Está en la página 1de 3

+

Amplificador de Guitarra para Estudo - 15W - Alfredo Padro - 31/05/2011

DEL

LED

+
TUO

001

401

74

7,4

221

9932tP
401

401

221

401
401

682

682

12V*2

2*V21

B100K TREBLE
4,7

15K

682
15K
15K

104

286

104

K9,3

K02B

BREVER

REVERB

30K
10K

122

104

7,4

B20K

122

18K

Pt2399

104

K51

3,9K

K03
K01
286
K51
K51
286

682
682
18K

4,7

K01

K81

ELBERT K001B

104

20K
10K

47

286
286
K81

100

K02

200

78L05

50L87

002

470

074

PHONES
OUT

SENOHP

7,4

4,7

4007

401

52/0022

4007

7004

4007

B20K

DIM K02B

7004

2200/25

4007

104

7004

A0302ADT

74

K02

74

223

2200/25

47

47

52/0022

01

20K

322

401

10

TDA2030A

10

01

1K
K1
401 401

104 104

K02

A250K BASS

471

174

SSAB K052A

104

MID

7004

20K

47K

K22

101

K74

K1

7,4

7,4

7,4
K74

470K

47K

7,4

174

K74

EMULOV K02B

47K

471

47K
4,7

22K
22K

B20K VOLUME

4,7

1K

22K

101

K074

4,7

K22
K22

4,7

K74

4558
8554
22K
7,4

101

001

401

001

K01

201
8554

103

301

104

401

NIAGK001B

10K

4558

ODERFLA
ORDAP

100K
201
374

TUPNI

TRANSFERIR

22K

INPUT

K22

470K
473

K074

102

K001

B100K GAIN

1K

104

k3

102

K3

4148

100K
100

K001

4148

22K

100

K1

K22

47K
101

8414

4,7

1102 W52/81

K74

8414

1102 W52/81

K22

3K
3k

Amplificador de Guitarra para Estudo - 15W - Alfredo Padro - 31/05/2011

IN

22k

47n
3

+CI1A
-

4558

1
10k

6
5

1
1k

2x1N4148

Usei Leds 5mm

100n

3k9

220pF

100K
CI1B

4558 7

470p

TREBLE

47
22k

5 +CI2B
4558 7
6

47
VOLUME
47

1k

20k

47

20kB

100n

BASS
22n

4558

REVERB

6n8

100pF

22K

6n8

47

20k

-B

+B

TDA2030 4

Usei TDA 2050

470p 2

10

100n

8R

200R

3+
CI2A
2

6n8

47

47k

100k

220pF

MID

47k
100p
47

1n2

10k

15k

10R

47k
470k
6n8

6n8

1n2

100n
100n

1k

DRIVE

100F
100n

16
15
14
13
12
11
10
9

22k
22k

NORMAL
100k
GAIN

+V

78L05

47

22k

100n

+V
100F

8
4558
4

1
2
3
4
5
6
7
8

20k

10n

+B

47R
2200F

2200F
100F

3k

470k

47R

47k
100n

47k
15k
10k

250kA
20kB

Pt2399

100kB
100n

20k

18k
18k
30k
15k

+
1N4007

-B

470R

3k

PHONES

Amplificador de Guitarra para Estudo - 15W - Alfredo Padro - 31/05/2011

LISTA DE MATERIAL
RESISTORES
10R x 2W (1)
47R (2)
200R (1)
470R (1)
1K (3)
3K (2) Usei 2 de 1k5 em srie
3K9 (1)
10K (2)
15K (3)
18K (2)
20K (3) Usei 2 de 10K em srie
22K (6)
30K (1) Usei 2 de 15K em srie
47K (5)
100K (2)
470K (2)
CAPACITORES

DIODOS
LED (1)
1N4148 (2)
1N4007 (4)
INTEGRADOS
PT 2399 (1)
CA 4558 (2)
TDA 2030 (1)
POTNCIOMETROS
20KB (3)
100KB (2)
250KA (1)
DIVERSOS
J10 MONO (1)
J10 ESTREO (1)
CHAVE H - H (Drive)
CHAVE ON-OFF

100p (2) Cermico


470p (2) Cermico
1n (2)
1n2 (2)
TRANSFORMADOR
6n8 (5)
12V + 12V x 2A
10n (1)
POLIESTER
22n (1)
47n (1)
OBS: Os resistores sem indicao so de 1/4w
100n (11)

ELETROLTICOS
1F x 35V (2)
4,7F X 12V (1)
4,7F x 35V (7)
10F x 35V (1)
47F x 12V (1)
100F x 12V (1)
2.200F x 35 (1)