Está en la página 1de 33

ALGEDOM CIA. LTDA.

LISTA DE MATERIALES
PROYECTO:

MODULO 3,2x6-A0 SANTAY

kg/m

6.95

ITEM

DESCRIPCION

MATERIAL

REFERENCIA

CERCHA
Ls-3,2A0
LI-3,2A0
DR-U2-3,2A0
DD-U2-3,2A0
DD-U2A-3,2A0
DS-U2A-3,2A0
DS-U1-3,2A0
V-U1-3,2A0

PERFIL OMEGA
PERFIL OMEGA
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.1
PERFIL [] 38x38x1.1

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5

F-363
F-363

F-375
F-375
F-1592
F-1592

5950
5950
617
642
642
642
642
576

PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL[

AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6

F-1591
F-1591
AGD-CS-06
AGD-CS-06
AGD-CS-04
AGD-CS-04
F-1591
F-1591
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A

1430
1330
80
50
179
561
428
384
85
90
44

P02-3,2A0
P201-3,2A0
P202-3,2A0
P203-3,2A0

SUB-CONJUNTO POSTE
PERFIL[]
AA6005-T5
PERFIL L
AA6005-T5
PERFIL L
AA6005-T5

AGD-FOT-01
AGD-CS-07
AGD-CS-07

1881
51
51

C03-3,2A0
C301-3,2A0
C302-3,2A0

SUBCONJUNTO CORREA
PERFIL []
AA6005-T5
PERFIL OMEGA
AA6063-T6

AGD-CS-04
AGD-CS-05

ANCLAJE DE VIGA
ANCV-3,2A0
ARD-3,2A0
PD-3,2A0

PERFIL OMEGA
ARANDELA
PLACA DESLIZANTE

AGD-CS-02

LONGITUD
(mm)

ANCHO
(m)

AREA
(m2)

kg/m

CANT.

PARCIAL
[kg, m]

1.27
1.27
0.86
0.86
0.63
0.63
0.44
0.44

3
3
6
12
6
6
18
27

22.67
22.67
3.18
6.63
2.44
2.43
5.08
6.84

0.37
0.37
0.50
0.50
0.52
0.52
0.37
0.37
0.69
0.69
0.69

18
18
18
68
8
8
8
8
8
8
8

9.52
8.86
0.72
1.70
0.74
2.33
1.27
1.14
0.47
0.50
0.24

1.69
0.52
0.52

8
24
24

25.43
0.64
0.64

3230
29.6

0.52
0.91

17
17
51

28.55
1.37

100

2.26

616 ???

TOTAL
[kg, m]

OBSERVACIONES

ARRIOSTRAMIENTO
AR1-U4-3,2A0
AR2-U4-3,2A0
ANCR1-3,2A0
ANCR2-3,2A0
DP1-F0-3,2A0
DP2-F0-3,2A0
DP3-U4-3,2A0
DP4-U4-3,2A0
ANCP1-3,2A0
ANCP2-3,2A0
ANCP3-3,2A0

32x32x1.1
32x32x1.1

32x32x1.1
32x32x1.1

POSTES Y CORREAS

AA6005-T5
NEOPRENO
GRILON

1880 ???

6
12
6

1.36

PERNOS, REMACHES Y TORNILLOS


REMACHE 1
REMACHE 2
REMACHE 3

d=3/16 plg, L=xx


d=1/4 plg, L=xx
d=1/4 plg, L=xx

208
342
54

AUTOROSCANTE 1

Nro.10, L=xx

SS303

245

PERNO PASADOR 1
PERNO PASADOR 2

d=1/4plg ,L= 2 plg


d=1/4plg ,L= 3 plg

SS303
SS303

40
8

POR: FL
FECHA:

10/15/2013

NOTAS:

PERNO COMPLETO: ARANDELA PLANA Y DE PRESION

longitud corta
longitud larga

Completo
Completo

134.7

ALG-Cdigo elemento-Perfil a usar-Mdulo


- CODIFICACION ELEMENTO:
Ls- Larguero superior
Li- Larguero inferior
DR-DIAGONAL REMATE
DD-DIAGONAL DOBLE
DS-DIAGONAL SIMPLE
V-VERTICAL
AR-ARRIOSTRAMIENTO
DP-DIAGONAL PASAMANO
ANCP - ANCLA PASAMANO
P-POSTE
C-CORREA
ANCV - ANCLA DE VIGA
ARD- ARANDELA
PD-PLACA DESLIZANTE

