Está en la página 1de 258

Xos Luna Sanmartn (A Estrada,

1965), curso u estudios de Maxisterio e


licenciouse en Xeografa e Historia
pola Universidade de Santiago de
Compostela. Na actualidade mestre
no CEIP de Laln.
Como escritor, no ano 1999 publica A
Estrada Romnica (Ed. Fouce),
traballo que pretende "divulgar a
orixinalidade, a calidade e grande
cantidade de igrexas romnicas
existentes no concello da Estrada", e
As cometas da vida (Ed. Fervenza),
que obtivo o 1 Premio do 11 Certame
de Relato Curto Roberto Blanco
Torres.
1 edicin: marzo 2000
Xos Luna Sanmartn
Edita:
Edicins Fouce
Departamento de Publicacins de SAC S.L.
Ra Serafn Pazo, n 8, 1
36680 - A Estrada
Tlf./Fax: 986 59 00 1 O
Cuberta: Paulo Porta Martnez
Maquetacin: Luis Nodar
Fotografa autor: Gonzalo Garca
Revisin Lingstica: Mara Maceira Porto
ISBN:84-95429-05-5
Depsito Legal: P0-135/00
A Estrada-Galiza-2000
Imprenta:
Meligraf
Ra Galicia, 26
15800 - Melide
Publicacin de Estudio e Investigacin da
Asociacin Cultural "A Estrada "
n d ~ o sol facheaba
A -
o amanecer
Vida e obra da cantora da Ulla
Avelina Valladares Nez
Xos Luna Sanmartn
Quixera manifestarlle a mia gratitude s seguintes persoas e
institucins:
A qona Carmen Domnguez del Campo, viva de D. Carlos Ferreirs
Espinosa, e aos seus filias, por me permitiren o acceso biblioteca do casal
de Vilancosta e por poer nas mias mans a obra de Avelina Valladares
Nez.
A dona Aurora Marco, profesora da Universidade de Santiago, pioneira no
estudio e na divulgacin da vida e obra de Avelina Valladares Nez.
A D. Florin Ferrero, director do Arquivo Histrico de Zamora, a D.
Francisco Queija, bibliotecario do Instituto Padre Sarmiento e a D. Manuel
Rosende, cura de San Vicente de Berres, palas facilidades dadas nas mias
pescudas.
Os xornais e revistas utilizados na elaboracin deste libro foron cedidos
polo Museo de Pontevedra (El Ancora, Eco de Galicia de Buenos Aires ... ),
Instituto Padre Sarmiento de Santiago (El Eco de Galicia de La Habana, El
Cicln de Santiago ... ), Biblioteca Xeral de Santiago (Almanaque Gallego,
El Correo de Galicia ... ), e coleccins particulares. A todos eles, gracias.
memoria de Avelina Valladares Nez,
a cantora da Ulla
A todas as mulleres de A Estrada
NDICE XERAL
LIMIAR .......... ... ....... .. ... ........ .................. ......... ....................... .. ... ......... 13
I. O SCULO DE AVELINA VALLADARES, CONTEXTO
HISTRICO E LITERARIO ........ .. .............. .... ...... ........ .................. ...... 15
Contexto histrico ............................................................. ....... ... 17
Contexto literario ................ ....... ................................... ................ 22
Notas ..... ... .. .. ... ... ................................. ...... ... ....... ............. .... ..... 25
11. APUNTAMENTOS BIOGRFICOS ................ .. ................ .. ........ 27
Retrato de familia .................. ........ ....... ... ........... .......... ... ............. 30
A educacin de Avelina .......................................... .. ................... 33
Muller e escritora ..................................................................... 35
A sa obra .............................................................. ................ ........ 37
A morte da poeta .......................................................................... 43
1925, na lembranza da cantora da Ulla .................. .. ........ ........ .. .45
Notas ............. ....... ... .. ...... ....... ............. .. .. ...... ...... ... .... .... ..... .... .. .48
Ill. ANLISE SEMNTICA DA OBRA DE
AVELINA VALLADARES .......... ............... ................................ 51
Galicia... . ... .... ... ............ .. ...... .. ... .. ... ... ... .. .. .... ............ ................ 53
A Ulla. .. . .... .. ... .... ...................... .. .... ..... ...... .................. .... .......... 56
A emigracin... . ... ................. ......................................... ...... ..... 60
A orfandade... .. ............ ...... ...... .. ............................... .. ..... ........ 64
A relixin. .. .. ......... ... ..... ........ .... ........................ ...... .................. 66
O xacobeo... . .... ...... ......... ............. .................. ........ ................. ... 71
A familia... .. .............. .. ......... ..... .......................................... ........ 7 4
A amizade... . ... ............ ....... .... .... .. .......... ... ............ ... ....... ..... ...... 77
Tres artigos en prosa ......................................................... ............ 81
IV. O GALEGO DE AVELINA VALLADARES .. .. .. ........ ............ .... 83
V. A EDICIN DA OBRA LITERARIA DE
AVELINA VALLADARES ..... .... ...... ......... ... ..... .. .................. .............. 87
Notas dos apartados III, IV e V ............................................. 90
VI. POEMAS EN GALEGO ............................ .................................. 93
A Ulla ( 1879) ......................................................................... . 95
Dilogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y
un labriego (1879) .................................. ....... ................................ 98
A pobre orfia (s. d.) ................................................................ 104
Mia joya (1883) ......... ....... ....... ............ ............................. .... . 106
s qu'emigran (1889) ................. ... .. ... ... ....... .... .... .. ..... ........... 109
VII. POEMAS EN CASTELN .......................................................... 111
La ausencia (1844) ............................. .... ........ ...................... .... 113
Cuita inesperada (1845) .............. ...... ........ ........... .. .... ............ .. ll5
Adis a una selva Trova (1845) ............................................... 116
La partida (1845) ............. ............................ ........... ... ............... 117
A mi querida ta G .. (1846) ..................................................... 119
A mi amiga Catalina Fernndez (1846) .. ................................. 121
Mi aldea (1848) .. ....................................................... ...... ......... 122
Epigrama (1848) ..................................... .................................. 125
Al amigo D. Domingo Daz Robles (1849) ............................. 126
Himno a S. M. la reina ... (1849) ............................................... 128
A unas flores. Soneto ( 1851) ................................................... 130
Emanaciones del alma (1853) .................................................. 131
La trtola (1857) ...................................................................... 133
Ayer y hoy (1858) ............................................... ................. 135
Carta a la misma Antonia Lareo (1858) ............. ........ ............. 137
Improvisacin (1858) ........ .... .......... ....... .. ........................ ........ 140
A S.M. la Reina . (1858) ........................................................ 141
A una estrella (1864) .............................. ...... ..................... .. ..... 142
A mi querida hermana Segunda en su ingreso ... (1864) .......... 143
A mi querida hermana Segunda (1864) .......... .. .. ... ..... ..... ........ 145
A San Jos (1864) .............................................. ............ ...... 147
A mi ahij ado Laurentino Espinosa Valladares .. . (1866) ... ...... 148
A mi ahijada Amparito Veln Valladares (1868) .................... 150
A Mara de la Saleta ... (1874) ...... ..................................... ....... 152
A Mara en el mes de sus flores (1878) ...... .............. ....... .......... 154
A mi respetable amigo Ilmo. Sr. D, Gumersindo ... (1879) ...... 156
Al Apstol Santiago. Soneto (1879) .. ........................... ... ........ 157
A mi querido hermano poltico Angel Veln Taboada ... (1879) .... 158
A la memoria de mi buena amiga Susana Sierra (1879) ...... .. .. .. 160
Himno al Apstol Santiago (s. d.) ........................................... 162
A Galicia (1881) ....... .................... .. ..... ...................... ... ........... 165
Recuerdo de una tarde . (1881) ....................................... ...... . 167
Brindis (1883) .................................... .. .. ...... ... .... ....... ... ....... 169
Un recuerdo a Villajun (1887) .... ........ .............................. .... . 170
A Luisa Zunina (1889) ........ .... ... ............. ....... ..... .... ........... ..... 172
Gozos para una novena (1894) .... .... .. .. .......... .. .... .. .. .. .. .. .. .... 174
A mi nueva sobrina .. . (1895) .......... .. .. .. ................................ ... 176
Gozos en la novena de San Romn ... (1898) .................... ...... 177
A mi querida hermana Luisa ... (1898) .. .. ............ .. .......... .... .... 179
A los R.R. P.P. redentoristas (1898) .. ............ .. ............ .. ...... . 180
Splica a Ja Virgen Santsima . (1898) .................................. 181
En el lbum de la Srta Juventina Oca (1899) ...... ........ .. .... ...... 182
VIII. TEXTOS EN CASTELN .... .. ........ .... .. ........ .. ...... ........ .. .. ......... 183
Comunicacin a la Sociedad de Amigos ... (23-VI-1858) ...... ... 185
El ochavo milagroso (1885) .............................................. .. .. .. 187
Exposicin al Eminentsimo Cardenal Sr. Garca
Cuesta (1878) .................. .. .. .. .. .......... .. ........ .. ...... .. .... .. ............ 189
IX. ARTIGOS SOBRE AVELINA VALLADARES ........ .. .......... .... 191
A mi queridisima (Sic) Madrina, por Laurentino Espinosa
Valladares (2-VI-1902) .. ...... .. ... ... .... ....... .... ... .. ..... .. ... ... ... ... .. .. . 193
Carta aberta a Avelina Valladares, por Eduardo
L. Posobn (18-IIl-1893) .......... .... .............................................. .. 195
Avelina Valladares (biografa), por Manuel Castro
Lpez (25-X-1897) .......... .......... .... .... .. ............... .... ... .............. 197
Artigo necrolxico, por Manuel Garca Barros (l 9-IV-1902) ... 200
Artigo necrolxico, por Waldo lvarez Insua (15-IV-1902) ..... 201
Artigo necrolxico (20-IV-1902) .... .. .......... .......................... ... 203
X. DOCUMENTOS ...... ..... ..... ...... ... .... ..... ...... ..... ............ ........ .......... .... 205
Copia da acta de bautismo .. ........................ .. .... .. .. .. .. .......... .... 207
Os cinco poemas escritos en galego do caderno manuscrito C .. .. . 208
Dous artigos de Jos Luces Miranda, "LA VILLA
DE LA ESTRADA" ........... .......... .. ... ......... ...... .... .... ..... .. ... ...... 236
Marcial Valladares, Del apstrofo en la escritura gallega ......... 239
Cabeceiras dalgns xornais onde a autora publicou a sa obra .... 241
Cabeceira do libro indito Memorias de Familia .... .................... 243
Copias do certificado de defuncin ............ .. ...... ...... .... .... .. .... ... 244
Fotografas do casal de Vilancosta .............. .. .. .......... .. .. .. .. .... .. ... 247
Cal bretema qu 'envolve o cotarelo
Ond'o sol facheaba o amaecer,
Asi, tamen min de loito un velo
Circundoume de supeto o nacer.
Avelina Valladares Nez
Na y-alma d'esta latexa a orixinalidade, o sentimento o "quid
divinum" d 'un arte instintivo, qu Jan d-ela unha das mulleres
escolleita antr-o millar da nasa raza que a muller galega.
Antn Losada Diguez
Avelina Valladares, con ser gloria de Galicia, es
adems, una gloria estradense. Y dan una sensacin de grandeza los
pueblos que saben honrar sus glorias.
Manuel Garca Barros
Una mujer del temple de Concepcin Arenal, del genio de Rosala de
Castro y de la intuicin de Emilia Pardo.
Waldo lvarez Insua
Una de las buenas poetisas de su tiempo, cuya innata modestia le
impidi el brillar como mereca.
Manuel Amor Meiln
Por sus virtudes, por su genio, por su sinceridad y hasta por
su misma modestia, merece estimacin mayor.
Manuel Castro Lpez.
Hai por fortuna, poetas en Galicia que saben cantar e encantar coas
armonas que despertan n' os "desleigados", os recordos mis
queridos.
Eduardo Posobn
LIMIAR
Parafraseando ao mis grande poeta norteamericano, Walt
Whitmanl, poderiamos dicir que nas tas mans, amiga e amigo lector,
non repousan unhas follas, senn que treme unha muller. Unha muller
humilde, sensible, bondadosa, cun esprito libertador e cunha forte
dose de rebelda que a levou -sendo unha seorita dunha das familias
fidalgas con mis avoengo de Galicia- a superar os prexuzos
existentes e mesturar a sa escrita en casteln cun feixe de poemas
escritos en galego, nunha poca na que a nosa lingua estaba aldraxada
e os galegos tian vergonza de falar aos seores como falaban sa nai
ou aos seus fillos.
Por todo isto e por moito mis que acontecer cando vos
mergulledes na sa obra, Avelina Valladares digna de toda clase de
eloxios e, por suposto, merecente de ser coecida e recoecida como
unha das mulleres que participou no rexurdir das nosas letras.
A primeira parte do libro deriva da investigacin directa sobre
documentacin de arquivos e da anlise de varios artigos que sobre a
vida da nosa poeta foron publicados en distinto xomais. Tamn foi de
grande utilidade hora de reconstrur a vida da nosa escritora, as
Memorias de familia, obra indita do seu irmn, Marcial; e, asemade,
o traballo da profesora Aurora Marco: Escritoras do XIX. Lembranza
de Avelina Valladares, publicado na revista Grial (n 84, Vigo, 1984,
pp. 213-226).
En canto segunda parte, correspondente edicin da obra da
escritora, debemos especificar que existen, que saibamos ns, tres
cademos (que no sucesivo denominaremos A, B, C) que levan por
ttulo AVELINA VALLADARES Y SUS POESAS VILANCOSTA 1902.
Os tres conteen a obra da escritora e diversos artigas sobre a vida e
morte da poeta. Os tres comezan cun artigo titulado: A mi queridisima
(Sic) madrina, asinado por Laurentino Espinosa Valladares2, o 2 de
xuo de 1902; o que nos leva a pensar que o sobrio e afillado de
Avelina foi o recopilador da obra da sa ta madria. Feita unha
13
anlise, polo mido, dos tres cadernos atopamos as seguintes
diferencias:
O caderno A, mecanografado en papel normal, foi descuberto
pola profesora da Universidade de Santiago, Aurora Marco, na
biblioteca do Instituto Padre Sarmiento de Santiago. Os cadernos B e
C achmolos na biblioteca do casal de Vilancosta, propiedade dos
herdeiros de Avelina Valladares. O B est mecanografado en papel
vexetal, moi coidado, e con lixeiras diferencias, en canto escrita, co
A. Namentres que o C un manuscrito (cun formato similar aos libros
de actas) que pose unhas caractersticas ortogrficas, nos poemas
escritos en galega (especificados no apartado A Edicin da obra
literaria de Avelina Valladares), distintas s dos A e B. Por exemplo o
poema titulado Aos que emigran aparece nos cademos A e B como Os
qu 'emigran (sen ningn til), mentres que no manuscrito C aparece
como Os qu 'emigran (con acento circunflexo). Nin que dicir ten que a
edicin da obra, en galega, fxose seguindo o caderno manuscrito C.
O obxectivo do presente traballo non outro que o de divulgar
a vida e a obra da cantora da Ulla3, como a chamou -co gallo do
centenario do seu nacemento- un dos mis afervoados admiradores e
defensores da memoria da nosa poeta, Manuel Garca Barros. Se o
conseguimos darmonos por satisfeitos.
E xa para rematar este curto limiar, tan s quixera pedirvos,
amiga e amigo lector, que recibades estes versos de Avelina Valladares
Nez, non polo moito que valen senn polo moito que significaron e
significan.
14
Xos Luna Sanmartn
A Estrada, agosto de 1999
l. O SCULO DE AVELINA VALLADARES,
CONTEXTO HISTRICO E LITERARIO
Ond'o sol facheaba amaecer
O profesor Francisco Rodrguez sinala que "resulta
especialmente perxudicial para explicar ou interesar a algun na
literatura galega, partir da premisa ( ... ) de que se pode es tu dar
literatura, sendo analfabeto en historia ou facendo ostentacin de
ignorancia ou despreocupacin filosfica".4
Estando de acordo con esta frase cmpre, xa que logo, ter en
conta que no sculo XIX ocorreron na Galicia unha serie de feitos
histricos que van deixar unha grande pegada nunha xeracin de
mulleres e homes -nos que encadramos a Avelina Valladares- que cos
seus versos primeiro e coa sa prosa despois, van contribur ao renacer
da nosa lingua. Parcenos imprescindible, pois, antes de
adentrrmonos na vida e obra da cantora da Ulla, facermos unha breve
resea do contexto histrico e literario, no que vai ter un grande
protagonismo a familia Valladares.
CONTEXTO HISTRICO
Anteriormente ao nacemento de Avelina Valladares, vai ter
lugar un acontecemento clave na historia contempornea de Galicia: a
Guerra de Independencia, na que vai participar, activamente, Jos
Dionisio Valladares, pai de Avelina.
Nos primeiros das de 1809, os mariscais Soult e Neys,
aproveitndose do tratado de Fointenebleau, asinado entre Godoy e
Napolen, perseguiron ata o porto da Corua ao exrcito ingls de J.
Moore. Galicia foi ocupada por Francia. Cntanos o profesor X.R.
Barreiro Femndez que "se o exrcito espaol, coa axuda do exrcito
ingls, perderon Galicia, o pobo recuperouna"6.
Efectivamente, axia xurdiu un movemento de rebelin
antifrancs. Comeza a grande epopeia nacional de liberacin da Terra.
Os seores dos lugares, os cregos e os fidalgos -temerosos de que as
reformas do novo poder puxesen en perigo a fonte das sas riquezas e
17
Ond'o sol facheaba amaecer
privilexios: os seoros-, convocan guerra contra o francs.
Frmanse, por toda Galicia, alarmas e trozos, partidas de guerrilleiros
compostas por campesios e dirixidos por un fidalgo, un militar
retirado ou un crego.
Jos Valladares, sorprendido pola invasin napolenica na
universidade de Santiago, houbo de alistarse voluntariamente no
batalln de cadetes desta universidade. Serviu neste batalln e nos
rexementos de infantera da lia de Zamora e de Santiago. Alcanza o
grao de Tenente (28-3-1813) no 6 batalln do rexemento de
zapadores-minadores . Participou en moitos ataques e accins:
Durango (31-10-1808), Espinosa (10-11-1808), Ponte San Paio os das
7 e 8 de xuo de 1809, Medina del Campo, Alba de Torres ...... Os das
9 e 19 de febreiro de 1811 participa nas accins na ponte de vora e
no campo de Santa Engracia, onde foi feito prisioneiro. Fgase o 16 de
marzo seguinte e presntase ao exrcito de Galicia, sendo destinado ao
rexemento de infantera da lia de Santiago. O 10 de novembro de
1813 participa no ataque a S. Juan de Luz, onde cae ferido;
restablecndose na vila de Tolosa.
Con semellante curriculum
7
non de estraar que Jos
Valladares sexa condecorado con 9 cruces pola participacin nas
distintas accins e que obtea o seu retiro (19-2-1815) con dereito a
uso de uniforme e goce de foro militar, alcanzando o 3 de xuo de
1815 o grao de Capitn de Infantera.
A Guerra propicia un rexurdimento da conciencia nacional
galega, xa que todas as clases tiveron que unirse para defender Galicia;
o galego vaise utilizar na propaganda poltica e como lingua de
comunicacin cos campesios. Mais esta conxuntura blica, como nos
conta Villares Paz, a penas cambiou o Antigo Rxime: "fidalgos e
clrigos conseguiron hexemonizar un campesiado orientado loita
contra os franceses, pero non abolicin dos seoros, dos desmos ou
da Inquisicin". s
Jos Valladares ter ao longo dos anos que seguen
constitucin de 1812 un importante peso nas decisins poltico
administrativas. nomeado, con data 5 de marzo de 1820, xuz
interino de 1 instancia do partido do Barco de Valdeorras pola Xunta
Suprema de Goberno de Galicia, poca na que escribe unhas
Aportaciones para la Formacin del Cdigo Civil en la parte rural, en
lo tocante a Galicia. No mesmo ano participa no Arreglo de los
Partidos Judiciales; elexido Comandante da Milicia Nacional de
Valdeorras, formou o plano deste partido e rectificou, en virtude do
18
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
compromiso dos xefes polticos, os lmites de Ourense e Villafranca.
No ano 1826 fai o Arreglo de Corregimientos y Alcaldas
Reales. E, en xullo de 1834, sendo Procurador Xeral e Deputado a
Cortes (cargos que repetir en 1835 e en 1843), " ... escribi y elev con
fecha 29, curiosa memoria sobre Organizacin de Ayuntamientos
Rurales en Galicia, al gobernador civil de la provincia de Pontevedra
a fin de que esta autoridad la dirigiera al Ex. Sr. Secretario de Estado
y Despacho de interior ... "9
Nesta memoria Jos Valladares peda que o trazado dos novos
Concellos (R.D. de 23 de xullo de 1835) tivese en conta as parroquias
como clula a partir da cal se chegara a establecer unha nova entidade.
Segundo o estudio de X. Faria JamardolO moi posible que a
devandita memoria influse na delimitacin dos novos Concellos.
Segundo X.C. Garrido Couceiro, " ... Ponse de relevo tanto por
Valladares ( ... ) como polo gobernador a necesidade de encaixar a
realidade social existente no modelo institucional imposto. As a
necesidade de ter en conta a singularidade da poboacin de Galicia, e
a imposibilidade de aplicar na provincia ao p da letra do R.D. d orixe
a multitude de conflictos ... "11 Deste xeito, por exemplo, no Val do
Ulla, o espacio fsico ao que pertencen os Valladares, e que est
reflectido nos poemas de Avelina e Marcial, queda "esnaquizado polas
distintas divisins administrativas".12
Tres anos despois de que fora proclamada raa Isabel IJ
1
3 ten
lugar o Levantamento de 1846; contaba Avelina Valladares con
dezaseis anos e coincide coa sa estada en Zamora, onde seu pai
exerca de Intendente.
O levantamento, que comezou o comandante xeneral interino
Miguel Sols o 2 de abril de 1846 na cidade de Lugo, e que se estendeu
logo a Santiago, Pontevedra, Vigo e Tui, foi -como demostrou o
historiador X.R. Barreiro Fernndez- algo mis que un
pronunciamento no que van intervir tres grupos polticos:
Os progresistas (militares, mediana e pequena burguesa,
oficios artesanais), que teen como obxectivo cambiar o rxime
poltico que lles permitira voltar ao poder.
Os moderados (militares e terratenentes galegas), que
perseguen a cada de Narvez mais non queran un cambio de
rxime.
19
Ond'o sol facheaba amaecer
Os galeguistas (profesionais libres e universitarios), militaban
esquerda do progresismo moi prximos aos republicanos. O
obxectivo do levantamento sera, para eles, conseguir para Galicia
un poder autonmico, unha especie de federalismo.
O 15 de abril reunidas en Santiago todas as tropas constitese,
co apoio dalgns intelectuais, a efmera Xunta Superior de Gobemo de
Galicia, da que presidente Po Rodrguez Terrazo e secretario Antoln
Faraldo. Os manifestos e as proclamas (a meirande parte delas escritas
en casteln) amsannos un discurso anticolonialista que se vai
converter nunha das bandeiras do nacionalismo galego: "Galicia,
arrastrando hasta aqu una existencia oprobiosa, convertida en una
verdadera colonia de la corte, va a levantarse de su humillacin y
abatimiento".
Estamos <liante da primeira revolta galeguista do sculo XIX.
Mais pouco durara o soo independentista; o Xeneral Concha,
enviado polo gobemo a Galicia para reprimir a revolta, vence ao
exrcito de Sals en Cacheiras, moi preto de Santiago. O Capitn
Xeneral Villalonga deu a orde de xulgar aos rebeldes. O xuzo
celebrouse nunha taberna co tribunal ameazado por Villalonga; o
resultado foi o esperado: Sals e once oficiais foron fusilados, o 26 de
abril de 1846, no adro da igrexa de Paleo, na localidade de Carral, vila
preto da Corua. Os intelectuais que o apoiaran vronse forzados a
exiliarse a Portugal. O primeiro levantamento galeguistaI4 foi
machacado pero a sa semente agramar con forza nas mulleres e nos
homes da xeracin posterior, que queren dignificar a lingua e a cultura
galega; neste proceso de Renacemento Literario do noso idioma, neste
Rexurdimento, ser no que xurda a obra potica en galega de Avelina
Valladares Nez.
Correndo o ano 1853, a nosa poeta foi testemua da fame que
golpeou toda Galicia; e tamn foi testemua, dende o seu fogar de
Vilancosta, das voces procedentes do Banquete de Conxo, en
conmemoracin dos Mrtires de Carral.
No ano 1858, celbrase en Santiago a Exposicin Agrcola
Industrial y Artstica de Galicia, Avelina e o seu irmn Marcial
participan con sendos artigas no xornal La exposicin Compostelana
e como expositores na Exposicin agrcola industrial y artstica de
Galicia. Namentres, Marcial fai unha exhaustiva e acertada anlise
(que vai coincidir con parte da historiografa actual ) das causas da
20
Ond'o sol facheaba o amaecer
crise da nosa agricultura:
" ... Agregarle a esto la exuberancia de nuestra poblacin,
incapaz de sostenerse, si una parte no emigra, como
anualmente emigra ( ... ) agregad los foros, subforos y hasta
terceros foros que pesan sobre la propiedad inmueble y sacan
del labrador cuantiosas rentas, cuyo importe va a consumirse
fuera del territorio; y agregad, si os place, la falta de
comunicaciones, y explicadas tendreis las causas de algunos
de los males que abruman aun en la actualidad a nuestra
agricultura y nuestra industria agrcola ... "15
Avelina infrmalle Sociedade de Amigos de Santiago,
presidida por Antonio Casares, da existencia de das plantas que
poderan ser vantaxosas para o pas e tamn da existencia dun
tubrculo que se podera comercializar:
" ... Otro de los cultivos que tal vez pudiera presentarse con
seguridad de buen xito, es el de la Gualda que, adems de
contribuir a la beneficiosa alternativa de cosechas y sin exigir
ms cuidados que los que requiere el centeno, s por
experiencia que la produce buena nuestro suelo ... "16
A situacin socioeconmica de Galicia descrita deste xeito
tan clarificador polo historiador Ramn Villares:
"Propiedade feudal, baixo forma e matiz foral, e a ausencia de
individualismo agrario son as das caras dunha mesma
moeda; a permanencia dunha agricultura tradicional, a "uso de
bo labrego", durante todo o sculo XIX. Non debe extraar,
por tanto, que esteamos diante dunha poboacin emigrante,
unha economa que non sae do paso de carromato e unha
sociedade ruralizada .. :17
Tampouco de estraar que se a esta situacin (como acorre
no perodo 1867-1873) se lle engade un aumento de impostas
21
Ond'o sol facheaba o amaecer
(invencin do imposto de capitacin) e o forzoso alistamento s
quintas (por mor da guerra carlista) provoque que a resposta popular
sexa de motns e levantamentos en moitos pobos. Paradigmtico o
caso da vila da Estrada que no mes de xullo de 1870 foi cercada polos
labregos e as autoridades tan s conseguiron recrutar catorce persoas
para defendela. Tivo que acudir o exrcito para liberala. O gobernador
enviou compaa do rexemento de Guadalaxara para restablecer a
ordena comarca de Tabeirs e protexer o cobramento dos impostos.
Nos derradeiros anos do sculo abrollar con forza a industria
conserveira, namentres que o comercio ficar reducido ao mbito local
de feiras e mercados. O perodo caracterzase polo fenmeno do
caciquismo que, segundo X.R. Barreiro Fenndez, ten unha razn de
ser: " ... manter o sistema dunha Galicia ancorado socialmente no
Antigo Rxime ( ... ) o labrador soio eisixe das cousas:
Recoecemento do seu seoro ( ... ) e dependencia social ( ... ) A
dependencia ser encauleada no sculo XIX a algo moi concreto: o
regalo do voto seor ... "18
CONTEXTO LITERARIO
Avelina Valladares Nez (1825-1902) forma parte dun
grande elenco de poetas -liderados, coa sa escrita e personalidade,
polas tres grandes figuras da lrica galega: Rosala de Castro (1837-
1885), Eduardo Pondal (1835-1917) e Manuel Curros Enrquez (1851-
1908)- que contriburon, en maior ou en menor medida, coa sa obra
potica en galego a construr o noso pas. Todos eles, cos seus versos,
son os protagonistas do despegue definitivo das nosas letras; son, xa
que logo, os protagonistas do que se deu en chamar o Rexurdimento19.
A curta, pero interesante e transcendental obra en galego de
Avelina Valladares, estara encadrada no perodo do Renacemento
Pleno, que o profesor Ricardo Carballo Calero20, na sa Historia da
literatura galega, sita entre 1863, data da publicacin de Cantares
gallegos de Rosala, e 1917, ano do pasamento do autor de Queixumes
dos pinos.
Avelina, ao igual que o resto de escritores deste perodo,
22
Ond'o sol facheaba amaecer
escribiu os seus poemas en galego con grande esforzo, ignorando o
esplendoroso pasado lrico galego medieva121.
"... Os galegos de hoxe -escriba Antn Losada Diguez en
1925 co gallo do homenaxe que dende El Emigrado se lle
tributaba nosa poeta- non se decatan de todo o valor do
traballo d-aqueles homes, d-aquelas mulleres qu-ainda sendo
seores, escriban en galego, facendo erguerse do chan co-a
luz do arte a fala omildosa, sinxela y-aldraxada, tan aldraxada
como entoces o eran Galiza y-os galegos. Eran os tempos en
qu-era mal crianza falar galego, en qu-os labregos tian
vergonza de falar s siores como falaban sa nai ou s seus
fillos. Tempos mouros xa pasados! Avelina Valladares foi un
dos espirtos libertadores, como o seu hirman Marcial... "22
Os espritos libertadores dos que falaba Losada Diguez
comezan o rexurdir no ano 1853, coa publicacin de A gaita galega de
Xon Manuel Pintos (1811-1876), libro escrito en casteln, en latn e
con moitas pxinas escritas en galego. o momento no que nace o foro
cultural do Liceo de la Juventud de Santiago de Compostela, e tamn
xorde, a imitacin dos xogos catalns, os Juegos Florales da Corua
(1861), financiados polo prspero emigrante e mecenas Xos Lpez
Cortn que un ano mis tarde, 1862, patrocinar o Album de la
Caridad23, bilinge, no que participarn os irmns de Avelina, Marcial
e Sergio. Asemade, Marcial Valladares vai presidir e inaugurar, na gala
que se celebrou no teatro de Pontevedra a noite do 11 de agosto de
1861, os Juegos Florales de Pontevedra.
Tivemos que esperar ata 1875 para que o ourensn Valentn
Lamas Carbajal (1849-1906), director do semanario O to Marcos da
Portela, publique: Espias, toxos e frores, segundo libro en galego
despois do Cantares gallegos de Rosala. No 1888 publicar O
catecismo do labrego, que se converter nun autntico best-seller.
No caso da prosa de creacin asistimos publicacin da
primeira novela en galego; trtase de Maxina ou a filia espurea de
Marcial Valladares, que anda que saiu luz en 1880 foi, como
subliou o profesor Anxo Tarro Varela, escrita enteiramente no ano
187024. Tamn poderiamos destacar Beira da Barbaa (1894), de
lvarez de Nvoa e A Tecedeira de Bonaval (1894), unha das tres
novelas do historiador Antonio Lpez Ferreiro (1837-1910) .
Quedara moi coxa esta breve resea se non nomeamos a unha
23
Ond'o so/facheaba 8 amaecer
serie de intelectuais que, dende diversas pticas, teen como
denominador comn traballar arreo pola reconstruccin nacional de
Galicia, anda que deixaron moi pouco escrito en galega, como o
caso, entre moitos outros, de Manuel Murgufa25 (1833-1923) e Alfredo
Braas (1859-1900).
Avelina Valladares Nez viviu, pois, inmersa neste renacer
das nasas letras, e cos seus versos -sobre todo os cinco poemas que
pose en galega- escritos entre os anos 1879-1889 aportou o seu
pequeno, mais transcedental, gran de area para axudar ao rexurdimento
das nasas letras, que tanto como dicir ao rexurdimento de Galicia.
Eis a arela da nosa poeta:
Joia d'Espaa, adorada Galicia
Vergel d'os encantos d'os puros amores
Esperta, qu'o tempo chegou d'ajusticia
E a portas alleas non pides favores .. . 26
24
Ond'o sol facheaba o amaecer
NOTAS
1 Walt Whitman (1819-1892) , no ano 1855 publicar Leaves of Grass (follas
de herba) obra que corrixir e ampliar durante toda a sa vida (chegar a 9
edicins) e que o converter nun dos mellares poetas do sculo.
2 Laurentino Espinosa Valladares (1862-1936), fillo de Bernardo Espinosa e
Luisa Valladares (irm de Avelina); casou con Concepcin Cervela Malvar e
tivo cinco fillos, unha filla casara con Antn Losada Diguez. Laurentino,
que chegou a se converter en alcalde de A Estrada no ano 1895, formaba parte
do grupo de El Estradense formado entre outros por Miguel Losada, Antn
Losada Diguez, Gumersindo Otero, Manuel Garca Barros .. .
3 Manuel Garca Barros chama a Avelina Valladares: "a sublime cantora de
estos poticos valles", Vid. "Luto", El Ancora, Pontevedra, n 1705, 23-V-
1903. E tamn mis tarde, co gallo do centenario do seu nacemento, escribe:
"Onte, vint catro d'Outono, cumpreuse o pirmeiro centenario do nacemento
da cantora da Ulla, a poetisa que pulsou a lira docemente cos encantos do val
deleitoso que a veu nacer". Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925.
4 Francisco Rodrguez, Literatura galega contempornea. Problemas de
mtodo e interpretacin, Vilaboa-Pontevedra, Edicins do Cumio, Critrio, n
0,1990, p.7.
5 ben sabido que o nome destes dous mariscais (baixo as formas Sul e Nei)
foron, e seguen a ser, moi utilizados para bautizar os cans en Galicia.
6 Vid. Xos Ramn Barreiro Fernndez, Historia De Galicia (IV. edade
contempornea), Vigo, Galaxia, 1981, p.234.
7 Da participacin de Jos Dionisia Valladares na guerra contra o francs
dnos cumprida conta o seu fillo Marcial Valladares nas, anda inditas,
Memorias de familia. A cabeceira desta obra pode verse na seccin
Documentos, p. 243
8 Vid. Ramn Villares Paz, A Historia, 4 ed., Vigo, Galaxia, 1989, p.142.
9 Esta informacin obtmola das Memorias de familia de Marcial Valladares.
10 Xos Faria Jamardo, O nacemento dos municipios da provincia de
Pontevedra, Ed. Deputacin Provincial de Pontevedra, 1987, p. 36.
11
Xon Carlos Garrido Couceiro, Manuel Garca Barros. Loitando Sempre,
Ed.Fouce, Lugo, 1995, p.18.
12 lbidem. p.22.
13 Isabel II (1830-1904), filia de Fernando VII e Mara Cristina de Borbn, foi
proclamada maior de idade no ano 1843, trala rexencia de Espartero, e reinar
ata o ano 1868. Uns anos antes (1833-1840) ten lugar a primeira guerra
carlista, que haba de asegurala no trono en contra das ambicins do seu to
Carlos Mara Isidro.
14 Para mis detalles sobre o Levantamento de 1846, Vid. Xos Ramn
Barreiro Fernndez, El levantamiento de I 846 y el nacimiento del
galleguismo, Ed. Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1977.
25
Ond'o sol facheaba amaecer
15 Este texto recollmolo das Memorias de Familia.
16 Artigo que aparece recollido nas Memorias de Familia e no caderno
manuscrito C, presumiblemente ordenado por Laurentino Espinosa, Cfr. p.185.
17 Ramn Villares Paz, op. cit., p. 146.
18 X.R. Barreiro Fernndez, op. cit., p. 316.
19 Anxo Tarro Varela ere que sen estes poetas menores (grupo no que estara
encadrada Avelina Valladares) sera pouco comprensible o perodo do
rexurdimento. Vid. Literatura Galega. Aportacins a unha Historia crtica, 2
Ed., Xerais, Vigo, 1998, pp. 128-129.
20 Cando o profesor Ricardo Carballo Calero no apartado correspondente aos
Precursores da sa Historia da literatura galega contemporanea fala de
Marcial Valladares Nez, fai unha chamada (p.95) e dedcalle esta breve
resea nosa poeta: "A irm de Marcial Valladares, Avelina, nada tamn en
Vilancosta, o 23 de outubro de 1825 e morta en marzo de 1902, cultivu
asimesmo a poesa galega. Fcannos dela algunhas composicins, antre as que
figura a tiduada "A pobre orfia", que pode se leer en Carr, Literatura
gallega, pxs. 301-303; e a que leva como rubro "Dilogo entre un peregrino
que se dirige a Compostela y un labriego", contida no tomo VIII do Heraldo
Gallego. sta, firmada en Vilancosta, abril de 1879, bilinge. O peregrino
fala en casteln. O labrego, en galego."
21 Os poetas do Rexurdimento non coecan o pasado lrico galego medieval
a pesar de que -como nos conta o profesor Anxo Tarro Varela, Vid. Historia
da Literatura Galega, op. cit., p.121-, xa no 1823 Lord Charles Stuart dera a
coecer algns fragmentos dun cancioneiro indito que hoxe en da
coecemos como Cancioneiro de Ajuda; a pesar tamn de que, dende 1875,
se coeca unha edicin diplomtica do Cancioneiro da Vaticana, divulgada
por E. Monaci e de que, no 1880, Molteni publicara, en edicin diplomtica,
parte do Colocci-Bracuti.
22 Vid. Antn Losada Diguez, "Na sa memoria'', El Emigrado, n 172, 24-
X-1925.
23 Chamado deste xeito porque os beneficios econmicos do concurso iran
parar s institucins de caridade.
24 Vid. Anxo Tarro Varela, op. cit., p.181.
25 Ricardo Carballo Calero cntanos, na sa Historia da Literatura ... op. cit.,
p.141. : "Aunque Murgua non escribu habitualmente en galego, il promovu
a obra galega de Rosala, prestu todo o seu apoio de Pondal e mantivo con
Curros unha constante e afervoada relacin. Decote, Murgua estaba onde
estaba Galicia, e onde estivo Murgua, Galicia estivo."
26 Cfr. Mia joya, p. 106.
26
Il. APUNTAMENTOS BIOGRFICOS
Ond'o sol facheaba amaecer
Se che pergutan, menia,
se che perguntan de onde eres,
dirs que de Vilancosta,
en San Vicente de Berresl.
A menia, Andrea Avelina Mara Teresa Gabriela, naceu o 23
de outubro do ano 1825, no costaneiro lugar de Vilancosta, na
freguesa de San Vicente de Berres, pertencente ao Concello
pontevedrs de A Estrada2. Ao da seguinte do seu nacemento -daquela
adoitbase facer axia por mor da forte mortandade infantil que
asolagaba ao pas- Avelina, tal e como quedou rexistrado na acta
bautismal que atopamos no arquivo parroquial da igrexa de San
Vicente, foi bautizada:
"En veinte y cuatro de Octubre del ao mil ocho cientos veinte
y cinco, yo D. Juan de Bascuas, presvitero, de esta Parroquia
de S. Vicente de Berres; con licencia de D. Jos Luis Barba de
Figueroa su propio Cura, Bautic solemnemente una nia que
naci el da anterior, y le puse los nombres de Andrea,
Abelina, Mara Teresa, Gabriela; hija legtima de D. Jos
Valladares y D Mara Concepcin Nez, de esta vecindad y
lugar de Vilancosta. Abuelos paternos: D. Bernardo, y D
Mara Gomez, vecinos de Santa Mara de Graba. Matemos: D.
Jos Nez y D Teresa Morcego y Poblacion. Fueron
Padrinos el abuelo materno y su hija D Grabriela; a quienes
advert el parentesco espiritual y mas obligaciones "3.
Pilla dunha das familias fidalgas mis importantes e cultas de
Galicia, era a sexta de dez irmns: Petra, Jacoba, Marcial, Engracia,
Sergio, Avelina, Luisa, Prima, Segunda e Isabel, fillos do matrimonio
formado por Jos Dionisia Valladares e Mara de la Concepcin
Nez. Todos eles naceron e viviron na casa familiar de Vilancosta,
acompaados de das tas: Gabriela (madria de Avelina) e Manuela.
A familia tia asemade das tas maternas: Josefa, esposa dun mdico
natural do Barco de Valdeorras, e Vicenta, viva establecida en
Santiago.
O fogar da familia Valladares, onde sempre viviu Avelina ags
a sa estada en Zamora, a casa de Vilancosta, era coecida polos
29
Ond'o sol facheaba o amaecer
vecios como a casa grande:
"Situada en una pequea pendiente o cuesta de donde deriva
sin duda el nombre que retiene ahora, consta de unos 13
vecinos colonos casi todos de nuestra casa, que los mismos
dieron en apellidos la casa grande, no porque en efecto la sea
en rigor de la palabra, sino porque, diferenciabase mucho de
las que estes habitan"4.
RETRATO DE FAMILIA
Non era raro que nun da calquera na cocia dos Valladares
coincidisen 10 ou 12 xomaleiros ao almorzo ou cea, ademais de dous
ou tres criados e 12 ou 13 persoas da familia. Os adultos xantaban na
mesa grande e os nenos ao carn, nunha mesa pequena, sendo motivo
de ledicia e satisfaccin cando lles deixaban ir mesa grande. Vela un
breve retrato da familia de Avelina Valladares:
O patrucio do casal de Vilancosta, o pai de Avelina, Jos
Dionisio Valladares (1787-1864 ), fillo de Bernardo Valladaress,
estudiou unha tempada no Seminario de Lugo, pasando logo
Universidade de Santiago, onde, como vimos no contexto histrico,
ten unha destacada actuacin na guerra contra o francs.
Jos Dionisio obtn, en Madrid, o ttulo de avogado, o 8 de
abril de 1815. Casa, dous anos mis tarde, o 14 de outubro de 1817,
con Mara de la Concepcin Nez Morciego6, natural de Medina de
Rioseco. A voda foi oficiada por Pedro Morciego y Poblacin, irmn
da noiva, e tivo lugar na capela de Pedro Cisneros, conde de Ximonde.
Ao pouco tempo de se casar, o novo matrimonio instalouse en
Vilancosta. Comeza aqu unha esplendorosa e meterica carreira
xurdica, poltica e intelectual que rematar co retiro definitivo ao seu
fogar de Vilancosta e que resumimos <leste xeito:
Foi colaborador de Fontn7 no Mapa de Galicia e de Pascual
30
Ond'o sol facheaba o amaecer
Madoz8 no Diccionario histrico-estadstico de Espaa y posesiones
de Ultramar. No perodo comprendido entre 1845 a 1850, ocupa o
cargo poltico de Intendente na provincia de Zamora, lugar ao que vai
vivir coa sa familia. Da poca zamorana chegaron ata ns nove
poemas de Avelina, todos eles escritos en casteln e de temtica
diversa, destacando o titulado Mi Aldea dedicado escritora Carolina
Coronado, e un Himno a S.M. la Reina, cantado no Teatro de Zamora.
Jos Valladares nomeado gobernador civil de Ourense e a familia
retorna a Galicia. Por ltimo retrase da actividade poltica e regresa,
definitivamente, ao seu fogar de Vilancosta.
No que respecta aos irmns de Avelina, sabemos que Petra, a
primeira filla do matrimonio, "que la muerte vino a arrancar del
maternal regazo en el albor de su adolescencia"9, morreu en 1819, ao
pouco de nacer; a mesma sorte correran Engracia, que finou o 25 de
setembro de 1823, cando via de cumprir un ano, e Prima, xemelga de
Segunda, que morreu pouco tempo despois.
De dez irmns quedaban tan s sete, cinco mulleres:
Jacoba (1819-1854), a maior, que leva o nome en memoria da
accin de Santiago contra os franceses, e casa con Antonio M Blanco,
presidente da municipalidade de Yedra.
Luisa que naceu o 29 de Nadal de 1827 e casou con Bernardo
Espinosa o 16 de abril de 1860; a cerimonia foi oficiada por un primo
deles Jos Benito Ramn Valladares, prroco de San Lourenzo de
Vilatuxe. Froito <leste matrimonio nacera o que sera afillado de
Avelina e postre o recopilador da sa obra: Laurentino Espinosa
Valladares.
Segunda, nada o 21 de setembro de 1830, vai ingresar no
convento da Enseanza de Santiago, motivo polo que Avelina lle
dedica un poema.
Isabel, a irm mis nova de Avelina, naceu o 11 de novembro
de 1835, cando Jos Valladares ocupaba a praza de Procurador Xeral
da xurisdiccin de Tabeirs. Casou con Angel Veln y Taboada, "hijo
de unas de las familias ms distinguidas del pas de Deza"IO.
E dous homes:
O malogrado Sergio (1823-1855) quera ser mdico e rematou
-seguindo a tradicin familiar- convertndose en avogado. Foi
31
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
funcionario da Deputacin de Pontevedra (oficial de Propios) e mis
tarde visitador da "Renta de papel sellado en Zamora"ll, que ten que
renunciar por motivos de sade. No campo das letras cultivou, sempre
en casteln, a poesa. Colaborou nos gozos Novena da Virxe da Gua,
xunto co seu pai e co seu irmn Marcial; no lbum de la Caridad
publicou un Canto a SS. AA. RR. Los Duques de Montepensier.
Colaborou asemade en xornais, sendo autor de varias memorias
econmicas moi aplaudidas.
E Marcial (1823-1903 ), o seor de Vilancosta, que exerceu de
poeta, lexicgrafo e novelista e que sera merecente dun captulo a
parte, tanto pola sa importancia como pola presumible influencia en
A velina. o mis coecido e recoecido dos Valladares, a Real
Academia adicoulle o da das Letras Galegas de 1970.
Seguindo a tradicin familiar, aos 23 anos remata a carreira de
dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Comeza a escribir
poesa en galego. A sa composicin Suidades de 1845, polo tanto,
das mis antigas do noso Renacemento. Podemos considerar -sinala o
profesor Ricardo Carballo Calero- que Marcial Valladares e Alberto
Camino son, aquel ano auroral de 1845, os fundadores de Renacencia
literaria.
Marcial seguiu por un tempo a carreira administrativa,
acadando a categora de Xefe de Administracin Civil. Mais, seguindo
os pasos que noutrora dera o seu pai, aos corenta e cinco anos retrase
ao casal de Vilancosta, onde fai vida de seor de aldea e consgrase,
co acougo que lle permite a distancia do mundanal rudo, s sas
afeccins literarias.
o responsable da publicacin por entregas da primeira
novela galega do Rexurdimento, Maxina ou a filia espurea, publicada
a partir de 1880 -annus mirabilis das nosas letras- na revista madrilea:
La Ilustracin Gallega y Asturiana, que dirixa Manuel Murgua.
Como lexicgrafo, tira do prelo, no ano 1884, o seu
Diccionario gallego-castellano, que puxo -en verbas de Carballo
Calero- os fundamentos do estudio da nosa lingua. Esta valiosa obra
contn mis de 10.600 vocbulos, 460 refrns, proverbios, dicires,
fragmentos poticos, 242 cantigas e un vocabulario cientfico. No ano
1887 remata a obra Elementos de Gramtica Gallega. Xa
anteriormente, no ano 1879, publicara Del apstrofo en la escritura
gallega e no 1892 escribe os Elementos de Gramtica Gallega. Nos
ltimos anos da sa vida escribe dous novos traballos12 complementos
do seu diccionario.
32
Ond'o sol facheaba amaecer
Poi colaborador de moitos peridicos da poca, tanto no pas
como aln do mar, nalgn dos cales publicar tamn Avelina: La
Exposicin Compostelana (Santiago), Galicia Humorstica (Santiago),
O to Marcos da Porte/a (Ourense), La Revista Popular (Pontevedra),
A Monteira (Lugo), Galicia (A Corua), La Ilustracin Gallega y
Asturiana (Madrid), El Eco de Galicia (Bos Aires) ... Tamn colaborou
nas publicacins de etnografa e folclore de Antonio Machado
lvarez13.
A EDUCACIN DE AVEUNA
Sabemos que un mestre particular e o propio Jos Valladares
foron os encargados das primeiras letras:
"Un maestro de primeras letras que diariamente vena damos
leccin en casa; sin perjuicio de las que horas extraordinarias
y en ratos desocupados nos daba nuestro propio padre, cada
una de las cuales vala bien por cuatro de las que el maestro
nos daba"14.
E tamn sabemos, que rematados os estudios das primeiras
letras e da gramtica casteln, Marcial e Sergio tiveron, outro profesor
particular na casa para entrar no estudio do latn, o clrigo Felipe
Picns. Namentres, Avelina e Isabel quedaban baixo as atencins
docentes de Jacoba, a irm maior, "reservada sin duda por el Hacedor
para los deberes de la matemidad"15.
O ambiente que se respiraba en Vilancosta era o propicio para
dedicadle tempo arte de escribir. Nunha noite calquera, nesas horas
tranquilas que van dende que se remata de cear ata a hora de meterse
na cama, a familia reunase xunto cheminea, coa nai e coas tas
cosendo ou tecendo xunto coas criadas. Era entn cando os xoves
escoitaban con avidez indecible lendas e cantos cheos de
encantamentos que algn vello xomaleiro ou criado de calquera
hspede se entretia a contadles cedendo s sas esixencias.
33
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Avelina criouse, xa que logo, no seo dunha familia culta e nela
atopou -anda que as mulleres nesta poca non tian as mesmas
vantaxes cs homes para poder estudiar-, o ambiente idneo para
poder desenvolver as sas inquedanzas culturais e literarias. Non
difcil imaxinar a unha Avelina adolescente observando ao seu pai na
grande biblioteca familiar, ou recitando cantigas debaixo do limoeiro,
ou escribindo e consultando, ao mesmo tempo, algunha verba no
diccionario do seu irmn, Marcial.
O fogar de Vilancosta, a familia, van exercer, pois, unha
grande influencia na obra aveliana, tanto na sa fonda formacin
cultural como relixiosa.
As profundas conviccins relixiosas de Avelina van marcar a
vida e a obra da nosa poeta. Na casa de Vilancosta, que pose un
fermoso oratorio, as ensinanzas relixiosas ocupaban boa parte do da.
As das tas de casa, Gabriela e Manuela: "inculcaban en nuestras
infantiles almas doctrinas de la moral ms pura, humildad y reglas del
buen vivir, sin olvidar el ejercicio de las prcticas religiosas; esto es,
las oraciones de la maana, las del toque Ave-Maras, ni las
nocturnas al acostarnos"16.
Por outra banda, somos sabedores de que a familia veneraba
virxe da Gua e como veremos mis adiante, cando analicemos o
significado da obra da nosa escritora, tanto o pai como os dous irmns,
Sergio e Marcial, teen composto poemas relixiosos. Non de estraar
que a relixiosidade sexa un dos pilares nos que se sustenta non s a
poesa de Avelina, senn tamn a sa propia existencia. Dende o ano
1859 ao 1865, Avelina desempea (nun primeiro momento baixo a
direccin do seu pai e mis tarde ela soa) o cargo de Secretaria da
Xunta Parroquial de Beneficencia de Berres. A sa actitude tica non
pasou desapercibida polas seoras da Asociacin de Beneficencia de
Pontevedra que lle mandaron, o 2 de Nadal de 1863, ao gobernador da
provincia unha instancia na que enaltecan o labor de Avelina fronte
da secretara da Xunta parroquial de Berres e na que se fai mencin aos
esforzos, intelixencia e sentimentos humanitarios de Avelina cara aos
mis necesitados:
"Las que inscriben, seoras de la Asociacin de Beneficencia
de esta capital, han llegado saber con tierna satisfaccin que
en la parroquia de San Vicente de Berres, ayuntamiento de La
Estrada, correspondiente esta provincia, existe organizada y
34
Ond'o sol facheaba amaecer
reglamentada cual pocas, una junta tambien de Beneficencia,
de la que es Secretaria hace ya tieml)O la seorita D Avelina
Valladares; hija del ilustrsimo seor D. Jose Dionisia,
gobernador civil jubilado, merced los esfuerzos, inteligencia
y sentimientos humanitarios de cuya seorita ha podido
funcionar y funciona dicha junta en bien de los menesterosos
y enfermos desvalidos de aquella misma parroquia, y,
conviniendo que ejemplos de tan piadoso celo, actos de
caridad cristiana, tan dignos de imitacin no queden en olvido
o pasen desapercibidos, antes si se generalicen( ... ) proponerla
en su virtud al Excmo. Seor Ministro de la Gobernacin para
su ingreso en la orden civil de Beneficencia de Pontevedra"17.
O 17 de febreiro de 1864, Avelina Va)Jadares recompensada
coa Cruz de Beneficencia de Segunda clase e o Diploma acreditativo,
en recompensa dos seus humanitarios servicios.
MULLER E ESCRITORA
Pola sa condicin de muller escritora, Avelina tia que loitar
cun ambiente hostil, dominado polos homes. A muller estaba chamada,
daquela, a ser esposa e nai, e para iso a preparaban dende o berce. Non
estaba ben visto, nesta sociedade decimonnica, que a muller
escribise; lembrmonos do que nos dica Rosala de Castro na Carta a
Eduarda:
"Una mujer a quien ven todos los das ... Puede discurrir y
escribir cosas que a ellos no se les ha pasado nunca por las
mentes?( ... ) Imposible; si siquiera hubiese nacido en Francia
o en Madrid.! Pero aqu mismo? ... oh!"18
Avelina Valladares -unha adiantada no seu tempo - non s
escriba senn que ademais non chegou a contraer matrimonio; a
renuncia a este sacramento vlelle o calificativo do seu bigrafo, o
director do Almanaque Gallego de Buenos Aires, Manuel Castro
35
Ond'o sol facheaba o amaecer
Lpez, de muller de ideas varons:
"Aunque de corazn bondadoso y dulce, tena ideas varoniles:
jams se ha permitido amorosas relaciones, ni por ms que
respetaba mucho el matrimonio, ha querido casarse"19.
A nosa poeta vai consagrar a sa vida, en corpo e alma, sa
familia, na que se converter, xa que logo, na sa autntica alma
mater; era en palabras de Antn Losada Dieguez "un espirto
familiar"20.
Un dos corenta numerarios fundadores da Real Academia
Galega, o poeta, narrador e ensaista, Manuel Amor Meiln ( 1867-
1933 ), fai alusin, nunha breve biografa sobre Marcial Valladares, ao
apego dos irmns Valladares ao seu fogar de Vilancosta e tamn
destaca -isto o que queremos salientar- a vala e a innata modestia de
Avelina:
"(Marcial Valladares) estudi en la Universidad compostelana
la carrera de derecho; pero su carencia de ambicin, sus
aficiones literarias y su entraable apego al solar nativo, unido
todo a la acomodada vida que en su hogar se disfrutaba, fueron
causa de que se encerrase en su casa de Vilancosta, donde
vivi ni envidioso ni envidiado, en unin de su hermana
Avelina, una de las buenas poetisas de su tiempo, cuya innata
modestia le impidi el brillar como mereca ''21.
O director do primeiro xornal galego de Amrica, El Eco de
Galicia de la Habana, o estradense, Waldo lvarez Insua22 escribe de
Avelina:
"Una mujer del temple de Concepcin Arenal, del genio de
Rosala Castro y de la intuicin de Emilia Pardo"23.
No que respecta ao aspecto fsico da nosa autora sabemos moi
pouco, nunca se deixou retratar. Poi esto debido a que, como
comentabamos anteriormente, non estaba ben visto que unha muller
escribira e sara nos xornais ou debido quizais, como sublia Manuel
Garca Barros, sa modestia:
"Era tan modesta la pobre Avelina que, cuando el Eco de
36
Ond'o sol facheaba o amaecer
Galicia de Buenos Aires public el retrato de su hermano D.
Marcial (otra gloria gallega que an nos queda) se hicieron
vivas gestiones para obtener el suyo, pero no fu posible el
hacerla retratar y acaso por un exceso de esta virtud
permanezcan en la sombra muchos de sus trabajos dignos de
ver la luz"24.
Do seu aspecto fsico escribe Manuel Castro Lpez:
"Llamaba en todas partes la atencin por su viveza, por su
simptica figura y por sus naturales disposiciones"25.
ASAOBRA
Da vala da autora e da importancia dos seus versos
recollemos este anaco dun artigo cheo de profundo lirismo da autora
de Antn Losada Diguez:
"Algo se ten escrito d-ela, mais non todo o qu-ela se mereca.
Bastaron algunhas pequenas frores dos seus versos espallados
n-algn peridico, n-algunha revista, pra se decatar de todo o
arrecendor do xardn qu-al n-un recuncho da ulla, coidaba
caladia y agarimosamente o espirto craro e sereo de A velina
Valladares.
Foi unha muller da ergueita caste de Rosala de Castro e de
Concepcin Arenal. Omilde e sinxela, non quixo a
pubricidade dos seus versos"26.
Da sa obra escriba Waldo lvarez Insua:
"Escribi y deja inditas innumerables poesas en castellano y
gallego y algunas obras recreativas y de moral, que cuando sus
herederos las den la publicidad, le crearn una reputacin y
un nombre que no podrn entenebrecerlos ( ... ) La humildad
esencialmente cristiana era su caractersticas, y parecale un
37
Ond'o so/facheaba amaecer
pecado de vanidad no ya excitar la admiracin sino darse
cuenta de que su genio poda cautivar y sugestionar"27.
Anda que logo voltemos sa escrita para facermos unha
anlise mis polo miudo, velaqu, de maneira estricta e grfica, os
poemas e os textos que chegaron ata ns de Avelina Valladares, as
como a data na que foron escritos e os xornais ou revistas nos que
foron publicados:
POEMAS EN GALEGO
Ttulo do poema Data na que Xornal de publicacin
foi escrito
A Ulla 1879 El Eco de Galicia de B. Aires
Dilogo entre un peregrino 1879 El Heraldo Gallego
que se dirige a Compostela (Tomo VIII)
y un labriego Eco de Galicia de B. Aires
A pobre orfia ? El Compostelano (15-9-1928)
Recollida por Vales Failde na
sa obra "Rosala de Castro"
(1906)
Recollida por E.Carr Aldao
(1911)
El porvenir de Santiago
Miajoya 1883 Almanaque Gallego de B.
Aires (1903)
El Emigrado (7-5-1925)
s qu' emigran 1889 Eco de Galicia de B. Aires
La Gran Patria de Santiago
(13-4-1902)
38
Ond'o sol facheaba amaecer
POEMAS EN CASTELN
Ttulo do poema Data na que Xornal de publicacin
foi escrito
La ausencia 1844
Indito
Cuita inesperada
1845
Indito
Adis a una selva Trova
1845
Indito
La partida 1845
Indito
A mi querida ta G ...
1846
Indito
A mi amiga Catalina 1846
Indito
Fernndez
Mi aldea 1848
El Eco de Galicia da Habana
A Carolina Coronado
Epigrama 1848
Indito
Al amigo D. Domingo Daz
1849
Indito
Robles
Himno a S.M. la Reina
1849
Cantado no teatro de Zamora
Doa Isabel 11 ... con msica do Sr. Garca, se-
cretario daquela intendencia.
A unas flores Soneto
1851
Indito
Emanaciones del alma ...
1853
Indito
La trtola
1857
Indito
Ayer y hoy ...
1858
Indito
Carta a la misma
1858
Indito
Antonia Lareo
Improvisacin
1858
Indito
A S.M. la Reina Da. Isabel 11
1858
Indito
en su venida a Compostela
39
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
A una estrella 1864 Indito
A mi querida hermana, 1864 Indito
Segunda, en su ingreso de
religiosa en el convento de
la Enseanza de Santiago
A mi querida hermana 1864 Indito
Segunda
A San Jos en la ltima 1864 Indito
enfermedad de mi Seor
Padre
A mi ahijado Laurentino 1866 Indito
Espinosa Valladares en su
niez.
A mi ahijada Amparito 1868 Indito
Veln Valladares
A Mara de la Saleta y 1874 Indito
Sergio su madre y hermana
ma Isabel
A Mara en el mes de sus 1878 Indito
flores
A mi respetable amigo 1879 Indito
Ilmo. Sr. D. Gumersindo
Laverde Ruz, catedrtico
de Literatura General y
Espaola en la Universidad
de Santiago
Al apstol Santiago Soneto 1879 Indito
A mi querido hermano 1879 Indito
poltico Angel Veln
Taboada, en su muerte
A la memoria de mi buena 1879 Indito
amiga Susana Sierra
40
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Himno al Apstol Santiago ? El Correo de Galicia
(27-7-1914)
A Galicia 1881 El Cicln de Santiago
(5-7-1887)
Recuerdo de una tarde. 1881 Indito
A los Excmos Sres
Marqueses de San Miguel
d'as Penas
Brindis en la boda de mi 1883 Indito
ahijado Laurentino con
Dona Concepcin Cervela
Malvar
Un recuerdo a Villajun 1887 Indito
A Luisa Zunina ? Indito
Gozos para una novena, no 1894 Indito
impresa an, en honor de
San Plcido mrtir
A mi nueva sobrina Estrella 1895 Indito
Domnguez, mujer de
Plcido
Gozos en la novena de San 1898 Indito
Romn dedicado al mismo
Santo
A mi querida hermana 1898 Indito
Luisa, contestando a unos
versos suyos
A los R.R. P.P 1898 Indito
Redentoristas ...
Splica a la Virgen 1898 Revista del Perpetuo
Santsima del Perpetuo Socorro de Madrid
Socorro
O Almanaque Gallego de
En el lbum de la Srta. 1899 B. Aires (1889)
Juventina Oca El Ancora de Pontevedra
41
Ond'o sol facheaba o amaecer
TEXTOS EN CASTELAN
Ttulo do texto Data na que
foi escrito
Comunicacin a la 23-06-1858
Sociedad de Amigos del
Pas de Santiago
El ochavo milagroso ?
Exposicin al Eminentsimo 1878
Cardenal Sr. Garca
Cuesta, Arzobispo de
Compostela
Xornal de publicacin
La Exposicin Compostelana
(4-7-1858)
El Eco de Galicia da Habana
(26-4-1885)
Indito
Falando da obra da nosa poeta e comparndoa coa do seu
irmn Marcial, escribiu Losada Diguez esta interesante reflexin:
"Marcial Valladares era un forte traballador, un verdadeiro
constructor. Tia o sentido do investigador cheo de pacencia,
e con outro ambente, e n-outros tempos tera de ser "ainda mais
do que foi: un dos primeiros refacedores da cultura galega, e
do folk-lore da nosa terra. O seu nome mais conocido, anda
mais nos libros, qu'o da sa hirmn Avelina, mais na y-alma
d'esta latexa a orixinalidade, o sentimento o quid divinum d-
un arte instintivo, qu fan d-ela unha das mulleres escolleita
antr-o millor da nosa raza que a muller galega"28.
Ao igual que lle acorra a outras escritoras da poca, existe
unha certa indiferencia perante a procura do triunfo que leva a nosa
autora a dicir dos seus poemas:
"Simples recuerdos de mi vida -deca hablando de sus versos
la Srta Valladares- impresiones trasmitidas al papel sin reglas
artsticas, harapos que no pueden constituir sus trajes que nada
valen y slo sirven para descansar en nuestra biblioteca de
familia"29.
42
Ond'o sol facheaba o amaecer
E esto o que opina o seu primeiro bigrafo, Castro Lpez, da
sa obra:
"A nuestros ojos, y por ms que en literatura se crea que una
cosa es el escritor y otra sus obras, Avelina Valladares, por sus
virtudes, por su genio, por su sinceridad y hasta por su misma
modestia, merece estimacin mayor que esos literatos que no
han dado ni dan un slo paso que no sea en busca de lo que a
ellos pueda convenirles personalmente"30.
A MORTE DA POETA
Facendo propia a cantiga composta polo seu irmn Marcial:
En Vilancosta nacn
e nela penso morrer
decote lle tuven lei
e xuro non lla perder31
Avelina Valladares Nez faleceu s tres da ma do 17 de
marzo de 1902, aos 76 anos de idade, na sa casa de Vilancosta.
"Al no calado cimeterio de Berres car-o frolido val, sombra
da eirexa que fai voar as sas badeladas por aquelas veigas,
regatos e pieirales que tanto amou, durme o corpo de Avelina
Valladares. O seu espirto est no Ceo. N-aquela casia de
Vilancosta, entre dous alciprestres mirando Pico Sacro,
como seres protectores, follas de rosia muchas conservando
todo o seu cheirume, estn os seus versos, moitos d-eles xa
pubricados, outros que o han ser ou non, mais que non perden
a sa forza por que han servir pra guiar s novas ponlas do
vello arbre familiar no amor Ben e no amor a Galiza"32.
Ao funeral , oficiado por 32 sacerdotes, acudiron familiares,
43
Ond'o sol facheaba amaecer
entre os que se atopaban o seu irmn Marcial, que morrera un ano
mis tarde, e o seu afillado e recompilador da sa obra Laurentino
Valladares Nez, vecios e amigos como Manuel Garca Barros que
escribiu, o mesmo da do enterro, unha necrolxica da sa mestra e
amiga, na que sinala a importancia da obra, da escritora e da persoa:
"Que las aguas del potico Ulla corran impregnadas de
tristeza, que la florecillas de sus riberas abran sus corolas
saturadas de melancola y que los lindos pajarillos de nuestros
bosques no canten sino tristezas!
Ms n, no lloreis pobres pajarillos, sacudid vuestras lgrimas
de roco, campanillas, violetas y margaritas de los bosques,
que vuestra cantora no ha muerto sino que vive y vivir
eternamente en sus obras en vosotros y en el corazn de todos
los que las hemos amado.
No cay con las hojas secas en el otoo sino que subi a la
gloria en la poca del ao en que todo es vida, luz y armonas.
Alzad, pues, vuestras corolas, flores de variados matices;
remontad arriba vuestro vuelo pjaros de pintadas plumas, y
cesen vuestras expresiones y vuestros cantos, de dolor;
glorificad a Dios al ver que en el cielo estn los ngeles de
enhorabuena"33.
Laurentino Valladares Nez, escriba dous meses despois da
sa morte (2 de xuo de 1902):
"Yo te quera: te quera tanto, que no hallo frases con que
demostrar la magnitud de este cario, ni ideas dignas de
exponer mi pensamiento: y sin embargo siento
remordimientos por no haberte querido ms; por no evitarte,
aun a costa de mi vida, las penas que alguna vez sentiste.
Fuiste la mujer del Evangelio, y sers ejemplo que yo ensee
a mis hijos; por que tu imagen no ser borrada, por el tiempo,
de mi corazn"34.
44
Ond'o sol facheaba amaecer
1925, NA LEMBRANZA DA CANTORA DA ULLA
No ano 1925, co gallo do Centenario do Nacemento da nosa
poeta, o concelleiro Otero Abelleira defendeu unha mocin sobre a
necesidade dunha homenaxe a tres persoeiros das nosas letras: Avelina
Valladares, Marcial Valladares e Waldo lvarez Insua. Esta mocin
compartida e apoiada por Manuel Garca Barros que dende El
Emigrado escribe, a falta de cinco meses e pico para o Centenario, un
artigo baixo o suxerente titulo de Por los olvidados, no que aplauda a
mocin de Otero Abelleira e precisaba que mentres Marcial Valladares
e W. lvarez Insua eran xa coecidos pola sa obra, de "Avelina
Valladares, en cambio, ningn objeto material tenemos que nos la
recuerde. Por eso su nombre suena para muchos a vaco. Y esto no es
justo"3
5
.
El Emigrado, cntanos Garca Barros, tivera a intencin de ir
publicando as poesas de Avelina na seccin potica establecida na
primeira pxina do xomal, mais pola longa extensin dos seus versos
non posible por incompatibilidade coa imprenta.
Garca Barros propn:
"Nosotros, con la poca autoridad que tenemos, pero animados
del mejor deseo, nos permitimos proponer lo siguiente:
Que para conmemorar la fecha del centenario de Avelina
Valladares, se editen sus obras, siquiera las escritas en idioma
gallego, que son las que ms nos interesan. Que se d su
nombre a una calle de la Villa. Que oficialmente, se celebre un
acto fnebre en la parroquia de Berres al final del cual, se
coloque solemnemente una corona de flores sobre la tumba de
la poetisa. Creemos que no puede pedirse menos.
Las agrupaciones estradenses de Cuba y Buenos Aires,
siempre atentas a los latidos de la patria, habrn de ayudamos.
A ella y a nuestra Corporacin municipal, queda hecho,
respetuosamente, el llamamiento"36.
E finaliza o devandito artigo dicindo:
45
Ond'o sol facheaba o amaecer
"Avelina Valladares, con ser gloria de Galicia, es adems, una
gloria estradense. Y dan una sensacin de grandeza los
pueblos que saben honrar sus glorias".
Cando chega a data do Centenario do Nacemento da nosa
escritora, 24 de outubro de 1925, tan s a homenaxea El Emigrado,
que se magoa de que a nosa autora non tea o recoecemento que se
merece:
"Onte, vintecatro d' Outono, cumpreuse o pirmeiro centenario
do nacemento da cantora da Ulla, a poetisa que pulsou a lira
docemente cos encantos do val deleitoso que a veu nacer.
Nosoutros ben quixramos celebrar dinnamente ista data
memorabre e pra iso levntamol-a vos co millar xeito que nos
foi <loado, sin que logrsemos de que fose oda por ningun.
O EMIGRADO facendo canto pode facer, adicalle o nmero
d' oxe reproducindo algun dos traballos que no seu tempo lle
foron adicados37, e dous orixinales, un d' Antn Losada, o
fervente galeguista, e outro de Laurentino Espinosa, sobrio
da poetisa, o home honrado no que inda reviven fondamente
as tradicins da familia.
Pequena ofrenda a nosa de quen non ten mais que dar, pero
que da o que tn co-a mais sana y-a mais nobre das
intencins "38.
E rematamos estes apuntamentos biogrficos co mellar
retrato que atopamos de Avelina Valladares; un retrato feito
coas verbas de lembranza que Antn Losada Diguez lle adica
poeta da Ulla, o da do centenario do seu nacemento. As era
Avelina Valladares Nez:
46
Ond'o sol facheaba amaecer
"Lmbrome da pirmeira ves que vin a Avelina Valladares -
tempos vellos de ledicias mozas! - n-aquela casa de Vilancosta
chea de sadade, inesquecibre, n-aquel paisaxe enmeigado ...
A limpa e nobre frente, os craros e lumiosos ollos, un falar
todo sosego e dozura, qu-era feitizo dos nenos, y-ademiracin
dos grandes. Asi era Avelina Valladares ... Ainda hoxe despois
de tantos anos a ma impresin d-aquela grande muller est
viva no fondo azul da sa mirada e n-o sereo ritmo do seu
falar"39.
47
Ond'o sol facheaba amaecer
NOTAS
1 Fermn Bouza Brey, Achegos pra a bibriografia de Marcial Valladares
como etngrafo, en Boletn de la Real Academia Gallega, p. 19.
2 Para informacin sobre a orixe e a formacin do concello da Estrada, Vid.
Pedro Varela La Estrada, Tipografa de El Eco de Santiago, 1923, pp. 29-32.
E tamn vxanse os dous artigos de Jos Luces Miranda: "LA VILLA DE LA
ESTRADA", El Eco de Galicia, n 154, 7-VI-1885 en 176, 8-XI-1885;
ambos reproducidos na seccin Documentos, p. 236.
3 Arquivo parroquial da igrexa de San Vicente de Berres, folio n 173 do libro
de bautismos. Cfr. Documentos, p. 207.
4 Informacin obtida das Memorias de Familia.
5 O av de Avelina, Bernardo Antonio Valladares, era natural de Santa Mara
de Graba, parroquia pertencente antigua xurisdiccin de Trasdeza e ao
partido xudicial de Laln. Cntanos Marcial Valladares nas Memorias de
Familia, que don Bernardo descenda dunha das casas ricas de Galicia: "del
lugar de la Somoza de Olives, refundida en la de Recarey de Pousada; casa de
la que deriva su tercer abuelo D. Jaime Valladares, padre de D. Pablo
cannigo de Santiago en 1713, y de D. Alonso, padre a su vez de D. Bernardo
y D. Juan Antonio Valladares, cannigos asimismo de Santiago el 1 en 1729
y en 1749 el 2.)".
6 Mara de la Concepcin Nez Morciego filia de Jos Nez e Teresa
Morciego y Poblacin.
7 Cntanos Marcial nas Memorias de Familia: "Auxili mi padre en 1829 al
amigo Doctor Fontn en su carta geogrfica de Galicia, carta que grabada
luego en Pars, logr al fin ver la luz pblica en 1847".
8 Pascual Madoz (1806-1870), avogado, gobernador de Barcelona durante o
bienio progresista, foi ministro de facenda (xuo de 1855) e presentou o
proxecto de lei de desamortizacin civil e eclesistica. Autor do Diccionario
geogrfico-estadstico histrico de Espaa y sus posesiones en Ultramar ( 16
vols; 1845-1850). Segundo Fermn Bouza Brey, op. cit., p. 21, foi Jos
Dionisio o colaborador de Madoz no seu diccionario e non o seu filio Marcial
como se dixo no centenario do diccionario e como indican as biografas de
Amor Meiln e o diccionario Bio-bibliogrfico de Escritores, vol. III p. 444.
de Antonio Couceiro Freijomil).
9 Informacin obtida das Memorias de Familia.
10 Ibidem.
11
lbidem.
12 Os dous novos traballos aos que nos referimos son o "Nuevo suplemento
al Diccionario Castellano"do 1896 e, o "Nuevo Apndice al Diccionario
Gallego-Castellano", do ano 1902.
13 A propsito de Antonio Machado lvarez, cntanos Ricardo Carballo
Calero no estudio, publicado pola Universidade de Santiago co gallo do 17 de
maio de 1970, titulado, O Seor de Vilancosta. Loubanza de don Marcial
48
Ond'o sol facheaba{) amaecer
Valladares Nez: "Machado lvarez, como se sabe, pai dos famosos poetas
Antonio e Manuel Machado Ruiz, nacera en Santiago, anda que axia o
levarn a Sevilla, de cuia Universidade foi o seu catedrtico. Na librara de
Antonio Machado lvarez, moi vencellado aos escritores galegas, o Machado
en cuia Biblioteca de las tradiciones populares espaolas foi publicado o
Cancionero popular gallego (1885-1886) de Prez Ballesteros, e para cuia
Coleccin de enigmas y adivinanzas (1883) aportu materis Valladares,
leron a Rosala os fillos do etngrafo Antonio e Manuel, i esa leitura deixu
a sa pegada na lrica de ambos, sendo o mis brillante testemuo de tal feito
a admirable cancin da espia dourada do cantor de Soria, inspirada na
cancin do cravo, se cadra de ouro, da poetisa galega".
14 Memorias de familia.
15 Ibdem.
16 Ibdem.
1
7
Ibdem.
18 Rosala de Castro, Obras completas, Ed. Aguilar, p. 154.
19 Cfr. na seccin Textos sobre Avelina Valladares, p. 198.
20 Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925
21 Vid. Amor Meiln, Manuel, Biografas gallegas, sobre Marcial Valladares,
apartado (CLI). Estas biografas foron publicadas en diversos peridicos
gallegos entre 1923 e 1924, baixo o pseudnimo de Manuel Malina Mera.
22 Para ter mis informacin sobre este persoeiro, Vid. Olimpio Arca Caldas,
WALDO LVAREZ INSUA, Estradense, Emigrante, Escritor.
23 Cfr. na seccin Textos sobre Avelina Valladares, p. 201.
24 Cfr. Ibidem. p. 200.
25 Cfr. Ibidem. p. 198.
26 Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925
27 Cfr. Textos sobre Avelina Valladares, p. 201.
28 Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925
29 Cfr. Textos sobre Avelina Valladares, p. 202.
30 Cfr. /bidem. p. 199.
31 Vid. Fermn Bouza Brey, op. cit. , p. 19.
32 Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925
33 Cfr. Textos sobre Avelina Valladares, p. 200.
34 Cfr. Ibdem. p. 194
35 Vid. Manuel Garca Barros, "Por los olvidados", El Emigrado, A Estrada,
n 156, 7-V-1925.
36 lbidem.
37 Refrese xa aludida biografa que fai Manuel Castro Lpez e que
reproducimos na seccin Textos sobre Avelina Valladares, p. 197.
38 Vid. El Emigrado, A Estrada, n 172, 24-X-1925
39 Ibdem.
49
III. ANLISE SEMNTICA DA OBRA DE
AVELINA VALLADARES
Ond'o sol facheaba amaecer
GALICIANA OBRA AVELIANA
Galicia, a sa comarca e a sa aldea foron obxecto de
inspiracin e tema central de varios dos poemas da poeta da Ulla. Na
composicin A mi amiga Catalina Fernndez, escrita no ano 1846
cando Avelina estaba coa sa familia en Zamora, amasa a sa
amargura e o seu penar por estar lonxe da terra. A morria est presente
na vida zamorana de Avelina e as o reflicte na sa escrita. Reparemos
senn nestes versos da terceira estrofa:
De mi patria al separarme,
Lleno de amargura el pecho,
Maldeca en mi despecho
Del hado el fatal poder
Ah mil veces el recuerdo
De sus mgicos jardines
Vse all en sus confines
Ms de un suspiro a perder. .. 1
En 1881 escribe un poema de loanza patria, titulado A
Galicia2. Comeza a primeira estrofa amasando cal o seu obxectivo
no referente sa patria, Galicia:
Alza tu noble, inmaculada frente,
Adorada Galicia, patria ma
E, a continuacin, a nosa poeta pdelle a Galicia que saia do
seu letargo, ou sexa que esperte:
Sacude la letrgica atona
Que apaga de tus fibras el vigor
Porque os tempos son chegados:
Lleg la hora: de tus senos brotan
Sublimes genios, luminosos faros
Estamos <liante dunha composicin na que a autora bota man
53
Ond'o so/facheaba o amaecer
de distintos elementos clsicos, ben sexan personaxes mitolxicos,
como o caso do deus Apolo:
De Apolo en los bellsimos jardines
Apolo (fillo de Zeus e de Leto e irmn xemelgo de Artemisa)
o mis belo dos deuses de panten helnico, o do da e a claridade.
Ben de lugares con fonda raizame na antigidade clsica,
como o caso do Campo de Marte:
Y, en el campo de Marte paladines
Campo que tivo, na antigua Roma, tres funcins: unha militar,
era o lugar onde o exrcito entrenaba, outra poltica, escollanse al aos
xefes, e por ltimo unha relixiosa xa que haba unha parte do Campo
que quedaba reservada ao culto.
ne la:
E tamn, na terceira estrofa, cita a cidade de Helos, reparade
Helos, del mar en crispadas olas
Con mpetu arrogante izar la lona
Y del Callao en la apartada zona
Tu fama inmarcesible vindicar. ..
Helos unha cidade do Peloponeso (no golfo de Laconia) que
foi destruda por Esparta no sculo VIII A.C. e os seus habitantes foron
reducidos escravitude.
No ano 1883 escribe Mia joya3; neste poema califica a
Galicia de xoia de Espaa:
Joia d'Espaa, adorada Galicia,
Vergel d'os encantos d'os puros amores ...
Para a poeta no seo de Galicia atpase o mellor:
loran acaso, qu 'aqu n 'o tu seo
en armas e en letras criouse o millar? ...
54
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
E, ao igual que faca no poema A Galicia, pdelle a Galicia que
esperte, que non pida favores, que os tempos son chegados:
Esperta, qu 'o tempo chegou d 'a justicia
E a portas alleas non pides favores,
Que esperte, que non estea abatida:
Esperta na prenda, prendia, arrequece,
Que loito d'abondo trougueche abatida
Que esperte, que non durma decote:
Es perta, non coiden que dormes decote ...
Que esperte, que debe recibir as boas novas:
Esperta Galicia. Non ves, n 'arreparas
Que ja velosmente traspasan fronteiras
Ilustres heraldos traguendo albizaras ...
Que esperte, que enxaugue as bgoas:
Esperta, e d' os ollas enjuga as bagoas,
Con que desfogabas teu negro pesar,
Chorando de cote, chorando soilias,
Sin tregoas chorando; d'alba o lar. ..
E remata o poema como o principiou, pedndolle a Galicia
que esperte, que non pida favores, que os tempos son chegados:
Joia d'Espaa, adorada Galicia:
Verjel d'os encantos d'os puros amores,
Esperta, qu 'o tempo chegou d ' justicia
E portas alleas non pides favores.
Cando Avelina tia 23 anos, corra o ano 1848, escribe un
poema sobre aterra que a viu nacer, Vilancosta. O poema titlase Mi
aldea4 e dedcallo autora de Amor de los amores, poeta de
Almendralexo, Carolina Coronados:
55
Ond'o sol facheaba o amaecer
Si por la sed devorada
Ansas ardientemente
Lmpida, abundosa fuente
En que tu ardor mitigar,
Corre al bosque silencioso
Do el corazn se dilata
Y arroyos vers de plata
En mi aldea resbalar.
Si al deslizarse la noche
Envuelta en negro crespn
Sientes recuerdo o ilusin
De alguna trova de amor,
AULLA NA OBRAAVELIANA
Manuel Garca Barros, nado no lugar de Ulla, pertencente
mesma freguesa de San Vicente de Berres, vai tratar persoalmente aos
irmns Avelina e Marcial Valladares. As tertulias e a amizade con
Marcial (que lle regala un exemplar do seu diccionario) e con Avelina
van ser moi enriquecedoras e van ter unha extraordinaria influencia na
escrita de Garca Barros, xa que a travs deles comezara a escribir en
lingua galega. No poema A mia terra Garca Barros amsanos a
grande importancia e o influxo <lestes dous xenios:
En Vilancosta, no teu
mais costaneiro lugar
mundo dous xenios deche:
ben te podes alabar!
Dous xenios que no teu seo
56
Ond'o sol facheaba amaecer
se preciaron de nacer
e no teu seo viviron
en- el quixeron morrer.
Dous xenios quen Galicia
moito deudora !!'est,
e, co tempo, inda quen sabe,
si os seus afans premiar.
A Marcial e Avelina
sempre se han de recordar
hastra que en Berres non quede
unha lengua pra jalar. .. 6
Ao igual que ocorra co tema da relixiosidade, o tema da terra,
a terra da Ulla (sempre testemua dos quefaceres da familia de don
Jos Dionisio ), ocupa e preocupa aos irmns Valladares. Eis o cantar
de Marcial Valladares:
Adis, campa da Ulla;
as costas che vou virando;
a mia marcha hoxe certa
a volta sabe Dios cando.
O poeta galego Gumersindo Laverde Ruz7, amigo da familia
Valladares, dedcalle o poema titulado Al ro Ulla a Avelina e a
Segunda; nel conta como a beleza desta terra sera intil se non
habitaran nela os Valladares.
AL RO ULLA8
A mis queridos amigos D Avelina y D Segunda Valladares
Terso rielando por el valle asomas
y ostentas en tus mrgenes serenas
soberbias quintas de primores llenas,
sotos umbros, pintorescas lomas.
57
Ond'o sol facheaba o amaecer
Con vago susurrar suaves aromas,
selva, pradera y mies rndete amenas,
donde miel, innmeras colmenas,
uvas cercados cien, y dulces pomas.
La aurora brisas plcidas te enva,
Mranse en tu cristal frescas zagalas,
Reglante aves mil con sus cantares ...
Mas para m ese Edn yermo sera
si no anidase entre sus verdes galas
la familia ejemplar de Valladares.
Aterra da Ulla est, tamn, presente na escrita de Avelina. A
Ulla deulle poeta a visin do Edn terreal, o ritmo dos seus versos, a
paisaxe da sa poesa. O poema A Ulla, escrito no ano 1879 e dedicado
ao seu amigo, o mencionado poeta Gumersindo Laverde Ruz, un dos
cinco poemas que ten en galego, nel fai unha lrica descricin D 'este
val deleitoso9 ... Un val no que se respira tranquilidade:
Libre da farndula das vilas
Qu 'a mais dunha cabeza, henche de vento ...
Un val do que todos quedan namorados:
Ullia! Qun te veu que, namorado
D 'a hermosura qu 'encerras non quedase ...
Para Avelina Valladares, a Ulla, aterra que a viu nacer, como
unha nai:
Es naicia amorosa, en 'o teu colo
Sempre alivio o pesar sempre atopou ...
Tamn para Marcial Valladares, Galicia, como deixou escrito
no apartado s lectores da sa novela Maxina, nosa nai: "foron as
sas brisas as primeiras que respiramos, os seus campos os que
primeiro vimos e estes os que antes que ningns outros nos brindaron
cos seus productos ... "10
O binomio Terra-Nai empregado polos irmns Valladares foi
58
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
usado posteriormente, evidentemente con outros matices, por Manuel
Garca Barros que escribe:
" Muller galega: Mira a Galicia. Ela e tua nai. Ela foi quen
puxo nos teus beizos a surrisa enfeitizada dos seus vals
frolecidos, nas tuas meixelas o frescor garimoso das suas
ribeiras, nos teus ollos os refrexos irisados do seu co, dos
seus regatos, das suas fontes, das suas mins orballadas, na
tua fronte a esprendids prodixiosa das suas paisaxes ... "11
Para a nosa escritora, a Ulla un val que debe ser inspiracin
dos poetas:
Que moito pois t'alaben os poetas
E viajeiros terria cobizada,. .. 12
Un val onde hai menias trigueiras (entre louras e morenas),
puras como o fro da ma. A Ulla para Avelina a alfa e a omega, o
principio e o fin. , en suma, a onde acoden os anxos do ceo para
gozar dos seus encantos:
Desleigad'o-1-os tolos que te deijan,
Ullia, po-1-o ouro seducidos
Pr 'o fin ti volver arrepentidos
E fartos den 'o alleo traballar!
Ay! N' milagre, non, que me namores
Se nacin por fortuna n ' teo seo,
Can d 'os angeles mismos den d 'o ceo
Vieran teus encantos disfrutar.13
Estes versos de exaltacin da Ulla chegaban, aln do mar, ata
os corazns dos nosos emigrantes como ben nos amosa unha carta
aberta, escrita o 18 de marzo de 1893 en Bos Aires, por Eduardo
Posobn, a Avelina Valladares, na que lle di :
"Sfrese tanto fora d' a nosa casa, psanse tantas n'esta
Amrica, cansase tant ' un de traballar n, o allo, sin porducto,
que n'e milagreo verter bagoas de sangre cando d'eses lados
nos chegan como lanzas de craro sol que nos alumean s'a
escura noite de esta longa pelegrinacin po-1-o mundo,
59
Ond'o sol facheaba o amaecer
versios como d 'A Ulla ...
Hay por forturna, poetas en Galicia que saben cantar e
encantar co'as armonas que despertan n' os "desleigados", os
recordos mais queridos. ( .... ) As cantade cantade smpre,
poetas e demais qu'e escribides pra Galicia e recibirdes ven
da nosa pequena patria, pois os vsos escritos farn que
moitos non poidmos aturar as suidades e levmos os osos o
p d'a pia donde nos botaron a primeira ves o sal n'a boca."14
A nosa escritora non se esquece dos que deixan a nosa terra;
coece moi ben o problema da emigracin sobre o que ten escrito nun
dos seus mis fermosos poemas, Os qu 'emigran.
A EMIGRAClC)N NA OBRA AVELIANA
Como ben sinala o historiador Xos Ramn Barreiro
Fernndez a emigracin do sculo XIX non pode ser cuantificada,
entre outras causas porque ata 1880-1890 non houbo unha estatstica
oficial fiable. Luis Obelleiro, e o mesmo Barreiro Fernndez, sinalan
como houbo sempre unha emigracin clandestina a travs de Portugal
e tamn en barcos que cargaban fra dos portos o contixente humano,
evitando <leste xeito os controis sanitarios e, ao mesmo tempo, pagar
os cnones portuarios (cada armador tia que depositar, ata 1873, 320
res de fianza por cada emigrante).
Lpez Taboada fala dunha sada de 500.000 galegas na
segunda metade do S.XIX e Bustelo sinala que, en todo o sculo XIX,
emigraron ao redor de 900.000 galegos.
Se ben nun primeiro momento, primeira metade do S. XIX, a
meirande parte dos emigrantes eran homes en idade activa procedentes
de todos os concellos e bisbarras de Galicia, nun segundo momento,
segunda metade do sculo, incorpranse a esta lacra social da
emigracin as mulleres e os nenos:
"Un noventa por cento dos nosos paisanos, que apenas saben
60
Ond'o sol facheaba 1) amaecer
ligar as letras do alfabeto e con moita dificultade pr o seu
nome, aos 12 anos de idade, marchan a Amrica en busca de
porvir ( ... ). Case tdolos nosos males teen a orixe na
emigracin, e en especial na dos nenos, que cada da
medra ... "15
O tema da emigrac1on est tratado, especificamente, por
Avelina,no poema que leva por ttulo Os qu 'emigran16, escrito pola
nosa poeta no ano 1889. Nesta composicin atopmonos coa Avelina
mis rebelde e crtica. Fai unha radiografa da emigracin dende o lado
( complicidade) das mulleres. Son versos que amosan a dor, o
sufrimento, a tristura, a angustia e a soidade das nais que contemplan
con impotencia como o seu mundo se ve rachado dun da para outro e
teen que desprenderse dos seus seres mis queridos, dos fillos e dos
maridos. No poema vese claramente como Avelina comprende (e
mesmo, por medio dun exercicio de empata, comparte) o sentir <lesas
mulleres desesperadas.
Avelina, consciente da sangra, que est a provocar o
fenmeno da emigracin nos nenos do noso pas, consciente de que
Galicia est a quedar sen rapaces, escribe na primeira estrofa do
poema:
Eu coido, coido qu 'e imn
O qu 'encerra Ultramar feiticeiro
Pois roubndonos vai zalameiro
Unha unha as prendias d'amor.
Inda bn jalar non comezan
Os rapaces d 'a nasa Galicia,
Cando ja, con meigosa caricia
Lles amostra un porvir sedutor.
O porvir sedutor era amosado por contratadores americanos
que percorran Galicia louvando as vantaxes da emigracin co nico
obxectivo de captar emigrantes que moitas veces, como se demostra
polos contratos que tian que asinar ( .. . Eu, ... ... , confrmome co
salario estipulado, anda que sei e cnstame que moito mis o que
gaan os xornaleiros libres e os escravos da illa de Cuba ... ), an aos
pases como verdadeiros escravos a cambio da pasaxe; e outras veces
eran enganados17.
61
Ond'o sol facheaba amaecer
Eis, a cuarta estrofa do poema:
A Ultramar non vays, meus menios,
Ond'andrmenas18 hay noit'e e dia
Pr'os incautos cazar porfia
Ofrecendolles ouro rodar
E, dempois que d 'aca vos arrancan,
Malpocados! pra sempre quezais, ...
Ai d'os fillos que s 'hachan sin pais!
Ai d 'os pais quen mata o pesar!
A nosa poeta describe todo o que os emigrantes deixan na terra
(estrofas 6, 7 e 8), dirxese s que para ela son as que estn a sufrir a
emigracin, dende a soidade e a tristura mis profunda, as nais. Vela
algns anacos referentes tristura e soidade das mulleres:
Non U 'importa que nais coitadias
Afligidas se queden chorando,
mirar que d'o nio escapando
Os fillios d 'a alma lles van
(. .. )
De soilias n 'o mundo quedar
E soilias n 'o mundo morrer. ..
As mulleres son, para Avelina Valladares, as que sofrenen
silencio; son o lado mis escuro e cruel da emigracin:
Quen poidera, naicias d 'a alma,
Despacio contarvos solas
O que pasa d'o mar entr'as olas,
O que pasa d 'o mar milis al!
Canto triste mortal desengao!
Canta doce ilusion po-l-o vento!
Cantos dias d 'amargo tormento!
Cantas noites de negra suida!
Na mesma lia de lembranza do sufrimento das nais dos
emigrados ten escrito un poema no ano 1908, 18 anos despois de que
Avelina escribira o seu, Manuel Garca Barros, titulado s
Americanos19:
62
Ond'o sol facheaba amaecer
n 'esquezades as vosas naicias
que morrendo de pena quedaron
y Seor de cotio lle piden
que vos volva outra ves s seus brazos.
E voltando ao poema de Avelina Valladares, cntanos do
mesmo o seu bigrafo, o xa mencionado Manuel Castro Lpez:
"Verdaderamente sentida y conmovedora es la poesa ( ... ) la
hemos ledo muchas veces, y siempre, as horas de tristezas
como en momentos de satisfaccin y alegra, nos ha
emocionado ... "20
O sentimento de solidariedade, de comprensin, de
complicidade, mesmo de idealizacin da figura da nai, amasado por
Avelina Valladares, con estas mulleres, esposas e nais dos emigrados,
compartido por Rosala de Castro, que escribe no ano 1880 (cinco
anos antes de que Avelina escribira s qu 'emigran):
"A ernigrazn i o Rei arrebtanlles de contino o amante, o
hirmn, o seu home, sostn da familia de cote numerosa: i as,
abandonadas, chorando o seu desamparo, pasan a amarga vida
antre as incertidumbres da esperanza, a negrura da soidade i as
angustias dunha perene miseria. 1 o mis desconsolador pra
elas , que os seu homes vanse indo todos, uns porque llos
levan, i outros porque o exempro, as necesidades, s veces
unha cobiza, anque disculpabre, cega, fannos fuxir, do lar
querido, daquela a quen amaron, da esposa xa nai e dos
numerosos fillos ... "21
Por todo isto, Avelina Valladares aconsella, dende o mis
profundo da sa alma, aos nosos nenos:
A Ultramar non vays pois menios
Ond'andrmenas hai noit'e, e dia
Pr 'os incautos cazar a porfia
Ofrecendolles o uro rodar ...
63
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
A ORFANDADE NA OBRA AVELIANA
A realidade socio-cultural decimonnica, tan chea de
prexuzos, non permita os fillos fra do matrimonio. O tema da
orfandade foi moi utilizado ao longo da historia da literatura moderna
e contempornea en multitude de obras.
Lembremos -como subliou o profesor Anxo Tarro Varela no
seu estudio literario sobre Maxina- o "caso da propia Rosala de
Castro, filla espuria, bautizada en secreto no Hospital Real de
Santiago e apartada de seus pais, por seren unha muller solteira e un
cura que non podan, naquela sociedade, facer pblico o seu
"pecado" ... "22
E non esquezamos que o mesmo Marcial Valladares na sa
novela Maxina ten como tema principal, xunto coa violacin de Otilia,
o da orfandade. Maxina, filla espuria, crase nunha casa de labradores.
Apartbase, deste xeito, Marcial Valladares, do costume que exista
nas burguesas urbanas do sculo de mandar inclusa os fillos non
nacidos en matrimonio lextimo.
Estes antecedentes puideron influr en Avelina Valladares
hora de elaborar un fermoso e ben traballado poema, escrito en galega,
do que non sabemos a data na que foi escrito, anda que eremos que
sera no intervalo que ira entre os anos 1879 e 1889. Trtase de A
pobre orfia23, onde a nasa escritora: "demostra toda a escollida
sentimentalidade que no seu corazn haba, y-a grandeza da sa alma
de poeta". 24
Na primeira estrofa do poema a orfia dnos canta da sa
situacin de soidade e de falta de cario:
Orfia quedei n 'o mundo
Desqu ' lus d 'o mundo vin
Nunca agarimo sentin
D 'os pais que me deron ser. ..
Nas seguintes estrofas a orfia vainas enumerando todas as
tristuras que ten que padecer nesta terra:
64
Ond 'o sol facheaba {) amaecer
Limpo ou lijoso mamei
Alleo leite coitada!
En 'o berce adormentada
Fun por alleo ron-ron.
Tenras miradas de nai,
Sonrisas, doces biquios,
Falagos, meigos carios
Non houbo pra min ai! non ...
Dende o da do seu nacemento non hai esperanza para ela e as
o recoece:
Cal bretema qu 'envolve o cotare/o,
Ond'o sol facheaba o amaecer,
Asi, tamen min de loito un velo
Circundoume de speto o nacer. ..
Nas das ltimas estrofas do poema, Avelina pregntase que
ser da pobre orfia e, unha vez mis, vol ve amosar a sa profunda fe;
a orfia non atopara o consolo neste mundo terreal senn entre os
anxos e Deus:
A ond'irs en busca de consola,
Orfia trist 'orfia, a ond 'irs? ...
Ac abaijo n 'o hai, n 'o ceo solo
Entr'os anges de Dios o atopars.
A poeta remata cunha splica ao noso Seor; Avelina pdelle a
Deus, que rache o tellado e abra as nubes para levar <leste mundo
pobre orfia.
Ramp Seor ese tellado argente
Prond'o sol, sin cair belos camia
Abr as nubes e baij esprendente
A tirar d'este mundo a pobre orfia.
65
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
A RELIXIN NA OBRA AVELIANA
Como xa dixemos a familia Valladares era, toda ela,
profundamente relixiosa. Veneran nun altar da igrexa de Berres
Virxe da Gua, que -segundo escribiu Laurentino Espinosa- "era la
patrona de nuestra familia y el Ama y Seora de nuestra casa ... "25 Vela
<las boas mostras, en forma de cantigas, que fan alusin a esta Virxe:
En Berres os Valladares
de Vilancosta festexan
a Madre Virgen da Gua,
amparo dos que a desexan. 26
De Vilancosta pra a iglesia
a xente corre a porfa
que hai misa a Nosa Seora,
Nosa Seora da Gua.27
Sabemos -polos achadegos de Fermn Bauza Brey- que Jos
Dionisia Valladares tamn era poeta e que participou nun librio
relixioso28, xunto con Marcial e Sergio, cun gozo Novena a la
Santsima Virgen de la Gua.
O estribillo de D. Jos dica as:
"Salve, torre de David,
faro que al cielo nos gua,
salve, salve, madre ma,
llvame a puerto feliz"
E comezan as estrofas de oito versos dun romance en i:
En el mar de nuestra vida
Donde soplan vientos mil,
Ciego el hombre no conoce
Rumbo firme que seguir. .. ...
Os Gozos, asinados por Sergio, teen por estribillo:
66
Ond'o so/facheaba amaecer
Amparadnos de la Gua
Virgen madre soberana.
Di a primeira estrofa:
Matinal, lcida estrella,
rosa insigne nacarada;
fuente lmpida, incansable
de asequible, cordial agua;
tesoro de piedad lleno
y excelsa virtud sin tacha;
consuelo de atribulados,
del catlico esperanza ...
Por que non participa Avelina oeste librio? O interrogante
ten moito que ver co que analizamos no apartado titulado: Muller e
Escritora29.
Avelina, a pesar de non participar nestes Gozos Novena da
Virxe da Gua co seu pai e cos seus irmns, ten escrito outros gozos,
como os da novena de San Plcido30, do que extraemos a seguinte
estrofa, que amosa a sa profunda fe oeste Santo:
Nio an ya rebelabas
De tu alma las grandezas,
Despreciando las riquezas
Del mundo fascinador
Y, cifrando en la virtud
El ms preciado tesoro,
Hasta las rejas de un coro
Llvate tu excelso amor. ..
O estribillo, feito para recitar polo coro, di:
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
Tamn escribiu Avelina, no ano 1898, os Gozos para a No vena
de San Romn31:
67
Ond o sol facheaba o amaecer
Os Gozos, asinados por Sergio, teen por estribillo:
Busco el camino del cielo,
Sed mi gua y protectora.
Rendido vengo, mi anhelo
Es vuestro amparo, Seora.
E dan principio con esta octavilla, combinacin mtrica na
que estn escritos:
Entre el erial de la vida,
entre espinas, entre abrojos,
con el llanto de mis ojos
v correr mi juventud.
En mi derredor pasaron
del mundo las pompas vanas;
verdad cre sus livianas
horas de torpe inquietud.
Marcial Valladares, en fin, escribe os seus gozos en romance
octoslabo en a, e ao cabo de cada oito versos intercala como
estribillo estes outros dous:
Herido por anglica visin
Del infiel abandonas la bandera,
Y, aspirando a perfecta conversin,
Juras servir a Dios con fe sincera ....
O 20 de abril de 1898 vieron facer Misin parroquia de
Berres os Irmns Redentoristas do Convento de Astorga: o Pai Adolfo
e o Pai Benjamn. Non se celebrara outra misin na parroquia dende o
ano 1762. Os pais estiveron ata o da 30 aloxados na casa do prroco
Ramn Barreiro Castro. Deixaron confesados a todos os fregueses,
mesmo aos ancins e enfermos que non puideron acudir igrexa de
San Vicente. Como lembranza da Santa Misin deixaron un fermoso
cadro da Virxe do Perpetuo Socorro.
Por este motivo, Avelina dedcalle neste ano de 1898 aos
Padres Redentoristas os seguintes versos:
68
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Yo quisiera en armnicos acentos
Ensalzar vuestro celo y vuestro ardor,
Apstoles benditos del Seor
Que el alma aliviais en sus tormentos ... 32
E tamn, neste mesmo ano, compn unha Splica a la Virgen
Santsima del Perpetuo Socorro33, publicada na Revista do Perpetuo
Socorro de Madrid. No poema comeza pedindo desculpas polo seu
atrevemento:
Perdn, Virgen querida, si hoy me atrevo
Tu nombre a pronunciar:
Perdname si msera a T elevo
Ayes de mi penar. ..
E remata suplicndolle Virxe que a libre do maligno (de
Satn) e que a eleve con ela; unha vez mis a nosa poeta confa no
divino, neste caso na Virxe do Perpetuo Socorro, para gozar da paz
individual:
Lbrame de las garras infernales
Del astuto enemigo
Y a gozar las dulzuras eternales
Elvame contigo.
Co gallo do ingreso da sa irm, Segunda, no Convento da
Ensinanza de Santiago rgalle, nun poema que lle dedica, que lle pida
a Deus por ela:
Y cuando encendido est
Tu pecho en divino fuego,
En cambio humilde, te ruego,
Que pidas a Dios por m ... 34
No mesmo ano de 1864, a tristura entra na Casa Grande de
Vilancosta, o seu pai, Jos Dionisio, est na cama gravemente
enfermo; Avelina implralle a San Xos, na derradeira enfermidade do
seu pai, auxilio:
Glorioso Patriarca que elegido
Para esposo de la Virgen fuiste
69
Ond 'o sol facheaba o amaecer
Y de padre amoroso del Ungido
El Sacrosanto nombre mereciste,
Hoy para el mo, al padecer rendido,
Tu auxilio imploro. Y pues, siempre oiste
La voz del que te pide con amor,
Concdeme en tu fiesta este favor.35
No arquivo da igrexa parroquial de San Vicente de Berres
existe un libro no que aparece unha ringleira, por lugares, de persoas
s que selles impuxo o escapulario36 da Santsima Virxe do Carme. No
lugar de Vilancosta, con data 9 de xullo de 1877, aparecen os nomes
de Segunda, Marcial e Avelina.
A devocin Mariana dos Valladares non atinxe, pois, soamente
Virxe da Gua, do Carme e do Perpetuo Socorro; Avelina
lmbrase, asemade, no mes das flores, no mes de maio, da Virxe Mara,
que lle adca un fermoso e apaixonado poema, escrito no ano 1878:
Y, pues del mundo
En desconcierto,
Eres el Puerto de salvacin,
Salva a tu pueblo
Que hacia su ruina
Ciego camina,
Sin reflexin.
Y a la que humilde
Flor incolora
Pone seora
Hoy a tus pis
Sitio en tu reino
Dale benigna
Pues, aunque indigna,
Tu hija es. 37
Con motivo da morte do seu irmn poltico Angel Veln
Taboada, no ano 1879, Avelina compuxo unha elexa cargada de fondo
sentimento, no que remata pedndolles aos seres queridos mortos que
pidan polos que neste mundo triste quedan:
70
Ond'o sol facheaba amaecer
Seres queridos que del mundo huisteis,
Por que el mundo falaz no os mereca
Y las nubes rasgando, all os fuisteis.
De Dios a la mansin nunca sombra.
Rogad por los que aqu tristes quedamos
Cruzando de la vida el mar a solas.
Frgil es el esquife en que bogamos
Y podr sumergirnos en las olas. 38
O XACOBEO NA OBRA AVELIANA
Coa temtica Relixiosa - Xacobea pose, a nosa poeta, tres
composicins. Das de loanza ao Apstolo Santiago e a terceira, unha
das mis traballadas, canta un alto no camio dun peregrino que vai
cara a Compostela e para a falar cun campesio, de seguro, da comarca
de Tabeirs.
A primeira composicin leva por ttulo Al Apstol39; un
soneto de loanza ao Apstolo, escrito no ano 1879. A segunda estrofa
di as:
Ya que con Dios tu valimiento es tanto
Que tu ruego no deja sin victoria,
Eleva al cielo la doliente historia
Que hoy te revela mi incesante llanto ...
A segunda composicin, que non est datada, un Himno Al
Apstol Santiago
4
. Trtase dunha pregaria estructurada en seis
estrofas nas que a nosa poeta canta as fazaas e heroicidades do
Apstolo Santiago; entre cada unha das estrofas intercala o seguinte
estribillo, que canta o coro:
71
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte rendido
Corazones henchidos de amor.
O terceiro poema, coa temtica xacobea, o Dilogo entre un
peregrino que se dirige a Compostela e un labriego
4
I. Estamos <liante
dun dos poemas mis elaborados da nosa autora. O poema est escrito
en bilinge; o peregrino fala en Casteln namentres o labrego contesta
en galego.
Vela o encontro de ambos personaxes:
Peregrino
Labriego
Salud, buen hombre. Que re is
Ensear un peregrino
De compostela el camino
Si, cual creo le sabeis?
Honra en face-lo ter
Hoj, o labrego, Seor;
Que, Dios diante o seu labor
Non por eso atrasar ...
O peregrino amsase ansioso e nervioso por chegar a
Compostela e, dese xeito, poder cumprir a sa promesa:
Una promesa cumplir
Vengo al Aposto! sagrado
Que el ruego de desgraciado
Diz se complace en or
Y mientras no deposite
En su seno mi oracion,
La lucha del corazon incesante se repite ...
O campesio trata de animalo e calmalo, pois Compostela xa
est moi preto:
72
Ond'o sol facheaba amaecer
Calme, Sr. a ansied
E fara, fara esa pena,
Qu 'unha jornada pequena
Resta d 'aqu a ciud ...
E, asemade, amsase amable e hospitalario co peregrino que
vn de lonxe:
E, s 'a l non s 'opuxera
Descanso e algo tomar
Folgara de que pausar
A mia casa viera
Ell'aquela d'o Loureiro
Qu 'anque d 'humilde fachada
Ten ainda unha tellada
Pra U 'ofrecer o romeiro ...
E, seguramente para facerlle a velada mis levadeira, o
campesmo nrralle unha historia na que lle vai contando como se
atoparon os restos do Apstolo Santiago na catedral de Santiago:
Parece qu 'homes sabidos
Botandos ' majinar
Chegaron adiviar
Ond'estaban sepelidos
D 'o Sant 'Aposto le os osos ...
Coa autorizacin do Cardeal escomezaron as escavacins na
catedral:
A ver si se descubra
O Tesauro apetecido,
Tanto tempo al escondido,
Segn a historia deca.
E por fin, despois de moitos das:
Sin preguiza traballando,
Ja con paredes topando,
Ja sufrindo mil reveses
Por fin Dios sea loado!
73
Ond 'o sol facheaba 6 amaecer
Descubriron o tesouro e o Apstolo amosou o seu grande
poder cun milagre:
6 cego, casi sin vida,
Vista e sal devolveu
A partires dese momento, o lugar foi visita obrigada dos fieis
e o Prelado mandou construr unha capela no lugar onde apareceron os
sepulcros:
D 'ali facer levantar
Capilla de gran vala,
Onde lmparas, noit 'e e da
Alumean sin cesar. ..
Logo de tan marabillosa historia o peregrino non pode senn
exclamar:
De vuestro relato amigo,
Por Dios que estoy admirado,
Y el instante afortunado
En que os conoc bendigo ...
A FAMILIA NA OBRA AVEUANA
Ben sabido -demos cumprida conta nos apuntamentos
biogrficos- que os Valladares formaban un autntico clan e que
Avelina era a alma mater do mesmo, dedicndose en corpo e alma,
durante toda a sa vida, ao coidado do seu fogar de Vilancosta. Non
de estraar, pois, que de toda a obra potica que pose a nosa escritora,
un total de corenta e sete composicins, nove deses poemas estean
dirixidos e dedicados a membros da sa familia e outros moitos tean
en menor medida referencias familiares.
Os poemas familiares son os que seguen:
A mi querida hermana Segunda ... (1864), co gallo do ingreso
de Segunda no Cenobio da Ensinanza de Santiago de Compostela que
74
Ond'o sol facheaba o amaecer
coincide co empeoramento do seu pai Jos Dionisia.
A mi ahijado Laurentino Espinosa Valladares en su nznez.
Poema escrito no ano 1866 e dedicado ao seu sobrio e afillado,
Laurentino, que no futuro ser o que faga a recopilacin dos poemas
da sa ta madria. Tamn a Laurentino lle dedica no ano 1883, co
gallo do seu casorio, un Brindis ... (1883).
A mi ahijada Amparito Veln Valladares (1868).
A Mara de la Saleta ... (1874).
A mi querido hermano poltico Angel Veln Taboada, en su
muerte (1879).
A mi nueva sobrina Estrella Domnguez ... (1895).
A mi querida hermana Luisa ... (1898) .
A mi querida ta G .. (1846)
Irnos reparar neste ltimo poema que Avelina lle dedica sa
ta Gabriela
42
, un poema escrito no ano 1846, cando a nasa poeta tia
21 anos, durante a estada da familia en Zamora. A poeta non se
esquece da sa terra nin, por suposto, da sa ta e madria de bautismo,
Gabriela.
Avelina, separada da sa ta, que segue a vivir no fogar de
Vilancosta, dende hai un ano, pdelle aura43 (aliento, soplo):
Aura de abril sonriente,
Blando y amoroso viento,
Que deixe o verjel (harta con flores e rbores froiteiras) e que
escoite a splica:
Deja el verjel un momento;
Oye mi splica ardiente.
Mais a continuacin, rachando co desenvolvemento lineal da
composicin, non nos canta o contido da splica senn que fai unha
fermosa descricin da sa terra, para explicarmos a quen vai dirixida a
mesma:
All en la margen orlada
Del manso lmpido Ulla,
Donde la trtola arrulla,
Hoy por mi no escuchada
75
Ond 'o sol facheaba 8 amaecer
Donde en los prados verdosos
De lindas rosas cubiertos
Pjaros mil bulliciosos
All ... tal vez a la sombra
Del limonero florido,
E fai unha loanza dos valores da sa ta madria:
Hay una prenda adorada
Que mi infancia acarici;
Un ser tierno de quien yo
Lloro infeliz alejada
Hay una mujer que all
Por su virtud resplandece
Y al corazn que padece
Prodiga dulce consuelo ...
Entn cando a poeta sente envexa dese vento suave e
refrescante (a aura) que a levara ata os brazos da sa madria:
Quien, aura, cual t pudiera
Volar a mi tierra hermosa
Si alas de gil hermosa
El cielo me concediera
Entonces oh Dios cruzara,
Anhelante y presurosa
Esa distancia enojosa
Que de mi bien me separa
Y en sus brazos cariosos,
De amor el alma extasiada,
Recibiera enajenada
sculos44 mil amorosos ..... .
A splica, anunciada dende o principio da composicin, vn
agora, case ao cabo do poema; fixdevos:
En las mrgenes del Duero
Tus alas, aura, despliega;
Visita mi tierra amena
Y besa la faz serena
Del Angel, de aquella tierra por quien pide.
76
Ond'o so/facheaba o amaecer
AAMIZADE NA OBRAAVELIANA
En efecto, a amizade xogou un papel primordial na vida da
nosa creadora, e por iso que algunhas das sas composicins reflicten
o tema da amizade e mesmo algunhas das sas poesas van ser
dedicadas a amigas e amigos da autora e da sa familia.
No ano 1849 cando Avelina Valladares tia vintecatro anos
escribe un poema dedicado, ao poeta ferrolano, Domingo Daz de
Robles45. A autora, coecedora dos xitos do seu amigo Domingo no
eido das armas, xa que Daz de Robles seguiu a carreira militar e
participou na primeira guerra carlista como oficial, escribe:
Pero ya oigo cantarte
Glorias por t conquistadas
Ora en el campo de Marte,
Tremolando el estandarte
Ante las huestes armadas, 46
E tamn coece e gaba o seu labor no eido das letras:
Ora las letras por gua
Tu gran talento luciendo
Es la suave armona
Que canta a tu poesa
El orbe entero, aplaudiendo ...
Baixo o ntimo ttulo de Emanaciones del alma
47
a nosa
escritora escribe un fermoso poema, datado no ano 1853, no que abre
o seu corazn e amsalle, sa amiga Concepcin Losada, que lle
dedica a composicin, un desengano amoroso.
O problema de Avelina a fuxida para sempre do amor,
encarnado no bello sol:
El bello sol de aquella edad querida
Que amor y encanto por doquier respira
Del horizonte en que mi vida gira,
Por siempre, amiga despiadado huy ...
77
Ond'o sol facheaba amaecer
e dor:
A ausencia de amor levan nosa poeta a un estado de tristura
Por eso tristes mis cantares suenan
Del manso Ulla en la ribera amena;
Que no le es dado al corazn que pena
El dulce nctar del placer gustar
Vanas quimeras con mentido halago
Ya no fascinan mi abatida mente;
Sus alas destructoras en mi frente
El genio del dolor vino a posar.
A fonda tristura pola fuxida do amor transfrmase en
melancola:
Y en vano los recuerdos de ventura
Evoca el corazn en su agona,
Que antdoto a su cruel melancola
No encuentra en la memoria del placer. ..
Desxalle sa amiga que nunca padeza eses males de amor:
En el cielo nacarado, siempre hermoso,
La estrella de tu amor luzca serena;
Que nunca en tu frente de azucena
Su huella el dolor llegue a estampar. ..
E se algn da se <lera o caso de que a sa amiga sufrira algn
desengano amoroso, Avelina ofrcelle o seu amor de amiga, a sa
amizade:
Ms, si en horafatal, destino adverso
Te muestra sus rigores algn da
(. .. )
Recuerda que en las mrgenes del Ulla
Dejaste apasionado un pecho amigo,
Y ven tus penas a partir conmigo;
Ven a mi seno a respirar amor.
De 1858 son os poemas Ayer y hoy48 e Carta a la misma
78
Ond'o sol facheaba o amaecer
Antonia Lareo49, ambos poemas estn dedicados sa amiga Antonia
Lareo. No primeiro deles Avelina consciente da melancola que ten
que padecer a sa amiga por estar lonxe de Santiago de Compostela:
ayer:
Pobre amiga, que en las playas
Del mar, suspiras a solas
(. .. )
Quien te alej del Sarela
En cuya margen frondosa
Corri tu infancia dichosa
Embriagada en la ilusin ...
Nas seguintes tres estrofas, a poeta contrapn a felicidade do
Ayer la brisa apacible,
Del pas de tus amores,
Aromas de bellas flores
Te regalaba doquier(. .. )
coa desilusin e a desgracia do hoy:
Hoy veleidoso el destino
Robndote el patrio suelo,
Deja negro desconsuelo
En tu seno virginal(. .. )
E remata o poema ofrecendo, unha vez mis, a sa amizade:
Ms triste a solas no llores
De la fortuna el desvo
Si tu llanto el llanto mo,
Venlo en mi seno a verter. ..
A segunda composicin unha Carta a la misma Antonia
Lareo, a nosa escritora escrbelle sa amiga para explicarlle que un
amigo da familia, un tal Andrs, vaille facer unha visita:
Sabrs que el amigo Andrs
Aunque no lleva levita,
Hacerte va una visita ...
79
Ond'o sol facheaba o amaecer
E asemade lvalle unhas viandas de parte da familia
Valladares:
De chorizos arrugados
Creo que es una docena
Y jamn para la cena
Del prximo carnabal ...
En toda a poesa a nosa poeta fai gala dun exquisito e sutil
sentido do humor:
Ah tienes cara amiga,
Lo que el bueno D. Andrs
Va poner hoy a tus pies ...
E despdese da amiga <leste xeito tan simptico e orixinal:
Queda a tu disposicin
Aunque con un dedo atado
Por haberlo ayer cortado
En descuido criminal
Y te saluda amorosa,
Sirenita de esos mares,
Avelina Valladares,
Siempre cumplida y leal.
No ano 1879 dedcalle dous poemas ao seu amigo, o xa
mencionado poeta Gumersindo Laverde Ruz; o primeiro deles un
pequeno soneto
5
e o segundo leva por ttulo A UllaSl, un dos mellores
poemas da nosa autora, escrito en galego e do que xa demos conta no
apartado: A Ulla na escrita Ave liana.
Ternos que lembrar que Gumersindo Laverde Ruz dedcalle
tamn a Avelina e sa irm Segunda o poema Al ro Ulla, do que xa
falamos anteriormente.
No ano 1899, cando a nosa poeta tia 74 anos, escribe un
poema titulado En el lbum de la Srta. Juventina Oca52, ltima
composicin do poemario; a autora amsase cansa:
Versos amiga me pides
Cuando a mi numen ya fro
No alienta el vital roco
De la grata inspiracin ...
80
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
O poema foi publicado en vida da autora no Almanaque
Gallego de Buenos Aires e tamn en El Ancora de Pontevedra.
TRES ARTIGOS EN PROSA
Chegaron ata ns tres artigos en prosa da autora de Avelina,
coa seguinte temtica:
O primeiro deles leva por ttulo Comunicacin a la Sociedad
de Amigos del Pas de Santiago53; este artigo foi remitido Sociedade
de Amigos presidida por Antonio Casares o 23 de abril de 1858, co
gallo da Exposicin agrcola industrial y artstica de Galicia que tera
lugar en Santiago de Compostela do 24 ao 27 de xullo de 1858. O
artigo foi publicado no nmero 10 de La Exposicin Compostelana,
xornal creado por motivo da exposicin pola sociedade de amigos, que
saiu luz o 4 de xullo de 1858. Neste artigo Avelina, infrmalle
Sociedade de Amigos de Santiago -a que convoca a exposicin- da
existencia de <las plantas que poden ser vantaxosas para o pas, a
rubia ou granza e a gualda, xa que, como nos indica a nosa escritora,
cun pequeno custo e con poucos coidados (os mesmos que o centeo)
seran proveitosas para os nosos labradores. Efectivamente, Avelina,
saba moi ben que estas <las plantas herbceas, a rubia ou granza e a
gualda, eran moi apreciadas en Catalua e no resto de Europa pola sa
utilizacin na incipiente industrial textil. A raz desta planta, seca e
pulverizada, serva para tinguir as Indianas54que necesitaban a color
amarela (tamn chamada gualda) que daba a gualda e a color
alaranxada ou vermella que daba a rubia ou granza. As industrias
de indianas eran moi abundantes en Catalua, onde o industrial e
tcnico Canals y MartSS, filio do fundador dunha das primeiras
fbricas de indianas, era un experto coecedor destas plantas.
