina ona bakarak gld, Alex abucak ban sallad. Yine drst bir yann olduunu grerek seviniyorum. Bu senin latin karakterin. Erkeklerin seni ekici bulduklarndan haberin yokmu gibi bir tavr taknmak zahmetine katlanmyorsun. Sana balandklar zaman da k olmalar houna gidiyor deil mi, zalim Gina? O biimsiz sska Edgar Lawson'un bile. Gina gzlerini ona dikmiti. Alak, ciddi bir sesle, Bu ok uzun srmyor... dedi. Kadnlar bu dnyada erkeklerden ok daha fazla sknt ekiyorlar. Daha zayf durumdalar. ocuk dnyaya getiriyorlar ve onlara ok ok balanyorlar. Gzellikleri bozulur bozulmaz sevdikleri erkekler onlara aldrmyorlar artk. Kadnlar ihanete uruyor, terkediliyor ve bir kenara itiliyorlar. Erkekleri sulu bulmuyorum. Ben de ayn eyi yapardm. Yal, irkin ve hastalkl kimselerden hi holanmam. Dertlerini anlatp szldananlardan da. Edgar gibi gln bir tavrla bbrle-ne bbrlene etrafta dolaan, nemli ve deerli bir insan tavrlar taknanlardan da yle. Hain olduumu sylyorsun. Hain bir dnya bu! Er ge bana kar da zalimlik edecek. Ama imdi gencim, gzelim ve erkekler beni beeniyorlar. O tatl, scak ifadesiyle glmsedi. Dikeri prl prld. Evet, bu houma gidiyor, Alex. Neden gitmesin?

Alex, Neden gitmedin? dedi. Ben sadece senin bu konuda ne yapacan renmek istiyorum. Benimle mi evleneceksin, yoksa Stephen'le mi? Ben WalIy'le evliyim. Geici olarak. Her kadn evlenme konusunda bir kez hata yapmaldr. Ama bunun izerinde durmaya da gerek yok. Piyesi tarada denedin artk, imdi eseri Lonqra'ya getirmenin zaman. Ve sen Londra'dasn yle mi? Hi kukusuz. Benimle evlenmeyi gerekten istiyor musun? Seni evli bir adam olarak dnemiyorum. Evlenmekte srar ediyorum. Bence ak maceralar modas* gemi eylerdir. Pasapc>rt ve oteller bqkmndan bir sr glkler kar. Ancak baka are bularrazsam bir kadn metres olarak alabilirim. Gina'nn tatl, taze kahkahas etrafla yankland. Beni ok. elendiriyorsun, Alex. Ba meziyetim de :)U. stepnen ber,den ok daha yakkl. ok ho ve son derec heyecanl bir tiP. Tabii kadnlar da byle eylere baylrlar. Ama ev hayatihda yle heyecanlar insan yarar. Benimle srecein yaam ok elenceli olacak, Gina. Bana lgncasna Qk olduunu Sylemeyecek misin? Bu doru olsa bile sana byle bir aklamada bulunacak deilim. Bunu sylesem, senin lehine, benim aleyhime bir puan kaydetmek zorunda kalnz. Hayr, ben sadece sana ciddi bir ekilde evlenme teklif edeceim. Gina glmsedi. Bjnu dnmeliyim. Tabii. Zaten nce Waliy'nin strafc)ma bir son vermen gerekiyor. Ona ok acyorum. Seninle evli olmak ve buraya kadar srklenmek, bu evin iyilikseverlik dolij o ar havasn solumak cehennem azabndan farksz olmal. Ne ktsn, Alex! Kt ama anlayl bir adamm. Gina, Bazen, dedi. WalIy'nin beni hi sevmediini dnyorum. Benim farkmda bile deil. Demek onu bir sopayla drtkledin ve o buna aldrmad. Ne kzlacak ey! Gina birdenbire elini kaldrd gibi Alex'in yzne mthi bir tokat indirdi.

Alex bard. yle mi? Ani bir hareketle gen kadn kollarnn arasna ald. Dudaklar Gina'nn dudaklarn buldu. Gen kadn bir an onunla savamaya alt, sonra kendini brakt. Gina! ; Gen kadnla Alex telala birbirlerinden ayrldlar. Mildred Strete .onlara kinle bakyordu. Yz kzarmt, dudaklar titriyordu. Boulur gibi konumaya balad. ren... ren... Seni ahlksz yaratk! Tpk annene benziyorsun... Kt kan var sende... Sen yalnz zina deil, ayn zamanda cinayet de iledin. Tabii ya! Ben her eyi biliyorum. Ne biliyorsun? Gln olma, Mildred Teyze! Tanrya ok kr, senin teyzen filan deilim! Aramzda hibir kan ba yok. Ah, sen annenin kim olduunu, onun nereden geldiini bile bilmiyorsun. Ama benim annemin ve babamn kim olduunu pekl biliyorsun. Onlar nasl bir ocuu evlat edinirlerdi dersin? Mutlaka bir katilin ya da fahienin kzn. te ailen byle insanlard. Ama annemle babam kt kann er ge ortaya kacan bilmelilerdi. Ama herhalde talyan tarafna ektiin iin zehir kullanmay tercih ediyorsun. Bana byle szler sylemek cesaretini nereden buluyorsun? Ben sana her istediimi syleyebilirim. Birinin annemi zehirlemeye kalktn inkr edemezsin herhalde? Bunu yapabilecek kim var? Annem lnce kim byk bir servete konacak? Sen tabii Gina! Polisin bu noktann zerinde durmadn da sanma. Ivlildred hl titriyordu. Hzla uzaklat. Alex, Patolojik bir vaka, dedi. Tam anlamyla patalojik. lgi ekici bir durum bu. nsan lm olan sayn Rahip dan pheleniyor... Belki adam din yznden birtakm baskl altndayd... Ne dersin? Yoksa iktidarsz myd? ren iren konuma, Alex. Ah, bu Mildred'den yle nefret ediyorum ki! Nefret Ediyorum! Nefret ediyorum! Gina yumruklarn skt. fkeyle titriyordu. Alex, Allahtan orabnn iinde bir haner yok, diye mrldand. Eer olsayd sevgin Bayan Strete bu cinayet konusunu bir kurbann asndan renmi olurdu. Sakin ol, Gina, talyan operalarndaki kadnlar gibi dramatik tavrlar taknma yle. Bykannemi zehirlemeye kalktm nasl syleyebilir? Amq hayatm, biri Carrie Louise'i zehirlemeye kalkt. Nedeni asndan senin de stnde durabilirler.