- MODULOS:
3.2;4.2-AX
3.2: ANCHO DE 3.2m
4.2: ANCHO DE 4,2m
A0: RECTANGULAR DE LARGO 6m
A1:TRAPECIO 6; 5,75M
A2:TRAPECIO 6;5,50m
A3:TRAPECIO 6;5m

PERFIL:
U1-F 1592
U2-PERFIL AGD
U2A- F-375
U4- F-1591
FO-PERFIOL AGD

ALGEDOM CIA. LTDA.


LISTA DE MATERIALES
PROYECTO:

MODULO 4,2x6-A0 SANTAY

kg/m

ITEM

DESCRIPCION

MATERIAL

REFERENCIA

PERFIL OMEGA
PERFIL OMEGA

F-363
F-363

PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.1
PERFIL [] 38x38x1.1

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5

PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL[

CERCHA
Ls-4,2A0
Li-4,2A0
DR-U2-4,2A0
DD-U2-4,2A0
DD-U2A-4,2A0
DS-U2A-4,2A0
DS-U1-4,2A0
V-U1-4,2A0

6.89

LONGITUD
(mm)

ANCHO AREA kg/m


(m)
(m2)

CANT.

PARCIAL
[kg, m]

TOTAL
[kg, m]

F-375
F-375
F-1592
F-1592

5950
5950
617
642
642
642
642
576

1.27
1.27
0.86
0.86
0.63
0.63
0.44
0.44

4
4
8
16
8
8
24
36

30.23
30.23
4.24
8.83
3.25
3.24
6.78
9.12

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6

F-1591
F-1591
F-1591
AGD-CS-06
AGD-CS-06
AGD-CS-06
AGD-CS-04
AGD-CS-04
F-1591
F-1591
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A

1271
1157
620
80
50
50
204
570
428
384
85
90
44

0.37
0.37
0.37
0.50
0.50
0.50
0.52
0.52
0.37
0.37
0.69
0.69
0.69

27
27
18
36
86
18
8
8
8
8
8
8
8

12.70
11.56
4.13
1.44
2.15
0.45
0.85
2.37
1.27
1.14
0.47
0.50
0.24

OBSERVACIONES

ARRIOSTRAMIENTO
AR1-U4-4,2A0
AR2-U4-4,2A0
AR3-U4-4,2A0
ANCR1-4,2A0
ANCR2-4,2A0
ANCR3-4,2A0
DP1-F0-4,2A0
DP2-F0-4,2A0
DP3-U4-4,2A0
DP4-U4-4,2A0
ANCP1-4,2A0
ANCP2-4,2A0
ANCP3-4,2A0

32x32x1.1
32x32x1.1
32x32x1.1

32x32x1.1
32x32x1.1

POSTES Y CORREAS
P02-4,2A0
P201-4,2A0
P202-4,2A0
P203-4,2A0

SUB-CONJUNTO POSTE
PERFIL[]
PERFIL L
PERFIL L

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5

AGD-FOT-01
AGD-CS-07
AGD-CS-07

1881
51
51

1.69
0.52
0.52

8
8
24
24

25.43
0.64
0.64

C03-4,2A0
C301-4,2A0
C302-4,2A0

SUBCONJUNTO CORREA
PERFIL []
PERFIL OMEGA

AA6005-T5
AA6063-T6

AGD-CS-04
AGD-CS-05

4160
29.6

0.52
0.91

17
17
68

36.77
1.82

ANCLAJE DE VIGA
ANCV-4,2A0
ARD-4,2A0
PD-4,2A0

PERFIL OMEGA
ARANDELA
PLACA DESLIZANTE

AA6005-T5
NEORENO
GRILON

AGD-CS-02

100

2.26

8
16
8

1.81

PERNOS, REMACHES Y TORNILLOS


REMACHE 1
REMACHE 2
REMACHE 3

d=3/16 plg, L=xx


d=1/4 plg, L=x
d=1/4 plg, L=xx

316
438
90

AUTOROSCANTE 1

Nro.10, L=xx

SS303

300

PERNO PASADOR 1
PERNO PASADOR 2

d=1/4plg ,L= 2 plg


d=1/4plg ,L= 3 plg

SS303
SS303

40
8

POR: FL
FECHA:

