Está en la página 1de 26

Pareng : Ieva Tamoinait 1 0b

Kauno Kovo 11- osios vidurin mokykla Fizikos mokytoja Alma Voskien

Turinys
I. II. Mnulis kas tai? Mnulio bendrieji duomenys XII. iaurs pusrutulis XIII. Piet pusrutulis XIV. em i Mnulio XV. Nematomoji Mnulio pus XVI. mons Mnulyje III. Mnulio amius IV. Kaip alta ir karta yra mnulyje? V. Mnulio sandara

VI. Kiek krateri yra mnulyje? VII. Mnulio jros VIII. Kodl Mnulyje yra dideli akmen? IX. Mnulio periodas X. Mnulio judjimas

XVII. "Apollo 11" gula


XVIII.J.Keneddy kalba NASA ikis nuskristi Mnul! XIX. Pirmieji mogaus odiai Mnulyje

XX. Pirmasis mogaus ingsnis Mnulyje


XXI. Garso ra altinis : XXII. Literatros altiniai :

XI. domu..

Mnulis kas tai?


Mnulis tai vienintelis ems gamtinis palydovas ir artimiausias jai knas. Kartu tai vienintelis dangaus knas, kuriame jau pabuvojo mons.

Turinys

Mnulio bendrieji duomenys

Mnulio amius
Koks senas yra Mnulis?

Mnulio amius yra toks pats kaip ems ir kit Sauls sistem amius - apie 4,5 milijardo met. Ms Sauls sistema buvo suformuota tuo metu.

Turinys

Kaip alta ir karta yra mnulyje?


Mnulis aplink save neturi oro. Oro, kuris aplink ms em veikia kaip, grai antklod padeda mums ilikti iltai ir patogiai. Taiau Mnulis neturi ios antklods, jame daug aliau - ir daug iliau nei emje. Kai Saul vieia Mnulio pusje, temperatra pasiekia 260 pagal Farenheit. Tai yra iliau nei virimo temperatra. Tamsiojoje Mnulio pusje, jis labai altas iki -280 pagal Celsij.

Turinys

Mnulio sandara
Mnulis sudarytas i uolien, o jo pavirius yra keli deimi metr grdtas skeveldr ir dulki sluoksni s. Didesn paviriaus dal uima kalnai, kuri aukiausi siekia net 9km.

Turinys

Kiek krateri yra mnulyje?

Tai yra Mnulio paviriaus vietos, kurias prie daug met trenksi meteoritai ir padar lenkimus. Yra tkstaniai dideli krateri, bet dar daugiau maj krateri. Mnulyje tikriausiai yra milijonai ma krateri.
Turinys

Mnulio jros

Mnulio skritulyje matomos tamsios dms ir lygios emesns sritys, jos vadinamos jromis. viesios sritys yra auktumos ir vadinamos emynais. ie pavadinimai slygiki, nes Mnulio paviriuje nra didelio kiekio vandens. Tiek jrose, tiek emynuose daug krateri. Matomoje Mnulio pusje lygum daugiau negu nematomoje.

Turinys

Kodl Mnulyje yra dideli akmen?


Mnulyje susidaro vairi ri akmen. ios uolienos yra gana panaios ems uolienas. Bet emje, mes turime vj ir liet, kurie nulifuoja akmenis sml ir purv. Mnulyje nra oro ar vjo, todl uolos nenudyla ir nepraranda savo dydio, kaip emje.

Turinys

Mnulio periodas
Mnulio apskriejimo aplink em periodas (vaigdinis mnuo) yra tiksliai lygus apsisukimo apie a periodui. Mnulis em visada yra atsuks t pai pus. Pats nevieia, o tik atspindi sauls vies. Mnulio trauka periodikai sukelia ems vandenyn potvynius ir atoslgius.

Turinys

Mnulio judjimas
Juddamas aplink em Mnulis priklausomai nuo Sauls apvietimo matosi vis kitoks tai pilnas, tai tik pjautuvas vien ar kit pus beirintis matosi vis kita Mnulio faz.

dtame paveiksliuke pavaizduotos

Turinys

visos Mnulio fazs. Pilnas Mnulio ciklas trunka 29,5 paros.

iaurs pusrutulis
em atsuktos Mnulio puss . pusrutulyje plyti dvi didels jros - Liet (Mare Imbrium) ir Giedros (Mare Serenitatis). Jos abi apskritos, tiktai dl projekcijos Mnulio skritul atrodo iek tiek elipsins.

Turinys

Piet pusrutulis
Kiek pietus nuo Mnulio pusiaujo plyti dideli lygum plotai, tarp j isiskiria Ptolemjo krateris, kurio skersmuo beveik 160 km, dugnas gana lygus ir tamsus.

Turinys

em i mnulio

Turinys

Nematomoji Mnulio pus


Nematomoji jo pus kartais dar vadinama tamsija. Joje yra kur kas maiau bazaltinio vulkanizmo ymi, todl ioje pusje yra palyginti maai izoliuot paviriaus darini, vadinamj Mnulio jr, bet buvo atrastas labai domus Ciolkovskio krateris, kurio dugnas labai tamsus.
Turinys
Mnulio iaurs aigalis

mons Mnulyje

Turinys

Turinys

"Apollo 11" gulos nariai (i kairs): Neil'as Armstrong'as, Mike'as Collins'as ir Buzz'as Aldrin'as

Apollo 11 ir ingsniai kitame pasaulyje


mogus pirm kart kitame pasaulyje eng 1969 m. liepos 20 d. Tas pasaulis ems palydovas Mnulis.

Turinys

J.Keneddy kalba NASA ikis - nuskristi Mnul!


Bet kodl, kai kurie sako, Mnulis? Kodl verta rinktis, tai ms tikslas? Ir jie gali paklausti, kodl kopti aukiausi kaln ? Kodl, prie 35 metus, skristi vir Atlanto? Kodl su ryiais aisti Texase? Mes renkams nuskristi mnul. Mes renkams nuskristi mnul deimtmet ir daryti kitus dalykus, ne dl to kad jie yra lengvi, bet todl, kad jie yra sunks, nes is tikslas bus padti organizuoti ir vertinti geriausi ms energij ir gdius, nes is udavinys yra vienintelis parodantis, kad mes esame pasireng priimti, mes nenorime atidti, ir mes ketiname laimti ir kitiems, tai rodyti.

Turinys

Pirmieji mogaus odiai Mnulyje


2 val. 56 min. 20 sek. Armstrongas nuo emutins laipteli pakopos pradjo atsargiai engti kairija koja ant grunto, kol batu paliko pirmj mogaus pdsak Mnulyje. Tada ir itar visiems laikams istorijoje likusius odius:

Tai maas ingsnelis mogui, taiau milinikas uolis monijai.

ia matote Neil Armstrong (Neil Armstrong), pasiruous engti pirmj ingsn Mnulio modulio kopi apaioje. Armstrongas ant paviriaus buvo nuleids rang ir filmavimo kamer, kuri ir ra neryk vaizd .

Garso ra altinis :
http://www.spacekids.co.uk/moon/

Turinys

Literatros altiniai :
Vaizdai daugiausia i google.lt galerijos.

V. Valentinaviius, ,,Fizika 10 kl., Kaunas, viesa, 2001.


Internetiniai tinklalapiai : http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=4850 http://astronomai.lt/index.php?astro=90721 http://lt.wikipedia.org/wiki/M%C4%97nulis

Turinys

AI