Está en la página 1de 80

Carmen Daz

Escola Brasil E. Especial

CONSCINCIA FONOLGICA FITXES I MATERIALS


Los smbolos pictogrficos utilizados son propiedad de CATEDU (http: catedu!es arasaac " ba#o licencia Creati$e Commons % han sido creados por &ergio 'alao

NOM: CLASSIFICA LES PARAULES EN CURTES I LLARGUES

NOM: ENCERCLA LES PARAULES LLARGUES

NOM: RETALLA I ENGANXA SEGONS LA MIDA DEL NOM DELS DIBUIXOS

NOM:

NOM:
ENGANXA UN GOMET PER CADA SLLABA QUE TINGUI CADA PARAULA

NOM:

RETALLA ELS DIBUIXOS I ENGANXALS SEGONS EN NMERO DE SLLABES QUE TINGUIN

NOM:

NOM:

ESCRIU A SOTA DE CADA DIBUIX EL NMERO DE SLLABES QUE T EL SEU NOM

NOM:

NOM:
CADENA DE PARAULES RETALLA I ORDENA ELS DIBUIXOS DE MANERA QUE EL NOM DEL SEGENT DIBUIX COMENCI AMB LA MATEIXA SLLABA QUE ACABA EL DE LANTERIOR.

CONSCIENCIA SILLBICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UNA SLLABA?

CONSCIENCIA SILLBICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UNA SLLABA?

CONSCIENCIA SILLBICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UNA SLLABA?

CONSCIENCIA SILLBICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UNA SLLABA?

ORDENA LES SLLABES

DI

RA

CA

RA

MEL

CA

SO

TI

RES

FOR

SE

MI

CA

BA

SA

TA

ORDENA LES SLLABES

NYA DOR

BA

JA

TA

QUE

RA

TO

FAN

MA

TAS

LO

PI

TA

AR

RI

MA

NOM:

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONI LA

NOM: ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONI LA

E (OBERTA I/O TANCADA)

NOM: ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONI LA

NOM:

ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONI LA

O (OBERTA I/O TANCADA)

NOM: ENCERCLA ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONI LA

NOM:

RETALLA I ENGANXA ELS DIBUIXOS SEGONS LA LLETRA QUE SONI EN EL SEU NOM

NOM:

NOM: UNEIX ELS DIBUIXOS QUE EN EL SEU NOM SONA LA MATEIXA LLETRA

NOM:

RELACIONA CADA DIBUIX AMB LA DARRERA LLETRA DEL SEU NOM

S R M C T

NOM:

RETALLA I ENGANXA ELS DIBUIXOS SEGONS LA LLETRA AMB QUE ACABI EL SEU NOM

____M

____S

____L

____T

NOM:

NOM:

UNEIX ELS DIBUIXOS QUE EL SEU NOM COMENA IGUAL

NOM: UNEIX ELS DIBUIXOS QUE EL SEU NOM COMENA IGUAL

NOM:

NOM:

NOM:

NOM:

RETALLA I ENGANXA ELS DIBUIXOS SEGONS LA VOCAL AMB LA QUE COMENA EL SEU NOM

NOM:

NOM:

RETALLA I ENGANXA ELS DIBUIXOS SEGONS LA VOCAL AMB LA QUE ACABA EL SEU NOM

NOM:

NOM: ORDENA LES LLETRES DE LES PARAULES

OLS

SNA

DTI

CLO

UFM

CUS

ENN

NUI

PUE

CLU

MEL

PTI

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO VOCLIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

PARAULES BESSONES. QUIN SO CONSONNTIC HA CANVIAT?

QUINA PARAULA NO RIMA AMB EL MODEL?

QUINA PARAULA NO RIMA AMB EL MODEL?

QUINA PARAULA NO RIMA AMB EL MODEL?

SEGMENTACI FONMICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UN FONEMA?

-N

-C

-G

-P

SEGMENTACI FONMICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UN FONEMA?

-T

-B

-P

-R

SEGMENTACI FONMICA. QUINA PARAULA SURT SI TREIEM UN FONEMA?

-M

-D

-N

-P

ENDRECEM LLETRES

PPO

NNE

AVI

DFO

GTA

ENDRECEM LLETRES

IIND

LUAP

RAAT

SOL

VAAC

ENDRECEM LLETRES

BARAC

EESTL

GAELT

KIIW

TRNE

ENDRECEM LLETRES

OIL

SAUM

AAL

BAAT

BOAC

ENDRECEM LLETRES

DUA

SRPE

NANE

BAOT

CAAS

ENDRECEM LLETRES

PIAP

PAAL

NTI

NUE

PACR

ENDRECEM LLETRES

SOAF

SOAP

PRCO

IO T

CLUA

ENDRECEM LLETRES

RAM

SCU

CAU

GLE

AEDU

NOM:

ENGANXA UN GOMET PER CADA PARAULA QUE SENTIS A CADA FRASE

NOM:

ENGANXA UN GOMET PER CADA PARAULA QUE SENTIS A CADA FRASE

INVENTA LES FRASES. QU CANVIA?

DIGUES LA FRASE SENCERA. TORNA A DIR LA FRASE SENSE LA PARAULA MARCADA. COM QUEDA?

EL

SENYOR X

OBRE

LA

PORTA

EL

SENYOR

OBRE

LA

PORTA X

EL X

SENYOR

OBRE

LA

PORTA

DIGUES LA FRASE SENCERA. TORNA A DIR LA FRASE SENSE LA PARAULA MARCADA. COM QUEDA?

EL

NOI

DORM X

EL

NOI X

DORM

EL X

NOI

DORM

DIGUES LA FRASE SENCERA. TORNA A DIR LA FRASE SENSE LA PARAULA MARCADA. COM QUEDA?

EL

NOI X

OLORA

LA

FLOR

EL

NOI

OLORA X

LA

FLOR

EL

NOI

OLORA

LA

FLOR X

ESCRIU EL NMERO DE PARAULES QUE TENEN AQUESTES FRASES