Alex! Gina zntyle gen adama bakakald. Polis byle mi dnyor? Polisin ne dndn tahmin etmek ok zor... Onlar fikirlerini kimseye aklamyorlar. Aslnda aptal da deiller. Ha, aklma geldi... Nereye gidiyorsun? Bir fikrimi incelemeye... On Yedi SBiri beni zehirlemeye mi alyordu? Carrie Louise'in sesinde hayret ve inanmazlk vard. Biliyor musun... Ben buna inanamam. Gzlerini yar kapad. Lewis efkatie, Sana bunu aklamamay tercih ederdim, sevgilim, dedi. Kadn dalgn denilecek bir tavra elini ona uzatt. Lewis bu eli skca tuttu. Yaknda oturan Miss Marple anlayl bir tavrla ban sallad. Carrie Louise, gzlerini at. Bu gerekten doru mu, Ja-ne? Korkarm doru, ekerim. O halde her ey... Carrie Louise sustu. Sonra, Ben hep neyin gerek olduunu, neyin olmadn bildiimi sanrdm, diye devam etti. Bu geree benzemiyor ama aslnda yle... Ama bana byle bir ey yapmak kim isteyebilir?.. Bu evde kimse beni ldrmeyi dnmez ki... Sesinde hl hayret vard. Lewis, Ben de yle sanyordum... Yanlmm, dedi. Durumu Christian biliyordu demek? imdi anlalyor. Lewis sordu. Ne anlalyor?.. Carrie Louise, Christian'n hali tavr ok tuhaft, dedi. Her zamanki gibi deildi. Benim iin zlyormu gibi bir hali vard. Sanki bir aklamada bulunmak istiyor ama kendini tutuyormu gibi... Sonra bana kalbimin salam olup olmadn da sordu. Belki bana bir ima etmeye alyordu. Ama neden her eyi ak ak sylemedi... Bylesi daha iyidir. Senin zlmeni istemiyordu, Carrie. zlmek mi? Ama neden?.. Ah, anlyorum. Kadnn gzleri irileti. Demek sen buna inanyorsun? Ama yanlyorsun, Lewis. ok yanlyorsun. Bundan emin olabilirsin. Lewis gzlerini ondan kard.

Bayan Serrocold ksa bir sessizlikten sonra, ok zgnm, dedi. Ama son zamanlarda olanlarn doruluuna kesinlikle inanamam. Edgar'n sana ate etmesi. Gina ve Stepnen. O gln ikolatalar. Hayr hibiri de doru deil bunlarn. Kimse sesini karmad. Carrie Louise Serrocold iini ekti. Galiba uzun sre gereklerle ilgim olmadan yaadm... Rica ederim, yalnz kulmtn istiyorum... Dnmem ve anlamaya almam gerekiyor.,, Miss Marple byk merdivenlerden indii zaman Alex kemerli kapnn yannda duruyordu. Gen adam abartmal bir tavrla elini sallad. Byk salonun sahibiymi gibi memnun bir tavrla, Buyurun, buyurun, dedi. Ben de dn geceyi dnyordum. Jane Marple'n peinden gelmi olan Lewis Serrocold holden ilerleyerek alma odasna gitti. Ve kapy da skca kapatt. Miss Marple bask altnda tutmaya alt bir heyecanla, Cinayeti gzlerinizin nnde canlandrmaya m alyorsunuz? diye sordu. Efendim? Alex kalarn atarak ona bakt. Sonra, Ha, o mu? dedi. Hayr... Ben btn olaya deiik bir adan bakyordum. Burasn bir tiyatrocu gzyle inceliyordum. Yani buras gerek deil de yapma bir yer... Buraya gelir misiniz? uray bir sahne olarak dnn. Iklandrma, klar. Oyuncular. Dardan sesler. Cok ilgi ekici deil mi? Bu benim fikrim deil. Bu fikri bana mfetti verdi. Bence o zalim bir adam. Bu sabah beni korkutmak iin elinden geleni yapt. Peki, korkutabildi mi? Bundan emin deilim. Alex mfettiin kronometreyle yapt denemeyi anlatt. Ama zaman yle artc bir eydir ki. nsan bir eyin ok vakit aldn sanr. Ama aslnda yle deildir tabii. Miss Marple, Doru, dedi. Sonra da seyircileri temsilen salonun baka tarafna gitti. Bir yandan da, ama diye dnyordu. Dn gece hi seyirci yoktu... Daha dorusu salondakile^ rin hepsi de bu tarafa arkalarna dnmlerdi... Odadan kp Guldbransen'in odasna komak, onu vurduktan sonra tekrar buraya dnmek ne kadar zaman alrd?.. Carrie Louise kocasna, Demek sen buna inanyorsun, ama yanlyorsun... dedi. Ne demek istiyordu acaba? Alex'in sesi onu dald dncelerden uyandrd. Mfet-tiinki gerekten zeki bir szd. Yani dekorun bir bakma gerek olduunu iddia

etmesi. Tahta, bez, karton ve boyadan yaplm dekorlar... Mfetti, 'Seyircileri kendi gzleri yanltr,' dedi. Doru bu. Miss Marple dalgn dalgn mrldand. Tpk illsyonistler gibi. Buna halk arasnda, 'El abukluu marifet,' denir sanrm. Stephen Restarick ieri girdi. Biraz soluk saluayd. Merhaba Alex. u Ernie denilen kpek yok mu? Bilmiyorum onu hatrlyor musun? On kinci Gece'yi sahneye koyduum zaman Feste'yi oynayan ocuk mu? Olduka yetenekli... Evet, Ernie yetenekli saylr. Elinden i de geliyor. Dekorlarmzn bir ksmn o yapyor. Ama neyse... Konu baka. Ernie, Gina'ya geceleri usulca kolejden karak etrafta dolatn sylemi. vnmek iin tabii. O arada dn gece de bahede olduunu ve bir eyler grdn aklam. Alex dnd. Ne grm? Bunu aklamayacakm. Aslnda ben Ernie'nin dikkati zerine ekmek iin vndn sanyorum. ok yalancdr. Ama belki sorguya ekilmesi doru ,olur. Alex abucak, Bu ara onun yanna gitme, dedi. Kendisiyle fazla ilgilendiimizi sanmamal. Belki... evet, galiba haklsn. Onunla bu akam konuuruz. Stephen ktphaneye gitti. Miss Marple yine seyircilerin temsilcisi olarak salonda ilerledi. Birdenbire geriye doru bir adm atan Alex Restarick'le arptlar. Yal kadn, zr dilerim, dedi. Alex ona bakarak dalgn dalgn kalarn att. Pardon... Sonra da hayretle, A, siz misiniz? diye mrldand. Miss Marple bu sz pek garip buldu. Alex'le demindenbe-ri konumuyorlar m? A!ex glmsedi. Baka bir ey dnyordum... O Ernie denilen ocuu... ki elini hafife sallad. Sonra birdenbire tavrlar deiti. Salonu geerek ktphaneye girdi. Kapy da arkasndan kapatt. Kapal kapsnn arkasndan birtakm mrltlar geldi. Ama Miss Marple bunlar pek farketmedi bile. Ernie de onu ilgilendirmiyordu. ocuun bir ey grdn sanmyorum. Dn gece belki de dar hi kmad. yle souk, sisli havada bahede ne ii vard? Yal kz, Ernie'yi bir yana brakarak kafasnda beliren o fikri incelemeye alt. Alex, Mfetti Curry'nin szlerini anlatrken gelmiti bu aklna. Curry, Alex'in bir ey dnmesine neden olmutu... Miss Marple da aklna bir ey geldiini sanyordu...

