Está en la página 1de 18

SWEDENBORG EMNUEL: Az igaz keresztyn valls

!!" #e$ezet:
A KERESZTSG
!" A keresztsg s az rvacsora rteme s haszna egyed az Ige ek /sprtua/
|eentsb rthet meg.
%%&" Az 'gnek (in)en rsz*en van egy lelki $elents+ a(ely (in)ezi)eig is(eretlen v,lt+ )e ezen a
na-,n nyilvnval.v lett azrt+ /,gy egy 0$ egy/z ala-1ttass,n az 2r ltal 3ls) a Szent1rsr.l s a
Dekal,g4sr.l 35iz-aran6s,lat3 sz.l. #e$ezeteket" 3 A lelki $elents ki $elentse nlk7l senki sem
gondohatna erre a kt skramentumra: a keresztsgre s az rvacsorra mskpp, mnt
termszet vagy betszernt rteemben. Az mondannk: "M egyb a keresztsg, mnt
vz ntse a csecsem fe|re s m kze ennek az dvssghez? M egyb az rvacsora+
(int rszes7ls a kenyr*en s *,r*an s (i k8ze ennek az 7)v8ssg/ez9 5,v**: (i garantl$a
ezek szentsgt+ /a6sak az ne(+ /,gy az egy/zi tekintly szentknt s isteniknt a$nl$a9 :n(a
g4k*an vve -4szta 6ere(.nik+ (elyik !sten !g$nek ren)else ta fetteezheten
skramentumokk vnak... "
A akusokhoz s a kerkusokhoz forduok: va|on nem pontosan ez fe|ez e k err a
kt skramentumr vaott nzeteket? A keresztsg s az rvacsora, ek rtemt
tekntve mgs az stentszteet egszente** rszei+ a(int ez (,st (eg #,g ltszani+ /aszn4k*.l"
Ez a /asz,n 6sak a lelki $elents ltal lesz nyilvnval.+ (sk7l8n*en -4szta szertartsnak ltszik+
(ely azrt szent+ (ert isteni -aran6sra ren)eltetett"
%%;" Ez a keresztsg -aran6s,ltat,tt < ez egszen nyvnva |nosnak a |ordnban va
keresztesb, meyhez egsz |da s |eruzsem kment /Mt 3:5-6, Mk 1:4-5/ A m
hegvt Urunkat s megkeresztete |nos /Mt 3:13-17/, ma|dpedg megparanesota
tantvnyanak, hogy kereszte|enek mnden n-et /Mt 28:19 - Ebben az ntzkedsben
vgosan van vaam sten, am dg ere|tve maradt, mert az Ige ek |eentse mg
nem vt smertt. Ezen a napon ez a |eents nyvnvav ett, mert az gaz keresztyn
egyhz most kezddk. A korbb egyhz 6sak nv szerint v,lt keresztyn+ )e ne( val.sg,san"
%%=" A keresztsg s az 0rva6s,ra ,lyan v,lt+ (int kt kszer a kirly $,garn+ )e /aszn4k is(eretlen+
,lyan,k+ (int egy *en#a *,tra vsett #ig4rk" Egy 6sszri k8nt8s kt r4*int$/,z vagy
kar*4nk4l4s/,z is /as,nlit/at.k" >aszn4k az,n*an is(eretlen+ ,lyan,k 6sak+ (int kt karne,lagt+
vagy kristly egy k8z8sges ka*t,n" >aszn4k is(erete nlk7l+ a lelki rtele( ki$elentse nlk7l a
r.l4k sz.l. tallgats,k a 6sillag,k isten1tsre e(lkeztetnek+ vagy a madarak repsb vagy
a vadatok bes rszeb val $8ven)8lsekre" >aszn4k egy .k,ri te(-l,(/,z /as,nl1t/at.+
(ely a #8l)*e s7llye)t s (a$)ne( tel$esen r,(,k k8z van te(etve" ?8l8tte i#$ak s 8regek $rklnak+
ne( t4)va+ /,gy l*4k alatt egy tempom van aranyotrokka, ezst faakka, drgak
dszekke. Ezeket nem ehet ksn, napvgra hozn, csak a ek |eents eszkzeve,
amey ezen a napon fenyt, azrt, hogy hasznra egyen az | egyhznak az r
stentszteete kzben. E kt skra(entum egy ktszntes tempomhoz s hasonthat. Az
as sznten hrdetk az evangumot az r e|veter s az ||szetsr s
dvssgr, amey azta mutathat fe. Az otrt vezet a fe|r a fes szntre, aho
az rvacsort ceebr|k, err a fes emeetr pedg a menmybe vezet egy t|r, aho
az r fogad|a tsztet.
A kt skra(ent4( a szentsgtart./,z is /as,nlit+ a(ely*en a l(-atart. (eggy0$t,tt l(-ival
*evilg1t$a a *e(4tat,tt kenyr asztalt s az arany illatl),zati ,ltrt" @s vg7l az,knak+ akik enge)ik
(ag4kat (egvilg,sitani+ le/4ll a le-el+ #el#e)vn a szentek szent$t+ a/,l a Dekal,g4st tartal(az.
#rigyl)a /elyett az !ge van el/elyezve+ a(ely #8l8tt az irgal,( szke ll az arany kr4*,kkal" Ezek
re-rezentl$k a keresztsget s az 0rva6s,rt+ vala(int /aszn4kat"
!!" A keresztelsnek nevezett (eg(,ss a lelki (,sak,)st $el8li+ (s sz.val a g,n,szsg,kt.l s
/a(issg,kt.l val. (egtiszt4lst s 1gy az 0 $$sz8letst"
%&A" A (,sak,)s,kat a (.zesi t8rvnyek ren)eltk el" Aronnak megparanesotatott, hogy
mossa meg magt, mett fevenn a pap ruht. /Lev. 16:4,24/ s mett az otrhoz
kzeedne /II Mz. 30:18-21; 40:30, 32/ Hasonkppen a vtk /IV Mz.8:6-7/ s msok
s, akk tszttaanokk vtak a bnk ta. Megmondatott nkk, hogy szented|enek
meg tsztkods ta /II.Mz.29:4; 40:12; VMz. 8:6/. Tsztkods c|b egy rz
medence s tbb mosdt vot eheyezve a tempom kzeben /I Kr.7:23-:39/, st, a
lvitknak (eg-aran6s,ltat,tt+ /,gy (,ssk (eg az e)nyeket s a k7l8n#le eszk8z8ket:
asztal,kat+ szkeket, gyakat+ tlakat s kely/eket 3!BM.z"CC : DE FCG :;H= ; CI : I<CE F C&:CI<C%F Mk
&:G3" Ezek a tisztasgi sza*ly,k azrt v,ltak ren)elve !zrel #iainak+ (ert a k8z8tt7k ala-1t,tt egy/z
k-visete, mntegy era|zota a kzeg keresztyn egyhzat. Ezrt teht, mkor az r
e|tt ebbe a vgba, etrte a ksdeges kpmsokat s egy oyan egyhzat rendet,
aho mnden doog bes esz. gy az r fretette a kpeket s k|eentette az gaz
formkat, mnt ahogy vaak ehzza a epet vagy knyt|a az a|tt, eepezve a bes
dogokat s bebocstst engedve azokba. A kpmsok kz az r csak kettt tartott
meg, meyek sszefoga|k mndazt, am a bes egyhzza kapcsoatos. Ez a keresztsg
a (eg(,ss /elyett+ a (sik -e)ig az 0rva6s,ra a *rny /elyett+ (elyet na-,nta l),zlak+
k7l8n8sk--en is a -ska7nne-en"
%&C" A #ente(l1tett tisztasgi t8rvnyek a lelki (egtiszt4lst *rz,ltk+ a g,naszt.l s a /a(ist.l val.
(egtiszt4lst" Nagy,n vgos ez a kvetkez szakaszb: "Ha emossa az r Son enyanak
undoksgt s |eruzsem vrt etsztt bee az tet ekve. /zs.4:3/ "Mg ha
gban mosakodn s, vagy szappanodat megsokastand s, fe|egyezve marad a te
noksgod ette(i" /|er.2:22; |b 9:30,31/ "Moss meg engemet s fehrebb eszak a
hn' /Zsot.51:9/ "|eruzsem, tszttsd meg szvedet a gonoszsgt, hogy
megtartass" /|er.4:14/. "Mosd|atok, tsztu|atok meg, tvoztasstok e szemem e
cseekedetetek gonoszsgt, szn|etek meg gonoszt cseekedn" /zs.1:16/. Az ember
ek megtszttsa a test megmossa mnt|ra trtnk, ahogyan az egyhz mnden
bes doga az zraeta egyhz ksdeges rtusa ta brzodk k. Nzzk a
kvetkez szakaszt: "A farzeusok s rstudk tvn, hogy az tantvnya mosdatan
kzze esznek kenyeret, panaszkodnak, mert a farzeusok s a zsdk nem esznek,
hanemha kezket megmossk... s sok egyb s van, amnek megtartst tvettk,
poharaknak, korsknak, rzednyeknek s ny,sz,lyknak (eg(,sst" J 'gy sz.lt az 2r
/,zz$$4k s a n-/ez: K>allgassat,k re( (in)ny$an s rtstek (eg: nin6s se((i az e(*eren
kiv7lal.+ a(i *e(envn L*el+ (eg#ertLztet/etn Lt+ /ane( a(ik *elLle $Mnek k, azok fertztetk
meg az embert."/Mk 7:1<G"FCG<CI 3" Bilg,s+ /,gy a keresztsgnek nevezett (eg(,ss a
g,n,szt.l+ s /a(issgt.l val. (egtiszt4lsra 4tal"
%&E" A k8z8nsges (,sak,)s (egtiszt1t$a a testet+ )e ne( tiszt1t$a (eg a lelket" Mert
*r(elyik gaze(*er t8kletesen (eg(,s/at$a a testt+ )e va$,n ez el(,ssa<e gaze(*ersgre val
ha|amt? A bes tettek /hatrozzk meg/ a ksket, nem a ksk a besket; ez
eenkezne a termszette s az sten rendde.
Mg a bes ember nncs megtszttva a gonoszt s hamssgt, addg a (eg(,ssnak s
a keresztsgnek nin6s t8** /aszna+ (int a k,rs.knak s tlaknak a zsi).k ltali (eg(,ssa+ vagy
(int a s1r,k (eszelse+ a(elyek Kk1v7lLl sz-eknek tetszenek+ *el7l -e)ig /,ltaknak 6s,nt$aival s
(in)en 4n),ksggal rakvkK 3Mt EG:EI<E;3" SMt+ a -,k,l*an ev gonoszok kz szmosan meg
votak kereszteve ezen a vgon. Ezrt. teht a keresztsg, - haszna s gymcse
nk, meyek most nyvnvakk vnak - nem |ru hozz |obban az dvssghez,
mnt a ppa hrmas koron|a, vagy mnt a kereszt |ee a cp|n hozz|ru fpap
kvsghoz, vagy a bboros skartvrs past|a mtsghoz; egy pspk kntse
szogatnak h te|estshez; a kry trn|a, koron|a, |ogara s kry dszruh kry
hatamhoz; a tuds doktor fe|n a seyem sapka ntegenc|hoz, vagy a ovasezred
zsz a csatban va btorsgukhoz. A keresztsg nem tsztthat|a meg |obban az
embert, mnt a brny megmossa nyrs ett. Mert a ek embert evasztott
termszet ember pusztn egy at, st, mnt fenteb* megmutattuk, vadabb, mnt a
vadat. Megmoshatod magad esvzze, harmatta, a egtsztbb kutak forrsvzve,
vagy a prftk szavaban, naponta tsztkodhatsz gga, zsppa vagy szappanna,
nem tsztuhatsz meg a bnt, csak ||sztets ta. 3 sd a bnbnatr, reformcr
s ||szetsr sz fe |ezeteket. /
!!!" A k8r7l(etlke)s a sz1v k8r7l(etlst *rz,lta" A keresztsg a krmets heybe
rendetetett, hogy a bes egyhz p|en a kskppen kbrzot egyhz
rkbe:
674. A keresztyn vgbn kztudott, hogy van bes, Iek ember s van ks,
termszet ember, ugyszntn.- mve az egyhz emberekb - tud|uk, hogy van be s
s ks egyhz. Ha megnzzk az egyhzakat sor|ban, az kort nap|ankg, azt t|k+
hogy a korbb egyhzak ksk votak, msszva az stentszteetk kssges
rtusokb t. Ezek a keresztyn egyhz bs doganak a kpmsa votak. Annak az
egyhznak kpmsa, meyet az r aaptott az dvent|ekor
s a(elyet (,st -1t #el" Az zraetk megknbztet szertartsa vot a krmets.s
mve az zre egyhz sszes ks szertartsa a keresztyn egyhz bes doganak
|ekpe vot, az zrae egyhz eg|eemzbb vonsa beskppen a keresztyn egyhz
eg|eemzbb vonshoz hason. Mert a krmets a test vgyak megtagadst s a
gonoszt va megtsztust |ekpezte; hason |eentsge van a keresztsgnek s. A
keresztsg a krmets heyett rendetetett, hogy megmutassa: a keresztyn egyhz -
nem gy, mnt a zs) - bes egyhz. A keresztsg akamazsa mndezt megvgt|a az
abb ertak szernt.