10/15/2013

NOTAS:

PERNO COMPLETO: ARANDELA PLANA Y DE PRESION

longitud corta
longitud larga

Completo
Completo

172.1

ALG-Cdigo elemento-Perfil a usar-Mdulo


- CODIFICACION ELEMENTO:
Ls- Larguero superior
Li- Larguero inferior
DR-DIAGONAL REMATE
DD-DIAGONAL DOBLE
DS-DIAGONAL SIMPLE
V-VERTICAL
AR-ARRIOSTRAMIENTO
DP-DIAGONAL PASAMANO
ANCP - ANCLA PASAMANO
P-POSTE
C-CORREA
ANCV - ANCLA DE VIGA
ARD- ARANDELA
PD-PLACA DESLIZANTE

- MODULOS:
3.2;4.2-AX
3.2: ANCHO DE 3.2m
4.2: ANCHO DE 4,2m
A0: RECTANGULAR DE LARGO 6m
A1:TRAPECIO 6; 5,75M
A2:TRAPECIO 6;5,50m
A3:TRAPECIO 6;5m

PERFIL:
U1-F 1592
U2-PERFIL AGD
U2A- F-375
U4- F-1591
FO-PERFIOL AGD

CERCHA
Ls-4,2A0
Li-4,2A0
DR-U2-4,2A0
DD-U2-4,2A0
DD-U2A-4,2A0
DS-U2A-4,2A0
DS-U1-4,2A0
V-U1-4,2A0

PERFIL OMEGA
PERFIL OMEGA
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.6
PERFIL [] 38x38x1.1
PERFIL [] 38x38x1.1
0

0
0
0

ARRIOSTRAMIENTO
0
AR1-U4-4,2A0
AR2-U4-4,2A0
ANCR1-4,2A0
ANCR2-4,2A0
DP1-F0-4,2A0
DP2-F0-4,2A0
DP3-U4-4,2A0
DP4-U4-4,2A0
ANCP1-4,2A0
ANCP2-4,2A0
ANCP3-4,2A0

PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL []
PERFIL [
PERFIL [
PERFIL[

32x32x1.1
32x32x1.1

0
SUB-CONJUNTO POSTE
PERFIL[]
PERFIL L
PERFIL L
0
C03-4,2A0
C301-4,2A0
C302-4,2A0

ANCLAJE DE VIGA
ANCV-4,2A0
ARD-4,2A0
PD-4,2A0

F-1591
F-1591
AGD-CS-06
AGD-CS-06
AGD-CS-04
AGD-CS-04
F-1591
F-1591
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A

0
0

0
0
0

0
0
AGD-CS-04
AGD-CS-05

0
0
0
AA6005-T5
NEORENO
GRILON

0
0
0

0
0
0
0
AGD-FOT-01
AGD-CS-07
AGD-CS-07

AA6005-T5
AA6063-T6

PERFIL OMEGA
ARANDELA
PLACA DESLIZANTE

0
0
0

0
0
0
0

0
PERNOS, REMACHES Y TORNILLOS
0
REMACHE 1
d=3/16 plg, L=xx

F-375
F-375
F-1592
F-1592

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5

SUBCONJUNTO CORREA
PERFIL []
PERFIL OMEGA
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