Alex Restarick'in durduu yere giderek, gerek bir salon deil, dedi kendi kendine. Buras tahta, bez ve kartondan yaplm bir yer... Bir sahne dekoru bu... Kafasnn iinden birtakm kopuk cmleler geiyordu. llzyon... Seyirciyi kendi gzleri aldatr... El abukluu marifet... Kavanozda balklar... Metrelerle renkli kurdele... Ortadan kaybolan kadnlar... Jane Marple'n bilinaltnda bir eyler kmldand... Bir tablo... Alex'in syledii bir sz... Ona tarif ettii bir ey... Mfettiin kronometresi... Doddgett'in soluk solua kalmas... Miss Marple'n kafasnda bir ey yerini deitirdi ve birdenbire aa kt. Yal kz, A, tabii! dedi. yle olmal... On Sekiz Ah, Wally beni korkuttun! Gina, Wally Hudd tiyatronun glgeleri arasnda belirince hafife irkilerek gerilemiti. Henz gece olmamt. Ama o alacakaranlkta eyalar biimlerini kaybediyor, kbuslara yaraacak bir hal alyordu. Burada ne iin var? Sen tiyatronun yanna bile yaklamazdn. Belki seni aryordum, Gina. nsan seni ou zaman burada bulabilir. yle deil mi? WalIy'nin yumuak sesinde zef bir ima yoktu ama Gina yine de irkildi. Bir i bu. Houma da gidiyor, Boya, bez kokusu, kulisin havas... Bunlara baylyorum. Evet, bunlar senin iin ok nemli. Bunun farkndaym. Syle Gina, sence bu i ne kadar zamanda halledilir? Resmi soruturma yarn ama herhalde on be gn ileriye atlacak. Daha dorusu Mfetti Curry yle syledi. Wally dnceli bir tavrla mrldand. On be gn... An-yorum... hafta diyelim... Ondan sonra zgrz. Ben de kalkp Amerika'ya gideceim. Gina, Ah! diye bard. Ben o kadar acele edemem. Bykannemi brakamam. Sonra iki oyunu sahneye koyacaz... Ben, 'biz' demedim. 'Ben gideceim,' dedim. Gina duraklayarak kocasna bakt. Glgelerin yznden ok iriyar duruyordu Wally... Dev gibi sakin bir adam Wally o anda Gina'ya biraz tehlikeli bir erkekmi gibi geldi. Ona doru eilmiti... Kendisini tehdit mi ediyordu? Yani... Gen kadn duraklad. Yani benim gelmemi istemiyor musun? Yo... yle bir ey sylemedim.

Yani gelmiim, gelmemiim, senin iin bir nemi yok, ylemi? Gina birdenbire fena halde fkelendi. Buraya bak, Gina. Artk seninle ak, ak konumamzn zaman geldi. Evlendiimiz zaman birbirimiz hakknda fazla bir ey bilmiyorduk. Birbirimizin ailesi, evresi hakknda hemen hi bilgimiz yoktu. Bunun nemli olmadn dnyorduk. Bizim iin birlikte elenmekten daha nemli bir ey olamazd. Ama birinci perde sona erdi artk. Ailen beni beenmedi. Belki bunda hakllar. Ben onlara uygun bir insan deilim. Ama burada kalacam, tembel tembel bekleyeceimi ve garip bulduum bu yerde arada srada tamirat yaparak oyalanacam sanyorsan yanlyorsun. Kendi lkemde yaamak ve houma giden bir i yapmak istiyorum. Bence bir kadn, kocalaryla birlikle .o eski gnlerde Batya gidenler gibi olmaldr. Her eye hazr, glklere katlanabilen, yabanc bir lkeyi yadrgamayan, tehlikeye gs geren bir kadn... Belki bylece senden ok fazla ey istemi oluyorum. Ama ben, 'Ya hep, ya hi,' diyenlerdenim. Belki seni evlilie srkledim abucak. Eer yleyse benden kurtulman, kendine yeniden bir hayat kurman daha iyi olur. Artk bu sana kalm bir ey. Eer o sanat ocuklar beeniyorsan, ' bu da senin bilecein bir,ey. Sonuta bu senin hayatn. stediini seersin. Ama ben lkeme dneceim. Gina, ok ktsn, dedi. Ben burada ok eleniyordum. yle mi? Ama ben elenmiyorum. Herhalde sen cinayeti de elenceli buluyorsun? Gina soluunu tuttu. Bu ok haince ve kt bir szd. Chri-tian Daym pk severdim. Birinin bykannemi aylardan beri usul usul zehirlediinden haberin yok mu? Korkun bir ey bu! Sana buradan holanmadm syledim. Burada olanlar da beenmiyorum. kp gideceim. Eer sana izin verirlerse. Seni Christian Daymn cinayeti yznden tutuklamalar ihtimali olduunun farknda deil misin? Mfetti Curry'nin sana baklar hi houma gitmiyor. Onda bir fareyi gzleyen, sivri trnakl, iri peneli bir kedi hali var. ngiliz olmadn ve o gece sigortay tamire kalktn iin suu senin zerine ykacaklarndan eminim. Ellerinde delil olmas gerekir. Gina, inledi. Senin iin korkuyorum, Wally. Bandan beri korkuyorum.

