Está en la página 1de 25

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

HUAWEI VIET-NAM

TI LIU HNG DN LP T BTS3900 THUC D AN VNP1732 KHU VC MIN NAM VNP-2

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Mc lc 1. Lp t Oudoor Lp t anten . Lp t jumper outdoor v feeder. Chnh hng, tilt anten. 2. Lp t indoor. Lp t cu cp. Lp t t thit b BTS 3900 Lp t cu hnh. Cch u ni trong card BBU. Cch u ni trong card UPEU. 3. Cch u ni cnh bo Cch u ni cnh bo mi trng. Cch u ni cnh bo ngun. 4. Lp t t ngun. 5. Qui cch gin nhn cho d n VNP1732. 6. Nhng vn Huawei s kim tra.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

1-

Lp t phn oudoor. Lp t antenna Trong d n VNP1732BTS chng ta s dng loi anten single ( Bng tn 900Mhz hoc 1800Mhz v tilt in l Khng in Do b cm chnh tilt c cho anten nm pha trn anten C th anten sau khi lp t nh hnh di y

Hinh nh anten cho tram single Lu : Tt c cc trm anten phi nm trong vng chng st ca tr anten ( Vng chng st trong vng 45) nh hnh sau.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Feeder trc khi a vo phng my phi c vng khng b nc vo phng my nh hnh sau (Bn knh un cong >= 20 ln ng knh feeder)

Lp t jumper outdoor. Khi lp t jumper outdoor phi qun bng dnh cn thn sau khi qun xong phi tht bng lt nha v jumper phi c vng gim nc theo feeder xung nh hnh v sau.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

- Jumper kt ni vo anten phi chc chn v qun cao su non cn thn v phi buc lt nha bn ngoi v ct d 3mm nh hnh v sau

Chnh hng v tilt ca anten. Huawei yu cu cc n v thi cng phi lp t hng v tilt anten phi theo ng thit k ca Huawei mt cch chnh xc nht. Huawei cm khng c s dng thc tilt trn anten chnh tilt anten v kt qu tilt khng chnh xc!( Sai s cho php i vi hng anten l 50 hng tilt anten l 0.50 Dng c kim tra hng v tilt ca anten.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Lp t feeder Feeder phi c lp t cn thn trnh va chm, mo m v kp cp phi ng u khong cch gia 2 hng kp cp l 1.0m-1.2m ( Theo tiu chun 4 tt do VNP ban hnh). Dy tip t cho feeder Feeder phi c lp t 3 im tip t feeder ( 1-Trn nh ct , 2- ti v tr cu cp ngang v tr, 3- ti v tr trc khi i vo l feeder) Nu khong cch t tr anten vo n ca s feeder <1m th ch cn 02 im tip t feeder l ti nh tr v ti v tr l vo feeder. Cch bt tip t feeder vo tr anten Loi tr t ng.

Loi tr dy co.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Bng t oudoor Bng t outoor phi c lp t chc chn v cch mt di l feeder outdoor l 30cm. Cc dy t ca feeder phi c lp t vo bng t mt cch ngn np nht v khng c chng cho ln nhau. Nh hnh di y.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

2. Lp t indoor Lp t cu cp. Cu cp indoor phi c lp t ngang vi mp di ca l feeder ,cu cp phi c lp t chc chn gia cu cp ng, cu cp ngang phi c dy tip t lin kt gia cc cu cp v ni vo bng t chnh ca thit b. Lu 1. Phi lp y cu cp ng pha sau t BTS, t ngun, cu cp ng i dy Acqui v dy t.(Huawei cung cp 06 thanh cu cp-> khng thiu cu cp. 2. Bng t indoor lp cch mt t 30cm

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Lp t t BTS3900 Lp t t BTS3900 phi lp t chc chn. Phi cch t ngun 10cm v phi ngang hng vi t ngun.

nh un cong cch mt t 20-25cm

10cm

Lu vic phn b dy trn nh t BTS3900 1. Dy ngun DC v dy t vng xanh i bn tri t ( Buc st vo b mt t BTS) 2. Dy truyn dn E1 v dy cnh bo i bn phi t ( Buc st vo b mt t BTS) 3. Dy jumper i gia v phi un cong nh hnh trn v nh un cong cch mt t khong 20-25cm.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

+ Lp t cu hnh.