675. A krmets annak |eeknt vot erva, hogy az zrae egyhz embere Abrahm,
Izsk s |kb eszrmazotta, amnt ez ktetszk a kvetkez szavakb:"Monda Isten
Abrahmnak: ez pedg az n szvetsgem, meyet meg ke tartanotok n kzttem s t
kzttetek, s a teutnad va magod kztt...mnden frf krmettessk natok. s
met|tek kr a t frftestetek brnek ee|t, s az esz az n kzttem s t
kzttetek va szvetsgnek |ee. " / I Mz. 17:10-11/ ezt a szvetsget, ennek |et
ksbb megerstette Mzes /III.Mz 2:1-3/, s mve az zrae egyhz ezta vot
-megknbztetve mnden mst, az vot a parancs, mett Izrae fa tketek a
|ordnon, hogy |ra metked|enek kr. /|zs.5:2/ Ez azrt vot, mert Knan fd|e az
egyhzat brzota, a |ordn foy pedg a bevezets abba. St, hogy nehogy efee|tsk
ezt a |eet Knan fd|n, az a parancs adatott, hogy "Mkor pedg be(entek arra a #8l)re
s -lntlt,k ,tt (in)en#le gy7(8l6ster(L #t+ annak gy7(8l6st k8r7l(etletlennek tartst,k+
/r,( eszten)eig legyen az nktek k8r7l(etletlen+ (eg ne egytek"K 3!!! M.z"C=:ED3 A k8r7l(etls
a keresztsg/ez /as,nl.an a testi vgyak megtagadst brzota s a gonoszt va
megtsztust, ahogyan ez azokb az geszakaszokb vgosan rthet, meyek a szv
krmetsr sznak. Azt mond|a Mzes: "Met|tek azrt kr a t szveteket, s ne
egyetek azutn kemnynyakak". /V. Mz.10:16/ "s krmet az r, a te Istened a te
szvedet, s a te magodnak szvt, hogy szeressed az Urat, a te stenedet te|es szvedb
s te|es ekedb, hogy |". /V Mz.30:6/ "Met|tek magatokat kr az rnak, s
tvotstok e szvetek elbret, |d a frfa s |eruzsaem akosa, hogy fe ne
gyuad|on az n haragom, mnt a tz, s othatatanu ne g|en a t cseekedetetek
gonoszsga matt." /|er.4:4 / s |eruzsaem, tszttsd meg szvedet a gonoszsgt, hogy
megtartass" /|er.4:1G 3 >,gy (it $elent a sz1v k8r7l(etlse s (eg(,ssa+ arr.l az 2r Mt
evangli4(*an tan1t 3CI:C;<C=3
676. Sok zsd s keresztyn van, akk httk, hogy k azrt "vasztottak", mert kr
varrnak metve, vagy meg vannak kereszteve. De a krmets s a keresztsg csak
|eknt s arra emkeztet ett rendeve, hogy meg ke tsztunuk a gonoszt, s gy
esznek vasztottak. A kssges szertarts bes kegyessg nk oyan, mnt az
egyhz stentszteet nk, a mez terms nk, a sz frtk nk, vagy a fgefa
gymcs nk, meyet az r megtkozott /Mt. 21:19/, vagy a mpa oa| nk a baga
szzek kezben /Mt.25:3/. Oyan, mnt a krpta hottestekke a fdn, csontokka a faak
meett, a tet aatt rpkd ksrtetekke, vagy mnt egy eoprdvontatta szekr, meyet
egy farkas ha|t, benne pedg egy dta . Mert a ks ember csak tszata az
embernek, a bes, az Istent va bcsessg ta megvgtva, akot|a a vasgos
embert. Ugyanez a krmett vagy megkeresztelt e(*erre+ /a ne( (etli k8r7l vagy ne(
(,ssa (eg a sz1vt"
IV. A keresztsg es haszna: bevehets /vagy bektats/ a keresztyn egyhzba s ebb
kvetkezen a keresztynekhez va csatakozs a ek vgban.
%&&" >,gy a keresztsg -4sztn *evezets a keresztyn egyhzban, rthet a kvetkez
megfontosb:
C3 a keresztsg a k8r7l(etls /elyett ren)eltetett+ s a/,gy a k8r7l(etls annak a $ele v,lt+ /,gy
az,k+ akik el#,ga)tk+ az izreli egy/z/,z tart,ztak+ 0gy a keresztg is annak a $ele+ /,gy akk
rszesnek benne, azok a keresztyn egyhzhoz tartoznak /sd az ez pontot. Ez a |e
pusztn az esmersrt van, megknbztet |eknt van az |szttekre heyezve.
E3 A (egkeresztelt kisgyer(ek ne( k-es az rtel(t /asznlni s a /itet (egszerezni+3 ,ly an+ (int
egy #a #iatal ga3
3 / Akk keresztyn htre trtek, regek vagy fataok, megkeresztekednek. Ez azett
trtnk, mett tantva vonnak, fetve, ha kfe|ezst adnak abb vgyuknak, hogy
keresztyn htre akarnak trn. Ezt gyakorotk az apostook s az r szava szernt, hogy
tegyenek tantvnyokk mnden npet s kereszte|k meg ket. /Mt 28:19/
4/ |nos megkeresztet mndenkt a |ordn foyban, ak |udeb s |eruzsemb |tt
hozz. /Mt.3:6; Mk.:5/ A |ordnban keresztet, mert Knan fd|re ezen a foyn
kereszt ehetett be|utn, Knan az egyhzat |eentette, mert az egyhz ott vot,
ennfogva a |ordn pedg az egyhzba va bevezetst |eentette /sd a 285.pontot a
K|eentett Apokapszs cm mben./
Ez az egy/z*a val. *evezets a #8l)8n t8rtnik+ )e a keresztsg a kisgyer(eket ka-6s,lat*a
/,zza a keresztyn (enny,rszggal s az 2r angyal,kat *iz (eg azzal+ /,gy g,n),sk,)$anak r.l4k"
Ezek az angyal,k ,lyan lla-,t*an tart$k a gyer(ekeket+ /,gy el#,ga)/assk a htet az rt.
Hanem amkor fennek s nan gondokodnak s cseekednek, az rz angyaok
evnak, az f |ak pedg oyan eket trsakhoz vonzdnak, akk megfeenek etknek
s htknek. A keresztsg teht a keresztynekke va kzssgre vezet a lelki vilg*an is"
678. A ek vgban nemcsak a csecsemk, hanem mndenk ms s a keresztsg ta
vezettetk be a keresztynek kz. Mert ebben a vgban a vas knbztet meg a
knfe npeket s nemzetket. A keresztynek vannak a kzppontban, krttk a
mohamednok, mgttk a bvnymdk, a szn pedg a zsdk. St, az ugyanazon
vashoz tartozk s knbz kzssgekbe rendezdnek: a Mennyben az Isten s a
feebart szeretetnek knbz form szernt, a pokoban pedg a test kvnsgok
knbz fa|t szernt. A ek vgban, ameyen mnd a Mennyet, mnd a pokot rt|k,
mnden doog taban s rszeteben a eggondosabban van megszervezve, mert ett
fgg az egsz mndensg megtartsa. Ez a szervezs eheteten vona, ha nem enne
mndenk megknbztetve vaamyen |ee, am mutatn, hogy meyk vas
kzssghez tartozk vaak. Mert a keresztsg keresztyn |ee nk, vaamyen
mohamedn vagy bvnymd ek kapcsoatba pne keresztyn csecsemkke s
gyermekekke, s be|k otan a sa|t vasra va ha|amot. Ez evonn gondoatakat
s edegenten ket a keresztynsgt s gy etorztan s rombon a ek rendet.
679. Mnden doog harmon|a a rendt fgg s sokfe rend tezk, mnd tanos,
mnd pedg kns. s van egy egyetemes rend, ameykt fgg az sszes tbb. Mert
bep mnden msba, mnt nyeg a form|ba, egyestve ket. Ez az egysg bztost|a a
te|es unverzum megtartst, mey egybknt vsszahuna az skoszba vagy
megsemmsne. Az ember testben mnden doog a egtketesebben van erendezve,
kzs etk a szvt s a tdt fgg. Mskppen zrzavar enne s a knf e
szervek nem tudnk e tn funkc|ukat, mert a rend az, am az egsznek s a
rszeknek az egysgt megad|a. Ugyangy az ember gondoataban s ekben a rend
tesz az tanos etet az akaratt s a megrtst fggv. Az yenfa|ta rend nk
az ember nem tudna tbbet gondon s akarn, mnt sa|t kpe vagy szobra. M enne az
ember+ ha nem kapn a egszabyosabb beramst /befoyst/ a Menyb? s m vona
ez a berams az egyetemes rams nk, meyt az egsz mndensg s annak
mnden rsze kormnyzsa fgg? Mert mnden doog az Istent fgg, benne s taa
s mozog.
Sz(talan (.),n ill4sztrl/at. ez a ter(szeti e(*er sz(ra" Egy *ir,)al,( vagy kirlysg
ren) nlk7l ra*l.gyilk,s,k *an)$v #a$4l" Milyen lenne egy vr,s vagy egy /z ren) nlk7l9 @s (iv
vlna egy ,rszg+ vr,s+ /z+ /a ne( lenne *en(7k vala(ilyen (agasa** tekintly9
%;A" 5,v**(enve+ (ilyen a ren) k7l8n*8zLsgek nlk7l s (ilyenek a k7l8n*8zLsgek $elek nlk7l+
a(ik (4tat$k a k7l8n*8zM #4nk6i.kat9 Mert a #4nk6i. is(erete nlk7l a ren) #elis(er/etetlen" Az
,rszg,kban a rangok s az admnsztratv funkck ezekhez kapcsodnak, ebb addk
az arendetsg, mey ta mnt egsz szervezdk. Iymdon oszt|a szt a kry kry
hatamt sokak kztt, gy erst meg az orszgot. Myen ere|e vona egy hadseregnek,
ha az emberek nem vonnak ezredekbe, zsza|akba s szzadokba szervezve,
egymsnak arendet tsztekke s nem vona egy te|-hatam fparancsnok? s m
haszna vona ezeknek a csoportoknak zszknak nevezett |eek nk, meyek mutat|k
mnden egyes egysg pozc|t? ezek ta az eszkzk ta harco a hadsereg egyknt,
msknben dhdten rohannnak az eensgre, mnt veszett kutyk, s btorsguk
esztva ekaszabon ket a |szervezett eensg. A keresztsg teht a ek vgb
an annak a |ee, hogy az ember keresztyn, mert ebben a vgban mndenknek megvan
a heye bes vagy ks keresztyn karaktere /|eeme/ szernt.
B" A keresztsg (s,)ik /aszna+ /,gy a keresztyn (egis(er/eti+ elis(er/eti s kvethet a
megvt s dvzt r |zus Krsztust.