Korkmann bir yarar olmaz. Ellerinde benim aleyhimde bir tek delil bile yok. Sessiz sedasz eve doru yrdler. Gina, Aslnda benim seninle birlikte Amerika'ya gitmemi istediini hi sanmyorum, dedi. IWally Hudd cevap vermedi. Gina ona dnerek ayan yere vurdu. Senden nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! ok ktsn! Zalim, duygusuz bir yaratksn! Ben senin iin elimden gelen her eyi yapaym da... Beni bandan atmak istiyorsun. Beni bir daha grmeyecek olsan bile buna aldrmayacaksn! E, aslnda ben de seni bir daha grmek istemiyorum zaten! Seninle evlenmekle byk aptallk ettim. Stephen ya da Alex'le evleneceim. Ve de seninle evli olduum gnlerdekinden daha mutlu olacam. Sen de Amerika'ya dn. Dilerim iren bir kadnla evlenir ve hayatnn sonuna kadar da strap ekersin! Wally, Gzel, dedi. Artk her ey aa kt. Miss Marple, Gina'yld WalIy'nin birlikte eve girdiklerini grd. Yal kadn Mfetti Curry'nin daha nce Doddgett'le o deneyi yapt yerde duruyordu. Miss Bellever'in arkasnda konumas zerine birden irkildi. yeceksiniz, Miss Marple. Gne battktan sonra buralarda dolayorsunuz... Yal kz uysal bir tavrla Miss Bellever'in yannda yrmeye balad. Hzla eve dndler. Jane Marple, llzyonistlerin yaptklar numaralar dnyordu, diye mrldand. nsan onlar seyrederken hilenin nasl yapldn anlayamyor. Ama sonradan oyun aklannca bunun ne kadar kolay olduunu gryor... Ama dorusu imdi bile hokkabazlarn apkadan kavanozla balklar nasl kardklarn bilmiyorum... kiye Biilen Kadn numarasn hi grdnz m? yle heyecan verici bir ey ki... Hi unutmam on bir yandayken bu numaray grm ve pek holanmtm. Hilenin nasl yapldn da bir trl renemememitim. Geenlerde gazetede bu oyunu olduu gibi aklayan bir yaz vard. Bence bir gazete byle bir ey yapmamal. yle deil mi? Anlalan bu numarada bir deil iki kz oluyormu. Birinin kafas, birinin bacaklar... Tabii insan onun bir kz olduunu sanyor. Ama aslnda iki... Tabii bunun tersi de pekl olur. yle deil mi?

Miss Bellever ona hafif bir hayretle bakt. Miss Marple hi bu kadar dalgn dalgn, anlalmayacak eyler sylemezdi, olly, btn bu olaylar zavallca fazla geldi, diye dnd. Jane Marple szlerine -devam etti. Bir eyin bir tarafna baktnz zaman, sadece o tarafn grrsnz. Ama neyin gerek, neyin hayal olduuna karar verirseniz, o zaman her ey birbirine uyar. Bir an durdu. Sonra da birdenbire, Carrie Lo-uise iyi mi? dedi. Miss Bellever, Evet, diye cevap verdi. yi ama bu onun iin byk bir darbe oldu... birinin kendisini zehirlemeye altn renmesi... Byle bir ey onu ok sarsacakt tabii. nk Carrie Louise iddetin ne olduunu bilemez. Miss Marple dnceli bir tavrla konutu. Carrie Louise bizim anlayamadmz baz eyleri biliyor... Daima da yleydi o. Ne demek istediinizi anlyorum. Ama o gerek bir dnyada yaamyor. yle mi dersiniz? Miss Bellever, Jane Marple'a akn akn bakt. Cara kadar hayal leminde yaayan bir insan... Acaba siz... Miss Marple birdenbire sustu. nk Edgar Lawson yanlarndan hzla geiyordu. Gen adam mahcup bir tavrla selam verdi. Ama onlara bakamad. Miss Marple, Onun bana kimi hatrlatt aklma geldi, dedi. Birka dakika nce birdenbire hatrladm. Leonard Wylie adl bir genci andryor. Babas diiydi onun. Ama adamcaz yalanm, gzleri grmez olmutu. Elleri de titriyordu. Baz hastalar oluna gitmeyi tercih ediyorlard. Yal adam bu duruma ok zlyor, trl eyler kuruyor ve artk hibir ie yaramadn sylyordu. Olduka aptal ve yufka yrekli bir gen olan Leonard sanki fazla iki imeye balam gibi bir tavr taknd. Hep viski kokuyor, hastalar geldii zaman szmak ze-reymi gibi rol yapyordu. Hastalarn tekrar babasna dneceklerini, kendisinin bir ie yaramadn syleyeceklerini sanyordu. yle oldu mu? Miss Marple, Ne mnasebet! diye cevap verdi. Olacaklar akl banda herkes Leonard'a syleyebilirdi. Hastalar baka bir diiye gittiler... yi kalpli insanlarn ou mantkl olmuyorlar... Ayrca Leonard Wylie iyi rol yapmasn da biliyordu. Viskiyi elbiselerine boca ediveriyordu. Yan kapdan eve girdiler.

On Dokuz eride, ailenin ktphanede toplanm olduunu grdler. Lewis bir aa bir yukar dolayordu. Hava iyice gerginlemiti. Miss Bellever, Bir ey mi oldu? diye sordu. Lewis ksaca, Bu gece yoklama yapld zaman Emie Gregg'in kolejde olmad ortaya kt, dedi. Kam m? Bilmiyoruz. Maverick'le retmenler etraf aryorlar. Bulamazsak polise haber vereceiz. Bykanne... Gina, Carrie Louise'e kotu. Yal kadnn yznn beyazl onu artmt. Hasta msn? Sadece ok zgnz. O zavall ocuk... Lewis ban sallad. Onu bu akam sorguya ekecek, dn gece nemli bir ey grp grmediini soracaktm. Bunu konutuktan sonra dier konuyu aacaktm. imdi... Sustu. Miss Marple, Zavall budala ocuk... Zavall aptal... diye mrldand. Carrie Louise usulca,, Demek sen de yle dnyorsun? dedi. Stephen Restarick ieri girdi. Seni tiyatroda bulamadm, Gina. Oysa bana... A, ne oldu? Lewis olanlar ona da anlatt. Konumasn bitirirken Dr. Maverick yannda sar sal, krmz yanakl, phe edilecek kadar masum halli bir ocukla ktphaneye dald. Miss Marple, Stonygates'e geldii ilk akam ocuun da yemekte olduunu hatrlad. Doktor, Arthur Jenkins'i getirdim, dedi. Ernie'yle en son o konumu anlalan. Lewis ocuun yanna gitti. Arthur, eer mmknse ltfen bize yardm et. Ernie nereye gitti? Yoksa bir oyun mu bu? Bilmiyorum, efendim. Emin olun, bilmiyorum. Ernie bana hibir ey sylemedi. Sahneye konulacak .oyundan sz edip durdu. Dekor iin harika bir fikri olduunu syledi. Bayan Hudd'ia Bay Stephen'in bu fikrini pek beendiklerini anlatt. Bir ey daha var, Arthur. Ernie dn gece kaplar kilitlendikten sonra bahede dolatn ne srm. Doru mu bu? Tabii deildi. Ernie sadece vnyordu. Pis yalanc ne olacak? Gece hi dar kmad. kabileceini syleyerek caka satard, ama kilitleri amakta o kadar usta da deildi. Her neyse dn gece ierideydi. Bunu biliyorum. Bunu bizi memnun etmek iin sylemiyorsun ya, Arthur? Arthur ciddi ciddi, Yemin ederim, dedi.

