Está en la página 1de 1

RUTAS Y CRONOLOGIA

Intihuasi (Argentina) 6,000 Aos


/oquepala "/acna, $er%&. $inturas rupestres 'e !ace 0.000 a os.
Lauricoc!a "Hu#nuco, $er%&. In'ustria l(tica, )siles 'e animales, plantas y esqueletos !umanos y pinturas rupestres 'e !ace *0.000 a os.

Lapa +ermel!a ",rasil& cr#neo y esqueleto 'e Lu-ia, 'e !ace **..00 a os
1!i2ateros "1allao, $er%&. In'ustria l(tica para la6ores 'e recoleccin, 'e !ace *7.000 a os.

Sitios Arqueolgicos "Monte Hermoso I" y "Las Ollas", Monte Hermoso, Aprox. 7,000 A os

1ue2a 'e las Manos "Santa 1ru-, Argentina&. $inturas rupestres 'e !ace 0.300 a os.

1ue2a 4ell "/ierra 'el 4uego, 1!ile&. 5estos 'ata'os entre *0.000 y **.000 a os.

Mu8er 'el $e n "$e n 'e los ,a os, M9xico&. 5estos 'e *3.000 a os.
:l Muaco y :l ;o6o "+ene-uela&. In'ustria l(tica muy tosca, 'e *..000 y *7.000 a os.

1a2ernas 'e /ulum "/ulum, M9xico&. 1uatro esqueletos !umanos, *..?00, *7.000 y *0.000

a os.
$accaicasa "Ayacuc!o, $er%&. $untas 'e proyectil, raspa'ores, cuc!illosC 'e *7.000 a os,

Monte +er'e I "$uerto Montt, 1!ile&. 5estos 'e *..<00 a os.


Mea'o=cro)t 5oc>s!elter "?< >m 'e $itts6urg!, :sta'os @ni'os& *A a *0 mil a os.
:l 1e'ral "SL$, M9xico&. 5estos !umanos y arte)actos l(ticos con una antigBe'a' 'e 3* 000 a os

/lapacoya "M9x, M9xico&. Da2a8a 'e o6si'iana 'e !ace 7*.000 a os.

La /oca ",rasil&. 5estos !umanos )ec!a'os !acia el a o .?.000 a'$.

/opper "1arolina 'el Sur, :sta'os @ni'os&. 5estos !umanos )ec!a'os !acia el a o ?0.000 a'$

Monte +er'e II "$uerto Montt, 1!ile&. 5estos 'e 33.000 a os.

Le=is2ille "/exas, :sta'os @ni'os&, con )ec!as 'e 37.000 a os antes 'el presente.

1uenca 'el +alsequillo "M9xico&. Huellas !umanas )ec!a'as !acia el a o .0.000 antes 'el presente.

American 4alls ":sta'os @ni'os&. 5estos )ec!a'os !acia el a o .3.000 antes 'el presente.

$e'ra 4ura'a "$iau(, ,rasil&. 5estos !umanos )ec!a'os !acia el a o ?0.000 a'$.