Está en la página 1de 1

K-20, K-20.

Izvjee o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003.

2. Stanje prostornih problema, interesa i konflikata


2.1. Stanovnitvo

Tipovi opeg kretanja stanovnitva


Izvor podataka: Popis stanovnitva, domainstava i naselja 2001., Dravni zavod za statistiku, Zagreb, 2002.
Razlika prema Popisu
2001.-1991.g.

Tip

E4 Hrvatska
I1 Grad Zagreb
upanije

Prirodni prirataj
1993.-2001.g.

-23.927
4.444

I1 Brodsko-posavska upanija

2.519

5.330

I2 Zagrebaka upanija

-2.179

29.936

I3 Istarska upanija

-3.538

2.870

I4 Varadinska upanija

-2.892

-2.330

E2 Splitsko dalmatinska upanija

10.499

-7.222

3.115

-49.875

-5.006

-63.371

E3 Zadarska upanija
E4 Sisako-moslavaka upanija

upanije

-292.216
6.340

Ekspanzija imigracijom
Regeneracija
Slaba regeneracija
Vrlo slaba regeneracija
Emigracija
Depopulacija
Izrazita depopulacija
Izumiranje

Gradovi i opine
Tip Broj* G/O

Broj stan.

I1

70

12,82

Povrina
5.233,21

%
9,25

1.464.823

33,01

I2

47

8,61

3.755,92

6,64

258.424

5,82

I3

30

5,49

2.343,21

4,14

146.753

3,31

I4

67

12,27

4.868,58

8,60

312.879

7,05

E1

24

4,40

1.796,76

3,17

170.801

3,85

E2

11

2,01

961,84

1,70

79.863

1,80

E3

58

10,62

7.435,91

13,14

625.786

14,10

E4

239

43,77

30.207,57

53,37

1.378.131

31,06

546

100,00

56.602,99

100,00

4.437.460

100,00

3 1 1 3 0 1 4 8

K-20
0

*broj gradova/opina prema kategorijama iz K-20.1

Razlika
01.-91.
7915
Slavonski Brod
7349
Velika Gorica
6340
Grad Zagreb
Rugvica
2.771
Medulin
2.643
Brckovljani
2.044
237
Bjelovar
Kri
203
Marana
185
-2
Cres
Zlatar-Bistrica
-2
Dubrava
-4
Ivankovo
444
Nedelie
397
344
Imotski
Domainec
-2
-5
Biograd na Moru
Sikirevci
-24
Vuka
-49
-85
Nova Gradika
Donja Motiina
-96
Zadvarje
-10
Sv. Ilija
-29
Tkon
-41

Tip Grad/Opina*

P. P.

I1
I1
I1
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I4
I4
I4
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E4
E4
E4

1925
1628
4444
-80
-130
-136
-830
-310
-218
-123
-80
-390
579
446
748
5
192
123
45
73
66
-10
-3
-3

50 km

100 km

MZOPU, ZPU, 2003.

Gradovi / Opine

Ekspanzija imigracijom
Regeneracija
Slaba regeneracija
Vrlo slaba regeneracija
Emigracija
Depopulacija
Izrazita depopulacija
Izumiranje

*poredak prvih 3 G/O prema tipu

70 47 30 67 24 11 58 239

K-20.1
0

Title: Types of general population changes


Ministarstvo zatite okolia i prostornog ureenja
Zavod za prostorno ureenje

50 km

100 km

MZOPU, ZPU, 2003.