Lewis pek inanma benzemiyordu. Dr. Maverick, Dinleyin! diye bard. Nedir bu? Dardan birtakm mrltlar geliyordu. Kap abucak ald ve Bay Baumgarten ieri girdi. Rengi iyice umutu, hasta gibi bir hali vard. Bulduk... diye inledi. Onlar bulduk... Feci... Bir koltua kerek yzn kurulad. Mildred Strete sert bir sesle bard. Onlar ne demek? Baumgarten'in btn vcudu titriyordu. Tiyatrodalard... Kafalar ezilmiti... O byk arlk balarna dm olacak... Alex Restarick ve Ernie... kisi de lmler... Yirmi Miss Marpie, Sana bir fincan scak orba getirdim, Carrie Louise, dedi. bunu. Bayan Serroold oymal byk mee karyolada dorulup oturdu. Ufack tefecik, ocuk gibi bir hali vard. Yanaklar o pembeliini kaybetmiti. Baklar bir tuhaf ve dalgnd. orbay uysal bir tavrla Jane Marple'dan ald. O ierken yal kz da yatbn yanndaki bir koltua iliti. Carrie Louise, nce Christan... dedi. imdi de Alex ve o zavall Ernie... Acaba o... gerekten bir ey biliyor muydu? Miss Marpie, Sanmyorum, diye cevap verdi. Bence yalan sylyordu. Bir ey grdn ya da bildiini ima ederek dikkati zerine ekmeye alyordu. in kts biri onun bu yalanlarna inand... Carrie Louise rperdi. Gzlerinde yine o dalgn ifade belirdi. O ocuklar iin ok eyler yapmak istiyorduk... Baz eyler de yapabildik... lerinden bir blm gerekten baarl oldular. Birkann sorumluluk tayan ileri var. Birka ise eski durumlarna dndler. Buna da engel .olunamazd. Baz basit, iyi gelimemi insanlar iin modern dnya ok karmak bir yer... Lewis'in o byk plann biliyor musun? Gemite birok sulunun baka lkelere yollandklar iin kurtulduklarna inanyor. Bu kimseler basit artlar altnda kendilerine yeni birer hayat kurmular. Lewis de bunun modernini yapmak istiyor. Byk bir arazi ya da birka ada satn alacak. Oraya birka yl mali yardm yapacak. Herkesin bu toplumda bir hissesi olacak... te Lewis'in ryas bu. Tabii bunun iin bir hayli para gerekli. Artk dnyada yle ileri grl iyiliksever milyonerler de fazla kalmad. Bize bir baka Eric lazm. Eric bu plan heyecanla benimserdi.

Miss Marple kk bir makas alarak merakla bakt. Ne garip bir makas bu. Bir tarafnda parmak geirmek iin iki delik var. Dier tarafnda ise bir tane... Carrie Louise'in gzlerindeki o dalgn ifade kayboldu. Onu bana bu sabah Alex verdi. Bununla insan sa elinin trnaklarn daha kolaylkla kesebiliyormu. Zavall A6x. o kadar heyecanlyd ki. Makas bana hemen burackta denetti. Miss Marple, Ve tabii kesik trnaklar dikkatle toplayp gtrd... dedi. Carrie Louise, Evet, diye yantlad, sonra duraklad. Nereden bildin? Alex'i dnyordum, ok zekiydi. Svet, ok zekiydi. Yani... bu yzden mi ld? Evet... yle sanyorum... O ve Ernie... bunu dnmeye bile dayanamyorum. Olay ne zaman oldu dersin? Bu akam... Altyla yedi aras herhalde... Gnlk alma bittikten sonra m? Evet. Gina o akam tiyatroya gitmiti. Wal|y Hudd da. Stephen de Gina'y aramak iin oraya kadar uzandn sylemiti... Miss Marple birdenbire dald dncelerden uyand. nk Carrie Louise, Jane, demiti. Sen iin iyznn ne kadarn biliyorsun? Yal kz abucak ban kaldrd. ki kadn gz gze geldiler. Jane Marple ar ar, Eer emin olabilseydim... diye mrldand. Emin olduunu sanyorum, Jane. Yal kz, Ne yapmam istiyorsun? diye sordu. Carrie yastklarna dayand. Bu senin elinde, Jane... Doru olduunu dndn eyi yapacaksn. Gzlerini kapatt. Yarn... Miss Marple duraksad. Yarn Mfetti Curry'le konumaya alacam... Tabii beni dinlerse...

Yirmi Bir Mfetti Curry biraz da sabrsz bir tavrla, Buyurun, Miss Marple, dedi. Acaba sizinle byk salona gidebilir miyiz?

Curry'nin yznde hafif bir hayret belirdi. Orada kimse duymadan rahatlkla konuabileceinizi mi dnyorsunuz? A-ma buras daha... alma odasnda etrafna baknd. Benim rahatlkla konumay dndm yok pek. Ben size bir ey gstermek istiyorum. Alex Restarick'in grmeme neden olduu bir eyi... Mfetti skntyla iini ekmemek iin kendini zor tuttu. Sonra da mitle, Biri size ald galiba? diye sordu. Miss Marple ban sallad. Hayr. Bunun sylenen szlerle bir ilgisi yok. Bu daha ok bir oyun, bir hile. Bildiiniz gibi, 'El abukluu marifet,' derler. te bu da yle bir ey. Bilmem ne demek istediimi anlyor musunuz? Mfetti Curry anlayamamt. Hayretle yal kza bakarak onun bunam olup olmadn dnd. Miss Marple salonda yerini ald. Curry'e de yanna gelmesini iaret etti. Buray bir sahne dekoru olarak dnmenizi istiyorum, mfetti bey. Christian Guldbransen'in ldrld gece olduu gibi. Siz burada seyirciler arasndasmz, sahnedeki oyunculara bakyorsunuz. Bayan Serrocold ve ben. Bayan Strete, Gina, Stephen... Tpk sahnede olduu gibi burada da k yerler var. Oyuncular eitli yerlere gidiyorlar. Ama siz seyircilerin arasndayken onlarn nereye gittiklerini pek dnmezsiniz. Oyuncular 'n kapya' ya da 'mutfaa' giderler. Kap araland zaman da boyal bir i perde grrsnz. Tabii aslnda oyuncular kulise giderler. Ya da sahnenin arkasna, teknisyenlerin, elektrikilerin ve sralarnm gelmesini bekleyen dier oyuncularn yanna... Bambaka bir dnyaya geiverirler yani... Pek anlayamyorum, Miss Marple... Ah, biliyorum... Bu szlerimin size gln geldii belli. Ama btn bunlar bir piyes olarak dnn. Sahne 'Stonyga-tes kknn byk salonu'. Peki sahne gerisinde ne var? Yani... kulis neresi?.. Veranda deil mi bu? Veranda ve buna alan bir sr pencere... te o hokkabazca oyun da byle yapld. Bunu aklma getiren de 'kiye Biilen Kadn' numaras. kiye Biilen Kadn numaras m? Mfetti Curry, Miss Marple'in iyice ldrdna hkmetmiti artk. ok heyecanl bir oyuncudur. Herhalde siz de grms-nzdr. Aslnda bu numarada bir deil iki kz var. Birinin ba, dierinin aya. Seyirciler sahnede bir tek kz olduunu sanyorlar. Ama aslnda iki kii. te ben de bu yzden, bunun tmyle tersi olabilir, diye dndm. ki kii bir tek insan olabilirdi.

