Está en la página 1de 362

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Barbara Ann Brennan

BN TAY NH SNG
Cho mng cc bn n c u sch t d n sch cho thit b di ng Ngun: http://vnthuquan.net/ To ebook: Nguyn Kim V. MC LC Li gii thiu LI CM T CHNG 1 CHNG 2 CHNG 3 PHN II CHNG 4 CHNG 5 CHNG 6 CHNG 7A CHNG 7B CHNG 7C CHNG 8 CHNG 9 CHNG 10A CHNG 10B Chng 11 Chng 12

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Chng 13 Chng 14 Chng 15 Chng 16 Chng 17 Chng 18 Chng 19 Chng 20 Chng 21 Chng 22 Chng 23 Chng 24 Chng 25 Chng 26 Chng 27 (chng kt)

Barbara Ann Brennan

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Li gii thiu Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field Sch hng dn cha tr qua trng nng lng ca con ngi.

y l k nguyn mi v l gii cho cu ni ca Shakespeare Ngy cng c nhiu ci gia Tri t m con ngi khng bit. Cun sch ny trao i vi nhng ai ang tm kim s t hiu bit v

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhng qu trnh th cht v cm xc ca mnh vt ra khi khun kh ca Y hc c in. Cun sch tp trung vo ngh thut cha bnh thng qua nhng phng php vt l v siu hnh. Cun sch m ra nhng phm vi mi hiu c tnh ng nht tm th m ln u tin Wilhelm Reich, Walter Canon, Franz Alexander, Flanders Dunbar, Burr v Northrup cng nhiu nh tm ti nghin cu khc trong lnh vc tm th hc tng gii thiu vi chng ta. Ni dung cun sch gii quyt vic xc nh nhng kinh nghim cha tr v lch s cc tm ti nghin cu khoa hc v trng nng lng con ngi v ho quang. Cun sch l ti liu duy nht ni v mi lin kt ng lc hc tm l vi trng nng lng con ngi. Cun sch m t nhng thay i ca trng nng lng v n lin quan n cc chc nng ca c th. Phn cui cun sch xc nh cc nguyn nhn ca bnh tt v nhng nguyn nhn ny da trn cc khi nim siu hnh vi nhng ri lon nng lng ca ho quang. Bn c cng s tm thy y m t bn cht ca cha tr tm linh v n c lin quan n thy cha i tng cha. Cun sch c vit t nhng tri nghim ch quan ca tc gi vn c hun luyn mt cch khoa hc thnh nh vt l v tm l tr liu. S phi hp gia kin thc khch quan vi nhng tri nghim ch quan to nn mt phng php c o m rng tm hiu bit vt qua gii hn ca kin thc khch quan. i vi nhng ai vn c u c m rng cho s tip cn nh vy, cun sch c nhng t liu v cng phong ph cho vic hc tp, tri nghim v tin hnh th nghim. Vi nhng ai phn i kch lit, ti mun khuyn h hy m rng tm tr mnh vo cu hi : C kh nng hin hu hay khng hin hu thc trng mi ny, n vt ra khi ranh gii ca thc nghim khoa hc l-gch v khch quan? Ti ht lng gi gm cun sch ny cho nhng ai b kch thch trc mi hin tng vt l v siu hnh xy ra trong i sng. Cun sch l cng trnh trong nhiu nm n lc qun mnh, th hin qu trnh tin ho ca nhn cch tc gi v s pht trin ca nng khiu cha tr c bit ca ch. Bn c s i vo mt lnh vc v cng hp dn, lm chuyn diu k. Xin c li khen ngi ch Brennan v lng dng cm trong vic cung cp cho th gii nhng tri nghim ch quan v khch quan ca mnh. Bc s John PIERRAKOS Vin nng lng hc nng ct New York City.

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng LI CM T

Barbara Ann Brennan

Ti mun t n cc thy hc ca ti v ti xin ghi qu danh cc v theo th t thi gian ti th gio. u tin l Tin s Jim Cox v B Ann Bowman dy ti hc thao tc nng lng sinh hc cng vi nhiu v khc. Ti tri qua nhiu nm hc tp v lm vic vi Bc s John Pierrakos m cng trnh ca ng trong nng lng hc nng ct to nn mng cho cng trnh cha tr sau ny ca ti, cng c nh hng rt ln i vi ti trong vic hun luyn ti lin kt cc hin tng ho quang m ti chng kin vi thao tc tm l ng lc hc. Xin cm n anh nhiu, John. Ti mi mi nh n ch Eva Pierrakos, ngi khi xng ng li tm linh c bit m ti thc hnh, gi l ng li Pathwork. Ti cng mun t n cc thy gio dy ti cha tr, c C.B v c Rosaly Bruyere. Ti cng rt mun cm n tt c cc sinh vin n hc vi ti v tr thnh nhng thy dy tuyt vi ca ti. Ring i vi cun sch ny, ti cm n tt c cc bn b gip cho v bn tho, v c bit B Marjorie Bair v nhng nhn xt cng tc thu thp v xut bn; Tin s Jac Conaway v vic s dng my vi tnh ca ng, v Maria Adeshian v vic nh my. Ti cng rt mun cm n Bruce Austin v vic tu chnh t ng ln cui. Ti rt bit n B Marilee Talman v s gip v gi trong vic in n v hng dn ton b qu trnh sn xut cun sch. Ti bit n v s ng h lin tc ca Eli Wilner, ca con gi ti, c Celia Conaway v bn thn ca ti, B Moira Shaw, ngi vn nhc nh ti v gi tr ca mnh mi khi ti cn n nht. V hn tt c, ti mun t n cc thy dy tm linh thn thit du dt ti tng bc trn ng i v qua ti m gii by phn ln s tht nm trong cun sch ny. I IU V TC GI

Barbara Brennan l nh cha tr thc hnh, nh tm l tr liu v nh khoa hc. B l chuyn vin khoa hc Trung tm phi hnh thuc c quan hng khng v tr Hoa K NASA.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Sau khi tt nghip cao hc Vt l lu uyn ti Trng i hc tng hp Wisconsin. Trong mi lm nm qua, b tin hnh nghin cu v hot ng trong lnh vc trng nng lng con ngi v tch cc tham gia chng trnh nghin cu ca Trng i hc tng hp Drexel v Vin Thi i mi. B c hun luyn v Cha bnh bng nng lng sinh hc ti Vin Tng hp tm vt l, Cng ng con ngi tng th, v v Nng lng hc nng ct ti Vin Thi i mi. B hc vi c cc nh cha tr M ln cc nh cha tr th dn y. Hin nay Barbara ang dy nhiu lp v t chc cc hi tho v Trng nng lng con ngi. Cha tr v iu ha chn kh (Channeling). B t chc cc hi tho ti nhiu vng Hoa K, Canada v Chu u. B ch tr mt c s thc hnh t nhn ti New York City v East Hamptom, New York, Barbara l thnh vin ca Cng ng Pathwork, Phoenicia, New York.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 1 TRI NGHIM CHA TR

PHN I SNG TRN HNH TINH NNG LNG Ti vn cho rng s xc cm ngng m thing ling i vi v tr l nim khch l nghin cu khoa hc mnh nht v cao nh nht. Albert Einstein. Trong nhng nm thc hnh cha tr ti c u tin lm vic vi nhiu ngi th v. y l mt s trong nhng ngi cng cu chuyn v h, lm cho ngy thng trong cuc i ca ngi thy

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
cha tr trn vn bit bao.

Barbara Ann Brennan

Bnh nhn u tin ca ti vo mt ngy thng mi nm 1984 l mt ch trn hai mi lm tui tn Jenny. Jenny l mt c gio hot bt, cao khong 5 feet 5 in ( 1 foot = 0,8048 m; 1 inch = 2,54 cm ND), i mt to mu xanh l, tc huyn. B bn gi ch l Oi hng Phu nhn, v ch yu mu hoa Oi hng (mu tm nht ND) v thng xuyn mc o qun mu ny. Jenny cng c mt ca hng kinh doanh hoa hot ng ngoi gi v xp cc b hoa ci hoc hoa trang tr hi h rt trang nh. Vo thi gian , ch xy dng gia nh c vi nm vi mt nh qung co thnh t. Jenny b sy thai my thng trc v khng cn kh nng c thai. Khi Jenny ti bc s khm xem ti sao mnh khng th th thai th ch nhn c vi tin tc khng tt lnh. Sau nhiu xt nghim v pht biu ca mt vi thy thuc khc, ngi ta t ch nh phu thut ct d con cng sm cng tt. C nhng t bo bt thng trong d con, ch bm ca rau thai, Jenny lo s v qun tr. Hai v chng ch ch i n khi ti chnh mnh c th gip gia nh, nhng by gi th xem chng khng cn kh nng . Ln u tin Jenny n vi ti, vo thng tm nm y, ch khng h k chuyn bnh tt m ch bo: Em cn s gip ca ch. Ch hy ni cho em bit nhng g ch nhn thy trong con ngi em. Em phi quyt nh mt vic h trng. " Trong bui cha tr, ti s dng tri gic cao cp ca mnh nhn vo trng nng lng (ho quang) ca ch. Ti thy mt s t bo bt thng trong d con pha di tri. Cng lc ti thy c nhng tnh hung xung quanh vic sy thai. Cc t bo bt thng ny khu tr ti v tr bm ca rau thai. Ti cng nghe c nhng li l m t hon cnh ca Jenny v iu cn lm v vn ny. Li phn bo ni rng Jenny cn phi b ra mt thng n bn b i dng, dng mt s vitamin c hiu, king khem mt vi loi thc n v thin nh hng ngy, mi ngy t nht hai gi, sau khi t cha mt thng nh vy, ch phi tr v c s y t v xt nghim li. Ti c cho bit rng vic cha tr hon tt v ch khng phi tr li ch ti. Trong bui cha , ti nhn c thng tin v tm trng ca ch v cch thc tc ng ca tm trng ny ln tnh trng mt kh nng t cha tr ca ch. Ch cm ght bn thn v chuyn sy thai. Hu qu l ch t mt ci "stress" ln ngi mnh v ngn cn thn th t cha tr sau khi sy thai. Ti cng nghe phn bo (v iu ny l phn gay go cho ti) rng trong t nht l mt thng ch ta khng c i khm bc s khc bi v vic chn on ny n v vic thc p ct d con ch t lm tng them stress m thi. Lng ch tan v v mong c a con m khng c. Ch khuy kho phn no khi ri ch lm vic ca ti, ch ni ch nht nh s suy ngh them v mi chuyn din ra trong bui cha. Thng mi, khi Jenny tr li, trc tin ch m cht ly ti ri tng ti mt bi th ngn li l du dng cm n. Cc xt nghim ca ch bnh thng. Ch ngh c thng tm trng nom con ci cho my ngi bn Fire Island. Ch vn n king, dng vitamin v dnh nhiu thi gian mt mnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thc hnh t cha tr. Ch quyt nh ch thm vi ba thng na ri s th xem c mang thai c khng. Mt nm sau, ti c bit Jenny sinh mt chu trai khe mnh . Bnh nhn th hai ca ti l Howard, cng n vo ng ngy thng mi . ng l b ca Mary, mt bnh nhn c ti cha cch t lu, Mary trc y c chn on c du hiu tin ung th v, cha khong su bui th ht. Ch thch cng vic ca ti v u n gi bnh nhn n ch ti. Howard gp ti my thng trc. ng l cng nhn hu tr. Lm vic vi ng rt th v. Ln u tin n ch ti, ng xanh xao v thng xuyn b tim. Kh khn lm ng mi bc qua c cn phng m khng thm mt. Sau t cha tr th nht, nc da ng hng ho v ht au. Sau hai thng c cha tr hng tun, ng c th khiu v, Mary v ti cng nhau phi hp vic cha tr bng cch p ln tay ng cc th c thuc do mt ng thy lang k n cha cc tn thng trn ng mch. Ngy hm ti cng cn bng v tng lc cho trng nng lng ca ng. Cc bc s v bn b u thy r rt ng kh hn. Mt bnh nhn khc hm n ch ti l Ed. Ln u tin anh n ch ti v c vn c tay. Cc khp chi trn v c tay anh ngy cng yu. Anh cng cm thy au lc cc khoi giao hp. Trc t lu, anh thy lng yu i, v by gi tay yu dn n mc anh khng th cm ni mt vt g, thm ch vi ci a. Trong ln cha u tin, qua trng ho quang ca anh, ti thy xng ct b tn thng khi anh mi khong mi hai tui; trong thi gian b thng ny, anh c nhiu ri lon phi gii quyt v cc cm gic tnh dc ny sinh vo tui dy th. Tai nn lm gim nhng cm gic ny v anh chu ng c tt hn. Xng ct ca anh b kt bn tri v khng th chuyn ng bnh thng tham gia vo vic bm dch no ty theo ng i bnh thng ca n. iu gy nn s mt cn bng v suy nhc nghim trng trong ton b h thng nng lng. Bc tip theo trong qu trnh thoi ho ny l suy yu phn lng di, ri lng gia, sau l phn lng trn. Mi ln anh ta suy yu do thiu dng chy nng lng mt b phn no th b phn khc tm cch b li suy yu . Anh bt u chng li sc cng xy ra cc khp ca chi trn, v cui cng cc khp chu thua v suy yu. Ton b qu trnh suy yu ko di nhiu nm. Ed v ti cng tin hnh mt qu trnh cha tr hu hiu trong vi thng . u tin ti thao tc vi dng chy nng lng lm cho xng ct ht b kt, ngay ngn tr li, sau tng cng v cn bng dng chy nng lng ca anh. Sc lc anh dn d tr li nh c. Tra hm y anh ta ch cn b yu cht c tay tri. Nhng trc khi ch trng n iu , ti li cn bng v tng lc cho ton b trng nng lng ca anh. Sau ti dnh thm thi gian tc ng cho nng lng cha tr tun chy vo c tay. Bnh nhn cui cng ca ti trong ngy hm y l Muriel, ngh s, v ca mt nh phu thut ni ting. y l ln th ba ch hn gp ti. Ba tun trc ch n ch ti vi mt tuyn gip rt to. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trong ln n gp u tin , ti s dng tri gic cao cp ca mnh thu thp thng tin v hon cnh ca Muriel. Ti thy rng tuyn gip ca ch to khng phi do ung th, v ch vi hai ln cha phi hp vi thuc men m bc s k cho ch, ch tuyn gip to ra bin mt. Ti thy khng cn m x . Ch xc nhn rng ch khm mt vi bc s v h k cho ch thuc lm co tuyn gip. Ch ni thuc lm cho tuyn gip nh i t nhiu nhng ch vn cn n phu thut v trng hp ca ch c th l ung th. Cuc m c d nh tin hnh mt tun sau ln gp th hai. Ti cha ring cho ch hai ln trong tun. n hn ch ti bnh vin m th cc bc s ht sc ngc nhin, khng cn phi m na. Ngy hm ch tr li yn tr xem mi ci hi phc li nh thng cha. . Nhng s kin c v k l ny xy ra nh th no? Ti lm g gip nhng con ngi ny? Qu trnh m ti s dng mnh danh l cha bnh thao tc bn tay, cha bnh bng nim tin hay cha bnh bng tm linh. Hon ton khng phi l mt qu trnh k l, tri li rt chn phng d cho nhiu khi kh phc tp. N l mt phng thc cn bng li trng nng lng m ti gi l trng nng lng con ngi vn hin hu xung quanh chng ta. Ai cng c mt trng nng lng hay l ho quang bao quanh v thm nhp vo thn th. Trng nng lng ny kt hp cht ch vi sc khe. Tri gic cao cp l phng thc lnh hi s vt vt qua phm vi thng thng ca gic quan con ngi. Nh n, con ngi c th nhn, nghe, ngi, nm, thy v xc chm nhng s vt m bnh thng khng cm nhn c. Tri gic cao cp l mt kiu nhn thy trong bn thy mt bc tranh trong c m khng cn s dng th gic thng thng. N khng phi l tng tng. i khi n c coi nh minh trit. Tri gic cao cp pht hin ra th gii ng lc cc trng nng lng sng tng tc lng xung quanh v xuyn qua mi vt. Phn ln cuc i ti nh gia mt cuc khiu v vi c i dng nng lng sng ng trong con ngi tn ti. Qua cuc khiu v , ti pht hin ra rng nng lng y truyn sc mnh cho ta, nui dng ta, cho ta cuc sng. Ai cng cm thy nng lng bn cnh mnh; ta l ca n, n l ca ta. Bnh nhn v hc tr ca ti hi rng ti bt u nhn thy trng nng lng xung quanh mi ngi t bao gi? Ti bt u thy n l cng c c ch t khi no? Th no l c kh nng nhn ra s vt vt qua gii hn ca cc gic quan con ngi? Trng hp ca ti l c bit hay c th hc hi c nh vy? Nu th th h c th lm g m rng tri gic ca chnh mnh, v iu ny c gi tr nh th no i vi cuc i ca h? tr li c trn vn cc cu hi ny, ti phi quay li bui ban u. Tui th ca ti rt bnh d. Ti ln ln trong mt trang tri Wisconsin. V khng c nhiu bn chi trong vng, ti thng tha thn mt mnh. Ti ngi mt mnh trong rng hng gi, ht sc im lng, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ch nhng con vt nho nh bc n vi ti. Ti tp ha mnh vo xung quanh. Khng phi l mi v sau ti mi bt u hiu ht ngha ca nhng khong thi gian im lng v ch i . Gia nhng khonh khc yn tnh trong rng, ti i vo mt trng thi bnh trng thc trong ti c kh nng thy c nhng s vt vt ra khi gii hn tri nghim thng thng ca con ngi. Ti nh l bit c tng con vt nh trong rng m khng cn nhn. Ti c th cm nhn c trng thi . Khi ti tp bt mt i li trong rng, ti cng cm nhn c cy ci trc khi t tay ti chm ti. Ti thy rng cy ci hin ra to hn l khi nhn bng mt. Cy ci c trng nng lng sng bao quanh, v ti thy cc trng nng lng . V sau ti tp nhn trng nng lng ca cy v ca cc ng vt nh. Ti pht hin ra rng mi vt u c trng nng lng bao quanh, ging nh nh sng ca ngn nn. Ti cng bt u nhn thy rng mi vt lin kt vi nhau bng cc trng nng lng ny v khng mt khng gian no hin hu m li khng c trng nng lng. Mi vt, k c ti, u sng gia i dng nng lng. i vi ti, iu khng phi l pht hin l th, m ch n gin l tri nghim ca mnh, cng t nhin nh nhn thy con sc ang n qu u trn cnh cy vy. Ti khng h cng thc ha nhng tri nghim ny vo bt c l thuyt no ni v cung cch hot ng ca th gii. Ti chp nhn mi th mnh nhn thy trong trng thi hon ton t nhin, cho rng ai ai cng bit, sau ti qun. Lc bc vo tui v thnh nin, ti thi khng vo rng na. Ti bt u quan tm ti cung cch hot ng ca cc s vt v ti sao chng li nh th. Ti thng t cu hi vi mi vt tm ra trt t v hiu th gii hot ng nh th no. Ti vo trng i hc, nhn bng c nhn khoa hc v Vt l lu uyn, ri lm cng tc nghin cu nhiu nm cho C quan hng khng v tr NASA. V sau ti hc tp v tr thnh c vn. Khng phi cho n khi ti lm c vn mt s nm ti mi bt u nhn thy mu sc quanh u mi ngi v nh ti nhng tri nghim trong rng thi th u. Lc by gi ti nghim ra rng cc tri nghim m u cho tri gic cao cp hay sc nhn thu th ca mnh. Nhng tri nghim tui th th v v b mt y cui cng dn n kh nng chn on v cha tr ca ti. Khi nhn li, ti c th thy m hnh pht trin cc kh nng ca ti bt u lc lt lng. C nh l i ti c bn tay v hnh no dn dt ti v i qua tng tri nghim theo kiu dn tng bc, rt ging kiu dy trng hc trng hc ng i nh ta vn ni. Tri nghim trong rng gip cho vic m rng cc gic quan ca ti. Sau , vic hc tp trng i hc gip pht trin t duy l gc. Vic rn luyn thnh ngi c vn khai m tm nhn, khai m tri tim ti ra ton nhn loi. Cui cng, vic rn luyn tm linh (sau ny ti s lun bn v vn ny) lm cho ti tin vo nhng tri nghim khc thng ca mnh m rng tm tr m chp nhn l c tht. By gi ti bt u to ra mt khun kh nh m hiu thu cc tri nghim ny. Dn d tri gic cao cp v trng nng lng con ngi tr nn cc b phn hp thnh ca i To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ti.

Barbara Ann Brennan

Ti tin tng vng chc rng chng tr thnh mt phn cuc i ca bt k ai. pht trin tri gic cao cp, cn phi i vo mt trng thi bnh trng thc. C nhiu phng php thc hin vic ny. Thin nh nhanh chng tr thnh ni ting. Thin nh c th thc hnh bng nhiu cch, iu quan trng l tm ra cch thch hp nht i vi bn. Trong phn sau ca cun sch, ti s gi cho bn mt vi cch bn c th ty la chn. Ti cng thy rng bn c th i vo trng thi bnh trng thc bng cch tn b, do chi, cu c, ngi trn n ct ngm sng v vo b hoc ngi trong rng nh ti thu nh. Bn tin hnh vic nh th no, d bn gi l thin nh hay m mng, hay g na? iu quan trng nht y l dnh c thi gian lng nghe bn thn mnh - thi gian lm im ng ci tm tr huyn no c lin tc ni v iu bn cn lm, v cung cch bn thng c l l n, v iu m bn vn lm, v ci m bn cho l sai, v.v. v v.v. Khi ting lu lo khng dt b ct th mt th gii mi trn vn ca thc ti hi ha m i m ra trc mt bn. Bn bt u ha mnh vo xung quanh, nh ti tng lm trong rng. Cng lc , nhn cch ca bn khng b lng qun m c cao. Qu trnh ha mnh vo xung quanh l mt phng thc khc m t nhn thc m rng ang tri nghim. Chng hn, hy lu ln na n cy nn v la ngn nn. Thng thng ta ng nht ha bn thn nh mt vt th (sp v bc) vi thc (ngn la). Khi ta i vo trng thi bnh trng thc, ta nhn thy ta cng nh nh sng pht ra t ngn la . nh sng bt u ch no v ngn la kt thc u? y dng nh l mt dng k. Nhng khi nhn k hn, bn c bit chnh xc l ch no khng? Ngn la b nh sng thm nhp hon ton. nh sng trong phng, ngoi nh sng ngn nn (i dng nng lng), c thm nhp ngn la khng? C. nh sng trong phng bt u u v nh sng ngn nn kt thc u? Theo vt l hc, khng c ranh gii cho nh nn; n vn ti v tn. Vy th ranh gii cui cng ca ta u? Tri nghim ca ti v tri gic cao cp, kt qu ca bnh trng thc, l khng c ranh gii. Ti cng bnh trng thc th tri gic cao cp ca ti cng m rng, ti cng c kh nng hn trong vic nhn thy thc ti vn sn y ri nhng trc y nm ngoi tm gic quan ca mnh. Nh tri gic cao cp ca bn thn m rng, thm nhiu thc ti i vo tm mt. Bui u ti ch nhn thy c nhng trng nng lng th xung quanh vt: ch khong trn di 1 in. cch mt da. Khi thnh tho hn, ti c th nhn thy trng ny vt qu mt da xa hn na nhng r rng l mt cht mn hn hoc mt th nh sng km mnh hn. Mi ln ti ngh l mnh tm ra ranh gii th mt thi gian sau ti li thy vt ra xa hn ranh gii tm ra. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng ranh gii u? Ti kt lun rng tht d dng hn khi ni l ch c cc lp: lp ca ngn la, sau l nh sng ca ngn la, ri n nh sng ca cn phng. Tht kh m phn bit c tng ranh gii. Mun thy c tng lp pha ngoi i hi phi tng cng bnh trng thc v ha ng tri gic cao cp mt cch tinh vi hn. Khi trng thi bnh trng thc ca bn pht trin th nh sng m trc y bn nhn thy l m ny s rng ln v tr thnh d xc nh. Qua nhiu nm dn dn pht trin tri gic cao cp, ti su tp cc quan st ca mnh. Phn ln cc quan st ny c tin hnh trong 15 nm lm c vn. Vn c o to v vt l hc, ti hoi nghi khi ln u tin bt u nhn thy hin tng ho quang xung quanh thn th con ngi . Song v cc hin tng vn c tn ti, thm ch c khi ti nhm mt li xua ui hnh nh hoc chuyn dch xung quanh cn phng, cho nn ti bt u quan st k cng hn. V c th, cuc hnh trnh ca ti bt u, a ti vo nhng th gii m trc y ti khng bit l hin hu; lm thay i hon ton cung cch trc y ti vn tri nghim v thc tai, con ngi, v tr cng mi quan h ca ti vi v tr. Ti thy rng trng nng lng kt hp mt thit vi sc khe v hnh phc ca con ngi. Nu mt ngi khng c khe th iu biu hin r trong trng nng lng bng mt dng chy nng lng mt cn bng v/hoc nng lng tr ngng chy v hin ra thm mu . Mu sc v hnh thi ny rt c trng cho tng loi bnh. Tri gic cao cp rt c gi tr trong y hc v trong vai tr tham vn tm l hc. Khi s dng tri gic cao cp, ti tr nn thnh tho trong vic chn on cc vn th cht ln tm l v trong vic tm ra bin php gii quyt cc vn . Vi tri gic cao cp, c ch bnh tm th nm ngay trc mt bn. Tri gic cao cp pht hin cung cch m phn ln bnh tt khi u trong cc trng nng lng ri qua thi gian v tp qun sng m truyn sang thn th, tr thnh bnh nng. Nhiu khi ngun gc hoc nguyn nhn khi u ca qu trnh ny phi hp vi chn thng tm l v thn th, hoc kt hp c hai. V tri gic cao cp pht hin cung cch khi u ca bnh tt cho nn n cng pht hin cung cch o ngc qu trnh bnh tt. Trong qu trnh tp nhn trng nng lng, ti cng tp tng tc vi n mt cch hu thc, nh vi bt c vt g ti c th nhn thy. Ti c th thao tc cho trng nng lng ca mnh tng tc vi trng nng lng ca ngi khc. Ti sm hc c cch lm cn bng mt trng nng lng m yu ngi c th tr li sc khe tt. Hn na, ti thy bn thn mnh nhn c thng tin v ngun gc bnh tt ca bnh nhn. Thng tin ny dng nh n vi ti t mt tr c c trnh cao hn bn thn ti hoc ci m ti thng coi l chnh mnh. Qu trnh nhn thng tin theo cch ny c gi nm na l dn knh (channeling). Thng tin c dn knh thng n di hnh thi li ni, khi nim hoc bc tranh tng trng s i vo tm tr ti khi ti ti cn bng trng nng lng ca bnh nhn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ti lun trng thi bin i thc khi lm vic ny. Ti tr nn thnh tho trong vic nhn thng tin bng cch kt hp cc bin php khi s dng tri gic cao cp (tc l dn knh hoc nhn thy). Ti thng i chiu ci m ti nhn c bng bc tranh tng trng trong tm tr ti, bng khi nim hoc bng li phn bo trc tip vi ci m ti nhn thy trong trng nng lng. Chng hn, trong mt trng hp, ti nghe ni trc tip c y b ung th. V ti thy mt m en trong trng nng lng ca ch bnh nhn . m en ny ph hp v kch thc, hnh th v v tr vi kt qu chp CAT scanner tin hnh sau . Cch kt hp nhn thng tin bng tri gic cao cp tr nn rt c kt qu, v ti t c chnh xc cao trong bt c miu t c bit no v tnh hnh bnh nhn. Ti cng nhn c thng tin di dng nhng hnh ng t cu m bnh nhn s s dng trong sut qu trnh cha tr. Qu trnh ny thng i hi mt lot bui cha ko di ttong mt vi tun hoc mt vi thng, ty theo mc bnh tt. Qu trnh cha tr bao gm vic ti cn bng trng nng lng, thay i tp qun sng v x l chn thng khi u. iu ct yu l x l, ngha su xa ca bnh tt. Ta cn phi hi: Bnh ny c ngha g i vi ta? Ta c th hc c iu g t bnh ny? C th nhn thy bnh tt mt cch n gin nh li phn bo t thn th ca bn ni vi bn. Ch mt cht: c ci g sai y? Bn khng lng nghe ton th bn thn mnh: bn qun mt iu g rt quan trng i vi bn. Ci g vy? Ngun gc ca bnh tt cn c tm ti bng cch ny, hoc mc tm l hay cm gic, mc hiu bit, hoc n gin bng s thay i trong trng thi tn ti c th l v thc ca con ngi. Vic tr li sc khe bnh thng i hi c nhn phi hnh ng v thay i nhiu hn l ch n gian ung nhng vin thuc theo n bc s. Nu khng c thay i ca bn thn, cui cng bn s khng th to ra mt vn khc dn dt bn tr v vi ngun gc gy nn bnh tt trc tin. Ti thy rng ngun gc l cha kho. X l ngun gc thng i hi thay i cch sng, cui cng s dn dt i sng c th n ch lin kt cht ch hn vi ct li ca con ngi. N dn dt ta n phn su xa hn ca bn thn ta, phn ny i khi c gi l bn ng cao cp hoc tia sng ca siu phm bn trong.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 2

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
CCH S DNG CUN SCH

Barbara Ann Brennan

Cun sch ny c vit ra ch yu cho nhng ai quan tm n s hiu bit bn thn v khm ph bn thn, quan tm n phng php cha bnh mi ang lan nhanh trn x s ny, ngh thut cha bnh bng thao tc bn tay. Cun sch trnh by mt nghin cu c chiu su v ho quang con ngi v mi quan h ca n vi qu trnh cha bnh c v tm l ln th cht. Cun sch trnh by mt quan im ton din v cch sng c li cho sc khe v sinh trng. N c vit ra cho nhng ngi c trch bo v sc khe, cc thy thuc ni khoa, cc tng l v tt c nhng ai t coi mnh l ngi khao kht c sc khe tt hn v th cht, tm l v tm linh. Nu bn mun hc t cha tr th cun sch s l mt s thch thc bi v, nh c phc ha y, t cha tr c ngha l t ci bin. Mi bnh tt, l tm l hay th cht, s a bn n mt hnh trnh kho st bn thn v pht hin lm thay i hon ton cuc sng ca bn t bn trong cho n bn ngoi. Cun sch l s tay hng dn cho hnh trnh , c v t cha tr c v cha tr cho ngi khc. i vi cc thy cha chuyn nghip, ang thc hnh trong bt c k cng no ca lnh vc bo v sc kho, th cun sch l ti liu tham kho s dng trong nhiu nm. i vi sinh vin, n l sch gio khoa dng trong lp hc c s gim st ca mt thy cha giu kinh nghim. C nhng cu hi cui cc chng. Ti ngh sinh vin hc cha tr c tr li cc cu hi m khng nhn li bi. iu c ngha l hc bi ging v lm bi tp nm trong bi ging. Nhng bi tp ny khng nhng tp trung vo cha tr v xem xt k thut m cn tp trung vo t cha tr v k lut t gic. Cc bi tp ch trng n vic cn bng cuc sng v tnh lng tm tr m rng cc tri gic ca bn. Cun sch khng thay th c cc bi ging v cha tr. Tt nht l dng n cng vi lp hc hoc chun b cho cc kha hc cha tr. Ch nh gi thp s lng cng vic m cun sch i hi phi lm tr nn thnh tho trong cm nhn cc trng nng lng v hc hi thao tc i vi chng. Bn cn phi trc nghim thao tc t tay trc tip ca mnh v c mt thy dy cha tr c trnh kim tra cc trc nghim ca bn. Cm nhn trng nng lng con ngi khng nhng i hi nghin cu v thc hnh m cn i hi s pht trin ca c nhn. i hi nhng thay i ni tm lm tng nhy ca cm nhn n mc bn c th hc c cch phn bit gia ting huyn no bn trong v thng tin lt nh t ngoi vo, thng tin ch c th nhn c bng cch tnh lng tm tr. Mt khc, nu bn bt u cm nhn vt qua gii hn cc gic quan thng thng th cun sch

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

c th c dng kim tra cc tri nghim . Mc d tri nghim ca tng ngi l duy nht, vn c nhng tri nghim chung m ngi khc c trong qu trnh m rng tri gic hoc khai m knh ca chng nh ngi ta vn gi. Nhng s kim tra ny dng ng vin bn trn ng i. Khng, bn s khng lon tr u. Nhng ngi khc cng ang nghe nhng ting ng t khng ni no c v ang nhn thy nhng nh sng khng c y. l ton b s khi u mt vi thay i k diu xy ra trong i bn theo mt cung cch bt thng nhng li t nhin hn ht. R rng l c nhiu ngi ngy nay ang m rng nm gic quan thng thng ti mc siu cm gic. Phn ng c th pht trin tri gic cao cp tin ln xa hn bng cch cng hin v nghin cu nghim tc. C kh nng din ra vic ci bin v thc v thm nhiu ngi pht trin mt gic quan mi c th nhn c thng tin trn mt tn s khc chc l cao hn. Ti lm c. Vy bn cng c th lm c. S pht trin nh vy trong ti l mt qu trnh rt hu c, chm chp dn ti ti nhng th gii mi v thay i thc ti ca ring ti gn nh hon ton. Ti tin rng qu trnh pht trin tri gic cao cp ny l mt bc tin ha t nhin ca loi ngi, a ta vo mt giai on tip sau ca pht trin m , do nhng kh nng ta mi thu c, ta thng phi ht sc trung thc vi ngi khc. Cc cm ngh v thc ti ring ca ta s khng cn b che giu bi nhng ci khc, m c truyn thng mt cch t ng qua trng nng lng ca ta ri. V mi ngi u hc cm nhn thng tin ny cho nn chng ta s nhn thy nhau v hiu nhau r rng hn hin nay nhiu. Chng hn, khi ai tc gin, bn c th bit ngay. iu ny d thi. Vi tri gic cao cp, bn s c th nhn thy mt m m sng mu xung quanh ngi ang tc gin. tm ra ci g ang xy ra vi ngi y mc su hn, c th khng nhng tp trung vo nguyn nhn cn gin hin ti m cn tp trung vo vic cn gin lin quan nh th no vi tri nghim tui th v vi mi quan h ca ngi y vi b m. Di m m sng mu s hin ra mt cht ta lng c st mu xm cht cha bun ru. Bng cch tp trung vo tinh cht ca cht mu xm, chc chn bn c th nhn thy c cnh tng thi th u gy nn ni au su sc ny. Bn cng s thy cn gin tc hi nh th no n thn th. Bn s thy rng ngi y c thi quen phn ng li trc mt hon cnh bng cch ni cn gin, khi m ku khc c l l xc cm b ch hn cho vic gii thot, nhm mang li cch x l hon cnh. S dng tri gic cao cp, bn s c kh nng tm c nhng li l gip ngi lng xung, lin kt vi thc ti su sc hn v gip h tm ra gii php. Tuy nhin, trong mt tnh hung khc, bn c th thy rng bc l cn gin ng l ci cn thit gii quyt hon cnh lc by gi. Ta i ti tri nghim ny mt ln ri th khng phi c ci g v sau cng li nh th. Cuc i ta bt u thay i theo nhng chiu hng m ta khng h mong i. Ta hiu c mi quan h nhn qu; ta thy rng ngh tc ng n trng nng lng ca ta, n lt trng nng lng li tc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng ln thn th v sc khe. Ta thy rng ta to ra tri nghim thc ti cho chnh mnh qua trng nng lng . Trng nng lng con ngi l mi trng qua din ra cc sng to ca ta. By gi n c th thay i thc ti nh th no nu ta la chn nh vy. N tr thnh mi trng qua ta tm ra bin php i vo tn bn trong con ngi su kn nht ca ta. N tr thnh nhp cu i ti linh hn ta, i ti cuc sng ni tm ring ca ta, i ti tia sng ca Siu phm bn trong mi chng ta. Ti mun khuyn khch bn thay i m hnh ring ca bn v con ngi thc ca mnh, bi v ti a bn i qua th gii Tri gic cao cp vo th gii Trng nng lng con ngi. Bn s thy hnh ng v h thng nim tin ca bn tc ng v gip cho vic sng to thc ti ca bn tt hn hay xu nh th no. Mt khi bn thy iu ny, bn s nhn ra rng bn sc thay i nhng ci bn khng a v cao nhng ci bn thch v cuc i ca mnh. Vic i hi nhiu dng kh, tm ti c nhn, hnh ng v trung thc. Khng phi l con ng d i, nhng khng nghi ng g na, y l con ng ng gi. Cun sch s gp phn ch ra con ng cho bn, khng nhng qua mt m hnh mi cho mi quan h ca bn vi sc kho, m cn cho mi quan h ca bn vi ton b cuc i bn vi v tr m bn t thy mnh trong . Bn hy u n dnh ra cho mnh mt t thi gian ring tri nghim mi quan h mi ny. Hy t cho mnh l nh sng ca ngn nn ta lan vo v tr. Ti chia cun sch thnh nhng phn tp trung ch yu vo lnh vc thng tin v trng nng lng v tr v mi quan h ca n vi bn. Nh bn c thy, phn th nht ny ni v v tr ca trng ho quang trong cuc i ca bn. Hin tng c cc nh thn b m t lu nay by gi phi lm g va lng bn? N n khp vi cuc i ca bn ch no? N dng lm g nu c s dng? Cc bnh s ca bnh nhn cho thy rng hiu bit v hin tng ny c th lm thay i din mo thc ti ca bn nh th no. Jenny chng hn, ch thy ch cn c mt thi gian cha tr ng k trc khi c con, Jenny t sc khe v cuc i ca mnh vo chnh tay mnh (ni m d th no chng na n vn lun lun y), v thay i mt tng lai c th xu thnh mt tng lai hnh phc m ch thch. Li nhn thc c th a tt c chng ta vo mt th gii tt p hn, mt th gii yu thng ny sinh t nhn thc su sc; mt th gii thm tnh huynh , ni m nhng ngi trc y b coi l k th nay nh nhn thc m tr thnh b bn. Phn II c bit ni nhiu hn v hin tng trng nng lng. N m t hin tng ny trn quan im lch s, khoa hc l thuyt v khoa hc thc nghim. Sau ton b phn ny, ti s tin hnh m t trng nng lng con ngi t quan im ring ca mnh vn l mt ha trn quan st v l lun phi hp vi nhng kt lun ca cc tc gi khc ghi trong sch v. Xut pht t thng tin ny m To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

pht trin mt m hnh trng nng lng con ngi s dng cho c thao tc tm l ln thao tc cha tr tm linh. Phn III trnh by nhng pht hin ca ti v mi quan h gia trng nng lng con ngi v cc ng lc tm l. Mc d bn c th khng quan tm n tm l hc hoc qu trnh ring ca tng ngi torng qu kh, bn s thy rng phn ny rt mc soi sng trong nhng gii hn ca vic t khm ph. N s gip bn khng nhng hiu c ci g lm cho bn ng x mt cch t ng, m cn hiu c cung cch ng x . Thng tin ny rt cn cho nhng ai mun vt qua gii hn thng thng ca tm l hc v tm l liu php i vo nhng quan im khong t hn v con ngi cng nh v thc ti nng lng v tm linh ca chng ta. Nhng chng sch ny cung cp cc cu trc quan h c th dng cho vic ha nhp cc hin tng trng nng lng con ngi vo tm l ng lc hc thc hnh. Nhng thay i ca bc tranh trng nng lng con ngi trong qu trnh lm c vn cng c gii thiu. Vi nhng ai quan tm n lnh vc t khm ph th chng ny s a h vo mt a ht mi, ni m thc ti cc trng nng lng ca h tng tc trong cuc sng hng ngy s mang mt ngha mi m v su sc hn. Sau khi c sch, bn c th tm ra nhng bin php thc tin s dng cc ng lc ca trng nng lng vo cc mi quan h vi nhng ngi m bn yu thng, con ci hoc bn b. N s gip bn hiu c thu o hn v iu ang din ra ti c quan trong cc tng tc vi nhng ngi cng lm vic vi bn. Nhng phn ca mc ny mang nhiu ni dung k thut v c th bn c ni chung phi b qua mt vi t liu (cc chng 11,12,13 ) C th bn s phi c li khi bn c nhiu cu hi c trng hn v hot ng ca trng nng lng con ngi. Phn IV ca cun sch ni v kt qu ca vic nng cao trnh tri gic ca bn - iu c ngha ng k mc c nhn, mc thc tin v mc rng ln hn khi ni v thay i x hi ta ang sng. Ti a ra nhng gii thch r rng v cc lnh vc trong cn phi m rng tri gic, v tri nghim vic m rng trong tng lnh vc v cung cch tin hnh. Ti cng cung cp mt s cu l thuyt t vo trong cc tri nghim ny cng cc quan h mt thit c quy m ln cho nhn loi v chng ta cng l mt nhm chuyn dch vo nhng thay i . Nhng thay i n6y khng nhng tc ng ln cc c th chng ta m cn lm thay i ton b kt cu ca i sng nhn loi nh bit. Phn V ni v qu trnh cha tr tm linh. Ti ni cha tr tm linh v n lin kt vi bn cht tm linh bm sinh ca ta. Phn n6y gii thiu nhng kinh nghim v k thut cha tr trong mi quan h vi trng nng lng con ngi. N kt hp thng tin nhn c bng tri gic m rng ( ni To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

phn IV) vi cha tr, lm cho ngi thy cha c kh nng bt u qu trnh cha tr cho mnh v cho ngi khc t kt qu tt. Do ch cc k thut n6y khng phi d dng hc c, chc l bn s phi hc lp. Nhng ti liu ging dy phn no chuyn mn ha ny dng gip sinh vin bt u lm quen vi cht liu i tng m khng i hi phi dy k thut. Bn phi hc ring vi ngi no bit cha tr trc khi mun tr nn thnh tho. iu rt quan trng l c mt thy cha gii kim tra tri nghim ca bn. Mun thnh mt thy cha chuyn nghip, phi c bi dng nhiu v vic dy hc, thc hnh v thao tc c nhn. Ngi no thc s mong c th c th tr nn thnh tho trong cha tr v dn knh. Bn cn phi nghin cu v thc hnh pht trin k nng ca mnh nh trong bt c ngh nghip no khc. Ti tin chc rng mt ngy no trong mt tng lai khng qu xa xi, cc chng trnh o to cha tr v dn knh bng bn tay s c cng nhn. Nu bn mun tr thnh nh cha tr chuyn nghip th ngay by gi bn phi tm n mt nh cha tr nh vy tp s. Phn VI cung cp mt cng trnh nghin cu v cha tr cho David, trong bnh nhn ng vai tr tch cc, cho thy bnh nhn tr thnh thy cha nh th no. Phn VI tp trung vo cc phng php thc hnh t cha tr v xut mt s bc i gn nht cho nhng ai mun thc hnh cha tr bng cch trnh by bin php phc hi cng nh gn gi sc khe v cn bng trong cuc sng ca bn. Cc giai on pht trin c tnh trong qu trnh tr thnh thy cha cng c m t, iu a n cc cu hi. Sc kho l g? Thy cha l ai?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 3 GHI CHP V RN LUYN V PHT TRIN VIC HNG DN

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ti tin rng iu quan trng i vi ngi thy cha l c o to tt v chuyn mn: phng php ch o, gii phu, sinh l, bnh l v k thut xoa bp cng nh mt s hiu bit v chm cu vi lng ng cn v dinh dng, cha tr bng cy c. Phn ln nhng phng php ch o khc lun kt hp vi vic t tay ca thy cha hoc tay ca nhng ngi chm sc sc khe chuyn nghip thao tc trn bnh nhn. Ngi thy cha phi c mt s kin thc hiu rng h phi n vi nhau nh th no nhm cha tr cho mt con ngi trn vn v c kh nng lin lc vi nhng ngi khc c lin quan n bnh nhn: Cc phng php chm sc sc khe khc nhau c th c ch nh qua knh dn ca thy cha. Thy cha cn phi c kin thc v gii phu v sinh l c th hiu c thng tin m mnh thu nhn. Trn tt c l thy cha phi c kh nng thao tc cng vi cc cn b y t chuyn nghip khc gip bnh nhn t cha tr. Ti c o to ti mt trng i hc quc gia thnh c nhn khoa hc Vt l lu uyn. Ti nghin cu v thit b v tinh thi tit ca NASA trong nm nm. Ti hon tt hai nm hc lm c vn nng lng sinh hc. Mt nm hc liu php xoa bp, hai nm hc gii phu/sinh l, hai nm hc chuyn khoa v cc trng thi bin i thc, c bit v cc k thut th gin su, mt nm hc vi lng ng cn, ba nm hc nng lng nng ct, nm nm hc Trng o to cu tr Pathwork v mt s nm cng mt s nh cha tr trong nc tin hnh nghin cu ring hoc trong cc hi tho. Ti cng thc hnh thao tc trn nhiu ngi v trn trng nng lng ca h, lm ring hoc lm theo nhm trong hn 15 nm. K t khi ti thnh c vn thc hnh th nhng bin php qua ngi ta c th xem ti cha tr c hnh thnh ri. Nhiu ngi hn gp. Ngy cng c nhiu bnh nhn yu cu cha tr theo cch ny hn l dng thuc, v dn d thc hnh c vn tr thnh thc hnh cha tr. Cui cng ti phi trao nhim v c vn tm l cho nhng ngi khc chuyn nghin cu lnh vc ny ch nhn bnh nhn n cha tr. Trong nhng nm ny, ti cng tham gia vo mt s th nghim o c trng nng lng con ngi. Ch sau khi hon tt mi vic ni trn, ti mi thy mnh c trnh thc hnh cha tr ti New York City v bt u t mnh ging dy v t chc cc hi tho. Lm tt iu g l vic khng d, th ng l mun tr thnh nh cha tr cng rt kh khn. Ai cng phi c o to v tm linh cng nh v chuyn mn. Ai cng phi qua cc th nghim t khai tm thch thc nhng phn yu km v nhn cch v phi trin trung tm sng to, mong c v c th nh cha tr tri nghim nhng th thch ny nh l t bn ngoi vo, nhng thc ra iu khng ng. Nh cha tr to ra chng xem bnh nhn sn sng cha v c kh nng hay khng trong vic iu khin nng lng, sc mnh v s trong sng m ngi pht trin To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trong chnh h thng nng lng ca mnh trn bc ng tin ln thnh nh cha tr. Nng lng v sc mnh ny phi c s dng mt cch lim chnh, trung thc v yu thng, bi v nhn qu lun hot ng trong mi hnh vi. Bn mun thu li ci m bn b ra. l ci gi l nghip (karma, cn gi l cn ND) Khi dng chy nng lng qua ngi bn trong cng v nh cha tr tng thm th sc mnh ca bn cng tng thm. . Nu bn cho sc mnh y b s dng mt cch tiu cc th cui cng bn s tri nghim tnh tiu cc ging nh th quay tr li vi bn. Cuc sng ca ti rng m th ti cng ngy cng cm nhn c bn tay v hnh vn dn dt ti. Lc u, ti ch cm nhn mt cch m h. Ri ti bt u nhn thy cc sinh linh nh trong cnh mng. V sau, ti bt u nghe ting h ni chuyn vi ti v cm thy ho ng vo ngi ti. By gi ti mi tha nhn l mnh c hng do. Ti c th nhn thy hng . Nghe ting ni v chm c vo. "ng" ni "ng" khng phi n ng m cng khng phi n b. "ng" ni rng trong th gii ca mnh khng phn chia gii tnh v nhng ai c trnh nh mnh u l tng th. "ng" xng tn l Heyoan, tn c ngha l "Cn gi th thm chn l qua nhiu th k ". S gii thiu ca "ng " vi ti rt t tn v hu c. Bn cht mi quan h ca chng ti pht trin tng ngy, trong khi ti c hng dn n nhng trnh mi ca kin thc. Bn s thy kin thc hnh thnh khi chng ti cng tri qua chuyn phiu lu ny. Ti lc ti n gin gi n l n d. Qua ton h cun sch, ti mun chia s vi bn mt vi trong s nhng v d r rng hn c v s hng dn v sc mnh ca n. dy ti mun trnh by vi bn v tnh n gin cng nh cung cch hot ng ca s hng dn ny. Loi hnh hng dn n gin nht n vi ti hng ngy v nhiu ln trong ngy di dng mt ni kh . Heyoan ni rng nu ta rm rp lng nghe v lm theo hng dn th s him khi b m au. Ni cch khc, chm lo n ni kh ca mnh l a mnh tr li th cn bng v do tr li vi sc khe. Ni kh ny c th nm trong thn th ta di hnh thi th cht, ta nh ni kh th cht hoc au n ; n c th nm bt c mc no ca con ngi chng ta ; cm xc, tm thn hoc tm linh. N c th nm trong bt c khu vc no ca cuc sng. Heyoan hi : Ni kh nm u trong thn th/ cuc sng ca bn ? Bn bit v n t bao lu ? n ni g vii bn. Bn lm c g v chuyn ny?" Nu t cc cu hi mt cch trung thc, bn s thy mnh coi thng bit my ci cng c tt nht vn c gi cho khe mnh. hnh phc v khn ngoan. Mt ni kh ti bt c u ni thn th/cuc sng ca bn l mt thng dip trc tip bo cho bn bit bn ang trch khi bn ng thc s ca mnh nh th no. Lm theo hng dn mc n gin ny c ngha l ngh ngi khi bn mt nhc. n ung khi bn i khc, n ung thc g m thn th bn cn v vo lc n cn. iu c ngha l gi gn hoc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thay i hon cnh sng nu b quy ry. Bn c kh nng cu trc cuc i mnh tt n mc no c th lm nhng vic y? Chng phi d dng, phi khng ? Khi bn quan tm hn n nhng nhu cu c nhn bng cch lng nghe cc thng ip bn trong n vi bn di hnh thi kh . Bn s tr nn cn bng hn, trong sng hn. iu ny lm cho hn khe mnh thm. Thc hnh lng nghe bn trong cng s dn n cc hin tng hng dn trc tip hoc bng li. C th bn bt u cm nhn nhng li ch dn n gin t ting ni "bn trong" ting ni bn nghe c bn trong bn thn nhng bn nhn ra l n t xa bn ngoi bn thn hn. C hai im quan trng xung quanh vic hc hi i theo hng dn. Th nht, bn cn thc hnh vic tip nhn hng dn cho bn thn trc khi bn c trnh d tip nhn hng dn dnh cho ngi khc. Th hai, thng tin hoc ch dn m bn nhn c thot u c th rt n gin v dng nh hon ton khng c g quan trng. Ni tm li. tng chng i theo hng dn nh th ch lng ph thi gian. Ti i n ch thy c l do ca chuyn ny. V sau. khi dn knh cho mt thng tin quan trng v cuc i ca ngi khc hoc thng tin c trng v bnh tt, ngi dn knh chuyn nghip thng nhn c nhng thng tin khng c ngha hoc c v khng thch hp hoc sai r rng. C th l nh vy, nhng trong phn ln thi gian y l ngh duy l khi lm vic. Thng tin n theo mt knh r rng i khi vn vt qua ci m ngh duy l ca ngi nhn knh c th hiu. Nhng lc d, khi ngi nhn knh thng cn n nhiu tri nghim qu kh nh li tt c nhng ln thng tin n m khng c ngha th by gi mi thy n rt b ch v d hiu khi n cha ng ton b ni dung thng tin. Hin ti ti thy rng trong khi cha tr v dn knh, nu dng phng thc khng tuyn tnh nhn thng tin trong mt gi th ti thng dn d c c mt bc tranh kh hiu cung cp nhiu thng tin hn l phng thc duy l hoc tuyn tnh. Nu bn nhn, bn s bt u nhn ra s hng dn qua nhng m hnh ln nht ca cuc i bn. Ti sao s kin ny li i theo s kin kia? Bn s dng c g t mi s kin ? Khng phi ngu nhin m ti c o to thnh nh vt l, ri lm c vn, v sau l thy cha. Ton b ni dung o to chun b cho ti thc hin cng vic ca mnh trn i ny. o to v vt l cho ti kin thc d hiu tm l ng lc hc bn quan n dng chy nng lng trong trng ho quang, v cng cho ti c hi quan st trng ho quang ca nhiu ngi. Ti s khng th gom cht liu y li c nu khng c nhng o to . D nhin ti khng hay bit g v chuyn o to thnh thy cha khi ti cn lm vic NASA. Trc dy, ti cha h nghe ai ni chuyn c, ti cng khng quan tm n bnh tt. iu m ti quan tm trc y l th gii hot ng ra sao, ci g lm cho n vn hnh mt cch t ng. Ti tm cc cu tr li khp ni, lng khao kht kin thc l tc nhn mnh m nht n ng cho ti sut c cuc i. Cn bn, bn khao kht g? bn ham mun g? Bt k l g, n cng s a bn n ci m sp ti bn phi lm hon thnh cng vic To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ca bn, thm ch c khi bn cha bit vic l vic g. Khi mt vic c trnh by vi bn mt cch d dng v xem ra c v tuyt vi khi thc hin n v c nhiu iu vui thch th bng mi cch bn hy thc hin i. l hng dn. Hy cho bn thn t do tri trong v khc cuc i ca bn. Nu khng lm nh vy l bn cn ngn hng dn, cn ngn tin b ca mnh. Nhiu ln hng dn n vi ti r rt hn nhng ln khc. Ring c mt ln s din ra tt p v su sc n ni m t y ti c a qua nhiu phen d di. Vo thi gian , ti lm c vn ti Washington D.C. Trong cc bui cha tr, ti bt u nhn thy mt ci g c th mnh danh l cc tin kip. Ti vn thng nhn thy c th m mnh ang thao tc sng gia mt cnh tr hon ton khc trong mt cu trc khc ca thi gian. D s vic din ra th no chng na th v mt no n cng ng l ci ang din ra trong i sng con ngi. Chng hn, mt ch ang mc chng s nc, ti nhn thy trong mt kip khc ch ta b cht ui v lc ng t trn thuyn xung nc ch ku cu mt cch kh khn v khng ai nghe c ting ku ca ch. Hin ti, kh khn v nhn cch gy tr ngi cho cuc sng ca ch nhiu hn l chng s nc. Bit vy nhng ti khng c cch no x l thng tin ny mt cch chnh xc. Ti bt u cu xin hng dn. Ti phi tm c mt ngi hoc mt nhm ngi ng tin cy c th x l thng tin ny bng bin php chuyn nghip. Mt bui ti, trong khi ti ang cm tri, trn b bin Assateague lsland, Maryland, th nhn c tr li. Tri ma nn ti dng m chp bng plastic trong m trm u v cun mnh trong ti ng. n na m, ti nghe c ai gi tn v nh thc. Ting ni rt r. "Chng c ai c", ti ngh vy v nhn ln bu tri u m. Lt sau ti cht nhn ra mnh ang nhn vo ci m chp bng plastic v trm trn du. Ti a tay b m v ri vo trng thi kinh s trc cnh mn tri sao lp lnh cng rng ra trn cao. Ti nghe ting ca nhc thng gii vang khp bu tri t v sao n sang v sao kia. Ti coi tri nghim ny l cu tr li cho cu xin ca mnh. Sau khng lu ti tm n Trung tm Phoenicia Pathwork, ti y ti c bi dng kin thc cn thit l gii tin kip v cc cht liu siu cnh khc trong c chn nm sau ca ti. Ti cng bit n lc mnh c thc hnh cng tc c vn ti Newyork City, bi v thi thc ny rt mnh trong ti. Khng gian ni lm vic sn sng. V ti cng mun c thay i trong cuc sng ca mnh nn vit ln giy hi kin hng o. Ti c tr li r rng l c , v c th ti tin bc. dn dn ti c hng dn t thc thnh cng tc c vn sang thc hnh cha tr. iu ny xy ra "t ng" nh l c nh trc, khi nhiu ngi bt u n ch ti xin cha tr. Sau ti nhn c hng dn bng li rng phi ngng vic thc hnh v phi tp trung vo hun luyn v vit cun sch ny cho nhiu ngi c c. i theo nhng thay i ny khng phi chuyn d. Dng nh c mi ln ti c c cuc sng "vng chc" l lI phi thay i - v To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nh vy m trng thnh ln. Ci g ngay sau th ti tht tnh khng bit, nhng ti bit rng ti s c hng dn tng bc trn ng i. Mi nhn cch u c mt a tr nm bn trong. Ngi no cng c th nh li l lm tr con th nh th no, cm nhn nim t do ni tm ca a tr v tri nghim cuc i mt cch n gin. a tr bn trong ny rt khn ngoan. N thy l n lin kt vi ton b cuc i. N bit yu thng m khng cn bit g hn. a tr bn trong ny c che y khi ta thnh ngi ln v khi ta tm cch sng theo tinh thn duy l ca mnh. iu ny hn ch chng ta. Vn l ch a tr bn trong ny phi bc l ra bt u lm theo hng dn. Bn cn tr v vi yu thng, tin cy s khn ngoan ca a tr bn trong bn pht trin kh nng tip nhn v lm theo hng dn. Tt c chng ta u khao kht t do - v qua a tr ny m s c t do. Sau khi cho php a tr bn trong ny ca bn c t do hn th bn mi c th bt u cuc thoi gia mt bn l ngi ln v bn kia l nhng phn tr con trong nhn cch bn. Cuc i thoi s hp nht phn t do v yu thng ca nhn cch bn vi ngi ln tinh vi. Bn s nghe ting ni ca a tr v nh cha tr/nh c vn/nh vt l ri ra khp cun sch ny. iu s gip hn bung li thc ti c nh ca bn v m rng tri nghim ca bn. Cuc i thoi l con ng dn n k quan. Hy tm n ni bn thn bn v hy nui dng n. Tt c mi ngi u c hng dn bi cc th dy tm linh vn ni vi ta trong gic m, qua trc gic ca ta, v cui cng n lng tai, ta s nghe h ni trc tip vi mnh, ban u c th qu ch vit, sau qua m thanh, ting ni hoc cc khi nim. Cc thy dy ny rt mc yu thng v tn trng ta. Trn ng i ca bn, mt thi im no , c th bn cng c kh nng nhn thy h hoc lin lc trc tip vi h nh ti vn lm. iu s thay i cuc i ca bn. v bn s thy mnh c yu thng chan ha v trn vn, cng nh ngay lc ny y. Bn hon ton xng ng vi yu thng . bn xng ng c hng sc khe. hnh phc v s n p trong cuc i mnh. Bn c th to ra iu . Bn c th tng bc hc hi qu trnh thay i cuc i mnh v lm cho n vn ton. C nhiu con dng dn dn s vn ton ny. Bn hy yu cu hng dn v ni hn cn n hoc v con ng bn cn i, v by gi bn s c hng dn. Khi bn c bnh tt e da tnh mng, gp kh khn trong hn nhn, b gim st ch - hay gp khi phi vt ln vi nhng tnh hung kh khn trong lnh vc cng vic m bn la chn - th ngay lc bn c th bt u i thay. Bn li c th xp ngang hng bn thn vi kht vng su xa nht ca mnh v li ch ln nht m bn phi mang li cho bn thn v cho ngi khc. Bn ch n gin yu cu gip . Nhng yu cu ca bn s c p ng. im li Chng 3 , 1. Nh cha tr cn c hun luyn loi k thut no? V ti sao? 2. Hnh thi hng dn n gin nht trung i bn l hnh thi To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
no? lm ng no 3.

Barbara Ann Brennan

Bn hy k mt vi trng hp tri nghim su sc nht v hng dn trong i hn v tc ng ca chng i vi cuc i ca bn. 4. Bn c kh nng lm ng theo hng dn nh th no? 5. Bn c ch lng nghe hay yu cu hng dn cho bn thn khng? C thng lm nh vy khng?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng PHN II HO QUANG CON NGI

iu k diu xy ra khng ngc vi t nhin m ch ngc vi ci ta bit trong t nhin St. Augustine Nhp Tri nghim ring. V ta cho bn thn pht trin cc kh nng cm nhn mi cho nn ta bt u nhn ton b th gii mt cch khc hn. Ta bt u ch nhiu hn n cc din mo tri nghim m trc c th ta thy nh l ngoi vi. Ta thy bn thn ta s dng ngn ng mi truyn t cc tri nghim mi ca mnh. Nhng thut ng nh viba yu , "nng lng y ln"... tr thnh nhng cu ca ming. Ta bt u v tin nhiu hn vo nhng tri nghim i loi nh gp g ai m lp tc thy a hay ght mc d cha bit ti gi v h. Ta thch "viba " ca anh ta. Khi ai nhn chm chm vo ta l ta bit v nhn ngc ln xem l ai. C th ta cm nhn c iu g s xy ra, v v sau n xy ra tht. Ta bt u lng nghe trc gic ca mnh. Ta bit mi vic, nhng ta khng bao gi bit l bng cch no m bit. Ta cm thy bn mnh ang ngh hoc ang cn iu g, v khi ta a tay ra p ng nhu cu th thy ng nh vy. i lc trong khi tranh lun vi ai, c th ta cm thy nh c ci g ang b rt ra khi m ri thi dng ca mnh, hoc cm thy nh b dao m. C th ta cm thy

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nh b ai khoan l trong bao t. Hoc gi ta cm thy nh c ngi ang rt mt th mt c snh nhm nhp ln ta. Ni cch khc, lm lc ta cm thy c yu thng bao bc v vut ve, c tm trong mt i dng y ti mt, may mn v nh sng. Tt c cc tri nghim u c thc ti trong trng nng lng. Th gii cht rn c th c ca ta c bao quanh v thm m bi mt th gii cht lng nng lng bc x lin tc chuyn ng, lin tc i thay nh i dng. Trong cc quan st ca ti qua nhiu nm, ti thy nhng vt ging ht cc tri nghim ny di dng nhng hnh thi bn trong ho quang con ngi gm nhng thnh phn thy c v o c ca trng nng lng bao quanh v thm nhp thn th. Khi ai b trng tn" ca ngi yu th nh thu th c th nhn thy mi tn , theo ng ngha ca t ny. Khi bn cm thy nh th ci g ang b rt ra khi m ri thi dng ca mnh, th thng thng nh thu th cng nhn thy n. Ti cng nhn thy c. Cui cng ri bn cng s nhn thy nu bn lm theo trc gic v pht trin cc gic quan ca mnh. Vic gip pht trin tri gic cao cp xem xt iu m cc nh khoa hc hin i nghin cu v th gii cc trong nng lng ng. N gip ta gii ta nhng tc nghn trong u c vn km gi khng cho thy l ta cng l thuc vo mi nh lut v tr. Khoa hc hin i cho ta bit rng thn th con ngi khng phi ch l mt cu trc th cht bng phn t,m nh bt c vt g khc, n cng gm nhng trng nng lng. Con ngi chuyn dch ra khi th gii hnh thi cht rn tnh bc vo mt th gii cc trng nng lng ng. Con ngi cng ln xung nh thy triu. Con ngi cng lun lun thay i. L con ngi, ta phi x s ra sao y trc mt thng tin nh th? Ta thch nghi vi n. Nu hin hu mt thc ti nh vy th ta phi tri nghim n. V cc nh khoa hc ang nghin cu cch o nhng thay i tinh t . H ang pht trin dng c khm ph cc trng nng lng c lin quan n thn th con ngi v o tn s ca chng. H o cc dng in ca tim vi my ghi in tim (ECG). H o cc dng in no bng my ghi in no (EEG). My pht hin ni di do hiu in th ca da. Hin h o c cc trng in t xung quanh thn th vi mt thit b nhy gi l WQUII) (superconducting Quantum Interference Device, thit b giao thoa lng t siu dn). Thit b ny thm ch khng ng chm ti thn th khi o cc t trng xung quanh ngi. Bc s Samuel Williamson, Trung i hc tng hp New York, tuyn b rng thit b SQT JII cung cp nhiu thng tin v trng thi ca no hn my ghi in no thng thng. Do ch y hc ngy cng tin cy vo nhng dng c tinh vi o c cc xung lc pht ra th thn th, cho nn sc khe, bnh tt, thm ch cuc sng dn dn c xc nh li trong nhng iu kin ca cc xung nng lng v m hnh nng lng. Vo khong nm 1939, cc bc s H. Burr v Northrop, Trung i hc Yale, pht hin rng, bng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cch o trng nng lng ca ht ging tho mc (m h gi l trong L. hoc trng Sng), h c th xc nh c ci cy tng lai ny n t ht ging s khe mnh hoc m yu. H cng pht hin rng, bng cch o trng nng lng ca trng ch, h c th thy r v tr h, thn kinh tng lai ca chng. Mt o c nh vy nh c chnh xc thi im rng trng ph n, gi v mt phng php mi iu chnh sinh . Nm 1959, Bc s Leonard Ravitz, Trng i hc tng hp William and May, cho thy trng nng lng con ngi dao ng theo tnh n nh tm thn v tm l ca ngi. ng nu ln gi thuyt v s tn ti ca mt trng lin kt vi qu trnh t duy. ng gi rng thay i ca trong t duy ny gy nn cc triu chng tm th. Nm 1979, mt nh khoa hc khc, Bc s Robert Becker, Trng y Min Bc, Syracuse, New York, v ra c mt in trng phi hp trn thn th c hnh dng ging nh thn th v h thn kinh trung ng. ng t tn cho tng l H kim tra dng mt chiu, v thy n thay i hnh th cng nh cng theo nhng thay i sinh l v tm l. ng cng thy nhng ht chuyn ng qua trng ny ln bng cc electron. Bc s Victor Inyushin, Trng i hc tng hp Kazakh Nga, tin hnh nghin cu rng ri v trng nng lng ca con ngi t nhng nm 1950. S dng kt qu cc th nghim ny, ng nu ln gi thuyt v s tn ti ca mt trng nng lng bioplasmic" gm cc ion, proton t do v electron t do. Bi v l trng thi khc bit vi bn trng thi bit ca vt cht - rn, dch, kh, v plasma -. lnyushin gi rng trng nng lng bioplasmic l trng thi th nm ca vt cht. Cc quan st ca ng cho thy cc ht bioplasmic lun c i mi bi cc qu trnh ha hc trong t bo v chng chuyn ng lin tc. Chng hin ra nh mt cn bng cc ht dng v m bn trong bioplasma vn c tnh bn vng tng i. Nu c thay i nghim trng trong cn bng ny th sc khe ca c quan b nh hng. Mc d bioplasma c tnh bn vng bnh thng, lnyushin thy c mt s ng k ca nng lng ny bc x vo khng gian. Nhng m my ht bioplasmic v ra t c quan c th o c khi chng chuyn dch vo khng kh. Nh vy l ta lao mnh vo mt th gii cc trng nng lng sng, cc trong t duy v cc hnh thi bioplasmic chuyn ng loanh quanh v tun ra khi thn th. Ta tr thnh chnh cht bioplasma rung ng v bc x y. Th nhng nu ta nhn vo ti liu th iu ny khng phi chuyn mi m. Ngi ta bit hin tng ny t bui khi u ca thi gian. ng l n thi i chng ta hin tng ny mi c ti khm ph. Mt thi gian cng chng phng Ty khng bit n n hoc bc b n. Sut trong thi gian ny cc nh khoa hc tp trung vo kin thc thuc th gii th cht. Khi kin thc ny pht trin v vt l hc Newton m ng cho l thuyt tng i, cc l thuyt in t v ht, th ta ngy cng c kh nng nhn thay nhng mi lin kt gia cc m t khch quan khoa hc ca th To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
gii chng ta v th gii tri nghim ch quan ca con ngi.

Barbara Ann Brennan

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 4 SO SNH CCH NHN BN THN V THC TI CA CHNG TA VI CC QUAN IM KHOA HC PHNG TY

Hn c iu mnh mun tha nhn, ta l vt phm ca di sn khoa hc phng Ty. Cung cch ta hc t duy v nhng xc nh bn ng ca ta u da trn nhng m hnh khoa cch tng t c cc nh vt l dng m t v tr th cht. Phn ny ca cun sch nu ln lch s vn tt cho thy nhng thay i v cch m t v tr th cht ca cc nh vt l v v cung cch ng hp ca cc m t vi nhng thay i trong cc xc nh bn ng ca ta. iu quan trng cn nh l bin php m khoa hc phng Ty thc hin l tm s ph hp gia bng chng ton hc v bng chng th nghim. Nu khng thy ph hp th by gi cc nh vt l s tm mt l thuyt khc cho n khi c bng chng ton hc ln th nghim gii thch mt tp hp cc hin tng. iu ny lm cho phng php khoa hc phng Ty tr thnh mt cng c c uy lc trong s dng, thc tin v dn n nhng pht minh sng ch v i nh s dng in nng v s dng cc hin tng h nguyn t trong y hc nh X quang tuyn, SCAT scanner l laser. V tri thc ca ta pht trin nn lun khm ph nhng hin tng mi. Nhiu khi nhng hin tng mi ny khng th m t bng cc l thuyt hin hnh khi ta gii thch chng. Ngi ta i hi nhng l thuyt mi, khi qut hn v thng da trn ton b tri thc c trc ; cc th nghim mi c n nh thc hin cho n khi tm ra s ph hp gia bng chng th nghim v bng chng ton hc mi. Cc l thuyt mi ny c tha nhn l nhng inh lut t nhin. Qu trnh tm kim phng thc mi m t hin tng mi lun l qu trnh m rng tm mt ta thch thc np ngh hn hp ph bin ca To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ta v bn cht v thc ti th cht.

Barbara Ann Brennan

By gi ta hp nht nhng quan nim mi vo cuc sng v bt u nhn bn thn mt cch khc trc. Ton b phn ny ca cun sch cho thy quan im khoa hc v thc ti h tr cho quan nim con ngi gm nhng trng nng lng v trn thc t cn vt xa hn th i vo nhng lnh vc m ta ch mi bt u tri nghim, l quan im ton v v tr. Trong v tr ny, mi vt u lin kt vi nhau, ph hp vi mt tri nghim ton v thc ti. Nhng trc ht ta hy im li mt phn lch s. Vt l hc Newton Cho ti nay, khi cc tn gio phng ng bt u c tc ng mnh hn vo nn vn ha phng Ty; nhiu li xc nh bn thn ca ta (v thc rng ri) u da trn c s vt l hc ca vi ba th k. iu ti nhc n y l kin khng khng ca chng ta t coi mnh l cht rn. Vic xc inh v tr cu to t cht rn c Isaac Newton cng cng s theo ui trn quy m ln vo cui th k 17, u th k 18. Vt l hc Newton trong th k 19 c m rng m t v tr bao gm nhng khi kin trc c bn gi l nguyn t. Ngi ta ngh rng nhng nguyn t Newton ny gm nhng vt rn - mt nhn proton v neutron, vi cc electron quay quanh nhn , rt ging tri t quay quanh mt tri. C hc Newton m t thnh cng chuyn ng ca cc hnh tinh, my c kh v cht lng chuyn ng lin tc. Kt qu to ln ca m hnh th gii lm cho cc nh vt l u th k 19 tin rng v tr qu l mt h thng c gii kh khng l hot ng theo cc quy lut chuyn ng Newton. Nhng nh lut ny c coi nh nhng nh lut c bn ca t nhin v c hc Newton c coi nh l thuyt c bn v cc hin tng ca t nhin. Nhng nh lut ny cng c vng chc cc quan nim v thi gian tuyt i v khng gian v cc hin trng vt l, coi nh ch thc l nguyn nhn trong t nhin. Mi vt u c th m t mt cch khch quan. Mi phn ng khc t nhin u c coi nh l c mt nguyn nhn vt l, nh nhng hn bi da va vo nhau trn bn chi. Cc tng tc nng trong cht, chng hn nh m nhc chi trn radio thng qua cc ln sng in v hnh, by gi cn cha bit n. Cng cha xy ra cho ai chuyn bn thn ngi tin hnh th nghim li tc ng n cc kt qu th nghim c v tm l ln vt l, nh cc nh vt l hin ti chng minh. Quan im ny trc y v hin nay vn lm nc lng nhng ngi thch ci th gii l cht rn hon ton khng i, vi nhng tp hp quy lut rt lut hiu, rt phn minh chi phi hot ng ca n. Cuc sng hng ngy ca ta vn tip din theo nhp c hc Newton, tr cc h thng in, cn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th nh ca ca ta hon ton theo Newton. Ta tri nghim thn th mnh theo hng c gii, ta xc nh phn thn th ln tri nghim ca mnh trong gii hn khng gian ba chiu v thi gian tnh tuyt i. Mi ngi u c ng h, ta cn ng h tip tc cuc sng ca mnh y nh ta cu trc ra n mt cch tuyn tnh l ch yu. V ta mi m vi cuc sng hng ngy trong n lc c "ng lc", cho nn ta d thy bn thn mnh khng khc my mc v mt i ci nhn vo bn trong, tri nghim su sc ca con ngi. Hy hi ai rng v tr cu to bng g th ngi ny chc chn s miu t m hnh Newton ca nguyn t (electron quay xung quanh nhn proton v neutron). Tuy nhin, nu nh phn m rng. Theo ngha en, ca l thuyt ny c dng n, th n s t ta vo mt v tr,phn no gy ri rm cho np ngh ca ta v bn thn, cho rng mnh l tp hp nhng qu bng bn t to cng quay trn vi nhau. L thuyt trng u th k 19, nhiu hin tng lng mi trong t nhin c pht hin m khng th m t bng vt l hc Newton. Pht minh v nghin cu hin tng in t dn n khi nim trng. Trng c nh ngha nh l mt trng thi trong khng gian c kh nng to ra lc. C hc Newton c gii thch tng tc gia cc ht mang in dng v in m nh n v e bng cch n gin ni rng hai ht hp dn nhau ta nh hai khi lng. Nhng Michael , Faraday v James Clark Maxwell li thy ng khi nim trng thch hp hn v ni rng mi in tch to nn nhiu "nhiu lon" hay mt "trng thi " khng gian bao quanh, do in tch kia s chu mt tc ng khi n c mt ti . Th l ra i khi nim v mt v tr cha y trng to ra cc lc tng tc. Cui cng c mt c cu khoa hc m ta c th da vo bt u l gii kh nng tc ng ln nhau t xa m khng cn ni hoc nhn. Mi ngi u tri nghim chuyn nhc my in thoi ln l bit u bn kia l ai trc khi nghe ting ni. Cc b m thng bit khi con ci bt an cho d chng sng u. iu ny c th l gii bng l thuyt trng. Trong 15-20 nm gn y ( 100 nm tri qua ca cc nh vt l), phn ng chng ta qu bt u nhng dng khi nim nh vy m t cc tng tc gia c nhn vi nhau. Ta va mi bt u tha nhn trong bn thn mnh cu to bng trng, ta cm nhn s c mt ca ngi khc trong phng m khng nhn th h hoc khng nghe h ni (tng tc trng), ta ni v cc sng viba tt hay xu, v chuyn chuyn nng lng cho ngi khc hay v chuyn c ngh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ca ngi khc. Ta c th, ngay lc mi gp, bit l ta a ngi hay khng, hoc bit s sng c vi ngi hay s va chm. Ci bit ny c th gii thch bng s ha hp hay khng ha hp ca cc tng tc trng. Tnh tng i Nm 1905 , Albert Einstein cng b l thuyt tng i c bit ca mnh v lm o ln ton b cc khi nim chnh ca quan im Newton v th gii. Theo l thuyt tng i, khng gian khng phi ba chi v thi gian khng phi l mt tn ti ring r. C hai lin kt cht ch vi nhau v to nn mt continuum (v cng v khng m c ND) bn chiu khng gian - thi gian. Do , ta khng th ni n khng gian m khng c thi gian v ngc li. Hn na, khng c dng chy ph bin ca thi gian; ngha l thi gian khng tuyn tnh, cng khng tuyt i. Thi gian l tng i. Ngha l, hai ngi quan st s ch dn cc s vic mt cch khc nhau so vi s vic c quan st. Do , tt c mi o c, k c khng gian v thi gian, mt ngha tuyt i. C thi gian v khng gian u tr thnh n thun l nhng yu t m t cc hin tng. Theo l thuyt tng i ca Einstein, trong nhng i kin no , hai ngui quan st thm ch c th thy hai s vic ngc chiu thi gian, ngha l vi ngi quan st s 1, s vic A xy ra trc s vic B, trong khi vi ngi quan st s 2, s vic B li xy ra trc s vic A. Trong cc miu t hin tng t nhin v bn thn, ta lun da trn thi gian v khng gian n ni chng thay i th phi thay ton b c cu c ta s dng trong miu t t nhin v bn thn. Ta cha tin hnh vic hp nht b phn ny ca tnh tng i Einstein vo cuc sng ca mnh. V d, khi ta thong linh cm thy mt ngi bn ang gp chuyn khng may, nh b ng cu thang chng hn, th ta xem ng h v gi ngay xem ngi c vic g khng. Ta cng mun bit chuyn c xy ra khng, khng nh kh nng nhn thu ca mnh. Ta gi bn, v bn cho bit khng c chuyn nh th. Ta kt lun rng l do tr tng tng nh la ta, v v hiu ha tri nghim ca mnh. l np ngh Newton. Ta phi thy rng ta tri nghim mt hin tng khng th l gii c bng c hc Newton, nhng ta li dng c hc Newton khng nh siu cm gic ca mnh. Ni cch khc , ci chng ta va thy l mt tri nghim c tht. Do ch thi gian khng phi l tuyn tnh, c th xy ra iu . N c th xy ra ng vo lc ta nhn thy ,v cng c th xy ra trong tng lai. Thm ch n ch c kh nng xy ra m khng bao gi xy ra tht s. Chnh v n khng xy ra thi im m ta tm cch i ng n vo, cho nn n tuyt nhin khng chng minh c l ci nhn thu ca ta v kh nng xy ra l sai. Tuy vy, nu trong khi nhn thu c v ngi bn ta li thy thm c lch v ng h thi gian Newton th kh nng nhn thu ca ta chc chn s nh l bao gm c thng tin v To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

continuum khng gian - thi gian ca s kin. Chc chn n s c khng nh d dng hn trong thc ti vt l Newton. n lc phi ngng vic v hiu ho tri nghim vn nm ngoi np ngh Newton v m rng c cu thc ti ca ta. Ai cng c nhng tri nghim v thi gian tng tc hay mt du vt thi gian. Nu ta tr nn thnh tho trong quan st tm trng, ta c th thy thi gian ca ta thay i theo tm trng ta ang sng v theo nhng tri nghim ta c. V d ta thy thi gian l tng i khi ta tri nghim mt qung thi gian lo s rt di ngay trc khi xe ca ca mnh hoc xut m vo chic xe khc ang chy ti. Cn c theo ng h, khonh khc ch vi giy; vy m i vi ta, thi gian tri i chm li. Thi gian tri nghim khng o c bng ng h, v ng h l dng c dnh o thi gian tuyn tnh c c hc Newton xc nh. Tri nghim ca ta tn ti ngoi h thng Newton. Nhiu khi ta gp li mt ngi no sau nhiu nm xa cch, th m c nh th va gp nhau hm trc. Trong liu php hi quy, nhiu ngi tri nghim cc s kin thi th u nh th nhng s kin ang din ra ngay lc ny. Ta cng thy k c ca mnh c nhng s kin c sp xp theo mt trt t khc vi ngi no cng tri nghim cc s kin ny (Hy th so snh cc k nim tui th cng vi anh ch em rut ca bn). Nn vn ha ca th dn chu M, vn khng c ng h to ra thi gian tuyn tnh, phn chia thi gian thnh hai: thi gian by gi v tt c thi gian khc. Th dn c (Australia) cng c hai loi thi gian: thi gian qua v Thi gian Ln. Ci g xy ra trong Thi gian Ln cng c ni tip, nhng khng th ghi c ngy thng ca n. Lawrence Le Shan, qua th nghim trn cc nh minh trit , xc nh hai loi thi gian: thi gian tuyn tnh thng l v Thi gian Minh Trit. Thi gian Minh trit l c tnh ca thi gian m cc nh minh trit tri nghim khi h s dng nng khiu ca mnh. N ging nh Thi gian Ln. Ci g xy ra cng c ni tip nhng ch c th nhn thy n t quan im ha mnh vo hoc tri nghim dng chy lin tc . Ngay lc nh minh trit tch cc tm cch can thip vo s ni tip ca cc s kin m mnh ang chng kin, th lp tc nh minh trit b y tr v thi gian tuyn tnh v s khng cn c chng kin cc s kin nm bn ngoi c cu ti-y-v-vo-lc-ny. By gi nh minh trit phi tp trung ch ln na vo Thi Gian Minh Trit. Ngi ta vn cha hiu cc quy lut chi phi mt chuyn ng nh vy t c cu n sang c cu kia ca thi gian. Phn ln cc nh minh trit thng b buc phi c cu trc thi gian c bit ca cuc i mt ngi hoc tin kip ca h theo yu cu. Mt s nh minh trit c th ch n gin tp trung vo bt c ci g m cu trc thi gian i hi. Continuum khng gian-thi gian Einstein ni r rng tnh cht tuyn tnh biu kin ca s kin ty To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thuc vo ngi quan st. Tt c chng ta sn sng chp nhn tin kip nh l cuc sng th cht theo ngha en xy ra torng qu kh trong mt mi trng th cht ging nh mi trng ny. Tin kip ca ta c th xy ra ngay by gi trong mt continuum khng gian-thi gian khc. Nhiu ngi trong chng ta tri nghim tin kip v cm nhn tc ng ca n nh th n va xy ra cch khng lu. Nhng ta him khi ni v cung cch tc ng ca cuc i v lai ca ta i vi cuc i ta ang tri nghim ngay ti y v vo lc ny. V ta sng cuc i ca mnh VO LC NY cho nn n tr thnh ci ng hn ci ta ang chp li v lch s ca mnh c qu kh ln v lai . Mt hu qu quan trng khc ca tnh tng i Einstein l nhn thc r rng rng vt cht v nng lng c th thay i cho nhau. Khi lng chng qua l mt hnh thi ca nng lng. Vt cht ch n gin l nng lng chuyn ng chm li hoc kt tinh li. Thn th con ngi l nng lng. Ci l ni dung m ton b cun sch ny cp. Ti gii thiu khi nim c th nng lng trong sch ny nhng khng nhn mnh rng thn th chng ta cng l nng lng. Nghch l Trong nhng nm 1920, vt l hc bc vo mt thc ti k l v bt ng ca th gii h nguyn t. Mi ln cc nh vt l t cu hi vi t nhin trong mt th nghim th t nhin p li bng mt nghch l. H cng c sc lm cho tnh hnh sng sa th cc nghch l cng r nt hn. Cui cng, cc nh vt l thy r rng nghch l l phn bn cht bn trong ca th gii h nguyn t trn tn ti ton b thc ti th cht ca chng ta. V d, ai c th a ra mt th nghim chng minh nh sng l ht. Mt thay i nh trong th nghim ny s chng minh nh sng l sng. Cho nn, m t hin tng nh sng, cn phi s dng c khi nim sng ln khi nim ht. C th chng ta i vo mt v tr c xy dng trn kha nim c hai/ v nh nguyn c dng thc y ta tin ti s ha hp. Cc nh vt l gi n l tnh b sung cho nhau. Ngha l, m t mt hin tng (nu ta tip tc t duy trong cc gii hn ht v sng nh vy) th phi s dng c hai loi m t. Nhng loi ny h sung cho nhau hn l i nghch nhau theo khi nim c "mi/hay ". Chng hn, Max Planck pht hin ra rng nng lng ca bc x nhit (ta nh l si trong nh bn) khng ta ra lin tc m hin ra trong hnh thi nhng "gi nh nng lng" ri rc gi lng t. Einstein a ra nh rng mi hnh thi bc x in t c th hin ra khng nhng di dng sng m cn di dng lng t. Cc lng t nh sng, hay cc gi nh nng lng, c tha nhn l nhng ht c thin , (giai on ny ca vn bi th ht, xc nh st sao nht ca vt", li l gi nh nng lng!). To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

V ta i su hn vo vt cht nn t nhin khng ch cho ta thy bt c "khi kin trc c bn no, nh vt l hc Newton gi . Cc nh vt l ngng vic tm kim nhng khi kin trc c bn ca vt cht khi h tm ra nhiu cc ht c bn n ni phi kh khn lm mi gi c chng l c bn. Qua nhng th nghim trong vi thp nin ny, cc nh vt l thy rng vt cht l hon ton c th bin i, v mc h nguyn t. Vt cht khng hin hu chc chn nhng v tr r rng, m thng cho thy cc "khuynh hng" hin hu. Ton b ht c th bin ha thnh cc dng ht khc. Chng c th c to nn t nng nng v c th tan ra thnh nng lng. iu xy ra ti u v lc no ta khng th bit chnh xc. nhng ta bit chc l lin tc xy ra. mc c th, v ta chuyn dch thm vo th gii tm l hc hin i v pht trin tm linh nn ta thy cc hnh thi c mi/hay" cng ha vo hnh thi "c hai/v". Ta khng l c hay thin, ta khng cn ch cm ght yu thng ai. Ta tm ra nhiu kh nng bao qut hn bn trong ta. Ta c th cm thy va yu thng va cm ght v c mi xc cm trung gian khc i vi ch mt con ngi. Ta hnh ng c trch nhim. Ta thy hai mt ca nh nguyn c Thng /ma qu ha vi nhau thnh mt tng th trong ta thy ni ti N thn/thng hp nht vi ngoi vi Thng /n thn. Ci c khng phi l i nghch vi N thn/thng m ch chng li quyn lc ca Thng /n thn. Tt c u gm c nng lng nh nhau. Quyn lc N thn/ Thng va en va trng, va nam va n, cha ng c nh sng thanh khit ln khong trng mu en mt nh nhung. Nh bn c c th thy, chng ta vn dng cc khi nim thm nhun trong nh nguyn, nhng n l mt th gii cc i nghch "b ngoi" b sung cho nhau ch khng phi i nghch "tht s". Trong h thng ny. Vt qua nh nguyn - Quan im ton Cc nh vt l thy rng ht cc c th cng lc l sng bi v chng khng phi l sng th cht tht s nh sng m hay sng nc. Sng xc sut khng i din cho xc sut ca vt m cho xc sut ca cc mi lin kt nhiu hn. l mt khi nim kh hiu, nhng v thc cht cc nh vt l ni rng khng c vt no nh th l " vt" c, ci ta dng gi " vt" thc ra l "s kin" hoc ng mn tr thnh s kin. Th gii c cc vt rn ca ta v cc quy lut quyt nh ca t nhin by gi ha vo mt th gii m hnh dng sng cc mi lin kt. Nhng khi nim nh "ht c bn", "vt cht hu hnh", vt th c lp" mt ht ngha. Ton v tr hin ra nh mt mng li nng dng cc m hnh nng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
lng khng th tch ri.

Barbara Ann Brennan

Vy l v tr dc xc nh nh l mt tng th nng ng khng th chia ct; v thc cht tng th ny lc no cng bao gm c ngi quan st. Nu v tr qu tht l mt mng li nh vy th theo l gch khng c vt g ring r c. Do . chng ta khng phi l nhng phn tch ri ca mt tng th. Chng ta l mt tng th. Gn y. nh vt l TS Davidavid Bohm, trong cun sch trt t bao hm ca ng , ni rng nhng nh lut vt l ch yu khng th c pht hin bi mt nn khoa hc mang mu p v th gii thnh tng phn. ng vit v mt trt t hao hm tim tng" tn ti trong trng thi tim tng v l c s cho mi thc ti hin nhin da vo. ng gi thc ti hin nhin ny l "trt t bc l hin hin". " Cc phn c nhn thy trng thi lin kt trc tip vi nhau, trong cc mi quan h ng lc ca chng ty thuc mt cch bt bin v trng thi ca ton h thng... Do vy, ngi ta i n mt nim mi v tnh trn vn khng st m, n ph nhn tng c in v tnh phn tch c ca th gii thnh nhng phn ring r v tn ti c lp." TS Bohm tuyn b rng quan im ton v v tr l v tr xut pht bt u tm hiu cc trt t bao hm tim tng v cc trt t bc l hin nhin. Khi nim ton ni r rng mi phn l mt di din chnh xc ca tng th v c th dng xy dng li ton trn vn. Nm 1971,Dennis Gahor nhn gii Nobel v xy dng ton u tin. N l bc nh chp khng dng ng knh trong mt trng trong nh sng do mt vt ta ra c ghi li trn tm knh nh nh mt m hnh giao thoa. Khi t ton hay bc nh ghi c ln mt hng tia laser hoc mt chm nh sng dnh kt th m hnh sng gc c ti sinh trong mt hnh nh ba chiu. Mi phn ca ton l di din chnh xc ca tng th v c th xy dng li bc nh trn vn. ls Karl Pribram, nh nghin cu v no ni ting, trong sut mt thp k tch ly c nhiu bng chng ni ln cu trc su ca no thc cht l ton . ng cho bit cc nghin cu t nhiu phng th nghim dng vi phn tch cc tn s thi gian v / hoc khng gian chng minh trung no cu trc nn th gic thnh gic, v gic, khu gic v xc gic mt cch ton . Thng tin c phn b trong ton b h thng. Do mt mu nh cng to ra c thng tin ca tng th . TS Pribram dng m hnh ton khng nhng m t c v tr cng c. ng cho bit n s dng mt qu trnh ton tch ra khi mt lnh vc ton vt trc thi gian v khng gian. Cc nh cn tm l hc tm ti nng lng c th truyn i thn giao cch cm, cch khng khin vt, cha tr. T quan im v tr ton nhng s kin ny ny ra t nhng tn sng vt trc thi gian v khng gian; khng phi l chng c truyn i. Tim lc ca chng l ng thi v c khp mi ni. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Khi ta ni v trng nng lng ca ho quang trong cun sch ny, ta phi dng nhng thut ng rt c xut pht t quan im ca cc nh vt l . Hin tng ho quang r rng l nm c bn trong ln bn ngoi thi gian tuyn tnh v khng gian ha chiu. Nh trong cc nghin cu trn bnh nhn m ti trnh by. Ti nhn thy "cc s kin trong tui dy th ca Ed khi anh b gy xng ct, do ch anh vn mang theo tri nghim trong trng ho quang ca anh; "tia chp" ca ngi ang yu c th nhn thy trong trng nng hin ti, v r rng l nh thu th c th i ngc thi gian v chng kin din bin ca s kin xy ra trc . Mt s ln trng hp tri nghim c thut li trong cun sch ny i hi hn hai chiu khng gian mi c th gii thch c; phn ln hin ra tc thi. Kh nng nhn thy bn trong thn th bt c mc no, vi cch l gii khc nhau, bao hm vic s dng cc chiu ph ca khng gian. Kh nng nhn bit mt s kin trong qu kh bng cch ch n gin yu cu thng tin v n, hoc kh nng nhn thy mt s kin c th xy ra ri thay i n bng can thip trong qu trnh cha tr, u c th bao hm thi gian khng tuyn tnh. Kh nng nhn thy mt s kin s xy ra trong tng lai vt ra ngoi thi gian tuyn tnh. Trong s dng khi nim trng m t ho quang, ta phi dm mnh trong thuyt nh nguyn; ngha l l phi tch trng ra khi ta v quan st "n" nh mt hin tng tn ti thnh mt phn ca ta . Ta phi dng cc thut ng nh "trng ca mnh" v "ho quang ca nng". v.v. y l nh nguyn lun. Ti phi xin li v iu v thng thn ni rng im ny, ti hon ton khng th truyn t cc tri nghim ny nu nh khng ng dng cc c cu c. Theo c cu ton ca thc ti th mi mnh ca ho quang khng ch i din cho tng th m cn cha ng tng th. Do vy, ta c th ch m t tri nghim ca mnh v mt hin tng m ta va tin hnh quan st va to ra cng mt lc Mi quan st to ra mt tc ng i vi mu c quan st. Ta khng ch l mt phn ca mu, ta l mu. N l ta v ta l n, ring thut ng "n" lc ny cn hy b v thay bng thut ng khc, mt thut ng thch hp hn gii ta cc tr ngi kinh qua trong u c khi ta c gng truyn t. Cc nh vt l dng thut ng "kh nng c th xy ra ca cc mi lin kt", hoc mng li nng ng cc mu nng lng khung th tch ri ". Khi ta bt u t duy trong gii hn ca mng li nng ng cc mu nng lng khng th tch ri th ton h cc hin tng ho quang m t trong cun sch ny khng hin ra c bit bt thng hoc xa l na. Mi tri nghim lin kt vi nhau. Cho nn nu ta nhn thc c iu ny v cho tnh lin kt vi nhau y i vo cc qu trnh nhn thc ca mnh th ta c th thy c tt t cc s kin khng l thuc vo ton b thi gian. Nhng khi va mi ni "chng ta" l ta ri tr li vo thuyt nh nguyn. Tht kh m tri nghim tnh lin kt vi nhau y khi phn ln tri nghim ca ta v cuc i l nh nguyn. Nhn thc ton chc chn s nm ngoi thi gian tuyn tnh khng gian ba To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

chiu, do vy bit c n khng phi l chuyn d. Ta phi thc hnh cc tri nghim ton c th bit c n. Thin nh l phng thc vt qua gii hn ca t duy tuyn tnh v cho php tnh lin kt vi nhau ca mi vt tr thnh mt thc ti da trn tri nghim. Thc ti ny rt kh truyn t bng li. V ta s dng li theo kiu tuyn tnh. Ta cn pht trin vn t vng nh c th dn dt nhau vo nhng tri nghim ny. Trong thin nh Zen ca Nht Bn, cc s ph truyn cho mn mt cu ngn gn tp trung vo: sau ny gi l c n (koan), c dng gip mn vt qua t duy tuyn tnh. Mt trong nhng cu ti thch nht l: "V mt tay tai nghe thy g?" Phn ng ca ti i vi cu c n ni ting ny l thy mnh ang ta lan vo v tr trn mt m hnh m thanh khng nghe thy ng nh mi mi tun tro. Mi lin kt siu sng Cc nh vt l ang s dng c ton hc ln th nghim tm hin hu ca mi lin kt ph bin tc th bn trong c cu ca khoa hoc. Nm 1964, nh vt l J.S. Bell cng b mt bng chng ton hc gi l nh l Ben. nh l Bell chng minh bng ton hc khi nim cho rng cc "ht" h nguyn t lin kt vi nhau bng cch no vt c qua khng gian v thi gian, n mc m bt c iu g xy ra cho mt ht cng tc ng n cc ht khc, tc ng ny l tc th v khng cn "thi gian" truyn i. L thuyt tng i Einstein cho thy rng ht khng th i nhanh hn tc nh sng. Trong nh l Bell, tc ng c th l "siu sng", hay nhanh hn tc nh sng. Hin ti nh l Bell c chng minh bng thc nghim. Hin gi chng ta ang ni v mt hin tng ng ngoi l thuyt tng i Einstein. Chng ta ang c gng vt qua i ngu sng/ht. Nh vy l mt ln na, do trnh k xo ca trang thit b khoa hc c nng cao php thm d su hn vo vt cht mt cch nhy cm hn, ta thy c nhng hin tng khng th gii thch bng l thuyt hin hnh. Khi loi thm d kiu ny xut hin vo cu nhng nm 1800. Pht minh ra in cch mng ha th gii v lm cho ta suy ngh su hn v vn chng ta l ai ". Nhng nm 1940, nng lng nguyn t li cch mng ha th gii ln na. R rng l hin nay chng ta ang hng vo mt thi k thay i gh gm khc. Nu cc nh vt l nghin cu cung cch hot ng ca mi lin kt tc thi ny th chng ta c th hc hi nhn bit mt cch c thc v cc mi lin kt tc thi ca ta vi th gii v gia tng ngi vi nhau. R rng l iu ny s cch mng ho vic truyn t thng tin. N cng chc chn s thay i tn gc hnh thc tng tc gia ngi ny vi ngi kia. Mi lin kt tc thi ny c th cung cp cho ta kh nng c c ngh ca nhau bt c lc no ta mun. Ta c th bit c iu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

g ang xy ra trong ni tm mi ngi, v thc s hiu nhau su sc. Ta cng c th nhn thy r hn tc ng ca ngh, cm gic (trng nng lng) v hnh ng ca ta i vi th gii nh th no, r rng hn ta ngh trc y. Cc trng pht sinh hnh thi. Trong cun sch ca ng nhan Mt Khoa hc mi v s sng, Rupert Sheldrake a ra kin l mi h thng c iu chnh khng ch bng nng lng bit v cc yu t vt cht m cn bng nhng trng cu to v hnh. Nhng trng ny l nguyn nhn bi v chng dng lm nhng s cho hnh thi v ng x. Nhng trng ny khng c nng lng, vi ngha thng thng ca t, bi v tc ng ca chng vt qua nhng hng ro thi gian v khng gian thng vn gn vi nng lng. Ngha l tc ng ca chng ng l mnh bng nhau khi xa cng nh khi st bn. Theo gi thit ny, bt c lc no mt thnh vin ca mt loi ng vt hc c mt ng x mi ,th trng nguyn nhn ca loi c thay i it nhiu. Nu ng x ny c lp i lp li trong thi gian lu va th cng hng hnh thi ca n tc ng ln ton b loi ng vt . Sheldrake gi ma trn v hnh ny l trng pht sinh hnh thi (morphogenetic fiels), do ch morph. hnh thi v genesis, i vo tn ti. Tc ng ca trng ny bao gm c tc ng t xa trong c khng gian v thi gian. Hn c hnh thi vn c xc nh bng cc quy lut vt l nm ngoi thi gian, n ty thuc vo cng hng hnh thi vt qua thi gian. i ny c ngha l cc trng hnh thi c th lan truyn qua khng gian v thi gian v cc s kin trong qu kh c th nh hng n cc s kin khc bt c ni no. Mt v d v iu ny c Lyall Watson cho thy trong cun sch ca ng nhan Dng i: sinh hc ca thc, trong ng m t ci m hin nay ngi ta gi mt cch i chng l : "ngun gc con kh th mt trm , Watson thy rng mt thi gian sau khi mt tp kh hc c mt ng x mi th bng nhin mt s kh khc cng bit ng x nh th, trong khi khng h c trao i thng tin bnh thng no gia chng v tp kh ni trn. TS David Bohm trong Tp ch Revision ni r rng iu tng t cng thc s xy ra i vi vt l lng t, ng ni rng th nghim Einstein Podolsky Rosen cho thy vn c nhng lin kt khng phi ti ch hay nhng lin kt tinh vi ca cc ht xa nhau. Nh vy, t l c s nguyn vn v h thng n ni khng th quy trng cu to cho ht ring l y, m ch quy c cho tng th. Do , iu g xy ra cho cc ht xa nhau th c th tc ng ln trng cu to ca cc ht khc. Bohm ni thm rng khi nim v cc nh lut phi thi gian chi phi v tr dng nh khng ng vng, v bn thn thi gian l mt phn ca tt yu pht trin. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trong cng ti liu ni trn, Rupert Sheldrake kt lun: Nh vy l qu trnh sng to gip nng cao t duy mi qua m hnh thnh cc tng th mi, v ngha ny ta nh thc ti sng to gip nng cao cc tng th mi trong qu trnh tin ho . Qu trnh sng to c th c coi nh s pht trin lin tc ca cc tng th phc tp hn v c trnh cao hn, nh nhng vt trc y ring r nay tr nn lin kt vi nhau. Thc ti a chiu Mt nh vt l khc, Jack Sarfatti, trong cng trnh Cc h thng nng lng tm l, a ra gi thuyt rng phng thc mi lin kt siu sng c th tn ti l thng qua mt bnh din cao hn ca thc ti. ng gi rng cc "vt" lin kt vi nhau hn, hay cc s kin "tng quan " vi nhau hn trn mt bnh din thc ti bn trn " ci ca ta, v nhrng "vt" nm trong bnh din lin kt vi nhau thng qua mt bnh din cn cao hn na. Nh t ti mt bnh din cao hn m ta c th c kh nng hiu c mi lin kt tc thi hot ng nh th no. Kt lun . Cc nh vt l tuyn b rng khng c cc khi kin trc c bn ca vt cht, ni ng hn, v tr l mt tng th khng th chia ct; mt mng li bao la cc xc sut tng tc xen ln nhau, cng trnh nghin cu ca Bohm cho thy rng v tr hin hin ny sinh t tng th ny. Ti t gi thuyt rng do ch chng ta l nhng phn khng chia ct c ca tng th , ta c th i vo mt trng thi ton ca tn ti, tr thnh tng th v gn mnh vo quyn nng sng to ca v tr cha tr tc thi cho bt k ai bt c u. Mt s thy cha c th lm c iu ny chng mc no bng cch ha mnh vo v tr thnh mt vi Thng cng nh vi bnh nhn. Tr thnh thy cha c ngha l chuyn dch v pha quyn nng sng to ca v tr m mnh tri nghim nh yu thng bng cch ti ng nht ha bn ng vi v tr v tr thnh v tr; tr thnh mt vi Thng . Mt phng tin i ti nht qun ny l t b nhng xc nh bn ng hn hp da trn qu kh Newton ca nhng phn b chia ct, v ng nht ha bn thn ta vi cc trng nng lng hin hu. Nu hp nht c thc ti vo i sng ca mnh theo mt phng thc thc tin c th kim chng, th ta c th tch hnh nh tng tng ra khi mt thc ti kh d ln hn. Mt khi ta lin kt bn thn mnh ti cc trng nng lng th thc cao cp cng tr nn lin kt vi tn s cao hn v dnh kt ln hn. S dng m hnh Sarfatti, ta bt u nhn thy th gii rt khc, nh s c m t phn sau ca cun sch ny: th gii ca ho quang v trng nng lng v tr. Ti ta tn ti trong hn mt th gii. Cc c th cao cp ca ta (cc tn s ho quang cao cp) thuc mt trt t cao cp v lin kt vi cc c th cao cp ca ngi khc hn l thn th ta. V nhn thc ca ta tin vo nhng tn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

s cao cp v nhng c th cao cp, ta cng ngy cng lin kt cho n khi cui cng ta lm thnh mt vi v tr. S dng khi nim ca Sarfatti, by gi c th xc nh tri nghim thin nh nh l mt tri nghim nng cao thc ca ta ti tn s cao cp, sao cho n v Sarfatti c th tri nghim c thc ti cc c th cao cp ca ta, thc cao cp ca ta v cc th gii cao cp m ta tn ti trong . Vy th lc ny ta hy xem xt hin tng trong nng lng k cng hn xem khoa hc thc nghim c th ni cho ta bit nhng g. im li Chng 4 1 Cc quan im khoa hc nh hng nh th no n cc khi nim ca chng ta? 2. Ti sao quan im v mt th gii th cht bt ng lc ny i vi chng ta li khng thc t? 3. Nhng cng hin ca Paraday v Maxwell c tm quan trng nh th no i vi quan nim v cung cch hot ng ca th gii? 4. Mi lin kt siu sng l g v ngha ca n trong cuc sng hng ngy ca chng ta? 5. Khi nim v thc ti a chiu c th gip cho vic m t trong nng lng con ngi nh th no? lm ng no 6. Bn hy tng tng mnh nh mt ton . iu khng hn ch bn nh th no?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 5