A keresztsgnek ez a msodk haszna termszetesen kvetkezk az ezb, amey a
keresztyn egyhzba va bevezets. A msodk nk az es bohckodss tenn a
keresztsget. Oyan enne, mnt az az aattva, ak hsget eskszk krynak, de
megtagad|a trvnyet, emegy egy msk kryhoz s azt szog|a. Vagy az a szoga, ak
ekteez magt egy gazdnak, vse az egyenruh|t, ma|d efut s ebben a ruhban
egy msk gazdt szog. Vagy mint a zszvv, ak dezert a zszva, darabokra
vg|a s edob|a. egyszva, ha keresztynnek neveznek vaakt vagy Krsztus-kvetnek,
de nem smer e s nem kvet t megtartva parancsoatat, az puszta mts. Azt
mond|a az r: "Mrt mond|tok pe)ig nke(: Ura(N Ura(N /a ne( (1velitek+ a(iket
(,n),k9K3Lk %:G% KS,kan (,n)$k (a$) nke( a(a na-,n: Ura(N Ura(N""" @s akk,r vallst teszek
(a$) nkik: s,/ase( is(ertelek titeket"K 3Mt &:EE<ED3
%;E" Az !g*en az 2r Oz4s Priszt4s neve az Q elis(erst $elenti s a -aran6sai szerint val. letetF
ls) a (s,)ik -aran6s,lat (agyarzatt: !sten nevt /i*a #el ne ve))" 3E=&"-,nt3
Nzzk a kvetkez szakaszokat: gy sz |zus: "s gyetesek esztek mndenk
ett az n nevemrt" /Mt 10:22; 24:9-10/ - "Aho ketten vagy hrman egybegynek az
n nevemben, ott vagyok kzttk" /Mt 18:20/ "Vaakk pedg befogadk t, hatamat
ada azoknak, hogy Isten fav egyenek, azoknak, akk az nevben hsznek". /|n 1:12/
"Sokan hvnek az nevben". /|n 2:23/ "Ak pedig nem hsz, mmr ekrhozott,
mvehogy nem htt az Isten egysztt fnak nevben." /|n 3:18/ ".. ezt hvn etetek
egyen az nevben" /|n 20:31/ ".. s az n nevemrt fradozt s nem fradt e" /|e
2:3/, s gy tovbb.
Ezek*en a szakasz,k*an az r neve az megvtknt s dvztknt va esmerst
|eent, nek va enge)el(essget s *enne val. /itet" Mert a keresztsg*en a kisgyer(ek a
kereszt $elt ka-$a /,(l,kra s (ellre+ (ely $elzi *evezetst az 2r elis(ers*e s az
istentisztelet*e" Az e(*er nevnek szintn k1 kellene #e$eznie $elle(t" A lelki vilg*an (in)enki a
$elle(e szerint van elnevezve+ 0gy+ /,gy a keresztyn nv a Priszt4s*an val. /itet s a #ele*art irnti
irgal(at $elenti" A Oelensek P8nyve ezt rti a nven" 'gy sz.l az E(*er #ia: KDe van Sar)is*an egy
kevs neve)+ az,k+ akik ne(
fertztettk meg a ruhkat; s fehrben fognak veem |rn, mert mtk arra" /|e 3:4/
Fehrben |rn az Emberfva azt |eent: kvetn az Urat s Ig|nek gazsga szernt
n. |nosn ugyanezt |eent a nv: gy sz |zus: "... a |uhok hagatnak annak szavra,
s a maga |uhat nevkn szt|a s kvezet ket.., ettk megy s a |uhok kvetk t,
mert smerk az hang|t. Idegent pedg nem kvetnek... mert nem smerk az degenek
hang|t". /|n10:3-5/ "Nven" azt |eent: keresztyn |eemk szernt; kvetn t pedg
anny, mnt meghaan hang|t, az az engedemeskedn parancsanak.
A keresztsg*en (in)enki ezt a nevet ka-$a $elknt"
%;D" A nv a val.sg nlk7l 7res /ang+ (int a vissz/ang+ az l(,). /ang$a vagy a szl+ a tenger
vagy egy g- z0gsa" A 61( a /,zz ka-6s,l.). #4nk6i. nlk7l /i*aval." Az a keresztyn+ aki 0gy l+
(int egy *ar*r+ (egszegi Priszt4s t8rvnyeit+ a stn (rtke al+ s,r,l$a (agt Priszt4s (rtke
/elyett, aknek neve a keresztsgben arany fonaak kz van szve. Azok, akk Krsztus
|enek efogadsa utn kgnyo|k tszteett, csfo|k nevt s nem Isten Fnak
tart|k, csak |zsef fnak, azok zadk s krygykosok, szavuk a Szentek een va
kroms, mey nem bocsttatk meg sem ezen, sem az e|vend vgon. Oyanok, mnt
a kutyk, akk megharap|k az Igt s darabokra szaggat|k. Ezek zsas /28:8/ s
|erems /48:26/ szernt Krsztussa s az tiszteletvel sze(*eni ellenkezs7k (iatt Kasztalaik
telve 4n),k ,k)ssalK" Az 2r Oz4s Priszt4s (gis a (agassg,s !sten ?ia 3Lk C:DE+ DI3+ az
egysz7l8tt 3On C:C;F D:C%3+ az igaz !sten s az 8r8klet 3!" On I:EA3+ aki*en lak,zik az istensgnek
egsz tel$essge testileg 3P,l E:=3+ ne( -e)ig O.zse# #ia 3Mt C:EI3"
VI. A keresztsg harmadk s vgs haszna az ||szets.
684. Ez a keresztsg f vgs haszna. Mert az gaz keresztyn smer s esmer az r
|zus Krsztust, ak Megvt vn az U||teremt s. /Megvts s ||szets egyet
tesznek k, sd a reformcr s ||szetsr sz fe|ezet III. ckkeyt/ A keresztyn
ember brtokban van az Ignek, mey tartamazza az ||szets eszkzet,
nevezetesen az rban va htet s a feebart rnt szeretetet. Ez a |eentse annak,
hogy ".. Szentekke s tzze kereszte ma|d tteket"./Mt 3:11; Mk 1:8; Lk 3:16/ A
Szentek a ht sten gazsgt |eent, a tz pedg a szeretet vagy |tkonysg sten
|sgt; mndkett az rt |n. /Lsd a Szentekr s a K|eentett Ap,kapszsr sz
fe|ezeteket, 395. s 468. pont/ A ht s emberszeretet eszkze ta az r megvast|a
az u||szetst. Maga az r megkeresztekedett |nos ta /Mt 3:13-17; Mk 1:9; Lk
3:21,22/, nemcsak azrt, hogy a sa|t pd|va aaptsa meg a keresztsget, hanem
azrt s,,mert megdcstette ember termszett s stenv tette, ahogyan u||sz az
embert s ekv tesz.
685. A keresztsg hrom haszna egyestve van mnt c, ok s kvetezmny. Mert a
keresztsg es haszna, hogy az ember megkap|a a keresztyn nevet; a msodk az
esb kvetkezen az, hogy megsmer|e s esmer|e az Urat, a Megvtt, U||teremtt
s dvzttF a /ar(a)ik -e)ig+ /,gy ltala 4$$sz7lessen" Mik,r ez (egt8rtnik+ akk,r (egvlt,tt az
e(*er s 7)v8z7lni #,g" Az angyaok err a hromr gy gondokoznak, mnt am egy. Mkor
azrt a keresztsg trtnk, az Igben ovasunk ra vagy megnevezzk, a |eenev
angyaok nem keresztsget rtenek, hane( 0$$sz7letst" Az 2rnak ezeket a szavait:KAki /iszen
s (egkeresztelke)ik+ 7)v8z7l+ aki -e)ig ne( /iszen+ elkr/,zikK 3Mk C%:C%3 az angyal,k a
(enny*en 0gy rtik+ /,gy aki 6sak elis(eri az Urat+ az 0$$sz7letett s 7)v8z7l" Ez az+ a(irt a
keresztsget a keresztyn egyhzakban az ||szets frd|nek nevezk. Tud|a meg
azrt mnden keresztyn, hogy ak nem hsz az rban, nem szethetk ||, egyen br
megkereszteve, s hogy a keresztsgnek nncs haszna az rban va ht nk./673./
Bilg,s kell hogy egyen mnden keresztyn ember szmra, hogy a keresztsg
magban foga|a a gonoszt va megtsztust s ebb kvetkezen az ||szetst.
Mert amkor egy ksgyermeket megkeresztenek, a pap a kereszt |et heyez homokra
s mere az rra va emkezs, aztn a keresztszkhz fordu s azt krdez, va|on
a gyermek megtagad|a-e a gonoszt s mnden munk|t, s va|on megkap|a-e a htet?
Ezekre a krdsekre k gy vaszonak a gyermek nevben:"Igen'". A gonosz
megtagadsa, azaz a poko gonoszsganak megtagadsa s az rban va ht az, am
megvast|a az ||sze tst.

686. Azt mond|a az Ige, hogy a m Megvt Urunk Szentekke s tzze fog kereszten.
Azt |eent ez, hogy az r ||sz az em*ert a /it isteni igazsga s az e(*erszeretet isteni
$.sga ltal" 3%;G"3 Az,k+ akik 4$$sz7lettek a Szentllek ltal+ vagyis a /it isteni igazsga ltal+ a
(enny*en k7l8n*8znek az,kt.l+ akik t7z ltal sz7lettek 0$$+ vagyis a szeretet isteni $.sga ltal . Az
ebbek a ek angyaok, akk fehr envszonba vannak tzve, az utbbak a mennye
angyaok, akk karmazsnruhba vannak tzve. A ek angyaok yenek: kvetk a
Brnyt fehr s tszta gyocsba tzve ./|e 19:14/, " s fehrben fognak veem |rn" /|e
3:4/; az angyaok az r srbot|ban fehr s fny ruht vsetek /Mt 28:3; Lk 24:4/ A
fnom gyocs a szentek gazsgossgt |eent /|e 19:8/, s a fnom gyocsb kszt
fehr ruha az sten gazsgokat |eent /K|eentett Apokapszs 379./ A mennye angyaok
karmazsnruhba vannak tzve, mert a karmazsn a szeretet szne. Ez a szn a szeem
Nap tzb szrmazk, mey prosas szn s a szeretetet |eent. /K|. Apok. 468, 725./
Mert a ruhk az gazsgokat |eentk; az az ember, ak mennyegz ruha nk |tt a
mennyegzre, a ks sttsgre vettetett. /M.t 22:11-13/
%;&" A keresztsg vagy 0$$sz7lets s,k#le (),n van ki*rz,lva a (enny*en s a #8l)8n"
A (enny*en+ a(int (,n)t4k+ a #e/r s a kar(azsinsz1n r4/a $elk-ezi az 0$$sz7letst+ t,v** az
egy/znak az 2rral val. hzassga, az | fd s | g s az ebb szrmaz | |eruzsem,
ameyr gy sz, ak a kry szken :"Im mndent || teszek /|e 21:1-5/; az et
vznek foy|a "az Istennek s a Brnynak kryszkb" |n k /|e 22:1, 2, /; s az
okos szzek, akknek vot oa| a mp|ban s bementek a vegnnye a
mennyegzre ./Mt 25: 1,2,10/ Ak megkeresztekedk, vagys u||szetett, az
"teremts" /Mk 16:15; Rm 8:19-21/, "| teremts" /2 Kor 5:17; Ga %:15/; mert a
teremtmny sz a teremtsb szrmazk, am ||szetst |eent. /K|. Apok. 254/.
A vgban az ||szetst a tavassza rgyet fakaszt nvnyek |ekpezk s a
rgyeknek fokozatos fe|dse gymccs; a fk, bokrok, vrgok nvekedse a meeg
vszakban; a gymcsk rse, a regge s est zporok s a harmat, a kny vrgok,
meyek este becsukdnak |ra; a kertek s mezk ata, a szvrvny a fehben /Gen
9:14-17 /, a ha|na ragyog szne, s taban az egszsges test foyamat,s (eg0$4lsa+
(integy 8r8k 0$$sz7letse"
A #8l)8n a legkise** ),lg,k is k-ei az 0$$sz7letsnek" Nzz7k (eg a lrvk -illang.v val.
6s,)lat,s talak4lst s (s /as,nl. 6s,)kat" ?el/1v/at$4k taln a #igyel(et *iz,ny,s #a$ta
(a)araknak a #7r)s 4tn ha|ra, mey tsztkods utn |rakezdk nekket. Egyszva
az egsz vg, az est az utosg, tee van az ||szets kpeve s tpusava.