Curry dehetle ona bakt. ki kii bir tek insan! Evet. Ama uzun sre iin deil. Sizin memurunuz baheden eve kotu, sonra da geri dnd. Ka dakikasn ald bu o-nun? Bu ondan da ksa srd. ki dakikadan daha az bir zaman. ki dakikadan ksa olan nedir? Bu oyunun oynanmas. ki kii deil de bir tek kiinin bulunmas... eride yani... alma odasnda. Biz sahnenin sadece gzken ksmna bakyoruz. Sahne gerisinde veranda ve bir sra pencere var. alma odasnda iki kiinin bulunduu srada pencereyi ap dar kmak, terastan koarak ilerlemek, yan kapdan ieri girmek, Christian Guldbransen'i ldrdkten sonra geri dnmek o kadar kolay ki... Alex'in duyduu ayak seslerini unutmayn... O srada alma odasnda kalm olan dier kimse, iki kiinin taklidini yapar. Bizler de alma odasnda hl iki kiinin olduunu sanrz. Aslnda orada gerekten iki kii vard, ama iki dakikadan az bir sre iin odada yalnzca biri kb)d. Mfetti Curry sonunda derin bir nefes alarak konuabildi. Yani... Edgar Lawson verandadan kotu ve Guldbransen'i vurdu yle mi? Bayan Serrocoid'u da o zehirledi. Aslnda Carrie LouiSe'i kimsenin zehirledii yoktu, mfetti bey. te artmaca bu! Biri Bayan Serrocold'un romatizma yznden ektii acnn zehirlenme belirtisine ok benzemesinden yararland. Bu da eski hokkabaz hilesi. O da size istedii iskambil kdn ektirmez mi? Bir ila iesine arsenik koymak ok kolay bir ey. Daktiloda yazlm bir mektuba birka satr eklemenin de ok kolay olduu gibi. Aslnda Bay Guldbran-sen buraya herkesin tahmin ettii nedenle gelmiti. Guldbransen Vakf iin. Daha dorusu bir para sorunu dolaysyla. Diyelim ki, para alnyordu. Byk apta bir hrszlk yaplyordu. Bunun kimleri iaret ettiinin farknda msnz? Sadece bir kiiyi... Mfetti bard. Lewis Serrocold! Buna inanamad belliydi. Miss Marple, Lewis Serrocold... dedi. Yirmi ki Gina Hudd'un teyzesi Bayan Van Rydock'a yazd mektubun bir blm: te byle sevgili, Ruth Teyze... Anlayacan btn bu olaylar kbustan farkszd. zellikle olayn sonu. Sana o acayip Edgar Lawson'dan sz etmitim. Hep korkan biriydi zaten. Mfetti onu sorguya ekmeye balaynca panie kapld vn hr I tavan gibi kat... Pencereden dar atlayarak koa koa vln kesini dnd.

akll yoldan hzla kamaya balad. Tam o srada bir polis onu durdurmak iin karsna kt. Edgar dnd ve gle doru atld. Tabii mantkszca, delice br hareketti bu. Edgar yllardan beri sularn stnde rmekte olan eski sandala atlad. Kydan almaya alt. Dediim gibi zavall panie kaplm bir tavandan farkszd. O zaman Lewis, 'O sandaln tahtalar rm!' diye bararak gle doru kotu. O srada kayk batt ve Edgar suda rpnmaya balad. Yzmesini bilmiyordu. Lewis suya atlayarak Edgar'a doru yzd. Ona eriti de. Ama artk ikisinin durumu da glemiti. Sazlarn arasna girmilerdi nk. Mfettiin adamlarndan biri beline ip balayarak gle dald. Ama o da sazlara dolat. Onu da eke eke karmak zorunda kaldlar. Mildred Teyze gln bir ekilde, 'Boulacaklar... Boulacaklar... Boulacaklar...' diye inliyordu. Bykannem o zaman sadece, 'Evet,' dedi. Bu tek szc nasl sylediini sana anlatamam. Bir tek 'Evet'ti bu. Ve haner gibi kalbimize sapland. Ve sonra... her ey sona erdi. Onlar sudan kardlar. Yapay solunum yaptlar. Ama bir yarar olmad. Mfetti yanmza gelerek bykanneme, 'Korkarm hi mit yok. Bayan Serrocold' dedi. Bykannem usulca, 'Teekkr ederim, mfetti bey,' diye cevap verdi. Sonra dnp bize bakt. Ona yardm etmek iin rpnyor ama ne yapacam bilemiyordum. Jolly'nin yznde ciddi bir ifade vard. Bykannemi teselli etmeye hazrd. Stephen ise Carrie Louise'e doru ellerini uzatmt. O yal irin Miss Marple ise zgn zgn bakyordu. Wally bile sarslmt. Hepimiz de bykannemi ok seviyor, bir ey yapmak stiyorduk... Ama bykannem sadece, 'Mildred,' dedi. Mildred Teyze de, 'Anne,' diye cevap verdi. Sonra birlikte eve girdiler. Bykannem bitkin duruyordu. Mildred Teyzenin koluna yaslanmt. O zamana kadar onlarn birbirlerini ne kadar ok sevdiklerini farketmemitim. Bu sevgi belli olmuyordu ama daima derinliklerde yayordu... Gina duraklayarak dolmakalemin ucunu srd. Sonra da mektubuna devam etti. Wally'le bana gelince... Onunla mmkn olduu kadar abuk Amerika'ya dneceiz... Yirmi Sen iin iyzn nasl tahmin ettin, Jane?