LCH S NGHIN CU KHOA HC V TRNG NNG LNG CON NGI To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Mc du cc nh thn b khng ni n trng nng lng hay hnh thi bioplasma, truyn thng ca h qua 5.000 nm trn khp bn phng vn ph hp vi nhng quan st m cc nh khoa hc bt u tin hnh gn y. Truyn thng tm linh Ngi tinh thng ca cc tn gio ni v chuyn h tri nghim hoc nhn thy nh sng quanh u mi ngi. Qua cc thc hnh tn gio nh thin nh v cu kinh, h t ti cc trng thi bnh trng thc khai m cho kh nng tri gic cao cp tim tng ca h. Truyn thng tm linh c i ca n , tri qua 5.000 nm ni v mt loi nng lng v tr gi l Prana. Nng lng v tr ny c coi nh thnh phn c bn v ngun gc ca mi s sng. Prana, hi th ca s sng, chuyn dch qua mi hnh thi v mang s sng n cho chng. Cc nh yoga thc hnh thao tc nng lng ny qua cc k thut th, thin nh v th dc duy tr cc trng thi bin i thc v gi gn tui xun vt xa gii hn bnh thng. Ngi Trung Hoa, ba ngn nm trc cng nguyn, tha nhn s tn ti ca mt nng lng sng m h gi l Kh. Mi vt cht, sng hoc v tri, u gm c v to ra nng lng v tr ny. Khi cha ng hai lc hon ton tri ngc nhau l m v dng. Khi m v dng cn bng th c th sng biu l sc kho th cht, nu mt cn bng s dn n trng thi bnh tt. Dng thnh dn n hot ng qu mc ca cc c quan. m thnh dn n hot ng km. Nu c hai mt cn bng u dn n m au. Ngh thut chm cu c xa tp trung vo vic cn bng m dng. Kabbalah, thuyt thn tr huyn b Do Thi, hnh thnh khong nm 538 trc cng nguyn, quy nhng nng lng tng t l nh sng tinh t. Cc bc ho ca o Thin Cha v chn dung Cha Jesus v cc nhn vt tm linh khc c trng nh sng bao quanh. Kinh Cu c nhiu ln nhc n vng sng quanh con ngi v s xut hin nh sng, nhng qua bao th k, nhng hin tng ny mt ht ngha ban u. V d, bc tng Moses ca MichelAngelo th hin Karnaeem nh hai ci sng mc trn u thay v hai chm sng m th gii bui u ni n (Trong ting Do Thi c, t ny va c ngha l sng va c ngha l nh sng). John White, trong cun sch ca ng nhan Khoa hc tng lai, lit k 97 nn vn ho khc nhau ni n hin tng ho quang vi 97 tn gi khc nhau. Nhiu gio hun b truyn cc on trch Kinh V c n , cc nh Thn tr, cc nh Rosicrucians (mt hi kn cc trit gia th k 17 u th k 18 rt thng tho nhng b mt ca to ho, do Rosae Crucis khi xng t th k 15 ND), cc thy lang ca th dn M, cc Pht t Ty Tng v n , cc Pht t Zen Nht Bn, B Blavatsky, Rudolph Steiner, v.v. m t trng nng lng con ngi mt cch chi tit. Gn y, nhiu ngi qua cng phu rn luyn mt cch khoa hc hin i c th tng thm kh nng quan st th cht mc c th. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Truyn thng khoa hc; 500 nm trc CN qua th k 19 T u n cui lch s, quan nim v mt nng lng v tr lan to khp t nhin c nhiu ngi c tr tu khoa hc phng Ty kin nh. Nng lng v tr ny, cm nhn di dng mt vt th sng, c cc mn ca phng Ty o khong nm 500 trc cng nguyn. H khng nh rng nh sng ca trng nng lng v tr c th to ra mt s tc ng khc nhau i vi thn th con ngi, k c cha bnh. Hai nh thng thi Boirac v Liebeault u th k 12 thy rng con ngi c mt nng lng c th gy tng tc t xa gia cc c th. H k rng c ngi ch bng s c mt ca mnh cng lm cho ngi khc kho mnh hoc m yu. Nh thng thi Paracelsus thi trung c gi nng lng ny l Illiaster v ni rng Illiaster gm c c sinh lc ln vt cht sng. Nh ton hc Helmont trong nhng nm 1800 hnh dung ra mt dng chy cht lng v tr lan to ra t nhin v khng phi l vt cht hu hnh hoc c c, m l mt sinh linh thun khit thm nhp mi c th. Nh ton hc Leibnitz vit rng nhng yu t tht yu ca v tr l cc trung tm lc cha ng ci ngun vn ng ca chnh chng. Cc c tnh khc ca hin tng nng lng v tr c Helmont v Mesmer quan st trong nhng nm 1800; ch mesmerism, thut thi min, ra i t . H tng trnh rng cc vt sng hoc vt v tri u c th c np cht lng , v cc vt th hu hnh c th tc ng ln nhau t xa. iu ny gi v kh nng tn ti ca mt trng, ging nh trng in t, trong chng mc no . Count Wilhelm Von Reichenbach b ra 30 nm gia ca nhng nm 1800, th nghim ci trng m ng gi l lc odic. ng thy rng n biu l nhiu c tnh tng t nh trng in t m James Clerk Maxwell m t vo th k 19. ng cng thy c nhiu c tnh ch duy nht lc Odic mi c. ng xc nh rng cc cc ca nam chm biu l khng nhng tnh c cc t m cn thm mt tnh c cc duy nht kt hp vi trng odic ny. Cc vt khc, nh cc tinh th chng hn, cng biu l tnh c cc duy nht , mc du bn thn chng khng c t tnh. Cc cc ca trng lc odic biu l cc c tnh ch quan l nng, v kh chu, hoc xanh, lnh v d chu khi quan st nhng c th nhy cm. Hn na, ng xc nh rng cc cc khc du khng ht nhau nh trong in t. ng thy rng, vi lc odic, cc cc cng du ht nhau, hoc ging nhau th ht nhau. y l mt hin tng ho quang v cng quan trng, nh ta s thy sau ny. Von Reichenbach nghin cu mi quan h gia bc x in t ca mt tri v nhng thao tc tp trung trng odic ca nhiu ngi kt hp vi nhau. ng thy rng mc tp trung ln nht ca nng lng ny nm gia vng v vng tm ng xanh ca quang ph. Von Reichenbach ni r rng cc in tch khc du to ra cc cm gic ch quan v m v lnh mc mnh yu khc nhau, m To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng c th lin h vi bng tun hon nguyn t Mendeleev qua mt lot test vi nhng ch th thc nghim c bt mt. Tt c cc u t in dng to cm gic ch quan v m v gy ra cm gic kh chu; tt c cc yu t in m ng v pha lnh, d chu, c mc cm gic mnh hay yu tng ng vi v tr ca chng trn bng tun hon. Cc cm gic thay i t m sang lnh tng ng vi cc mu ca quang ph thay i t sang chm. Von Reichenbach thy rng trng odic c th dn truyn qua dy kim loi, tc dn truyn rt chm (xp x 4m/s hoc 13 lut/s) v tc ny dng nh tu thc vo t trng khi lng hn l vo dn sut ca vt liu. Hn na, c th np nng lng ny cho cc vt th theo phng thc tng t nh np bng cch s dng in trng. Cc th nghim khc chng minh rng c th quy t phn ny ca trng nh quy t nh sng bng thu knh, trong khi phn kia vn to ra xung quanh thu kinh, ta nh ngn la nn to ra xung quanh cc vt t trn ng i ca n. Phn lch ca trng odic cng vn tc ng nh ngn la nn khi n c t vo gia lung khng kh, iu ny gi ln gi thuyt cho rng cu to ca n ging nh cht kh. Cc th nghim ni trn cho thy trng ho quang c nhng c tnh gi ln nhn xt chorng n va c tinh ht nh cht lng, va c nng lng nh sng nh sng. Von Reichenbach thy rng lc trong thn th con ngi to ra tnh c cc tng t nh ci hin hu trong cc tinh th dc theo nhng trc chnh ca chng. Da trn cc bng chng th nghim, ng m t phn bn tri ca thn th nh mt cc m v phn bn phi nh mt cc dng. y l mt khi nim tng t nh nguyn l m dng ca ngi Trung Hoa c xa trnh by trn. Quan st khoa hc ca cc bc s th k 20 T cc chng trn, ta c th thy rng cc cng trnh nghin cu cho n th k 20 hng ti vic quan st nhng c tnh khc nhau ca mt trng nng lng bao quanh con ngi v cc vt th khc. T nm 1990, nhiu bc s quan tm nhiu n hin tng ny. Nm 1911, bc s William Kilner bo co cc nghin cu ca mnh v trng nng lng con ngi c nhn thy qua mn mu v b lc. ng m t ci mnh nhn thy nh mt mn sng rc sng xung quanh ton b thn th ba vng : a) lp mu ti rng in. st mt da; b) lp ging hi nc hn, rng 1 in. tun ra thng gc vi thn th, bao quanh lp ni trn; c) lp ngoi cng, sng v mng manh, hi ra xa mt cht, c ng bao quanh khng r rt, rng khong 6 in. Kilner thy rng in mo ca ho quang (nh ng vn gi) ca tng ngi khc nhau, ty theo tui, gii tnh, kh nng tm thn v sc khe. Mt s bnh tt biu l ra thnh nhng m ln hoc nhng bt thng trn ho quang, dn Kilner n ch pht trin mt h thng chn on da trn mu sc, cch sp xp, th tch v din mo ca lp bc. Mt s bnh c ng chn on bng cch ny l vim nhim gan, cc khi u, vim rut tha, ng kinh v cc ri lon tm l nh hysteria. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Gia nhng nm 1900, BS George De La Warr cng vi BS Ruth Brown to ra nhng dng c mi pht hin bc x t cc m sng, pht trin Bc X Hc, mt h thng d tm, chn on v cha tr t xa bng cch s dng nng lng sinh hc ca con ngi. Cng trnh gy n tng su sc nht ca ng l nhng bc nh chp bng cch s dng tc ca bnh nhn lm antenna. Cc bc nh ny cho thy nhng cu trc bnh l bn trong m sng, nh cc khi u v nang trong gan, lao phi v u c no. Thm ch ng cn chp c mt bo thai ba thng trong d con. BS Wilhelm Reich , nh tm thn hc, bn ng s ca Freud, trong phn u ca th k 20, bt u quan tm n mt loi nng lng v tr m ng gi l orgone. ng nghin cu mi quan h ca cc nhiu lon dng chy orgone trong thn th ngi vi cc bnh thc th v bnh tm l. Reich pht trin mt phng thc tm l liu php trong cc k thut phn tch Freud v trng thi b ng tim thc c hp nht vi cc k thut vt l gii ta tc nghn cho dng chy t nhin ca nng lng orgone trong thn th. Bng cch gii ta cc tc nghn ny, Reich c th xua tan c cc trng thi tm thn v cm xc tiu cc. Trong thi k t 1930 n 1950, Reich tin hnh nhiu th nghim v nng lng ny bng cch s dng cc trang thit b in t v y hc mi nht thi by gi. ng quan st thy nng lng ny rung ng trn bu tri v xung quanh tt c cc vt sng hoc v tri. ng quan st cc rung ng ca nng lng orgone pht ra t cc vi sinh vt bng cch s dng mt knh hin vi cc mnh c cu to c bit. Reich ch ra nhiu loi dng c vt l nghin cu trng orgone . Mt dng c ca ng l "b tch ly" c kh nng c c nng lng orgone c ng dng np nng lng ny cho cc vt th. ng quan st thy rng mt ci n ng chn khng x in vn c mt dng in c in th thp hn nhiu ln so vi dng in x bnh thng ca n sau khi c np trong b tch ly ny mt thi gian lu . Hn na, ng cn cng nhn l tng c tc phn r ht nhn ca mt ng v phng x bng cch t n vo trong b tch ly orgone . BS Lawrence Bendit v Phoebe Bendit tin hnh nhiu quan st su rng v trng nng lng con ngi vo nm 1930 v lin h cc trng ny vi sc khe, cha tr v pht trin tm tr. Cng trnh nghin cu ca hai ng nhn mnh tm quan trng ca tri thc v s thu hiu cc lc hnh thnh etheric hng mnh vn l nn tng ca sc khe v cha tr trong thn th. Gn y hn, BS Schafca Karagulla i chiu nhng quan st bng mt do cc nh ngoi cm tin hnh vi tnh trng ri lon thc th. V d, mt nh thu th tn l Dianne c kh nng quan st cc m hnh nng lng nhng ngi m yu v m t mt cch rt chnh xc nhng vn v y hc, t ri lon no cho n tc i trng. Nhng nhn xt v c th etheric ny cho thy mt c th nng lng sng hoc mt trng to thnh ma trn thm nhp vo thn th m c nh mt mng li lp lnh nhng chm sng. Ma trn nng lng ny l m hnh c bn trn vt cht thc th ca To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cc m c hnh thnh v gi cht. Cc m tn ti nh l ch v c trong sng pha sau . BS Karagulla cng i chiu ri lon ca lun xa vi bnh tt. V d, nhn ngoi cm Dianne m t lun xa c ca mt bnh nhn tnh tnh qu nhanh nhu c mu v xm xn. Khi Dianne nhn thng vo tuyn gip th thy n c cu trc qu xp v mm. Phn bn phi ca tuyn gip hot ng khng tt bng phn bn tri. Bnh nhn c chn on qua cc k thut y khoa thng thng l b bnh Graves lm cho tuyn gip to ra v thy phi to hn thy tr. TS Dora Kunz, ch tch Phn hi thn tr M, nhiu nm lm cng tc y hc v cha tr. Trong cng trnh Din mo tm linh ca ngh thut cha tr, b nhn xt rng: "Khi trng sinh lc c khe mnh th bn trong n c mt nhp iu t tr t nhin " v "mi c quan trong thn th c nhp iu nng lng tng ng ca n trong trng etheric." Gia cc khu vc ca nhng c quan khc nhau, cc nhp khc nhau tng tc nh th ang xy ra mt chc nng di chuyn; khi thn th c nguyn vn v khe mnh, cc nhp diu ny di chuyn d dng t c quan ny sang c quan khc. Tuy nhin, trong trng hp bnh l, cc nhp iu cng nh cc mc nng lng u thay i. V d, di chng ca phu thut ct rut tha c th thy c trong trng nng lng. Cc m ca thn th, lc ny p st nhau, u c mt chc nng di chuyn nng lng thay i xut pht t m trc y do rut tha iu chnh. Trong vt l hc, iu ny c mnh danh l "ngc i " hoc "khng xng i ". Mi mt m k cn b "ngc i " c ngha l nng lng c th chng qua tt c cc m. Phu thut hoc bnh tt lm thay i tnh trng "ngc i " n mc m nng lng b tiu hao mc hn l c di chuyn." BS John Pienakos pht trin mt h thng chn on v cha tr cc ri lon tm l da trn cc quan st trng nng lng con ngi thu c bng mt thng v bng con lc. Thng tin t cc quan st ca ng v cc c th nng lng phi hp vi cc phng php tm l tr liu c pht trin trong Nng lng hc sinh hc v vi mt cng trnh ni v quan im do Eva Pierrakos pht trin. Qu trnh ny, c gi l Nng lng hc nng ct, l mt qu trnh thng nht vic cha tr bn trong tp trung tc ng qua nhng c cu bo v ci ti v nhn cch, nhm khai thng cc nng lng ca thn th. Nng lng hc nng ct nhm cn bng tt c cc c th (th cht etheric , cm xc, tm thn v tm linh) thc hin vic cha tr hi ha cho con ngi mt cch trn vn. T cc cng trnh ni trn, ti kt lun rng pht sng t thn th con ngi c lin quan n sc khe. Ti tr nh mt vic rt quan trng l tm ra phng thc nh lng hin tng pht sng ny bng phng tin o nh sng c tiu chun ha, ng tin cy nhm lm cho thng tin ny c th x dng c trong chn ng lm sng ca ngnh y v lm cho bn thn nng lng tr nn b ch trong iu tr. Cc ng s v ti iu khin mt s th nghim o trng nng lng con ng. Trong mt th nghim, BS Richard Dobrin, BS John Pierrakos v ti o c mc nh sng c chiu di sng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khong 350 nanomet trong bung ti trc, trong, v sau khi c mt nhiu ngi. Cc kt qu cho thy nh sng hi tng trong bung ti khi c nhiu ngi trong . Trong mt trng hp, mc nh sng gim thc s mt ngi no mt l v y tuyt vng c mt trong bung ti. Trong mt th nghim khc tin hnh cng cu lc b cn tm l hc M , chng ti c th trnh by mt phn ca ho quang trn mn nh v tuyn en trng vi mt thit b c s dng gi l b to mu . Thit b ny lm cho ngi ta c kh nng khuch i mnh m nhng bin thin cng sng gn thn th. Trong mt th nghim khc, tin hnh ti trng i hc tng hp Drexel, cng vi William Eidson v Karen Gestla mt nh ngoi cm lm vic vi BS Rhine nhiu nm ti trng i hc tng hp Duke, chng ti thnh cng trong vic dng nng lng ho quang tc ng ln mt chm nh tia laser 2 mw lm cho n un cong hoc yu i. Tt c nhng th nghim ny gip xc nh s tn ti hin nhin ca cc nng lng, nhng vn cha kt lun cc kt qu c truyn i khp ni trn cc bui pht v tuyn truyn hnh ca NBC, nhng vic nghin cu tip tc khng c tin hnh v thiu ngn qu. Nht Bn, Hiroshi Motoyama c th cn mc nh sng thp pht ra t tin hnh nghin cu ny trong bung ti, vi mt camera in nh lm vic mc nh sng yu . BS Zheng Rongliang Trng i hc tng hp Lanzhu, Trung Quc, o nng lng (gi l "Kh") ta ra t thn th ngi bng cch x dng my d sinh hc lm bng mt gn l cy ni vi mt thit b quang lng t (thit b o nh sng yu). ng nghin cu hin tng ta trng nng lng ca mt thy dy kh cng (kh cng l mt dng th dc dng sinh c xa ca Trung Hoa). V hin tng ta trng nng lng ca mt nh thu th. Kt qu cc nghin cu ca ng cho thy h thng pht hin p ng li bc x di dng xung. Xung ta ra t bn tay ca thy dy kh cng khc xa xung ca nh thu th. Ti Vin nghin cu ht nhn Shangha ca Vin hn lm Sinica, ngi ta cho bit rng mt s sinh lc pht ra t cc thy dy kh cng" dng nh c sng m tn s rt thp xut hin di dng mt sng mang dao ng tn s thp. Trong mt vi trng hp, ngi ta cng pht hin thy "kh " di dng mt dng chy vi ht. ng knh cc ht ny khong 60 micron v chng c vn tc khong 20-50 cm~ (hay 8-20 in/s). Vi nm tr li y, mt nhm cc nh nghin cu thuc Vin nghin cu thng tin sinh hc S. Popov cng b pht hin cc sinh vt pht ra nhng rung ng nng lng c tn s t 300 n 2.000 nanomet. H gi nng lng ny lp trng sinh hc hoc bioplasma. H thy rng nhng ngi c kh nng chuyn nng lng sinh hc th c trng sinh hc rng hn v mnh hn. Nhng pht hin ny c xc nhn ti Vin Hn lm y hc Maxcva v c cc nghin cu ti Anh, Ho Lan, c v Ba Lan ng tnh . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nghin cu l th nht v ho quang con ngi m ti thy c BS Valone Hunt v nhng ngi khc tin hnh ti UCLA. Trong mt nghin cu v tc ng ca vic iu khin tm thn ln thn th v linh hn (Nghin cu cu trc Trng nng lng thn kinh c v tip cn cm xc), b ghi c cc du hiu c tn s rt thp t thn th ngi trong mt lot cc bui iu khin tm thn. ghi nhn chng, b dng cc in cc c bn bng bc/clorure hc t ln da, cng trong thi gian ny bng cch ghi cc du hiu in t. c Rosalyn Brure thuc trung tm cha tr bng nh sng, Glendale, California, quan st cc ho quang ca c ngi iu khin tm thn v ca ngi c iu khin. Bnh lun ca b c ghi vo cun bng ghi cc d kin in t. B trnh by mt bn bo co v mu sc, kch thc v vn ng nng lng ca cc lun xa, k c nhng m my ho quang. V sau, cc nh khoa hc phn tch v mt ton hc cc m hnh sng ghi c bng gii tch Furier v gii tch tn s m thanh , u thu c kt qu ng k. Cc hnh thi sng v tn s kin nh c bit tng quan vi nhng mu sc m c Bruyre bo co. Ni cch khc, khi c Bruyre quan st thy mu xanh trong ho quang bt c v tr c hiu no th cc s o in t bao gi cng cho thy hnh thi sng mu xanh v tn s c hin ti nhng v tr . BS Hunt lp li th nghim ny vi by ngi c ho quang khc. H nhn thy mu sc ho quang tng quan vi cng m hnh tn s/sng. Thng 2- 1988, cc kt qu ca cng trnh nghin cu ang tin trin cho thy nhng tng quan mu sc/tn s sau y (II/. = l~ertz, hay chu k/giy): Xanh 250-275Hz, pkuis 1200Hz/ Lc 250-475 Hz Vng 500-700 Hz Da cam 950-1050 Hz 1000-1200 Hz Tm 1000-2000 Hz, pkus 300-400; 600-800 Hz Trng 1100-2000 Hz Cc di tn s ny ngoi tr cc di ph cho xanh v tm, u sp xp ngc th t ca chui mu cu vng. Cc tn s ghi c l s xc nhn vai tr ca thit b cng nh s hin hu ca nng lng c o. BS Hunt ni: Tri qua nhiu th k cc nh ngoi cm nhn thy v m t hin tng pht ho quang, y l ln u tin chng ta thu c bng chng in t khch quan v tn s, bin v thi gian khng nh cc nhn xt ch quan ca h v hin tng ta mu sc. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc tn s mu sc tm c y khng sao chp cc tn s ca nh sng v sc t , nhng iu khng ph nhn pht minh ny. Khi chng ta nhn thc r rng ci m chng ta nhn thy di dng mu sc l nhng tn s c con mt nm bt, c phn bit v cho mt k hiu, th by gi khng c g chng t l cc trung tm ch bin ca mt v no ch din gii mu sc di dng tn s cao Tiu chun ch yu cho tri nghim mu sc ny l s th hin th gic. Tuy nhin, vi dng c tinh vi hn, k thut ghi v x l s liu c ci tin, th nhng s liu n bc u tin 1.500 Hz. C th s nhanh chng cha ng cc tn s cao hn. BS Hunt cng ni r rng "cc lun xa thng xuyn mang nhng mu sc nh trong cc ti liu siu hnh hc, ngha l ha x, da cam-h v, vng-lch, lc-tm, xanh-hy vng, tm-con mt th ba v trng nh u. Hot ng mt vi lun xa dng nh lm gim hot ng ti mt s lun xa khc. Lun xa tim lun l lun xa hot ng mnh nht. Cc i tng c nhiu tri nghim cm xc, hnh nh v hi c u lin kt vi cc vng khc nhau c iu khin tm thn. Nhng pht hin ny lm cho chng ta tin chc rng cc k c v tri nghim c tch tr trong cc m ca thn th". Chng hn khi hai chn ca ngi no c iu khin bng tm thn, anh ta c th sng li r rng cc tri nghim v s dy d n gin thi th u. Anh ta khng nhng nh m cn sng li iu ny mt cch xc ng. Nhiu khi b m c cng dy d con ci mt cch n gin trc khi tr to c mi lin kt no c c th kim sot c vng iu ha s bi tit. V tr khng th kim sot c c vng v mt sinh l, n s b li bng cch sit cht cc c bp i. i ny to ra nhiu cng thng trn thn th. Nhiu khi cng thng gi mi sut i, hoc gi cho n khi c cha tr chu o bng iu khin tm thn hoc bng nng lng hc sinh hc. By gi khi p lc v cng thng c c gii ta th k c cng c gii thot theo. Mt v d khc v duy tr k c p lc l trng thi hai vai b b m ngi ta thng c. l do s hi hoc lo lng i vai . Bn c th t hi, ci m bn s s khng kh nng thc hin l ci g, hoc ci g m bn ngh s xy ra nu bn khng thnh cng l ci g. Kt lun Nu ta nh ngha trng nng lng con ngi l tt c cc trng hoc nhng ci pht ra t thn th con ngi th ta c th thy rng nhiu thnh phn m ai cng bit ca trng nng lng con ngi c o c trong phng th nghim. l cc thnh phn tnh in, t tnh, in t, m thanh, nhit v th gic ca trng nng lng con ngi. Tt c nhng s liu o c ph hp vi cc qu trnh sinh l hnh tng ca thn th v cn vn qu gii hn nhng qu trnh ny cung cp cho ta mt phng tin nghin cu hot ng tm th. Nhng s liu o dc ca BS Hunt cho thy nhrng tn s xc nh ca cc mu v ca ho quang. Cc tn s ny c th c nhng phn tri cao hn khng ghi nhn c do nhng hn ch ca trang To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
thit b th nghim c lin quan.

Barbara Ann Brennan

Nhng s liu o c lit k trn y cng cho thy trng nng lng con ngi v bn cht v c chuyn ng ta cht lng, cng nh lung khng kh hay dng nc. Nhng ht ny rt b, thm ch l h nguyn t theo nh mt s nh nghin cu. Khi tch in, cc ht nh cng nhau chuyn ng trong nhng m my m cc nh vt l thng gi l plasma . Cc plasma tun theo mt s nh lut vt l lm cho cc nh vt l i n ch coi chng nh trong trng thi gia nng lng v vl cht. Nhiu c tnh ca trng nng lng con ngi o c trong phng th nghim lm ny ra kh nng hin hu ca trng thi th nm ca vt cht m mt s nh khoa hc gi l bioplasma. Nhng nghin cu ny cho thy rng m hnh thng thng ca thn th gm cc c quan (nh c quan tiu ha) l khng y . Cn pht trin mt m hnh b sung da trn khi nim trng nng lng cu to. M hnh trng in t phc tp khng p ng y mc ch ny. Nhiu hin tng tm linh lin i vi trng nng lng con ngi nh tin tri hoc nm c thng tin v tin kip, khng th l gii bng trng in t. Theo BS Valorie Hunt con ngi c th c nhn vi mt khi nim lng t v nng lng xut pht t bn cht t bo nguyn t ca thn th hot ng, n i tt qua mi m v mi h. B gi rng quan im ton v trng nng lng con ngi l mt quan im ng n. Khi nim ton r nt ln trong nghin cu vt l hc v nghin cu b no c th cung cp cho ta mt quan im v tr thc s thng nht v thc ti, i hi phi gii thch li mi pht minh sinh hc trn mt bnh din khc." Trong Tp san Tr nh ca no, Marilyn Ferguson tuyn b rng " m hnh ton c m t mu ni bt", mt l thuyt trn vn chc chn s nm bt c mi cuc sng phng tng k diu ca khoa hc v tm linh. Cui cng y l mt l thuyt xe duyn sinh hc vi vt l hc trong mt h thng m. im li Chng 5 1 Trng nng lng con ngi c o nh th no ? 2. Nhn loi c bit v hin tng ho quang ln u tin vo thi im no ? 3. Ho quang ln u tin c quan st thy vo nm no ca th k 19 v do ai ? 4. Hin tng trng nng lng con ngi vt qua iu m khoa hc ngy nay bit nh th no ? 5. T quan im ca khoa hc l thuyt v thc nghim ngy nay, m hnh ng n gii thch hin tng trng nng lng con ngi l m hnh g ?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 6 TRNG NNG LNG V TR

Barbara Ann Brennan

Khi ti thnh ngi ln v li bt u thy cc trng nng lng sng th ti m ra hoi nghi v ln ln. Ti cha tm ra c ti liu no (lin quan n ni dung hai chng trc), ti cng khng nhn c s hng dn no lin quan n ni dung chng 3. D nhin, l mt nh khoa hc, ti bit cc trng nng lng, nhng chng li khng thuc con ngi v c xc nh bng cc cng thc ton hc. Cc trng nng lng sng l c tht hay khng c tht ? C ngha g khng ?Liu ti c m t ra nhng tri nghim ca mnh ? l c m hay ti chim nghim c mt chiu khc ca thc ti c ngha, c trt t v gip ti hiu c nhng hon cnh cuc sng hin ti ca mnh, cuc sng nh l mt tng th trn thc t ? Ti c nhng chuyn k l ngy xa, nhng nhng chuyn ny xy ra trong qu kh vi ai m ti khng quen bit. Nhiu chuyn dng nh l n i v tng tng. Ci phn ca nh vt l trong ti i hi phi quan st v kim tra nhm chng minh nhng hin tung ny l c tht hay khng c tht . C nh vy, ti bt u tp hp cc c liu, ngha l nhng tri nghim ca ring ti, xem chng c n khp vi mt h thng hoc hnh thi l-gch no khng, nh gii vt l vn lm. Cng nh Einstein, ti tin rng "Thng khng chi tr may ri vi v tr." Ti nhn thy rng nhng hin tng mnh quan st c ht sc ging ci th gii ti hng quen thuc, c sp xp tt v hnh thi, hnh th v mu sc, v cng da trn cc quan h nhn qu mt cch phn minh. Tuy nhin, vn lun c mt cht g hn th, lun c iu g b lng qun ti mc khng ai bit, khng ct ngha c, mt iu huyn b. Ti i n nhn thc r rng cuc sng s ng chn bit my nu khng c ci iu huyn b khng hay bit ny lun nhy ma trc mt ta trong khi ta chuyn dch qua ci g . Thi gian hay khng gian? l cung cch m trc y ti thng hay suy ngh. By gi th ti thy rng ta chuyn dch qua nhng tri nghim bn thn v thc ti suy ngh - ,

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cm gic, tn ti, ha nhp, khng nh c tnh, ch ti ha nhp trong v iu bt tn ca s ci bin, khi m linh hn hnh thnh, pht trin v chuyn dch v pha Thng . Ci m ti quan st c tng quan vi nhu sch b truyn ni v ch ho quang v cc trng nng lng. Mu sc tng quan; c ng, hnh th v hnh thi tng quan. Phn ln, nhng iu ti c thng l c sau thi gian ti tin hnh quan st, nh th mt bn tay v hnh no lm ti tin rng ti tri nghim ln u tin mt hin tng trc khi c v n, do ti khng th tin hnh vic chiu hnh tng tm thn m mnh to nn c nh c sch. By gi th ti tin tng vng chc vo tri nghim v hng dn ny, n chuyn dch qua ngi ti v trn ngp ton b cuc i ti ta nh mt bi ca, lun thc y ti ti nhng tri nghim mi, nhng bi hc mi, trong khi ti ln ln v pht trin thnh ngi. Bi tp nhn thy cc trng nng lng sng ca v tr Cch d nht bt u quan st trng nng lng v tr l th gin mt cch n gin trong t th nm nga trn c gia mt ngy nng p v chm ch nhn ln bu tri xanh. Mt lt sau, bn s c th nhn thy nhng vin orgone nh xu to nn nhng mu v ln sng p vo bu tri xanh. Chng ta nh nhng qu cu mu trng li ti, i lc im mt m en, hin ra trong mt vi giy, li mt vt di mng mnh ri bin i. Khi bn tip tc quan st v m rng tm nhn, bn s bt u thy ton b trng rung ng cng mt nhp. Ngy nng ro th cc qu cu nng lng nh xu ny c mu sng v chuyn ng nhanh. Ngy c my, chng c mu trong m hn, chuyn ng chm v c s lng t hn. Trong mt thnh ph c sng m th chng t hn, mu ti v chuyn ng rt chm. Chng b np thiu nng lng. Ni c s vin nh xu ny nhiu nht v np nng lng sng chi nht m ti quan st c l trn dy ni Alpes ca Thy S, ni c nhiu ngy nng chi chang v tuyt ph mi vt thnh tng ng dy. R rng l nh sng mt tri np nng lng cho cc vin nh xu . By gi bn hy a mt nhn ln ra cc ngn cy p st bu tri. Bn c th thy mt m mu lc xung quanh cy. T m bn cng c th nhn thy khng c vin nh xu no trong m mu . Nhng khi nhn k hn, bn c th thy chng nm ra m mu lc thay i mu v ln sng ca chng v chy vo trong ho quang ca cy, ni chng bin mt. R rng l ho quang ca cy ang hp th nhng vin nh xu ny. Mu lc xung quanh cy hin ra vo ma xun v ma h trong tng l ang tr. M u ma xun ho quang ca phn ln cy ci c mu hng hi , tng t nh mu cc chi lc ca cy. Nu bn nhn k mt cy nh trng trong vn nh, bn s thy hin tng tng t. t cy di nh sng chi chang trc mt nn mu ti. Bn c th thy nhng vch mu lc ng xanh le ln To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trn cy dc cc l theo hng tng trng. Chng t nhin le ln, sau nht mu dn, ri le ln li, ln ny c th pha i din ca cy. Nhng vch ny s phn ng vi bn tay bn hoc mt mnh pha l nu bn a chng li gn ho quang ca cy. Nu bn ko mnh pha l ra xa cy, bn s thy ho quang ca cy v ho quang ca n gin ra duy tr tip xc. Chng cng di ra nh ko mch nha . Mt ln ti th nhn hiu ng o tng ca l c ni nhiu trong cc bc nh chp ca Kirlian. Qua cc phng php ca Kirlian, ngi ta c th chp c hnh nh ca c chic l nguyn vn sau khi ct i mt na l. Ti quan st ho quang ca chic l. N c mu xanh nht n gin. Khi ti ct vo l th ho quang ton l chuyn sang nu thm ng mu huyt. Ti li li v xin li cy. Khi mu xanh nht t phc hi tr li sau mt vi pht th thy c nhng du hiu r rng ca phn l b mt, nhng khng sng sa bng khi ti thy trn cc bc nh chp ca Kirlian. Vt v tri cng c ho quang. Phn ln cc vt dng c nhn u thm m ho quang ca ch nhn v ta ra nng lng ny. Ngc v pha l cho thy nhng ho quang th v vi cc mu v nhiu tng v phc tp c th s dng cha tr. Chng hn, thch anh tm c ho quang mu vng vi nhiu tia ng vng le ra t nhng im a din t nhin. c im ca trng nng lng v tr Nh pht biu chng 5, trng nng lng v tr c bit n v c quan st t lu. N c nghin cu xa xa trong lch s, ln ti thi im no m ta c th vn ti c. Mi nn vn ha t mt tn gi khc nhau cho hin tng trng nng lc v nhn n bng mt quan im ring. Khi m t iu thy c, mi nn vn ha u tm ra nhng c tnh c bn tng t trong trng nng lng v tr. Thi gian tri qua v phng php khoa hc pht trin, nn vn ha phng Ty bt u tm ti nghin cu trng nng lng v tr mt cch ro rit hn. Do ch cc trang thit b khoa hc t trnh cao hn, ta c kh nng o c c nhng c tnh tinh vi hn ca trng nng lng v tr. T nhng tm ti nghin cu ny, ta c th c on rng trng nng lng v tr chc hn gm mt nng lng trc y cha c khoa hc phng Ty xc nh, hoc c th l mt loi vt cht mn hn ci m ta thng coi l vt cht. Nu ta xc nh vt cht nh l nng lng ngng kt th trng nng lng v tr c th tn ti gia ci hin c coi nh i ht ca vt cht v ci ca nng lng. Nh ta thy, mt s nh khoa hc quy hin tng trng nng lng v tr vo bioplasma. TS John White v TS Stanley Krippner lit k nhiu c tnh ca trng nng lng v tr: trng nng lng v tr thm nhun ton b khong khng, ng vt v bt ng vt, v lin kt mi vt vi nhau; trng nng lng v tr chy t vt n sang vt kia; v mt ca trng nng lng v tr bin thin ngc chiu vi khong cch t ngun ca n. Trng nng lng v tr cng theo To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhng quy lut ca cm ng ha m v ca cng hng giao cm - hin tng xy ra khi bn g ln mt m thoa th m thoa khc bn cnh bt u rung ln theo cng tng s, to thnh m thanh tng t. Cc quan st bng mt khm ph ra rng trng c cu to cao v mt lot im hnh hc, cc im sng c lp rung ng, cc ng xon c, cc mng vch, cc tia la v my. Trng rung ng v c th cm nhn c bng s, nm, ngi, v cng vi m thanh cng nh sng, c th cm th bng cc gic quan cao hn. Cc nh tm ti nghin cu v trng ny tuyn b rng trng nng lng v tr v c bn l ng vn, ngha l tc ng ng thi ca cc lc ring r mang li mt hiu qu tng th ln hn cc hiu qu c th cng li. Trng ny ngc vi entropy, thut ng dng m t hin tng phn r chm m ta tng quen theo di trong thc ti vt l hc, hin tng tan r hnh th v trt t. Trng nng lng v tr c hiu lc cu to i vi vt cht v xy dng cc hnh thi. C v nh n tn ti trong hn ba chiu. Trc khi c thay i trong th gii vt cht l c thay i trong trng ny. Trng nng lng v tr bao gi cng kt hp vi mt vi hnh thi thc, t pht trin cao n rt th s. thc pht trin cao kt hp vi cc mc "rung ng cao hn" v cc mc nng lng.. Nh vy, ta thy rng v mt vi phng din no , trng nng lng v tr khng khc bt c vt g ta bit trong t nhin. Tuy vy, n vn khin cho ta, vi tr tu ca mnh, vn ti hiu c mi c tnh ca n. mt vi mc , n l mt vt bnh thng" nh mui hay tng ; n c nhng c tnh m ta c th xc nh bng phng php khoa hc. Mc khc, nu ta tip tc thm d su hn vo bn cht ca n th n vt qu cc gii thch khoa hc bnh thng. N tr nn kh nm bt. Ta ngh rng ta "t n vo ng ch ca n" cng vi in v cc hin tng khc khng-bt-thng-nh-th, nhng ri n li tut khi tay ta v khin cho ta ngh: "Tht s n l ci g ? Nhng mt khc, i khi n c phi l in khng ?" Trng nng lng v tr tn ti trong hn ba chiu. iu c ngha g ? N l ng vn v xy dng hnh thi. Ci ngc vi quy lut th hai ca nhit ng hc ni rng entropy lun tng ln, ni rng hn lon trong v tr lun ln thm, v bn khng th ly ra thm nng lng ngoi s nng lng m bn cho vo mt ci g ; bn lun ly ra t hn mt cht s nng lng m bn cho vo. ( Cha bao gi lm c c my hot ng vnh cu ). khng phi l trng hp ca trng nng lng v tr. Dng nh n lun tip tc to ra nhiu nng lng hn. Nh mt kho hng ln, lc no n cng vn y, d bn ly i bao nhiu cng khng c iu g ng ngi. Nhng iu ny l nhng khi nim l th v mang n cho ta mt cch nhn lc quan v tng lai trong khi ta ang c nguy c chm su hn na vo ch ngha bi quan ca thi i ht nhn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

C th mt ngy no chng ta c kh nng to ra mt c my khoan c vo nng lng ca trng nng lng v tr v c mi nng lng ta cn m khng b e da t gy hi. im li Chng 6 1. Ho quang l g ? 2. ng xu penny c ho quang khng ? 3. Ci g khng c ho quang ? 4. Hy m t trng nng lng v tr

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 7A

TRNG NNG LNG CON NGI HAY HO QUANG CON NGI Trng nng lng con ngi l biu hiu ca nng lng v tr c lin quan mt thit vi i sng con ngi. N c th c m t nh l mt c th sng rc bao quanh v thm nhp vo thn th, pht ra cc bc x c th ca ring n v thng c gi l ho quang. Ho quang l ci phn ca v tr kt hp vi cc i tng. Ho quang con ngi hay trng nng lng con ngi l ci phn ca nng lng v tr kt hp vi thn th. Cc nh nghin cu, da vo nhng quan st ca mnh, to ra nhng m hnh l thuyt phn chia ho quang thnh my vng. Cc vng ny i khi c gi l c th, chng thm nhp v bao quanh thnh tng vng lin tc. Mi c th k tip gm nhng cht tinh khit v c rung ng cao hn ca c th m n bao quanh v thm nhp. Tp nhn thy ho quang con ngi. Cch d nht bt u cm nhn trng nng lng con ngi l tp nh sau: Nu bn trong mt nhm ngi, hy cm tay nhau thnh vng trn v nm tay li. Hy cho nng lng trng ho quang ca bn chy xung quanh vng trn. Hy cm nhn dng chy php phng mt lt. N ang i theo li no? Hy nhn xem ngi ang bn cnh bn cm nhn bng cch no. C tng quan nhau khng? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

By gi, vn khng thay i vt g v khng ng tay, bn hy ngt dng chy nng lng li. Gi nh th mt lt (mi ngi cng lc), ri cho nng lng chy tip. Hy lm th ln na. Bn c cm thy c ch khc nhau khng ? Bn thch ci no hn? Lc ny hy cng vi mt ngi bn no cng lm tng t nh trn. Hai ngi hy ngi i din, hay lng bn tay p vo nhau. cho nng lng chy t nhin. N i theo ng no? Hy pht nng lng ra khi lng bn tay tri; on n i vo tay phi. Ri lm ngc li. Xong ngt dng chy. Bn hy th cng mt lc y dng chy ra khi c hai tay. on ht n vo c hai tay mt lc. Cc ng tc y, ko v ngng l ba bin php c bn thao tc nng lng trong cha tr. Hy thc hnh cc ng tc . By gi bn hy bung tay ra; gi hai lng bn tay xa nhau khong 2-5 in; t t a tay ra ra vo vo, tng gim khong cch. Hy to ra mt ci g gia hai bn tay. Bn c cm nhn c n khng? N ging ci g? Hy a hai tay ra xa nhau hn, khong 8-10 in,ri t t a li gn nhau cho n khi bn cm thy c mt sc p y hai tay bn tr li lm cho bn phi rng thm mt cht mi p c hai tay vo nhau. Lc ny, bn p cc ra c th nng lng ca mnh vi nhau. Nu tay bn cch nhau 1-1 in l bn p ra cc c th etheric ca mnh (vng u tin ca ho quang). Nu tay bn cch nhau 3-4 in l bn p cc ra ngoi c th cm xc ca bn (vng th nh ca ho quang). Lc ny bn hy ht sc thn trng a hai tay vo gn nhau hn na cho n khi bn c th thc s cm thy ra nngoi c th cm xc ca bn hay trng nng lng bn tay phi p o da bn tay tri. Hy a lng bn tay phi gn lng bn tay tri thm khong mt in. Hy cm nhn hin tng nga ran trn mu bn tay tri khi m ra trng nng lng ca bn p vo . Trng nng lng ca bn tay phi xuyn ng qua bn tay tri ca bn! Gi th bn li a hai tay ra xa nhau hn v gi khong cch chng 7 in. Hng ngn tr phi vo lng bn tay tri, sao cho u ngn cch lng bn tay -1 in. Lc ny bn hy v nhiu vng trn ln lng bn tay. Bn cm thy g? N c lm cho bn nht khng? Ci g vy ? Trong nh sng m m ca cn phng, bn hy gi bn tay bn sao cho cc u ngn tay hng v tng ngi. Gi hai tay trc mt mnh khong chng 2 feet. m bo c mt bc tng nhn mu trng lm nn pha sau. Hy cho mt th gin v du dng nhn chm ch vo khong trng gia cc u ngn cch xa chng 1-1 in. ng nhn vo nh sng chi chang. Hy cho mt th gin. Bn thy g khng? a cc u ngn tay li gn nhau ri xa nhau hn na. iu g xy ra khong cch gia cc ngn? Bn thy g xung quanh bn tay? Hy nh nhng a mt bn tay ln pha trn, bn tay kia xung dui, sao cho cc ngn tay n hng v cc ngn tay kia. Lc ny c xy ra iu g khng? 94% s ngi lm th bi tp ny nhn thy mt ci g . Tt c mi ngi cm nhn mt ci g . V nhng cu tr li cho cc cu hi trn, xin tham kho phn cui chng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ny.

Barbara Ann Brennan

Sau khi bn thc hnh cc bi tp ny v cc bi tp chng 9 quan st ho quang ca ngi khc, bn c th bt u nhn thy vi vng u tin nh hnh 7-1A. Mun hn, sau khi bn quen nhn thy cc vng thp, bn c th thc hnh cc bi tp nhn thc bng tri gic cao cp nh m t trong cc chng 17, 18, 19. Khi uc khai m hn con mt th ba (lun xa 6), bn s bt u nhn thy cc vng cao hn ca ho quang (hnh 7-1B). n y, khi phn ln chng ta cm nhn, nhn thy v tri nghim cc vng thp ca ho quang, xin hy tip tc m t chng.

Gii phu ho quang To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

C nhiu h thng m ngi ta to ra t nhng quan st ca h xc nh trng ho quang. Tt c h thng ny u chia ho quang thnh vng v xc nh v tr, mu sc, sng, hnh th, mt , lng v chc nng. Mi h thng u hng v loi cng vic m c th ang tin hnh vi ho quang. C hai h thng ging vi h thng ca ti nht: h thng do Jack Schwarz s dng, gm hn by vng, v c m t trong cun ca ng nhan . Cc h thng nng lng con ngi; v h thng do c Rosalyn Bruyre thuc Trung Tm cha tr bng nh sng, Glendale, California, s dng. H thng ny gm by vng v c m t trong cun sch ca tc gi nhan Bnh xe nh sng, cng trnh nghin cu v lun xa . By vng ca trng ho quang Ti quan st thy by vng ca ho quang trong thi gian lm vic vi cng v c vn v cng v thy cha. Lc u, ti ch nhn thy c cc vng thp, phn ln m c v d thy. Cng lm vic lu, ti cng thy c thm cc vng khc. Vng cng cao th ti cng phi bnh trng thc ca mnh thm cm nhn n. Ngha l nhm mc ch nhn thy cc vng cao hn, nh vng th nm, th su v th by, ti phi i vo trng thi thin nh, thng l nhm mt. Sau nhiu nm thc hnh, thm ch ti bt u thy vt qua c vng th by, nh s c lun bn ngn gn cui chng ny. Cc quan st v ho quang cho ti thy mt m hnh trng nh nguyn th v. Cc vng khc ca trng c cu trc cao, ta nh nhng ln sng ng ca cc m hnh nh sng, trong khi cc vng khong gia hin ra gm cc cht lng c mu chuyn ng lin tc. Nhng cht lng ny chy qua mt hnh thi dng nn bi nhng ln sng nh sng ng lung linh. Hng ca dng chy phn no c hnh thi nh sng ng iu khin, v cht lng chy dc theo cc vt nh sng ng. Bn thn nhng hnh thi nh sng ng cng lng lnh, y nh th chng gm c nhng si dy ca nhiu nh sng nh xu, nhp nhy dn dp, mi ci nhp nhy theo mt tc khc nhau. Nhng vt nh sng ng ny hin ra c nhng vt mang nh xu chuyn ng dc theo chng. Nh vy, cc vng th nht, th ba, th nm v th by u c cu trc r rng, trong khi cc vng th hai, th t v th su gm nhng cht ta lng khng c cu trc c th. Chng m nhim hnh thi l do chng chy qua cu trc ca cc vng s l v v vy phn no m nhim hnh thi ca cc vng c cu trc. Mi vng k tip thm nhp hon ton vo tt c cc vng bn di n, k c thn th. V vy c th cm xc lan ra qu c th etheric v bao gm c c th etheric ln thn th. Thc t, mi c th khng h l mt vng", d rng l ci ta c th nhn thy. ng hn, n l dng bao qut hn ca bn thn chng ta vn mang sn bn trong mnh nhng hnh thi khc hn ch hn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

T quan im ca nh khoa hc, c th coi mi vng nh mt mc ca cc rung ng cao hn, chim lnh cng khong khng nh nhng mc rung ng pha di n v vt ra xa hn. nhn thy c tng mc tip lin nhau, ngi quan st phi tin ln vi thc v mi mc tn s mi. Vy l ta c by c th, tt c chim cng mt khong khng vo cng mt thi im, ci no cng vt ra qu ci k bn, iu m chng ta khng quen trong i sng bnh thng" hng ngy. Nhiu ngi nhm ln coi ho quang nh mt c hnh c th bc ra thnh tng lp lin tip. Khng phi nh vy. Cc vng c cu trc cha ng mi hnh thi m thn th c, k c ni tng, mch mu v nhng hnh thi b sung m trong thn th khng c. C mt dng chy nng lng thng ng rung ng bn trn v bn di trng ho quang trong ty sng. N vt qu ra ngoi thn th, pha trn u v pha di xng ct. Ti gi n l dng nng lng ch yu. C nhng cun xoy hnh nn xoay trn mnh danh l cc lun xa trong trng ho quang. Chp ca chng hng vo bn trong dng nng lng thng ng ch yu v nn khai m ca chng ko di ti ra tng vng ca trng ho quang ni chng khu tr. By vng v by lun xa ca trng ho quang Mi vng hin ra khc nhau v c chc nng c th cho mi vng. Mi vng ho quang kt hp vi mt lun xa. Ngha l vng th nht kt hp vi lun xa 1, vng th hai vi lun xa 2, v c th. y l nhng khi nim chung s phc tp hn khi ta nghin cu su thm vo ch ny. Cn by gi ch lit k danh sch cung cp cho bn mt ci nhn chung ton cc. Vng th nht ca trng ho quang v lun xa 1 kt hp vi hot ng th cht v cm xc-cm tnh th cht, s au n th cht hay nim vui. Vng th nht kt hp vi hot ng t ng v t qun ca thn th. Vng th hai v lun xa 2 thng kt hp vi dng cm xc ca con ngi. Chng l nhng c xe qua ta c i sng cm xc v cc cm ngh. Vng th ba kt hp vi i sng tm thn, vi t duy tuyn tnh. Vng th t kt hp vi lun xa tim, l c xe qua ta c yu thng, khng ch c v chng m c c nhn loi ni chung . Lun xa bn l lun xa chuyn ha nng lng yu thng. Vng th nm l mc kt hp vi mt ch cao cp c quan h cht ch hn vi ch siu phm. Lun xa nm kt hp vi sc mnh ca li ni, s pht biu mi iu vo trong tn ti, lng nghe v chu trch nhim v hnh vi ca mnh. Vng th su v lun xa 6 kt hp vi yu thng thng gii. N l yu thng vt ra khi gii hn yu thng ca con ngi v m ly mi cuc i. N to nn s by t quan tm v ng h vic bo v v dinh dng mi cuc i. N gi cho mi hnh thi cuc i nh l nhng biu hin qu gi nht ca Thng . Vng th by v lun xa 7 kt hp vi tr t bc cao, hiu bit v s hp nht bn cht tm linh v To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
th cht.

Barbara Ann Brennan

Nh vy l c cc v tr c trng bn trong h thng nng lng con ngi v cm gic, xc cm, ngh, k c v nhng tri nghim phi th cht khc m ta k li cho cc thy thuc ca mnh. Vic hiu c cc triu chng th cht lin quan nh th no vi nhng v tr y s gip ta hiu bn cht ca cc bnh khc nhau cng nh bn cht sc khe v bnh tt. Th th vic nghin cu ho quang c th l nhp cu gia y hc truyn thng v nhng trn tr tm l hc ca ta. Nh vy l c cc v tr c trng bn trong h thng nng lng con ngi v cm gic, xc cm, ngh, k c v nhng tri nghim phi th cht khc m ta k li cho cc thy thuc ca mnh. Vic hiu c cc triu chng th cht lin quan nh th no vi nhng v tr y s gip ta hiu bn cht ca cc bnh khc nhau cng nh bn cht sc khe v bnh tt. Th th vic nghin cu ho quang c th l nhp cu gia y hc truyn thng v nhng trn tr tm l hc ca ta.

V tr ca by lun xa

V tr ca by lun xa chnh trong thn th c trnh by Hnh 7-2A tng ng vi by m ri thn kinh chnh ca ngi trong tng vng thn th. BS David Tanseley, chuyn vin v bc x hc, trong cun sch ca mnh nhan Bc x hc v cc c th tinh t ca con ngi, ni r rng by lun xa chnh c hnh thnh tI nhng im m cc vch nh sng thng ng giao nhau 21 ln. 21 lun xa ph khu tr ti nhng im m cc thnh phn nng lng giao nhau 14 ln ( Xem Hnh 7-2B ). Chng khu tr ln lt nh sau: 2 trc tai, 2 trn v, 1 tI ni hai xng n gp nhau, 2 trong lng bn tay, 2 gt chn, 2 ngay pha sau mt ( khng c trnhnh v ) hnh 2

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hnh 7-2: V tr cc lun xa ( Ti liu chun on ) 2 lin h vi c quan sinh dc, 1 cnh gan, 1 lin kt vi d dy (bao t), 2 lin kt vi lch, 2 khoe chn (sau u gi), 1 cnh tuyn c v 1 cnh m ri thi dng. Cc lun xa ny c ng knh khong 3 in ti ni cch mt da 1 in. Hai lun xa ph lng bn tay rt quan trng trong cha tr. Ni m cc vch nng lng giao nhau 7 ln, cn c nhng cun xoy nh hn c to ra. C nhiu trung tm nng lng t xu ti nhng ni m cc vch nng lng giao nhau t ln hn. Tanseley ni rng nhng cun xoy t xu ny c th rt trng khp vi cc huyt chm cu trong y hc Trung Hoa. Mi lun xa chnh pha trc cp i vi mt lun xa tng ng pha sau, u c coi nh tin din mo v hu din mo ca lun xa. Tin din mo lin quan vi cm nhn, hu din mo lin quan vi ch, v ba din mo trn u lin quan vi cc qu trnh tm thn ca con ngi, nh c trnh by Hnh 7-3. Nh vy, lun xa 2 c cc thnh phn 2A v 2B, lun xa #3 c 3A v 3B, c th cho ti lun xa th 6. C th coi cc lun xa 1 v 7 l cp i vi nhau nu ai mun th, bi v chng l nhng im tn cng c khai m ca dng nng lng thng ng ch yu chy ln chy xung dc theo ct sng m ton b lun xa hng vo. Mi nhn hay nh ca cc lun xa, ni chng lin kt vi dng nng lng ch yu, c gi l r hoc tm ca lun xa. Bn trong cc tm ny l nhng du nim kim sot s trao i nng lng

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

gia cc vng ho quang qua lun xa . Ngha l mi mt trong s by lun xa u c by vng, mi vng tng ng vi mt vng ca trng ho quang. Mi lun xa c v khc bit trn tng vng , nh s c ni chi tit trong miu t ca mi vng. Nng lng no mun chy t vng n sang vng kia qua lun xa phi i qua cc du nim trong r lun xa . Hnh 7-4 cho thy trng ho quang vi ton b by vng thm nhp v ton b by vng thm nhp ca cc lun xa. C th nhn thy nng lng tun chy vo trong ton b nhng lun xa ny t trng nng lng v tr ( Hnh 7-3 ). Tng cun xoy nng lng hin ra ang ht hoc cho nng lng t trng nng lng v tr i vo. Chng hin ra ang hot ng ging nh cc cun xoy cht lng m chng thng gp trong nc hay trong khng kh, nh: xoy nc, kh xoy t, ct nc v bo. Ch tn cng ca mt lun xa bnh thng m ra vng ho quang th nht c ng knh khong 6 in, cch mt da khong 1 in.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 7B Chc nng ca by lun xa

Mi cun xoy ni trn trao i nng lng vi trng nng lng v tr. Nh vy, khi ta ni v cm gic khai m" th l c tht theo ng ngha ca t. Ton b lun xa chnh, lun xa ph, lun xa b hn na v cc huyt chm cu l nhng l cho nng lng i vo v i ra khi ho quang. Ta ta nh bt bin gia i dng nng lng bao quanh. V nng lng ny lun kt hp

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

vi mt hnh thi thc cho nn ta tri nghim nng lng m mnh trao i bng cc thut ng nhn thy, nghe thy, s thy, cm thy, bng trc gic hay trc tip bit c. Do , ta c th thy rng ni khai m" c hai ngha. u tin, n c ngha l chuyn ha nhiu nng lng t trng nng lng v tr qua mi lun xa ln nh. Th nh, n c ngha l a vo v phn no c quan h vi ton b thc c kt hp vi nng lng chy qua ta. khng phi chuyn d, v phn ng chng ta khng lm c. n gin l c qu nhiu ci a vo. Cht liu tm l lin quan n tng lun xa c a vo thc bng cch tng dng chy nng lng qua lun xa . Rt nhiu cht liu tm l c th s c gii phng do mt dng chy nng lng t ngt, v ta c th ch bin c tt c. V vy, ta hot ng trong bt c qu trnh sinh trng no m mnh hin din t t khai m tng lun xa, c th ta mi c thi gian ch bin cht liu ring gii phng ra v ha nhp thng tin mi ny vo i sng ca mnh. Vic khai m lun xa v tng cng dng chy nng lng l quan trng, v cng cho nng lng chy bao nhiu ta cng khe mnh by nhiu. Bnh tt xy ra trong h thng l do thiu cn bng nng lng hay do tc nghn dng chy nng lng. Ni cch khc, s thiu dng chy trong h thng nng lng con ngi cui cng s dn n bnh tt. N cng lm mo m tri gic v lm nht cm gic, do gy tr ngi cho vic bnh yn tri nghim trn vn cuc i. Tuy nhin, chng ta vn khng c chun b v tm l vn khai m m khng lm vic cng nh pht trin tnh chn chn v trong sng ca mnh. Mi mt trong s nm gic quan phi hp vi mt lun xa. Xc gic kt hp vi lun xa 1; thnh gic, khu gic v v gic vi lun xa 5 (hay lun xa hng); v v gic vi lun xa 6 (hay lun xa con mt th ba). iu ny c lun bn chi tit trong chng ni v tri gic.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc lun xa ca c th ho quang c ba chc nng chnh: 1. Tip sinh kh cho tng c th ho quang v do tip sinh kh cho thn th. 2. To ra s pht trin nhng din mo khc nhau ca thc v bn thn. Mi lun xa c lin quan n mt chc nng tm l c hiu. Chng 11 bn v tc ng tm l ca cc lun xa c hiu khai m trong cc c th etheric. cm xc v tm thn. 3. Truyn nng lng gia cc mc ho quang. Mi vng ho quang c ring mt b by lun xa chnh, mi ci khu tr cng ch trn thn th. V tng vng ho quang tng tin tn ti trong nhng qun tm lun ln cao ca tn s cho nn iu ny c th xy ra. Chng hn, vi lun xa 4, thc t c by lun xa, mi ci thuc mt di tn s cao hn ci thp. Nhng lun xa ny dng nh lng vo nhau ta chng cc chn. Mi lun xa tng vng lan rng ra xa hn trong trng ho quang (ti ra tng vng ho quang) v hi rng hn ci di n.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nng lng c truyn t mt vng sang vng bn cnh qua nhng hnh lang nh lun xa. s ng ngi, cc hnh lang ny ng kn. Chng khai m l do kt qu ca vic thanh khit ha tm linh v v th lun xa tr thnh vt truyn nng lng t vng ny sang vng khc. Mi lun xa trong vng etheric trc tip lin kt vi cng lun xa y trong c th mn hn bn cnh vn bao quanh v thm nhp n. Cc lun xa trong c th cm xc lin kt vi cc lun xa trong c th mn hn bn cnh l c th tm thn v.v. c th cho ton b by vng. Trong y vn b truyn phng ng, mi lun xa c nhn thy c mt s cnh hoa no . Tm ti nghin cu t m hn, thy cc cnh hoa ny hin ra nh nhng cun xoy nh xoay trn vi tc rt ln. Mi cun xoy chuyn ha mt rung ng nng lng cng hng tn s xoay c th ca n. Chng hn, lun xa xng mu c bn cun xoy nh.

Hnh 7 5

CC LUN XA CHNH V VNG THN TH C CHNG DINH DNG S CUN TUYN VNG C

LUN XA XOY NH NI TIT DINH DNG

7-nh u 972 Tm-Trng Tuyn tng No trn. Mt phi

6-Trn 96 Chm Tuyn yn No di. Mt tri. Tai. Mi.H thn kinh

5-Hng 16 Xanh Tuyn gip Ph qun v c quan pht m. Phi. ng tiu ha

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
4-Tim 12 Lc Tuyn c Tim. Mu. Dy X. H tun hon

Barbara Ann Brennan

3-m ri 10 Vng Tuyn ty D dy (bao t). Gan. Ti mt thi dng H thn kinh

2-Xng cng 6 Da cam Tuyn sinh dc H sinh sn

1-Nn 4 Tuyn thng thn Ct sng. Thn

v chuyn ha bn tn s c bn ca nng lng. Mu sc quan st c ti mi lun xa c lin quan n tn s ca nng lng c chuyn ha tc c th ca n.

V lun xa dng tip sinh kh cho thn th nn chng trc tip lin quan n mi bnh l trong thn th. Hnh 7-5 lit k by lun xa chnh dc ct sng v nhng vng chng chi phi. Mi lun xa kt hp vi mt tuyn ni tit v mt m ri thn kinh ch yu. Cc lun xa hp th nng lng v tr, cn gi l nng lng nguyn sinh (kh". Orgone, prana, v.v.), p v ra lm nhng phn hp thnh ri gi theo nhng dng nng lng gi l knh dn i ti h thn kinh, cc tuyn ni tit, sau vo mu dinh dng thn th, nh c trnh by hnh 7-6. Hot ng tm l ng lc hc ca lun xa, s c lun bn chi tit, lin quan ch yu n ba c th u tin ca ho quang; ba c th ny kt hp vi cc tng tc th cht, tm thn v cm xc trn bnh din tri t. Chng hn, khi lun xa tim ca mt ngi hot ng chnh xc th ngi rt t t khi yu thng. Khi lun xa 1 hot ng khe khon, con ngi thng c ch mnh m mun sng v lin kt cht ch vi t. y l ngi tip t tt trong cuc sng. Khi lun xa 6 v 3 ca ai hot ng tt, anh ta s suy ngh sng sut. Nu cc lun xa ny khng hot ng tt, t duy anh ta s ln ln.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

C th etheric ( Vng th nht ) C th etheric ( do t ether , trng thi nm gia nng lng v vt cht ) gm cc vch nng lng nh xu nh mt mng lp lnh cc tia sng ging cc vch ca mn hnh v tuyn ( Hnh 77 ). N c cng cu trc vi thn th bao gm tt c cc b phn gii phu hc v ton th cc c quan. C th etheric gm c mt cu trc xc nh ca cc vch nng lng, hay ma trn nng lng, trn th cht cc m ca thn th hnh thnh v bm chc vo. Cc m th cht tn ti nh vy ch l nh trng sinh lc pha sau chng; ngha l trng ny c trc thn th ch khng phi l kt qu ca thn th. Mi quan h c chng minh trong cc quan st v sinh trng ca thc vt do BS John Pierrakos v ti tin hnh. Qua s dng tri gic cao cp, chng ti quan st thy mt ma trn trng nng lng trong bng dng chic l c chiu ln trc khi chic l sinh trng, v sau chic l mi ln ln trong hnh thi tn ti sn c . Cu trc ging tm mng ca c th etheric chuyn ng khng ngng. Ngi c tm nhn thu th s thy nhng tia sng mu trng hi xanh chuyn dch dc theo cc vch. Hnh 7-6 : Con ng chuyn ha ca nng lng nguyn sinh i vo Nng lng ca n khp ton b thn th m c. C th etheric vt ra khi mt da khong - 2 in v rung ng khong 15-20 chu k/pht. Mu sc ca c th etheric thay i t xanh nht sang xm. Mu xanh nht lin kt vi mt hnh thi tinh t hn mu xm. Ngha l mt ngi nhy cm hn, vi mt c th nhy cm, s c khuynh hng c vng th nht mu hi xanh, tri li, mt ngi loi lc lng khe mnh s c khu ynh hng c c th etheric mu xm nht hn. Tt c cc lun xa ca vng ny cng mu vi c th ho quang. Ngha l mu ca chng cng s nm trong gii hn xanh v xm. Cc lun xa trng ta nh nhng cun xoy lm bng mng li nh sng, y ht nh phn cn li ca c th etheric. Ngi ta c th thy c tt c cc b phn ca thn th, nhng chng c to nn bng nh sng xanh nht lp lnh ny. Nh trong h thng nng lng ca l, cu trc etheric ny dng nn ma trn cho cc t bo sinh trng, ngha l cc t bo ca thn th ln ln dc theo nhng vch nng lng ca ma trn etheric, v ma trn ny c mt ti trc khi cc t bo ny n. Nu nh phi c lp c th etheric v ch nhn vo n th s thy n ta nh ngi n ng hay ngi n b lm bng nhng vch nh sng xanh nht nhp nhy lin tc, ta nh Ngi Nhn th ng hn. Quan st vai ca ngi no trong nh sng m m trc mt nn tht trng, tht en hoc xanh thm, bn s c th thy nhng rung ng ca c th etheric ny. Rung ng dng ln, lu li vai To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ri lan xung cnh tay, nh ln sng. Nu bn nhn gn hn th thy mt khong trng gia vai v nh sng xanh l m; tip theo l mt lp m c mu xanh sng hn c nht dn khi ta rng ra t thn th. Tuy nhin, hy nh rng ta va nhn thy th n i mt, v n chuyn ng qu nhanh. N s li rung ng di cnh tay ri, ng vo lc bn nhn ln na t mnh kim tra li. Hy th na i. Bn s bt gp rung ng k . C th cm xc ( Vng th hai ) C th ho quang th hai ( Hnh 7-8 ) hay l c th mn th nh sau c th etheric, thng c mnh danh l c th cm xc v kt hp vi cc cm gic. N bm st ng nt ca thn th. Cu trc ca n lng hn nhiu so vi c th etheric v khng sao chp li thn th. ng hn, n hin ra nh nhng m my mu mt cht mn ang trong trng thi lin tc chuyn ng lng. N vt ra qu mt da khong 1-3 in. C th ny thm nhp nhng c th m c hn m n bao quanh. Mu ca n thay i t nhng mu sng chi n nhng mu xm xn, ty theo tnh trng sng sut hay ln ln ca cm gic hay ca nng lng sn sinh ra chng. Nhng cm gic trong sch v c nng lng cao nh yu thng, kch ng, vui mng hay gin d th sng v trong tro; nhng cm gic ri rm th ti v xm xt. V nhng cm gic ny tr thnh c nng lng qua tng tc c nhn, qua tm l tr liu, v.v. cho nn cc mu tch ra, i vo mu sc nguyn thy ca chng v bng ln. Chng 9 s cp qu trnh . C th ny cha tt c mu sc ca cu vng. Tng lun xa trng ging nh mt cun xoy nhiu mu v theo cc mu sc ca cu vng. Bng lit k di y trnh by cc lun xa ca c th cm xc v mu sc ca chng: Lun xa 1 = 2 = -da cam 3 = vng 4 = nn chui 5 = xanh da tri 6 = chm 7 = trng Chng 9 cung cp mt s quan st v c th cm xc trong cc bui cha. Ni chung, c th ny hin ra nh nhng m mu chuyn ng trong ma trn ca trng etheric v cng vt qua n mt cht. i lc con ngi c th nm ra nhng m mu nng lng vo khng kh xung quanh. c bit, c th quan st c hin tng ny khi ai ang th lng cc cm gic trong bui cha.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 7C

Barbara Ann Brennan

C th tm thn ( Vng th ba ) C th ho quang th ba l c th tm thn ( Hnh 7-9 ). C th ny vt qua c th cm xc v gm c nhng cht thng l mn hn kt hp vi t duy v cc ha trnh tm thn. C th ny thng hin ra nh mt nh sng mu vng chi li bc x quanh u, vai, v chy vng quanh ton b thn th. N lan rng v tr nn rc r hn khi ngi tp trung vo cc qu trnh tm thn. N vt ra qu mt da khong 3-8 in. C th tm thn cng l mt c th c cu trc. N cha ng cu trc cc nim ca ta. C th ny mu vng l chnh. C th nhn thy cc hnh thi t tng trong trng ny hin ra di dng nhng m c sng v hnh th thay i. Nhng hnh thi t tng ny c cc mu ph xp chng ln thc s bt ngun t mc cm xc. Mu sc i din cho cm xc ca con ngi lin kt vi hnh thi t tng. nim cng trong sng v hnh thnh tt bao nhiu th hnh thi t tng kt hp vi nim cng trong sng v hnh thnh tt by nhiu. Ta nng cao nhng hnh thi t tng ny bng cch tp trung vo nhng t tng m chng i din. Nhng t tng quen thuc tr thnh nhng lc kin to tt mnh m s tc ng n cuc i ca ta. C th ny tng l c th kh quan st nht i vi ti, mt phn c th do con ngi thc s ch mi bt u pht trin c th tm thn v ch mi bt u s dng hiu bit ca mnh vo nhng hng i trong sng. V l do , ta s c thc cao v hot ng tm thn v t coi mnh l mt x hi mang tnh phn tch. Vt qua th gii th cht Trong h thng m ti s dng cha tr ( Hnh 7-4 ), ba vng ho quang bn di kt hp vi v chuyn ha nhng nng lng lin quan n th gii th cht, v ba lp bn trn chuyn ha nhng nng lng lin quan n th gii tm linh. Vng th t hay mc tinh t kt hp vi lun xa tim, l l th thch vic ci bin m mi nng lng phi tri qua khi i t th gii ny sang th gii khc. Ngha l nng lng tm linh phi i qua la ca tim c ci bin thnh nhng nng lng th cht bc thp, v cc nng lng th cht ( ca ba vng ho quang bn di ) phi i qua ngn la ci bin ca tim tr thnh cc nng lng tm linh. V c bn cht ca ta. S ng chng ta tri nghim cc thc ti ny trong gic ng m khng nh li c. Mt s trong chng ta c th i vo

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhng trng thi y ca thc ti bng cch bnh trng thc qua cc k thut thin nh. Nhng k thut thn nh ny khai m cc du nim gia r ca cc vng lun xa, v nh cung cp ca cho thc i qua. lun bn tip, ti s ch tp trung vo vic m t cc vng ho quang v cc chc nng hn ch ca chng. Cui cun sch ny s c nhiu lun bn hn v cc vng cao hn hay cc tn s ca thc ti . C th tinh t ( Vng th t ) C th tinh t ( Hnh 7-10 ) khng c hnh dng nht nh v gm nhng m my mu p hn ca c th cm xc. C th tinh t c khuynh hng c mt b mu tng t, nhng mu sc thng pha trn vi nh sng mu hng ca yu thng. N vt ra qu mt da khang 1/2 1 fut. Cc lun xa l qung tm tng t cc mu sc nh cu vng ca c th cm xc, nhng mi ci li pha trn vi mu hng ca yu thng. Lun xa tim ca ngi ang yu trn tr nh sng mu hng mc tinh t. Khi ngi ta yu nhau th c th thy nhng vng cung rc r nh sng mu hng ni lin tim h, v thy trong tuyn yn c thm mt mu hng rt p bn cnh nhng rung ng ng vng thng thng m ti quan st c. Khi ngi ta hnh thnh mi quan h vi ai th h cho nhng si dy ny sinh t cc lun xa vn di ra lin kt li. Nhng si dy ny tn ti nhiu mc ca trng ho quang, b sung thm cho c th tinh t. Mi quan h cng lu di, cng su nng th cng c nhiu si dy v cc si dy cng chc. Khi chm dt quan h th cc si dy ny b x, lm khi gy nn nhiu ni au. Thi k khc phc mi lin h thng l thi k tho g nhng si dy cc mc thp ca trng ho quang v cho bt r li vo bn ng. Nhiu tng tc xy ra mc tinh t vi mt s ngi. Nhng m mu ln hnh th khc nhau lt nhanh qua cn phng gia nhiu ngi. iu c phn vui, c phn khng vui. Bn c th nhn ra c ch khc nhau. C th bn thy thiu thoi mi v ai trong phng mang dng v th khi bn hin dn ; vy m li xy ra nhiu chuyn mt mc khc ca trng ho quang. Ti thy nhiu ngi ng st li thnh nhm, gi b khng ch n nhau, trong khi mc nng lng li c giao lu trn vn bng nhiu hnh thi nng lng chuyn ng gia bn h. Chc chn bn tng t tri nghim v iu ny, c bit gia nam v n. ng n khng phi l ngn ng con ngi ; l mt hin tng nng lng thc s m ta c th cm nhn c. Chng hn, khi ngi n ng hay ngi n b tng tng ra chuyn lm tnh vi ai , h ni ti qun ru hay ba tic, th trong cc trng nng lng ca h xy ra mt cuc th tht s xem hai trng ho quang c ng b khng v h tng hp hay khng tng hp. S c thm cc v d v hin tng tng tc ho quang ny c gii thiu trong Chng 9. C th etheric mu ( Vng th nm ) Ti gi lp th nm ca ho quang l c th etheric mu ( Hnh 7-11) v n cha ng tt c cc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hnh thi tn ti trn bnh din th cht trong s hay hnh thi mu. Ngha l trng n ging m bn nh nhiu hn. N l hnh thi mu cho vng etheric vn l hnh thi mu cho thn th nh nh. Vng etheric ca trng nng lng c ngun gc cu trc t vng etheric mu. N l s hay hnh thi hon ho cho vng etheric. N vt ra qu mt da khong 1/2 2 fut. Trong bnh tt, khi vng etheric tr nn mo m th hot ng ca vng etheric mu l cn thit h tr cho vng etheric trong hnh thi mu nguyn thy ca n. N l mc ho quang m m thanh to nn vt cht. S dng m thanh cha tr c hiu qu nht ti mc ny. Vn s c lun bn thm trong Chng 23 ni v cha tr. Theo sc nhn thu th ca ti, thy nhng hnh thi ny hin ra nh nhng vch trong hoc trong sut trn nn xanh cobalt, rt ging s kin trc, ch c iu l s ny tn ti trong mt chiu khc. Nh th n l mt hnh thi to nn bi hin tng lp y trn vn trong khng gian pha sau, v khong trng rt li to nn hnh thi . C th ly v d v cung cch to khi cu torng hnh c Euclide so snh vi cung cch to trong khong khng etheric. Trong hnh c Euclide, mun to khi cu, trc ht ngi ta xc nh mt im. Bn knh ko t im hng ra c ba chiu s to nn mt phng ca khi cu. Nhng trong khong khng etheric, c th gi c l khong m, khi to khi cu li xy ra qu trnh tri ngc. Hng h sa s cc bnh din t bn phng tm hng n v lp y ton b khong khng, tr mt vng hnh cu c trng. Ci ny xc nh khi cu. N l vng khng c lp y bi v tt c bnh din gp nhau, vng ny sau xc nh khong trng hnh cu. Nh vy, mc etheric mu ca ho quang to nn mt khong trng hay mt khong m trong tnti mc th nht hay mc etheric ca ho quang. Mc etheric mu l mu cho c th etheric, c th ny v sau to ra cu trc k trng nng lng c cu trc). Trn thn th ny n. Do vy m mc etheric mu ca trng nng lng cha ng mi hnh th v hnh thi tn ti trn bnh din th cht, tr trn mc mu. Nhng hnh thi ny tn ti trong khong m, to nn mt khong trng trong cu trc k etheric ny n, t trn tn ti mi biu hin th cht. Bng cch ch tp trung vo tn s rung dng ca mc th nm khi quan st trng ho quan ca ngi no , ta c th c lp c vng th nm ca ho quang. Khi ti lm nh th, ti nhn thy hnh thi trng ho quang ca ngi vt ra qu mt da khong 2 fut. Trng n ging nh hn htri xoan hi thun. N cha ng cu trc trn vn ca trng ho quang, bao gm cc lun xa, cc c quan ca thn th v dng th cht (bch mch, v.v. . ) ton b hnh thi m. Tt c cc cu trc ny hin ra nh c to thnh t nhng vch trong sut trn mt nn xanh thm l khng gian cht rn. Khi ha ng vo mc ny, ti cng nhn thy c tt c hnh thi khc nhau xung quanh ti trong phi cnh y. iu dng nh t ng xy ra khi ti chuyn c cu tri gic ca mnh sang dy t s ny. Ngha l trc tin ti ch ti mc th nm chung chung; sau ti tp trung ngi c bit m mnh ang quan st. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
C th thng gii (Vng th su)

Barbara Ann Brennan

Mc th sa lm c cm xc ca bnh din tm linh, c gi l c th thng gii (hnh 7-12) . N vt ra qu mt da 2 = 2/3 fut. N l mc ho quang qua ta tri nghim hng khi tm linh. Ta c th i ti n qua thin nh v nhiu nhng hnh thc khc ca cng trnh ci bin m ti cp trong cun sch ny. Khi ta ti im ca tn ti, ni ta bit c mi lin kt ca mnh vi ton v tr, khi ta nhn thy nh sng v yu thng trong mi vt hin hu, khi ta chm ngp trong nh sng, th ta cm thy ta l ca v tr v v tr l ca ta, v cm thy rng ta vi Thng l mt, by gi l lc ta nng thc ca mnh ti mc th sau ca ho quang. Yu thng v iu kin lun chy khi c lin kt gia lun xa tim khai m v lun xa thng gii khai m. Trong lin kt , ta kt hp lng yu thng nhn loi lng yu thng c bn ca con ngi i vi nhng ng loi bng xng bng tht ca mnh - vi hng khi tm linh tm thy trong yu thng tm linh vn vt ra ngoi thc ti th cht i ti mi lnh vc ca cuc sng. Vic kt hp c hai to nn tri nghim v yu thng v iu kin. C th thng gii hin ra vi ti trong nh sng lung linh rt p, gm ch yu cc mu phn. nh sng ny c mt tia mu ca vng bc v trng sa ta nh mt x c. Hnh thi ca n t c xc nh hn hnh thi ca mc etheric mu ch n ch n gin hin ra gm c nh sng bc x t thn th, ging nh lp sng xung quanh cy nn. Gia lp sng ny cn c thm nhng tia sng chi hn, mnh hn. C th Ketherric mu hay c th nhn qu ( Vng th by) Mc th by lm c tm thn ca bnh din tm linh, c gi l c th Ketheric mu (hnh 7-13) N vt ra qu mt da khong 2 - 31/2 fut. Khi ta a thc ca mnh ti vng th by ca ho quang th ta bit c rng ta vi to ha l mt. Hnh thi ngoi cng ny l dng qu trng ca c th ho quang v cha ng tt c cc c th ho quang kt hp vi s ha thn hin ti m c th ang tri qua. C th ny cng c mt mu cu trc cao cp. N hin ra trc mt ti nh gm nhng si t nh sng ca vng bc tn ti rt lu gi ton b hnh thi ho quang li vi nhau. N cha ng mt cu trc k ca thn th v tt c lun xa. Khi ha ng vo mc tn s ca vng th by, ti thy nh sng ng vng lung linh rt p rung ng nhanh ti mc ti phi dng t lung linh . Trng n ging nh ngn si t ng vng. Hnh thi qu trng ng vng vt ra qu mt da khong 3 31/2 fut ty ngi, vi cc b nht di chn v cc ln nht khong 3 fut trn u. N c th lan rng ra hn nu di do ngh lc. i vi ti, ra ngoi cng qu tht ging ci v trng. n hin ra c b dy khong - in. Phn ngoi cng ny ca vng th by rt kho v thun gin, chng thm nhp v bo v trng ho quang ng nh v trng bo v g con. Tt c cc lun xa v cc dng th cht hin ra nh c lm bng nh sng ng vng mc ny. y l mc kho nht, thun gin nht ca trng ho quang. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

C th so snh n vi mt ln sng nh sng ng c hnh th v hnh thi ri rm rung ng vi tc cc ln. Hu nh ngi ta c th nghe c m thanh khi nhn vo n. Ti chc chn rng c th nghe c m thanh nu con ngi thin nh trc mt bc tranh nh vy. Mc mu ng vng ny cng cha ng dng chy nng lng ch yu ln xung theo ct sng, n mang nng lng qua r ca tng lun xa v lin kt cc nng lng c ly vo qua tng lun xa. Dng nng lng thng ng ch yu ny cm ng nhng dng khc bn cc gc phi ca n to thnh nhng ui nheo ng vng trc tip vt ra ngoi c th. Chng ta ln lt cm ng dng khc chy chy vng trn xung quanh trng ho quang, n mc trng hao quang trn vn v tt c cc mc bn di n u c bao quanh v gi li trong mng li hnh gi ny. Mng li cho thy sc mnh ca nh sng ng vng, tr tu siu phm nm gi ton b trng ho quang trong s ton vn v nguyn trng ca n. Thm vo , ti mc ketheric mu ca ho quang cng c nhng di tin kip bn trong v trng. chng l nhng di mu ca nh sng bao quanh ton b ho quang v c th tm thy bt c ni no trn b mt v trng ny. Di cnh vng u c thng l di cha ng tin kip m bn ang tin hnh thanh lc trong hon cnh cuc sng hin ti ca bn, Jack Schwarz ni v nhng di v cch xc nh ngha ca chng bng mu sc. Sau ny, trong phn cha tr tin kip ti s m t cc thao tc vi nhng di ny. Mc Katheric l mc ho quang cui cng trong bnh din tm linh. N cha ng s cuc sng v l mc cui cng quan h trc tip n ln ha thn ny. Vt ra qu mc l bnh din v tr, bnh din khng th tri nghim c t quan im hn hp ca mt ln ho thn m thi. Bnh din v tr Hai mc bn trn mc th by m ti c th nhn thy thi im ny l mc th tm v th chn. Mi vng kt hp vi cc lun xa th tm v th chn pha trn u. Mi vng hin ra trong sut nh pha l v gm nhng rung ng cao rt tinh t. Cc mc th tm v th chn c v nh theo khun mu chung v lun phin gia vt cht (mc th tn) v hnh thi (mc th chn), trong vng th tm hin ra ch yu di dng cht lng v vng th chn hin ra nh mt mu ging pha l ca mici bn di n. Trong cc vn bn tham kho, ti khng tm thy nhng ti liu ni v cc mc ny mc du chng c th hin hu. Ti bit rt t v nhng mc ny, ngoi tr mt s thc hnh cha tr rt c hiu lc m ti c cc hng o dy cho. Ti s lun bn nhng phng php ny trong Chng 22.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cm nhn trng ho quang iu quan trng cn nh l khi bn khai m tm nhn thu th ca mnh chc bn s ch thy cc vng u tin ca ho quang. Chc bn cng s khng phn bit c gia cc vng. Chc bn s thy c cc mu sc ln cc hnh thi. Khi tin ln na, bn s tng nhy cm ti nhng tng s ngy cng cao, n mc bn c th thy cc c th cao hn. Bn cng s c kh nng phn bit cc vng v c kh nng tp trung vo vng no m mnh chn. Phn ln nhng hnh v minh ho torng mt s chng ti ch trnh by c ba hay bn c th ho

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

quang bn di. Khng phn bit c gia cc vng. Dng nh chng ha ln vi nhau v tc ng ln nhau trong phn ln cc tng tc c m t. Phn ln thi gian ta c cc xc cm bc thp, cc qu trnh t duy c bn v cc cn ngh gia c nhn vi nhau pha trn v ri rm. Ta khng thnh tho torng vic phn bit chng bn torng ta. Mt vi ci pha trn thm ch trng r trong ho quang. nhiu cc c th tm thn v cm xc hin ra tc ng nh mt hnh thi ri rm. Trong nhng hnh v minh ho v cc qu trnh cha tr sau y, khng c phn bit g nhiu trong cc c th. Tuy vy, qua qu trnh iu tr hay bt c qu trnh sinh trng no khc, cc vng ho quang con ngi tr nn r rt hn. Bnh nhn ngy cng c thm kh nng phn bit gia cc xc cm nn,cc qu trnh t duy v nhng xc cm bc cao ca yu thng v iu kin kt hp vi cc mc cao ca ho quang. S phn bit ny xy ra qua qu trnh nhn thc v quan h nhn qu m t trong Chng 15. Ngha l bnh nhn bt u hiu bng cch no h thng nim tin ca h tc ng n cc nim trong c th tm thn, bng cch no h thng ny ln lt tc ng n cc xc cm, sau n c th etheric v cui cng n thn th. Vi hiu bit ny, by gi con ngi c th phn bit gia cc vng ca trng ho quang. Cc vng ca trng ho quang tr nn sng sa hn v r rt hn v bnh nhn tr nn trong sch hn vi nhiu hiu bit v bn thn gia nhng cm gic th cht, nhng xc cm v nhng t tng cng hnh ng ph hp. V sau, trong cc bui cha tr tip theo, iu rt quan trng l phn bit c gia cc vng ho quang. Tr li cu hi trong cc bi tp nhn thy ho quang con ngi. Nng lng phn ln chuyn ng lun lun t tri sang phi xung quanh vng trn. Tht kh chu phi ngt li ,v thng khng th ngt c ton b dng chy. Cm gic to c ci g gia hai bn tay l cm gic nga ran cng vi p lc, mt ci g ta nh tnh in. Khi cc ra ca c th nng lng chm vo da th xy ra cm gic nga ran cng vi p lc trn mt da. Khi bn v cc vng trn ln lng bn tay, bn c th cm thy nga ran trn cc ng v . S ng thy mt m m xung quanh cc ngn v bn tay khi c gng cm nhn ho quang. N c v nh ci g ging nh ln sng nhit bn trn l si. i khi thy c bng mu sc, chng hn mu xanh. Thng thng s ng thy n khng mu vo lc bt u. Cc c th nng lng thun gin nh ko mch nha gia cc ngn trong khi m m t mi u ngn lin kt vi m m u ngn tng ng bn tay kia. Khi bn chuyn dch cc ngn sao cho mt ngn khc i din vi n th m m lc u cn theo ngn c, v sau nhy sang u ngn k bn (hnh 7 14) . im li chng 7 1. Mi quan h gia trng nng lng v tr v trng nng lng con ngi l g ? 2. C th etheric ging ci g ? N khc c th cm xc nh th no? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
3. Ba chc nng ch yu ca cc lun xa l g ? 4. Ti sao lun xa li c mt mu no . 5. Tm ca lun xa u ? 6. Cc lun xa c lin quan n nhng cu trc gii phu no ?

Barbara Ann Brennan

7. Hy m t by vng thp nht ca trng ho quang v chc nng ca chng. 8. Hy m t mi quan h gia cc lun xa v cc vng ho quang. 9. Cc lun xa 8 v 9 khu tr u ? 10. Hy m t mt lun xa vng th by ca trng ho quang. 11. Dng chy nng lng thng ng ch yu khu tr u ? 12. Vng no gi trng nng lng con ngi li vi nhau ? 13. Cc xc cn hin ra vng no ca trng nng lng con ngi.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 8 PHN III CC NG LC TM L V TRNG NNG LNG CON NGI

"nh sng ng vng ca ngn bch lp ng trn chic ngai ti tm ca mu bc n" The Zohar Nhp Tri nghim cha bnh Trong khung cnh tm l tr liu, ln u tin ti bt u thy li cc ho quang mt cch hu thc vi t cch ngi ln. y l mt khung cnh trong ti h khng nhng c php" quan st k lng mi ngi m cn c khuyn khich lm u . Sut trong nhiu gi thc hnh, ti quan st ng lc ca nhiu ngi. y l mt c n thc s, bi l nn o c ca x hi bnh thng nh ra nhng bin gii r rng trong cch ng x nh th. Ti tin chc rng bn tng kinh qua chuyn ch n mt ngui

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khch nc ngoi c bit trn xe but hay trong qun c ph, khi m ch trong giy lt quan st, ngi bt gp ci nhn ca bn v, bng nhng li l khng phi l thiu chc chn trong nh mt, anh ta cho bn bit rng bn nn thi nhn anh ta th tt hn. Lc y, trc ht, bng cch no m anh ta bit c l bn ang nhn? Anh ta thy bn qua trng nng lng. Th na, ti sao anh ta bo bn thi? Nhiu ngi d bc mnh khi b ngi khc nhn. Phn ng chng ta khng mun ngi khc bit v ng lc ca ring mnh. Phn ng thy xu h v chuyn c ci g s b nhn thy nu c ngi khc nhn mnh chm ch qu. Tt c chng ta u c nhng vn ; tt c chng ta u tm cch t nht l trnh mt mt s ngi. Trong phn ny, ti mun lun bn v nhng tri nghim ring t, k c nhng vn ca chng ta, l ra trong ho quang nh th no. Ti s lin h chuyn vi tm l tr liu v vi cu trc c tnh, nh c xc nh bng nng lng sinh hc. Nhng trc ht chng ta hy bt u trn c s tm l tr liu vi s pht trin tui th. c nhiu nghin cu v sinh trng v pht trin ca con ngi. Erik Erikson ni ting v cng trnh ca ng v cc giai on phc ho ca sinh trng v pht trin c lin quan n tui. Cc giai on khc nhau ny tr thnh mt phn ca ngn ng thng thng, nh giai on hc ni, tui thiu nin, tui dy th, v.v. Khng mt nghin cu no trong s ny ni n ho quang, v phn ng nhng ngi lm vic trong lnh vc tm l hc khng bit n n. Tuy nhin, khi c quan st, thy ho quang cung cp rt nhiu thng tin v bn cht tm l v qu trnh sinh trng ring ca ngi . Ci pht trin trong ho quang giai on sinh trng no th trc tip lin quan vi s pht trin tm l giai on . Tm li l khi c nhn t quan m ho quang, s pht trin c th c thy nh l hu qu t nhin ca ci ang xy ra trong cc trng ho quan g. Hy nhn xem trng nng lng ca ta thng pht trin nh th no t khi ta lt lng n khi ta cht. Sinh trng v pht trin ca con ngi trong ho quang bng qua phm vi tri nghim ca con ngi t khi lt lng n khi qua i v vt xa hn, ti s s dng c hai truyn thng tm l hc v siu hnh hc nh nhng phng sch. Nu siu hnh hc lm bn lo u, xin hy ly n lm php n d. Ha Thn Qu trnh ha thn chim c cuc i. N khng phi l ci g xy ra lc lt lng ri chm dt. m t n, ta phi dng cc thut ng siu hnh. Ha thn l chuyn ng c t chc ca linh hn trong nhng rung ng cao hn, tinh t hn, hay nhng din mo linh hn, khng ngng bc x xung qua cc c th ho quang mn hn m i vo nhng c th ho quang khc m c hn v cui cng vo thn th. Nhng nng lng k tip ny c c th s dng trong sinh trng sut c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
cuc i.

Barbara Ann Brennan

Mi giai on ch yu ca cuc i tng ng vi nhng rung ng mi cao hn v s hot ho ca cc lun xa khc nhau. V th, ti mi giai on, nng lng mi v thc mi sn sng c s dng cho vic pht trin nhn cch.Mi giai on a ra nhng phm vi tri nghim v hc hi. c nhn t quan im ny, cuc i y khm ph l th v thch thc i vi linh hn. Qu trnh ha thn c bn ng cao cp ch o. M hnh cuc i c gi ti vng th by ca ho quang, mc ketheric mu. N l mu ng lc lun thay i v c th t nguyn la chn trong qu trnh sng v sinh trng. Do c sinh trng, c th khai m kh nng chu ng nhng mc cao hn ca rung ng / nng lng / thc i vo v qua cc phng tin truyn t ca anh ta, cc c th ho quang v lun xa. Nh vy l c th li dng nhng thc ti m rng ln hn trong khi anh ta tin trin trn ng i. V tng c th tin trin, ton nhn loi cng vy. Mi th h thng c kh nng chu ng cao hn th h trc, do ton nhn loi chuyn dch trong s tin ha ti nhng tn s cao hn v nhng thc ti m rng hn. Nguyn l tin trin ny ca loi ngui c ni n trong nhiu vn bn tn gio nh Kabbalah, Bhagavad Gita, Upanishads v cc vn bn khc. Qu trnh ha thn trc lc th thai c b Blavatsky lun bn, v gn y hn l Alice Bailey, Phoebe Bendit v Eva Pierrakos. Theo Pierrakos, linh hn ha thn gp g cc hng o tm linh d kin cuc i sp ti. Trong cuc gp g ny, linh hn v hng o xem xt nhng nhim v m linh hn phi hon thnh trong qu trnh sinh trng ca n, ci m nghip (cn) i hi c p ng v quan h, cng nhng h thng nim tin tiu cc m n phi thanh lc qua tri nghim. Nhim v cuc i ny thng c quy l nhim v c nhn. Chng hn, con ngi c th cn pht trin kh nng lnh o. Ngi , khi i vo cuc sng th cht, s tm thy bn thn trong nhng tnh th m kh nng lnh o l li thot then cht. Hon cnh tng ngi s hon ton khc nhau, nhng trung tm vn l kh nng lnh o. Mt ngi c th sinh vo mt gia nh k tha nhiu kh nng lnh o, nh mt dng di lu i cc ch tch hi c knh trng, hoc cc nh lnh o chnh tr, trong khi ngi khc c th sinh vo mt gia nh khng ai c kh nng lnh o v ti cc nh lnh o b coi l nhng nh chc trch tiu cc cn nh hoc cn ni ln chng li. Nhim v con ngi l hc hi chp nhn li thot bng bin php cn bng v thoi mi. Theo Eva Pierrakos, s ln cc hng o ch bo cho linh hn trong vic xc nh cuc i sp ti ty thuc vo s thnh thc ca anh ta. Cha m c chn lm ngi cung cp tri nghim cn thit v mi trng v th cht. Nhng la chn ny nh r hn hp nng lng rt cuc s to thnh c xe th cht m linh hn s ha thn vo thc hin nhim v ca n. Nhng nng lng ny rt chnh xc v trang b cho linh hn ng ci m n cn thc thi nhim v. Linh hn m nhim c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhim v c nhn l hc hi ( nh kh nng lnh o ) ln nhim v trn gian em li mt ti nng cho i. Phc ha ny duy nht n ni khi hon tt nhim v c nhn, con ngi cng c chun b hon tt nhim v trn gian. Thm vo v d k trn v kh nng lnh o, c th s cn phi hc hi c tnh hoc k nng trc khi chuyn dch vo vai tr lnh o trong lnh vc cng vic chn. C th c th cm thy e s trc dng di lu i ca t tin l nhng nh lnh o xut sc; phn ng trc di sn c th li l mt hng khi ton din mun tin ln pha trc trong kh nng lnh o ca chnh mnh. Mi trng hp mt khc v rt ring t ty theo tnh duy nht ca linh hn ang i hc hi. D kin cuc i cha ng nhiu thc ti c kh nng xy ra, cho php la chn rng ri mt cch t nguyn. Ha trn vo trong kt cu cuc i ny l tc ng nhn qu. Ta sng to ra thc ti ca ring mnh. Sng to ny ny sinh t nhiu phn khc nhau trong bn cht ca ta. Sng to khng phi lc no cng d hiu t mt mc nhn qu gin n, mc du phn ln tri nghim ca ta c th c hiu theo quan nim . Bn sng to ra theo ng ngha ca t, ci m bn mun. Ci m bn mun s c gi trong thc, v thc, siu thc v thc cng ng. Tt c cc lc sng to ny ha trn li sng to ra tri nghim ti nhiu mc tn ti ca ta khi ta tin trin qua cuc i. Ci c mnh danh l nghip ( cn ) i vi ti l nhn qu di lu, cng t nhiu mc tn ti khc nhau ca ta. Do ta sng to t ngun gc c nhn v ngun gc nhm, d nhin l c nhng nhm nh gia cc nhm ln, tt c cng thm vo kt cu to ln tri nghim sng to v cuc i. T quan im ny s d dng nhn vo tnh phong ph ca cuc i bng ni ngc nhin tr th. Sau khi t k hoch", linh hn i vo mt qu trnh mt dn thc ca th gii tm linh. Lc th thai, mt mt xch nng lng hnh thnh gia linh hn v trng th tinh. Vo lc , mt d con etheric cng hnh thnh, bo v cho linh hn nhp khi b nh hng t bn ngoi ngoi tr nh hng ca ngi m. Trong khi thai ln ln trong bng m, linh hn dn d bt u cm thy n l m v dn d tr nn lin kt c thc vi thn th. Ti mt thi im no , t nhin linh hn nhn thc c mi lin kt ny; c mt tia nng lng thc rt mnh lc xung i vo thn th ang hnh thnh. Lc ny linh hn li mt thc ln na , v ch tnh li t t vo trong th gii th cht. Tia sng mnh y ca thc ph hp vi thi im ngi m thy thai p trong bng. Cho i Cho i din ra vo mt thi im duy nht cho linh hn nhp. Lc by gi, linh hn mt d con etheric bo v n v ln u tin n phi chu nh hng ca mi trng xung quanh. Ln u tin n n c gia i dng nng lng vn bao quanh tt c chng ta. N b trng nng lng ny ng chm n. Nhng trng ln hn, mnh hn ca cc thin th cng ln u tin nh hng n trng nng lng mi ca linh hn vo lc cho i. V tt nhin thi im ny, i dng nng lng cng chu nh hng ca mt trng mi khc cng thm vo lm cho phong ph thm. C To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nh th c mt nt nhc khc vang ln b sung vo bn giao hng c ca cuc i. Th u Qu trnh tnh li t t vo trong th gii th cht tip tc sau khi lt lng. Tr s sinh ng nhiu trong thi gian ny; linh hn lm ch cc c th nng lng cao cp ca n. N ri b cc c th th cht v etheric tch ra, v cho chng bn rn vi cng vic to dng thn th. Trong nhng giai on u ca cuc i, cng vic ca a b l quen dn vi nhng mt hn ch ca cm gic th cht v vi th gii ba chiu. Ti nhn thy nhiu s sinh vt ln vi qu trnh ny. Chng vn cn c mt vi nhn thc trong th gii tm linh, v Ti thy chng vt ln nhng hnh bng tm linh ca cc bn chi v b m c ra i, v chuyn tnh cm sang b m mi. Nhng tr s sinh ti quan st c u c lun xa nh u khai m rt rng ( Hnh 8-1 ). Chng vt ln t p mnh vo nhng gii hn t tng ca mt thn th hi nhi b xu. Khi ti thy chng ri thn th di dng nhng c th cao hn, nhiu khi trng chng ta nh nhng thn linh cao khong 12 feet ( 3,6 m ND ). Chng chu ng mt cuc vt ln gay go trong vic khai m lun xa nn bn di v lin kt vi t. Mt v d v iu ny l mt chu trai ra i mun hn mt thng so vi d kin. Lt lng rt nhanh, sau chu b st. Cc bc s tin hnh chc ty sng kim tra bnh vim no. Chc ty vng ca lun xa xng cng. Chu ang vt ln hai ban chi v mt n thn linh ra i, nhng h khng mun th. Trong cuc vt ln ny, chu thng khai m v lin kt vi t mi khi c mt hng o ca n. Sau , vic tip xc ca chu vi hng o thng b t qung, chu thng thy cc bn chi ca mnh v ngi n b, chu vt ln d di gia hai th gii. Nhng ln nh th, chu cm thy n thn linh hp dn hn m rut. Trong cuc vt ln khng ha thn, chu thng pht nng lng ra khi lun xa xng cng v sang phi khng cho cc r pht trin thng xung lun xa nn ( lun xa 1 ). Chu c th phn no lm c iu v c l thng ho quang do chc ty sng li. Sau mt thi gian vt ln, chu li lin kt c vi hng o ca n v du dn, khai m nn v bt u li qu trnh nhp. Ti th cha tr cho chu. Ln u, chu hi chp thun, nhng sau li t chi. Mi ln ti tm cch a nng lng vo ho quang ca chu l chu c nhng x ln. Chu bit ti nh lm g v khng cho ti ti gn. iu ti nh lm l v l thng lun xa xng cng trn vng ho quang th by ca chu v iu khin nng lng cho i tr li xung di. Chu thng khng cho ti lm vic ny. Ti cn ti gn khi chu ng say. Khi ti n cch khong 1 fut l chu thng thc gic v go tht d di. R rng y l mt cuc vt ln su kn, v chu khng mun ai gip c. Mt trong nhng vn th cht th yu ny sinh ra t cuc vt ln cn bn ny thuc v ng tiu ha ca chu, do ch s dng lin tc qu mc lun xa m ri thi dng km theo go tht khc lc. Chu c cha tr v vn ny sau khi chu cui cng la chn, khng ra khi bnh din To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th cht. S chim tinh hc cho thy chu s l mt nh lnh o c nng lc. Nh th, linh hn nhp thng i vo v ri b thn th qua lun xa nh u khi n bt u cng vic khai m lun xa nn pht trin cc r vo trong bnh din th cht. giai on ny, lun xa nn trng nh mt ci phu rt hp, cn lun xa nh u ging mt ci phu rt rng. Cc lun xa khc trng ta nh ci chn ung tr Trung Quc nng nh, vi mt vch nng lng dn tr vo thn th n ty sng ( Hnh 8-1 ). Ton b trng ho quang ca tr nh th v nh hnh, khng c dng v r rt v mu hi xanh hoc hi xm. Khi tr nh ch n mt vt trong bnh din th cht th ho quang cng ra v sng ln c bit xung quanh u. Sau , khi tr gim ch , ho quang cng nht i; tuy nhin n gi li mt t tri nghim trong hnh th ca mu ho quang. Mi ln tri nghim th li thm mt t mu cho ho quang v nng cao c tnh ca n. Nh vy, cng vic kin to ho quang cng tip tc v c nh th ko di sut cuc i, n mc m mi tri nghim cuc i con ngi c th tm thy . Sau khi sinh n, vn cn lin kt nng lng cht ch gia m v con. Lin kt ny i khi c quy cho l Plasma phi, mnh nht gia m v con lc lt lng v s tn ti sut i, mc d ngi ta s khng tuyn b nh th khi a tr ln ln. Ci rn tm linh ny l lin kt qua con ci duy tr tip xc vi b m qua nhiu nm thng. Nhiu khi ngi ny nhn bit c ngi kia b chn thng mc d h sng rt xa nhau th cht. Trng ho quang ca tr em hon ton khai m v c th b bu khng kh xung quanh tc hi. D c g hay khng c g ngoi tri , tr vn cm nhn ci ang din ra gia b m n. Tr thng xuyn phn ng vi mi trng nng lng xung quanh mt cch ph hp vi tnh kh ca n. N c th c nhng ni lo s m h, nhng ngh k quc, cn tam bnh hoc b m au. Cc lun xa ca tr khai m ton b, c ngha l khng c mn bo v ph ln lun xa che chn nhng nh hng tm l i vo. iu ny lm cho tr d tn thng v d xc cm. Do , mc d cc lun xa ca tr cha pht trin nh ca ngi ln v nng lng i vo ngi n kinh qua mt con ng m h, nhng nng lng vn i thng vo trng ho quang ca n, v tr phi x l bng cch no . ( Xem Hnh 8-2 so snh lun xa ngi ln v tr em ). Ti khong by tui, mt mn chn bo v c hnh thnh trn nhng ch khai m ca lun xa, lc b c nhiu nh hng t trng nng lng v tr i vo. Nh tr khng cn d tn thng nh trc. Cn thy r giai on ny khi tr ln ln v nh hnh c tnh, gn n lc l tnh h rng. Nhiu khi ta c th thy mt chu b ngi ta lng v np mnh trong vt o ca b hay ca m nh th no. Tr c bo v chng li nhng nh hng bn ngoi nh trng ho quang ca b m. Do ch tr d tn thng, ti lun bo lu kin ca mnh i vi vic tr cng nhm cha vi ngi ln. Ngi ln khng hnh dung c ci m tr cm nhn, tr phi h li tr li trng thi d tn thng . Ti thy nhiu ng b b m v tnh bt con ci chu ng nhng tn thng tm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

l khng cn thit bng cch bt chng cha bnh theo nhm, ngh rng l iu tin b, hoc chu thua nhng p lc ca nhm. Cn thnh n ca ngi ln gy sc cho h thn kinh ca tr nh mt chn thng th cht, trong khi au bun v chn nn trn ngp n ta m sng m. Cng vi dinh dng th cht, vic cho b mang li nng lng etheric cho tr. C mt lun xa nh mi nm v cung cp nng lng cho tr. Nh rng cc lun xa ca tr cha pht trin v khng chuyn ha c tt c cc nng lng t trng nng lng v tr cn thit gi vng s sng. Tui nh Trong khi tr ln ln v lun xa 2 bt u pht trin, i sng ca tr tr nn phong ph. tr to ra nhng th gii tng tng sng trong , tr bt u cm thy mnh l ngi khng dnh dng n m, v nhng th gii kia gip tr hnh thnh phn ly ny. Bn trong nhng th gii tng tng y l ti sn ca tr. Tr s gi cc hnh chiu ta amip t trng etheric ca n ra xung quanh cc vt ny. vt cng quan trng trong vic xy dng th gii tng tng th cng c nhiu nng lng thc c ly t trng ho quang ra m tr dng bao quanh vt. vt tr thnh mt phn ca bn thn. Khi n b tc ot th bo khi tay tr, s lm rch trng ho quang v gy au n cho tr c v th cht ln cm xc. Bt u sang khong hai tui, tr thy nh b m thuc v n, em, b ca em, m ca em, v.v." . Mu da cam ng , mu hng tr nn d thy hn trong ho quang. Tr hc hi cch lin h vi ngi khc, hc hi tnh cht c bn ca yu thng. Trong nhng gii hn ca ho quang, tr c kh nng tch mnh ra khi trng ho quang ca m, vi rn etheric vn cn ang lin kt hai ngi. Do vy m bt u qu trnh phn ly v c lp c tnh. Tr to ra mt khng gian tng tng, sng trong , song vn cn m vn c lin kt vi tr qua rn etheric. Tr c th vn thng nhn li v thy rng m khng qu xa. Ni nh thu th. Khng gian ny hin ra nh gm c nng lng phn ln t mc mu xanh, hay mc etheric. y l khng gian trong tr thch chi mt mnh, hoc nu c bn chi no c php vo th bn ny c trng chng cn thn khng c qu nhiu nhiu lon trong . giai on ny, tr cha c mt bn ng mnh duy tr s minh bch thc s gia bn thn v ngi khc. Tr vt ln tm tnh duy nht ca mnh, v cn hay cm thy lin kt cht ch vi mi vt. Nhng vt ring tr thnh nhng phng tin xc nh s c tnh ha. Khng gian nng lng ring ny gip cho vic xc nh . V th m khi c a tr khc n thm cn phng c c nm by nm v trc, th ch nh vt ln gia mun lin h vi chu ny v nh bo ton hnh nh bn thn. C th, tr vt ln kim tra cc vt ring gip xc nh n l ai, nhng vt m tr t nng lng thc ca chnh mnh ra xung quanh. Vt ln y l tha nhn v duy tr s c tnh ha bn thn v cn cm nhn mi lin kt vi mt c th" khc. Khong ln by, tr bt u by ra nhiu nng lng qu gi vo khng gian ni trn. Khng gian To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ny tr nn t do hn, thong ng hn, t lin kt vi m hn v m rng hn cho khch kha. Tr lc ny c thc r rt hn v bn thn v bt u thy nhng im tng t gia mnh v ngi khc. Tr c th cho php ngi khc" t biu hin r nt hn gia khng gian ring ca n. Khch c php to ra cc loi hnh nng lng gia khng gian ring ny. iu ny lm cho mi vt tr nn ng" hn, ging tht" hn v cao cuc sng y tng tng. Tr i vo giai on n m". Mt trong nhng iu lm cho mi chuyn c th xy ra c l ch: Vo khong by tui, tt c cc lun xa by gi c mt mn chn bo v y ln, lc b nhng nh hng nng lng do trng nng lng bao quanh tr. Tr cm thy an ton hn v n thc s hin hu trong cc c th ho quang ca mnh. Tp cm nhn cc khng gian tm l Ngi ln cng rt y khng gian ca mnh bng nng lng bn thn. Nhng khng gian tm l ny l ch n no an ton, ni h sng v c c bn cht. Bn hy th cm nhn nhng khng gian tm l m ngi ta to ra. T nhng khng gian ny, bn c th hc hi c nhiu iu v chnh mnh v v ch nhn ca chng. Bn hy th bt u ha ng vo nhng khng gian m bn lui ti. Bn hy i bch b trong cn phng ca ngi thn. Bn thy th no ? C thch cn phng khng ? Bn mun li, hay bn mun b i ? Nu bn c con, hy i vo tng cn phng ca chng. Hy cm nhn s khc nhau trong nng lng mi ni. Cn phng cn xng vi con bn ch no ? N biu hin ci g ca con bn ? Cn phng c mu sc thnh hp vi con bn, hay l mu ca bn p t ? Bn hy suy ngh v cn phng. Bn hy th lm nh trn vi nhng ca hng bch ha khc nhau m bn i vo. Ti thy khng th nn li trong mt s ca hng, nguyn nhn do nng lng pht ra ti . By gi bn hy th nghim vi vt. Trong mt nhm ngi khng ng lm ( nhng ngi m bn khng bit g nhiu th hay hn), bn hy t cc vt c nhn ca h gia v chn ci no hp dn bn. Hy cm n trong tay. N th no ? Nng tru, m p, thn thin, th nghch, ru r, vui sng, an ton, nguy him, khe mnh, m yu ? Bn c v c tranh nh g khng ? Hy dnh thi gian ha nhp vo nhng tranh nh . Hy kim tra li cho r cng vi ch nhn ca vt. Ti nh cuc l bn s nhn xt ng v nhng vt v c. Hy thc hnh i, v bn s lm tt hn ln trc. Pht trin c tnh Trong khi tr ln ln vo vai on pht trin c tnh gia by tui v tui dy th, thm nhiu kh nng tr tu c m mang, theo s pht trin ca lun xa 3. Nhiu mu vng tm thn hn c b To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

sung vo ho quang thi gian ny. Mc du lun xa ny khai m cc nng lng tm thn v tr i hc, cc nng lng tm thn c s dng ch yu lm ni bt cuc sng y tng tng ca tr. Ti y, nhng thi thc thm trm v mc ch v nhng lin kt su sc vi s pht trin lu di qua ca nhn loi bt u hot ng. Tr tr thnh th lnh ngi da , cng cha, n thn ng. l nhng thi thc tm tng su sc bc l kht vng ca linh hn v phn ln chc c lin quan n nhim v trn gian ca n. Gia nhng hnh thi nguyn mu ny, cn thy nhng khao kht tm linh su sc ca c th, nhng mc tiu v c vng c biu l bi nhng tnh cch th hin ra trn sn sau nh hoc sn trng. Lc ny ta thy ba trung tm u tin cc trung tm th cht, cm xc v tm thn ca bnh din tri t cng nhau hot ng th hin giai on ha thn th nht ca linh hn. V thnh nin S thch thc ca tui v thnh nin, cng nh trong mi giai on sinh trng, l tm thy bn thn v vn chn thc vi bn thn trong ton b hn lon nhng i thay th cht v cm xc, nhng mong c ngt ngo v nhng loi tr au n. Khi tr gn n tui dy th, nhiu thay i ln xy ra trong ton b thn th v trng nng lc bao quanh. Thm nhiu mu lc c b sung vo ho quang v khng gian ring ca c th. Khng gian ny thm y nhng ln sng viba ca bn b. Trong khi lun xa tim khai m ti nhng mc mi ca cm tnh v bui s khai ca i tnh cng vi yu thng ny sinh t trong su thm tm hn, th mu hng rc r cng chan ha trng nng lng. Tuyn yn (lun xa con mt th ba) c hot ha, v thn th bt u trng thnh bng ngi ln. Tt c cc lun xa u b nhng thay i lm nh hng. Nhng rung ng mi cao hn lm lc i i vi trng thi kch thch ca c th v vo lc khc li b ght b v chng mang theo kht vng mi v tnh d tn thng mi m c th cha tri nghim. i khi ton b trng ho quang b ph v v cc lun xa sau hon ton mt cn bng, vo lc khc mi vt li nhp nhng tri chy. Vy l c th tri qua qua nhng thay i ln lao ca thc ti cm xc, v hnh ng ca cu ta biu hin ri lon y. Lc cu l tr con, lc khc cu li l ngi ln. C th lc ny lp li tt c cc giai on trng thnh tri nghim nhng vi mt iu khc bit. Ba giai on u tin bao hm c bn thn nh l trung tm v tr. l t, b ca t, m ca t, bn ca t v.v. By gi l mi quan h "T - cu". "T khng tn ti n c, v hnh phc ca t lc ny ty thuc vo nhng iu chnh ring cho quan h "khng-T". Nguyn nhn mt phn do ch c th khng cn l "ch ca vt mnh yu thch. Nh ci kiu ng x vi h, m hoc vi chi trc y. By gi hnh phc ca c th ty thuc vo s cn nhc hnh vi ca bn thn nhm "thuyt phc vt mnh yu thch cng yu thch li mnh hoc cng tin theo ci m mnh tin. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

iu ny ni ln tnh trng tm hn b cng ra gia ngi m n ngh l n v ngi m n ngh rng phi l n (y theo iu n ngh l nng mun n nh th v ngc li). D nhin, chuyn ny tng c trong khi ng x vi b, m. Nhng gi y c bc l ra bn ngoi nhiu hn, bi l mt con ngi uuc yu thngth bt c lc no cng c th chn la ngi khc. V nhiu khi chn la mt cch cng nhin. Khn ln Cui tui v thnh nin, cc lun xa v cc mu nng lng do c th s dng tr nn n nh. Tt c lun xa u c hnh thi ca ngi ln. Vo thi im ny,c th c th cgng n nh, khng thay i na. Mt s c kh nng hon tt vic ny v nu c nh th, h s lm cho i sng ca mnh tr nn t hm trong kt bc, my thu hnh l nhng m hnh xc nh v hn hp ca thc ti. Phn ng th b lay chuyn mnh bi nhng tri nghim ca h v cuc i. Li thy khng th d dng xc nh thc ti , v h sut i tm kim ci ngha ng gi dn dt h qua th thch thng xuyn ti nhng tri nghim su sc hn v vic hon tt nhim v. Khi thnh thc, quan h T-cu m rng ra bao gm gia nh ca c th. Diu ny to nn nhng hnh thi nng lng mi ca chnh anh ta. Thm nhiu nng lng chy qua lun xa hng, gip anh ta cho v nhn. Cng vi thi gian, quan h T-cu c th m rng bao gm c th v nhm. Lun xa tim c th khai m khng ch bao gm tnh thng yu v, chng, con ci m cn bao gm c tnh yu thng nhn loi. Trong ho uang lc ny c mu hoa c rt p. iu ny n khp vi vic hp nht bn thn, thc v ngi khc v thc v nhm. Khi con mt th ba khai m cho nhng ruing ng cao hn th c th bt u nhin thy tnh ng nht ca mi vt v c th nhn ra q qu gi v song ca mi linh hn c th bn trong s ng nht y. Thnh thc Khi c th gn ti tui gi v t gi ci i thm nhiu loi rung ng cao hn c th l b sung cho cc co th nng lng. Tc chuyn bc trong khi dng nh sng trng chy xuyn qua ngi lm tng i lc ca tc i vi th gii tm linh. By gi thi quan h "T-cu" c b sung thm mt quan h ring rt su sc vi Thng . Nng lng thp ca t c chuyn ha qua cc lun xa pha di, gim xung v c thay th u n bng nhng nng lng tinh t cao cp hn lm c nhiu vic vi th gii tm linh hn l vi cuc i trong bnh din th cht. Con ngi chun b tr v li th gii tm linh. Khi cc qu trnh t nhin ny c hiu v c php bc l ra t bn trong tm hn th cuc i ring t ca c th do dt yn bnh v yu thng. Mi vt li ri v ch m t ton b qu trnh sinh trng din ra qua bao nm thng. Lun xa m ri thi dng tr nn hi ha hn. Mc d kh nng th cht b suy gim, con ngi c kh nng tng su tri gic lm cho cuc i thnh ni thng xuyn nui dng nim vui v l lm giu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
thm tri nghim.