POSTES Y CORREAS

F-363
F-363

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6063-T6
AA6063-T6
AA6063-T6

32x32x1.1
32x32x1.1

P02-4,2A0
P201-4,2A0
P202-4,2A0
P203-4,2A0

AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5
AA6005-T5

0
0
0
AGD-CS-02

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

REMACHE 2
REMACHE 3

d=1/4 plg, L=x


d=1/4 plg, L=xx
0

AUTOROSCANTE 1

0
Nro.10, L=xx

0
PERNO PASADOR 1
PERNO PASADOR 2

0
0
0
SS303

0
d=1/4plg ,L= 2 plg
d=1/4plg ,L= 3 plg

0
SS303
SS303

0
0
0
0
0
0
0
0

long

long
3.2

4.08

3.2

5950
5950
617
642
642
642
642
576
0
0
0
1430
1330
80
50
179
561
428
384
85
90
44
0
0
0
0
1881
51
51
0
0
3230
29.6
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0

5950
5950
617
642
642
642
642
576
0
0
0
1271
1157
80
50
204
570
428
384
85
90
44
0
0
0
0
1881
51
51
0
0
4160
29.6
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0

6000
6000
6200
6500
6500
6500
6500
5800
0
0
0
5750
5350
6150
6150
5850
5750
6700
5750
6200
6200
6200
0
0
0
0
5650
6000
6000
0
0
6480
6200
0
0
0
6200
0
0
0
0
0
156,416

2270
2270
460
920
460
460
1380
2070
0
0
0
3400
3400
190
460
205
614
440
470
90
94
49
0
0
0
0
2050
170
170
0
0
6410
212
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0

4.08
6000
6000
6200
6500
6500
6500
6500
5800
0
0
0
5100
5800
6150
6150
5850
5750
6700
5750
6200
6200
6200
0
0
0
0
5650
6000
6000
0
0
4160
6200
0
0
0
6200
0
0
0
0
0
58,460

755
755
150
302
150
150
450
675
0
0
0
1690
1020
93
144
52
152
108
116
23
24
13
0
0
0
0
504
42
42
0
0
3200
70
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

257,184
40,608
184,240
30,080
6,016
-

0
0
0
0
0
0
0
0

81,030
16,650
55,500
7,400
1,480
-

0
0
0
0
0
0
0
0

long

Cantidad

Kg/ml

F-363
F-363
PERFIL [] 38x38x2
PERFIL [] 38x38x2
F-375
F-375
F-1592
F-1592

6,000
6,000
6,200
6,500
6,500
6,500
6,500
5,800

3,025
3,025
610
1,222
610
610
1,830
2,745

1.27
1.27
0.86
0.86
0.63
0.63
0.44
0.44

F-1591
F-1591
F-1591
AGD-CS-06
AGD-CS-06
AGD-CS-04
AGD-CS-04
F-1591
F-1591
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A
AGD-CS-06A

5,800
5,100
5,350
6,150
6,150
5,850
5,750
6,700
5,750
6,200
6,200
6,200

4,420
1,690
3,400
283
604
257
766
548
586
113
118
62

0.37
0.37
0.37
0.50
0.50
0.52
0.52
0.37
0.37
0.69
0.69
0.69

AGD-FOT-01
AGD-CS-07
AGD-CS-07

5,650
6,000
6,000

2,554
212
212

AGD-CS-04
AGD-CS-04
AGD-CS-05

6,480
4,160
6,200

6,410
3,200
282

1.69
0.52
0.52
0.52
0.52
0.91

AGD-CS-02

6,200

104

2.26

Kg
23,051
23,051
3,253
6,831
2,510
2,498
5,234
7,005
9,485
3,189
6,730
870
1,857
782
2,290
1,358
1,247
483
505
265
24,387
661
661
21,599
6,922
1,582
1,457
159,765