Avelina Valladares envalle devandita Sociedade mostras
dunha planta coecida polo nome defreijos, moi abundante nos soutos
e campos da ribeira esquerda do Ulla e que ten unhas races
81
Ond'o sol facheaba o amaecer
comestibles co obxectivo de que a analicen e determinen se sera bo
facer plantacins das mesmas.
O artigo El ochavo milagroso56 publicado no xornal que dirixe
o estradense Waldo lvarez Insua, El Eco de Galicia de la Habana,
fala do mundo das supersticins. As supersticins, para Avelina
Valladares, son un mtodo para embaucar aos seres humanos:
" ... una de ellas la del ochavo milagroso, cuyas supuestas
virtudes contra los maleficios extravan la razn del hombre,
de tal manera que, olvidando las leyes del cristianismo, se
obceca hasta el extremo de depositar su fe y su confianza en
el hbil embaucador que, con paparruchas y estupendas
relaciones de acontecimientos prodigiosos agota el bolsillo del
pobre creyente ... "
O terceiro artigo en prosa que conservamos da nosa escritora
unha Exposicin al Eminentsimo Cardenal Sr. Garca Cuesta57,
arzobispo de Compostela no que Avelina, no nome dos fregueses de
San Vicente de Berres, lle pide ao arcebispo que permita, durante a
coaresma e as vixilias do ano, poder utilizar o equivalente en aceite de
unto de porco.
82
IV. O GALEGO DE AVELINA VALLADARES
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Avelina Valladares Nez unha desas poetas galegas da
segunda metade do S.XIX que, ignorando o seu esplendoroso pasado
lrico medieval, tiveron que construr a sa escrita -a diferencia doutras
linguas peninsulares como o caso do casteln e portugus, cunha
dilatada e longa tradicin culta ( coecemento dos seus clsicos,
diccionarios, gramticas, ensino escolar ... )- a partires da lingua falada
polos labregos e botando man, na meirande parte das veces, sobre todo
no que atinxe sintaxe e ao lxico, do casteln e, outras veces, as
menos, do portugus.
Por todo isto debemos valorar, anda mis, o grande esforzo de
Avelina que coa sa escrita elevou, xunto con outros homes e mulleres,
a Galicia ao Rexurdimento.
O galego de Avelina practicamente o mesmo que utilizou o
seu irmn Marcial e que ten como elementos mis salientables, que o
diferencian da normativa actual vixente, entre outros, os rasgos
grficos e as caractersticas do lxico, ambas obxecto donoso estudio.
Rasgos grficos:
1. En relacin coa ortografa, a nosa poeta emprega as seguintes
grafas, hoxe en da en desuso:
1.1 Utilizacin do g, j para representar a fricativa palatal
xorda lf /,que hoxe grafiamos, na nosa normativa, con x.
Exemplos: genio, gentes, joia, lonje, justicia ...
1.2 Utilizacin do y grego, por mor do influxo casteln.
Exemplos: Joya, rayosa, muy, prayas, Ay! ...
1.3 Utilizacin do h naquelas palabras que en galego non
o levan.
Exemplos: T'hencheron, hombriros, que s 'hachan sin pais ...
2. En relacin coa acentuacin, Avelina Valladares empregou tres
clases de acentos grficos:
2.1 Agudo C) para clasificar as palabras segundo acento e
tamn como diacrtico.
Exemplos: Dilogo, catlica, baldn, arrscate, ...
85
Ond'o sol facheaba o amaecer
2.2 Grave (') que marca a abertura voclica, como en cataln
e francs, e tamn, nalgunha ocasin, diferencia e verbo de e
conxuncin.
Exemplos: Esperta, arrequece, decote, oprobeo ...
2.3 Circunflexo (")para marcar a contraccin da preposicin
a co artigo o/a: 6, a, os, as.
Exemplos: s qu 'emigran, o amaecer, o filio, o que se
acerca ...
Outras particularidades grficas salientables na escrita de
Avelina seran o uso dos apstrofos58: D 'este val, d 'a farndula,
s , opuxe ra, d Espaa .. . e a utilizacin do guin tanto coa segunda
forma do artigo como con calquera dos alomorfos de pronome persoal
(obxecto directo): Corre-l-o pensamento, desleigado-l-os tolos que de
deijan, po-l-o ouro seducidos, senti-los ...
Caractersticas do lxico:
Castelanismos: son moi abundantes na escrita da nosa poeta
e, xunto coa grande cantidade de vulgarismos, deturpan
bastante o galega: conocer, volver, tuvo, iban, deca, Dios,
adios, ardilla, capilla, nadie, mismos, sencillo ...
Vulgarismos: soila, soilias, pra, millar, adimiren, malencola ...
Dialectalismos: non son moi numerosos na obra de Avelina:
lus, louco ...
Hipergaleguismos: loucomotora, hourizonte, leucin, direu-
cin.
86
V. A EDICIN DA OBRA LITERARIA DE
AVELINA VALLADARES
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Das tres opcins que podiamos tomar hora de editar a
obra da escritora estradense (lembrade: cadernos A, B, e C),
escollimos, para esta primeira edicin a mis fiel, o caderno
manuscrito C59.
Cremos que o recollido neste caderno (sobre todo o que
mis nos interesa, que son os poemas en galego) o que mis se
achega escrita orixinal de Avelina. Ir mis al -facendo unha
primeira edicin crtica (normativizada)- supora manipular e
trastocar, en boa medida, o texto orixinal60.
Respectamos, xa que logo, nos poemas escritos en galego,
os rasgos grficos (puntuacin, acentuacin, apstrofos, guins ... ),
mesmo no caso en que poida existir algn claro erro, e as
caractersticas do lxico ( castelanismos, vulgarismos,
hipergaleguismos ... ); asemade respectamos o uso das maisculas
que inician cada verso de acordo co costume da poca.
Pensamos que, malia as molestias que o lector poida
padecer hora de enfrontarse lectura dos poemas escritos en
galego, paga a pena facer a edicin dos que consideramos orixinais
para comprendermos o grande esforzo de Avelina por escribir
nunha lingua que estaba renacendo e que anda tia moito camio
que percorrer.
O nico troco que fixemos -despois de moito pensalo- con
respecto ao caderno manuscrito, que cambiamos a orde orixinal.
Deste xeito, en vez de seguir a orde do manuscrito (distintos
artigas biogrficos e necrolxicos sobre a nosa poeta, textos en
prosa de Avelina e as sas poesas seguindo unha orde
cronolxica), puxemos en primeiro lugar, por razns de interese,
os cinco poemas escritos en galego, a continuacin as
composicins en casteln, os tres textos en prosa, para rematar cos
artigos61 biogrficos e necrolxicos sobre Avelina Valladares.
Somos conscientes de que queda pendente, pois, realizar
unha edicin crtica da obra da Cantora da Ulla, unha actualizacin
segundo a normativa vixente que facilite a lectura dos poemas en
galego. Ogall que este libro sirva de estmulo para que algun se
interese polo tema; Avelina Valladares Nez ben o merece.
89
Ond'o sol facheaba amaecer
NOTAS
(aos apartados III, IV e V)
1 Cfr. A mi amiga Catalina Fernndez, p. 121.
2 Cfr. A Galicia, p. 165.
3 Cfr. Miajoya, p. 106.
4 Cfr. Mi Aldea, p. 122.
5 Carolina Coronado (Almendralexo 1823, Palacio da Mitra, preto de Lisboa,
1911). En 1843 publica un tomo das sas poesas, que se reeditan en 1852 cun
prlogo do escritor madrileo, filio dun alemn, Juan Eugenio Hartzenbusch
(1806-1880). Predomina nas composicins de Carolina Coronado o tema
amoroso, impregnado de misticismo, e a evocacin natureza. Casa co
diplomtico norteamericano Justo Horacio Perry, establcese en Madrid
convertendo a sa casa nun dos centros da vida literaria madrilea. Ao
fracasar a revolucin de 1866 deu asilo aos progresistas, entre os que se
atopaba Castelar.
6 Publicado en El Estradense, A Estrada, n 2, 22-XII-1906.
7 Gumersindo Laverde Ruz (1840-1890), aparece citado na Historia da
literatura galega contempornea do profesor Ricardo Carballo Calero, dentro
da nmina dos didocos (denominacin que reciben os escritores galegas de
finais do S. XIX, sucesores de Rosala de Castro, Curros e Pondal).
8 Gumersindo Laverde Ruz, Antologa, 1951, p. 56.
9 Cfr. A Ulla, p. 95
10 Vid. Marcial Valladares, Maxina, Edicin de Anxo Tarro, Margarita Neira
e Blanca Roig-Rechou, 3ed, Xerais, Vigo,1997, p. 66.
11 Vid. Manuel Garca Barros, Falernos na nasa Pala, A Estrada, Tip. La
Artstica, 1930, pp. 7-8.
12 Cfr. A Ulla, p. 95.
13 /bidem. p. 95
14 Cfr. Textos sobre Avelina Valladares, pp. 195-196
15 Publicado en Gaceta de Galicia, 15-V-1879.
16 Cfr. s qu 'emigran, p. 109
17
El Eco de Galicia da Habana, dirixido polo estradense Waldo lvarez
Insua, publicaba (vxase o n 571, 3-VI-1893) un artigo titulado 1500
hombres engaados!! no que se denunciaban os fraudes que estaban a padecer
os nosos emigrantes.
18 Andrmenas: enredos, trampas, mentiras ... Djese de esas andrminas,
seorito; a cenar y a camal (Unamuno). A orixe desta palabra vn
probablemente de Andrmeda, personaxe mitolxico grego.
90
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
19 Publicado en El estradense, A Estrada, n98, 24-X-1908.
20 Vid. Manuel Castro Lpez, "Avelina Valladares", Almanaque Gallego, Bos
Aires, 1898, pp. 33-35. Esta biografa est recollida na seccin Textos ... p. 197.
21 Vid. Rosala de Castro, Follas Novas, 6Ed. Castrelos, Vigo, 1978, p. 14.
22 Vid. Maxina, op. cit., p. 22.
23 Cfr. A pobre Oifia, p. 104.
24 Antn Losada Diguez, El Emigrado, A Estrada, 24-X-1925.
25 Laurentino Espinosa, El Emigrado, A Estrada, 24-X-1925.
26 Fermn Bouza Brey, op. cit., p.19.
27 lbidem.
28 Toda a informacin que fai referencia obra relixiosa da familia de Avelina
atopmola en Fermn Bouza Brey, op. cit., pp. 20-23.
29 Cfr. Mullere Escritora, p. 35.
30 Cfr. Gozas para la novena de San Plcido, p. 174.
31 Cfr. Gozas en la novena de San Romn, p. 177.
32 Cfr. A los Padres Redentoristas, p. 180.
33 Cfr. Splica a la Virgen del Perpetuo Socorro, p. 181.
34 Cfr. A mi querida hermana Segunda ... , p143. Deste poema atopamos outra
versin no libro Memorias de familia, Cfr. p. 145.
35 Cfr. A San Jos en la ltima enfermedad de mi seor padre, p. 147.
36 Trtase dun pano bordado que se leva pendurado ou cosido roupa como
signo de devocin.
37 Cfr. A Mara en el mes de sus flores, p. 154.
38 Cfr. A mi querido hermano poltico ... , p. 158.
39 Cfr. Al Apstol Santiago, p. 157.
40 Cfr. Himno al Apstol Santiago. p. 162.
41 Cfr. Dilogo entre un peregrino que se dirige Compostela ... , p. 98.
42 Cfr. A mi querida ta Gabriela, p. 119.
43 Nome dado s filias de Breas ou de Eolo que personifican os ventos
suaves (represtase s veces montadas en cisnes).
44 Do lat. Osculum, Bico.
45 Domingo Daz De Robles (Ferro!, 1812-Madrid, 1867) foi vicepresidente
da Academia Literaria e fundador e director da revista semanal El idlatra de
Galicia e, asemade, autor de doce poesas escritas en galego. Para mis
informacin sobre este escritor, Vid. Ricardo Carballo Calero, Historia da
Literatura Galega Contempornea, p. 83.
46 Cfr. Al amigo D. Domingo Daz Robles, p. 126.
47 Cfr. Emanaciones del Alma, p. 131 .
48 Cfr. Ayer y Hoy, p. 135.
49 Cfr. Carta a la misma Antonia Lareo, p. 137.
50 Cfr. A mi respetable amigo Sr. Laverde Ruiz, p. 156.
91
Ond'o sol facheaba o amaecer
51 Cfr. A Ulla, p. 95.
52 Cfr. En El lbum de la seorita Juventina Oca, p. 182.
53 Cfr. Comunicacin la Sociedad de Amigos del pas de Santiago, p. 185.
54 Tela de fo ou algodn, ou de mestura de ambos, estampada por un s lado.
55 Canals y Mart foi nomeado en 1765 director xeral de tintes e conseguiu un
espectacular auxe no cultivo da rubia ou granza; en 1779 publicou,
"Coleccin de lo perteneciente al ramo de la rubia o granza en Espaa ... " ,
estudio que a sobre as diversas materias tintreas e a sa utilizacin.
56 Cfr. El Ochavo milagroso, p. 187.
5
7
O arcebispo Carlista Garca Cuesta ten visitado o casal de Vilancosta.
58 de supoer que Avelina coeca o traballo do seu irmn Marcial, Del
apstrofo en la escritura gallega publicado en La Ilustracin Gallega y
Asturiana, n 11 , Madrid, Tomol, pp. 123-124. Cfr. Seccin Documentos, p.
239.
59 Cfr. Na seccin Documentos, os cinco poemas escritos en galego, tal e
como aparecen no caderno manuscrito C, pp. 208-235.
60 As posibles manipulacins que poden existir como resultado da
transcricin dos poemas en galego, sobre todo no que respecta acentuacin,
dbese non claridade dos mesmos; para calquera dbida vxanse os poemas
orixinais na seccin Documentos, pp 208-235.
6l Para reproducir algns destes artigas apartmonos do caderno manuscrito
e botamos man dos xornais onde foron publicados.
92
VI. POEMAS EN GALEGO
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
..Jl 1Jlla
D'este val deleitoso n' un recuncho
Loucuras d' outro tempo recordando,
As horas docemente vou pasando,
Sin sentir que se van pra non volver.
E, libre d'a farndula d'as vilas,
Qu' mais d'unha cabeza henche de vento
Deijo ahora corre-l-o pensamento,
Vagar n' o campo que me veu nacer.
Por eso, p d' os freijos e ameneiros,
Adistraeme ouservar como marchando,
Mil remuios d' espuma levantando,
O ro fachendoso bai mar,
Ou, n'as herbas sentada d'a pradeira,
Como as rns garrulean n'a sua orela
E o escalio cai, que n'a sedela,
Morde o ancelo e rebrinca pra escapar.
Vllia1 Oun te veu que, namorado
D'a hermosura qu'encerras non quedase
E suidades coitado! non levase
No seu peito o adios cando che doul
Ti m ~ l o pra todos atesouras;
Ti triste non negas un consolo
Es naicia amorosa, e n' o teu colo
Sempre alivio o pesar sempre atopou.
A ti de lonje chegan en bandadas
Chisperreados alegres pajarios,
Pra n' os bosques e soutos os seus nios
En tr' as plas d' os rbores facer;
95
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
E tamn entr' os tojos e as carpazas,
N' os bujos, laranjales, lmoeiros,
e os d' ac mesturados, fallangueiros,
Cal se nunca estiveran sin se ver.
D genio espertar n'as maancias,
En que, ledos Dios eles glorian,
Escoitar ternos cantos que !!'envan
Merlos, tordos, currucas, verdeirns,
Carricios, chincheiros, papo-rubios,
Quqos, chascos, bubelas, andurias,
Ciayos, patos, maceiros e rulias,
Paspalls, carniceiras, gorrins.
O sirn e o pardillo atrs non quedan,
D' o jiljero namoran os gorgeos,
Co-aqueles seus graciosos contoneos
Mirando, ja pr'aqui, ja pr'acol.
E, seu cabo, a montesa laberquia,
Suspendida n' o aire estribillando,
Vai seus cantos tamn repinicando,
Sin celos conocer, nin vanida.
Aqui nse denoite en todos sitios
. Resonantes atrujos, cantinelas:
Son os mozos que van pr'as espadelas
Co-as mozas seran paliquear,
N ' a man levan de palla bs fachucos
Que con mistos acenden n'o camio
E subrazo, ademais, longo sachio
Pra <leo tentador arrenegar.
Que moito pois ralaben os poetas
E viajeiros terria cobizada,
Po-1-o Pico Sagrado coronada
Con sobervios palacios d'arredor,
S' hai jardins n' o teu seo arrecendentes,
Regueiros e fontias paroleiras,
Pieirales e frescas carballeiras
Ond'a sombra buscar po-1-o calor!
S'hai menias trigueas avisadas,
De feituco corpio rechamante,
96
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Blancas d'azules olios sin amante
E puras corno a sira d' a rnan!
S'hai nas veigas douradas espiguias
Pradeiras de rosas variadas,
N'os viedos as uvas encolgadas,
Ricas froitas rodando po-1-o chan!
N'as festas .. . ... ! E de ver globos pintados,
Refulgentes estrelas arrojando,
Fortes bombas n' as nubes estoupando
E foguetes con luces de color,
Ciaiteirios as gentes atraendo,
Qu' en rnoreas acoden as ruadas,
e o fondio a hucha ataviadas
Sinque o ataque polilla nin valor.
Desleigad' o-1-os tolos que te deijan,
Vllia, po-1-o ouro seducidos
Pr' o fin ti volver arrepentidos
E fartos de n' o alteo traballar!
Ai! N'e rnilagre, non, que me namores
Se nacin por fortuna n' teu seo,
Can d' o os angeles mismos den d' o ceo
Vieran teus encantos disfrutar.
97
Ond'o sol facheaba o amaecer
Dilogo entre un peregrino que
se dirige a Compostela y un labriego
Peregrino
Salud, buen hombre. Quereis
Ensear un peregrino
De Compostela el camino
Si, cual creo, le sabeisl
Labriego
Honra en face-lo ter
Hof o la brego, Seor;
Que, Dios <liante, o seu labor
Non por eso atrasar
Mais de fatiga rendido
Ouservo est sua merc.
Sin duda de lonf a p
Cumple algun voto ofrecido
E, s'a l non s' opuxera
Descanso e algo tomar
Folgara de que pousar
A mia casa viera
El!' aquela d' o Loureiro
Qu'anque d'humilde fachada
Ten ainda unha tallada
Pra !!'ofrecer romeiro
E Rosa, mia muller,
Esperta com'unha ardilla,
Pronto ava unha tortilla
Con limpeza e con jacer.
Peregrino
Admito la caridad
Que ejercer quereis conmigo
Y Dios recompense, amigo,
Vuestra generosidad
Descanso, s, hoy anhelo,
Pues ha dias que viajando
Por tierras extraas ando
En congojoso desvelo.
98
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Vna promesa cumplir
Vengo al Aposto[ sagrado
Que el ruego del desgraciado
Diz se complace en or
Y mientras no deposite
En su seno mi oracion,
La lucha del corazon
Incesante se repite.
Por eso con f ardorosa
El gozo interior anso
De que toque el bordn mo
La baslica famosa .