VII. |nos keresztsge eksztette az utat a |ehova rnak a vgba va aszsa s
megvt m4nk$a sz(ra"
% ;;"
Maaks knyvben van megrva: "Im, ekdm az n kvetemet s megtsztt|a
ettem az utat, s mnd|rt e|n az tempomba az r, akt t kerestek, s a
szvetsgnek kvete, akt t kvntok... kcsoda szenvedhet e az e|vetelnek na-$t9K 3
D:C<E3" @s K!(+ n elk7l)8( nektek !llyst+ a -r.#tt+ (iel8tt el$8n az 2rnak nagy s #lel(etes
na-$a""" /,gy el ne $8$$ek s (eg ne ver$e( e #8l)et t,kkalK 3G:I<%3 @s Rakaris #ir.l+ On,sr.l
$8ven)8lve 1gy sz.l:K5e -e)ig kisgyer(ek a magassgos Isten prft|nak hvattato, mert az
r ett |rsz, hogy az utat megksztsed". /Lk 1:76/ Maga az r pedg ezt mond|a
|nosr:"Ez az, ak fe meg van rva: Im, n ekdm az n kvetemet a te orcd ett,
k ekszt etted a te 4ta)atK" 3Lk &:E&3 Ezek az igeszakasz,k azt *iz,ny1t$k+ /,gy On,s -r.#ta
v,lt aki azrt k7l)etett+ /,gy ksz1tse az 4tat a Oa/ve !stennek+ /,gy Q alszll/ass,n a vilg*a s
(egval.s1tsa a (egvlts (SvtF s /,gy Q a keresztsg s az 2r el$8vetelnek (eg/ir)etse ltal
ksz1tette az 4tatF s /,gy enlk7l az 0tkszita nlk7l a vilg,n (in)ent t,k s0$tana s (in)en
el-4szt4lna"
%;=" 2t ksz1ttetett On,s keresztsge ltal+ (ert < (int a #entiek (4tat$k < az e(*erek ezltal
vezettettek *e az 2r el$8vend egyhzba s kertek kapcsoatba azokka a mennyeekke,
akk vgyakoztak a Messs rkezsre. Ezeket angyaok riztk+ ne/,gy a g,n,sz,k
kit8r$enek a -,k,l*.l a el-4szt1tsk Lket" Ezrt 1r$a Malakis:KPi szenve)/eti el az Q el$8vetelnek
na-$tK s ne/,gy az 2r Kel$8$$8n s t,kkal ver$e (eg a #8l)etK 3D:Es G:%3" @zsais
/as,nl.k--en:K!( az 2rnak na-$a $L kegyetlen *0s4lssal s #elger$e)t /araggal""" az egeket
(egren)1te( s (egin)4l /elyrMl a #8l) is""" /arag$nak na-$nK 3CD:=+CDF EE:I+CE3 |eremsn s:
"ez a nap a veszedeem, a bossz s a pusztus nap|a /4:9; 7:32; 46:10,21; 47:4;
49:8,26/ Ezken "harag, feh s sr sttsg nap|a" /13:5; 30:3; 24:11,12;
38:14,16,18,19/ Amosn s /5:13,18,20; 8:3,9,11/ |en: "nagy az rnak na-$a s igen
rettenetesN Pi ll/at$a ki azt9K 3E:C+E+CC+E=+DC3 S,#.nisnl:KAz,n a na-,n kilt. sz.zat lesz: KP8zel
van az Urnak nagy na-$a""" /aragnak na-$a az a na-+ sz,r,ngatsnak s ny,(,r0sgnak na-$a+
-4szt1tsnak s -4szt4lsnak na-$a""" az 2r /arag$nak nap|n ... megemszt az egsz fdet...
vget vet... e fd mnden akosnak". /1:7-18/ Ugyangy ovashat|uk sok ms szakaszban
s. Azt bzonyt|a mndez, mennyre szksges vot, hogy az r aszsnak ut|a e
egyen ksztve a keresztsg ta+ (ert ennek az v,lt a /atsa a (enny*en+ /,gy a -,kl,kat
lezrtk+ (eg(entve ezltal a zsi).kat s az egsz e(*eri #a$t a tel$es -4szt4lst.l" 'gy sz.l az 2r
M.zes/ez:K"" egy sze(-illants*an+ /a k8z) (ennk+ (ege(sztenlek"""K 3ET" DD:I3 B8" ezzel
On,snak a tmeghez ntzett szavat, akk kmentek, hogy megkereszteked|enek
taa :"Mrges kgyknak fa|zata: Kcsoda ntett meg tteket, hogy ... az e|vend
haragt megmenek|etek?" /Mt 3:7; Lk 3:7/ |nos s, amkor keresztet, |zusr s
e|veter prdkt /Lk 3:16; |n 1:25,26,31-33; 3:26/ Azt mutat|a ez, hogyan ksztette
|nos az tat.
690. |nos keresztsge a ks ember megtsztust fe|ezte k, a keresztynek
keresztsge azonban a bes ember megtsztust |eent, am az u||szets. Meg van
rva azrt, hogy |nos vzze keresztet, az r azonban Szentekke s tzze keresztet.
|nos keresztsgt ezrt a bnbnat keresztsgnek nevezk /Mt 3:11; Mk 1:4,5;Lk
3:3,16; |n 1:25,26,33; Ap.Cse. 1:22; 10:37; 18:25/ A zsdk, akk megkeresztekedtek,
ks emberek votak csupn, a ks ember pedg nem vhat besv a Krsztusban va
ht nk. Az Apostook Cseekedeter ratt knyvben azt ovassuk, hogy a |nos ta
megkeresztetek akkor vtak bes emberekk, mkor |zus Krsztus nev*e keresztelke)tek
s (egka-tk a Priszt4s*an val. /itet 3C=:D<I3
691. Mzes azt mondta az rnak: "..Krek, mutasd meg nkem a te dcssgedet. Es
monda az r:... orcmat azonban nem thatod, mert nem that engem ember, vn. s
monda az r: Im van hey nnam, | a kszkra. s mkor tmegy etted az n
dcssgem, a kszka hasadkba atak tged, s kezemme betakarak tged, mg
tvonuok. Azutn kezemet eveszem rad s htur megtsz engemet, de orcmat
nem thatod." /Ex 33:18-23/ Senk sem that|a Istent, vn, mert Isten maga az Isten
szeretet. Az angyaok ezt gy t|k mnt Napot, tk tvo, mnt ahogy a m napunk s
tvo van tl7nk" >a !sten+ aki ennek a Na-nak k8ze-n van+ (egk8zel1ten az angyal,kat+
el-4szt4lnnak+ esak4gy (int (i+ /a a (i na-4nk k8zel $8nne /,zznk" Ezrt ennek a szeretetnek a
/eve llan).an (rskelve s (.),s1tva van+ ne/,gy (ege(ssze az angyal,kat" Ezrt+ (ik,r az
2r #nyese**en s7t a (enny #8l8tt+ a g,n,sz,k az g alatt /all,s ag.ni*an szenvednek, annyra,
hogy a szkk barang|aba s regebe meneknek s gy ktoznak:"Essetek mrenk
s re|tsetek e mnket annak szne e, ak a kry szkben ..." /|e 6:16; zs 2:19,21/
Az r maga nem sz a, hanem egy angya |n e krvve szeretetnek vve.
Kzeedsre ttam a gonoszokat ktsgbeesst ztten,ahogyan rohannak a pokoba,
mntha ekerhetnk a hat.
!zrael #iai D na-ig ksz1tettk (ag4kat az 2r alszllsra a Sinai /egyen+ s a /egy k8r7l v,lt ker1tve+
ne/,gy vaak megkzetse s megha|on /Ex 19/ A Dekaogust, amt Isten ||a rt kt
ktbra, a frgydba heyeztk az rgamassg szkhez erstettk, kt krub rzte,
nehogy vaak megrntse vagy (egnzze az 2r szentsgt" r,n (aga is vente 6sak egyszer
k8zel1t/ette (eg s 6sak az4tn+ (i4tn (egtiszt1t,tta (agt l),zat,k s illatl),zat ltal" Ekr,n s
Bet<se(es lak.i t8** ezren (eg/altak -4sztn azrt+ (ert a #rigyl)ra tekintettek 3C S( I:CC+CEF
%:C=3+ a/,gyan (eg/alt Uzza is+ (ert (egrintette 3 E S( %:%+&3
Ez a n/ny -l)a (4tat$a+ (ilyen t,k s -4szt4ls s0$t,tta v,lna a zsi).kat+ /a n(elyek
k8z7l7k ne( lettek v,lna elLkszitve On,s keresztsge ltal a Messis #,ga)sra+ aki a Oa/ve !sten
v,lt e(*eri #,r(*an" @s 4gyanez t8rtnt v,lna+ /a Q ne( vette v,lna #el az e(*eri ter(szetet+ s
ne( 1gy $elentette v,lna ki (agt" ElLkszits7k a**.l llt+ /,gy #elirattattak a (enny*e+ az,k k8z
sz(lltattak+ akik rg.ta vr$k a Messis el$8vetelt a LrzL angyal,k vigyztak r$4k"
Me(,ra*ilia
E(lkezetre (lt. ),lg,k"
A(it SUe)en*,rg szelle(e+a szelle(vilg*an lt,tt s ta-asztalt"
%=E" ! A(ik,r /aza#el (ente( egy *8l6sessgi isk,l*.l+ egy *1*,r-alst*a 8lt8z8tt angyallal
tallk,zta(" 'gy sz.lt:KLt,(+ /,gy /aza#el $8ssz egy *8l6sessgi isk,l*.l s 8r7lsz annak+ a(it ,tt
/all,ttl" @s 0gy lt,(+ /,gy ne( egszen vagy ezen a vilg,n+ 4gyanakk,r (gis a ter(szeti
vilg*an vagy" Ezrt nem tudsz a m ompa skonkr, aho bcs regemberek
takoznak s a bcsessg erehaadsr tanunak az,kt.l+ akik a te vilg,)*.l $8ttek
(,stan*an" >a akar,)+ elvezetlek egy /elyre+ a/,l".k,ri *8l6sek s #iaik laknakK"
Evezetett szak-keet fe, s egy magas heyr ttam egy vrost, egyk odan
kt hegyet, meyek kz az aacsonyabb kzeebb v,lt a vr,s/,z+ s 1gy sz.lt /,zz(:KEzt a
vr,st At/nnek /1v$k+ az ala6s,nya** /egyet Varnassz4snak+ a (agasa**at -e)ig >elik,nnak"
Azrt nevezik Lket 1gy+ (ert a vr,s*an s a vr,s k8r7l laknak az .k,ri g8r8g *8l6sek: Vitag,rasz+
Sz.kratsz+ Ariszti--4sz+ en,-/,n+ tan1tvnyaikkal s t4).saikkalK"
Krdeztem t Ptonr s Arsztoteeszr, s azt mondta, hogy k s kvetk egy
msk vdken aknak, mert k fknt nteektus dogokka fogakoznak, mg az
ebbek a gyakorat etfoytatst tant$k" Azt (,n)ta+ /,gy a tan4l(ny,kat #,lytat. at/ni
e(*erek gyakran tan6sk,znak a keresztyn vilg t4).saival+ /,gy rtes7l$enek az !stennel+ a
vilg(in)ensg tere(tsvel+ a llek /al/atatlansgval+ az e(*ernek az llat,k/,z val. visz,nyval
s (s e#le kr)sekkel ka-6s,lat,s leg0$a** nzetekkel" Azt is (,n)ta+ /,gy ezen a na-,n egy
k8vet /1v,tt 8ssze tallk,z.t+ s /,gy ez azt (4tat$a+ /,gy a k7l)8ttek a #8l)rLl rkezLkkel tallk,ztak+
akiktLl vala(i r)ekeset tan4ltak"
Ltt4nk s,kakat+ akik a vr,sb s krnykr |ttek k, nmeyek babrkoszorva,
nmeyek pmagakat tartottak kezkben, msok hnuk aatt knyvekke, fk mgtt
toakka. Fementnk vek a hegy tetre s beptnk egy nyocszg paotba, amt
Paadumnak hvtak. Benne vot nyoc hatszget fke, mndegykben knyvszekrny s
aszta, ameyn a babrkoszorsok /elyei v,ltak+ a t8**iek kL-a),k,n 7ltek a k8z-sL
tere(*en" Balra v,lt az a$t.+ a(in kereszt7l a #8l)rLl 0$,nnan rkezett i)egeneket vezettk *eF s a
sz,ks,s 7dvzsek utn az egyk babrkoszors megkrdezte ket: "M |sg a fdn?"
gy vaszotak: Egy erdben mostanban vadatokhoz hason ember nyeket
tatak, vagy emberekhez hason vadatokat, az arcukr s a testkr ehetett tn,
hogy emberek, de vaszneg 2-3 ves korukban az erdben etvedtek vagy
otthagytk ket. Efee|tettek beszn s nem s ehetett ket |ra megtantan. Nem
smertk a megfee tet, mnt a vadatok, hanem mohn fatak mndent, amt ppen
az erdben tatak+ akr tiszta+ akr tiszttalan v,lt+ s 1gy t,v**" Ez v,lt az alkal,( arra+ /,gy
egyes t4)s,k az e(*erek s llat,k visz,nyra v,natk,z. k8vetkeztetseket v,n$anak le"
Ezt /allva az .k,ri *8l6sek k8z7l n/nyan 1gy sz.ltak: KM,n)$t,k el nek7nk ezeket a
fetevseket!" A kt degen gy feet:"Ezek a kvetkezk:
1/ Az ember termszetn s szetsn fogva butbb s aacsonyabbrend az
atn, s rnyts nk gy nne fe.
