Está en la página 1de 8

Felix Arbulu Bilbao (segida eta bukaera-14)

Hauxe da Felixi buruzko azken lantxoa. Dena den, bukatu baino lehen eman diezaiogun begirada bat zenbait gertaerari. 1. Hasiera Balpardan zen Santurtzin, Balparda auzoan jaio zen Felix, 1911.01.30ean 2. Garaizabal konpainia Las milicias nacionalistas izeneko atalean (http://www.belliludi.com/historia_aproximacion.html): esaten den moduan

La movilizacin de los milicianos nacionalistas vizcanos fue tambin paulatina. El PNV de esta provincia se declar el mismo 19 de julio a favor de la Repblica y realiz sus primeros
1

llamamientos a la movilizacin. A este llamamiento acudieron unos cinco mil mendigoizales, que armados con escopetas de caza desfilaron en Archanda a las rdenes de Ramn Azkue a primeros de agosto de 1936. () Al mismo tiempo, ANV propona la creacin de unas Milicias Vascas Antifascistas y los del Jagi-Jagi se dividan entre intervencionistas y no intervencionistas. Reunidos sus dirigentes en Durango, se impusieron los primeros y comenzaron a movilizar a sus militantes. El Euzko Gudaroztea vizcano se cre el 25 de septiembre al unificarse las compaas que se estaban organizando en los diferentes acuartelamientos de la provincia y su comandante fue Ramn Azkue. Tras la revista de Archanda el 4 de agosto, el PNV no envi a sus gudaris al frente hasta el 24 de septiembre. En esa jornada, partieron para el frente las primeras cuatro compaas de infantera tras ser armadas gracias a una remesa de dieciseis mil fusiles checos con su correspondiente municin y varios cientos de ametralladoras ligeras llegada de contrabando en las jornadas inmediatamente anteriores. Estas primeras compaas (Kortabarria, Etxeberria, Garaizabal y Zubiaur) formaron un ocasional batalln denominado Arana Goiri en honor del creador del nacionalismo vasco que desfil por Bilbao antes de partir al frente en autobuses esa misma noche. Ya en Eibar, la unidad se dividi. La compaa Garaizabal y dos secciones de la Zubiaur marcharon al frente de Marquina (alto de San Miguel de Elgoibar y puerto de Urcarregui) en donde ya estaban dos o tres compaas socialistas, soldados del Garellano, guardias de asalto y milicianos. 1936ko irailaren 24an fronterantz abiatu zen Garaizabal konpainia beste konpainia batzuekin batera. Dakigunez, Elgoibarko San Migel-en, irailaren 25ean Felix eta beste zenbait kide, Ziardamendin hil zituzten. Gorpuak Ziardamendin bertan geratu ziren. 3. Ziardamendi Jakina dugunez, Ziardamendin, hilobi batean 4 eskeleto topa ziren. DNAren analisiak egin ziren eta soilik bietan lortu zen DNA. 4. Informe de exhumacin y anlisis de los restos humanos recuperados en una fosa comn en Ziardamendi (Elgoibar) Identificacin biolgica El 24 de julio de 2013 y el 14 de octubre de 2013, remitimos al laboratorio Biomics de la Universidad del Pas Vasco las muestras indubitadas tomadas a los posibles familiares: Nombre del familiar Relacin de parentesco Nombre de la vctima Sabino Atutxa Olabarri Flix Arbulu Bilbao

Javier Atutxa Olabarri 24-06-2013 hermano Angela Arbulu Bilbao 24-06-2013 hermana
2

Igone EtxeandiaPalacio14-10-2013 sobrina Xabier Gaubeka Aurre 14-10-2013 sobrino

Miguel Palacio Gmez Eusebio Gaubeka Guibelondo

Relacin de familiares a los que se han tomado muestras (indubitadas) para anlisis de ADN en relacin a las vctimas de la fosa de Ziardamendi (Elgoibar) Informe de exhumacin y anlisis de los restos humanos recuperados en una fosa comn en Ziardamendi (Elgoibar) Relacin de muestras dubitadas de la fosa de Ziardamendi (Elgoibar) En fecha 18-01-2013 se toman muestras de dientes para estudio de ADN que se envan al laboratorio de Gentica de la Universidad del Pas Vasco (UPV/EHU). Referencia Dientes Ziardamendi 01 36 y 37 Ziardamendi 02 38 y 48 Ziardamendi 03 18 y 27 Ziardamendi 04 17 y 18 En fecha 8 de enero de 2014, el laboratorio de gentica emite informe tcnico constituido por 12 folios en donde se estable la siguiente relacin de parentesco biolgico entre las muestras dubitadas (vctimas) y las indubitadas (familiares) (ver Informe): Dubitadas Indubitadas Ziardamendi 01 Ziardamendi 02 Javier Atutxa Olabarri Ziardamendi 03 Xabier Gaubeka Aurre Ziardamendi 04 Conclusiones De conformidad a todo lo anteriormente expuesto se pueden establecer las siguientes conclusiones: 1. En esta fosa fueron inhumadas cuatro personas masculinas de edad adulta joven cercana a los 20 aos (entre 20 y 30 aos). 2. Todos ellos presentan fracturas craneales perimortem por lo que su muerte puede ser considera de etiologa mdico legal violenta. 3. Los restos han experimentado una importante degradacin como consecuencia de la accin directa del agua de lluvia y las races de la cubierta vegetal que ha corrosionado y debilitado su estructura. 4. No obstante lo anterior ha sido posible extraer ADN de los dientes y con ello establecer una relacin de parentesco biolgico entre dos de los individuos y las muestras de los familiares de referencia. 5. En concreto este anlisis relaciona al Individuo 02 con Javier Atutxa Olabarri y al Individuo 03 con Xabier Gaubeka Aurre.
3

6. De este modo las personas inhumadas en esta fosa corresponden a vctimas del batalln Garaizabal que fallecieron el 25 de septiembre de 1936. Donostia, 10 de enero 2014 5. Ondorioak Aipaturiko bi DNAren eta Angela Arbulu Bilbao-ren DNAren parekatuz, aurreko txostenak dioenez, horietakoak ez dagozkio Felix-i. Hortaz, soilik bi aukera daude: 1) Topatutako eta analizatutako baina ADN aurkitu ezin zirenekoak bi eskeleto dira. Agian horietako bat Felix-ena izan liteke. 2) Ziardamendin topatu ezin zen beste hilobi batean geratu ziren beste bost eskeletoetatik, bata Felix-i legokioke. Kasu biak, antzekoak izan arren, desberdinak dira oso. Hortaz, Ziardamendira itzuliko naiz berriz, bakarrik, osaba eta kideak hil zituzten lekuan egongo, pagadian, eta bertan ondoko olerkia irakurriko: Mendigoxaliarena Mendi eze, ikurrin eder, azke nai zattut axian. Amar gasteren lerdena makilla luzez bidian! Mendi-bitxidor berdiok, arin or duaz kantari: Dana emon biar yako matte dan azkatasunari. Eta ixil dago arratsa Euzkadi'ko lur-ganian. Amar gasteren lerdena makilla luzez bidian! Gastedi orren didarra bai-dala didar zolija! Aberri baten samiez urduri dabil errija. Azkatasun-goxalderuntz
4

sugarra dira basuak. Sugarra basuak eta zidar argija itxasuak. Or duan ozte-aldrea aberri-minez kantari: Dana emon biar yako matte dan azkatasunari. Gaste orreik goruntz duaz abesti eta ikurriez. Lauan bao tiro otsak: bedartza dager odolez. Ikaraz duaz usuak, mendija dago ixillean, Amar gasteren lerdena bixitza-barik lurrean! Eta illuntziko bakian norbattek darrai kantari: Dana emon biar yako matte dan azkatasunari. (Lauaxeta, 1931) (http://www.youtube.com/watch?v=-aSgjd6U-VA) Baita ondokoa ere: Ziardamendi Uda azkena zan ogeta-amaseigarrenean gudaren sua ta odola toki ontara eldu ziranean. Gazte talde bat zetorren pagadian gora; bulartsu zetozten, bai, baa... nora? Entzun zan izkillu otsa; ondorenean ama! deadarra. Ez zan zutik gelditu gazte bat bakarra. Ziardamendi! Ziardamendi!
5

Zure lurpean dira emeretzi gudari. (Pako Larraaga, Pakol bertsolaria) 6. Azken hitzak eta eskerrak Lehenago hona hemen oroimenezko kantu hau: Izarren hautsa Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaska gazteak Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hauts hartatikan uste gabean noizbait ginaden gu ernai Eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure aukeran atsedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kate horretan denok batera gogorki loturik gaude Gizonen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrea joatea Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak burruka hortan iraunen duten zuhaitz ardaska gazteak Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jeikiz ibiltzen joanen direnak
6

Ez daukanak ongi ohi daki eukitzea zein den ona bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten amets eroak baztertuz bertan sasi zikinak behingoz erreta bide on bat aukeratzen Gizonen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrea joatea Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak burruka hortan iraunen duten zuhaitz ardaska gazteak Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuhaitz ardaska gazteak Gertakizunen indar ta argiz gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak (Xabier Lete) (http://www.youtube.com/watch?v=95mDuflUReg) Eskerrik beroenak, behin eta berriz, ondokoei:
7

a) Agote familiari, Bitorio-ri eta bereziki Jose Inazio zenari b) Elgoibarko Felix Etxeberria-ri, bera izan da aspalditik Elgoibarren gai horren inguruan mugitzen hasi zena c) Etxebarriko Ahaztuen Oroimena elkarteari, bereziki Patxi eta Alberto-ri d) Elgoibar 1936 elkarteari, bereziki Hodei eta Iaki-ri e) Jokin-i f) Eztizen eta Iaki-ri g) Ziardamendin aritu ziren Aranzadi taldekoei, bereziki Francisco Etxeberria medikuari h) Afera honetan aparteko laguntza ederra eman diguten guzti-guztiei Ad Majorem Vasconum Libertatem joseba felix tobar-arbulu (donejurgi) Santurtzin, 2014.01.12

También podría gustarte