Cu hnh 2/2/2 Cu hnh 4/4/4

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

10

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Cu hnh 2/2/2

Lu : 1- i vi cu hnh 2/2/2 cc card DRFU gn vo cc khe 0/2/4 ca t BTS3900. 2- Jumper gn vo port ANT1 v port ANT2 trn mi card DRFU. 3- Cc dy CPRI ni t card BBU n cng CPRI-0 trn card DRFU.Cc dy ny c Huawei lp sn ti nh my khng cn tho ra lp li. 4- i vi cu hinh 2/2/2 khng cn u cho dy RX

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

11

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Cu hnh 4/4/4

1. 2. 3. 4.

i vi cu hnh 4/4/4 cc card DRFU gn vo tt c cc khe cc khe ca t BTS3900. Jumper gn vo 06 port ANT1 ca mi DRFU v port ANT2 trn mi card DRFU trng. Cc dy CPRI ni t card BBU n cng CPRI-0 trn card DRFU. Dy thu u cho nhau ti cng RX1 ( RX1-in to RX1-out)

Lu chung : trnh li VSWR nn lm connecter-jumper indoor ni vo t BTS trc -> c nh dy jumper ri mi lm connecter-jumper ni ti feeder sau s gim thiu li VSWR ti indoor.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

12

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

+ Cch u ni trong card BBU

Lu i vi card GTMU 1- Phi ni cc dy CPRI t card GTMU n card DRFU tng ng v chnh xc. 2- Phi tho card GTMU ra kim tra DIP switch ( Huawei st mc nh l 120Ohm) c th nh hnh sau.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

13

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

3- Dy truyn dn ni t card GTMU n hp DDF phi qun ht trong hp DDF khng c ct b ,Cc dy tip t khng c ct b m li d phng .Khng ni si tip t vo chn S hoc bar t trong hp DDF.
1-Phi gn cc phin Krone tha vo hp DDF. 2- Phi u 04 lung vo phin Krone. 3- Phi li dao bn phin Krone trong h DDF khng c mang i. 4- Phi u tip t cho hp DDF

Qui lut mu cho truyn dn E1 cho BTS3900 STT 1 2 3 4 Lung s 1 2 3 4 Mu Blue/White Gray/White Orange/White Red/Blue Green/White Red/Orange Brown/White Red/green Ghi Ch RX TX RX TX RX TX RX TX

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

14

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

+ Cch u ni trong card UPEU.

Cp nh bo qut

EMU

Cp n i cnh bo ngoi Cp nh bo ngun DCDU.Mt u u vo DCDU v mt u trng d phng.


DCDU

Cp n i cnh bo ngun cho t ngun Emerson

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

15

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

3. Cch u cnh bo. Cch u ni cnh bo ngoi cho BTS3900 Trc khi u ni cnh bo ngoi phi nh du cn thn cc loi cnh bo ngoi trnh b nhm ln s hng alarm box.

To BBU

power

PGND

EMU

Water

Temp. & Humidity

15cm

Gate Smoke

Mt trn hp cnh bo ngoi HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By 16

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Cch u cnh bo ngun cho BTS3900

Mt trn Alarm Box

Trong rectifier u nh sau.

Ch : D n VNP1732 Huawei cp 40m dy loi 2 i u cnh bo ngoi v cnh bo ngun ni 04 cnh bo t Rectifier n Alarm box phi s dng 02 i y u ni cnh bo nh hnh trn.
HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By 17

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

3- Lp t t ngun.
T ngun cung cp cho BTS d n VNP1732BTS ti khu vc pha Nam l loi t PS48300/1800-X6 Lp t t ngun. Yu cu: T ngun phi lp t chc chn, phi FIX chc chn 04 c ti chn t v cch t BTS 10cm. u ni dy AC input v dy t Dy AC ni t AC box n t ngun nh sau. 1: Dy u ni n pha 1 2: Dy vng u ni n pha 2 3: Dy xanh u ni n pha 3 4: Dy en u ni n pha trung tinh. ( Tuyt i khng u ni dy t ngun AC n y t t ngun Emerson) Dy t cung cp cho d n VNP1732BTS l loi dy t vng xanh loi 25mm2 ni t im tip t chnh ca t ngun n bng t v ch cn 01 si.