d=3/16 plg, L=xx

214,876

d=1/4 plg, L=x


d=1/4 plg, L=xx

338,214
57,258

Nro.10, L=xx

239,740

d=1/4plg ,L= 2 plg


d=1/4plg ,L= 3 plg

37,480
7,496

long

FREDDY
Cantidad

Kg/ml

Kg

PERFIL [] 38x38x2
F-375
F-363-B
F-1592
F-1592

6,500
6,500
6,000
6,500
5,800

1,832
1,220
6,050
1,830
2,745

0.857
0.65
1.293
0.46
0.46

10,205.16
5,154.50
46,935.90
5,471.70
7,323.66

F-1591
F-1591

5,100
5,350

1,690
3,400

0.38
0.38

3,275.22
6,912.20

F-1591
F-1591

5,800
6,700

5,006
548

0.38
0.38

11,033.22
1,395.21

AGD-FOT-01
AGD-CS-07

5,650
6,000

2,554
424

1.724
0.532

24,877.49
1,353.41

AGD-CS-06A

6,200

293

0.704

1,278.89

AGD-CS-06

6,150

887

0.5

2,727.53

AGD-CS-05

6,200

282

0.905

1,582.30

AGD-CS-04
AGD-CS-04
AGD-CS-04
AGD-CS-04

5,850
5,750
6,480
4,160

257
766
6,410
3,200

0.52
0.52
0.52
0.52

781.79
2,290.34
21,599.14
6,922.24

AGD-CS-02

6,200

104

2.26

1,457.25
162,577.14

OK
OK

EDUARDO
Kg/ml

long

Cantidad

[] 38x38x2.2
F - 375
F-363-B
F - 1592
F - 1592

6005 T5
6005 T5
6005 T5
6005 T5
6005 T5

Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish

0.857
0.65
1.293
0.46
0.46

6,500
6,500
6,000
6,500
5,850

1,820
1,212
6,040
1,820
2,720

F- 1591
F- 1591
F- 1591
F- 1591
F- 1591

6063-T6
6063-T6
6063-T6
6063-T6
6063-T6

Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish

0.38
0.38
0.38
0.38
0.38

5,400
5,800
5,850
6,400
6,700

3,400
3,400
1,000
1,340
1,080

AGD-FOT-01
AGD-CS-07

6063-T6
6063-T6

Anod Natural
Anod Natural

1.724
0.532

5,600
6,000

2,500
420

AGD-CS-06A

6063-T6

Mill Finish

0.704

6,050

300

AGD-CS-06

6063-T6

Mill Finish

0.512

6,200

945

AGD-CS-05

6063-T6

Mill Finish

0.921

6,200

280

AGD-CS-04
AGD-CS-04
AGD-CS-04
AGD-CS-04

6005 T5
6005 T5
6005 T5
6005 T5

Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish

0.529
0.529
0.529
0.529

5,850
5,700
6,480
4,160

258
758
6,370
3,080

AGD-CS-02

6005 T5

Mill Finish

2.298

6,200

110

AGD-FOT-01
AGD-FOT-01
F-896
F-1799
F- 1457
AGD-FOT-06
AGD-FOT-05
AGD-FOT-04
AGD-FOT-03
AGD-FOT-03

6005 T5
6005 T5
6005 T5
6063-T6
6063-T6
6063-T6
6005 T5
6005 T5
6063-T6
6063-T6

Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish
Mill Finish

1.724
1.724
0.42
0.572
3.69
0.482
0.224
0.349
1.061
1.061

5,620
5,030
5,780
6,420
6,000
6,100
6,250
6,000
5,820
6,400

115
92
455
182
20
140
244
80
1,448
184

Kg

Prioridad

10,138.31
5,120.70
46,858.32
5,441.80
7,319.52

1
1
1
1
1

6,976.80
7,493.60
2,223.00
3,258.88
2,749.68

1a
1a
1a
1a
1a

24,136.00
1,340.64

3
3

1,277.76

2,999.81

1,598.86

798.42
2,285.60
21,835.85
6,777.97

3
3
3
3

1,567.24

162,198.75
1,114.22
797.80
1,104.56
668.35
442.80
411.63
341.60
167.52
8,941.43
1,249.43
15,239.34

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

177,438.08

DESPIECE REFERENCIA F-4929


CANTIDAD

REFERENCIA

LONGITUD[mm]

ITEM

items/perfil

Material a usar L[mm]

Nmero de perfiles

F-4929/ F-9040

100

ANCV-3,2A0

59

6200

66

F-4929/ F-9040

100

ANCV-4,16A0

59

6200

25

MODULOS 3,2A0,1,2,3
3870

MODULOS 4,16A0,1,2,3

1480

POR: FL
FECHA:
NOTAS:

11/4/2013
LA LISTA INDICA EL MATERIAL A USAR EN CADA ITEM
EN CASO DE ACABARSE EL MATERIAL USAR EL MATERIAL DEL MODO INDICADO EN OBSERVACIONES

Observaciones

ALGEDOM CIA. LTDA.


