Está en la página 1de 2

EXAMEN TECNOLOGIA Tema fusta

NOM…………………………………………………………….CURS………….

DATA………………… NOTA:…………..

1.- ¿Quin procés duríes a terme des de l’extracció de la fusta dels boscos fins obtenir un post
de fusta?.

2.- ¿Quines característiques generals diferencien les fustes dures d’aquelles toves?.

3.- Relaciona les següents ferramentes amb l’operació que realitzen:


OPERACIONS FERRAMENTES I ESTRIS
1. De sujecció Broques Alicates universals
2. De percusió Soldadors Alicates plans
3. De tall Claus Gat
4. De fricció Serra d’arc Reblaladora
5. D’enroscar Caragol de banc Tisores de planxa
6. De perforació Maça Martell
7. De unió Tornavís Llimes

4.- ¿Com estan fets els taulells contraxapats?.

5.- Descriu breument el procés de fabricació del paper.


6. Fica el nom de les següents ferramentes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.