Está en la página 1de 2

GRUPS 1 (IA)

PERIODIN
ATOMINIS SKAIIUS (PROTON SKAIIUS) Radioaktyvus SANTYKIN ATOMIN MAS OKSIDACIJOS LAIPSNIS

ELEMENT
ARMINIAI METALAI ARMINI EMI METALAI PEREINAMIEJI METALAI KITI METALAI LANTANOIDAI AKTINOIDAI PUSMETALIAI NEMETALAI HALOGENAI INERTINS DUJOS Riba tarp metal ir nemetal

LENTEL

GRUPES 18 (VIIIA

(pajuodintas - pagrindinis)

2 (IIA)
I

SIMBOLIS ELEKTRON KONFIGRACIJA

LYDYMOSI . TEMPERATRA ( 0 C) VIRIMO TEMPERATRA ( 0 C) TANKIS ( g / c m 3 , 2 5 C ) (* duj tankis atitinka skysio tanki virimo

13 (IIIA) 14 (IVA) 15 (VA) 16 (VIA) 17 (VIIA)

HELIS I

LITIS

BERILIS

BORAS

ANGLIS

AZOTAS

DEGUONIS

FLUORAS

NEONAS

NATRIS O

MAGNIS

3 (IIIB)

4 (IVB)

5 (VB)

6 (VIB) 7 VIIB)

8, 9, 10 (VIIIB)

11 (IB) 12 (IIB)

ALIUMINIS

SILICIS

FOSFORAS

SIERA

CHLORAS

ARGONAS O

KALIS R

KALCIS

SKANDIS

TITANAS

VANADIS

CHROMAS

MANGANAS

GELEIS

KOBALTAS

NIKELIS

VARIS

CINKAS

GALIS

GERMANIS

ARSENAS

SELENAS

BROMAS

KRIPTONAS

RUBIDIS

STRONCIS

ITRIS

CIRKONIS

NIOBIS

MOLIBDENAS TECHNECIS

RUTENIS

RODIS

PALADIS

SIDABRAS

KADMIS

INDIS

ALAVAS

STIBIS

TELRAS

JODAS

KSENONAS E

CEZlS

BARIS

La-Lu Ac-Lr

HAFNIS

TANTALAS

VOLFRAMAS

RENIS

OSMIS

IRIDIS

PLATINA

AUKSAS

GYVSIDABRIS

TAUS

SVINAS

BISMUTAS

POLONIS

ASTATAS

RADONAS

FRANCIS

RADIS

REZERFORDIS

DUBNIS

SYBORGIS

BORIS

HASIS

MEITNERtS DARMSTADIS RENTGENIS

UNUNBIUM

UNUNQUADIUM

UNUNHEXIUM

UNUNOCTIUM

BSENA (kambario temperatroje): KIETOJI SKYSTOJI DUJIN sintetiniai elementai

Mas skliausteliuose - bendra stabili izotop mas LANTANOID EIL

LANTANAS

CERIS

PRAZEODIMIS

NEODIMIS

PROMETIS

SAMARIS

EUROPIS

GADOLiNIS

TERBIS

DISPROZIS

HOLMIS

ERBIS

TULIS

ITERBIS

LIUTECIS

AKTINIS

TORIS

PROTAKTINIS

URANAS

NEPTUNIS

PLUTONIS

AMERICIS

KIURIS

BERKLIS

KALIFORNIS

EINSTEINIS

FERMIS

MENDELEVIS

NOBELIS

LAURENSIS

AKTINOID EIL

P E R E I N A M I E J I

E L E M E N T A I

PAVADINIMAS

redukcins savybs stiprja

ELEKTROCHEMIN METAL TAMP (AKTYVUMO) EIL

Li Cs Rb
-3,045 -3,020 -2,925 -2,924

Ba Sr Ca Na La Mg Sc Be
-2,905

Al Ti Mn
-1,798 -1,663 -1,630

oksidacins savybs stiprja V

Te Nb Zn
-1,14

-2,888

-2,866

-2,714

-2,522

-2,363

-2,077

-1,847

-1,175

-1,1

-0,763

Cr
-0,744 -0,440

Cd Co Ni Mo Sn Pb H2 Bi Re Cu Ru Hg Ag Os Pd Ir
-0,403 -0,277 -0,250

Fe

Pt Au
+1,188
+1,692

-0,200

-0,136

-0,126

0,000

+0,215

+0,3

+0,345

+0,450

+0,779

+0,799

+0,850

+0,987

+ 1,150

SVARBIAUSIOS KONSTANTOS:

ELEMENT ELEKTRINIS NEIGIAMUMAS

RGI, BAZI IR DRUSK TIRPUMAS VANDENYJE

(kambario temperatroje)

Li Be B 1,0
1,5 2,0 ELEKTRINIS NEIGIAMUMAS DIDJA 0,9 1,5

C
2,5 1,8

N
3,0

0
3,5 2,5 3,0 ELEKTRINIS NEIGIAMUMAS DIDJA

Na Mg Al Si 1,2
0,8 1,0

2,1

S Cl
2,4

K Ca Ga Ge As Se Br 2,0 2,8
1,6 1,8

Rb Sr In Sn Sb Te
0,8 1,0 1,7 1,8 1,8 2,5 0,7 0,9 1,8 1,8 1,9

2,5

Cs Ba TI Pb Bi Po At 2,2 2,0
Periodin element lentel Leidykla BRIEDIS, Parod g. 4, LT-04133 Vilnius, SL 5 9 9 tel. (8-5) 270 6 4 79, 270 6 6 01, faks. (8-5) 270 6 6 2 7 el. patas info@briedis.lt, www.briedis.eu t m n tirpus maai tirpus netirpus tirpal hidrolizuojasi r baz skyla kambario temperatroje gaunant i vandenini skiriasi dujin rgtis ar dujinis jono skilimo produktas hidratuoto jono ar nuosd spalva kokybin jono reakcija