Está en la página 1de 2

SISTEMAS MATRICIALES

4 8

(7 11)

2A + 3B =
1)
5A 2B =

2X Y =
2)
X + 2Y =

10 1
( 8 18)

3X + 2Y =

4)
2A 3B =

2X 3Y =
XY=

6)

X+Y=
7)
XY=

10)

1 1
(2 9 )
8 3

(5 4)

1 0
1
1)
(

1 3
(5 4)

2 4

(4 2)

3Y X =

2 8
( 12 2)

2X Y =

3 1

(3 5 )

11)

1
2
(1 6)
1 5

(4 2)

2X + 3Y =

1 4
(1 6)

3X + Y =

2 1

(1 3)

12)

X 2Y = 2

0 3
(1 1)

2A + 3B =

1 2

(8 1 )

X + 3Y =

2X + Y =

X+Y=

1 0
( 3 6)

3X 5Y =

1 0
(2 4)

XY=

2 0
4
15)
(

3A + 2B =

X + 2Y =

9)

1 4
(3 0 )

3)

5)

8)

2 3

(1 5)

5X + 3Y =

3 1

(0 2)

2X + Y =

13)

2 4
( 3 0)

2 1

(3 0)

3A 4B =

15 14
( 4 22)

2A B =

5 12 7

(4 2 7)

14)
3A + 2B =

6 2
(0 1)

7 2

(3 8 )

11 25 0
(20 10 35)

Clases particulares de Matemtica-Fsica-Qumica


www.matematicayfisica.com 663673819 / 922315911
304

2A B =
15)
3A 2B =

2A + B =
16)
A 3B =

21) Sean las matrices A =

2 1 4
(1 3 2)

B=

1 2 2
2
1 0)
(

0 -3
. Resuelve el sistema
(1 -1)

22) Calcula dos matrices cuadradas A y B


4 5
sabiendo que 2A + 3B = 2 1 y que
(
)
3 0
A B = 1 2 .
(
)

1 1 8

(4 2 6)

23) Determinar las matrices A y B que verifi4 1 7


2A B = 6 0 3 ,
can:
(
)
3 2 4
A + 2B = 3 5
1)
(

12 23 0
A 2B =
(2
1 5)

9 3 1
7
2A + 3B = 14 0
11 12 6
18)

24) Hallar X2+Y, donde X e Y son las soluciones del sistema:


2 0
5X + 3Y = 4 15
(
)

1 2 4
A 2B = 7 7 7
12 6 4

3X + 2Y =
3X + 2Y =
19)

5 4 6
2
10 12)
(

1 1
(2 9 )

25) Hallar las matrices A y B, sabiendo que


A + B = C
,
siendo
{2A 3B = D
2 0 1
4 0 2
C = 3 5 0 , D = 4 0 5 .
(
)
(
)

2 5 9
X + 3Y =
(3 4 4)

20) Dada la matriz C =

2 -1
y
(1 -3)

3X + Y = A
{X 2Y = 2B

4 3 2
(1 0 1)

2A + 3B =
17)

5 1 2

(3 2 4)

1 1
, hallar X e
(2 1)

X + Y 1 = C
Y que verifican:
siendo B la
{X Y 1 = B
matriz traspuesta de C.

Clases particulares de Matemtica-Fsica-Qumica


www.matematicayfisica.com 663673819 / 922315911

305