Barbara Ann Brennan

iu ng tic l nn vn ha ca chng ta khng quan tm v s dng phng sch v cng khn ngoan v sng t ny nh cc nn vn ha khc, nn vn ha ca th dn da Bc M chng hn, trong cc ng gi, b c nm quyn quyt nh cng vic ca cng ng. Qua i Theo Phoebe Bendit th lc cht c mt tia sng le ln i ra khi nh u lc con ngi la b bnh din tri t qua lun xa nh u. Tri nghim v vic ra khi nh u ny thng c m t nh l i theo con ng hm gia cuc i v ci cht. Ngi ta thy mt ng hm di ti tm vi nh sng chi chang tn cui. "Tri nghim ng hm cng c th c din t nh l vic linh hn i ln theo dng nng lng ch yu ca thn th dc ct sng v ra i ti im sng chi ca lun xa nh u. Khi cht, nhng bn c qu c v cc hng o tm linh ti gp linh hn. Lc by gi, linh hn nhn thy ton b cuc i mnh tri qua rt nhanh v r rng n ni c th khng thy li lm g trong nhng vic nh: va xy ra chuyn g, la chn nhng g, hc c nhng bi hc g v cn li bi hc no cho cuc ha thn sp ti, tip n mt thi gian chc tng k nim nhim v hon tt v linh hn lu li mt thi gian trong th gii tm linh trc khi tin hnh cuc ha thn mi. Trong nhng trng hp t vong v bnh tt ko di, ti thng thy h yn ngh mt thi gian sau khi cht gia vng nh sng trng, dng nh h ang c trng nom trong vi lai bnh vin pha bn kia. Ti quan st hai ngi hp hi trong hai ngy tc khi cht. C hai u cht v ung th v cng b m mt thi gian. Ba c th ho quang bn di b v v i ra khi thn th nh nhng m my mu trng sa. iu ny lm cho h cmt v b ngoi mu trng sa. Ba lun x bn di cng b v, vi nhiu si di nng lng i ra khi m ri thi dng. Bn lun xa bn trn hin ra rt khai m, phn ln nh nhng l thng toan hoc. Khng cn mu chn bn trn cc lun xa. H ang qua nt chng ng, phn ln thi gian ny h bn ngoi v cch xa thn th mnh. R rng l h ang vi cc hng o tm linh ti mt ni no . Khi h nm trong thn th ca mnh th c nhiu thn linh xung quanh cn phng. Mt ln ti thy Azrael ang canh cng. Khi thy ngi kia au gh gm, ti hi Azrael ti sao Ngi khng gip h cht i th Ngi ni: "Ti cha nhn c lnh (Azrael l Thn Cht, theo ti, trng Ngai cng trng v rt p ch khng kinh khng nh mt s ngun mang hm ny). Heyoan ni v ci cht Hng o ca ti thuyt trnh v qu trnh cht, v ti mun trch dn Ngi y. u tin, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ngi ni rng cht khng phi ci m chng ta thng hiu, m l mt chuyn tip t trng thi thc ny sang trng thi thc khc.Heyoan ni rng khi ta qun con ngi thc ca mnh th lc ta cht. Nhng phn b qun lng ca ta c dng thnh bc tng phn cch vi thc ti v ta i vo ha thn thu hi chng. V th, mc d ta vn s cht, Ngi vn ni rng ta cht, v trong qu trnh ha thn th ti hp nht vi bn cht ln lao ca mnh, ta thc s thy sng c nhiu hn. Ngi ni rng ci duy nht cht i l ci cht. Trong cuc i mnh, ta dng mt bc tng phn cch gm nhng tri nghimm mnh mun lng qun. Ta lm vic c kt qu n ni khng cn nh li c bao lm. Ta sm bt u qu trnh dng tng phn cch ny t khi cn th u. V sut i tip tc lm vic . Nhng mnh thc ca ta dng thnh tng phn cch c th nhn thy c li trng ho quang vi tn gi l tc nghn : Vn ny s c lun bn trong chng ni v tm l ng lc hc. Heyoan ni rng ci cht thc s xy ra trong hnh thi ca bc tng ni tm . Nh bn bit, ci duy nht tch bn ra khi mi th li chnh l bn thn ca bn. V iu quan trng nht l : ci cht xy ra trong nhng phn dng thnh tng phn cch ca bn thn bn. Nhn t li th ca bn, c l l nh ngha r rng nht ca ci m nhn loi gi l ci cht. N l dng tng phn cch. N l lng qun. N l lng qun con ngi thc ca bn. V iu chnh l ci cht. Bn cht ri. Bn thc s ha thn mang li cho i nhng mnh ca bn thn l ni bn ng trong gi ci cht, nu nh chng ta thm ch phi dng t ny. Nhng phn cht. Qu trnh cht, m ta vn thng gi l s chuyn tip ln nhn thc cao hn, c th c coi nh mt qu trnh trong trng nng lng. Chng ti s m t iu ny ngay by gi gip bn hiu c qu trnh cht, t quan im trng ho quang. Trng ho quang lc ny c ra ry, tt c cc lun xa c thanh lc, c khai m. Khi bn cht, bn s i theo mt chiu khc ca khng gian. Ba lun xa bn di b phn hy. Ba c th ho quang bn di b phn hy. V bn hy lu rng chng ti ni "phn hy". Mt s trong cc bn quan st ngi cht v nhn thy tay, mt, da ca h c mu trng sa. Khi c th cht, c mt mu trng x c v c nhng m my sa rt p lng ng thot ra. Nhng m ny l nhng c th nng lng thp dng cu trc thn th. Chng ang tan r. Chng lng ng thot ra. Cc lun xa khai m v c nhng si dy nng lng i ra ngoi. Cc lun xa bn trn l nhng l rng m vo nhng chiu khc ca khng gian. l nhng giai onm u ci cht khi m tng nng lng bt u tch ra. Nhng phn di ca trng nng lng tch ra khi nhng phn trn. Sau , trong khong ba ting ng h, thn th c tm gi, c ra ti, mt l ra ti tm linh cho thn th lc ny ang cho nang lung phun ra nh sui dc theo dng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
nng lng thng ng ch ( ?).

Barbara Ann Brennan

Mt sui nh sng ng vng phun ra v tt c nhng tc nghn c thanh ton. V ho quang c mu vng nht. C th ag cht s tri nghim vic ny nh th no, trong nhng gii hng ca k c ? Cc bn nghe ni iu ny. Con ngi nhn thy ton b cuc i mnh c nhng gii hn ny ra sch. ng nh vy. C hin tng trng nng lng song hnh trong vic ra sch ho quang. Mi tc nghn u c cho qua. Mi tri nghim cuc i b lng qun u c khai thng. Tt c u chy theo thc. Nh vy, mi chuyn trn i ny chy theo thc. V khi con ngi ra i th thc cng ra i. l s phn hy cc bc tng c to ra trc bc vo q trnh ci bin trong cuc i c bit ny. l mt s hp nht d di. Vi s phn hy cc bc tng ca lng qun trong ni tm bn, bn nh li c rng bn ch thc l ai. Bn tr nn hp nht vi bn ng toln ca mnh v cm nhn tnh thong t v bao la ca n. Vy thi ci cht, tri vi quan nim dn gian, l tri nghim ht sc k diu. Nhiu bn xem nhng m t cc trng hp gi l cht lm sng sau sng li. Tt c nhng ngi y u ni n mt ng hm m tn cng ci nh sng chi chang. H ni v cuc gp g vi mt con ngi k l cui ng hm . Phn ng u xem xt li cuc i v lun bn v cuc i vi con ngi ni trn. Phn ng bc l rng h t mnh quyt nh tr li cuc i th cht hon thnh vic hc hi d rng ni h n rt p. Phn ng khng cn s ci cht, m nhn v hng ci cht pha trc nh mt s gii thot vo trong yn bnh. Bc tng phn cch bn vi s tht ny l nh vy : Ci m bn gi ci cht thc ra l s chuyn tip vo trong nh sng. Ci cht m bn hnh dung bn s tri nghim, bn c th tm thy n bn trong bc tng ca bn. Mi ln, bng cch no , bn tch bn thn mnh ra, l ln bn cht i mt t. Mi ln bn ngn cn sinh lc k diu ca mnh khng cho n chy, l ln bn to ra mt t ci cht. Do , khi bn nh li nhng phn tch ra ca con ngi bn v ti ha nhp chng vo trong bn thn mnh, l bn cht. Bn tr v li vi cuc i. Khi bn m rng nhn thc th bc tng ng gia th gii, bc tng ng gia thc ti tm linh v thc ti th cht cng tan r. Nh vy , ci cht tan r khng phi l ci g khc ngoi s gii ta bc tng o nh ny vo lc bn sn sng tin ln. V con ngi tht ca bn c ti nh ngha l thc ti v i. Bn vn l bn ng c th ca mnh ; khi bn bung ri thn th mnh, bn s gi li tinh cht ca bn ng. Bn c th cm thy tinh cht y trong nhng suy ngm v lai/qu kh (s oc trnh bi chng 27 ni v t cha tr). Thn th ca bn cht, nhng bn chuyn dch vo mt bnh din khc ca thc ti. Bn gi li tnh cht y ca bn ng bn ngoi thn th, bn ngoi ha thn. V khi bn t gi thn th mnh, bn c th cm thy bn thn l mt im nh sng vng ng, nhng bn s vn cm nhn c bn thn. im li Chng 8 To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
1. Khi no linh hn m ng thn th ?

Barbara Ann Brennan

2. ngha ca gi pht lt lng i vi trng nng lng con ngi ? 3. Hai ch khc nhau ch yu cc lun xa ca tr nhv cc lun xa ca ngi ln ? 4. Ho quang phi lm nhng g cho s pht trin tui th ? 5. Ti sao, v phng din ho quang, mt a tr khc tht ln au n khi c ngi git ly li vt g khi tay n ? 6. Ti sao tr thch ngi vo trong ho quang ca ngi ln ? 7. Nhng pht trin ch yu xy ra trong ho quang cc giai on pht trin sau y : trc khi sinh, lt lng, s sinh, u th, tim tng, dy th, thnh thc, trung nin, tui gi, cht ? 8. Qu trnh ha thn hon thnh vo tui no ? 9. Hy m t tri nghim ci cht m cc nh quan st bng tri gic cao c chng kin. lm ng no 10. Hy lun bn v mi quan h ca trng nng lng con ngi vi khng gian ring ca con ngi. 11. Hy lun bn v mi quan h ca nhng bin gii c nhn vi trng nng lng ca con ngi.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 9

CHC NNG TM L CA BY LUN XA CHNH Trong khi con ngi trng thnh th cc lun xa pht trin, mi lun xa i din cho cc m hnh tm l tin ha trong i sng ca c th. Phn ln chng ta thng phn ng li trc nhng tri nghim kh chu bng cch ngn chn cm gic v bt mt lng ln dng chy nng lng t nhin ca mnh li. iu ny nh hng n s pht trin v trng thnh ca cc lun xa, dn ti kt qu l c ch chc nng tm l hon ton cn bng. Chng hn, nu mt a tr b t chi nhi ln khi n tm cch gi gm yu thng cho ngi khc th chc hn n s thi khng tm cch gi gm yu thng na. lm vic ny, chc hn n s tm cch ngn chn cc cm gic yu thng trong ni tm m n ang p ng li bng hnh ng. lm vic ny, n s phi bt kn dng chy nng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

lng qua lun xa tim. Khi dng chy nng lng qua lun xa tim b bt kn hoc chn bt th s pht trin ca lun xa tim b nh hng. Cui cng, hu qu l c mt vn th cht s xy ra ging ht. Qu trnh tng t ny tc ng ln mi lun xa. Mi ln ta ngn chn mt tri nghim no ang din bin th ta ln lt bt kn cc lun xa lm cho chng cui cng tr nn mo m . Cc lun xa tr nn tc nghn, b nng lng ng bt li, xoay khng hoc xoay ngc (ngc chi kim ng h) v li cn tr nn vn vo hoc v x tch nghim trng trong trng hp c bnh. Khi lun xa hot ng bnh thng, tng lun xa s khai m, xoay thun chi kim ng h chuyn ho nhng nng lng c bit thit yu t trng nng lng v tr. ng tc xoay thun chi kim ng h thu ht nng lng t trng nng lng v tr vo lun xa, rt ging vi quy lut xoy v phi phi trong hin tng in t, c biu din bng s thay i t trng xung quanh mt si dy s cm ng dng in trong si dy y. Tay phi nm cht si dy, hng cc ngn tay v pha cc t dng. Ngn tay ci s t ng hng v dng in cm ng. Nhng quy lut nh th thc s xy ra cho cc lun xa. Nu bn t bn tay phi ln mt lun xa, lm th no cho cc ngn tay xon thun chi kim ng h xung quanh b ngoi cng ca lun xa th ngn tay ci ca bn s ch v pha thn th v theo hng i ca lung. do vy, ta mnh danh lun xa l m cho nng lng i vo. Tri li, nu bn xon cc ngn ca bn tay phi ngc chi kim ng h xung quanh lun xa th ngn tay ci s ch ra ngoi , theo hng ca dng chy. Khi lun xa xoay ngc chi kim ng h, lung s chy ra khi thn th, nh vy l gy tr ngi cho chuyn ha. Ni cch khc , khi lun xa xoay ngc chi kim ng h th nhng nng lng ang cn v c ta tri nghim nh mt thc t tm l khng chy vo trong lun xa. Do vy ,ta mnh danh lun xa l bt khng cho nng lng vo. Phn ln nhng ngi ti quan st c c ba hoc bn lun xa xoay ngc chiu kim ng h tng lc. Thng thng, khi c cha tr, cc lun xa ny ngy cng khai m thm. Do ch lun xa khng nhng l ni chuyn ho nng lng m cn l thit b cm nhn nng lng, cho nn lun xa dng mch bo cho ta v th gii quanh ta. Nu ta ng lun xa li th ta khng cho thng tin i vo. Nh v, khi ta lm cho lun xa xoay ngc chi kim ng h, ta ta nng lng ca mnh vo th gii , ta cm nhn rng nng lng l ci m ta ta ra v bo rng n l th gii. iu ny, trong tm l hc hi l hin tng chiu. Ci hin thc tng tng m ta chiu ln th gii ca mnh c lin quan n hnh nh ca ci ta kt lun v th gii ging theo tri nghim thi th u ca ta v theo tr nh ca cu b hi l ta. Do ch mi lun xa lin quan n mt chc nng tm l c hiu, ci c ta chiu qua n, khi vo trong h thng cc lun xa, th s l ci m mi lun xa thc hin chc nng v s thnh ci rt ring cho tng ngi, bi v mi tri nghim cuc i ca con ngi l duy nht. V l nh o c tnh trng cc lun xa, ta c th xc nh cc vn ton cc lu di cng nh ca cuc sng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
hin nay.

Barbara Ann Brennan

John Pierrakos v ti lin h hin tng ri lon chc nng trong tng lun xa vi ti lon tm l. Bt c nhiu lon no trong lun xa nh c o c bng cc k thut thm d, cng cho thy c ri lon chc nng trong khu vc tm l ring c lin quan (Xem Chng 10 ni v k thut thm d). Do , bng cch o c tnh trng cc lun xa, ta c th chn on cc nhu c tm l ca bnh nhn. Ti cng trc tip thao tc ln cc lun xa em li thay i tm l. Ngc li, ta thy rng nhng m hnh tm l c cc nh iu tr hc m t c lin quan n trng nng lng con ngi v v tr, hnh dng v mu sc c th on trc c. Hnh 7 -3 cho thy v tr ca by trung tm nng lng chnh ca cc lun xa c dng chn on cc tnh trng tm l. Chng c chia thnh trung tm tm thn , trung tm ch v trung tm cm gic. i vi sc kho tm l ton b ba loi lun xa: l tr, ch v cm xc phi th cn bng v khai m. Ba lun xa u v hng cai qun l tr, cc lun xa trn cai qun ccxc cm: nhng im tng ng lng ca cc lun xa ny cai qun ch. Hnh 9-1 cung cp mt bng cc lun xa chnh v chc nng tm l ca chng. Ta hy nhn vo nhng khu vc tm l chnh thc hin chc nng tng lun xa. Lun xa 1, trung tm xng ct, c lin quan n s nng lng th cht v mun c sng trong thc ti th cht. N l biu hin tin ca sinh lc trong th gii th cht. Khi sinh lc hot ng y qua trung tm na th con ngi c mun mnh m c sng trong thc ti th cht. Khi sinh lc hot ng y qua ba lun xa bn di phi hp vi mt dng chy mnh xung chn th hin hu trc tip v thng sut ca s hng mnh th cht cng i theo ti . Xng ct tc ng nh mt ci bm nng lng vo mc etheric gip cho dng chy nng lng t ct sng i ra c thng. Hin hu ca s hng mnh th cht phi hp vi mun c sng, a li cho c th s hin din ca quyn lc v sinh kh . Anh ta s to nn hin hu ?Ta c mt y ny? V thnh nh ng tin cy trong thc ti th cht. S hin din ca quyn lc v sinh kh bt ngun t trong anh ta di dng nng lng sng .Anh ta thng hay tc ng nh mt my pht in bng cch to nng lng cho nhng g quanh mnh, np li cc h thng nng lng ca chng. Anh ta c mun mnh m c sng. Khi trung tm xng ct b nghn hoc b bt, phn ln sinh kh th cht ca sinh lc b nghn, v con ngi khng to c n tng r rt trong th gii th cht. Anh ta khng c mt ti y . Anh ta s trnh n hot ng th cht, c mc nng lng thp v thm ch c th b au yu. anh ta s thiu sc mnh th cht. Trung tm xng mu (lun xa 2 A) lin quan n phm cht ca tnh yu i vi ngi khc gii m con ngi c th c. Khi lun xa nay khai m n to thun li cho vic cho v nhn lc th tnh dc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

v th cht. Nu trung tm ny khai m th c th con ngi s c thch th khi giao hp v c th c cc khoi. Tuy nhin, cc khoi trn vn ca thn th li i hi ton b cc trung tm phi khai m Hnh 9 -1 --------------------------------------CC LUN XA CHNH V CHC NNG TM L KT HP CC TRUNG TM TM THN KT HP VI 7. Trung tm nh u .......S hp nht ca ton b c tnh vi cuc sng , v cc din mo tm linh ca con ngi. 6.A trung tm trn .......Kh nng hnh dung v hiu thu cc khi nim tm thn. 6B Tha hnh tm thn....... Kh nng thc hin cc mt cch thc t . CC TRUNG TM CH 5b Nn c ............. thc v bn thn, trong x hi v trong ngh nghip ca mnh. 4B Gia hai xng vai ......... ch ci ti, hoc ch i vi th gii bn ngoi. 3B Trung tm c honh ........Cha tr, quan tm n sc khe ca mnh. 2B Trung tm xng cng ........S nng lng tnh dc. 1 Trung tm xng ct ......... S nng lng th cht, mun c sng. CC TRUNG TM CM GIC 5A Trung tm hng ............ Thu nhn v ng ha. 4A Trung tm tim ............. Cm nhn ca tm hn v tnh yu thng ng loi, ci m vi i. 3A m ri thi dng ............ Nim vui ln v tnh chan ha, kin thc tm linh v thc v tnh thon th ca cuc sng. ANH L AI GIA V TR 2A Trung tm xng mu ..........Phm cht ca tnh yu i vi ngi khc gii, cho v nhn nim vui th cht, tm thn v tm linh. ---------------------------Trung tm xng cng (lun xa 2B) lin quan n s nng lng tnh dc ca con ngi. Vi lun xa ny khi m, con ngi cm nhn c quyn lc tnh dc ca mnh. Nu con ngi lm nghn lun xa c bit ny th sc lc v s hng mnh tnh dc no ca anh ta cng s thnh yu ui v khng c tho mn. C th anh ta s c nhiu n lc tnh dc, c khuynh hng trnh n giao hp v khng cng nhn tm quan trng v lc th ca tnh dc, dn ti ch lm cho khu vc ny b thiu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

dinh dng. V cc khoi tm thn th trong nng lng sng, cho nn thn th ca con ngi ny s khng c dinh dng theo cch v n s khng c s cm thng v s gn gi thn th vi ngi khc dinh dng cho v tm l. Quan h gia cc lun xa 2A v 2B . Lun xa xng cng tc ng nh cp i vi lun xa xng mu. Ti hai im m cc trung tm pha trc v pha sau i ti nhau, trong li ca lun xa, trong xng sng, sinh lc bc l s thi thc th cht mnh m bc nh v mc ch ca n mong mun kt hp la i. Sc mnh ln lao ny vt qua cc chng ngi t t ra gia hai ngi v li cun h gn gi nhau hn. Nh v, bn nng gii tnh ca tng ngi lin kt vi sinh lc ca h. (d nhin y l iu c thc ca mi trung tm: bt c trung tm no b nghn cng lm tc sinh lc ti khu vc c lin quan). V vng xng mu l ngun ca sinh kh, bt c trung tm no b nghn trong vng cng s c tc ng lm gim sinh kh th cht v sinh kh tnh dc. i vi phn ln nhn loi th trong cc khoi, nng lng tnh dc chuyn dch qua hai lun xa gii tnh ny, np nng lng v x nng lng cho chng. Chuyn ng ny li tip sinh kh cho thn th v tnh khit ho n bng tm nng lng. Vic ny gii phng h thng thn th khi s nng lng tc nghn, cc cht thi v s cng thng su sc. Cc khoi tnh dc l quan trng i vi hnh phc th cht ca con ngi. Vi nhng ai hon thnh cm thng v tri qua nhiu giai on khc nhau theo con ng tm linh th mt vi phng cch rn luyn tm linh nh Yoga Kundalini v truyn thng Tantric ni r rng vic x nng lng khng cn cn thit i vi hnh phc con ngi (Phn ng nhn loi khng thuc loi ny). Nhiu thc hnh tm linh s dng thin nh kim ch, ci bin v a li ln na nng lng sinh dc i theo nhng knh nng lng khc nhau, chuyn dch n theo dng nng lng thng ng t ct sng i ra ci bin thnh nng lng c rung ng cao hn, nng lng ny sau c dng to nn nhng c th nng lng tm linh cao hn. l mt thc hnh rt mnh m v nguy him, phi c tin hnh c hng dn, Gopi Krishna, trong cun sch Kundalini, ni v vic ci bin ht ging ca thn th mnh tinh dch thnh nng lng tm linh hay Kundalini (ha x N1) bng phng php ny. Nhiu thc hnh tm linh ch trng gi tinh dch hay ht ging tm linh li ci bin. Tc nghn cc lun xa 2A v 2B. Tc nghn ca trung tm xng mu c th dn n bt lc trong thc hin cc khoi ngi ph n no khng th khai m c v khng th thu nhn dinh dng tnh dc t pha ngi bn tnh. Ngi ph n chc hn s khng lin h c vi m o ca mnh v c th khng c khoi cm giao hp. Ch ta c th thin v khoi cm khi kch thch m vt hn l khi giao hp. Ch ta c th c mun lun lun lm k tn cng trong ng tc tnh dc, ngha l nm trn v khi xng phn ln cc ng tc. S bin dng y l ch ta phi lun lun c quyn lc. Trong trng thi sc khe tt, khi th ch ta mun tch cc, khi khc li ch mun tip To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhn, tuy nhin, trng hp ny, trong tim thc ch ta vn s sc mnh ca chng. Vi s chm sc v chp thun nh nhng, kin nhn ca chng, sau mt thi gian, ch ta c th dn dn khai m lun xa xng mu nhn v c khoi cm giao hp. Ch ta cng phi tri qua nhng cm gic s hi su sc hn v tri qua s t chi ca chng, i i vi iu kin ca ch l tm nhng hnh tng lm im xut pht cho cc cm gic , nh c m t trong chng ny. Ti khng c ni rng ph n khng c l k tn cng trong tnh dc. Ti s ni thm v mt loi hnh thiu cn bng trong cho v nhn. Tc nghn nghim trng ti lun xa xng mu n ng thng km theo cc khoi sm hoc khng cng c. mc sau no , anh ta s phi trao sc mnh tnh dc y ca mnh, v c th anh ta t chi vic . Dng chy nng lng ca anh ta thng hay gin on, tc nghn hoc b a li ln na v pha sau, ra khi lun xa xng cng, n ni m khi cc khoi anh ta phng nng lng ra khi lun xa 2 B thay v ra khi dng vt. Tri nghim nay i khi au n, dn n c cm i vi cc khoi v trnh n giao hp. iu ny lm cho sm ny sinh nhng kh khn i vi ngi v cc mc khc nhau, tng t nh i vi mt ph n khng c cc khoi. D nhin, nhi ln, theo quy lut ging nhau th ht nhau, nhng ngi ny tm c v chia s vn chung . qu nhiu ln cch gii quyt gi hiu l li cho ngi kia v th i tm v khc. Vic ch lm tnh hnh tr nn vnh vin cho n khi ngi ch ca vn cui cng phi tha nhn vai tr ca mnh. Ti lc y, c th bt cng vic bi tm nhng hnh tng khi u hoc nhng nim tin. Trong nhng trng hp ny, tht hnh phc nu c ngi bn i chp nhn, hiu r v c th gi gm vng vng. Nu c hai, thay v li cho ngi kia, chp nhn kh khn chung th ri h c th tp trung vo vic trao yu thng cho nhau, hiu nhau v khuyn khch nhau, nh vy m pht trin hnh thi qua li mi. Loi pht trin ny i hi thi gian v lng kin nhn. N tht s cho m khng bt ngi kia p ng iu mnh mun. Lc , v s tin cy nhau v lng t trng pht trin t ch thi li cho nhau v trao yu thng cho nhau, cho nn bn bng sinh dc thng c khai m v tr thnh trao i dinh dng cho nhau. Khng c g bt thng khi mt trong s cc trung tm ny bt li lc ci kia khai m. Nhiu khi chnh l cung cch hot ng ca tng cp lun xa (trc/sau). C th l lun xa ny hat ng qu mc, cn lun xa kia hot ng khng t yu c, bi v con ngi khng chu ng c kh nng c hai din mo ca mt lun xa cng hot ng ng thi. Chng hn, vi mt s ngi rt kh cm nhn c hai sc mnh tnh dc d di v kh khai m cho v nhn t ngi kia trong khi giao hp. Nhiu lc ngi ra cho sc mnh tnh dc tr thnh hnh nh tng tng hn l cho bc l ra mt cch bnh thng bng cch nhn chm bn ng vo trong nhng ni nim thm kn v b mt ring t ca bn tnh. Nhn loi l nhng k quan p v bin v phc tp. Rt him khi ta cho php mnh i lang thang t do vo trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

v p v iu k l y. Nhng vn tm l km theo, xut pht t tnh trng thiu cn bng ti lun xa 2A v 2B, dn ti nhng tnh hung bt nh trong cuc sng. Chng hn, khi trung tm pha sau mnh theo chi kim ng h v trung tm pha trc yu hoc nghn, con ngi s c n lc tnh dc mnh v chc hn c i hi nhiu v giao hp . Vn l ch s nng lng tnh dc v yu cu th nhiu nhng li khng km theo kh nng cho v nhn tnh dc. Nh vy s rt gay go trong vic p ng mt n lc ln. Nu trung tm pha sau mnh theo ngc chi kim ng h th iu tng t l c tht; tuy nhin, n lc chc hn cng s i cng vi nhng hnh tng tiu cc, thm ch c th l nhng hnh nh tng tng d di v tnh dc. D nhiu iu ny cng lm cho vic tho mn n lc tr nn kh khn hn, v ngi mang dung mo nh vy c th l tng ha nhi iu nhm mc ch trnh n li thot, hon ton do x h v nhng cm ngh thm kn . Mt khc, c th ngi c nhiu bn tnh v v vy m thiu cm thng gia hai tm hn trong hot ng tnh dc. C th ngi ct t cc rng buc hoc khng to c bt k rng buc no c lin quan n tnh dc. m ri thi dng (lun xa 3A) kt hp vi nim vui ln xut pht t ch nhn bit su sc v v tr duy nht v c lin kt ca mnh trong lng v tr. Ngi c lun xa 3A khai m c th nhn ln nhng khong tri y sao ban m v cm thy mnh thuc v nhng khong tri . Anh ta c t vng chc vo v tr ca mnh gia v tr. Anh ta l trung tm din mo duy nht ca ring mnh v biu hin v tr hin nhin, v t anh ta thu c kin thc tm linh. Mc d lun xa m ri thi dng l lun xa tm thn, hot ng lnh ln ca n lin quan trctip n i sng cm xc ca c th. iu ny c tht, bi v tr tu hoc qu trnh tm thn c dng nh nhng my iu chnh i sng cm xc. Hiu bit tm thn v cc xc cm t chng vo khung kh ca trt t v xc nh thc ti mt cch tho ng. Nu trung tm ny khai m v hot ng nhip nhng th c th s c i sng cm xc p ng su sc khng ln t anh ta. Tuy nhin, khi trung tm ny khai m nhng mn bo v trn n b rch th anh ta s c nhng thi xc cm to ln khng kim sot c. Anh ta c th b nh hng ca nhng ngun lc bn ngoi xut pht t tinh t lm cho ln ln. Anh ta c th b lc gia v tr v cc v sao. Anh ta cui cng s b au n th cht trong khu vc do s dng qu mc lun xa y v cui cng c th gy ra bnh tt, nh suy tuyn thng thn chng hn. N lun xa ny b bt, anh ta s ngn chn cc cm gic, c th l khng cm thy g ht. Anh ta s khng nhn thc c ngha su xa hn ca nhng xc cm em li cuc sng mt chiu khc na. Anh ta c th khng lin kt c vi tnh duy nht ca bn thn trong lng v tr v vi mc ch v i ca mnh. Nhiu khi trung tm ny c dng nh mt vt chng ngi gia tri tim v bn nng sinh dc. Nu c hai ci kia c khai m v m ri thi dng b nghn, th c hai s hot ng ring r, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngha l tnh dc s khng lin kt su sc vi tnh yu v ngc li. C hai lin kt vi nhau rt t nh khi con ngi nhn thc c v hin hu cm r chc chn trong v tr th cht ca mnh v v con ng lch s lu di ca nhn loi dng to nn bnh xe th cht m ngi y c c hin nay. Ta khng bao gi c nh gi thp tnh su sc v th cht ca mi con ngi. Trung tm m ri thi dng l trung tm rt quan trng i vi mi lin kt ca nhn loi. Khi a tr ra i, vn tn ti ci rn etheric lin kt m vi con. Nhng si dy ny i din cho quan h ca nhn loi . Bt c lc no con ngi to mi quan h vi ngi khc l lc cc si dy ny n gia hai lun xa 3A. Mi quan h gia hai ngi cng cht ch th nhng si dy cng mnh m v cng nhiu. Trong nhng trng hp chm dt quan h, chng dn dn ri nhau ra. Cc si dy cng pht trin gia cc lun xa khc ca nhng ngi c quan h, tuy nhin cc si dy lun xa 3 dng nh l s ti lp lin kt ph thuc con/m v rt quan trng trong nhng iu kin phn tch ng x khi tin hnh cha bnh. Phn tch ng x l phng php xc nh bn cht ng x ca bn i vi nhng ngi khc. Bn c ng x vi h nh con i vi b m (con/b m) khng? Hay bn ng x nh chnh h l tr em, cn bn l ngi ln (ngi ln / tr em) Hay bn ng x nh gia hai ngi ln vi nhau? Loi phn tch ny khm ph c nhi iu v cc phn ng ca con ngi i vi ngi khc. Bn cht ca nhng si dy lun xa m bn xy dng ti gia nh tin ca mnh s c lp li trong ton b cc mi quan h tip theo m v sau bn to ra c. L a con, th cc si dy con/m hnh dung ng nh vy, mi quan h con/m . L ngi ln , bn s thch nht cc si dy ph thuc con/m ny n gia bn v bn tnh ca mnh. Trong khi bn chuyn dch qua cuc i v trng thnh, bn ci tin tng bc cc si dy con/m thnh nhng si dy ngi ln/ngi ln. Trung tm c honh (lun xa 3B) khu tr ng sau m ri thi dng, kt hp vi quan tm n sc kho th cht ca mnh. N ai tha thit vi sc kho ca thn th mnh v c nh gi cho thn th kho mnh cng c mnh danh l trung tm cha tr v kt hp vi cha tr tm linh. Ngi ta ni rng mt s thy cha, trung tm ny rt rng v pht trin. Nhng n cng l mt trung tm ch nh ci khu tr gia hai xng vai v c dng t hn cc trung tm ch khc, tr nhng ngi c kh nng cha tr. Trung tm ny kt hp vi trung tm m ri thi dng ng trc v c s dng trng thi khai m v do lin kt vi v tr ca anh ta trong v tr, chp nhn rng mnh thch hp hon ton nh mi l c v nhng bng hu ng ni. th s t chp nhn ca ngi s biu hin mc th cht nh l sc kho th cht. Ton b sc kho - tm thn, cm xc v tam linh i hi tt c cc trung tm phi khia m v cn bng. Bn s thy, khi ta chuyn dch qua cc loi lun xa th cc tin din mo v hu din mo ca mi loi cng nhau hot ng cp i, v vic to cn bng gia tng loi l quan trng hn vic ch tm cch khai m mt ci ra tht rng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Lun xa tim (lun xa 4A) l trung tm qua ta yu thng. Qua lun xa ny, lun chy dng nng lng quan h vi ton b cuc sng. Trung tm ny cng khia m bao nhiu th kh nng ca ta yu thng mt phm vi lun m rng ca cuc sng cng ln by nhiu. Khi trung tm na hot ng, ta yu bn thn, yu con ci, v chng, gia nh vt cng, bn hu, xn ging, ng bo, ng loi v mi sinh vt trn tri t. Qua trung tm ny, ta lin kt cc si dy vi trung tm tim ca nhng ai m ta c mi quan h yu thng. iu y bao gm c con ci v b m cng nh ngi yu v v chng. Chc bn nghe thy thut ng t lng n ch nhng si dy ny. Nhng cm nhn yu thng chy qua lun xa ny thng lm ta ri l. Ch mt ln tri nghim trng thi yu thng bc bch ny l ta thy r mnh nh nhung bit chng no, nh n pht khc. Khi lun xa ny khai m, con ngi c th thy ton b c th trong ng loi ca mnh. Anh ta c th thy tnh duy nht, ci p bn trong v nh sng trong mi c th cng nh nhng mt tiu cc v km pht trin. Trong trng thi tiu cc (b bt lun xa), con ngi b ri lon trong yu thng, yu thng vi ngha cho m khng mong ch n p. Lun xa tim l lun xa quan trng nht s dng trong qu trnh cha tr. Ton b nng lng c chuyn ho qua cc lun xa di chuyn ln theo dng nng lng thng ng qua gc ca cc lun xa v i vo lun xa tim trc khi ra khi tay hay mt ca thy cha. Trong qu trnh cha tr, tim bin ho nng lng phng ca t thnh nng lng tm linh v nng lng tm linh thnh nng lng phng ca t cho bnh nhn s dng. iu ny s c lun bn chi tit hn trong chng ni v cha tr. Nm chnh gia khong cch hai xng b vai, lun xa 4B kt hp vi ch ci ti, hay ch pha ngoi. y l trung tm t ta hnh ng trong th gii th cht. Ta tm kim ci ta mun c. Nu trung tm ny xoay thun chi kim ng h , ta s c thi tch cc trong vic hon thnh cc vic trong i sng v thy ngi khc l ch da cho vic . By gi ta s c nhng tri nghim ng h cch nhn ny v ta thc hin c n. Ta s tri nghim ch ca ta v ch siu phm ph hp. Ta s nhn thy ch ca bng hu ng v pha ch ca ta. Chng hn, nu bn mun vit mt cuc sch, bn s hnh dung l bng hu gip bn v cun sch c nh xut bn nhn in theo cch ni: Vng, y ng l ci chng ti tm kim t lu nay? Mt khc, nu trung tm ny xoay ngc chiu kim ng h th iu tri li l c tht. Ta s c quan nim sai cho rng ch Thng v ch ca ngi khc i lp vi ch ca ta. Mi ngi s hin ra nh l nhng chng ngi trn ng ta i kim ci ta mun c hay trong khi ta hon thnh vic g . Ta s phi i xuyn hay vt qua mi ngi kim ci ta mun c, hn l nhn thy h nh kim ci ta mun c, hn l nhn thy h nh ang gip ta. Ta s tin vo nhng li tuyn b nh ch ca ti hn ca anh v ch ca ti hn ch thng . Nhng nim tin, thm kn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

lin quan n vic v tr thc hin chc nng ra sao, y tr nn ri rm. Mt hnh tng, trong v tr b coi nh mt ni v cn bn l th nghch, ni m nhng k gy hn hng mnh s tn ti, hnh tng ny i khi tm gn li thnh cu khng theo phng cch ca ta th c ngha l s tn ti ti thng ca ta khng cn na Ngi ny hot ng bng kim sot v c sc lm cho th gii ca mn han ton bng cch kim sot nhng ngi khc. Gii php i vi ngi ny l th cho c cung cch anh ta to ra mi trng th nghch thng qua vic gy hn; sau c ph mc cho may ri v xem th nu thiu kim sot th c th sng st c khng. Ph mc cho may ri nh vy cui cng s dn n nhng tri nghim v mt v tr nhn t, phong ph v an ton, ni m cuc sng ca ngi c ton th ng h. Trong trng hp khc, trung tm ny c th hot ng qu mc. N c th rt rng, xoay thun chi kim ng h, km theo l lun xa tim nh xoay thun hoc ngc chi kim ng h. Trong trng hp ny, ch con ngi khng t bit tiu cc; n ng l c s dng p ng chc nng ng l do lun xa tim m nhim. Thay v kh nng bung lng trch nhim v lng yu thng, tc l cho chy nhiu nng lng hn qua lun xa tim (4A). Ngi b li bng ch ca mnh. Anh ta cho chy thm nng lng qua hu din mo ca lun xa 4 nm gia hai xng b vai. C th ngi ny ni vng trm ?Ti cn vic ti ch khng cn quan tm n nhn loi cc anh. Ngi ny hnh ng ch yu xut pht t ch hn l t yu thng, hay t sc mnh bao trm hn l t sc mnh bn trong. N l bin dng lm cho con ngi mun lm ch bn tnh ca mnh hn l t coi mnh bnh ng. Lun xa hng (5A) khu tr trc hng, kt hp vi vic nhn trch nhim v cc nhu cu ring t ca con ngi. Tr s sinh c cho b, nhng n phi mt v mi c dinh dng. Nguyn tc tng t c gi tr sut c cuc i. Trong khi con ngi trng thnh. vic p ng cc nhu c vn ngy cng a vo bn thn anh ta. Con ngi tr nn chnh chn, v lun xa ny hot ng chnh xc khi con ngi ngng li cho ngi khc v nhng thi thn ca mnh trong cuc sng v ra ra i to nn nhng ci mnh cn v mong c. Trung tm ny cng cho thy trng thi con ngi i vi vic nhn bt c ci g ang n vi anh ta. Nu trung tm ny xoay ngc chiu kim ng h th ngi khng nm bt c ci a n cho anh ta. iu ny thng kt hp vi mt hnh nh v ci ang n vi anh ta l ci g trc nht. C ngha rng nu quan nim th gii l ni tiu cc, thng l th nghch, th anh ta s thn trng v c nhng d tnh tiu cc v bin php sp ti ca mnh. C th anh ta ch i s th nghch, bo lc hay lng nhc hn l ch i yu thng v dinh dng. V anh ta dng ln mt trng lc m tnh cng vi nhng d tnh tiu cc, cho nn anh ta s thu ht lung tiu cc i vo. l nu anh ta ch i bo lc th anh ta c bo lc ngay trong bn thn v v vy anh ta thu ht bo lc vo mnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

theo quy lut ging nhau th ht nhau nh gii thch Chng 6 v bn cht trng nng lng v tr. Khi khai m trung tm hng, anh ta s tng bc hp dn nhiu dinh dng hn, n mc c kh nng thu ht chng no m anh ta cn gi c trung tm hng khai m lu nht. Trong thi gian qu , c th anh ta thu ht rt mnh lung tiu cc i vo, chng my chc sau khi khai m trung tm ny, do ch anh ta tn rng l ci s n. Khi anh ta c kh nng kinh qua tri nghim nay, lin kt c vi ci ngun trong bn thn mnh v tm li nim tin thm kn ln na, th anh ta s m lun xa hng. Qu trnh m v ng ny tip tc cho n khi nhng quan nim sai lm v thu nhn hoc dn nhp c ci bin thnh nim tin vo mt v tr nhn t hng dinh dng cho ta. Hin tng hp thu xy ra pha sau ca lun xa th nm (5B) i khi c xem nh trung tm ngh nghip, kt hp vi gic quan ca bn thn con ngi trong lng x hi, ngh nghip ca anh ta v vi nhng ngi c cng a v x hi. Nu con ngi khng thoi mi trong phm vi ny ca cuc sng th by gi iu kh chu c th c che y rt kho bng kiu hnh nhm b p cho thiu t trng. Trung tm pha sau c thng khai m nu con ngi thnh t v thch hp vi cng vic ca mnh, tho mn vi cng vic m anh ta coi nh mt ngha v trong i. Nu con ngi chn c mt ngh va i hi va p ng v ang c gng ht sc cho cng vic th trung tm ny s v cng rc r. Anh ta s thnh t trong ngh nghip v nhn c s ng h ca v tr v dinh dng. Nu khng phi nh vy th anh ta s quay lui, khng rng sc. Anh ta s khng thnh t v s giu dim iu g bng kiu hnh. Anh ta m thm :bit : l mnh c th tr nn tt hn nu c gng ht sc hoc c c mt cng vic mang nhiu thch thc hn. V l do no khc, ngi ny khng khi no lm th v vn bo v nim kiu hnh trnh n ni tht vng c thc trong lng . Anh ta bit r rng mnh khng thnh cng trong i, chc anh ta s ng vai nn nhn, tuyn b rng i khng cho mnh c hi nh th no c th pht trin ti nn. Kiu hnh ny cn c thanh ton, v au kh cng tht vng ngui i v cng c thanh ton. Trong trung tm ny, ta cng s l ni lo s tht bi hng gy tr ngi cho vic nm bt thi c ra i v to dng ci m ta thit tha mong mun. N cng gi cho quan h ring t ca con ngi v i sng x hi ni chung c ng n . Do trnh n tip xc, mt mt ngi ny trnh lun c bc l bn thn v cm gic lo s khng c yu chung, mt khc, trong ganh ua v kiu hnh li ngh: Ti tt hn anh; anh khng tt i vi ti Do ch cm gic mun bc b c hnh thnh trong ni tm ta ri c ta em chiu ln ngi khc, ta lin trnh n ngi trnh n vic bc b. Nm ly thi c i tm ngh nghip m bn mong mi, chuyn dch v pha nhng tip xc m bn mong ch, ng thi bc l cm ngh ca bn v vic , l nhng phng cch lm du cm gic ni trn v nh khai m c lun xa ny. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trung tm trn (lun xa 6A) kt hp vi kh nng hnh dung v hiu thu cc khi nim tm thn. iu ny bao gm cc khi nim ca con ngi v thc ti v v v tr, hay l cch anh ta nhn th gii v cch anh ta ngh v th gii s p li ging anh ta. Nu trung tm ny xoay ngc chiu kim ng h, con ngi c nhng kha nim tm thn ln ln hay nhng hnh nh khng tht v thc ti v thng l tiu cc. Ngi ny gi nhng hnh nh y v em chiu chng ln th gii, ly chng to ra th gii ca mnh. Nu trung tm ny tc nghn hoc yu ui, con ngi thng b tr ngi trong cc sng to, n gin ch v s nng lng chy qua trung tm ny t i. Nu li phi hp thm vi mt trung tm iu hnh khu tr pha sau u (lun xa 6B) Hot ng mnh m na, th iu c th gy nn tn ph trong cuc i ngi. Trong qu trnh iu tr bng thanh khitt ha hoc phn loi cc hnh nh ca nim tin tiu cc, khi mt hnh nh xut hin ti h thng nng lng v bt hot ng p o, th c th trung tm ny s xoay ngc chiu kim ng h, cho d thng thng n vn xoay thun. Qa trnh iu tr ny a hnh nh ra pha trc, khin n phi biu l ra trong cuc i con ngi. Nh c cha, ngi s hiu thu v nh nthy hnh nh mt cch sng t khc trc. Trung tm ny by gi s xoay v xoay thun chi kim ng h. Thng th ngi thy thu6c dy dn c th pht hin ra loi chuyn ng xoay ngc chi kim ng h ni trn, bi v chuyn ng ngc i km theo tnh thiu n nh ca cm gic. R rng ngi th thuc s thy y khng phi l trng thi bnh thng ca cc vn . Chng hn, lun xa ny thm ch c th cho th mt chuyn ng hn lon ni ln rng li thot lin quan n mt trong cc khi nim ca ngi ny v thc ti ang lung lay nhn cch anh ta. Trung tm tha hnh tm thn (lun xa 6B) khu tr pha sau , kt hp vi vic thi hnh nhng sng to hnh thnh qua trung tm trn. Nu trung tm ch tha hnh khai m th nhng nh ca co nngi i km vi hnh ng thch hp khin chng thnh s tht trong th gii th cht. Nu trung tm ny khng khai m, con ngi mt mt thi gian gay go mang cc ca mnh ra thc hin. c bit nn lng khi c trung tm ng trc (6A) khai m, cn trung tm pha sau b bt. Mt ngi c nhiu sng to nhng dng nh khng khi no thc hin c. thng km theo li co li ti cho vn th gii bn ngoi. Thng ngi ny ch n gin cn c hun lyn cch thc hin tng bc iu m anh ta mun hon thnh. Khi tin hnh loi cng vic tng bc , s ny sinh nhi cm ngh. Ta khng th ng ch lu th ny; Ta khng mun nhn trch nhim v chuyn xy ra ny; Ta khng mun kim tra ny trong thc ti th cht; Ta khng chp nhn qu trnh sng tro lu th ny, ta ch mun sng to m khng mt nhiu cng n1th, Cu c lm vic i, ti l ngi c nhi sng kin. Chc l anh ta cng chng li chuyn phi sng trong thc ti th cht v trong a v ngi hc vic. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Mt khc, nu trung tm ny xoay theo chi kim ng h v trung tm xoay ngc li th ta c mt mi tnh trng thm ch ln xn hn. Co d nhng khi nim ca con ngi khng nm trong thc ti, n vn tip tc thc hin cc khi nim mo m vi mt s kt qu. Chng hn, nu bn tin rng th gii ny l mt ni d da, mi ngi u i ra ngoi c vic, do bn c th ly ci g bn mun, v bn c kh nng lm nh vy v bn bit cch lm, c ngha l ch tha hnh ca bn hot ng, by gi bn c th x s nh mt tn ti phm. Trong trng hp ny, tri tim chc cng tc nghn. Cuc sng ca bn s chng minh ca bn bi mt chng mc no . Bn s thnh cng ti mt phm vi no cho n khi bn b bt. Hoc vi loi dung mo ny c th bn c gng lm xy ra i g , ci iu khng th thc hin c trong th gii th cht. Hoc c th bn l ng lc thc hin ca ngi khc, cho d nh th no. Trung tm nh u (lun xa 7) c lin quan n mi lin kt ca con ngi vi i sng tm linh ca mnh v s hp thnh ca ton b con ngi anh ta v th cht, cm xc, tm thn v tm linh. Nu trung tm ny tc nghn, chc hn con ngi khng c lin h tri nghim vi i sng tm linh ca mnh. Chc hn anh ta khng c cm tnh v tr v khng hiu iu thin h ni khi h pht biu v nhng tri nghim tm linh ca h. Nu trung tm ny khai m, chc l anh ta thng hay tri nghim i sng tm linh ca mnh trong mt hnh thi c bit, c nht cho c th . i sng tm linh ny khng phi l ci c th nh r bng gio l hoc d dng thut li bng li. N l trng thi tn ti, mt trng thi siu nghim ca thc ti th tc i vo v bin. N vt qua th gii th cht v to ra trong c th mt tri gic v trn vn, yn bnh v tin cy, mang li thc v mc ch cuc sng cho anh ta. im li chng 9 1. Hy m t chc nng tm l ca tng lun xa. 2. Hy gii thch lun xa khai m v lun xa bt c ngha th no, nh m t trong chng ny.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 10A

CHN ON LUN XA To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
HAY CHN ON TRUNG TM NNG LNG

Barbara Ann Brennan

C vi phng php nh gi tnh trng cc lun xa Khi bt u, bn cn thm d xem thc hnh no d nht v b ch nht cho bn. Phng php tt nht m ti tm ra cm nhn tnh trng cc lun xa l s dng con lc. Dng c ny gip nng cao tnh nhy cm ca hn i vi dng chy nng lng, v n tc ng nh mt my khuch . Nhng con lc tt nht m ti tm ra dng vo mc ch ny lm bng g si v hnh qu l, ng knh 1 in. di 11/2 in. Trng nng lng ca chng lan ta, d thm qua v cng hnh qu l. Con lc i xng xung quanh trc thng ng ca n, l iu quan trng i vi kiu o c ny (Cc con lc bng g si c th mua ti Metaphysical . Research Group, Archers Court, stonestile . Lane, Hastings, Sussex, Anh Quc). Nu bn pht trin c mt t nhy cm bn tay mnh hay cm nhn c bng xc gic th bn c th thc hnh cm nhn bng hai tay nng lng vo ra qua cc lun xa. Vic ny gip ta bit c nng lng chy t do hay tc nghn, yu hay mnh. Bn c th lm nh vy vi mt huyt chm cu bng cch t mt u ngn tay ln. Lm theo cch ny, thm ch bn c th c nhng p ng cm gic th cht no ngay trong thn th mnh, cung cp cho bn thng tin m bn cn bit . Cui cng, sau khi bn pht trin tri gic cao cp ca mnh ln trnh cao hn, c th bn c kh nng ch n gin nhn vo cc lun xa l bit c chng ang xoay nh th no (u hay khng u). mu sc ca chng ra sao ti v tc nghn. c ra sch v yu hay l trong tro, chi sng v mu sc kho khon). C th bn cng s nhn thy c mt cch chnh xc chng bin dng nh th n V cui cng c th bn cng nhn thy c chng trn tng vng ca ho quang. Nhng trc ht ta hy thc hnh s dng con lc Tp chn on cc lun xa bng con lc o c cc qun xa pha trc, bn hy bnh nhn nm nga o c cc lun xa pha sau, bnh nhn nm sp. o c tnh trng ca lun xa, bn gi con lc bng mt si dy i khong 6 in trn b mt lun xa, v hy trt khi tm tr mi thnh kin v tnh trng ca lun xa (iu ny l phn kh khn nht, i hi thc hnh nhiu). m bo cho con lc gn thn th ti a m khng chm vo da . Nng lng ca bn chy vo trng nng lng ca con lc tip sc cho n. Trng nng lng phi hp ca con lc v ca bn lc ny tng tc vi trng nng lng ca bnh nhn lm cho con lc chuyn ng (Xem To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

H 10-1). Chc l n s chuyn ng trong mt mu hnh trn bao quanh mt hnh trn tng tng pha trn mt da ca bnh nhn (C th n lc ti lc lui theo mt chuyn ng elip hoc theo ng thng. c th n chuyn ng tht thng. Kch thc v hng chuyn ng ca con lc cho ta thy mc v hng ca dng chy nng lng qua lun xa. BS John Pierrakos thy rng chuyn ng thun chiu kim ng h ca con lc biu th mt lun xa c khai m v tm l ng lc hc . iu c ngha l cc cm gic cng nh tri nghim tm l, do lun xa ny chi ph v tun chy qua lun xa ny, u rt cn bng vp hong ph trong cuc i ngi y. N con lc chuyn ng ngc chi kim ng h tc l lun xa b bt v tm l ng lc hc, ch r mt khu vc c vn trong din mo tm l tng ng ca n. iu c ngha l cc cm gic v cc tri nghim tm l chi phi bi dng chy qua lun va u khng cn bng do nng lng b tc nghn, v chc l ngi c nhng tri nghim tiu cc cng phi hp. Kch thc ca vng trn do con lc to nn c lin quan n sc kho ca lun xa v mc nng lng chy quan. N cng lin quan n mc nng lng ca thy cha v bnh nhn hm . N con lc v mt hnh trn ln th c nhiu nng lng chy quan. Nu hnh trn b th c t. iu quan trng cn nh k l k1ich thc lun xa khng phi l ng knh ca hnh trn do con lc v nn, m l do con lc ch ra. Kch thc vng trn ca con lc l hm s tng tc ca c ba trng nng lng (ca bnh nhn, ca thy cha v ca con lc) nh ni trn. Nu nng lng ca c ba th th tt c lun xa hin ra b hn. Nu nng lng cao th tt c lun xa hin ra to hn. Phi tp trng so snh cc kch thc tng i gia cc lun xa. Sc khe t c nh s cn bng cc lun xa to dng chy nng lng qua mi lun xa. Vy tt c lun xa phi c kch thc gn ging nhau m bo sc khe. C nhi thay i gia cc hnh thi c bn xoay thun chiu v ngc chiu kim ng h ch r cc trng thi tm l khc nhau. Hnh 10-2 l bng cc hnh th khc nhau do con lc v nn. Thot u nhn vo bng ny c v hi phc tp nhng thc ra n rt n gin. Mi chuyn ng do con lc v nn l mt bin thin gia cc cc ca mt lun xa khai m hon ton, xoay thun chi kim ng h, ng knh 6 in. Th.6 hoc ca mt lun xa b bt hon ton xoay ngc chiu kim ng h, ng knh 6in. Ng6. Him khi ti thy nhng ng knh ln hn 6 in, tr khi ngi s dng qu mc mt lun xa c th hoc ngi trng thi rt khai m sau mt tri nghim tm linh khi m phn ln lun xa u khai m. ti o c ti th 10 (thun chiu kim ng h vi ng knh 10 in). Trng hp ngoi l duy nht v suy gim gia Th6 v Ng6 l lun xa hon ton im ng (l) m con lc khng chuyn ng my ma Trong trng hp ny ( hoc l lun xa o ngc chiu xoay To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ca n, hoc l c th tng s dng qu mc hay bt phi l thuc v lm tc nghn chc nng tm l c th vn kt hp vi lun xa , mt lun xa ngng xoay hon ton v khng cn chuyn ha nng lng t trng nng lng v tr. y l trng thi m nu c tlp tc lu ng th chc chn phn nhiu s dn n bnh tt. do ch thn th khng hot ng kho khon c v mt kh nng s dng nng lng bn ng . (Xem Chng 15 v mi quan h gia bnh tt v cc lun xa). Bt c u a hnh elp no ca con lc cng biu th s thiu cn bng lch phi/lch tr ca dng chy nng lng trong thn th Ni bn tri hay hn phi l bn tri hay bn phi ca bnh nhn phi ca thn th hnh nhn. ngha l con lc u a sang tri (ThET) hoc sang phi (ThEP) ca thn th bnh nhn. iu ny cng cho bit rng mt bn khe hn bn kia. Pha ph (TH NGEP) i dn cho bn cht ch ng. hung hng. nam tnh hoc dng Pha tri (THET, NGET) i din cho bn cht th ng th ng, d tip thu, n tnh hoc m. Khi con: lc v mt hnh elip trch sang bn phi ca thn th bnh nhn, BS John Pierrakov nhn thy nhn cch c din mo nam gii pht trin hn l. n gi Con ngi nh vy chc s qu tch cc theo ngha anh ta thng vn hung hng vo nhng lc m tnh d tip thu li thch hp n. iu ny s xy ra i vi nhng hiu qu trc tip lin quan n khu vc hot ng tm l chi ph lun xa c th biu l chuyn ng hnh elip.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng CHNG 10B

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nh rng cc k hiu c v khi ta nhn thng vo pha trc ca thn th bnh nhn.

Ti lun xa no m hnh elip ca con lc u a hng sang tri (ThET, NgET) th ngi a phn l th ng trong nhng hon cnh c lin quan vi nhng hu qu dnh lu n cc din mo tm l c th lun xa ch phi. v d, nu trung tm ch gia hai xng vai (4B) ghi th ng (hnh elip hng sang tri), th ngi ny s khng th vi ti c ci mnh mun c. Anh ta s vn th

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng khi cn phi c hnh ng hung hng. Anh ta s ch sai tin hnh vic y, hoc ai em cho anh ta ci y. Anh ta cng s khng th ng ln bo v quyn li hoc mc ch ca mnh. Nhi khi anh ta ph ra mt s th ng ca mnh, song thc t anh ta s phi hung hng, thng l do mt vi hnh nh su sc v ngha ca hnh ng hung hng. Hnh nh v tnh hung hng xut pht trc tip t tri nghim tu th. chng hn, mt a tr c ng b rt hung hng, thng hay p o hoc lm nhc n mi ln n vi ti ci n mun c. i ny lm cho n tin rng vic vi ti ci mnh mun c nh vy khng phi l bin php tt thu c ci mun c. Tr em rt sng to, cho nn thng b chc phi tri nghim nhi bin php thu c ci n mun c hoc t nht cng thu ly ci g b cho ci n mun c. Bt c bin php no c hiu qu l tr s chp nhn, coi l cch ng x t nhin. Tr s tip tc ng x nh vy cho n khi no bin php km hiu lc trong i sng ca n. Tht ng tic, tp qun rt kh thay i, v vic chuyn sang i tm cc bin php mi i hi cng sc, bi v tnh hung hng thot u c coi l tiu cc. Bn di ton b s th ng thng c mt thnh phn hung hng rt th nghch ca nhn cch ch chc lm n tung cm gic m khng c g kim ch c v chim l ci n mun c. Nu iu ny c tin hnh lp i lp li trong mi trng cha bnh th ngi cui cng s c kh nng hp nht tnh hung hng lnh mnh ca anh ta vi phn cn li ca nhn cch mnh. Thao tc tn cng ny cn c tin hnh song song vi thao tc chuyn tnh th ng thnh tnh d tip htu lnh mnh . Chuyn ng hnh trn ca con lc bn trn lun xa cng mo m th bin dng tm l cng nghim trong. Phn tch phi / tri nghim trng nht c ch r bng chuyn ng i ti ca con lc ti mt gc 45 vi trc dc ca thn th (P3, T4 Hnh 10-2) . chuyn ng con lc cng ln th s nng lng cha trong bin dng ny cng nhiu. chng hn, kch thc P6 ca lun xa 4B ch r ngi s ly ci m h mun c mt cch n gin v hung hng, bt chp hon cnh lc . Quy lut chung tng t v o c mc nghim trng vn ng trong trng hp con lc u a lui ti thng ng (song song vi trc dc ca thn th () hoc nm ngang (thng gc vi trc dc ca thn th 9N). Din mo thng ng ch r rng c th ny ang lm trch hng nng lng ln xung theo phng thng ng, iu c ngha l anh ta ang trnh n tng tc c nhn . Chuyn ng nm ngang ca con lc ch r rng c th ny ang nn p v kt ng dng chy nng lng cng nh cm gic, nhm trnh n tng tc c nhn. Chng hn, s ghi 5 ca con lc ti lun xa 3A ch r rng ngi ny ang tp trung lin kt ring ca mnh theo phng thng ng, theo hng tm linh, v ANG TRNH N QUAN H C NHN VI NGI KHC. Anh ta xc nh mnh l ai trong v tr theo quan im ca nim tin tm linh v tch ra khi din mo ca con ngi c lin kt vi ngi khc. Tri li, s ghi N5 ca con lc ti cng lun xa va ri thng ch r rng ngi ang khng c lin kt vi bt k ai, mc tm linh cng nh mc con ngi. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

iu ny c th dn n s c lp c nhn. Chuyn ng c bit ny c th i vo trong mt lun xa v im lng (I) do t s dng v kt ng. Trng hp nh vy cn phi tin hnh thao tc tm l ng lc hc mnh m ln thn th . Khi mt c th tp trung tc ng tm l ln mt din mo c bit ca mnh do quyt nh lm vic y xut pht t trong ni tm hoc do b bt buc v mt hon cnh bn ngoi no , th lun xa hoc cc lun xa c th c lin quan chc s bi l ra mt chuyn ng hn lon hay khng i xng (ThE trc thay i, NgE trc thay i nh Hnh 10-2. Chuyn ng ny s lm cho con lc u a hn lon, thng biu hin bng mt chuyn ng elip phi hp vi mt thay i trc. Trc ht, chuyn ng ny c th lm cho ngi mi hc b ln ln; tuy nhin n con lc c gi bn trn lun xa trong thi gian lu, th c th quan st c thay i trc. M hnh vng trn ca con lc trng ta nh hai mc cui hnh 10-2. Bt c lc no quan st thy kiu chuyn ng ny, ngi thy thuc cng bit c nhi iu tip din bnh nhn. l lc phi tc ng su sc ln cc vn lin quan, nhng cng lc li phi cho bnh nhn c thi gian v khng gian ring t mnh tin hnh kim tra/ ci bin bn thn. N c th ngh cng vic c mt s ngy vo thi gian ny v khng b chuyn lm n quy ri, th ngi y c kh nng tn dng thi k thay i ln ny ca bn thn. Ti thng thy hin tng nhng ngi ang tri qua vic ci bin bn thn su sc tin hnh ti c s cha tr tch cc hng tun. Khi s dng con lc thnh tho hn, thy thuc s bt quan st thy thm nhiu c tnh trong cc s o. Tc u a (con lc chuyn ng nhanh ra sao) ch r s nng lng chuyn ho qua lun xa . Khi thc hnh, thy thuc cng c th nm bt c cc c tnh nh kht khao, cng thng, h hi, chn nn, u bun, su kh, yn bnh v sng sa. Mt u a nhanh c th l nhanh v kht khao, biu th s lm vic qu sc, cng thng v thc bch trong khu vc. Nh vy l do pht trin c thm nhiu cm gic nhy bn i vi c tnh ca nng lng chy qua lun xa, thy thuc c th bit c nhiu hn v tnh trng bnh nhn. Thy thuc c th ni lun xa n nh nh th no, n nh nh v khong bao lu, n c thay i lui ti gia hai trng thi khng v thm na . Mt lun xa c th khai m trong 20% hoc 80% thi gian. iu , ngi thy thuc c rn luyn v cm gic c th nm bt c D nhin, mun c nh vy phi thc hnh km theo xc minh. Cc lun xa tri qua nhng giai on khc nhau khi thay i t b bt thnh khai m qua thao tc tch cc trong i tr. Qu trnh thay h thng nim tin ca con ngi li chi phi ln na chuyn ng ca lun xa Mt lun xa lin tc b bt ti mt ng knh ln (Ng6) qua mt thi gian s c nhng ln gim ng knh, xoay vng li ri tng ng knh theo hng hi ha cho n khi tr thnh Th6. Hoc, hay gp hn, mt lun xa Ng6, v d lun xa tim hay lun xa m ri thi dng trong vng chng dm pht c th khc nc n, c th xoay vng li thnh Th6. Kiu thay i ny s To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khng gi c lu bi v khi ngi tip tc thao tc mt thi gian di th lun xa c khuynh hng c b ng lu hn l mi ln n khai m. iu ny nng cao tng thi gian phn trm ca hot ng hi ha, v ngi t cm thy vui v trong nhng khong thi gian di hn. Lu ngy, lun xa s n nh v t th khai m v s him khi b bt. By gi c th thng tin ln thao tc trn lun xa bn cnh ang hot ng km hi ha quy ry hnh phc thng ngy ca mnh. Ti thy rng khi mt lun xa b bt mn tnh nay c khai m trong bui cha th mt lun xa khc ngy thng vn khai m bng nhin bt li b tr. Tnh cch con ngi khng th chu c trng thi b ng mi m khng c mt vi mc bo v tng tng no vo lc mi bt u. Nghin cu mt trng hp ti cha tr tch cc. By gi chng ta hy xem xt cc dung mo lun xa c o c thc s trong trong mt trng hp. l mt ph n ti Trung tm Phoenicia Pathwork Phoenicia, New York , hai ln cch xa nhau c ti cha tr hng tun, bao gm thao tc rt mnh. Ln u vo nm 1979, ln th hai vo nm 1981. Ln sau ch n cng vi ngi chng mi, v c hai c thao tc rt mnh theo cp. Cc s o ca lun xa c ly trc khi thao tc v sau khi hon tt tun cha tr. Mi s o u c ly khi bnh nhn trng thi rt thanh thn, v trc mt thi gian cng thanh thn nh vy cho ti ngy o. S liu c trnh by trn Hnh 10-3. hiu c cc s o ny, bn cn s dng Hnh 7-3, Hnh 9-1 v Hnh 10-2 trong chng ny v ch gii ca tng lun xa . Nh bn c th thy qua cc s o, cc trung tm hot ng hi ha nht l trung tm l tr, ri n trung tm cm gic, km nht l trung tm ch. iu c ngha l ch ta c tr tu tt, c bit trong cc khi nim v thc ti (6A) v trong s hp nht nhn cch v tm linh (7) Hnh 10-3

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trung tm ch tha hnh tm thn (6B) c phn tch phi/tri trong phn ln thi gian iu ny c ngha l ch c khuynh hng tr nn hung hng ng vo thi im m nu ch tr nn d tip thu th s thch hp hn trc cc tnh hung lin quan n vic thc hin tng bc nhng ca ch. Ch s quyt nh lm g v s tip tc lm g tng bc, m chng cn bit ng lc bt u hay cha. Khi ch ti cha tr ln u, trung tm ny rt hung hng. t cha th nht kt thc, trung tm ny du xung, khng cn hung hng v phn no im ng. Dng hnh im ng ny khng duy tr c hoc khng chuyn c sang trng thi hi ha nh vn thng c trc . Hai nm sau, khi ch tr li, trung tm li hung hng; v tnh hnh ny khng thay i trong sut t cha tr th hai. Vo thi gian c lun xa ln cui, ch vn hung hng qu mc khi thc hin cc . y l trng hp duy nht khng c thay i g trong cc lun xa. Mi lun xa ngi khc th n cui t cha th nh l cn bng. Cc trung tm ch khc ca ch cng cho thy c vn , vi mt trung tm khng hot ng thi in ny hay thi im khc trong sut nhiu tun. Khi ch ti vo nm 1979, cc lun xa 5B, 3B v 2 B u khng hot ng chnh xc. iu c ngha l ch hung hng mt cch tiu cc trong gii hn ca kiu hnh (lun xa 3B) , v lm nht sc mnh tnh dc ca mnh. Ch lm nht sc mnh tnh dc ca ch bng cch tch dng chy nng lng lun xa 2B thnh bn phn (con lc cho To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thy 4 vng trn r rt v ring r) v s dng dng chy nng lng theo nhng cung cch tiu cc, nh mu thun vi chng c chng hn. Sau t cha th nht, tin b duy nht trong hot ng ch ca ch nm trong khu vc kiu hnh by gi gim bt v tr thnh hot ng tch cc trong khu vc ngh nghip (5B). N vn cn c mt thnh phn qu nhanh nhu lc thay cho kiu hnh b p vo cm gic ht hng trong khu vc . Khi ch tr li cha t th nh sau hai nm, ch vn cn mang theo mnh nhng vn tng t v ch. Trong thi gian iu tr t th nh ny, cc vn c gii quyt v tt c cc trung tm ch bt hot ng bnh thng. Cc trung tm cm gic cho thy mt s kh khn, nhng khng nhiu nh cc trung tm ch. Trung tm tim (4A) vn khai m sut c hai nm (ch ny tt bng khi yu thng). Trung tm hng (5A) cho thy c ri lon km theo hn ch dinh dng v khng khng ph nhn cc nhu cu. Tnh hnh ny du i khi kt thc t iu tr th nht, v hai nm sau khi ch tr li th c gii quyt, phn ln qua vic xy dng mi quan h rt t t vi ngi n ng m ch yu. Mt khc, trung tm m ri thi dng (3A) , lin quan n con ngi thc s ca ta trong v tr, b bt khi ch n ln u . Trong t cha th nht, lun xa ny khai m, nhng sau , sang nm th hai th li b bt. Cui t cha th hai, lun xa ny li khai m v chuyn ha nhiu nng lng hn. Bn c th thy rng trung tm sc mnh tnh dc ca ch tr nn sng sa khi mi quan h ca ch vi bn tnh n nh v c xc nh r rng qua thao tc cha tr theo cp. Trong t iu tr tin, ch khai m cc trung tm cm gic ca mnh v bt thy an ton trong th gii cm gic ca v tr. Trong t iu tr th hai, khi thao tc nhiu ln cc trung tm cm gic vn khng b bt nhi nh cc trung tm ch, ch c th ng vi s lm dng ch ca mnh v lm cho n cn bng li. Nh bn thy trn cc s o, phn nhiu cc lun xa cho thy nhng ng knh ln, ngha l ngi c h thng nng lng ny rt c nng lc. Tht th v ghi nhn rng cc trung tm nh , con mt th ba v tim u vn khai m trong thi gian hai nm lin. iu ny c ngha l ch lin kt cht ch vi th gi tm linh, vi thc ti nhnthc v c kh nng yu thng. y, bc tranh ton b nhn cch ch. Chc nng sng sut ch yu ca ch l l tr v l ci m ch b p cho cng nh bo v chng li cc cm gic d tn thng bng ch qu hung hng. Nh ti ni trn, vo cui t iu tr th hai, ton b cc trung tm, ngoi tr trung tm tha hnh ch, hot ng tt. Chng no m chng gi c nh th th ch cn c cn bng v l tr, ch, v cc chc nng cm xc , s dn ti mt cuc sng hnh phc v cn bng hn . im li Chng 10 1. S o Th6 ca con lc c ngha g i vi tin din mo ca lun xa 4? 2. S o Ng5 ca con lc c ngha g i vi hu din mo ca lun xa 3? 3. S o 6 ca con lc c ngha g i vi tin din mo ca lun xa 2? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

4. S Ng4 ca con lc c ngha g i vi lun xa 5 pha trc v th cht cng nh v tm l. 5. S o N5 ca con lc c ngha g vi hu din mo ca lun xa 2? lm ng no . 6. Nu bn thao tc vi ai khai m cc trung tm tim v sinh dc v bn thnh cng, ti sao c th h bt lun xa m ri thi dng li? Nh vy c tt khng?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 11 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

QUAN ST HO QUANG TRONG CC BUI CHA BNH Ho quang thc s l "vt thiu " gia mt bn l y sinh hc v th cht, bn kia l tm l liu php. N l "v tr khu tr ca mi xc cm, ngh, k c v m hnh ng x m chng ta khng ngt lun bn. Chng khng h b treo l lng mt ni no trong tr tng tng ca ta, nhng li khu tr trong thi gian v khng gian. ngh v xc cm chuyn ng gia mi ngi trong thi gian v khng gian trng nng lng con ngi, v vic hc hi v iu l phng sch to cho mnh im ta trong hot ng ny. Ta hy nhn s dng chy nng lng lng ca ho quang trong khi mi ngi chuyn dch qua i sng thng ngy v sau trong cc bui cha bnh. Ta s tp trung vo cc hnh thi chuyn ng c mu sc ca bn vng bn di ca ho quang v quay tr li cuc lun bn v lun xa trong mt chng sau. Cm nhn mu sc trong trng ho quang : Khi mt ngi bt u nghin cu ho quang th ngha ca mu sc c th khng c hiu mt cch trc tip. V sau, vi thc , ngha tng qut ca mu sc s tr nn r rt. Khi ngi thy thuc thc hnh c thm nhy cm qua vn dng nng khiu ca mnh, ngi cng s nghin cu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ngha ca mu sc m mnh thy c (Mu sc s c lun bn chi tit trong chng 23).

Barbara Ann Brennan

Mt trong nhng "bng n" trng nng lng con ngi sm nht m ti quan st c vn l mt trong nhng bng n rc r nht . Nm 1972, trong mt cuc hi tho tp trung v nng lng sinh hc ca ting go tht ch yu, ti quan st Linda sng ngi ln nh cy thng Nen trong khi ch go khc trc ci cht v ung th ca cha ch. Nhiu chm nh sng chi chang mu , vng, da cam v mt t mu xanh tun ra nh sui t u ch. Ti chp mt, nhng hin tng khng mt. Ti nheo mt; ti chuyn dch xung quanh cn phng; ti tm kim d nh. Hin tng y vn cn. Ti nhn thy ci g . Ti khng th tip tc ph nhn nhiu tri nghim ca mnh quan st thy nhng mu sc r rt xung quanh u mi ng. Ti bt u theo di hin tng ny ro rit hn. Khi dn d thnh tho hn trong quan st ho quang, ti bt u tm cch lin h vi nhng pht hin ca mnh vi trng thi ring ca tng ngi, Ti thy ngi ta pht ra cc tia sng chi li khi h t duy hay hnh ng. Khi h thanh thn th trng ho quang tr li trng thi n nh "bnh thng ". Nhn chung, ti thy ho quang "bnh thng " hay yn lng " trong ta nh hnh 7-1. N c mt vng rung ng mu ta ng xanh thm hoc sng cch mt da khong in hoc ln hn, khong 1/2 in. N rung ng lin tc theo nhp khong 15 ln/pht, thng to nn mt chuyn ng dng sng i xung bao quanh bi mt lp m xanh nht ng xm, gn th th mu sng hn, xa thn th th mu nht dn. Mu xanh thng chuyn sang mu vng xung quanh u khong cch chng 3-4 in. Thng c nhiu di nh sng hnh c ui nheo mu xanh nht i ra t cc u ngn tay, ngn chn v nh u. Ti pht hin rng phn ng chng ta, sau t pht thc hnh v c ch dn tt, u c kh nng nhn thy nhng di hnh c ui theo nh vy t u ngn tay i ra. Mc d phn ln thi gian nhng di ny c mu xanh, cng c khi mu sc ca chng chuyn thnh hay ta hoc c mu g . Cc bi tp quan st ho quang ngi khc. Bn tin hnh cc bi tp trong chng 7 quan st ho quang u ngn tay mnh. By gi ta hy nhn vo ho quang ngi khc. Bn li dng cn phng c lm ti bt nh sng cui bui chiu, khng thm hn. Bn vn c th d dng nhn thy mt tng ngi. Hy bo bn mnh ng trc mt bc tng nhn mu trng hoc tm bnh phong. m bo khng c ngun sng no lm cho bn nhn vo . Bn hy cho mt th gin. nhn thy ho quang, bn s dng sc nhn trong ti ca mnh khi i bch b ban m, v bn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhn ra rng mnh c th thy mi vt r hn nu khng nhn thng vo chng. Nn s dng cc vt th hnh que hn cc vt th hnh nn trong mt bn. Cu to hnh que cm nhn cc mc nh sng thp nhy bn hn cu to hnh nn c s dng lc ban ngy v cho cc mu sng. Hy nhn vo khong khng gn chm u hoc vo vng c-vai ca bn mnh. ng cho hai mt t li mt im, c th nhn vo c mt vng ch khng phi vo mt vch nh. Khi bn kh a mt vo khong khng pha sau u 4-6 in th hy cho nh sng i vo mt. Hy to ra cm gic ang cho php ci g i vo mt mnh, hn l mt mnh c vi bn ngoi nhn bng c ci g , nh i mt vn lm khi ta c nhn cho ra mt vt. Bn hy dnh cho mnh nhiu thi gian. Hy nhn nhiu ngi bng cch , c bit nhng ngi cng nhn thy ho quang bn c th i ng vi nhng g mnh nhn th. Bn c th ngh l mnh thy ci g . Nhng bn va ngh th, n bin mt trc khi bn ch kp ku ln: "N y! ". Nu bn ri mt nhn vo mt m trng trn tng th cm chc l bn s khng thy nh va ri. l hiu ng d nh, trong mt bn thng gi mt hnh nh do tc ng ca mu b sung hoc cng tng phn sng. Hin tng ho quang xy ra rt nhanh v khng lu li. N rung ng. Bn c th nhn thy n chy xung tay hay le ra mt mu sc ln trn v ra khi trng. Bn c th nhn thy mt m m xung quanh thn th khng c v g l th c. ng tht vng: y ch mi bt u. Bn hy nht ly mt cp knh nhn ho quang ti ca hng sch ton ca a phng v hy theo nhng iu ch dn tm thy trong , gip bn pht trin kh nng nhn v nng cao dn tinh nhy ca mt. Knh mu xnh cobalt l tt nht nhng kh kim. Phn ln knh nhn ho quang u mu ta thm v s dng tt. ng tp nhn qu lu; mt lc sau bn s cm thy rt mt. Ti thy mt nhm ngi rt hng khi khi nhn thy c ci g ; n khi h tip tc th li m ra ng vc v h thng nng lng ca ngi no cng mt mi. Sm mun ri bn cng s gp nhng cn phng cht nch ngi trm lng, mt mi. Do vy, hng ngy bn tp t th V bn hy da vo nhng minh ha v m t km theo kim tra li ci m bn nhn thy. ngi c mt cm ngh mnh m th ho quang yn lng ca anh ta t nhin trn ngp mt mu sc khc v c hnh thi khc tng quan vi trng thi cm xc lc by gi. Sau cm ngh du i, ho quang tr li vi din mo thng ng Thi gian ho quang trng thi thay i di hay ngn khc nhau tng c th v ty thuc vo mt s yu t. Nu c th khng lm cho cm ngh du xung th n tn ti trong ho quang (thng l nht bt) cho n khi anh ta lm c iu ny. Nu c th cho mt phn cm ngh du i th phn s c lm du. Mu sc v hnh thi c th la ln giy lt v chuyn ch ra khi trng ho quang, hoc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ch n gin nht i sau vi ba pht, thm ch vi ba tun.

Barbara Ann Brennan

Mu sc v hnh thi nhm ch c th r mu ln hoc b che lp bi cc mu sc v hnh thi khc mt hiu ng lp. C mt s hnh thi m ti s lun bn sau - tn ti trong ho quang my nm rng. Mi ngh, cm gic v tri nghim ca c th u nh hng n v thay i ho quang ca anh ta. Mt s tc ng tn ti mi mi. Hnh 11 (trang 55) cho thy ho quang ca mt ngi n ng. Khi anh ht (Hnh 11 1B), ho quang ca anh ta lan rng v sng ln. Nhng le sng chi ngi nh tia chp v nhng tia sng rc r mu tm xanh pht ra sau ng tc th vo, trc khi n bt u mt ng nt mi. Khi thnh gi chm ch hn th ho quang chung lan rng. Nhng cu vng ln nh sng t ca s vn ti thnh gi v hai ho quang lin kt li. Cc hnh thi qua li ca ho quang bt u c xy dng khi xc cm tun chy gia ngh s v thnh gi. Nhng hnh thi nng lng ch ny lin quan v cu trc v mu sc vi ngh cng nh cm xc qua li ca nhm v ting nhc c to nn. Khi bi ht kt thc, nhng hnh thi ny b phn cch v v ra v ting v tay tn thng tc ng nh tm khn lau xa sch trng ho quang, chun b cho sng to mi. C ngi biu din ln thnh gi u c tip xc nh hp thu nng lng do ting nhc to ra . Mt phn ca nng lng ny s c tip thu xua tan cc tc nghn cha ng trong thn th; phn khc s c dng cho sng to sp ti. Khi mt ngi thuyt trnh v vn mnh a thch, ho quang ca anh ta lan rng v tr thnh vng ng vi nhng tia mu bc nh vng hoc mu xanh rc r, nh c trnh by hnh 11- C. Hin tng din gi - thnh gi Tng t li din ra, ln ny cc nng lng m thm r nt ln, xut hin vi mu vng rc r. Sau khi thuyt trnh, ho quang ca din gi vn gi trng thi lan rng nh c trong t lu, v anh cn phn chn do cng vic. C mt s trao i qua li ca nng lng thc. Vi thnh gi lc ny rung ng cao hn mc rung ng ca anh. Hnh 11 1D cho thy ho quang ca mt ngi n ng ang say sa ni v gio dc. Nhng ngi nghe chc s nm bt c mt t mu ht d ng ta ca ngi ni. iu ny xy ra do mt qu trnh tng cc rung ng bn thn ln ti mc rung ng ca anh ta thng qua cm ng ha ba. Yu thng bng sng mt mu hng mt m, nc r trong ho quang, i khi cn c thm c mu ng vng. Cm xc tm linh c mt dy mu: mu xanh cho ngi ni tht, mu ta cho tm linh v mu vng nh bc cho s thanh khit. i khi ngi ta bc x ra cc mu tng t nh nhng mu o qun m h thch mc. Hnh 11 - 1E cho thy mt ch sau khi d mt lp nng lng hc nng ct mt lp th dc tp trung vo vic lm ni bt cm gic gip hiu c tm l ng lc hc ca bn thn). Mu lc m chi thng hay mc ny kt hp vi sc khe th cht v cha ti . Trong mt v d khc, Hnh 11 - 1F cho thy mt ngi n ng thng bc x ra mu hoa c tng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng vi mu ca nhng o s mi m anh ta a thch. Mu ny hin ra tng quan vi nhng cm ngh c tnh v du dng ni anh. Hnh 11 -1G cho thy mt ch ang thin nh tng cng nng lng trong trng ho quang c biu hin bng nhiu mu, mt s mu chy thnh dng nh xung trn ch trong mt chuyn ng th lng. Trung tm tm thn nm gia hai xng b vai ca ch hin ra mt phn. Khi mt ph n c bu, trng ho quang lan rng v tr nn sng hn. Hnh 1 1- 1H cho thy mt ch mang thai con gi su thng. B m tng lai ny c nhng qu cu nh mu xanh, ta, vng v lc ln trn xung hai bn vai . y ch l mt s v d v cung cch m trng nng lng con ngi gn b v lin kt mt cch c hu vi mi ci m ta thy xy ra mc d n thun th cht v tm l. Gin d v cc xc cm tiu cc khc Mu lun kt hp vi gin d. Tuy nhin, mt hm cu con trai 11 tui phi phi, y ngh lc ca ti, dt do nim vui ang chi a; ti nhn thy ho quang ca chu nh hnh 11-2A (trang 58), vi nhng hnh c ui nheo mu ti v da cam ta ra t u chu. c tnh ca mu l n biu th s gin d. Mu da cam ng ti khng phi l tc gin, n lin quan n sinh lc ang rung ng. Phn ng bng n ca mt ch trong hi tho v ting go tht ch yu c m t trong Hnh 11-2B. Ch ny c nhiu cm xc xy ra cng lc, iu ny gii thch s hin din ca nhiu mu n th. Chng c cng cao, hin ra chi li trong ho quang v c cc tia sng mnh t thn th pht ra thnh nhng vch thng. Mt vi ngi tc gin c mu thm. Lc cn gin bc l, n vt ra khi ngi thnh nhng le sng ta nh tia chp hoc nhng chm sng le hnh trn chuyn dch ra xa ngi nh Hnh 112C. Ti nhn thy dng ho quang ny trong nhiu nhm v ti nhiu bui cha. Ngc li, Hnh 11 2D cho thy v d v mt ngi khng lm du c cn gin v ni au. Trong khi m d hin ra t vng hng, n chuyn dch dn ra pha ngoi. Mt lt sau, ngi hng dn nhm cha a ra li ch trch ch ta, iu m ti cho l c hi. Vo lc , m nhanh chng chuyn dch tr li vo thn th ch v i vo vng tim. Khi n chm vo tim ch, ch bt u ku khc. Ting ku khc ny khng thuc kiu thanh thn cho nh bt. N l kiu "kh ci thn ti" l nn nhn nhiu hn. Ti gii thch s kin ny l ch ta t m vo tim bng cn gin ca chnh mnh. Mt khc, lo s c biu hin mu xm hi trng c nhiu gai trong ho quang, nhn vo rt kh chu v c mi tm lm. Ghen t hin ra c mu lc thm, xn v by nhy, nh trong cu tc ng ti xanh i v ghen t ". Bun ru c mu xm thm v nng n nh trong cc bc tranh bim ha c v nhng m my en To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
trn u.