E3 P-es arra+ /,gy az irny1tst el#,ga)$a+ (ert (egtan4lt *eszlni+ 1gy #,k,zat,san (egtan4l$a
ki#e$ezni g,n),latait egszen ,)ig+ /,gy k-es lesz (eg#,gal(azni a trsa)al(i t8rvnyeket+
(elyek k8z7l az llat,k s,kat 8szt8n8sen t4)nak"
3/ A vadatok s az emberek egyarnt sszersgge rendekeznek.
4 / Ha az atok beszn tudnnak, ppoyan gyakorottan tudnnak brmyen
tmr vtatkozn, mnt az emberek, mert ntegencban s eretsban egyenk az
emberre.
5/ Az ntegenca csak egy mdosut form|a a nap fnynek, hevnek,
egyttmkdve az ter ta, gyhogy az ntegenca a bes termszetnek egy
tevkenysge csupn, s ez a bcsessg sznt|re emehet.
%3 Ezrt a*sz4r) ),l,g azt #elttelezni+ /,gy az e(*er t,v** l /alla 4tn < ellentt*en az
llat,kkal+ a(elyek ne( lnek tovbb hacsak nem haa utn mg nhny napg tan, mg
test etnek kehese meg|eenk rnykszer ekknt, mett vgkpp
szertefoszana, ma|dnem gy mnt amkor egy hamuv gett gay egy rvd deg mg
megrz form|t.
&3 Ezrt te/t a vals, am azt tant|a, hogy van et a ha utn, az ktas, amey
az egyszer embert ek ktttsgben tart|a, ahogyan fzka ktttsgben vannak tartva
a trvny ta. Hozztettk, hogy ezek a prmtv emberekt va konkuzk
/vekedsek/, nem az rtemesekb vak.
Megkr)eztk tLl7k: KMit (,n)anak akk,r az intelligensek9K Azt #eleltk+ /,gy ne(
/all,ttk"Akk,r (in)enki+ aki az asztalnl 7lt+ #elkilt,tt:KW+ (i6s,)a i)Mk $rnak (,st a"#8l)8nN Sa$n,s+
a *8l6sessg *,l,n)sgg vlt,z,tt" A na- eszt s szembefordut dee|ve.
Termszetesen nyvnva azokb, akket az erdben hagytak s |ra megtatak, mv
enne
az e(*er irny1ts nlk7l+ (ert az ,ktats teszi azz+ a(i" 54)atlana**nak sz7letik+ (int az llat,k"
Meg kell tan4lnia $rn s beszn, egyenesen n s gondoatat kfe|ezn. Mndazonta az
oktats tesz vagy bccs az gazsgokka, vagy gyengeem|v a boondsgok ta
gy, hogy kzben meg van gyzdve a sa|t bcsessgr. Vannak boondok s rtek,
akk nem tudnak tbbet, mnt azok ott az erdben, mert azokhoz hasonkppen hnyzk
a memr|uk.
Mndebb az abb kvetkeztetseket von|uk e. Az ember tants nk se nem
ember, se nem at; kpes arra, hogy megkap|a mndazt, am emberr tesz, ezrt nem
embernek szetett, hanem emberr vk. Az ember yen formban szetett, hogy az
Istent va et efogadsra akamas szervezett v|on, s mnden |t az Istent
kap|on s az Istenne va kzssg /unon / ta rkk dott egyen. Megaptsa tok
azt mutat|k neknk, hogy a bcsessg mostanra megsznt vagy boondsgba fordut,
s hogy semm egyb nem smeretes az ember etr, mnt am az athoz hason,
vagys nem tudtok az ember ha utn etr. Azok, akk szndkosan fgyemen kv
hagy|k ezt a tmt, mnt sokan a t keresztynetek kz, pontosan azokhoz hasonk,
akket ott az erdben tatak, br az ostobasguk nem a tanus hnynak
ksznhet, hanem rzk csadsaknak, zknak, meyek ehomyost|k az
gazsgot"K
Ekk,r valaki a Valla)i4( k8ze-n llva+ kez*en -l(agat tartva+#elkilt,tt:KMagyarz) (eg krlek
ezt a titk,t" Az !sten k-re tere(tett e(*er /,gyan vlt,z/at t g,n,ssz9 54),(+ /,gy a (ennyei
angyal,k !sten k-*en vannak+ a -,k,l angyalai -e)ig a gonosz kpben, s hogy a kett
egymssa eenttes. Az egyk a boondsg form|a, a msk a bcsessg. Mondd meg
ht, hogy az Isten kpre teremtett ember hogyan mehet t a napfnyb a sttsgbe
s hogyan tagadhat|a meg Istent s az rk etet?" - Erre a tantbk sorban vaszotak:
eszr a ptagoreusok, aztn Szkratsz kvet, ma|d a tbbek. De vot kztk egy
patonsta, ak utosnak szt, az vemnye gyztt.
KA sat4rn4si+ vagy az aranyk,r e(*erei t4)tk s elis(ertk+ /,gy az letet !st ent kap|k, s
vn, hogy a bcsessg szvkbe s ekkbe vot rva, ttk az gazsgot az gazsg
fnyn, s a |t nmagrt szerettk. De ahogyan a ksbb korokban az emberfa|
megtagadta azt a htt, hogy mnden szeretet s bcsessg Istent van, megsznt az
Isten bennk akozsa s tbb nem tartottk a kzssget Istenne s az angyaokka.
Bes rtemk etorzut, aheyett, hogy fenztek vona Istenre, eszr kfe tekntettek,
a vgra, vg pedg efe, magukra. De mve Istent ne( that|a az efordut s
etorzut rteem, az emberek evtak te s a poko vagy a gonosz eszkzev vtak.
Ebb kvetkezk, hogy a vg es korszakaban az emberek szvkben s ekkben
esmertk, hogy mnden szeretetet s bcsessget Istent kapnak, mve Isten bennk
vot; s hogy pusztn tartya votak az Istent kapott etnek, ezrt Isten kpmsanak,
Isten fanak s Istent sztteknek nevezk ket. De a ksbb korokban mr nem
smertk e ezt az gazsgot szvkben s ekkben, hanem eszr bzonyos
nteektus htte, ma|d egy fa|ta trtnet htte, vg pedg csak a sz|ukka httk. De
ez mr egytan nem esmers, hanem szvb va tagads.
Szavai) (eg(4tattk nek7nk+ (ilyen#a$ta *8l6sessg 4ralk,)ik (ana-sg a keresztynek
kztt a fdn. Br tanutak Istenr az rott k|eentsb, mgsem tud|k, m a
knbsg az ember s az at kztt. Vtat|k, va|on -e az ember a ha utn, mknt
az atok, vagy hogy: ahogy az at nem a ha utn, gy az ember sem. A ek
/sprtua/ vgossg, amey megvgost|a a m rtemnket, szmukra sr sttsg, az
egyeten vgossguk a vg termszet
#nye " K
Ezutn megkszntk a kt degennek az emondottakat s hogy e|ttek, s krtk
ket, hogy szmo|anak be testvreknek arr, amt haottak. Az degenek mondtk,
hogy gyekezn fognak meggyzn testvreket az gazsgr, hogy amennyben mnden
kegyem |t s htgazsgot az Urnak tua|dontanak s nem maguknak, gy k emberek,
akk ton vannak afe, /,gy (ennyei angyal,kk vl$anak"
%=D"!!" N/ny ht mva hangot haottam a mennyb, mey gy szt: "Van egy msk, a
Parnasszuson tartand ssze|vete, megmutat|uk neked az utat. Ementem s mkor
kzeebb rtem, ttam vaakt a Hekon hegyen trombtva, meye meghrdette s
egybehvta a takozt. Lttam ket, ahogy fe|ttek Athn vrosb s krnykr,
kztk hrom embert, akk ppen akkor rkeztek a vilg*.l" Peresztynek v,ltak+ az egyik egy
-a-+ a (sik potkus, a harmadk fozfus. Az ton knfe tmkr beszgettek,
knsen bzonyos kor bcsekr. Az |onnan |tteknek azt mondtk, hogy ha akar|k,
akkor tszteetket tehetk ezeknl a *8l6seknl+ (ert Lk 8r8((el *eszlgetnek i)egenekkel"
Pr)ezMskdtek Demosthenesr, Dogenesr s Epkurosr, mre azt mondtk nekk:
"Demosthenes nncs tt, hanem Ptonn van. Dogenesnek s tantvnyanak akheye
a Hekon aatt van, mert megvet a vg dogokat s csak a mennyeekr
gondokodk. Epkuros a nyugat hatron akk s nncs kapcsoatban venk, mert m
knbsget tesznk | s gonosz vonzamak kztt, mert hsszk, hogy a |sgok
bcsessgge prosunak, a gonoszsgok pedg /a(issggal"K
Mkor fementek a Parnasszusra, nhny r vzet hozott krstypoharakban, gy
szvn: Ez a vz egy oyan forrsb val, meyet az kor mtosz szernt Pegazus pat|a
fakasztott s ksbb a kenc mzsnak szentetk. Pegazus rep ovn a rgek az
gazsg megrtst rtettk, mey a bcsessg enyersnek eszkze, pat a
tapasztaatot |eentettk, meyb a termszetes ntegenca szrmazk, a kenc mzsa
pedg mndenfa|ta smeretet |eentett. Ezeket ma mtosznak nevezk, m oyan
sszefggsek ezek, ameyek fennmaradtak a tvo antkvtsb." Ekkor azok, akk a
hrom degent ksrtk, gy sztak:"Ne epd|etek meg. Az rket utastottk arra, hogy
ezt emond|k nektek, s az ebb a forrsb va vs a bcsessg esa|ttst $elenti+ az
igazsgra s $.sgra val. tan1ts ltal"K
Ezutn mndny|an beptek a Paadumba, magukka vttk a papot, a potkust s
a fozfust. Ekkor az asztan babrkoszorsok azt krdeztk:" M |sg a fdn? -
Azt feetk: "Egy ember /Swedenborg / azt t|a, hogy angyaokka besz s t|a a
szeem vgot oyan vgosan, ahogyan a termszet vgot. s err a vgr a
kvetkezket mond|a:"Mndenk gy a ha utn, ahogy a vgban t, t, ha, besz,
ruht vse, meg/ezik+ (egsz,($azik+ eszik+ iszik+ lvezi a /zaslet *,l),gsgt+ alszik+ #el*re)
s (in)en egye*et is 0gy 6sinl+ (int a vilg,n" A szelle(i vilg*an vannak szraz#8l)ek s tavak+
/egyek s ),(*,k+ s1ksg,k s v8lgyek+ #,rrs,k s #,ly.k+ kertek s ligetek, paotk s hzak,
vrosok s favak csakgy, mnt a termszet vgban. Vannak ratok s knyvek,
fogakozsok s szakmk, drgakvek, arany s ezst. Va|ban a szeem vgban
mnden megvan, st tketesebben, am a termszet vgban tahat. Az egyeten
knbsg, hogy a szeem vgban mnden doog a szeem Napb vesz eredett,
amey tszta szeretet, mg a termszet vgban mnden a termszet napb szrmazk,
amey tszta tz, ennfogva az ebbek szeemek, az utbbak pedg anyagiak" Egysz.val+
az e(*er /alla 4tn t8kletese** e(*er+ (int a vilg,n v,lt+ (ert ,tt anyagi test*en v,lt+ itt visz,nt
szelle(i test*en van"K
Ezt hava az kor bcsek gy sztak: "Mt gondonak err azok, akk a fdn
vannak?" - "M mr tud|uk, hogy ez gaz - feetk az degenek, - mert m a szeem
vgban vagyunk, s mndezt sa|t tapasztaatank megerstk. De emond|uk nektek,
mt sznak ehhez a fdn."
gy szt akkor a pap: "A m rendnkhz tartozk, amkor haottak ezekr a do g,kr.l+ azt
(,n)tk+ /,gy ezek lt,(s,k+ kitalls,k+ vagy azt+ /,gy ez az e(*er /all46in6i.k l),zata lett"
De vg7l azt (,n)tk: /igy$tek+ /a akar$t,kF a (i /it7nk az+ /,gy az e(*ernek /alla 4tn nin6s
teste az 4t,ls. 1tlet na-$ig"K Akk,r azt kr)eztk:"Nncsenek-e egytan rtemes emberek,
akk megtudnk gyzn ket az gazsgr, hogy az ember haa utn gy , mnt
ember?" - "Vannak nhnyan, akk emeett rvenek, de nem tud|k ket meggyzn.