ORDEN DE PRODUCCION DIARIA
PROYECTO:
SENDERO SANTAY
FECHA:
11/25/2013

Nro.

ACTIVO
NO
NO

MOD.INICIO
0
0

NO

NO
NO
NO

0
0
0

NO

NO
NO
NO

0
0
0

NO
NO
NO

0
0
0

NO
NO

0
0

NO

SI
SI
SI
SI
SI

625
625
424
424
424

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

625
625

NO

NO

NO

MOD. FINITEMS A FABRICAR 3,2A0


90
DR-U2
0
44
DD-U2
0
0
57
ANCV
0
0
67
DP1-FO
0
67
DP2-FO
0
46
C301
0
0
22
C302
0
0
27
ANCR2
0
105
ANCR1
0
105
ANCR3
0
0
149
ANCP3
0
149
ANCP1
0
149
ANCP2
0
0
0
49
P202
0
49
P203
0
0
99
P201
0
0
744
DP4-U4
520
744
DP3-U4
520
476
AR2-U4
522
476
AR1-U4
522
476
AR3-U4
0
0
19
V-U1
0
29
DS-U1
0
0
52
Ls
0
52
Li
0
0
90
DD-U2A
0
90
DS-U2A
0
0
52
Lse
0
52
Lie
0
0
90
DRe
0
44
DDe
0
0
744
DP3e
0
744
DP4e
0
0
46
C301e
0
0
22
C302e
0
0
46
PLe
0

3,2A0-IT

3,2A0-2T

RND

3,2A1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
144
180
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,2A1-IT

3,2A1-2T

RND

3,2A2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
84
108
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,2A2-IT

3,2A2-2T

RND

3,2A3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
56
144
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,2A3-IT

3,2A3-2T

RND

ALGEDOM CIA. LTDA.


ORDEN DE PRODUCCION DIARIA
PROYECTO:
SENDERO SANTAY
FECHA:
11/25/2013

Nro.

ACTIVO
NO
NO

MOD.INICIO
0
0

NO

NO
NO
NO

0
0
0

NO

NO
NO
NO

0
0
0

NO
NO
NO

0
0
0

NO
NO

0
0

NO

SI
SI
SI
SI
SI

625
625
424
424
424

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

0
0

NO
NO

625
625

NO

NO

NO

MOD. FINITEMS A FABRICAR 4,16A0


90
DR-U2
0
44
DD-U2
0
0
57
ANCV
0
0
67
DP1-FO
0
67
DP2-FO
0
46
C301
0
0
22
C302
0
0
27
ANCR2
0
105
ANCR1
0
105
ANCR3
0
0
149
ANCP3
0
149
ANCP1
0
149
ANCP2
0
0
0
49
P202
0
49
P203
0
0
99
P201
0
0
744
DP4-U4
0
744
DP3-U4
0
476
AR2-U4
0
476
AR1-U4
0
476
AR3-U4
0
0
19
V-U1
0
29
DS-U1
0
0
52
Ls
0
52
Li
0
0
90
DD-U2A
0
90
DS-U2A
0
0
52
Lse
0
52
Lie
0
0
90
DRe
0
44
DDe
0
0
744
DP3e
0
744
DP4e
0
0
46
C301e
0
0
22
C302e
0
0
46
PLe
0

4,16A0-IT

4,16A0-2T

RND

4,16A1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,16A1-IT

4,16A1-2T

RND

4,16A2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,16A2-IT

4,16A2-2T

RND

4,16A3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,16A3-IT

4,16A3-2T

RND

ALGEDOM CIA. LTDA.


ORDEN DE PRODUCCION DIARIA
PROYECTO:
SENDERO SANTAY
FECHA:
11/25/2013

Nro.

