Está en la página 1de 14

AURKIBIDEA: Hizkuntzen integrazio-programak eskolan

Hezkuntza programei buruzko ikerketa berriak: eleaniztasuna eta kultur-aniztasuna eskolan Integrazio/berrikuntza teknikak, teknikoak eta hezitzaileak errefortzu

1. HEZKUNTZA PROGRAMEI BURUZKO IKERKETA BERRIAK: ELEANIZTASUNA ETA KULTUR-ANIZTASUNA ESKOLAN

Hasierako definizioak eta kontzeptuak:

ELEANIZTASUNA, IKUSPEGI ELEANITZA ETA KULTURARTEKO GAITASUNA.

1. Hezkuntza programei buruzko ikerketa berriak: eleaniztasuna eta kultur-aniztasuna eskolan

Hizkuntza ezberdinen elkarbizitza ikastetxeetan. Gaitasun eleaniztuna = kontzientzia kultur-anitza. Nahitaezko gaitasun eleaniztunaren garapena. Kulturarteko gaitasun komunikatiboa (Byram, 1997).

2. Inmigrazioaren fenomenoa eta horren eragina euskal hezkuntza sisteman

Ikasle etorkinen gehitzea. Eskola publikoan %80a baino gehiago ikasle etorkinak.

Ikasleri etorkina Lehen Hezkuntzan biltzen da.


Tazn ikerketa (Bizkaia): Desoreka curricularra.

2. Inmigrazioaren fenomenoa eta horren eragina euskal hezkuntza sisteman

Premiak (Durangoko Berritzegunea) -Irakaslegoa nahastuta dago. -Ikastetxeetan Harrera Plana. -Etorri berria den ikasleria EZ da arazoa. -Irakasleek etengabeko formakuntzaren premia dute. -Ikasle etorkinen familiaren eta eskolaren arteko harremana eskasa da.

2. Inmigrazioaren fenomenoa eta horren eragina euskal hezkuntza sisteman

Hizkuntza indartzeko programaren irakasleak: HIPI

programa. Etorri berria den ikasleentzat kultur-aniztasun eta inklusio programak (Eskola inklusiboa eratu). Frustazio maila altua.

2. Inmigrazioaren fenomenoa eta horren eragina euskal hezkuntza sisteman

Hausnartzeko gaiak:

-Hizkuntzaren integrazioa -Errealitatearen oztopoak -Etorkinen seme-alabek eta eskola inklusiboa -Berandu heldutako etorkinen integrazioa -Beraien ama-hizkuntzaren integrazioa -Nola burutu irakasleen formakuntza?
7

3. Aniztasunaren barneratzea eskolan: ikastetxeak eta ikasgela inklusiboak

Hezkuntza eredu ezberdin bi baina biak eraginkorrak eta

berritzaileak: Kanada eta Katalunia. (Coelho y Vila) Ume etorkinaren integrazioa hezkuntza sisteman: hizkuntza irakaskuntzaren antolakuntza eta harrera guneak/ikasgela inklusiboak.

3. Aniztasunaren barneratzea eskolan: ikastetxeak eta ikasgela inklusiboak


Gelak inklusiboak = zer da eskolak egin dezakeena eleaniztasuna

eta kultur-aniztasuna bultzetzeko? -Eskola ingurune eleanitz eta kultur-anitz bezala. -Hizkuntzen nortasuna eta ikaskuntzaren arteko erlazioa. -Lehen hizkuntza, bigarren hizkuntza eta atzerriko hizkuntza bezalako kontzeptuak. -Ikasle etorkinen ama-hizkuntza. -Irakasleen formakuntza.

4. Ikasle etorkinen eskola errendimendua: PISA txostena eta ikasle etorkinen egoera

PISA 2009

Ebaluazio diagnostikoa 2010

10

2. INTEGRAZIO/BERRIKUNTZA TEKNIKAK, ERREFORTZU TEKNIKOAK ETA HEZITZAILEAK: Hizkuntzen Trataera Bateratua

Curricumeko hizkuntzen programazio adostua. Zergatik Hizkuntzen Trataera Bateratua (HTB)?

-Berrikuntza ikaskuntzan eta hizkuntzen arteko transferentzia. -Ikaskuntza linguistiko eta ez linguistikoaren aldi bereko programazioa. -Irakaskuntza elebidun eta eleanitzaren zabalkuntza.

11

2. Integrazio/berrikuntza teknikak, errefortzu hezitzaileak: Hizkuntzen Trataera Bateratua

teknikoak

eta

HTB martxan jartzeko Dekalogoa:

12

2. Integrazio/berrikuntza teknikak, errefortzu hezitzaileak: Hizkuntzen Trataera Bateratua

teknikoak

eta

Baliabide didaktikoak

13

MILA ESKER!
14