Azza rvenek, hogy az egszsges sz|rssal ellenkezik annak #elttelezse+ /,gy az e(*er
az 4t,ls. 1tlet na-$ig test nlk7li llek" Azt (,n)$k: (ert (i a llek+ /,l van a llek a))ig9
Szl#4vallat+ (ely a lgk8r*en le*eg+ vagy a #8l) *else$*e re$tett vala(i lnyeg9 3entity 3" )(+ @va
s 4t.)aik lelke /atezer ve a (in)ensg*en r8-)8s+ vagy a #8l) (ly*e zrva vr$a az 4t,ls.
1tletet9 Az ilyen lt ny,(,r0sg,sa**+ (int a *ilin6s*e vert ra*" >a ez az e(*er s,rsa a /all 4tn+
$,** v,lna+ /a ne( e(*ernek sz7letik" 5,v**+ azt #elttelezni+ hogy a ek |ra a termszet
testbe tztethet vona, eenkezk a |zan ssze. Ezt a testet fefa|k a frgek, a
patknyok vagy a haak. Az eporadt csontvzat | testbe ehet-e tztetn? Hogy ehet
az osz huamaradvnyokat sszegy|ten s $raegyesten a hozz|uk tartoz
ekke?" De az eenkezk vasz nk hagy|k ezeket a krdseket, htvasukon
csngve gy sznak: rtemnket arende|k
a htnek. A tetemeknek az utos tetkor va sszegy|tsr azt mond|k: ez a
Mndenhat (4nk$a+ < s a (in)en/at.sg e(l1tse (in)en ellenrvet el6sen)es1t" @s akk,r az
rtele(nek nin6s /elye+ #lreteszik vagy n/a *algnak *lyegzik" K
Ezt /allva 1gy sz.ltak a g8r8g *8l6sek: KEzek a le/etetlen rvek 8n(ag4kat r,(*,l$k le+ s a
vilg (gis 0gy ll+ /,gy ne( t4)nak sze(*es7lni a $.zan sszel" Mi le/et k-telene**+ (int az
4t,ls. itletrLl val. $elenlegi nzetek9 Mert azt /iszik+ /,gy a vilgegyete( el #,g -4szt4lni s az gi
6sillag,k a #8l)re /4llnak+ a(ely s,kkal kise**+ (int az,k+ s /,gy az emberek teste, akr
eporadt, konzervt vagy erohadt, |ra fog egyesn ekkke. M, amkor a vgon
votunk, ogka aapon httnk a ek hahatatansgban s az ezum mezket
tartottuk a ekek akheynek, s amey ekek knnyek, mert szelle(iek+ (gis e(*eri
#,r($0ak"K
Ezutn a gys a msodk degenhez fordut, ak potkus vot. megvaotta, hogy
nem htt a ha utn etben, s gy nzett ezekre az | tsokra mnt ktasokra.
"Medtcmban - mondta - azt szoktam mondan magamban: a ekek hogyan ehetnek
testek? A srban az egsz ember haott. Ha szeme, fe, sz|a a srban van, hogyan t,
ha vagy besz? Ha az emberb brm s ne a ha utn, az egy fantom enne. Egy
fantom hogy tudna enn, nn, ruhzk,dn vagy hzassgban n? Azonkv pedg a
fantomoknak, tszagos aak|uk eenre, nncs vasgos tk. Iyeneket gondotam a
vgon a ha utn et krdsr. Most azonban, mve ttam s megrntettem
mndent, az rzkem meggyznek arr, /,gy ,lyan e(*er vagy,k+ (int a(ilyen a vilg,n
v,lta(" Se((i k7l8n*sget ne( lt,k+ kivve+ /,gy az rtel(e( egszsgese**+ 0gy/,gy gyakran
szgyelle( k,r**i g,n),latai(at"K
A #il,z.#4s t8**nyire 4gyan azt (,n)ta (agr.l+ (int a -,litik4s+ 6sak annyi*an knbztt,
hogy hozztette ezeket az | gondoatokat az kor s modern hpotzsekb
gy|temnyhez.
A bcsek emutak, mkor ezeket haottk. A szokratsz skoa tag|a azt
mondtk, hogy ez az | nformc a fdr azt mutat|a, hogy az em*erek rtel(e (ilyen
k,rlt,z,tt+ /,gy a tve)s igazsgknt ragy,g+ s a *,l,n) -ri(it1vsg *8l6sessgknt" Egyik7k 1gy
sz.lt:KMilyen ,st,*a az e(*erek rtel(e (,stan*an" W+ /,gy/a itt lettek v,lna >era6lit,s s
De(,6rit,s tan1tvnyai+ akik (in)enen s1rnak s nevetnek+ s,k nevetst s s1rst kellene /allan4nkNK
A tallk,z. vgn (in)en ven)g7knek a)tak egy /ier,gli#kkal *,rit,tt rz(e)lt+ ezzel el(entek"
%=G" !!!" Pis i). (0lva At/n vr,sa #el nzte( s ,nnan sz,katlan kiltst /all,tta(" Nevetsnek
/angz,tt+ )e a nevets*e (ltatlank,)s vegy7lt s sz,(,r0sg is+ 0gy/,gy a vgere)(ny ne(
v,lt egysges" Mert a szelle(i vilg*an egy egye)i /ang is (4tat/at$a a k7l8n#le rzel(ek
kevere)st" Megkr)ezte(+ /,gy (i ez+ s azt (,n)tk:K Egy k7l)8tt /rom ember rkezst
hrdette, a keresztyn vgb. Azt mond|a, hogy azza a htte |ttek, hogy az dott s
bodog eteknek hauk utn te|es phensk esz a munkt, s mve az gyntzs,
hvata s a knfe fogakozsok munkk, gy ezekt feszabadunak. A hrom degen
ott az a|tban, hogy bebocstst nyer|enek, ezrt van a kts. Mr edntttk, hogy
nem engedk be ket a Parnasszuson v Paadumba, mnt ahogy az ezket, hanem
csak a nagy eadterembe. Ennek megfeeen nhny embert kdtek rtk, hogy
vezessk be ket, aho ma|d emond|k a keresztyn vgb va hreket."
n ekkor szeemben votam, s a szeem vgban a tvosg a vgyank apott
fgg. n pedg kvntam tn s haan ket. s azonna ott votam s ttam ket, amnt
bevezettk ket s haottam, ahogy besztek. Az dsebbek vagy a bcsebbek a terem
odan tek, a tbbek kzpen. Vek szemben emevny vot s a tancskozs
fataabb tag|a a hrom degent nnepyesen odaksrtk
a #4trral egy7tt"
Amnt csend ett, az dsebbek kz az egyk udvarasan megsztotta az
degeneket, azt krdezve:"M hr a fdr?" Azt feetk:"Sokmnden van, mondd meg, m
az, amre kvncs vagy." Az reg azt mondta:"M hr a fdr a m vgunkka s a
(ennyel ka-6s,lat*an9K Azt #eleltk: KA(ik,r e**e a vilg*a $8tt7nk+ r8gt8n (egt4)t4k+ /,gy a
(enny*en vannak /ivatal,k+ #,glalk,zs,k+ szak(k+ (estersgek+ tan4l(ny,k s (in)en#le
6s,)lat,s (4nka+ )e rge**en azt /itt7k+ /,gy (i4tn *el-7nk a szeem vgba, rk
nyugamunk esz a munkt." Az e|r gy vaszot:"A munkt va rk nyugaom
azt |eentette-e szmotokra, hogy rkk tk vagy feksztk rk tteessgben s
beegztek, ssztok a mennye gynyrsget?" "Vaam yesmt gondotunk" - mondta
a hrom degen kedvesen mosoyogva. "De m rm s bodogsg van ebben a
ttensgben?" - mondtk amazok. - "A ttensgt efsu az rteem, aheyett, hogy
ktguna, a tten ember etompu nkbb, mnt fenk. Tegyk fe, hogy valakinek tel$en
ttlensg*en kell 7lnie lel.g. kzzel s *e6s4k,tt sze((el" Mg /a az 8r8( lgk8re venn is k8r7l+
letargia szllna egsz testre+ tekintete elt,(-4lna+ #e$e elLre*illenne+(ig egy#a$ta k.(*a esne" Az
rtele( kszenlte az+
a(i az egsz test rendszert feszesen s akckpesen tart|a. Az rtemet pedg a
megfee fogakozs s munka tart|a beren. Emondom azrt a mennye |sgot, hogy
van gyntzs, vannak tsztsgek s vannak brsgok, ksebbek, nagyobbak, ahogyan
vannak gp mestersgek s szak(k is"K < A *1r.sg,kr.l /allva a /r,( i)egen azt
(,n)ta:KMirt9 A (enny*en ne( !sten ins-irl s vezet (in)enkit+ s ne( t4)$k<e ezrt+ /,gy (i az
igazsg,s s $,g,s9 Mi sz7ksg van akk,r *1r.kra9K K2gy van ezen a vilg,n+ a/,gy a ter(szet
vgban"- feet az e|r. "Hogy m a | s gaz, gazsgos mtnyos, azt nem
kzveten Istent tanu|uk meg, hanem msokt. Mnden angya, ahogy a fdn
mnden | ember, magt gondo|a, m az gaz, s tesz azt, am |. Ezek a gondoatok s
cseekedetek tbb-kevsb tsztk, az angya apota szernt. Mert vannak az angyaok
kzt egyszerbbek s vannak bcsek, s a bcsessg tszte megtn s ednten, m a
heyes, mg a butbbak tudatansgukban ktsgeskednek vagy tvednek. De ti 0$ak
vagyt,k e**en a vilg
*an+ /a r)ekel titeket+ gyertek vele( a vr,s4nk*a s (i (in)ent (eg(4tat4nk"K
Erre nhny dsebb ksretben ehagytk az eadtermet. Eszr egy nagy
knyvtrba mentek, amey az smeretek knbz ga szernt vot feosztva" A /r,(
i)egen ltva a s,k k8nyvet el6s,)lk,z,tt s 1gy sz.lt:K5e/t k8nyvek is vannak e**en a vilg*an9
>,nnan van -erga(en s -a-1r+ /,nnan van t,llat,k s tintt,k9K
"Ugy t|uk" - feetek az regek- " hogy az ez vgban azt htttek, hogy ez a vg
res esz, vn szeem vg, mert azt gondottok, hogy mnden tsztn szeem s
ezrt anyagtaan, res, st nem s tezk. De az gazsg az, hogy van tt tmrdek
szubsztancs /nyeg/ doog, vn, /,gy (in)en anyagi ),l,gnak ez az ere)ete" ezrt
(in)en+ a(i a ter(szeti vilg*an ltezik+ *elertve
a k8nyveket s kzirat,kat is+ itt (egvan t8kletes #,r($*an"K Mik,r a /r,( i)egen ltta a
k8nyveket s (ik,r (,n)tk nekik+ /,gy ez az anyagi k8nyvek ere)ete+ (egrtettk a
sz4*sztan6is sz |eentst. Hogy mg |obban meggyzdhessenek err, az rnokok
hzba vttk ket, akk a vros bcsenek az rsat msotk. Szemgyre vettk az rst
s ecsodkoztak, mkor ttk, myen szp, vgos s eegns. Ezutn a mzeumokba,
skolkba s kogumokba vezettk ket, ma|d azokra a heyekre, aho az rodam
sportokat tartottk, meyeket egyenknt hekon, parnasszus, athn sportnak neveztek,
s a mzsk vagy a forrs-szzek sport|nak. /Az utbbt azrt hvtk gy, mert a szzek
a tudomny szeretett |ekpezk s mndenk oyan mrtkben ntegens, amennyre a
tudomnyt szeret./ ezek a sportok szeem gyakoratok vagy gyessg prbk. Azutn
vggvezettk ket a vroson az urakodkhoz, a kormnyhvatanokokhoz, s az azok a
rendet tsztsgvsekhz. Az utbbak bevttk ket, hogy megtekntsk azt a csodatos
szeem munkt, amt a kzmvesek vgeznek.
