Está en la página 1de 1

Nota de prensa

Os socialistas de Vilalba denuncian que o Alcalde lles oculta informacin sobre o pagamento de facturas e a nmina do persoal municipal
Xa pasou mis dun mes dende que solicitaron copia dos reparos suspensivos de legalidade emitidos polos servizos de Secretara e Intevencin e, a da de hoxe, o Goberno local, a pesares de que a lei fixa en 5 das o prazo para poder facelo, non lles proporcionou a documencin requerida nin lles comunicou que ten pensado facer respecto Esta demora traspasa o ndice da tolerancia admisible. Non facilitar, a sabendas, oposicin unhas simples fotocopias constite para o Concello un acto deliberado de infracin administrativa Con este proceder, consideran que o Rexedor trata de dificultar o traballo dos grupo do PSOE hora de fiscalizar a accin do Goberno vilalbs Os socialistas de Vilalba denuncian que o Alcalde deste municipio Gerardo Criado- lles oculta informacin sobre a xestin municipal, pois xa pasou mis dun mes dende que solicitaron copia dos reparos supensivos de legalidade emitidos polos servizos de Secretara e Intervencin, pero o anda non lles facilitou a documentacin demandada nin tampouco lles comunicou qu ten pensado facer respecto deste asunto. Por este motivo, consideran que unha vez mis, ponse de manifesto a falta de dilixencia do Alcalde hora de cumprir a legalidade s efectos de dar debida conta das peticins que lle formula a oposicin formalmente. O concelleiro Luis Fernndez manifesta que, en data 12 de decembro do 2013, o Grupo Socialista, solicitou por escrito copia de dita documentacin, que fai referencia a acta da reunin da Xunta de Goberno Local de data 29/10/2014, e que versa sobre o pagamento de determinadas facturas e da nmina do persoal do Concello. Esta demora, sinala Fernndez, traspasa o ndice da tolerancia admisible, pois a lexislacin establece que o prazo para facilitar este tipo de informacin de cinco das. Non facilitar, a sabendas, oposicin unhas simples fotocopias , din os socialistas,constite para o Concello un acto deliberado de infracin administrativa. O Rexedor dificulta o traballo da oposicin Con este proceder, consideran que o Rexedor trata de dificultar o traballo da oposicin hora de fiscalizar a accin do Goberno vilalbs. Neste senso, o Grupo Socialista, denuncia o retraso alarmante hora de falicitarlle as actas das Xuntas de Goberno. En varios plenos, os socialistas levan formalizado reiteradamente o rogo de que se cumpra a lexislacin a este respecto. O Alcalde, tamn neste aspecto, segue a facerse o remoln hora de cumprir o legalmente establecido, afirman. Deste xeito, Luis Fernndez sublia que unha parte dos vilalbeses e vilalbesas confiaron no Partido Socialista nas pasadas eleccins municipais, e que por responsabilidade, temos que dar conta do noso traballo como concelleiros e concelleiras s nosos cidadns. Por elo, queremos denunciar publicamente o boicot que nos est a facer o Sr. Criado e o seu equipo de goberno .
21 de xaneiro de 2014 Sados, Gabinete de Comunicacin PSdeG-PSOE da provincia de Lugo www.psoeprovincialdelugo.com www.facebook.com/psoeprovinciallugo www.twitter.com/PsoeLugo

Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO