Está en la página 1de 264

CP

76843 101197 106649 79606 74436 76490 79844 74424 74428 74432 79937 81185 75244 83257 91955 80376 79645 86290 79854 79837 79859 79867 79876 79904 101194 79391 79598 79617 79620 79846 79870

Tipo
CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca
MICRONICS S/M HP LENOVO HEWLETT PACKARD HEWLETT PACKARD LENOVO HEWLETT PACKARD HEWLETT PACKARD HEWLETT PACKARD LENOVO INTCOMEX S/M S/M VSN LENOVO LENOVO HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO S/M LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO

Modelo

NumeroSerie

FechaIngreso
29/12/2007 28/12/2012

EMCMICC080-29C43 1245C8029C430624

PRO 6300 SFF 0453 XW4300 2UA64206FG 0453 XW4300 XW4300 RL338LA#AB2 0453 COMPATIBLE CX867RDEX A6 SERIES SRV1091 9481-AP8 0453 DC-5800 0453 0453 0453 0453 0453 0453

MXL3071HB9 LKHVBLV 2VA64206GL RL338LA#ABM LKHVBLP 2UA64206G8 2UA64206G3 UAA64206G2 LKHVBHG

20/08/2013 17/07/2008 19/03/2007 05/11/2007 17/07/2008 19/03/2007 19/03/2007 19/03/2007 17/07/2008 24/10/2008

26110147247

22/02/2007 02/03/2009

210008-19012010 LKHVBCP LKHVBDZ MXJ92403DI LKHVBCG LKHVBKM LKHVBLD LKHVBGF LKHVBMB LKHVBHZ

28/04/2010 25/07/2008 17/07/2008 13/10/2009 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 28/12/2012

0453 0453 0453 0453 0453 0453

LKHVBCF LKHVBMZ LKHVBAG LKHVBFA LKHVBHR LKHVBKN

17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008

80358 80360 80361 80363 80366 80371 80373 23832 44674 89327 89437 90646 96519 102769 102784 102937 102967 103061 103096 103124 103132 103164 103186 81207 81629 81637 81657 82147 82299 82323 83334 92766

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO MICRODEK COMPATIBLE LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ

9481-AP8 TRINICENTRE 9481-AP8 THINKCENTER THINKVISION 9481-AP8 THINK CENTRE PENTIUM PENTIUM I M58P M58P M58p VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 INTEL CORE2 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 8100 ELITE

LKHVBCN 9484AP8 LKHVBPF LKHVBBX LKHVBMG LKHVBPG LKHVBMH PZ0098929

25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 31/07/1998 16/05/2001

1S3063A33MJLM698 1S3063A33MJLM568 MJCLA42 GD120222120123 MXL30109XD MXL30104WX MXL301054V MXL30109X4 MXL30106KK MXL3010BVW MXL3010BR5 MXL30109YK MXL30104V5 MXL3010BRR GD080180940004 MXJ90303DV MXJ903040J MXJ903035L MXJ9030363 MXJ90304TF MXJ90304SO MXJ91108DH MXL10311BB

11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 28/11/2008 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 10/02/2011

92857 94631 94638 94642 94644 94650 94661 94690 94700 94707 94716 94723 94736 94754 94760 102947 103208 96432 96464 102749 102755 102822 102920 102971 103009 103063 103094 103146 103176 103190 103198 103228

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXL10311F4 GD120221890066 GD120221890079 GD120221890037 GD120221890057 GD120221890099 GD120221890028 GD120221890012 GD120221890087 GD120221890010 GD120221890080 GD120221890052 GD120221890152 GD120221890054 GD120221890133 MXL30104Z6 MXL3010BRM GD120222140122 GD120222140179 MXL3010BX6 MXL3010BWC MXL3010BXC MXL3010BYH MXL301050D MXL3010BW1 MXL30104YL MXL3010561 MXL30109YQ MXL30104YC MXL3010B5C MXL30104Y3 MXL30104YG

10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

89332 95555 96423 82539 81833 94694 82315 89389 94715 103286 95607 102697 102818 103090 103336 81685 92876 95482 103020 81693 95509 103206 82659 89309 103148 89132 89372 89414 94628 94654 94667 94712

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE HP LENOVO ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE HP HP ADVANCE HP HP LENOVO HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

M58P VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 VISSION 9850 dc7900 M58P VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 M58P ELITE 8300 M58P M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

1S3063A33MJLM720 GD120222130111 GD120222140099 MXJ90303FY MXJ90304LN GD120221890030 MXJ90304V6 1S3063A33MJLM537 GD120221890004 MXL30104Y1 GD120222130004 MXL30104V7 MXL3010CIB MXL3010BRD MXL3010546 MXJ9030CKH MXL10311FW GD120222130122 MXL30109X6 MXJ9030CKC GD120222130011 MXL30104Z9 MXJ90304OL4T6 1S3063A33MJLM673 MXL30109YV 1S3063A33MJLM621 1S3063A33MJLM606 1S3063A33MJLM697 GD120221890103 GD120221890149 GD120221890024 GD120221890143

11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

94717 103026 103154 81737 94680 81641 83469 89155 94630 103166 103192 103247 103254 81853 92460 83490 102858 81813 82615 95510 95557 96429 96458 101478 101479 101480 101481 101482 101483 101484 101485 101486

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP HP ADVANCE HP HP LENOVO ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ

VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 dc7900 DC7900 M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 Elite DC7900 ELITE 8300 dc7900 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 DC7900 DC7901 DC7902 DC7903 DC7904 DC7905 DC7906 DC7907 DC7908

GD120221890069 MXL3010C1J MXL301055L MXJ9030401 GD120221890011 MXJ9030CK2 MXJ91108C7 1S3063A33MJLM491 GD120221890056 MXL30105OP MXL30104YB MXL3010VVV MXL30104W9 MXJ9030406 MXL0400WFX MXJ91108FP MXL3010BT2 MXJ90304ND MXJ90304SS GD120222130070 GD120222130177 GD120222140066 GD120222140192 MXJ915071Z MXJ915070T MXJ915072W MXJ9150737 MXJ915070C MXJ9150727 MXJ915072F MXJ9150704 MXJ9150721

12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 27/12/2010 24/04/2009 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012

101489 82787 83414 102699 102721 102880 103079 102753 103342 81665 89346 103086 103402 83418 95595 95613 97527 102833 103378 89123 103432 86971 90654 102782 102993 89353 89418 89421 95610 102825 102931 103066

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO HP S/M LENOVO HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP

DC7900 dc7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P ELITE 8300 M8000T M58p ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ9150758 MXJ90304TQ MXJ9030G51 MXL30104V6 MXL30109ZF MXL30104YH MXL3010B3L MXL30109WQ MXL30106KP MXJ9030CK7 1S3063A33MJLM559 MXL301053N MXL30104YN MXJ91108F5 GD120222130195 GD120222130066 GD120222140021 MXL3010BWX MXL30104YT 1S3063A33MJLM539 MXL301055G NA12166921 MJCLA99 MXL301053W MXL301053M 1S3063A33MJLM496 1S3063A33MJLM545 1S3063A33MJLM719 GD120222130103 MXL30109XZ MXL3010B47 MXL3010BY3

28/12/2012 03/02/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 30/01/2013 23/12/2009 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

82123 89185 90626 90650 94621 103408 90657 96424 103180 103202 103218 94637 94647 94674 94683 103212 89409 103170 103210 89446 92466 92468 92768 94659 94691 94703 94719 94761 101487 102835 102930 82239

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP LENOVO ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO HP HP LENOVO HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP

dc7900 M58P M58p M58p VISSION 9850 ELITE 8300 M58p VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900

MXJ90304SN 1S3063A33MJLM504 MJCLA88 MJCLA81 GD120221890074 MXL301055F MJCLA98 GD120222140087 MXL3010505 MXL30104YD MXL3010BR4 GD120221890146 GD120221890111 GD120221890075 GD120221890123 MXL3010BRP 1S3063A33MJLM660 MXL3010BXH MXL3010BS4 1S3063A33MJLM684 MXL0400WGF MXL0400WK1 MXL10311BG GD120221890106 GD120221890138 GD120221890078 GD120221890029 GD120221890046 MXJ915073C MXL3010BXJ MXL3010BWT MXJ90303DP

03/02/2009 11/01/2010 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 28/12/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009

82359 84871 85657 102816 103338 81801 89430 95542 96425 96441 103098 95581 95594 96596 102757 94711 102687 102877 102948 103085 89382 92765 92875 92897 103042 86967 86976 90514 90515 90520 90522 92490

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP LENOVO LENOVO DELL DELL DELL DELL HP

dc7900

MXJ903040Y MXJ92904CY

03/02/2009 11/11/2009 30/11/2009 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 10/02/2011 10/02/2011 30/01/2013 23/12/2009 23/12/2009 18/03/2010 18/03/2010 18/03/2010 18/03/2010 27/12/2010

DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE 8100 ELITE 8100 ELITE ELITE 8300 M8000T M8000T T3500 T3500 T3500 T3500 8100 Elite

MXJ9290487 MXL3010BXD MXL30106LJ MXJ903034M 1S3063A33MJLM638 GD120222130132 GD120222140015 GD120222140109 MXL3010558 GD120222130058 GD120222130184 GD120222120133 MXL30109WT GD120221890132 MXL30104XR MXL3010BYJ MXL3010BV4 MXL30104VB 1S3063A33MJLM662 MXL10311B9 MXL10311FT MXL10311GK MXL30109YN NA12166935 NA12166929 54YRNL1 54ZRNL1 551RNL1 54ZVNL1 MXL045ICVW

95514 102743 102808 103420 82327 86966 92745 103030 103038 103332 82195 83349 89144 89433 95522 95549 95551 95552 95617 81939 89348 97579 102780 102794 102846 102978 103414 81911 89121 95487 95493 95523

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP HP HP S/M HP COMPAQ HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M8000T 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

GD120222130149 MXL30109WX MXL30104WH MXL30106LK MXJ9030CKB NA12166931 MXL1020LPC MXL30109X3 MXL30109XB MXL3010544 MXJ90303G0 MXJ91108DT 1S3063A33MJLM588 1S3063A33MJLM574 GD120222130180 GD120222130140 GD120222130171 GD120222130087 GD120222130157 MXJ90304TB 1S3063A33MJLM604 GD120222120028 MXL3010CIM MXL301054H MXL30109WW MXL3010BXK MXL30104Z4 MXJ9030CKD 1S3063A33MJLM564 GD120222130136 GD120222130116 GD120222130044

12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 23/12/2009 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

89357 95529 95573 81645 81661 81673 102997 103028 103172 103182 103222 103242 103390 82135 83408 89174 89206 92448 92452 92453 92470 95469 96422 96426 92450 96475 82331 103156 103184 83429 102922 103368

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP

M58P VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P M58P 8100 Elite 8100 Elite 8100 Elite 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 8100 Elite VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300

1S3063A33MJLM717 GD120222130006 GD120222130163 MXJ90304ML MXJ90304T5 MXJ9030CK4 MXL3010BVB MXL30104VT MXL30104YK MXL30104ZH MXL30104ZC MXL30104ZF MXL301053Z MXJ90304MR MXJ91108F7 1S3063A33MJLM549 1S3063A33MJLM499 MXL0400WX7 MXL0400WK5 MXL0400WGK MXL0400XOT GD120222130073 GD120222140207 GD120222140047 MXL0400WWB GD120222140181 MXJ90303DB MXL3010559 MXL3010BRQ MXJ91108F3 MXL3010500 MXL30106L6

11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 27/12/2010 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013

89404 90648 90656 90658 103125 82011 83321 89108 102843 102914 102918 102945 103069 103374 81963 82199 82703 83298 89118 89130 89172 89186 95430 95481 95592 95614 96451 103366 102829 103285 81709 94623

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE

M58P M58p M58p M58p ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 M58P M58P M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850

1S3063A33MJLM703 MJCLA86 MJCLA51 MJCLA65 MXL30106J7 MXJ903034Y MXJ90408NS 1S3063A33MJLM701 MXL3010BW7 MXL3010BWB MXL30104WW MXL30104Z3 MXL30106K5 MXL30106HX MXJ90303FD MXJ90304TT MXJ90303ZN MXJ9030G4V 1S3063A33MJLM695 1S3063A33MJLM661 1S3063A33MJLM532 1S3063A33MJLM726 GD120222130197 GD120222130026 GD120222130113 GD120222130169 GD120222140202 MXL30104X3 MXL30109YT MXL30108YF MXJ90304M0 GD120221890112

11/01/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012

81873 102689 102703 102709 92760 95524 95601 95604 95606 92807 95576 95618 102796 103270 81857 89131 89147 89387 95497 81777 92860 94673 95561 96428 83455 90636 95541 96447 96463 96473 96474 102773

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP

dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P M58P VISSION 9850 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 DC7900 M58p VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300

MXJ90304T8 MXL30104VS MXL30104WT MXL30104VV MXL10311B1 GD120222130003 GD120222130120 GD120222130063 GD120222130159 MXL10311D0 GD120222130095 GD120222130114 MXL30104VQ MXL30109ZN MXJ9030346 1S3063A33MJLM522 1S3063A33MJLM523 1S3063A33MJLM585 GD120222130097 MXJ903040N MXL10311F9 GD120221890117 GD120222130089 GD120222140180 MXJ9110884 MJCLA93 GD120222130050 GD120222140103 GD120222140173 GD120222140196 GD120222140141 MXL3010BY9

03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 24/04/2009 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013

103162 103194 89169 92772 92808 94629 94643 94658 94670 94698 94734 94767 89350 94672 94728 94743 94718 95489 82763 83445 83489 94687 103134 95535 83426 97446 102707 102927 102965 94634 94651 94668

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE HP ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE

ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

MXL30109YF MXL30104ZT 1S3063A33MJLM686 MXL10311BK MXL10311D1 GD120221890013 GD120221890128 GD120221890019 GD120221890061 GD120221890115 GD120221890147 GD120221890077 1S3063A33MJLM691 GD120221890048 GD120221890134 GD120221890003 GD120221890007 GD120222130121 MXJ90304SQ MXJ90408P1 MXJ91108FL GD120221890114 MXL30104TP GD120222130161 MXJ91108BY GD120222140063 MXL3010BVK MXL30109YX MXL3010C1R GD120221890148 GD120221890151 GD120221890108

30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

83340 94632 102747 102798 102849 81877 83316 85656 89145 89201 89378 90653 92464 96430 102733 102792 82335 96420 82371 95587 95602 95603 95616 97545 89137 102913 103122 103130 89143 90513 90612 94652

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP ADVANCE HP HP HP ADVANCE HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE LENOVO HP HP HP LENOVO DELL LENOVO ADVANCE

DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 DC7900 M58P M58P M58P M58p 8100 Elite VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P T3500 M58p VISSION 9850

MXJ91108D6 GD120221890035 MXL30104ZT MXL30109YY MXL3010BY8 MXJ90304N2 MXJ91108H3 MXJ92904BZ 1S3063A33MJLM622 1S3063A33MJLM627 1S3063A33MJLM583 MJCLA92 MXL0400WXB GD120222140176 MXL30104WF MXL3010CIS MXJ90304LW GD120222140077 MXJ90304TW GD120222130124 GD120222130167 GD120222130198 GD120222130181 GD120222120112 1S3063A33MJLM493 MXL30104YW MXL3010BRB MXL30104V8 1S3063A33MJLM620 551SNL1 MJCLA54 GD120221890026

24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 30/11/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 27/12/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 18/03/2010 19/03/2010 12/03/2012

94655 106026 81951 82031 82035 89329 92816 92831 94686 90617 90639 102991 103382 82275 82455 82487 89204 92779 94656 82311 89326 89333 89343 90509 94624 94633 94636 94641 94649 94657 94682 94721

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE H.P COMPAQ HP HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP LENOVO HP COMPAQ ADVANCE HP LENOVO LENOVO LENOVO DELL ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 8200ELITE dc7900 dc7900 dc7900 M58P 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 M58p M58p ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 dc7900 M58P M58P M58P T3500 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

GD120221890145 MXL1271L8V MXJ90304TZ MXJ90304N3 MXJ90304VF 1S3063A33MJLM657 MXL10311DB MXL10311DS GD120221890081 MJCLA67 MJCLA74 MXL301053T MXL30104ZO MXJ9030415 MXJ90304TC MXJ9030410 1S3063A33MJLM728 MXL10311BS GD120221890127 MXJ9030359 1S3063A33MJLM556 1S3063A33MJLM524 1S3063A33MJLM603 550VNL1 GD120221890025 GD120221890070 GD120221890064 GD120221890092 GD120221890121 GD120221890118 GD120221890016 GD120221890053

12/03/2012 13/06/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 19/03/2010 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 18/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

94744 94764 94768 81971 89148 89151 89156 90659 102827 102932 103075 103138 103168 103224 103238 103392 89365 90632 103304 103316 103426 83415 96476 102836 102841 102960 103029 103196 103214 103240 81205 81206

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 M58P M58P M58P M58p ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58p ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION VISSION

GD120221890071 GD120221890032 GD120221890083 MXJ90303ZP 1S3063A33MJLM617 1S3063A33MJLM626 1S3063A33MJLM672 MJCLA82 MXL3010BTY MXL30109XJ MXL30104XW MXL301055Y MXL3010508 MXL3010BS8 MXL3010BS1 MXL301050G 1S3063A33MJLM680 MJCLA56 MXL30109XX MXL301054M MXL30104XK MXJ91108FR GD120222140068 MXL3010CIT MXL3010BVX MXL3010554 MXL3010BX3 MXL30104ZR MXL30104YU MXL30104Y9 GD080180940007 GD080180940006

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 28/11/2008 28/11/2008

82139 89109 89110 89111 89113 89114 89116 89126 89138 89153 89176 89184 89397 94648 94697 94725 94733 102898 94619 94684 89411 103031 82367 92825 92851 95486 95574 95588 95598 103105 102817 103056

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE ADVANCE LENOVO HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP

dc7900 M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 M58P ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ903034W 1S3063A33MJLM705 1S3063A33MJLM616 1S3063A33MJLM498 1S3063A33MJLM538 1S3063A33MJLM536 1S3063A33MJLM666 1S3063A33MJLM693 1S3063A33MJLM533 1S3063A33MJLM528 1S3063A33MJLM630 1S3063A33MJLM521 1S3063A33MJLM550 GD120221890018 GD120221890042 GD120221890022 GD120221890096 MXL30109Y4 GD120221890107 GD120221890036 1S3063A33MJLM712 MXL3010BWG MXJ903035P MXL10311DL MXL10311DW GD120222130001 GD120222130052 GD120222130123 GD120222130117 MXL30104V3 MXL30109ZQ MXL3010BWW

03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

95490 94710 94751 94762 96468 102802 102815 89134 89349 89366 94729 103045 103376 103424 89362 89428 94693 94737 81915 82735 94758 103003

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE HP

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300

GD120222130138 GD120221890044 GD120221890142 GD120221890109 GD120222140127 MXL3010BYB MXL30109WS 1S3063A33MJLM552 1S3063A33MJLM644 1S3063A33MJLM702 GD120221890055 MXL3010BRH MXL30104X7 MXL30105ON 1S3063A33MJLM647 1S3063A33MJLM575 GD120221890124 GD120221890009 MXJ9030CKQ MXJ90303DM GD120221890129 MXL301053B

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013

82191

CPU

HP

dc7900

MXJ90304MV

03/02/2009

NombreCompleto
OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO REATEGUI FLORES, ROLANDO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO

Edificio
PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

MELENDEZ TORRES VDA DE MALAVER, NELIDA LOIDIT PALACIO LEGISLATIVO ARBOLEDA MENESES, JORGE LUIS VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR VILCHEZ PAZ, ALAN OMAR MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO RAMOS PAULETT, JULIAN SAUL RAMOS PAULETT, JULIAN SAUL RAMOS PAULETT, JULIAN SAUL RAMOS PAULETT, JULIAN SAUL GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR GOMERO ALVARADO, PEPE LUDMIR RIVAS CAPELETTI, CARLOS MANUEL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL CHIPANA MAMANI, RUBEN SANTOS BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL DE LA CRUZ ESPIRITU, NANCY MARIA MARQUINA LARA, MIGUEL ANDRES MARQUINA LARA, MIGUEL ANDRES ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO ABANTO VALDIVIESO, JOSE ANTONIO TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA MELENDEZ VARGAS, JOSE GILBERTO MELENDEZ VARGAS, JOSE GILBERTO MELENDEZ VARGAS, JOSE GILBERTO MELENDEZ VARGAS, JOSE GILBERTO MELENDEZ VARGAS, JOSE GILBERTO TELLO ABAD, LUISA NINEL CORTEZ ADRIANZEN, ELMER PAUL CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN MELENDEZ SOTO, NIMIO MCKLLEN VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO MORAN YUPANQUI, FLAVIO MOISES MORAN YUPANQUI, FLAVIO MOISES

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN PALACIO LEGISLATIVO REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES REYNAGA SOTO, JHON ARQUIMIDES ACUA PERALTA, VIRGILIO ACUA PERALTA, VIRGILIO ACUA PERALTA, VIRGILIO ACUA PERALTA, VIRGILIO ACUA PERALTA, VIRGILIO ACUA PERALTA, VIRGILIO URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA, WILSON MICHAEL IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ, LUIS CARLOS ANTONIO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN, JAVIER ADOLFO DELGADO GUEMBES, CESAR ALFONSO DELGADO GUEMBES, CESAR ALFONSO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO ABENSUR PINASCO, JAIME AMERICO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU, WUILIAN ALFONSO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO COBOS BENAVIDES, EMILIO ALBERTO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO REATEGUI FLORES, ROLANDO MORAN YUPANQUI, FLAVIO MOISES MORAN YUPANQUI, FLAVIO MOISES MORAN YUPANQUI, FLAVIO MOISES LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM VIVES CHIRINOS, JULLY KARIM

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

MELENDEZ TORRES VDA DE MALAVER, NELIDA LOIDIT PALACIO LEGISLATIVO MELENDEZ TORRES VDA DE MALAVER, NELIDA LOIDIT PALACIO LEGISLATIVO TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA DE LA CRUZ ESPIRITU, NANCY MARIA DE LA CRUZ ESPIRITU, NANCY MARIA DAMIAN BALABARCA, ELI JESUS CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA CHERRES FALLA, PATRICIA DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA, JAIME RICARDO MONROY CERVANTES, JAVIER HUMBERTO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA, JOSE RAGUBERTO CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO, MARTHA GLADYS MAZA CAMPOS, GERMAN MUOZ MERCADO, ADRIANA CAROL MUOZ MERCADO, ADRIANA CAROL MUOZ MERCADO, ADRIANA CAROL OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CABERO CABIESES, ALFREDO GABRIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CASTRO GALLO, VICTOR DANIEL CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS BERAUN LAFOSSE, ELIANNE BERAUN LAFOSSE, ELIANNE BERAUN LAFOSSE, ELIANNE REATEGUI FLORES, ROLANDO GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE, VICTOR ANDRES ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO ROSAS HUARANGA, JULIO PABLO RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VELA VERA, MARINA VENTURI PUENTE, JAIME GENARO MONROY CERVANTES, JAVIER HUMBERTO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO MARISCAL ESPINEL, LEONCIO EMILIO MARISCAL ESPINEL, LEONCIO EMILIO MARISCAL ESPINEL, LEONCIO EMILIO MARISCAL ESPINEL, LEONCIO EMILIO MARISCAL ESPINEL, LEONCIO EMILIO FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA FASHE VARGAS, IVETTE GIANINA ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR VELASQUEZ VASQUEZ, DONATO AMADOR CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN, ANGEL JAVIER ELIAS AVALOS, JOSE LUIS PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL RIVAS TEIXEIRA, MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA, MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA, MARTIN AMADO LOYOLA MACHADO, ESTUARDO ANTONIO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO CRUZADO LOLI, JAIME MAXIMO HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD HIPOLITO RAMIREZ, VICENTA SOLEDAD SALAZAR OLIVARES, FABIAN ESTEBAN SALAZAR OLIVARES, FABIAN ESTEBAN SALAZAR OLIVARES, FABIAN ESTEBAN FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE

PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO PALACIO LEGISLATIVO

GARCIA MARTINEZ, NERY CONSUELO

TRECE MONEDAS

Ambiente
002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 020 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 223-A - HEMEROTECA - BIBLIOTECA 222 - EQUIPOS PARA CESION EN USO IRTP 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 252 - ASESORIA DE LA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 239 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 305 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES

331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 308 AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ANEXO) 308 AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (ANEXO) 137-S - PRIMERA VICEPRESIDENCIA - SOTANO 137-S - PRIMERA VICEPRESIDENCIA - SOTANO 137-S - PRIMERA VICEPRESIDENCIA - SOTANO 137-S - PRIMERA VICEPRESIDENCIA - SOTANO 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS

002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 002GV - AREA DE GRABACIONES EN AUDIO Y VIDEOS 017-S - AREA DE SERVICIOS DOCUMENTALES 017-S - AREA DE SERVICIOS DOCUMENTALES 017-S - AREA DE SERVICIOS DOCUMENTALES 017-S - AREA DE SERVICIOS DOCUMENTALES 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL

016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 016-S - G.F. DE DOCUMENTACION VIRTUAL 025 - MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO 001CT - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - SOTANO 001CD - RECEPCIN DE DOCUMENTOS (AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO) 001CD - RECEPCIN DE DOCUMENTOS (AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO) 001CD - RECEPCIN DE DOCUMENTOS (AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO) 001CD - RECEPCIN DE DOCUMENTOS (AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO) 011 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 011 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 012 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 020 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 020 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 020 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 034 - ESTAFETA 001 - SERVICIO MEDICO - PALACIO LEGISLATIVO 001 - SERVICIO MEDICO - PALACIO LEGISLATIVO 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA

002 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA 006 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA (ANEXO) 006 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA (ANEXO) 006 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA (ANEXO) 006 - DIRECCION GENERAL PARLAMENTARIA (ANEXO) 01MDC - MODULO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 01MDC - MODULO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 01MDC - MODULO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 01MDC - MODULO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 01CSE - CASETA DE PREVENCION Y SEGURIDAD (EMPLEADOS 01CSE - CASETA DE PREVENCION Y SEGURIDAD (EMPLEADOS 01CSE - CASETA DE PREVENCION Y SEGURIDAD (EMPLEADOS 01CSE - CASETA DE PREVENCION Y SEGURIDAD (EMPLEADOS 001CP - CASETA DE PREVENCION Y SEGURIDAD (VISITAS) 003-S - COMEDOR DE EMPLEADOS 003SC - SUPERVISION DE COMEDORES 001RQ - CONTROL DE VISITAS (REQUISITORIAS-PNP) 001RQ - CONTROL DE VISITAS (REQUISITORIAS-PNP) 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 01DMN - MODULO DE DEFENSA DE LA MUJER, NIOS Y ADOLESCENTE 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS

142 - SALA CRONISTAS PARLAMENTARIOS 124-A - AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA (VISITAS GUIADAS) 124-A - AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA (VISITAS GUIADAS) 137 - DESPACHO PRIMERA VICE PRESIDENCIA 137 - DESPACHO PRIMERA VICE PRESIDENCIA 137 - DESPACHO PRIMERA VICE PRESIDENCIA 137 - DESPACHO PRIMERA VICE PRESIDENCIA 138 - PRIMERA VICE PRESIDENCIA (ASESORIA) 138 - PRIMERA VICE PRESIDENCIA (ASESORIA) 138 - PRIMERA VICE PRESIDENCIA (ASESORIA) 138 - PRIMERA VICE PRESIDENCIA (ASESORIA) 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 131 - CONG. JHON ARQUIMIDEZ REYNAGA SOTO 129 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 129 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 129 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 128 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 128 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 128 - GRUPO PARLAMENTARIO SOLIDARIDAD NACIONAL 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 127 - CONG. WILSON MICHAEL URTECHO MEDINA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA

125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 125 - SEGUNDA VICEPRESIDENCIA 126 - ASESORIA DE LA SEGUNDA VICE PRESIDENCIA 126 - ASESORIA DE LA SEGUNDA VICE PRESIDENCIA 126 - ASESORIA DE LA SEGUNDA VICE PRESIDENCIA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119 - OFICIALIA MAYOR - SECRETARIA TECNICA 119MZ - DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS 119MZ - DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 119AM - AREA DE RELATORIA Y AGENDA 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL

229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 229-E - GRUPO PARLAMENTARIO UNION REGIONAL 104-A - ASESORIA DE LA PRESIDENCIA 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 104 - PRESIDENCIA (ASESORIA) 105 - PRESIDENCIA (SECRETARIA) 105 - PRESIDENCIA (SECRETARIA) 105 - PRESIDENCIA (SECRETARIA) 105 - PRESIDENCIA (SECRETARIA) 107 - PRESIDENCIA - DESPACHO 107 - PRESIDENCIA - DESPACHO 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 311 - PRESIDENCIA - ASESORIA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA

236 - AREA DE INFRAESTRCTURA TECNOLOGICA 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 204 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HEMICICLO 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 234 - GRUPO PARLAMENTARIO FUERZA POPULAR 233-E - PROGRAMA DE VISITAS 233-E - PROGRAMA DE VISITAS 233-E - PROGRAMA DE VISITAS 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA 226 - TERCERA VICE PRESIDENCIA

230 - TERCERA VICEPRESIDENCIA 230 - TERCERA VICEPRESIDENCIA 230 - TERCERA VICEPRESIDENCIA 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 2GRAB - CABINA DE GRABACIONES (HEMICICLO) 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 223-A - HEMEROTECA - BIBLIOTECA 223-A - HEMEROTECA - BIBLIOTECA 223-A - HEMEROTECA - BIBLIOTECA 220-M - AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTARIOS 220-M - AREA DE SERVICIOS AUXILIARES PARLAMENTARIOS 219 - DEPOSITO TABLERO ELECTRICO 218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI

218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 218 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 208 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 208 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 208 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 208 - CONG. CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 216 - GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA GANA PERU 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER) 209 - CANAL 56 (SWITCHER)

242-P - OFICINA DE COMUNICACIONES (COORDINADOR CANAL 56) 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 205 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 207 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 207 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 207 - GRUPO PARLAMENTARIO PERU POSIBLE 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 212 - CONG. MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO 200-E - PROTOCOLO 200-E - PROTOCOLO 200-E - PROTOCOLO 200-E - PROTOCOLO 201-E - SALA DE EDECANES 201-E - SALA DE EDECANES 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 240-M - G.F. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y LEGISLACION COMPARADA 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO

238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 238MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO 239MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO (ANEXO) 239MZ - AREA DE DESPACHO PARLAMENTARIO (ANEXO) 252 - ASESORIA DE LA COMISION DE PRESUPUESTO 252 - ASESORIA DE LA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 253 - ASESORIA COMISION DE PRESUPUESTO 239 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 239 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 239 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 239 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 300 - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO 300 - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO PALACIO LEGISLATIVO 338 - ADMINISTRACION EX- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 314 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 349 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO

305 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 305 - GRUPO PARLAMENTARIO ACCION POPULAR FRENTE AMPLIO 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 355 - CONG. JULIO PABLO ROSAS HUARANGA 328 - COMISION INVESTIGADORA DE SALUD Y POBLACIN 328 - COMISION INVESTIGADORA DE SALUD Y POBLACIN 328 - COMISION INVESTIGADORA DE SALUD Y POBLACIN 328 - COMISION INVESTIGADORA DE SALUD Y POBLACIN 352 - OFICINA DEFENSA DE LAS LEYES 352 - OFICINA DEFENSA DE LAS LEYES 350 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE 350 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE 351 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE 351 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE 353 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE (ASESORIA) 353 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE (ASESORIA) 353 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE (ASESORIA) 353 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE (ASESORIA) 353 - CONG. VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE (ASESORIA) 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA

339-C - AUDIOVISUALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 339 - REDES SOCIALES - PRENSA 316 - COMUNICACIONES - RADIO 316 - COMUNICACIONES - RADIO 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315 - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA - JEFATURA 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION)

315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 315-A - OFICINA DE COMUNICACIONES - PRENSA (REDACCION) 313 - PRENSA - FOTOGRAFIA 313 - PRENSA - FOTOGRAFIA 313 - PRENSA - FOTOGRAFIA 313 - PRENSA - FOTOGRAFIA 313 - PRENSA - FOTOGRAFIA 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 313-A - ARCHIVO FOTOGRAFICO 347 - ARCHIVO DE SHOCK DE INVERSION 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 333 - COMISION DE FISCALIZACIN Y CONTRALORIA - ASESORES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES

321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 321 - AREA DE TRANSCRIPCIONES 332 - GRUPO PARLAMENTARIO INDIGENA 332 - GRUPO PARLAMENTARIO INDIGENA 332 - GRUPO PARLAMENTARIO INDIGENA 331 - PALACIO - AREA DE OPERACIONES 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 329 - GRUPO PARLAMENTARIO CONCERTACION PARLAMENTARIA 335 - CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 302 - PALACIO- OPERACIONES DE LA OTI 327 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 327 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP

327 - GRUPO PARLAMENTARIO PPC-APP 337 - COMISION DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 337 - COMISION DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 337 - COMISION DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD PARLAMENTARIA 312 - OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD - JEFATURA 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 309 - CONG. JULIO CESAR GAGO PEREZ 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 307 - COMISION DE ETICA PARLAMENTARIA 303 - OFICINA DE PROTOCOLO 303 - OFICINA DE PROTOCOLO 303 - OFICINA DE PROTOCOLO 303 - OFICINA DE PROTOCOLO

101MZ - ADMINISTRACION EX- MUSEO DE LAS TRECE MONEDAS

CP
66490 66422 79872 38896 79900 79927 79881 80359 80356 79925 79434 79423 79890 79616 79420 79619 81757 82159 89335 103360 103404 82595 90660 97432 97441 97449

Tipo
CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca
ADVANCE ADVANCE LENOVO IBM LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP LENOVO HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE

Modelo
VISSION2360T VISSION2360T 0453 300GL 0453 0453 0453 9481-AP8 9481-AP8 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 dc7900 dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58p VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

NumeroSerie
DCW04007447052 DCW04007447003 LKHVBLR 78-FCHDW LKHVBGB LKHVBDL LKHVBBZ LKHVBMM LKHVBDP LKHVBAP LKHVBBK LKHVBAC LKHVBPR LKHVAZG LKHVBAV LKHVBDN MXJ90303D8 MXJ90303DH 1S3063A33MJLM721 MXL30106KT MXL30106JL MXJ903035H MJCLA79 GD120222140203 GD120222140001 GD120222120129

FechaIngreso
23/12/2004 23/12/2004 17/07/2008 26/08/1999 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

97490 102694 82699 102805 102811 102886 97593 89158 90628 82687 81841 89310 82563 94727 82647 102957 103363 103395 92870 97458 97475 97437 97451 97465 103397 103343 96619

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP HP HP HP ADVANCE LENOVO LENOVO HP HP LENOVO HP ADVANCE HP HP HP HP

VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 M58P M58p dc7900 dc7900 M58P dc7900 VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850

GD120222140091 MXL2500T3T MXJ9030409 MXL3010BSP MXL301053D MXL301053R GD120222120162 1S3063A33MJLM595 MJCLA87 MXJ90304MP MXJ90304LX 1S3063A33MJLM648 MXJ9030358 GD120221890098 MXJ90304T3 MXL301054Y MXL3010BR9 MXL30108YZ MXL10311FM GD120222140156 GD120222140092 GD120222140048 GD120222120001 GD120222120119 MXL3010BRM MXL30108Z5 GD120222140151

12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 11/01/2010 19/03/2010 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 03/02/2009 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE

97476 97504 103057 103071 82675 89377 92885 96604 96608 97496 102975 102979 81797 92873 96496 97459 97462 103201 103329 92893 97484 97487 102737 103341 81745 81821 82679

CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO

VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900

GD120222140150 GD120222140145 MXL30106K7 MXL3010BS7 MXJ90304TG 1S3063A33MJLM563 MXL10311G5 GD120222140052 GD120222140159 GD120222140133 MXL301050H MXL3010BY4 MXJ9030354 MXL102311FQ GD120222120177 GD120222140138 GD120222140190 MXL30106JF MXL3010BRS MXL10311GF GD120222140003 GD120222140084 MXL3010C1D MXL30106LT MXJ903035W MXJ90303F1 MXJ903040G

12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP

82707 89180 103367 103387 82103 92485 96546 97468 97471 103081 103256 82731 89163 97423 97467 102933 103294 95539 95543 96489 103315 92817 96613 97444 103317 96601 96610

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP LENOVO HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP

dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850

MXJ9030CK0 1S3063A33MJLM530 MXL30108Y6 MXL30108ZH MXJ90304M9 MXL045ICXD GD120222120033 GD120222120108 GD120222120004 MXL30104Y6 MXL301054S MXJ9030CKM 1S3063A33MJLM659 GD120222140061 GD120222120067 MXL3010BSR MXL30109ZG GD120222130080 GD120222130115 GD120222140194 MXL30106KD MXL10311D9 GD120222140111 GD120222120070 MXL30104V2 GD120222140069 GD120222140149

03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE ADVANCE

96618 103331 103407 82387 97456 97482 103361 103435 92757 96617 97438 97443 102739 103364 90663 90669 97497 103073 103389 89317 89380 92822 97604 103305 103405 89179 92877

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP

VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58p M58p VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE

GD120222140170 MXL30104VM MXL30106J3 MXJ90304LT GD120222120183 GD120222140154 MXL30104WN MXL3010BXL MXL10311B3 GD120222140027 GD120222120120 GD120222140096 MXL30106JC MXL3010511 MJCLA77 MJCLA96 GD120222120036 MXL3010BSG MXL3010BRZ 1S3063A33MJLM645 1S3063A33MJLM508 MXL10311DH GD120222140114 MXL30104XM MXL3010BSH 1S3063A33MJLM696 MXL10311FX

12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU ADVANCE HP HP LENOVO

CPU HP COMPAQ

97435 97448 95531 96436 103193 82467 83309 89194 92752 97495 102823 102896 102902 103072 103310 103357 92443 92491 92892 95591 92792 103262 103370 82143 86964 86968 97591

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M8000T M8000T VISSION 9850

GD120222140093 GD120222140142 GD120222130170 GD120222140118 MXL30106K8 MXJ90303FV MXJ91108G7 1S3063A33MJLM576 MXL102OLPW GD120222140172 MXL3010BWZ MXL301054F MXL3010BWQ MXL30104XZ MXL30104VZ MXL3010BRX MXL0400X19 MXL045ICX6 MXL10311GG GD120222130056 MXL10311CH MXL30104WC MXL30106KJ MXJ90303ZM NA12166927 NA12166928 GD120222120114

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 23/12/2009 23/12/2009 12/03/2012

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP

CPU HP COMPAQ CPU ADVANCE

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE

103307 103313 92849 97433 97450 103365 89178 103303 103393 81793 81999 89427 96614 97455 103384 96600 96612 96616 102878 103252 89399 82279 97485 97503 97494 103339 82607

CPU CPU

HP HP

ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900

MXL30108Z6 MXL30108YZ MXL10311DV GD120222140143 GD120222140153 MXL30104VY 1S3063A33MJLM650 MXL30104WL MXL30108YY MXJ90304MF MXJ903035F 1S3063A33MJLM635 GD120222140059 GD120222140148 MXL30104YS GD120222120160 GD120222140030 GD120222140083 MXL301053H MXL30109Z2 1S3063A33MJLM677 MXJ90304T4 GD120222120134 GD120222120045 GD120222140208 MXL30104VH MXJ9030CKP

30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP LENOVO HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

96570 97483 97498 97500 103016 103157 103225 83395 90627 102989 103359 97425 97493 102935 103335 90623 96514 97486 103351 103403 81621 97428 97460 97480 97505 102919 103327

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 M58p ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58p VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300

GD120222120035 GD120222140100 GD120222140197 GD120222140004 MXL30104YR MXL30104TZ MXL30106L5 MXJ91108FG MJCLA73 MXL301053K MXL30106LG GD120222120072 GD120222140055 MXL3010BT7 MXL3010BRK MJCLA76 GD120222120193 GD120222140028 MXL30106JQ MXL30106LX MXJ9030CKR GD120222140006 GD120222120118 GD120222140039 GD120222140038 MXL301050S MXL30104XD

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013

82419 89417 97430 97491 102714 102742 103008 103362 82291 82503 90667 92881 96615 97426 97463 97584 97594 97602 97605 103070 92858 96603 97478 103060 97474 103046 103325

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO

dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58p 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ9030356 1S3063A33MJLM594 GD120222120090 GD120222140147 MXL2500T2S MXL2500TCV MXL30109X8 MXL30104YZ MXJ9030CKL MXJ90303G2 MJCLA68 MXL10311G1 GD120222140009 GD120222120032 GD120222140101 GD120222120127 GD120222120149 GD120222120022 GD120222140045 MXL3010539 MXL10311F7 GD120222140144 GD120222140105 MXL30104WJ GD120222140139 MXL30109WV MXL30108ZF

03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 19/03/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE HP HP

82379 89122 96503 97473 102781 102839 102976 92455 92486 92809 97607 103024 103353 92818 97454 97470 103265 103333 92848 97424 97489 97429 97499 102751 103354 97453 103178

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP

dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300

MXJ90303FC 1S3063A33MJLM679 GD120222120031 GD120222140071 MXL3010BWK MXL3010BYD MXL3010BW5 MXL0400X0J MXL045ICVZ MXL10311B1 GD120222120110 MXL30104YQ MXL3010BT3 MXL10311DD GD120222140158 GD120222120094 MXL30106J9 MXL30108Y4 MXL10311DT GD120222140081 GD120222140090 GD120222120065 GD120222140075 MXL3010BXF MXL301054C GD120222140082 MXL30104Z6

03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE HP

103205 82247 97422 97447 97481 103298 103347 96602 97427 97461 81975 103355 96515 97436 102801 103319 103391 92738 96527 96609 97488 103300 89311 96605 97440 97469 97546

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP

ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

MXL30106LW MXJ90304M2 GD120222140007 GD120222140102 GD120222140023 MXL30109Y1 MXL30106JX GD120222140064 GD120222120136 GD120222120018 MXJ90304MG MXL30104TX GD120222120169 GD120222140189 MXL3010BWN MXL30108YT MXL30106JN MXL102OLP4 GD120222120095 GD120222140200 GD120222140110 MXL30109Z3 1S3063A33MJLM602 GD120222140130 GD120222120074 GD120222120116 GD120222120043

30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

103191 103349 92762 97492 97502 102981 103311 92741 97452 97501 97551 103022 103054 82495 82499 89359 92863 102977 103185 96611 97445 97466 97477 97479 103297 103323 92784

CPU CPU

HP HP

ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE

MXL30104VP MXL30108Y5 MXL10311BM GD120222140184 GD120222140094 MXL3010BXO MXL30106KM MXL102OLP7 GD120222140072 GD120222140152 GD120222120007 MXL301054W MXL3010BVH MXJ90304N6 MXJ90303DT 1S3063A33MJLM642 MXL10311FB MXL301053J MXL30108XX GD120222140057 GD120222140174 GD120222120200 GD120222140126 GD120222140005 MXL30108YX MXL30106K3 MXL10311CD

30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ

96607 97506 82567 83481 81633 82211 95504 95537

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 DC7900 dc7900 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850

GD120222140040 GD120222140135 MXJ903034Z MXJ91108BC MXJ9030CKS MXJ90303ZS GD120222130166 GD120222130078

12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 24/04/2009 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012

NombreCompleto
QUIONEZ SEMINARIO, PEDRO ANTONIO ESPATH GARCIA ROSELL, ROSITA KAREM CACERES ALARCON, JAIME LEON ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA CHAUCA RAMOS, ANA GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN SONCCO CCALA, HERMILIO VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS RODRIGUEZ CASTILLO, JULIO LEONIDAS GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR RUESTA RAMIREZ, JULIO CESAR GAVIDIA CHUMPITAZ, FELIX MOISES PACHAS QUISPE, LUIS ERNESTO MALENO CABALLERO, JOSE JUAN SANCHEZ FERREYRA, MIGUEL ANGEL MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO

Edificio
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

MUENTE MAURICIO, LUIS CARLO POZO GARCIA, JOSE MANUEL POZO GARCIA, JOSE MANUEL QUIONEZ SEMINARIO, PEDRO ANTONIO QUIONEZ SEMINARIO, PEDRO ANTONIO QUIONEZ SEMINARIO, PEDRO ANTONIO ANGELES PONTE, NANCY VIOLETA VASQUEZ MENDEZ, ESTEBAN ROBERTO LUCAR DEL AGUILA, LUIS PERCY CHAVEZ MENDOZA, DANY MAIDA DE ALBERTIS ANDRADE, ADA INES PAREDES CUBAS, CARMEN ROSA CACERES ALARCON, JAIME LEON OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO MARQUINA LARA, MIGUEL ANDRES TOLENTINO RUIZ, LUIS EMERITO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CURI BAUTISTA, VIRGILIO SEGUNDINO CANCHES GUZMAN, ROGELIO ANTENOR ZAMORA VELARDE, DEYSI DEL PILAR ZAMORA VELARDE, DEYSI DEL PILAR

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

ZAMORA VELARDE, DEYSI DEL PILAR ZAMORA VELARDE, DEYSI DEL PILAR COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO COA AGUILAR, RUBEN ROLANDO MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MEJIA ESPINO, BEATRIZ ALBINA MIJAHUANCA GARCIA, LUIS ENRIQUE MIJAHUANCA GARCIA, LUIS ENRIQUE MIJAHUANCA GARCIA, LUIS ENRIQUE MIJAHUANCA GARCIA, LUIS ENRIQUE MIJAHUANCA GARCIA, LUIS ENRIQUE ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA ALMINAGORTA BRAVO, CARMEN ANGELICA CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AEZ, GUSTAVO ADOLFO CALAMPA DEL AGUILA, BETZI CALAMPA DEL AGUILA, BETZI CALAMPA DEL AGUILA, BETZI CALAMPA DEL AGUILA, BETZI CALAMPA DEL AGUILA, BETZI CALAMPA DEL AGUILA, BETZI GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA GALICIA SANCHEZ, MARINA CATALINA CHAUCA RAMOS, ANA CHAUCA RAMOS, ANA CHAUCA RAMOS, ANA CHAUCA RAMOS, ANA SONCCO CCALA, HERMILIO SONCCO CCALA, HERMILIO SONCCO CCALA, HERMILIO

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

SONCCO CCALA, HERMILIO CACERES SEVILLANO, YGOR LIZARDO CACERES SEVILLANO, YGOR LIZARDO CACERES SEVILLANO, YGOR LIZARDO CACERES SEVILLANO, YGOR LIZARDO CACERES SEVILLANO, YGOR LIZARDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO MORON CESPEDES, LUIS FERNANDO BUITRON DIAZ, ROSA AURORA BUITRON DIAZ, ROSA AURORA BUITRON DIAZ, ROSA AURORA BUITRON DIAZ, ROSA AURORA BUITRON DIAZ, ROSA AURORA COBOS BORDA, MERCEDES COBOS BORDA, MERCEDES COBOS BORDA, MERCEDES COBOS BORDA, MERCEDES COBOS BORDA, MERCEDES COBOS BORDA, MERCEDES BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA BALBIN LOPEZ, SUSANA VICTORIA GASTAADUI RAMIREZ, SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ, SANTIAGO ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA ESPINOZA AQUINO, MARIA PERLA FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO FRITAS YAYA, HERBERT HIPOLITO BUSTAMANTE CERVANTES, EDWIN EDUARDO FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA FERNANDEZ RAVICHAGUA, MARILYN SARITA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN GONZALES CHAVEZ, EDUARDO MARTIN SONCCO CCALA, HERMILIO SONCCO CCALA, HERMILIO VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS VILLEGUEZ CORZO, SUSANA GLADYS GOMEZ GALLARDO, EDGAR ENRIQUE GOMEZ GALLARDO, EDGAR ENRIQUE GOMEZ GALLARDO, EDGAR ENRIQUE GOMEZ GALLARDO, EDGAR ENRIQUE YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES, CESAR ELMER CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES GUILLEN BENDEZU, ALICIA GUILLEN BENDEZU, ALICIA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

GUILLEN BENDEZU, ALICIA GUILLEN BENDEZU, ALICIA GUILLEN BENDEZU, ALICIA GUILLEN BENDEZU, ALICIA GUILLEN BENDEZU, ALICIA CASTILLO DE LA TORRE, BRAULIO MANUEL CASTILLO DE LA TORRE, BRAULIO MANUEL CASTILLO DE LA TORRE, BRAULIO MANUEL CASTILLO DE LA TORRE, BRAULIO MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO, JULIO LEONIDAS RODRIGUEZ CASTILLO, JULIO LEONIDAS RODRIGUEZ CASTILLO, JULIO LEONIDAS RODRIGUEZ CASTILLO, JULIO LEONIDAS GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE GONZAGA MEOO, NADDIA GERALDINE BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA BERNABE CCOLLANQUE, TERESA MONICA CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES CARPIO EGUEZ, ENRIQUE MERCEDES ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER ESPIRITU ORIHUELA, JULIO JAVIER GADEA COLLANTES, MIRIAM INES GADEA COLLANTES, MIRIAM INES GADEA COLLANTES, MIRIAM INES GADEA COLLANTES, MIRIAM INES GADEA COLLANTES, MIRIAM INES GADEA COLLANTES, MIRIAM INES CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA CABANILLAS DAVILA, JULIA ROSANNA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA BUSTOS GUTIERREZ, CARMEN ESTELA GRADOS TRINIDAD, LUIS ALBERTO GRADOS TRINIDAD, LUIS ALBERTO GRADOS TRINIDAD, LUIS ALBERTO GRADOS TRINIDAD, LUIS ALBERTO GRADOS TRINIDAD, LUIS ALBERTO TAMANI SANGAMA, ROLANDO TAMANI SANGAMA, ROLANDO TAMANI SANGAMA, ROLANDO TAMANI SANGAMA, ROLANDO TAMANI SANGAMA, ROLANDO QUILCA QUILCA, MARIA DEL CARMEN QUILCA QUILCA, MARIA DEL CARMEN QUILCA QUILCA, MARIA DEL CARMEN QUILCA QUILCA, MARIA DEL CARMEN QUILCA QUILCA, MARIA DEL CARMEN DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS DAVILA RAMIREZ, JUAN CARLOS VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VELANDRES ZAVALA, ALEJANDRO VICTOR VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR BUITRON DIAZ, ROSA AURORA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA HINOSTROZA HUACACHI, PETRONILA VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO VASQUEZ CHINGO, GUILLERMO

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

CASTRO YAJAHUANCA, GILDA LUISA CASTRO YAJAHUANCA, GILDA LUISA CASTRO YAJAHUANCA, GILDA LUISA CASTRO YAJAHUANCA, GILDA LUISA CASTRO YAJAHUANCA, GILDA LUISA VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO VILLA VILLA, LUIS HUMBERTO NEYRA OLAYCHEA, ANGEL VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR VERGARA PRADO, JULIO CESAR LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO, CRISTOBAL LUIS ROSADO GONZALES, ROXANA ROSADO GONZALES, ROXANA ROSADO GONZALES, ROXANA

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

ROSADO GONZALES, ROXANA ROSADO GONZALES, ROXANA RUESTA RAMIREZ, JULIO CESAR RUESTA RAMIREZ, JULIO CESAR GAVIDIA CHUMPITAZ, FELIX MOISES GAVIDIA CHUMPITAZ, FELIX MOISES GAVIDIA CHUMPITAZ, FELIX MOISES GAVIDIA CHUMPITAZ, FELIX MOISES

JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Ambiente
03-P - OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD 103 - OPERADORES DE LA CENTRAL TELEFONICA 105-B - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 211- B CONG. SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO 406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 410- CONG. RUBEN CONDORI CUSI 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 512- CONG. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 1101 - DPTO. OPERACIONES, INSTRUCCIONES Y DDHH. DE DISIC 1101B - JEFATURA DEPSECON 108-S - TALLER DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 105-S - DEPOSITO DE TALLER ELCTRICO 103-S - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - SANCHEZ 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA

101 - CONG. EDUARDO FELIPE CABRERA GANOZA 02-RQ - CASETA DE REQUISITORIAS -PNP 02-RQ - CASETA DE REQUISITORIAS -PNP 01-P - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 01-P - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 01-P - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 02DPC - MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO 101-A - AREA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 103 - OPERADORES DE LA CENTRAL TELEFONICA 103 - OPERADORES DE LA CENTRAL TELEFONICA 103 - OPERADORES DE LA CENTRAL TELEFONICA 103 - OPERADORES DE LA CENTRAL TELEFONICA 105-B - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 116-B - CABINA DEL AUDITORIO 105SM - SERVICIO MEDICO - JFSC 101-F - JFSC- OPERACIONES 101MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 101MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 101MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 101MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 101MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 104MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 104MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 104MZ - CONG. RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO 103MZ- CONG. ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN 107MZ- CONG. ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN 107MZ- CONG. ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN

107MZ- CONG. ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN 107MZ- CONG. ROGELIO ANTENOR CANCHES GUZMAN 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 108MZ CONG. RUBEN ROLANDO COA AGUILAR 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 204 - CONG. LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 208 - CONG. SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ 208 - CONG. SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ 208 - CONG. SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ 208 - CONG. SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ 208 - CONG. SANTIAGO GASTAADUI RAMIREZ 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA

210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 210 - CONG.VIRGILIO ACUA PERALTA 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 218 - CONG. VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 200-B CONG. VICTOR ISLA ROJAS 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 205-B CONG. EULOGIO AMADO ROMERO RODRIGUEZ 211- B CONG. SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO 211- B CONG. SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO 211- B CONG. SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO 211- B CONG. SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO 301 - CONG. RUBEN CONDORI CUSI 301 - CONG. RUBEN CONDORI CUSI 301 - CONG. RUBEN CONDORI CUSI

301 - CONG. RUBEN CONDORI CUSI 303 - CONG. MARTIN BELAUNDE MOREYRA 303 - CONG. MARTIN BELAUNDE MOREYRA 303 - CONG. MARTIN BELAUNDE MOREYRA 303 - CONG. MARTIN BELAUNDE MOREYRA 303 - CONG. MARTIN BELAUNDE MOREYRA 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 321- CONG. HECTOR BECERRIL RODRIGUEZ 310 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ 310 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ 310 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ 310 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ 310 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 311 - CONG. JULIA TEVES QUISPE 317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE 317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE 317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE 317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE

317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE 317 - CONG. ESTHER YOVANA CAPUAY QUISPE 300-B - MESA DE TRABAJO AFROPERUANA 300-B - MESA DE TRABAJO AFROPERUANA 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 301-B CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 306-C - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO 403 - CONG. CASIO FAUSTINO HUAIRE CHUQUICHAICO

406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 406 - CONG. ESTHER SAAVEDRA VELA 410- CONG. RUBEN CONDORI CUSI 410- CONG. RUBEN CONDORI CUSI 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 412 - CONG NESTOR ANTONIO VALQUI MATOS 415 - CONG. ANGEL NEYRA OLAYCHEA 415 - CONG. ANGEL NEYRA OLAYCHEA 415 - CONG. ANGEL NEYRA OLAYCHEA 415 - CONG. ANGEL NEYRA OLAYCHEA 501 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 501 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 501 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 509 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 509 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 509 - CONG. CESAR ELMER YRUPAILLA MONTES 504 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA

508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 508 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 503 - CONG. JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA (ANEXO) 517 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE (ANEXO) 517 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE (ANEXO) 517 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE (ANEXO) 517 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE (ANEXO) 512- CONG. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA 512- CONG. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA 512- CONG. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA 512- CONG. GUSTAVO BERNARDO RONDON FUDINAGA 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 604- CONG. ROSA DELSA MAVILA LEON 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 607- CONG GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA 611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER

611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 611 - CONG. CARLOS TUBINO ARIAS SCHREIBER 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 617 - OFICINA DE PROCURADURIA 701 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 701 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 701 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 701 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 711 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 711 - CONG. PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS 703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ 703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ

703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ 703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ 703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ 703- CONG. EDUARDO NAYAP KININ 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 706 - BENEFICIOS Y LIQUIDACIONES 709- CONG. VICTOR RAUL GRANDEZ SALDAA 709- CONG. VICTOR RAUL GRANDEZ SALDAA 709- CONG. VICTOR RAUL GRANDEZ SALDAA 709- CONG. VICTOR RAUL GRANDEZ SALDAA 709- CONG. VICTOR RAUL GRANDEZ SALDAA 715 CONG. OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA 715 CONG. OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA 715 CONG. OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA 715 CONG. OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA 715 CONG. OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA 801 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 801 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 811 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 811 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 811 - CONG. ROLANDO REATEGUI FLORES 803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI

803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI 803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI 803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI 803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI 803 - CONG. ROFILIO NEYRA HUAMANI 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 806 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 809 - CONG. ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 815 - CONG. LEYLA FELICITA CHIHUAN RAMOS 815 - CONG. LEYLA FELICITA CHIHUAN RAMOS 815 - CONG. LEYLA FELICITA CHIHUAN RAMOS 915 - CONG. MARISOL ESPINOZA CRUZ (ANEXO) 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 908- CONG WALTER ACHA ROMANI 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL 912- CONG. SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL

903 - CONG. MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA 903 - CONG. MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA 903 - CONG. MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA 903 - CONG. MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA 903 - CONG. MARTIN AMADO RIVAS TEIXEIRA 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1001 - CONG. ELARD MELGAR VALDEZ 1004 - CONG. ANGEL NEYRA OLAYCHEA 1012 - CONG. LEYLA CHIHUAN RAMOS 1012 - CONG. LEYLA CHIHUAN RAMOS 1012 - CONG. LEYLA CHIHUAN RAMOS 1012 - CONG. LEYLA CHIHUAN RAMOS 1012 - CONG. LEYLA CHIHUAN RAMOS 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1010 CONG.CRISTOBAL LUIS LLATAS ALTAMIRANO 1015 - CONG. KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA 1015 - CONG. KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA 1015 - CONG. KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA

1015 - CONG. KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA 1015 - CONG. KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA 1101 - DPTO. OPERACIONES, INSTRUCCIONES Y DDHH. DE DISIC 1101 - DPTO. OPERACIONES, INSTRUCCIONES Y DDHH. DE DISIC 1101B - JEFATURA DEPSECON 1101B - JEFATURA DEPSECON 1101B - JEFATURA DEPSECON 1101B - JEFATURA DEPSECON

CP
58254 58257 58260 58263 79401 79418 79642 79411 79636 79623 79896 79940 79405 79412 79631 79592 79618 102809 102864 92477 90629 90630 90644 95553 95564 92819 83477 85654 102863 102867

Tipo
CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca
APPLE APPLE APPLE APPLE LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE

Modelo
M8570 M8570EMC M8570EMC M8570 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite M58p M58p M58p VISSION 9850 VISSION 9850 8100 ELITE DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300

NumeroSerie
XB2360A5MMA XB24100BMMA XB2360AIMMA XB23609LMMA LKHVAZY LKHVBNM LKHVBGM LKHVAZC LKHVBHW LKHVBHD LKHVBKW LKHVBAN LKHVBBY LKHVBBR LKHVBFZ LKHVBAH LKHVBFT MXL3010C1K MXL3010CIQ MXL045ICX5 MJCLA53 MJCLB00 MJCLA97 GD120222130071 GD120222130067 MXL10311DC MXJ911089T MXJ929048D MXL301055Z MXL30104WQ

FechaIngreso
19/12/2002 19/12/2002 19/12/2002 19/12/2002 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 10/02/2011 24/04/2009 30/11/2009 30/01/2013 30/01/2013

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP

103053 103249 96531 96547 81717 103065 103237 81895 97516 103243 96481 82575 82772 103259 103267 103287 82227 89136 90625 92481 92790 94678 94696 94740 102723 102834 102911 102992 82671 89375 95512

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP

ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 dc7900 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58p 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850

MXL30106KN MXL30108YO GD120222120093 GD120222120132 MXJ903042Y MXL30104W4 MXL30108YB MXJ90303ZL GD120222120064 MXL30104VK GD120222140168 MXJ9030CK8 MXJ90304LZ MXL30106K6 MXL30106L9 MXL30106JZ MXJ90304OH 1S3063A33MJLM518 MJCLA41 MXL045ICW6 MXL10311C1 GD120221890125 GD120221890076 GD120221890058 MXL30104TQ MXL3010CIV MXL3010BSZ MXL3010510 MXJ9030CKW 1S3063A33MJLM529 GD120222130172

30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 19/03/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE

96499 96554 103423 103427 82471 89128 96523 96529 96536 102950 103415 82243 82415 82543 89386 97552 96555 97511 103097 103181 82555 89376 103330 103383 81625 92805 96534 96575 102838 103032 89149

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO HP HP HP

VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P

GD120222140198 GD120222140120 MXL30106KH MXL30108ZG MXJ90304TD 1S3063A33MJLM687 GD120222120029 GD120222120115 GD120222120148 MXL3010BTR MXL30104XG MXJ90304MM MXJ903035N MXJ90304OL 1S3063A33MJLM690 GD120222120128 GD120222140155 GD120222140193 MXL3010BRJ MXL30108ZB MXJ903040F 1S3063A33MJLM664 MXL30106LN MXL30106KV MXJ9030357 MXL10311CY GD120222120027 GD120222140132 MXL301050C MXL30109XF 1S3063A33MJLM553

12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO

96501 96532 96535 96522 103119 103417 89439 92740 95513 96552 96553 90634 103302 103401 89124 90621 96556 103413 103429 82559 96557 96559 103356 103372 103434 82759 86961 96502 96533 103277 92798

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 M58p ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58p VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M8000T VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 8100 ELITE

GD120222120051 GD120222140167 GD120222140117 GD120222120155 MXL30109Y5 MXL3010BYK 1S3063A33MJLM557 MXL102OLP8 GD120222130109 GD120222120030 GD120222120071 MJCLA83 MXL301054T MXL30104VN 1S3063A33MJLM535 MJCLA64 GD120222140129 MXL3010BXR MXL30108Y3 MXJ903040W GD120222140182 GD120222140046 MXL3010547 MXL30106KO MXL30104Z2 MXJ90304VD NA12166920 GD120222120080 GD120222140076 MXL30108YQ MXL10311CM

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 23/12/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 10/02/2011

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE ADVANCE LENOVO HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP S/M ADVANCE ADVANCE HP

CPU H.P COMPAQ

92823 103289 92861 96520 102744 102756 94692 94702 94748 95492 95572 102696 102702 82723 94663 94665 95423 103174 103425 92791 96528 96560 103260 103409 82339 92898 96497 97596 103126 103399 82491

CPU HP COMPAQ CPU HP

8100 ELITE ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900

MXL10311DJ MXL30106J5 MXL10311F8 GD120222120084 MXL2500TCC MXL2500TCT GD120221890001 GD120221890105 GD120221890086 GD120222130041 GD120222130174 MXL2500TCD MXL2500TCF MXJ903034G GD120221890091 GD120221890045 GD120222130047 MXL3010502 MXL30106L3 MXL10311C2 GD120222140104 GD120222140191 MXL30104WC MXL30104VJ MXJ9030345 MXL10311GM GD120222140097 GD120222120109 MXL30104XJ MXL30104V1 MXJ903035Z

10/02/2011 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP HP

CPU HP COMPAQ CPU CPU CPU CPU CPU ADVANCE ADVANCE HP HP HP

96500 96530

CPU CPU

ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 VISSION 9850

GD120222120141 GD120222120158

12/03/2012 12/03/2012

NombreCompleto
VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN CHAU CESPEDES, VICTOR HUGO CHAU CESPEDES, VICTOR HUGO CHAU CESPEDES, VICTOR HUGO MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE MORALES MARAVI, ALEJANDRO MANUEL MORALES MARAVI, ALEJANDRO MANUEL MORALES MARAVI, ALEJANDRO MANUEL BARRIG JO, RICARDO ANTONIO BARRIG JO, RICARDO ANTONIO BARRIG JO, RICARDO ANTONIO VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN VERGARA DIAZ, PEDRO MARTIN RIVAS CHARA, JORGE MARTIN CHAU CESPEDES, VICTOR HUGO LOPEZ SEDANO, CINTHYA MAGALLY CRUZADO GUERRERO, MARIBEL CRUZADO GUERRERO, MARIBEL

Edificio
ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

CRUZADO GUERRERO, MARIBEL CRUZADO GUERRERO, MARIBEL CRUZADO GUERRERO, MARIBEL CRUZADO GUERRERO, MARIBEL BOLAOS CAMPOS, VILMA JULISSA BOLAOS CAMPOS, VILMA JULISSA BOLAOS CAMPOS, VILMA JULISSA BOLAOS CAMPOS, VILMA JULISSA BOLAOS CAMPOS, VILMA JULISSA TORRES CALLACNA, JOSE MIGUEL TORRES CALLACNA, JOSE MIGUEL ORTEGA MARTELL, CARLOS ALBERTO CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO ROJAS OLIVOS, SEGUNDO WILFREDO TORRE TENORIO, UBALDO TORRE TENORIO, UBALDO TORRE TENORIO, UBALDO TORRE TENORIO, UBALDO TORRE TENORIO, UBALDO

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

TORRE TENORIO, UBALDO TORRE TENORIO, UBALDO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO SOLANO RIERA, MARIA DEL ROSARIO ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA ZARATE MARAVI, NOELIA MARTHA PONCE FUENTES, MAXIMO PONCE FUENTES, MAXIMO PONCE FUENTES, MAXIMO PONCE FUENTES, MAXIMO PONCE FUENTES, MAXIMO PONCE FUENTES, MAXIMO LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN LOZANO DULANTO, MARIA DEL CARMEN AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA AYALA ALCARRAZ, SAYDA RAQUEL SOFIA LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO, CLEVER ALDO YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER YSASI ZARATE, JORGE ALEXANDER DE LA CRUZ CONTRERAS, DIANA SARA DE LA CRUZ CONTRERAS, DIANA SARA DE LA CRUZ CONTRERAS, DIANA SARA DE LA CRUZ CONTRERAS, DIANA SARA DE LA CRUZ CONTRERAS, DIANA SARA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA ODAR HUAMAN, JUDITH ARTEMIA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA GUTIERREZ FERNANDEZ, NELIDA MAGDA TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO TEJADA GALINDO, SERGIO FERNANDO FERNANDEZ CORREA, ANA MARIA FERNANDEZ CORREA, ANA MARIA FERNANDEZ CORREA, ANA MARIA FERNANDEZ CORREA, ANA MARIA FERNANDEZ CORREA, ANA MARIA LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LA BARRERA CHAVEZ, DIANA FRANCES LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE LLERENA MOSCOSO, CARLOS LUIS ENRIQUE

ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR ROBERTO RAMIREZ DEL VILLAR

Ambiente
003 - IMPRENTA -DISEO 003 - IMPRENTA -DISEO 003 - IMPRENTA -DISEO 003 - IMPRENTA -DISEO 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD 103 - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - RRV 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 404 - CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 404 - CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 403- CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 403- CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB 503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO 001 - IMPRENTA (JEFATURA) 001 - IMPRENTA (JEFATURA) 001 - IMPRENTA (JEFATURA) 002 - IMPRENTA(SECRETARIA) 002 - IMPRENTA(SECRETARIA) 002 - IMPRENTA(SECRETARIA) 003 - IMPRENTA -DISEO 003 - IMPRENTA -DISEO 006 - ALMACEN DE IMPRENTA 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD 100FT - AREA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA 106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA

106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA 106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA 106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA 106- CONG. FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA 105 - CONG. JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 101 - CONG. JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 101 - CONG. JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 101 - CONG. JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 101 - CONG. JAVIER VELASQUEZ QUESQUEN 100AD - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 100AD - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 100RO - MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO 03-RQ - CONTROL DE VISITAS (REQUISITORIAS-PNP) 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-B - GRUPO FUNCIONAL DE ALMACEN 105-I - STOCK DE ALMACEN 105-I - STOCK DE ALMACEN 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU

202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 202 - CONG. WUILIAN ALFONSO MONTEROLA ABREGU 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 203 - CONG. CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 301 - CONG. JUAN DONATO PARI CHOQUECOTA 302 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 305 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 310 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 310 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 310 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 310 - CONG. CLAUDIA FAUSTINA COARI MAMANI 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 304 - CONG. DANIEL EMILIANO MORA ZEVALLOS 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI

306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 306 - CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 309- CONG. EMILIANO APAZA CONDORI 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 312- CONG. WILLYAN TITO VALLE RAMIREZ 301MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 302MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 302MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 302MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 302MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 302MZ - CONG. RENNAN ESPINOZA ROSALES 304MZ - CONG. DORIS GLADYS OSEDA SOTO 304MZ - CONG. DORIS GLADYS OSEDA SOTO 304MZ - CONG. DORIS GLADYS OSEDA SOTO 304MZ - CONG. DORIS GLADYS OSEDA SOTO 304MZ - CONG. DORIS GLADYS OSEDA SOTO 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 401- CONG. CENAIDA CEBASTIANA URIBE MEDINA 404 - CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 404 - CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF

404 - CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 403- CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 403- CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF 403- CONG. DANIEL FERNANDO ABUGATTAS MAJLUF

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB

. INVEST. MULTIPART. ENCARGADA DE INVEST. LA GEST. DE ALAN GARCA P. COMO PRESID. REPUB 404MZ- CONG. ANA JARA VELASQUEZ 404MZ- CONG. ANA JARA VELASQUEZ 404MZ- CONG. ANA JARA VELASQUEZ 404MZ- CONG. ANA JARA VELASQUEZ 404MZ- CONG. ANA JARA VELASQUEZ 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 501 - CONG. OMAR KARIM CHEHADE MOYA 503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO 503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO 503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO

503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO 503 CONG. TOMAS MARTIN ZAMUDIO BRICEO

CP 66407 79649 101198 101199 79906 79901 100994 80374 79897 79944 79889 79908 86288 79910 81837 82475 89412 89415 92462 92856 95470 95475 95500 96493 82599 92803 82119 83399 95568 82711 90651 83295

Tipo CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca ADVANCE LENOVO S/M S/M LENOVO LENOVO MICRONICS LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP LENOVO HP HP LENOVO LENOVO HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP COMPAQ HP HP ADVANCE HP LENOVO HP

Modelo VISSION2360T THINKCENTRE

NumeroSerie DCW04007447142 LKHVBFD

FechaIngreso 23/12/2004 17/07/2008 28/12/2012 28/12/2012

0453 0453 0201 THINKCENTER 9481-AP8 0453 0453 0453 DC-5800 0453 dc7900 dc7900 M58P M58P 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 8100 ELITE dc7900 DC7900 VISSION 9850 dc7900 M58p DC7900

LKHVBPH LKHVBKF 119C27500227 LKHVBKG LKHVBGD LKHVBPA LKHVBKL LKHVBBN MXJ92403D7 LKHVBFV MXJ90304MD MXJ90303DG 1S3063A33MJLM569 1S3063A33MJLM656 MXL0400WG2 MXL10311F5 GD120222130108 GD120222130083 GD120222130054 GD120222140128 MXJ9030418 MXL10311CB MXJ90303FR MXJ9030G34 GD120222130112 MXJ90303FK MJCLA55 MXJ91108C5

17/07/2008 17/07/2008 28/12/2012 25/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 13/10/2009 17/07/2008 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 10/02/2011 03/02/2009 24/04/2009 12/03/2012 03/02/2009 19/03/2010 24/04/2009

102983 103179 103273 97509 97532 97563 103188 103095 103291 90642 97528 97626 97628 81677 82399 82523 81669 82027 82295 103101 103385 86973 97538 97559 97569 102897 102900 102925 102972 89396 92476 92484 92751

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP S/M ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO HP HP HP COMPAQ

ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58p VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 M8000T VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE

MXL3010536 MXL30104X6 MXL3010BRW GD120222140113 GD120222140017 GD120222120019 MXL30106LV MXL30106KL MXL3010BRT MJCLA91 GD120222120126 GD120222120113 GD120222120163 MXJ903040D MXJ903035Y MXJ90304T7 MXJ9030CKN MXJ903040M MXJ90304NC MXL30104WY MXL30106K2 NA12166937 GD120222140095 GD120222120197 GD120222120188 MXL3010BXX MXL30109YP MXL3010C1F MXL3010BXY 1S3063A33MJLM492 MXL045ICW8 MXL045ICW7 MXL102OLPR

30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 23/12/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011

92769 95465 96495 102890 103266 89129 95558 96459 96487 103394 89408 96439 96486 102856 103002 82603 90620 90661 97510 103152 81713 81809 81845 89316 96433 82167 102859 102966 82783 89441 95585 95590 102995

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP HP LENOVO ADVANCE HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP

8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58p M58p VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300

MXL10311BF GD120222130018 GD120222120185 MXL3010BTN MXL30104W1 1S3063A33MJLM637 GD120222130145 GD120222140195 GD120222140002 MXL3010C43 1S3063A33MJLM640 GD120222140080 GD120222140008 MXL3010562 MXL30104ZZ MXJ90303ZV MJCLA45 MJCLA95 GD120222120140 MXL30109Z7 MXJ903034V MXJ903040V MXJ90303ZZ 1S3063A33MJLM624 GD12022214015 MXJ90304V9 MXL3010BVT MXL3010BV9 MXJ90304SY 1S3063A33MJLM584 GD120222130135 GD120222130143 MXL30109YM

10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013

81947 102786 96595 97572 97574 97575 97627 103258 103412 92795 93187 94738 94745 95443 95567 102887 103006 103017 103108 96455 96491 102847 102889 102891 103040 95545 96438 96448 96456 96466 94706 94746 103089

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP

dc7900 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE ELITE 8100 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300

MXJ90304LQ MXL30104WS GD120222120086 GD120222120076 GD120222120176 GD120222120021 GD120222140146 MXL301055T MXL3010509 MXL10311GP MXL10311CF GD120221890090 GD120221890021 GD120222130191 GD120222130068 MXL3010BR8 MXL30104Z1 MXL3010BX1 MXL3010BSM GD120222140177 GD120222140058 MXL3010BYF MXL3010BST MXL3010BS5 MXL3010BW6 GD120222130025 GD120222140060 GD120222140022 GD120222140178 GD120222140044 GD120221890065 GD120221890049 MXL30104TN

03/02/2009 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 23/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013

103099 92789 96564 103091 103175 96521 96565 97534 97564 103109 103177 103419 92786 97567 97576 103112 82187 82747 94731 103121 103288 89189 97520 97570 102987 103080 93186 97558 97577 102952 103107 82571 92763

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP COMPAQ ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ

ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8100 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE

MXL3010BSL MXL10311C0 GD120222140011 MXL301054R MXL3010BS6 GD120222120039 GD120222140031 GD120222140107 GD120222120026 MXL30106K1 MXL30108XY MXL30108Z9 MXL10311BX GD120222120142 GD120222120075 MXL30104XU MXJ90303F3 MXJ90303ZG GD120221890050 MXL30104XN MXL301055X 1S3063A33MJLM671 GD120222120087 GD120222120003 MXL301055H MXL301053F MXL10311CG GD120222120179 GD120222120041 MXL30105OK MXL30109Z5 MXJ903040L MXL10311B6

30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 23/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011

95570 96461 102727 102807 102909 89351 102715 103299 82355 96588 97566 97568 81991 97526 103087 103421 92895 96562 97562 102885 102973 103021 103084 82611 89191 89345 89369 90665 92888 95538 96435 96477 96480

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P M58P M58p 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

GD120222130189 GD120222140166 MXL30104V4 MXL3010BVF MXL3010BXM 1S3063A33MJLM544 MXL30104WG MXL30104XS MXJ90304SM GD120222120034 GD120222120016 GD120222120013 MXJ90304MC GD120222140157 MXL30106JV MXL30106LL MXL10311GH GD120222140112 GD120222120053 MXL3010BTC MXL30109XM MXL301053C MXL3010BVL MXJ903035D 1S3063A33MJLM597 1S3063A33MJLM593 1S3063A33MJLM543 MJCLA90 MXL10311GB GD120222130098 GD120222140033 GD120222140010 GD120222140123

12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

96482 96483 97518 97536 102980 92454 95536 103293 103301 81931 92829 92830 97541 97561 102916 103103 89119 89127 89150 89321 89391 92869 102795 86962 89135 89146 89315 90631 90645 95432 82271 83378 89117

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP COMPAQ HP S/M LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP LENOVO

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 8100 Elite VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P M58P M58P M58P 8100 ELITE ELITE 8300 M8000T M58P M58P M58P M58p M58p VISSION 9850 dc7900 DC7900 M58P

GD120222140164 GD120222140020 GD120222120038 GD120222120105 MXL3010BT4 MXL0400 X15 GD120222130137 MXL30104VF MXL30104VO MXJ90304VC MXL10311DQ MXL10311DR GD120222120060 GD120222120002 MXL3010C18 MXL30106LZ 1S3063A33MJLM655 1S3063A33MJLM494 1S3063A33MJLM546 1S3063A33MJLM507 1S3063A33MJLM694 MXL10311FK MXL3010BV8 NA12166932 1S3063A33MJLM580 1S3063A33MJLM581 1S3063A33MJLM631 MJCLA57 MJCLA78 GD120222130176 MXJ90304V8 MXJ91108B9 1S3063A33MJLM612

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 27/12/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 30/01/2013 23/12/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010

NombreCompleto MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS MONTES ENCARNACION, HECTOR RAUL ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO BOCANEGRA OCAMPO, CARLOS DARWIN CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO GARNICA ALATA, CARLOS ALEJANDRO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO RIOS PEZO, JORGE WILSON MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL CORDERO CORDERO, EDUARDO JULIAN GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO GUTIERREZ TICSE, GUSTAVO CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS MURILLO ORIHUELA, ROSA YSABEL

Edificio COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO DEPORTIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA CARDENAS LALANGUI, SHEYLA MIKELA MONTES ENCARNACION, HECTOR RAUL ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS ARBILDO OLGUIN, ANGELA MILAGROS HUARACA CULE, VICTOR DANIEL HUARACA CULE, VICTOR DANIEL HUARACA CULE, VICTOR DANIEL CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS ESTRADA SALINAS, MIRKO ELVIS ESTRADA SALINAS, MIRKO ELVIS ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON ALVARADO PINEDO, SEGUNDO RAMON VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA VILLAVICENCIO RIVERA, MONICA SHEILA ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN ANDRADE CARMONA, FERNANDO JUAN FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA SANTILLAN CARPIO, FRYDA LUISA FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE FLOREZ FLORES, NOEMI JEANNETTE LEWIS DEL ALCAZAR, NORMAN DAVID POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO POLO CASTAEDA, AGUSTIN MIGUEL ARTURO ESTRADA CONCHA, ERNESTO

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO ESTRADA CONCHA, ERNESTO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO GAMARRA SALDIVAR, TEOFILO DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES CHAVEZ MOREY, FELICITA LOURDES TRISOLINI CERRON, LIDA IRELBA TRISOLINI CERRON, LIDA IRELBA BOCANEGRA OCAMPO, CARLOS DARWIN

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

BOCANEGRA OCAMPO, CARLOS DARWIN BOCANEGRA OCAMPO, CARLOS DARWIN BOCANEGRA OCAMPO, CARLOS DARWIN CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU CHAVEZ MIRANDA, GERSON ABIU TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA TOVAR DE CALDERON, ELSA GREGORIA DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL DE LA CERNA RIVERA, ALEJANDRO MAXIMILIANO DE LA CERNA RIVERA, ALEJANDRO MAXIMILIANO DE LA CERNA RIVERA, ALEJANDRO MAXIMILIANO DE LA CERNA RIVERA, ALEJANDRO MAXIMILIANO DE LA CERNA RIVERA, ALEJANDRO MAXIMILIANO ARIAS OLIVERA, ROSS MERY ARIAS OLIVERA, ROSS MERY ARIAS OLIVERA, ROSS MERY ARIAS OLIVERA, ROSS MERY ARIAS OLIVERA, ROSS MERY CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO CAMPOS FERNANDEZ, OSWALDO MARCELINO GARNICA ALATA, CARLOS ALEJANDRO GARNICA ALATA, CARLOS ALEJANDRO GARNICA ALATA, CARLOS ALEJANDRO GARNICA ALATA, CARLOS ALEJANDRO CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR CRUZ CHUQUICUSMA, ANTENOR RODRIGUEZ ZAVALETA, ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA, ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA, ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA, ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA, ELIAS NICOLAS OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA OLORTEGUI HUAMAN, LYDIA GRIMANESA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SALAZAR KAEMENA, JIMENA ALEJANDRA SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN SANDOVAL SANTA CRUZ, YULISSA JAKELIN CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO CASTILLO ARRASCUE, DANIEL BENITO LOAYZA BACA, CARLOS ANDRES GUTIERREZ LOPEZ, JOSE HUMBERTO BUSTAMANTE CERVANTES, EDWIN EDUARDO

COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO COMPLEJO LEGISLATIVO

Ambiente 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 002 - DPTO. DE INTELIGENCIA PROTECTORA 002 - DPTO. DE INTELIGENCIA PROTECTORA 104 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 209 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 510 - CONG. ALDO MAXIMILIANO BARDALEZ COCHAGNE 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 704 - SUBCOMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO 100AD - COMPLEJO DEPORTIVO (ADMINIST.) 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 010-R - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. - SOTANO 007 - DIGITALIZACION Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS 004 - OFICINA DE DEFENSA DE LEYES 011-C - OFICINA DE DEFENSA DE LAS LEYES 011-C - OFICINA DE DEFENSA DE LAS LEYES 011-C - OFICINA DE DEFENSA DE LAS LEYES 002 - DPTO. DE INTELIGENCIA PROTECTORA 002 - DPTO. DE INTELIGENCIA PROTECTORA 109 - MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO

105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 105 - CONG. JOSE ANTONIO URQUIZO MAGGIA 104 - ADMINISTRACION DEL COMPLEJO LEGISLATIVO 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 114 - CONG. NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR 100-B - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 100-B - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 100-B - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 101 - CONTROL DE VISITAS (REQUISITORIAS-PNP) 107 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL CONGRESO - DEPSICON 107 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL CONGRESO - DEPSICON 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 208 - CONG. RAMON KOBASHIGAWA KOBASHIGAWA 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS

206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 206 - CENTRO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS PARLAMENTARIOS 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 201 - COMISION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 302 - PARLAMENTO AMAZONICO 302 - PARLAMENTO AMAZONICO 302 - PARLAMENTO AMAZONICO 302 - PARLAMENTO AMAZONICO 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 308 - CONG. JOSE RAGUBERTO LEON RIVERA 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 303 - OFICINA DE PROTOCOLO Y ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS 301 - GRUPO DE TRABAJO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPETITIVIDAD 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 309 - G.F. DE SISTEMATIZACION DE INFORMES Y OPINIONES 409 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME

409 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 401 - CONG. FRANCISCO CCAMA LAYME 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 410 - COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 404 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA - DIDP 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 406 - G.F. DE ELABORACION DE CARPETAS TEMATICAS 509 - MESA DE MUJERES PARLAMENTARIAS PERUANAS 509 - MESA DE MUJERES PARLAMENTARIAS PERUANAS 510 - CONG. ALDO MAXIMILIANO BARDALEZ COCHAGNE

510 - CONG. ALDO MAXIMILIANO BARDALEZ COCHAGNE 510 - CONG. ALDO MAXIMILIANO BARDALEZ COCHAGNE 510 - CONG. ALDO MAXIMILIANO BARDALEZ COCHAGNE 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 502 - CONG. REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 610 - CONG. JESUS PANFILO HURTADO ZAMUDIO 611 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA 611 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA 611 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA 611 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y DOCUMENTACION PARLAMENTARIA 606- CONG. AURELIA TAN DE INAFUKO 606- CONG. AURELIA TAN DE INAFUKO 606- CONG. AURELIA TAN DE INAFUKO 606- CONG. AURELIA TAN DE INAFUKO 606- CONG. AURELIA TAN DE INAFUKO 605 - CONG. ANTONIO MEDINA ORTIZ 605 - CONG. ANTONIO MEDINA ORTIZ 605 - CONG. ANTONIO MEDINA ORTIZ 605 - CONG. ANTONIO MEDINA ORTIZ 605 - CONG. ANTONIO MEDINA ORTIZ 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ

710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 710 - CONG. ELSA CELIA ANICAMA AEZ 704 - SUBCOMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 704 - SUBCOMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 704 - SUBCOMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 704 - SUBCOMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 703 - CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 709- CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 709- CONG. LEONIDAS HUAYAMA NEIRA 810 - CONG. ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA 810 - CONG. ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA 810 - CONG. ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA 810 - CONG. ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA 810 - CONG. ELIAS NICOLAS RODRIGUEZ ZAVALETA 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA)

804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 804-7 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (AUDITORIA) 809 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (JEFATURA) 809 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (JEFATURA) 809 - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA (JEFATURA) 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 904- CONG. JAIME RUBEN VALENCIA QUIROZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ 901 - CONG. ROBERTO EDMUNDO ANGULO ALVAREZ

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO

OMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES VENTA DE ACCIONES DE AZUCARERA CARTAVIO 10-CR - CERRAJERIA [AZOTEA] 10ARC - DEPARTAMENTO DE ARMERIA Y LICENCIAS DAL - PNP 10-DI - COMPLEJO LEGISLATIVO - OPERACIONES

CP
79400 79402 79593 79603 79862 79879 79885 79894 79898 79942 80846 100998 101001 101192 101196 101201 101203 101205 101741 33253 36554 50421 51172 55552 60863 60869 64419 66113 66373 66514 66559 66609 76483

Tipo
CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca
LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HEWLETT PACKARD COMPATIBLE S/M S/M S/M S/M S/M S/M HP HP COMPAQ IBM MICRONICS COMPAQ IBM COMPAQ COMPAQ OMEGA IBM ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE AVATEC

Modelo
0453 THINKCENTRE 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 DC2300

NumeroSerie
LKHVBNY LKHVBBP LKHVBHT LKHVBHM LKHVBAX LKHVBKH LKHVBKK LKHVBLK LKHVBCB LKHVBCY MXL8100H9C

FechaIngreso
17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 02/09/2008 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012

0201

28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012

7900 .USC3230LD8 300GL COMPATIBLE EVO NETVISTA AD0912US-A70GL KN8X SIN MODELO THINKCENTER VISSION2360T VISSION2360T VISSION2360T VISSION2360T 78-ZPVD6 30100283 6Y1A-KGMZ-80J8 KCB5THD USC3230LJ1 USC3230LJT I0601513 KCCY4KY DCW04007447216 DCW04007447019 DCW04007447168 DCW04007447229

28/12/2012 31/12/1994 17/04/1999 19/03/2002 26/07/2002 26/07/2002 11/07/2003 11/07/2003 23/03/2004 22/12/2004 23/12/2004 23/12/2004 23/12/2004 23/12/2004 05/11/2007

76485 79413 79426 79632 79926 80430 66547 79621 101000 101207 101209 101210 79597 74942 79392 79394 79422 79888 79845 79943 64449 75410 79852 79415 79917 55994 80375 66565 68433 55558 79607 100997 101002 101003

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

AVATEC LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE LENOVO S/M S/M S/M S/M LENOVO AVATEC LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO IBM DATASUM LENOVO LENOVO LENOVO IBM LENOVO ADVANCE ADVANCE IBM LENOVO MICRONICS S/M S/M 0453 COMPATIBLE 0453 0453 0453 0453 0453 0453 8305KKS CORE DUO 0453 0453 0453 NETVISTA THINK CENTRE VISSION2360T VISSION 2360TP NETVISTA 0453 LKHVBNZ LKHVBKR LKHVBPB LKHVBMC LKHVBGV LKHVBCD KEF033570 027060059668 LKHVBBD LKHVBHC LKHVBFM KCB6RYK NKHVBMA DCW04007447174 DCW04007633036 KCB5PWZ LKLPAVX LKHVBNL 0453 0453 0453 0453 THINK CENTRE VISSION2360T 0453 LKHVBMR LKHVBLM LKHVBBV LKHVBPL LKHVBCR DCW04007447100 LKHVBLN

05/11/2007 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 23/07/2008 23/12/2004 17/07/2008 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 17/07/2008 05/06/2007 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/03/2004 10/09/2007 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 15/08/2002 25/07/2008 23/12/2004 30/12/2004 26/07/2002 17/07/2008 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012

101202 101206 101208 79437 01567 03850 10204 12398 12709 13924 14072 20955 25718 38189 79403 83364 89423 95584 102763 103014 103104 103110 82383 89392 102695 102958 103088 103282 103416 82259 89352 89358 92472 95502

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

COMPATIBLE S/M S/M LENOVO DELL DELL DELL DELL DELL DELL S/M BELTRON DELL MIDITOWER LENOVO HP LENOVO ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP ADVANCE 0453 DC7900 M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P 8100 Elite VISSION 9850 LKHVBMD MXJ911089M 1S3063A33MJLM502 GD120222130091 MXL3010BWJ MXL30104VG MXL3010BSQ MXL30105OM MXJ903040C 1S3063A33MJLM653 MXL30104YJ MXL3010507 MXL3010568 MXL30104WK MXL30106LP MXJ90303ZJ 1S3063A33MJLM605 1S3063A33MJLM558 MXL0400WVY GD120222130165 DCS 933FC 0453 DCS DCS DCS DCS DCS DCS LKHVBPK 9337S 932R0 932YW 933C5 932QP 932T7

28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 17/07/2008 30/05/1997 30/05/1997 30/05/1997 30/05/1997 30/05/1997 30/05/1997 01/09/1997 24/07/1997 30/05/1997 09/06/1999 17/07/2008 24/04/2009 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 27/12/2010 12/03/2012

95516 95527 95571 102905 103050 82463 89445 92480 92879 95427 97624 102813 102837 102844 102870 102924 81689 82307 82519 82535 82643 90624 95506 95569 95583 97597 102759 102775 102783 103052 103340 103396 77724 81785

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP COMPATIBLE HP

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 M58p VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

GD120222130156 GD120222130048 GD120222130162 MXL3010504 MXL3010PXS MXJ90304T2 1S3063A33MJLM685 MXL045ICWS MXL10311FZ GD120222130077 GD120222120066 MXL3010BW9 MXL3010BSN MXL3010BWS MXL3010BYZ MXL3010BS9 MXJ9030CK5 MXJ90304TY MXJ90304SW MXJ90304N8 MXJ90304TX MJCLA85 GD120222130164 GD120222130092 GD120222130144 GD120222140124 MXL301061G MXL3010BTP MXL3010BW3 MXL30109Z9 MXL30104WB MXL30104X4

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 19/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 25/03/2008

dc7900

MXJ903034C

03/02/2009

81849 81899 82695 82791 86970 86975 87391 89125 89142 89165 89341 89367 89431 89434 90527 90610 90619 90622 90666 92473 92487 92828 92852 95429 96427 102923 103411 81789 83425 82203 82795 102791 103078 103344

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP S/M S/M HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO DELL LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP

dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 M8000T M8000T DC7900 M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P T3500 M58p M58p M58p M58p 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 dc7900 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ90304V4 MXJ903034F MXJ903035J MXJ9030CKV NA12166922 NA12166933 MXJ91506ZN 1S3063A33MJLM613 1S3063A33MJLM578 1S3063A33MJLM589 1S3063A33MJLM651 1S3063A33MJLM681 1S3063A33MJLM667 1S3063A33MJLM708 551VNL1 MJCLA59 MJCLA89 MJCLA46 MJCLA44 MXL0400X11 MXL045ICXI MXL10311DP MXL10311DY GD120222130148 GD120222140037 MXL30109XO MXL3010C4D MXJ9030402 MXJ91108FQ MXJ90304VG MXJ90304V7 MXL30104W2 MXL3010BWP MXL3010548

03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 23/12/2009 23/12/2009 29/12/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 18/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

86980 89187 92459 95454 102752 102994 81765 82215 89363 94620 94695 95437 102910 103077 92474 82127 89370 102854 103004 82727 92461 92899 95450 95528 102956 82803 92463 92874 94676 94756 95476 102789 81781 89197

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

S/M LENOVO HP ADVANCE HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO

M8000T M58P 8100 Elite VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 M58P

NA12166926 1S3063A33MJLM592 MXL0411K43 GD120222130079 MXL2500TDC MXL3010506 MXJ90304MW MXJ90304MJ 1S3063A33MJLM515 GD120221890082 GD120221890034 GD120222130072 MXL3010BWR MXL3010BSD MXL0400WWR MXJ90304NB 1S3063A33MJLM683 MXL3010CIN MXL30109XP MXJ903040K MXL0411K3M MXL10311GN GD120222130076 GD120222130032 MXL3010BSY MXJ9030407 MXL0400WVB MXL10311FV GD120221890008 GD120221890041 GD120222130028 MXL301055P MXJ90304TM 1S3063A33MJLM649

23/12/2009 11/01/2010 27/12/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010

92456 92756 92894 94699 89318 92824 102788 103082 81979 89171 89347 92778 96511 96567 96581 103207 103211 81919 92737 96508 96579 96585 96539 96569 102824 102855 102895 103011 103292 89107 89331 96598 102865 102869

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE LENOVO HP COMPAQ HP HP HP LENOVO LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP

8100 Elite 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 M58P 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300

MXL0411K3S MXL10311B4 MXL10311GJ GD120221890100 1S3063A33MJLM670 MXL10311DK MXL3010BXS MXL30109YO MXJ90304MB 1S3063A33MJLM607 1S3063A33MJLM500 MXL10311BV GD120222120121 GD120222120151 GD120222120157 MXL30106L4 MXL30106K9 MXJ90304N5 MXL1020LP3 GD120222120196 GD120222120005 GD120222120059 GD120222120078 GD120222120139 MXL30104ZD MXL30109WZ MXL3010BSW MXL3010BX4 MXL30109Z4 1S3063A33MJLM715 1S3063A33MJLM596 GD120222120190 MXL3010BX2 MXL3010BY6

27/12/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 11/01/2010 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013

82251 82807 92444 95563 96470 82347 81649 82739 83400 96469 81983 83379 92872 101519 102961 103380 92815 92855 97611 97614 102719 82631 102884 102912 83461 94681 95428 95435 97616 97617 97625 102790 102906 103092

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP COMPAQ HP HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP

dc7900 dc7900 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 VISSION 9850 dc7900 DC7900 8100 ELITE DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ90304M4 MXJ90304TV MXL0400WJ3 GD120222130046 GD120222140134 MXJ90304SR MXJ903040Z MXJ9030CK1 MXJ91108DL GD120222140032 MXJ9030416 MXJ9030G4X MXL10311FR MXJ91506H8 MXL301050F MXL30106LF MXL10311D7 MXL10311F3 GD120222140183 GD120222120164 MXL30109XN MXJ90304T1 MXL3010BW MXL3010BSV MXJ91108GL GD120221890102 GD120222130190 GD120222130036 GD120222120068 GD1202221400615 GD120222120175 MXL3010BXT MXL301053X MXL3010557

03/02/2009 03/02/2009 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 12/03/2012 03/02/2009 24/04/2009 10/02/2011 28/12/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

94750 82023 82015 89188 89354 89371 92446 95559 96452 96488 81861 81769 82051 102717 102800 102996 103013 103114 89344 92445 92447 92781 92820 92887 97610 102848 102853 102990 95472 95474 96431 96434 81865 92451

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO LENOVO HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP

VISSION 9850 dc7900 dc7900 M58P M58P M58P 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 Elite 8100 Elite 8100 ELITE 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 8100 Elite

GD120221890130 MXJ90303SX MXJ90303ZX 1S3063A33MJLM560 1S3063A33MJLM514 1S3063A33MJLM531 MXL0400WG6 GD120222130152 GD120222140204 GD120222140025 MXJ903035K MXJ903035M MXJ90303FP MXL30109XL MXL3010BXP MXL3010BY5 MXL3010BVZ MXL30104Y5 1S3063A33MJLM540 MXL0350028 MXL0400WG9 MXL10311C8 MXL10311DG MXL10311G7 GD120222140041 MXL3010BWL MXL3010BVY MXL30104ZQ GD120222130104 GD120222130019 GD120222140206 GD120222140125 MXJ90303F7 MXL0400WXM

12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 27/12/2010 27/12/2010 10/02/2011 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 27/12/2010

92747 95495 96421 102814 102862 102908 90516 90517 90524 90526 92812 95461 95462 95467 95477 95580 96454 96492 97524 96526 96590 96594 103018 103068 81725 95498 103246 103272 92859 96507 96573 96576 92770 102845

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP DELL DELL DELL DELL HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP COMPAQ HP

8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 T3500 T3500 T3500 T3500 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 8100 ELITE ELITE 8300

MXL1020LPK GD120222130015 GD120222140042 MXL30104WB MXL30104TW MXL30109ZW 54XSNL1 54ZQNL1 54XVNL1 54YTNL1 MXL10311D5 GD120222130094 GD120222130102 GD120222130035 GD120222130126 GD120222130027 GD120222140050 GD120222140013 GD120222140085 GD120222120147 GD120222120137 GD120222120106 MXL30104ZL MXL3010537 MXJ90304TH GD120222130081 MXL301054N MXL30109YG MXL10311F6 GD120222120153 GD120222140162 GD120222140036 MXL10311BH MXL30109X5

10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 18/03/2010 18/03/2010 18/03/2010 18/03/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 10/02/2011 30/01/2013

102921 102928 103023 103039 103106 103314 81773 81987 82087 82155 82223 82263 82655 83363 87388 87389 87390 87392 87394 87395 92882 95575 96460 96490 89182 95593 102731 102969 82091 89175 89205 102700 102710 95457

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE LENOVO ADVANCE HP HP HP LENOVO LENOVO HP HP ADVANCE

ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 M58P VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850

MXL30104ZJ MXL301042Y MXL3010BVQ MXL3010503 MXL30104XZ MXL30109XH MXJ9030400 MXJ90304VZ MXJ90303ZF MXJ90304OT MXJ903035R MXJ903035C MXJ9030CKJ MXJ911089Q MXJ91506H1 MXJ9150722 MXJ915067X MXJ915070J MXJ9150724 MXJ91506ZW MXL10311G2 GD120222130110 GD120222140119 GD120222140067 1S3063A33MJLM587 GD120222130101 MXL30109ZC MXL3010BS2 MXJ90303DC 1S3063A33MJLM709 1S3063A33MJLM505 MXL2500TCK MXL2500TD7 GD120222130146

30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 29/12/2009 29/12/2009 29/12/2009 29/12/2009 29/12/2009 29/12/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012

95520 89140 89203 89319 89322 89338 89342 95458 89139 89190 89361 89385 95532 96442 96478 90615 82403

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE LENOVO HP

VISSION 9850 M58P M58P M58P M58P M58P M58P VISSION 9850 M58P M58P M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 M58p dc7900

GD120222130060 1S3063A33MJLM582 1S3063A33MJLM636 1S3063A33MJLM699 1S3063A33MJLM516 1S3063A33MJLM609 1S3063A33MJLM716 GD120222130016 1S3063A33MJLM586 153063A33MJLM633 1S3063A33MJLM678 1S3063A33MJLM562 GD120222130139 GD120222140199 GD120222140161 MJCLA61 MXJ90304MK

12/03/2012 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 19/03/2010 03/02/2009

NombreCompleto
GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS DUARTE RODRIGUEZ, JUAN GABRIEL ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO

Edificio
LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO MILLER MUOZ, CHRISTIAN RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS HIDALGO JARA, BEATRIZ GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA CAZORLA CAMACHO, JAVIER WILY CAZORLA CAMACHO, JAVIER WILY BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB LAGUNA PONTE, MANUEL ADRICO ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL AGUADO ALFARO, JOSE ALBERTO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ARCE GALLESE, GUILLERMO DEMETRIO RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS PASAPERA NAVARRO, ORESTES MANUEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL MUGUERZA CACEDA, VICTOR RAUL KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ TRANSPORTES LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES KOU JIMENEZ, DEOMIRA MERCEDES HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL HILASACA GUTIERREZ, JAIME RAFAEL QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO MILLER MUOZ, CHRISTIAN MILLER MUOZ, CHRISTIAN MILLER MUOZ, CHRISTIAN MILLER MUOZ, CHRISTIAN GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA LAGUNA CHACON, ELSA SOFIA GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS FALLA CORTEZ, FRANKLYN ALFREDO FALLA CORTEZ, FRANKLYN ALFREDO HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ HIDALGO JARA, BEATRIZ RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO RIVERA LECAROS, FELIX AMADEO GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY GONZALES JOO, JAIME RUDDY TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ SANCHEZ CERQUEIRA, FLORENCIA ALEJANDRINA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX OLAYA CASTILLO, FELIX CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN CORTES JESFEN, HUMBERTO MARTIN VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA VIVANCO LARA DE TORD, CARMEN ASCENCIA CAZORLA CAMACHO, JAVIER WILY CAZORLA CAMACHO, JAVIER WILY ACUA ESPINOZA, LORENA TERESA AGUADO ALFARO, JOSE ALBERTO AGUADO ALFARO, JOSE ALBERTO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE MUNDACA PEREZ DE PAZ, KATIA FARIDE BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB BECERRA GUERRERO, ERNESTO CALEB VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH VICTORIO VASQUEZ DE HERRERA ELIZABETH LAGUNA PONTE, MANUEL ADRICO LAGUNA PONTE, MANUEL ADRICO LAGUNA PONTE, MANUEL ADRICO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

LAGUNA PONTE, MANUEL ADRICO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

MELENDEZ TORRES VDA DE MALAVER, NELIDA LOIDIT LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA TALLEDO AAZCO, LUZ ANGELICA CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY PALACIOS CALDAS, AMERICO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO QUIROZ ARBULU, GUSTAVO ADOLFO FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX FLORES SIFUENTES, FERNANDO MAX ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS ZULUAGA LANDA, JORGE LUIS CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL CAYCHO MANYARI, GILIO MANUEL PORTILLA SALAZAR, LUIS GABRIEL MARTIN PORTILLA SALAZAR, LUIS GABRIEL MARTIN PORTILLA SALAZAR, LUIS GABRIEL MARTIN CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA PORTILLA SALAZAR, LUIS GABRIEL MARTIN PORTILLA SALAZAR, LUIS GABRIEL MARTIN LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO LLAQUE AGRAMONTE, JOSE ANTONIO PACHECO VILLAR, GUSTAVO ADOLFO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO MENCHOLA VASQUEZ, WALTER RICARDO RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS RAMIREZ SANTOME, HUGO JESUS VELARDE ROA DE PEREA, ESTHER ADRIANA VELARDE ROA DE PEREA, ESTHER ADRIANA VELARDE ROA DE PEREA, ESTHER ADRIANA VELARDE ROA DE PEREA, ESTHER ADRIANA VELARDE ROA DE PEREA, ESTHER ADRIANA TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO MEDINA BEDOYA, RONALD HUMBERTO MEDINA BEDOYA, RONALD HUMBERTO MEDINA BEDOYA, RONALD HUMBERTO MEDINA BEDOYA, RONALD HUMBERTO ALAVE CHAI, JAIME POMPEYO ALAVE CHAI, JAIME POMPEYO ALAVE CHAI, JAIME POMPEYO CARDENAS BERNAOLA, CARLOS ENRIQUE SALINAS LUNA, DAVID ORLANDO

LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ

Ambiente
001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI

118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121-RREE - BIENES DONADOS POR EL MIST. DE RR.EE. NI-027346 DEL 2012 121-RREE - BIENES DONADOS POR EL MIST. DE RR.EE. NI-027346 DEL 2012 121-RREE - BIENES DONADOS POR EL MIST. DE RR.EE. NI-027346 DEL 2012 121-RREE - BIENES DONADOS POR EL MIST. DE RR.EE. NI-027346 DEL 2012 10-RQ - CASETA DE REQUISITORIAS -PNP 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 100RE - RECEPCIN - PREVENCION Y SEGURIDAD 100RE - RECEPCIN - PREVENCION Y SEGURIDAD 215 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - HUALLAGA 215CD - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - CENTRO DE DATOS 230 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 215PR - AREA DE PROYECTOS 220 - COMISION ESPECIAL DE DISCAPACIDAD

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 228 - ANEXO DE CONTROL PATRIMONIAL - INVENTARIO 228 - ANEXO DE CONTROL PATRIMONIAL - INVENTARIO 308-A - DEPOSITO DE OPERACIONES 308-A - DEPOSITO DE OPERACIONES 308-BIENES CON SALDO 308-BIENES CON SALDO 308-BIENES CON SALDO

308-BIENES CON SALDO 308-BIENES CON SALDO 308-BIENES CON SALDO 300-P - PASADIZO TERCER PISO 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 304-A - CETPRO "SIMON BOLIVAR" INPE DE LIMA EX- SAN JORGE 1012 - BIENES POR SANEAR 101AV - TRANSPORTES (ADMINISTRACIN) - PLAYA EL MILAGRO 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 123 - ARCHIVO GENERAL 123 - ARCHIVO GENERAL 123 - ARCHIVO GENERAL 123 - ARCHIVO GENERAL 10RED - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (SWITCH) 10RED - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (SWITCH) 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA

116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 116 - OFICINA DE GESTION DE INFORMACION Y ESTADISTICA 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 100AT - TRANSPORTE 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 116MZ - AREA DE SERVICIO DE INVESTIGACION 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI

118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 118 - DEPOSITO DE OPERACIONES DE TI 120 - ARCHIVO GENERAL 120 - ARCHIVO GENERAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL

121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 121 - GRUPO FUNCIONAL CONTROL PATRIMONIAL 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 100-M - MENSAJERA 119 - ARCHIVO GENERAL 119 - ARCHIVO GENERAL 119 - ARCHIVO GENERAL 110 - SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA (SITRACON) 110 - SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA (SITRACON) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 115 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (CONTRATOS) 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL

103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 103-A - ASESORIA LABORAL 122 - AREA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y BIENESTAR DEL PERSONAL - PSICOLOGIA 122 - AREA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y BIENESTAR DEL PERSONAL - PSICOLOGIA 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 107 - CONG. ANA MARIA SOLORZANO FLORES 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 106 - CONG. CLAUDE MAURICE MULDER BEDOYA 109 - CONG. MAURICIO MULDER BEDOYA (ANEXO) 109 - CONG. MAURICIO MULDER BEDOYA (ANEXO) 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 104 - CONG. MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS

102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 102 - PROCESOS BIBLIOTECARIOS 101 - PREVENCION Y SEGURIDAD (JEFATURA) 100RE - RECEPCIN - PREVENCION Y SEGURIDAD 100-F - AREA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS 212 - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 212 - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO 224-A - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION 224-A - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION 224-A - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 214 - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL 215CD - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - CENTRO DE DATOS 215CD - INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA - CENTRO DE DATOS 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 231 - REMUNERACIONES 230 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 230 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 230 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

230 - AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 229-A - HEMEROTECA 229-A - HEMEROTECA 229-A - HEMEROTECA 229-A - HEMEROTECA 229-A - HEMEROTECA 229-A - HEMEROTECA 223 - GRUPO DE TRABAJO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 223 - GRUPO DE TRABAJO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 223 - GRUPO DE TRABAJO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 221-B - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION (ANEXO) 221-B - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION (ANEXO) 221-B - AREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION (ANEXO) 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 217- OFICINA DE PROCESOS Y ESTANDARES 213 - PROCESOS Y ESTANDARES (ANEXO) 213 - PROCESOS Y ESTANDARES (ANEXO)

213 - PROCESOS Y ESTANDARES (ANEXO) 213 - PROCESOS Y ESTANDARES (ANEXO) 213 - PROCESOS Y ESTANDARES (ANEXO) 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 215PR - AREA DE PROYECTOS 205-B - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205-B - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205-B - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205 - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205 - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205 - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 205-A - CONG. LUISA MARIA CUCULIZA TORRE 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA 204 - CONG YOHNY LESCANO ANCIETA

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

EA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 228 - ANEXO DE CONTROL PATRIMONIAL - INVENTARIO 228 - ANEXO DE CONTROL PATRIMONIAL - INVENTARIO 224 - GRUPO FUNCIONAL DE TRADUCCIONES E INTERPRETACION 224 - GRUPO FUNCIONAL DE TRADUCCIONES E INTERPRETACION 224 - GRUPO FUNCIONAL DE TRADUCCIONES E INTERPRETACION 224 - GRUPO FUNCIONAL DE TRADUCCIONES E INTERPRETACION 224 - GRUPO FUNCIONAL DE TRADUCCIONES E INTERPRETACION 208 - PARLAMENTO ANDINO 208 - PARLAMENTO ANDINO 208 - PARLAMENTO ANDINO

208 - PARLAMENTO ANDINO 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 210 - PARLAMENTO ANDINO (MESA DE TRABAJO) 218 - CAFAE 218 - CAFAE 218 - CAFAE 218 - CAFAE 225 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE LA DIVSICON 225 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE LA DIVSICON 225 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE LA DIVSICON 225 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE LA DIVSICON 310 - TALLER DE ELECTRICIDAD

CP 79591 79839 79398 79601 79853 79868 79874 79884 79892 79907 79914 79915 79916 79920 79921 79922 80364 80365 80367 80368 80369 80372 57832 91537 22365 40700 51553 51878 66575 68434 79419 79604 79865 79416 83442

Tipo CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO APPLE APPLE S/M HEWLETT PACKARD COMPAQ HEWLETT PACKARD ADVANCE ADVANCE LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP

Modelo 0453 0453 0453 0453 THINKCENTRE THINKCENTRE 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 0453 THINCENTRE THINKCENTER 9481-AP8 X14-39713 9481-AP8 9481-AP8 M8493 MACPRO

NumeroSerie LKHVAYZ LKHVBAT LKHVBKT LKHVBFC LKHVAZZ LKHVBNC LKHVBFY LKHVBBA LKHVBPM LKHVBKC LKHVBDH LKHVBAY LKHVBDG LKHVBDF LKHVBLX LKHVBMV LKHVBNW LKHVBFG LKHVBGA LKHVBBB LKHVBNP LKHVBGZ XB2231JPM8G H00151E44PC

FechaIngreso 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 05/07/2002 03/06/2010 13/03/1998

BRIO BAGOO EVO ADO912USA70GL VISSION2360T VISSION 2360T 0453 0453 0453 0453 DC7900

MX01945250 6Y1A-KGMZ-50D0 6Y1A-KGMZ-903N DCW04007447145 DCW04007633017 LKHVBNK LKHVBNB LKHVBHX LKHVBNA MXJ91108FM

31/07/2000 26/07/2002 26/07/2002 23/12/2004 30/12/2004 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 24/04/2009

89195 89444 82067 102787 102821 102943 82043 82047 82591 89192 89193 95471 95533 102732 102949 81907 82171 82175 89436 89443 92797 95496 96465 96471 96485 96494 102899 103034 89152 92891 97578 97580 97588 97592 97598 97603

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

M58P M58P dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

1S3063A33MJLM724 1S3063A33MJLM520 MXJ90304LS MXL3010C1C MXL3010560 MXL30104ZN MXJ903035T MXJ90304N1 MXJ9030CKF 1S3063A33MJLM577 1S3063A33MJLM628 GD120222130040 GD120222130023 MXL2500TCM MXL30109WY MXJ90304ST MXJ903034P MXJ90303D9 1S3063A33MJLM512 1S3063A33MJLM527 MXL10311CK GD120222130093 GD120222140078 GD120222140079 GD120222140186 GD120222140136 MXL301053P MXL30109XR 1S3063A33MJLM525 MXL10311GC GD120222120198 GD120222120040 GD120222120111 GD120222120107 GD120222140165 GD120222120077

11/01/2010 11/01/2010 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

97600 97618 102831 103012 103019 103025 82003 82007 82719 92759 102915 103010 103027 103076 97623 81653 81869 82283 82319 82527 82623 83356 89424 103200 81761 81967 81995 82131 82163 82407 83329 89159 89166 89181 89196 89199

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO

VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 M58P ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 M58P M58P M58P M58P M58P

GD120222120122 GD120222120184 MXL30109ZR MXL3010BTW MXL3010542 MXL3010BVM MXJ90303DL MXJ9030414 MXJ903040B MXL103119Z MXL30105OZ MXL30109YH MXL3010BV2 MXL30104TS GD120222120058 MXJ90303G1 MXJ90303DW MXJ90304SZ MXJ9030CKT MXJ90303F0 MXJ9030CK9 MXJ9030G4R 1S3063A33MJLM495 MXL30104ZB MXJ9030411 MXJ90303ZW MXJ90304MH MXJ90304OX MXJ9030353 MXJ90304NP MXJ91108GF 1S3063A33MJLM643 1S3063A33MJLM718 1S3063A33MJLM510 1S3063A33MJLM707 1S3063A33MJLM727

12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010

89360 89407 90664 92764 94709 97581 97582 97585 97586 97589 97599 97601 97606 81697 86965 96440 102964 83492 89167 89330 89381 94662 95515 96472 102712 102728 103268 103375 96542 96592 97523 82479 89312 97583 97608 102986

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO LENOVO LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP S/M ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP

M58P M58P M58p 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 M8000T VISSION 9850 ELITE 8300 DC7900 M58P M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300

1S3063A33MJLM641 1S3063A33MJLM706 MJCLA52 MXL10311B7 GD120221890062 GD120222120020 GD120222120102 GD120222120103 GD120222120117 GD120222120181 GD120222120170 GD120222120098 GD120222120161 MXJ9030CJZ NA12166930 GD120222140014 MXL3010BX8 MXJ91108BK 1S3063A33MJLM591 1S3063A33MJLM611 1S3063A33MJLM542 GD120221890068 GD120222130160 GD120222140137 MXL2500TBZ MXL2500TCN MXL30109ZJ MXL30104XL GD120222120048 GD120222120079 GD120222120189 MXJ90304SV 1S3063A33MJLM629 GD120222120156 GD120222120055 MXL3010C3F

11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 23/12/2009 12/03/2012 30/01/2013 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013

103033 96513 96586 103386 82627 97472 103195 103199 81903 89115 92880 96517 96538 103189 103250 82583 92806 96510 96540 96591 102767 103183 82531 96537 96561 96574 96593 103215 86978 92800 96599 103219 103337 103358 83410 84872

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE HP HP HP LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP S/M HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP HP HP

ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 M8000T 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900

MXL3010BX7 GD120222120044 GD120222120099 MXL30104XB MXJ90304MQ GD120222120178 MXL30106KF MXL30108YH MXJ903040R 1S3063A33MJLM590 MXL10311G0 GD120222120166 GD120222120192 MXL30104XF MXL3010566 MXJ903040M3 MXL10311CZ GD120222120125 GD120222120063 GD120222120057 MXL30109XC MXL30108Y8 MXJ90304MZ GD120222120144 GD120222140088 GD120222140163 GD120222120146 MXL30106JM NA12166936 MXL10311CT GD120222120124 MXL30108Z7 MXL30104X1 MXL30104YY MXJ91108HH MXJ9290496

30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 23/12/2009 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 11/11/2009

89406 102778 103187 92774 96563 96587 102985 82019 96509 96580 96584 102713 102876 102893 102953 103197 103345 82107 86969 89384 89388 90668 102820 103203 103213 89336 89402 96541 96572 102873 103120 82235 82363 89164 90616 102842

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

LENOVO HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP S/M LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP

M58P ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M8000T M58P M58P M58p ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P M58p ELITE 8300

1S3063A33MJLM710 MXL301054J MXL30104YP MXL10311BN GD120222140073 GD120222120088 MXL30104TT MXJ90303ZT GD120222140160 GD120222120037 GD120222120006 MXL30104VX MXL3010BTS MXL3010BVO MXL3010C19 MXL30108YL MXL3010BRG MXJ9030347 NA12166924 1S3063A33MJLM526 1S3063A33MJLM654 MJCLA72 MXL30104TR MXL30104XE MXL30104VD 1S3063A33MJLM646 1S3063A33MJLM566 GD120222120089 GD120222140062 MXL301054G MXL3010MSF MXJ90304NG MXJ9030417 1S3063A33MJLM632 MJCLA47 MXL30109XK

11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 23/12/2009 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 19/03/2010 30/01/2013

103037 82351 89133 90618 90643 96566 103055 103321 92896 97543 97556 103209 103217 92827 96571 96597 103062 81805 81825 82039 89422 96577 96582

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE

ELITE 8300 dc7900 M58P M58p M58p VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850

MXL3010BSJ MXJ90304MN 1S3063A33MJLM682 MJCLA58 MJCLA50 GD120222140201 MXL3010C3N MXL30108YV MXL10311GL GD120222120062 GD120222120023 MXL30108Y9 MXL30104WP MXL10311DN GD120222120138 GD120222120009 MXL3010BWY MXJ90304TS MXJ903034R MXJ90304LR 1S3063A33MJLM634 GD120222120085 GD120222120092

30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012

NombreCompleto GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO ACUA ALVAREZ, CARLOS ALFONSO TELLO ABAD, LUISA NINEL CARDENAS PIA, RINA ROSARIO ARMAS MORENO, ZOILA AURORA MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO SAMAME CASTAEDA, AMERICO JOSE

Edificio FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

SAMAME CASTAEDA, AMERICO JOSE SAMAME CASTAEDA, AMERICO JOSE SAMAME CASTAEDA, AMERICO JOSE REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO REVELO INFANTE, RONALD LUCIANO GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS GUTIERREZ PEBE, VILMA MILAGRITOS CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES

FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES CORDOVA FARIAS, LUIS AQUILES MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO MASGO MANCO, WALTER ORLANDO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO

FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO QUIROZ RETUERTO, RICARDO MAXIMO POZO GARCIA, JOSE MANUEL POZO GARCIA, JOSE MANUEL POZO GARCIA, JOSE MANUEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE WONG PUJADA, ENRIQUE WONG PUJADA, ENRIQUE WONG PUJADA, ENRIQUE WONG PUJADA, ENRIQUE WONG PUJADA, ENRIQUE MAZZINI CARDENAS, CHRISTIAN GESU MAZZINI CARDENAS, CHRISTIAN GESU MAZZINI CARDENAS, CHRISTIAN GESU MAZZINI CARDENAS, CHRISTIAN GESU CARDENAS PIA, RINA ROSARIO

FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

CARDENAS PIA, RINA ROSARIO CARDENAS PIA, RINA ROSARIO CARDENAS PIA, RINA ROSARIO ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO OTAYZA, MARIA DE LOS ANGELES ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ARIAS VALERA, EDINSON MANUEL ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ORTIZ CRUZADO, PATRICIA MONICA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ARMAS MORENO, ZOILA AURORA ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA

FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

ALCORTA SUERO, MARIA LOURDES PIA LUISA

FERNANDO BELAUNDE TERRY

PORTOCARRERO BUSTAMANTE, MARIA ROSSANA FERNANDO BELAUNDE TERRY PORTOCARRERO BUSTAMANTE, MARIA ROSSANA FERNANDO BELAUNDE TERRY PORTOCARRERO BUSTAMANTE, MARIA ROSSANA FERNANDO BELAUNDE TERRY PORTOCARRERO BUSTAMANTE, MARIA ROSSANA FERNANDO BELAUNDE TERRY PORTOCARRERO BUSTAMANTE, MARIA ROSSANA FERNANDO BELAUNDE TERRY MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, MANUEL ARTURO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO GUTIERREZ BARRENECHEA, GABRIEL ELISEO MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ MORALES MOROTE, LOURDES BEATRIZ BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO, ALBERTO ISMAEL TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA, CECILIA ROXANA FERRER WURST, GABRIEL ALBERTO FERRER WURST, GABRIEL ALBERTO FERRER WURST, GABRIEL ALBERTO FERRER WURST, GABRIEL ALBERTO FERRER WURST, GABRIEL ALBERTO INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN

FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY FERNANDO BELAUNDE TERRY

GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY GALVEZ TORRES DE OLORTEGUI, CARMEN LUZMILAFERNANDO BELAUNDE TERRY

Ambiente 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 003-S - SALA DE CAPACITACION 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 100-D - AREA DE OPERACIONES (DEPOSITO) 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 201 - CONG. KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI 208 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR 305-A - CONG. MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA (ANEXO) 002-S - ANEXO DE BIBLIOTECA-SERVICIO PUBLICO

002-S - ANEXO DE BIBLIOTECA-SERVICIO PUBLICO 001CP - SERVICIO PUBLICO DE LA BIBLIOTECA (CABINAS) 001-B - SERVICIO PUBLICO DE LA BIBILIOTECA (INVESTIGACION) 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-A - OFICINA DE DESARROLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 001-S - ARCHIVO PARLAMENTARIO GENERAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL 100-H - FONDO EDITORIAL

101 - FONDO EDITORIAL - (OFICINA ADMINISTRATIVA) 101 - FONDO EDITORIAL - (OFICINA ADMINISTRATIVA) 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100PC - OFICINA DE PARTICIPACION, PROYECCION Y ENLACE CON EL CIUDADANO 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA

100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 100AP - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 102-A - JEFATURA DE LA DISIC - DIVSICON 102-A - JEFATURA DE LA DISIC - DIVSICON 102-A - JEFATURA DE LA DISIC - DIVSICON 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL 106MZ - AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL

PO DE TRABAJO DE REGIONALIZAC. Y GESTION INTEGRADA DEL TERRITORIO DE LA COM. DESCENTRAL.

PO DE TRABAJO DE REGIONALIZAC. Y GESTION INTEGRADA DEL TERRITORIO DE LA COM. DESCENTRAL. 01-MZ - CONG. ENRIQUE WONG PUJADA 01-MZ - CONG. ENRIQUE WONG PUJADA 01-MZ - CONG. ENRIQUE WONG PUJADA 01-MZ - CONG. ENRIQUE WONG PUJADA 01-MZ - CONG. ENRIQUE WONG PUJADA 104MZ - LINEA DE ORIENTACION CIUDADANA "DENUNCIA ALO" 104MZ - LINEA DE ORIENTACION CIUDADANA "DENUNCIA ALO" 104MZ - LINEA DE ORIENTACION CIUDADANA "DENUNCIA ALO" 104MZ - LINEA DE ORIENTACION CIUDADANA "DENUNCIA ALO" 201 - CONG. KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI

201 - CONG. KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI 201 - CONG. KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI 201 - CONG. KENJI GERARDO FUJIMORI HIGUCHI 205 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR (ANEXO) 205 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR (ANEXO) 205 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR (ANEXO) 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 202 - CONG. HUMBERTO LAY SUN 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 203 - CONG. GIAN CARLO VACCHELLI CORBETTO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 206 - CONG. LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO 208 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR 208 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR 208 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR 208 - CONG. MANUEL ZERILLO BAZALAR 301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO

301 CONG. LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO 303 - CONG. JAVIER BEDOYA DE VIVANCO 303 - CONG. JAVIER BEDOYA DE VIVANCO 303 - CONG. JAVIER BEDOYA DE VIVANCO 303 - CONG. JAVIER BEDOYA DE VIVANCO 303 - CONG. JAVIER BEDOYA DE VIVANCO 306 - CONG- MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 306 - CONG- MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 306 - CONG- MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 306 - CONG- MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 306 - CONG- MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 305-A - CONG. MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA (ANEXO) 305-A - CONG. MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA (ANEXO) 305-A - CONG. MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA (ANEXO) 305-A - CONG. MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA (ANEXO) 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 308- CONG. RICHARD FRANK ACUA NUEZ 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO 302- CONG. ALBERTO ISMAEL BEINGOLEA DELGADO

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR

ON ESPECIAL MULTIPARTIDARIA DE HOMENAJE A LOS EX SENADORES ERNESTO ALAYZA Y MARIO POLAR 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA

402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 402 - CONG. CECILIA ROXANA TAIT VILLACORTA 403 - CONG. GABRIELA PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA 403 - CONG. GABRIELA PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA 403 - CONG. GABRIELA PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA 405-A - CONG. GABRIELA PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA (ANEXO) 405-A - CONG. GABRIELA PEREZ DEL SOLAR CUCULIZA (ANEXO) 406 - CONG. LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ 406 - CONG. LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ 406 - CONG. LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ 406 - CONG. LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ 406 - CONG. LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ 407 - CONG. LUIS CARLOS ANTONIO IBERICO NUEZ

CP 87454 87475 87457 87478 87460 87481 87463 87484 87466 87487 79861 79883 86289 86291 84364 87469 87451 87472 76842 83256 100999 101204 79869 79432 79648 79641 100996 82751 83299 83326 83405 83327 83324 83314 94626 83301 89162 92878 96437 101488 82391 82480 82511 83308 86972 89324 89419 94635 94713 95540 83336 89394 89429 103123 103147 103163

Tipo CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

Marca
HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP HP MICRONICS S/M S/M S/M LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO S/M HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE HP LENOVO HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP LENOVO LENOVO HP HP HP

Modelo
XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 0453 0453 DC-5800 DC-5800 XW4600 XW4600 XW4600 XW4600 MIC-C8029-C43 A6 SERIES

NumeroSerie
2UA9130TWR 2UA9130TWL 2UA9130TX5 2UA9130TW8 2UA9130TWD 2UA9130TWG 2UA917160R 2UA9130TW1 2UA9130TX7 2UA9130TWP LKHVBPP LKHVBKZ MXJ92403BF MXJ91203XN 2UA917160X 2UA9130TX1 2UA9130TX3 2UA9130TWK

0453 0453 0453 0453 0201 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 DC7900 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 DC7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 M8000T M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 DC7900 M58P M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

LKHVBFL LKHVBDT LKHVBLA LKHVBLL MXJ903034L MXJ91108H7 MXJ91108CZ MXJ90408P7 MXJ91108CN MXJ90408NW MXJ91108DY GD120221890136 MXJ91108DR 1S3063A33MJLM608 MXL10311FY GD120222140051 MXJ9150711 MXJ903034B MXJ90304V1 MXJ90303FT MXJ91108GD NA12166934 1S3063A33MJLM619 1S3063A33MJLM658 GD120221890113 GD120221890031 GD120222130051 MXJ91108GK 1S3063A33MJLM692 1S3063A33MJLM573 MXL30106J7 MXL3010569 MXL301054Q

92801 92810 94671 94732 94735 94759 95421 95448 95544 95548 103136 103160 103220 83448 83479 86977 83388 83443 103161 103326 103400 83318 83347 83360 83361 83386 102777 102892 103153 103231 83323 83341 83407 83466 83480 92782 103227 103320 83305 83313 83325 83344 83454 83470 103137 103139 103149 83310 83392 83417 83452 83453 83457 94660 102761 83338 82683 83300

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP S/M HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP

8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 M8000T DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 DC7900 dc7900 DC7900

MXL10311CS MXL10311D4 GD120221890122 GD120221890027 GD120221890135 GD120221890097 GD120222130033 GD120222130129 GD120222130099 GD120222130199 MXL301054P MXL30104X9 MXL3010BTX MXJ91108B4 MXJ911089W NA12166938 MXJ9030G4W MXJ91108F1 MXL3010CKQ MXL301055V MXL30104Z5 MXJ91108F8 MXJ9030G3J MXJ91108FD MXJ91108D5 MXJ91108HK MXL3010BFSS MXL3010BXW MXL3010CM3 MXL30106JK MXJ91108G5 MXJ91108CB MXJ91108HQ MXJ91108HS MXJ91108C2 MXL10311C9 MXL30106L1 MXL30109ZB MXJ90408P2 MXJ91108GB MXJ90408T6 MXJ9030G22 MXJ91108BD MXJ91108G1 MXL30104W5 MXL301054B MXL301055N MXJ91108FF MXJ91108BZ MXJ90408P3 MXJ91108CD MXJ91108HY MXJ91108CP GD120221890014 MXL30109ZX MXJ9030G2R MXJ90304MS MXJ91108G8

83304 83307 83330 83337 83362 83373 83397 83430 83459 83468 83483 94720 95556 96443 102903 103155 103223 82667 83377 83389 83460 83464 83482 83486 94708 95480 103047 103074 103083 103334 103388 103422 83346 83366 83394 83449 92773 103059 103131 103171 83343 83353 83371 83376 83393 83450 83493 94755 95566 103058 103141 103165 83296 83297 83348 83383 83437 83447

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP

DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900

MXJ90408P5 MXJ91108HW MXJ91108FX MXJ91108G4 MXJ903063W MXJ9030G48 MXJ9030G2V MXJ91108C3 MXJ91108HC MXJ90408P0 MXJ91108CQ GD120221890060 GD120222130039 GD120222140019 MXL30104ZS MXL30104W8 MXL30108Y1 MXJ90304VB MXJ91108DQ MXJ91108FN MXJ91108CT MXJ91108DX MXJ91108BG MXJ91108BJ GD120221890038 GD120222130182 MXL30106LS MXL3010628 MXL3010BRY MXL301055B MXL3010C3J MXL30106JS MXJ903OG3G MXJ91108GJ MXJ91108GV MXJ911089X MXL10311BL MXL3010C3L MXL30106JW MXL3010BYO MXJ91108D2 MXJ91108H4 MXJ9030G5G MXJ91108GO MXJ91108CY MXJ91108DZ MXJ911089V GD120221890089 GD120222130128 MXL3010541 MXL30109YC MXL3010BXB MXJ91108FS MXJ91108FY MXJ91108C9 MXJ91108GR MXJ91108HX MXJ91108H2

83471 83487 102840 103005 103280 83375 83385 83398 83440 83467 103128 103129 103135 83342 83359 83367 83374 83390 90611 90613 94739 82207 92794 94701 103051 103093 103281 83311 83320 83403 83423 83428 83473 83484 83491 94770 103113 103127 103167 81943 82447 82639 83306 83333 83391 83419 95440 95453 95488 103169 103430 92739 92771 92788 94752 95439 103111 103245

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE HP HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP

DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 M58p M58p VISSION 9850 dc7900 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300

MXJ91108CX MXJ91108GN MXL3010CIL MXL3010BVJ MXL30109Y9 MXJ91108G0 MXJ904066C MXJ9030G2K MXJ91108HO MXJ91108H8 MXL30104X8 MXL3010C44 MXL30106JD MXJ91108D1 MXJ91108G3 MXJ9030G4K MXJ91108B5 MXJ91108GP MJCLA43 MJCLA71 GD120221890122 MXJ90303BQ MXL10311GQ GD120221890063 MXL30106LZ MXL30106KZ MXL30108YW MXJ91108FV MXJ9030650 MXJ91108B2 MXJ91108DW MXJ91108GH MXJ91108HD MXJ91108H1 MXJ91108H6 GD120221890072 MXL30106JY MXL30104XO MXL30104XH MXJ90303FL MXJ9030405 MXJ9030CKX MXJ91108HR MXJ90408NV MXJ91108GU MXJ91108HF GD120222130069 GD120222130133 GD120222130100 MXL30106J8 MXL301092P MXL102OLP6 MXL10311BJ MXL10311BZ GD120221890051 GD120222130008 MXL30109YZ MXL30104TY

103410 83352 83402 83424 83431 83433 83436 83438 83444 83456 83458 83463 83465 83478 83485 102939 81733 83315 83421 83446 83472 83494 92854 95619 103035 103173 103221 83303 83355 83357 83432 83476 90640 103044 103133 103143 82651 83319 83350 83370 83435 83474 83488 89170 102741 103117 103145 103276 83302 83406 83420 83422 83439 83462 102850 102894 102984 103049

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 ELITE 8300 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 M58p ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXL30106LC MXJ9030G30 MXJ91108GW MXJ91108F6 MXJ9040665 MXJ911089L MXJ91108BS MXJ91108HV MXJ91108DN MXJ91108GX MXJ91108HG MXJ91108GY MXJ91108HL MXJ91108CG MXJ91108HM MXL30109XQ MXJ903034S MXJ90408P4 MXJ91108HB MXJ911089P MXJ91108CW MXJ91108C1 MXL10311F2 GD120222130158 MXL3010BW4 MXL3010BXL MXL30108YG MXJ91108FT MXJ91108DJ MXJ91108FH MXJ91108GZ MXJ91108CH MJCLA48 MXL30109X9 MXL3010BX5 MXL30106JR MXJ90304T9 MXJ90408NX MXJ9030G4Q MXJ9030E46 MXJ91108HP MXJ91108BM MXJ91108CC 1S3063A33MJLM579 MXL301055J MXL30106HV MXL30109YB MXL301055Q MXJ91108G9 MXJ91108FW MXJ91108GT MXJ91108B3 MXJ91108DS MXJ91108GM MXL3010BTI MXL3010BW8 MXL30109Y7 MXL30106KR

103229 83339 83351 83384 83401 83427 92883 95447 95505 103151 103159 103295 83335 83358 83381 83387 83413 83434 83451 97590 103102 103116 103140 103150 103230 103236 82071 82075 82115 83312 83411 92744 92796 92804 92814 95560 96445 96446 96484 103115 103312 103322 83317 83345 83354 83365 83369 83372 85655

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900 DC7900 8100 ELITE 8100 ELITE 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900

MXL30106JB MXJ9030G3H MXJ9030G2H MXJ9030G5F MXJ9030G2Z MXJ91108G6 MXL10311G4 GD120222130021 GD120222130015 MXL3010BYG MXL30106KC MXL30108Z4 MXJ91108D0 MXJ911089Z MXJ91108BF MXJ904080NZ MXJ91108FK MXJ91108HN MXJ91108B8 GD120222120195 MXL30105OL MXL3010BJV MXL30109YD MXL30109ZM MXL3010447 MXL30104XX MXJ90304V3 MXJ90304SX MXJ90304NH MXJ91108FZ MXJ91108FJ MXL1020LPD MXL10311CL MXL10311CX MXL10311D8 GD120222130090 GD120222140054 GD120222140043 GD120222140175 MXL3010BVD MXL30104WO MXL30104WZ MXJ91108DV MXJ91108C4 MXJ91108GG MXJ91108H9 MXJ91108BT MXJ91108GQ MXJ9290499

FechaIngreso
10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 17/07/2008 17/07/2008 13/10/2009 13/10/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 29/12/2007 02/03/2009 28/12/2012 28/12/2012 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 28/12/2012 03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 24/04/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 28/12/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 23/12/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

NombreCompleto
OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS CHAVEZ MIRANDA, ANTONIO JAVIER CHAVEZ MIRANDA, ANTONIO JAVIER OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS BELAUNDE MOREYRA, MARTIN HUARACA VARGAS, OLIMPIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO CHAVEZ MIRANDA, ANTONIO JAVIER CHAVEZ MIRANDA, ANTONIO JAVIER CHAVEZ MIRANDA, ANTONIO JAVIER MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO

Edificio
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 23/12/2009 24/04/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 24/04/2009 03/02/2009 24/04/2009

MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO MELGAR VALDEZ, ELARD GALO GARCIA MARTINEZ, NERY CONSUELO GARCIA MARTINEZ, NERY CONSUELO FRANCIS OLAGUIVEL, VICTOR AUGUSTO FRANCIS OLAGUIVEL, VICTOR AUGUSTO FRANCIS OLAGUIVEL, VICTOR AUGUSTO FRANCIS OLAGUIVEL, VICTOR AUGUSTO FRANCIS OLAGUIVEL, VICTOR AUGUSTO BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO OBREGON SIFUENTES, JOSEP ANTONIO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA, CARLOS RICARDO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO SALAZAR MIRANDA, OCTAVIO EDILBERTO CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, CECILIA ISABEL TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA TEVES QUISPE, JULIA CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS BARRANTES CACERES, RICARDO IVAN GUTIERREZ FERNANDEZ, ZUNILDA ALIN ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009

ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, VICENTE ANTONIO PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS PORTUGAL BERNEDO, FRANZ JESUS RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA, REBER JOAQUIN KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES KAQUI ROJAS, HERMINIO ALCIBIADES CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

24/04/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 19/03/2010 19/03/2010 12/03/2012 03/02/2009 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013

CARRILLO CAVERO, HUGO CARRILLO CAVERO, HUGO INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ, LEONARDO AGUSTIN VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VALLE RAMIREZ, WILLYAM TITO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO VASQUEZ VALCARCEL, JAIME ANTONIO CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM CHEHADE MOYA, OMAR KARIM EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA SOLORZANO FLORES, ANA MARIA CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY

VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

30/01/2013 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 CARDENAS CERRON, JOHNNY VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 03/02/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 MORA ZEVALLOS, DANIEL EMILIANO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 19/03/2010 MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 03/02/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 11/01/2010 VALQUI MATOS, NESTOR ANTONIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUAYAMA NEIRA, LEONIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

30/01/2013 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 TUBINO ARIAS SCHREIBER, CARLOS MARIO DEL CARMEN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 03/02/2009 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 03/02/2009 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 03/02/2009 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 10/02/2011 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 12/03/2012 HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/01/2013 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 24/04/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 30/11/2009 BELAUNDE MOREYRA, MARTIN VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

Ambiente
SALA3 - SALA N 3 - CABINA DE GRABACIONES SALA3 - SALA N 3 - CABINA DE GRABACIONES SALA4 - SALA N 4 - CABINA DE GRABACIONES SALA4 - SALA N 4 - CABINA DE GRABACIONES SALA5 - SALA N 5 - CABINA DE GRABACIONES SALA5 - SALA N 5 - CABINA DE GRABACIONES SALA6 - SALA N 6 - CABINA DE GRABACIONES SALA6 - SALA N 6 - CABINA DE GRABACIONES SALA7 - SALA N 7 - CABINA DE GRABACIONES SALA7 - SALA N 7 - CABINA DE GRABACIONES 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 106-S - PREVENCION Y SEGURIDAD (SALA CCTV) 106-S - PREVENCION Y SEGURIDAD (SALA CCTV) 101-G - SALA N 1 - CABINA DE GRABACIONES 101-G - SALA N 1 - CABINA DE GRABACIONES 104-G - SALA N 2 - CABINA DE GRABACIONES 104-G - SALA N 2 - CABINA DE GRABACIONES 208 - OFICINA DE COMUNICACIONES - CANAL 56 POST PRODUCCION 208 - OFICINA DE COMUNICACIONES - CANAL 56 POST PRODUCCION 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 001FT - REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SALA3 - SALA N 3 - CABINA DE GRABACIONES SALA4 - SALA N 4 - CABINA DE GRABACIONES SALA5 - SALA N 5 - CABINA DE GRABACIONES SALA6 - SALA N 6 - CABINA DE GRABACIONES SALA7 - SALA N 7 - CABINA DE GRABACIONES 010GV - GRABACIONES Y VIDEOS 010GV - GRABACIONES Y VIDEOS 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 001-S - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (ANEXO) 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 011-S - PRENSA - CANAL 56 106-S - PREVENCION Y SEGURIDAD (SALA CCTV) 106-S - PREVENCION Y SEGURIDAD (SALA CCTV) 106-S - PREVENCION Y SEGURIDAD (SALA CCTV) SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA

SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA SALA8 - COMISION DE CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA 108 - ADMINISTRACION DEL, EDIFICIO V.R.H.T 108 - ADMINISTRACION DEL, EDIFICIO V.R.H.T 100-R - PREVENCION Y SEGURIDAD 100-R - PREVENCION Y SEGURIDAD 100-R - PREVENCION Y SEGURIDAD 100-R - PREVENCION Y SEGURIDAD 100-R - PREVENCION Y SEGURIDAD 43-IT - AREA DE INFRAESTUCTURA TECNOLGICA - ACCESS POINT 101-G - SALA N 1 - CABINA DE GRABACIONES 104-G - SALA N 2 - CABINA DE GRABACIONES 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 102 - COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 103 - COMISION DE PRODUCCION, MICRO Y PEQUEA EMPRESA Y COOPERATIVAS 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA 107 - COMISION DE LA MUJER Y FAMILIA COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMISION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 43-RQ - CASETA DE REQUISITORIAS - PNP 106 - PROTOCOLO 100PC - MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA

201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA 201 - COMISION DE FISCALIZACION Y CONTRALORIA MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO MISION DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, GOB. LOC. Y MODERNIZACION DE GESTION DEL ESTADO 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 203 - COMISION DE SALUD, Y POBLACION 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA 204 - COMISION AGRARIA SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS

SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS SION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 206 - COMISION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 207 - COMISION DE ECONOMIA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 208 - OFICINA DE COMUNICACIONES - CANAL 56 POST PRODUCCION 208 - OFICINA DE COMUNICACIONES - CANAL 56 POST PRODUCCION 208 - OFICINA DE COMUNICACIONES - CANAL 56 POST PRODUCCION 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 209 - COMISION DE CONSTITUCION Y REGLAMENTO 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 210 - COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 211 - COMISION DE INTELIGENCIA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 301 - COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 302 - COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 303 - COMISION DE ENERGIA Y MINAS 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 304 - COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUAOS, AMBIENTE Y ECOLOGIA 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 305 - COMISION DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 306 - COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 307 - COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 309 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES 310 - COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

CP

Tipo

Marca LENOVO LENOVO COMPATIBLE COMPAQ LENOVO LENOVO S/M LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP HP S/M DELL ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO DELL DELL HP HP

Modelo THINK CENTER 0453

NumeroSerie LKHVBAZ LKHVBMP

FechaIngreso 17/07/2008 17/07/2008 23/08/2000

79630 79899 40996 60799 79414 79871 101191 79430 79602 79625 79860 79638 82515 102785 103431 103433 86979 90523 95508 95550 95582 96457 102754 102819 102882 82663 82691 83322 89420 90508 90521 92458 92478

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

EVO 0453 0453

USC3230LGB LKHVBNF LKHVBFW

11/07/2003 17/07/2008 17/07/2008 28/12/2012

0453 0453 0453 0453 0453 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M8000T T3500 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 DC7900 M58P T3500 T3500 8100 Elite 8100 Elite

LKHVBLW LKHVBLC LKHVAZA LKHVBAD LKHVBPN MXJ90303FQ MXL3010BSB MXL2500TCZ MXL2500TCR NA12166923 54YWNL1 GD120222130120 GD120222130171 GD120222130075 GD120222140140 MXL2500TD3 MXL3010BX9 MXL3010BRF MXJ90304LV MXJ903034N MXJ91108F2 1S3063A33MJLM551 54ZWNL1 550YNL1 MXL0400WWG MXL045ICXO

17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 23/12/2009 18/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 18/03/2010 18/03/2010 27/12/2010 27/12/2010

92867 92890 95554 95562 82395 92864 82579 92785 102852 102883 89202 92767 94722 94741 95455 95534 95586 95611 102936 103118 81923 82267 89160 90614 90647 92475 92479 102901 102970 103043 89383 94747 96467 82767

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP COMPAQ HP HP COMPAQ HP HP LENOVO HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP

8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 8100 ELITE dc7900 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P M58p M58p 8100 Elite 8100 Elite ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900

MXL10311FG MXL10311GD GD120222130168 GD120222130086 MXJ9030403 MXL10311FF MXJ903035G MXL10311CC MXL3010BXZ MXL30104ZM 1S3063A33MJLM714 MXL10311BD GD120221890110 GD120221890073 GD120222130057 GD120222130151 GD120222130183 GD120222130062 MXL30109ZS MXL30104Z8 MXJ9030351 MXJ90304TK 1S3063A33MJLM615 MJCLA60 MJCLA49 MXL0400WV9 MXL045ICWD MXL3010BV7 MXL301053G MXL30104Y4 1S3063A33MJLM674 GD120221890005 GD120222140012 MXJ90304N9

10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 10/02/2011 03/02/2009 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 19/03/2010 19/03/2010 27/12/2010 27/12/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009

82815 83368 102693 103142 92467 94704 94730 95425 95483 102735 102871 102938 89426 92489 94766 102861 102942 102946 102963 103216 103346 90662 92743 92748 94753 94763 95433 95451 95530 102934 81935 92482 92488 95431

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO HP ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE

dc7900 DC7900 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P 8100 Elite VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 M58p 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 8100 Elite 8100 Elite VISSION 9850

MXJ90304TN MXJ91108H5 MXL30104ZY MXL301055S MXL0400WFV GD120221890015 GD120221890002 GD120222130022 GD120222130200 MXL30109X1 MXL30109ZD MXL3010BTZ 1S3063A33MJLM509 MXL045ICVT GD120221890119 MXL301053S MXL3010BVN MXL3010BRC MXL3010C1W MXL30105OR MXL301062Q MJCLA80 MXL102OLP9 MXL102OLPQ GD120221890104 GD120221890139 GD120222130065 GD120222130029 GD120222130061 MXL30104YV MXJ90303DR MXL045ICWZ MXL045ICX3 GD120222130010

03/02/2009 24/04/2009 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 27/12/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 27/12/2010 27/12/2010 12/03/2012

102954 92492 95605 90633 90652 92465 95615 92469 92780 94714 95434 81749 81721 81829 81955 96462 82635 102929 96543 102917 82715 90519 82811 103158 89440 92761 92821 102940 102810 103036 102730 102750 92793 96518

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP ADVANCE LENOVO LENOVO HP ADVANCE HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP ADVANCE HP HP ADVANCE HP HP DELL HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ HP HP HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE

ELITE 8300 8100 Elite VISSION 9850 M58p M58p 8100 Elite VISSION 9850 8100 Elite 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 VISSION 9850 dc7900 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300 dc7900 T3500 dc7900 ELITE 8300 M58P 8100 ELITE 8100 ELITE ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850

MXL3010BWM MXL050IQ9Q GD120222130105 MJCLA69 MJCLA94 MXL0400WXZ GD120222130088 MXL0400YFC MXL10311C4 GD120221890126 GD120222130186 MXJ90304M5 MXJ90303ZQ MXJ9030408 MXJ90304TJ GD120222140169 MXJ90304M1 MXL301050Y GD120222120172 MXL30105OW MXJ90303ZH 551TNL1 MXJ90304N4 MXL30104W7 1S3063A33MJLM513 MXL10311B2 MXL10311DF MXL3010BXG MXL30109ZO MXL301055K MXL2500T3V MXL2500TD2 MXL10311CJ GD120222120165

30/01/2013 27/12/2010 12/03/2012 19/03/2010 19/03/2010 27/12/2010 12/03/2012 27/12/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 12/03/2012 03/02/2009 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 18/03/2010 03/02/2009 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 10/02/2011 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012

97521 102686 102748 90655 92811 92889 96516 96550 102720 102774 92457 97517 97533 102716 102762 92862 95517 95519 96549 102718 102736 83409 89401 89438 96524 97515 82183 82799 102772 92755 96545 102768 97525 102704

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

ADVANCE HP HP LENOVO HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE HP ADVANCE HP

VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58p 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 Elite VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 dc7900 dc7900 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 VISSION 9850 ELITE 8300

GD120222140056 MXL2500TCL MXL2500TC6 MJCLA84 MXL10311D3 MXL10311G9 GD120222120073 GD120222140024 MXL2500TCY MXL2500TC5 MXL0400WYY GD120222140053 GD120222140188 MXL2500TCJ MXL2500TCQ MXL10311FC GD120222130064 GD120222130118 GD120222120024 MXL2500TCB MXL2500TC7 MXJ91108FC 1S3063A33MJLM689 1S3063A33MJLM729 GD120222120130 GD120222120135 MXJ90303DD MXJ90304SP MXL2500TCW MXL103119X GD120222140070 MXL2500TCO GD120222140049 MXL2500T2M

12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009 03/02/2009 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 30/01/2013

102758 82303 89356 97544 97555 102692 102724 89112 96558 97508 97513 92749 96606 97434 102764 102766 103278 92776 97530 97542 97587 102690 102734 92799 96512 96544 97540 102760 103264 92868 97535 97550 102770 102776

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE HP HP

ELITE 8300 dc7900 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300

MXL2500TD6 MXJ90303F5 1S3063A33MJLM517 GD120222120131 GD120222120104 MXL2500T2V MXL2500TCP 1S3063A33MJLM497 GD120222140121 GD120222140035 GD120222120069 MXL102OLPP GD120222140098 GD120222140187 MXL2500TBY MXL2500T34 MXL3010538 MXL10311BP GD120223140131 GD120222120056 GD120222120194 MXL2500TBW MXL2500TC9 MXL10311CN GD120222120054 GD120222120083 GD120222120010 MXL2500TD9 MXL301055R MXL10311FL GD120222140074 GD120222120096 MXL2500TCS MXL2500TBX

30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013

92787 92866 97549 102698 103324 92853 97522 97539 97548 95511 95547 97554 102708 102722 89334 89432 97457 97464 102804 102806 82255 90641 82547 89308 103001 103144 103406 81959 82059 82099 82179 82411 82752 83475

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE HP HP HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE HP HP HP LENOVO HP LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58p dc7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 DC7900

MXL10311BY MXL10311FH GD120222120143 MXL2500T2X MXL3010532 MXL10311F0 GD120222120081 GD120222120015 GD120222120152 GD120222130178 GD120222130037 GD120222120173 MXL2500TD5 MXL2500TC1 1S3063A33MJLM722 1S3063A33MJLM547 GD120222140106 GD120222120046 MXL30104VC MXL30109Z8 MXJ903034X MJCLA62 MXJ90304TL 1S3063A33MJLM610 MXL301054X MXL30104V2 MXL30106KG MXJ9030419 MXJ90304V5 MXJ90303FJ MXJ903035B MXJ90304TP MXJ90304V0 MXJ91108BB

10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 19/03/2010 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 24/04/2009

90518 90525 92483 92736 92865 94724 94742 95420 95452

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

DELL DELL HP HP COMPAQ HP COMPAQ ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

T3500 T3500 8100 Elite 8100 ELITE 8100 ELITE VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

550RNL1 54XXNL1 MXL045ICX4 MXL1020LP5 MXL10311FD GD120221890085 GD120221890059 GD120222130127 GD120222130005

18/03/2010 18/03/2010 27/12/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

NombreCompleto COTERA MUCHA, LIDIO TOBIAS BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA ROMAN BALBIN, YUBER JESUS ALVARADO HORNA, OSWALDO TELLO ABAD, LUISA NINEL PASAPERA NAVARRO, ORESTES MANUEL BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL BEDOYA PRIETO, VICTOR MANUEL PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO

Edificio VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO VASQUEZ CASTILLO, DERMALI CANTARO CUBA, LUIS FREDES OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA OBREGON CASTILLO, GLORIA NORMA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA QUISPE ACOSTA DE QUIROZ, INES LUCILA TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL ROMAN BALBIN, YUBER JESUS

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

ROMAN BALBIN, YUBER JESUS ROMAN BALBIN, YUBER JESUS ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO ROJAS MANRIQUE, ALFREDO ANTONIO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO CHAFLOQUE RAMIREZ, PEDRO PABLO TARAZONA PAREDES, BELIT TARAZONA PAREDES, BELIT TARAZONA PAREDES, BELIT TARAZONA PAREDES, BELIT TARAZONA PAREDES, BELIT

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

ALVARADO PEREZ, NERY ELVIS ALVARADO PEREZ, NERY ELVIS ALVARADO PEREZ, NERY ELVIS SAAVEDRA TORRES, SILVIA SUSANA SAAVEDRA TORRES, SILVIA SUSANA SAAVEDRA TORRES, SILVIA SUSANA SAAVEDRA TORRES, SILVIA SUSANA ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO ALVARADO HORNA, OSWALDO CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL TELLO ABAD, LUISA NINEL HIJAR CERPA, ANDRES AVELINO GRANDEZ QUIROZ, ALBERTO DUTCHMAN GRANDEZ QUIROZ, ALBERTO DUTCHMAN PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO VILLAR CONTRERAS, JOSE ALBERTO PAREDES NUEZ, FERNANDO HUMBERTO PAREDES NUEZ, FERNANDO HUMBERTO PAREDES NUEZ, FERNANDO HUMBERTO PAREDES NUEZ, FERNANDO HUMBERTO PASAPERA NAVARRO, ORESTES MANUEL CONDORI JAHUIRA, GLADYS NATALIE CONDORI JAHUIRA, GLADYS NATALIE

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

DE LA TRINIDAD SUAREZ, CARLOS ALBERTO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO DE LA TRINIDAD SUAREZ, CARLOS ALBERTO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO DE LA TRINIDAD SUAREZ, CARLOS ALBERTO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO DE LA TRINIDAD SUAREZ, CARLOS ALBERTO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

DE LA TRINIDAD SUAREZ, CARLOS ALBERTO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS RADOVICH COLLADO, CARLOS CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY CARDENAS CERRON, JOHNNY GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN, MESIAS ANTONIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO ALBORNOZ SOLIS, OSCAR FLORENCIO SAAVEDRA VELA, ESTHER SAAVEDRA VELA, ESTHER RUIZ LOAYZA, WILDER RUIZ LOAYZA, WILDER RUIZ LOAYZA, WILDER RUIZ LOAYZA, WILDER RUIZ LOAYZA, WILDER TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA TOVAR SILVESTRE, JACINTA ROSA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA BROMLEY MUR, LIA ALEJANDRA IGLESIAS FERRER, CESAR IGLESIAS FERRER, CESAR IGLESIAS FERRER, CESAR CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY, MARIA DEL PILAR CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ, ENRIQUE ERNESTO BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENAVIDES MIRANDA, MARIA ROSA BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MOLINA MARTINEZ, AGUSTIN F. MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO RIMARACHIN CABRERA, JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA, JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA, JORGE ANTONIO GARCIA URIBE, TOMAS ANTONIO

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

DE LA CRUZ PAREDES, WALTER MELQUIADES VALENTIN PANIAGUA CORAZAO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA ARANCIBIA CASTILLO, MONICA SONIA

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

Ambiente 001-C - TALLER DE CARPINTERIA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 01-OPE - DEPOSITO DE EQUIPOS DE COMPUTO - OPERACIONES 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 116 - SERVICIO SOCIAL (ANEXO) 104MZ - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO VALENTIN PANIAGUA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO BOV-4 - BOVEDA N 2 (REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL) SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-2 - AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES

SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES SOT-3 - AREA DE OPERACIONES 01-OPE - DEPOSITO DE EQUIPOS DE COMPUTO - OPERACIONES 01-OPE - DEPOSITO DE EQUIPOS DE COMPUTO - OPERACIONES BOV-5 - ARCHIVO DE LOGISTICA BOV-2 - BOVEDA DE ARCHIVO - CONTABILIDAD 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 101 - REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 115 - OFICINA DE SEGUROS HUMANOS 114 - SERVICIO SOCIAL 114 - SERVICIO SOCIAL 114 - SERVICIO SOCIAL 114 - SERVICIO SOCIAL 114 - SERVICIO SOCIAL 114 - SERVICIO SOCIAL 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION)

100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 100RE - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 108 - DEPARTAMENTO DE FINANZAS 110 - AREA DE TESORERIA 110 - AREA DE TESORERIA 110 - AREA DE TESORERIA 110 - AREA DE TESORERIA 110 - AREA DE TESORERIA 110 - AREA DE TESORERIA 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 103 - AREA DE CONTABILIDAD 112 - G.F. DE CAJA 112 - G.F. DE CAJA 112 - G.F. DE CAJA 112 - G.F. DE CAJA 112 - G.F. DE CAJA

109 - GIROS Y CONCILIACIONES 109 - GIROS Y CONCILIACIONES 109 - GIROS Y CONCILIACIONES 113 - VIATICOS NACIONALES - TESORERIA 113 - VIATICOS NACIONALES - TESORERIA 113 - VIATICOS NACIONALES - TESORERIA 113 - VIATICOS NACIONALES - TESORERIA 109-A - CONTROL PREVIO - TESORERIA 109-A - CONTROL PREVIO - TESORERIA 109-A - CONTROL PREVIO - TESORERIA 109-A - CONTROL PREVIO - TESORERIA 45-RQ - CASETA DE REQUISITORIAS - PNP 116 - SERVICIO SOCIAL (ANEXO) 116 - SERVICIO SOCIAL (ANEXO) 116 - SERVICIO SOCIAL (ANEXO) 116 - SERVICIO SOCIAL (ANEXO) 118 - MODULO DE ATENCION AL CIUDADANO 119 - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 119 - AREA DE PARTICIPACION, ATENCION Y EDUCACION CIUDADANA 120 - HELP DESK (OPERACIONES) 120 - HELP DESK (OPERACIONES) 120 - HELP DESK (OPERACIONES) 109FT - AREA DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

04 - OFICINA DE OBSERVATORIO DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACIN

04 - OFICINA DE OBSERVATORIO DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACIN

04 - OFICINA DE OBSERVATORIO DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACIN

04 - OFICINA DE OBSERVATORIO DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACIN 104MZ - ADMINISTRACION DEL EDIFICIO VALENTIN PANIAGUA

O DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE DEMANDA PRESENTADA POR EL PERU ANTE LA HAYA

O DE TRABAJO SEGUIMIENTO DE DEMANDA PRESENTADA POR EL PERU ANTE LA HAYA 102MZ - CONG. LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 102MZ - CONG. LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 102MZ - CONG. LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 102MZ - CONG. LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES

102MZ - CONG. LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 108MZ - CONG. HERNAN DE LA TORRE DUEAS 106MZ- CONG. JOHNNY CARDENAS CERRON 106MZ- CONG. JOHNNY CARDENAS CERRON 106MZ- CONG. JOHNNY CARDENAS CERRON 106MZ- CONG. JOHNNY CARDENAS CERRON 106MZ- CONG. JOHNNY CARDENAS CERRON 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 109MZ - CONG. MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 103MZ- CONG. ALEJANDRO YOVERA FLORES 107-B - GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE INVESTIGAR A LA SUNARP 107-B - GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE INVESTIGAR A LA SUNARP 201 - CONG. WILDER RUIZ LOAYZA 201 - CONG. WILDER RUIZ LOAYZA 201 - CONG. WILDER RUIZ LOAYZA 208 - DESPACHO CONG. WILDER RUIZ LOAYZA 208 - DESPACHO CONG. WILDER RUIZ LOAYZA 202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA

202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA 202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA 202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA 202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA 202- CONG. MARIANO PORTUGAL CATACORA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 203- CONG. JUAN CESAR CASTAGNINO LEMA 204 - CONG. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY 204 - CONG. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY 204 - CONG. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY 204 - CONG. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY 204 - CONG. MARIA DEL PILAR CORDERO JON TAY 205-6 CONG. VICTOR WALTERTO CRISOLOGO ESPEJO 205-6 CONG. VICTOR WALTERTO CRISOLOGO ESPEJO 205-6 CONG. VICTOR WALTERTO CRISOLOGO ESPEJO 205-6 CONG. VICTOR WALTERTO CRISOLOGO ESPEJO 205-6 CONG. VICTOR WALTERTO CRISOLOGO ESPEJO 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 301 - CONG. TEOFILO GAMARRA SALDIVAR 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 305 - CONG. JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 303 - CONG. HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS 303 - CONG. HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS

303 - CONG. HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS 303 - CONG. HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS 303 - CONG. HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ 304 - CONG. AGUSTIN MOLINA MARTINEZ

AJO CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS CONSECIN. PRIVAT. Y REALIZA. ASOC. PRIVADAS

AJO CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS CONSECIN. PRIVAT. Y REALIZA. ASOC. PRIVADAS

AJO CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS CONSECIN. PRIVAT. Y REALIZA. ASOC. PRIVADAS 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO 302 - CONG. MARCO TULIO FALCONI PICARDO

B. CONTROL EVALUAC. Y SEGUIM. PROCESOS CONCES. PRIVAT. Y REALIZ. ASOC. PUBL. Y PRIV

B. CONTROL EVALUAC. Y SEGUIM. PROCESOS CONCES. PRIVAT. Y REALIZ. ASOC. PUBL. Y PRIV

B. CONTROL EVALUAC. Y SEGUIM. PROCESOS CONCES. PRIVAT. Y REALIZ. ASOC. PUBL. Y PRIV 404 - TALLER DE RESTAURACION 402 - TALLER DE SOLDADURA 401 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 401-A - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

CP

Tipo

Marca LENOVO LENOVO S/M S/M LENOVO LENOVO IBM S/M LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO LENOVO

Modelo 0453 0453 0201

NumeroSerie LKHVBPC LKHVBNG

FechaIngreso 17/07/2008 17/07/2008 28/12/2012 28/12/2012

79428 79644 100995 101193 79936 79646 57203 101200 79396 79887 79410 79880 79941 102726 103007 103369 103373 103377 103381 103418 82055 82375 82551 89120 89154 89177 89200 89313 89314 89323 89364 89395 90635

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

0453 0453 NETVISTA

LKHVAZL LKHVBNH KCC6XKR

17/07/2008 17/07/2008 27/09/2002 28/12/2012

0453 0453 0453 0453 0453 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58P M58p

LKHVAZH LKHVBML LKHVBFH LKHVBHV LKHVBHN MXL2500TDO MXL3010BR6 MXL30106JJ MXL30106KW MXL30108YJ MXL30108YM MXL30104ZW MXJ90304M6 MXJ9030CK6 MXJ90304NF 1S3063A33MJLM711 1S3063A33MJLM598 1S3063A33MJLM614 1S3063A33MJLM652 1S3063A33MJLM704 1S3063A33MJLM501 1S3063A33MJLM688 1S3063A33MJLM561 1S3063A33MJLM713 MJCLA70

17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 17/07/2008 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 19/03/2010

90637 92449 92746 92813 94622 94675 94677 94679 94685 94688 94757 95422 95436 95441 95442 95449 95478 95499 97612 97613 97619 97621 103275 103379 82343 89390 92471 94749 96568 102701 94640 94646 95485 102875

CPU CPU

LENOVO HP

M58p 8100 Elite

MJCLA75 MXL0411K3Y MXL1020LPJ MXL10311D6 GD120221890131 GD120221890006 GD120221890040 GD120221890033 GD120221890017 GD120221890039 GD120221890141 GD120222130119 GD120222130179 GD120222130188 GD120222130130 GD120222130059 GD120222130096 GD120222130031 GD120222120042 GD120222120012 GD120222140086 GD120222140034 MXL30106K4 MXL30108ZC MXJ90304MT 1S3063A33MJLM625 MXL0400WZ0 GD120221890925 GD120222140018 MXL30104WV GD120221890088 GD120221890144 GD120222130009 MXL3010BW2

19/03/2010 27/12/2010 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 27/12/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP LENOVO HP ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P 8100 Elite

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU HP ELITE 8300

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU HP ELITE 8300

103318 82619 89307 102944 92775 82587 102725 102857 82459 85658 89198 96583 102705 102888 102968 103048 81729 86963 92742 96589 97560 97573 103309 81701 83331 83380 83404 83412 92802 97439 102832 103067 90649 92850

CPU CPU CPU CPU

HP HP LENOVO HP

ELITE 8300 dc7900 M58P ELITE 8300

MXL30109Z6 MXJ90304N0 1S3063A33MJLM730 MXL30104XY MXL10311BM MXJ90303ZK MXL30109XV MXL301050X MXJ903040E MXJ92904B2 1S3063A33MJLM623 GD120222120186 MXL301055M MXL3010BVG MXL3010BSX MXL301050V MXJ903034K NA12166939 MXL102OLPB GD120222120050 GD120222120174 GD120222120154 MXL30104VR MXJ9030CKK MXJ91108HJ MXJ91108GC MXJ90408GS MXJ91108F9 MXL10311CN GD120222120191 MXL3010CIP MXL30104XJ MJCLA63 MXL10311DX

30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 30/01/2013 10/02/2011 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 30/11/2009 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 23/12/2009 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 24/04/2009 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 19/03/2010 10/02/2011

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP HP LENOVO dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP HP S/M ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M8000T

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP HP HP ELITE 8300 dc7900 DC7900 DC7900 DC7900 DC7900

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU HP HP LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 M58p

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE

97431 97442 102729 103248 81817 89374 96505 96551 103274 103284 81927 89398 92777 96578 102779 103350 83382 95596 95597 95608 102881 103255 103398 82095 83396 89183 102797 102866 82743 83416 90638 102879 103226 103233

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU HP HP HP LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P

GD120222120159 GD120222120091 MXL301054Z MXL30104W3 MXJ9030404 1S3063A33MJLM554 GD120222140116 GD120222120014 MXL30104WM MXL30109Y3 MXJ90304M8 1S3063A33MJLM570 MXL10311BR GD120222120025 MXL301056B MXL30104TV MXJ91108B6 GD120222130142 GD120222130045 GD120222130002 MXL3010427 MXL30106KB MXL30106J6 MXJ90304MX MXJ91108BL 1S3063A33MJLM618 MXL3010C1H MXL3010564 MXJ9030413 MXJ91108CO MJCLA66 MXL3010BWV MXL30104YE MXL30106JT

12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 24/04/2009 19/03/2010 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU HP HP HP LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU HP HP HP ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP HP LENOVO HP HP HP HP LENOVO HP HP HP ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58P ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 DC7900 M58p ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

103235 103239 103269 103283 103296 81753 82453 89320 89337 89435 94627 94639 94645 89416 102793 102982 92750 89400 103241 82079 102771 103328 89325 92783 96498 97531 97557 102765 102974 89373 89405 89442 95473 96479

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO LENOVO

ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 M58P M58P M58P

MXL30108XZ MXL30108ZB MXL30104WR MXL301053Q MXL30109Y2 MXJ9030348 MXJ9030412 1S3063A33MJLM548 1S3063A33MJLM676 1S3063A33MJLM665 GD120221890150 GD120221890020 GD120221890094 1S3063A33MJLM675 MXL30109XW MXL30104ZK MXL102OLPS 1S3063A33MJLM700 MXL30108YB MXJ90304TR MXL30109XG MXL30105OJ 1S3063A33MJLM541 MXL10311CB GD120222140026 GD120222120180 GD120222120017 MXL30104XP MXL30109YW 1S3063A33MJLM731 1S3063A33MJLM600 1S3063A33MJLM725 GD120222130154 GD120222140016

30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 11/01/2010 30/01/2013 03/02/2009 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU LENOVO HP HP M58P ELITE 8300 ELITE 8300

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU CPU CPU CPU CPU CPU LENOVO HP HP HP HP LENOVO M58P ELITE 8300 dc7900 ELITE 8300 ELITE 8300 M58P

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU HP HP LENOVO LENOVO LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850

103251 103253 103261 94625 94765 89393 94664 94666 94669 103352 103428 92826 92884 97547 103204 103290 92754 92758 96504 96548 97514 102711 102941 92871 95599 95600 102691 103308 82507 96506 97507 102926 103100 82219

CPU CPU CPU

HP HP HP

ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300

MXL30106LY MXL30106LR MXL30104TM GD120221890084 GD120221890101 1S3063A33MJLM668 GD120221890043 GD120221890093 GD120221890023 MXL3010543 MXL3010C3Z MXL10311DM MXL10311G6 GD120222120199 MXL3010BS3 MXL30109Z2 MXL1020LPZ MXL10311B0 GD120222120171 GD120222120097 GD120222120082 MXL3010535 MXL301053Y MXL10311FP GD120222130085 GD120222130173 MXL3010C4F MXL30109YM MXJ903033FF GD120222120168 GD120222120167 MXL3010BWT MXL30104YO MXJ90304T0

30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU LENOVO M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU HP HP ELITE 8300 ELITE 8300

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU HP HP ELITE 8300 ELITE 8300

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU HP HP ELITE 8300 ELITE 8300

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU HP HP HP ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU HP HP HP ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900

89355 97512 97629 102812 103234 92886 96525 97519 97537 102951 103015 89141 89368 95589 103257 103263 103271 103279 82063 82083 82111 82231 82771 89328 89410 94653 102851 102999 103306 82287 97529 97565 97571 81681

CPU

LENOVO

M58P

1S3063A33MJLM639 GD120222120150 GD120222120011 MXL30104X5 MXL3010BV2 MXL10311G8 GD120222120187 GD120222120182 GD12022120052 MXL3010540 MXL3010BY1 1S3063A33MJLM555 1S3063A33MJLM511 GD120222130150 MXL3010BSO MXL30108YK MXL30108YN MXL301055C MXJ903040Q MXJ9030355 MXJ90303ZR MXJ90303F6 MXJ90303FG 1S3063A33MJLM503 1S3063A33MJLM633 GD120221890116 MXL3010563 MXL3010BVP MXL30109YF MXJ90304N7 GD120222120047 GD120222120061 GD120222120100 MXJ90304LP

11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 10/02/2011 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 03/02/2009

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU HP HP ELITE 8300 ELITE 8300

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU HP HP LENOVO LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 M58P M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP HP HP HP HP HP LENOVO LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 dc7900 M58P M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU HP HP HP HP ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU HP dc7900

81705 83328 83332 86974 89157 92753 97553 102828 102998 89403 103371 89425 94689 97620 97622

CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP S/M LENOVO

dc7900 DC7900 DC7900 M8000T M58P

MXJ90303FM MXJ90408NT MXJ9030G3F NA12166925 1S3063A33MJLM723 MXL102OLPT GD120222120049 MXL30109X2 MXL30109X7 1S3063A33MJLM572 MXL30104V9 1S3063A33MJLM534 GD120221890137 GD120222140171 GD120222140185

03/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 23/12/2009 11/01/2010 10/02/2011 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 11/01/2010 30/01/2013 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

CPU HP COMPAQ 8100 ELITE CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU CPU CPU CPU CPU HP HP LENOVO HP LENOVO ELITE 8300 ELITE 8300 M58P ELITE 8300 M58P

CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850 CPU ADVANCE VISSION 9850

NombreCompleto MARISCAL QUIROZ, JUAN MARTIN OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN SIMON MUNARO, YEHUDE BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL ZEGARRA MERINO, PATRICIA ABIGAIL GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY

Edificio LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY CARLIN SALAZAR, SISSY RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO SABARIAN ANGULO, ABEL EULOGIO

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

SABARIAN ANGULO, ABEL EULOGIO SABARIAN ANGULO, ABEL EULOGIO SABARIAN ANGULO, ABEL EULOGIO MARISCAL QUIROZ, JUAN MARTIN MARISCAL QUIROZ, JUAN MARTIN CALDERON ESPINOZA, JORGE LUIS OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, FREDY ROLANDO PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ, MARIA SOLEDAD LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON LUNA GALVEZ, JOSE LEON GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR, JOSUE MANUEL OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAND DE DYER, MARIA DEL CARMEN SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE SIMON MUNARO, YEHUDE SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT, FREDDY FERNANDO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO HOYOS LOPEZ, VICTORIANO GOMEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR GOMEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR GOMEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR GOMEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR GOMEZ ARIAS, MARIA DEL PILAR BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL BOTTA MONTEBLANCO, ROBERTO MANUEL PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO PRIETO HERNANDEZ, EDUARDO CELSO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO GARCIA MARTINEZ, NERY CONSUELO GARCIA MARTINEZ, NERY CONSUELO BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA BORJA VARGAS, ANA CECILIA FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO FALCONI PICARDO, MARCO TULIO

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO RAZURI RAMIREZ, CESAR AUGUSTO ALMERCO LOPEZ, MARIASELA CINTHIA ALMERCO LOPEZ, MARIASELA CINTHIA NIETO SALINAS, EVA CECILIA NIETO SALINAS, EVA CECILIA NIETO SALINAS, EVA CECILIA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA, MARIA MAGDALENA CORONADO ZAPATA, LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA, LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA, LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA, LUIS ENRIQUE CORONADO ZAPATA, LUIS ENRIQUE GONZALEZ NORRIS, LUIS FRANCISCO GONZALEZ NORRIS, LUIS FRANCISCO GONZALEZ NORRIS, LUIS FRANCISCO GONZALEZ NORRIS, LUIS FRANCISCO GONZALEZ NORRIS, LUIS FRANCISCO APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ, JUSTINIANO ROMULO MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN MILLA TORRES, DANTE MARTIN RODRIGUEZ RUIZ, YRELMA NANCY RODRIGUEZ RUIZ, YRELMA NANCY RODRIGUEZ RUIZ, YRELMA NANCY RODRIGUEZ RUIZ, YRELMA NANCY RODRIGUEZ RUIZ, YRELMA NANCY GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO GALVAN PARODI, JAVIER EDUARDO EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER, JUAN CARLOS FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA FLOREZ CUENTAS, JESSICA GABRIELA CABRERA MULLOS, RAUL CABRERA MULLOS, RAUL CABRERA MULLOS, RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VICENTE ELMER

LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA

Ambiente 108 - SUB-JEFATURA DE OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

GADORA MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE INVESTIGAR LA GESTION DEL ALCALDE DE SUSP. DE 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS

100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 100-BC - G.F.COMPRAS 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL 101MZ - AREA DE ABASTECIMIENTO, COMPRAS Y CONTROL PATRIMONIAL

03 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ASESORIA Y MESA DE PARTES

03 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ASESORIA Y MESA DE PARTES

03 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ASESORIA Y MESA DE PARTES

03 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - ASESORIA Y MESA DE PARTES 106 - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION)

106 - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 106 - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 106 - PREVENCION Y SEGURIDAD (RECEPCION) 108 - SUB-JEFATURA DE OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD 108 - SUB-JEFATURA DE OFICINA DE PREVENCION Y SEGURIDAD 100RQ - REQUISITORIAS - PNP 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 116 - CONG. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 126 - CONG. MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO DE RODRIGUEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 129 - CONG. JOSE LEON LUNA GALVEZ 133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR 133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR 133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR 133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR

133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR 133 - CONG. JOSUE MANUEL GUTIERREZ CONDOR 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 137 - CONG. MARIA DEL CARMEN OMONTE DURAN DE DYER 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 144 - CONG. YEHUDE SIMON MUNARO 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 147 - CONG. FREDDY FERNANDO SARMIENTO BETANCOURT 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 152 - AREA DE SERVICIOS GENERALES 117 - COMITE DE DAMAS 117 - COMITE DE DAMAS 117 - COMITE DE DAMAS 117 - COMITE DE DAMAS 117 - COMITE DE DAMAS 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 155 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 153 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 48OPER - AREA DE OPERACIONES - ATENCION AL USUARIO 48OPER - AREA DE OPERACIONES - ATENCION AL USUARIO 48OPER - AREA DE OPERACIONES - ATENCION AL USUARIO 108-B - AUDITORIA EXTERNA -CONTRALORIA 201 - ADMINISTRACION DEL LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA 201 - ADMINISTRACION DEL LOCAL HOSPICIO RUIZ DAVILA 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO 202 - CONG. FEDERICO PARIONA GALINDO

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

PO DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA LEY

211 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 211 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 211 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 211 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 211 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 247 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (ASESORIA) 247 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (ASESORIA) 247 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (ASESORIA) 247 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (ASESORIA) 217 - VERONIKA FANNY MENDOZA FRISCH 217 - VERONIKA FANNY MENDOZA FRISCH 217 - VERONIKA FANNY MENDOZA FRISCH 217 - VERONIKA FANNY MENDOZA FRISCH 217 - VERONIKA FANNY MENDOZA FRISCH 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 220 - CONG. MARIA MAGDALENA LOPEZ CORDOVA 225 - CONG. JUAN JOSE DIAZ DIOS 225 - CONG. JUAN JOSE DIAZ DIOS 225 - CONG. JUAN JOSE DIAZ DIOS 225 - CONG. JUAN JOSE DIAZ DIOS 225 - CONG. JUAN JOSE DIAZ DIOS 228 - CONG. HUGO CARRILLO CAVERO 228 - CONG. HUGO CARRILLO CAVERO 228 - CONG. HUGO CARRILLO CAVERO 228 - CONG. HUGO CARRILLO CAVERO 228 - CONG. HUGO CARRILLO CAVERO 237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ 237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ 237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ

237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ 237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ 237 - CONG. JUSTINIANO ROMULO APAZA ORDOEZ 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 239 - CONG. DALMACIO MODESTO JULCA JARA 248-CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 248-CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 248-CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 248-CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 248-CONG. JOSE LUIS ELIAS AVALOS 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 250-6-7 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER 252 - CONG. JUAN CARLOS EGUREN NEUENSCHWANDER

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

OMSION ESPECIAL MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO

RESUPUESTO - GRUPO TRABAJO ANALISIS, SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL GOB REG. Y LOCALES

RESUPUESTO - GRUPO TRABAJO ANALISIS, SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL GOB REG. Y LOCALES

RESUPUESTO - GRUPO TRABAJO ANALISIS, SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL GOB REG. Y LOCALES 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 206 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

CP

Tipo

Marca ADVANCE LENOVO HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP DELL DELL DELL ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

Modelo VISSION 2360TP M58P ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 T3500 T3500 T3500 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

NumeroSerie DCW04007633025 1S3063A33MJLM567 MXL30109ZH GD120221890067 GD120221890140 GD120222120101 GD120222120008 MXL3010BVC MXL3010BYC MXL301055W MXL301092K MXL3010BXV MXL3010BVS MXL30109XZ MXL30109WR MXL3010BVR MXL30105OT MXL30104Y8 MXL3010BWO MXL30104XQ MXJ90304MY 54ZTWL1 55OSNL1 550TNL1 GD120222130187 GD120222130141 GD120222130196 GD120222130155 GD120222130131 GD120222140089 GD120222140205 GD120222140108 GD120222120145

FechaIngreso 30/12/2004 11/01/2010 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 18/03/2010 18/03/2010 18/03/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

68397 89340 102803 94705 94769 97595 97609 102799 102830 102868 102872 102874 102904 102955 102959 102988 103000 103041 103064 103348 81741 90510 90511 90512 95503 95507 95565 95577 95578 96444 96450 96453 97615

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

102745 102826 102907 82779 89161 89339 94726 95491 95546 102860 102962 103232 103244 83441 87393 89379 96449 89173

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

HP HP HP HP LENOVO LENOVO ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP HP LENOVO ADVANCE LENOVO

ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 dc7900 M58P M58P VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 DC7900 DC7900 M58P VISSION 9850 M58P

MXL30109Y8 MXL3010BWH MXL3010BXQ MXJ90303ZY 1S3063A33MJLM601 1S3063A33MJLM571 GD120221890047 GD120222130024 GD120222130102 MXL3010BWF MXL3010550 MXL3010BSK MXL3010BR7 MXJ91108FO MXJ937065C 1S3063A33MJLM519 GD120222140029 1S3063A33MJLM506

30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 03/02/2009 11/01/2010 11/01/2010 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 24/04/2009 29/12/2009 11/01/2010 12/03/2012 11/01/2010

NombreCompleto MATTOS TORRES, RINO JAVIER CASTRO SANTILLAN, SANDRO CASTRO SANTILLAN, SANDRO CASTRO SANTILLAN, SANDRO CASTRO SANTILLAN, SANDRO CASTRO SANTILLAN, SANDRO TORRES HOYOS, LETI DORINDA ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO ARBIETO SARMIENTO, HUGO

Edificio MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO MUSEO DE LA INQUISICION Y DEL CONGRESO ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION

RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY RENGIFO AREVALO, GROFFER JOY HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS HUARCAYA ORE, JUAN CARLOS TORRES LOPEZ, JOSE MARTIN

ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION ANEXO MUSEO DE LA INQUISICION

Ambiente 100-R - RECEPCION Y PREVENCION 103-B - ANEXO JEFATURA MUSEO 103 - JEFATURA DEL MUSEO 103 - JEFATURA DEL MUSEO 103 - JEFATURA DEL MUSEO 103 - JEFATURA DEL MUSEO 114 - CAFETERIA 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES 002 - DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS DEBATES

003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 003 - AREA DE REDACCION DE ACTAS 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 004 - DEPARTAMENTO DE COMISIONES (COORDINACION) 100 - MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA - MUSEO

CP

Tipo

Marca S/M ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE HP HP HP HP HP ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE ADVANCE

Modelo

NumeroSerie

FechaIngreso 28/12/2012

101195 95464 95484 95521 95426 95438 95459 95526 95609 102688 102706 102738 102740 102746 95456 95501 95525 95612 95446 95460 95468 95479 95579 95424 95444 95445 95463 95466 95494

CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU CPU

VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 ELITE 8300 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850 VISSION 9850

GD120222130147 GD120222130042 GD120222130017 GD120222130084 GD120222130106 GD120222130043 GD120222130185 GD120222130034 MXL2500TCG MXL2500TD4 MXL2500TC8 MXL2500T3H MXL2500TCH GD120222130030 GD120222130193 GD120222130074 GD120222130134 GD120222130083 GD120222130194 GD120222130125 GD120222130012 GD120222130055 GD120222130175 GD120222130107 GD120222130049 GD120222130082 GD120222130014 GD120222130053

12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012 12/03/2012

NombreCompleto REY REY, RAFAEL REY REY, RAFAEL REY REY, RAFAEL REY REY, RAFAEL SUPA HUAMAN, HILARIA SUPA HUAMAN, HILARIA SUPA HUAMAN, HILARIA SUPA HUAMAN, HILARIA SUPA HUAMAN, HILARIA TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO REATEGUI ROSSELLO, JAVIER EDMUNDO REATEGUI ROSSELLO, JAVIER EDMUNDO REATEGUI ROSSELLO, JAVIER EDMUNDO REATEGUI ROSSELLO, JAVIER EDMUNDO ADRIANZEN MERINO, LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO, LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO, LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO, LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO, LUIS ALBERTO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO, HILDEBRANDO

Edificio COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA COMUNIDAD ANDINA

Ambiente 403 - PARLAMENTARIO ANDINO RAFAEL REY REY 403 - PARLAMENTARIO ANDINO RAFAEL REY REY 403 - PARLAMENTARIO ANDINO RAFAEL REY REY 403 - PARLAMENTARIO ANDINO RAFAEL REY REY 406 - PARLAMENTARIA ANDINA HILARIA SUPA HUAMAN 406 - PARLAMENTARIA ANDINA HILARIA SUPA HUAMAN 406 - PARLAMENTARIA ANDINA HILARIA SUPA HUAMAN 406 - PARLAMENTARIA ANDINA HILARIA SUPA HUAMAN 406 - PARLAMENTARIA ANDINA HILARIA SUPA HUAMAN 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 405 - PARLAMENTARIO ANDINO JAVIER REATEGUI ROSSELLO 411 - PARLAMENTARIO ANDINO LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO 411 - PARLAMENTARIO ANDINO LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO 411 - PARLAMENTARIO ANDINO LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO 411 - PARLAMENTARIO ANDINO LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO 411 - PARLAMENTARIO ANDINO LUIS ALBERTO ADRIANZEN MERINO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO 412 - PARLAMENTARIO ANDINO HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO