Está en la página 1de 4

1- La Hu : khu thit tinh, ch v n ni th phi, hay lin quan n cng quyn, nhiu chuyn phin mun, bnh tt v tai

mt, mu huyt. Nam rt k, n cng bi ai chng km. K thng ging, thng by. 2- K : hung tinh, k thng ba v thng chn nht l n gii. Ch v m mui, th phi, au kh, hao ti tn ca, ha v n ch; trong gia nh c vic m m, i lm n xa li c ti lc mang v. 3- Thi Dng : Thi dng tinh (mt tri) tt vo thng su, thng mi, nhng khng hp n gii. Ch v an khang thnh vng, nam gii gp nhiu tin vui, ti lc cn n gii li thng gp tai ch.

4- Thi m : Ch dng tinh (mt trng), tt cho c nam ln n vo thng chn nhng k thng mi. N c bnh tt, khng nn sinh e c nguy him. Ch v danh li, h s. 5- Mc c (Mc tinh) : Triu ngn tinh, ch v hn s, n gii phng tt bnh pht sinh nht l mu huyt, nam gii coi chng bnh v mt. Tt vo thng mi v thng chp. 6- Vn Hn (Ha tinh) : Tai tinh, ch v tt ch, xu vo thng hai v thng tm. Nam gp tai hnh, phng thng tt, b kin tha bt li; n khng tt v thai sn. 7- Th T (Th tinh) : ch Tinh, ch v tiu nhn, xut hnh i xa khng li, c k nm giu tay sinh ra tha kin, gia o khng yn, chn nui thua l. Xu thng t, thng tm. 8- Thi Bch (Kim tinh) : Triu dng tinh, sao ny xu cn gi gn trong cng vic kinh doanh, c tiu nhn quy ph, hao tn tin ca, phng quan s. Xu vo thng nm v k mu trng quanh nm. 9- Thy Diu (Thy tinh) : Phc lc tinh, tt nhng cng k thng t v thng tm. Ch v ti lc h. Khng nn i sng bin, gi gn li ni (nht l n gii) nu khng s c tranh ci, li ting th phi m tiu.

1- Hunh Tin (i hn) bnh nng, hao ti 2- Tam Kheo (Tiu hn) tay chn nhc mi 3- Ng M (Tiu hn) hao tin tn ca 4- Thin Tinh (Xu) b tha kin, th phi 5- Tn Tn (i hn) tt bnh, hao ti 6- Thin La (Xu) b ph phch khng yn 7- a Vng (Xu) tai ting, coi chng t ti 8- Dim Vng (Xu) ngi xa mang tin bun

1- Sao THI BCH : Sao Kim Tinh, li rt vui cho nhng ngi mang mnh Thu mnh Kim, v c qu nhn gip, nn gp sao ny i lm n xa c tin ti ca ci, trong gia o thm ngi. i vi ngi c mnh Ha hay mnh Mc v n mng s gp bt li, phng tiu nhn mu hi hay hao ti tn ca, nht l thng 5 m lch . Mi thng vo ngy rm (15) sao Thi Bch ging trn, khi cng vit bi v mu trng nh sau : Ty Phng Canh Tn Kim c Tinh Qun. C th thay 2 ch Kim c bng 2 ch Thi Bch cng c. Lm l cng lc 19 21 gi . Thp 8 ngn n , ly 8 ly v hng chnh TY . 2- Sao THI DNG: Mi thng cng ngy 27 l, khi cng phi c bi v mu vng, c vit nh sau : Nht Cung Thi Dng Thin T Tinh Qun. Thp 12 ngn n, ly 12 ly v hng NG m cng. Lm l lc 21 ti 23 gi Sao Thi Dng l tinh qun Tt nht trong cc Sao Hn nh Rng ln my, chiu mnh thng 6, thng 10, lc n ti y tin v. Mnh ai chu nh hng ca sao ny, i lm n xa gp nhiu may mn, ti lc hng vng, pht t. 3- Sao THI M: Hng thng vo lc 19 ti 21 gi ti vo ngy 26 l, dng 07 ngn n, hng hoa tr qu lm phm vt, cng day mt v hng Ty vi ly 7 ly m khn vi. Khi cng phi c bi v mu vng, c vit nh sau :Nguyt Cung Thi m Hong Hu Tinh Qun. Hp thng 9 l K thng 11 l. 4- Sao K : Sao ny k nht n gii, nh cng gii hn mi thng hay vo thng K l thng 1, 3, 9 l nn cng gii vo ngy 18 l ngy sao K ging trn. Khi cng vit bi v dng giy mu vng nh sau : Thin V Cung Phn K tinh qun, thp 20 ngn n, ly 20 ly v hng Ty . Cch Khn : Cung thnh Thin nh Bc v cung i Thnh Thn v K Tinh qun v tin. Cng l vo lc 21 n 23 gi 5- Sao LA HU: l khu thit tinh, sao ny nh hng nng cho nam gii v tai ting, th phi, kin tha, bnh tt tai nn. Mi thng hay vo thng K l thng 1, 7 l nn cng gii vo ngy 08 l, l sao La Hu ging trn. Khi cng vit bi v dng giy mu nh sau : Thin Cung Thn Th La Hu Tinh Qun. Thp 9 ngn n ly 9 ly v hng Chnh Bc. Cng lm l lc 21 n 23 gi . 6- Sao THY DIU: sao Thy Tinh, l sao Phc Lc tinh. N gii mang mnh Mc s rt vui mng , i lm n xa c li v tin bc .

Mi thng hay vo thng K tui l thng 4 , 8 l, nn cng gii hn vo ngy 21 .l, sao Thy Diu ging trn. Khi cng vit bi v dng giy mu nh sau : Bc Phng Nhm Qu Thy c Tinh Qun. Thp 7 ngn n , ly 7 ly v hng Chnh Bc. Cng lm L lc 21 n 23 gi . 7- Sao TH T: tc sao Th Tinh. Khc k vo thng 4 v thng 8 l, trong nh nhiu chuyn th phi, chim bao qui l, khng nui c sc vt, chng nn i xa v m vng. Mi thng cng ngy 19 l, lc 21 gi, dng 5 ngn n , hng hoa, tr qu lm phm vt day v hng TY m khn vi . Ly 5 ly . Bi v vit nh sau :Trung ng Mu K Th c Tinh Qun. 8- Sao MC C: tc sao Mc Tinh. Mi thng cng ngy 25, sao Mc c ging trn. Khi cng c bi v mu vng (hoc xanh) c vit nh sau : ng Phng Gip t Mc c Tinh Qun. Lc cng thp 20 ngn n, t bn day mt v hng chnh ng ly 20 ly. Cng l lc 19 -21 gi 9- Sao VN HN: tc Ha Dc Tinh. Mt hung tinh, n nm hn gp sao ny N gii sinh sn kh, vo thng 2, thng 8 xu, nn phng gp chuyn quan s, trong nh khng yn, kh nui sc vt. Mi thng hoc thng 4 v 5 l cng ngy 29 l, vit bi v mu : Nam Phng Bnh inh Ha c Tinh Qun. Thp 15 ngn n day v hng Chnh NG m cng. Ly 15 ly. Cng lc 21 n 23 gi. Cch Khn : Cung Thnh Thin nh Minh L Cung i Thnh Ha c Vn Hn Tinh Qun V Tin.