ACTIVO
NO
NO

MOD.INICIO
0
0

MOD. FINITEMS A FABRICAR


TOTAL GENERICOS
90
DR-U2
0
44
DD-U2
0
0
57
ANCV
0
0
67
DP1-FO
67
DP2-FO
46
C301

NO

NO
NO
NO

0
0
0

NO

22

C302

NO
NO
NO

0
0
0

27
105
105

ANCR2
ANCR1
ANCR3

0
0

NO
NO
NO

0
0
0

149
149
149

ANCP3
ANCP1
ANCP2

0
0
0

NO
NO

0
0

49
49

P202
P203

0
0

NO

99

P201

SI
SI
SI
SI
SI

625
625
424
424
424

744
744
476
476
476

DP4-U4
DP3-U4
AR2-U4
AR1-U4
AR3-U4

816
804

NO
NO

0
0

19
29

V-U1
DS-U1

0
0

NO
NO

0
0

52
52

Ls
Li

0
0

NO
NO

0
0

90
90

DD-U2A
DS-U2A

0
0

NO
NO

0
0

52
52

NO
NO

0
0

NO
NO

3.2

4.16

0
0
0

0
0
0

TIPOS DE MODULO
3,2A3
4,16A1

3,2A1

3,2A2

4,16A2

4,16A3

Lse
Lie

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

90
44

DRe
DDe

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

625
625

744
744

DP3e
DP4e

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

NO

46

C301e

NO

22

C302e

NO

46

PLe

954
954

0
0
0

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Contratante :
Contratista :
PROYECTO :

PLANILLA

No

RUBRO
A

AR1-U4-3,2A0

ANTICIPOS

En Valores
B
C
AVANCE DEL PERIODO

RUBRO
Cantidad contratada

D
TOTAL REPARADO A LA FECHA

Cantidad contratada

E
F

DESCUENTO ANTICIPOS
SALDO DEL PERIODO
Ordenes de trabajo adicionales

VALOR DE LA PLANILLA

SON :
NOTA: NO SE ENCUENTRA INLCUIDO LOS VALORES DE IVA

FECHA :

NOVIEMBRE 12 2013

BUENOS Y CASTRO INGS. ASOCIADOS


ALGEDOM
SENDERO SANTAY

1
Unidad
13,914.00

USD/unid

1.0
suman

Valor del Contrato


13,914.00
13,914.00

1.00
TOTAL
PORCENTAJE DEL VALOR CONTRATADO

PERIODO :
CANTIDAD
6,576.00

Unidad
m2

1.00
B/A

NOVIEMBRE
USD/unid
1.0000

suman

6,576.00

m2

0.01%

1.0000

Valor Trabajado
USD
6,576.00
6,576.00

6,576.00
-

suman
C x D
D - E
Valor orden

6,576.00
0.5
6,575.5

% realizado
USD

NLCUIDO LOS VALORES DE IVA

CONTRATISTA

6,575.5

Nro. MOD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

TIPO
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A3

Nro. MOD.
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

TIPO
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A1
4,16A1
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A1
4,16A1
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3

Nro. MOD.
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

TIPO
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

Nro. MOD.
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

13
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

3,2A2
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A1
4,16A1
4,16A0

148
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

4,16A0
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A1
4,16A1
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A0
4,16A0
4,16A2
4,16A2
4,16A3
4,16A3

283
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

4,16A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
ESPECIAL
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A2

418
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

13
129
130
131
132
133
134
135

3,2A2
4,16A3
4,16A3
4,16A2
4,16A2
4,16A0
4,16A0
4,16A3

148
264
265
266
267
268
269
270

4,16A0
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A3
4,16A0
4,16A2
4,16A2

283
399
400
401
402
403
404
405

4,16A0
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A2

418
534
535
536
537
538
539
540

TIPO
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A3
3,2A3
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

Nro. MOD.
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

TIPO
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2

Nro. MOD.
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

TIPO
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0

Nro. MOD.
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

TIPO
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A1
3,2A1
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2

3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0

553
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668

3,2A1
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
ESPECIAL
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

688
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A3
3,2A3

823
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938

3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A3
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

553
669
670
671
672
673
674
675

3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1

688
804
805
806
807
808
809
810

3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0

823
939
940
941
942
943
944
945

3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

Nro. MOD.
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976

TIPO
3,2A0
3,2A0
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A2
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A1
3,2A1
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0
3,2A0

958

3,2A0

958

3,2A0