Barbara Ann Brennan

Tht vng v cu knh chc s c nhng tng mu thm ( mt ta tai v gin d) nhng phn ln hin ra r nt do nhng rung ng khng u ca chng ngc chiu vi trng nng lng ca ngi khc, to nn nhng cm gic rt kh chi. Thng bn b ca ngi phn ng li ng ny bng cch th gi ra mt biu l trc tip cm gic tiu cc lm cho h d chu hn khi ng x. Chng hn, mt ngi s ni: "Cu c gin khng?". Ngi kia s tht ra mt cch gin d: Khng! ". Th l mt phn ca cuc ng gy bc mnh du bt. Tc ng ca thuc men i vi ho quang Cc loi thuc nh LSD, marijuana cocaine v ru c hi cho nhng mu sc chi li, khe khon ca ho quang v to ra cc "cht nhy etheric"; tc ng ca chng cng ging bnh tt. Hnh 11-2E cho thy hu qu ca vic ht cocaine i vi ho quang ca mt ngi. Mi ln anh ta ht cocaine vo ti th by th trong bui cha vo chiu th ba anh ta thng c nhiu cht nhy etheric nhp nhp mu xm pha bn phi ca mt v u, trong khi pha bn tri vn tng i sng sa. Ti hi anh c s dng l mi bn n nhiu hn l mi bn kia khng, th anh ta bo khng. Ti lin tip ng - Ti c th ni ng nhng lc anh ta lm nh th - v bc minh ha sinh ng chng th l mi etheric" ca anh gip anh b c thi quen ni trn. Hnh 11-2F cho thy ho quang ca mt ngi n ng s dng nhiu m LSD v ung nhiu ru. Ho quang c mu nu hi lc xn. Vt mu lc bn chuyn dch chm xung pha di v khng du bt, c tung quan vi cc cm gic gin d, ghen t v au n ln ln, khng phn bit, c che Gi nh anh ta tch c cc cm gic ra, hiu c c s ca chng, bc l chng ra v lm chng du i th ti chc chn rng vt y c nhng tng ca cc mu tng ng - , lc v xm - tch ra thnh r hn, sng hn, v sau n chuyn dch ra bn ngoi. Tuy nhin, do nhiu ch nhim bn mu ti ca trng ho quang, anh ta phi tin hnh ty ra mnh m loi b cht nhy etheric ca mnh trc khi c th nng mc nng lng ln cao gn lc v kch thch cm gic. Trng lng biu kin trong ho quang 1 1 -2G cho thy mt ngi n ng cng nm ham m cc loi ma ty nh LSD .v Marajuana, vi hu qu l ho quang c mu lc xn. Vt thi ca nhng ci hin ra 1 trn bn phi ca thn th. N hin ra vi mt sc nng c biu l bi v anh ta gi cho u chch theo mt gc ng nh cn bng cho hnh dng. Hnh dng ny lun gi t th tng l, tun n sau tun kia ti ch cho, anh cng thy c. iu bng cch dng gng soi). Nhm loi b hnh thi ny, ngoi nhng iu c ph anh cn phi thi dng ma ty v lm sch trng ho quang. Thm vo thao tc tin hnh trn thn th anh, ti cn khuyn anh n king. V sau, anh c th nng cao sc mnh trng nng lng ca mnh v c th chc thng vt thi tch t xua tan n. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hnh 11-2h cho thy mt trng hp th v v biu l trng lng "biu kin" kt hp vi cht nhy bm chc. y l mt ph n trc y vn thuc !oi "rt ngoan ", th m cui cng tr nn bt tr. Ch khng cn t t hay ni khng trong cc bui cha, gh trong phng, thm ch xo ln gh vi v x ra tng mnh. C xong bui cha ra l ch thy mnh c gii phng. Nhng tun sau thu mnh su lng v vo phng lm vic ca ti vi cn nhc u kinh khng. Ch thn trng, hai tay m . Lc ti quan st thy mt "cc " to cht nhy ni trn chm u ca ch. R rng cht nhy ny c gii phng ra trong bui cha va qua v tch t . (Hin tng gii phng cht c do thao tc nng lng sinh hc c nhiu ngi bit n. Dng chy nng lng mnh m gii phng cc cht c b gi li trong thn th. Nhiu ngi pht "m" sau thao tc su. Bnh ny c gi l Cm Flukey ") Ch khng cn bt tr nh trc, nhng li c biu hin chng thng dm, thch hnh h thn xc mnh. Ti gi bt mt t cha bng ng tc th dc. Ti yu cu ch ci ngi v pha trc trong mt kiu chuyn ng gp na thn trn. Khi ch lm nh th qu cu cht nhy bt mnh v pha trc, vt xa ra pha trc ngi ch khong 21/ fut. Ch bt u ngi v pha trc y nh th do mt trng lng ln (Hnh 11-2H). Ch thng ngi ln v cc nhy tt tr li pha u ch nh b ko bng dy chun. Ch hu nh gp hn ngi xung. Chi rt s phi tip tc ng tc y, v vy chng ti phi lm nhiu thao tc trn ngi ch nhm tp trung vo vic cm nhn ca ch i vi hai chi di, ng vng trn hai chn v cm thy mnh lin kt vi t vn truyn sc mnh cho ch. Qu trnh ny gi l tip t . Vo cui t cha, cc nhy c phn b thnh mt lp mng bn trn thn th. Ch ht nhc u. Phi mt vi tun l thao tc gii thot cho ch khi ton b lp nhy. Bi tp tri nghim trng lng biu kin ca trng nng lng Mt bi tp thng c tin hnh ti cc lp Aikido s gip bn tri nghim v tc ng ca trng lng trong ho quang. Hy cho hai ngi ng hai bn bn. C hai c tm ly bn bng cch nm cnh tay bn phn trn v phn di. Khi h tm bn bng tt c cc ng tc y, hy bo m rng h tin hnh vic theo li nhc bng ngi bn ln, thay v trc ht hn y bn sang mt bn - l t th c th lm gy chn bn. u tin, bn hy lm iu thc hnh xem bn thy nng ra sao. Hy cm nhn l hai ngi tm c bn d/kh nh th no. Ri bn dnh mt t thi gian hng trng nng lng ca mnh ln pha trn. Hy ngh i ln "; hy tp trung vo trn nh. Khi bn tp trung tt vo mt v tr m bn gi vng c , hy yu cu hai ngi th tm ly bn xem. C d dng hn khng? By gi, bn li dnh thi gian tp trung cho vic tng cng lin kt vi t. Hy cho r mc t To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngn tay, t bn chn i xung t v n su vo lng t. Hy tp trung vo mi lin kt nng lng cht ch v mnh m vi t m bn c. Khi bn tp trung tht tt ri, hy yu cu hai ngi tm bn ln na xem. Bn nng hn v kh chng ? C th lm. Cc hnh thi "t tng phn ly trong ho quang. Trong thi gian my nm ti thc hnh Nng lng sinh hc, ti quan st thy mt hin tng m ti quy cho l cc khng gian vn ng ca thc ti. Ti cho rng nhng KhngGian ny tng t nh nhng khng gian m t trong nghin cu v a hnh m c sn mt b hay mt "lnh vc" cha ng mt tp hp nhng c tnh v sau s xc nh cc tnh ton hc kh d bn trong lnh vc . Theo thut ng tm l ng lc hc. Ti y hin hu nhng khng gian ca thc ti hoc cc "cc h thng nim tin-" Cha ng cc hnh thi t tng kt hp vi nhng quan nim v nhng nhn thc sai v thc ti. Mi hnh thi t tng cha ng nhng nh ngha ring ca n vi thc t chng hn nh cho rng ai cng c c; yu thng l mm yu; sng trong quyn hnh th an ton v c sc mnh. Theo nhn xt ca l khi mi chuyn dch qua tri nghim hng ngy, cng chuyn dch qua nhng "khng gian khc nhau hoc nhng mc thc ti c xc nh bi nhng nhm hnh thi t tng . Th gii c tri nghim khu nhau trong mi nhm hay mii khng gian ca thc ti. Nhng hnh thi t tng ny l nhng thc ti y sinh lc, quan st c bc x ra nhng mu sc c cng khc nha Cng ca chng v r ca hnh thi l kt qu nng lng hay tm quan trng m con mang li cho chng. Cc hnh thi t tng c chnh cc ch nhn ca chng to ra , xy dng v gn gi qua nhng t tng quen thuc. T tng cng xc nh v cng trong sng bao nhiu th hnh thi cng c nh by nhiu. Bn cht v sc mnh ca xc cm kt hp vi t tng mang li mu sc, cng v cng sut cho hnh thi. C th nhng t tng ny c thc hay khng c thc . Chng hn, mt hnh thi t tng c th c xy dng t mt ngh lo s thng xuyn nh "Anh y sp b ri ta ". Ngi to ra hnh thi t tng y s hnh ng nh th iu sp xy ra: Trng nng lng ca hnh thi t tng s nh hng n trng nng lng ca ngi y theo mt chiu hng tiu cc no . C th n s tc ng x y ngi y. N cng c thm sc mnh bng cch cho nng lng vo bn trong n mt cch hu thc hay v thc, th n s cng c tc ng hn trong vic to ra kt qu ng s. Thng nhng hnh thi t tng ny t nhin thnh mt thnh phn ca c tnh n ni c th thm ch khng nhn bit c chng. Chng bt u hnh thnh tui th v da trn lp lun ca a tr, ri hp nht vi c tnh. Chng ta nh hnh l ph ca con ngi mang ni tm ca chnh mnh m khng hay bit tc ng ln lao ca n. Nhng hnh thi t tng kt khi, hay nhng h thng nim tin thu ht nhiu "tc ng trong thc ti bn ngoi ca con ngi . Do ch nhng hnh thi ny khng uc vi su vo tim thc m li nm ra ca thc, ta c th To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khi phc c chng bng cc phng php nh: thao tc nng lng nng ct trn ng cc tr chi kt hp t v thin nh. Khi cc hnh thi c mang ti trung tm thc bng cch hiu l cc cm gic kt hp vi chng v bng cch gii thot cc cm gic th by gi chng c kh nng thay i. Qu trnh ny cho php ta nhn c r hn nhng mc nhn v thc ti cu thnh cc hnh thi. Khi nhng mc nhn khng c hiu lc (nh rng chng da vo l gch tui th) c khm ph, nhn thy v gii ta th chng c th c thy bng mt cch nhn thc ti chn chn hn, r rng hn. s ln lt dn dn sng to nhng tri nghim tch cc v cuc i . Bn trong mt vi nhn cch, cc hnh thi ny lin kt vi nhau, v thc con ngi him khi nhn hon ton vo mt khng gian m li khng nhn thy s ng nhng ngI khc, v l , con ngi gi c trnh cao v hp nht trong cuc sng hng ngy. Mt khc, mt kiu nhn cch khc c th chy t khng gian ny ca thc ti sang mt khng gian khc mt cch nhanh nhu, nhng li khng th mi lin kt gia chng. Anh ta khng th c kh nng hp nht hoc thu hiu dng chy ng lc hc ny, v ta sng trong ri lon, nht l khi mt dng chy c bit c chu k mn tnh din ra bn trong. Sau anh ta c th b cun vo trong mt dng chy lin tc t ng t mt ngh sang mt ngh tip sau, trong khi vn mc kt mt cch tuyt vng v khng c kh nng gii phng bn thn ra khi chu k mn tnh ny cho n khi ton b s vt bc l ra. By gi anh ta c th chuyn dich sang mt tnh trng khc ca thc ti ch v tc ng theo chu k ca hnh thi t tng lm cn ton b nng lng c th c. Anh ta s khng chuyn dich ra khi m hnh c chu k nh th no v v vy chc s khng th gii thot bn thn ra khi chu k vo thi gian tip theo khi n b tc ng. Nhng trng thi ny ca thc ti c th sng khoi, nh trng thi ngi ang ngh l mnh s hon tt cc i s v tr thnh tr danh hoc giu c, nhng anh ta li khng thy khi lng khng khip cng vic thc t pha trc, trc khi c th t ti mt mc tiu nh th. Hoc c th c mt tc ng ngc li, trong con ngi thy bn thn mnh vo mt trng thi xu hn nhiu so vi thc t. Trong c hai trng thi, anh ta khng nm c s bn thn hay v hon cnh sng ca mnh. Trong c hai trng thi, chc l anh ta ch thy mt phn ca bn thn v cng iu n ln. C th anh ta c tim lc sng to mi i s m mnh mng tng ra cho bn thn trong trng thi th nht, nhng cn phi lm vic v cn phi c thi gian.. Mt khc, trong trng thi th hai, tiu cc, anh ta thy nhng phn ca bn thn cn phi thay nhng li qun rng c th thay i c. William Butler, trong cun sch ca mnh nhan Cch c ho quang, nhn xt rng cc hnh thi t tng c bit vn lu li trong trng nng lng cho n khi b tc ng bi lung nng lng bn trong hoc nng lng bn ngoi i vo. Sau nhng hnh thi ny chuyn dch qua ho quang di dng chui ni tip mn tnh nhng khng c gii ta. Chng ch n gin t bc l ra To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

v tr nn im lm cho n khi ly c nng lng chuyn dch tip. Cc hnh thi t tng ly c nng lng qua nhng ngh na tnh quen thuc v nhng cm gic c lin quan n c th. Chng cng ly c nng lng bng cch hp dn nhng t tng v cm gic tng t ca ngi khc. Ni cch khc, nu bn lin tc t mnh phn xt iu g th nhng hnh ng v cm gic ca bn s i theo nhng phn xt , v chng my chc, thng qua chng, nhng ngi quen bit s nhn c bc tranh ny v ng vi bn, bng cch gi cho bn nng lng di dng hnh thi t tng v kin ng ca h. Chng hn, nu bn c t bo l bn cm, ng khinh, xu x hoc bo , th chng my chc nhng ngi khc s ng vi bn nh th. Nng lng ny c b sung vo kho d tr ring cho ti khi hnh thi t tng ca bn c nng lng (t khi lng ti hn) tc ng. Sau bn s ri vo mt tnh trng trong bn inh ninh l bn cm, ng khinh, xu x hoc bo , cho ti khi nng lng trong hnh thi t tng lc y c xua tan. Hoc d nhin bn c th thu ht mt s kin bn ngoi s tc ng ln n bng bung n nng lng. Trong c hai trng hp, qu trnh ny ging nhau. Mt tc nhn nh vy khng nht thit phi tiu cc, do ch nu c th thot ra khi chu k mn tnh v thay i v cn bn hnh thi chu k s dng n c tt vo thi gian tip theo khi n b tc ng. Nu thy thuc c kh nng cm nhn nhng thc ti ny v m t c chng hoc gip bnh nhn m t chng th by gi c th thy thuc c kh nng gip bnh nhn t giI phng bn thn khi anh ta chuyn dch t thc ti ny sang thc ti tip theo. M t ca thy thuc v tng trng thi ca thc ti, nh bnh nhn tri nghim, n s cung cp cho anh ta mt ci nhn tng qut v ton b qu trnh. Hnh nh nh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ci nhn tng qut gip hnh nhn to ra cho bn thn mt ngi quan st ni tm khch quan cng c th xc nh c tng khng gian trong khi anh ta ra vo khng gian . Nh cng vic ny, bnh nhn v thy thuc sau s c kh nng xc nh r rng hh chu k mn tnh ca bnh nhn v cng nhau tm ra bin php ra khi chu k n C hai by gi c th tm ra c phng php b gy n vo thi gian tip theo), khi n khi u. Chng hn, khi mt bnh nhn tm thn phn lp c bit (Xem (.hng 13) sa ly vo mt hnh thi nh th, ti ch n gin i ti bng v bt u v nh hnh cc hnh thi vo lc anh ta bi l chng. Khi anh ta ni to lp li cc ngh, ti v mt mi tn t ngh trc sang ngh ang biu l. Chng my chc ton b cc ngh c chu k c miu t trn bng. Din ngoi ca nhng hnh thi ny thng ht sc hn ch, ngha l bnh nhn tri nghim mt thc ti rt hp, trong nhng nh ngha v/hoc nhng iu phn bit b coi nh m tnh v i khi phng - chng hn tt c nhng ngi khc hin ra xa vi hay

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thm ch nguy him. Hoc bnh nhn c th hon ton tin tng rng anh ta l nn nhn trong i. Thi im gii thot s ti, vo lc bnh nhn c kh nng gi li mt trong s cc ngh, ci c ni dung cm xc mnh m c bit, d di biu hin xc cm n Thng thng nu bnh nhn c kh nng chu ng cn gin hay ni au kt hp vi ngh, th anh ta c th vng ra v lin kt vi cc mc su hn bn trong hnh thi t tng. Hnh 11-3 cho thy mt v d nh v Trong trng hp c bit .ny, khi ti v cc hnh thi ra, bnh nhn thy ton b ni dung. Hiu bit su hn gip ch tp trung vo bn thn v t gii thot khi chu k mn tnh . Ch i vo cn gin ca mnh, biu l n ra v thy nhng vn su sc c lin quan. Nhiu mc bn ngoi ca hnh thi t tng c bit ny l ci mt n khng cho con ngi thy hoc nhn trch nhim ca bn thn, m i li cho ngi khc. Ch ta lm nh vy t ra tt . D nhin, vic ny y ch vo trng thi bt lc cho n khi no ch t dc chn l su sc vn l trung tm ca hnh thi t tng. Khi m, do chn tng lc th u, ch cm thy bn trong mnh ng l xu r rng v khng th lm g c g v chuyn , ch hiu rng trong tung lai, ch s chn ly vic nhn ra v hiu thu cu trc ton b bng cch trc ht i vo cn gin lc cm thy b mc by, sau i vo ni au c bn trong hnh thi t tng. Trc y, ch thng trnh n ni au ny bng cch lu li trn b mt ca hnh thi t tng (v do , trong ho huyn). Do cm nhn c ni au, hin ti ch c kh nng hp nht a tr bn trong vn cm thy xu vi ngi ln bn trong nay bit l ch khng nh th. Thng thng biu l v phng thch cm ngh l cha kha thot khi m hnh t tng c chu k. Trong phn ln thi gian cc hnh thi ny tr thnh phn ly, trc nht l cho con ngi khng tri nghim cc cm gic cha ng bn trong chng. C th mt nhiu n lc trong i sng hng ngy c gng trnh n vic cho hnh thi t tng vn ng, v iu c th gi ln cm gic m khng ai mun c. Cho d anh ta trnh n cc tnh hung thng gi ln nhng cm gic nh vy, iu khng hon ton mang li hiu qu, vi anh ta lin tc np li cc hnh thi t tng. Khi mt c th tip tc qu trnh, lc no hnh thi ny cng lin kt hn ln vi phn cn li ca nhn cch; cc din mo tiu cc bin i thnh cc chc nng tch cc v hp nht vo trong ho quang bnh thng" ca ngi di dng nhng mu sc chi sng khng c hnh dng r rt. Lm sch ho quang trong bui cha Liu php nng lng nng ct nhm mc ch gip mi ngi gii ta cc tc nghn trong trng ho quang bng cch tp trung t tng v rng sc. Hnh 11-4 minh ha th no l gii ta. Bng cch ng lng ln mt gh u C m cho cc bp tht na thn trn dui ra v bt u th gin, dn n gii phng nng v b lng ch tc nghn. Bnh nhn b tc nghn nng lng r rt cc bp tht ngay trc ct sng gn mp c honh. Trong khi anh thao tc trn gh nng lng sinh hc, tc nghn ny bng c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
gii ta cng vi bng n nng lng. m my nng

Barbara Ann Brennan

lng nhanh chng di chuyn dc ct sng.Lc n ln ti u bnh nhn v trn vo thc anh, ti quan st thy con ng anh i vo mt khng gian khc ca thc ti. Anh bt u ku khc v biu l ni au hi cn u th. Trong khi anh biu l cm gic th m my nng lng c c gii phng thm v cui cng chuyn dch ra khi trng ho quang ca anh. Sau y l m t iu xy ra trong bui cha in hnh. u tin l mt vi thng tin c bn v mt bnh nhn m ti gi l Susan. Susan, mt thiu ph xinh p tc hoe trn hai mi nhm tui, l thy thuc ni khoa, c chng v con gi hai tui. Chng ch cng l thy thuc ni khoa, gia nh sng tnh cm v n nh, c hai ngi u l cn b lnh o trong s nhng ngi cng a v x hi. H gp nhau v t chc l ci hi cn rt tr. B Susan cht v tai nn hai tun trc khi ch ra i, b li m ch vi hai con trai nh v mt con gi s sinh. M ch thu nhp thp nn phi nh ngi khc mang Susan v nh h trng nom gip. Susan ln ln trong hai cn nh: mt ci rt sch s, ngn np, ng l nh ca ngi theo o Thin cha; ci kia l ni nhch nhc ca m ch. B m khng th no hn gn c vt thng lng do mt chng vo mt thi im h trng nh th. B khng bao gi ti gi nhng c nhiu tnh nhn. m ci sm ca Susan tha mn yu cu ca ch l tm c mt ngi n ng chm sc mnh, v cha bao gi ch thc s c cha. Susan cng canh cnh bn lng ni lo ng nh minh cng khng bao gi c ci xin (nh m ch) hay mnh phi l ngi hon ho lm nh vy (nh vi gia inh i o). Khi Susan ti cha vo mt bui sng, ch c v rt sung sng v phn khi. Ch k v tun l sng vi chng. Khi ch ni v c ng hai tay, ch ph ra mt m my "hnh phc " mu trng v ta (Hnh 1 1 -5, trang 59). Tuy nhin, hnh phc dng che y nhng cm ngh su kn m trng nng lng ca ch bc l ra. Cc quan st ca ti cho thy c tc nghn biu hin bng mt m mu xm thm trong m ri thi dng (vng d dy) lin quan n lo s v cc cm ngh khc. Tc nghn th hai trn (mu xm nht, biu l c ri lon tm thn), trc tip lin kt vi nI au cm xc trong tim (mu ). Ch l nhiu hot ng tm thn (nng lng cao) hai bn u (mu vng). Chi cn c nhng nng lng sing dc b gi khung chu (mu da cam ng ). . . . Khi ch tip lc c ng hai tay v phn khi ni chuyn mc ph ra tng m my ta v trng mt m, th nng lng sng chi mu vng ta ra t hai bn u bt u ph ln hoc che kn vng c vn trn mu xm. Ch ang thuyt phc bn thn ng theo ngha ca t - tin rng chi hnh bng cch che giu . nng lng (tm thn) mu xm v vng. Lc ti m t iu mnh quan st c th ch ngng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ngay vic sng tc dm my ta rm" kia. Vng xm u ly li nguyn mu ca n

Barbara Ann Brennan

S im tnh ca Susan hon ton bin i thnh lo s v ni au cm xc. Ch bt u chia s nhng iu ang thc s din ra trong lng ch Mt thi gian khng lu trc khi ch n cha bnh mt tun y, ch bit m mnh nm vin v mc mt loi bnh li mt. Bc s ph trch g rng c th l triu chng ca mt bnh nan y nh s cng ri rc. Susan rt lng tng v tnh hung ny v cn c sc khe chu ng tt c nhng cm ngh khc nhau ca ch v b m. Do vic ch chn nng sinh dc ca mnh trong khung chu v khng cho n chy xung chn, ch ngn bn thn mnh khng cho tip xc vi t vn d l c s ca con ngi ch cng nh ca nhn loi sng trn a cu. V th iu quan trng trong t cha ny l lm cho nng lng chuyn dch xung t v lin kt ch vi c s nng lng ca mnh, sc mnh trong hai chn v khung chu. Qua cc bi tp chn v khung chu, chng ti bt cho chuyn3 dch nnglng khung chu xung hai chn to c s cho nhng thao tc kh hn. . Nng lng ny nhanh chng chuyn : dch xung hai chn lin kt ch vi t, sau chy trn ton b thn th v np u hn cho h thng. Khi tc nghn khung chu c gii ta, s thay i nng lng lm cho ch thy an ton gia nhng cm nhn tnh dc v sinh lc ca chnh mnh. Tc nghn khung chu ny c lin n m ch l ngi khng x l ng nng lng tnh dc ca b. Susan vn cn s phi sng nh M. V Susan c mi lin kt tri tim tnh dc cht ch cho nn thc s khng c nguy him g v vn ti sao nng lng li chuyn dch xung chn v i vo t nhanh l n vy. Mt khi nng lng ny tip t l Susan bit rng ch c th c nhng cm ngh th v, li cn kim tra c xem mnh c th chn ci m mnh cn nh th no tha mn nhng cm ngh . Ln sau, Susan c th k v ni au cm nhn trong tim mnh trc bnh tt ca m. Ch bt u ku khc, v iu gii ta mu trong tim. Lc ny chng ti tin hnh thao tc ln tc nghn ch yu khu tr m ri thi dng, tc nghn c lin quan n nhng nhu cu tui th khng c p ng lm cho ch nhiu ln chi b m mnh. Do vy m trng nng lng cho thy xung t ni tm ca ch. Mt mt, ch c cm gic au n v yu thng i vi m lc ny ang m au, mt khc ch nung nu mi gin mun chi b b, nh trong cu Trc y b chng chm sc ti th ti sao by gi ti phi chm sc b?". Vic chuyn xung t ny vo thc v tr tu ca ch bt u gii ta vng mu xm trn. Vic gii ta m mu ti m ri thi dng i hi thao tc mnh ln thn th Susan nm n lng trn gh nng lng sinh hc lm dui v ni lng tc nghn . on ch lm nhng ng tc cng thng y na thn trn ra trc v xung thp cho tc nghn cng ton b ci m n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tng trng tro ngc ra.Khng nhng n tng trng cho vic chi b m, n cn tng trng cho nh ca ch l trch mng m v mi mt mt. m ch nm tri. Susan vn gi mt trng thi "an ton " ca mt mt trong i thng ca mnh; mt mt tui th do thi quen c thay bng mt mt bn thn. m mu ti (ng knh 4. in) m ri thi ng bt i v lan ra mt khu vc rng hn (ng knh 8 in), nhng mt vi ch vn cn li trong trng nng lng , cho thy rng vn ny cha c gii quyt trn vn. m mu ti ny mi lu v sau mi c gi ta v n cha ng nhng vn ln ca cuc i. Ci m ti nhc n khi ni trng thi "an ton ca mt mt l ch ch cm thy khng lo lng v mt vi mt mt. i vi ch, iu c v thng tnh. Nhn loi chng ta cm thy an ton nht trong ci m ta coi l tiu chun, cho d thc s n c tiu chun khng; tiu chun c thit lp trong mi trng tui th. Chng hn, vi Susan tiu chun " y trc y t biu hin qua khng gian sng. Nh a tr l ch trc y ln ln nh . Nh thc s ca ch l u . khng h thc s c nh. Vn vn tn ti. Ch sng trong mt ngi nh dang d trong hu ht thi gian tm nm ly chng. Ch khng bao gi thc s c c mt ngi nh hon chnh v sn c lm nh chnh mnh. Vic cha tr tin trin th khng gian sng ca Susan cng tr nn c c sp t hi ha v hon chnh p . Trong trng hp ca ch, thc s l c biu hin bn ngoi ca tnh trng ni tm. T nhng quan st trng nng lng ny, chc l bn bt u thy r rng hn mi quan h gia bnh tt v cc vn tm l. Ta ngng cc cm ngh li bng cch ngn chn dng chy nng lng ca ta, th s to nn nhng vng nng lng ng trong cc h thng; nu b cm gi lu ti y, chng dn thn th n ch bnh tt. Vn ny s c lun bn chi tit hn trong Phn IV. Mi lin kt gia liu php v cha tr (theorapy and healing ND) tr thnh hin nhin khi bnh tt c xem xt theo cch . Tm mt bao qut ca thy cha cha ng ton b nhn loi . Trong cha tr khng h c phn cch gia thn th v tinh thn, xc cm v tm linh, tt c u cn c cn bng to nn con ngi khe mnh. Thy cha tp trung vo vn ri lon chc nng th cht, tm l tm linh. Khng th tin hnh cha tr nu khng tc tc ng c n cc mc tm l ca nhn cch. Thy cha hiu r tm l ng lc hc ca bnh nhn bao nhiu th thy cha cng c trang b tt by nhiu gip bnh nhn t cha tr. im li Chng 11 1. Tc nghn nng lng l g? 2. Tc nghn nng lng c nn trong trng nng lng con ngi nh th no ? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

3. Bn c th ni th no khi mt tc nghn trong trng nng lng con ngi c gii ta ? 4. Bn c th ni v cung cch gii thot cm ngh ca ai nh l tri ngc vi vic cm gi chng? 5. Ci g xy ra trc - hin tng ho quang hay hin tng th cht? 6. Cc xc cm sau y hin ra mu g (hoc nhng mu g) trn ho quang: s hi, gin d, yu thng, vui mng, bi ri, ghen t, cm ght? 7. Mu g tt nht trn ho quang? Mu ti rung ng gn khung chu hay mu lc phong ph hp dn gn vng ngc-m ri thi dng? 8. Tc ng ca vic ht marijuana ln ho quang? Ngn hn? Lu ngy ? 9. Th no l hnh thi t tng phn ly? lm ng no 10. Hy tin hnh cc bi tp (quan st ho quang ngi khc) v m t nhng g bn nhn th 11. Hy v ra t u n cui chu k ca mt trong cc hnh thi t tng m bn b mc by vo. Ci g khi xng ra n? Ngun gc ca n? Bn c th thot ra c bng cch no? N che giu nhng cm ngh su sc no v bo v bn chng li cm ngh?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 12 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

TC NGHN NNG LNG V CC H THNG PHNG V TRONG HO QUANG

Sau khi quan st nhiu tc nghn trng nng lng ca mt s ngi, ti bt u phn loi chng. Ti thy c 6 loi tc nghn nng lng. Ti cng bt u thy mi ngi thng s dng trng nng lng ca mnh theo li phng v bo v cho h khi mt tri nghim khng vui do

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

h tng tng ra. H t chc trng ho quang nguyn vn ca mnh thnh ci m ti gi l h thng phng v nng lng. Trc ht. ta hy nhn vo 6 loi tc nghn nng lng m ti quan st...c, Cc loi tc nghn nng lng Hnh 12-1 v Hnh 12-2 cho thy nhng tc nghn ny hin ra vi ti nh th no. Tc nghn "la li " (Hnh 1 2- la ) l kt qu ca vic nn cm ngh. v nng lng cho n khi chng ng li v gy nn tch ly cc cht lng ca thn th trong vng . Thn th c khuynh hng sng hp ln ti y. Tc nghn ny thng khng c nng lng cao nhng li c cng thp thng hay kt hp vi tht vng. Nu tc nghn ny tip tc c th dn n bnh tt nh vim i trng hoc au tht ngc. Mu ca n thng xanh xm. N c cm gic nhp nhp v nng n, nh cht nhy vy. Cng c c gin d tromg . thng l kiu khin trch. Con ngi ny tng t b v cm thy bt lc. Chng hn, mt ch ly chng khng c hnh phc v t b s nghip ca mnh xy dng gia nh, c mt tc nghn nh vy. Hin gi, tui nm mi, ch thy khng th tr v vi th gii kinh doanh bt u hot ng tr li Thay vo , ch ch n gin ti cho chng v vn ri ca mnh. Chi i hi my a con gi ca mnh lm nhng chuyn m ch khng bao gi lm. Chi c gng sng cuc i ca mnh qua con ci nhng tt nhin khng th c. Tc nghn kt cht (Hnh 12-lb) nn cm ngh, mt khc, li cha nhiu cung n nh ni la. N c mu thm, thng hin ra ng ngi cho ngi quan st vn thng khng mun ng vai ngi nhn cht phun tro ca ni la. Tc nghn nng lng ny l kt qu vic tch ly cht bo ca thn th hoc bp tht ca thn th trong ho quang. Nu tc nghn kt cht ny tip tc lu, n c th gy bnh nh vim nhim khung chu. Ngi thng quan tm n cung n v cm thy bi mc by bi v theo ngi th gii ta cung n kt hp vi chu s nhc. Mt ch m ti gp kt lun t thu nh rng c cm ngh tnh dc thng dn n chu s nhc. B ch s nhc ch v vn bn nng sinh dc ca ch lc cn tr; kt qu l ch ngn chn cc cm ngh tnh dc mnh m ca mnh v gi cht chng trong khung chu. Cc cm ngh tnh dc b nn li dn d tr thnh cung n. Khi cung n khng c gii ta do s b s nhc, th vic tch ly nng lng ng trng khung chu ca chi dn n nhim khun. Sau nhiu nm b nhng nhim khun nh mn tnh, cui cng ch c chn on l b bnh vim nhim khung chu. Hnh nh nh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Tc nghn o gip li (Hnh 12-1c) l mt tc nghn c tc ng mnh gip trnh n cm ngh, c bit l lo s, bng cch di chuyn nhanh chng cc khi nghn ra xung quanh, khi chi ta b thch thc trong mt tnh hung ca cuc i hoc trong khi cha bnh. V d, nu thy thuc tm cch gii ta tc nghn bng th dc hoc xoa nn su th tc nghn ch n gin chuyn dch ti mt v tr khc trong thn th. Loi tc nghn ny chc l s khng khi xng ra bnh tt d dng nh cc loi tc nghn khc. Mi chuyn chc hn s hin ra k diu trong i sng ca bnh nhn ny. ch s thnh t trn th gii, c mt cuc hn nhn "tuyt ho", con ci mu mc, v chi vn c mt cm gic m h l cn thiu ci g . Chi thng chu ng c nhng con ngh su sc chi trong mt thi gian :ngn trc khi rt ra khi cc cm ngh . Cui cng, chc l chi s to ra mt khng hong no trong i bung mnh vo nhng cm ngh su sc hn. Khng hong ny c th mang mi hnh thi. nh bnh t ngt bt ng, tai nn hoc chuyn yu ng. Hnh nh nh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Tc nghn o gip tm, c trnh by trong Hnh 12-2A, gi cht cc loi cm ngh bng cch lm t lit chng. Chng. b gi ti ch thch hp xung quanh thn th bi mt trng p lc cao tng qut ha. N c hiu lc gip con ngi xy dng mt cuc i c cu trc tt mc bn ngoi thn th chn hn l vm v, cc bp tht c khuynh hng tr nn rn chc. mc ring t th cuc i chc hn s khng c trn vn v o gip tm v hiu ha rt mnh cc cm ngh. i to nn p lc cao trn ton b thn th, gy nn mt s bnh khc nhau: cc lot do lm vic qu sc, hoc cc vn tim do thc p thn th m khng c dinh dng ring. Do ch con ngi khng th cm nhn ng n v thn th mnh, chng hn nh p lc trong cc c di, chc hn anh ta s bt chng chu ng qu ti, gy ra bu xng cng chn hoc vim gn. Anh ta chc cng c mt cuc i v ngoi hon ho m thiu quan h ring t su sc. Anh ta cui cng

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

chccng s to ra mt vi kiu khng hong trong i, nh cc kiu ni trn, c th gip anh ta lin kt vi thc ti su sc hn ca mnh. Mt cn au tim thc hin iu ny mt cch thoi mi cho mt s ngi. V d, ti bit mt nh kinh doanh thnh t, s hu vi ba tp ch c s lng pht hnh rt ln. ng ta bn vic n ni tch bit vi gia nh. Sau mt cn au tim ca ng, con ci n thm v bo ng: b phi ngng vic, khng th b cht mt. B hy dy chng con gip b gii quyt cng vic? ng ta thc hin, con ci hc hi, v c gia nh li tr v vi nhau. Tc nghn do x nng lng (Hnh 12-2B) n gin l gim nng lng chy xung t chi hng ti cc u ngn. Ngi ny ct ngang tay chn ch bng cch khng cho nng lng chy ti . Kt qu l tay chn b yu v trong mt vi trng hp, thm ch km pht trin ti khu vc ny. Ngi ny thng trnh s dng tay chn trnh cc cm gic yu ui v cc cm gic kt hp su sc, ta nh khng th no ng c trn chnh chn ca mnh trong i, hoc cm gic tht bi trong i. . Tc nghn do r nng lng (Hnh 12-2C) xy ra khi con ngi nng lng vt ra khi cc khp thay v n chy xung chn ty. Anh ta lm nh vy (mt cch v thc) lm gim dng nng lng i qua t chi ti im no m anh ta khng c sc mnh hoc khng c cm gic p li mt s tri nghim trong mi trng ca mnh. L do khng mun p li ca anh ta da trn kt lun hi cn nh cho rng p li l khng phi li, thm ch nguy him. V d, ta nh tr con, nu anh ta vi tay ly mt vt g mnh cn th anh ta c th b p vo tay. Cng vi vic trnh s dng chn tay, hu qu em li l chn tay b yu (v cn phi hp km). C hai loi tc nghn trn y cng lm cho tay chn b lnh. Ngi . ny thng rt d tn thng ti nhng vng xy ra r nng lng. Loi tc nghn ny dn ti cc vn khp Chnh loi tc nghn m mt ngi pht trin li ty thuc nhiu yu t, k c nhn cch v mi trng tui th. Tt c chng ta s dng kt hp vi loi trong s tc nghn ny. Bn a thch nhng loi no? Cc h thng phng v nng lng Tt c mi ngi u to ra tc nghn nng lng v thy th gii khng an ton. Ta phc ra cc m hnh bao gm ton b h thng nng lng ca mnh. cc h thng phng v nng lng ca ta c b tr y li, phng th bng cch tn cng hay th ng chng li lc lng i vo. .Chng c b tr biu dng sc mnh v nh xua ui k xm lc hoc chng c b tr lm ta ch mt cch gin tip, m khng tha nhn l iu ta mun. Hnh 12-3 trnh by nhng v d v cc h thng phng v nng lng m ti quan st c Nhng h thng phng v ny c s dng khi c th cm thy c nguy him. Vi dng "con nhm" (thng mu xm hi trong), ho quang con ngi c nhiu gai v s vo bi au tay. Ho quang nhn sc. Nhiu ln, khi ti t tay ln mt ngi vo lc h khng mun th, l ti cm nhn c c nhiu gai m vo tay mnh. S To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng chng ta p ng phng v ny bng cch lng trnh. Trong dng "rt lui " ca phng v. ci phn ca thc v ho quan ang b e da ch n gin ri b thn th di dng mt m my nng lng mu xanh nht. Mt th trng n, mc d anh ta gi b chm ch lng nghe bn ni. iu tng t cng thc s xy ra vi ngi c dng "ngay cnh n". Dung mo c bit ny ko di hn dng "rt lui " l dng c th ch tn ti vi ba giy hay gi lu hng gi Cn biu hin ca dng "ngay cnh n thng ko di lu hn, i khi my ngy, thm ch my nm. Ti nhn thy nhng ngi trong trng thi mt phn ra khi thn th mnh my nm - lin sau khi b chn thng hoc sm b m x. C trng hp mt thiu ph b m tim m (cn gi l "m tim kh " hay "m tim vi my tun hon-h hp ngoi c th , ND) lc mi hai tui. Ch hm mt tui khi ti tin hnh thao tc gip trng nng lng ca ch vo v tr vng chc hn.Cc c th cao cp ca ho quang mt phn b phn cch l lng bn ngoi, bn trn v ng sau chi. S phn cch ny dn n phn cch ch vi cc cm ngh. Dng "khc t ming" phi hp vi mt tc nghn trm trng c v nng lng suy yu na thn di nht nht, bt ng. Nhm mc ch gi nguyn trng, ngi ny ch ng trong ni nng hot bt nh chng li mt vi cm gic ang sng. S trao i bng li duy tr dng chy nng lng u. Dng "ht vo" c lin quan cht ch vi dng "khc t ming" ch n c tc ng ht nng lng ca nhng ngi xung quanh nhm lm y trng nng lng ca ngi ny, iu m anh ta khng lm c t mi trng t nhin bao quanh. Ni cch khc, c ci g trc trc trong kh nng ca ngi ny chuyn ha ngun cung cp orgone t kh quyn bao quanh, lm cho anh ta cn n nng lng cha tiu ha ca ngi khc. Ta c th cm nhn dng ht vo ny theo cch ni ng ngn l nh khoan vo v lm kit qu ngi nhn hoc nhn thy n trong l my ht bi. Nhng ngi ny thch gn ngi khc nh mt kiu x hi ha. C mt s ngi c nhu cu x bt nng lng tha ,(loi thng dm) kt bn vi nhng ngi "ht vo". H tha mn nhu cu cn nhau rt thoi mi (Xem Chng 13).Dng "dao qum", m ti nhn thy :trn u mt s, thng gp nhng ngi c cu trc c tnh thi nhn cch v theo nh h ni th h"ang b mt nhm ngi i u. H thy mnh b e da trong tnh hung v hnh thnh mt ci "dao qum" ni chm u. Nu mi ci tr thnh chuyn tht th chc chn h s phang ci "dao qum" vo bt c ngi no m h coi l k gy hn. "Dao qum" ny thng i i vi s by t bng li Mt khc, nu dng ngi ny mun i u ai th hn c th ra sc dng nng lng tm thn tm ly u ngi . Tc ng c th xy ra ngi b i u l ngi b gi li trong trng nng lng ca k i u cho n khi hn yn tr l dt im v chp thun iu m hn mong c. Kiu phng v/tn cng ny l mi e da rt ln i vi ngi nhn bi v, t mi biu hin bn ngoi, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hn thm d kin mt cch hp l bng nhng bc i rt va phi dn ti kt lun ng, nhng thng ip "n " c hn chuyn nn li l ci m ngi nhn tn thnh hn. Kiu trao i ny thng km theo iu gi c bn l ngi b ii u "xu" v sai, cn k i u th "tt" v ng. Dng "c vi " th r nc, trn, yn lng v nng. Chng vi ti m ri thi dng ca bn bng mt n lc ot tinh cht ca bn v li n ra ngoi cho k thch an ton v ly Ngi ny trn y tinh cht ca chnh mnh nhng li khng bit lm g vi ci . Bi v anh ta thy rng cho tinh cht chuyn ng c ngha l bi s nhc . Do anh ta ri vo tuyt vng v thm ch mt hn lc mi tinh cht ca chnh mnh. Anh ta c th chp nhn v thc hin thi lm thinh nghin ngm trong chc lt. Sau "vi " tc ng n linh cht ca chnh anh ta, lm anh ta chn nn. Trng thi lm thinh nghin ngm rt huyn no, tuy nhin, chi mc nng lng. Anh ta ni bt ln trong mt cn phng u) nhng ngi ang ra sc vui a. Chng my chc nhiu ngi ao c c gip anh ta ti vy quanh, cn anh ta chc s cm n tng ngi v s gip , mt cch v thc nhng kho lo v lch s, bo h ti sao s gip li khng c tc ng v i hi nhng gi khc. V c th tr chi li tip tc Ngi "c vi " ngh rng anh ta cn mt ci g t bn ngoi, nhng ci m anh ta cn l xng ln. Lc ny anh ta c th tm cch dng nhng mi tn mm chc cho ngi khc gin d. Cc mi tn ny khng nhng gy au n bng li m cn gy au n bng nng lng bay qua khong khng v nh trng ngi nhn rt chinh xc v c kt qa. Ngi bn cung hy vng mt cch v thc rng vic cht l gy au n d khu cn gin, iu s a li cho anh ta mt l do bo cha nhm gii ta cn gin ca chnh mnh, cng theo cung cch ging nh khi trnh n s chu s nhc. Bng phng thc tm thn c ch tm, chnh xc, anh ta tm cch lm b mt ngi khc, v cng lc y li trnh c cm gic na thn di ca mnh. Ngi ny s dng h thng phng v dng "cung lon" s hn hoan phn ng li cc "mi tn" bng n bng. Dng "cung lon" n bng theo cch vi phm trng nng lng ca mi ngi bng nhng chp le v bng n mu sc trong cn thinh n nh vy hm da v rn e bng sc mnh tuyt i ca quyn lc v hn lon. Mc ch ca anh ta l dn dp cn phng ca mi ngi. Ngi s dng dng "ngn bin gii " s n gin t rt ra khi tnh hung, trong khi va cng c bin gii ca mnh khng b nh hng. Thng ip c truyn i nh vy tht u vit! Mt ngi khc c th ch n gin tuyn b quyn ti thng ca mnh bng s ph trng quyn lc/ ch c ch o cht ch, kim tra tt, n n tung v lm cho ho quang ca h rng ln, n ni y ai l ngi chu trch nhim v ai l ngi dnh lu cng khng thnh vn ! Tp tm h thng phng v ch yu ca mnh Bn hy th tng h thng phng v ny; bn x dng nhng ci no? Hy th n vi mt nhm ngi. Mi ngi i bch b quanh phng vi mi dng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

h thng phng v. Tng dng quen thuc nh th no? Bn s dng nhng dng no trong cc dp khc? C l c nhiu h thng phng v c s dng hn. Chc chn bn c th ngh ti mt vi h thng khc vi nhng ci m bn s dng v nhng ci do bn b s dng. iu quan trng cn nh l tt c chng ta s dng chng v ta ng tng tc vi tng h thng theo nhng phng thc ny mt cch c thc hay v thc. Khng ai b thc p i vo tng tc ny; chng c tin hnh t nguyn. mt vi mc nhn cch ca mnh, i khi ta cn thch th cc tng tc ny l khc. Ta khng cn phi s khi nhn thy chng trong tng h thng. Ta lun chn ly vic p ng dung ha hn l p ng t v. Ta phi nh rng lun lun c l do ti sao mt ngi no o ang gi th th - bo v vi b phn d tn thng ca bn thn m anh ta mun kim tra v giu chng ta, giu bn thn; hoc giu tt c Phn ln cc h thng ny c ta sm pht trin trong cuc i. Nh Chng 8 cho thy, ho quang ca tr khng th sinh trng y hn thn th ca tr mt cht no ht. N. cng pht trin qua cc giai on nh c th, v trong thi gian , cc m hnh c tnh c bn, i din cho c sc mnh ln tnh d tn thng, cng tr nn r rng. . im li Chng 12 1. Hy nu tn gi v m t su loi tc nghn nng lng ch yu. 2. Hy lit k cc h thng phng v ch yu v phng thc hot ng ca chng. Bn s dng h thng no? Nhng ci no bn s dng em li hiu qu nht? Phng thc no l tt nht cho bn l gii tri nghim cuc i ca mnh? lm dng no 3. Phng v ch yu ca bn da trn h thng nim tin no? 4. Nu bn khng s dng h thng phng v ca mnh th cuc i ca bn s tt hn/xu i ra sao? 5. Hy Lit k cc loi v ni khu tr nhng tc nghn m bn to ra trong h thng thn th/nng lng ca mnh. C nhng tri nghim tui th no lin quan n tng loi?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 13 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

HO QUANG V M HNH LUN XA CA CC CU TRC C TNH CH YU

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cu trc c tnh l thut ng m nhi nh tm l tr liu thng dng m t mt s loi th cht v tm l ca con ngi. Sau nhi quan st v nghin cu, Wilhelm Reich kt lun rng s ng nhng ngi c ng iu tr c th xp thnh nm loi chnh. ng thy nhng ngi c tri nghim tui th v quan h con ci/ b m ging nhau th c thn th nh nhau. ng cng thy nhng ngi c thn th nh nhau th c ng lc tm l c bn ging nhau. Cc ng lc ny khng nhng ty htuc vo loi quan h con ci/b m m cn ty thuc vo tui ca a tr khi n bt tri nghim cuc i b chn thng mnh n ni tr bt ngn chn cm ngh, do ngn chn dng chy nng lng v pht trin h thng phng v v sau s tr thnh quen thuc i vi n. Mt chn thng tri nghim trong d con s b ngn chn nng lng v b chng li mt cch khc hn so vi mt chn thng tri nghim trong giai on hc ni, hc n mc hay trong giai on pht trin c tnh. iu ny l t nhin thi, bi v c th cng nh trng nng lng ca anh ta mi giai on mt khc (Xem Chng 8) Trong phn ny, ti s a ra mt vi m t c bn ca tng cu trc c tnh, bao gm nguyn nhn, cc hnh dng thn th cng nhng dung mo ho quang ca chng. Ti cng s lun bn v bn cht nhim v bn ng cao cp v nhim v cuc i ring ca mi cu trc trong khi n c thc hin. Bn ng cao cp v nhim v cuc i ca mi ngi l duy nht, nhng mt vi dng tng hp c th c to nn. Bn ng cao cp ca con ngi c coi nh tia sng siu phm bn trong hay bn thn Thng bn trong mi c th, l ni ta lm thnh mt vi Thng . C mt tia sng siu phm torng mi t bo ca con ngi th cht cng nh con ngi tm linh ca ta vn cha ng thc siu phm bn trong . Nhim v cuc i c hai hnh thi. Trc tin, mc c nhn, c mt nhim v c nhn mang mc ch hc hi biu th cc phn mi m ca c tnh con ngi. Nhng phn no ca linh hn khng lm thnh mt vi Thng th gip to ra ho thn c hiu nhm mc ch hc hi phng thc lm thnh mt vi to ha m vn gi c c tnh. Nhim v trn gian l mt qu tng m mi linh hn i vo cuc i th cht ny mang n cho th gian. Nhiu khi n cng ta nh nhim v cuc i trc y n mt cch t nhin. Ngh s mang ngh thut, thy thuc mang ti cha tr, nhc s mang m nhc, ngi m mang dng dc v yu thng, v.v. Vo nhng lc khc , con ngi phi phn u qua nhi thay trong cng vic, bc vo ci m ngi cui cng c th thc hin trong nhim v cuc i ca mnh. Ti nng v s trong sng khi gnh vc nhim v cuc i ty thuc nhiu vo vic hon tt nhim v hc hi c nhn. Thn th con ngi l kt tinh ca cc trng nng lng bao quanh trong th gii th cht, chng vn l mt phn ca mi con ngi . Nhng trng nng lng ny cha ng nhim v ca mi linh hn. Vy c th coi cu trc c tnh nh l kt tinh ca nhng vn c bn hoc nhim v c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhn m con ngi chn ho thn v gii quyt. Vn nhim v c kt tinh trong thn th v c gi ti c th d nhn thy m tin hnh cng vic. Bng cch nghin cu cu trc c tnh ca mnh v n lin quan n thn th, ta tm ra c cha kha t cha tr v tm ra nhim v c nhn cng nh nhim v trn gian ca mnh. Cn bnh c bn m ti thy s ng ngi c ti cha t trc ti nay l cm ght bn thn . Theo ti, cm ght bn thn l cn bnh bn trong c bn ca mi ngi, duy ch c iu s cm ght bn thn v s khng chp nhn cc biu l ca bn thn hin ra nh th no l ty theo cu trc c tnh khc nhau. Do ch ta hot ng hiu thu cc ng lc ca mnh mc hng ngy, ta c th hc chp nhn bn thn qua qu trnh ny. Ta c th c sng nhiu nm bng ch Thng (Thng trong ta), bng s tht v bng yu thng y l ton b cc bc i ca qu trnh nhn thc bn thn, nhng n khi ta c yu thng v iu kin th ta vn cha v n nh. iu ny c ngha l khi hnh cng vi bn thn mnh. Ta c th yu thng bn thn v iu kin c khng, k c khi ta thy nhng khim khuyt ca mnh? Ta c th tha th cho bn thn c khng, khi ta lm cho ba bn mi th? Liu ta c th, sau khi lm ba bn mi th, ng thng ln v ni Tt, ti s hc hi t ci ny ny. Ti l con ngi ca Thng Ti t xp mnh ln ngang hng vi nh sng v vn i qua bt c ci g n i hi, tm ng tr v vi Thng bn trong ca mnh v tr v nh C th, vi ngha , ta hy tr li vi cc cu trc c tnh, bit rng vic i thoi vi nhng vn su sc hn lin quan n l do ti sao mi chng ta trc ht li l mt dng hoc mt dng phi hp ca cu trc c tnh, chc hn s tri qua c mt i ngi. Cng trnh nghin cu m BS AL Lowan v BS John Pierrakos cng tin hnh xp loi nhng din mo ch yu ca cu trc c tnh cc mc th cht v nhn cch. Joihn Pierrakos thm vo cc din mo tm linh v nng lng. ng thay i nh ngha cccu trc c tnh bng cch thm chiu tm linh ca nhn loi vo nhng yu t n thun sinh hc v bnh tt m Reich pht trin. Gp phn vo cng trnh na, Pierrakos lin h chc nng lun xa vi cc cu trc c tnh. Ti nng cao thm cng trnh nghin cu y v pht trin cc m hnh ho quang chung ca tng cu trc c tnh, nh c trnh by torng cc hnh 13-5 ti 13-8, v cc h thng hng v nng lng trnh by trong Chng 12. Cc hnh 13-1. 13-2 v 13-3 trnh by cc bng cho thy nhng c tnh ch yu ca mi cu trc. Cc bng ny c su tp nh lp hun luyn v nng lng sinh hc ca BS Jim Cos nm 1972 v lp hun luyn v nng lng nng ct ca BS John Pierrakos nm 1975 m ti c hc. Ti thm phn thng tin trng nng lng rt ra t cng trnh nghin cu bn thn. Cu trc tm thn phn lp, Cu trc c tnh tin u tin vi ngha l im ngt ch yu ca dng nng lng sng xy ra trc nht) c mnh danh l cu trc tm thn phn lp. Trong trng hp ny, tri nghim chn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thng u tin xy ra trc khi a b cho i, lc mi lt lng hoc vi ba ngy sau khi sinh: Chn thng thng tp trung xung quanh mt vi thi th nghch nhn trc tip t b hoc m. chng hn s tc gin ca b m, b m khng mun c con hoc chn thng trong qu trnh sinh n chng hn nh ngi m b phn cch vi con v mt cm xc v a tr cm thy b b ri. Phm vi nhng s kin nh vy rt ln, mt s phn cch m con khng ng k c th gy chn thng mnh cho a tr nhng li khng my may nh hng n a khc. iu ny c lin quan n bn cht ca linh hn nhp v nhim v m n chn cho bn thn trong c cuc i. NHNG DIN MO CHNH CA TNG CU TRC C TNH BN CHT NHN CCH

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hnh 13-2 NHNG DIN MO CHNH CA TNG CU TRC C TNH H THNG TH CHT V NNG LNG

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hnh 13 NHNG DIN MO CHNH CA TNG CU TRC C TNH QUAN H GIA C NHN VI NHAU

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Phng v nng lng t nhin dng chng li chn thng vo giai on ny ca cuc i ch n gin l quay lui v th gii tm linh ni linh hn xut pht. Phng v c pht trin v s dng cho loi cu trc c tnh ny, cho n khi ngi ny d dng rt lui vo mt ni no xa, bn trong th gii tm linh (xem hnh 12-3). Phng v tr nn quen thuc, v ngi ny s dng n trong bt c tnh hung no mnh cm thy b e do. b p cho phng v ca mnh l bay i xa, anh ta c gng gi cht bn thn li mc nhn cch. Li lm cn bn ca ngi na l s - s mnh khng c quyn tn ti. Trong khi tng tc vi ngi khc, c th l vi thy thuc hay bn b, anh

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ta thng n ni bng mt ngn ng phi nhn cch ho, bng nhng t tuyt i v c khuynh hng tri thc ho. iu ny ch dn n thm nhiu tri nghim tch mnh ra khi cuc i v khng thc s tn ti. Khi ngi ny t mnh n xin cha bnh, li than phin ra mt s l nhiu ni s hi v lo u. Trong hot ng cha tr, li thot phi ch bnh nhn cm thy mnh tn ti, anh ta phi cm nhn s ha hp, nhng sng st anh ta tin rng mnh phi tch ra. Nh vy, anh ta c tiu cc l tch ra. i to nn d ni kp Tn ti c ngha l cht gii quyt vn ny trong i tr, anh ta cn tng cng bin gii xc nh con ngi thc ca mnh v cm thy c sc lc ca mnh trong th gii th cht. Trong qu trnh iu tr, sau khi bnh nhn ngng c gng t ra cho thy thuc bit rng mnh l chng trai d chu, v bt hot ng, lp th nht ca nhn cch m ta bt gp c s l phn trch mc, i khi gi l ci mt n, ni: Ti s bc b anh trc khi anh bc b ti. Sau khi tin hnh thao tc bi su vo nhn cch, cc xc cm c bn, i khi c mnh danh l bn nh bc th hoc bn ng bng ,s ni: Anh cng khng tn ti Sau , khi bt gii quyt vn th phn pht trin cao hn ca nhn cch. i khi c mnh danh l quyn lc bc cao hay bn ng cao cp ca nhn cch, ni bt ln v ni: Ti c thc . Nhng ngi c cc c tnh tm thn phn lp c th d dng ri b thn th mnh v lm nh vy ht sc n. mc thn th, kt qu cho thy mt thn th hin ra nh mt kt hp cc mnh khng gn cht hoc hp nht vi nhau. Nhng ngi ny thng cao v gy, song mt s trng hp li to bo. S cng thng bn trong c khuynh hng th hin thnh nhi qung quanh thn th. Cc khp thng l y, v thn th thng trang thi mt phi hp, tay v chn lnh. H thng hot ng qu mc v khng lin kt vi t . C mt tc nghn ch yu c, gn nn s, thng c mu xanh xm thm. thng c nng lng vt ra khi nn s. Nhiu khi c xon vn trong ct sng, gy nn bi thi quen vn mnh len lch trnh thc ti vt cht khi ngi bay ra mt phn khi thn th. C tay, mt c chn v vp chn yu t v thng khng lin kt vi t. Mt vai c th to hn vai kia (thm ch khi ngi khng chi tennis). Nhi khi nghoo v mt bn , v nh mt nhn m mng nh th mt phn ca ngi ny n tn u u. Anh ta nh vy y. C th i khi anh ta ni chuyn d bong ra tng mnh. Nhiu ngi trong s ny bt u th dn t khi cn b. Cho rng con ng lin kt vi sinh lc l qua bn nng sinh dc ca h. i ny gip h cm thy mnh ang tn ti trong khi h khng th lin kt c vi ngi khc xung quanh. Ci m ngi c c tnh tm thn phn lp trnh xa qua vic s dng h thng phng v ca mnh l l ni khip s ni tm, khip s b hy dit. C nhin anh ta khng th x l c i nh a tr bi v anh ta hon ton l thuc vo nhng ai lm cho anh ta kinh hi hoc nhng ai m anh ta cm thy hon ton b ri mnh gia gi pht trng i kh khn nht l qu trnh lt lng. Nh mt To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

a tr, ngi c c tnh tm thn phn lp cn nhn s th nghch trc tip ca t nht l b hoc m, nhng ngi m anh ta da vo sng st. Tri nghim ny khi cho ni khip s v sng cn ca anh ta.

Ngi c c tnh tm thn phn lp c th tm c cch thot khi ni khip s b hy dit trong

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ni tm mnh khi m anh ta, vi t cch ngi ln, nhn ra rng ni khip s ca mnh hin ti c lin quan vi cn thnh n ni tm hn l vi ci g khc. Cn thnh n bt ngun t vic tip tc tri nghim th gii nh l mt ni lnh lo, th nghch mo s c lp c p t ln bt c ngi no mun sng st. Mt phn trong con ngi c c tnh tm thn phn lp hon ton tin rng iu l tnh cht ca thc ti vt cht. Bn di cn thnh n ny l ni au gh gm bit rng ci m anh ta cn l c ngi khc yu thng, quan h m m v nui dng nhit thnh; nhng nhi trng hp anh ta khng to nn c ci trong i mnh Ni khip s ca ngi ny l ch cn thinh n ca chnh anh ta thng lm cho anh ta thi tung cc mnh vn s bay rc vo v tr. Cha kha cho ngi ny l dn n i mt vi cn thnh n ca bn thn m khng cn bay i xa phng v. N anh ta c th ng trn mt t v cho ni khip s v cn thnh n i ra ngoi, th anh ta s lm nh bt ni au cng nh kht vng c lin kt vi ngi khc v s tm ch cho lng yu thng bn thn i vo. Yu thng bn thn i hi thc hnh. Tt c chng ta u cn n n, khng k ta c th thuc loi kt hp cu trcc tnh no. Yu thng bn thn bt ngun t ch sng theo cung cch no khng t phn bi. N bt ngun t ch sng theo s tht ni ti, cho d s tht l g chng na. N bt ngun t ch khng t phn bi. C th thc hnh n qua cc bi tp n gin v yu thng bn thn c ra trong t cha tr cui cng. Trng nng lng ca cu trc tm thn phn lp Cu trc tm thn phn lp c biu th ch yu bng nhng im gin on ca trng nng lng, ta nh nhng mt cn bng v t gy. Nng lng ch yu ca ngi ny c gi su trong ct li ca ngi v thng b ng cng li cho n khi liu php v thao tc cha tr c tin hnh gii phng n. Hnh 13-4 cho thy ranh gii mng manh v t on ca c th etheric thuc cu trc ny cngvi nhng ch r nng lng cc khp. Mu ca n thng l xanh rt nht. Vng k cn v cc c th tm thn hin ra, c lc b gi cht v ng cng, c lc chuyn ng vng quanh ba bi m khng c cn bng nng lng phi tri trc sau. Thng l trng sng hn vi nhiu nng lng hn mt na thn v pha sau u. Cc c th tm linh ca ngi cc tnh tm thn2 phn lp thng kho v sng vi nhng mu sc chi la vng ho quang th su hay c th thng gii. Hnh tha bu dc hay vng ketheric mu thng hin ra rt sng, vi mu ca bc hn l ca vng. Ranh gii ca n thng lan ta v khng c bm cng hon ton, vi hnh qu trng thu hp pha chn ti y nhi lc thy m yu. Mt cn bng ho quang, ch yu thy c ba c th bn di, lan ti cc lun xa qua thao tc cha tr; nhi lun xa xoay ngc chiu kim ng h. iu c ngha l chng phn pht nhi nng lng hn l thu nhn vo. Lun xa b nhiu lon tng ng vi nhng phm cht trongcu trc c tnh i hi ci bin. nhng lun xa xoay thun chi (khai m) thng khng cn i, chng t To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

rng chng cng khng hot ng mt cch cn bng d c khai m chng na. Nng lng chy quam t phn ca lun xa s nhiu hn phn kia. Mt cn bng ny thng xy ra mt bn; ngha l nng lng chy qua pha tri pha phi ca lun xa c th nhiu hn phi tri . Do vy, ngi ny thng c khuynh hng tr nn hot bt hn hocthm ch c th tr nn hung hng hn l d tip thu ti khu vc do m t Chng 10 bng thut ng phn tch hot bt/ d tip thu Mt hnh cho hay elip ghi c bng con lc bi th mt lun xa mt cn i xut hin trc mt nh thu th, nh c trnh by trong Hnh 13-4. Cc Lun xa thng khai m l trung tm sinh dc pha sau (lun xa 2), m ri thi dng (lun xa 3), trn (lun xa 6) v nh u (lun xa 7). Cc trung tm th sa v th by phi hp vi tr nng tm thn v phi th cht m anh ta thng ton tm hng ti trong cuc i mnh. Ngi ny cng hot ng thng qua ch (lun xa 2). Cc dung mo lun xa ny bin thin v thay i trong sut cng cuc ci bin ca con ngi, Khi c th khai m su vo chiu th ba v cuc sng th cht th cng c thm lun xa khai m. Nhi khi trung tm sinh dc pha sau khng khai m lc bt thao tc. Phn di ca Hnh 13-4 cho thy mc tng i ca nng lng sng hot ng trong khu vc no. Sng chi nht, hot ng mnh nht l vng chm (vng pha sau u), v km nht l vng trn. hot ng mnh th nh l con mt th ba v vng no tht ba, c lin kt vi nhau bng mt nhp c sng cho. ri n cc thy bn ca no phi hp vi ngn ng. C nhng vng no kh rng hin ra km hot ng. C th th nng lng thp vng trn bi l trong ci nhn trng rng. Khng cn y, thng gp ngi c c tnh tm thm phn lp. Anh ta thng hng nng lng ca mnh i ln dc theo ct sng v ra khi vng chm (pha sau u) to nn mt ch phnh nng lng v pha sau u. l cch trnh n cc tip cn ti-y-v-by-gi trong bnh din th cht. Cc h thng phng v nng lng c ngi c c tnh tm thn phn lp sdng ch y l dng con nhm, dng rt lui v dng ngay cnh n, nh m t Chng 12, Hnh 12-3. D nhin l ngi c bt c cu trc no c th s dng cc dng phng v khc nhau vo nhng thi im khc nhau. Bn ng cao cp v nhim v cuc i ca c tnh tm thn phn lp Trong qu trnh sinh trng ca con ngi, iu quan trng thng xuyn l phi ht sc trung thc i vi bn thn cng nh i vi nhng thiu st ca bn thn m tc ng ln nhm ci bin chng. Nhng s khng c li cho sc khe n dng li qu lu vi nhng tiu cc ca bn thn. Lun lun phi cn bng s ch n nhng phn ci bin , km theo quan tm tm ra bn hct ca bn ng cao cp, ng h n, cao n v cho n tin v pha trc. Sau rt l s tin hnh ci bin no, phi khng? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nhng ngi thuc c tnh tm thn phn lp hoc c t nhiu c tnh ny trong bn cht nhn cch ca h thng l nhng ngi rt tm linh. H c cm nhn su sc v mc ch su xa ca cuc i. Nhiu khi h c gng tm cch a thc ti tm linh vo cuc sng th tc ca nhng ngi xung quanh. H l nhng ngi rt sng to c nhi ti nng v nhi sng to, c th v h nh mt lu i dp c nhiu phng, tng phng c trang hong mt cch trang nh v phong ph theo mt phong cch, mt nn vn ha v mt thi i ring. Phng no cng thanh lch ng cch ca n v ngi c c tnh tm thn phn lp tri qua nhiu cuc i trong anh ta pht trin mt phm vi rng ln cc ti nng (nhng cn phng c trang tr). Vn l ch cc cn phng khng c ca thng nhau. i t phng n sang phng kia, ngi c c tnh tm thn phn lp phi leo ra ngoi ca s, xung thang r li theo thang bc ln ca s m vo phng k cn. i ny tht bt tin. Ngi c c tnh tm thn phn lp cn hp nht bn cht ca mnh to ca thng thng gia cc cn phng p na, nh vy anh ta mi d dng i vo c tt c cc phn ca bn cht mnh. No chung, ngi ta c th ni rng nhim v c nhn ca ngi c c tnh tm thn phn lp c lin quan n vic i ph vi ni khip s v cn thnh n ni tm vn ngn cn anh ta c th ha nhng kh nng sng to to ln ca mnh. Hin ti, ni khip s v cn thnh n gi cho cc phn ca con ngi anh ta tch bit ra, bi v anh ta s rng mi ti nng sng toca mnh s cng p n mnh m. Nhim v anh ta cng lin quan n vic c th ha hay khc ho tnh tm linh ca anh ta trong th gii vt cht. C th iu ny c tin hnh qua s sng to ca anh ta, chng hn nh vit vn, pht minh sng ch, gip mi ngi, v.v. Nhng nhng nhim v ny rt ring t v khng cn phi ph bin ra.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cu trc mm ming. c tnh mm ming c to ra khi s pht trin bnh thng b ngng li trong sut giai on hc ni. Nguyn nhn l s b ri. Gia tui th, anh ta tri nghim tnh trng mt m bng cht chc, bnh tt hoc thoi b. Ngi m ban pht cho con nhng khng . Nhiu khi ngi m "lm ra v" ban pht - hoc ban pht bt c d. a tr b vo mt mt bng cch tr nn "c lp" qu sm, nhiu khi bng cch ni chuyn hoc do chi qu sm trc tui. Nh vy, tr tr nn ln ln v To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cm th v s khng dm i hi ci m n thc s cn bi v t su trong ni tm n chc chn l s khng c p ng. Cc cm ngh v nhu cu c chm sc dn n tnh l thuc, khuynh hng bm vu, lng tham v tnh hung hng c mc . a tr b li bng mt ng x c lp, ng x ny s tan tnh di tc dng ca stress. Tnh d tip thu ca n sau tr thnh tnh tiu cc hn hc, v tnh hay gy g tr thnh tnh tham lam. Ngi c cu trc mm ming v c bn l ngi bi tc ot, cm thy trng rng v khng mun lnh trch nhim. Thn th th khng pht trin, bp tht di, mng, nho v suy sp trong tnh trng m yu. Ngi ny khng c v ngi ln v thnh thc, ngc lp nht nho, hi th nng, v c th cp mt c ht ly nng lng ca bn. V phng din tm l ng lc hc, nhn cch ny bm cht v nu ly ngi khc chng li ni s hi b b ri. Ngi ny khng th sng mt mnh, tri nghim mt nhu cu cng iu v nhit tnh v s ng h ca ngi khc. Anh ta tm cch ly nhng ci t "bn ngoi " nhm b p cho cm gic kinh khng v ni trng trI ni tm. Anh ta nn nhng cm ngh d di; v kht vng v gy g. Cn thinh n ca anh ta i vi s b ri c km gi. Anh ta s dng bn nng sinh dc c tip xc. Ngi c cu trc mm ming tri nghim nhiu tht vng trong i, nhiu phen b t chi khi anh ta th cha tay ra. Do anh ta cay ng thy rng mnh c kim c ci g chng na cng chng bao gi . Anh ta khng th tha mn v anh ta tm cch tha mn kht vng ni tm m mnh khc t bng cch b li bng mt ci g . mc nhn cch, anh ta i hi c cc dc v n p.Trong khi tng tc vi ngi khc, anh ta thng pht biu bng nhng cu hi gin tip gi s chm sc ca ngi khc. Nhhg iu ny khng lm anh ta hi lng bi v anh ta l ngi ln ch khng phi tr con. Li than phin ra mt ca anh ta khi bc vo iu tr l th ng v mt mi. Trong thao tc cha bnh, li thot l tm ra c s nui dng trong cuc i. Nhng lm cho cc nhu cu ca mnh c p ng, anh ta tin rng mnh c c phi chiu s t b hoc chu s gi v ca ngi khc. Nh vy tiu cc ca anh ta s l Ti s lm anh a ci cho ti." hocTi khng cn u." iu ny ln lt to nn mt du ni kp Nu ti i hi th khng phi l yu thng; nu ti khng i hi th ti li khng c." gii quyt vn ny trong iu tr, anh ta cn tm ra v tha nhn cc nhu cu ca mnh v hc cch sng cuc i ca mnh theo li no cc nhu cu ny c p ng. Anh ta cn hc cch da vo sc mnh l chnh. Trong qu trnh iu tri, lp th nht ca nhn cch m ta bt gp s l ci mt n. N ni "Ti khng cn bn." hoc Ti s khng i hi." .Sau khi tin hnh thao tc o bi su hn vo nhn cch th bn ng bc thp hoc bn ng bng s ni: "Hy chm sc ti." Sau , khi bt u gii quyt th bn ng cao cp ca nhn cch hin ra ni: "Ti tha mn, no n." Trng nng lng ca cu trc mm ming. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ngi c cu trc c tnh mm ming (hnh 13-5) c khuynh hng c mt trng nng lng b suy yu phng lng v yn tnh. Nng lng ch yu khu tr u. Vng etheric b gi st mt da v mu cng nht. C th cm xc cng b gi cht, t mu sc v c c tnh suy yu ton b. C th tm thn sng v thng c mu hi vng. Cc vng bn trn ca ho quang khng tht sng. Hnh thi qu trng ngoi cng (vng th by) khng c bm hon ton, khng sng, c thm mt lp sng ng vng nh bc thm vo phn bn cnh mu bc, v suy yu xung quanh vng chn. Cc lun xa phn ln c th b bt hoc mt nng lng ngi c dng c tnh mm ming cha c qua qu trnh thao tc my. Chc l anh ta thng hay c trung tm nh u v trn khai m hn c, iu ny gii thch tnh trong sng. tm thn v tm linh ca anh ta. Nu ngi ny tin hnh thao tc pht trin ca c th th c th anh ta c trung tm tnh dc pha trc cng khai m nh vy. Do anh ta quan tm n tnh dc v c mt s cm ngh v tnh dc. Dung mo hot ng trong trng nng lng ca anh ta u c ch r cui Hnh 13-5. iu cho thy phn ln nng lng khu tr cc thy trn v thy bn ca no, v nng lng thp nht phn sau ca vng chm. Do vy m ngi c c tnh mm ming tp trung vo hot ng tr c v ngn t ch khng tp trung vo hot ng th cht. Cc c ch phng v c ngi c c tnh mm ming s dng ch yu l cc dng khc t ming, ht vo, v dng mi tn mm c th c dng gy ch hn l kch ng cn thnh n, ngha l khng ging nh phng thc m nhng mi tn mm do ngI c cu trc thng dm s dng, nh ni r trong chng 12. Nhim v cuc i v bn ng cao cp ca cu trc mm ming. Ngi c c tnh mm ming cn hc hi lng tin cy vo s phong ph ca v tr v o ngc qu trnh tc ot. Anh ta cn cho . Anh ta cn t b vai tr nn nhn v tha nhn ci anh ta c c. Anh ta cn i mt vi ni s phi sng mt mnh, i su vo khong trng bn trong v thy n sng i vi cuc i. Khi anh ta tha nhn nhng nhu cu ca chnh mnh v da vo sc mnh l chnh th by gi anh ta s c th ni: Ti c ci ." v cho nng lng nng ct khai m v tun chy. Vin tng bn trong ca ngi c c tnh mm ming ging nh mt dng c m nhc tinh t, nh mt cy n v-cm Stradivarius. Anh ta cn chnh m mt cch chnh xc cho nhc c ca mnh v sng tc bn giao hng ca chnh mnh. Khi anh ta chi giai iu duy nht ca mnh trong bn giao hng ca cuc i th anh ta s c n p. Khi bn ng cao cp c gii phng, ngi c c tnh mm ming c th s dng tt tr thng minh ca mnh vo cng vic sng to trong ngh thut v khoa hc. Anh ta s l mt nh gio c thin tnh v quan tm n nhiu vic n th, v c th lin kt thng xuyn iu anh ta bit vi yu thng i thng t tri tim. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Cu trc thi nhn cch

Barbara Ann Brennan

Trong tui u th, ngi c cu trc thi nhn cch tri nghim s quyn r kn o ca b (nu l con gi) hoc ca m (nu l con trai) - khc gii. Ngi b hay ngi m ny cn n mi iu tr. Ngi c cu trc thi nhn cch lm thnh b ba cng vi b m v thy kh m nhn c s ng h ca m (nu l con gi) hay cha b (nu l con trai) cng gii. Ngi ny ng v pha ngi khc gii, khng th c c ci mnh cn, cm thy b phn bi ri b li theo li vn ng b hoc m bng mnh khe. p li tnh th , ngi ny tm cch kim sot ngi khc bng bt c cch thc no. lm vic y, ngi ny phi chng ch, thm ch ni di nu cn. Ngi ny i hi s ng h v khuyn khch, nhng trong khi tng tc vi ngi khc li thng hay p t s vn ng y, nh "B (m) phi..." gi cho h phc tng mnh. Cch ng x khng thu hoch c s ng h. Trong din mo tiu cc ca mnh, ngi c cu trc ni trn c xu hng mnh lit vn ti quyn lc v nhu cu thng tr ngi khc. Ngi ny c hai bin php t ti quyn lc : bt nt v p o hoc c khot bng quyn r. Nhiu khi gii tnh ca ngi ny l th nghch vi nhiu ngh k cc. Ngi u t vo mt bc tranh tng tng v bn thn v c nhng cm ngh r rt v s hn ngi ca mnh v khinh mit k khc, ci vn che y cho nhng cm ngh su sc v s thp km ca bn thn. Li than phin ra mt ca anh ta lc bc vo cha bnh l mnh c nhng cm gic tht bi. Ngi ny mun thng cuc. Nhng c ng h c ngha l u hng, v ngi ny tin rng iu c ngha l tht bi. Nh vy tiu cc ca ngi ny l " mun ca ta phi c thc hin . Ci to nn mt du ni kp Ti phi ng hoc ti cht . gii quyt c vn y trong iu tr, ngi ny cn phi hc tin cy. Trong qu trnh iu tr, lp th nht ca nhn cch m ta bt gp thng l ci mt n. N bo : Ti ng, bn sai . Sau khi o bi su hn vo nhn cch, bn ng bc thp hay bn ng bng s ni : Ti s kim sot bn. Khi bt u quyt nh thi bn ng cao cp ca nhn cch hin ra bo : Ti chu thua. Na thn trn dng nh n tung, v thiu dng chy gia na thn trn v na thn di. Vng chu ca ngi ny np thiu nng lng, lnh v b gi cht. C cng thng nghim trng vai, nn s v mt ; chn yu, v anh ta khng c lin kt vi t. Ngi c cu trc thi nhn cch chng li ni s hng vic v tht bi. Ngi ny b ging x gia tnh trng l thuc vo ngi khc v nhu cu kim sot h. Ngi ny s b kim sot v b s dng, s b t vo t th nn nhn l iu s nhc cho mnh gh gm. Bn nng sinh dc c s dng vo tr chi quyn lc ; nim vui so vi s chinh phc ch l ph. Ngi ny tm cch khng biu l nhu cu bng cch lm cho ngi khc cn n mnh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Trng nng lng ca cu trc thi nhn cch.

Barbara Ann Brennan

Nng lng ch yu khu tr na thn trn. Mc nng lng ca ngi ny lc u l hot ng qu mc v sau suy sp. Ngi c cu trc thi nhn cch (Hnh 13-6) c mt trng ho quang chung b suy yu y ti tt c cc mc ho quang v c tng lc chp ; vy l hnh qu trng cng b vn vo nh th. Vng etheric km dy dn v pha chn v nhn chung c mu sc xanh sm hn v tng mu khe hn l pha sau. C th cm xc chp cng dy dn hn. C th tm thn nh v pha trc thn th hn l pha sau, trong khi c th cm xc c th hin ra c ch phnh trung tm ch khu tr gia hai xng b vai thng gin rng. na trn, cc vng ho quang bn trn cng khe hn v sng hn. Dung mo lun xa cu trc thi nhn cch thng cho thy cc trung tm ch khai m ti vai v nn c, vi nhng trung tm ch nm gia hai xng b vai cc k rng v s dng qu mc, trung tm trn v trung lm nh u khai m, cn phn ln cc trung tm khc, c bit cc trung tm cm gic, u b bt. Trung tm sinh dc pha sau c th khai m mt phn. Nh vy l ngi ny ch yuhot dng bng nng lng tm thn v ch. Hot ng nng lng no mnh v sng sa trong cc thy trn, gim v pha sau u, rt yn tnh v thng c mu ti trong vng chm. iu cho thy ngi ny quan tm ch yu n mc tiu tr tu ch khng quan tm n hot ng thn th no khc hn nhm phc v cho ch nng ng. Tr tu cng c s dng phc v ch. Vn l ch: T cc thy trn hot ng mnh m, ngi thi nhn cch th nhng ci ngoc nng lng ra hng vo u ngi khc tm ly h, theo dng phng v chp ly. Ngi ny cng tin hnh mt s ln dng khc t ming; cng c th ni trn li nh ging nh cn thinh n s dng trong dng phng v cung lon, nhng trong mt hnh thi nng lng c kim ch, c cn bng, khng mang tnh cht hn lon nh vy. Nhim v cuc i v bn ng cao cp ca c tnh thi nhn cch Ngi c c tnh thi nhn cch cn tm ra s u hng thc s bng cch x dn v cho na thn trn c thoi mi v x dn khuynh hng kim sot ngi khc, v bng cch nhng b con ngi su lng bn trong cng cc xc cm tnh dc ca mnh. Vi ci ,ngi ny c th tha mn kht vng c hin hu trong thc ti, tip xc vi bn b v cm ngh nh mt con ngi. Vin tng bn trong ca c tnh thi nhn cch y nhng iu k quc phiu lu v danh d. Ti y, ngi chin thng l nhng ai c l phi v trung thc nht. Th gii vn xoay quanh cc gi tr cao qu c nng ln bng s bn gan v lng dng cm. Ngi ny ao c c mang iu y vo mi trng th cht trong th gii thc ca mnh bng cch y. Mt ngy no ngi ny s lm c. Khi nhng nng lng bn ng cao cp ca mnh c gii thot. ngi ny rt trung thc v chnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trc. Tr tu pht trin cao ca ngi ny c th c s dng vo vic gii quyt cc bt ng bng cch gip ngi khc tm ra s tht ca h. Qua tnh trung thc ca mnh, ngi ny c th du dt ngi khc tr nn trung thc. Ngi ny c kh nng qun l nhng d n phc tp v c tri tim lan trn ngp yu thng. C trc thng dm Trong tui th, yu thng m nhn vt c cu trc thng dm nhn c l yu thng c iu kin. M anh ta thng tr v x thn - thm ch cho c vic iu khin cc chc nng n ung v bi tit ca con ci. a tr i n ch cm thy c li mi khi n t khng nh hay th tuyn b quyn t do ca mnh. Mi c gng ca n nhm chng li sc p kinh khng ln n u b dp tan; by gi n cm thy mc by, tht bi v chu s nhc.Phn ng li tnh hung ny, n t km nn cm ngh v sng to. Thc t l n tm cch t km nn mi th. iu ny dn n tc gin v cm ght. N i hi c t do, nhng khi tng tc vi ngi khc, n s dng nhng t ng lch s biu l ra cng vi mt ni chn ght rn ri nhm lui ko ngi khc mt cch gin tip. iu ny lm cho ngi khc tru chc n. Ri vic tru chc cho php n gin d. a tr cng tng ni gin ri, nhng lc ny n c quyn biu l vic . Th l n b mc vo mt chu trnh lm cho n l thuc. V mt tiu cc, ngi ny l ngi au kh rn r v on trch, b ngoi vn phc tng, nhng khng bao gi cam chu. Ngi ny ngn chn bn trong mnh cc cm ngh mnh m v tc gin, tch cc, th nghch, trch thng v s hi m anh ta s cho n bng vo cn thnh n. Hoc c th lit dng v quan tm nhiu n sch bo khiu dm. Nu l n th chc l khng c cc khoi v cm thy tnh dc ca mnh bn thu. Li than phin ra mt ca ngi ny khi n cha bnh l tnh trng cng thng. Anh ta mun c gii thot khi cng thng, nhng li tin tng mt cch v thc rng vic gii ta cng thng v tha nhn ci nm trong ni tm s dn n quy phc v s nhc. Do vy m tiu cc v thc ca anh ta l vn duy tr tnh trng b tc nghn v yu thng tnh tiu cc". iu ny dn n mt ci du ni kp " Nu ti ni gin, ti s b s nhc. Nu ti khng ni gin. ti s b s nhc." gii quyt vn ny trong iu tr. anh ta cn tr nn quyt on, c t do v khai m mi lin kt tm linh ca mnh. Trong qu trnh iu tr, lp th nht ca nhn cch bt gp l ci mt n. n bo: " Ti s t t (t gy thng tch) trc khi bn git ti (gy thng tch cho ti." Sau khi tin hnh mt s thao tc iu tr nhm thm d vin tng bn trong ny th bn ng bc thp s tr nn hu thc. N bo: " Ti s chc tc v khiu khch bn." Cui cng vic ny gii thot bn ng cao cp n s gii quyt tnh hung vi cu Ti t do". V th cht, anh ta nng v rn chc vi cc c bp pht trin qu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

mc, c ngn, tht lng ngn. Cng thng nhiu c, hm. hng v hp khung chu pha di. Hai mng lnh. Nng lng ca anh ta b nght trong khu vc hng. u th nh ra trc. V tm l ng lc hc, anh ta dn mnh li v b cm cht vo mt bi ly trong anh ta rn r, on trch, km nn cc cm ngh v khiu khch ngi khc. Nu thnh cng trong vic khiu khch, anh ta s c l do bo cha cho s ni gin.Anh ta khng c thc v vic khiu khch ca mnh v ngh rng anh ta ang c gng lm vui lng Trng nng lng ca cu trc thng dm. Nng lng ch yu ca ngi c cu trc ny c hng ni. Anh ta hot ng qu mc v bn trong cn si sc na. Trng ca cu trc thng dm (hnh 13-7) phng ln ton b. C th etheric dm c, dy, th v sm ln theo cc mu sm hn l mu xanh. C th cm xc u n, nhiu mu v c phn b mt cch r rng u n nh c th etheric. C th tm thn rng v sng c phn di. Tr tu, xc cm hp nht hn. C th thng gii sng xung quanh ton b thn th vi cc mu hoa c, ht d v xanh. Hnh qu trng phng ln u n v c mu ng vng thm.Hnh trng hi nng n v pha y v to nn mt hnh bu dc hn l hnh trng. Ri ngoi cng ca n c xc nh r rt vi mt ci g qu cng thng v dy cm. Nhng lun xa thng khai m ngi thng dm trc khi bt u qu trnh thao tc nng ct l trn, m ri thi dng v c th trung tm tnh dc pha sau khai m mt phn. Ngi ny hot ng trong cc din mo tm thn, cm xc v ch ca nhn cch. M hnh hot ng nng lng ca no cho thy hot ng vng trn, vng nh v vng no tht, vi mt s hot ng ny lan ti mt khu vc trung tm nh chm c bao quanh bi mt khu vc km hot ng hn. Cc h thng phng v thng c ngi thng dm s dng l cc dng c vi, lm thinh nghin ngm v mi tn mm. Nhim v cuc i v bn ng cao cp ca c tnh thng dm Ngi c cu trc thng dm cn gii phng bn thn khi s nhc bng cch gii ta tnh gy g ca mnh. Anh ta cn tch cc biu l bn thn bng bt c cch no hp vi s thch vo bt c lc no anh ta mun.Vin tng bn trong ca c tnh thng dm ta nh bc v vng chm lng. Sc sng to ca anh ta t n biu l bng nhng phc tho ri rm t nh tng nt c bit v th hiu ring. Sc thi no cng quan trng. Khi anh ta bc l tnh sng to pht trin cao ny ra ngoi th th gii s khip s. Cu trc cng nhc Trong tui th, ngi c cu trc c tnh cng nhc tri nghim s chi b ca b (nu l con gi) hoc ca m (nu l con trai). a tr tra nghim vic ny nh l s phn bi li yu thng, bi v i vi n th th vui th xc, bn nng sinh dc v yu thng u nh nhau. b li s chi b , a tr quyt nh lm ch mi cm ngh c lin quanni au, cn thnh n v nhng cm ngh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tt p bng cch ngn chng li. u hng l chuyn kinh hi i vi ngi ny v iu c ngha l gii phng nhng cm ngh mt ln na . Do vy, ngI ny s khng trc tip vi ti ci anh ta cn, m s kho lo vn ng c c ci .Kiu hnh kt hp vi cm ngh yu thng.S chi b tnh dc lm tn thng nim kiu hnh ca anh ta. V tm l ng lc hc, ngi cng ngc ngan chn cm ngh v hnh ng khng t ra xun ngc. Anh ta c khuynh hng trn tc, vi nhiu tham vng v hung hng do cnh tranh. Anh ta bo : ti l b trn v ti bit mi chuyn. Bn trong anh ta n nu ni khip s b phn bi : bng mi gi, anh ta khng cho php mnh d b tn thng. Ngi ny s b tn thng. Anh ta ngn cao u, n thng ct sng vi nim kiu hnh. Anh ta c trnh cao v lm ch ngoi hnh v ng nht ha mnh m vi thc to th cht. T th ca ci ti cng trng c s dng nh mt bin h cho vic cm bung th. Ngi ny s nhng qu trnh khng t nguyn xy ra bn trong con ngi m khng c ci ti xc nh. Bn ng ni tm ca c th b ngn tng tch bit ra khi s th l v thu nhn cm ngh. Anh ta c tnh dc km theo khinh mit, ch khng c tnh yu. Trong khi ngn chn cm ngh, ngi ny ch to thm nhiu kiu hnh. Anh ta i hi cc cm ngh yu thng v tnh dc ca ngi khc, nhng khi anh ta tng tc vi h th li s dng nhng ngi c iu kin mt cch quyn r vn khng cam kt g ht. iu ny dn n cnh tranh, khng dn n tnh yu. Anh ta nm trong mt vng lun qun khng mang li ci m anh ta mong mun. Li than phin ra mt khi bc vo iu tr (nu mt lc no anh ta n) l anh ta khng thy c cm ngh, Anh ta mun u hng cm ngh, nhng li tin rng cm ngh s ch gy tn thng, c th tiu cc ca anh ta l Ti khng u hng u." Ngi ny chn tnh dc hn l tnh yu, nhng ci khng tha mn anh ta. iu ny dn n ci du ni kp "La chn no cng sai . u hng s gy tn thng; c c th trong kiu hnh s ngn chn cm ngh. gii quyt vn trong iu tr, ngi ny can lin kt tri tim vi b phn sinh dc. Trong qu trnh iu tr, ci mt n s bo: Vng, nhng m...". Sau mt thi gian, bn ng bc thp hay bn ng bng s i vo trong thc, s bo: Ti s khng yu thng bn." Sau , v cc cm ngh bt u tun chy do kt qu ca thao tc cha tr, bn ng cao cp s gii quyt tnh hung bng cch tuyn b: Ti cam kt, ti yu thng. " Thn th c cn i li mt cch hi ha, c np nhiu nng lng v hp nht. N c th c hai loi tc nghn: tc nghn o gip tm ta nh mt tm kim loi trn thn th, hoc tc nghn o gip li ging mt b qun o bng mng mt li ph ln thn th. Khung chu nghing ra sau v lnh. . . Trng nng lng ca cu trc cng nhc Nng lng chnh c gi li ngoi vi v xa nng ct. Ngi c cu trc cng nhc (Hnh 13-8) rt hot bt, c nt c bit l cn bng v ha hp, biu hin bng mt ho quang sng chi khe khon trong phn ln trng hp c phn b u n trn khp thn th. Trng etheric mnh m, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

rng v phng phiu, mu xm xanh v hi th. C th cm xc biu l trng thi cn bng yn tnh v phn b u n. Thng n khng nhiu mu sc nh cc cu trc khc nu ngi ny khng hot ng khai m cm ngh. sau lng, n c th rng hn v tt c cc trung tm lng u khai m. C th tm thn pht trin v sng. C th thng gii c th khng sng lm nu ngi ny khng khai m nhiu cho yu thng v iu kin hoc cho tm linh ca anh ta. Vng nhn qu hay ketheric mu th khe khon, n hi, rt r nt v c mu sng ca vng-bc m ch yu l mu ng vng. Nhng lun xa ca c tnh cng nhc, thng khai m trc khi bt u thao tc theo quy trnh, l cc lun xa ch v sinh dc pha sau, cng cc lun xa tm thn. Nh vy, ngi ny sng ch yu bng tinh thn v ch. m ri thi dng v nh u c th khai m hoc khng. Khi anh ta bt u qu trnh thao tc v khai m cm ngh th cc trung tm cm gic pha trc bt u khai m. M hnh hot ng ca no cho thy nhiu hot ng cc pha bn v on trung ng pha sau ca no. Trong mt s trng hp, cc thy trn cng hot ng mnh nh vy, ty thuc vo khu vc cuc i m ngi ny quyt nh tp trung vo. Nu trc l nhng mu tr tu th v sau khu vc ny cng s sng chi v hot ng; nu khng th n l khu vc sng xp loi th nh. Nu ngi ny theo ui vic pht trin v ngh thut, nh hi ha hay m nhc hoc mt hnh thc sng to khc, ti thy rng: nu h hot ng trong cc qu trnh , trng thnh v thng t hn th cc m hnh hot ng ca no tr nn cn bng hn vi hot ng pha bn, vng trn v chm. Cc nhp cu bt u c xy dng trc tip qua u hnh thnh mt ch thp khi c quan st t chm u. Khi mt ngi bt u pht trin tm linh ca mnh v c cc tri nghim tm linh, y l ni trong khi thin nh, th ti thy c thm nhiu hot ng pht trin trong vng no trung ng. Cc h thng phng v nng lng c ngi cng nhc s dng nhiu nht l dng ph trung quyn lc- ch, ngn bin gii v i khi c dng cung l()n (Hnh 12-3). Nhim v cuc i v bn ng cao cp ca c tnh cng nhc Ngi c c tnh cng nhc cn khai m cc trung tm cm xc, cho cm ngh tun chy v c ngi khc nhn thy. Anh ta phi phn chia cc cm ngh ca mnh ra, d l cm ngh g. iu ny cho php cc nng lng chy vo trong v chy ra ngoi nng ct ca con ngi v phng thch tnh duy nht ca bn ng cao cp. Vin tng bn trong ca c tnh cng nhc cha ng phiu lu, am m v yu thng. C ni non tro, c chnh ngha bnh vc v c yu thng thi v ha. Nh lcarus (nhn vt thn thoi Hy Lp) - ND), anh ta s bay ti mt tri. Ta Moses (nhn vt trong Kinh thnh - ND), anh ta s dn dt dn tc mnh ti Min t Ha. Anh ta s truyn cm hng khi cho ngi khc hng yu thng v am m i vi cuc sng. Ri anh ta s l ngi lnh o bm sinh trong phn ln nhng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngh nghip m anh ta mong c. Anh ta s c kh nng tip xc su sc vi ngi khc v vi v tr. Anh ta s c kh nng vui chi trong v tr v c hng trn vn cuc i. Tht hu ch khi bn ghi nh c cu trc c tnh chung ca bnh nhn qua vic tin hnh cha tr. cng v thy cha ca mnh, iu ny s gip bn i ti ch cha tr ring cho tng ngi v khin cho vic cha tr c hiu qu nht. Ngay nh chuyn a vic cha tr n mc hiu qu ti a cng l ch li lm ri. Ngi c cu trc c tnh tm thn phn lp s cn phi c cc ng hin gii xc nh v tng cng. Anh ta cng s cn phi c thc ti tm linh xc nh. Tri gic cao cp gip nhiu bng ci Ho quang ca ngi c c tnh tm thn phn lp cng np nng lng, v anh ta cn c dy cch tin hnh np. Cn chm t nhng r r nng lng. Ho quang ca c tnh mm ming cn c np v cc lun xa cn c khai m. Bin gii cn c tng cng. Ngi ny cn c dy cch cm nhn th no l khai m, c vy th mi hc c cch gi cho lun xa khai m qua tp luyn v thin nh. Ngi c cu trc mm ming cn nhiu ng chm. Ngi c cu trc thi nhn cch cn np nng lng cho na di ca trng ho quang, khai m cc lun xa pha di v hc cch sng bng tri tim nhiu hn l bng ch. iu rt quan trng l phi tht mm mng vi nhng vn c ca ngi c cu trc thi nhn cch. Lun xa 2 phi c x l thn trng, c hiu bit v chp nhn. Thy cha phi ht sc nhy cm v cn thn khi ng chm vo na di ca thn th. Ngi c trng nng lng thng dm cn phi hc chuyn dch v gii thot ton b nng lng m anh ta lm tc nghn. Trc tin l bin gii ca anh ta phi c trng . ng bao gi ng chm khng c php. Thv cha cng lm tt cho bn thn bao nhiu th cng cha nhanh v tt by nhiu. Vic cha tr lun lin quang n tnh sng to vn giu kn bn trong cn c mang ra hoc bc l. Tng ho quang ca c tnh cng nhc cn c lm cho mm do li. Ngi ny cn phi khai m lun xa tim v lin kt vi yu thng cng cc cm ngh khc. Vng th hai ca ho quang cn c kch hot v hot ng ca n cn c a vo thc. Vic ny phi c thy cha tin hnh t t cho php tri nghim cc cm ngh tng thi k ngn trong mi ln. Nhng nng lng nng ct su hn ca nhn cch cn c vi ti bng thao tc bn tay. iu quan trng i vi thy cha l chp nhn nhn cch bng c tnh thng yu khi tay mnh t ln thn th. Bn kia cu trc c tnh V mi ngi t thao tc tm l ng lc hc, sinh l hc v tm l hc ln bn thn mnh, cho nn ho quang thay i. Ho quang tr nn cn bng . Cc lun xa ngy cng khai m hn. Cc hnh tng v nhn thc sai v thc ti bn trong h thng nim tin tiu cc ca ta u tan bin v lm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cho ta nh nhm hn, t tr tr hn v lm cho cc rung ng trong trng ho quang c tn s cao hn. Trng ho quang tr nn n hi hn, lng hn. Tnh sng to phong ph thm v hiu lc ca h thng chuyn ha nng lng tng ln. Trng ho quang lan rng v nhng thay i su sc hn bt u din bin. Nhiu ngi bt u c mt im sng p mu ng vng nh bc gia u pht trin thnh mt qu cu nh sng chi li. Con ngi m mang th qu cu ny cng thnh to hn v vt ra ngoi thn th. Dng nh n l ci nhn ca ht ging mang li nh cho c th thng gii v pht trin n thnh mt ho quang sng hn v cao cp hn ang bt u cm nhn thc ti, do vy m tng tc vi thc ti bn kia th gii th cht. V tr ca nh sng ny dng nh nm trong vng r ca lun xa nh u v lun xa con mt th ba, ni m tuyn uyn v tuyn trng khu tr. V c th tm thn pht trin thnh sng hn cho nn tnh nhy cm vi thc ti bn kia th gii th cht cng pht trin. ng i ca con ngi thay i theo s trao i dng chy nng lng t nhin v s ci bin vi v tr. Ta bt u quan nim bn thn nh l din mo duy nht ca v tr, hp nht hon ton v tng th. H thng nng lng ca ta c coi nh l mt h thng ci bin nng lng c nhim v thu nng lng t mi trng. b vn ra. ci bin i ri tng hp li v gi vo v tr trong trng thi tm linh cao hn. Nh th, mi chng ta l mt h thng ci bin .sng ng. V nng lng m chng ta ci bin mang thc, cho nn chng ta ang ci bin thc. Chng ta ang tht s tm linh ha vt cht. Cu trc c tnh v nhim v cuc i Mi cu trc c tnh l mt m hnh ca h thng ci bin b hng. Th nht l ta ngn chn nng lng. N tr nn tc nghn v tr tr bn trong cc h thng nng lng ca ta. Ta lm vic bng cch sng theo nhng nim tin tiu cc. Ta thc s ng bn ngoi thc ti lu lm ri v ta sng v phn ng li v tr nh ci ta ngh ch khng phi nh ci hin hu tht s. Nhng vic ny khng din ra lu di. Ta to ra ni au trong cuc di mnh bng cch lm iu . Sm mun ta s nghe c thng ip ni rng ta ang lm iu g sai tri. Ta t thay i bn thn v cc h thng nng lng ca ta lm du ni au. Ta khai thng cc h thng ca mnh v ci bin nng lng. Khi lm vic ny, khng nhng ta gip thanh ton nhng nim tin tiu cc ring t m cn tc ng ln nhng nim tin xung quanh ta theo hng tch cc. Do vy m ta ci bin nng lng. Khi ta bc u gii ta cc tc nghn l ta thc hin nhim v c nhn. Vic ny phng thch nng lng ca ta n mc ta c th thc hin ci m ta hng ao c trong i: kht vng su lng p t thu u th. c m thm kn. nhim v m c mt i ta mi thc hin c. Ci m bn c ao lm hn bt c ci g trong i mnh, l nhim v cuc i ca bn. N l ci m bn ti y thc hin bng cch xua tan cc tc nghn ring t, bn lt nn cho con ng thc hin kht vng thit tha nht ca bn. Hy cho ni kht vng dn dt bn. Hy i theo n. N s em li hnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
phc cho bn.

Barbara Ann Brennan

Bn dnh cho thn th v trng nng lng ca bn vai tr cng c trong vic thc hin nhim v cuc i ca mnh. N c to dng nn bng mt kt hp nng lng- thc ph hp nht vi ci m bn ha thn xung thc hin. Khng mt ai khc c kt hp , v khng mt ai khc ao c lm ng y nh ci m bn ao c. Bn l duy nht. Khi bn ngn cn dng chy nng lng trong h thng nng lng do mnh to ra cho nhim v ca mnh, th bn cng ngn cn lun c nhim v ca bn. Nhng m hnh chung ca tc nghn m ngi ta thc hin l cc cu trc c tnh v h thng phng v. l tt c nhng con ng m bn thng dng tch ri bn thn ra khi ci m bn ti y thc hin mc nhim v trn gian. cng l nhng biu hin trc tip ca ci bn khng bit v cuc i m bn ti y hc hi. V vy, bi hc ca bn kt tinh vo trong thn th v h thng nng lng ca bn. Bn xy nn v to hnh phng hc ca mnh theo nhng chi tit k thut ca chnh mnh. Bn sng trong . Nh bn s c bit, tc nghn nng lng cui cng s n n ri lon th cht. Ngc li, nhng ri lon c th c nh ra bi cu trc c tnh ca bn hoc cung cch bn ngn chn cc nng lng sng to ca mnh. Do , bt k bnh tt no ca bn cng lin quan trc tip dn nhim v cuc i ca bn. Bnh tt ca bn, qua h thng nng lng ca bn, lin quan trc tip n kht vng su sc nht ca hn. Cho nn ti hi li ln na rng: iu m bn mong c thc hin lu nay trong i bn - hn bt c iu g khc trn th gii - n ci g vy? Hy tm ra cch dng li. Hy thanh ton nhng tc nghn . Hy tin hnh iu m bn ao c tin hnh, v bn s khe khon ra. Bi tp pht hin cu trc c tnh ca bn Bn hy soi gng. Thn th ca bn trng ging loi thn th no ? Hy c ht tng bng v tng cu trc c tnh. Sau hy tr li cc cu hi 7- 10 . im li Chng 13 1 . Hy m t dung mo chung trng nng lng con ngi ca mi mt trong nm cu trc c tnh ch yu. 2. Hy m t nhng phm cht cao nht ca cc cu trc c tnh ch yu. 3. Theo hin hnh ho quang th nhng khu vc no ca no hot ng mnh nht trong mi cu trc c tnh khc nhau? lm ng no 4. Nhim v cuc i ca mi cu trc c tnh l g ? 5. Cu tr c tnh lin quan n nhim v cuc i nh th no? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

6. Bnh tt lin quan n nhim v cuc i ca con ngi nh th no? 7. Hy lit k theo t l tng cu trc c tnh cu to nn nhn cch/bn ng ca bn. V-d: 50% tm thn phn lp 20% mm ming 15% thi nhn cch 5% thng dm 10% cng nhc 8. Hy xem xt Hnh 13-1. Hy tm nhng nt nhn cch ca bn cho tng mc c lit k. 9. Hy xem xt k Hnh 13-2. Hy tm ra nhng nt th cht v nng lng ca bn cho tng mc c lit k. 10. Hy xem xt k Hnh 13-3. Hy tm ra cung cch lin h vi ngi khc xut pht t cu trc c tnh ca bn cho tng mc c lit k. 11. T nhng cu hi v ba mc trc, nhim v ring t ca bn c th l g? Nhim v trn gian ca bn? 12. Nu bn c nhng ri lon th cht no th hy thut li theo cu hi 11 . 13. By gi hy thc hin cc mc 7- 12 cho tng bnh nhn ca bn.

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 14 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

Nhp NGUYN NHN BNH TT Theo cch nhn ca nh cha tr, bnh tt l hu qu ca mt cn bng. Mt cn bng l hu qu ca vic qun con ngi tht ca mnh. Qun con ngi tht ca mnh to ra nhng ngh v hnh ng dn n mt cch sng khng lnh mnh, cui cng l bnh tt. Bnh tt t bn thn n l du hiu chng t bn mt cn bng v bn qun mt con ngi tht ca bn. N l li nhn nh trc tip, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khng nhng ni vi bn v cung cch bn mt cn bng ra sao, m cn ch cho bn thy nhng bc i s a bn tr v vi bn ng thc v sc khe. Thng tin ny rt c bit nu bn bit cch m bo vic o t n. Nh vy, c th hiu bnh tt nh l bi hc m bn t rt ra c gip bn nh li con ngi thc ca mnh. Lp tc bn s ngh n mi th ngoi l ca pht biu ny. Nhng phn ln cc ngoi l s hn ch bn vo mt nhn thc thc ti ch gm c cuc i c bit ny v ch l i sng trong thn th. Tuy nhin, phm vi ca ti l mt phm vi tin nghim hn. Nhng pht biu trn y c th ch c hiu theo mt hng tng th v lnh mnh nu bn t mnh chp nhn l tn ti bn kia cc chiu vt l ca thi gian v khng gian. Nhng pht biu ny c th ch c cm nhn nh l yu thng, nu chng cng bao gm c bn, coi bn nh l mt phn ca tng th, v do cng l tng th. Chng c xy dng trn quan nim cho rng tnh c th ha v tnh trn vn u nh nhau. Theo cch din gii ny th iu c ngha l: tng th c cu to t cc phn c th, v do cc phn c th khng ch l phn ca tng th, m trn thc t l tng th, ta nh mt ton . Trong qu trnh pht trin ca bn thn ti qua nhng nm tin hnh quan st trng nng lng vi cng v c vn c hai bin i ch yu xy ra khin cho phng thc lm vic ca ti vi mi ngi tr nn khc trc rt nhiu. Th nht l trong nhng bui cha, ti bt u nhn c s du dt ca cc hng o tm linh v iu cn lm trong khi cha tr, v ti bt u tm kim cng nh i hi cc thng tin c hiu thuc cc mc ho quang khc nhau. Th hai l ti bt u pht trin ci m ti gi l thu th ; ngha l ti c th nhn vo thn th phn no ging nh mt my X quang. Thc hnh ca ti chuyn dn t lnh vc mt c vn sang lnh vc mt thy cha tm linh. Cha tr lc u tr thnh phn m rng ca liu php, v sau thnh nng ct trung tm ca mi liu php, bi v n vn ti tt c mi chiu ca linh hn v th xc, vt qua ci m liu php c kh nng lm. Cng vic ca ti tr nn r rng. Ti cha tr cho linh hn, hay l ti tr thnh knh dn gip cho linh hn nh li nl ai v ti u n c du dt trong nhng lc n qun v i trch ng m ri vo bnh tt hoc au yu. i vi ti, cng vic ny c hon thnh rt tt, y hng khi c tri nghim vi nhng nng lng cao v vi cc thin thn ti tin hnh cha tr. ng thi cng l thch thc khi phi ng u vi ni au gh gm do bnh tt m ngi thy cha tri qua chng mc no nhm mc ch cha tr. Ti cho bn thn mnh nhn thy nhng mt cn bng kinh khng ca nng lng v ca linh hn m nhiu ngi phi sng trong . Nhn loi mang theo mnh ni au gh gm, ni c n v kht vng t do. Cng vic ca thy cha l cng vic ca yu thng. Thy cha i su vo nhng vng au y ca linh hn v nh nhng nh thc hy vng. Thy cha nh nhng nh thc hi c c xa ca linh hn v chuyn n To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

l ai. Thy cha chm vo tia sng ca Thng trong mi t bo ca thn th v nh nhng lm cho n nh li rng n vn l Thng , v l Thng th cng vi ch v tr n tun chy vng vng n sc kho v vn ton. Trong mt vi chng ti, ti s lun bn v qu trnh bnh tt v qu trnh cha tr nh c nhn thy t quan im ca cc thy dy tm linh. Ti s chia s vi bn mt vi tri nghim ca mnh v hng dn tm linh trong mi trng ngh nghip v lun bn chi tit v tri gic cao cp, n hot ng ra sao v bng cch no bn hc c n. Ti cng gii thiu quan im ca Heyoan v thc ti. Ton b iu ny rt quan trng cn nm vng hc hi cc k thut cha tr gii thiu trong phn V. PHN LY THC TI Nh thy trong Chng 4, tng c hc Newton cho rng v tr gm nhng khi kin trc ring r ca vt cht tr nn li thi vo u th k 20. Cc nh khoa hc a ra nhiu bng chng cho thy chng ta lun lin kt vi nhau. Chng ta khng phi l nhng con ngi ring r; chng ta l nhng con ngi c th ha. Ch c tp qun c k theo kiu Newton a chng ta n nhng khi nim phn ly khi tng th. iu n gin l nhng khi nim khng xc thc. Hy ti trnh bi vi bn mt v d c th c trong vic giI thch trch nhim vI bn thn t quan im phn ly. Gi th mt chu nh b nhim bnh AIDS do chuyn mu chng hn. Nu s6 vic y c gii thch theo quan im phn ly th ngi ta c th bo: Chao i, nn nhn khn kh . Theo li gii thch ph bin v trch nhim vi bn thn, ngi ta li ni: , n gy ra ci thi li ti n . Nhng theo quan im ton , ngi ta s bo: i, bi hc m linh hn v gia nh dng cm ny chn hc hi t thc ti ln lao hn ca h tht gay cn bit chng no Mnh lm c iu g tt nht gip h ? Mnh c th yu thng h bng cch no y? . Bt c ai tip cn c cuc i bng cch u thy khng c g tri ngc gia trch nhim v yu thng, m c khc bit ln gia trch nhim v trch mng. Quan im xut pht t c th ha v ton ha hn s tn trng v tha nhn bt c iu g m ngi khc tri nghim. Ngc li, nhng li pht biu nh: , anh to ra ung th ca anh; ti s khng lm iu g nh th l do cch nhn phn ly sinh ra, ch khng phi do c th ha. Phn ly lm tng lo s v cam chu lm nn nhn; lo s v cam chu lm nn nhn ch khuyn khch o tng ca bt lc. Trch nhim v chp nhn th lm tng sc mnh, sc mnh t ni tm, to nn thc ti ca bn. Nu vi nhng s vt hnh thnh mt cch t nhin bn c iu g lin h mt cch v thc, th vi nhng s vt c sng to theo mun ca bn, bn c rt nhiu iu lin h. Ta hy nhn r rng hn vo qu trnh qun lng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cng nh tr em, ch c mt phn nh tri nghim ni tm ca ta l c nhng ngi xung quanh ta xc minh. iu ny to nn mt cuc u tranh ni ti gia bn nng bo ton v s chng thc ca ngi khc. Cng nh tr em, ta cn nhiu chng thc ang giai on hc hi v vic hc hi da trn chng thc ca th gii bn ngoi . Kt qu l hoc ta to ra nhng th gii tng tng b mt, hoc ta chi b nhiu th trong thc ti ni tm khng c chng thc v tm cch tch ly li ch xc minh sau. Mt phng thc khc l gii qu trnh ny l ta chn ng cc tri nghim ca mnh, d chng l hnh nh, t duy hy cm gic. Vic chn ng ny ngn ta li bng mt bc tng cc phn tri nghim , ch t cng trong mt thi gian ngn. Ta t xy tng phn cch vi bn thn ta. l mt cch din t khc ca chuyn ta qun con ngi thc ca ta. Trong cc chng 9 v 10, ta x l rng ri cc tc nghn trong trng ho quang. Tc ng ca cc tc nghn ny, xt trn quan im ho quang, l ph v dng chy nng lng kho khon khp trng ho quang v cui cng gy nn bnh tt. Chng tr nn ci thng c gi l cht linh hn ng. Chng l nhng "m mu" nng lng thc b ct ri khi phn li ca ta. Ta hy nhn vo qu trnh ny cch s dng tng Gestalt v bc tng. Bt k khi no bn tri nghim ni kh tc l bn ang tri nghm bc tng m bn dng ln gia phn hp nht ln hn tc l bn v mt phn ca bn thn bn. Bc tng dng ngn chn ci phn ca bn thn m bn khng mun cho i vo trong tri nghim ca mnh lc by gi. Theo thi gian, bc tng ny pht trin vng chc hn. v nn qun rng l ci phn ca bn thn b ngn li thnh bc tng, ngha l bn to thm nhiu qun lng. Ci b ngn thnh bc tng y bt u hin ra nh mt ci g t ngoi, v bc tng ny hin ra ngn chn mt vi n tng khip m t bn ngoi n. Nhng bc tng bn trong ny c to nn qua nhiu nin k trI nghim ca linh hn. Chng cng ng vng lu th ta thy chng gi cho mt ci g khc vi bn ng tch ra khi bn ng. Chng cng ng vng lu th ta cng thy chng to c an ton nhng li cng cng c thm tri nghim v phn ly. Cc bi tp thm d bc tng ni tm ca bn thm d cc bc tng ca mnh, bn c th p dng bi tp sau y. Hy nh li mt tnh hung c bit kh chu, ci bn phi vt ln hng ngy hoc ci m bn khng gii quyt ni trong qu kh. Hy bt u tri nghim cm gic do tnh hung to nn, hy hnh dung n trong u, hy nghe nhng li ni hoc m thanh phi hp vi tnh hung ny. hy tm ni s hi cha ng trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tri nghim y. S hi l cm gic b phn ly. do ch bn c kh nng t a bn thn mnh tr li trng thi s hi cho nn bn hy bt u cm nhn bc tng s hi. Hy s m n, nm n, nhn n, ngi n. N kt cu th no, mu sc ra sao? l nh sng hay bng ti nhn hay cng? lm bng g ? Bn hy tr thnh bc tng . N ngh g, ni g, nhn thy g, s thy g? Ci phn thc y ca bn tin vo iu g v thc ti? Heyoan ging gii bc tng ny nh sau: Chng ta thng quay tr li vi ngh v bc tng ta to thnh hnh nhm mc ch duy tr ci m vo thi im to thnh hnh ta coi nh mt th qun bnh bn trong, nhng hin ti li duy tr mt th mt qun bnh bn ngoi, ging nh mt con d hay cc ca cng ti mt mc nc cao hn mc kia. Ta cng nhn thy nh vy bn thn mnh ng sau bc tng v mt dng chy cun cun, mt lc p ln ca mt vi hnh thi bn ngoi, c mt ta bn trong. Bc tng ca bn by gi b tr cho ci m bn ang cm thy thiu ti mc bn trong. Ni cch khc, c ci sc mnh to ln y n n vi bn v bn ngh rng mnh km thua n. Ri ta lm mt bc tng bo v mnh, ging nh trong thI trung c nhng bc tng thnh b dn dp tn cng. Ta l ngi ang trong bc tng y, u tin ta phi thm d bn cht bc tng bi n c to thnh hnh bng bn thn ta. N c to thnh hnh bng bn cht ca ta v cha y nhng tuyn b, cc tuyn b v iu ta cn phi lm nhm gi c an ton. By gi, im tuyt vi v tt c chuyn ny l bc tng c ta thnh hnh bng bn cht ca ta v cha ng sc mnh bn trong. Sc mnh c th c ci bin v c phn phi lm li nn tn cho sc mnh ca bn ng bn trong. Hoc n c th c coi nh l mt cu thang i i vo bn ng bn trong m sc mnh ny tn ti. y l cch din t khc ca vn ty theo n d no thch hp vi ta nht. V c th ta ngi sau bc tng an ton ny bi v ta l bc tng . Lc by gi n l nhp cu thc gia ci ta ni nhn danh bc tng v ci ta ni nhn danh con ngi bn trong ang c bc tng bo-v. Bi tp thanh ton bc tng ca bn. Hy duy tr i thoi gia bn-bc tng v bn-con ngi trong bc tng. Khi vic ny hon tt, by gi chng ti gi vI bn hy duy tr i thoi nh th gia bn v ci bn kia bc tng., thm ch gia bc tng v ci pha bn kia, v hy tip tc nhng i thoi ny cho n khi ti c mt dng chy bt u xuyn qua bc tng y.

