Está en la página 1de 4

ACTUL JURIDIC CIVIL I. Repere de coninut: 1. 2. Privire general asupra actului juridic civil.

Condiiile de valabilitate a actului juridic civil prevzute n Codul civil. Analiza condiiilor de valabilitate prin prisma practicii judiciare: a) Capacitatea de a ncheia actul juridic civil. b) Consimmntul. Voina juridic formarea ei. Principiile voinei juridice. Viciile de consimmnt. c) Obiectul actului juridic civil. Condiii de valabilitate. d) Cauza actului juridic civil. e) orma actului juridic civil. orma verbal. orma tacit. orma scris !forma simpl scris "i forma autentic). #nre$istrarea actelor juridice civile. %fectele nerespectrii formei actului juridic civil. 3. odalitile actului juridic civil. !ermenul "i condiia ca modaliti ale actului juridic civil. #. $%ectele actului juridic civil. Principiul %orei obligatorii ale actului juridic. Principiul irevocabilitii actului juridic civil. Principiul relativitii actului juridic civil. 5. &ulitatea actului juridic civil. &ulitatea absolut "i nulitatea relativ. Analiza practicii judiciare privind e%ectele nulitii actului juridic civil. Noiunea de act juridic civil
A c t u l j u r i d i c c iv i l - a c t e le s v r it e d e p e r s o a n e fiz ic e s a u p e r s o a n e ju r id ic e c u s c o p u l d e a d a n a t e r e , m o d ific a s a u s t in e d r e p t u r i s a u o b li a ii.

C o de de de

n s t n tr-o m a n ife s ta r e v o i n , c a r e p r o v in e fie la o p e r s o a n fiz ic , fie la o p e r s o a n ju r id ic .

n t o a t e c a z u r ile m a n ife s t a r e a d e v o in t r e b u ie e x p r im a t c u in te n ia d e a p r o d u c e e fe c t e ju r id ic e . E fe c t e le ju r id ic e a le a c t u lu i ju r id ic c iv il p o t d a n a t e r e , m o d ific a o r i s t in e d r e p t u r i i o b li a ii c iv ile .

E s te o a c iu n e lic it , i a c e a s ta l d e o s e b e te d e d e lic t e .

Clasificarea actelor juridice

C la s ific a r e a a c te lo r ju r id ic e c iv ile D u p s c o p u l u r m r it la n c h e ie r e a lo r a c t ju r i d ic c iv il c u t i t l u o n e ro s a c t j u r id i c c i v i l c u t i t lu r a t u it D u p im p o r ta n a lo r a c t e j u r i d ic e c i v i l e d e c o n s e rv a re a c t e ju r i d ic e c i v il e d e a d m i n is t r a r e a c t e ju r id ic e c iv ile d e d i s p o z i i e D u p c o n in u tu l lo r p a t r im o n ia le n e p a t r im o n ia l e D u p m o d u l d e n c h e ie r e c o n s e n s u a le s o le m n e ! fo r m a le " r e a le D u p m o m e n tu l p r o d u c e r ii e fe c te lo r lo r a c t e n t r e v ii a c te p e n tru c a u z d e m o a rte D u p r o lu l v o in e i p r ilo r n s ta b ilir e a c o n in u tu lu i a c tu lu i a c t e s u b ie c t iv e a c t e - c o n d i i e

D u p n u m r u l p r ilo r u n ila t e r a le b il a t e r a l e m u l t i la t e r a l e D u p e fe c te le lo r c o n s t it u t i v e t r a n s la t i v e d e c la r a tiv e

C la s ific a r e a a c te lo r ju r id ic e c iv ile

D u p le g tu r a c u m o d a lit ile (te r m e n , c o n d iie , s a r c in ) a c t e p u r e i s im p le a c t e a fe c t a t e d e m o d a lit i D u p le g tu r a c u c a u z a a c t e c iv ile c a u z a le a c t e c iv ile a b s t r a c t e

D u p r a p o r tu l d in tr e e le a c t e ju r id ic e c iv ile p r in c ip a le a c t e ju r id ic e c iv ile a c c e s o r ii

D u p m o d a lita te a d e n c h e ie r e a c t e s t r ic t p e r s o n a le a c t e c a r e p o t f i n c # e ia t e i p r in r e p r e z e n t a r e

D u p re g le m e n ta r e a i d e n u m ir e a lo r le g a l a c t e t ip ic e ! n u m it e " a c t e a t ip ic e ! n e n u m it e "

D u p m o d u l lo r d e e ! e c u ta r e a c t e c u e x e c u t a r e d in t r - o d a t ! u n o ic t u " a c t e c u e x e c u t a r e s u c c e s iv

Condiiile actului juridic civil


C o n d iiile a c tu lu i ju r id ic c iv il

$ c t u l ju r id ic c iv il t r e b u ie s c o r e s p u n d p r e v e d e r ilo r le ii. C o n s im m n t u l C a u z a lic it i c o r e s p u n z t o a r e r e u lilo r d e c o n v ie u ir e s o c ia l

C a p a c it a t e a d e a c o n t r a c t a

% b ie c t d e t e r m in a b il

& o rm a

!iectul actului juridic civil " condiie de vala!ilitate a actului juridic


" b i e c t u l a c t u l u i j u r i d ic c i v i l - c o n d u it a p r ilo r ! a c iu n e o r i in a c iu n e " s t a b ilit n a c t u l ju r id ic .

C o n d iii d e v a la b ilita te

% b ie c t u l t r e b u ie s e x is t e .

% b ie c t u l t r e b u ie s fie d e t e r m in a t .

% b ie c t u l t r e b u ie s fie p o s ib il.

% b ie c t u l t r e b u ie s fie lic it i m o r a l.

Cau#a actului juridic civil


C a u z a a c tu lu i ju r id ic c iv il - s c o p u l c o n c re t n v e d e r e a c r u ia s e n c # e ie u n a c t ju r id ic c iv il.

# le m e n te le c a u z e i $ c o p im e d ia t - n c o n t r a c t e le b ila t e r a le e s t e p r e fi u r a r e a m in t a l a c o n t r a p r e s t a ie i' n a c t e le c u t it lu r a t u it e s t e a n im u s d o n a n d i' n a c t e le r e a le e s t e p r e fi u r a r e a r e m it e r ii b u n u lu i. $ c o p m e d ia t - c o n s t n m o t iv u l d e t e r m in a t a l n c # e ie r ii u n u i a c t c iv il' a c e s t m o t iv s e r e fe r la n s u ir ile u n e i p r e s t a ii, fie la c a lit ile u n e i p e r s o a n e .

C o n d iii d e v a la b ilita te

( e x is t e

( fie lic it i m o r a l

( fie r e a l