Está en la página 1de 1

COLEGIO VANCOUVER

SECUNDARIA
CLAVE 09PES0813I Secuencias didcticas

Vo.Bo. Director Profesor Antonio A. Ramos Cort s (ec)a Nutricin *ema Materia !io"o#$a +,-eti.os La riqueza gastron ica ! nutriciona" )* qu nos #asa sin una $ieta 'a"ancea$a+ )* e" se$entaris o+ (ro'"e as $e so're#eso ! "a co i$a c-atarra )qu -acer+ Los #ro'"e as socio2 econ icos que a3ectan "a nutricin E%a"uar e" ro" $e "os estereoti#os en "os e$ios asi%os Periodo %e" 11 &11 a" 1'&11 Com/etencias 0ue se fa.orecen Ma#a enta" A/rendi1a-es es/erados Va"orar "a $i%ersi$a$ gastron ica $e Mxico Cua$ro sin#tico E%a"uar "os riesgos a "a sa"u$ $eri%a$os $e" esti"o $e %i$a (ane" so're e" te a. ""u%ia (on$erar "os #ro'"e as $e i$eas. a#a enta" ! $eri%a$os $e" consu o cua$ro sin#tico/ $e a"i entos c-atarra Las re"aciones que se (resentacin 4/((5 $e "a antienen en "a re$ $esnutricin en Mxico tr3ica Autoe%a"uacin Vi$eos $e "a 'u"i ia ! anorexia

Nutricin en Mxico Ma & (ro'"e as No%ie 'r nutriciona"es e Mi , $e O'esi$a$ ! No%ie 'r $ia'etes e 0u 1 $e Ane ia. No%ie 'r raquitis o ! e #ro'"e as en e" $esarro""o $e ta""a Vi 6 $e Anorexia ! No%ie 'r 'u"i ia e