Mik,r (in)ezt vgignztk+ az el8l$r. 0$ra *eszlt vel7k a (4nkt.l val. 8r8k ny4gal,(r.l+ (elyet az
l),ttak lveznek a ha utn. "Az rk nyugaom" - mondta - " nem ttensg, mert a
ttensg bgyadtsgot, az rteem s a test mossgt okozza, s ez ha, nem et,
sokka kevesebb, mnt az rket, amt az angyaok veznek. Az rk nyugaom ez a
bgyadtsgot s mossgot s tet az embert az rteem feemese s ektse ta,
s ez csak megfee s hasznos fogaatossg vgzsve ehetsges. Az r az egsz
mennyet oyan sznhznak teknt, aho a hasznossg a dnt, mndenk haszna aap|n
esz angyal. A hasznossg gynyrsge hordozza angyat, mnt a ha|t a kedvez
rams, hogy vezze az rk bkt s nyugamat. Ez a munkt va rk megnyugvs
|eentse. Az, hogy az angya az rtemnek hasznos akamazsa ta frssebb s
nkebb vk, a*b a tnyb tszk nyvnvaan, hogy mndenk aszernt van ere|e
te|ben s gynyrkdk hzassgban, hogy mennyre szeret annak hasznt.
Mutn a hrom degen meggyzdtt arr, hogy az rk nyugaom nem ttensg,
hanem a hasznos munka vgzsben va rm, ha|adonok |ttek, akk kezk
munk|va kszt hmzsekke a|ndkoztk meg ket. s amnt az degenek endutak,
neketek egy k#e|ez dt
a hasznos munkban va rmkr.
%=I" !B" A legt8** e(*er+ aki /isz a /all 4tni let*en+ azt is /isz1+ /,gy a (enny*en kizr.lag
kegyessgi ),lg,k #,glal$k (a$) el (in)en g,n),latt+ (in)en szav4k i()sg lesz+ tekintet7k s
(,z)4lataik !sten tszteett fe|ezk ma|d k, hzuk az stentszteet heye esz, k maguk
pedg Isten pap|a. De n thatom, hogy a vasos dogok nem foga|k e |obban az
angyaok rtemt, mnt a fdn a vasos emberekt. Az angyaok stentszteete
bztosan tiszt** s (lye**+ a (enny*en az,n*an a 6ivil s ra6i,nlis ),lg,k is virgzanak"
Egy nap a mennybe vttek s bevezettek egy bcsekb kzssgbe, akk az korban
emetben s gyakoratban s kemekedtek. A mennyben votak, mert httek Istenben+
(a$)"/ittek az 2r*an s szerettk #ele*artaikat+ (int (ag4kat" el(ente( egy 8ssze$8vetel7kre s
(egkr)eztk+ /,nnan $8tte(" Azt (,n)ta(:K5est*en vagy,k a ter(szeti vilg*an+ )e
szelle(e(*en a ti szelle(i vilg,t,k*an vagy,k"K Ezt /allva nagy,n r)ekldk s kvncsak
votak:"Mt tudnak az emberek a vgon a beramsr?" Akkor sszeszedve mndent,
amt haottam vagy ovastam err a tmr, azt feetem:"Mostang semmt sem
tudnak a szeem vgb a termszet vgba va ramsr, csak a termszetnek a
termszet trgyakba va beramsr tudnak. Pdu tudnak a nap fnynek s
hevnek az atokba, fkba, bokrokba va beramsr, amey tet ket, s a
hdegnek beramsr, mey ugyanezeknek hat okozza. A fnynek a szembe
ra(lsr.l+ a /angnak a # 7l*e+ a szagnak az ,rrly4kak*a ra(lsr.l+ (ely a ltst+ /allst s
szaglst ,k,zza
s 1gy t,v**"
Tovbb a tudsok besznek a eknek a testbe va ramsr, vagy a testnek a
ekbe, s err megoszanak a vemnyek. N(elyek /isznek a lleknek a test*e val.
ra(ls*an+ (elyet alkal(inak9 neveznek+ (ert a testi rzkek #8l8tti ere)(nyeket 3szlelseket93
i)z elL" Ms,k a testnek a llek*e val. ra(ls*an /isznek+ (elyet #izikainak neveznek+ (ert a
),lg,k tallnak r az rzkekre s ra$t4k kereszt7l a llekre" >ar(a)s,r*an+ vannak+ akik a test s
llek egy7ttes egy(s*ara(ls*an /isznek+ (elyet el.re (egalk,t,tt 8ssz/angnak neveznek" @s
(in)ny$an /iszik+ /,gy a *era(ls ter(szetes"3ter(szeti3 N(elyek 0gy /iszik, hogy a ek az
ter egy rszecsk|e vagy csepp|e; nmeyek gy hogy a ek a hnek vagy a fnynek
egy ks rsze, szkr|a; nmeyek pedg azt hszk, az agyba re|tett egysg. St, ezt a
eket szeemnek nevezk, de a szeemn pusztn termszett rtenek" Se((it se( t4)nak
a szelle(i vilgr.l s annak a ter(szeti*e val. ra(lsr.l"
gy a termszet szfr|hoz ktk magukat, fesznak s esznak, s magasan
szrnyanak benne, mnt a sasok a evegben. Oyanok, mnt a szgetakk, akk mt sem
tudnak egy ms orszgr; vagy mnt a haak a foyban, ameyek nem tud|k, hogy a vz
ftt eveg van. Amkor arr haanak, hogy van egy msk vg, amey knbzk az
vkt, aho angyaok s szeemek aknak, s hogy mnden berams az emberbe, mint
a bes berams a nvnyvgba, ebb a vgb va, muva nak, mntha
ksrtetr sz mest vagy csagszat kpteensget hagatnnak.
A #il,z.#4s,kt.l eltekinteve az e(*erek 6sak ,lyan *era(lst is(ernek+ (int a *,rnak a -,/r*a+ a
/0snak s tanak a gyomorba, az znek a nyevbe, s a evegnek a tdbe ramsa s
gy tovbb. Amkor a szeem vgnak a termszet vgba ramsr haanak, gy
sznak:"Lehet, hogy gy van, de m haszna vagy enye van err tudn?" Ha egytan
alkal(4k van (egvitatni+ a(it az ilyen *era(lsr.l /all,ttak+ 6sak tr#lk,znak+ $tszanak vele+ (int
(4tatvny,s a kavi6s,kkal"K
Az4tn *eszlgette( az angyal,kkal a szelle(i vilgnak a ter(szeti vilg*a val. ra(lsa
6s,)lat,s /atsair.l" Beszlte( a /erny.kr.l+ (elyek -illang.kk vlnak+ a (/ek+ selye(/erny.k+
-.k,k #igyele(re(lt. t4la$),nsgair.l" M,n)ta(+ /,gy a #8l) lak.i ezeket a ),lg,kat a ter(szeti
na- #nynek s /evnek t4la$),n1t$k+ s 1gy < #4r6sn /angzik<+ )e (egerLs8)ik a ter(szet*e
vetett /it7k+ elaltat$k rtel(7ket s /allt /,znak r s ateistv vlnak"
Ez4tn a n8vnyi let 6s,)it e6setelte( nekik+ a (ag*.l /,gyan nL ki s rik (eg+ (int/a a #8l)
t4)n+ /,gyan t-ll$a+ seg1tse el. a (ag+ a szr+ az gak+ levelek+ virg,k+ gymcsk s |
magok nvekedst. Ezek a |eensgek, vn, hogy annyra smersek, nem szmtanak
csodnak, pusztn a termszet hatsanak. Mert semm sem smeretes a szeem
vgr, amey mkdtet s mozgat|a a dogokat a termszetben, mnt ahogy az ember
rteem rnyt|a s mkdtet a test rzket s mozgsat. A termszet dogok oyanok,
mnt a szeem dogok kpenye, hveye vagy takar|a s arra szognak, hogy a
Teremt Isten ta tervezett eredmnyekett hozzk tre.
%=%" B" Egyszer azrt i()k,zta( az 2r/,z+ /,gy /a)) *eszl/essek Ariszt,telsz+
Des6artes s Lei*nitz tan1tvnyaival+ /,gy /all$a( az L vle(ny7ket a test s llek ka-6s,latr.l"
Mi4tn i()k,zta(+ (eg$elent = sze(ly+ D Ariszt,telsz+ D Des6artes s D Lei*nitz tan1tvnyF
k8r7llltak+ Ariszt,telsz tan1tvnyai *al ,l)al,n+Des6artes<i $,** ,l)al,n+ Rei*nitz<i -e)ig (8g8tt7k"
Nagy,n tv,l+ tv,l egy(st.l is+ (eg$elent /r,( *a*rk,sz,r4s #r#i+ akik (ag4k a nagy tan1t.k
v,ltak+ a(int azt ki$elentettk neke( az giek" Lei*ntz mgtt, past|a szegyt tartva t
vaak, akr azt mondtk, hogy Woff.
Mkor a kenc ember takozott, eszr udvasasan dvztk egymst; de hrteen
entr feemekedett egy szeem, |obb kezben mpst tartva, meyet megbt arcuk
ett. Erre k eensges arckfe|ezsse meredtek egymsra, mert eragadta ket a
veszekeds s vtatkozs szenvedye. Az arsztotenusok, akk skozottak votak, gy
kezdtk a vtt:" Nyvnva, hogy van berams a ekbe az rzkeken kereszt7l+ a/,gy
az e(*er az a$t.n kereszt7l (egy *e a sz,**a s a llek eszerint a *era(ls szerint g,n),lk,)ik"
A(ik,r a szerel(es #r#i (eglt$a (enyassz,nyt+ sze(e szikrzik s az,n kereszt7l $4t
(enyassz,nya irnti szerel(e lelk*e" Mik,r a k,l)4s egy zsk -nzt lt+ (in)en rzke #elger$e) a
ltvnyra+ az rzseket a lelk/ez szll1t$k s a *irt,kls vgyval izgat$k" Mik,r a /i0 e(*er
(eg/all$a+ /,gy )i6srik+ /egyezi a #7lt+ az -e)ig t,v**k7l)i a /1zelgst lelk*e" A testi rzkek
,lyan,k+ (int+ az eszoba, egyed ra|tuk kereszt van be|rs a ekhez. Ezek a pdk
s szmtaan ms pd a s arra a kvetkeztetsre mutatnak, hogy a berams
termszetes vagy fzka."
Descartes kvet, akk feszt fgyeemme tak, a kvetkezket feetk:" Sa|nos,
kssgekb, tszatb besztek! Nem a szem, hanem a ek az, am szeret a
menyasszonyt; s a ek az, am vgyk a pnzre s gynyrkdk a hzegsben, nem a
sze( vagy a #7l" Az rzkels+ a(i az rzst ,k,zza+ s az rzkels ne( a sze( vagy a #7l
k-essge+ /ane( a llek" A g,n),lat s az akarat az+ a(i a nyelvet *eszlteti s a kezeket
(4nkra ksztetiF a g,n),lat s az akarat -e)ig a llek" 'gy a llek az+ am a test rzkeket a
tsra, hasra, rzsre s megfgyesre ksztet. Ezek s sok ms pda dntek brk
szmra, aknek rteme a test rzkek f emekedk; azt bzonyt|k szmra, hogy a
berams nem a testb a ekbe trtnk, hanem a lekb a testbe, ezt pedg m
akam vagy szelle(i *era(lsnak nevezz7k"K
Lebntz hrom tantvnya, akk a tbbek mgtt tak, gy sztak:" Meghagattuk
s egybevetettk a szemben rveket, s gy ta|uk, hogy mndkettben van vaam
gazsg, ezrt /a *eleegyeztek+ (i (a$) el)8nt$7k a vitt"K
Megkr)eztk+ /,gyan+ (ire azt (,n)tk:KNin6s a lleknek a test*e val. ramsa, sem a
testnek a ekbe, hanem a eknek s a testnek egy egybehangz s panatny
mkdse van, meyet egy hres tuds az ere megakotott harmna csodatos nevve
|et meg."
Erre |ra meg|eent a szeem a mpssa, amey most a ba kezben vot s megbta
a fe|k mgtt; ekkor mndannyuk gondoata sszekeveredtek, k pedg gy ktottak
fe:"Sem a eknk, sem a testnk nem tud|a, meyket fogad|uk e, dntsk e akkor a
vtt sorshzssa." Vettek teht hrom paprapot, az egykre "fzka beramst" rtak, a
mskra "szeem beramst", a harmadkra pedg az "ere megakotott harmnt."
Kaapba tettk s ki$el8ltek valakit+ /,gy /0zz,n" Q -e)ig *eleny0lt s azt a -a-1rt /0zta ki+ a(ire a
Klelki *era(lsK v,lt 1rva" Akk,r (in)ny$an 1gy sz.ltak+ n(elyek /atr,z,ttan+ (s,k
v,nak,)va:KEzt #,ga)$4k el+ (ert ez $8tt ki elsMnek"K Egy angyal az,n*an /irteen ott termett s azt
mondta:"A ek berams nem veten |tt k esnek, hanem terv szernt. T nem
t|tok az gazsgot, mert gondoatatok szazekeveredtek; gy az gazsg maga
a|nkozk fe nektek, hogy efogad |tok.
%=X&" B!" Egyszer lttam egy feht, nem messze tem, amey ks fehkre vot osztva. Vot
ezek kzt vgoskk s sttszn, ttam ket mntegy sszetkzn egymssa,
fnysugarak reptek t ra|tuk, meyek oykor es kardoknak tntek, mskor pedg trtt
kardoknak tszottak. Ezek a sugarak ho egymsnap ugrottak, ho meg vsszahzdtak,
mnt a harcosok. Az y mdon tarktott ks fehk thatan harcotak egymssa, de ez
bartsgos kzdeem vot.
Mve a feh nem vot nagy tvosgra, aatta thattam fkat, fata s 8reg
e(*ereket+ a(int egy (rvny*.l ksz7lt /z*a l-nek+ (elynek v,lt al-1t(nye vagy -,r#1r$a"
P8zele)ve egyik7k/8z aki --en *e#el (ent+ azt kr)ezte(: KMi ez a /z9K 'gy vlasz,lt: KEz egy
isk,la+ a/,l az i#$akat a *8l6sessgre tan1t$k"K Akk,r llek*en v,lta(+ s 1gy *e(ente( vel7k"
B,lt egy 1r.asztal sze(*en az a$t.val+ k8z-en -a),k+ a szln k8r*en szkek+ a *e$rat #8l8tt -e)ig
karzat" Az ir.asztal az,knak a #iatale(*ereknek sz(ra v,lt+ akiknek vlasz,lni4k kellett a #eltett
kr)sekre+ a -a),k a /allgat.k sz(ra+ a szkek ,l)alt -e)ig az,knak+ akik a k,r**i alkal(ak,n
*8l6sen vlasz,ltak+ a karzat -e)ig az,knak az 8regeknek+ akik a vlaszt,tt *1rk v,ltak" A karzat
k8ze-n e(elvny v,lt+ a/,l az eln8k 7lt+ aki a kr)seket tette #el a #iatal embereknek. Mkor
sszegytek, ez a frf feket az emevnyr s gy szt: "Krek tteket, vaszo|atok
a vtasstok meg ezt a krdst: M a ek s m tartozk hozz?"
Ezt /allva ltaln,s v,lt a (eg)8**ens+ s n(elyek+ akik a -a),k,n 7ltek+ #elkilt,ttak:YYNin6s
e(*er+ a legrge**i k,r,kt.l (,stanig+ aki k-es #el#,gni+ (i a llek+ (g kevs* (eg(,n)ani+
/,gy (i*Ll llF ez (eg/ala)$a a (egrtst"K De a karzatr.l azt (,n)tk nekik: Ne( /ala)$a (eg a
(egrtst+ 6sak /a)) vlasz,l$anak a kr)sre "Z
Akkor fetak az erre a napra kvasztott fata emberek. ten votak, az regek
mnd|ket evzsgztattk s kemekeden ntegensnek tatk ket. Mndegykk,
mett efogata vona a putot, opszn seyem tunkt ttt, vrgokka h(zett -4/a
gya-$0 k8-enyt s k8r*en za#1rg,(*,kkal )1sz1tett sa-kt"
Az es,ekpp fetztt f| gy szt:" A ek termszete senknek sem |eentetett
k a teremts nap|a ta, oyan ttok, meyet egyed Isten smer. Igaz, hogy bzonyos
tuds emberek azt httk, hogy fefedeztk a dogok kormnyzsnak a szkheyt az
emberben. Ezt a nagyagy s a ksagy kztt tobozmrgybe tettk, mert az egsz embert
az agy rnyt|a, ezt pedg a tobozmrgy. Ez tetszets emetnek tszott, de egy d
utn evetettk"YY
Akk,r ta)ta t4nik$t+ k8-enyt s sa-k$t a (s,)ik i#$0nak+ aki tvette heyt a putn s
a kvetkezkpen szt: "gen s fdn senksem tud|a, hogy m a ek. Ismeretes, hogy
az emberben ek van, de hogy ho szke, az tagats trgya. A fe|ben ke enne,
mert ott gondokodk az rteem s ott tervez az akarat.
A fe| es rszben vannak az rzkszervek s ezekhez a ekb |n az et, mey
szntn a fe|ben szke. De hogy pontosan ho, azt nem merem mondan. Oykor azokka
rtek egyet, akk az agy hrom rege kz teszk, mskor azokka, akk a barzdt
rszek k8z teszik+ vagy az agy#ltekk vele$*e+ vagy (s/,v"
Ny,(.s rveket /,znak #el (in)egyik vle(ny alt(asztsra" Vl)4l+ a /r,( agy7reg az
llati lelkek tartlya+ s az agy/,z tart,z. k7l8n#le nyir,kne)vek tartlya" A *arz)lt testek alk,t$k
a vet, meyen az degek haadnak t; ezek ta mndkt agyfteke a gerncoszopban
foytatdk, ahonnan sztfutnak az deg szak, meyekke az egsz test t van szve. A
kt fteke veomnya az sszes degsz gy|theye, mey az egsz ember aa-|t
akot|a. A ... omny tartamazza az sszes rz s mozgat degrostvgzdset. A
"dura mater" a kt agyfteke takar|a s kter|ed a szvre s a test rrendszere f s.
Am engem et, egyk meett sem tudok dnten. Krek, dntstek e t, vlsszt,k+
a(elyik $,**an tetszik"Z
Kvetkeznek a harmadk f| kapta a kpenyt, tunkt s sapkt s a kvetkezket
mondta: "Mt csn|ak egy yen magasrpt krdsse? Az odat bcs emberekhez
foyamodom. Va|ban a egmagasabb g angyaahoz foyamodom, va|on van-e kztk,
ak sa|t rtemnek fnyben fogamat tud akotn a ekr. Mndazon-ta n s, mnt a
tbbek, se|temet tudok akotn arr, hogy ho fszke az emberben a ek. Se|tsem
szernt a szvben s a vrben akk. Aznt vleke)ek 1gy+ (ert a sz1v a vrrel a testet s a
fe|et s ura|a, mert az aortn kereszt vrt kd az egsz testbe s a ha|szereken
kereszt a fe| mnden rszbe. Egyetemesen efogadott, hogy a ek a szvb szrmaz
vrre tp|a az egsz testet, s etet ad annak. A ek s a szv ezrt van oy gyakran
egytt emtve a Szentrsban. V.:''Szeresd az Istent te|es ekedb s te|es szvedb"
s "Isten | eket s | szvet teremt az emberben /V Mz.6:5;10:12; 11:13; 26:16; |er
32:41; Mt. " E2:37; Mk 12:30,33; Lk 10:27 s msutt/. Lev. 17:11,14 azt s mond|a "a vr
a hs eke." - ezekn a szavakn a gys nhny pap tag|a rszr erte|es heyess
fe|ezdtt k."
Mik,r visszallt a ren)+ a negye)ik #elsz.lal. #el(ent az e(elvnyre s 1gy sz.lt:K @n is arra /a$l,k+
/,gy senki sin6s+ aki elg ,k,s a//,z+ /,gy (egrtse: (i a llek+ s /,gy ezrt a kr)s ne(
vlasz,l/at. (eg" Mgis+ i#$0sg,(t.l #,gva egyetrtette( az .k,riakkat a**an+ /,gy a llek az
egsz e(*er*en van s /,gy /i*aval. ),l,g+ /,gy a (,)ernek *r(elylik /elyre tegyk a
szk/elyt" 5,v**+ a llek szelle(i sz4*sztan6ia+ (elynek se( kiter$e)st+ se( /elyt ne( le/et
(eg(,n)ani+ 6sak lak./elyt s *et8ltst" Mik,r azt (,n)$4k: llek+ letet rt7nkF az let -e)ig
t/at$a az egsz embert, annak mnden rszt." -- Ezt a vemnyt s kedvezen fogadtk
sokan a hagatsg kz.
Kvetkeznek az tdk fesza t fe s az abbakat mondta:" n nem a ek
szkheyre vagyok kvncs, hanem egyb tovbbmegyek a f krdshez: M a ek s
m tartozk hozz? A ekke kapcsoatos tanos emet az, hogy az az ter, a eveg
vagy a sz termszetnek tszta aga az ember sszersg tfontossg aap|a ta
ekestve. Mert azt mond|k az ember haakor, hogy ke/eli lelkt vagy szelle(t" Ezrt
#elttelezik+/,gy a llek a /all 4tn le/elet+ (ely*en g,n),lk,). let van" Mi (s le/et a llek9 De
a/,gy (,n)ta)+ 4ra(+ ez a -r,*l(a ne( /ala)$a (eg a (egrtst+ /t krlek s k8ny8rg8k neke)+
/,gy tr) #el nek7nk ezt az 8r8k titk,t"K
.Erre az es padokban vnek mnd az enkre nztek, ak fevetette a probmt;
pedg megrtette, hogy azt kvn|k, sz|on e az emevnyr s magyarzza meg a
dogot. Azonna ehagyta a karzatot, tment a gysen, fement az e(elvnyre s kezt
kiny0$tva 1gy sz.lt:
"Fgye|etek, krek. Mndenk azt hsz, hogy a ek az ember egbensbb s
egtsztbb nyege. De forma nk a nyeg mer evonatkoztats. A ek bzonyosan
forma, s n erom ennek a formnak a termszett" A szeretet s a *8l6sessg (in)en
szr(azknak a #,r($a ez F ezek v,nzal(ak 3in)ittats,k3 s (egrtsek" Ez a sz(talan
erzekeles s rzs egy ,lyan ren)ezett s,r #el /ala)+ (ely egy t8kletes #,r(t alk,t" 'gy le/et
nevezni+ (ert se((it se( le/et *ee evenn, vagy hozztenn ank, hogy e ne
rontannk ezt a formt. Az ember ek teht ez a forma, meynek nyegt a szeretet s
bcsessg szrmazka akot|k; ezek essorban a ekben vannak s ebb
szrmazan a fe|ben s a testben.
A vilg,n azt /itttek+ /,gy a szelle(ek s az angyal,k az e(*eri szelle(ek s lelkek+ (elyek a
szl/ez vagy az ter/ez /as,nlitanak" M,st az,n*an ti vagyt,k a szelle(ek s angyal,k+ s
vilg,san lt$t,k+ /,gy val.$.*an s igaz*.l e(*erek vagyt,k+ akik a vilg*an anyag testben
tetek s gondokodtatok. Nem az anyag test vot az, am t s gondokodott, hanem az
abban a testben ev szeem szubsztanca, ezt hvttok eknek, ameynek form|t
nem smer ttek, de ameyet most mr ttok. Mndny|an ekek vagytok, akknek
hahatatansgr haottatok, gondokodtatok s annyt rtatok; s mert az Istent va
szeretet s bcsessg form vagytok, sosem hahattok meg. A ek teht az ember
forma, meynek tketessge azt kvn|a, semmt se tegyenek hozz s semmt se
vegyenek e bee .
Tovbb. a szeem testnek ez a egbesbb form|a. s mve a ks formk
nyegeg a egbes formb szrmaznak, ezrt ekek vagytok, ahogyan azt t magatok
s m s t|uk. egyszva, a ek maga az ember, mert a ek a egbes ember, ezrt
form|a te|esen s tketesen az ember forma. Mgsem ez maga az et, hanem az
Istent va et ednye s gy Isten akheye . "
S,kan (egta-s,ltk ezeket a (eg$egyzseket+ n(elyek az,n*an 1gy sz.ltak:K?,nt,l.ra kell
venn7nk a ),lg,t"K
Akkor hazamentem; az skoa ftt most egy fnyes feh vot vaskod fnysugarak
nk. A feh fnyessge thatot a tetn s megvgtotta a faakat, aho - ahogy
mondtk nekem - rsok |eentek meg, kztk ez s:
KAz 2risten az e(*er ,rrly4kai*a *elele/elte az let
eheett s az ember ekk ett." /Gen 2:7/