Lc ny bn c th nhn thy bc tng ny mt cch tng trng trn bnh din tm l ng lc hc. Bn cng c th nhn thy n nhn danh i din ca bc tng gia con ngi thc ca bn v To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngi m bn ngh l mnh, bi v bn cng l sc mnh trn mt khc ca bc tng, d n trong bt c hnh thi no. Bn c sc mnh bn trong n, ch khng phi sc mnh bao trm ln n. Bc tng i din cho nim tin vo sc mnh bao trm, sc mnh ca phn ly, l mt trong nhng cn bnh nng nht trn bnh din tri t vo lc ny, bnh sc mnh bao trm. V nh vy, nu bn c th tm thy c n d ny bn trong bn v khng c bn, khng ch mc tm l ng lc hc m c mc tm linh v mc trn gian, thi bn c th s dng n nh mt cng c thm d bn thn v trong ho quang. Trong qu trnh i vo bn trong bc tung, tri nghim n v lm cho n sinh ng, bn cng gii ta tc nghn. Tc nghn ny nhn thy trong trng ho quang bt u chuyn ng v thi ph v dng chy t nhin ca nng lng.

Nhng tc nghn ny tn ti tt c cc mc ca ho quang. Chng tc ng ln nhau t vng ho quang ny ri ti vng ho quang khc. By gi ta hy nhn cung cch m mt tc nghn trong mt vng ca ho quang - d nhin thng c biu hiu trong thc ti ca vng , ngha l t tng, nim tin hay cm gic - cui cng c th gy bnh cho thn th. im li chng 14

1. Nguyn nhn bnh tt l g ?

lm ng no

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

2. Bn cht bc tng bn trong ca bn l g ? 3. Hy duy tr i thoi vi bc tng ca bn. Bc tng ca bn ni g ? Phn ca bn ngi sau bc tng ni g? Bc tng bo v bn chng ci g? Bn cht sc mnh ca bn m bn nht ring trong bc tng ca bn l g? Bn c th gii ta n bng cch no?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 15 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field T TC NGHN N BNH TT Kch thc ca nng lng v thc. Nhn vo bn thn vi mt vin tng khong t hn trc y, ta thy rng ta c nhiu hn l ch c thn th mnh. Chng ta gm nhiu vng nng lng v thc chng ln nhau. C th chng ta cm nhn c iu t bn trong. Mt miu t r rng th v t tri nghim cm gic v t tng c trnh by trong chng ny.

Tia sng siu phm bn trong ca ta tn ti mt bnh din thc ti v thc tin tin cao hn nhiu so vi bnh din thc thng thng. thc cao cp ny c th tun chy vo bng thc hnh. Mt khi tm ra n th n khng cn gy ngc nhin. Ai cng c cm gic: i, vng Ti bit ci ngay t u m" Tia sng siu phm ca ta khn ngoan tuyt vi; ta c th s dng n hng dn

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cuc sng thng ngy ca ta, hng dn s trng thnh v pht trin ca ta. Do ch ho quang l trung gian qua cc thi thc sang to t cc thc ti cao cp ca ta b dn xung m i vo thc ti th cht, cho nn ta thng s dng ho quang a thc ca mnh quay ngc ln (bng rung ng) qua cc vn ho quang m i vo thc ti ca bn ng Thng . lm iu , ta cn bit mt cch chnh xc bng cch no m nhng li thi thc sng to y c truyn i tng vng ho quang n sang vng ho quang kia i vo th gii th cht nhm gip to nn tri nghim ca ta v cuc i. Th nht, ta hy xem xt li ln na ho quang l ci g. Ho quang cn hn mt mi trng hay mt mt trng. N chnh l bn thn cuc i. Mi vng ho quang l mt c th, ng l c thc, ang sng v hot ng nh thn th chng ta. MI c th ho quang tn ti trong thc ti hu thc m mt phn no ging v mt phn no khng ging nh thc tI th cht. Mi vng, v mt ngha no , trong th gii ca chnh n, hn na nhng th gii ny lin kt vi nhau v tn ti chm ngp trong cng khng gian ni ta tri nghim thc ti th cht ca mnh.

Hnh 15-1 lit k nhng bnh din thc ti ni ta tn ti, n tng quan vi tng vng hay c th ho quang c trnh by trong Chng 7. Bnh din th cht gm c bn mc: thn th, etheric, cm xc v tm thn. Bnh din tinh t l nhp cu gia bnh din tm linh v bnh din th cht, cn bnh din tm linh thi trn n v c cc cp soi sng nm bn trong n. Nh ni chng 7, ta c t nht ba vng trong cc c th tm linh ca mnh - mc etheric mu, mc thng gii v mc etheric mu.

Sng to hoc biu hiu din ra khi mt khi nim hoc mt nim tin c truyn t ngun ca n cc mc bn trn xung i vo nhng mc m c hn ca thc ti cho n khi n kt tinh trong thc ti th cht. Ta sng to theo cc nim tin ca ta. D nhin ci ang xy ra cc vng bn di cng tc ng vi cc vng bn trn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nhm mc ch tm hiu qu trnh to nn sc khe hay bnh tt, ta hy nhn ln na tht cn thn vo cung cch biu hiu ca thc ti mi vng ca trng ho quang. Hnh 15-2 lit k cung cch biu hin ca bn thn thc trn mi vng ho quang v s by t ca thc . mc thn th, thc mang hnh thi bn nng, cc phn x t-ng v hot ng t ng ca cc ni tng. y thc to ra din t "Ti tn ti" . mc etheric , thc biu hin trong nhng gii hn ca cc cm gic nh lc th th cht hoc ni au th cht. Nhng cm gic kh chu nh lnh v i l nhng du hiu i khi cn dng ly li cn bng nng lng ca ta nhm lm cho nng lng li tun chy hi ha. mc cm xc, thc biu hin bng nhng xc cm cng nh phn ng cn bn nh s hi, gin d v yu thng. Phn ln nhng xc cm ny lin quan n bn ng. mc tm thn, thc biu hiu trong gii hn ca t duy c l tr. l bnh din ca c phn tch tuyn tnh.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

mc tinh t, thc c tri nghim nh nhng xc cm mnh vt ra khi bn ng v nhng xc cm khc bao gm nhn loi. Bnh din tinh t, mt th gii hon ton khc l bnh din m din ra cuc hnh trnh tinh t v, nh c nhng ngi tri ngim n m t, bnh din ny khc bnh din th cht v cc mt sau y : cc vt th c hnh thi lng ; nh sng do cc vt th bc x hn l phn chiu trc tin t cc vt th ; v thc hin hnh trnh , ch cn mi ngi tp trung vo ni mnh mun i v lun tp trung ch vo v-tr . Phng hng thay i theo tiu im n mc nu bn thay i tiu im l bn thay i c phng hng ca mnh. Kh nng tp trung bnh din ny rt quan trng !

Nhng khc bit v tng t gia hnh din th cht v tinh t s khng lm cho nh vt-l ngc nhin bi v nhng nh lut chi phi bnh din tinh t bao gi cng da trn quy lut t nhin chi phi mt mi trng c cht mn hn,nng lng cao hn, rung ng nhanh hn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Tt nhin, nhng nh lut ny tng quan vI nhng nh lut m ta bit trong th-gii th cht. Ti -ngh hy coi cc nh lut vt-l ca chng ta v thc t ch n gin l nhng trng hp c bit ca cc quy lt chung, cc quy lut v tr hng chi phi ton v-tr.

bnh din tm linh, cn c mt th gii khc vi thc ti ring ca n, mt th gii m theo tm nhn hn hp ca ti, n hn hn th gii ca chng ta: p hn nhiu, trn y ng sng v yu thng hn. vn th nm, vng etheric mu, thc t n biu hin nh l mt ch cao cp m vi ta n s a s vt vo hin hu nh kh nng nh danh v nh ngha cc s vt. mc thng gii, thc t n biu hin bng nhng cm ngh cao cp nh yu thng tt c, ngha l yu thng vt xa hn ng loi v bn b i ti ch yu thng mi cuc i. mc th by, thc biu hin bng nhng khi nim hiu bit v cc h thng nim tin. y l ni m xung lc sng to s khi bt u t hiu bit ca bn hon ton khng phi hiu bit tuyn tnh, m l hiu bit hp nht. Lc sng to ch yu c bn c khi xng trong c th tm linh cao cp nht v sau chuyn dch vo c th tinh t. Hoc t mt quan im khc ngi ta c th ni rng vt cht v nng lng mn hn trong cc c th tm linh cm ng s cng hng ha m trong c th tinh t, sau c c th tinh t cm ng s cng hng ha m trong ba c th ho quang bn di. Qu trnh ny tip tc trn sut con ng i xung vo trong mc tn s ca thn th (hin tng cm ng ha m l hin tng xy ra khi bn g vo mt m thoa v mt m thoa khc trong phng s vang ln. MI c th ho quang biu hiu xung lc ny trong gii hn ca thc ti hu thc mc ring ca n. Chng hn mt xung lc sng to t c th tm linh chuyn dch vo trong c th tinh t s biu hin trong gii hn cc cm ngh khong t. V n chuyn dch vo trong cc vng tn s bn di, n s biu hin u tin trong gii hn ca t duy, sau l cm ngh c th ri n cm gic th cht, v thn th s t ng p li qua h thn kinh t tr . N s chng ra nu c mt xung lc dng tnh hoc s co li nu nhn c mt xung lc m tnh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Qu trnh sng to sc khe

Barbara Ann Brennan

Sc khe duy tr khi lc sng to t thc ti tm linh con ngi hng theo quy lut v tr. Khi c th etheric lin kt vi thc ti tm linh v i th n biu th hiu bit siu phm ca thc ti . Tuyn b c to ra l Ti bit ti lm thnh mt vi Thng .

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

l tri nghim ca con ngi vi to ho, cng lc y n li c c th ho. Sau , thc ti ny cm ng n cm gic yu thng vn vt trong c th thng gii. Cm gic lm thnh mt vi Thng ln lt to nn lin kt ca ch c th trong mc etheric mu vi ch siu phm. Vic ny ln lt biu hiu trong mc tinh t di dng yu thng nhn loi. Tri nghim yu thng nhn loi ny s nh hng n vng tm thn v thng tin cc nhn thc thc ti trong c th tm thn. Ri rung ng trong c th tm thn ny, tun theo cc nh lut cm ng ha m v cng hng giao cm, c truyn xung i vo vt cht v nng lng ca c th cm xc, c th ny sau t biu hiu bng cc cm ngh. Nu nhn thc thc ti ph hp vi quy lut v tr th cc cm ngh s hi ha c con ngi chp nhn , cho tun chy v khng b tc nghn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Sau , dng chy ny c truyn xung i vo c th etheric, c c th ny p ng mt cch hi ha t nhin. Kt qu l c th c nhng cm gic d chu tng cng chuyn ha t nhin ca nng lng t trng nng lng v tr i vo. Nng lng ny cn thit cho vic dinh dng c th etheric v duy tr cu trc cng nh chc nng ca n. Cn bng t nhin ca cc nng lng m dng trong c th etheric cng c duy tr. Vi cn bng , tnh nhy cm t nhin trong c th, xut pht t dng chy cm ngh t nhin, dn ti nhn thc phong ph thm v cc cm gic ca c th, cm gic ny ln lt dn ti vic tun th ch n ung v luyn tp thch hp. C th etheric kho mnh li kch thch v duy tr mt thn th kho mnh trong cc h thng ha l c gi cn bng v hot ng bnh thng. lm cho sc khe th cht c bn vng. Trong h thng sc kho, cc nng lng tng c th c gi cn bng v tr lc cho s cn bng trong cc c th khc. Do sc kho c duy tr , ngha l sc kho thu ht thm sc kho.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc qu trnh ng ca bnh tt

Qu trnh suy gim tng t hot ng trong h thng b bnh (hnh 15-4) Tuy nhin, sau khi lc ng to ch yu chuyn dch ra khi thc ti tm linh con ngi th n tr nn mo m ri tc ng ngc vi quy lut v tr. Mo m ny xy ra khi xung lc sng to ch yu chm phi mt tc nghn nng lng hoc mt mo m trong ho quang. Xung lc ch yu va mi tr nn mo m trn ng n i vo nhng vng m c hn ca cc c th ho quang, th n tip tc tc b mo m khi truyn sang cc lp k tip. Ti nhn thy nhng mo m ch yu nm cao ln tn vng th by ca ho quang, ti y chng hin ra vi vt rch hay nhng vt sm ri rm. Nhng mo m tm linh ny bao gi cng lin quan n h thng nim tin thu c trong c cuci ny hoc trong cc cuc i khc, v v vy nguyn nhn l do nghip (cn). Ti coi nghip (cn) ch n gin l tri nghim cuc i c to nn t nhng h thng nim tin vn c mang theo sut cuc i ny sang cc i tip theo cho n khi chng c thanh lc v ti lin kt vi thc ti v i. Mt vng ho quang th by mo m c lin quan n mt h thng nim tin mo m. C th ly v d nh Ti tin rng ti hn ngi Mo m ny tc ng ln vng thng gii bng cch ngn chn yu thng thng gii v lm cho n mo m. By gi c th ngi ny thch c hn ngi. nh sng mc thng gii c th hin ra rt yu t. iu s nh hng n vng th nm ca trng ho quang, v vng ny cng s mo m. Ngi ny c gng hn ngi . mc tinh t s p ng li mong c c hn ngi, iu s gy nn tc nghn hoc nhng m mu ti ca nng lng ng trong c th tinh t. C th tm thn s em li cho ngi ny ngh cho rng anh ta hn ngi, May mn thay, khng mt ai lc no cng t la phnh c mnh, sm mun ri iu tri ngc cng s i vo u c anh ta. Nu ti khng hn c ngi th ti phi thua km ngi. Mt ng ct tm thn c to nn trong ngi ny, n cng l mt mo m trong cu trc ca c th tam thn. C mt s phn tch ca sinh lc thnh hai lung trc tip ngc chiu nhau, v ngi ny ri vo mt tnh trng nh phn. Mt v d khc v xung t ny l Ti khng th lm ni vic , To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

y th m Ti lm c vic . Do vy ta c mt ng ct tm thn c dng ln trong c th tm thn. Ng ct ny biu hin bng nng lng v rung ng. Nu c th khng thanh ton c ng ct, n c th tr thnh mt hnh thi t tng phn ly v ri vo v thc. iu ny tc ng ln c th cm xc (qua rung ng cm ng m t trn) v gy nn s hi, bi v ngi ny khng th gii quyt c vn . Ni s hi da trn tnh ho huyn v khng c ngi ny chp nhn. Do n b nghn v mt thi gian sau cng c th tr thnh v thc. V khng cn dng chy cm ngh t do nh trc trong c th cm xc, ni m thm nhiu m mu ti ca nng lng ng hoc nng lng rt yu s xut hin, cho nn tnh trng gy v ny s b dn xung i vo c th etheric trong hnh thi cc vch ri rm hoc b rch ca lc sng. Do ch nhng vch ny l nhng ng l c hoc l cu trc k trn cc t bo ca thn th sinh trng, cho nn vn ca c th etheric s c truyn vo thn th v tr thnh bnh tt trong thn th.

Trong v d ca ta (hnh 15-4), ni s hi c th ph v tng etheric ti m ri thi dng, gy nn trng thi m thnh trong khu vc v nu c th khng kh nnggii quyt tnh trng kh x c bit . Tnh trng gy v ny,nu c cho tip tc, s gy nn gy v v chuyn ha nng lng ha hc trong thn th, lm cho cc h thng ca thn th nn mt cn bng v cui cng l mc bnh. Trong th d ca ta, m thnh ti m ri thi dng c th gy ra trng thi tng axit trong d dy (bao t) v cui cng gy ra cc lot. Nh vy, trong h thng b bnh, nng lng mt cn bng ti cc c th bn trn c tun t truyn xung i vo cc c th bn di, cui cng gy nn bnh tt trong c th. Trong h thng b bnh, tnh nhy cm i vi nhng cm gic ca c th lc ny suy gim v c th dn n mt nhy cm i vi nhu cu ca c th, biu hiu qua ch n khng thch hp chng hn, iu ny c th to ra mt mch feedback tiu cc ca nhiu nng lng mt cn bng hn. Mi c th b ph v hoc mt cn bng cng c tc ng ph v i vi c th ngay bn trn n. Cn bnh ny c khuynh hng to thm cn bnh khc.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc quan st bng tri gic cao cp ca ti cho thy : Trn cc vng s chn ca trng ho quang, bnh tt mang hnh thi cc tc nghn m t trc y trong cun sch ny- nng lng mu ti np thiu, np tha hoc b bt. Trn cc vng cu trc ca trng ho quang, bnh tt mang hnh thi bin dng, gy v hoc ri rm. C th c nhng l thng trong cu trc k bt c vng s l no ca ho quang. Thuc men c tc ng mnh n ho quang. Ti nhn thy nhng hnh thi nng lng mu ti cn li trong gan do thuc men dng cha mt s bnh trc . Vim gan li mu da cam trong gan nhiu nm sau khi bnh c cho l cha khi. Ti nhn thy thuc cn quang m trc mi nm ngi ta bm vo ct sng chn on vt thng, mc du d kin l sau mt vi thng s c thn th ti ra ht. Ho tr liu lm tc nghn ton b trng ho quang, c bit l gan, lc ny c nng lng ta nh cht nhy mu nu hi lc. X tr liu c sn cc vng cu trc ca trng ho quang nh chic Bt tt ni lng b t. Phu thut gy nn nhng vt so trong vng ho quang th nht v i khi sut dc ng i ti vng th by. Nhng vt so, bin dng v tc nghn ny c th cha khi bng cch gip thn th t cha ly ; nu chng vn vo th thn th t cha tr kh khn v mt nhiu thi gian hn. Khi mt c quan b ct b, th thng c quan etheric c th c ti to v phc v cho vic gi hi ha trong cc c th ho quang bn trn thn th. Ti vn thng hnh dung rng mt ngy no , khi c thm kin thc v trng ho quang v v ha sinh hc, c th s c kh nng lm cho nhng c quan ct b mc li c. V lun xa l nhng im nhn nng lng vo ti a cho nn chng l nhng tiu im cn bng rt quan trng bn trong h thng nng lng. Lun xa mt cn bng s dn n bnh tt. Lun xa cng mt cn bng th bnh tt cng nghim trng. Nh trnh by trong chng 8, Hnh 8-2, cc lun xa hin ra nh nhng cun xoy nng lng to nn bi mt s hnh chp xon c nng lng nh hn. Lun xa ngi ln c mn chn bo v bn trn. Trong mt h thng lnh mnh, nhng hnh chp xon c ny xoay trn nhp nhng ng b vi nhng ci khc, thu ht nng lng t trng nng lng v tr vo trong cc trung tm ca chng cho thn th s dng. Mi hnh chp c iu chnh theo tn s c trng m c th cn hot ng mt cch lnh mnh. Nhng trong mt h thng b bnh, nhng cun xoy ny khng hot ng ng b. Cc hnh chp xon c nng lng to nn cc cun xoy ny c th xoay nhanh hay chm, xc ny ln hoc khng cn xng. i khi c th quan st thy nhng ng gy trong m hnh nng lng. Mt hnh chp xon c c th xp hon ton hoc mt phn, hay ln ngvc li. Nhng ri lon ny lin quan n mt s ri lon chc nng hoc bnh l ca thn th trong khu vc . V d, mt trng hp ri lon chc nng ca no, Schafica Karagulla nhn xt trong cng trnh i su vo tnh sng to rng mt trong cc cun xoy nh ca lun xa nh u thay v ng thng r xung nh th no m b To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tng n bnh thng. Ma trn bn trong no ca ngi ny cho thy nhng l hng m ti nng lng phi nhy qua. Ci khong nh la y tng ng vi phn no uc phu thut ct b trc . John Pierrakos trong cng trnh Trng hp v tim thut li rng ng quan st thy ri lon trong lun xa tim nhng bnh nhn b chng au tht ngc v bnh ng mch vnh tim. Cc lun xa ny, ng l gm nhng cun xoy xoay tt sng chi, th li hin ra b tc nghn bi mt cht l mu ti.

Mt s v d c trng trong cc quan st ca ti v nhng lun xa bin dng c nu ln trong Hnh 15-5. Hnh 15-5A cho thy dung mo ca mi thot v khe m ti quan st thy. Lun xa m ri thi dng c tm cun xoy nh hn. Cun xoy nh khu tr na tri ngi, ti gc phn t trn tri, trng ta nh mt ci l xo bt mnh ra. Bin dng ny hin ra trn sut chng ng i ra ti vng th by ca ho quang. Hnh 15-5B cho thy nh ca mt trong nhng cun xoy nh b To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

rt ra. Ti chng kin hin tng ny nhiu lun xa. N xut hin ti lun xa 1 sau khi b mt s chn thng xng ct. N xut hin ti lun xa m ri thi dng sau khi xy ra mt chn thng tm l nghim trng. Nhiu ln n xut hin nh mt chn thng sau m ti lun xa nm vng tin hnh phu thut. Hnh 15-5C l mt lun xa b bt. Nhng ngi b vim hng u c nng lng tc nghn mu ti ti lun xa tim. ba ngi b AIDS m ti quan st c, lun xa 1 v lun xa 2 b bt, v c trng hp ton b trng ho quang b tc nghn, k c vng th by, ty theo thi gian bnh tin trin. Mt lun xa b rch, nh trnh by Hnh 15-5D, xut hin trn cc bnh nhn ung th m ti quan st c. Mt ln na, cc dung mo lit k y i ti c vng th by. Mt lun xa c th b rch, v ung th c th khng hin ra trong c th cho n hai nm sau hoc hn. Mn chn c bo v hon ton b rt ra khi lun xa ny. nhng ngi b th ung th nng, ti nhn thy vng th by b rch t chn trn sut chn ng i qua cc lun xa 1, 2 v 3 v i vo lun xa tim. Tc ng ca vng th by b rch l lm tht thot nhiu nng lng qua trng ho quang. Thm vo vic mt nng lng, bnh nhn cn l mc tiu cho tt c cc loi nh hng bn ngoi lm tn thng khng ch v tm l m cn c v th cht. Trng ho quang khng c kh nng y li s t nhp ca nhng nng lng khng lnh mnh i vi h thng hp thu. Hnh 15-5E trnh by mt v d trong ton b lun xa b ko sang mt bn. Ti thng hay gp hin tng ny ti lun xa 1, ni m ngi ta lin kt nng lng ca mnh vi t ch yu qua mt chn, trong khi chn kia b yu. iu ny thng phi hp vi tnh trng xng ct trc b p sang mt bn. Bc u ti cho rng mi cun xoy ca lun xa cung cp nng lng cho mt c quan c trng. Ti ch thy rng mi ln c ri lon tuyn ty th cng c ri lon ti mt cun xoy no bn phi tri ca lun xa m ri thi dng, ngay di ci c phi hp vi thoi v khe, cn khi ri lon xy ra trong gan th mt cun xoy khc trong cng lun xa b tn thng, ci nm gn gan. Hnh 15-5F cho thy mt bin dng xy ra do s dng liu php maratng qu mnh. Sau mt tun iu tr theo nhm cng vi cu con nghin ma ty, mt b tr v nh vi mt cun xoy b ng hnh nm. N nht nht, hu nh khng xoay v khng cn mn chn bo v. T khi ti thy ra vn , mt tun sau khi th nghim, ti phc hi c ho quang trc khi c thm nhng thng tn khc xy ra. Gi th trc ti khng lm nh th th cui cng chc chn b ny c nhng vn gan, c quan lin quan n cun xoy b suy yu, hoc l b ta t cha tr bng cch no . C thm nhiu dung mo na c th xy ra. Nh bn c th thy, nhiu khi ch l nhng trng hp lch lc cu trc n gin. Ti nhn thy nhng lun xa rt cuc b ln tri t trong ra ngoi, kch thc b rng ra hoc thu hp li rt d. Tt c cui cng u dn n bnh tt v tt c u lin quan To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

n nng lng thc hoc biu hin h thng nim tin v tri nghim ca c th, nh c lun bn trn y. Ni cch khc, bnh tt vng no ca trng ho quang th s t biu hin mc y ca thc. Mi biu hin l mt hnh thi no ca au n, d l th cht, cm xc, tm thn hay tm linh. au n l c cu gn lin bo ng cho ta ch c chuyn trc trc ta lm iu g v chuyn ny. Nu ta khng nghe bn thn trc , nu ta c tip tc pht l ci ta bit l mnh mun hoc cn lm, th cui cng bnh tt s gip ta lng nghe. au n dy cho ta bit yu cu s gip v cha tr, v v th n l cha kho ca vic gio dc linh hn. Tp tm ngha ring ca bnh tt ca bn. Cu hi cha kha trong qu trnh cha tr rn luyn l Bnh ny i vi ti c ngha g? Ni dung thng ip ca thn th gi cho ti? Ti qun con ngi thc ca mnh nh th no? Bnh tt l cu tr li c trng cho cu hi: au n ny phc v ti ra sao ? Ai cng to ra bnh tt chng mc no trong thn th mnh. Nu bn nhn li cn nguyn bn s thy bao gi bnh tt cng da trn chuyn ta qun con ngi thc ca mnh. Chng no m ta cn tin rng mnh phi phn cch ra c th ha, th ta cn tip tc to nn bnh tt. Mt ln na ta tr v im ta xut pht - t quan im ton v v tr. im li chng 15 1. Mi quan h gia bnh tm th v ho quang l g? 2. Theo quan im trng nng lng con ngi ht cn nguyn ca mi bnh tt l g? 3. Hy m t cung cch m bnh tt c to nn qua trng nng lng ca con ngi. lm ng no. 4. Hy dnh mt t pht chim nghim v cung cch m qu trnh bnh tt c th din ra trong thn th bn. Hy m t n. 5. Nhng nim tin ca ta nh hng cc tri nghim ca ta nh th no, v trng nng lng con ngi ca ta gi vai tr g trong vic sng to ny?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 16 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Qu trnh cha tr, Mt quan im tng qut

Barbara Ann Brennan

Ci m thy cha phi cng hin cho bnh nhn v ngh y gm ba th: mt quan im khc bit v rng m v nguyn nhn bnh v iu tr bnh ; con ng thu thp thng tin v mi cuc i hay mi tnh hung y hc m cc bin php khc khng th thu c; v thao tc trc tip ln bnh nhn nhm nng cao cc kh nng cha tr ca h. Kt qu thn diu ra sao khng phi iu quan trng, thc t l thy cha cm ng bnh nhn h t cha tr bng nhng qu trnh t nhin d rng i vi nhng ai khng quen cch cha tr ny cc qu trnh vt qua ci vn c coi l t nhin. C th ca bn v h thng nng lng ca bn chuyn dch t nhin theo chiu hng c li ti sc kho. D nhin bc s cng lm vic theo nhng nguyn tc . Nhng vi gnh nng ca nhiu trng hp khng lin quan n ring ai nh vy, v phi i u thng xuyn vi bnh tt, nhiu bc s dn d i ti ch iu tr tng tp hp c trng cc triu chng, vic ny i khi c th khng phi theo chiu hng c li cho sc kho. i vi thy cha, sc kho khng c ngha ch l sc kho trong thn th m cng l cn bng v hi ha trong mi phn ca cuc i. Qu trnh cha tr thc s l mt qu trnh nh li, nh li con ngi thc ca ta. Trong phm vi ho quang, qu trnh cha tr l qu trnh ti cn bng nng lng ti tng c th. Khi ton b nng lng ti mi c th c cn bng th s c sc kho. Linh hn hc c bi hc c bit ny, v vy n c chn l v tr. Ngy nay c hai li i vo cha tri. Mt l cha tr bn trong?, thit lp cn bng v sc kho ti mi mc ca con ngi bng cch tp trung v x l trc tip cc din mo th cht, cm xc, tm thn v tm linh ca con ngi, theo cung cch m con ngi to nn cc h thng nim tin v thc ti ca mnh. Hai l cha tr bn ngoi, gip ti lp cn bng ti cc vng ho quang khc nhau, bao gm cc h thng thn th, bng cch dng nng lng c cht lc t trng nng lng v tr. Ti gi rng cha tr bn trong l quan trng nht, song cc phng php cha tr bn ngoi l cn thit b sung cho qu trnh ny. Qu trnh cha tr bn trong Qu trnh cha tr bn trong tin hnh vic ti cn bng nng lng ti tng c th bng tp trung vo biu hin ca mt cn bng c iu chnh n v sa cha vng ho quang thch hp bng thao To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tc bn tay. Vic sp xp li trong mi c th gip cho vic lp li cn bng trong cc c th khc. Qu trnh cha tr bn trong, mnh danh l cha tr tng ph, c lun bn vi y chi tit ti Chng 22. y chng ti ch m t ngn gn. Trong vic cha tr mc ketheric mu, h thng nim tin sai tri c a vo thc v c th thch. Vic cha tr c tin hnh ti vng th by ca trng ho quang. cha tr ch yu l sa cha v ti cu trc c th ny ti bt k ch no cn n. Hnh 16 1

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Vic sa cha vng th by t ng lm cho vng th su khai m c thm yu thng thng gii. mc thng gii, thy cha tham d vo yu thng thng gii hay yu thng vn vt v ch n gin dn knh cho n i ti bnh nhn. mc etheric mu, c th ho quang c sp xp li bng phu thut tm linh. Vic ny c tc ng em ch ln xp ngang hng vi ch siu phm. mc tinh t, vic cha tr c tin hnh bng thanh np v yu thng. thy cha tham d vo thc ti tnh yu thng nhn loi v dn knh cho nng lng i ti bnh nhn. Vic ny cho php mc tm thn bt u th gin v bung lng mt vi h thng phng v. vng tm thn, thy cha th thch cc qu trnh t duy sai tri to nn mt cn bng ti mc ny. Cc qu trnh t duy da trn l gch ca a tr tng tri nghim chn thng. Khi ln ln v bt u nhn thc c cc qu trnh th ngi hy d dng xem vic hin hu ca chng l c mc ch v ngi ny c th thay th chng bng cc qu trnh t duy chnh chn hn. Thy cha thao tc ti cu trc vng ny ca trng ho quang bng cch gip bnh nhn hnh dung ra nhng cch gii quyt mi cho cc vn c. vng cm xc, bng cch s dng k thut thanh np, thy cha gip bnh nhn dn sch nhng cm ngh b tc nghn. i khi trong sut thi gian cha tr bnh nhn sng li cc chn thng c v tri nghim ton b cm ngh b tc nghn. Nhiu khi cc chn thng c thy cha ly i m bnh nhn khng nhn thc c chng. vng etheric, thy cha tin hnh sp xp ngay ngn v sa cha ti cu trc vng ny, lp li cm gic hnh phc v sc kho. Thao tc trc tip ln thn th, cc bi tp, cc t th v li ni c s dng gii to cc tc nghn th cht, chng hn nh sc cng trong bp tht, bo ph hoc m yu. Trong qu trnh cha tr tng ph, tt c cc c th c thao tc cng nhau. Qu trnh ny c tin To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hnh bng nhng bui cha ting hay i khi theo nhm c mt thy cha. Trong qu trnh ny, sc kho ca thn th thng xut hin cui cng, sau khi cc c th ho quang c cn bng. C th cha tr mt bui l khi, m cng c th phi hng nm tri. C th bn ngc nhin l bng cch no m cc thy cha lm c mi th . Bi v h c con ng thu thp mt lng thng tin khng l bng cch bnh trng thc. Qu trnh cha tr bn ngoi kch thch v thc y vic cha tr cn bn , cc phng php cha tr bn ngoi c s dng (v trong nhiu trng hp rt cn thit) bi v cho n khi h thng nim tinh c iu chnh, ta khng th b mc nhng triu chng th cht b cc h thng nim tin sai tri lm lan rng. i khi cn thit phi ch nh cha tr bn ngoi cu sng sinh mng. tuy nhin, nu nh cha tr bn trong cng khng c tin hnh v h thng nim tin sai tri khng c th thch th bnh tt s li a vo thn th, thm ch sau khi ht cc triu chng hin ti. Vi tin b ca thc hnh y hc tng th, nhiu phng php cha tr ang c pht trin v chng t l ng tin cy. nhiu bc s nhn mnh ch n ung, thc n b sung nh vitamin v cht khong, cc chng trnh th dc v dng sinh gi cho con ngi c kho mnh. Cc nh chuyn nghip chm sc sc kho thuccc lnh vc vi lng ng cn, nh bo lng, chm cu, vn ng, xoa bp v cc thao tc khc .. ang hnh ngh khp nc gip gi gn sc kho. Ngi ta bt u c thc hn vi cc chng trnh th dc thch nghi u n v kim tra sc kho thng k ngn chn bt kh khn c th xy ra trc khi n tr nn trm trng. Cha tr bng thao tc bng tay hin ang c thc hnh khp nc di nhiu dng. Ngi ta quan tm n kiu cha tr bng ph php shamanism v cc hnh thc cha tr c truyn khc. Cc nh phu thut tm linh u n ving thm x s ny v thao tc trn hng trm ngi. chng ta ang trong mt cuc cch mng v chm sc sc kho. V sao vy? Vi s ra i ca k thut hin i v s vng bng ngi thy thuc gia nh, ngnh y mt dn tnh cht phc v tng ngi . Trc y ngi thy thuc gia nh nhn trch nhim v sc kho ca tng ngi trong nh, nm chc lch s ca gia tc, c khi bit c nhiu th h. Ngy nay cc bc s thm ch khng nh tn bnh nhn v c qu ng ngi n cha. Tnh hnh thay i lm cho nhiu khi mt k thut diu k c th cu c nhiu sinh mng, bc s chn hn khng th nhn trch nhim v sc kho ca tng bnh nhn. C ni, vo lc cn thit th trch nhim li ri tr To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

li vo chnh ngi bnh. l c s cho cuc cch mng v chm sc sc kho. Lc ny, nhiu ngi mun t lnh trch nhim i vi sc kho ca mnh hn/ lm cho thay i ny c m thm, cch tt nht l hp nht cc phng php hu hiu, c vy vic cha tr mi dn d tr li phc v tng ngi ring r, nh mt thi ngi ta lm trong lch s ca chng ta. Thy cha v bc s c th cng lm vic nh th no Nu c thy cha ln bc s cng lm vic th c th khai thc c th mnh ca k thut tt nht v ca mi quan tm ring vn c n tng ngi bnh. Ta hy xt xem vic s din ra nh th no. Thy cha c th gip cho bc s v ba iu nu phn m u chng ny, l: a ra mt quan im rg hn v mi yu t gy bnh; cung cp thng tin nhng d liu m cc phng php chun hin ti khng thu c hoc khng thu kp trong mt thi gian hn nh; v cung cp thao tc bn tay nhm lm cn bng h thng nng lng ca bnh nhn, kch thch v thc y vic cha tr. nhiu khi c gng cui cng ny li gip bnh nhn thu c sc kho cn thit cho vic cu mng. Trong thc hnh lm sng, thy cha c th lm vic trc tip cng vi bc s v bnh nhn bng cch lp bnh n u tin xc nh vn , a ra mt cch nhn tng qut v mc mt cn bng nng lng (v do v mc trm trng ca vn ), cung cp mt quan im rng hn v cc yu t gy bnh, v trao i vi bnh nhn v ngha ca cn bnh i vi i sng ca h. Cc phng php chn on ca thy cha s c lun bn trong cc chng ti. Thy cha c th nhn c nhng li khuyn qua s dng tri gic cao cp v chng loi v s lng thuc men c hiu cn thit, cc k thut cha tr b sung, ch n ung, thc n b sungv tp luyn. thy cha c th theo di ca bnh cng vi bc s, v qua s dng tri gic cao cp li c th a ra nhng li khuyn v liu lng thuc v nhng nhu cu b sung cn thay i hng tun, hng ngy, thm ch hng gi. Bng cch , thy cha v bc s c th cng nhau t c mt trnh iu chnh chnh xc trong chm sc bnh nhn m trc y khng bao gi hnh dung ni. Thy cha c th quan st trng nng lng ca bnh nhn cho bit thuc men hoc cc phng php cha tr khc tc ng ra sao trn ton thn bnh nhn. Ti tin hnh mt phn cng vic ny v thy rt c hiu qu. Ti gp Mietek Wirkus mt nh cha tr cng tin hnh vic ny ba nm nay cng cc bc s ti mt bnh khoa trc thuc Hi y hc Izics Vacsava, Ba Lan, c c bit t chc cho kiu cha tr ny. H rt thnh cng v vn tip To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tc. H s ti bh khoa ny cho thy thao tc bn tay, gi l phng php cha bnh bng nhn in (Bioenergotherapy, BET) , c hiu qu nht i vi cc bnh h thn kinh vn hng hu qu ca chng au na u, trong cha tr hen ph qun, tiu dm m, bnh thn kinh, cc bnh tm th, lot d dy, mt vi th d ng, u nang bung trng, u lnh, v sinh, au khp v mt s loi au khc. Cha bng nhn in gip lm du au do ung th, gip h bt liu lng cc thuc gim au hoc an thn dng cho bnh nhn. Cha ic tr em cng thu c kt qu tt. Trong phn ln trng hp, cc bc s pht hin ra rng sua khi c cha bng nhn in, bnh nhn tr nn trm tnh v th gin, ht au hoc au, v bnh phc nhanh hn (c bit sau phu thut hoc nhim khun) . Trn t nc Hoa K, nhiu thy cha bt u lm vic cng vi bc s. BS Dlores Krieger dy thao tc bn tay cho y t Trung tm y hc New York t nhiu nm nay, v h thc hnh phng pha ny ti bnh vin. Rosalyn Bruyere, gim c Trung tm cha tr bng nh sng, Glendale, California, hng dn cho nhiu bnh vin thc hnh cha tr v tham gia mt s cng trnh nghin cu nhm xc nh tnh hiu qu ca thao tc bng tay i vi nhiu loi bnh khc nhau. Mt loi hnh nghin cu khc c th thc hi bng cch dng tri gic cao cp nhm gip cc nh nghin cu tm ra nguyn nhn v cha nhng loi bnh tng chng khng cha c, nh ung th chng hn. Vi tm nhn thu th, nh s c lun bn trong chng ti, thy cha c th quan st c qu trnh bnh khi tin hnh thao tc bn trong cho bnh nhn. Tht l mt cng c tuyt vi h tr cho nghin cu! S dng tri gic cao cp, thy cha c th ni cho bit phng php no trong s nhiu phng php cha tr ton l tt nht cho tng trng hp qua quan st tc ng ca n trn ho quang ca bnh nhn. Cha tr s cho kt qu nhanh hn khi thy cha khuyn bo bnh nhn tp trung vo phng php hu hiu nht i vi ho. Chng hn, trong cc quan st ca mnh, ti ghi nhn rng cc phng php hoc thuc thang khc nhau th tc ng ln cc vng ho quang khc nhau. Aubrey Westake torng tc phm ca mnh M hnh sc kho ch r v no trong phng thc Bach Flower cha ch cho mc ho quang no. Ti quan st thy cht vi lng ng cn no c hiu lc cao bao nhiu th tc ng mnh ln c th ho quang by nhiu. Cc chc c hiu lc cao trn 1M tc ng ln bn vng bn trn ca trng ho quang, cn cc cht c hiu lc thp hn th tc ng ln cc mc ho quang bn di. V cc cht c hiu lc cao kinh khng cho nn bao gi ngi ta cng dy cho nhng ngi thc hnh tr tui trc tin ha bt u vi nhng cht c hiu lc thp (cho cc c th c nng lng thp) sau mi i ln cc c th bn trn sau khi tm c phng thuc chnh xc. Trong qu trnh thao tc bn tay, thy cha c th chn c th ho quang To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

no tc ng. Cng ng nh vy khi ta t cha tr bng thin nh, trong trng thi ny, con ngi cth tc ng ln ti tt c cc c th ho quang. Bc x hc l phng php chng ct nng lng cha tr t trng nng lng v tr bng cch s dng cc my mc pht ra cc di hoc tn s. Song song vi cm x hc, bc x hc truyn i rng ri nhng nng lng quanh trng nng lng v tr ti nhng bnh nhn rt xa thy thuc. Mt mu th v huyt hc hay mt mu tc ly t bnh nhn thng c s dng lm anten. Nh cha tr bng bc x hc c th chn vng ho quang no mnh s thao tc ln. Khoa nh bo lng chc chn vng ti c ba mc ho quang u tin, cng nh dc tho, vitamin, dc phm v phu thut. D nhin thao tc bn tay, thin nh cha tr, hay cha tr bng nh sng, mu sc, m thanh hay tinh th, tt c u vn ti cc mc bn trn ca trng ho quang. Qua nghin cu, chng ta c th hc c cch s dng cc phng thc cha tr ny c kt qu tt nht. Nhiu tc phm c vit v cc loi cha tr ny. Ti gi mt s cun sau y cc bn c th tham kho thm: khoa hc v vi lng ng cn ca BS George Vithoulkas. Cc chiu ca Bc x hc ca BS David Tansely. Khoa nh bo lng, mt phng thc hin i cho sc kho ca BS Julius Dontenfass, Chm cu c truyn: nh lut nm yu t ca TS Dianne M.Connelly. Ngh y trn x s ny tp trung ch yu vo thn th v tr nn tinh thng trong lnh vc , nht l i vi bnh ca cc c quan c hiu vca cc h thng c quan. Thuc men v phu thut l nhng phng php chnh c s dng. Mt trong nhng vn ch yu ca vic dng thuc men v phu iu tr l cc phn ng ph kinh khng m chng thng gy nn. Thuc men c k n datheo s hu bit v hot ng ca thn th, nhng chng cng cha ng nhng nng lng dng cao cp m d nhin v sau s tc ng ln cc c th bn trn. Tc ng ca nhng thuc ny ln cc c th bn trn cha c nghin cu trc tip khi th nghim thuc chun b a ra s dng. Ni ng hn, tc ng ca cc nng lng bc cao ny ch c nhn thy khi m cui cng chng b dn xungthn th. Ti nh nthy hu qu ca nhng htuc nm li trong ho quang trn di mi nm sua khi s dng. Chng hn, c mt loi thuc s dng mt ln cha vin gan c coi nh gy ra suy gim min dch sau nm nm. Mt thuc nhum mu bm vo ct sng vi mc ch thm d ngn cn vic cha tr cc dy thn kinh ty sng sau mi nm. Tin ti mt h thng cha tr ton To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ti tin rng cc h thng cha tr ton trong tng lai s kt hp ci kt cu kinh khng ca kin thc phn tch trong ngh y truyn thng vi kin thc tng hp v cc h thng nng lng ca c th bn trn. Cc h thng cha tr ton trong tng lai s chn on v m t vic cha tr cng mt lc cho tt c cc c th nng lng v thn th theo yu cu ca bnh nhn v hp nht cc qu trnh cha tr bn trong vi cc qu trnh cha tr bn ngoi. Cc bc s, cc nh nh bo lng, vi lng ng cn, cc thy cha, cc nh iu tr hc, chm cu, v.v tt c s cng nhau lm vic gip cho qu trnh cha bnh. Bh nhn s c coi nh mt linh hn trn hnh trnh tr v li bn ng thc, bn ng Thng , v bnh tt s c coi nh mt trong cc phng thc ch dn cho ngi hnh hng i ng hng. lm vic ny, ta cn s dng nhng phng php phn tch c ngh y pht trin o su vo nhng iu b n ca cc c th bn trn, nhm thu thp hiu bit v hot ng v cu trc ca chng. Ta cn nhng n nghin cu chung trong cc phng php cha tr cho c th bn trn c kim tra theo php cha i chng hin hnh mang tnh khoa hc ca ngnh , thy c cc kt qu phi hp. Thuc men v cc phng php vi lng ng cn - c s dng theo php cha i chng cng nhau tc ng nh th no? Nhng ci no hi ha vi nhau h tr v nng cao vic cha bnh? Nhng ci no i khng v khng c dng chung vi nhau? Ta phi tp trung vo vic tm ra cc phng php pht hin quan st cc c th nng lng. V c th etheric gm cht th nht, n ging thn th nht v chc hn l d pht hin nht, cho nn ta phi tp trung vo n trc tin. Ta s c mt cng c gh gm bit my nu ta to c mt bc chn dung cu trc k ca c th ehteric ch ra c cc cn bng v mt cn bng nng lng. Vi thng tin ny v nghin cu thm, by gi chng ta c th tm ra nhiu phng hp thc tin v hu hiu hn ti cn bng nng lng trong c th etheric. Trong tng lai, ta c th tin ln khm ph nhng phng php p dng cho cc c th bn trn. C nh vy chng ta mi cha c tnh trng ri lon trc khi n b dn xung thn th di dng bnh tt th cht. Trc ht, ti s c gng dy cho cc nh chuyn nghip chm sc sc kho, c bit l cc thy thuc, nhn thy c cc trng ho quang, c vy h mi thy c qu trnh bnh tt hot ng bn trong thn th ca bnh nhn. Nhiu bc s a tay ra nh gip . H gi cho cc thy cha nhng trng hp gay go nht ca h. Thng h lm iu mt cch vng trm. n lc ra To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
khi bung ring v lm vic cng khai thnh cc nhm cha bnh.

Barbara Ann Brennan

Vi nhiu ngi c hun luyn tt v trnh thy c cc qu trnh bn trong con ngi ch n gin bng nhn, th xin hy tng tng xem h s sc sc a cc nghin cu hc tin xa nh th no. C th tp trung nhin cu trn tng bnh nhn c th vi nhng yu cu ca h, hn l c nhn mnh vo vic quan st cc ng vt trong phng th nghim. Khi ngi ta c kh nng i thng vo (c) loi hnh cha tr m bnh nhn cn th cc chng trnh s c ch nh mc ring cho tng trng hp cha tr. Heyoan tuyn b rng cht liu chnh xc ly vi liu lng chnh xc ti thi im chnh xc cho tng c th th tc ng nh mt cht liu ci bin to ra sc kho mt cch hu hiu nht, t phn ng ph nht v trong thi gian nn nht c th c. sc kho y khng ch n thun l sc kho th cht; n l cn bng trn vn mi mc. Vi mt tim nng nh vy, by gi ta hy nhn vo nhiu phng thc khc nhau m bo thng tin trn tt c cc mc ca ho quang. im li Chng 16 1.Hy m t qu trnh cha tr bn trong. 2.Hy m t qu trnh cha tr bn ngoi 3.Thuc men tc ng ln nhng mc no ca trng nng lng con ngi? 4.Cc tc ng ca y hc c kim tra trong cc thc hnh thng thng v y hc xy ra trn nhng mc no ca trng nng lng con ngi? 5.Hiu lc ca mt phng thuc vi lng ng cn c lin quan n ho quang nh th no?

lm ng no 6. Nhng hiu qu ch yu ca s hiu bit qu trnh bnh tt qua trng nng lng con ngi trong thc hnh y t? Bao gm ng dng, hot ng tm l hc, thc trch nhim v t cm nhn ca bnh nhn?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

7. Vic cha tr qua trng ho quang c th c hp nht vo cc th tc y hc thng thng nh th no ?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 17 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

TRC TIP O T THNG TIN Vic o t thng tin ngoi cc phng thc thng thng c th gip rt nhiu cho cha tr. C th nhn phn ln cc loi thng tin cn thit bng phng thc ny. Ni "trc tip o t thng tin" l ni ng ngha m n bao hm. Bn trc tip lin h v nhn c thng tin m bn cn. Qu trnh ny c mnh danh l tri gic cao cp, thin l nh, minh trit, siu cm gic hoc c ngh. Ta hy nhn r hn xem thc cht qu trnh l g. Thng tin n vi bn qua nm gic quan, mang tn gi truyn thng: Th gic, xc gic, v gic, thnh gic v khu gic. Phn ng chng ta pht trin mt s trong cc phng tin ny thu c thng tin nhiu hn ngi khc. Cc qu trnh bn trong ca t duy, xc cm v tn ti ca bn c nhiu iu lin quan vi nhng cch thc o t thng tin ca bn, nh hai nh lp trnh v ngn ng hc thn kinh cho my tnh Richard Bandler v John Grinder vit trong cun sch ca h Cc thnh Hong T. Tri nghim ni tm ca bn, chy qua mt s knh quen thuc. C th l bn hot ng ch yu bng cch kt hp cc qu trnh th gic vi cc qu trnh gic quan tm ng, hoc cc qu trnh thnh gic vi cc qu trnh gic quan tm ng, hoc cc qu trnh th gic vi cc qu trnh thnh gic. C th c bt c kt hp no. i vi qu trnh ni tm khc nhau th bn s dng cc kt hp khc nhau. C th bn bit hoc khng bit l bn ngh ch yu n hnh nh, m thanh hay xc cm. Ti khuyn bn khm ph, bi l phng thc m bn o t thng tin qua cc gic quan thng thng l phng thc m ti mun khuyn bn bt u hc pht trin tri gic cao cp ca mnh. Chng hn, nu ngi ta a cho ti mt tn ngi th trc ht ti nghe gi ci tn , ri bng gic quan tm ng ti tm theo mi hng cho n khi ti cm nhn mi lin kt c hnh thnh vi ngi . T im y ti nhn thy cc bc tranh v nghe c thng tin v ngi mang tn . Vi

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
nm trc y ti khng th lm c iu ny.

Barbara Ann Brennan

Gic quan cao cp u tin m ti pht trin l gic quan tm ng. Ti b ra nhiu gi tin hnh tm l liu php, ng chm n nhiu ngi v trng nng lng ca h. Sau , t ch nhn thc c, ti "nhn thy" c. Ti bt u nhn thy nhng vt c lin quan n iu m ti cm nhn. Sau rt nhiu ln thc hnh, ti bt u nghe c thng tin. C th hc hi c tng phng thc o t qua luyn tp v thin nh. Bng cch i vo mt trng thi tnh lng v tp trung vo mt trong s cc gic quan ca bn, bn s nng cao c n. Mun vy ch c thc hnh. Phn kh nht l hc c cch i vo trng thi tnh lng v tp trung lin tc vo ch nh ca bn. Nhng bi tp nng cao tri gic nng cao gic quan tm ng ca bn. Xin hy ngi vo mt t th thin nh thoi mi v hy tp trung cm nhn bn trong thn th bn. Hy tp trung vo cc b phn ca thn th v cc c quan. Nu thy c li th hy tip cn b phn m bn ang tp trung ch . Nu bn c thin hng th gic, c th bn s mun nhn vo b phn . Nu c thin hng thnh gic, c th bn s mun lng nghe ting th hay ting tim gip cho mnh tp trung hn. By gi hy lm nh vy i vi khong khng gian xung quanh bn. Mt nhm li, bn hy ngi v cm nhn cn phng. Hy tp trung vo, hy vn ti hoc ta lan ti cc v tr khc nhau trong cn phng v cc vt khc. Nu thy cn, bn m mt ra v s vo cc vt trong phng trc khi quay tr li ngi v cm nhn. Sau , bn nh mt ngi bt mt cho bn v dn bn vo mt cn phng l. Hy ngi v cm nhn khong khng gian bng gic quan tm ng ging nh cung cch m bn ha ng vo trong thn th mnh. Bn thy c g v cn phng? Hy b khn bt mt ra v kim tra. Bn hy lm nh vy vi nhiu ngi, nhiu ng vt v cy ci. nng cao th gic ca bn, hy ngi thin nh v trong trng thi nhm mt, hy nhn vo bn trong thn th mnh. Nu gp rc ri g s c gic quan h tr. Tip cn b phn hoc lng nghe cc qu trnh ni tm cho n khi bn c c mt bc tranh v iu ny. Sau tin hnh nh vy i vi cn phng. Trc tin m mt ra quan st cc chi tit trong phng ri nhm mt li m to ra trong c bc tranh v cn phng. By gi, hy i ti mt cn phng l v bt u lm iu tng t trong trng thi nhm mt. Bn c th "nhn thy" g? Hy nh rng chng ta ang ni v cm nhn th gic. iu ny khc vi qu trnh mng tng l mt hnh ng sng to trong bn mng tng ci m bn mun to ra. nng cao thnh gic ca bn, hy ngi thin nh. Hy lng nghe bn trong thn th mnh. Mt ln na, nu cn, bn t tay ln b phn m bn ang lng nghe v hy cm nhn n hoc nhn vo n. Ri bn i ra ngoi v lng nghe mi m thanh xung quanh. Nu bn thc hin vic ny trong rng th bn s bt u nghe c tnh ng b ca cc m thanh. Chng cng nhau to nn mt bn nhc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

giao hng. Hy lng nghe chm ch hn. Bn c th nghe c g no? Nhng m thanh khng tn ti? Hy lng nghe k cng, mt ngy no chng s c ngha i vi bn. Itzhak Bentov tron g cun sch ca mnh Ln Theo Con Lc Hoang D vit v mt m thanh the th m nhiu ngi ngi thin nh nghe c. N nm bn trn tm bnh thng ca thnh gic. Tc gi cun sch c th o c tn s ca m thanh ny. Khi ti pht trin cc kh nng "nhn thy" ca mnh, ti pht hin ra rng nhng bc tranh n vi ti di hai dng. Mt dng c tnh biu tng, dng kia l nguyn bn. Trng hp bc tranh c tnh biu tng, ta ch n gin thy mt hnh nh no c ngha v con ngi m ta ang "c". Chng hn, ta c th thy mt tinh vn cun xoy trn bu tri hay mt chic bnh s c la ln. Trong trng hp bc tranh l nguyn bn, ta thy cc bc tranh v s kin hoc vt. Ta c th chng kin mt tri nghim trong qu kh ca bnh nhn. Trong c hai trng hp hnh nh biu tng v "c" s kin th thy cha gi v tr ca ngi chng kin. Ngha l thy cha i vo c cu thi gian chng kin cc s kin nh chng xy ra. iu tng t cng c tht trong trng hp hnh nh biu tng. Thy cha ch cho hnh nh hin ra v m t n ng nh n biu l. Ti gi vic ny l dn knh tip nhn. iu v cng quan trng l hnh nh khng c thy cha hiu thu hoc b thy cha lm nhiu lon khi n biu hin. ngha ca hnh nh i vi thy cha v i vi bnh nhn c th khc nhau. V d, nu bn thy mt bc tranh biu tng, thy cnh mt chic xe ca mu xanh chy xung ng, th bn ng ni ngay ", ci ny c ngha g nh?". Bn phi theo di chic xe chy xung ng v cho cnh ny biu hin ra trc mt bn. Trong qu trnh , bn s tun t thu thp thng tin v dn d dng nn c mt bc tranh c th hiu c. C th l bn khng bit bc tranh c ngha biu tng g hoc n l nguyn bn g (tc l iu g ang xy ra hoc c th xy ra) cho ti mi v sau. Nhn thng tin theo cch ny l ng tin cy. Bn ra chng ba mi pht n mt gi to dng bc tranh thnh mt iu g c th hiu c. Mt khc, mt s nh thu th s dng cc biu tng ring ca mnh v c bng cch l gii chng. Vic ny ch c hiu lc khi thc hnh nhiu, bi v trc tin nh thu th phi to c cho mnh mt b biu tng r rng qua c th thu nhn thng tin. Trong mt loi khc v hnh nh nguyn bn, thy cha nhn thy mt bc tranh v mt c quan bn trong ca bnh nhn. Bc tranh ny hoc hin ra trn mn hnh trong tm tr thy cha, ci m ti gi l mn hnh tm tr, hoc hin ra khu tr bn trong thn th bnh nhn, nh th thy cha c th nhn qua cc lp ca thn th vo tn c quan ging nh mt my X quang. Loi nhn thy ny, ti mnh danh n l thu th. N l mt cng c rt c hiu lc gip ta m t bnh tt. Vi tm nhn thu th, bn s dng li o t trc tip ch ng. iu c ngha l bn tm kim mt s thng tin c hiu m bn mun t ti. V d, bng thu th, ti c th nhn vo bt c ni no trn thn th. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ti c th quyt nh nhn vo lc no, su bao nhiu, mc no ca ho quang v vi mc dung gii no hoc kch thc t v m n vi m. Cm nhn t xa Ti thy rng trc tip o t thng tin c hiu lc i vi ngi trong cng cn phng vi mnh hoc xa. Vic c ho quang t xa c ly ln nht ca ti c tin hnh trong cuc trao i bng in thoi gia New York City v Italia. V im ny, theo tri nghim ca ti, vic c ho quang t xa hin ra kh chnh xc, nhng vic cha tr khng cng hiu bng khi ti ngi cng phng vi bnh nhn. Trc tip o t thng tin v tin tri Nhiu ln ngi ta t ra vi hng o ca ti nhng cu hi v tng lai. Hng o ca ti lun tr li rng c th ni v thc ti c kh nng xy ra trong tng lai, nhng khng phi l nhng thc ti tuyt i s phi xy ra, bi l mi con ngi u c t do ch sng to ra ci h mun c trong tng lai. Hng o ca ti lun ni rng Ngi s khng on trc chuyn tng lai, nhng ri nhiu ln Ngi li tin ln v tr li cu hi c t ra. Phn ln nhng chuyn c tin on trong tng kai ny xy ra sau kh lu. Chng hn, Heyoan ni vi mt b rng b ta c th s quan tm nhiu n chuyn dnh lu vi Lin Hp Quc. V sau b ny nhn c hai giy mi lm cho b ta tr thnh c quan h vi t chc quc t ny. Ngi bo mt ng rng, ng ta c th c quan h vi ngoi giao on ti mhic v s tip cn vic ny trong thi gian i ngh B o Nha. Chuyn xy ra ng nh th. Mt s trng hp khc c Ngi nhc l phi hon tt mt s vic v c th s phi di chuyn. Hin gi h di chuyn tht ri, d rng trc h khng my may ngh n chuyn . V phn ti th vo lc ti bt u mt bui cha c bit, Ngi bo ti l bnh nhn b ung th v s cht. V ch ny khng qua c. Khi ch n cha ch ti, khng ai nghi ng l ch b ung th c, cho n khi chp CAT scanner bn ln trong khong bn thng. Cc kt qu chp CAT scanner cho thy hnh th, kch thc v v tr ca ung th ging ht nh khi ti nhn thy bng thu th. D nhin ti rt lo ngi khi nhn c thng tin . Ti khng l ra cho bnh nhn m ch khuyn ch ta nn i khm bc s ngay. Khng may ti khng tip cn c bc s. Nhng tri nghim nh th lm ta lu v trch nhim ca thy cha; vn s c lun bn sau ny trong cun sch. Phng php o c tt nht cho qu trnh trc tip o t thng tin l cng trnh nghin cu v thu th do Russell Targ v Harold Puthoff thuc Vin nghin cu Stanford thc hin. H thy mt nh thu th ngi tng hm ca phng th nghim Stanford c th v kh chnh xc bn v v tr ca mt nhm ngi c chn lm cc tiu c phi n mt s a im. Targ v Puthoff bt u tin hnh th nghim vi cc nh tm l hc lng danh v thy rng nhng ngi m h chn, k c ngi hoi nghi nht, u khng mt ai lm c iu va ni. Ti tin rng iu ti ang To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
lm cng rt ging nh vy v ti ch p dng n vo cha tr.

Barbara Ann Brennan

Tm li, ti tin rng phn ng chng ta c th s dng mt vi phng thc trc tip o t thng tin trong cuc sng thng ngy ca mnh. Thng tin no gip bn iu hnh ngh nghip tt hn? Hn l bn c th cm nhn thng tin qua tri gic cao cp ca chnh mnh. Tt c iu l mt cch khc ni rng con ngi c nhiu phng thc nhn thng tin v hng dn nu bn thn c yu cu v khai m n nhn. Trc tip o t thng tin c nhiu quan h mt thit vi tng lai. Nu loi ngi hc cch o t thng tin, coi nh l s gi v tnh hin nhin ca thc ti th iu ny s tc ng n ton b h thng gio dc v tt nhin n c x hi. Ngi ta n trng khng ch hc cch lp lun suy din v quy np, thu nhp kin thc v nng cao tr nh, m s cn n trng hc cch tip cn bt c iu g m ta mun bit ngay tc khc. Thay v mt hng gi ghi nh mi vic, ngi ta s hc cch o t thng tin tng tr trong "b nh" ca trng nng lng v tr. Trong thut ng b truyn, s tng tr thng tin ny c mnh danh l vn th akashie. Vn th ny l du n nng lng c xp trong ton v tr ca mi th tng xy ra hoc tng bit n. No hot ng theo cch ny th thng tin khng tng tr trong k c, n ch n gin l c o t m thi. No hot ng theo cch ny th nh li c ngha l iu chnh ln na cho ph hp vi ton v tr v c li thng tin, ch khng phi l lc sot k c tm li thng tin,. Do ch thng tin ny tn ti bn ngoi gii hn ca thi gian tuyn tnh, nh ni trong Chng 3, hn l con ngi mc no c kh nng c c tng lai, nh Nostradamus tin on s ngoi ln ca mt tn c ti chu u tn l Hitler nhiu th k trc khi Hitler ln cm quyn. im lai Chng 17 1. Nhng phng thc chnh trc tip o t thng tin l g? 2. Hy m t cch thc nng cao th gic, thnh gic v gic quan tm ng ca bn. 3. Nu mt ngi thuc dng gic quan tm ng th loi thin nh no v loi trc tip o t thng tin no l tt nht ngi tp trung vo? 4. im khc bit gia ch ng nhn vo ho quang v cm nhn n bng biu tng? 5. Trc tip o t thng tin khi c tin hnh t xa th c hiu lc khng? Xa bao nhiu? Hin tng ny c th gii ngha nh th no bng Vt l hc? 6. im khc bit gia ch ng dn knh tip nhn v trc tip o t thng tin? lm ng no 7. Bn ch yu thuc dng th gic, thnh gic hay gic quan tm ng?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 18

Barbara Ann Brennan

Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

THU TH Tri nghim u tin ca ti v thu th din ra mt bui sng sm khi ti ang nm trn ging quan st su trc hay hay ca c v xng pha sau c ca chng ti trong khi anh nm nghing v ang ng cnh ti. Ti ngh rng cung cch m cc bp tht lin kt vi cc t sng tht ng ch . Bng nhin ti nhn thc c vic ti ang lm v vi vng thi khng nhn nh vy na. Ti khng mun "quay li" vi mc thc ti trong mt thi gian, cho rng mnh "h cu" ra mi ci . D nhin cui cng iu tr li. Ti bt u "nhn thy" bn trong cc bnh nhn ca mnh. Ban u vic ny lm ti lng tng, song sc thu th ca ti vn cn v ti c tin hnh. Thu th lin quan n thng tin khc m ti c th thu c v cc bnh nhn hoc t h hoc t cc bc s ca h. Thu th l cch nhn ca con ngi thay cho my X quang hoc my cng hng t ht nhn (NMR) v cng tinh vi nh th. Thu th bao gm kh nng nhn vo thn th bt c su no v vi mc dung gii no (trong mt dy no ) m ngi ta mun nhn bit. N l mt phng thc mi cm nhn mi vt. Nu ti mun nhn thy mt c quan, ti tp trung vo n. Nu ti mun nhn thy ni dung bn trong c quan hoc mt phn ring ca n, ti tp trung vo y. Nu ti mun nhn thy mt vi sinh vt ang xm phm thn th, ti tp trung vo n. Ti nhn c nhng bc tranh ca cc vt ny trng ging nh nhng bc tranh thng thng. Chng hn, mt bung gan khe mnh c mu thm, cng ging ht nh khi nhn bng mt thng. Nu gan tng b hoc ang b hong n th n c mu nu vng bnh hon. Nu bnh nhn c hoc ang c cha bng ha tr liu th gan thng c mu nu ng lc. Cc vi sinh vt c nhn thy nh th chng nm di knh hin vi. Cc tri nghim v thu th ca ti lc u xy ra t pht, v sau tr nn d iu khin hn. Ti bt u hiu ra rng thu th c nh vy ti phi c mt trng thi khai m, trong con mt th ba (lun xa 6) ca ti c hot ho v phn cn li ca tm tr ti vo mt trng thi tng i tnh lng, tp trung. V sau, ti tm ra nhng k thut a con ngi t ti trng thi , nh vy ti c th nhn vo bn trong thn th vo thi im ti la chn, min l lc by gi ti c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th i vo trng thi tm thn v cm xc ny. Nu ti mt mi, c th ti khng lm c vic y, mt phn l do khi mt mi con ngi rt kh tp trung v lm tnh lng tm tr. Khi ta mt mi cng rt kh nng cao tc rung ng ca bn thn. Ti cng pht hin ra rng m mt hay khng m mt cng th thi, khng c ngha ng k, tr khi lc mnh xen k nhn thm thng tin b sung th phi m mt ra cho thng tin ny i vo qua i mt m. i khi thng tin b sung ny gip cho vic tp trung; i khi n li gy tr ngi. Chng hn, i khi ti dng mt gip tp trung tm tr vo ni mnh ang nhn. Lc khc ti li nhm mt li c gng khng cho thng tin khc ang i vo c th lm ti mt tp trung.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc v d v thu th Mt v d v thu th c trnh by Hnh 18-1. Pha trn bn tri cho thy mt trc bn ngoi ca ho quang, pha trn bn phi cho thy hnh nh bn trong v minh ha pha di cho thy mt sau bn ngoi. Trng hp ny l mt ngi bn gi ca ti ng trn bng b thng vai. Khi ti thao tc trn ngi ch, ti c th thy "m xut huyt ho quang" t mt trc ca vai, ni m ch b mt nng lng. Cc vch nng lng mt sau dc theo c thang tr nn ri rm v cn c un nn li. Ti p bn tay phi ca mnh ln ch xut huyt cm mu v g ri lng. Khi tin hnh vic ny, ti thy u trn ca xng cnh tay b gip v, v sau tn thng ny c khng nh bng X quang. Bui cha "ngn ngi" (na gi) cm c mu v g c ri, gip rt ngn thi gian iu tr tn thng xng. Mt v d khc, trnh by Hnh 18-2 l mt u nang bung trng m ti nh gi l c kch thc tng t mt qu bng tennis, ng knh 7cm. Ngy 3 thng Ging (Hnh 18-2A) n c mu xm ng xanh thm. U nang ny c mt bc s chn on nhng bnh vim khung chu, c mu thm trn ho quang, th khng c ng pht hin. Ngy 15 thng Ging (Hnh 18-2B) u nang co li cn 4cm th bnh vim khung chu mi c bc s chn on. Ngy 21 thng Ging (Hnh 18-2C) u nang cn 2cm nhng mu en hn v cho thy mt hnh xon c rt l dnh vo u. Bnh nhn theo mt ch n king cha bnh thanh ton c vn (Lc ny ti khng cha tr m ch quan st s tin trin). Ngy 29 thng Ging (Hnh 18-2D) u ln ln ti 3cm, kch thc ca mt ng 25 xu, vo lc bt u kinh nguyt (hin tng ny thng xy ra i vi cc u nang). Ngy 6 thng Hai (Hnh 18-2E) u nh li cn 1cm, ngy 3 thng Ba (Hnh 18-2F) u bin mt hon ton, vi nhiu nng lng khe khon trc k kinh. Tt c cc quan st ny ph hp v kch thc vi nhng quan st khung chu do mt bc s tin hnh. Bi v mu en ca u nang xut hin trn ho quang ngy 21 thng Ging, cho nn c bc s ln ti u khuyn bnh nhn dng khng sinh. Bnh vim khung chu (PID) thng ko di trong thi gian lu ( trng hp ny l 3 nm) c bit nh l m u cho s pht trin ca ung th, v vy chng ti mun ngn nga bng cch gii ta nhim khun. Bnh nhn vn gi ch n king cha bnh sut trong qu trnh iu tr. Ch ta c th hon ton ht nhim khun m khng cn khng sinh, song chng ti khng mun iu may ri. Theo kt qu nhn thu th ca ti, phn nhiu u nang c mu en. giai on sm ca bnh, ung th c mu xanh xm thm. Nu n tin trin n chuyn sang mu en trn ho quang. Sau cc m trng hin ra c mu en. Khi nhng m trng lng lnh v bung ra nh ni la th ung th di cn. Trong trng hp ny, u nang tr nn qu thm mu ch ngi ch gii quyt vn bng ch king khem c tc dng tinh khit ha. Hnh 18-3A (trang 224) trnh by mt trng hp vim khung chu, nang bung trng v x bung To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trng. Nh bn c th thy, tri gic cao cp phn bit d dng u nang vi u x hin ra trn ho quang c mu nu ng . Hnh 18-3B cho thy mt v d v s dng thu th t xa. Vo cui mt bui hc, mt n sinh vin hi ti c th cha cho mt ngi bn ca c ta b hai u x c khng. Trong khi c sinh vin hi, ti thu th thy ngay vng khung chu ca bn c. Ti bn v li hnh nh nhn thy ln bng en. Hai thng sau, khi bnh nhn n cha ch ti th hnh v ca ti c khng nh. Ci m ti nhn thy c chn on ca bc s khng nh. C ny c hai u x tng i nh hin ra c mu nu ng trn ho quang. U bn phi cao hn v bn ngoi t cung, cn u bn tri thp hn v mt phn dnh vo t cung. Ci m ti khng th nhn thy t xa m ch quan st c trong khi cha tr l lun xa 2 ng trc c mt ch rn c th mt phn do phu thut ct b bung trng tri. Lun xa ny trc khi ct bung trng t hn b nhiu lon to nn ri lon chc nng l ch yu. Ti chc chn rng cuc m gy thm chn thng cho lun xa ny. Cng vi chn thng do phu thut, ph n thng rt nng lng ca h ra khi khu v c ct b bung trng bi v h khng mun cm nhn ni au cm xc do mt mt bung trng. loi tc nghn nng lng ny c ch qu trnh cha tr t nhin trong khu vc ca thn th, ch t lm cho chn thng cui cng tr nn xu hn. Tin tri bng thu th Mt v d v tin tri, hoc s bo trc ca cc thy dy tm linh xy ra hm ti i thm mt ch bn. Khi cn cch c quan ca ch ba khu nh, ti nghe c ting mch bo rng ch ta khng c y, rng c th ch ta b mt cn au tim v ti cn phi cha cho ch. Ti thy c quan kha ca, n nh th thy ch trong trng thi au n, cnh tay tri p ln ngi. C bui sng ch phng cp cu c my o in tim. Hnh 18-4 ch r nhng g m ti nhn thy bng thu th. C mt ni au cm xc v s hi mc li hng v m ri thi dng, c nng lng ng trong khu vc tim, thm vo thn th v lc ny i thng ra sau ti hu din mo ca lun xa tim. t sng ngc th nm b lch sang tri. t sng ny khng phi hp vi nhng dy thn kinh kch thch tim m li nm r ca lun xa tim. Ti cng quan st c mt im yu trn ng mch ch ngay pha trn tim. Trong khi hai chng ti cng thao tc gii ta nng lng ng xung quanh tim, bn ti bung lng ch tc nghn cm xc vng hng v vng m ri thi dng bng cch san s ni au cho ti v khc lc. Nng lng mu ti tr nn sng sa, t sng ngc th nm tr li v tr c. Bn ti thy d chu hn rt nhiu. im yu trn ng mch ch vn cn khi ti ra v, nhng v sau dn dn tr nn sng hn. Thu th vi m Hai v d v thu th vi m c trnh by trn hnh 18-5A v hnh 18-5B. Hnh 18-5A cho thy cc vi sinh vt hnh gy nh xu trn ngp vng vai-cnh tay ca mt bnh nhn c chn on l To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhim khun ta bnh phong. Ti c th nhn thy nhng vi khun ny thm nhp vng , c c ln xng. Khi ti thao tc cha tr th mt lung nh sng mu, lc u c mu tm nht, v sau c mu nh bc rt mnh tun vo thn th v chan ha vng nhim khun. nh sng ny lm cho cc vi sinh vt rung ng tc ln. Dng nh n nh cho chng long ra. Sau dng chy nng lng quay trn v ht cc vi sinh vt ra khi thn th. Trong trng hp bnh AMI, (bnh bch cu nguyn ty bo cp) bnh nhn Rose c cha bng ha tr liu, ti c th nhn thy nhng vt ta nh ht ging, mu trng, bt, hnh th rt l hin ra ang dnh dp vi cc hng cu (hnh 18-5B). Khong mt nm trc khi ch ta n vi ti, mt s bc s bo l ch c th cht trong vng hai tun l. Vo thi im , lp tc ch c iu tr tch cc v tip tc ha tr liu. Ch k rng khi h bo ch ch cn sng c hai tun na thi, ch nhn thy mt nh sng ng vng bng bc trong phng v bit rng mnh s khng cht. Trn nhn ca cc chai thuc m ch c chuyn trong thi gian nm vin, ch u vit ln my ch "Yu thng thanh khit". Ch khng b phn ng ph khi cha ha tr liu. Bnh ch thuyn gim. Khi ch tr thnh bnh nhn ngoi tr v tip tc ha tr liu, ch bt u lin h vi mt ngi bn ca ti, Pat Rodegast: Bn ti dn knh cho ch lin lc vi mt hng o tn l Emmanuel. Emmanuel bo Rose ngng ha tr liu v phng php ny lm ch m yu. Cc bc s bo nu ngng ha tr liu th ch s cht rt nhanh, bi v cc xt nghim mu cho thy bnh ch thuyn gim ch cha khi. y khng phi chuyn d thc hin song ch quyt nh ngng ha tr liu. Vo thi gian ny ch n ch ti, v ti nhn thy nhng vt ta nh cc ht ging trong mu ch. trong ln cha u tin, cc vt ta nh ht ging ny b nh long ra bng mt tia sng lc u c mu tm nht, v sau th mu bc, ri chng b ht ht ra ngoi. Xt nghim k cho thy mu ch hon ton bnh thng, khng cn vt l, y l kt qu u tin k t ngy ch c chn on bnh.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

R rng ti khng phi l cng c ch yu trong vic cha bnh cho ch; vai tr ca ti l lm ch da v thanh lc mu cho ch. Nh kh nng thu th m ti c th cam oan vi ch rng khng c g khc thng trong mu ch. iu ny tip tc c cc xt nghim mu minh chng, cho n khi chng ti quyt nh rng ch s khng phi n ch ti v khng cn ch da ny na. Khng d dng cht no i vi ch trong vic ng h s tht ni bn thn mnh. Trc y ch cn ch da ny bi v vo thi im cc bc s, vi tt c chn tnh, u rt s ch s cht rt nhanh nu nh ngng ha tr liu v thng xuyn nhc ch iu ny. Ni vy khng c ngha l ph phn cc bc s, h lm mi vic c th lm c cu sinh mng cho ch. Nhng trong trng hp ny c nhng yu t khc tc ng vo m h khng hay bit. Ti l thy cha, ti khai thc c thng tin . H th khng. y l mt v d cho thy rng, s hp tc ci m gia cc thy cha tm linh vi cc bc s y khoa s phc v tt cho bnh nhn. Chng ta c nhiu iu c th trao i vi nhau gip cho qu trnh cha tr. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Qu trnh thu th

Barbara Ann Brennan

Ti c mt li gii thch tc ng ca cch nhn ny. Ti quan st thy ng i ca nh sng vo thn th bng thu th hoc nhn bng X quang ca mnh. V ci m ti nhn thy l n. nh sng va i vo con mt th ba (tc lun 6-ND), va i vo hai mt thng thng v tun chy dc theo cc dy thn kinh th gic nh trnh by hnh 18-6. nh sng ny c rung ng cao hn nh sng nhn thy c v c th i xuyn qua da. nh sng i qua giao thoa th gic v i vng tuyn yn nm sau giao thoa th gic. Lc ny nh sng i theo hai ng. Mt ng ti cc thy chm cho th gic bnh thng, mt ng i vo i no cho chc nng kim tra vn ng nhn cu. Theo quan st ca ti th bng mt s k thut thin nh v tp th, con ngi c th lm cho tuyn yn bt u rung ng v bc x nh sng ho quang vng ng (hoc nh sng mu hng nu ngi ang yu.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Rung ng ny v nh sng vng ng lm tng lng nh sng phn nhnh i vo vng i no. Theo iu ti nhn thy c, nh sng ho quang ny vng ly b mt ca y th chai v c hng vo bn trong tuyn tng vn tc ng nh mt my d cho vic nhn thu th. Bng cch th c kim tra, c khng kh vo phn sau trn ca hng v mn hu nm ng i din vi tuyn yn, ti c th kch thch tuyn yn rung ng nh vy. Cch th thin nh ny cng gip ti tp trung v lm tnh lng tm tr. Vic ny cng mang nh sng vng ng t nn ln pha sau ct sng ca ti v nh sng hng ln trn. Hai lung ny vng ly nhau trong khu vc i no. iu mang li thm nng lng cho cc vng trn trung tm v trung tm ca no. Cm gic ch quan ca loi nhn ny l cho mt ci g (nng lung, thng tin) i vo vng con mt th ba ca u. Loi nhn thy ny cho ta kh nng chp qut bt c su no ta chn, vi mt dy rng cc mc dung gii, xung ti mc t bo, thm ch mc virus. Cm gic ch quan ca ti l mnh c c mt my chp qut scanner trong u. N khu tr vng

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

no trung tm ng sau con mt th ba ca ti cch chng 2 inches, ni m mt ng thng t con mt th ba chy ra sau s ct ng thng ni lin hai thi dng. Dng nh n l tm ca my scanner. T im ny ti c th nhn v bt c hng no mnh chn m khng cn quay u v pha ; tuy nhin, n thng gip ti nhn trc tip vo vt m ti ang chp qut. Khi mt bnh nhn n vi ti, ti tin hnh chp qut mt lt ton b thn th h nm bt khu vc cn quan tm. Ti b thu ht vo nhng vng thn th cn ch . Sau ti iu chnh cho khp ng vi phn y v chp qut mc dung gii tinh vi. c c kt qu chnh xc, lm lc ti t hai tay ln vng c vn . Ti thy lm nh vy th nhn vo d hn. i khi ti s dng phng php khc. Ti ch vic yu cu nhn mt bc tranh xem vn nh th no l ti nhn c mt bc tranh tm thn v tnh hnh . Cc bi tp kin lp thu th 1. Du hnh qua thn th Phng thc tt nht luyn tp thu th l qua cc bi tp th gin su bao gm ci gi l "du hnh qua thn th". Trc tin, bn hy nm xung v ni lng mi qun o cht. Th su v th gin. Th lm nh th ln na. By gi hy ht su v lm cng ton b thn th bn, cng cng cng tt. Nn th; sau th ra v cho ht cng. Lm li ln na. Ri lp li ng tc tp cng-th, nhng ch cho mc cng bng mt na thi v cng u trn ton b thn th. Th ra v th lng. By gi bn hy th su v th gin trong khi th ra. Lp li ba ln m khng cng thn th. Hy mng tng sc cng r ra khi thn th, ta nh mt ong c trn b mt pha di bn. Hy cm nhn tim bn p chm li, nh nhng, khe khon. Lc ny bn hy tng tng mnh rt tinh t, nh mt chm sng v i vo thn th bn, ti bt c ni no m bn chn. Bn ng tinh t ca bn chy vo vai tri, lm th gin mi cng thng khi n i ti. Bn ng tinh t ca bn chy xung cnh tay tri v i vo bn tay tri, lm th gin mi cng thng ti , ri quy tr ln i vo chn phi v sau quay ln tay phi. Ton b thn th ca bn nng v m. Lc ny bn bt u thm d cc h thng ca thn th bng bn ng tinh t ca bn. Hy i vo tim bn v hy i theo mu khi mu c bm trong thn th bn. H thng ny c v tt khng? N c cm thy khe mnh khng? Ri bn hy du hnh qua hai l phi v nhn vo cc m ca phi. Hy i vo cc c quan tiu ha ca bn. Hy i theo tin trnh ca thc n khi n vo trong thn th bn. Hy i t ming xung thc qun m vo trong d dy (bao t) ca bn. N c dng v th no? N c nng lng khng? N c c cn bng gia s enzyme tiu ha m n cn khng? Ri bn hy theo thc n m ra khi d dy, qua t trng, vo rut non ri vo rut gi. Mi th c tt c khng? By gi bn quay tr ln i vo gan, ty, lch ca bn. Chng hot ng c tt khng? Hy du hnh qua b phn sinh dc. Chng c bo dng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
c tnh yu m chng xng ng khng?

Barbara Ann Brennan

Nu c mt ch no trong thn th lm bn bn tm th bn hy phi bn ng tinh t ca bn ti khu vc , mang theo yu thng v nng lng. Hy nhn cho k khu vc . Nu n thiu th g th hy bn ng tinh t ca bn lm iu g cho n. Nu n cn c thanh lc th hy thanh lc. Nu n cn nng lng, hy bn ng tinh t gi nng lng ti cho n. Khi bn tha mn vi vic thm d v chm sc thn th mnh, bn hy cho bn ng tinh t ln ln thnh bn vi kch thc bnh thng v ha nhp vi bn ng thc ca bn. Bn c th tr li vi phng thc t thm d ny vo bt c lc no bn mun. Bn hy a bn thn mnh tr v vi trng thi nhn thc bnh thng nhng hy c cho bn thn th gin su, t tin v bit nhn thc. Bn chp qut chnh thn th bn.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

2. Chp scan cho bn mnh Hy ngi i din vi bn mnh trn gh. Mt ngi c th l quan st vin v ngi kia trng thi khai m c quan st. Hy tin hnh thin nh tnh lng t tr. Nh nhng bn thn tp trung vo bn mnh. Mt nhm. Nh rng y cng ta nh du hnh qua thn th vy. Lc ny c th du hnh bng mt qua thn th ca bn mnh. Ch c khc mt cht, bi v lc ny ta chp qut t bn ngoi vo. Trc ht, hy chp qut c thn th tm ra khu vc no thu ht mnh. u tin, c th dng hai tay, nhng tay ch ng vo ngi. V sau s khng cn dng tay na. Khi c trc gic thu ht ti mt khu vc trn thn th ca bn mnh th hy tp trung hn vo ni . Hy cho bn thn tp trung vo cc c quan khu vc y. Hy tin vo ci mnh nhn thy. Ta c th c mt mu sc, mt kt cu,, mt cm gic hoc ng l mt thc m h v ci g . Hy cho bc tranh i vo u mnh. Khi tha mn vi ci mnh tm ra c, hy cho bn thn b thu ht vo mt khu vc khc ca thn th bn mnh v lp li nh trn. Nu nh khng b thu ht vo khu vc no c th ch bt u chp qut thn th. C th chp qut thn th bng cch chp qut tng vng, hoc nu bit gii phu (cn phi hc nu mun tr thnh thy cha) th chp qut cc c quan. Hy ghi nhng g mnh nhn thy. Khi tha mn vi vic thm d , hy t t tr li vi bn thn v m mt ra. Hy lun bn vi bn ta ci m ta nm bt c. iu ta nm bt c tng quan vi iu m bn ta bit v bn thn hay khng? iu g khng n khp? C th gii thch ti sao khng? C th cu tr li nm trong nhng iu m ta tha nhn. C th vn nm trong chnh bn thn ta. C th l ta ng, cn bn ta khng bit v tnh hnh m ta " nhn thy". Lc ny hy chuyn vai i v cho bn quan st mnh. Hy cho bn thn trng thi th ng bn ta d dng tin hnh cng vic. 3. Thin nh khai m scanner con mt th ba Mt phng php tp luyn m c C.B mt trong cc thy hc ca ti, gi l nm nga hoc ngi t th thng lng. m bo tht thoi mi. Ht su vo bng mi. Trc tin lm cho bng di y khng kh, ri phn ngc gia, n phn ngc trn. Sau m ming ra, cng to cng tt. Gi cho phn sau ca li hng v phn sau ca hng v gi hng sao cho khng kh ch thot ra nu n c vo phn sau trn ca hng, gn mng hu. Hy c tm cch cho khng kh c vo, cng pha sau cng tt. m thanh pht ra do c cn phi thanh nh, khng ng c. ng ot u ra pha sau m gi u thng theo ct sng. T t cho khng kh ra khi thn th bn, u tin l khng kh bng di, ri phn ngc gia, xong n phn ngc trn. cho ton b khng kh i ra. Th v th gin. lp li th c. Khi nm chc c vn ny th hy thm phn mng tng sau To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
y;

Barbara Ann Brennan

Trong khi th ra, hy mng tng mt lung nh sng ng vng xut pht vng chu sau v chy thng ln theo ct sng i vo vng no trung tm. Lp li ba ln nh vy theo ba ln th c c khng kh vo mng hu. By gi hy tp trung vo pha trc thn th. Lung nh sng ny c mu hng pha trc thn th. Lp li ba ln theo ba ln th c. Nh rng hai lung nh sng ny m ly nhau bn trong trung tm ca no. Mi ln bn hc xong bi tp ny, bn ng thc hin thm qu ba n bn ln th cho quy tc s b hoa mt, chong vng. Yu cu thc hin bi tp cui cng ny ht sc cn thn v n rt mnh m. Ly ci g cng phi t t. Bn khng th tng c cho s tin trin ca mnh bng phng cch v t chc. Mt phng cch nh vy khng bao gi c kt qua (mc d phn ng chng ta mong cho n c). Nhiu ln trong mt bui cha, ti thc hin cc bi tp th rt nhanh v iu gip ti nng cao cc rung ng v nng lng ca mnh, n mc ti c th nhn vo ho quang tt hn, nhn thy nhng mc cao hn ca ho quang, v cng truyn c nhng tn s cao hn qua trng ho quang ca bn thn. lm vic , ti c khng kh vo phn sau trn ca hng, nhng ti th rt ngn v nhanh bng mi. Do ch ti nhiu ln thc hin cc bi tp trn nn by gi ti tin hnh vic ny mt cch d dng. i khi ti cng th su, u, thm ch th vo th ra m khng cn ngh gia v c khng kh vo pha sau hng tp trung ch , cho tm tr khong t v cn bng trng nng lng ca mnh. Ti gi k thut th ny l th c mi. Khi th gic cao cp i i vi thnh gic cao cp th thng tin nhn c cng tr nn hu ch hn. Tm nguyn nhn bnh tt: i ngc li thi gian Ti pht hin ra mt phng thc "c" nguyn nhn ca mt vn th cht c bit. N phi hp hai k thut. K thut th nht l phng thc thng thng gi k c. n gin nh li hi ta cn tr. By gi hy ly mt tui no , hoc mt v tr no m ta sng v nh li n. Ri nh li mt thi gian cn sm hn th. Qu trnh bn trong gi k c l g? N ging ci g? Khi ti nh vic g trong qu kh, ti s dng tm tr mnh theo mt phng thc ring. Ti bit ci ging ci g. Ti gi k c v cm ngh, hnh nh hoc m thanh. Tht d dng "i ngc li" thi gian; tt c chng ta u lm nh th. Phn ng tin rng ch c th lm c iu cho bn thn, ch khng lm c cho ngi khc. ng l mt nim tin hn ch. Ti pht hin ra rng chnh qu trnh bn trong , qu trnh i ngc li thi gian, c s dng "c" lch s qua ca bnh tt. K thut th hai l s dng mi lin kt tm ng v thu th. Trc ht ti lin kt vi phn c bit c vn ca thn th bng cch s dng gic quan tm ng ca mnh. Sau ti c mt bc tranh ca khu vc c vn m t iu kin hin ti ca n. Ti gi mi lin kt ny ri i ngc li To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thi gian, c qu kh v chng kin lch s ca phn thn th . V ti c chng kin tr li qu kh, cui cng ti "c c"nguyn nhn ca vn . Chng hn, ti s thy mt chn thng xy ra cho mt phn thn thn th vo mt thi im kh xa trong i sng ca bnh nhn. Ri li s thy mt chn thng khc, cn xa hn ci kia, c th. Phn ln nhng bnh trm trng l kt qu ca mt chui di nhng chn thng nh th. Ti c n gin i ngc li thi gian cho ti thi im trc khi xy ra chn thng phn thn th . Chn thng u tin xy ra l nguyn nhn khi u ca vn hin ti. im li Chng 18 1. S dng thu th c th thy c g? Bn thy c vng no trong thn th? su bao nhiu? 2. Bng thu th, ngi nhn c th cm nhn cc vt vi dy kch c no? 3. C th s dng thu th t xa c khng? 4. Hy lit k ba bi tp thu th. 5. Tuyn ni tit no l my d cho vic thu th. lm ng no 6. im khc nhau gia mng tng v cm nhn?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 19 Nguyn tc: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

THNH GIC CAO CP V VIC LIN LC VI CC THY DY TM LINH Thng tin m ti nhn c bng thnh gic lc u c tnh cht chung, v sau, khi thc hnh nhiu th thng tin c tnh cht c hiu. Chng hn, ti thng nghe nhng li ni y yu thng v qu quyt dnh cho ngi n cha tr. V sau thng tin ny tr nn c hiu, nh tn bnh nhn, mc chng bnh g, hay trong mt s trng hp c ch n, vitamin, cch cha chy hoc thuc men g c l cho bnh nhn . Nhiu ngi theo nhng hng dn bng li ny u thu c kt qu tt. Phng thc tt nht nng cao thinh gic cao cp m ti bit l ngi nhn hng dn. Ly bt giy, ngi vo t th thin nh thoi mi, tp trung bn thn v nng cao thc. Hnh thnh trong

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tm tr mt cu hi cng r cng tt. Lc ny tp trung vo vic mun bit c s tht v vn , bt k cu tr li nh th no. Sau vit cu hi ln giy. t bt giy xung ngay cnh mnh, tp trung v tnh lng tm tr. Ch i cu tr li s n vi mnh trong hnh thi nhng bc tranh, nhng cm ngh, nhng khi nim chung, nhng li ni hay thm ch c mi na. Vit cu tr li ra giy, bt k ni dung nh th no. C th bn ngh rng n khng thch hp nhng c vit i. Hnh thc ca thng tin i ti s thay i. Bn c ngi li vi n v vit. Bn ghi chp cui cng s bc u nh hng cho thng tin bng li ni. Hy tp trung vo vic trc tip lng nghe nhng li ni vi mnh. Thc hnh, thc hnh, hy thc hnh na. Hy vit bt c iu g n vi mnh. ng qun iu g c. Sau khi bn vit xong, hy t giy ring ra t nht trong bn ting ng h. Sau bn quay li v c iu bn vit. Bn s thy n th v. Bn hy dnh mt cun s tay cho mc ch ny. Sau khi ti tp nh trn trong 3 thng lin, hng ngy vo lc bnh minh th thng tin bng li ni n vi ti nhanh n ni ti khng ti no vit kp. Ting ni gi cho ti mua mt my nh ch. Chng bao lu sau, ti nh my cng khng kp na. Ting ni li gi mua mt my ghi m. Ti mua. Lc u tht kh chuyn t vit tay sang c to nhng li ni ln. m thanh ting ni ca ti giao thoa vi bn thn ang tnh lng lc ny c kh nng in su vo tm tr ti. Qua thc hnh ti li tr nn thng t. Bc tip theo l tin hnh vic ny cho ngi khc, sau l trc mt mt nhm. iu ny c bit lm ta lng tng, bi v cng thc dn knh bng li ni hot ng c ngha l ngi dn knh ch c th nghe c my li u tin ca ni dung sp ni. N i hi nim tin khi chp ly on u ca mt cu v cho phn cn li m mnh cha bit b tri qua. Tri nghim v khai thc thng tin bng li ni a ta n mt cu hi khng th trnh n:"Ai ni?". Chc chn l ti nghe mt ting ni. N l ting ni m ti ba ra, hay n c ngun gc khc? Tm ch no tt nht? Hy hi ting ni! Ti lm nh vy. Ting ni tr li:"Tn ti l Heyoan, hng o tm linh ca bn". Heyoan c ngha l g? "L Cn gi th thm chn l qua nhiu th k". Cn gi y t u n? "Kenya" iu c tht l trc ti tng nhn thy cc thn linh v thin thn hin hnh, nhng ti xp nhng iu ny vo loi o nh. By gi th h chuyn tr vi ti. Chng bao lu sau ti cm nhn c s ng chm ca h vo ngi ti v mt i ln khi ti nhn thy mt mi thm k l. y ch l n d, hay l thc ti? Ton b thc ti ring ca bn bn thn n vi ti qua cc gic quan v v cc gic quan pht trin cho nn lc ny c mt thc ti to ln hn, khi qut hn hin hu i vi ti. Nhng ngi khc c tri gic pht trin cng phi tri nghim nh vy. i vi ti, iu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
l c tht. Bn ch c th quyt nh bng tri nghim ca bn.

Barbara Ann Brennan

Nhn thng tin t hng o khc ch bn i vo mt n d m bn i hi c thng tin t mt ngi uyn bc hn v tng tri hn bn. Thng tin i vo vt qu hiu bit ca bn nhng nu cho n tip tc i vo th cui cng bn s hiu c. Dn knh cho hng o c th em li thng tin vt qu t duy tuyn tnh v c th lm cho ngi ta xc ng su sc; n vt qua cc gii hn ca con ngi m t ti linh hn. Thng th hng o Heyoan ca ti ni vo lc bt u bui c. iu c ngha l ti thc hin vic khai thc trc tip mt cch th ng. Ri n mt thi im no , Heyoan s gi bnh nhn t ra cc cu hi lm cho mi vic c sng t hn. Ti cm thy y l khong thi gian tt nht, bi v cc hng o thng bit nhiu hn chng ta v v tr thc ca cc vn . V vy khi Heyoan bt u c, chng ti khng phi mt th gi trong vic t ti thng tin su sc vn ch sn gip chng ti. Ti cng t ra cc cu hi cho Heyoan trong cc bui c. Thng ti thc hin vic ny mt cch lng l. Ti c th yu cu mt bc tranh v tnh trng hoc mt phn c bit no ca thn th, hay l yu cu m t mt vn no . Ti thng t cc cu hi nh "y c phi ung th khng?". Thng th ti nhn c nhng cu tr li kh c hiu, nhng khng thoi mi v ni dung m cu tr li c th mang li. Trong trng hp y ti thng lm tc nghn thng tin i vo. Lc ti li phi tp trung tip tc. Cn by gi l lc bn th lm xem. Cc bi tp nhn hng dn tm linh Hy ngi vo t th thin nh, lng thng nhng vi mt ch n nh tht lng. Bn c th ngi trn gh ta, s dng lng gh da vo, hoc bn c th a t th yoga hn th ngi trn mt gi m t sn nh, hai chn bt tro. Hy m bo mt t th ht sc thoi mi. 1. nu bn thuc dng tm ng, hy nhm mt li v ch n gin theo di nhp th vo ra thn th mnh. C th l bn mun thnh thong lp li li nhc nh bn thn "Theo hi th ti trung tm". Bng kh nng mng tng ca mnh, bn hy theo hi th m i vo thn th v mi con ng ti trung tm ca bn. Cc gic quan ca bn c th bt u i theo lung nng lng chy sut thn th bn. 2. Nu bn thuc dng th gic, hy tng tng c mt ng ng vng ln xung dc ct sng, ch c lung sc mnh ch yu ca ho quang. Hy mng tng ra mt qu cu mu ng vng ng trng bn trn u bn. Khi bn th mt cch yn bnh th qu cu chm chm h xung qua ci ng m i vo phn trung tm ca thn th bn ti m ri thi dng. Sau bn hy theo di qu cu ng vng ny ln ln nh mt tri bn trong m ri thi dng ca bn. C th l bn mun lm cho qu cu ng vng ni m ri thi dng tip tc ln ln. Trc tin hy cho n bm y thn th bn bng nh sng ng vng. Ri cho n lm y To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trng ho quang ca bn cng bng nh sng ng vng . Tip tc cho lan ra lm y cn phng bn ang ngi. Nu bn thin nh gia mt vng ngi bao quanh th hy nhn thy nhng qu cu ng vng ca h phng ln to thnh mt vng trn ng vng, lm y cn phng. Hy cho n lan ra, ln ln to hn cn phng, cho ti ta nh cao tng bn ang c mt trong , c khu vc bn ngoi ta nh, c th trn hay th, c bang, c nc, c chu lc, c a cu v vt xa hn. Hy tin hnh t t. Hy chuyn dch thc ca bn pht trin qu cu nh sng ng vng to ra ti mt trng, ti cc v sao. Hy lm y v tr bng nh sng ng vng rc r. Hy nhn thy bn thn bn l mt phn ca v tr y, lm thnh mt vi ci v v vy m lm thnh mt vi Thng . By gi bn hy gi ly nh sng ang rc r y v tng bc mang n tr li bn trong, ng nh khi bn gi n i ra bn ngoi. Hy lm y con ngi bn bng ton b nh sng y v bng s hiu bit v tr. Phi m bo thc hin vic ny dn dn, tun t tng bc a tr li vo bn trong. Hy cm nhn trng ho quang ca bn lc ny c np nhiu nng lng kinh khng. Bn cng mang tr v cho trng ho quang ca bn nhn thc v vic bn lm thnh mt vi ng sng to. 3. Nu bn thuc dng thnh gic, c th bn mun ch n gin s dng mt cu thn ch cho ton b bui thin nh. C th bn mun dng mt tn gi thing ling nh thn ch, chng hn Om, Sat-Na, Jesus, hoc "Hy im v nhn bit ta l Thng ". Hoc c th bn mun nh mt nt nhc. Ti thy c mt s hm phi c gng hn tp trung, do vy ti c th s dng phi hp cc bi thin nh ni trn lm cho tm tr mnh khi b nh hng bi cc th m thanh . Vo hm khc, tt c ci m ti cn ch n gin l mt cu thn ch. tin hnh thm thin nh v thc hnh nhm t ti trng thi chp nhn bn thn tnh lng v pht trin tnh nhy cm ca bn, ti c bit khuyn bn theo cc bi tp trong cun sch Kim tra t nguyn ca Jack Schwarz. Cun sch cha ng ton b cc loi bi tp ph hp vi tinh thn phng Ty v rt cng hiu. Do ch bn tp trung v tm tr bn c tnh lng, bn sn sng ngi ch i hng dn tm linh. Dn knh cc thy dy tm linh ca mnh xin hng dn Mi ngi c vi hng o tm linh lu li vi h v hng dn h qua sut nhiu cuc i. Thm vo , mi ngi cn c cc thy hc hng o lu li trong sung nhng thi gian hc hi c bit v c chn la cho vic hc hi c bit . Chng hn, nu bn hc thnh ngh s, bt buc bn phi c mt vi hng o thuc dng ngh s xung quanh to cm hng. Trong bt c cng trnh sng to no m bn tm tr vo, ti chc rng bn c cc hng o to cm hng cho, h l nhng ngi c mi lin kt vi loi cng vic ny trong th gii tm linh, cc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hnh thi c hon ho hn v tt p hn ci m chng ta c kh nng th hin trn bnh din tri t. tip xc vi cc hng o ca mnh, hy n gin ngi li trong s thu hiu tnh lng, yn bnh l bn lm thnh mt vi Thng , l nh sng ca Thng hin hu trong tng phn ca thn th bn v bn c tuyt i an ton. Thi cho php bn t ti trng thi tnh lng ni tm v trng thi ny cho php bn nghe c. Ni chung, khi i vo trng thi nng cao xin hng dn, ti i qua tri nghim ni tm sau y. Ti cm thy b kch thch v c cm gic v s hin din ca mt hng o giu nh sng v yu thng. Ri ti nhn thy mt chm tia sng trng bn trn ti v ti bt u nng mnh ln i vo trong chm tia sng (Ngi ta c th ni l ti i ln nhp vo bng c tng tng). Tnh trng kch thch trong ti gim bt khi ti nhn ra mt m my mu hng ca yu thng h xung ph ln ngi ti. Ti tr nn trn tr cm gic yu thng v an ton. By gi ti cm thy bn thn c nng ln vo trong mt trng thi cao hn ca thc. Vo lc ny thn th ti c th iu chnh i cht, nh khung chu vng xung hn (t th hng v pha trc) v ct sng thng ra hn. Ti c th ngp mt ci khng t gic gip lun xa hng ca mnh khai m (y l lun xa qua ta nghe c ting ni ca cc hng o). Sau khi ln cao thm, ti i vo mt trng thi yn bnh thing ling. Thng th lc ny ti va nghe ting va nhn thy cc hng o. Su trong thi gian bt u c thng tin, ti vn tip tc ln cao. Ti thng c khong ba thy dy hng dn cho. Ngi n trc y gip ti thng c mt hoc nhiu hng o ca Ngi i theo. l tri nghim v nh sng, yu thng v yn bnh khng nh mi lin kt ca bn vi cc hng o. Nu bn khng c c iu ny khi tm cch dn knh th cm chc l lc y bn khng lin kt c vi cc hng o. Hng o s truyn t thng tin vi hnh thi no m bn d tip nhn nht. Hoc l mt khi nim chung, nhng li ni trc tip, nhng bc tranh biu tng, hoc l nhng bc tranh trc tip v nhng s vic xy ra nh cc tri nghim trong qu kh hay tin kip. Khi mt hnh thi truyn t khng ti c bn, hoc l bn s hi iu c chuyn n th cc hng o s chuyn sang mt hnh thi khc hoc tip cn vn t mt kha cnh khc. Chng hn, nu ti s nhng li ni i vo c mt ngha no , hay nu c ngi no t ra mt cu hi c bt c th gy tranh lun, ti thng "chy trn" khi v tr thanh bnh v hi ha ni tm y v khng cn nghe c nhng iu m hng o ni na. By gi ti phi mt mt hai pht tm li v tr y trong ti. Nu ti vn khng nm bt c li ca h th cc hng o chc hng s gi n cho ti mt khi nim tng qut m sau ti tm cch l gii bng li l ca ring ti. iu ny dn dn li ha hp vi nhng li ni ca cc hng o v ti "tr li hng ng". Nu vic khng c hiu qu th ni To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

dung s c chuyn n di dng mt bc tranh m ti s bt u m t v cho bnh nhn gip mnh tm ra ngha ca bc tranh biu tng i vi h. Cc tri nghim bn trong ca ti v dn knh bng li ni nh sau: Ti ngi t th bt tro chn, hai lng bn tay t di bp v. Trc ht ti tp trung vo bn thn. Theo ti, vic ny v phng din tm ng c ngha l bm cht vo thn th mnh. C cm gic nh th ti xy mt nn mng nng lng chc chn m ly na thn di. C nn mng ny ri, ti bt u nng cao thc ca mnh bng cm ngh tm ng l n dng ln v tp trung vo pha trn i vo trong nh sng. Ti cng xoay hai lng bn tay hng ln trn khi tin hnh vic ny. n mt im no khi ti c nng ln cao th s c tip cn vi hng o. Mt ln na ti li cm nhn iu ny bng tm ng. Ti nhn thy hng o ca mnh pha sau vai phi v ti nghe mt vi li ni u tin pht ra t pha . Khi ti v hng o sn sng bt u, ti gi hai tay, gi cc u ngn p st nhau v t ln trc m ri thi dng hoc trc tim mnh. iu ny lm cn bng trng nng lng ca ti v gip cho vic duy tr trng thi c nng cao. Th c mi cng h tr cho vic . Vo lc ny, ti thng bt u dn knh bng li ni. Trc tin li ni i t khu vc vai phi ti. Ti cng lin kt cht ch vi qu trnh dn knh bao nhiu th nhng li ni cng gn st by nhiu. Hng o cng nh tin li gn hn. Chng my chc khng c thi gian tr gia nghe v ni, v hng i r rng ca nhng li ni chuyn dch ln pha trn v bn trong u ti. Hng o cng hin ra n khp nh in vi ti. Ngi bt u lc hai cnh tay v hai bn tay ca ti phi hp vi i thoi. Ngi thng dng hai tay ti cn bng trng nng lng ca ti v cho nng lng tun chy vo cc lun xa ca ti trong khi Ngi ni chuyn. Vic ny gi cho nng lng mc cao v tp trung. Bn thn nhn cch ti nh bng bnh u , lng nghe v theo di tt c. Cng lc , ti cm thy ha cng hng o, nh th ti l hng o. L hng o, ti cm thy mnh ln hn nhn cch ca mnh l Barbara. Vo cui cuc i thoi, tri nghim ca ti l thi lin kt bng nh sng vi hng o v ngng nng mnh ln, trong khi thc ca ti chm xung i vo thn th v bn thn nhn cch ti. Vo lc ny ti thng ht sc nht nht. Gic quan cc lun xa Cho n y ti ch mi cp n vic o t thng tin bng bn gic quan thng thng l th gic, thnh gic, xc gic v khu gic. Him hoi thi, nhng ti gi nh rng con ngi cng c th dn knh bng v gic. Qua nghin cu qu trnh o t thng tin, ti thy rng mi phng thc hay mi gic quan c lin quan n mt lun xa; ngha l ta o t thng tin thng qua c ch cm gic ca tng lun xa. Hnh 19-I lit k by lun xa v gic quan hot ng qua mi lun xa. Khi ti quan st mt ngi ang dn knh, ti c th cm nhn ngi ang s dng lun xa no c c thng tin. Lun xa thng rt hot ng v c nhiu nng lng chy qua hn trong khi To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngi dn knh. Nh rng ta thng khng phn bit c gia gic quan tm ng, cm ngh v trc gic, song theo quan nim ca ti, chng khc nhau nh c m t Hnh 19-I. Ta cng khng gi yu thng l mt gic quan. Hy bt u ngay vic ch hn n iu din ra khi bn ang yu hay "yu thng bng cm gic". Yu thng khng phi cng loi vi cc cm ngh khc. D nhin yu thng ng l hn c gic quan. N cng l phng thc ca con ngi ha nhp vi nhng ngi khc. Loi thng tin m bn nhn c qua mi lun xa c khc nhau. Lun xa 1 chuyn giao thng tin cm ngh tm ng trong thn th bn nh mt cm gic v cn bng hay mt cn bng, nhng run ry chy ln chy xung dc ct sng, ni au th cht trn mt phn thn th, mt cm gic v bnh tt hay sc khe, an ton hay lm nguy. Thy cha c th s dng thng tin ny bit c bnh nhn ang trng thi no. Nu thy cha cm thy c bnh v bit rng bnh ny khng phi ni mnh th thy cha s bit l ca bnh nhn. Khi thy cha t tay ln chn au ca bnh nhn th c th thy cha thy au chnh chn mnh hay tay mnh v nh vy m cm nhn c au n chn ca bnh nhn. Mi thng tin loi ny u n qua lun xa 1 v c th c s dng rt cng hiu nu thy cha thanh lc bn thn n mc thn th ca chnh mnh l mt mn hng m. Thy cha c th phn bit gia thn th mnh v thn th bnh nhn. Nu thy cha cm thy au chn th tt nht l phi bit rng mnh au t trc khi bnh nhn ti hay "ly phi" au ca bnh nhn. D nhin c nhng iu bt li trong phng php khai thc thng tin ny. Ta s nhanh chng b mt mi khi cm nhn ni au th cht ca bt k ai. Lun xa 2 chuyn giao thng tin v cc trng thi cm xc ca thy cha hoc ca ngi khc. Thy cha li phi s dng trng nng lng ca chnh mnh phn bit gia cc xc cm ca bn thn vi cc xc cm ca bnh nhn. Phi hc hi iu ny qua thc hnh v thc hin tt thng tin hai chiu. Chng hn, thy cha s cm nhn ci m bnh nhn cm xc v au n chn. C th bnh nhn tc gin v chuyn m au, hay rt s hi v chuyn ny. Bnh nhn c th s rng au chn thc s l biu th mt tnh trng rt nng. iu quan trng l s dng thng tin ny bi v mi bnh tt u km theo nhng xc cm cn c thanh ton bng phng thc no . Lun xa 3 cung cp thng tin m h, chng hn nh khi ai ni "Ti ngh l anh s gi ti v anh gi tht", hay "Trc gic ca ti mch bo rng ti khng c i chuyn bay hm nay; v iu g c th xy ra". Nu con ngi cm nhn nhng ngi khc t mt trnh khc v lun xa 3 c s dng vo vic cm nhn th ngi ny s c mt cm gic m h v s c mt ca ngi khc trong phng, v v tr, hnh dng v kch thc i th, v nh, ngha l thn thin hay th nghch. Lun xa 1 s pht hin ra thng tin tm ng v s hin, v lun xa 2 s pht hin ra cm ngh ca ngi khc. Trong v d v au chn, lun xa 3 cung cp mt ngh m h v ngha su sc ca au n ny i vi i sng bnh nhn v cng cung cp mt s trc gic v nguyn nhn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
au n.