Miss Marple hemen cevap vermedi. Karsndaki iki kiiyi dnceli baklarla bir sre szd. Carrie Louise her zamankinden daha narin ve zayf duruyordu. Ama o olay garip bir biimde onu hi etkilememi gibiydi. Yannda Cromer Piskoposu Dr. Galbraith oturuyordu. Tatl bir glmsemesi olan, gr kr sal, yal bir adamd. Piskopos, Carrie Louise'in elini avularnn arasna ald. Zavall ocuum, bu sizin iin ar bir darbe oldu. Istrap verici bir ok. Evet, beni zd ama hi sarsmad. Miss Marple, yle, diye mrldand. te ben de bunu kefettim. Herkes Carrie Louise'in bu dnyaya ilikisi olmayan bambaka bir lemde yaadn sylyordu. Onun gereklerle btn ilikisini kesmi olduunu iddia etmekteydiler. Ama Carrie Louise, aslnda senin gereklerle ilikin vard, hayallerle deil. oumuz hayallere kanarz. Sen yle deildin ite. Bunu birdenbire farkettim. Ve o zaman, Carrie LouliB'Ir duyflU dnceleri bana rehber olmal, dedim. Sen kimsenin Huni ? hirlemeye kalkmayacandan emindin. Buna Inanumyordun-inanmamakta da ok haklydn. nk aslnda byle bir ay yak' tu. Edgar'n Lewis'e zarar vereceine de hibir zaman intm-madn. Bunda da haklydn yine. Gina'nn kocasndan baka birini sevmediinden emindin. Bunda da hakl olduun ortaya kt. te bylece seni rehber olarak aldm takdirde gerek gzken eylerin birer haya!, birer oyun olmas gerekiyordu. Belirli bir amala yaratlm hayaller. Bir illzyonistin seyircileri kandrmak iin hazrlad oyunlara benziyorlard bunlar. Ve seyirciler de bizdik. AIex Restarick gerei sezdi. nk olaylara bsbtn baka bir adan bakabilme frsatn buldu. Dardan bakabilme frsatn. Mfettile dardaki yolda duruyordu. Eve bakt ve pencerelerin nemini anlad. O gece duyduu ayak seslerini hatrlad. Kronometreyle yaplan deneme Alex'e bu iin sandmzdan daha ksa bir zamanda yaplabileceini gsterdi. Polis memuru denemeden sonra poflayp durdu. Ve ben daha sonra oflayan puflayan polisi dnrken bir eyi hatrladm. O gece Lewis Serrocold'un alma odasnn kapsn at zaman soluk solua olduunu... nk hzla komutu... Ama benim iin btn bunlarn can alc noktas Edgar Lawson'du. Bana hep Edgar Lawson'da bir acayiplik varm gibi geliyordu. Szleri ve hareketleri hakknda ileri srlenler tipine uyuyordu. Ama yine de onda bir tuhaflk vard. nk Edgar aslnda bir izofrenik rol oynayan normal

bir genti. Bu yzden de hep biraz abartmaya kayordu. Hareketleri melodram kokmaktayd. Bu i dikkatle dnlm ve planlanmt tabii. L.WIS, Christian'm son geliinde onun bir eylerden phelendiini anlamt sanrm. Christian' iyi tanyordu, onun bir eyden phelendii takdirde iin peini brakmayacan, hakl ya da haksz olduunu anlayncaya kadar bu ii kurcalayacan biliyordu. Carrie Louise kmldand. Evet... Christian yle bir insand. Ar ar, dikkatle hareket eden ama son derece zeki bir adamd. Bilmiyorum neden phelenmiti? Ama soruturmalara balad ve gerei rendi. Dr, Galbraith, Daha dikkatli bir mtevelli olmadm iin kendimi sulu buluyorum, dedi. Carrie Louise, Sizden hesap ilerinden anlamanz beklenmiyordu ki, diye cevap verdi. Bu aslnda ihtiyar Bay Gilroy'un greviydi. O lnce de o byk tecrbesi yznden btn kontrol Lewis'e geti. te onun ban dndren de bu oldu. Kadnn yanaklar kzarmt, Lewis byk bir adamd... leri grlyd. Parayla ok eyler yaplabileceine btn kalbiyle inanyordu. Paray kendisi iin istemiyordu. Yalnzca parann salayaca gce ihtiyac vard. Bu gc kullanarak iyilik edecekti. Dr. Galbraith, O Tanr olmak istedi, dedi. Sesi birdenbire sertlemiti. O insanlarn sadece birer arac olduunu unuttu. Miss Marple, Ve bylece vakftaki paralar zimmetine geirdi, yle mi? diye sordu. Dr. Galbraith duraksad. Sadece bu deil... Carrie Louise, Ona anlatn, dedi. Jane benim en eski arkadalarmdandr.... Piskopos, Lewis Serrocold'u dhi bir maliyeciydi diye biliriz, diye balad. Hesap uzmanl yapt srada srf elenmek iin birtakm yollar bulmutu. Kimseye belli etmeden para almak yntemleri... Aslnda bu onun iin yalnzca akademik bir almayd. Amo bu sayede byk "miktarlarda para elde edebileceini anlaynca hemen plann uygulamaya balad. nk... elinde birinci snf malzeme vard. Koleje gelip giden ocuklarn arasndan birka ocuk seti. Aslnda su ilemeye merakl, heyecandan ok holanan, ok zeki genlerdi bunlar. Tabii durumu sonuna kadar inceleyemedik henz. Ama bu etenin gizli tutulduu, iyice yetitirildii, sonra da kilit noktalara yerletirildii anlalyor. Bu ocuklar Lewis'in emirleri zerine hesaplarda deiiklik yaparak nemli meblalar

zimmetlerine geiriyorlard. Hem de kimsenin phesini uyandrmadan. Paralar eitli adlar altnda bankalara yatrlyordu. Lewis Serro-cold bylece toplanan parayla bir yer alacak ve sulu ocuklar iin orada yeni bir toplum yaratacakt. Belki bu olmayacak bir ryayd... Carrie Louise, Onun bu ryas gerek olabilirdi... dedi. Evet, olabilirdi... Ama Lewis amcasna eriebilmek iin drst olmayan yollara sapmt. Ve Christian Guldbransen bunu farketti. ok sarsld tabii. Lewis'in dava edilmesinin sizi ok zeceini dnyordu. Carrie Louise ban sallad. Bana kalbimin salam olup olmadn bu yzden sordu... Salm iin bu nedenle endieleniyordu... Ben o zaman bunu anlayamadm. Sonra Lewis Serrocold yolculuktan dnd. Christian onu bahede karlad ve durumu rendiini aklad. Lewis bu haberi sknetle karlad sanrm. ki erkek de durumu size sezdirmemeleri gerektiini dnyorlard. Christian bano mektup yazarak ben buraya aracan syledi. Ben de mtevellilerdendim. Bu sorunu benimle konuacakt. Miss Marpie, Lewis Serrocold bu acil duruma kar oktan hazrlanmt, dedi. Her ey planlanmt bile.Edqar Lawson roln oynayacak olan o genci eve getirmiti Tabii asl bir Edgar Lawson vard. Polis onun dosyasn lrM5niHiek isteyebilirdi... Bu yalanc Edgar ne yapmas gerektiini biliyordu. Herkesin kendisine dman olduunu sanan bir izofrenik rolndeydi. Ve bylece o ok nemli birka dakika iin Let/vis'e tanklk edecekti... Ondan sonraki hikye de dnlmt. Lewis birinin seni sinsi sinsi zehirlediini iddia edecekti, Carrie Louise. Oysa dnecek olursak, Christian'n szlerini biz kendisinden duymamtk. Lewis anlatmt bunu. Yine ayn ekilde Lewis polisin gelmesini beklerken daktilodaki mektuba birka satr eklemiti. laca arsenik kartrmak kolayd. Bunun senin iin tehlikeli bir yan yoktu, Carrie Louise. nk Lewis yannda olduu iin tonii imene engel olacakt. ikolatalar da ikinci bir oyundu. Balangta zehirli deillerdi, Lewis ayrlan ikolatalar Mfetti Curry'e teslim etmeden nce ilerine zehir koydu. Carrie Louise iini ekti. Ve Alex durumu anlad... Evet... Trnaklarn o yzden ald. Sana uzun bir sre arsenik verilmi olsayd trnaklarndan anlalrd. Zavall Alex... zavall Ernie...