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

18

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Dy acqui ni vo 02 cu ch ln loi 160Ah Thit b BTS ni vo cu ch loi 100Ah Dy ngun ca hp cnh bo ngoi ni vo CB 10Ah

Dy acqui ni vo 02 cu ch ln loi 160Ah

Thit b BTS ni vo cu ch loi 100Ah

Dy ngun ca hp cnh bo ngoi ni vo CB 10Ah

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

19

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

5- Qui cch gin nhn thuc d n VNP1732BTS

Nhn dy ngun Accqui -48V


Kiu Nhn:
Nhn c in sn nh hnh bn
Dng cho dy ngun accqui -48V mu xanh Dng cho dy ngun accqui 0V mu en

V tr dn nhn
1. Ti v tr accqui, cch u connector 2cm 2. Trong t ngun cch u connnector 2cm 3. Trn thang cu cp ng pha trn t ngun (tham kho hnh bn di)

S 1 th hin s ca t acqui

Trn cu cp ng pha trn t ngun Bn trong t ngun (cch u connector ni 2cm)

Ti v tr acqui (cch u connector ni 2cm)

Nhn Accqui
Kiu Nhn:
Nhn c in sn nh hnh bn
nh du cc 48V nh du cc +0V

nh du s ca bnh acqui

V tr dn nhn
(tham kho hnh bn di)

nh du cc accqui

nh s ca bnh accqui

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

20

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Nhn cho cho b phn cnh bo.

Nhn cp tn hiu
Kiu Nhn:
Nhn c in sn nh hnh bn S phn bit cc si cp

Khong trng dng gi thng tin

V tr dn nhn
C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Trong hp DDF 2. Trn nc t BTS (cch connector 2cm) 3. Trn thang cu cp ng, pha trn t ngun v t BTS Nhn cp tn hiu trn thang cu cp ng pha trn t ngun v t BTS

Nhn cp lung E1 v v cp cnh bo trn nc t BTS

Nhn cp lung E1 v cp cnh bo trn trong hp DDF

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

21

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Nhn dy tip a (mu vng-xanh)


Kiu Nhn:
Nhn cho dy tip a c th dng mt trong 2 loi di y 1. Nhn PGND in sn
trng ghi s ca cp, dng phn bit cc cp vi nhau

2. Nhn trng c dy tht


Phi gi y thng tin trc khi dn nhn

V tr dn nhn
C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Cch im u ni trn thanh ng tip a 2cm 2. Cch im u ni bn trong t ngun hoc t BTS 2cm 3. Trn thang cp ng pha trn t BTS v t ngun (Tham kho trong hnh v trang bn di)

Nhn cp ngun ca thit b BTS, Truyn dn

Kiu Nhn: Nhn cho dy ngun ca cc thit b c th s dng 2 loi di y Nhn cho cp trng gi s ca cp, ngun mu xanh dng phn bit gia -48V cc thit b Nhn cho cp ngun mu en 0V 2. Nhn trng c dy tht

Nhn cho cho cp ngun mu xanh -48V Phi gi y thng tin trc khi dn nhn

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

22

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Nhn cp ngun -48V ca thit b


V tr dn nhn

C 3 v tr dn nhn nh sau: 1. Trong t ngun, cch im u ni 2cm 2. Trn nc t BTS 3. Trn thang cp ng pha trn t BTS v t ngun (Tham kho trong hnh v trang sau)

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

23

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Nhn cho Jumper v Feeder D n VNP1732 gin c nhn nha v nhn nhn bng keo mu
1. Dng bng dnh mu lm nhn cho Feeder v Jumper: Mu : Sector 1 Mu vng: Sector 2 Mu Xanh: Sector 3

2. V tr dn nhn: Jumper: 2 u Jumper cch connector 2cm Feeder: 4 im (Trn ct cch connector feeder-jumper ngoi tri 2cm, gia ct, trc ca s feeder, Cch connector feeder Jumper trong phng 2cm

Gin nhn cho Jumper v feeder

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

24

Ti liu hng dn lp t BTS3900 thuc d n VNP1732 khu vc Min Nam-VNP2

Nhn cho feeder v jumper bao gm 05 im( Bao gm c nhn nha v nhn bng keo mu

6- Nhng vn Huawei s kim tra. 1234Hng, tilt,cho feeder. u ni cnh bo./ u acqui Dy truyn dn i st dy ngun Cc vn nh hng n cht lng mng ca thit b.

Mi vn lp t lin h Nguyn Hu By Email:huubay@huawei.com Tel: 090400287

HD:Hunh Trng Tri-Nguyn Hu By

25