Barbara Ann Brennan

Lun xa 4 chuyn giao nhng cm ngh yu thng. Yu thng vt ra ngoi bn thn, bn i hay gia nh i ti nhn loi v chnh cuc i. Khi bn cm nhn bng lun xa 4, bn c th cm nhn yu thng ca ngi khc v cht lng cng nh s lng ca yu thng , d n nm trong thn th hay khng nm trong thn th. Con ngi c th cm nhn tnh yu thng chung ca nhn loi. Trong v d v au chn, con ngi s cm thy mnh yu thng bnh nhn v cm nhn c cht lng yu thng ca bnh nhn i vi mnh. Lun xa ny cng mang li cm gic v mi lin kt vi tt c nhng ai tng au chn. Lun xa 5 mang li cm gic v cc m thanh, m nhc, li ni, mi v v. Thng tin ny c th rt c hiu, ty theo mc ca trng ho quang m t n xut pht (Xem phn sau). Chng hn, vi bnh nhn au chn, c th thy cha nhn c r rng mt m t vn vi thut ng sinh l hc nh " l vim tnh mch" hoc " l mt bp tht b cng do i giy mi sm lm tro chn khi bnh nhn i li". Lun xa 5 cng c th pht hin mt m thanh m nu em dng cha chn s rt hu hiu. Lun xa 6 pht hin cc bc tranh. Nhng bc tranh ny c th l biu tng mang ngha rt ring cho bnh nhn, hoc l nguyn bn. Nhng bc tranh nguyn bn l nhng bc tranh v cc s kin xy ra, ang xy ra hoc s xy ra. Chng cng l hnh nh ca nhng vt hin hu. Khi ti ni hnh nh, tt nhin ti khng mun ni l bn nhn thy chng nh nhn thy bng mt thng, bi v th no bn cng nhn c mt bc tranh trong tm tr mang li mt n tng mnh v bn quan st n theo cung cch c th cho php bn v hoc sao li n nu bn mun. Chng hn, trong trng hp au chn, lun xa 6 c th pht hin mt hnh nh mu cc kt hp vi vim tnh mch, hoc thy cha c th ch n gin nhn thy bp tht b cng, ty theo nguyn nhn ca au n. Hnh nh c th hin ra trn mn hnh ca tm tr thy cha nh trn tivi, hoc n c th hin ra ang i thng t bn trong chn n, nh khi nhn bng mt thng. Lun xa 6 cng c th pht hin mt bc tranh biu tng c mt vi ngha i vi bnh nhn nhng phn chc l khng c nhiu ngha i vi thy cha. Bc tranh biu tng s hin ra trn mn hnh tm tr ca thy cha. Lun xa 6 cng c th pht hin, trong hnh thi bc tranh, tri nghim qu kh ca bnh nhn lin kt vi au chn chng hn hnh nh mt a b ng xe ba bnh v ang ng vo chn ngay ch au hin ti sau hai mi nm. Cch trc tip khai thc thng tin ny cn hn xem chiu phim. Xin nh cho l ti ang ni v vic nhn cc bc tranh. Cm nhn c ngha l nhn. Cm nhn l nhn ci g c sn , bng hnh thi biu tng hay bng hnh thi nguyn bn. Mng tng l mt chc nng hon ton khc. Qu trnh mng tng l sng to ch ng. Khi mng tng, bn to ra mt bc tranh trong tm tr v cho n nng lng. Nu bn tip tc gi n r rng trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tm tr v cho n nng lng th cui cng bn c th to c n trong cuc i. Nh vy l bn cho n hnh thai v ni dung.

Hnh nh cng r bao nhiu v nng lng cm xc bn phng vo cho n nhiu bao nhiu th bn cng c kh nng sng to c n trong cuc i ca bn by nhiu. Lun xa 7 pht hin thng tin di hnh thi mt khi nim tng qut. Thng tin ny vt ra ngoi cc gic quan hu hn ca con ngi v h thng thng tin. Ngi dn knh, sau khi hp thu v hiu bit su sc khi nim , phi s dng nhng li ni ca chnh mnh m t ci mnh hiu bit. Nhiu khi, trong lc ti bt u l gii iu g bng li l ca chnh ti th Heyoan thng i vo (t lun xa 5) v l gii n bng nhng li l r rng hn ti. Khi nim tng qut em li mt cm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

gic trn vn v hiu bit. N l tri nghim ca con ngi vi khi nim. Trong v d v au chn ca chng ta, lun xa 7 thng pht hin tnh hnh ton b cuc sng m au n chn phi hp vo. Gic quan ca lun xa cc mc khc nhau ca thc ti Gi y, khi bn c mt nim v thng tin i vo qua tng lun xa, chng ta hy nhn vo cc mc khc nhau ca thc ti c lun bn cc chng 7 v 15. ti lun bn v mc th cht ca thc ti, mc tinh t, mc etheric mu, mc thng gii, mc ketheric mu v nhng sinh linh tn ti mi mc. Ti cng ni r rng c nhng mc vt qu c mc th by. cm nhn c tng mc, lun xa m qua bn mun cm nhn phi trng thai khai m ti mc . Nu bn mun nhn thy mt vng ho quang c bit no th by gi bn phi khai m lun xa 6 ca mnh ti vng . Nu bn mun nhn thy mc th nht ca trng ho quang, bn phi khai m lun xa 6 ca mnh ti mc th nht ca ho quang bn. Nu bn mun nhn thy mc th hai ca ho quang, bn phi khai m lun xa 6 ca mnh ti mc th hai ca ho quang mnh. Khi nhng ngi mi bt u nhn thy ho quang, h thng nhn thy vng th nht, v h khai m lun xa 6 ca h mc th nht ca ho quang mnh. Khi tin b, h khai m lun xa 6 vng k v c th nhn thy vng ny. Khai m cc lun xa ti nhng mc pha trn mc th t c ngha l bn s bt u cm nhn cc sinh linh ti nhng bnh din khc ca cuc sng. iu c phn no ph v cuc i ring ca bn khi ln u tin n xy ra v ly i mt vi ci tr thnh quen thuc i vi bn. V d, nhiu ln bn phi la chn gia tip tc cu chuyn vi ai v ngng ni chuyn lng nghe hng o ca mnh lc cng ang tm cch ni vi mnh. Ti mt nhiu th gi trong cuc sng vi hai th gii nh vy. Mt ngi no cm nhn c s hin din ca cc sinh linh ny v tr li h, nhng vi nhng ai khng lm c nh vy th ch la chuyn khng u. nghe c mt sinh linh sng ti mc tnh t ni, bn phi khai m lun xa 5 mc tinh t. Nu bn mun nghe mt hng o ti mc th nm ni, bn phi khai m lun xa 5 mc th nm ca trng ho quang. Nu bn mun nhn thy mt hng o ti mc tinh t, bn phi khai m lun xa 6 mc th t. Mun nhn thy mt hng o ti mc th nm bn phi khai m lun xa 6 mc th nm v c th. Nh ni r trong Chng 7, c nhiu ca hoc du nim gia cc nc lun xa nm su bn trong tm ca lun xa. Cc du nim hoc ca ny phi c khai m chuyn dch t mt lp sang lp k cn. iu ny c thc hin bng cch nng cao mc rung ng ca h thng nng lng ca bn. Nng cao v duy tr trng nng lng ca bn mc rung ng cao hn tc l lm cng vic thanh khit ha. Bn phi gi cho trng nng lng ca mnh trong sng v c thanh lc cao nhn bit nhng mc cao hn ca trng ho quang. Tin hnh vic ny c ngha l nng cao tnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhy cm trong i sng thng ngy ca bn. Tc l nhiu vn v t chm sc:Ch n, tp luyn v thc hnh tm linh, s c lun bn thm phn VI. Mi mc i din cho mt qung tm khc cao hn mc di n v rung ng. a nhn bit hu thc ca bn ti mt mc cao hn c ngha l nng cao tc rung ng m ti nhn bit ca bn hot ng. y cha hn l nhim v d dng bi v khi bn thy cht liu trnh by trong cc chng ni v tm l ng lc hc, mi vic tng cng nng lng trong h thng u p long cc tc nghn, nhng tc nghn vn ko bn i qua cc tri nghim m bn chn vi trong tim thc, bi l cc s kin ny qu e da khi c cm nhn vo thi im chng xy ra. Thin nh nng cao tri nghim v tng mc ho quang ca bn. Ti tm ra nhiu thc hnh thin nh khc nhau nng cao tri nghim ca bn v tng mc ho quang, cng c gii thiu hnh 19-1. nng cao tri nghim ca bn vng ho quang th nht, bn hy i do hoc tp thin nh hay th gin su. nng cao tri nghim v vng ho quang th hai, hy thin nh trn cm gic yn bnh v hnh phc. nng cao tri nghim ca bn v mc th ba ca ho quang, hy tin hnh cc bi tp "nt sc bn ca tr tu". nng cao tri nghim ca bn v mc th t, hy thin nh trn nh sng mu hng ca yu thng v hy tp trung vo yu thng mt bng hoa. nng cao tri nghim v con ngi ti mc th nm ca ho quang mnh, hy s dng cc thin nh thm d v lng nghe. nng cao tri nghim ca bn v c th thng gii ca mnh, hy thin nh trn c s tr thnh mt vi thc ca ng cu th hay Cha Jesus. tri nghim vng th by ca con ngi, hy ngi thin nh v s dng cu thn ch "Hy im v nhn bit ta la Thng ". im Li Chng 19 1. Phng thc tt hc thnh gic cao cp l g? 2. Bn c th ngi xin hng dn nh th no? Hy thc hnh iu ny t nht ba ln trong tun ny. 3. Cc hng o ca bn s tm cch thng tin vi bn bng nhng hnh thi no? 4. Hy m t gic quan phi hp vi mi mt trong s by lun xa. 5. Nu bn mun "nhn thy" mt hng o ti mc ketheric mu, bn cn khai m lun xa no mc no ca trng ho quang? 6. Nu bn mun "nghe" mt hng o ti mc tin t, bn cn khai m lun xa no mc no ca trng ho quang? 7. Nu ti phi ni rng ti c mt cm gic m h l c ngi trong gc no ca cn phng v ngi khng ly g lm thn thin, th ti phi cm nhn iu qua lun xa no? Ngi s hin hu ti mc no ca trng ho quang? 8. Bn khai m mt lun xa c bit ti mt mc c bit ca trng ho quang bn nh th no? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

9. Khc bit chnh gia nhn thu th v nhn thng tin do dn knh cho hng o? lm ng no 10. Nu bn thnh cu v i theo hng dn thm na th i bn i khc nh th no? 11. V vic ch ng thnh cu hng dn trong i mnh, bn gp nhng chng i no l ch yu? 12. Hy xin c hng dn hc cch s dng hng dn tt hn trong i bn. Cu tr li ra sao? 13. Nim tin tiu cc ca bn l g, hoc hnh nh v nhng iu xu s xy n vi bn nu bn i theo hng dn l g? iu c lin quan n nhng tri nghim vi quyn uy gia tui th ca bn nh th no? N lin quan n mi lin kt ca bn vi hnh nh ca Thng nh th no? 14. Nu ta c t do ch th tin tri tc ng nh th no? 15. Vic s dng loi tri gic ny c th thay i cuc i ca bn nh th no? 16. Khc bit gia mng tng v cm nhn?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 20 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field N D CA HEYOAN V THC TI Hnh nn tri gic Trong chng trc ti lun bn v vic khai m tri gic ca bn ti nhng mc cao hn ca thc ti bng cch nng cao tc rung ng ca trng ho quang ca bn. tng cn c vo khi nim v tr a chiu gm nhiu mc tc rung ng tn ti trong cng khng gian. Mc thc ti cng tin tin hay tinh t bao nhiu th tc rung ng cng cao by nhiu. By gi ti mun lun bn v v tr a chiu ny trong gii hn ca cc mc tri gic. Heyoan ni rng mi ngi c mt hnh nn tri gic qua ta cm nhn thc ti. Ta c th s dng n d v tn s l gii khi nim ny, ngha l mi ngi c th cm nhn trong mt dy tn s no . L con ngi, ta c khuynh hng nh ngha thc ti bng ci m ta c th cm nhn. Cm nhn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ny khng nhng bao gm tt c cc tri gic thng thng ca con ngi m cn bao gm c nhng phn m rng ca cc tri gic qua nhng dng c ta to nn nh knh hin vi v knh thin vn. Ci g nm trong hnh nn tri gic ca ta th ta chp nhn, cn ci g nm ngoi hnh n th khng c thc. Nu ta khng cm nhn c n th by gi n khng tn ti. Mi ln ta to c dng c mi, ta nng cao hnh nn tri gic ca mnh ln v c thm nhiu ci c ta cm nhn v do chng tr thnh c thc. Vi tri gic cao cp, iu tng t cng xy ra, nhng trong trng hp ny dng c l chnh thn th v h thng nng lng ca ta. V chng ta cm nhn c nhiu ci hn bng tri gic cao cp nn cng c nhiu ci tr nn c thc hn i vi ta. Ti th v mt th bng cch s dng ng cong hnh chung quen thuc gip m t hin tng ny (hnh 20-1A). Trc c cho thy minh mn ca tri gic v trc ngang biu din dy tn s ca tri gi. ng cong hnh chung nm iga th c th c dng biu din dy tri gic thng thng ca mt ngi, mt nhm ngi hay ca ton th nhn loi v vn . Phn ln chng ta c nhng tri gic minh mn nh c xc nh bng vng c nhng nt chm. Bn ngoi vng ny, mc minh mn ca ta thp n mc ta c khuynh hng khng n ci m mnh cm nhn. Tuy nhin, nu ta chp nhn mi ci mnh cm nhn th by gi khong trng pha di ng cong hnh chung cng xc nh ci m ta gi l v tr c thc. ng gy khc cho thy s tng tri gic do dng c mang li cho ta. Chng ta, t nht th phn ln chng ta, cng u chp nhn iu ny l thc ti. Ta hy nhn vo iu ny trn quan im ca ci c mnh dah l i th Brahman v o nh Maya ca truyn thng Pht gio. o nh Maya l mt th gii hin hin m theo Pht gio n l o nh. i th Brahman l thc ti c bn nm di Maya v chng minh ho ci hin hin. Thin nh c thc hnh trong Pht gio nhm mc ch vt ra khi o nh Maya vn cha ng mi au kh v tr thnh i th Brahman hoc c soi sng. y ta c mt khi nim rt ging vi hnh nn tri gic,. Hnh 20-1B cho thy mt hnh nn tri gic na c gii thch trn quan im Brahman v Maya.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Th gii r rng hin nhin ca Maya nm trong hnh nn tri gic, trong khi th gii khng hin hin ca Brahman nm ngoi hnh nn tri gic. trt t bc l hin hin ca nh vt l David Bohm (xem chng 4) nm trong hnh nn tri gic ca ta v Trt t bao hm tim tng ca tc gi ny nm ngoi hnh nn tri gic ca ta. Hnh 20-2A cho thy hiu qu ca tri gic cao cp. Ti xp ci m ta gi l khng c thc v khng hin hu vo loi thc ti tm linh. Khi ta nng cao dy tri gic ti nhng mc rung ng cao hn th cng c nhiu th gii tm linh (phi th cht) tr nn c thc i vi ta. Ta cng s dng tri gic cao cp nhiu th ta cng c kh nng cm nhn (iu ny lm cho ta cng i ti c nhiu hn vo th gii tm linh) ta cng ra khi o nh v i vo i th Brahman hoc s soi sng. T quan im ny, ng cong hnh chung tr thnh bc mn che gia hai th gii tm linh v vt cht. Heyoan ni rng cha tr cui cng lm tan bin bc mn che gia hai th gii tm linh v vt cht. Mt im khc rt quan trng l do ch nhng iu t xc nh ca ta c xy dng trn ci m ta xc nh l c thc, chng ta cng lm nh th. Hnh 20-2B li cho thy ng cng hnh chung, song lc ny ti xp n vo trong cc gii hn ca t xc nh. Bn trong ng cong, ta c khu vc t xc nh hu hn - ngi m ta ngh l ta - da trn tm nhn hn hp ca ta i vi thc ti. Pha

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ngoi ng cong, ta c khu vc t xc nh khng gii hn, cui cng l Thng . ng cong tr thnh bc mn che gia ngi m ta ngh l ta v con ngi thc ca ta. Heyoan nhc i nhc li rng hai bc mn che ny (gia th gii tm linh v th gii vt cht, gia ngi m ta ngh l ta v con ngi thc ca ta) l tng t nh nhau. cng l bc mn che gia ci m ta gi l sng v cht. Khi ta bit ta l mt linh hn, th ta khng ngng sng khi ta cht; ng hn l ta ch n gin ri b thn th l c xe m vi t cch linh hn ta to ra nhm mc ch trc tin l ha thn. Lc con ngi cht, ti chng kin (bng tri gic cao cp) cnh linh hn ri thn th i theo nhng linh hn khc trong cn phng. Lc cht th bc mn che bin mt v ta tr v li lm con ngi ch thc ca ta. Th gii hin hin Cch y t lu, trong mt bui c thng tin, Heyoan dn dt ti qua mt tri nghim gii ngha cho s hin hin. y l bn sao bng ghi m y. Heyoan:"Vy th hin hin l g? N lin quan n kh nng cm nhn ci hin hin. Kh nng lin quan n con ngi v lin quan n s c tnh ha ca mi ngi cng nh n v tr ca ca s tri gic ca ngi . Ci c lnh hi trong ca s tri gic l ci m bn nh ngha l th gii hin hin. Khi ci nhn hn hp - qua bn cm nhn hin hu - m rng ra th lc by gi th gii hin hin m rng. Chng hn, khi bn bt u nghe ting ni ca chng ti th lc bn s c tri nghim hn v th gii hin hin. Th gii hin ra km rn hn hoc long hn nhng n vn c tnh hin hin. Din mo ca tnh long ph hp hn vi kh nng ca bn cm nhn cc tn s cao hn thc ti ca nhng tn s cao hn mang tnh long. S hn hp cm nhn ca bn lm cho cc thc ti cao hin ra long hn, cng cho bn cm gic l nhng tn s cao hn hin ra bin dn li vo ci khng hin hin. Tuy nhin y khng phi nh vy?" Barbara:"Nh vy ci ti ang nhn thy l ton b dy cm nhn trong ci m chng ta gi l hin hin. N n gin l mt b cm nhn, khi Thy gi n l hin hin. V dy tr nn cao hn v rng hn, hoc (ngi ta c th dng php loi suy) gc ca tm nhn cng tng hoc tri nghim ca ta cng m rng, th by gi ta cm nhn c nhiu hn v ci m ta gi l th gii khng hin hin... i, n hot ng theo c hai cch, n ni khi mt ci lan xung nhng rung ng thp hn, th ci kia cng xc thc". Heyoan:"V l do ny hay l do khc, nhn loi la chn vic xem hoc m t cc rung ng thp hn nh l ci tiu cc, cnh ti tm, nhng hnh th ng ght.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

l mt phng thc tin hnh vic ny, mc d n ch n gin da trn bn cht nh nguyn v c ch tri gic ca con ngi. N l mt phn ca h thng cm nhn vn xem cc rung ng thp l

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
tiu cc".

Barbara Ann Brennan

Barbara:" kin ca Thy ra sao v ton b bc thang tin ha lu di ca nhn loi?" Heyoan: "Trong khun kh tin ha, chng ta s ni n gin v kh nng m rng ca s cm nhn. Ngi ta c th ni rng thc ti c th ri vo trong phn rng nht ca ng con tri gic hnh chung ca bn. Ngi ta c khuynh hng khng tin tri gic ca h khi h vt ra ngoi mt lch tiu chun, hoc vt qu phn ti a ca ng cong hnh chung. Do ch nhn loi tin trin theo ng tin ha , ng cong tri gic hnh chung tr nn ngy cng rng thm (xem hnh 201). ng cong tri gic hnh chung c th c coi nh l ng cong ch r nhng gii hn ca tr tu con ngi trong thi im tin ha ny ca n. Chng ta s tm c ton b dy tri gic ca tr tu con ngi hot ng ti nh ca ng cong hnh chung qua tt c cc tn s tri gic n mc m thc ti m rng, theo ti, tr nn c th nh ci bng ghi m bn ang cm. ng cong tri gic hnh chung by gi s m rng ti nh ca n cho n khi n tr nn bt. Khi t ti cc tng th th ci hin hin v khng hin hin tr thnh mt. "Mt cch ni khc l: Khi bn m rng hnh nn tri gic, th gii ca bn cng tr nn hin hin hn i vi bn v by gi bn s lin h vi n nh mt phn ca th gii hin hin. Nh vy, bn tip tc m rng tri gic ca bn qua tin ha ring ca mnh, cng ngy v tr cng tr nn hin hin i vi bn v bn tip cn Tnh duy nht v tr. Ni cch khc, bn ang i tr v nh." Qua vic m rng thc ti cm nhn c, con ngi c th v s chn tn s no dng cm nhn v thm ch tn ti trong v tr hin hin. N l mt cng c hiu bit trt t bao hm. C th ni qu trnh ny l tr chi ca cuc i. Khi trt t bao hm v trt t bc l tr thnh mt, do s pht trin ca tri gic con ngi, th lc t ti trng thi c soi sng. "Chng hn, chng ta hy s dng php loi suy ny: Phn trng vit trn bng trng c th ging ci khng hin hin. Bng en vit phn trng c th ging nh ci khng hin hin ln u tin p vo nh nguyn. Bng mu kem vit phn mu c th ging nh v tr a chiu. Nhng ci ny c th c coi nh nhng bc i trong qu trnh tin ha ca tri gic con ngi, hoc ca con ngi thc ca bn, hoc ca Thng / N thn bn trong cm nhn bn ng. Nh vy, khi chng ta t ti nhng kch thc ln hn ca thc ti, cc mu sc tr nn d nhn hn v nhiu chiu hn, nh nhng mu a chiu bn trong tng mu. "Ci m cuc lun bn ny cp l: Bi hc v tri gic mi (tri gic cao cp) trong nhn loi. Kh nng thu th ca bn cho php bn chn c vng mnh quan st, kch c v di tn s no. Bn s nhn vo biu hin th cht hay vo ci m bn gi l thc ti th cht? Hay l bn mun nhn vo mc etheric bn di, hoc lp cm xc, hoc ln lp etheric bn trn, hoc thm ch lp th chnh hay th tm ca ho quang? bn la chn t tri gic ca mnh vo u? Bn cng phi quyt nh cch gii quyt. Bn chn nhn vo mt vi sinh vt hay mt c quan v m? Thng hin hin ch To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

chn s hin hin qua tri gic, ngha l chn trn phn no ca b mt bng ti m hin hin qua cc tri gic. Ln trong con ngi ca bn c nhng sinh linh, h khng nhn thy bn v bn cng khng nhn thy h. H la chn vic sinh sng trong mt ca s tri gic khc. Bn c hiu khng, bn thn mn ca ti?" Barbara: "Khng, ti mt qu. Cuc tr chuyn ny tuyn tnh qu . Heyoan:" l do chng ta li em thng tin ny nht vo tri gic cht hp ca mnh. Hy cho tri gic ca bn m rng ra nh chng ti dn dt bn ti mt a ht khc trn y nh sng. Khi bn vo cn phng ny, bn s thy nh nhm, vui v..." T y ti c dn vo nhng a ht mi lc mt cao hn, a ht sau lng ly hn a ht trc v cng kh cm nhn hn, cng v sau cng c v long hn v t c hnh th hn. Heyoan, hng o ca ti, dn ti i. Chng ti ln cao ti ni m ti c th cm nhn c, n im ny Heyoan bo:"Chng ta ang ngng ca ca Ci linh thing, ni m con ngi mong mi c vo". Ti c th thy cc kip trc ca ti bng bnh pha di nh mi hng nhi thoang thong trong khng kh ban m. Nh mi ngi, ti cm thy mt sc cun ht ngoi nhn li vo thc ti. Mi ln nh vy, ti li cm thy sc cun ht ny nh du i. Ti c gng gi ly cm gic c tn ti bn ngoi Barbara, bn ngoi thi gian, bn ngoi cuc i.... Ti tm cch i vo ca ca Ci linh thing. Heyoan:"Vn khng phi ch tm cch i vo m l cho bn thn c mt ni dnh sn cho mnh. y c mt cn phng k l. N l trng thi tn ti bn ngoi thi gian v khng gian. Bn khng cn phi vi. y l ci m linh hn i hi." Sau ti thy mnh i vo mt ci ca gia hai chn ca con i nhn s. Heyoan ngi trn mt chic ngai, trc mt ti. Heyoan:"Bn thn mn, vy l khi bn ni v cha tr, hy hiu rng cha tr m cc cnh ca tri gic n mc m con ngi c th i vo Ci linh thing v lm thnh mt vi ng sng to. Khng c g hn n, khng cn g khc n. N l mt qu trnh tun t hng v pha y. Soi sng l mc tiu; cha tr l sn phm ph. Do , bt c lc no m mt linh hn n vi bn xin cha tr, th bn hy hiu su bn trong rng l ci m linh hn i hi. "Hy nh rng bt c lc no c ai n nh bn gip hoc cha tr th nhng li l ca h i qua ca s tri gic ca h. ca c th hp, c th rng. Mt ngn chn au, mt cn bnh e da tnh mng, hoc l i tm chn l, iu m h thnh cu i qua ca s tri gic, nhng ci m ta cn cung cp cho h ch n gin l: Cu tr li theo mong c ca linh hn. Linh hn ni:"Hy gip ti tm ra ng tr li nh. H gip ti tm ra ng i vo Ci linh thin i vo ni yn bnh qua nm thng, i vo Cn gi th thm chn l qua nhiu th k". To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ti im ca bui thin nh, ti rng mnh v khc v sung sng. Heyoan thng bo ti rng ngha ca t Heyoan l "Cn gi th thm chn l qua nhiu th k". By gi ti hiu. Qua thin nh Heyoan dn dt ti n ch quan nim rng ti v Heyoan l mt. Ti c th tri nghim iu ny trong tng t bo ca thn th mnh rng ti l Chn l th thm qua nhiu th k. Heyoan ni tip:"V v vy m ti ngi y, Heyoan, m min y chu ngc, mi mt vin ngc l mt chn l, mt chn l c bit. V vy m ti tn ti, tng tn ti v s lun lun tn ti: Vt ra ngoi khng gian v thi gian, vt ra ngoi hn lon; hin hin tuy vn giu hnh: c bit ri m vn cha ai hay. V v vy, xin mi cc bn hy ngi vo y, tng ngi mt. Bn ch n gin c mong c bit iu ny, t ch bn ng bn trong tri gic hn hp ca bn." im li Chng 20 1. Hy gii thch quan nim v ca s tri gic. lm ng no 2. c m t ca Heyoan v thc ti, bn hy lun bn v mi quan h gia bc tng khip s bn trong ca bn (m t trong Chng 14), bc tng gia ngi m bn ngh l bn v con ngi ch thc ca bn; bc mn che gia th gii tm linh v th gii vt cht v bc mn che gia sng v cht. 3. Cht l g? 4. T li tuyn b va ri ca Heyoan, mi quan h gia hng o ca bn v bn l g? iu khc vi bn ng cao cp ca bn nh th no? Tia sng siu phm ca bn?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 21 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

PHN V CHA TR TM LINH Ngay c nhng iu huyn diu v i hn th ny, ta cng s thc hin . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Jesus Nhp TRNG NNG LNG CA BN L CNG C CA BN Do ch chng ta c c mt quan nim ng n v cha tr y cc mc c nhn, con ngi, khoa hc v tm linh, chng ta hy kho st t m cc k thut cha tr khc nhau m ti hc c trong sut nhng nm thng thc hnh ca mnh. Bao gi cng vy, cha tr bt u ti nh. iu cn thit trc nht i vi thy cha l chm nom sc khe cho bn thn. Nu bn tin hnh cha tr m khng lo gi gn sc khe th bn s d dng b m hn bt c hon cnh no. Bi v cha tr i hi nhiu thao tc ca trng nng lng, thm vo l tm quan trng ca n i vi i sng ca chnh bn. iu ti mun ni y l: km theo vic bn gi cho mnh c khe mnh v cn bng, trng nng lng ca bn s c s dng nh mt ng dn cc nng lng cha tr cn thit cho nhng ngi khc. C th trng nng lng ca bn khng nht thit cn n nhng tn s m bn s truyn i, nhng d th no chng na n cng phi truyn nhng tn s y. truyn mt tn s no cn thit khi cha tr, trng nng lng ca bn phi rung ng vi tn s ny hoc vi ha ba ca n. Nh vy l, thc hin vic cha tr, bn s cho chy trng nng lng ca mnh nh mt ci xe ln. Bn s thng xuyn bin i tn s rung ng ca n. Bn s thng xuyn truyn nhng cng nh sng khc nhau. iu s tc ng n bn. S l tt nu n thc y qu trnh tin ha ca chnh bn, v nhng thay i v tn s v cng s b gy cc m hnh km nn thng thng ca bn v s gii ta cc tc nghn trong trng nng lng ca bn. Nhng bn s b kit sc nu bn khng gi mnh trong iu kin ti u . Trong cha tr, bn khng sn sinh ra nng lng, m l bn truyn, nhng trc tin bn phi nng tn s ca mnh ln bng tn s m bnh nhn cn thu gp nng lng t trng nng lng v tr. Vic ny c mnh danh l cm ng ha ba v i hi nhiu nng lng cng nh s tp trung thc hin. Chng no m th nng lng ca bn cao bng ca bnh nhn l bn s truyn cho h. Tuy nhin, nu bn c c tin hnh cha tr khi bn rt mt, th th nng lng m bn sn sinh ra c th yu hn ca bnh nhn. Dng chy i t th cao sang th thp. Theo cch , bn c th chuc phi nhng nng lng m tnh ca bnh tt t bnh nhn. Nu bn cc khe th b my ca bn s thanh ton chng ngay bng cch np nng lng cho chng hoc y li chng. Cn nu bn b kit sc, c th bn phi mt nhiu thi gian hn trong vic thanh lc nhng nng lng thp m mnh chuc phi. Nu bn sn c To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khuynh hng d mc mt bnh c bit no , bn c th lm trm trng thm tnh trng ca mnh. Mt khc, nu bn chm lo n bn thn th vic cha tr cho ai - b cc bnh c bit m bn vn c khuynh hng d mc - s gip bn rt nhiu trong vic hc cch sn sinh ra nhng tn s cn thit cho vic cha tr. Cc nghin cu ca Hiroshi Motoyama tin hnh o c cng cc kinh mch chm c ca thy cha v bnh nhn trc v sau khi cha tr. Nhiu trng hp sau khi cha tr, cng nhng kinh mch c hiu cho mt s c quan ca thy cha xung thp. Nhng sau mt vi gi cc thy cha khi phc li cng ban u ca cc kinh mch ny. Motoyama cng cho thy l thng kinh Tm ca thy cha c cung mnh hn sau khi tin hnh cha tr, iu ny chng t rng lun xa tim lun c s dng trong cha tr, nh s c lun bn cc chng tip theo. Trong phn sp ti, ti s lun bn v nhng k thut cha tr cho tng vng ho quang, gii thiu mt vi v d v cha tr v cung cp cc k thut t cha tr ca thy cha. CHUN B CHO VIC CHA TR Chun b thy cha Trong khi chun b cha tr, trc tin thy cha phi khai m v em bn thn mnh ng v pha cc lc v tr. iu ny khng ch c ngha trc khi cha tr m c ngha trong cuc i ni chung ca nh cha tr. Thy cha phi hin dng cho chn l v phi ht sc trung thc i vi bn thn trong mi lnh vc cuc sng ca mnh. Thy cha cn c s ng h ca bn b v mt s hnh thi k lut tm linh hoc qu trnh thanh kit ha. Thy cha cn c cc thy dy tm linh v thy dy ngi trn. Thy cha phi gi cho thn th khe mnh qua tp luyn v ch n b dng cn i ( bao gm nhiu vitamin v cht khong, nhng th c s dng nhiu hn khi cho chy nng lng cao ), ngh ngi v gii tr. Vi vic dinh dng ny, thy cha gi c c xe th cht ca bn thn trong iu kin cho php thy cha nng cao cc rung ng ca mnh ln ta vo trng nng lng v tr v cc nng lng cha tr tm linh by gi s tun chy qua thy cha. Trc tin thy cha phi nng cao cc rung ng ca bn thn lin kt vi cc nng lng cha tr trc khi tin hnh dn knh. Trc khi bt u mt ngy cha tr, tt nht l tp th dc lc sng sm cng nh tin hnh thin nh bn thn tp trung v khai m cc lun xa. Vic ny khng i hi nhiu thi gian. Ba mi hay bn mi pht l . Cc bi tp sau y l nhng nhng bi tp m ti thy rt hu hiu. Ti thng k thay i chng cho ph hp vi nhng nhu cu thng xuyn thay i trong h thng nng lng ca ti.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nhng bi tp hng ngy ca thy cha khai m cc kinh mch chm cu 1. Nm nga thng lng, hai tay dc thn, hai lng bn tay nga. Chuyn dch chn nh nhng sang bn c c t th thoi mi, Nhm mt li. Th gin ton thn bng cch tp trung ln tng phn, ln lt phn n ti phn kia. Th t nhin. Tp trung hi th v m - mt vo, mt ra, hai vo, hai ra, c th tip tc - trong nm pht. Nu tm tr bn bt u ngh lan man th hy cho m tr li, nu qun mt s m, bn hy m li t s mt. Khi bn gi c ch vo vic m nhp th trong mt vi pht, tm tr v thn th ca bn s dn dn th gin. 2. Bi tp tt nht c th tin hnh trc khi bn ra khi ging ( nu iu ny khng quy ry ngi bn chn gi, tuy nhin cng s gy phin h y ). Nm nga thng lng, dang rng hai cnh tay cho thng gc vi thn, v co gi ln trong khi bn chn vn p st mt ging. Gi cho vai thng, cho gi sang phi trong khi bn quay u nhn sang tri. By gi hy a gi ln v cho chng v bn tri trong khi bn quay u v bn phi. Lp li ng tc ny cho n khi lng ca bn cm thy gin rng ra. Cc bi tp v khp c bit tt cho vic to ra mt dng chy nng lng uyn chuyn trn cc kinh mch chm cu thng qua vic iu chnh cc khp. Bi v ton b dng chy ca cc kinh mch u qua khp, cho nn vic c ng khp s kch hot cc kinh mch.C c bi tp v khp c Hiroshi Motoyama pht trin khai m cc kinh mch chm cu. Chng c trnh by trong cun sch nh ca ng nhan Nhng mi quan h chc nng gia Yoga Asanas v cc kinh mch chm cu. 3. Ngi thng lng trn sn nh, hai chn dui thng ra pha trc. p hai bn tay ln sn nh, ng sau hng, v ng ngi v pha sau, dng hai cnh tay dui thng lm im ta. Hy tp trung ch vo cc ngn chn. Ch c ng cc ngn ca tng bn mt. T t gp v dui cc ngn chn m khng nhc nhch cng chn hoc c chn. Lp lai mi ln. Xem hnh 21-1A. 4. Vn gi t th m t trn. Gp v dui ti a cc khp c chn. Lp li mi ln. Xem hnh 21-1B 5. Bn ang t th ngi ni mc 3. Ging nh hai chn. Gi cho gt chn p st sn nh, xoay c chn mi ln theo mi hng. 6. Gi t th ngi ban u, co chn phi ln, cng p st vo khoeo cng tt, a gt chn vo st mng phi. Dui thng chn phi m khng gt chn hoc ngn chn chm sn nh. Lp li mi ln, ri tin hnh tng t i vi chn tri. Xem hnh 21-1C. 7. Cng trong t th ngi nh trn, dng hai tay gi cho bp i phi st vi thn, ri xoay trn cng chn quanh gi, mi ln thun chiu kim ng h v mi ln ngc li. Lp li tng t i vi chn tri. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

8. Co chn tri v t bn chn tri ln bp i phi. Dng tay tri gi gi tri v t tay phi ln c chn tri. Nh nhng dng tay tri n cho chn tri ln xung, trong khi gi cc c chn tri cng th gin cng tt. Lp li tng t i vi gi phi. Xem hnh 21-1D. 9. Ngi t th nh mc 8, xoay gi phi xung quanh khp hng phi mi ln thun chiu kim ng h v mi ln ngc li. Lp li tng t i vi gi tri. Xem hnh 21-1E. 10. Ngi nh t th ban u, hai chn dui thng, gi hai cnh tay ra trc ngang tm vai. Dui v co cc ngn ca c hai tay. Nm cht cc ngn li m ly ngn ci lm thnh qu m. Lp li mi ln. Xem hnh 21-1F. 11. Vn gi t th mc 10. Co v dui hai c tay. Lp li mi ln. Xem hnh 21-1G. 12: T t th mc 10, xoay hai c tay mi ln thun chiu kim ng h v mi ln ngc li. 13. Vn t th nh mc 10, m rng bn tay cho lng bn tay nga ln trn. Gp hai khuu tay li, cho cc u ngn tay chm vai, ri dui ra. Lp li mi ln v lm ng tc mi ln nhng vi tay n vai kia. Xem hnh 21-1H 14. Gi t th trn, cc u ngn thng xuyn chm vai, nng hai khuu ln cng cao cng tt. Xong h xung thp. Lp li mi ln. Ri hng cc khuu tay v pha trc. Lp li. Xem hnh 21-1I 15. Vn trong t th mc 14. xoay trn hai khuu tay quanh khp vai. Lm mi ln thun chiu kim ng h v mi ln ngc lai. Xoay vng trn cng rng cng tt, sao cho hai khuu tay gp c nhau trc ngc. Xem hnh 21-1J. 16. By gi lm ng tc nm nga-ngi dy, mi ln nh vy li th ra. Lm t nht mi ln lc bt u. Ri lm ti hai chc ln. 17. Rn ngi ra tay chm vo cc ngn chn m khng co chn. Thc hin ng tc ny trong t th nm nga-ngi dy, trong khi vn gi hai chn dui thng ra pha trc. Lm mi ln. By gi hy nghing ngi v cm cc ngn chn m khng co gi. Lm trong ba pht khng dy. 18. Ging rng hai chn n mc ti a v lp li bi tp trn y, u tin l vi tay ti cc ngn chn tri, sau chuyn sang phi v vi ti cc ngn chn phi. By gi lp li bng cch vi thng ti trc mt. Gi t th ny trong ba pht khng dy. 19. Xoay u v c mt s ln. Lc u mt nhn ln nhn xung. Lp li mi ln. Ri nhn sang mt bn mi ln. Sau xoay u, trc tin thun chiu kim ng h, ri theo chiu ngc li mt s ln cho n khi c cm thy mm mi hn. 20. ng dy. Thng ngi, hai chn ging. Nghing ngi sang tri. a tay phi qua u vt sang tri. Lp li mt s ln. Sau nghing ngi sang phi, a tay tri qua u vt sang phi.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Nhng bi th dc hng ngy khai m v np cc lun xa C ba nhm bi tp khc nhau ti dng khai m v np cc lun xa. - Nhm bi th dc th nht khai m rt tt cc lun xa ba mc thp nht ca ho quang. - Nhm th hai khai m tt cc lun xa mc tinh t, v nhm th ba, kt hp th vi t th, khai m cc lun xa cc mc cao nht ca ho quang. 21. Nhng bi th dc khai m v np cc lun xa ( cc mc 1-3 ca trng ho quang ). Cc bi tp ny c trnh by trong hnh 21-2. Lun xa 1. ng ging rng hai chn, cc ngn v gi hng ra ngoi cho hai gi c thoi mi. Co gi xung cng thp cng tt. Cui cng s c th xung thp n mc mng t thp ngang mc vi gi. C ng ln xung mt s ln. Ri thm ng tc u a khung chu. a khung chu ti a v pha trc v ti a v pha sau. Ch trng ng tc a ra ng trc. u a khung chu ra sau v ra trc bng cch h ngi thp xung ba ln. Gi t th thp v u a ra sau v ra trc ba ln trong khi gp gi, ri u a ra sau v ra trc ba ln trong khi ng ln. ng tc quan trng nht ca bi tp ny l u a khi gp gi xung thp nht. Lp li ton b ng tc t nht ba ln. Lun xa 2. ng, hai chn ging bng hai vai v song song vi nhau. u a khung chu ra sau v ra trc, hai gi hi gp li. Lp li vi ba ln. - By gi hy lm ra v nh bn ang trong mt hnh tr cn c mi nhn. Hy dng hai mng t mi nhn n. t hai bn tay ln hai mng, ri xoay hai tay theo vng trn trn , va lm va chc chn l mi mn c tt c cc mt ca hnh tr mt cch u n. Lun xa 3. Nhy. Cn mt ngi gip. Bn hy nm chc hai bn tay ca ngi lm ch da m nhy ln cao, hai gi co ti a p st vo ngc. Nhy lin tc khng ngh trong vi ba pht. Ngh. Khi ngh khng ci ngi xung. Hy chuyn ch, lm ch da cho ngi kia nhy. Lun xa 4. y l mt bi tp t th cng c. Nm ph phc, gi gp, mng cao, tay p sp dui v pha trc nh Hnh 21-2. Trong t th ny, khuu tay ca bn khng chm sn nh. Cnh tay c s dng nh im ta. Thay i gc ca chn v mng cho n khi bn cm thy c p lc gia hai xng vai ( nhng ngi c c vai ln s thy p lc ny nhiu hn, phi cn thn ). Khi thnh cng trong vic tp p lc gia hai xng vai, hy t p lc cng c vo ch bng cch nhoi c ngi v pha trc mt lc, ri li a ngi v pha sau. Bn c th lm ng tc bng hng v chn. Bi tp ny tc ng ln pha sau ca lun xa tim hoc ln trung tm ch. - i vi pha trc ca lun xa tim, bn hy tm mt vt rng v trn nh ci thng, tm m i vng hay gh nng lng sinh hc n ngc v pha trc. Hy ta lng ln m n ngc v pha trc, hai bn chn bm chc vo mt sn. Th gin v cho cc c ngc lng ra. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Lun xa 5. Xoay u v c. Xoay theo cc hng: ci gp, nga ln, quay tri, quay phi, nghing tri, nghing phi. Xoay trn sang phi ri ngc li. Lun xa hng ny cng p ng rt tt i vi m thanh. Bn hy ht ln ! Hoc to ra bt c ting ng no mnh thch nu bn khng bit ht. Lun xa 6. Lp li cc ng tc nh vi lun xa 5 v s dng mt nhiu hn. Lun xa 7. Dng tay phi xoa nh u theo chiu kim ng h. 22. Mng tng khai m cc lun xa ( mc 4 ca trng ho quang ) thc hin bi tp ny, bn hy ngi trn gh thoi mi hoc trong t th hoa sen trn mt chic gi t sn nh. Gi lng tht thng. Trc tin, sau khi tnh tm bng mt trong cc bi tp thin nh, hy tp trung ch vo lun xa 1, xem n l mt cun xoy nh sng mu xoay thun chiu kim ng h ( nhn t bn ngoi vo thn th thy thun chiu ). N hng thng xung bn di ngi bn, hnh nn xoay tt m y m v pha mt t v nh chm vo cui ct sng. Trong khi theo di n quay, hy ht vo v th ra mu . Lc ht vo, hy mng tng hi th c mu . Lc th ra th khng mng tng, ch theo di xem l mu g. Lp li cho n khi thy c mu c lc ht vo ln lc th ra. Nu mu lc th ra nht hn hoc xn, c ngha l cn phi cn bng cc nng lng mu . Nu mu nht, cn thm mu trong trng nng lng. Nu mu xn, cn thanh lc lun xa bn di. C lm nh vy bng cch lp li bi tp cho n khi mu vo v mu ra nh nhau. iu ny l xc thc cho mi lun xa. Trong khi duy tr bc tranh ni trn v lun xa 1, hy chuyn dch ti lun xa 2 nm trn xng mu chng 2 in. Hy mng tng ra hai cun xoy, mt pha trc, mt pha sau. Hy nhn xem chng xoay thun chiu, vi mu -vng cam sng chi. Ht vo mu -vng cam. Th ra cng mu -vng cam. Lp li. Kim tra tht chc chn l mu ht vo v mu th ra nh nhau, trc khi tip tc chuyn dch. Trong khi vn gi mng tng v hai lun xa u tin , bn hy chuyn dch ti lun xa 3 nm m ri thi dng. Mng tng ti y hai cun xoy mu vng ang xoay. Ht vo mu vng. Th ra cng mu vng. Lp li cho n khi mu vng sng ln c lc ht vo ln lc th ra. Hy chuyn dch n lun xa 4. Hy nhn xem cc cun xoy mu lc ang xoay thun chiu kim ng h. Ht vo mu lc v th ra cng mu lc cho n khi cn bng mu sc. Hy nhn xung pha di tht chc chn thy cc lun xa khc ( va mi c bn np nng lng ) vn ang xoay, trc khi chuyn dch n lun xa 5. Ti lun xa 5 hy ht vo cng nh th ra mu xanh qua cc cun xoy ang xoay thun chiu kim ng h. Ti lun xa con mt th ba ( tc lun xa 6 - ND ), hy nhn xem cc cun xoy mu tm ang xoay To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thun chiu kim ng h pha trc v pha sau u. Lp li cc bi tp th ny.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Sau chuyn dch n lun xa 7. N c mu trng sa, khi tr nh u, xoay thun chiu kim ng h. Hy ht vo mu trng. Th ra cng mu trng. Lp li. Hy nhn xem tt c by lun xa

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

u xoay thun chiu kim ng h. Hy nhn xem dng nng lng thng ng tun chy ln xung dc ct sng ca bn. N rung ng theo hi th ca bn. Lc bn ht vo, n dng ln. Lc bn th ra, n h xung. Hy nhn xem tt c cc lun xa lin kt vi n ti cc u mt ca chng, c lun xa 7 to nn li vo v li ra nh, c lun xa gc to nn li vo v li ra nn, cho nng lng tun chy qua trng nng lng ca bn. Hy nhn xem nng lng rung ng tun chy qua khp tt c cc lun xa khi bn ht vo. Ton b trng nng lng ca bn lc ny trn y nng lng nh sng. y l bi tp tt cn thc hin trc khi tin hnh cha tr, khai m v np nng lng cho tt c cc lun xa ca bn. 23. Tp th v tp t th np v khai m cc lun xa ( cc mc 5-7 ca trng ho quang ) Nhng bi tp mnh m nht m ti thy dng np nng lng cho trng ho quang, lm n sng ln, thanh lc n v tng lc cho n l nhng bi tp do cc nh Yoga Kundalini dy, nhng ngi ny tp trung vo t th, ht th v tnh mm do ca ct sng. Ti khuyn bn nu c dp tt th trc tip hc mt tn s Kundalini. Nu khng c iu kin th sau y l mt s bi tp ca h m ti tinh gin i b sung vo cun sch, nh Hnh 21-3. - Lun xa 1. Ngi trn sn nh, gi gp li, gt chn t di mng. lng bn tay p ln bp i. n ct sng v pha khung chu lc ht vo v cong ct sng v pha sau lc th ra. Nu bn thch, c th dng mt cu thn ch nim vo mi ng tc th. Lp li mt s ln. - Lun xa 2. Ngi xp bng vt tro chn trn sn nh. Hai tay nm hai c chn v ht vo tht su. n ct sng ra trc v nng lng ngc ln, quay chp ca khung chu ra sau. Khi th ra, cong ct sng ra sau v n khung chu ra trc, gn vi cc " xng ta ". Lp li mt s ln. Nim thn ch nu bn thch. - Lun xa 2 - T th khc. Nm nga. Chng hai khuu tay ln. Gi thng hai chn ln khi mt sn chng 1 pht. Ging rng hai chn ra v ht vo, lc th ra th khp hai chn li cho tro nhau, trong khi gi vn thng. Lp li mt s ln. Nng cao chn thm mt cht ri tp tip. Tp cho n khi chn gi cao cch mn sn khong 2 1/2 inc., sau li h thp dn v tp nh trn. Ngh. Lp li mt s ln. - Lun xa 3. Ngi vt cho chn, a cnh tay ln ngang vai, gp khuu cho cc ngn tay chm vai. Ht vo v xoay ngc sang tri, th ra v xoay ngi sang phi. Th tht di v su. Ch gi thng ct sng. Lp li mt s ln v theo chiu ngc li. Lp li na. Ngh mt pht. Lp li ton b bi tp t th qu. - Lun xa 3 - T th khc. Nm nga hai chn dui thng st nhau v gi gt chn ln khi mt sn 6 in. Nhc u v vai ln khi mt sn 6 in, nhn xung ngn chn, cnh tay dui thng, ngn tay hng xung chn. t th ny, th nh bng mi trong 30 ln m. Th gin, ngh trong 30 ln. Lp li mt s ln. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

- Lun xa 4. Ngi vt tro chn, gi cnh tay ngang vai, gp khuu cho cng tay ra trc, cc ngn tay ngoc cht ly nhau ngang tm trung tm tim. a hai khuu tay ln xung theo kiu bp bnh, ng thi th tht di v su. Tip tc mt s ln, ht vo v th ra, cc ngn tay ngoc cht ko ln nhau. Th gin mt pht. Lp li bi tp t th ngi gp gi, gt chn t di mng. Bi tp ny nng cao nng lng. Phi chc chn l khung chu tp li. - Lun xa 5. Ngi vt tro chn, bn tay p ln gi, tay dui thng. Bt u cong phn trn ct sng. Ht vo v ng trc, th ra v ng sau. Lp li mt s ln. Ngh. By gi cong ct sng bng cch nh vai ln ng thi ht vo, v h vai xung ng thi th ra. Lp li mt s ln. Ht vo v gi 15 giy khi hai vai nh cao. Th gin. Lp li cc bi tp ni trn trong t th ngi gp gi, gt chn t di mng. - Lun xa 6. Ngi vt tro chn, gi cnh tay ngang vai, gp khuu cho cng tay ra trc, cc ngn tay ngoc cht ly nhau ngang tm vi hng. Ht vo, nn th, sau nn bng v cc c tht, y nng lng i ln, nh th bn ang bp thuc nh rng ra khi ng. Th ra y nng lng ra khi chm u, trong khi gi hai tay ngoc cht nhau ln trn u. Lp li. Lp li bi tp ny trong t th ngi gp gi, gt chn t di mng. - Lun xa 7. Ngi vt tro chn, tay dui thng hng ln tri. Hai ngn tr p cht v dui, cn cc ngn khc an ly nhau. Ht vo bng cch gi cao ci " m hn " ln cao, ming ni " sat ". Th ra, ming ni " nam " khi th gin " m hn ". Lp li mt s ln vi nhp th nhanh. Sau , th vo v nn nng lng t nn ct sng i ln chm u bng cch trc tin nn v gi cc c tht, sau nn v gi cc c bng. Nn th ri th ra trong khi vn gi ton b trng thi co c. Th gin. Ngh. Nu cu thn ch " sat, nam " khng thch hp th bn dng mt cu thn ch khc. Lp li, trong t th ngi gp gi, gt chn t di mng. Ngh. Lp li bi tp nhng khng dng thn ch. Thay vo , hy th nhanh nng bng mi. - Lun xa 7 - T th khc. Ngi vt tro chn. Gi hai tay ln 60 , khuu v c tay dui thng, hai lng bn tay i din nhau. Th nh bng mi v hi th c vo phn sau trn ca hng khong mt pht. Ht vo, nn th v bm cho bng phng ln xp xung 16 ln. Th ra, th gin. Lp li hai hoc ba ln. Ngh. Thin nh th mu np ho quang t th ng, hai bn chn song song, hai vai m rng t nhin, t t khuu gi xung ri li ng ln. Mi ln khuu gi th th ra. Mi ln ng thng ln th ht vo. cho ngi cng thp xung cng tt nhng khng c nhc gt ln. cnh tay th gin. Gi lng thng v ng ci v pha trc. cho na di ca khung chu nh ra pha trc mt cht. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

By gi dui hai cnh tay ra pha trc, lng bn tay p xung. Lm thm mt c ng hnh trn bng hai bn tay, phi hp vi ng tcln xung lm. Trong c ng i ln, hai cnh tay cng a thng ra xa cng tt. Khi t ti nh th thu hai cnh tay v pha thn ( lng bn tay vn p xung ) v cho chng st vo ngi trong c ng i xung. Khi t ti y th li dui cnh tay ra ( Xem Hnh 21-4 ). Hy mng tng thm vo ng tc ny. Bn s ht vo nhng mu t mt t i ln qua bn tay v qua chn cng nh t khng kh bao quanh. Khi th ra, bn s th ra cc mu . Th mt s ln vi mi mu. Hy bt u vi mu . Khi t ti y ca ng tc ni trn, ht vo mu . Hy nhn xem ton b qu cu ca ho quang bn cng y mu . Sau khi t ti nh ca ng tc v bt u i xung th hy th ra mu . By gi bn hy th lm na i. Bn c th nhn thy r rng mu bng mng tng cha? Nu cha th hy lp li bi tp cho n khi nhn thy.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Phn ln nhng mu m bn kh mng tng ra c thng l nhng mu bn cn cho trng nng lng ca mnh. Mt ln na, nh bi tp 22, bn ch theo di mu m bn th ra thi, ch iu khin n. Khi mu sng ln v r ra th hy chuyn dch ti mu tip theo. By gi hy ht vo mu vng cam trong c ng i ln. Hy cho n vo ngi t mt t i ln chn, ln tay v vo ngi khng kh bao quanh. Nu bn ri tr khi mng tng trong c nhng mu ny th hy ly mt s mu mu m nhn vo, hoc c th s d dng hn cho bn khi lm vic

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ny l nhm mt li. Hy lp li bi tp vi mu vng cam ny.

Barbara Ann Brennan

Tip tc bi tp qua dy mu sau y: vng, lc, xanh, tm v trng. Phi chc chn l nhn thy ton b hnh thi qu trng trng ho quang ca bn cng y tng mu trc khi chuyn dch ti mu tip theo. y l nhng mu rt tt cho mi lun xa. Nu bn mun thm vo cho trng ho quang ca mnh nhng rung ng cao hn th, bn hy tip tc vi cc mu sau y: nh bc, ng vng, bch kim v pha l, sau li tr v vi mu trng. Tt c cc mu nhm th hai ny s c c tnh trng sa. Bi tp rung ng cho vic tip t Rung ng c th bn c ngha l gi c th bn trong mt t th cng thng to ra nhng rung ng th cht khng tu thuc mun. iu s tng cng dng chy nng lng v gii ta cc tc nghn. Nhng bi tp ny kh quen thuc trong liu php nng ct v liu php nng lng hc sinh hc. T th ng, hai bn chn song song, chiu rng gia hai vai bnh thng. Sau khi bn hon tt cc bi tp np nng lng cho ho quang ni trn, ban hy ng v li n gin th ra trong c ng i xung v ht vo trong c ng i ln. Khuu hai gi xung cng thp cng tt, cho chi di cm thy mi. Nu bn gi nh vy c lu th chi di ca bn s bt u rung ng t nhin ngoi mun. Nu cha thy, bn hy to ra mt rung ng bng cch nhn ln nhn xung trn hai gt chn. Hy cho cc rung ng tin dn ln phn trn ca chi di v khung chu. Dy cng tp luyn th nhng rung ng ny s lan rng ra ton b thn th. y l phng php rt tt to ra dng chy nng lng mnh khp c th. Mt khi cm thy iu , bn c th ngh ra cc bi tp khin cho bt c b phn no trong ngi bn cng rung ng, nhm tng cng dng chy nng lng qua b phn . Trong trng hp ny, thng l ngi ta cn khung chu rung ng nng cao cc nng lng ca t tun chy qua lun xa 1 v lun xa 2. V sau, khi bn vo t th cha tr, bn c th t t xoay khung chu v pha sau v v pha trc ( khi ang ngi ), sau thm mt rung ng nhanh gn vo c ng xoay ny. iu s gip cho khung chu rung ng. Bn s cm thy nng lng tng ln tun chy khp thn th mnh. Ngi thin nh tp trung By gi bn hy ngi thin nh trong 10-15 pht. m bo lng thng v thoi mi. Mt cu thn ch tt t lp i lp li nhm tnh lng tm tr cho vic thin nh l: " Hy lng im v nhn bit ta l "Thng ". Bn ch gi cho thc mnh tp trung vo cu thn ch . Nu u c bn mng lung th hy n nh li . Mt kiu thin nh tt nht khc lm du tm tr l ch m n 10. m 1 lc ht vo,m 2 lc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th ra, 3 lc ht vo, 4 lc th ra, cho n 10. iu kh khn l mi ln bn u c mng lung v ngh n chuyn khc ngoi vic m, th bn phi tr li t 1 v bt u li tt c ! Kiu thin nh ny thc s cho thy tinh thn chng ta y m bit chng no ! Rt t ngi m c n 10 trong ln th u tin ! Gi th bn sn sng ( sau khi ung mt cc nc y ) bt u mt ngy cha tr. Quan tm n khng gian cha tr iu quan trng l lm vic trong mt cn phng sch s c thanh lc ht cc nng lng suy yu, cc viba xu hoc nng lng orgone cht nh Wilhelm Reich tng gi. Nu c iu kin th chn mt cn phng nhiu nh sng mt tri v thong ng. Bn cng c th xng khi gi sch cn phng bng cch t c thm v tuyt tng hoc x thm v tuyt tng theo li c truyn ca ngi da . xng khi cn phng bngtuyt tng v x thm, bn hy xp mt t tuyt tng v x thm kh vo mt ci thng ri chm la. Ngi da c tp qun dng mt ci v bo ng vo vic xng khi, c th tiu biu cho c bn yu t: la, t, khng kh v nc. Nhng nu bn khng sn v bo ng th c th dng cho. Khi c nhiu tuyt tng v x thm chy, hy dp la i. Cho c vung y cng tt. S c nhiu khi ta ra bn gc phng. Tc l ca ngi da l bt u ti phn cc ng ca ngi nh hoc cn phng ri cho lan ra theo hng mt tri mc ( thun chiu kim ng h ). m bo c mt ca ra vo b ng trc khi bn bt u xng khi. Khi s hp dn nng lng orgone cht v a n ra ngoi qua ca . hon tt vic xng khi, bn c th b vo la mt t ht ng cc coi nh mt l vt ta n. hc c nhiu hn v cc truyn thng ca ngi da , ti xin gii thiu bn ti B Oh-Shinnah thuc Four Corners Foundation. 632 Oak Street, San Francisco, California 94117. B Oh-Shinnah xng khi tng bnh nhn ca mnh bng cch ny trc khi lm vic vi h. iu thanh ton c nhiu nng lng orgone cht trc khi b bt u cng vic. Bn c th xng khi cho bn thn nu t cm thy c tc nghn. Mt s ngi t mui Epsom ( mt loi mui c tc dng ty nh, thng dng trong y hc, cng nghip da, cng nghip dt - ND ) bng cch cho mui ny vo xoong, ri ln mt t ru ri em un. Khi dng cho nh vy th bn hay bnh nhn ca bn hy i do quanh phng. pha l dng cung quanh cn phng gip gom nng lng orgone cht li. sau ta ty sch bng cch ngm qua m trong mt ci bt cha mt pint ( khong na lt - ND )nc ngun c pha mui bin vi lng 1/4 tha ung tr. My pht ion m cng gip thanh lc cn phng. Bn ch bao gi lm vic trong mt cn phng thiu thng gi hoc c chiu sng bng nh sng hunh quang. nh sng qunh quang pht ra mt tn s gy tr ngi cho rung ng bnh thng ca ho quang, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

gy nn mt tn s dp trong trng nng lng. Dy quang ph cng c hi cho sc khe. Nu bn lm vic trong mt cn phng thiu thng gi hoc c chiu sng bng nh sng hunh quang, c th bn s b m. Bn s bt u tch t nng lng orgone cht vo thn th mnh, cc rung ng ca bn s xung thp v ngy cng yu dn. Cui cng bn s phi ngng cng vic, c th l trong mt thi gian vi ba thng cho n khi h thng nng lng ca bn c th t thanh lc. Thm ch bn khng th nhn bit s suy gim tn s nng lng ca mnh v tnh nhy cm ca bn cng s gim theo. Quan tm n thy cha Nu bn pht hin ra mnh ang tch t cc nng lng orgone cht vo ngi th, d thanh lc ho quang ca mnh, bn hy dnh ra 20 pht tm trong bn nc m c pha 1 pound ( khong 450g ND ) mui bin v 1 pound Na bicarbonate. Vic ny c th lm cho bn rt mt v n ly ra khi thn th rt nhiu nng lng, do sau khi tm xong, bn hy sn sng c th ngh ngi nhm t b sung. Nm di di nh nng mt tri s gip bn np nng lng cho h thng. Tm nng trong bao nhiu lu hon ton ty thuc vo h thng nng lng ca bn. Hy c trc gic khi thn th bn ni l ri th hy tin n. C th hng tun bn phi tm nhiu ln nh trn t thanh lc. Thy cha cng nh bnh nhn, sau mi bui cha u phi ung mt cc y nc ngun. nc chy qua h thng nng lng ca bn l gip cho vic thanh thi nng lng orgone cht v phng nga ph n. Tht l ngc i, ph n trc ht li l do khng ung nc. Thn th ca bn s gi nc li trong mt c gng lu nng lng orgone cht trong nc, thay v n thm su vo cc m ca thn th bn. Cc tinh th cng gip bo v h thng nng lng ca thy cha. C th eo ln m ri thi dng mt tinh th thch anh trong hoc thch anh tm tng lc cho trng nng lng ca bn v lm cho n tr nn kh thm lu hn. Thch anh hng gip bo v nu c eo ln lun xa tim. C nhiu iu ng ni v vic cha tr bng cc tinh th. Ni chung ti s dng bn tinh th trn bnh nhn khi cha tr, cng thm nhng tinh th eo trn ngi bng thch anh tm v thch anh hng. Ti cho bnh nhn eo tay ( knh tm ) mt tinh th ln hn thch anh hng v tay phi mt tinh th ln thch anh trong. Chng thm m nng lng orgone cht s c gii ta khi cha tr. Ti dng mt tinh th ln thch anh tm c cha khong st ln lun xa 2 hoc lun xa 1 gi cho trng nng lng ca bnh nhn rung ng mnh m. St gip cho vic gi bnh nhn c tip t. Cc tinh th c khuynh hng gi bnh nhn ti thn. Thch anh mu khi eo ln m ri thi dng c tc dng tt trong vic ny. Nu bn eo tinh th, bn phi chc chn l eo loi tinh th thch hp vi thn th mnh. Nu tinh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th qu mnh, n s lm tng cc rung ng ca trng nng lng v cui cng lm cho trng nng lng kit qu bi v mc chuyn ha c bn ca bn s khng mnh theo kp mc m tinh th gy ra trn trng nng lng ca bn, ngha l bn s khng th no cung cp nng lng cho trng nng lng ca mnh duy tr cc tn s cao hn. Cui cng bn s mt nng lng. Tuy nhin, nu bn chn mt tinh th ch mng hn cht t so vi trng nng lng ca bn thn th bn s nng cao c trng nng lng ca bn. Nu bn eo mt tinh th c rung ng thp hn trng nng lng ca bn thn th tinh th s t mt lc cn ln n v lm chm cc rung ng ca bn. n gin l bn cn bit mi tinh th nh hng n bn ti mc no. Khi bn tr nn khe hn, bn c th eo nhng tinh th khe hn. Bn cng s cn cc tinh th khc nhau nhng thi im khc nhau trong i mnh, ty theo hon cnh. Cc tinh th di dng nhng trang sc c hoc vt lu nim u nhum nng lng ca nhng ch nhn trc y eo chng, cho nn cn c lm sch ton b bng cch ngm trong mt tun vo mt lt Anh ( bng 1, 135 lt - ND ) nc ngun pha 1/4 tha ung tr mui bin hoc vo nc bin. Nhiu cuc hi tho v tinh th hin ang c tin hnh. Ti gi vi bn l nu mun s dng tinh th th trc hy tham d mt cuc hi tho v nghin cu v tinh th . Khi tin hnh cha tr, ti dng mt ci bn xoa bp v mt ci gh bn vit. Nh vy ti khi phi ng c ngy, v lng ti c nhiu ch da. Cc bnh xe gh cho php c ng t do, v khi tin hnh cha tr ti c th ng hoc ngi cho thch hp. Ti cng s dng du xc vo chn. iu ny gip cho nng lng i vo thn th. Mt trong nhng ci quan trng nht m thy cha cn c gi c sc khe l thi gian v khng gian ring t. iu ny khng d dng g, bi l phn ng thy cha c nhiu bnh nhn yu cu. Nht thit ngi thy cha c th ni: " Khng, lc ny ti cn c thi gian cho bn thn mnh ", cho d yu cu c ln n u chng na, iu ny c ngha l khi bn cn thi gian cho bn thn mnh th khng c vn g. Nu bn khng lm nh vy, bn s kit sc v du sao i na cng phi ngng vic mt lt. ng ch n lc khng cn g cho. Hy ngh ngi ngay. Hy dnh thi gian cho cc s thch v th vui ring khc ca bn. iu rt quan trng l ngi thy cha sng mt cuc sng ring t y p ng cc nhu cu ca mnh. Nu khng lm nh th, th cui cng ngi thy cha s tm cch nh bnh nhn gip khi mnh gp cc nhu cu v ngy cng l thuc vo bnh nhn. iu ny s gy nhiu cho qu trnh cha tr. Quy tc bng vng cho nh cha tr l: trc ht l bn thn v ci dinh dng bn thn, th n l s tm ngh hon ton t duy, th na l dinh dng ngi khc. Nhng thy cha no khng thc hin nguyn tc ny cui cng s phi chu tn tht do la thiu tri hoc c th c nguy c b bnh tt do cn kit nng lng. im li chng 21 1. Hy m t nhng bi tp khai m cc knh chm cu. Ti sao chng li hot ng? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

2. Hy m t nhng bi tp ca thy cha thanh lc trng ho quang ca mnh. 3. Hai iu g thy cha phi thc hin trc khi bt u cha tr? 4. Ti sao thy cha phi ung nhiu nc? 5. Bn c th thanh lc mt cn phng cho ht nng lng orgone cht bng cch no? Hy a ra ba bin php. 6. Ti sao thy cha cn phi quan tm n khng gian cha tr ? n h thng nng lng ca thy cha? iu g s xy ra nu thy cha khng lm iu ni trn? 7. Bn c th phng nga cho bn thn khng chuc phi nng lng orgone cht nh th no trong cha tr? Trong hon cnh cuc sng bnh thng? 8. Khng gian cha tr cn phi gi sch ba th g? 9. Ti sao lm vic ti mt khng gian cha tr thng d dng hn ti nh bnh nhn? 10. Nu bn chuc phi nng lng orgone cht trong khi cha tr th bn c th thanh lc trng nng lng ca mnh nh th no? 11. Hy m t t nht ba phng php cha tr bng cc tinh th. 12. Bn c th b m do eo tinh th nh th no? N c tc ng g?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 22 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

CHA TR TNG PH V cha tr c mt iu quan trng cn bit l: Trong mt bui cha, ngi ta tin hnh cha hoc thao tc nhiu vng ho quang khc nhau v thao tc ti tng vng cng rt khc thao tc ti cc vng kia. Ta s hiu c iu ny nhiu hn khi ti i vo m t chi tit iu xy ra trong cha tr. iu quan trng khc l nhng nng lng dng cha tr nht thit phi i qua l la ca lun xa tim bin i t tm linh thnh vt cht v t vt cht thnh tm linh nh ni Chng 16. Cc bi tp tch ly nng lng cho mt ngy cha tr Trc khi bt u bui cha cho mt bnh nhn, iu quan trng l bn lin kt bn thn vi nhng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nng lng cao nht c th c v thc hin mt vi bi tp nu chng trc nhm thanh lc v np ton b lun xa cho nng lng i vo trng ho quang ca bn. Bn hy thc hin cc bi tp thin nh ny trong vi ba thng cho n khi bn tp thy thoi mi. Trc khi bt u mt ngy cha tr, iu rt quan trng i vi bn l tch ly nng lng v tp trung vo cc ch nh ca bn. Thin nh vo chiu hm trc hoc sng sm hm . Hy cho mi bnh nhn mt pht. Hy gi tm tr bn hon ton trng rng trong khi thu nng lng vo trong mt pht cho mi bnh nhn. Mt k thhut khc l tp trung tm tr vo tng bnh nhn trong khi thu nng lng m khng c ngh no khc. Li tp trung ln na trong mt pht cho mi bnh nhn. Hy mng tng hoc cm nhn nng lng tun chy vo trong bn. Bn cng cn c nhiu tri nghim trong nhn thc sng sut, nh lun bn Chng 19. Hy m bo l bn c mt vi ngi bn c tri nghim v nhng vn ny ng h. Hai vic (nhn thc sng sut v s ng h) khng phi bt buc nhng l iu kin tin quyt cho bt k ai mun tr thnh mt knh trong khi cha tr. y l mt vic lm su sc v khng bao gi c coi nh hoc coi nh tr chi lin hoan. Vic s dng khng ng n cc k thut ny c th v thng hay dn n nhng tri nghim kh chu, c kh nng gy hi cho ngi no toan dn knh m khng c k lut tm linh thch ng. Dn knh qu ng l sn phm ph ca k lut tm linh. Mt khi nhng i hi ny c p ng th ngi ta c th tip tc bi tp lm cho cc hng o i vo trng nng lng ca mnh, nh s c trnh by sau trong chng ny. Cn by gi bn hy thc hin cc bi tp Chng 21 trc khi bn gp bnh nhn. Sau khi cho hi bnh nhn ca mnh, bn hy m bo m t c ngn gn iu bn s lm nu l bnh nhn mi n ln u. iu quan trng l thy cha truyn t cng nhiu cng tt bng ngn ng ca bnh nhn. Cng n gin cng tt. Nu bn nhn ra rng bnh nhn hiu bit nhiu v ho quang v cha tr th bn hy ni mc hiu bit . Hy nhanh chng xc nh trnh hiu bit chung v cha tr v ho quang kin lp nn tng chung cho vic truyn t. iu ny s lm cho bnh nhn thoi mi bn c th bt u.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trong bui cha, ti thng thao tc trc tin vi cc c th ho quang bn di, sau mi chuyn dch ln cc c th ho quang bn trn. Nt i cng v tin trnh cha tr c nu trong Hnh 22-1 c th b ch khi bn theo m t chi tit di. Hnh 22-1

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
TIN TRNH CHA TR 1. Phn tch tng qut h thng nng lng ca bnh nhn.

Barbara Ann Brennan

2. Lin kt ba h thng nng lng s dng vo cha tr: Ca thy cha, bnh nhn, ca cc hng o v trng nng lng v tr. 3. Cha tr bn c th ho quang bn dui (cc vng 1,2,3, v 4 ca ho quang) A. Thanh np: Np nng lng v thanh lc ho quang bnh nhn B. Lm sch ct sng C. Tinh khit ha cc khu vc c th ca ho quang bnh nhn. 4. Cha tr vng etheric mu (phu thut tm linh) (vng th nm ca ho quang) 5. Cha tr vng ketheric mu (vng th by ca ho quang) (ti cu trc) A. Ti cu trc c quan ketheric mu B. Ti cu trc lun xa ketheric mu 6. Cha tr mc thng gii (vng th su ca ho quang). 7. Cha tr t mc v tr (cc vng th tm v th chn ca ho quang) CHI TIT TIN TRNH CHA TR 1. Phn tch tng qut h thng nng lng ca bnh nhn bt u cha tr ln u tin, ti thng nhanh chng phn tch c th nng lng nhm xc nh l ni chung, bnh nhn s dng h thng nng lng ca h nh th no, ng thi lu cc c im th cht ca thn th nhm xc nh cu trc c tnh ca h. Mt khi thy c cu trc , c th ti bit l mnh s lm vic nhiu ti mc no vi cc lun xa thng b tc nghn. Ti ch n gin bnh nhn ng, hai bn chn song song, hai vai m rng bnh thng. Sau ti yu cu h co v dui gi ng thi th nhp nhng theo ng tc . iu ny lm pht hin nhiu vn v cung cch ngi iu khin ng v iu khin sai nng lng ca mnh, khin cui cng gy ra tr ngi th cht. Chng hn, nng lng thng khng chy u nhau ln hai chn; nng lng thng bn n mnh hn bn kia ca thn th; c nhng vng thn th nhiu nng lng hn cc vng khc. Tt c nhng mt cn bng ny c lin quan n cc vn cm xc v tm thn m bnh nhn phi ng u v cha tr. Chng hn, mt vi ngi vn s yu thng c th s a thm nng lng ra pha sau thn th, gn vng tim (trung tm ch) nh vy l iu khin sai nng lng vn cn thit nui dng trung tm yu thng ca tim (tc lun xa 4A, ng trc - ND). Sau khi hiu bit qua v cung cch s dng h thng nng lng ca bnh nhn, ti thng tin hnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

phn tch lun xa bng cch dng con lc thm d. By gi ti ch n gin "c" vn bng tm linh. i vi ngi mi nhp mn, ti gi h hy nhn vo cu trc thn th ca bnh nhn. So snh n vi ci h hc c v cu trc c tnh. Nhng cu trc c tnh no chim u th hn c? Ri ci no s l nhng tm l ng lc c lin quan? Nhng lun xa no thng km hot ng nht? Hy im li cc bng ghi trong Chng 13. Thng tin ny cho thy nhiu vn v cn bng l tr, ch v xc cm, cng nh v nhng phng chm x th ch ng v d tip thu trong nhn cch. N cng ni ln nhiu iu v cch thc hot ng ca ngi trong tng khu vc m mi lun xa i din v tm l ng lc hc. Hy nhn vo cu trc thn th. C th s dng ton b thng tin ny hng dn ngi vo vic thu hiu bn ng su sc hn v cch thc hot ng ngy ny qua ngy khc. By gi ti yu cu bnh nhn ci giy v mi trang sc (c th gy nhiu lon cc vch nng lng bnh thng ca ngi ), ri nm nga ln bn xoa bp ca ti. ( thi im ny, c th bn mun tin hnh c lun xa bng con lc nh nu trong Chng 10.) Ti thng a cc tinh th ca mnh ra nu thy vic ny thch hp vi bnh nhn. Nh trong chng trc cp, khi ti s dng cc tinh th, ti t vo tay tri bnh nhn mt tinh th ln thch anh hng v vo tay phi ngi mt tinh th ln thch anh trong. Ti dng mt tinh th ln thch anh tm c cha qung st eo ln cc lun xa 2 v 1 gi cho trng nng lng ca bnh nhn rung ng mnh m v gi cho ngi tip t ti thn. Tinh th th t l ci mui ca ti. l mt tinh th thch anh trong, rng chng 1 1/2 in, di chng 3 1/2 in. Ci ln hn s rt nng tay, cn ci b hn th khng y c nng lng ra ngoi. Tinh th ni trn c mt tia nh sng trng rt mnh t nh pht ra, tc ng nh mt tia laser trong vic xn gt mng nng lng tch t trong ho quang lm cho n lng ra. Ti s dng tinh th ny trong phn "tinh khit ha"ca cha tr. 2. Sp xp h thng nng lng ca thy cha, bnh nhn v cc hng o. iu rt quan trng trc khi tip cn ln u tin vi thn th bnh nhn l lin kt bn thn vi cc nng lng cao cp vn lun lun c mt. lm vic ny, ti li nhanh chng a nng lng ca mnh ln cc lun xa nh m t trong bi tp 22. Ti khng nh l mnh lin kt bn thn vi Cha Jesus v cc quyn lc nh sng v tr. Ti cu khn, lng l hoc tht nn li. "Ti cu xin c lm knh dn cho yu thng, chn l v cha tr, nhn danh Cha Jesus v cc quyn lc nh sng v tr". Nu bn khng c lin kt vi Cha Jesus th xin hy s dng lin kt m bn phi c vi Minh trit v tr, Thng , nh sng ca Thng , Ci linh thing v.v... Cu khn xong, ti tnh lng tm tr bng cch nhm mt v th su di hi bng mi, cho khng kh c vo mng hu. Ti ngi pha chn bnh nhn v t hai ngn tay ci ca mnh ln im phn chiu ca m ri thi dng gan bn chn; im ny, nh c xc nh bng h thng phn x chi di, To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khu tr gan bn chn, ngay bn di vm bn chn (xem hnh 22-2). Sau ti tp trung ch ln bnh nhn iu chnh ba h thng nng lng c lin quan: Ca bnh nhn, ca ti v ca quyn lc nh sng v i. Vic ny c th thc hin bng cch chp qut qua nh u ca thy cha ri qua thn th ca bnh nhn m ln ti nh u ca ngi . Xong vic ny, c th nhanh chng quan st cc c quan bng cch s cc im phn chiu chn v cm nhn tnh trng nng lng ca mi im. Nhng im quan trng nht ha ra li thng l cc c quan ch yu ca thn th v ct sng. Nhng im mt cn bng gan bn chn s c cm nhn l qu mm hay qu cng. Phn mm ca chi di c th vn duy tr vt lm sau khi bn ly u ngn tay m n vo, i hi thm tnh co gin. C th n qu co gin v khng lm cht no. C th n ta nh l co c. C mt cch khc m t cm gic m bn c th bt gp t cc im mt cn bng v dng chy nng lng l ta c cm gic chng nh th mt vi phun nh nng lng ang vt ra khi cc im hoc nh th mt cun xoy ang i vo da ti im . Vi nhng huyt chm cu mt cn bng cng ng nh vy. Cc huyt chm cu trng ging nh nhng cun xoy nng lng nh xu hay nhng lun xa b t. Mt huyt chm cu mt cn bng s c nng lng vt ra ti , hoc ta cm thy n nh mt xoy nc b t ht nng lng vo. C th l bn mun cho nng lng chy ring vo nhng huyt no cn. Dn knh cha tr Khi bn tin b qua tin trnh cha tr, bn c th thm mt chiu na vo trong vic dn knh dng thu nhn thng tin.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trong vic dn knh t cha tr, bn cho cc hng o s dng thm trng nng lng ca bn bng hai phng thc ch yu. Phng thc th nht l n gin cho cc mc khc nhau hay cc rung ng khc nhau ca nh sng c dn knh qua trng nng lng ca bn. Thng th cc mu sc v tn s ny do hng o chn. Ngi dn knh ch c vic duy tr lin kt vi nh sng ca Cha Jesus. Phng thc th hai l cho cc hng o i tng phn vo trng ho quang ca bn v lm vic trn trng ho quang ca bnh nhn qua thao tc trc tip. Trong c hai trng hp, bn hy hai bn tay ca mnh c thy dy tm linh hng dn cho. Trng hp th nht, vic hng dn v cc ng tc bn tay l chung chung, c th bt u ngay khi bn va t hai tay ln bn chn bnh nhn. Trng hp th hai, vic hng dn cng nh ng tc rt phc tp, rt To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

chnh xc v thng c tin hnh cc mc bn trn ca trng nng lng (5-7). Nhiu khi hng o s vn tay mnh qua tay thy cha v vt qu ra m i thng vo thn th bnh nhn. Vic ny i hi s ch cao ca thy cha vo iu m hng o lm, ng gy nhiu. Chng hn nh khi cha tr mc th nm ca ho quang, nu bn thong thy mt khi t tay hay khi chuyn dch tay theo cch no v bn mun ngng li, th bn phi lm r iu ny cho hng o bit v cho hng o c thi gian iu chnh vic cha tr tnh n vic ngt nng lng nh vy. Vic b tay ra qu sm thng gy chong nng lng cho bnh nhn, thng lm h git ny ngi. By gi bn phi quay tr li v sa cha h hng do bn gy nn. Khi c kinh nghim, bn s quen vi cc tin trnh cha tr theo giai on, n cho php nhng ngng ngh khi cn. 3. Cha tr bn vng ho quang bn di A. Thanh np: Np nng lng v thanh lc ho quang bnh nhn

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

c Rosalyn Bruyere tm ra v pht trin k thut "thanh np", ngha l thanh lc trng nng lng bng cch loi b nhng mnh vn ho quang cng thm vic np nng lng cho ho quang nh th bm cng qu bng v lm cn bng ton b ho quang. Ngi ta thc hin vic thanh np bng cch cho chy nng lng tng bc vo thn th, bt u t bn chn. Tt hn c l cho chy nng lng theo phng thc t nhin nht; iu to nn cn bng v sc khe trong ton b h thng. Do vy m nng lng chy vo thn th t chn i ln, bi l nng lng thng c rt t t ln qua lun xa 1 v hai lun xa gan bn chn. Nhng nng lng t ny bao gi cng cn thit trong cha tr thn th v chng l nhng rung ng th cht bc thp. Nh vy l bn rt nng lng vo mt h thng x ht ra, theo phng thc t nhin nht thch hp vi n. Theo phng thc ny, c th nng lng ly nng lng vo v ch ti ni cn n. Mt khc, nu bn

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

bt u t vng au th rt c th c th nng lng s ch nng lng ti v tr khc, trc khi n bt u dinh dng thc s cho vng vo. Bi v khng phi l dng chy t nhin, n khng c hiu lc lm u. Xin hy nhn s thanh np Hnh 22-3. Nhng hnh tip theo trong chng ny s cho thy l ho quang ca mt bnh nhn thay i nh th no qua cha tr trn vn. Khi Mary ln u tin n vi ti, trng ho quang ca ch tc nghn, u m v mt cn bng (Hnh 22-4). C nhng tc nghn xut hin mu thm v nu xn hai gi, vng chu, m ri thi dng v hai vai. Lun xa m ri thi dng b bin dng, lc ny trng n nh mt cun xoy nh khu vc pha trn bn tri nh ln ging ci l xo bt ra. Bin dng ny lan rng ti cc vng th nm v th by ca trng ho quang. Hnh th ny phi hp vi mt thot v khe. Mary ku au khu vc v ch cng c nhng vn trong cuc sng ring t lin quan su sc n nhng ngi khc. Qu trnh cha tr tin hnh trong my tun l, chng nhng ti cn bng c trng nng lng cho ch, np nng lng cho n v ti cu trc n, m cn gip Mary hc c cch lin kt tt hn vi nhng ngi khc. Vic ny tin hnh qua dn knh thng tin v cc tri nghim tui th ca ch, do ch thng hay hc cch lm nghn trng nng lng ca mnh v do vy m cui cng to ra mt vn tm l v th cht. By gi chng ta hy i qua cc bc cha tr nh th bn l thy cha. Bn hy ngi, hai bn tay t ln hai chn ca bnh nhn (Mary) cho n khi ton b trng nng lng c thanh lc v cn bng (Hnh 22-5). Dng chy nng lng t t th ny s hot ha ton b trng nng lng. Bn ng tm cch iu khin mu sc m bn dn knh: Hy cho n t ng tun chy. Nu bn tp trung vo mt mu th c th bn s gy tr ngi hn l gip , bi v cc trng nng lng tinh nhanh hn tr c tuyn tnh ca bn. Chng no m bn thanh lc trng nng lng ca mnh n mc cc lun xa thng sut v nh chuyn ha c mi mu sc ca trng nng lng ca bnh nhn s ch n gin hp th ci m n cn. Nu mt trong cc lun xa ca bn tc nghn th bn s gp kh khn trong vic dn knh cho mu sc hoc tn s ca nh sng truyn qua lun xa . Nu gp trng hp nh vy, bn hy lp li bi tp khai m lun xa cho n khi tt c lun xa ca bn c khai m. Hnh 22-6 cho thy dng chy nng lng i vo cc lun xa ca thy cha qua dng nng lng thng ng ca thy cha vo lun xa tim ri i ra qua hai cnh tay thy cha m i vo trong trng ho quang ca bnh nhn. Trong khi nng lng tun chy, thanh lc, np nng lng v ti cn bng ton b trng nng lng ca bnh nhn, c th bn s cm thy n tun chy qua hai tay bn. C nh th vi nc tun chy t hai bn tay. C th bn s thy m hoc nga ran. C th bn cm thy cc rung ng chm ri v nhp nhng. Nu bn nhy cm v mt ny, bn s cm nhn c nhng thay i trong dng chy . i khi mt bn s c nhiu nng lng tun chy hn bn kia. Lc ny tn s rung ng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

s thay i, hng ca dng chy cng thay i, hoc v tr chung ca nng lng c bm y trong trng nng lng ca bnh nhn cng thay i. Ti thi im ny, dng chy i ti ton b cc khu vc ca c th ho quang.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Sau mt s pht thao tc, cng dng chy s gim v s ch n gin c mt dng chy nng lng bng nhau c hai pha ca thn th. iu c ngha l ton b trng nng lng c cn bng v lc ny bn sn sng chuyn sang t th khc. Nh rng ho quang ca Mary trnh by Hnh 22-5 thng sut hn nhiu so vi ho quang trnh din ca ch trong hnh 22-4. By gi bn hy chuyn dch vng sang bn phi bnh nhn. Mt tay lun trn ngi bnh nhn duy tr lin kt, bn hy t tay phi ca mnh vo gan bn chn tri ca bnh nhn v t tay tri ca mnh vo c chn tri ca bnh nhn. Bn s phi chm ngi qua bnh nhn thc hin vic ny (Hnh 22-7). Hy cho nng lng tun chy t bn tay phi ca bn sang bn tay tri ca bn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

qua chn bnh nhn. Trc tin dng chy nng lng c th yu, sau , khi cc con sng ca dng chy nng lng trn y, th dng chy nng lng tr nn mnh m. Khi bn chn trn y nng lng, dng chy gia hai bn tay ca bn li gim xung. By gi bn hy chuyn hai tay mnh sang bn chn phi v c chn phi ca bnh nhn lp li cch thc tng t.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hy lm cho n trn y nng lng nh bn chn tri. Ri chuyn bn tay phi ca bn sang c chn tri ca bnh nhn v bn tay tri ca bn sang gi tri ca bnh nhn. Hy cho nng lng chy t bn tay phi ca bn qua cng chn tri ca bnh nhn m i vo bn tay tri ca bn. Ban u, c th dng chy s yu v c kh nng mt bn cng chn mnh hn bn kia. Khi ti y y nng lng, bn hy chuyn sang t th c chn phi / gi phi (hnh 22-8). Khi bn thanh np gia c chn v gi, cc m my thm trn i phi v hng phi tiu tan v trng nng lng ti y sng ln. Sau mt s vng thm bn tri m ri thi dng bt u tiu tan. Hy thao tc tip ln cc chi di, khp n ti khp kia, gi ti hng, bn tri, bn phi (Hnh 22-9). Khi bn tip tc thao tc ln thn th, ho quang bnh nhn s tip tc tr nn trong tro v bnh nhn s i vo mt trng thi bin i thc. Hy chuyn t hng sang lun xa 2 (Hnh 22-10). Lc ny trng nng lng ca bnh nhn vng chu tr nn trong tro, nht l ti khu vc nm gia hai tay bn. Trong t th ny, bn tay phi ca bn t ti hng bnh nhn v bn tay tri ca bn t ti chnh gia lun xa 2, ngay pha trn xng mu. Hy lp li mi bn. Bn s nhn thy nhng thay i biu hin ra bng s tng gim ca dng chy nng lng khi bn chuyn t mt v tr sang v tr tip sau. Khi bn t hai bn tay ln v tr mi, nng lng lc u tun chy chm chp cho n khi hnh thnh c lin kt gia trng nng lng ca bn v trng nng lng ca bnh nhn. Dng chy s tng cng v t cao im, sau gim dn v hoc l ngng li hoc vn tip tc vi tc rt chm. iu ny c ngha l n lc phi chuyn sang v tr khc. S thy dng chy nng lng ta nh mt cm gic nga ran hay nhng t sng nng hi. Bao gi bn cng phi bo m chc chn to c dng chy nng lng ng u c hai bn ca bt c c quan no trn thn th, trc khi cho i tip. iu ny bao gm c hai bn ca chi di cng nh c hai bn ca thn th. Sau khi lun xa 2 c thanh lc, np nng lng v cn bng mt cch hon ho, bn hy chuyn tay phi ti lun xa 2 v tay tri ti lun xa 3 (Hnh 22-11). Vi Mary, bn s phi mt nhiu thi gian hn cho cc lun xa 2 v 3 v hai lun xa ny b tc nghn nng nht. Khi bn thanh np xong khu vc ny hy t tay phi ca mnh ln lun xa 3 v t tay tri ln lun xa 4. Khi bn bt u thanh np trc tip vo cc lun xa, bn s i vo trng thi ng cm su sc vi bnh nhn. Bn c th thy bn thn mnh th cng nhp vi h. iu c ngha rng bn l "gng phn chiu". l gng phn chiu th bn c th dn nhp th ca bnh nhn ch n gin bng cch thay i nhp th ca chnh mnh; nhp th ca bnh nhn s theo ng nh vy. Ti thi im ny ca cha tr, lm vic c th l quan trng, bi l bn s bt u khai m cht liu cm xc khi bn chuyn dch vo trong cc lun xa. Ngay khi cht liu cm xc bt u c phng thch th con ngi s tm cch nn th trong mt c gng km nn cc cm ngh. Lc ny Mary ang bt u km nn cc cm ngh ca ch khi cc lun xa 2 v 3 tr nn lin kt hn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Bn khuyn khch ch y th. Ch ta lm theo v ku khc. Ch cm thy c c. Bn cng vy. C th bn cm thy hay nhn thy cc tri nghim tui th ca Mary c lin quan n chuyn ny. Hy chia x cc tri nghim vi ch y. Lc ny ch hiu c mi lin kt y v ku khc nhiu hn. Lun xa 2 v lun xa 3 ca ch thng sut hn nh l kt qu ca vic ch bc l cm ngh. Nu bn c trc trc trong vic chu ng cc cm ngh ny th hy thay i cch th ngng vic dn nhp th v nng thc ca bn ln mc cao hn. Hy tip tc gi nng lng cho ch y. Khi cc lun xa ca Mary thng sut, ch tr nn bnh tnh v yn lng. Hnh 22-12 cho thy vic thanh np lm quang ng bn mc bn di ca trng nng lng Mary, nhng ch rch vn cha c sa cha. Lun xa 3 s cn s ch c bit trn cc vng th nm v th by, ni c ch rch. thanh np cc lun xa 4, 5 v 6, bn ch n gin tip tc trn thn th, t tay tri ca bn ln lun xa bn trn v tay phi ln lun xa bn di. Khi bn ti lun xa 5 th phn ng bnh nhn cm thy thoi mi hn nu bn t tay tri di c, thay v t pha trn c. Sau khi hon tt vic , hy chuyn tng tay bn n tng vai trong khi bn th mnh vo mt t th ngi pha trn u bnh nhn. Hy cn bng hai bn phi tri ca trng nng lng Mary. Sau t t chuyn tay ln hai bn c ti hai thi dng, sut thi gian vn cho chy nng lng. Ti im ny, nu bn l sinh vin, bn s chuyn sang cha tr mc th su c m t trong im 6. Tin hnh cha tr mc th su v kt thc mc th by nh m t trong tiu ng kn mc ketheric mu. Khi mi bt u bn ch nn mong ngng c lm g thm na ngoi vic , cho n khi bn tr nn thnh tho hn trong cha tr. Trc ht, vic c th lm cho bn mt t nht mt ting ng h hon tt. Sau nhiu gi thc hnh, bn s bt u thy cc vng bn trn ca trng ho quang v by gi s bt u thao tc trn cc vng nh m t trong cc im 4 v 5. Thm ch v sau c th bn s thy c bn trn vng th by v bt u thao tc cc mc th tm v th chn nh m t trong im 7. Ti yu cu tt c sinh vin mi hy thc hin thanh np trn vn bo m l h s khng b st bt c ci g cn phi thanh lc nh vy. V sau, khi h thnh tho hn, c v vic cho chy nng lng, c v vic cm nhn trng ho quang, th h s khng cn phi thanh np tt c cc lun xa. H s bit l cn thanh np ti u. Vi nhng bnh nhn tim, iu quan trng l thanh np ngc chiu. Ngha l bn a nng lng ra khi lun xa tim, bi v tim thng c tc nghn nng lng mu thm. Ti im ny ti s cung cp mt vi iu gi v thanh np. Bn hy nh rng bn dn knh ch khng phi bc x. iu ny c ngha l bn nng cc rung ng ca mnh ln ti mc nng lng cn thit, ri bn ch n gin lin kt bn thn vi trng nng lng v tr v cho nng lng tun chy (ta nh ta t ci phch in vo cm tng). Nu bn khng tin hnh cha tr theo To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cch th bn s rt chng mt. Bn khng th bc x hoc hng nng lng t bn trong trng nng lng ca chnh mnh ra cha tr, bn phi dn knh cho cc nng lng (cng vic ca bn trong dn knh l ch nng cao cc rung ng ca mnh ln n mc c th ni mch vi trng nng lng v tr). nng cc rung ng ca bn ln mc nng lng cao hn th cc bi tp khai m lun xa m bn thc hin l rt b ch. Bng cch chun b cho vic cha tr trc thi gian, bn s bt u ti mt mc nng lng v tn s cao. Trong sut thi gian cha tr, bn s ln ti nhng mc cao dn, n gin ch v bn trong trng thi thc c nng cao. Ni ng hn, bn cng lu trong trng thi bao nhiu th bn cng c kh nng t cao by nhiu, nht l nu bn gi c tp trung cng vi vic th tt. Kiu th tt nht m ti s dng l ht vo th ra tht di, c ngh cht xu gia. Th qua mi, c khng kh vo mng hu, nh trong cc bi tp nu Chng 18. Bn cng c th tp trung vo vic m rng trng ho quang ca mnh. iu quan trng nht phi lm l vn th mnh vo trong mt dng chy nhy cm ng b vi cc trng nng lng xung quanh. Mt s tm ngng trong dng chy nng lng c th l biu hin ca mt tn s cao hn sp sa i vo. Bn hy ch mt cht. Nu n khng vo, by gi bn hy chuyn ch nh ni. Khi bn tr nn ha ng hn, bn s bt u cm thy nhng thay i v tn s ca nng lng chy qua ngi bn. Cui cng bn s c th gi li mt vi mc tn s no bng cch iu chnh li th v tp trung. Hy gi hai bn tay cng nh p cht vo ngi, hng cho nng lng - m bn nhn c bng ton b lun xa ca mnh - i qua hai bn tay v vo thn th bn. C th l bn mun rung ng thn th mnh, lm cho cc lun xa bm thm nng lng, bng cch s dng bi tp 25 m t Chng 21. Ti phn ny ca cha tr, c th l bn ang s dng nng lng qua cc lun xa bn trn. Nhiu nng lng cng t t m i ln qua gan bn chn. Phi bo m hai bn chn ca bn p ln sn nh. Hy mng tng l bn ang cm r vo lng t v rt nng lng t nhng r ln. Phng php ny dinh dng v np nng lng cho cc c th nng lng bn di. Phi chc chn l thn th bn lun trong t th thoi mi bo m cho dng chy nng lng c t do. H thng nng lng ca bnh nhn s ly nng lng ny v t ng chuyn n n khu vc ang cn ca thn th. V d, mc d hai tay bn c th t hai chn bnh nhn, nng lng ny vn c th i ln ct sng v i vo pha sau u. Trong khi tin hnh thanh np v nhm chun b bnh nhn cho thao tc c hiu hn, thy cha cn s dng khong thi gian quan trng ny nghin cu din bin tm l ca bnh nhn v trao i vi h. y l thi gian bnh nhn bt u bc l v chia x chuyn ring t mt cch su sc. Mt nim tin cy ln nhau c hnh thnh ngay t lc thy cha t tay ln bnh nhn. Thy cha cng s tip tc "chp qut" thn th bnh nhn nm c nhng khu vc c vn . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Trong trng hp Mary, ho quang ca ch sng sa ra v thanh thot hn nhiu, nh ta c th thy Hnh 22-12. Trong khi thanh np khu vc ca cc lun xa 2, 3 v 4, s gii thot cm xc a ch vo mt trng thi th gin su sc. Bn mc u tin ca trng nng lng bnh nhn thng sut h tr cho thao tc vng th nm v vng th by. Mt bnh nhn khc khng c c kt qu ngay c khi c tin hnh thanh np y qua lun xa 6 v v sau cn phi c thanh lc thm trng nng lng ti nhng v tr c bit c ri lon nng. C hai phng thc ch yu thanh lc nh vy. Mt l lm sch ct sng. Hai l y ra hoc xc ht rc ri ho quang ra khi nhng khu vc c bit. B. Lm sch ct sng Vo lc ny, c th bnh nhn cn c lm sch ct sng (xem hnh 22-13). Nhn chung, y l vic hu ch cn tin hnh, bi v n lm sch c dng nng lng thng ng ch yu trong trng ho quang. Tuy nhin, trong bui cha tr ko di mt ting ng h, phn ln trng hp ti khng lm sch ct sng, tr phi ct sng c vn , v thng c nhiu vic quan trng khc v v mt ct sng bnh thng s thng sut trong khi ta tin hnh thanh np. Mt phn ca k thut ny c thy C.B ca ti truyn dy cho. lm sch ct sng, hy yu cu bnh nhn nm sp. Bo m c mt ci bn c l cho mi lt xung hoc p vo khay p mt, sao cho bnh nhn c th nhn thng xung. Bnh nhn s khng quay u sang bn. Xoa bp vng xng cng. Dng hai ngn tay ci xoa bp cc l ca xng ny, nhng l xng m cc dy thn kinh i qua (y l khu vc bn trn c gluteus maximus, ni c nhng ch gn). Bn hy tm xng cng trong sch gii phu nu bn khng bit n nh th no. l mt tp hp xng kt li, hnh tam gic m nh hng xung di, dc mi cnh bn c nm l xng. t sng lng cui cng (tc t sng lng th nm, 1.5 - ND) ngi ln trn n, cn t nh ca n th c xng ct chy di xung di. Dng ngn tay ci day thnh nhng ng trn nh ln cc l xng cng. Bn s pht nng lng mu vng cam ng qua hai ngn tay ci. Thao tc nh vy i ln cho ht ct sng, t bn phi ca bnh nhn, mi ngn ci ca bn thao tc mt bn ca tng t sng. Tay phi day thnh vng trn thun chiu kim ng h v tay tri ngc chiu kim ng th th tt hn. By gi bn hy khum hai bn tay li bn trn lun xa 2. Dn knh cho nng lng mu vng cam ng t hai bn tay bn i vo lun xa ny trong khi t t lm ng tc xoay thun chiu kim ng h bng hai bn tay. lm vic , bn phi gi c dng chy nng lng ca mnh tn s mu vng cam ng . K thut ny c ging trong Chng 23 ni v cha tr bng mu sc.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Np nng lng cho lun xa 2. Khi np xong, bn bt u chuyn hai tay i ln theo ct sng. Hy cho nh sng i thnh mt chm sng mu xanh ta laser khi hai tay bn ri khi lun xa 2. Phi bo m l bn khng "bung ri" lin kt nng lng khi tay bn chuyn ln theo ct sng. Bn s phi xc nh v tr ca mnh bng cch no bn c th a hai tay chuyn ln theo ct

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
sng mt cch thoi mi.