Dier ikisi Christian Guldbransen'i, Alex Restarick'i ve Ernie denilen ocuu dnrlerken derin bir sessizlik oldu... Cinayet bir insann ruhunu ne abuk deitiriyor, yozlatryor-du. Dr. Galbraith, Lewis, Edgar'a suorta olmasn teklif etmekle kendini byk tehlikeye att, dedi. Belki Edgar'n aleyhinde bir eyler biliyordu ama... Carrie ban sallad. Edgar'n aleyhinde bir eyler bitmesiyle ilgisi yoktu bunun... Edgar, Lewis'e ok balyd. Miss Marple da onu onaylad. Evet... Tpk Leonard WyIte'yle babas gibi... Acaba... Nazik nazik sustu. Carrie Louise sordu. Onlarn birbirlerine benzediklerini farkettin deil mi? Demek sen ii bandan beri biliyordun? Tahmin ettim. Lewis'in benimle tanmadan nce ksa bir sre bir aktrise k olduunu biliyordum. Lewis bana bunu anlatmt. Ciddi bir iliki deildi. Kadn paragzn biriydi. Aslnda Lewis'i sevmemiti. Ama Edgar'n Leuvis'in olu olduundan hi phem yoktu. , Miss Marple, Evet, dedi. Bu her eyi aklyor... Sonunda Lewis olu iin cann verdi... Carrie Louise yalvarr gibi piskoposa bakt. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Carrie Louise mrldand. Her ey bu ekilde sona erdii iin memnunum... Olunu kurtaracan sanarak hayatn tehlikeye att... ok iyi olan insanlar ok kt de olabiliyorlar. Bunun Lewis bakmndan ok doru olduunu biliyordum... Ve... onu beni ok seviyordu. Ben de onu... Miss Marple, Ondan hi phelendin mi? diye sordu. Carrie Louise, Hayr, dedi. Ama o zehirleme olay beni artt. Lewis'in beni hibir zaman zehirlemeye kalkmayacan biliyordum. Ne var ki, Christian mektubunda kesinlikle birinin beni zehirlemeye altn yazmt... O zaman insanlar hakknda bildiim her eyin yanl olduunu dndm... Miss Marple, Ya Alex'le Ernie'nin lleri bulunduu zaman... diye anmsatt. O zaman phelenmedin mi? Carrie Louise, Evet... dedi. nk bu ie Lewis'ten bakasnn cret edemeyeceini biliyordum. Ondan sonra yapacaklarn dnerek korkmaya baladm... Hafife titredi. Le-wi'e hayrandm. Onun... nasl

anlataym bilmem ki... iyi yann seviyordum. Ama imdi anlyorum ki, bir insann iyi olabilmek iin alakgnll olmas gerekli. Dr. Galbraith efkatle, Carrie Louise, dedi. te ben di her zaman bu yannz takdir ettim... O byk yco gnlllnz... Kadn o gzel mavi gzlerini hayretle at. Ama ben zeki; deilim... yi de saylmam... Ben sadece bakalarnn iyiliine kar hayranlk duyabilirim, ite o kadar. Miss Marple glmsedi. Sevgili Carrie Louise... Gina, Bykannem Mildred Teyzeyle birlikte rahata oturabilecek sanrm, dedi. Mildred Teyze ok deiti... Eskisinden ok daha iyi imdi... yle aksilikleri de yok artk. Bilmem ne demek istediim: anlyor musunuz? Miss Marple, Evet, diye cevap verdi. Ne demek istediinizi anlyorum... Biz de Wally'le on be gn sonra Amerika'ya gideceiz. Yan yan kocasna bakt. Stonygates'i de, talya'y da, o gen kzlk gnlerimi de unutacak ve tam bir Amerikal olacam. Bundan iyisi can sal, deil mi Wally? Miss Marple, Gerekten yle, Kate, dedi, Wally hogryle glmseyerek dzeltti. Kate deil, Gina. Ama Gina bir kahkaha att. O ne dediini biliyor! Bak grrsn, biraz sonra da seni 'Petruchio' diye aracak. Shakespeare'in Hrn Kz adl eserinin kahramanlar bunlar. Miss Marple, WalIy'e bakyordu. ok akllca davrandnz, yavrum. Gina, Yani, dedi. Senin benim iin ideal e olduunu sylemek istiyor. Miss Marple bir Gina'ya bakt, bir WalIy'e. Birbirine bylesine k iki genci seyretmek ok ho, diye dnyordu. Wally Hudd btnyle deiti. lk karlatm o somurtkan gen kayboldu. Onun yerini neeli, gler yzl bir dev ald..Yal kz, birdenbire, Siz bana kimleri hatrlulyori yor musunuz? dedi. Gna yerinden frlad gibi eliyle Miss Marple'n azn kapatt. Sakn ha, hayatm! Sakn bunu sylemeyin! Sizin bu kyle ilgili benzetmelerinizden pheleniyorum. Bunlarn kuyruunda mutlaka zehirli bir ine var. Bildiiniz gibi, siz gayet fesat bir ihtiyarsnz! Gzleri dolmutu. Sizin, bykannemin ve Ruth Teyzemin genliinizi

dnyorum da... Hep bera-bermisiniz... Kim bilir nasldnz o zaman? Ama sizleri hayalimde canlandramyorum. Miss Marple, Tabii canlandramazsn, diye mrldand.-O yllar ok gerilerde kald... SON