Está en la página 1de 12

Lu hnh ni b 1 - 12 T k thut bin son

HNG DN CU HNH DCH V INTERNET


V MyTV TRN MODEM ADSL DSL-526E

I. S kt nis dng ng thi dch v internet v dch v MyTV

II. Cu hnh dch v Internet v MyTV
- Cm cp theo s trn.
- M trnh duyt web v nhp a ch: http://192.168.1.1
- Nhp Username: admin Password: adminCp AV or
HDMI
Cp RJ45
DSL-526E

Lu hnh ni b 2 - 12 T k thut bin son


1. Cu hnh Internet
- Vo Setup Internet SetupChn (PPPoE)
Nhp VCI/VPI ca nh cung cp
dch v. VD: VNPT HCM l: 8/35
Nhn Add to kt ni
Nhp Username v Password do
nh cung cp dch v cung cp

Lu hnh ni b 3 - 12 T k thut bin son


2. Cu hnh Dch v MyTV
- Vo Setup Internet SetupChn Add to
dch v
Nhp VCI/VPI ca nh cung cp
dch v. VD: MyTV HCM l: 8/37
Chn (1483 Bridged)

Lu hnh ni b 4 - 12 T k thut bin son


- Vo Setup r chut vo Local Network chn LAN Interface
Chn Enable
Chn Apply Changes
lu cu hnh

Lu hnh ni b 5 - 12 T k thut bin son- Vo Setup r chut vo Local Network chn DHCP ServerCheck b LAN
Chn Apply Changes
lu cu hnh

Lu hnh ni b 6 - 12 T k thut bin son

dng ng thi c 2 dch v trn cng LAN th my tnh phi cu hnh IP tnh.


III. Cu hnh IP tnh trn h iu hnh Windows.
1. Trn Windows 2000/XP

- Vo Start Run

- Nhp ncpa.cpl
V OK
Click mouse phi ln v
chn Properties

Lu hnh ni b 7 - 12 T k thut bin son- Chn Internet Protocol (TCP/IP)
V chn Properties


Chn Use the following
IP address
Nhp a ch IP cho
my tnh
Nhp DNS cho my
tnh. VD: 8.8.8.8
Nhn OK hon
thnh cng vic

Lu hnh ni b 8 - 12 T k thut bin son2. Trn Windows Vista/7

- Vo Start
- Chn Control Panel
Start
Control
Panel
Chn Network And
Sharing Center

Lu hnh ni b 9 - 12 T k thut bin sonChn Change adapter
settings

Lu hnh ni b 10 - 12 T k thut bin sonChn Internet Protocol
4 (TCP/IPv4) v chn
Properties
Chn Use the following
IP address
Nhp a ch IP cho
my tnh
Nhp DNS cho my
tnh. VD: 8.8.8.8
Nhn OK hon
thnh cng vic

Lu hnh ni b 11 - 12 T k thut bin son


Ch : a ch IP ca my tnh phi cng net vi IP ca DSL-526E.
VD: IP ca DSL-526E l:
- IP address: 192.168.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
IP ca my tnh
- IP address: 192.168.1.x (x: t 2 n 254)
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Defautl gateway: 192.168.1.1
IV. Ci driver DSL-526E (ni bng cng USB) cho windows
- Khng gn DSL-526E vo my tnh bng cng USB.
- B CD DSL-526E vo my tnh, tm folder USBDriver trong CD v chy file
Setup.exe.

i vi Windows vista/7 th Windows s hin cnh bo nh hnh di. Chn Install this
driver software anyway install driver


Chn Next bt u
ci t

Lu hnh ni b 12 - 12 T k thut bin son
- Gn cp USB t DSL-526E vo my tnh hon thnh vic ci t driver.

Ch : Trng hp khng c CD i km, c th vo a ch sau download driver
ca DSL-526E https://www.sugarsync.com/pf/D9952785_72790517_763092