Barbara Ann Brennan

Vi nh sng xanh laser ca mnh, bn lm sch ct sng v y tt c nng lng tc nghn ra khi chm u qua lun xa nh u. Hy lp li ton b tin trnh ni trn t nht ba ln v cho n khi dng nng lng ch yu c lm sch. C th bn mun v nh cc lun xa 4 v 5 gip chng khai m. C. Tinh khit ha cc khu vc c th ca ho quang bnh nhn Trong khi thanh np, bn s bt u cm nhn qua tri gic cao cp ni no bn s thao tc tip trn thn th. Khi bn tin b, c th bn s khng cn thanh np qua tt c cc lun xa trc khi bt u thao tc trc tip hn trn mt vng c nng lng tc nghn. Sau nhiu ln thc hnh, t nht bn cng s thanh np c qua tim trc khi tp trung ln mt khu vc (bn hy t cho bn thn c trc gic dn dt). Thc hin thao tc trc tip nhiu hn bng cch cho chy nng lng vo trong ho quang tc nghn tip sinh lc cho n v nh long nng lng tr v/ hoc bng cch dng hai tay trc tip ko cht nhy ho quang tc nghn ra ngoi,. cho chy nng lng thng vo mt khu vc c th, bn c th dng hai tay ring r hoc kt hp. Vi hai tay mi bn ca tc nghn (trc ra sau gan bn chn cho n nh u), bn c th hng cho nng lng chuyn dch ra khi mt khu vc v i vo mt khu vc khc bng cch dng tay phi y v tay tri ko, hoc ngc li (xem chng 7 v cc k thut y/ko/ngng). i khi lm nh trn l phi; lc khc bn li cm thy dng c hai tay thch hp hn. Mi k thut u hng nng lng i thng vo tc nghn v chm su vo trong ho quang. Mi k thut cng lm cho nng lng mi trn ngp su vo ho quang v l mt phng php tt bm y ho quang. Hnh 22-14 minh ha cc t th hai tay. phng php hai tay kt li, hai ngn ci tro nhau, hai lng bn tay nhn xung di, bn trn khu vc m bn hng nng lng vo. Bo m hai tay st li vi nhau, khng cn khong trng no gia chng hoc gia cc ngn. Cc ngn tay cn phi hi khum khum. Hy rung ng hai tay tng cng dng chy nng lng. Bn s thy rng bng cch lm nh vy, bn c th hng nng lng nh hng mt chm sng vo su trong thn th. N c th bm y hoc c th nh long cc vt. Cc hng o s ch dn cho bn ti ni cn thit v cho chy nng lng thch ng qua. Nu h s dng k thut nh long tc nghn ny th chng my chc h s thay i tn s m h pht vo v c th o ngc dng chy nng lng cng nh ht tc nghn ra. Bn hy n gin cho hai tay mnh chuyn dch khi cn iu tit vic ko ra. C th bn mun gi bn tay c nng lng orgone cht ln v cho cc hng o rt n ra khi tay. Mt k thut khc dng hai bn tay etheric ca bn ko nng lng tc nghn ra khi trng nng lng ca bnh nhn. ko nng lng ra ngoi, hy tng tng l cc ngn tay etheric ca To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

bn hin ra rt di, hoc nhng phn etheric ca cc ngn di ra v thm nhp vo thn th bnh nhn v ch n gin xc nng lng nh ci xng hoc co gn nng lng li xc. Bn ch n gin ko n ln khi ho quang v dng tay gi ly, trong khi cc hng o ri sng n, ngha l tip sinh lc cho n ti khi n thnh nh sng trng v bn hy bung n ra (nh vy bn s khng nng lng cht tch t trong phng mnh). Sau , vi cng v thy cha, bn hy i vo x l nhm nng lng bn cnh.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Khi thy thch hp, bn cng c th ko nng lng tc nghn ra bng cch dng mt ci mui bng tinh th, ci mui ny chp ly nng lng v ko ra ngoi (xem chng 24). Tinh th l mt dng c rt mnh trong loi thao tc ny, v n tc ng nh mt chm laser: N i vo, cht v gom nng lng li bn ko ra ngoi cho cc hng o chuyn n thnh nh sng trng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Khng phi bt c lc no dng tinh th cng tt. Mt s ngi ng l qu nhy cm i vi li cht nng lng ra nh vy. ng bao gi dng tinh th sau khi tin hnh thao tc vng ketheric mu (mt thao tc trnh cao s c gii thch sau). Vic s dng tinh th lc by gi ng l c th x thao tc mu ra. Thao tc tinh th khng cn thit cho bnh nhn sau thao tc mu; n phi c thc hin trc mt cch y (ngha l trong bt c khu vc no ca thn th). Trng hp Mary c m t trn khng s dng tinh th. Trong khi thc hin thao tc ny, thy cha c th chp qut cc vng ho quang xem cc lun xa hay cc c quan c cn c ti cu trc ti cc mc mu khng. Cc hng o s la chn l c thao tc hay khng thao tc ti mc etheric mu (th nm) hay ti mc ketheric mu (th su). C th ch thc hin thao tc mu sau khi hon thnh tt vic lm sch bn vng u tin ca ho quang. Thc t l nu ho quang qu bn th i khi kh thy c mc etheric mu qua m nng lng thm mu. Nu cc hng o quyt nh thc hin thao tc ketheric mu (vng th by); th thy cha phi tho b cc tinh th khi thn th bnh nhn, bi v tinh th gip cho vic gi bnh nhn ti thn. i vi thao tc ketheric mu, bnh nhn cn thit phi xut thn mt phn; nu khng th c th bnh nhn s phi chu nhiu au n v ta s khng thc hin c thao tc ny. Mt ln ti th khu mt vt rch nh trong vng th by m khng tho b cc tinh th khi thn th bnh nhn. Bnh nhn ny bt u ku tht ln v au sau khi thao tc c hai giy (hai tay ti cha chm vo ngi). Ti nhanh chng tho b cc tinh th, kt thc vic khu v cha tr mt vim nhim rng mu do ti gy nn ti cc mc 1, 2, 3 v 4 bng cc k thut thanh lc m t trn. Nu cc hng o quyt nh thc hin thao tc etheric mu (vng th nm) vo thi im ny ca cha tr th khng cn tho b cc tinh th. Ti tin rng s d nh vy l v cc thao tc etheric mu tin hnh trong khng gian m tnh v khng lin kt vi thn th theo li "cm nhn". D. Bi tp cho cc hng o i vo thao tc trong trng nng lng ca bn Nu bn gp kh khn trong vic cho cc hng o i vo trng nng lng ca mnh, ti xin gi bi tp sau y (cng c th thc hin bi tp ny trc khi bt u cha tr nu bn mun). Ch tp bi ny sau khi bn np cho trng ca mnh bng bi tp 22 (Mng tng) Chng 21. Xt thy trng hp ca bn c np v lm cn bng, hy lp li bi tp trn v thay i n cht t gip cho cc hng o vo c d dng trong trng ca bn tin hnh cha tr. Nu bn t tay ln ai ri th hy nh nhng b tay ra trc khi lm vic ny. Hy quay tr li lun xa 1 ca bn thn. Hy xem n xoay mu . Th mau hai ln. Lc ht vo ln th hai, bn hy a thc ca mnh ln lun xa 2 v cho mu chuyn sang mu vng cam ng . Th ra mu vng cam ng . To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Tp trung vo lun xa 2. Ht vo mu vng cam ng . Th n ra. Li ht vo mu vng cam ng v cho n chuyn sang mu vng trong khi mng tng ln lun xa 3. Ht vo mu vng. Th n ra. Ht vo mu vng v cho n chuyn sang mu lc trong khi bn chuyn ln lun xa tim. Ht vo mu lc; th n ra. Ht vo mu lc, t a mnh ln lun xa hng; cho mu lc tr thnh mu xanh.

Ht vo mu xanh, th n ra. Ht vo mu xanh v t a mnh ln con mt th ba khi mu xanh chuyn sang mu chm. Ht vo mu tm; th n ra. Th vo mu chm v cho n sang mu trng khi bn t a mnh ln nh u v ra khi chm u. Khi bn i ln qua nh u, hy cho cc hng o i vo trng nng lng ca bn qua hu din mo ca lun xa hng. Bn s cm thy cc hng o ti quanh hai vai v i xung hai cnh tay, nh mt tm ph trn mnh. C th bn cm thy trng nng lng ca bn thn tr nn y hn. Lc ny, bn c th nhn thy To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hai cnh tay ca hng o nhp su vo hai cnh tay bn v thy lung nh sng t tay h pht ra. Hy th gin. Hy cho mnh quen vi cm gic ny. Nu bn cm thy c ai thi thc mnh t hai tay ln mt khu vc ca thn th mnh th hy lm nh vy (v sau, hy gip mt ngi bn. Hy cho hai tay mnh c hng dn ti mt ni cn cha tr trn thn th ngi bn ny. C th ni khng phi l ni m mnh ngh n). Hy cho lung nng lng cha tr tuyt p ny hng t hai tay bn m i vo yu thng. ng bao gi s vic t hai tay mnh ln ai cng vi yu thng. 4. Cha tr mc etheric mu ca ho quang (vng th nm ca trng ho quang )

Nu cc hng o quyt nh tin hnh thao tc etheric mu, th thy cha s c bo hiu l n gin p hai tay ln thn th ti hai ni, thng l bn trn hai lun xa v cho hai tay lu li . T lc ny tr i, cc hng o iu khin mi vic tip theo v thy cha s rt th ng.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Khi ti tin b trong thao tc cha tr etheric mu, ti bt u chng kin ton b cc cuc phu thut din ra. Bui u ti thy iu ny kh m tin c bi v cc hot ng hin ra rt ging vi mt cuc m mc th cht do cc phu thut vin thc hin ti phng m ca bnh vin. D nhin ti cng ngh l ti ang chiu ton b s vic. Ti yu cu hai ngi bn ca mnh, vn l hai nh thu th rt gii, ti v tham d mt s bui cha xem cc tri nghim ca chng ti c ging nhau khng. Ging nhau. y l ci m ti thng nhn thy mt cch u n: Khi ti cho hai tay mnh ngh mt cch th ng trn thn th bnh nhn th hai bn tay etheric ca ti thng t tch ra khi hai bn tay th cht v chm su vo trong thn th bnh nhn. Lc by gi tay ca cc hng o ang tin hnh thao tc etheric mu (ti gi h l phu thut vin) lun i vo hai tay etheric ca ti v tin hnh phu thut theo ng ngha ca t . Khi tay h lm vic ny th kch thc hai tai etheric ca ti bao gi cng pht trin to ra. tin hnh mt cuc phu thut, cc hng o bao gi cng thc nhng ci ng qua hai cnh tay ti, xuyn xung hai bn tay v i vo trong thn th bnh nhn. Nhn bn ngoi thy h s dng ton b trang b dng c m mt phu thut vin bnh thng vn dng: Dao m, kp, ko, kim, bm tim v.v... H ct, no cc th ra, tin hnh ghp v khu cc th li. n mt lc ti nhn thy mt bm tim to l lng di cnh tay mnh v trong thn th ca mt bnh nhn m cc dy thn kinh ty sng ang c tr ha v cng c khu li. Ti nhn ln bn mnh v hi "Bn c thy ci khng?". Ch ta tr li "C" v tip tc m t cnh tng t m ti chng kin. T , chng ti cng nhau tin hnh cha tr nhiu ln v ci m chng ti nhn thy lun ging nhau. Ton b thao tc ny c tin hnh mc th nm ca trng ho quang. Vng ny hin ra tn ti trong khng gian m tnh, nh m t Chng 7. i vi ti, qua tri gic cao cp ca mnh, khng gian m tnh ging nh mt m bn nhip nh m mi vng ti l sng v mi vng sng l ti. Trong khng gian m tnh, tt c cc vng ta cho l rng u y v mi vng ta cho l y u hin ra trng rng. Ti mc ny, mi ci thuc v khng gian rng nhn c mu xanh cobalt thm v mi ng nt ho quang hin ra l nhng khng gian rng nm trong trng mu xanh cobalt . Mt khi ngi ta vo trong mc ny ca thc ti th n li c v nh hon ton bnh thng. Mc th nm l mu cho mi hnh thi tn ti trong bnh din th cht. Nu mt hnh thi b gy v trong trng ho quang th s phi ti thit lp n ti mc th nm ca trng cho n ly li hnh thi lnh mnh trn bnh din th cht. Nh vy l ton b phu thut ho quang phi c thc hin vng th nm ca trng. Phu thut etheric lc by gi nht thit l nhim v to ra mt khng gian m tnh mi cho c th etheric ca bnh nhn pht trin vo trong v tr nn lnh mnh. Sut thi gian cuc m loi ny, m ti gi l phu thut tm linh, thy cha khng th chuyn dch To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hai tay bt k trong hon cnh no. Thc t l hu ht thi gian thy cha phi gi hai tay bt ng n ni tht kh m lm cch no cng c. Mi ln ti th sc, ti u phi c gng nhiu. Vic ny i hi nhiu kin nhn ch ngi ti , c ln ti 45 pht, trong khi cc hng o tin hnh thao tc ca h. Sau khi xong vic, cc hng o thng tin hnh vic kh khun v bt u ng kn vt m li mt cch t tn. Hai tay etheric ca thy cha dn d bt u ni ln v ha vo vi hai tay th cht. Mt ln na, vic ny li i hi kin nhn (i lc ti chn qu). Cui cng, bn tay t phn di ca thn th bnh nhn (thng l tay phi ca ti) lng ra v cc hng o thng hng cho ti a tay phi ln pha trn, ti ch tay tri. Sau ti dn dn b tay ra, ri tng bc bng ng tc nh nhng ca bn tay v ngn tay, ti ti lin kt khu vc mi c ti cu trc ca etheric mu vi mu ca phn thn th bao quanh n. Hai tay thy cha khng di chuyn ra khi thn th bnh nhn cho n khi ng xong vt m v cc trng ho quang mi cng nh c c ti lin kt. Ta hy tr li vi bnh nhn Mary. Trong nhng phn cui ca thanh np, Mary nm di trn bn cha tr trong trng thi th gin thanh thn. Ch tri git mt cht ra khi thn th mnh v ang ngh ngi. Trng ho quang ang tip tc s dng nng lng thu nhn c t cha tr cho n. Mary sn sng nhn thao tc etheric mu ti ni thot v khe ca ch. Trong khi bn t hai tay mnh ln cc lun xa 3 v 4 (hnh 22-15) th hai tay etheric ca bn bt u bng bnh xung di v bn bt u nhn bit r rng hn bn trong thn th qua bt c phng thc tip cn no tt nht. Bn cm thy, nghe thy hoc nhn thy n. Bn ang ngi trong khng gian m tnh, nhng khng gian li hnh nh hon ton bnh thng. Trng nng lng ca bn bao quanh thn th n ra khi tc rung ng ca bn tng ln. Bn cm thy mt s hin din ng sau bn, thm ch c th ca hn mt nhn vt. Nh nhng, bao gi cng nh nhng nh th, cc hng o trt qua trng ho quang ca bn. iu dng nh rt quen thuc, rt thoi mi v trn tt c, dng nh diu k. Bn c nng ln mt trng thi thanh thn thn tin. Bn sng trong yn bnh cng v tr. Khi bn ngi vi tinh thn quy phc quyn lc sng to cao cp ca chnh mnh, bn quan st thy tay ca hng o trt vo trong thn th bnh nhn qua hai bn tay etheric ca bn. Bn theo di hai bn tay y khu ng l thot v c honh. Ban u bn cn hoi nghi, nhng v sau iu c v t nhin n mc bn cng n gin cho n din ra. iu quan trng y l bnh nhn khe ln. Bn tin tng vo kin thc n vt ra ngoi nhng nh ngha bn thn thng thng cht hp ca bn v cho vic cha tr c tin hnh. Cc hng o sa cha ch rch v ti lin kt mu mi c ti cu trc vi phn cn li ca mu vng th nm. Sau bn cm thy h bt u thu hi nng lng ca h li. Bn s ngc nhin thy hai bn tay etheric ca mnh i su n th vo trong trng nng lng ca bnh nhn. Bn khng nhn thy nng lng i vo nhiu n th, nhng by gi khi n bt u To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

rt ra, bn s cm thy n di chuyn ra ngoi. C th lc ny bnh nhn cng nhn thy n. Tip bn s cm thy bn thn c c thm kh nng iu khin bnh nhn li ra, v bn bt u thu hi n dn dn. Khi n c thu hi hon ton, bn hy gp cc ngn tay li mt cht tp c ng tay. By gi cng vi tay phi bn hy chm vo bn trong lun xa 4 v bung li tay tri. T t v nh nhng b tay tri ra. Bn sn sng chuyn ti thao tc vng th by. Nhng trc ht xin thm mt vi li khuyn v cha tr etheric mu. Sut trong cuc phu thut etheric mu, cc hng o iu khin cc tn s mu, hng dng chy v v tr thao tc. Bn cng tin tng v lm theo th bn s cng sc tin hnh. Cng thm cc th tc phu thut "thng thng", i lc cc hng o cn hng cho bn, l thy cha, gi bt ng c hai bn tay v hai cnh tay ngang qua ngi v yu cu bn t a bn thn ln nhng rung ng cao hn v cho lc mnh ca mu xanh nht ng hng, i khi thm ch ca mu nh bc i vo. Bn khng c chuyn dch trong hon cnh ny v dng chy rt mnh v c th lm gy v khng nhng trng ca bnh nhn m c trng ca bn na. Sau khi rt nng lng sang nh long hnh th, by gi cc hng o o ngc dng chy nng lng v ht cho nng lng b nh long i ngc tr ln v ra ngoi. y l mc cao hn ca cha tr v c th s dng cc nng lng mc th su. N ly b cc hnh thai etheric mu c th ra khi trng ho quang, nh cc dng tm linh ca virus, vi khun hoc trong mt trng hp, nhng vt hnh ht mu trng t mu ca mt ngi b bnh bch cu, n mc chng khng th ti sinh trong thn th ngi . Thnh thong mt nhm nh chng ti, nhng ngi ph trin tri gic cao cp, gp nhau h tr cho nhau v phng din cuc sng ring t v x l cc vn ni ln trong cuc sng ca chng ti xut pht t ch l thu th, thin l nh hay thin l nhn. Chng ti cng tin hnh cha tr ln nhau c tnh cht trao i (ln lt tng ngi ng vai bnh nhn). Vic lm ny rt phong ph v chng nhng thy cha m c "bnh nhn" cng thy c iu ang din ra. Vic lm ny xc minh nhiu nhn thc ca ti v cng gip to ra mt khun kh r rng dng m t cc tri nghim y. Chng ti hc cch nhn vo bn trong tng vng ho quang, nghin cu xem tri nghim ng l ci g v nhng th tc cha tr mi c th c t thng tin m chng ti nhn c.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

5. Cha tr ketheric mu hay ti cu trc khung k ng vng ca ho quang (vng th by ca trng ho quang). Nhiu ln, khi trng ho quang bin dng mc th nm th n cng bin dng mc th by. Cng cn thit phi tin hnh ti cu trc ketheric mu. Vic ny thng lm trc khi thy cha tp trung vo cha tr ti lp th su, mc du vo thi im cha tr y mt vi tn s ca lp th su t ng i vo. Thao tc ti mc th by rt khc thao tc ti mc th nm ch thy cha rt hot ng. Trong mc th nm, nhim v ch yu ca thy cha l quy phc v lm theo. Cn y, iu thch thc thy cha l rt hot ng trong vic th cng nh trong ng tc ca cc ngn tay v bn tay, vy m li vn nhy cm cao v tp trung ti mt mc tn s cao. Vic i hi tp trung tm tr nhiu v iu khin vic th t ti mc th by. nh sng ng vng ti mc ny rt mnh v n hi. Nhiu khi n hin ra nh nhng si ng vng b t rt chc. Cc hng o ca bnh nhn bao gi cng ti d cc bui cha tr. Nu bn tnh to, bn s nhn

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thy h cng bnh nhn bc vo phng cha tr. Ti thi im ny ca cha tr, thng h ko bnh nhn xut thn ra ngoi thn th v chm sc n mc ngi c th th gin su cho php tin hnh thao tc mu. Thng thng tri nghim ca bnh nhn l thy mnh bng bnh trong mt trng thi yn bnh. Bnh nhn thng khng nhn thc c rng mnh chuyn dch su nh th no vo trng thi bin i thc cho n lc tnh dy hay c gng ng ln vo lc kt thc cha tr. Thao tc ketheric mu, thao tc ti cu trc vng th by vi nh sng ng vng, gm hai phn chnh: Lm sch v ti cu trc khung k ca cc c quan, c, dy thn kinh hay cc phn khc ca thn th v lm sch cng vi ti cu trc cc lun xa. Tay ca hng o thao tc trc tip qua tay thy cha theo kiu lp ph. Cc hng o i xung hai b vai, i vo hai cnh tay v hai bn tay ca thy cha. Nhng si ng vng b t i ra khi cc ngn tay thy cha lc ny di chuyn rt nhanh theo hng dn. Cc si ng vng ny di chuyn nhanh hn nhiu so vi nhng ng tc ngn tay nhanh nhn ri rm ca thy cha. ti cu trc khung k ketheric ca mt c quan, cc hng o thng a khung k ca c quan ra ngoi thn th. iu ny ch c th xy ra nu thc ca bnh nhn cho php lm. Ti ang ni n thc su (deeper consciousness - ND), ch khng phi nhn bit hu thc (conscious awareness - ND). Vo nhng lc ny, bnh nhn trong trng thi bin i, lin lc vi cc hng o m sau , khi tr li vi thn th mnh, bnh nhn ny c th nh hoc khng nh c. A. Ti cu trc c quan ketheric mu Hai bn tay thy cha thng di chuyn vi mt lc sng gh gm v mt s bng ln mnh m ca nng lng tho g trng ketheric ca c quan. Lc ny c quan l lng bn trn thn th, v tr ny n c lm sch v ti cu trc bng cc ng tc ngn tay nhanh nhn hn dt thnh ci khung k etheric mu xanh ln trn mu ng vng nhng si ng vng ng trng. Khng gian bn trong thn th c tinh khit ha v kh khun bng nh sng trc khi tr c quan v v tr c. Khi vic ti cu trc v kh khun hon tt, c quan ch n gin trt tr li vo trong thn th. C cm gic hu nh n c ht vo li bn trong. Ri n c khu vo ng ch c v c bm y nh sng mu xanh to sc mnh cho n. Sau c khu vc thng c bm y nh sng trng lm du au ta bng c tc dng nh mt thuc gy m s dng bn trong. Sau ton b khu vc thng c ph mt lp bng gc nng lng ng vng bo v. Nhng v d v cha tr nh vy c trnh by Hnh 22-16 v hnh 22-17. Mt bnh nhn gi in thoi cho ti, ni rng v ca ch c mt ch sng ln. Cc bc s ca ch khng ni c l do nhim khun hay khi u. H th ht n m khng c v do vy d kin m. Khi ti trao i vi ch qua in thoi, trong tr ti c ngay bc tranh cho thy mt khi thm v tri ca ch, km theo nhng m mu xm thm lan rng ra di nch, ti y c th c nhng hch bch huyt. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

kim tra kt qu "nhn thy" ca mnh, ti hi ch c phi cc khu tr v tri khng, ngay bn tri di nm v? Khi iu ny c khng nh, ti ni tip vi ch rng ti hon ton chc chn khng phi ung th m l mt loi nhim khun nh vim v. Ti c th ni nh vy v mu thm biu th nhim khun. Ti cng nghe ting cc hng o bo ti rng l mt dng vim v. Tuy nhin ti cng nhn thy cc hch bch huyt nch c mu xm rt thm. iu ny lm ti bi ri. Ti bo ch rng vn cn bn khng phi l ch sng v m l nhng hch bch huyt tc nghn v ch cn c tinh khit ha ton thn cng nh ti ch. Vi ngy sau , khi phu thut, bc s ct b cc tuyn v nhim khun v chn on ch b vim v nguyn nhn do cc hch bch huyt tc nghn. Ba ngy sau khi m, khi ch n cha tr ch ti th h thng nng lng ca ch tc nghn nng. H bch huyt ca ch b tc nghn rng trn ton b thn th, biu hin ra bng nhng vng c mu lc thm hai bn xng c v bn tri bng. Ton b trng nng lng ca ch mu hi xm. Vng mu v tri phn ln tr nn sng sa, ch cn vt so hin ra nh mt vt ti trong ho quang, xung quanh c mu nht hn do phu thut li. Sau khi tin hnh thao tc thanh np v lm sch nhng c th ho quang bn di, cc hng o ly ton b h thng bch huyt ca ch ra v lm sch n trc khi a li vo v tr c theo nh cch m t trn (Hnh 22-16). Ton b thn trn ca ch c np li v c che chn; lc u bng nh sng xanh, sau bng nh sng ng vng, li c h thng bch huyt ( vng th by) nhn rt trong tro v ng vng. Vt bin mt. Lu rng hnh 22-16 cho thy cc hng o thng qua thy cha ang thao tc lm sch h thng bch huyt, c mt cc hng o ca bnh nhn pha u ang gi cho ngi xut thn ra khi thn trong khi tin hnh thao tc mu. B. Ti cu trc lun xa ketheric mu Mt tin trnh tng t cng xy ra trong khi ti cu trc lun xa, nhng khng h tho g cc lun xa. Lun xa b h hi theo my dng ch yu. Lun xa c th b rch toang mn chn bn trn lun xa c th b thng tn. Mt cun xoy c th b tc nghn v xoay chm li, nh lun xa khng cm ng vo tm hoc vng r ca lun xa, hay mt cun xoy c th nh ra ngoi hoc lc l bn trn v trng ta nh ci l xo bt ra. Ton b lun xa c th b h hng phn ln, hoc mt phn nh ca n c th b tn thng. V d, trong trng hp ca Mary vi thot v khe nh vy, mt trong s cc cun xoy nh ca m ri thi dng trng ta nh ci l xo bt ra. cha tr n, bn cn phi y n vo li v khu n xung, ti cu trc mn chn v cho n mt ci np bo v nhm cho n lnh li sau mt thi gian. Ton b vic ny c tin hnh cng vi cc hng o, h iu khin hai tay bn v nh sng cha tr. Tay bn thng di chuyn mt cch t ng. Ta hy tr li vi bnh nhn Mary lc ny c nng cho xut thn ra khi thn, trong mt trng thi bin i v gia s chm sc ca cc thy dy tm linh ca ch. Do bn cha tr xong mc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

th nm v c th thy c ch rch vng th by, bn bit rng n lc phi chuyn dch thc ca mnh ln mc th by thao tc. Bn bt u bng vic tng tc th c qua mi. Trong khi nhp th ca bn tng ln, bn tp trung tm tr cng tt cng hay vo vic nng cao thc ca mnh. ng lo lng v chuyn thng kh; bn s dng ton b nng lng m bn ly vo cho vic cha tr. Khi bn ln ti vng th by, bn bt u tri nghim Minh Trit V Tr, mi ci c hiu l phi tuyt ho. Chng my chc nh sng ng vng bt u tun ra khi tay bn, v cc hng o ti lin kt qua vng th bay ca bn (Hnh 22-17).

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hai tay bn chuyn dch hu nh khng ty bn trn lun 3 ca Mary. Bn bt u nhn thy nhng s nh sng ng vng ang khu li cun xoy nh trong lun xa ca Mary. Cc ngn tay ca bn di chuyn cng nhanh cng tt; nhng si n vng di chuyn nhanh hn my nghn ln. nh sng ng vng buc cun xoy bin dng kia phi tr v v tr bnh thng ca n. Bn khng tin l c bit bao nhiu nng lng ang tun chy qua bn. Bn ngc nhin ti sao thn th mnh li c th chu c c nh vy. Bn tip tc th khi mn chn bo v c ti cu trc. Bn c th ngc nhin nu Mary nhn bit tt c chuyn v ch ta mun bit ci g ang din ra, nhng bn khng th ni chuyn. C qu nhiu vic phi lm gi tp trung tm tr. Cui cng thao tc hon tt v lun xa tr li bnh thng. Nhp th ca bn chm li. Bn vui mng thy kt thc. Tay bn c th b au nhng bn cm thy k diu. Tht nhanh tay, bn nh nhng tin hnh thanh np qua cc lun xa bn trn v sang mt v tr pha u bn xoa bp. Hy t tay ln hai bn u Mary, nh nhng cho chy nng lng vo hai thi To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

dng bnh nhn iu chnh mi mt cn bng phi/tri cn vng li. By gi cc vng th nm v th by c ti cu trc v c th gi vng c hnh dng ho quang, n lc np li nng lng cho n mc th su, vi tnh yu thng thng gii. 6. Cha tr mc thng gii (vng th su ca trng ho quang) cha tr vng th su ca trung ho quang, bn s thao tc ch yu qua lun xa tim, lun xa con mt th ba v lun xa nh u. Hy khum hai bn tay bn bn trn con mt th ba ca bnh nhn, cc ngn tay st vo nhau, hai ngn ci bt tro nhau; nng cc rung ng ca bn ln t ti nh sng ri cho n chy xung qua trc mt bn m i vo khu vc trung tm ca no bnh nhn (hnh 22-18). V tm linh, bn hy vn ti thc ti tm linh cao cp m bn bit, u tin bng cch lin kt qua tim vi tnh yu thng vn vt v sau bng cch vn ln cng vi thc ti nh sng. iu rt quan trng l i qua tim v hy ch cho n khi bn vo trong trng thi yu thng vn vt trc khi i ln nh u; nu lm khc i th vic cha tr c th tr nn rt tm thn. N phi c km theo tnh yu thng su sc tng cht xu trn thn th bnh nhn l Mary. Vic lin kt vi thc Cha Cu Th hay vi tnh yu thng vn vt i hi phi gi vng hnh nh ca ai trong tim bn v i vo trng thi chp nhn hon ton v mong mun tch cc cho hnh phc v cuc sng tip tc ca ngi ny. l l chc mng trong tnh yu cuc sng con ngi. iu ny c ngha l bn phi i vo trng thi tn ti y, ch khng phi ch hnh dung ra n. Duy tr trng thi , bn hy t ti nh sng v thc ti tm linh rng nht, cao nht m bn c th tri nghim. nng cao cc rung ng ca mnh bn s dng c hai nguyn l hot ng v lnh hi. Th nht, hy n gin c gng nng tn s cc rung ng ca bn. iu ny c tin hnh qua vic th, c khng kh vo phn sau ca hng, qua vic tp trung thin nh v bng s vn ln i vo nh sng nh mng tng. V ch quan, c cm tng nh th l bn ngc nhn vo nh sng v t ti ni. Bn cm thy nh hn v t gn cht vo thn th mnh khi bn i ln. C ta nh mt phn thc ca bn, theo ng ngha ca t, i ln ct sng v tri rng ra t thn th bn v i vo nh sng trng. Cc cm ngh ca bn tr nn mi lc mt d chu khi bn i vo trong nh sng. Bn mi lc mt cm nhn c thm an ton mun mt cng tnh yu thng vn vt bao quanh bn v thm nhp su vo bn. Tr tu bn pht trin v bn hiu c nhng khi nim rng ri m bn khng th hiu c trong trng thi bnh thng. Bn c th chp nhn mt thc ti ln hn v tht d dng hn cho cc hng o l a cc khi nim vo thng qua bn, bi v bn khng cn c nh kin v bn cht ca th gii; ngha l bn tho g c mt vi tc nghn trong u c. Mi buc ln cao hn i vo nh sng l mt bc gii thot cho bn. Khi bn thc hnh qua nhiu nm, bn c th dn knh c nhng nng lng v nhng khi nim ngy cng cao. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Gi th bn t ti mt trnh no trong vic t nng mnh ln, bn hy ngng vn ti v hy cho nh sng trng trn ngp trng ho quang ca bn lc ny c nng ti mt rung ng hi ha vi nh sng trng. nh sng trng s tun chy xung qua trung ho quang ca bn m i vo trng ho quang ca bnh nhn. Sau khi nh sng trng tun chy xung vo trong khu vc trung tm ca no bnh nhn v cc rung ng ca khu vc ny c nng ln n tn s , bn hy i ln ti mc tip theo ca rung ng. Khi bnh nhn t ti mc , bn hy di chuyn ln mc tip theo v theo kiu tng bc ny khu vc trung tm ca no bnh nhn trn y nh sng ng vng ng trng pha cng cc mu sc trng sa. i khi bnh nhn thy nhng hnh nh tm linh sut giai on ny ca cha tr hoc "ng thip i" (theo ti, iu ny n gin c ngha l bnh nhn cha c kh nng gi li k c v tri nghim khi tr li trng thi thng thng ca thc ti. Vi hm na l h s c kh nng y v qu trnh ny gip n pht trin). Do ch phng thc dn knh ny qu mnh, bn phi bng nh hai tay ngt lin kt vi lun xa 6 trc khi chuyn sang bc tip theo ca qu trnh cha tr. Sau khi lm cho vng i no sng ngi ln v bm y ho quang bng nh sng trng, nu c thi gian ti thng lm mt s thao tc trc tip ln cc mc bn ngoi ca ho quang. Gi hai tay ln, lng bn tay nhn xung, dng cc ngn tay vch thnh ng trong khng kh, ti thng lm ng tc "chi" cho cc tia nh sng ca c th thng gii. ng tc ny ta nh ng tc lun cc ngn tay vo mi tc v ko tc ng ln. Bn bt u bng cch a tay vo gn da bnh nhn ri a ln theo hng thng gc vi thn th h, nh th bn nng ho quang ln vy. ng tc ny lm cho bnh nhn cm thy nh nhm v nng cao c th thng gii bng cch thm nh sng cho n v lm n rng ra. Nu bn c thi gian xin hy th lm xem. Mary rt thch ng tc ny. 7. ng kn mc ketheric mu Sau khi lm cho mc thng gii ti sng ln v m rng ra, ti di chuyn ln mc ketheric, ci hnh thi v trng dng nh c nhim v bo v ho quang. Ti lm nhn, lm thng v lm vng hnh thi ny bng cch di chuyn hai tay bn trn ra ngoi ca n. C th n qu cht xung quanh bn chn, qu rng mt s ni, c nhng ch g ln hay nhng di hp li trong (mt s di ny c lin quan n cc tin kip s c lun bn Chng 24). C th n mng mnh vi ba ni v thm ch c c nhng nt rn hoc l thng trong . Cc tn thng y cn c sa cha v ton b hnh thi ny cn ly li dng qu trng c v p chc. Ti lm nhng vic bng thao tc n gin. Nu c ch g ln th ti lm nhn n. Nu n cn nh sng, ti cho chy nng lng vo cho n khi n sng ngi ln. Nu n cn c lm vng thm, ti cho chy nng lng cng c vo. Cc mc bn ngoi ca ho quang chuyn ng v d thao tc, do phn ny ca cha tr mt rt t thi gian. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hon thnh cha tr lp th by ca ho quang, ti vn ti bn trn u bnh nhn v a hai tay mnh li st nhau. Tay ti bn trn u bnh nhn khong 2 1/2 fut. bn trong tm chn hnh v trng ca ho quang. Ti lm mt ng tc lt nhanh rng ra xung quanh ton b thn th bnh nhn. Tay tri ti vng sang tri v tay phi vng sang phi. Nng lng tun chy trong mt hnh cung t hai tay ti lc ny vn t bn trn u ti bn di bn chn bnh nhn, tng cng cho ton b mc th by ca ho quang.

Trong khi ti t t di chuyn hai tay phc ra mt ng trn nh sng ng vng xung quanh ngc bnh nhn th ton b mc v hnh trng ca ho quang c cng c. cng c vng th by ca Mary v t cho ch mt tm chn bo v nhm tip tc thao tc cha tr trong ho quang, bn hy nng hai tay ln bn trn thn th ch. Bn vn ang ngi t th bn trn u bnh nhn nh c

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trnh by Hnh 22-19. Chiu cao ca vng th by thay i gia 2 1/2 n 3 fut bn trn thn th. Nu bn khng nhn thy n, hy cm nhn n mt cch nhy bn bng hai tay trong khng gian bn trn Mary. Bn s cm thy mt p lc rt tinh t khi bn di chuyn vo trong vng th by. Hy gi hai tay st nhau, lng bn tay nhn xung ra ngoi ca ho quang Mary. Bn s phi th c gi mc nng lng ca bn v thc ca bn vng th by. By gi hy cho nh sng ng vng tun ra t hai tay bn, to thnh mt hnh cung t u n chn trong vng th by ca Mary. Hy gi vng hnh cung ny v t t ni rng n ra bng cch a hai tay ra xa nhau m vng ly thn th bnh nhn. Tay phi bn vng sang phi v tay tri bn vng sang tri. Hon chnh vng trn y ra t pha n mc bn phc ra mt ci v hnh trng bao quanh Mary. Khi hon tt vic ny, ti ngng lin kt gia trng ho quang ca mnh v ca bnh nhn bng mt ng tc lc tay nhanh nh v di chuyn sang pha phi ca bnh nhn. By gi ti ti lin kt vi vng th by t bn ngoi (khi ti tin hnh cha tr trc , ti c lin kt vo bn trong h thng nng lng. By gi ti thot ra v khng cn l mt phn ca dng chy na). Nh nhng t hai tay mnh ln pha ngoi ca vng th by hnh v trng, ti lng l tng thung bnh nhn ca mnh v chuyn giao li cho ch vic cha tr ch. Ti tng thng con ngi thc ca ch, tng thng kh nng ca ch sng to ra sc khe v cn bng trong cuc sng v tng thng phn nh nhoi ca ti trong vic lm cho ch nh li con ngi thc ca ch. Sau ti li ngng lin kt trng ho quang, ngi xung v tr v trng thi tnh to bnh thng ca thc (khi ti i vo cha tr bn trong vng th by, ti cng trong trng thi bin i thc rt cao). Ti t trt mnh nhp li vo thn, ging ht nh x tay vo gng vy. Ti tp trung vo hin hu bn trong mi phn ca thn mnh. Ti tng thng vic ha thn ca ti, tng thng con ngi thc ca ti v iu m ti n y lm. Lc ny ti cho bt c nng lung cha tr no m mnh c th cn n c tun chy vo ngi. Th tc cui cng gip cho thy cha khng cn ngh n bnh nhn na, n mc thy cha s khng "mang theo" bnh nhn vi mnh trong c tun l. Cng tt khi tng thng bn thn bng cch ny, n mc m thao tc cha tr c th hp nht vo i sng ring t ca thy cha. iu ny khng phi lc no cng t ng xy ra, bi v sut trong bao nhiu thi gian dng cho cha tr, thy cha vo trng thi bin i thc. C th i lc cm thy nh th mt ngi t t no ang lm mi vic tt p ny Ti thy phn ng thy cha m mnh quen bit gp kh khn trong i sng v cn phi tng thng h v iu ny hn l xt on h v kinh nghim. Ti tin rng l ton b phn rn luyn hc hi yu thng v thng cm. By gi hy lp li iu ni trn vi bnh nhn Mary. Bn hy chuyn sang phi bnh nhn; nh nhng tip cn vng th by ca ch t bn ngoi. Hy tng thng ch y v hy hon li cho ch vic cha tr ch. Bn hy ngi xa Mary ra mt cht trong phng cha tr. Bn hy t trt mnh nhp To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
li vo thn. Hy tng thng bn thn v mc ch ca bn.

Barbara Ann Brennan

Thng bnh nhn cn ngh ngi mt lt sau khi cha tr v c th s b chnh chong mt lc. y l thi gian thch hp bn ghi chp ngn gn v cha tr nhm tham kho v sau. Nu thao tc etheric mu xong, ti ra lnh tuyt i cm bnh nhn tp th dc v phi ngh ngi cng nh n ung tt trong t nht ba ngy.

Sau khi gii lao chc lt, bn hy yu cu Mary ngi ln ra bn vi ba pht trc khi ng dy, hoc ch y c th chng mt, Ch s ngc nhin v iu bn lm. Vo lc ny, im quan trng l khng tr v li qu nhiu vi k c tuyn tnh, bi v vic s ko bnh nhn ra khi trng thi bin i thc. Bn hy gii thch gn v iu bn lm, ch va va lng bnh nhn ch khng phi o ln trng thi th gin ca h.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Sut trong bui cha, c l bn nhn thc c bt c thao tc no thm m Mary c th cn. Nu vy bn hy bn bc vi bnh nhn v cn dn v vic h s tr li trong tun sau nu cn. Bn va mi hon tt mt bui cha y . Bn cm thy k diu. Hy a cho Mary v cho bn thn bn mt cc y trn nc ngun. Hnh 22-20 cho thy ho quang bnh nhn Mary ca bn sau khi cha tr. Hy so snh n vi ho quang ch ta trc khi cha tr hnh 22-4. l nt i cng ca cha tr tng ph c bn. Sut phn u ca cha tr trong vc thanh np v lm sch trc khi tin hnh thao tc mu, c th l ti dn knh thng tin bng li ni t cc hng o ca bnh nhn ti tham d vic cha tr. Bnh nhn c th t cu hi cc hng o tr li. Tuy nhin ngay khi thao tc mu bt u l ti khng th no lm hai vic cng mt lc. Thao tc nng lng mu vi s tp trung cao dng nh thu ht phn ln "kh nng ca u c" ti. Bnh nhn cng c li do c i vo trng thi th gin su thi im ny v vic tr chuyn s ko h ra khi trng thi . Ti lin tip c cc hng o dy cho nhng bi hc mi. Ti va hc c mt mc, h a ti ln mc tip sau. i lc mt nhm mi cc thy cha tm linh i vo thao tc qua ti. 8. Cha tr ti cc mc v tr ca ho quang (cc vng th tm v th chn ca ho quang) Hin gi ti bt u nhn thy hai mc ca trng ho quang bn trn mu ng vng. Hai mc ny hin ra c bn cht kt tinh v c rung ng cao rt mn. Mi th t mc th by tr xung, v mt ngha no , u l phng tin truyn b hng dn v h tr ta qua cuc i ny. iu bao gm c cc di tin kp trong vng ketheric, bi v nhng di ny i din cho nhng bi hc v nghip (cn) m ta ha thn hc hi trong cuc i ny. Tuy nhin, cc vng th tm v th chn mc v tr nm pha bn kia ci . Cc vng ny c quan h vi con ngi thc ca ta pha bn kia cuc i ny. Chng ta l nhng linh hn u thai i n tip i kia, dn dn pht trin trn con ng tin ha i ti Thng . By vng bn dui ca trng nng lng cha ng mi tri nghim ta c trong cuc i ny cng nh mi s cho nhng tri nghim c th c m ta lp chng trnh khi vch k hoch cho cuc i ny. Ta cng thng xuyn sg to ra cc tri nghim mi. Do ch ta c t do ch cho nn khng phi l ta lun chn la c tt c cc tri nghim . Nhng ngi khc cng t do ch, dn ni m kh nng xy ra tri nghim l mt vn rt phc tp. Ni cch khc, so vi cc tri nghim ta hin c, th s tri nghim c th xy ra nhiu hn hn. Ton b s tri nghim c th xy ra hoc s thc ti c th c ny u cht ng trong trng nng lng. Tt c chng u c tr liu dy cho linh hn ta mt s bi hc m ta la chn hc hi. i khi nhng tri nghim c th xy ra khng cn thch hp cho s pht trin ca linh hn v cn c tho g khi ho quang. Vic tho g ny c tin hnh t mc th tm ca ho quang. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

C nh th thy cha chiu bn thn mnh vt ra khi kch thc ca cuc i ny, ri vi xung by vng bn dui v ch n gin tho g cc tri nghim c th xy ra , bng ci m ti mnh danh l Tm chn mc th tm. A. Tm chn mc th thm Tm chn mc th tm c s dng tho g chn thng t cuc i ny, chn thng lm tc nghn nghim trng s pht trin ca con ngi hoc ch n gin l khng cn cn thit na. Ngha l chn thng khng cn phc v mc ch dy cho linh hn mt bi hc no m c th d nh hc hi. Chnh thc cao cp ca bnh nhn s quyt nh khi no th tm chn mc th tm l thch hp, ch khng phi mc nhn cch. Phn ln thi gian bnh nhn s khng my may nhn thc iu nhng i khi nhng ai nghe ni v tc ng mnh m ca tm chn mc th tm thng i hi n. i hi ny thng khng c kt qu. Tm chn ch c cc hng o a cho thy cha vo lc thch hp. Vic nhc mt chn thng lu ngy ra khi trng nng lng ca ngi no c th gy sc nng. i khi cn c tm chn bo v c th do ch c tri nghim mt nim t do ln hn khi mt chn thng lu ngy c ly i. V cn bn, qu trnh ny bao gm vic thy cha t tm chn vo trong ho quang bnh nhn, li cun hay thc s d dnh mt chn thng c ra i, bm y nh sng hng ca yu thng v iu kin vo khong trng do chn thng li v c lp n. Sau bnh nhn c thi gia lnh v quen dn vi vic c ct b ci gnh nng m h mang theo i khp ni trong nhiu nm (khng d dng nh bn c th ngh u - t do lm ngi ta s). Cui cng tm chn bin i khi ngi pht trin tri nghim tch cc thay vo ch . Tin trnh t tm chn ht sc phc tp v thng din ra sau khi lm sch ton b v sau khi tin hnh mt s thao tc mu. Vic ny khng bao gi do thy cha quyt nh m l do cc hng o gi . Tm chn hin ra nh mt "mnh" nh sng dt mu xanh c c tnh chng thm cao v rt bn. Tm chn khp vi ra dui ca lun xa ngay bn trn chn thng v n su vo trong r lun xa. Tay tri m ra mt li t tm chn. lm vic ny, trng nng lng ca n thm su vo thn th ti r lun xa, trong khi tay phi t t a n vo ng ch. ng tc ny c cc hng o gim st. Tm chn nh ra khi ra di ca lun xa v lan rng xung khp vng b chn thng, hi c gc cnh vi thn th. u di ca n ng dnh li ra cho chn thng. Tay tri nu cht ly tm chn v khng c di chuyn trong sut qu trnh t tm chn cng nh qu trnh i ra ca chn thng, bi v tay tri ngn cch phn gii phu bn trn ca trng ho quang vi ci ang c thao tc ln v dng lm li vo cc hng o gi phn ca trng tch bit khi vng m chn thng khu tr. Cng lc y, cc hng o ring ca bnh nhn thng a bnh nhn xut thn ra khi thn bo v v dy bo h. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Mt khi tm chn c t xong, thy cha dng tay phi ca mnh vi xung di tm chn v bt u lin lc vi thc nng lng ca chn thong d dnh n ri khi ni bng cch lm cho n nh li lin kt ca n vi Thng . Phng php cha tr ny, tin hnh t mt mc cao nh vy, rt khc vi phng thc tho g tc nghn ca trng nng lng t nhng mc bn di. Bng cch trc tip lin kt vi thc nng lng ca chn thng sn sng ra i m thy cha, bng cch t tm chn, cung cp mt phng thc cho chn thng ra i. Chn thng ra i vi s thun tnh ca chnh n. Dng sc p d nhiu d t cng u ph v qu trnh y v buc thy cha phi bt u li mi vic. Phng php ny cho ton b chn thng ra i. Trong cha tr t cc vng bn di ca ho quang, nhiu khi cc tc nghn trong trng nng lng l nhng du n ca chn thng hn l ton b nng lng ca bn thn chn thng. V mt ngha no trong mc cao ca cha tr, chn thng c i x nh th n c hin hu ring, v n l mt phn nguyn ca thc nng lng. Khi chn thng ra i, tt c nhng tc ng ca chn thng cng ra i theo n v bnh nhn ht phi i ph vi n. Tm chn cho php s hp nht m thm ca bin i vo i sng bnh nhn v ngn nga mi ri lon trong i sng ca h, ri lon m chc s xy ra nu h khng c t tm chn. Khi chn thng ra i, cc hng o u ym cm ly n v bm y nh sng cho n. Khi ton b chn thng ra i, khu vc c "t" bng nh sng trng hoc ng vng v khong trng c bm y nh sng hng ca yu thng v iu kin. Trng nng lng mi mu hng sau c ti lin kt vi trng bao quanh n, mi th ca n vn khu tr di tm chn. Khu vc li ra b ng nn tm chn by gi c bc bng mt du nim ng vng lu ti ch. Ri thy cha ct t lin kt gia tay tri ca mnh vi tm chn c gi li bn trong. Thy cha t t xuyn su nng lng tay phi ca mnh vo v tr ca nng lng tay tri. Vic ny gii phng cho tay tri by gi s c s dng hp nht vng mi c ti cu trc v c t tm chn vi phn cn li ca trng ho quang bnh nhn. Thy cha t t di chuyn tay tri i qua phn trn ca c th ho quang m ti lin kt cc trng nng lng. Sau khi t tm chn, thy cha tng lc cho dng nng lng thng ng ch yu ca ho quang bng cch cho chy nh sng ng vng rung ng qua n. Bnh nhn t t nhp li vo thn. C th vic ny l tt c nhng g c tin hnh trong cha tr. C th thy cha i xung cha tr lp th su nhm tng cng s thanh thn cho bnh nhn hoc c th ch n gin kt thc vic cha tr vi mc th by. iu th thch ln nht i vi ti trong loi thao tc ny l hc cch ch n gin ngi v d dnh chn thng n ra i. iu ny khc xa vic xc hoc li hay g long n ra bng cc rung ng cao. Tht kh khn mi ln c bn trn vng th by v li trong mt trng thi yn bnh hon ton v lin kt vi ch Thng . Phi iu khin vic th sao cho ht vo th ra chm, su v gi tm tr tp trung vo vic quy phc ch siu phm. Thy cha phi ngi bn trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tia sng siu phm . Ni cch khc, ti phi ngi vi chn thng, tip cn vi nng lng ch trong hi ti trong trng thi lin kt vi ch Thng v ch nhc nh tng t bo ca chn thng v tng t bo ca thn th rng n mang theo mnh mt tia sng ca Thng . Ti nhc nh n rng n l Thng , nh sng v tri thc v v vy n tun chy mt cch khng khoan nhng cng ch v tr v lm thnh mt vi ch v tr. khng phi l vic d lm. Do mi bt u, ti thng c khuynh hng khi s bng cch li ra. Nu ti lm nh vy, iu c ngha l ch ca ti i vo vng gn, tc l ti ri vo mt mc thp. iu s nh bt chnh cc hng o ra khi ngi ti v s lm cho ti rng mnh ton thn. Hoc l h ri b ngi ti, coi nh mt tn hiu hoc l h khng chu ng ni rung ng " ch" mc thp ca ti. Lc by gi chng ti phi lm li mi th t u. Tm chn mc th tm cn thit khi bnh nhn khng chu ng ni tnh trng t do ca mt chn thng sut i c nhc ln trong mt bui cha tr, c nh th h phi bm y khong trng bng mt tri nghim tiu cc khc. Mt hm ti sng st khi chng kin mt chuyn nh th. Sau khi hon thnh cha tr, khi bnh nhn ang i giy th ton b trng nng lng ng vng ti cu trc ny bng ri vo tnh trng lch lc trc mt ti. Ti ngc nhin ngh bng: "Bng cch no m bn lm vic nhanh th?". Ti mun t li anh ta ln bn ngay, nhng nhn ra rng lm nh vy khng ng, rng c ci g hn th dnh lu vo y. V sau Emmanuel, mt thy dy tm linh c dn knh qua bn ti l Pat (Rodegast) De Vitalis ni rng lc by gi bnh nhn bit anh ta thc s khng th chp nhn ci anh ta ni l mnh mun, rng anh ta khng sn sng ng u vi mt s kha cnh ca i mnh c lin quan n vic cha tr. iu c ngha l i chiu bn thn vi nhng hu qu gy cho anh nhiu au n, anh khng mun lm. Chng bao lu sau tri nghim ny ti hc cch t tm chn. Ti cng nhn ra rng ti khng th xut vic cha tr tip cho bnh nhn ny bi v vic s em bn thn anh ta ra i chiu vi quyt nh tiu cc ca anh v c th lm cho mi vic xu thm. Ti ch c th ch cho anh ti ng v tr trong bn thn, ni anh quyt nh ng u vi nhng hu qu xa bn ngoi trong i mnh. Sau c th l anh ta quyt nh ti cha tr v chng ti c th t tm chn vo cho anh, n mc anh c th c bo v do ch c nhc gnh nng i trong khi bn trong anh lin so. Sau tm chn s bin i v dn dn anh ta s c kh nng tri nghim nim t do c tng thm. Mt v d l th v cha tr bng cch t tm chn c trnh by Hnh 22-21. Bnh nhn m ti s gi l Betty l mt nh kinh doanh n. Ch l mt bnh nhn ti iu tr ty y. M ch mt nm ch mi ln ba. Vo thi gian ch bt u ti iu tr ty y ch ti cch mt vi nm, ch khng hnh dung c m ca mnh nh th no v khng th nh li c l tng nhn thy mt bc tranh v b. Sut qu trnh iu tr, ch c c nhng bc tranh v m mnh v bt u ti lin To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

kt cng nh quan h vi b. iu ny gip ch pht trin thm lng t trng bi v m ca ch gi y tr thnh mt thc ti i vi ch. Trc y ch khng khi no c th chp nhn m k. Qu trnh ni trn cng gip ch ci thin quan h vi m k ca mnh. Ch au nhiu ngc khi ngh n vic mt m rut. Sau vi ba nm cha ty y, mt hm ch hi ti ti sao ti cha ln no cha tr cho ch. Ti ni s d nh vy l v ch rt khe mnh. Nhng ng vo lc cc hng o nhc nh ti s dng "tm chn mi m ti va hc c cch t vo". Bui sau l mt bui cha tr. Sau khi i qua vic thanh np bnh thng v th tc tinh khit ha, kim tra mc mu ca ch, ch ny khng cn phi thao tc g, cc hng o tin hnh t tm chn v tho g chn thng v vic mt m lc cn b. Ti ht sc xc ng khi nhn thy m ch hin ra di hnh thi linh hn, c cc hng o ring ca b khch l. Thay v mt nhm hng o nhn v chiu sng cht nng lng - thc ca chn thng, ti nhn thy m ch nhn n vi thi yu thng (xem hnh 22-21), Trong khi , cc hng o ca bnh nhn ko ch xut thn ra khi thn bo v v dy bo ch. Trong bc tip theo ca qu trnh t tm chn, cc hng o "bm y khong trng ca chn thng bng nh sng hng ca yu thng. Sau tip tc cha tr bng cch dng nh sng ng vng ng kn y ca tm chn, nh c trnh by Hnh 22-22. Ri chng ti ti lin kt khu vc tm chn vi na trn v na di ca trng ho quang. Sau chng ti tng cng dng nng lng thng ng ch yu trong thn th. Vo lc hon tt vic ny th chn thng m b m ang cm trong tay chuyn thnh nh sng trng. B. Cha tr mc th chn ca ho quang Ti bit rt t v th tc ny. Khi ti theo di cc hng o thao tc t mc ny, n hin ra vi ti nh th h ch n gin tho g ton b mt bn cc c th nng lng ca mt ngi (cng vi tt c cc trng) v t vo y mt b mi. Tt c ci ny hin ra trc mt ti nh l nh sng kt tinh. Th tc ny, khi c tin hnh, c hiu qu cha tr bnh nhn rt nhanh. Theo c on ca ti thi n phi thc hin bng s ti ha thn vo vng thn th m khng cn phi tri qua cc tri nghim sinh /tui th sp t cc nhim v cuc i. Ti c chng kin iu ny mt vi ln Cc nhm hng o i khi ti thy hin ra nhng nhm hng o khc nhau thao tc trn cc mc khc nhau v vo lc khc dng nh c cng cc hng o y ti nhng mc khc nhau. Cc nhm hng o thao tc ti nhng mc khc nhau dng nh c nhng c tnh khc nhau.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc hng o thao tc mc tinh t c lin quan ch yu vi nhng vn ca tim v yu thng. H hay khuyn gii, yu thng rt mc, chm sc tn tnh v n ni y thi v, h dy chng ti hc hi yu thng ln nhau cho d khi chng ti c thiu st v.v... Theo ti, cc hng o ketheric v etheric mu c v rt nghim tc, cc k hot bt v "c mun lm vic na". H c lin quan vi mu hon chnh v thng cha tr c hiu qu. H khng hin ra c nhiu cm ngh nhng ng thi li rt gii chu ng v chp nhn. H hng dn gii hn. Cc hng o t tm chn mc th tm cho ta cm gic l c tinh thn chp nhn khong t v lng kin nhn v hn km theo yu thng. Cc hng o mc th chn th ti rt kh nhn ra nhng dng nh h hi phi nhn tn (impersonal - ND). KHUN KH BUI CHA TR Coi nh gip cc thy cha mi, ti s mt ln na, lit k ngn gn khun kh bui cha tr. Sau

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

y l bng phn tch mt bui cha tr, n s gip cho bn phn tch l bn cn thc hnh u v bn cn tin hnh thao tc pht trin c nhn ca ring mnh u. 1. Trc khi c ngi vo, bn hy lin kt bn thn vi nh sng, khai m cc lun xa ca mnh bng cch s dng cc phng php dy trong phn "Dn knh cha tr" ca cun sch ny. 2. Hy lng nghe v sao h n ch bn. V sao h c t bit hng dn n ch bn? Phi a cho h ci g? Hy khai m kho kin thc bn trong ca bn. 3. Hy gii thch iu bn lm. 4. Hy phn tch dng chy nng lng trong h thng ca h. Nhng tc nghn chnh l g? H s dng nng lng ca h nh th no? H hng trch n nh th no? Hu qu ca vic h hng trch lu ngy l g? Phng v ch yu ca h l g? (Xem cc chng 9, 10 v 12). 5. o cc lun xa bng con lc. Ghi chp (xem chng 10). 6. Hy hi ha v lin kt bn thn vi nh sng; hy a ra mt khng nh; lin kt v cn bng trng nng lng ca bn vi trng ca h. Hy nhn thc v cc hng o ca mnh, nu bn cha lm iu . Thng k qua sut bui cha, bn phi ti lin kt v cn bng h thng nng lng ca bn vi nh sng, cc hng o ca bn v h thng ca h. 7. Hy thuyt minh cc kt qu c lun xa trong khi cho chy nng lng qua cc im phn chiu m ri thi dng bn chn: Hy pht hin s cn bng l tr, ch v xc cm; trung tm hoc nhng trung tm ch yu b bt; trung tm hoc nhng trung tm khai m qua h c th hot ng i ph vi cc vn v khai m cc lun xa b bt. Hy tm ra nhng li thot ch yu. H y c, v phng din tm linh, bt c thng tin no m bn bt c. Nguyn nhn khi u ca bnh tt l g? Nhng c tnh ca bn ng cao cp m bn cn lu h nhm gip h t cha tr? (Xem cc chng 9, 10 v 12). 8. Hy thanh np lun xa ca cc c th ho quang bn di trong khi chp qut cc h thng ca thn th. Nu l ngi mi nhp mn, bn hy nhy sang bc 16. Sau khi thc hnh thm, hy thm bc 9 nu cn, cc buc 10 v 11. Sau khi bn cm nhn c cc vng th nm, th su v th by ca trng ho quang, bn c th thc hin cc bc 12, 13, 14 v 15. 9. Lm sch ct sng. 10. Thao tc trc tip ln nhng ni bn nu ra. Hy chn trong cc phng php khc nhau m bn bit. Trong khi lm nh vy, hy quan st trng thi cm xc ca h. H c dn nng lng hoc tc nghn vo bng xc cm khng? Hy ngi li vi h. Cng h i vo cc tc nghn. Hy cho cc hng o ca bn gip bn trong nhng khu vc bnh hon c bit. Hy lng nghe. 11. Lm sch nhng tc nghn c bit trong cc c th nng lng bn di. 12. Nu bn bit cch lm th y l lc din ra cc thao tc etheric hoc ketheric mu. 13. Hy i ti mc thng gii (th su) hy trc tip gi nh sng trng vo trong vng no trung To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tm. Nng cao cc rung ng ca bn bng cch rung ng tuyn yn ca bn. Khi rung ng ca h t ti cc rung ng ca bn th hy i ln mc tip theo v lp li. Lm nh vy cho n khi vng no trung tm sng ln. 14. Ti im ny, nu bn cha lm nh vy th bn c th nhn thy cc hng o ca h, cc thin s, cc cnh hin hnh hoc a cc thng ip trc tip cho h. Hy nh nhng ngng lin kt v kt thc vic khai m. 15. Trong t th pha u bn, bn hy th to ra mt dng rung ng ln xung nh nhng xut pht t no tht ba qua ct sng bng cch s dng bn tay kp. 16. Ti im ny, c th bn mun chi bn ngoi c th thng gii v c th tinh t (c bit nu h b suy nhc hoc b km nn). 17. Nng cao v tng lc cho v trng hoc qu cu ho quang. 18. Hy di chuyn sang bn phi bnh nhn ti tip cn vng th by; hy tng thng bnh nhn ca bn, tng thng kh nng t cha tr ca h. 19. Hy nh nhng ngng lin kt, kt thc cc khai m v chuyn dch ra xa bnh nhn. Hy dnh cho bn thn bn vi ba pht hon ton nhp li vo thn v vo trong bnh din tri t. Hy cho nng lng cha tr tun chy qua bn. Hy tng thng bn thn; khng nh con ngi thc ca bn v cng vic ca bn. 20. Nu bnh nhn xut thn v cn gip h nhp li thn th bn hy nh nhng ko h v bng cch c ln chn h hay ht nng lng v pha bn. 21. Sau mi bui cha, hy nhc nh bnh nhn ung mt cc to y trn nc mt v bn cng th PHN TCH BUI CHA TR 1. Ci g xy ra theo th t thi gian? Tng bc cha tr tin trin nh th no? Bc no d? Bn gp rc ri vi bc no? 2. Hy tr li mc 4 ca Khun Kh bui cha tr. 3. Hy tr li mc 7 ca Khun Kh bui cha tr. 4. Cc qu trnh bn trong ca thy cha v bnh nhn l g? Bn c qun tp trung v c th l ph phm nng lng vo ni khng cn thit khng? S th nh th no? Hy lin h iu ny vi cc cu trc c tnh ca thy cha v ca bnh nhn. 5. Vic no c hon thnh trong cha tr? Bn c vn ti c nh sng bn trong ca bnh nhn khng? Bn cht nhng c tnh ca bn ng cao cp ca bnh nhn l g? Bn h tr v a bnh nhn xut thn nh th no? 6. Da vo c s iu trn y, bn cn tin hnh thao tc c nhn no? 7. Hy v ra mt bc tranh v dng chy nng lng trc v sau cha tr. 8. Nguyn nhn khi u ca bnh tt l g? Bn x l n ra sao? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

9. Da vo c s iu trn y, bn s tp trung vo thao tc cha tr no trong thi gian ti? Tin lng ca bn? Hng dn ca bn v tin lng ny? im li Chng 22 1. Vic u tin thy cha lm trc khi bt u cha tr l g? 2. Cho chy nng lng c ngha nh th no? Bng cch thanh np c th? 3. Thanh np tin hnh nh th no? 4. Khi cho chy nng lng thanh np, thy cha c iu khin mt cch hu thc mu sc ca nh sng khng? Ti sao hoc ti sao khng? 5. Nu lun xa 1 ca thy cha b bt cc mc bn di ca trng nng lng th thy cha c s dng c mu mt cch hu hiu trong cha tr khng? Ti sao hoc ti sao khng? 6. Cho mt bnh nhn tim, hy m t phng hng thanh np. Ti sao li lm theo cch ? 7. Hy m t qu trnh lm sch ct sng. 8. im khc nhau gia cho chy nng lng bng mt tay, hai tay ring r hay hai tay cnh nhau? 9. Cho cha tr mc th nm, iu g xy ra nu bn khng theo hng dn v chuyn dch tay mnh trc khi cc hng o lm xong cng vic. 10. Hy ni ln ba cch m mt ngi c th lm rch vng th by (Tham kho thm Chng 15). 11. Nu c ch rch trong ho quang trn ton b trng th cn phi khu li nhng vng no? 12. Ch r nng lng c ht khng, nu nh bn khng th vn ti v khu vng th by khi n b rch? 13. Thanh np c sa cha c trng ho quang b rch khng? 14. Ti sao bnh nhn li xut thn khi thao tc vng th by? 15. Trong cha tr bng nh sng trng, ngi ta tp trung nng lng v thc ca mnh nh th no? Bn tp trung ch vo u? Bn chp qut nh th no? 16. Hy m t vic cha tr tng mc ca trng ho quang. 17. Tm chn mc th tm l g? N dng lm g? Ai l ngi quyt nh phi dng n? 18. Hy m t th tc kt thc mt bui cha tr n cho bn, v phng din tm l, tc xa ra khi bnh nhn cho n khi bn mun ti tip cn? 19. im khc nhau gia dn knh cha tr v dn knh nhn thng tin? lm ng no 20. Ai tin hnh cha tr?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Dch gi : L Trng Bng Chng 23

Barbara Ann Brennan

Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

CHA TR BNG MU SC V M THANH Cha tr bng nh sng mu, iu bin mu S c nhiu khi thy cha cn gi li mt mu no c dnm knh cho mnh. Gi li mu cng c ngha l gi cho trng nng lng ca bn nm trong mt dy tn s no , mt vic m bn thc s phi tin hnh trong sut qu trnh cha tr. Bn cn phi nhy cm gi mc nng lng ca bn dy cn thit ti bt c thi im no c bnh nhn ra. Mt s v d ca vic gi mt mu no c trnh by cc chng trc ni v cha tr etheric mu, ketheric mu (gi mu ng vng), cha tr mc th su trong bn i ln i vo cc tn s thng gii, lm sch ct sng v np lun xa trong bn gi li mu c bit ca lun xa cho n khi n c np nng lng. Vo nhng thi im khc, c th bn c cc hng o ngh rt mt nh sng c mu no vo cho bnh nhn bt k lc no v ch no cn thit. Vo nhng lc ny, bn phi hc cch hin din bn trong mt mu c bit v gi vng n. Trong chng trc ti ni rng vic hc cch sn sinh ra mt mu do mnh chn dng cha tr i hi phi thc hnh nhiu. Vi cc sinh vin mi, iu rt quan trng l thc hnh iu bin mu trc khi c gng iu khin mu ang i vo thn th mnh. Tin hnh thanh np ti a m khng iu khin mu. Tuy nhin, v sau trong cha tr, c th cc hng o mun bn "ngi vo bn trong" hoc gi vng mt mu no m h mun s dng. iu ny c ngha l nu bn khng hc iu khin mu sc th c th bn s gy nhiu cho mu ang c gi qua bn bng cch thay i trng nng lng ca mnh mt cch v thc. Nh vy l bn cn phi c kh nng gi vng trng nng lng ca mnh trong mt mu ring. Dolores Krieger trong cun sch ca b nhan Tip xc liu php a ra mt s bi tp iu bin mu. Nht thit bn phi hc hi ci ta nh l "hin din bn trong"mt mu no . y khng phi l vn ngh mu nh trong mng tng. Nu bn ngh , bn s to ra vng. Nu bn ngh lc, bn s to ra vng. Nu bn ngh xanh, bn s to ra vng. Cc thy cha gi l "lm ci bn trong mu vng", bi v khi bn ngh th bn to ra mu vng. Nhiu ngi mi nhp mn lm ci bn trong mu vng. Nh vy, to ra mu xanh, bn phi "hin din" bn trong mu xanh, d cho vic y c ngha nh th no i vi bn. Do bn cn phi thc nghim cho bn thn ci ta nh l hin din bn trong mt treng thi ca mu xanh. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Cc bi tp iu khin mu sc bn gi i

Barbara Ann Brennan

Bn cm thy th no khi mc o qun mu xanh hoc ngi trong nh sng mu xanh t mt khung ca s nh th? Mu xanh c ngha g i vi bn? Mt ln na, bn li phi dng n gic quan m bn quen s dng hn c. Bn c tip cn c thng tin mt cch d dng bng nhn thy, nghe thy hoc cm thy khng? Mu xanh, m thanh hay cm gic ging ci g? Hy ly mt trong nhng tinh th thy tinh c pha ch m bn c th treo ca s. Hy t cc ngn tay ln tng mu cu vng m n to ra. Mi mu cho ta cm gic nh th no? Hy ly my ci da thy tinh mu hay tm plastic mu sng sa v chng ra nh nng. Bn hy kho st t m mi lin h ca bn vi tng mu. Hy ly cc mnh giy hay nguyn liu c mu cng c. Xp ln chng thnh mt ng. Nhm mt li v nht ra hai mnh trong s . Hai mt vn nhm, hy kho st t m mi lin h ca bn vi mu y. N cho bn cm gic nh th no? Bn c thch mu y khng? Hay khng thch? N c gy nn cm gic no bn khng? N tip sinh lc hay lm mt sinh lc ca bn? N lm cho bn cm thy bnh tnh hay bc bi? Hy t n vo cc phn khc nhau ca thn th bn. Bn c thch mc mu y khng? Sau , mt vn nhm, bn hy quyt nh l bn thch nht mu no. Nu bn mun, bn c th on mu l mu g, ri m mt ra, bn s ngc nhin l by gi c bit bao thng tin v mi lin h ca bn vi tng mu. Bn s thy rng bn mang nh kin v vic mi mu c "gi nh" hot ng nhng li khng hot ng. Hy tm mt ngi bn, cm hai tay h v hai ngi thay phin chy nng lng cho nhau trong mt mu no . Hy nhn xem bn mnh ni c l mu g. Thc hnh, thc hnh, thc hnh. Nh rng cho chy mu , bn phi c lun xa 1 ca mnh thng sut. chy mu vng cam, phi c lun xa 2 thng sut v.v... Bn phi thanh lc cc lun xa ca mnh trc khi tin hnh nhng bi tp ny. Cc bi tp thanh lc lun xa c nu trong chng 21. ngha ca mu trong ho quang Nhiu ngi n vi ti v hi: "Ho quang ti mu g?". V sau li hi:"Mu c ngha ra sao?" Nhiu ngi xin "c ho quang" trong ngi c s bo ho quang ca h c mu ny mu n v c ngha th ny th kia. Nh bn c th thy trong cun sch ny, ti thng khng lm nh vy. Nu c ai hi ho quang h mu g th ti thng ni: " vng no?" hoc s ch n gin c nhng mu tri ti cc mc khng c cu trc v bo iu g nh "Ch yu l xanh vi mt t vng v ta".

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ng nghip ca ti, Pat (Rodegast) de Vitalis, ngi dn knh cho mt hng o tn l Emmanuel, c cc mu mc "linh hn" Emmanuel ch n gin ch chi ch y "ho quang" ca ngi mc linh hn v n lin kt vi nhim v trong c cuc i ny. Nhng mu y c ngha c bit i vi Pat v l cch ch gii thch iu ch nhn thy. Danh mc ngha cc mu sc ca ch c nu Hnh 23-1. Nh rng s dng danh mc ny nhm gii thch iu bn nhn thy,

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
bn phi nhn vo cng mt mc m Pat ang hin hu trong .

Barbara Ann Brennan

c cc mu mc linh hn, hy thanh lc tm tr ca bn qua thin nh su v sau yu cu c cung cp cc mu ca mc linh hn. Sau mt s ln thc hnh, nhng mu ny s hin ra trn mn hnh tm tr ca bn. C th bn cng thy cc hnh thi hoc hnh nh mang nhng mu ny m bn m t c cho cc bnh nhn ca mnh nhm gip h hiu ngha ca cc mu . Nu bn thy mu , iu c ngha l s tc gin hay cc cm ngh mnh m. Khi trn vi mu hng, iu c ngha l yu thng. Mu rc c ngha l cn gin c km nn, da cam ng bao hm am m tnh dc. Khi c mu vng cam, ngi ang nui tham vng. Mu vng c lin quan n kh nng hiu bit. Ngi c nhiu mu lc th c nhiu nng lng cha tr v gio dc. Xanh l mu ca nh gio v ca tnh nhy cm. Khi mc linh hn c mu ta th ngi c lin kt su sc vi thn linh, trong khi mu chm c ngha ang chuyn dch ti mt lin kt su sc vi thn linh. Mu tm nht c lin quan n thn linh v mu trng c lin quan n chn l. Mu ng vng l lin kt vi Thng v vi vic phc v nhn loi bng tnh yu thng nh thn thnh. Khi mt ngi c mu nh bc trong mc linh hn, iu c ngha l h lin kt vi nhng nng khiu truyn t hoc c kh nng truyn t tt. Mu nhung en ta nh nhng l trng trong khng gian l nhng ca dn ti cc thc khc. Mu nu thm c ngha l ang i vo nhim v ca mnh. Mu en l thiu nh sng hay l qun lng hon ton, n s dn n ung th v hin ra mc linh hn nh l mt hoi bo b ngn tr. Mu sc trong mt bui cha tr Tt c cc mu ca cu vng u c s dng trong cha tr. Mi mu c tc ng ring trong tng ho quang. Tt nhin mi mu c th c dng np cho lun xa no chuyn ha mu .

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Mu dng cho trng, t chy ung th v sui m cc vng gi lnh. Mu vng cam np cho To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trng, tng cng sc mnh tnh dc v min dch. Mu vng dng thanh lc u c tm ti v gip cho tr tu tuyn tnh hot ng tt. Mu lc c s dng vi tc ng lm cn bng chung v cha tr mi th. Mu xanh lm mt v lm du ; n cng c dng ti cu trc trng etheric v trong vic t tn chn. Mu ta gip cho bnh nhn lin kt vi thn linh ca mnh, trong khi mu chm khai m con mt th ba v tng cng mng tng cng nh thanh lc u c. Mu trng c dng np cho trng, mang li yn bn v an i cng nh ly b u phin. Mu ng vng ti cu trc vng th by, tng lc v np trng ho quang. Mu nhung en a bnh nhn vo trng thi khoan ha, tnh lng v yn bnh cng vi Thng ; n c tc dng tt trong vic ti cu trc xng b v vn do ung th hoc do chn thng. Mu xanh ng ta ly b u phin khi thao tc su vo cc m v thao tc vo cc t bo xng; n cng gip m rng trng nng lng ca bnh nhn nhm lin kt vi nhim v ca h. Ni chung, ti khng iu khin mu sc i vo qua ngi ti khi tin hnh cha tr, nhng ti c kh nng chu ng mu sc i vo qua ngi ti. Trong vi dp him hoi, ti ch tm gi i mt mu no . Bng 23-2 cho thy cc mu c dng trong cha tr v c cc hng o s dng vo mc ch g, theo nh ti nhn thy. Vic np tng lun xa c tin hnh bng cch cho chy mu ca lun xa vo trong trng nng lng ti bt c mc no m bn ang thao tc. Nhn chung trong x hi ny, do ch chng ta kh tm thn, thng hay dng php phn tch v hiu bit rng, cho nn mu vng hng c dng lm cho vi sinh vt rung ng vi tc cao v r rng l nh cho chng long ra. Nu nh sng ny khng thanh ton c rt c vi snh vt th cc hng o s tng cng v tn s ri i ln mu nh bc. Lung nh sng mnh m ny dng nh ph v mi lin kt ca vi sinh vt vi khng gian ca chng. Sau , cc hng o o ngc hng i ca dng chy nng lng qua ngi ti v ht tr ra tt c mu tm nht ln mu nh bc, dng nh sng gi ly cc vi sinh vt. Cch lm ny phn no ging nh to chn khng bng nh sng. Trong mt trng hp c bit ti lm sch mu cho mt bnh nhn n b bnh bch cu, ch ta nhn c kt qu th mu u tin vo ngy hm sau cho thy mu "sch". l trng hp duy nht m ti c c kt qu lm sng kim tra cch lm ny. Ti mt thi im ti bt u th nghim tc ng ca nh sng xanh ng ta cng vi mt ng nghip. Chng ti t chc cc bui trao i (Santa Barbara, California), thao tc su vo cc m ca ti v d cc bui ln lp ca ti. Khi anh thao tc trn ngi ti, chng ti th nghim phi hp vic iu khin mu vi thao tc su vo cc m. Khi anh c kh nng duy tr mt ngn la mu xanh ng ta pht ra t cc u ngn tay anh th anh c th i rt su vo cc m c ca ti m khng gy au. Nu anh ng tr v "bung ri" mu th c ca ti b au. Vic iu khin mu sc i qua lm cho thao tc ca anh hu hiu hn v anh c th i su hn v to c mt thay i r rt hn ca c v ca sp xp cu trc. Ti mt thi im ca thao tc ny, anh c th i ti mc ca xng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Bng cch duy tr mt ngn la mu xanh ng ta phi hp vi nh sng trng, anh c th nn thng mt khc cong nh trn xng i ca ti. Khi ti dng tri gic cao cp theo di tin trnh ny, ti c th nhn thy cc t bo ca xng i mnh t sp xp li vi nhau. Cm gic th cht cc k d chu. Heyoan dn gii rng khc cong ca xng c lin quan n cch thc m tc ng p in bn trong xng gip cho s pht trin trc tip ca xng. Tc ng p in bn trong xng nh sau: Khi trn m xng c p lc, chng hn do i li, th p lc gy ra mt dng in nh chy qua xng. Xng ny s pht trin nhanh hn theo hng ca dng in . Nu nh p lc (do i li) c t ln xng theo mt kiu khng ngay ngn th n s lm cho xng pht trin khng ngay ngn hoc cong. Khc cong trn xng i ca ti l do tai nn xe c. Thao tc ca Dnaiel loi b vnh vin ch cong nh ny. Ti mt thi im no trong s nghip cha tr ca ti, cc hng o gi cho ti bt u s dng nh sng mu en. iu ny c v khc thng i vi ti, bi v cc mu ti trong ho quang thng kp hp vi bnh tt. Tuy nhin, mu en ny khng phi l mu en ca ung th m l mu nhung en, ta nh la c mu en ca nhung. N ta nh tim nng cuc sng c duy tr trong d con vy. N l iu b n mu en ca ngi ph n khng quen bit bn trong tt c chng ta, trn y mt sinh kh khng khc bit. Ngi trong khong trng mu nhung en l mt phng thc khc lm thnh mt vi to ha, nhng thi gian ny khng c hnh thi. Ngi trong khong trng mu nhung en c ngha l ngi trong tnh lng v yn bnh. C ngha l hin hu trn vn ti , trong sung tc v khng c bt hnh. C ngha l i vo trng thi khoan ha v a bnh nhn ca bn i vo trng thi khoan ha cng vi bn. C ngha l chp nhn hon ton mi th hin hu vo lc . Heyoan cng cc hng o cha tr khc v ti thng hay ngi vo v tr ny vi nhng bnh nhn b ung th hoc cc bnh khc rt nng, mi ln nh th trong c ting ng h. Vic ny c tc dng cha tr rt ln. N a bnh nhn vo trng thi lm thnh mt vi ng siu phm. S dng m thanh cha tr Ti thy rng mu sc trong ho quang lin quan trc tip vi m thanh. Pht ra cc cao m thanh c th vo trng ho quang khng nhng to nn cc mu c th trong m n cn l mt tc nhn cha tr rt mnh. Bnh x cng ri rc (M.S) l bnh c cc thy cha coi nh mt trong nhng bnh kh thao tc nht. Tht kh m tc ng c c thay i trong ho quang ca ngi mc bnh ny. Trong mt lp hun luyn cha tr tch cc do ti tin hnh, c mt sinh vin tn l Liz b bnh x cng ri rc. Nhiu ln trong c tun hun luyn, cc sinh vin v ti thao tc trn c ta. Vi sinh vin thy c mt vt so trong trng nng lng ca Liz ti vng xng cng. Trong ln cha tr theo To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

nhm u tin ca chng ti, Liz c thanh np bnh thng v tri qua nhiu cm gic. Nhm ny cha cho liz, gi cht c v cng khc lc vi c. Tuy vy, khi gi cha tr th hai kt thc, ti v mt sinh vin na, c ny hc cch s dng tri gic cao cp, thy rng vt so vn khng suy suyn. Trong khi tun cha tr, tin trin, tng sinh vin bt u pht huy kiu cha tr c bit m Liz cm thy c lin quan nhiu nht. Mt s thch cc tinh th, s khc tp trung vo yu thng, mt s tp trung vo phu thut tm linh v mt s na tp trung vo s dng m thanh. n cui tun chng ti li thao tc trn ngi Liz. Tng sinh vin s dng thao tc tt nht c h chn lc. C mt s sinh vin dng m thanh, hai sinh vin thao tc bng tinh th, mt s ngi trong yu thng v mt s cho chy nng lng. Chng ti thao tc theo nhm mt cch nhp nhng. Chng ti pht hin ra rng hai ngi trong s chng ti thao tc bng tinh th u c kh nng nng vt so ra khi trng nng lng nu chng ti thao tc bng my d. m thanh do my d to ra lm cho long so. Chng ti s dng cc tinh th nh nhng dao m ct b so mt khi n b m thanh lm long. Sau chng ti iu khin my d thay i cht t cao m thanh v mt phn khc ca so long ra. Sau khi ly b n th li cho thay i cao m thanh lm long thm so. Chng ti tin hnh theo cch thc ny cho n khi ly b c hon ton vt so. Sau cha tr, Liz ni rng khng cn thy au chn nh sut 15 nm qua. C i li tt hn v duy tr c ti khong bn nm sau, vo thi gian ti vit cun sch ny. y ch l mt phn nh trong chuyn t cha tr ca Liz. C thnh cng trong vic ly li c ton b kh nng s dng thn th mnh trc b lit gn ton b. T do ti u n s dng m thanh trong cc bui cha. Ti dng m thanh trc tip ln cc lun xa np nng lng v tng lc cho chng. Ti ming ti cch mt da khong 1 in vo ng v tr ca lun xa. Mi lun xa c mt cao m thanh khc nhau v cao m thanh ca mi ngi cho mt lun xa ring bit cng hi khc. tm ra cao m thanh cho tng lun xa, ti thay i dy i cht cho n khi gp c cng hng. Bnh nhn c th nghe c v cm nhn c cng hng ny. V ti cng thy c trng nng lng nn ti xem lun xa p ng m thanh. Khi ti gp c cao m thanh thch hp th lun xa cng ra v bt u xoay nhanh, u. Mu lun xa sng chi ln. Sau khi duy tr m thanh mt lc, lun xa c np v tng lc gi mt mc nng lng mi. Xong ti chuyn dch ln lun xa k cn. Ti bt u vi lun xa 1 v i ln qua c by lun xa. Hiu qu th v ca cha tr bng m thanh, thng c bnh nhn cm nhn rt r rt, l nng cao kh nng mng tng ca bnh nhn. Nu mt ngi c lun xa b np thiu th thng hay mt kh nng mng tng mu sc trn u mnh. Tuy nhin, sau vi ba pht c cha tr bng m thanh trn lun xa tng ng, bnh nhn ny c th mng tng mu sc ca lun xa. Bt c lc no m ti biu din cha tr bng m thanh trong nhm th thnh vin no trong nhm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cng c th ni cho bit lc no ti gp c cng hng vi lun xa. Nhng nguyn l tng t c s dng trong cha tr bng m thanh cho cc lun xa cng c tc ng vi cc c quan v xng. Ti pht m thanh vo mt c quan ring bit bng cch gi ming mnh xa mt da khong 1 in bn trn b mt thn th ni c quan khu tr. Ti dng tri gic cao cp theo di c quan ny cho n khi c c m thanh thch hp c hiu qu ti a ln n. Hiu qu c th l tc ng ln dng chy nng lng, lm sch c quan hay tng lc cho n. Ti ch n gin theo di v i tm p ng ca n. Qua vi ba thng cha u n, ti c th tr bnh vim lot i trng bng phng thc ny. Bnh nhn trnh c mt cuc m m thng i trng theo nh ch nh ca mt s bc s. Bnh nhn tin hnh cha tr mt phn bng cch nghe bng ghi m mi ngy mt vi ln. Kiu cha tr bng m thanh ny cng tc ng rt tt i vi cc tn thng da m tng cng s pht trin ca cc m, thanh lc cc cht dch tr ra khi thn th, iu chnh h thn kinh, iu chnh cc c quan n mc chng tng c sc khng hoc hi ha vi nhau lm vic tt hn. Ti nhn thy rng tt c cc loi c quan m, xng v cht dch u i hi mt m v mt iu bin khc nhau tng cng hot ng lnh mnh ca chng. Cng vi vic cha tr bng m thanh di dng cc m n thun, ngi ta cn phi s dng cc loi m thanh khc nhau. Cc bi ging c truyn n a ra mt ch ting Phn v mt m thanh ring cho mi lun xa. Ti cha thao tc bng nhng ci nhng ti c th hnh dung ra chng l nhng hnh thi cha tr rt mnh m. Mt vi nhm nhc nh nhm ca Robbie Gass, biu din m nhc nhm mc ch khai m cc lun xa. Trong mt bui ha nhc m ti c mt, Robbie iu khin i hp xng ca mnh ht sut hai gi lin khng ngh. Trong c thi gian , cc bi ht c chn lc c bit khai m cc lun xa theo th t tng dn, bt u bng lun xa 1. Vo lc kt thc, phn ln lun xa ca s ng c ta c khai m v np nng lng. Ai cng tri qua mt khong thi gian k diu. m nhc cha tr rt hu hiu. im li Chng 23 1. Hy thng k nhng v d v thi im m thy cha thng kim tra mt cch c thc mu sc ca nh sng c dn knh v hy gii thch ti sao. 2. V vic dn knh mt mu c chn th iu g l kh khn? 3. "Lm ci bn trong mu vng" c ngha g? 4. Nhn chung trong cha tr, cc mu sau y c tc dng g: , vng cam ng , ng vng, lc, hng, xanh, ta v trng? 5. S dng ch yu ca cc mu tm nht v nh bc? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
6. nh sng mu en c s dng nh th no?

Barbara Ann Brennan

7. Tc dng ca mu xanh ng ta khi c s dng lm massage su vo cc m? 8. Bn iu bin (to ra) mt mu dn knh nh th no? Hy nu mt vi phng thc. 9. C mi quan h gia mu sc v m thanh trong cha tr khng? N l ci g? 10. Cha tr bng m thanh tc ng vo trng ho quang theo nguyn tc vt l no? 11. m thanh cho tng lun xa c th c s dng nh th no? Tc ng ca n ln lun xa l g? 12. m thanh cho mt c quan c th c s dng nh th no v tc ng ca cha tr bng m thanh l g? 13. Bn tm ra m thch hp cha tr bng cch no? Hy nu ln hai phng cch m nh bn c th bo rng y l m thch hp? 14. Bn c th th ng dn knh mt m thanh do hng o ca mnh to ra khng? N khc bit nh th no vi vic cha tr bng m thanh m chng ta ni trn y?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 24 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field CHA TR CC CHN THNG XUYN THI GIAN Ti mt im no trn con ng tm linh, nhiu ngi bt u c nhng tri nghim xuyn thi gian c coi nh l cc tri nghim tin kip. C th mt vi ngi thin nh v "nh li" rng h l mt ngi khc trong mt k nguyn khc. Mt vi ngi khc, khi tin hnh thao tc iu tr su cc chn thng ti tri nghim t cuc i hin ti, c th t nhin thy rng h sng li mt chn thng m h tri nghim trong "mt cuc i khc". Tri nghim xuyn thi gian c l khng c hon ton xc nh do gic quan hn ch ca chng ta v thi gian v khng gian. Ring ti, ti ngh rng thut ng tin kip l mt phng thc rt hn ch xc nh mt tri nghim nh vy. Nh thy trong Chng 4, c cc nh vt l ln cc nh thn b u ng rng thi gian l khng tuyn tnh v khng gian khng phi ch c ba chiu. Nhiu nh vn ni v nhng thc ti a chiu v a thi gian cng tn ti bn trong nhau. Einstein ni n mt continuum thi gian- khng gian m ti y mi vic ca qu kh v v lai hin ang tn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ti, xen k ln nhau nh th no trong mt thc ti a chiu. Itzahak Bentov ni rng thi gian tuyn tnh ch l sn phm ca thc ti chiu th ba (m ti ang c gng n cun sch ny vo trong ). Bi tp tri nghim thi gian khng tuyn tnh Trong tc phm Ln Theo Con Lc Hoang D ca mnh, I. Bentov a ra mt bi tp th dc minh ha iu ny: Hy ngi thanh thn trong thin nh vi mt ci ng h, vo mt phm vi nhn thy c r rng n mc m ton b cng vic bn phi lm l kh h hai mt nhn thy ci kim th hai trong khi n quay trn theo tng pht mt. Khi bn t ti mt trng thi v thc cao trong thin nh, bn ch c vic h mt ra nhn vo ci kim th hai ca ng h. Ci g xy ra? Nhiu ngi c tri nghim l ci kim ny hoc ngng hon ton, hoc chy chm kinh khng. D nhin, bn va mi nhn thy iu th phn ng cm xc ca bn chc hn s ko bn tr v thc ti thun tin thng l ca thi gian tuyn tnh v ci kim th hai s nhy cng ln v ly li tc vn ng thng l ca n. Ci g xy ra y? Bentov ni rng thi gian c tri nghim ch quan, mt cch khng tuyn tnh, rng chng ta to ra mt cu trc thi gian tuyn tnh coi nh l ng c thun tin. C Edgar Cayce ln Jane Roberts u ni v mt thc ti a chiu trong ton b qu kh v tng lai ca ta u ang sng trong hin ti, mi th nm trong mt chiu ring ca n v ni rng mi mt nhn cch trong tng chiu l mt phn biu hin ca mt linh hn ln hay mt sinh th ln. Theo Roberts, ta c th thm nhp vo cc chiu khc hay cc "cuc i" khc ny nhm mang li tri thc v am tng ci bin. Bng vic lm , chiu ny hay cc cuc i hin ti ca ta c th ci bin c nhng cuc i khc ca ta hoc nhng chiu khc ca ta. Hay, ni nm na hn, cung cch ta sng hin nay trong ci m ta gi l cuc i ny u tc ng ln c cc tin kip ln nhng cuc i v lai ca ta. Tt c nhng chuyn ny tht kh m hiu ni, nhng chng dng gip ch ra v th thch nhng hn ch trong np ngh ca ta v bn cht ca thc ti. cc mc liu php v cha tr (therapcutic and healing levels - ND) ti tng thy vic thao tc ln cc tin kip rt c hiu qu khi c vn dng theo mt cch thc trong qu trnh ci bin c duy tr nh mt mc tiu ch yu. N khng phi l vt g a bn hoc dng qung co cho ci ti. Tt c chng ta s thch ngh v bn thn mnh nh tng l mt b hong hu v i hay mt nh lnh o c no hn l ngh rng kip trc mnh l nng dn, k n xin hoc tn git ngi v.v.. Nht thit khng phi l im ct yu. Li ch ca vic ti tri nghim cc tin kip r rng l gii phng nhn cch ra khi nhng vn hin ang gi ta li khng cho ta t ti nhng tim nng to ln v khng cho ta hon tt cng vic cuc i (hay nhim v cuc i) ca ta. Nhng vn c lin quan n cc tri nghim tin kip lun c lin quan n ci m nhn cch ang gii quyt trong cuc i hin ti, khi k c v tin kip c moi ra mt cch t nhin, khng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

g p. iu ny l mt s kin rt quan trng c th c ghi vo tm tr ca thy cha hoc ca thy thuc m cng vic h phi lm l m bo to ra c mi lin kt gia cc cuc i. Sau , k c v tin kip c th c ghp vo nhng hon cnh ca cuc i ny gip cha khi nhng vn ca cuc i ny. Mt s thy thuc ni khoa thng t nhin nhn thy tin kip ca bnh nhn khi tip xc vi thn th h, chng hn liu php kiu nui nng (mothering type therapy - ND) trong thy thuc b bnh nhn theo cch m b con. Sau thy thuc c th s dng thng tin ny bng cch pht sng n vo trong bui cha tr theo li cm nhn. "Nhn thy" v cha tr chn thng tin kip" Ti c ba cch chnh "nhn thy" v cha tr chn thng tin kip, mi cch c lin quan n mt mc hoc cc mc ca ho quang m vic cha tr tin hnh ti . Tt c cc mc t mc ketheric tr xung u chu tc ng ca chn thng tin kip. bn mc u tin ca ho quang, mt chn thng tin kip trng nh mt tc nghn nng lng thng thng ca trng. Ti cc mc etheric v ketheric mu, n l ra nh mt vn v cu trc v thm vo , mc ketheric tin kip l ra nh mt ci qung hay mt di trong mc v trng ca trng. "nhn thy" mt tin kip, ng l ti c th "c cung cp" cnh tng tin kip thch hp vi hon cnh cha tr hin ti hay bnh tt trong khi bnh nhn ni vi ti. Hoc ti c th gi hai ta y trn mt tc nghn c bit v s nhn thy tin kip. dc cc tin kip c lin quan n cc di trong mc v trng, ti ch n gin t hai tay vo trong di v nhn thy cc bc tranh ca tin kip. By gi ti s m t ba phng php cha tr mt cch chi tit hn. Cha tr cc tc nghn tin kip trong bn mc bn di ca ho quang Mt phng php thanh lc cc tc nghn tin kip m ti hc c t Petey Peterson ti Trung tm cha tr bng nh sng, Glendale - California, c kt qu rt tt trong vic ly b chn thng tin kip ang lm nght t do ca con ngi trong cuc i hin ti. Loi thao tc thc s nhm trc tin vo nhng tc nghn t trong cuc i ny. Thy cha tp trung nng lng vo tc nghn y. iu ny bt u lm cho nng lng chuyn dch ra khi tc nghn v chn thng thng c gii ta.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Cc vng ho quang u tin thng mang nhng tc nghn xy ra trong cuc i hin ti; sau khi c thanh lc, nhng chn thng t cc cuc i khc bc l ra v c thao tc theo cch ni trn. Thy cha phi c nhiu kinh nghim v kh nng x l nhng cm gic rt mnh v au n, s hi hay tc gin trong ngi bnh nhm thc hin thao tc ny. Thy cha phi hin hu ti vi bnh nhn chu ng mi loi cm gic tri nghim xy ra. Thy cha khng c thu nng lng ca mnh li nu b tc ng bi nhng cm gic mnh m y, m phi tip tc hin hu To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ti , cho chy u n mt nng lng h tr cn bn gi vng c bnh nhn qua tri nghim ny n mc h c th hon tt v thanh lc n. lm vic ny, mi ngi bt u cha tr theo li thng thng bng lin kt (Chng 22) v cn bng ba h thng nng lng ca bnh nhn, thy cha v cc hng o trng nng lng v tr. V sau, trong qu trnh thanh np, thy cha s nhn bit c cc tc nghn trong h thng. Thy cha c dn dt qua trc gic hoc hng dn ti tc nghn thch hp cho vic tp trung ln trong bui cha c bit . By gi thy cha p hai tay ln khu vc ca thn th v cho chy nng lng vo. Bn tay tri ca thy cha t rt lu pha sau v bn tay phi pha trc. Sau khi c y nng lng tun chy vo, thy cha s yu cu bnh nhn cho k c khai m v tr v thi gian m ln u tin h t tc nghn vo khu vc . Thy cha tip tc cho chy nng lng vo trong tc nghn trong khi bnh nhn i ngc li thi gian. Thy cha thng c c nhng bc tranh v s kin ang theo di khi bnh nhn c gng nh li. Bnh nhn cng s thy cc bc tranh hoc i vo trng thi cm nhn (hoc c hai) n tng thut li tri nghim. Sau c th bnh nhn ti tri nghim chn thng mt cch y nh th h ang sng li n mt ln na, hay c th bnh nhn ch nhn thy tri nghim nh mt quan st vin. Thy cha s k li hoc khng k li iu mnh nhn thy, ty theo vic lm thch hp hay khng. Khng phi trng hp no k li cng thch hp, c bit nu bnh nhn khng nhn thy n. Thy cha lun phi gip bnh nhn tri nghim thm chn thng . Thy cha va tng cng va tng tn s ca nng lng m mnh cho chy vo tc nghn. Vic ny c lp li cho n khi c khu vc tr nn sng sa v bnh nhn sn sng cho chn thng ra i khu vc c bm y bng nh sng hng ca yu thng v iu kin. Nu khu vc khng sng sa ra th thng l c mt chn thng khc nm bn di chn thng u tin tri nghim. Ti nhn thy c ti nm chn thng t cc tin kip khc nhau c xp thnh tng lp chng ln nhau ti cng mt khu vc ca thn th. Nm lp ny cn st li sau khi bnh nhn thanh lc cc lp chn thng t cuc i ny. Ni cch khc, cc chn thng do con ngi tri nghim u nm li trong trng ho quang, lp n trn lp kia, hn l theo trnh t thi gian. Khi bn thanh lc mt chn thng th chn thng k cn b l ra c x l v thanh lc. Nhiu ln khi bnh nhn ti tri nghim tin kip c mt hiu ng trng rt mnh c c Rosalyn Bruyere mnh danh l chuyn i trng din mt chiu. c Bruyere ni rng trong chuyn di ny ton b trng ho quang m rng ti mt kch thc ln hn nhiu so vi bnh thng nhng vn duy tr tc rung ng cao ca n. Gn gp i nng lng tn ti trong trng khong 48 gi v bnh nhn rt d b tn thng cng nh x cm. Nhiu hi c v thc c khai m sut thi gian ny, do cc hi c tip tc tun chy vo trong v thc ca c th. iu rt quan trng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

i vi ngi ny l phi trong mt mi trng yn tnh, an ton v nhiu dinh dng cho vic cha tr tip tc v hon tt. Cc tri nghim khng vui t nhng ngun gc bn ngoi sut thi gian ny s nh hng su sc n c th v cn trnh. n lc trng phi ti lp cc mu dng chy khe mnh m nu c n nh qua 48 gi s tr nn mt phn dng chy bnh thng ca h thng, do lm cho vic cha tr tr thnh thng xuyn. iu quan trng i vi thy cha l gii thch cho bnh nhn r iu ang din ra v nhn mnh tm quan trng ca thi k cha tr cng nh khuyn khch h chm lo cho bn thn sut c thi gian ny. Phi coi trng sc lc trong thi gian ny. Thi k ny tng t nh khi con ngi i vo trng thi sc. Trong khi bnh nhn ngc dng thi gian, thanh lc ht chn thng ny n chn thng khc, thng bng cch bt u t cuc i ny ri i ti nhng cuc i qua, th khu vc tc nghn tr nn mi lc mt trong tro. Dng nh sng hng ca yu thng v iu kin bm y tng lp trc khi i vo lp k cn cn thanh lc. Nh vy ngi ta c th nhn thy bt c qu trnh tinh khit ha t nhin no thanh lc c cc tc nghn (v phn ln cc con ng tm linh thc hin) cui cng s dn dn vix thanh lc tin kip. iu rt quan trng l vic thanh lc tin kip phi c thc hin im thch hp trn bc ng ca con ngi. C th t ti im khi din ra nhiu cuc i ring ca con ngi c trt t v khi h khng b cm d s dng cc tri nghim tin kip nhm trnh n nhng vn cn x l y trong cuc i ny. Ti im thch hp, vic thanh lc tin kip c th gii thot mt s v tr trong cuc i con ngi dng nh khng th thay i c, thm ch qua nhiu thao tc tm linh c tin hnh thanh lc chng. Sau vic thanh lc tin kip i khi c th m u cho nhng i thay t bin trong cuc i hin ti ca con ngi. Chng hn, mt bnh nhn sng gia cuc hn phi rt tiu cc b chng gy thng tch nhng khng sc t b hn nhn cho n khi ch ta ti tri nghim khong 15 tin kip trong ch b nhiu n ng lm dng thn xc bng cch ny hay cch khc. Ch nhn thy s tip din ca m hnh v s l thuc ca mnh trong , ch c ngh l n ng c mi quyn lc (v cng c mi trch nhim).

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ch thy mnh sng hon cnh chng minh rng n ng c nhiu quyn lc hn ch mc th cht. Khi ch thy m hnh ca mnh v bit rng cn phi i u vi tnh l thuc ca mnh, phi sng t lp v ng u vi ni lo s phi sng c n, th by gi ch sn sng t b hn nhn v lm li cuc i. Cuc i ch thay i mt cch t bin trong nm , nm xy ra s kin ni trn, ch sng t do, hnh phc v khe mnh. Ch cho ra i ni s hi phi sng c n v qua vic ny ch ang ly li tnh t lp cng nh trch nhim i vi cuc i ca mnh. Cha tr cc chn thng tin kip cc mc etheric v ketheric mu ca ho quang? cha tr mt vn cu trc trong ho quang do tin kip gy ra, bn cng lm theo quy trnh nh khi cha tr bt k vn cu trc no mc mu, nh m t Chng 22. im khc bit quan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trng y l ngay khi thy cha bit c chn thng t mt tin kip, thy cha phi gip cho bnh nhn lin kt cc vn ca cuc i hin ti vi tri nghim tin kip. Nhng vn cu trc ti mc ny ca ho quang, t cc tin kip thng dn n nhng vn bm sinh trn thn th. Nhng vn ny rt quan trng cn x l v chng c gi rt cht v rt su trong thc cht linh hn ca c th. R rng ci phn nhim v ch yu ny ca c th l x l vn cng vi nhng vn lin quan n sinh , c mc th cht ln mc tm l ng lc. Cng vic ny sau s dn n vn tm linh m linh hn ha thn gii quyt trc nht. iu quan trng i vi thy cha l nh phm vi nhim v ang thc hin. Mc tiu khng ch l cha tr thn th, mc d y thng l iu trc nht khin bnh nhn n vi thy cha. Mc tiu l cha tr linh hn. mc mu, l tng lc cho trng ho quang v lin kt n vi dng chy t nhin ca n - dng chy v tr ca mi cuc i. Trong trng hp mt chng trai tn l John, thot tin ti nhn thy cc vn cu trc trong ho quang. Ti cng "nhn thy" mt bc tranh v cnh tng tin kip c lin quan n vt thng ho quang. Cc hnh 24.4 n 24-5 l nhng hnh v ca thao tc cha tr sau . Chng trai ny khng ni cho ti, trc thi hn, l vn g. Hnh 24-4 cho thy trng ca anh mc ketheric mu trng nh th no khi anh n vi ti. Hy so snh n vi hnh 7-13 trong chng 7 l hnh ch r hnh nh ca trng bnh thng mc ketheric mu. Thay v nhng si ng vng p mt to thnh nhng cnh hoa xoay trn ca cc lun xa ti m ri thi dng, John c mt cu to trng nh vt en mt tri. Mt khi to nng lng mu , vng v en to thnh nhng xoy nh phn ln c mu xm te ra. Phn ln cc lun xa cn li khng vic g (v khng c trnh by y). Dng nng lng ng vng thng ng ch yu chy ln chy xung dc ct sng b lch nhiu sang phi, hng ti khu vc vt en mt tri v c mu rt ti trong khu vc . Cc xoy nh ph mu xm cng to nn phn sau ca ho quang. Khi John ni v cuc i mnh, ti bng nhin nhn thy anh trong tin kip c thi k khong chng k nguyn Genghis Khan (Thnh Ct T Hn 1160 ? - 1227 ca Mng C Xa - ND). Cnh tng l mt trn nh, ti John ang s dng v kh cm tay, khoi tr st hi mt ngi lnh "i phng" John dng mt ci gy c dy xch, cui xch gn mt qu cu lm chm nhiu gai nhn, qut vo u k ch. Cng lc , k ch thc mt mi gio vo m ri thi dng ca John. C hai u b git. Tri nghim ny li trong anh mt nim tin cho rng biu hin mnh m ca nng lng tinh lc dn n vt thng v cht chc. Trong cuc i ny, John c khuynh hng km nn mi biu hin hp nht mnh m ca tinh lc t bn trong anh ta. Thay vo , anh phn chia sc lc ca mnh thnh nhng phn nh biu hin.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Ngh nghip ca anh - iu khin cc tr chi - c s dng nh mt cng c gip hp nht cc phn ca bn thn anh. Bng cch biu hin cc mt khc nhau ca tinh lc mnh m trong cc c im khc nhau ca nhng tr chi khc nhau, anh c th tri nghim nhng kt qu to ra bi s biu hin ring. Nh vy, cc tr chi a li cho anh nhiu tri nghim ta nh cuc i thu nh gip cho anh hc cch biu hin sc mnh. Khi anh bc vo ch ti, ti khng bit l John b vo ct sng cho n lc anh xoay ngi li v ti c th nhn thy iu bng mt thng. Anh sinh ra c tt ny ri v cha h c phu thut ko thng ct sng. Do vy, ti l gii rng tt bm sinh ny l hu qu trc tip ca tin kip . Trong tin trnh cha tr, sau khi thanh np, ti dng mt tinh th xc nng lng tr trong vt thng gn m ri thi dng (Hnh 24-2). Nng lng tr ny xut pht t cc c th ho quang th hai v th t. Tinh th ny hot ng rt tt cho mc ch y v y nhanh qu trnh tinh khit

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ha. N cng bo v thy cha khi hp thu phi nng lng tr .

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Hnh 24-3 ch r ci c th nhn thy mt khi thanh lc c nhiu nng lng tr t cc mc ho quang th hai v th t. Ti thy mt mi gio gn trong m ri thi dng ca anh ta ti mc nng lng th nm hay mc etheric mu. Cn gio nm hon ton trong trng ho quang v cun li theo hnh xon c. ly b n, trc tin ti phi nn thng cn gio, sau dng cn rt mnh mi gio ra, thanh lc thm vt thng v tip li sinh kh cho khu vc . Trong mt s bui cha tip theo, ti thao tc cng cc hng o ti cu trc ho quang mc ketheric mu (hay mc th by ca ho quang). Trc tin ti ti cu trc mu ca cc c quan trong khu vc, sau ti cu trc lun xa. Hnh 22-4 cho thy nhng g ti nhn thy c khi ti cu trc lun xa. Nhng vch nh sng trng ng ng vng nh xu, xut pht t cc ngn tay ti, chuyn dch rt nhanh dt nn mt cu trc ng vng ca cc cun xoy to thnh cu trc ca lun xa . M etheric mu xanh (vng th nht ca ho quang) sau c bm y v ta trn mc ng vng, y ht nh nhng t bo ca thn th ta trn lp etheric mu xanh (bn di). Sau khi ti cu trc, lc ny lun xa trng nh hnh 24-5, ging mt gng sen p gm nhng cun xoy xoay trn mu ng vng. Sau khi lun xa c ti cu trc, ti v cc hng o ti cu trc dng nng lng ch yu ti mu, trch hng v tin hnh lin kt lun xa vi n. Nh vy, khi ton b thao tc cha tr c hon tt, bnh nhn ca ti li trng nh hnh 7-13 trong chng 7 vi mt b y cc lun xa hot ng v dng nng lng ch yu. Trong sut khong nm bui cha c tin hnh cho cng vic ny, bnh nhn dn d cm thy c ng t do hn trong khu vc ca thn th. Anh ta cm thy cng trong cc c lng trc y vn dng b p cho trng nng lng b mt cn bng. Anh cng ni rng anh thy t do hn trong i sng c nhn. Mt thng sau, ti kim tra li m bo mi ci vn duy tr, ri chuyn anh cho mt ngi h thao tc s khi ln thn th nhm tin hnh thm vic ti cu trc th cht, khi m vic ti cu trc nng lng hon tt. Cn ct sng ca anh thng ra bao nhiu vn cha r. Vic ny s i hi nhiu bui cha tr rt su (xem phn ni v nh sng xanh ng ta trong chng 23). Cha tr cc di tin kip vng ketheric mu Nh ni trc y, mt phng thc khc c cc tin kip l ch n gin t hai tay ln cc di mu hin ra ti mc ketheric hoc mc v trng ca ho quang. Bng cch ny v iu chnh mu i vo ti , bn c th nhn thy cc tin kip tun chy trc mt bn. Di tin kip thch hp vi iu ang xy ra ng vo lc ny, trong i sng hin ti ca con ngi, c tm thy xung quanh vng mt v c ca bnh nhn v trong ho quang, khong 2 1/2 - 3 fut ra bn ngoi. Bng cch t hai tay ln mt v dng tay phi theo di i sang phi, dng tay tri theo To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

sang tri, bn c th nhn thy tin kip i ngang qua trong thi gian tuyn tnh. ng l ci m bn tin hnh bng thng tin ny rt quan trng. Mt ln na, tht khng tt nu nh em t bnh nhn vo mt vic m h cha sn sng bit. Nu bnh nhn tin hnh nhiu thao tc thanh lc trn bn thn th by gi ta c th cho h bit ci ta nhn thy. iu ny c th lin quan nhiu n cuc i hin ti ca h. Ti thng khng l thng tin ny tr khi mnh quen vi qu trnh ca bnh nhn v bit rng h sn sng n nhn thng tin . Ti lm thay i cht t cc di tin kip ny v ngh rng ch nn thay i chng t thi. i khi ti a hai tay lt qua cc di tin kip lm cho chng trong tro hn hoc "lm nh bt" chng khi chng hin ra qu ti. i khi ti nhn thy trong mt di nh th, nng lng b cm li ti mt di; trong trng hp ny ti thng ti n ra dc theo di. Bnh nhn thng thy khuy kha v nh nhm khi ti lm nh vy. Ti c cm gic l nhng di ny lin quan n nhim v m ngi m nhn trong cuc i ny v phi thc hin pht trin. Nhiu ln ti c cm gic l mnh ang xm phm mt khng gian rt ring t ca con ngi khi vo ti cc khu vc , do vy m ti li li. iu rt quan trng cho thy cha l tn trng quyn lc ca cng vic m bnh nhn ang lm ti nhng mc cao ny ca trng v ch lm ci m thy cha cng nh bnh nhn sn sng lm. Hin ti, y l nguyn tc chung cho thao tc tt c cc mc ca ho quang: Tn trng cng vic v v tr khim tn ca bn trong s ln lao ca v tr, trong khi vn lun tp trung vo yu thng v iu kin vn l nh cha tr v i nht. im li chng 24 1. Nhng tc nghn i khi lin quan n cc tri nghim tin kip c nhn thy nh th no mc tm l? 2. Hy m t mi quan h gia cc tc nghn ti trng nng lng con ngi trong cuc i ny v trong cc cuc i khc. 3. Ngi ta c th tin hnh vic cha tr tin kip nh th no bng phng php bn tay? 4. Mt iu rt quan trng phi lm trong cha tr sau khi ly b chn thng tin kip ra khi trng nng lng con ngi? 5. Khi no th vic cha tr tin kip l thch hp? Khi no th khng? C cn thit khng? 6. Cc tc nghn tin kip nm trong trng ho quang nh th no? 7. Th no l chuyn i trng in mt chiu? Hy m t n c lin quan n tri nghim tin kip nh th no?

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
lm ng no

Barbara Ann Brennan

8. Th no l mt tin kip ni chung, nu nh thi gian khng tuyn tnh?

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 25 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

T CHA TR V THY CHA TM LINH Hi thy thuc, hy t cha cho mnh"

Jesus

======================== Nhp CI BIN V TRCH NHIM I VI BN THN Bn v ch c bn l chu trch nhim v sc khe ca mnh. Nu bn c mt vn th cht, bn phi c quyt nh cui cng theo ui mt chng trnh cha tr ring bit. Bn ch quyt nh nh vy khi bn thc s chm lo ht mc. bt u, bn chn trong trn rng ln s gip sn c cho hiu lc i vi bn. Bn tin ai? Bn theo ui vic cha bnh trong bao lu trong khi bn khng th ni c l n c tc dng hay khng? Ch c th tr li nhng cu hi ny t s tm ti su sc ci thch hp vi bn. Nu bn khng tin vo chn on th khng c g l sai tri vi quan nim th hai hay th ba hoc mt k thut khc ni chung. Nu bn ln ln iu bn nghe ni v tnh hnh m yu ring ca mnh, th hy hi thm bc s, tm vi cun sch, hc hi iu m bn c lin quan. Hy nhn ly trch nhim i vi sc khe ca bn. Hn tt c l ng cho bn thn bn b gii hn vo mt tin lng tiu cc. Tt hn l hy coi nh mt thng ip nhn su sc hn vo bn thn v rng ri hn vo trong cc phng php xen k c th c. Y hc tiu chun phng Ty c nhiu cu tr li, nhng khng tr li c tt c cc cu hi. Nu n v hiu trong vic cha mt bnh no th by gi hy nhn vo mt ni khc. Hy nhm vo mi c s. Bn s ngc nhin rng c bit bao To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

iu phi hc hi v bn thn v v sc kho ca mnh. S tm ti s thay i cuc i bn theo nhng cung cch m bn khng h mong i. Ti gp nhiu ngi m bnh tt cui cng em li cho h mt nim vui ln lao, mt s nhn bit cng nh nh gi su sc cuc i v s p ng m h khng th thc hin c trc khi m au. Nu ta c th ch thay i thi i vi bnh tt thnh mt thi chp nhn v nhn thc rng l mt thng ip cn c nghin cu, th ta s lm nh bt i nhiu ni s hi ca ta v bnh tt, khng nhng mc c nhn m c th c mc quc gia hay ton cu. Trong phn ny, ti s trnh by nhng iu gi ca ti v cch thc gi gn sc khe. iu bao gm vic thc hnh hng ngy t m chn la cng nh dn gii v ch n, khng gian v y phc. Nhng trc ht, bn cn phi yu thng gi ly sc khe ca mnh. Yu thng bn thn cng i hi thc hnh hng ngy. GNG MT CA NN Y HC MI: BNH NHN TR THNH THY CHA Do cch nhn ca ta v bnh tt thay i, phng php cha tr cng thay i. V ta tr nn c kh nng hn trong chn on v cha tr nn c th nh r hn cc chng trnh cha bnh ca mnh. Mi c th l n nht v i hi mt s phi hp hi khc bit cc tc nhn s dng trong qu trnh cha tr. Tng bui cha cng khc nhau. Thy cha phi chun b mt vn kin thc rng ln, di do yu thng v c tip cn tt vi cc hng o tm linh ca mnh trong cha tr v dn knh. Do ch ta i vo mt phng php cha bnh t nh hn, nn vic thc hnh tr thnh mt ngh thut. y l cng trnh nghin cu chi tit v mt bnh nhn m ti tin hnh trong hn hai nm, cng trnh ny chng minh rng iu ti ngh l mt ci nhn h cn con vo ci pha trc chng ta. Ti chn David v cng trnh nghin cu v anh minh ha cho mi mc v giai on cha tr. N cho thy cha tr su c th i vo cu trc nhn cch nh th no khi c tin hnh trong thi gian lu. Heyoan ni rng "cht liu chnh xc dng vi liu lng chnh xc ti thi im chnh xc th tc ng nh mt cht liu ci bin". Trong cng trnh nghin cu ny ti s dng phi hp thao tc bn tay, trc tip nhn thng tin v phn tch ng lc tm l. Nhng vic ny kt hp vi sng kin ring ca bnh nhn v trch nhim ca anh ta i vi bn thn khng nhng c tc ng cha bnh m cn em li nhng i i su sc. Nhng thay i su sc ny ch c th xy ra nu bnh nhn lnh trch nhim y v t cha tr. Tm ra nguyn nhn khi u ca bnh tt lun l phn then cht ca cha tr. Trc tip nhn thng tin lun l cng c v gi cho vic . Trong trng hp gii thiu y, nguyn nhn gy bnh c lun bn t quan im hon cnh cuc sng th cht, k c cc ng lc tm l, cc h thng nim tin v k hoch i sng tm linh ca bnh nhn. Cha tr cho David David ln ln California. B m anh l hai nh tm l hc. Anh yu i dng, lt sng v mt To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tri. David nhn hc v Tin s Tm ng hc ti trng i hc California ri bt u lm ging vin. V sau anh sng mt thi gian n , ti y anh yu mt ng hng l c Anne v cng tr nn kh m yu. Anh v Anne tr v Hoa K. Trong bn nm lin sau , anh i khp nc tm cch cha chy v ngi ta t cho anh nhng chn on bnh khc nhau, t "c kh nng b tng bch cu n nhn", "vim gan mn tnh dai dng", "mc loi bnh virus cha bit" n "do ci u c thi, anh chng c g trc trc u". Trong khi , nng lng ca anh suy gim nhanh chng v anh ngy cng thy lm vic kh khn hn. Vo thi gian anh n ch ti, nng lng ca anh kh ln trong mt hai ngy, sau bin mt v anh phi nm ti ging mt hai ngy. David bc vo phng lm vic ca ti vi trng nng lng nh Hnh 25-1A.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Vn r nht v nghim trng nht l lun xa m ri thi dng b rch toan v cn phi khu ly li dng hnh trn ton b cc vng cu trc ca trng, k c vng th by. Vn quan trng th hai l tnh trng mo m ca lun xa 1; lun xa ny cong sang tri v b bt. iu gy nn tnh trng thiu kh nng thu nng lng vo h thng nng lng qua lun xa nn ny. S phi hp ca lun xa 3 b rch gy r nng lng vi lun xa 1 b bt to ra mt h thng nng lng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

suy kit. S suy kit ny s c cm nhn r rt v th cht v lun xa 1 chuyn ha phn ln nng lng phi hp vi sc mnh th cht, nh c lun bn Chng 11. Cng thm vo nhng vn ny, ho quang cn cho thy c suy kit v m yu lun xa 2 l lun xa khng nhng phi hp vi chc nng sinh dc ( bn di) m cn phi hp vi h thng min dch. C mt trung tm bch huyt khu tr ti . Trung tm tim cho thy c tc nghn su bn trong cc cun xoy. N cng phi hp vi h thng min dch thng qua tuyn c. Tc nghn ny khu tr 2/3 ng i xung vo trn c ca lun xa tim. Mi ln ti nhn thy dung mo ny mi ngi, ti u thy n phi hp vi mt vn c lin quan n mi lin h ca c th vi Thng v lng tin ca c th v vn ch Thng l g (vn ny s c ni thm sau). Trung tm hng b np thiu nng lng. Trung tm ny phi hp vi giao lu, trch nhim i vi bn thn cng nh vi cho v nhn. Con mt th ba b bt v lm nghn ton b con ng i su vo u v vo tuyn tng. Lun xa nh u m yu v np thiu. Ton b ho quang xp v m. Qua khm xt cc c quan, ti thy nhiu nng lng tc nghn v c mu ti trong gan. C nhng lp bin mu trong gan. Ni th mu lc thm ly nhy, ni th vng nh, v khi vo su ti gn ct st th c nhng khu vc gn nh mu en. Ma tran etheric ca bn thn gan b rch v bin dng. Qua kim tra k cng hn, ti thy c nhiu vi sinh vt ly nhim, c kch thc v hnh th phn no ging vi khn v virus. Nhng vi sinh vt ny ri ra khp vng bng gia bao gm ty, lch v ng tiu ha. Trn b mt ca ty c mt cun xoy nh xoay trn nhanh to nn ting rt the th. Dung mo ny thng phi hp vi nhng vn v chuyn ha cht ng, nh bnh i tho ng (tiu ng) hay bnh h ng huyt. Trng tng th b np thiu v m yu. Thay v nhng di sng p t vng th su i ra th y chng thiu kh lc v xm xt. y l mt ngi rt m yu. Vi sinh vin hc cha tr, ti gi l ti im ny bn hy ngng c, phn tch trng cng nh vch k hoch cha tr m bn s lm theo. Bn s bt u t u trc? Bn s dng ht s nng lng m bn c th cho chy vo h thng ny np cho n? Ti sao, hoc ti sao khng? Khi no th bn sa cha vt rch ca vng th by v ti sao? Bn c hnh dung ra nguyn nhn khi u ca bnh ny l g khng v n hin ra trn trng ho quang nh th no? S chng hay chm hi phc? Ti sao? Tt c nhng cu hi ny s c gii p trong m t sau y ca tin trnh cha tr. Tin trnh cha tr: Giai on th nht: Thanh lc, np v ti cu trc trng Trong vi ba tun u, cha tr tp trung trc nht vo vic thanh np trng, nn thng lun xa 1 v sau sa cha vn khu vc lun xa 1 mt cch t tn nhng chc chn. Lm lc ti phi ngi hng na gi n bn mi nhm pht, hai tay t ln vng gan ca David v khu vc lun xa 3. Khng th np tht mnh nng lng cho ho quang v c tnh trng m yu trong khu vc lun xa 3. Nu np mnh nng lng vo c th x rch thm lun xa . Nn thng v thanh lc lun xa 1 To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

trong my tun u tng i d. Vic ny c thc hin c h thng, trong khi phn ln tiu im ca mi ln cha li tp trung vo vng bng gia. Vic sa cha cc vt rch trong trng ho quang tn nhiu thi gian v c qu nhiu nhng thay i cn thit. Khng th np y nng lng cho ho quang v vt rch lun xa 3 c th hoc s toc thm hoc nht nh s lm r thm nng lng nu np mnh vo . Mi ln David i vo, chng ti li thanh np, np nng lng v sa cha tng phn ca khu vc lun xa 3, tm thi t "du nim" hoc "bng gc" ln vt rch v cho n lin li trong vng mt tun. Tun tip li lm thm mt cht. Mi tun ti li i su hn vo trng ho quang sa cha cu trc ca n, bt u bng tinh khit ha, sau bng ti cu trc, lm dn tng bc. Trc tin phi sa cha cu trc ca mc etheric, sau l mc etheric mu ca gan v cc cu trc gii phu khc trong vng ny cng nh lun xa. Tng tun l tri qua, nng lng ca David bt u ln c t nhiu. Thay v nhng giai on ln xung gp gp, bnh nhn n nh mc thp thng xuyn. i vi anh, iu ny khng c v g l tin b, nhng ti cho l c. Ti nhn thy c trng ca anh dn dn t hiu chnh li. Thay v nhng lc l mnh t ngt ca nng lng do c th tm cch b p tnh trng m yu ri sau khng duy tr ni b p ny, by gi nng lng ca bnh nhn ln c mc m c th c kh nng duy tr trong iu kin hin ti. Tnh hnh ni trn lm David rt nn lng. Lun xa 1 ca David bt u gi c t th nn thng v lun xa 2 bt u np . Cui cng bnh nhn bt u ly li nng lng v bn nng sinh dc ca mnh. Anh cng bt u cm thy t b xc ng hn. Trong phn ln thi gian ba thng u cha tr cho David, Heyoan khng bnh lun g vi anh ta c. Heyoan ch ni vi ti rng David trc y thuyt trnh kh nhiu v tm l hc hay tm linh v iu chng khc g "lut v tr em tng vo hng anh ta". V th ti c km li khng tin hnh thao tc tm l ng lc hc vo giai on ny. giai on ny, vic khng phi l iu quan trng nht. Np li v sa cha quan trng hn nhiu. Thy cha ch c th chuyn dch mi khi bnh nhn c kh nng chuyn dch. Cui cng, trng ca David tr nn mnh qua cho chy nng lng c rung ng cao sa cha vng th by. Sau David bt u i hi nhiu thng tin hn. Anh bt u t ra cc cu hi v ngha bnh tt ca mnh mong hiu c n trong nhng gii hn hon cnh sng ring ca anh. Tin trnh cha tr Giai on th hai: Cc ng lc tm l v mt vi nguyn nhn khi u Vic thm tra David bt u khi lun xa 3 k c tuyn tnh) bt u hot ng m hn. Dn dn mt bc tranh hnh thnh ti mc nhn tnh ca cc nhn t gy bnh ni anh. Nh lun bn trong chng 8, con ci c nhng mi lin kt vng chc vi m. Lin kt ny hnh thnh khi a b cn nm trong bng m v sau khi n cho i th lin kt ny c th thy trong dy To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

rn ho quang tn ti gia hai m con. Dy ho quang ny lin kt lun xa 3 ca hai ngi. Sau khi sinh cng c mt mi lin kt vng chc c hnh thnh gia hai m con qua lun xa tim ca h. Vt rch khi u trong lun xa 3 ca David xy ra vo thi gian cu b sp bc vo tui dy th khi cu ni lon v b m chuyn p ch v kim sot con ci. Trc David vn lm ht sc mnh m vui lng. B m cu, c hai u l chuyn gia tm l hc, v tnh s dng sai kin thc ca h ra sc kim sot con trai. Gii php ca David c c quyn t qun cng ging nh ca nhiu thiu nin khc. Cu ct t quan h vi b m. Tht ng tic, cch x s duy nht m cu bit, theo ng ngha ca t, li l ct t mi quan h vn rng buc cu vi m. Cu cn li mt mnh, mt dy rn ho quang v mang mt l thng trong khu vc m ri thi dng. D nhin iu t nhin nht l tm mt ngi no lin kt v nh vy m thay th c m (vo giai on ny, ai cng ngh vn l m, ch khng phi bn thn). Chng may, David pht hin ra rng anh lin kt vi nhng ph n c tnh hay kim sot. H thng nng lng ca anh thng t ng hp dn mt vi ngi c tnh hay kim sot, n gin v l th nng lng m anh quen s dng c lin kt. iu ny David cm thy "bnh thng" (ging nhau th ht nhau). Nhng mi quan h khing ng ny dn anh ti ch i tm chnh mnh v cui cng anh n vi mt ni tu o n . Anh bt u thy rng vn nm ngay bn trong anh. mc tri tim, lun xa 4 ca David khng khi no thc s lin kt vng chc vi lun xa 4 ca m anh. Ngay t u b khng chp nhn con ngi nh anh. Khi anh lin kt vi m bng tri tim mnh, anh thy vic l cn thit tr thnh con ngi m b mun c ni anh. iu c ngha l t phn bi. David cm nhn s phn bi ni tim anh. Chng trai no cng c mt li cam kt ca tri tim. Mc d anh lin kt vng chc vi tri tim m qua tri tim anh, cui cng anh phi hc cch chuyn ci ti ngi bn i ca mnh, nh vy anh mi c th tr thnh ngi n ng y vi kh nng sinh dc di do, mt tri nghim m anh khng h c vi ngi u tin m anh yu thng l m mnh. Nu anh khng lin kt vi tri tim ca m th lc ny anh khng c hnh mu lm nh vy khi n lc tm bn trm nm v s gp kh khn khi yu. Vn quan h ca David cng l vn khng bit cch lin kt vi yu thng thng qua tri tim. iu ny a anh n n , n vi mt tn s m theo nh David ni l "Ngi c tm lng qung i". Qua tri nghim ni tu o y, David hc c cch lin kt tri tim. u tin vi tn s, sau vi Anne, ngi m anh gp ni y. Tuy nhin anh pht hin ra rng khi lin kt qua tri tim vi tn s, anh cng nng cao dn c ch. Anh c gng hc yu thng v iu kin, nhng cc iu kin n su. V David nng cao c ch, anh li bt u thy b phn bi nhng ln ny li thot khng phi l yu mt con ngi khc, m l yu nhn loi v yu Thng . Li thot by gi l ra trong hnh thi ch ca David i u vi ch Thng . iu ny thy c trong To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

dung mo ca tim trng ho quang. David thy rng v anh khng cn l "con ngoan" i vi m anh th anh l "con ngoan" i vi tn s v Thng . Anh v Anne quyt nh ri i v anh tri nghim mt vt rch khc lun xa 3 khi h rt khi tn s. Nhng anh bit s dng tri tim mnh. Ln u tin trong i, David lin kt su sc vi mt ph n xut pht t tri tim cng nh qua cc lun xa m ri thi dng. Vic tm kim s chp nhn v tnh yu hon ho l rt mnh m trong linh hn con ngi v s hng dn n qua nhiu bi hc. Ti thy c nhng ngi tri qua nhiu nm sng ti mt cng ng tm linh hc cch khai m tri tim h, nhng li t b dn nhiu hnh vi t qun, ht nh iu h lm gia tui u th. Nhiu ngi thy rng iu gip h tri nghim tnh yu su sc trong ranh gii mt cng ng c cu trc, trc khi h c th mang n ra t mnh a vo th gii. iu ny c bit xc thc nu nh n khng c tri nghim ni ngi nh thi th u. Sau khi tri nghim yu thng ti cng ng v khng may t b i cht ch t do ca mnh lm nh vy, by gi h cn gi yu thng trong tim v quy phc ch Thng nh c biu th trong tri tim ca chnh h, khng phi theo nh ngha ca ai v ch Thng . Vic cha tr cho David tin trin thi nhng vn v quan h ca anh vi ngi bn gi vn mn tnh nay tr nn khng chu ng ni i vi anh. Anh i thay bng nhng cung cch khng tng hp vi cc rung ng ca ngi bn i bi v ch khng i thay theo li . Trng ho quang ca hai ngi khng cng p mt cch hi ha na. Ngi no tng c quan h di lu th bit hin tng . Nu bn i thay m bn i ca bn khng thay i vi tc tng t th s c lc c hai u ngc nhin rng mnh ang sng vi ai y. Ngi kia c th i thay v tr nn tng hp c khng? Thng l c, nu c hai sng trong kin nhn v yu thng. Nu khng th cui cng ngi ta s tip tc nh c. David v Anne bt u cng nhau lm vic gii quyt cc vn ca h. Vi nhiu yu thng v chn tnh, h tp trung trc ht vo nhng tm l ng lc ca hon cnh. iu quan tm chnh ca David quay v vi cng vic, vi t do ca anh v c c quyn lc ca chnh anh. Nhng Anne li mun tip tc theo tn s ca mnh v xy dng mt li sng khc. Cng vi nhng si dy nng lng pht trin gia m v con, nhng ngi c quan h vi nhau lun cho cc si dy ny ny n gia h. Chng c lin kt qua cc lun xa. Trong mt quan h lnh mnh th nhng si dy ny c mu vng ti trong tro, cn bng v lin kt qua hu ht cc lun xa. Trong nhiu mi quan h, nhng si dy ny ch lp li mt cch n gin nhng lin kt khng lnh mnh t tui u th gia b m v con ci; nhiu nhng si dy ny lin kt ti m ri thi dng v c mu ti. Trong qu trnh ci bin mt quan h khng lnh mnh thnh lnh mnh, cn phi tho g nhng si dy khng lnh mnh, np nng lng cho chng v ti lin kt chng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

su vo trong nng ct ring ca c th. Chng l nhng si dy mang tnh l thuc cn c cm r tr li vo trong c th n mc anh ta c th t tin. David v bn anh dn dn tho g nhng si dy mang tnh l thuc ca h. y l mt qu trnh tht d s. Cm nhn ca con ngi i lc nh bng bnh trong khng trung, chng lin kt c vi bt c ci g. Lm nh vy, ngi ny b c "tnh an ton vin vng" ca s cng nhc v thay th n bng s t lc c tnh linh hot. Nu bn kinh qua ly hn hay phi chu ng ci cht ca ngi bn i th bn s hiu c hin tng ny. Nhiu ngi coi v hoc chng mnh l "na tt hn" ca h. Nhiu ngi mt v hoc mt chng ni vi ti rng h c cm gic b rt ring ra hoc b mt na tt hn ca con ngi h. Gia mt chn thng nghim trng nh vy, ai cng cm thy nh ton b khun mt ca mnh b git phng ra. Tht ng y nh vy. Nhiu ln ti thy nhng si t m ri thi dng pht ra theo ui nhau lng nhng trong khng gian sau cnh chia ly au n nhng y. Tin trnh cha tr Giai on th ba: Nhng cht liu ci bin Khi David li sc, anh ng vai tr tch cc hn trong cc bui cha. Anh bt u t ra cho Heyoan nhng cu hi rt su v chuyn mn. Anh hi Heyoan rng anh cn theo cch iu tr no (thng ti vn thy cc vi sinh vt trong vng bng gia ca David. Anh cn iu g ). David nghe ni n mt loi huyt thanh Canada gip nhng ngi mc cc loi bnh gy suy nhc. Anh ta c phi dng huyt thanh khng? "Khng", Heyoan p. "ng, thuc c th gip ta cht t nhng c loi thuc khc rt mnh". Heyoan bo ti rng ci c lin quan n mt cht c dng cha st rt ging nh quinine. Ni on Heyoan a cho ti xem bc tranh b bi v bo rng phn u ca t l chlorine, nh cht b bi. Tn thuc nghe nh l chlorin, quinine. Chloroquine. Heyoan ni l nu David dng thuc ny th thuc c tc dng ra cho gan sch. Ngi ch cho ti bc tranh gan ca David ang c ra sch bng mt cht lng nh bc. Ri Ngi ni thm rng David c th c c thuc qua mt bc s ti vng New York ni chng ti sng. Heyoan cng tuyn b rng David khng c dng vi liu lng chun, m phi thay i liu lng ph hp vi nhu cu ca mnh, hng ngy kim tra xem anh cn g bng cch s dng tri gic cao cp ca mnh v mt con lc. David bt u tm kim. Tun tip , khi anh n ch lm vic ca ti, tay cm mt t chloroquine th ti sng st. Ti cha h nghe ni v thuc ny. David hi mt bc s rng ng ta c nghe ni v th thuc g nh Heyoan m t khng. Bc s lp tc ly t trn gi xung mt cun sch ni v s dng chloroquine. Thuc ny c dng trong mt s trng hp vim gan mn dai dng nh ca David. Khi chn on ca bc s thng nht vi chn on ca Heyoan th ng ta k n cho chloroquine vi liu bnh thng. David bt u dng thuc ny v hng ngy kim tra liu lng bng con lc. Nm ngy u, thuc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khng nhng nh hng mnh n David v th cht m cnlm cho anh d xc cm. Anh i su vo trng thi xc cm on oi au n. Anh tri ngim mnh m cc vn ca mnh ( m t trn). Anh m t tri nghim trong mt ngy nh th l anh tri qua mt ngy "o bi vo trong bng ngi bn gi ca anh". Anh bit rng l mt cuc tinh khit ha. Anh mun ti tri nghim cc cm gic t cha tr. Sau nm ngy, anh ngng chloroquine theo gi ca con lc. Heyoan bo David dng cc loi tr c tc dng tinh khit ha v cc vitamin trong mt hoc hai tun sau cuc vt ln vi chloroquine. Nhn t trng ho quang, ti thy rng sau khi David dng thuc c nm ngy, i trng ca anh (ly nhy, nu ng vng) b bt do vic thi cc c t trong khi anh thanh lc cc nhim khun. Cn phi dng cc loi tr c tc dng tinh khit ha. Sau vi ngy ngng chloroquine, David "c thy" bng con lc n lc quay li dng thuc . Anh dng. Dng vi ngy li ngh vi ngy. Mi ln dng thuc anh li m mnh vo trong mt vng khc ca nhn cch cn thanh lc. Mi ln lm nh th, anh thy mnh khe hn, nhanh nhn hn v giu quyn lc hn. Mi ln anh s dng n l c thm nhiu vi sinh vt c thanh lc khi thn th, ho quang ca anh tr nn sng hn v y n hn. Anh ang thc s t ci bin. Tng thi gian Heyoan li gi vi anh mt loi vitamin khc hay cht khong (nh ferrum phosphate, iron phosphate) gip cho vic cha tr c tt hn. Ti hi Heyoan ti sao Ngi khng cp n chloroquine sm hn. Ngi ni rng trng ca David b thng tn n mc anh ta khng th chu ng ni nhng tc ng mnh ca chloroquine cho n khi hon tt vic sa cha. Sut trong giai on cha tr th hai khi David bt u x l cc ng lc tm l th anh v Anne vi ln ct t quan h. H sng vi nhau c chc nm v gia hai ngi c nhiu vic cn gii quyt. Dn d h thy ngy cng tc ra xa nhau hn, cui cng th chia tay. Trn quan im ho qaung, do ch m ri thi dng ca David khng cn rch na v trng ho quang ca anh c np sng ngi ln, anh khng cn tng hp v rung ng vi ngi v c. S chn la ca ch l i thay theo cung cch khc, i con ng ca ring mnh v to ra cuc sng ca ring mnh. Khi David li sc, anh bt u x l mi quan h ca mnh vi Thng v ch Thng . Anh bt u tin hnh thin nh tm ch Thng ngay trong bn thn mnh. Khi anh lm vic ny, anh bt u thanh lc tnh trng km nn su sc trong lun xa tim ca anh. Anh bt u quy phc tri tim ca chnh mnh. Emmanuel (1985) ni: Mong mun gii thot lm cho gii thot kh khn hn bi v n khng chu nhng h N chu nhng s u hng. Bi hc cui cng cho mi linh hn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
l hon ton quy phc ch Thng hng hin hin trong chnh con tim

Barbara Ann Brennan

Mt thi gian ngn sau , David gp mt ch v bt u t quan h. i vi anh, mi quan h ny va l ch da va dinh dng tinh thn. Khi ti tin hnh c mi quan h ny ca David, ti c th nhn thy anh ang c trng ho quang ca ngi bn mi vut ve. C nh th tc ng ca ring ngi bn ny lm cho trng ca anh m rng ra, tri vi trc y mi khi c mt ngi m anh quan h l anh lun lun thu hp trng ca mnh li. Tin trnh cha tr Giai on th t: Bin ho v Hin thn mi Trong thng cui lm vic vi David, ti bt u nhn thy mt dung mo bn trong trng ho quang ca anh m trc y ti khng h nhn thy. Dng nh dung mo ny b thao tc ca chng ti lm cho bc l ra. N ta nh mt ci kn bao quanh ct sng. Ti kh m ni l n nm mc no ca trng. Nhng dng nh ci kn ny cha ng nhiu nng lng tim tng ang ch c nh thc. Ti khng ni g vi David v chuyn ci kn, nhng lng l theo di n khi ti thao tc ch yu thanh lc lun xa 6 ca anh. Ton b phn cn li ca ho quang th trong tro v sng (hnh 25-1B) David ti cha bui cui cng, dng v rt khc. Ho quang ca anh sng gp ba ln v rng hn thng ngy. Ci kn m ra. Ti hi chuyn g xy ra vi anh. Anh bo ti rng hi cui tun anh dng mt th thuc m dn gian gi l xut thn hay MDMA, mt th thuc tng hp thuc loi phenylethylamine c tng hp t methamphetamine v safrole. Qua khm xt k cng, ti c th thy MDMA khai m phn bn tri ca tuyn tng. Cht nhy t con mt th ba trc y nm mt phn ti v cht LSD c thanh lc pha bn phi. Khng cn vic g lm na nhng s thay i ton b ti trng ho quang ca David tht ng kinh ngc. Bi v trc y qua quan st ti lun thy cc thuc dng tm thn c tc dng tiu cc i vi ho quang, ti bn hi Heyoan v vn ny. Ngi bo:"Ci ty thuc vo ngi dng thuc v dung mo ca trng ti thi im s dng. V lun xa 6 ca David b bt v n lc anh phi hot ng khai m n, cho nn thuc c tc dng mnh m. Nhng nu ng s phi tp trung vo mt lun xa khc th tc dng phn ln l tiu cc. Khi mt bnh nhn khc hi liu ch ta c th dng MDMA hay khng, Heyoan ni "khng, ti khng khuyn c dng thuc . Tt hn hy dng ovatrophine tng lc cho lun xa 2 l ni c cn hot ng". (Ovatrophine c ch to t bung trng b bo qun lnh kh). Ch ny dng ovatrophine v cng xy ra iu tng t nh khi David dng chloroquine. Heyoan mun nhn mnh rng nn y hc mi ny ban cho ta mi trnh cha tr c con ngi trn vn. Nn y To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

hc ny tp trung vo vn mnh ca linh hn coi nh l li thot ch yu. Hc bi hc no, v bng cch no c th c th hc tt nht bi hc y? Cui cng bi hc l ch bn l phn nh xu ca Siu phm. Cng nh iu , bn cng gn v ti ch. C th dng thuc men lm cht liu ci bin. Thuc khng cha bnh: Thuc gip c th t cha bnh. "Cht liu chnh xc dng vi liu lng chnh xc ti nhng thi im chnh xc gip cho c th t ci bin", Heyoan ni. David t nhiu cu hi cho Heyoan trong ln gp g cui cng ca chng ti. iu bc l ra xung quanh vic i thay ca anh v ngha ca ci kn khuyn khch chng ti nghe. David hi l iu g xy ra vi anh trong khong mt thng u khi anh bt u cm thy c i thay su sc dng nh thng xuyn trong bn thn anh. l khi ti bt u nhn thy ci kn. Vo thi gian anh bt u thy mnh kim sot c cuc sng ca mnh, cuc sng ang to ra con ng m anh mong mun. Anh c mt mi quan h tt p v anh quyt nh i v b bin pha Ty. Heyoan ni rng mt thng trc David hon tt vic ha thn. David bt u vng cui ca vic hon tt ny su nm v trc, vo thi gian anh ti n . l chu trnh cui ca c cuc i ny, trong anh chn vic ha thn, khai m tri tim mnh. Mt thng trc anh hon tt nhim v ny. Lc by gi c t do ra i nhng anh c s la chn, khng lm nh vy, m u thai vo cng thn th ny. Heyoan ni rng nhng cuc i tng lai ca con ngi c t vo trng ho quang trc khi lt lng v cc cuc i c th c anh ta nhn m trch vo lc va hon tt mt cuc i nu anh ta la chn nh vy. C th lm c iu m khng phi la b thn th. "Hy ngh rng lm nh th s hiu qu hn bit bao", Heyoan ni. Nng lng ci kn hin hin xung quanh ct sng ca David l nng lng - thc ca cuc i m anh ta mi bt u. Heyoan ni rng phi mt ba nm na mi hp nht c hai mc tn ti ca anh li thnh mt, v iu y s tr nn quen thuc phn no. Anh s c thm nhiu nng lng v nhiu hiu bit hn c hiu lc nu anh hp nht nng lng ny vo thc ti ca mnh. Heyoan gi rng nu David mun th anh c th ly h tn khc. Heyoan ni thm l tng lai khng phi c nh qu kh. Sau y l mt phn ca cuc i thoi gia hai ngi: David: "Ti ha thn vo cng mt thn th th c ngh g?" Heyoan: "V mt ngha no v y chng mnh phi dng php n d, bn ngi xung cng vi cc hng o tm linh ca mnh trc khi sinh v chn b m; chn mt b cc thc ti c kh nng xy ra; v chn mt b nng lng v sau dng vo vic to dng thn th. V mt ngha no , bn tch mt phn t Bn cht v i ca mnh, nm ly thc kia v dng ci m sng to ra thn th. Bn chn b m cng nhng c tnh th cht c tha hng. Bn ngi xung v chn tt c ci cho mt mc ch r rng. Nu trong cuc i ring bn hon tt ch ch y v t ti mc tiu no y th v sau lc no bn cng d dng gip cuc i khc. Bn ch n gin trn ln thc mi c s dng trong thn th tip sau vo thn th c v thc c. Nh vy To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

l bn lm tt cng vic ca mnh v do ch bn ha ln thc mi ca bn bn trong "thn th c", bn s thy xy ra nhiu i thay v lc by gi bn ang hp nht hai ngi thnh mt". David: "C hai sn sng . Heyoan:"Hon ton ng nh vy. y khng phi l iu k diu hay sao? Lc bn nhm mt, bn thch ni li co bit hay l thch bung ri thn th, khng cn cn n thn th nh mt cng c ci bin, chuyn i v siu nghim, ri khng cn sng to c ra n? Thn th l cng c, l c xe m bn sng to ra tp trung vo mt s im trong bn ng, m bn hng c ao ci bin bng mt phng sch hu hiu nht. Mi h thng trong thn th bn c cu trc chnh xc dng cho ci bin . Bn s thy iu ny trong cng vic ca bn, trong h thn kinh, trong hot ng t ng ca thn th, cho ti nhng t bo nh xu ca xng. Bn s pht hin ra rng mi phn ca thn th bn l mt cng c tinh t v p dng cho vic ci bin. khng phi l gnh nng. l thin ti. Tht khng may khi phn ng chng ta khng hiu iu . "Nu chng mnh li s dng n d v vic ngi vo bn hi tho la chn cuc i ca bn th lc by gi bn, ci phn ln hn y ca bn, ci phn khng ha thn trn vn (v chng mnh phi ni rng bn khng th no lm c iu mc chng hay ch), ci phn ln hn y ca bn s quyt knh hoc c hoc khng dnh cho bn ch tt nht, bi v cng vic ci bin sp ti s tin hnh trong thn th hay khng. V khi bn s dng ht mc nhng c xe th cht , ci no cng c, th l lc bn kt thc chu k sng cht nh ngi ta thng gi, hoc quay ht vng bnh xe ha thn trn bnh din th cht. iu ny n gin, c ngha l bn khng cn cn n cng c tch ra mt thi gian tuyn tnh v mt khng gian ba chiu n lm cho bn d nhn thy hn nhng im c th m bn mong mun ci bin. iu ny c ngha l bn quyt nh vo lc , ng l bn, ci phn ln hn y ca bn v bn l mt linh hn cao c, cao c hn nhiu so vi phn nh b c ha thn. Sau , ta c th ni rng bn s phn nh vic s dng thn th l c li hay khng c li. Chuyn ny t nhiu tng t nh cm cuc hay cm co. Vn tc c phi co c na khng? Nu c th ti sao li dng tay m khng dng co?" David:"V sau khi ngi ta kt thc chu k ha thn trn bnh din th cht?" Heyoan:"Khi s soi sng s theo mt hng khc. Chng mnh cng ang thanh lc bn thn v chuyn dc v pha Thng . C v s giai on. Bi v nu phi a bn i t mt mc thc ti sang mc tip theo ri tip theo na th s lm cho bn i vo khng gian v tn. Lc ny bn ch c th i ti mt tm cao nht nh no thi, bi v kh nng tri gic ca bn chng phi l khong rng y. Cng c soi sng bao nhiu th tri gic cng m rng by nhiu. R rng l khng c kt thc cho vn ny. Vic cha tr nhng trnh cao hn tr thnh sng to. Thc ti th cht ca bn lc ny ang trng thi chuyn tip sang giai on k cn, ti vic ci To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

bin s khng cn tp trung vo au kh na. Trong tng lai ci bin v cha tr s hon thin hot ng ca con ngi, hon thin m nhc v ngh thut theo hng sng to. Cha tr tr thnh sng to khi con ngi chuyn dch vo nh sng v tin hnh n trong . Bng ti rng dn v qu trnh ci bin tr thnh qu trnh sng to hn l qu trnh cha tr".

Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 26 Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

SC KHE, THCH THC TR THNH CHNH MNH Chng ny tp trung vo nhng c im ca t chm sc v t cha tr. iu quan trng nht nhn bit v sc khe ca bn l phng thc gi gn n. Theo ti, cc nguyn tc quan trng nht gi gn sc khe ca bn nh sau: 1. Duy tr s lin kt su sc vi bn thn v vi mc ch ca bn trong cuc i ny, c mc c nhn v mc trn gian. iu c ngha l yu thng bn thn v tn trng bn thn (cc chng 3 v 26). 2. Nhn bit rng sc khe v cha tr c ngha i vi bn v dnh cho bn (cc chng 14, 15 v 16). 3. Ch trng n bn thn v chm sc bn thn. iu c ngha l lng nghe cc hng o bn trong bo cho bit ngay khi bn va mi b mt cn bng ti ni no v lm theo hng dn ny (cc chng 1, 3, 17 v 19). T chm sc t chm sc c tt, bn phi lm mt s vic hng ngy bao gm thin nh, tp luyn, n ung tt, v sinh tt, ngh ngi ng mc khi cn, y phc thch hp, ni n , gii tr, thch thc ring t, chuyn chn gi v bng hu. Hy ha trn nhng iu ny vi nim yu thng rt mc v ri bn s c thng cng. Cc nhu cu ring ca bn s i khc sau nhiu tun l, nhiu nm thng. Hy linh hot. iu thch hp trong thi gian ny c th khng thch hp vo thi gian khc. Tt nht l c bo cho bit l bn cn ch no cho ring mnh, i vi bn iu quan trng nht l xc nh c mt ch cho bn thn. Tt c tnh cht ca cha tr v sc khe tt l ch c trch nhim To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

vi chnh mnh v a sc lc tr v vi bn thn. y l danh mc nhng li khuyn v t chm sc v cc bi tp cha tr tm thy trong cun sch ny. Bn nn nh rng tnh a dng l gia v cho cuc i v s pht trin c nhn gia tng theo s bin i. 1. Thin nh (cc chng 3, 17, 19 v 20). Thin nh m ti a thch l thin nh do Emmanuel a ra trong mt cuc hi tho m Path, Emmanuel, Heyoan v ti t chc. Ti gi n l thin nh tng lai/qu kh. Bn hy ngi thoi mi, gi thng lng th hay hn. Ch n th. Ht vo v th ra. Mi ln ht vo l ht vo tng lai cng mi kh nng mnh m ca n. Khi th ra l th ra qu kh cng mi th i km. Bn ch n gin ht vo tng lai v th ra qu kh. Bi v ci bn ht vo l tng lai v ci bn th ra l qu kh. Hy cho qu kh i qua. Ht vo tng lai cng nhng g bn mong c sng to. Th ra qu kh cng tt c nhng mt hn ch gi to m bn t ln cho bn thn. Khng phi bt c ci g ca tng lai cng va qu kh. Hy cho qu kh i qua. Bn hy tip tc ht vo tng lai v th ra qu kh. Hy mng tng tt c qu kh ca bn ang i ra sau lng v tng lai ang i n vi bn. Hy mng tng cc cuc i trc y ca bn ang tri qua sau lng v cc cuc i sau ny ca bn ang chy v pha bn. Hy ht vo tng lai v th ra qu kh. Hy theo di dng chy ca thi gian v hy mng tng bn thn mnh nh l im trung tm ca thc. Bn l im trung tm ca thc v tri nghim chuyn ng bn cnh bn. Bn ngi trong trung tm ca thc ti. Ci ti ny ca bn khng thay i. Bn tn ti ngoi cc ng bin gii ca thi gian. By gi c mt khong tm ngh, gia th ht vo tng lai v th th ra qu kh. Khong tm ngh th chnh l lc bn lch mnh vo hin ti vnh hng. 2. Cc bi tp th dc (chng 21). Cng thm cc bi tp ny cn c nhng bi tp aerobic, nautilus, yoga v cc mn v ngh do nhiu trung tm ph hp khp nc xut. Bn c thch bi hoc ci nga khng? Ci g bn thch nht th hy lm ci . 3. n ung tt. Vn ny cha c cp nhiu trong cun sch. C nhiu ch n thch hp c lit k trong sch ni v n ung by bn ti cc hiu sch. Ti gii thiu mt ch n tun th nhiu quy tc ca cc trng phi rn luyn sng lu. Rt t tht, thc n hu c nu bn mun. Ti c bit khng khuyn bn n tht (nh tht b, tht cu...: Ngc li l tht trng nh tht g chng hn - ND). n nhiu thc n ht c cht lng, rau, cc mn rau sng trn gim v mt s loi qu. Ma no dng thc ny. Ty theo ma, ch n ma ng thin v rau c v ma h thin v rau xanh cng hoa qu. Thc n ht th cn n quanh nm. Hy cn thn vi cc vitamin m bn s dng. Nhiu ngi c nhng phn ng tiu cc rt mnh i vi mt s vitamin s dng hng ngy nhng h khng bit iu . Nu bn ang tin hnh thao tc cha tr, bn s phi b sung vo ch n ca mnh cc cht c nhiu khong/ nhiu vitamin v dng nhiu calcium, kalium, magnesium v vitamin C. C th bn cng cn mt s vitamin B. Ti To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ch tm c thi mp m v iu ny bi v nhu cu ca tng ngi khc nhau. Bn thng bit mnh phi dng ci g, cn bao nhiu, dng vo lc no v trong bao lu. Hy ch n thc n ca bn khi ngi vo ba. Hy lm cho cc da mn n trng hp dn. Hy nhn thc thc phm ang i vo thn th bn dinh dng bn, cho bn nng lng v lm cho cc t bo ca bn pht trin. Hy nhai n, nm n v tt hn ht l tn hng n bi v thc phm bt ngun t a cu phong ph. i lc bn cng nn th theo di thc n i trong thn th mnh mi khi nut n. Hy ch n mt trung tm thn kinh nm trong cu to di di ca bn, va l c cu qua thn th bn ch cho cc chi vi gic bit ci m n cn ( l appestat, c coi nh mt trung tm iu ha s ngon ming khi n - ND). iu ny khc vi thm kht. Bn thm kht ci g? Thng th ci m bn thm khc l ci gy d ng cho bn. ng n ci . Sau t ba n mi ngy s ht thm kht. Hy cung cp cho thn th bn ci n cn. Hy lng nghe cc thng ip ca n. Tt nhin nu lc no bn cng thm kht mt th th y l c iu g khng n. Nu bn lun mun n ngt th hy tm xem ti sao. C th l bn khng nui dng bn thn mt cch ng mc v thn th bn b p vo ch bng cch thm kht loi nng lng ta nhanh. Chc bn bit rng nhiu cht ph gia dng bo qun thc phm l rt khng c li cho bn. Phn ln thc n ca chng ta cng cha nhng lng nh cc cht c t thuc tr su, thuc dit c, phn bn v ha cht gp trong mi sinh. Cch x l tt nht i vi iu ny l ch dng nhng thc c bn bng cht hu c. ng mua nhng thc n c bo qun bng cc cht nga phn hy. Vng, thc n hu c nu lu hn v gi t hn, nhng v lu di bn s khi phi tn nhiu tin thuc. Ch n trng c th tinh. Nu bn khng tm c rau bn bng cht hu c v trng ti ni bn th bn c th loi b mt s tc ng gy c bng cch ngm vo cht clorox. Khi bn t ca hng tp ha v nh, bn ch vic n gin cho nc l vo y thng ra bt, cho vo 1/4 cc cht clorox ri ngm ton b sn phm ti v trng vo trong 20 pht. Ra ton b, gi sch bn t v em ct gi thc phm. Bn cng nn s dng cc cht siu ty, c bit cho bt da, m bo khng cn cn bt git n vo c th lm suy sp sc chng trong h tiu ha. Hy nh rng thc n cng ti th cng lnh mnh v cng cung cp cho bn c nhiu nng lng sng m n c. 4. V sinh tt. Lm cho thn th sch s, chm sc ln da, hm rng v mi tc l rt quan trng. Trong vic lm sch thn th, bn hy s dng nhng x bng hoc cc cht lm sch da khc c cn bng v pH acid/kim cho ln da ca mnh. Da c mt o khoc bng acid t nhin ngn nga nhim khun. Nu bn tc ng chng li s bo v bng cch s dng nhng x bng hay kem thoa mt c tnh kim th ng l bn s tc ng chng li thn th bn. Hy s dng mt bn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

chi ring cho da bn khi tm. Vic ny s gip ly b lp da cht c m thn th bn u n lt ra nhng ch cho cc t bo mi sinh trng. Hy s dng mt nc thm c cn bng pH nu bn sng ni kh hu kh. Cht ny gip duy tr m trong da bn. Bt c lc no bn cng dng nhng loi x bng v m phm t nhin, khng gy d ng v khng c. Vi mi tc ca bn cng dng nh vy. Ch dng thuc nhum tc v thuc li cn c trn tc. Phi m bo nc gi u c cn bng pH v khng c cho bn. Hy m bo nhn qua b rng mi ngy mt ln. Chi rng t nht hai ln mt ngy. Nu bn c dng ko cao su th dng mt hn hp 1 phn mui trong 8 phn baking soda chi rng mi ngy mt ln 5. Ngh ngi. Cn ngh ngi bao nhiu lu li vn l chuyn ring t. Bn l ngi lm vic ban m hay lm vic ban ngy? Hy lng nghe thn th bn. Lc no th thn th bn cn ngh? N cn mt gic y trong su n chn ting ng h, hay thch ng t v m cn ban ngy ch ng chp? Lc no bn mt th c ngh, bt k vo thi im no trong ngy. Bn s thy rng nu nm xung ngay th ch cn khong na gi l bn ly li c nng lng. Hy lng nghe nhng nhu cu ca thn th bn. Nu bn khng c c na gi th hy c gng dnh ra mi lm pht. Ti nh cuc rng bn c th dnh ra c ngn y trong c mt ngy bn rn. 6. Trang phc. Ti pht hin ra rng nhiu loi vi tng hp gy nhiu cho dng chy nng lng t nhin ca ho quang. l c cht acrylic, nhiu polyester v ni lng. Bt tt (v) ni lng gy tr ngi cho dng chy nng lng ln xung trong chi di v theo kin ti, c lin quan n nhiu bnh n gii trong nhng x hi hin i ca chng ta hin nay. Ti khuyn bn ch i bt tt ni lng khi tht s cn. Hy tm nhng hng thay th. Tt nht l trnh loi hng dt c cha aldehyde/formaldehyde v ch to t cc sn phm ph ca du m, c bit khi bn ngh l mnh c th b mn cm. Cc loi si t nhin c tc ng tch cc rt mnh i vi ho quang. Si t nhin tng cng v gi vng ho quang. Si bng (cotton), t la v lng cu l tt nht. Hng dt pha cng rt tt. Hng dt pha 50% si bng th tuyt. Mt vi loi tng hp cng c v tt. Thn th v trng nng lng ca ti a hng t nhn to v mt vi th lm bng orlon, nh bt tt ngn c chng hn. Bui sng, khi bn nhn vo t m thy "khng c g mc" th c th v trong t khng c mu o qun m bn cn. Hm nay bn cn mu g? C th l ho quang ca bn yu v mt mu no v bn cn tip sinh lc cho bn thn bng trang phc c mu ny. Hy lm phong ph t qun o ca bn. Hy lm phong ph n bng nhiu loi hng dt khc nhau. C nhiu th ty theo cm gic ca bn ngy hm m chn la. Li trang phc ca bn hp vi bn, hay bn n vn l cho nhng ngi khc? Hy chc chn mt iu l trang phc ca bn biu th con ngi thc ca bn. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

7. Ni . Bn c khong khng gian v lng nh sng m bn cn khng? Ni c tin li cho bn khng? Nu bn c th gi chm sc chng th cc cy trng cung cp thm mt nng lng cha tr tt cho khng gian ca bn. Ni ca bn c nhng mu sc bn cn khng? Khng kh bn ht th c trong sch khng? Nu khng, bn hy sm mt thit b ion ha/ lm lng bi khng kh. Nu ni hoc ni lm vic ca bn thp sng bng n hunh quang th hy tng kh n i m thay bng n si tc. 8. Nim vui. Nu bn khng cho bn thn mnh thi gian hng th nim vui, th hy tnh thi gian nh chnh thi gian bn lm vic. Nim vui ng l quan trng ngang cng vic. Hy lm nhng vic m bn lun mun lm c vui thch. Lc ny l thi gian . Hy ci ct thng xuyn, hy khm ph a tr bn trong bn v hy khoi ch vo bt c lc no. 9. Thch thc c nhn. Ai cng c nhng vic m h lun mun lm nhng li sang nm sau hoc cho rng h khng bao gi c th lm c. Ng nhn. Nm ny l nm . D l chuyn du ngon tm nim vui, cuc thch thc sng to hay chuyn thay i ngh nghip, thc ra l bn cn dnh cho bn thn mt dp may t nht cng c th lm vic . C mt loi cng vic no m bn lun mun lm? Hy ghi n ra. Bn hy xem n c ni dung g v hy vch k hoch x l kht vng ni tm ny. Hy nh rng kht vng ni tm su lng nht ca bn, ci m bn mun lm hn tt c mi th, chnh l iu m bn i vo cuc i ny lm. . Lc ny hy khi s i, khm ph ni dung ca n v bt tay vo vic. Thm ch nu phi mt nhiu thi gian t ti, nu bn khng bt u cuc hnh trnh th bn s khng i n ch. Nu bn khi hnh v tip tc bc ti, bn s t c. Hng o bn trong bn s bo lnh iu ny. 10. Chuyn chn gi v bng hu. Chuyn chn gi v bng hu rt cn thit i vi tt c chng ta. Hy tm ra iu c ngha i vi bn v hy to ra n trong cuc i ca bn. Hy xy dng nhng lut l ca chnh mnh v chuyn ny. Nu bn yu thch ngi no nhng li khng lm g c v qu nht nht, th hy th vn may. Hy bo ngi l bn yu thch h v mun kt thn vi h. Bn s ngc nhin thy vic tc ng tt nh th no. Nu khng thnh cng, bn hy th vi ngi khc. 11. T chm sc khi tai nn v au yu. Trc khi cn n ngi no , bn hy tm mt nh chuyn nghip chm sc sc khe trong vng theo s chn la ca bn. Hin c rt nhiu v tt nht l bn bit c mnh lm g v s i n ni no trc khi phi lm vic ny. Hy chn mt thy thuc m bn c quan h tt v thc s tin tng. C cc nh cha tr, vi lng ng cn, thin nhin liu php, chm cu, nh bo lng, xoa bp, nhng ngi lm vn ng liu php, cc nh dinh dng v.v... Vi bn thn bn, ti gi mt vi lp hc v chm sc ti nh hay chm sc ca gia nh. Vi lng ng cn l phng thc tuyt diu i vi ngi no phi chm nom thn nhn hi phc sc To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

khe cho h. Ti nhiu nm s dng phng thc ny v thy c th mi khi ti gp phi nhng vn vi con ci mnh th mt phng vi lng ng cn thch ng phi hp vi thao tc bn tay n gin cng lm nn chuyn. Ti cha thnh cng bng vi lng ng cn mi vn din hnh ca tr em t bnh vim hng do t cu n tt gm mng tay. 12. Cc k thut cha tr n gin m ti khuyn bn s dng cho gia nh l: Bt u bng thanh np (chng 22). Ai cng c th hc c k thut ny. Sau , khi i qua tt c cc lun xa, t bn tay trc tip ln ch au. Ngi trong trng thi yu thng i vi ngi . iu ny s lm cho c hai bn cm thy k diu. Nu vng au c v b tc nghn nng lng, c th bn mun li mt t ci ra ngoi. Bn hy n gin hnh dung cc ngn tay mnh di thm ra 3 in v tr nn y nh sng xanh. By gi bn hy i vo trong ch tc nghn v xc tng nm m a ra khng kh. Hy cho n chuyn sang nh sng trng. V cc ngn tay ca bn lc ny di hn bnh thng 3 in, nn bn c th i thng qua da su ti 3 in vo trong thn th. Hy tin ln v th xem. C tc ng tt y v rt d. Hon tt vic cha tr bng cch gi hai tay trn u v/ chng/ con gi/con trai ca bn. Sau vi ba pht, bn hy dng cc ngn tay di ca mnh m chi cho ton b trng ho quang. Hy v ra nhng nt di t u cho n cc ngn chn trong khi tay bn gi cch mt da chng 6 in. Bao qut ton b thn th v mi pha. Kt thc bui cha bng cch gi hai tay bn mt lc trong dng nc chy. Dng nc c nhit d chu. Nu bn l ngi b m hoc c vt thng, hy thc hin iu ni trn cho bn thn c bao nhiu hay by nhiu. Hy tm mt ngi bn gip cho vic . Nu bn b m th ban m trc khi i ng bn hy t hai tay ln vng c vn . Hy gi cho n yu thng v nng lng. Hy mng tng l bn khe mnh v cn bng. Hy hi thn th bn v ni dung thng ip ang n vi bn. Bn tng khng lng nghe bn thn ti u v nh th no? ngha ca vt thng hay cn bnh ny i vi bn, c mc c nhn ln mc nhim v cuc i? V quan trng hn ht l hy yu thng bn thn, chp nhn bn thn. Nu bn mc mt bnh nng th ng ph phn bn thn v chuyn . Hy yu thng bn thn. Bn c can m lm cho thng ip mnh nghe c. Bn quyt nh ng u vi bt c ci g m bn cn ng u nhm hc hi ci m bn mun bit. l mt hnh ng rt dng cm. Hy qu trng bn thn bn v iu . Hy yu thng bn thn. Yu thng bn thn. Bn l mt phn ca Siu phm. Bn lm thnh mt vi Thng . y l hai kiu thin nh t cha tr ca Heyoan, s gip cho bn: Thin nh t cha tr ca Heyoan 1. "Hy chp qut thn th bn bng bt k cch no bn thch: Nhn bn trong, trc gic, cm nhn. "Vi s gip ca cc hng o ca mnh nu nh bn mun, bn hy pht hin khu vc thn th To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
m bn quan tm nht.

Barbara Ann Brennan

"nu bn khng tm ra khu vc c vn , bn c th tp trung vo iu g xy ra trong i bn ng vo lc bn quan tm. Hy tm khu vc ny trong thn th hay trong cuc i. 2. "Nu bn mun th hy cho n mt hnh thi, mu sc, bn cht, dng v, mt . N sc, cn? Nu l au n c bit th n tn ti lu khng? C nhc nhi khng? C nhn sc khng? C b i b li khng? "Tnh trng ny trong i bn l mi? C? Bn cm thy th no khi i chiu vi n v phn ng kinh nin hay quen thuc ca bn l g? Hy lu n bt k tnh hung c bit no m chng ta ang ni ti. V d: Nu c au n trong thn th bn th iu g xy ra trong tm tr lc bn cm thy au? Tm tr bn c c v gn ln cho n nhng nhn hiu kinh khng? "Trong nhng hon cnh ca i mnh, bn c cm thy gin d hoc s hi? Bn c cm thy s hi v iu xy ra trong thn th bn? V lc by gi bn lm g vi phn ng ny? Phn ng quen thuc (theo mt ngha no ) khng a bn n mt kt qu no c. Bn bit l phn ng quen thuc ny khng c tc dng, bi v au n vn cn . c bit nu au n l mn tnh th phn ng quen thuc ny trc y khng c tc dng. Thng ip (bi hc nu bn mun ni th) khng c thng qua. Nh vy ti dm nh bo m ni rng, bn thn mn i, bt c phn ng l ci g chng na th n vn hon ton sai tri bi v n khng gii quyt c tnh th. "Hy nhn vo cuc i v thn th ca bn - bn nho nn n thnh mt lp bc hc hi trong v mi m yu, au n hay bnh tt u l thng ip, thng ip n vi bn dy cho bn mt bi hc." 3. "Do , cu hi tip theo ti t cho bn l ti sao bn li to ra au n nhng y trong thn th mnh? Ti sao bn li to ra trong i mnh mt tnh hung nh vy? iu m bn c th hc hi c t ci l g? Ci tnh hung hay au n ni i ni li vi bn cho ti chng no bn hiu ra hoc nhn c, n l ci g vy? Cho ti khi bn hc c bi hc , bn s tip tc to ra tnh hung, bi v bn l ngi thy tt nht bn phc ha tt cc bi hc ca mnh v bn s khng t a mnh vo mt bi hc khc cho n khi hc c bi hc ny." "Nu bn tm ra c v tr trong thn th mnh, ti khuyn bn hy t mt tay hay c hai tay ln . Hy cho thc v i ca bn bt u ha vo v tr trong thn th bn. V khi thc hin iu ny, nu bn cha khm ph ra n th bn hy tm bn cht ca lo s. Khi bn cm nhn c tinh ty ca bn cht lo s , ti khuyn bn cm nhn n bng yu thng. Loi yu thng no l ph hp nht vi lo s ny? Hy lm nh vy i vi bt c khu vc no ca thn th bn. Mi bnh tt m bn c u l kt qu trc tip v mi tri nghim tiu cc trong i bn u l kt qu trc tip ca vic bn khng yu thng bn thn mnh mt cch y - bn khng trn vn i theo ci m bn mun lm. Bn khng ch lng nghe ting ni bn trong nh th no? To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

Bn khng cho bn thn c lm y con ngi thc ca bn nh th no? Bt c bnh tt no cng l thng ip trc tip n vi bn, mch bo rng bn khng yu thng con ngi thc ca mnh, khng yu du bn thn c lm con ngi thc ca mnh nh th no. l nn tng ca mi cha tr . 4. "Mt u mi khc: Bi hc ny khng h ni n iu g m bn lm sai hay iu g xu xa v bn." 5. "V nh vy, lc tm ra cu tr li, chc chn nht l bn s lp tc pht hin c au n v lo s khi bn ngn chn bn thn khng cho lm ci m bn thc s mun lm. V ti im , iu phi la chn l i u vi lo s v cho bn thn mnh cm nhn n v hot ng cng vi n trong i bn. V bt c lc no c s hi l lc thiu vng yu thng, v s hi i lp vi yu thng. V th h ni no c s hi l ni bn c th cm chc rng mnh khng hin hu trong chn l v chc chn nht l iu m bn s hi khng phi c thc m ch l o gic. Do ch bn khng tp trung, bn khng nm trong s ton vn hin hu ca mnh khi bn lo s. Khi bn c gan bc vo trong lo s l bn bt u qu trnh cha tr trn mt mc mi. "Bi lm nh trc khi i ng: 1. Hy lit k nhng lo s ca bn. Bn lo s ci g? C th n s tp trung ln thn th bn. C th n s tp trung ln tnh trng cuc sng ca bn. C th chng l nhng lo s chung. 2. Hy lin kt lo s vi nhng hon cnh trong i bn. Lo s lun lin quan trc tip vi iu g bn khng lm nhng li mun lm. N ngng bn khi s ln lao ca mnh v cng l con ng i n n. Hy lp ban lit k ni ln: -Cc lo s -Hon cnh cuc i -Bn khng yu thng bn thn nh th no. Bn mun tr thnh g v nh th no? "Tt c iu ny phi thch ng vi ho quang nh th no? C th nhn thy n trong ho quang. C hnh thi v bn cht cho nhng iu ny. Khi bn khai m cc tri gic ca mnh thnh rng hn, bn s c c kh nng nhn vo mi ngi v thy h khng yu thng bn thn nh th no. V by gi, trong cng v thy cha, bn s l mi lin lc gip h nh li con ngi thc ca h. Trong cng v thy cha, bn tr thnh yu thng." Thin nh thanh ton nhng hn ch bn thn "y l kiu thin nh thch hp cho nhng ai t thy bn thn b giam hm trong nhng khu vc ca cuc i mnh m khng mun b giam hm nh th. Kiu thin nh ny thch hp cho khm ph bn thn, thch hp cho thc hnh cha tr, bi v bnh tt khng phi ci g khc m l hu qu ca vic t km hm mnh trong nhng xc nh hn hp v bn thn. L thy cha, trc ht bn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

phi c kh nng hiu c qu trnh bn trong bn thn c th cm nhn n ni ngi khc nhm gip h xc nh n v gip h gii ta cc ranh gii. Tt c nhng iu ny u c cc hnh thi trong trng ho quang. Chng l nng lng v thc ang hn ch bn. V v vy khi tin hnh thao tc ln hnh thi nng lng vn l bn cht ca hn ch . 1. Bn hy t nng mnh ln trng thi bnh trng. 2. Hy bung cu hi: Mnh l ai? 3. Khi bn thy c cu tr li th hy tm kim mt hn ch m bn t ln bn thn bng mt xc nh n gin v con ngi thc ca mnh. Khi bn thy c hn ch th hy bit rng n l ranh gii m bn t ln bn thn. 4. Hy ui hn ch ra khi ranh gii v do vy m ranh gii m rng thm. 5. Li bung cu hi: Mnh l ai? Bt k cu tr li nh th no, n cng s a n cho bn mt xc nh khc v bn thn. 6. Hy tch Tinh cht ra khi xc nh hn hp. 7. Hy ui hn ch ra khi ranh gii, hy m rng thm na. 8. Li bung cu hi v.v.... "Hy thc hnh kiu thin nh ny u n sut trong tun tip theo. Khng, ti s khng xc nh Tinh cht. N l iu m bn s xc nh trong bi tp." Nu bn mun tr thnh thy cha, bn c th thc hin c m . Thch thc u tin ca bn l t cha tr. Hy tp trung vo vic , ri tp trung vo vic tm cc phng cch gip nhng ngi khc t cha tr. iu ny s dn ti s pht trin ca bn trn cng v thy cha. Trong chng ti ti s ni v vn con ng c th ging ci g. im li Chng 26 lm ng no. 1. Hy phn loi bn thn theo mt h thng chia c 1-10 trn mi mt im t chm sc c lit k trong chng ny, bt u t (1) Thin nh. 2. i vi nhng im m bn cho bn thn s im thp, hy pht hin phn ng ca bn ng bc thp hay bn ng bng n ngn tr bn. Nim tin v kt lun hn hp m phn ng ny da vo l g? 3. Hy lin h iu vo mt lun xa hay nhiu lun xa mt cn bng. 4. Hy thc hin thin nh t cha tr ca Heyoan. 5. Hy thc hin thin nh thanh ton nhng hn ch bn thn ca Heyoan.

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Barbara Ann Brennan BN TAY NH SNG Dch gi : L Trng Bng Chng 27 (chng kt)

Barbara Ann Brennan

Nguyn tc: Hands of Light A Guide to Healing Through the Human Energy Field

S PHT TRIN CA THY CHA Tr thnh thy cha l mt qu trnh rt c th v rt ring t. Khng c nhng quy lut c nh v cung cch ny sinh ca n. Cuc i ca tng ngi l duy nht. Khng ai c th ban cho ai nghip v cha tr. N l iu g pht trin t bn trong con ngi. C nhiu bi ging phi hc, nhiu cht liu k thut phi nghin cu v nhiu trng phi t tng khc nhau nh vn thc s xy ra trong qu trnh cha tr. Mt s trng phi khng h gi cc thc hnh ca h l tm linh. Con ng i vo nghip v cha tr ca ti c hng dn theo phng thc tm linh l phng thc t nhin nht i vi ti. Cn i vi bn th phng thc no l t nhin nht? Bn hy i con ng ca chnh mnh, ch khng phi theo li mn cu to hon chnh. Bn c th ly ci m bn chn la c t li mn hon chnh ny v dng n h tr v gip bn sng to ra nhng tng mi ca mnh. Hng o Heyoan ca ti c bnh lun sau y v vic tr thnh thy cha. Hin dng "Tr thnh thy cha c ngha l hin dng. Khng phi hin dng cho bt c thc hnh tm linh c bit no, tn gio no hay mt b quy tc cng nhc no, m hin dng cho con ng ring ca bn i ti chn l v yu thng. iu ny c ngha l thc hnh ca bn v chn l v yu thng c th s thay i khi bn i qua cuc i ca mnh. C nhiu con ng dn ti "Thin ng", ti dm chc l cng nhiu nh s linh hn tr li nh. Nu ta phi tm t u ch cui lch s con ngi, th ta s thy nhiu ngi thc hin cuc hnh trnh trc ta v tm thy s soi sng. Nhiu phng thc c bit thc hin hnh trnh ny ca h c loi ngi sm bit ti ti thi im ca lch s. Mt s phng thc ang c tm li; mt s khc vn b mt. Nhng khng vic g, do ch cc phng thc mi tip tc c hnh thnh trong su thm ca linh hn con ngi, t bt c ni no m mi linh hn phi tm kim con ng tr v vo bt c lc no. Bn thn mn, bn thy rng y l qu trnh y. l qu trnh lun i mi ca lc sng to tun ra t ni tm bn v bt k ai. l tt c ngha ca s tr v. Khi bn hc tun chy mt cch hon ton t nhin m khng g p cng vi chuyn ng sng to ni tm , th by gi bn tr v. Tr v c ngha l

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
nh vy. Th thch

Barbara Ann Brennan

Bn va quyt nh hin dng mnh cho con ng chn l ca bn v lm cho n tr thnh iu u tin ch yu ca i bn th bn nhn thc c mt qu trnh tng th xy ra trong i bn. Qu trnh ny ca cuc i a bn i qua nhng phong cnh ni tm n lm thay i bn cht thc ti ring ca bn. Bn bt u nhn thy nhng mi quan h nhn qu gia thc ti ni tm ring ca bn v th gii "bn ngoi". Ti c dn dt (bi bn ng cao cp v cc hng o ca ti) qua tng qu trnh tun t dnh cho vic gip ti hc hi lut l tm linh. Ti tri qua nhng thi gian kh di tp trung vo v hc hi v bn cht ca tm l. ch siu phm v yu thng. Sau thi gian tp trung vi mt trong cc nguyn l ny, ti cm thy nh th ti ang c th thch. Ti lin tip pht hin ra bn thn mnh trong nhng hon cnh trong rt kh m lu li vii chn l, vi yu thng hay thm ch rt kh c tng rng ch siu phm c th nh th no. Nhiu khi dng nh cc hng o ca ti, cc thin thn hay Thng ang th thch ti, m ti th khng th lm c g nhiu v vn . Cui cng ti thy rng cc th thch c tr nh (c ti tn ng hon ton) bi mt thc to ln hn nhiu so vi thc ca ti. Ti lm thnh mt phn ca thc to ln ny. Sau rt, v mt ngha no , ti tr nh cc cuc th. "Ci ti" nh b ca mnh thng khng mun lm ci phn . Ci phn lch duyt hn ca ti th bit nhiu hn. Ni lo s ca bn l iu trc tin m bn s ng u sau khi y thc bn thn cho ng i ca mnh. X l lo s Lo s l xc ng phi hp vi trng thi mt lin kt vi thc ti v i. Lo s l xc ng o phn cch. Lo s i lp vi yu thng vn c lin kt vi s ha hp ca mi vt. Bi tp pht hin nhng lo s ca bn Bn hy t hi: Ti thi im ny ca i ta th lo s t hi nht ca ta l g? Lo s da trn nhng tha nhn no v thc ti? Ci g l thc s kinh khng xung quanh iu xy ra ? Bt c ci g m bn tm cch trnh n u lin quan n ni lo s phi cm nhn cc xc ng c dnh lu ca bn. Chng l g vy? Su bn trong bn l ni bn bit rng bn c th ng u v i qua mi chuyn. Nu bn nhn bn trong, bn s cm thy yu cu ca mnh l khng phi tri nghim bt c iu g mnh s. Tuy nhin, nu bn cho qua v quy phc Tia sng siu phm ca mnh th bn s thy chc hn mnh cn phi ng u vi n. Khi bn i qua tri nghim lo s, th lo s ca bn s bin thnh thng cm yu thng. Bi v nh Emmanuel ni: Vn khng phi ch To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
ph tan lo s m l hiu c bn cht ca n v nhn ra n l mt lc yu km hn sc mnh ca yu thng. N l o gic. Lo s Ch nh nhn vo gng soi v nhn my nhn mt vi bn thn mnh m thi.

Barbara Ann Brennan

Khi nhn li bc ng ca mnh, ti c th thy cc m hnh pht trin sng sa. Ti tng khng bit m hnh v i khi n xy n. Ti dnh phn ln thi gian vo vic nhn thc cc vn trc mt trong tng lc. Chn l Khi ln u tin ti chuyn n Trung tm Phoenicia Pathwork v bt u thc hnh "thao tc Pathwork" di dng nhng bui cha tr ring tng ngi, theo nhm v nh l thnh vin ca cng ng tm linh, ti thy mnh tc khc ng u vi vn chn l. Ti ang ni chuyn chn l, hay ti ang thuyt phc bn thn v mt thc ti no mnh c thun tin? Ti chong vng v cung cch mnh hp l ha bn thn vo vic tin mi iu hu hiu ha ng x ca mnh v gii thch cc tri nghim kh chu trong i mnh. Phng v ch yu ca ti l li cho ngi khc. Bn lm nh vy bao nhiu ln? Hy tm kim nhng phng thc tinh t ch khng phi nhng phng thc hin nhin. Dn dn, sau khi xem xt ng x ca mnh, bn s thy rng nhn v qu tc ng theo nhng phng thc r rng hn nhiu so vi iu bn ngh v trn thc t bn ang to ra nhng tri nghim tiu cc bng cch ny hay cch khc. y l chuyn hc ba phi ng u. B chm ngp di nhng tc phm au n ny, bn s tm ra sng thc s cuc i mnh theo cch . N c mnh danh l " tiu cc". tiu cc ca ti trc y l cn c vo hai iu. iu th nht l h thng nim tin cho rng cuc i v cn bn l khc nghit, trm cng nghn vic v y ry kh au. H thng nim tin ny khng h chung cho mi ngi, m rt c th cho tng ngi. Bi tp pht hin cc nim tin tiu cc ca bn Chng hn, bn hy in vo nhng cu sau y cho bn thn bn: "Tt c n ng u .......... Tt c n b u............. Trong quan h mnh s b tn thng bng cc phng thc sau .............. C th mnh s b m hay cht v .............. Mnh s b x toc ra theo nhng cch sau..............Mnh s To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

mt........... nu mnh khng............ "iu th hai m vi tiu cc ca ti trc y cn c vo l nim vui tiu cc; ngha l ti thc s thch th cc tri nghim tiu cc. ng t nh la mnh, bng cch bo trc rng vn khng phi ch bn tham d bao nhiu cuc hi tho v thao tc ln ban thn bao nhiu ln, bn s thu c li ch do ch tr li cc cu hi ny. Tt c chng ta u c cc m hnh , mc d chng c th khng cng khai nh trc. Mi ngi lm vic ny mt vi mc nhn cch ca mnh. Chng hn, bng cch li cho ngi khc v nhng vn ca bn (m, b, v hoc chng), bn c c nim vui lm "ngi tt" trong khi nhng ngi khc l "ngi xu". Nim vui tiu cc c nhiu bin thi v dng hnh. Bn c th thc s cm thy nim vui khi b tn thng, m au hoc thua cuc. Phn ng chng ta lp li cc m hnh lm nn nhn bi v trong cng v nn nhn bao gi ta cng thu c li ch ph. gii thch ti sao mnh khng thnh cng, ta ly c rng mnh l ngi tt l ra c th lm c iu trn i nu ngi khc khng lm hng vic. Hy nghe nim vui ca bn trong l do v sao bn khng th lm c mt vic g . Nhng li tuyn b nh "Ti mun lm vic ny nhng m/b/v/chng ti khng cho ti lm, hoc lng ti qu au, hoc ti khng c th gi v phi lm vic qu nhiu". l tt c nhng li bo cha cha ng nhiu nim vui tiu cc. Bn hy lng nghe sp ti bn thn bn s gii thch ti sao bn khng tin hnh mt cng vic no . Bn c ng trong phm vi chn l khng? Ti sao, l con ngi, ta li ng x theo cch ny? Ta hy nhn vo ci ngun ca nim vui tiu cc. Nim vui tiu cc l nim vui t nhin hay nim vui tch cc b bp mo. Nim vui tiu cc da trn s phn cch. Nim vui tch cc da trn s ha hp, n khng phn cch bn khi nhng ngi khc bng cch n hay cch kia. Nim vui tch cc n t trung tm hay t ct li ca bn. N tun chy t su thm bn trong v mu cu sng to. N tun chy cng vi vn ng v nng lng vn rt d chu. Nim vui tiu cc c to ra khi xung lc sng to ci ngun t ct li b bp mo hoc xon vn hay tc nghn mt phn theo cch no . iu ny trc tin xy ra qua cc tri nghim ca tui u th c kt tinh vo trong nhn cch chng ta. Chng hn, mt em b vi ti ci m n p mu ti trn l bp. B m pht vo tay n trc khi n b bng tay. Xung lc nim vui b chn ng. Em b khc. S hp nht gia ni au v nim vui khi u theo mt phng thc n gin nh vy. C v s tri nghim khc gia tui th phc tp hn nhiu kt hp tri nghim tiu cc vi nim vui. Ta thng xuyn nghe ni rng ta khng th lm con ngi thc ca mnh, rng ta khng th cho sinh lc ca mnh tun chy. Chng ta phi chn ly nim vui tiu cc, bi v n lin kt vi xung lc sng ci ngun. Ta vn cm nhn c xung lc sng . Thm ch nu nim vui l tiu cc th n vn l cuc sng; n vn tt hn l khng vn ng v khng nng lng v nh vy l ci To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

cht. Xung lc nim vui b bp mo ca ta tr thnh quen thuc khi ta ln ln. mt ngha no , mi ln ta bp mo xung lc nim vui ca mnh v khng cho bn thn c lm con ngi thc ca mnh th ln ta cht i mt t. Qu trnh thanh khit ha sau l khi phc li bn thn t tng ci cht nho nh y v ly li nim vui tun chy trn tr ca nng lng, vn ng v thc n tng thm lc sng to ca ta. Ti tri qua hai nm u sng ti Trung tm Phoenicia Pathwork sng trung thc ht mc vi bn thn, pht hin v phn cch nim vui tiu cc khi nim vui tch cc, pht hin chnh ci cung cch v l do ca vic to tri nghim tiu cc trong i mnh. Ti tm nhng nim tin khng ng v nhng quan nim sai tri m hnh ng ca mnh da vo. Vic thc hin iu s thay i hon ton vin tng ca bn v thc ti, cng nh i vi ti trc y. Nu cui cng bn chu trch nhim v vic to ra cc tri nghim tch cc. N s c tc ng. N tc ng n ti v nhng vn c bt u tan bin. ch Siu phm Sau hai nm tp trung phn ln vo vic sng bng chn l cng nhiu cng tt, ti nhn thc ra rng mnh c trc trc vi ch ca mnh. Phng thc ti s dng ch ca mnh to ra nhng vn trong i ti. Phng thc khng n nh. Ti thng thay i nhng quyt nh ca mnh v cc vic. Ti tm ra nhiu mc "mun c" hay nhng vn ch bn trong. Mi ngi u c nhng vn ny. Chng hin hu t bn ng c bo v v thng thy trong ch ca em b, cu thiu nin hay chng trai bn trong ta. Phn ln nhng ch ny c yu cu nhiu hn c. Cc ch ca ta cn c pht trin. Su bn trong ta hin hu mt tia sng ca ch Siu phm, ch Thng . Nhiu ngi tri nghim ch Siu phm nh l bn ngoi bn thn h. iu ny c ngha l h phi lun lun tm mt ngi no mch bo h iu cn lm. Vic ny dn ti cm gic v s v dng. Ti thy tia sng ca ch siu phm tn ti bn trong tng con ngi. iu quan trng l bn cho bn thn c thi gian tm kim n bn trong bn cho n khi bn tm ra c n. y bn cng th thi, bn khng phi l ngoi l. Du sao i na th i theo ch Thng c ngha g? Tt nhin iu khng c ngha l i theo ch Thng nh c hoch nh bi mt quyn lc bn ngoi. Ti quyt nh khm ph. Ti nhn thc rng mnh cn phi xp mi ch b nh bn trong ngang hng vi tia sng ca ch Siu phm bn trong. Ti dt khot l phng thc tt nht lm iu (cho ti) l pht trin vic s dng tch cc ch ca mnh bng cch ph thc n cho thc hnh hng ngy. Ti tm ra mt s ph thc tt p trong cc bi ging v Hng dn (cc bi ging n qua knh ca Eva Pierrakos (1957-80) lm cn cu cho thao tc Pathwork, tuyn b rng: Ta ph thc bn thn ta cho ch Thng Ta trao tri tim ta cng linh hn ta cho Thng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
Ta xng ng nht trn i Ta phng s mc ch tt p nht trn i Ta l hin hin tuyt vi ca Thng .

Barbara Ann Brennan

Hng ngy, vi ba ln trong ngy, ti tin hnh s ph thc y. Ti lm nh vy hai nm lin, cho n khi iu tr thnh hin nhin i vi ti l ti kh thnh tho v vic tm ch Siu phm bn trong. Emmanuel ni:" ch ca bn v ch Thng l mt... khi iu g mang n cho bn hn hoan v p ng n l ch Thng ang ni qua tri tim bn". Hy xem xt vic s dng ch ca bn. Bn "gi nh" bn thn bao nhiu ln ty theo mt b lun l bn ngoi? Bn c thng lng nghe v i theo mong c ca tri tim bn khng? Khi bn xp bn thn ngang bng vi ch Siu phm ca bn th c th bn s thy n lc tp trung vo yu thng nh ti tng lm. Yu thng Nhiu ngi trong chng ta c mt cch nhn rt cht hp v th no l yu thng. Khi ti ra hai nm tip theo tp trung vo yu thng bng bt c cch no mnh c th c trong bt c phng thc no cn, ti tm ra nhiu hnh thi yu thng, hnh thi no cng ni:"Ti chm lo cho hnh phc ca bn bng bt k cch no m ti c th c"; "Ti knh n v tn trng nh sng ca bn"; "Ti ng h v tin cy tnh chnh trc v nh sng ca bn nh l ngi ng hnh trn ng i". Bn bt u nhn thc rng cho tc l nhn. iu gay cn nht l hc yu thng bn thn. Nu bn khng rt yu thng cho bn thn th lm sao bn c th em yu thng cho nhng ngi khc? Yu thng bn thn i hi thc hnh. Tt c chng ta u cn n. Yu thng bn thn n t ch sng theo nhng phng thc khng phn bi bn thn. N n t ch sng bng chn l ca mnh. Yu thng bn thn cn c thc hnh. Xin gii thiu hai bi tp n gin s thch thc bn. Bn hy tm mt vt g cho bn d yu nht, nh bng hoa nh, ci cy, con vt hay tc phm ngh thut. Ri ch n gin ngi vi n v em yu thng qu gi ca bn cho n. Sau khi lm nh th mt s ln, hy xem xem bn c th dnh ra mt cht yu thng qu gi ca mnh cho bn thn c khng. Bt c ai c mt qu tng qu nh yu thng ca bn cng chc chn xng ng vi vic yu thng. Mt bi tp khc l ngi trc gng trong mi pht v yu thng con ngi m bn nhn thy trong . Xin ng c thi ch trch ngi . Tt c chng ta u rt tho soi gng v pht hin tng vt d nh xu. y khng c php lm nh vy; ch c khen ngi tch cc trong bi tp ny. Nu nh bn mun thch thc thc s th mi ln ch trch bn thn, bn hy bt u y ht. Hy xem xem bn c th lm iu ti mi pht m khng h ch trch khng. To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
c tin

Barbara Ann Brennan

Khi nhn li thi k su nm tri qua, ti thy nhiu i thay to ln xy ra trong ti. Ti nhiu thi gian xp mnh ngang hng vi mt c tin vng chc gia s phong ph nhn t ca v tr. Bn cng c th lm vic . Bng cch thng xuyn c gng khng ngh n ch lun i hi ca mnh na, xp n ngang hng vi ch Siu phm, tm ra chn l trong mi hon cnh v p ng bng yu thng trong hon cnh y, bn s pht trin c tin - tin vo bn thn, tin vo lut l, tm linh, tin vo tnh ng nht ca v tr, tin rng bt c iu g xy ra trong i mnh u c th l phng tin i ti s am tng to ln, yu thng v pht trin, cui cng l s thanh khit ha bn thn hng theo nh sng ca Thng . C c tin ngha l vn xc tin chn l ca bn khi mi du hiu bn ngoi n vi bn u bo rng c l n khng th ng c nhng trong thm tm bn bit l ng. iu ny khng c ngha l tin m qung. N c ngha l gi cho ngang hng vi ca bn nhn thc c v theo ui n cng bng chn l v yu thng cng nhiu cng tt, d bn thm ch thy gh gm chng na. Khi Cha Jesus b ng inh trn gi thp t, Ngi c c tin tha nhn rng Ngi khng cn cm nhn c c tin ca mnh na. Ngi ku ln:"Cha i, sao Cha li b ri con?". Ngi rt mc trung thc vi bn thn. Vo lc , ngi mt c tin ca mnh. Ngi khng giu gim vic ny hoc c thay i n thnh mt chuyn g . Ngi yu thng bn thn bng cch biu hin ci th tin thoi lng nan ca mnh mt cch trung th. V sau ngi ly li c c tin ca mnh khi ngi tuyn b:"Cha i, con ph thc linh hn con vo tay Cha". Ti thy nhng ngi theo mt ng li tm linh kinh qua nhiu giai on ca c tin. Trc ht h bt u nghin cu cc lin kt nhn qu. H nhn ra rng mt nim tin tch cc v nhng hnh ng tch cc mang li nhng thng cng tch cc. Cc c m ca h bt u c p ng. H bt u xy dng c tin trong bn thn mnh. "c tin c tc ng" H ku ln vui sng. Tuy nhin mt lc sau h sn sng th thch c tin ca h t mt mc su hn. Chc hn h khng nhn thc c quyt nh bn trong ny ca h v vic th thch bn thn, bi v iu s thay i bn cht ca cuc th. Chuyn g xy ra? Mi s thm tra bn ngoi v qu trnh nhn qu tch cc b suy yu, v con ngi bt u nao nng. Tnh bi quan c ngc ci u ng s ca n ln. Lut l tm linh u ri? "C th rt cuc n l quan im Pollyanna v v tr "(Pollyanna, nhn vt n c tnh lc quan qu mc trong cun tiu thuyt cng tn ca nh vn gi tng M Eleanor Porter vit nm 1913 - ND). iu ny chc hng cng s xy ra vi bn. Khi iu ny xy ra trong i bn th n l du hiu ca mt s pht trin ln lao. Bn bt u x l nhiu nhn qu di lu hn trong i bn, c trong cuc i ca chnh mnh v cui cng c trong cuc i ring ca mnh vn c coi nh mt phn s tin ha ca nhn loi. c thng cng v sng trong chn l tr thnh ninm vui cuc i trong tng khonh khc sng ca bn. ng ch i To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

ko bnh tm linh. Bn ang nhn n ngay lc ny. Hin hu ti y v lc ny c ngha l chp nhn qu trnh tin ha chm chp ca nhn loi, tha nhn nhng thiu st trc mt ca bn nh l s hon thin. X l thi gian c tin gip ti x l mt iu m ti gp trc trc lm cc vic ng lc. Mt ln ti hi m ti rng Ngi nh li xem trong khi ti ln ln, ti hay trc trc v chuyn g nht. M ti n:"H khi no con mun ci g l con phi c n ngay tc th". Trong mt vi nm qua, ti hc tnh kin nhn v cui cng ti bt u hiu ra iu cn lm i vi ti. y c mt t tng c th cng tc ng i vi bn. Kin nhn l trc tip by t c tin vo k hoch siu phm. L chp nhn rng tt c mi ci u ng cho bn trong hon cnh lc by gi, bi l bn to ra chng theo cch . Cng c ngha l bn c th thay i ci hin hu lc ny qua nhng n lc ci bin ca chnh bn. Thiu kin nhn rt cuc c ngha l bn khng tin rng mnh c th to ra ci mnh mun. C ngha l thiu c tin vo bn ng v k hoh siu phm. N i hi thi gian th hin ci m bn mong mun trn bnh din th cht. gip cho mnh chp nhn thc ti , ti pht trin iu khng nh sau y:"Ta mun tng thng s ph thc ca ta cho hin hu trn bnh din th cht bng cch tng thng thi gian m n cn hon tt mi vic ti y". V chm tr b ngoi gia nhn v qu c gn vo bnh din ny tn ti y v mt l do. Chng ta cn c kh nng nhn thy r cc lin kt nhn qu trong nhng quan h m mnh khng hiu c. Cc quan h ny rt cuc l nm gia nhng phn cha hp nht ca bn thn chng ta. Sc mnh Ti mt im trong qu trnh rn luyn v cha tr, ti thy sc mnh tun chy qua hai bn tay mnh t ngt tng ln. iu ny n cng vi cm gic nh th ti l mt nhm mi cc hng o. Ti ang thao tc trn ngn chn nhim khun ca mt bnh nhn. Ti gi hai tay mnh nh th no pht ra nh sng mu bc ng xanh rt mnh xuyn nhanh nh chp qua ngn chn. Hai tay ti cch xa ngn chn chng 1 in. Bnh nhn ku ln v au khi ti lm nh vy do dng chy nng lng tng ln. Khi ti chuyn dch tay mt cch khch, ti c th to nn mt nng lng ta nh my trng mm mi t hai bn tay ti i ra, lm tiu tan mi au n. Cc hng o duy tr vic iu khin ti ni mch gia hai ngi. Ti mt qu, v c khong mi lm pht mt ln h li bo ti ti thao tc trn bnh nhn . C v nh y l trng hp cp cu. Nhng t cha tr ngn ny rt hu hiu. Ht nhim khun, khng phi phu thut. Ti ngy ngt v ni vi thy dy cha tr ca mnh:"Thy C. i, bao nhiu l sc mnh tun chy qua ngi ti! Ngi p li:"y, th y; vy bn mun cha tr bng yu thng hay bng sc mnh?" Ti dt khot l mnh cha sn sng c c sc mnh nh vy tun chy qua ngi. Ti vui sng qu mc v chuyn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

theo ci kiu "i ch! Hy nhn ta!" Ti bn tm bit cc hng o. Ti khng lm vic vi h sut trong hai nm sau . Hin nay ti sn sng. Ti hc hi c thm nhiu v yu thng. V sau ti mi hiu ra rng y l cc nh phu thut tm linh t mc th nm tr ln lm vic vi ti. c tin da trn chn l. ch Siu phm v yu thng mang li sc mnh. Sc mnh xut pht t su bn trong c th, t tia sng Siu phm bn trong. Sc mnh l kt qu ca vic xp ngang hng vi tia sng Siu phm bn trong ca cuc i, lin kt vi n v cho n tun chy. N n t ct li ca c th hay nh ci m hng o tm linh Heyoan ca ti gi l Ci linh thing. C sc mnh c ngha l ngi trong trung tm bn cht ca con ngi. Sc mnh mang li cho bn kh nng hin hu trong yu thng v iu kin v thc hnh yu thng v iu kin. iu c ngha l dng yu thng p li mi th n vi bn m khng phn bi bn ng. Bn ch c th lm vic ny bng yu thng bn thn trc nht v hin hu trong chn l, ngha l sng trung thc vi bn thn cng vi iu bn cm nhn v ph thc bn thn cho vic chuyn dch qua v tr ny n v tr khc ca yu thng. Bn thy y, nu bn ph nhn cc phn ng tiu cc m bn c bng cch x chng th l lc bn khng yu thng bn thn cng nh khng yu thng nhng ngi khc. Nu bn cm thy v tha nhn chng bng cch no th by gi bn nhng ch cho yu thng ca mnh tun chy. Bn gii phng bn thn cho chuyn dch vo mt v tr yu thng bn trong. Yu thng v iu kin lm cho chng ta hnh ng khoan ha trong cc cuc i ca mnh. Khoan ha Cng vi cc thc hnh Chn l, ch Siu phm v Yu thng dn ti c tin n a ta n s mnh, ta nhng ch cho hnh ng Khoan ha i vo cuc i ca ta. Khoan ha c nhn bng cch cho i vo Tr nng Siu phm v c tri nghim nh l Nim hnh phc. N tri nghim s ha hp trong mi vt v s an ton trn vn ca ta bt k xy ra chuyn g. L trng thi nhn thc rng mi tri nghim m ta c, k c tri nghim th v v tri nghim au n nh au yu v cht chc, ch n gin l nhng bi hc m ta to ra cho bn thn ta trn sut chng ng tr v vi Thng . L sng trong hi ha. Emmanuel ni: Trng thi Khoan ha cn c ngi n nhn c vn ton. Bn c gi gn trong bn tay Thng v c yu thng ht lng. V khi yu thng ny c n nhn To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG
th chu trnh cng c hon thnh Ai c cha tr?

Barbara Ann Brennan

Thy cha phi nh rng mnh tin hnh thao tc l nhm cha tr linh hn. iu quan trng i vi thy cha l hiu ci cht theo cch y v cha tr cho con ngi tng th ch khng phi cho ln ha thn ny ca ngi m thi. Thy cha khng c t b vic cha tr cho bt c ai n gin ch v ngi ny c th cht v th cht. iu quan trng l ghi vo tm tr hai iu khi ta c gng hiu chnh ci vic ta ang lm trong cng v thy cha. Mt l trong tri nghim ca tng ngi v chuyn au yu ca h u c ngha su sc v hai l cht chc khng ng tht bi m c th ng vic cha tr. nh iu ny, thy cha phi sng trong c hai th gii tm linh v th cht. Ch c bng cch tp trung bn trong bn thn v v tr th thy cha mi c th kinh qua cc tri nghim v vic lin tc chng kin ni au su sc rt ph bin ca nhn loi. Ti hi bn Emmanuel ca ti v iu ny nh sau:"Nu chng ta to ra au yu th c phi vic tm n thy cha l cch lm cho chng ta xao lng chuyn thao tc ln bn thn, thao tc ln ci ngun ca bnh tt?" Emmanuel ni:"Tt c iu ny ty thuc vo vic v sao bn ti thy cha v ti thy cha no. y l mt cu hi t nh v l cu hi m ti dm chc rng thy cha ca bn tng t ra khng bit bao nhiu ln t hi mnh. u l trch nhim v do u l ci em cho v u l ci c nhn v nu nh ta mng tng ra iu g th phi ni l ci g? Cc cu hi khng bao gi chm dt v cn c mt thc ti ch yu c bn s mang li nim an i cho bn. Khi c khonh khc nhn ra rng c th c mt kiu cha tr khc, th lc mt cnh ca m, thc vt xa kiu chm sc y t sn c c biu hin di dng th cht. Hin ti ti khng h c lm gim gi tr ca ngh y. Cc bc s lm mt cng vic xut sc, mt s hng dn phn ln v c th t do tha nhn iu ny mt khi ca ng kn. C nhng ngi khc, hoc ang lm ngh y hoc ang sinh sng bng ngh khc, ch n gin khng nhn thc c v khng c kh nng nhn thc c ti thi im ny. iu khng c ngha l h km ci, c c, i bi hoc xu xa, m ch n gin c ngha l h phi i vo lnh vc ca hiu bit. Bn phi sn lng ban phc cho h, tip tc con ng ca bn, tm ra ngi no t cm thy tng hp hn vi thc ca bn v bn s han ton bit cch lm vic . Khi bn cm nhn c khuynh hng chuyn dch vo lnh vc cha tr tm linh (ti khng ni cha tr tm l, ti ni cha tr tm linh) by gi l lc c nhn thc v thn linh, v bn c thy cha cng nh cc thn linh n y lm vic vi thy cha ny n cn n tip. Ngy nay thng ngi ta khng mong i vic cha lnh. M thng l mong i vic pht hin v lm du i ni lo lng bn khon, ch khng phi php l. Vy th iu ny c ngha g? Nh th c ngha l im ny thc ca bn i ht mc ca n m thi. L c iu g h hi, c iu g hiu bit. Mt phng hc cho mi thn th v mt bi hc cho mi bnh To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

tt. Khng dng li trng pht, v bn vit ra bi kha ca chn mnh; bn chn thn th ca chnh mnh vn mang theo n mi nhc im c th ni l di truyn bi l b ca bn hay ng ca bn c chuyn g . Nhng xin nh rng bn chn n cng chng sao. V vy bn phi tin cy thn th khng ch khi au yu m c bit khi au yu, v n ang ni vi bn v chuyn g vy? C nhiu cch nghe iu v nh cha tr kh nng c th tc ng mnh hn ti y gip bn nghe c iu m thn th bn ang ni vi bn. D nhin bn l ngi hiu c iu tt nht v n nm trong ngn t ca bn do thn th bn hnh thnh v v n trc tip ni vi bn. Nhng nh cha tr tm linh c th sa i thc cho nht qun ln na v a bn ti ch xp ngang hng cng chn l. D bn c kh nng chu ng chn l hay c kh nng cha tr, th mt thn th m au by gi ty thuc vo nhiu nhn t n ni ti khng th bt u lit k c chng ra lc ny. Nhng bn, bn thn bn, hon ton c kh nng lm vic . Nu nh rt cuc c ci g trong thut ng ca con ngi gi l tht bi - nu nh, ly tri ng c chuyn ny, c ai b cht - th by gi bn phi coi n hon ton nh mt trng hp may mn. Linh hn hon tt nhim v ca mnh, v c mt y ban tip n hn hoan v ng o hoan h n trong thc ti u tin. Xt cho cng, hin hu th cht ca bn khng mang ngha v tn. Bn khng hin hu ti y vnh vin ngi li trong nhng b y phc ny. Ti hy vng rng iu lm bn hi lng. V vy, trong cha tr tm linh khng c tht bi; ch c cc bc i. ng bao gi ngn ngi s vic t tay bn ln ngi khc cng vi yu thng v trc n. ng bao gi ngn ngi vic nguyn cu cho bt c ai. ng i hi kt qu, bi l khng c cch chi bit chc yu cu ca mt linh hn c bit. Ti hiu rng vic ny i hi hoc dng nh i hi c tin nhiu v k. Vng, ng th." V thn th v tinh thn tr thnh thanh khit hn qua cc qu trnh ci bin m t trong cun sch ny, s sc mnh tun chy qua thy cha tng ln v tn s cc rung ng cng tng ln. Sc mnh cng cao th cha tr cng hu hiu v thy cha cng nhy cm. Mi ln ti c cung cp s sng sut v sc mnh mi, th s sng sut ny n sau mt th thch khi u t bn thn. kinh qua cc tri nghim nh th, con ngi phi rt mc trung thc vi bn thn. Chnh trong nhng iu t la di mnh nho nh, trong ta c khuynh hng trnh n khng nhn vo hoc nhng hnh vi ca bn ng bc thp ca chnh mnh, m ta phn bi tnh chnh trc ca ta v lm gim sc mnh ca ta t bn trong. Mi th thch u lin quan n bt c vn no m ta ang x l trong i mnh hin nay; ta tr nh tt cc th thch ca mnh, n ni khi ta hc th khng c vn v sp xp mc . Bi tp pht hin thin lm thy cha ca bn Ta trung thc ra sao? Ta s dng ch ca mnh trong vic xp ngang hng vi ch vn vt tt n mc no? Ta s dng sc mnh nh th no? Ta yu thng nhiu t? Ta c th ban tri yu thng To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

v iu kin c khng? Ta c tn trng quyn lc ca nhng ngi ta chn trao quyn lc nhm hc hi h? Ta c th lm vic m khng bn tng bn tho quyn lc bn trong ca chnh ta? Ta phn bi tnh chnh trc ca ta nh th no? iu ta mong c l g? Ci m ta hy vng sng to ra trong i mnh? u l nhng mt hn ch ca ta, trong cng v ngi ph n, ng my ru, trong cng v con ngi, trong cng v thy cha? Ta c tn trng tnh chnh trc, sc mnh c nhn, ch v nhng kh nng chn la ca cc bnh nhn ca ta? Ta c coi bn thn ta nh mt knh dn gi ln sc mnh t bn trong bnh nhn n mc m rt cuc h t cha ly c? Nguyn tc ring ca ta trong vic lm cho ai tr nn tt l g? Ta c coi cht chc l tht bi khng? Bi tp xem xt bn cht ca cha tr Thy cha l g? Cha tr l g? Mc ch chnh ca cha tr l g? Cha tr mang li iu g? Ai cha tr? Ai c cha tr? Heyoan gn y c ni rng: "Hin ti, bn c thn mn, xin ng t vn xt on bn thn theo nhng cu hi ni trn. Mi chng ta u ang ct bc trn con ng thanh khit kha, v yu thng l nhn t c tc ng cha tr hn ht thy. Xin ng bc b bn thn m ni rng bn khng bao gi c th lm c tt c nhng iu ny. Bn c th lm v s lm c. N ch n gin l chuyn tha nhn v tr v con ngi thc ca bn hin ti l hon ho gia nhng khim khuyt ca bn. Th gii tm linh chng ti gi bn trong danh d v n trng mun vn. Bn chn la tr thnh con ngi th cht coi nh l tng vt ln lao khng ch cho bn thn bn m cn cho c v tr hin nhin v th cht na. Nhng i thay ring ca bn hng ti sc khe v s ton vn tc ng ln nhng ngi xung quanh, khng ch ln nhng ai nm trong phm vi gn gi vi bn m cn ln mi sinh vt c tri gic trn b mt a cu; qu thc l ln c a cu na. Bn l con ca a cu. Bn thuc v a cu; a cu thuc v bn. Bn ng bao gi qun rng, do ch chng ta chuyn dch ngy cng su vo thc hnh tinh trong tng lai gn y, cho nn bn s l ngi dn ng trong cuc phiu lu v i vo nh sng. Trc ht, bn hy yu thng v knh trng bn thn nh chng ti hng tn knh bn. Suy cho cng th khi chng ti c mt cng vi bn l lc tt c chng ta c mt trong s hin din ca Siu phm. Bn c m p trong cch tay Thng v c yu thng mt cch trn vn. Bn hy bit iu v bn nht nh s c t do nh nh. Khi bn hiu rng cuc i ny c tri nghim nh mt rung ng, bn tr nn ci m v cm To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

thy vui sng, bn chuyn dch trong yn tnh ca ha bnh v by gi bn thu nh li. Nhiu ngi tri nghim vic thu nh li ny nh mt tri nghim tiu cc. Nhiu ngi trong s cc bn s tri nghim mt nim vui k l, nh c cng c mt vi cc thin thn trong mt cuc hi tho hay mt bui cha tr. Bnh nhn cng s tri nghim nh vy. Nhng bn hy nh rng, do bn cht rt ring ca trng thi nng lng cao c bnh trng, v sau bn s thu nh li v cng cm thy r hn thc b phn cch nm bn trong bn. Sc mnh tuyt i v cng ca nng lng tm linh nh cho cht linh hn ti tm tr long ra v bt u soi sng n. V n tr li cuc i ln na cho nn bn tri nghim n nh tht. Tt c mi th au n, gin d v on oi ca n. C th bn t nh:"Ti sao lc ny ta li xu hn trc y lc ta mi bt u?" Cho php ti m bo vi bn rng iu khng ng. Bn ch nhy cm hn trc. Sau khi tri nghim nhng thng trm , nhng ln bnh trng v thu nh li ny nhiu ln cho tng vn ring t, bn s pht hin ra rng chng bin mt tht. Nhiu thng sau, bn s ni:"Ch! Ta khng cn lm chuyn na". V bn s khc v sung sng, y ht nh mt vi ln u tin khi bn tr v trong nh sng v tri nghim n. Hy nh rng kin nhn l li ni ca c tin. im li Chng 27 1. Nhng thuc tnh c nhn ch yu m ngi thy cha cn pht trin gi c trong sch l g? 2. Nhng th thch cuc i trc ht l g? lm ng no 3. Qu trnh thanh khit ha ring ca bn l g a bn n v tr hin nay trn ng i ca mnh? 4. Bn sn sng lm thy cha cha? nhng mc no? 5. Ti phm vi no trong cuc sng ca mnh c th bn s dng sai nht sc mnh m bn c trn cng v thy cha? ca bn ng bc thp hay bn ng bng ca bn ti ? da trn nim tin sai tri no? Bn c th cha tr phn ca bn thn nh th no v xp li bn thn ngang hng vi ch Siu phm bn trong bn nh th no? 6. Hy tr li cc cu hi thuc tiu mc "Bi tp pht hin nhng lo s ca bn". 7. Hy tr li cc cu hi thuc tiu mc "Bi tp pht hin nhng nim tin tiu cc ca bn". 8. Hy thc hin bi tp yu thng bn thn thuc tiu mc "Yu thng". 9. Hy tr li cc cu hi thuc tiu mc "Bi tp pht hin thin lm thy cha ca bn".

********

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net

BN TAY NH SNG

Barbara Ann Brennan

HT

BQT VNTQ xin chn thnh cm n ch Huyn Bng, v cc bn : Con gu, Chiu Nht Nng, NHDT v MH hon thnh tc phm ny. Li cui: Cm n bn theo di ht cun truyn. Ngun: http://vnthuquan.net Pht hnh: Nguyn Kim V. nh my : Huyn Bng, congu, gu con, NHDT Ngun: Huyn Bng c bn: NHDT a ln vo ngy: 7 thng 7 nm 2006

To Ebook: Nguyn Kim V

Ngun truyn: vnthuquan.net