Labriego
Calme, Sr, a ansied
E afra, fra esa pena,
Qu'unha jornada pequena
Resta d'aqu a ciud.
A descansar vamos, pois,
Qu'e noite e ja pr'as cortellas
Baijan d' o monte as ovellas,
As bestas, vacas e bis.
Vamos que, mentras n'o lume
Prepara a cea a muller,
Rezaremos, si quixer,
O rosario de costume
Cearase, e a camia
Limpa, ben que sin bordados
Nin colchons alporizados,
Que non hai n' a casa mia
E o qu' o sol madrugadeiro
Doure a crista d' a montaa,
Os dous en doce compaa
Sairemos po-1-o quinteiro.
Eu historias narrarei,
Pra que non sinta o camio
E, c'un e e' outro contio
De seguro o distrairei
A proposito; noticia
Non ten d' o acontecemento
Qu'hoj' embarga o pensamento
D'a catlica Cjalical
99
Ond'o so/facheaba o amaecer
Escoite, pois, qu' o suceso
D'inters e non escaso
E, segn dicen, o caso
Anda entre gente de peso.
Peregrino
Que le escucho desde luego,
Puesto que mi patria toca.
Pendo ya de vuestra boca:
Hablad, amable labriego.
Labriego
Parece qu'homes sabidos,
Botandos' maginar
Chegaron adiviar
Ond' estaban sepelidos
D'o Sant'Apostole os osos
E de dous mais que con el,
Predicando contr' o infiel,
Deron a vida gozosos
Ledos inmediatamente
Vanse junt'i Cardenal,
Quen mandou n'a catedral
Traballar caladamente,
A ver si se descubra
O Tesouro apetecido,
Tanto tempo al escondido;
Segun a historia deca.
De noite, c' as portas chousas,
Pra que nadie maliciase
E, atrevido, non tomase
Por meiguera estas cousas.
Estudiadia a leucion;
Por baijo terra os canteiros
Abriron grandes carreiros
N'unha e n'outra direucion.
Estas esculcas guiaban
Sacerdotes ilustrados
Que, n'antiged versados,
Saban ben prond'andaban
100
Ond'o sol facheaba o amaiecer
Pasaron dias e meses
Sin preguiza traballando,
Ja con paredes topando,
Ja sufrindo mil reveses
Por fin Dios sea loado!,
En forza de cachear,
Conseguiron atopar
O tesauro cobizado,
E d' esto seales dou
Vn portento milagroso
Con qu' o apostole glorioso
Seu gran poder amostrou.
O caso foi ben sonado,
D' este modo acontecido:
Cego, mudo, sin sentido,
De speto desmayado
Quedou un sencillo obreiro
Que co' a millor intencion
A aquela Santa mansion
Pudo chega-lo primeiro.
ve-lo as, compungidos,
Os demais, por el pedan
s Santos que ali dorman
N'as sepulturas metidos;
E Dios, qu'a splica oyeu
De tanta jente afligida,
cego, casi sin vida,
Vista e sal devolveu.
Este milagre alentou
O corazn d' o Prelado
Que, c' o Cabildo seu lado
sitio tal s'acercou,
Onde, n'a terra postrados,
Todos de placer choraban
E contritos adoraban
Os sepulcros atopados,
Era o hachado asombroso
E-o que pblico se fijo
Cada quen poda quixo
Visita-1-o fervoroso
E con devocin tocar
As reliquias dos Santios
Medallas e rosarios
Que non paran de bicar.
101
Ond'o sol facheaba amaecer
Ds osos canto polvio
Ciardou a nai dolorida
Que co- a fe mais encendida,
Lle d o filio enfermio!
Hoj'aquel recuncho cerca
Vnha reija de madeira,
Pechada de tal maneira,
Qu'atras dice o que se s'acerca.
Mais cntase qu' o Prelado,
Qu' e de moito entendemento
Agarima o pensamento,
Sin duda por Dios guiado,
D'ali facer levantar
Capilla de gran vala,
Onde lmparas, note e da
Alumean sin cesar.
Se certo o rumor sair,
Qu'a pes juntos creo eu
N'os anos do jubeleu
compostela acudir
Con esquisitas ofrendas,
Veremol-as romerias
D'aqueles felices das
Qu'historian as lecridas
A catedral parcer
Entonces un forrnigueiro
e, n' ela, o botafumeiro
fachendoso cruzar.
Peregrino
De vuestro relato amigo,
Por Dios que estoy admirado,
Y el instante afortunado
En que os concoc bendigo
Nunca imaginar pudiera
Me regalase el destino
Por mi guia, un campesino
Que tanta instruccon tuviera
Virtud, talento, nobleza,
Dones de simpar valor,
Al Supremo Creador
Plugo daros con largueza
102
Ond'o sol facheaba amaecer
Vso de ellos, indulgente,
Conmigo habeis hecho hoy
Y otra gracia a obtener voy
Del campesino elocuente
Incgnito, quien habeis
Dado hospedaje y solaz,
Os brindo con mi amistad.
La vuestra me concedeisl
Labriego
E pois nonl o qu' eu quera
Eso mismo era, seor,
Pero 6 probe labrador
Adiantarse n'aqueca.
Peregrino
No os humilleis; tiernos lazos
Vnen ya nuestra existencia.
Yo, Marqus de la clemencia,
Tiendo al labriego los brazos.
Labriego
Ja que tal sorte pra min
Troujo Dios n' este momento,
Direy louco de contento,
"Seiqu' en bas pallas nacn
E anqu o dichoso traves
De comprender non acabo
Eu, labrego, sempre esclavo
Serei do seor Marqus.
103
Ond'o sol facheaba 8 amaiecer
A pobre orfia
Orfia quedei n'o mundo
Desqu' lus d' o mundo vin
Nunca agarimo sentin
D' os pas que me de ron ser.
Prendida d' o seu amor,
Vidia da sa vida,
A negra morte estrevida
Non m'os deijou conocer.
Limpo, ou lijoso mamei
Alteo leite coitada!
E n'o berce adormentada
Fn por alteo ron-ron.
Temas miradas de nai,
Sonrisas, doces biquios,
Falagos, meigos carios
Non houbo pra min ai! non.
Amantes flas, consolos
Qu' outras bon do alcanzaron
Tan lonje de min anclaron
Qu' senti-1-os non cheguei.
Escarriada, sin ventura
Sin haber, sin acomodo
Orfia soila de todo
N'a terra quedei, quedei.
11
Por eso o corazon se m' estremece
E cheo de mortal malencolia
Todo arredor de min feo aparece
Nada solas me d nin alegria.
Cal bretema qu' envolve o cotarelo
Ond' o sol facheaba o amaecer,
104
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Asi, tamen min de loito un velo
Circundoume de supeto 6 nacer.
En balde pr sparce-1-o pensamento
Corro 's'scoitar d'o campo os pajarios
Que, tolos rebuldando de contento
Cibicada carrejan pr' os fillios.
Dichosos eles qu'anqu'ali chitando,
D'a orfand non comprende amargura
E miran pra seus pas ledos cantando
Sin coidarse d'a mia desventura!
Ai! Quen n'o peito seu non tuvo mgoas
Nin da vida n' o mar probou escollos,
Mal se decata d'as alleas bguas
Boite!! ... Non sabe o qu'e telas n'os olios.
A ond'irs en busca de consolo,
Orfia trist' orfia, a ond'irs! ...
Ac abaijo n' o hai, n' o ceo solo
Entr' os anges de Dios o a topars.
Romp Seor ese tellado argente
Prond' o sol, sin ca ir bel os camia
Abr as nubes e baij esprendente
A tirar d' este mundo a pobre orfia.
105
Ond'o sol facheaba amaecer
~ l i joya
Joia d'Espaa, adorada Cjalicia,
Verjel d' os encantos d' os puros amores
Esperta, qu' o tempo ch ego u d' a justicia
E portas alleas non pides favores.
Ja a loucomotora de gozo asuba
Teu chn pintoresco garbosa 6 cruzar,
Ond'as laberquias de noite e de dia
A alma enajenan con doce cantar.
Esperta, na prenda, prendia arrequece,
Que loito d'abondo trougueche abatida
E en carro dourado risona se mece
Al n'o hourizonte j'aurora de vida.
Esperta, non coiden que dormes decote
Os que te chamaron de parvos mansion
Parvios son eles e afellas qu o mote
Merecen en pago d'injusto baldon.
loran, acaso, qu'aqu n'o tu seo
En armas e en letras criouse o millor?
Marios agudos, chuvidos d'o ceo
Ou' en crimas leijanos t'hencheron d'honor?
Cjents escolares, d' eterna memoria
Ou' as aulas deijando, colleron o aceiro
E, emberbes ainda, libraron con gloria
A na cariosa d'o jugo extranjeiro?
loran tes nenas de corpo esbeltio,
De fdlas azelmas, mirar feitizoso;
Branquias cal neve de pelo rojio
Morenas que dicen donaire e o noso?
Erjidos sin conto en qu'o gusto se perde;
Fontelas rujindo n os bosques, n' os soutos;
Argentes regueiros, d' o monte entr' o verde,
Saltando espumosos erguidos petoutos?
106
Ond'o sol facheaba amaecer
Pobios roales en todo paraje,
D'o mar n'beiria cen vilas rayosas
Qu' afeitas or bra-1-o oleaje,
N'as prayas se dormen en leito de rosas?
Esperta, Cjalica. Non ves, n'arreparas
Que ja velosmente traspasan fronteiras
Ilustres heraldos traguendo albizaras
Que ledas ch'envian nacions forasteiras?
Ai! Sinto n'a alma non sei qu'alegria,
Non sei qu'adivio de teu esprendor,
Pois sin remedia-1-o, de noite e de da
Contigo soando estou, meu amor.
Si, que me doeron e <loen de veras
Os tristes laidos d'a ta opresion;
Mais cala, rula, que, tras penas feras
Vslmase hora d'a reparacion.
Esperta e d' os ollos enjuga as bagoas
Con que desfogabas teu negro pesar,
Chorando decote, chorando, soilias,
Sin tregoas chorando d'a alba Iar.
Noma is ja d' oprobeo, noma is de tristura
De magoas pasadas non fagas lembranza
E teus recunchios de grata verdura
Alegres sauden sol d'a bonanza.
Arrscate ajia, sacude os hombreiros
Desata as a u guias qu' encerran virt,
E en fatos das acudan viajeiros
Pr'o corpo e pr'a alma buscando sal.
Manficos tempros Dios inda en ti conta.
que nomealos ahora eu qu,
Se lonje, moi lonje por sorte remonta
A sona d'a ta catlica f?
Correndo correndo, cal lostregos, veas
De gente acrutado-1-os trens a porfia:
Teu chn adimiren os que te desdean
E pensan ainda qu'es terra balda.
107
Ond'o sol facheaba o amaecer
Joia d'Espaa adorada Qalicia,
Verjel d' os encantos d' os puros amores,
Esperta, qu' o tempo ch ego u d' justicia
E portas alleas non pides favores.
108
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Os qu emigran
Eu coido, coido qu' e imn
O qu' en cerra Vltramar feiticeiro
Pois roubndonos vai zalameiro
Vnha unha as prendias d'amor.
Inda bn falar non comezan
Os rapaces d'a nosa Cialicia,
Cando ja, con meigosa caricia,
Lles amostra un porvir sedutor.
Non ll'importa que nais coitadias
Afligidas se queden chorando,
mirar que d' o nio escapando
Os fillios d'a alma !les van.
Cantas veces con eles no colo,
As bagullas d' os olios ca indo,
Iban ai! o graucio esprimindo
Pra farta-1-os o menos de pan!
Mais non son os traballos pasados
En criar esas prendas queridas,
Nin pribanzas abondo sufridas
O que fai o seu peito doer
o qu'as mata e o prejajo roedor
Oue d' a mente non poden botar,
De soilias n' o mundo quedar
E soilias n' o mundo morrer ..... .
A Vltramar non vayas, meus menios,
Ond'andrmenas hay noit'e da
Pr' os incautos cazar porfia
Ofrecendolles ouro rodar
E, dempois que d' aca vos arrancan,
Mal pocados! pra sempre quezais, ...
Ai d' os fillos que s'hachan sin pas!
Ai d' os pas quen mata o pesar!
A Vltramar non vayas, que s' alguns
D' a fortuna os regalos admiten,
Outros mil en sudor se derriten
Pra d'a fame siquera escapar
E agarimo en ninguen atopando,
Por alleos decote rodeados,
Virgen Santa d' os Desamparados!
109
Ond'o sol facheaba amaecer
Que de queijas lles hs d' escoitar.
Non vays, qu'adios mimos d'a terra
Adios campos e verdes soutios,
Onde, ledos, buscabades nios
Por placer d' estraga-1-os dempois;
Adios trulas de juntos pastores
Co-a fancenda po-1-as Carballeiras,
En qu'a brincos facades randeiras,
Follatios guindandolle s bois.
Adios cantigas melancoliosas
N'as esbrugas de noite seran
Currunchios d' encentador chn
Fontelias qu'amor despertas,
Adios gaitas d'alegres radas,
Espresivas muieiras tocando,
Castaetas n' o aire soando
D' o dengoso bailar comps.
Adios; ai! anaquios d'a vida
Pobres nais qu'angustiadas de morte,
Maldecs a fatdica srte
Qu's fillios de vos aleijou
Quen poidera enjuga-1-os regueiros
Que de bagoas teredes botado!
Quen poidera correr! Dios amado!
s bracios que tanto bicou!
Quen poidera, naicias d'a alma,
Despacio contarvos solas
O que pasa d' o mar entr' as olas,
o que pasa d' o mar mais al! ...
Canto triste mortal desengao!
Canta doce ilusion po-1-o vento!
Cantos dias d'amargo tormento!
Cantas noites de negra suida!
A Vltramar. non vays pois menios
Ond'andrmenas hai noife, e dia
Pr's incautos cazar porfia
Ofrecendolles ouro rodar
E dempois que d'aca vos arrancan
Mal pocados! pra sempre quezais! ...
Ai! d' os fillos que s' hachan sin pais!
Ai! d'os pas qun mata o pesar!
110
VII. POEMAS EN CASTELN
Ond'o sol facheaba amaecer
La ausencia
Sin paz mi alma enlutada
Ni consuelo en mi dolor;
Del bien que adoro alejada,
Slo hallo espectros de horror.
Y en vano en vano ay! intento
Buscar en esta mansin
Vn alivio a mi tormento,
Vn reposo al corazn.
Muda la naturaleza
Se muestra ante mi dolor
Sin encantos, sin bellez,
Sin las galas del amor.
Y cual pas solitario
Que el huracn asol,
Silenciosa, como osario
Triste la contemplo yo.
Ni me brindan con su aroma
Flores del mimoso Abril,
Cuando fresca Aurora asoma
Cuajada de perlas mil.
Ni acallar puedo en mi mente
Pensamientos que en tropel
Aglpanse bruscamente
Vertiendo amargosa hiel.
Nada en el mundo hay risueo
Que d tregua a mi penar;
Fueron mis dichas un sueo
Y huyeron al despertar.
Huyeron, si, mas no huy
Del alma el duro sufrir,
Ni la pasin que enlut
Mi un tiempo feliz vivir
113
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Volad, volad ilusiones
Que en mi delirio forj,
Cuando en dulces emociones
Sueos de amor halagu.
Volad ... y al bien que an adoro
Con ardiente frenes
Decid que en continuo lloro
Paso mis das aqu.
114
Ond'o sol facheaba amaecer
Cuita inesperada
Es un sueo, una ilusin
La ventura en esta vida;
Es una hoja cada;
Vna sombra no ms es;
Dormir en risuea calma
Y despertar zozobrando;
Es vivir ... agonizando;
Es gozar ... morir despus.
115
U V
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Adis a una selva
Trova
Adis adis, selva hermosa
Testigo de los suspiros
Que exhal
Cuando mi suerte azarosa
En tus sombros retiros
Contempl.
Adis florestado un da
Henchida de amor el alma
Se mir
Y donde la lira ma
Mil veces en dulce calma
Reson.
Adis! El destino cruel
A partir de ti condena
Sin piedad
A la que constante, fiel
Consuelo diste en su pena
Y ansiedad.
Cjratos recuerdos mi mente
De tu encantada hermosura
Cjuardar
Y siempre ay! intensamente
Lejos de ti, con ternura
Cjerminar.
Y jams, selva, querida
Olvidar aquellas horas
De ventura
En que contempl embebida
Tus bellezas seductoras,
Tu dulzura
116
Ond'o sol facheaba o amaecer
La partida
Triste es vivir abrigando
Vna pasin ignorada
Que con furia despiadada
Hiere nuestro corazn.
Triste vivir cual la flor
Que crece en la selva oscura,
Ni nadie ve su hermosura
Ni produce una ilusin.
Y, aumenta este gran dolor
El partir en fatal hora
Lejos del bien que se adora
Con loco y ardiente amor.
Lo aumenta si; y esa alma
Que a amar llega con exceso
Morir por el gran peso
Que le causa este dolor.
Y es fuerza oh Dios! el seguir
Del fatdico destino
El azaroso camino
En que slo veo hiel.
Y es fuerza el obedecer
Las condiciones tiranas
Y las leyes inhumanas
Que nos impone cruel!
Partir sin una esperanza
Que halague el alma sensible!
Ah! es muy duro, es terrible,
Es sin consuelo morir
Es llorar continuamente
En dolorosa opresin;
Apretar el corazn
Que apenas puede latir.
117
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
En vano este atroz recuerdo
Quiero alejar de la mente;
Lo tengo incesantemente
Delante para penar.
Y por doquiera me sigue
Y me atormenta y tortura
Y acrecienta la amargura
De mi terrible penar.
Si de mi vida el destino
Es llorar sin un consuelo,
Por qu me condena el cielo
A tan pesado vivir?
Si he de dejar de mi tierra
La belleza seductora,
La pena que me devora
Me dice mejor morir.
118
Ond'o sol facheaba o amaecer
4 mi querida tia (i...
Aura de Abril sonriente,
Blando y amoroso viento,
Deja el verjel un momento;
Oye mi splica ardiente.
All en la margen orlada
Del manso lmpido Vlla,
Donde la trtola arrulla,
Hoy ya por mi no escuchada,
Donde en los prados verdosos
De lindas rosas cubiertos,
Entonan dulces conciertos
Pjaros mil bulliciosos;
All ... tal vez a la sombra
Del limonero florido,
Hay un ser por mi querido
Que la mente slo nombra
Hay una prenda adorada
Que mi infancia acarici;
Vn ser tierno de quien yo
Lloro infeliz alejada
Hay una mujer que all
Por su virtud resplandece
Y al corazn que padece
Prodiga dulce consuelo ...
Quien, aura, cual t pudiera
Volar a mi tierra hermosa!
Si alas de gil mariposa
El cielo me concediera
Entonces Oh Dios! cruzara,
Anhelante y presurosa
Esa distancia enojosa
Que de mi bien me separa
Y en sus brazos cariosos,
De amor el alma extasiada,
Recibiera enajenada
sculos mil amorosos
Mas, ya que el destino fiero,
Impasible a mi anhelar,
A solas me hace llorar.
119
Ond 'o sol facheaba amaecer
En las mrgenes del Duero,
Tus alas, aura, despliega;
Visita mi tierra amena
Y besa la faz serena
Del ngel, de aquella tierra por quien pide
La cuitada
Que distante
De su amante
Corazn,
No halla alivio
Su desvelo,
Ni consuelo
Su afliccin.
120
Ond'o sol facheaba amaecer
A. mi amiga Catalina fernndez
T que del Duero embelleces
Las mrgenes seductoras;
T que feliz no lloras,
Ni sabes lo que es pesar.
T que de amiga me diste
El nombre dulce y hermoso,
Deja que halle algn reposo
En tu amistad mi penar.
Deja se duerman mis cuitas
Y que, en tu amor extasiada,
Vivir crea enajenada
En un mundo de ilusin.
Y que pulsando la lira
Abandonada, mohosa;
Cante embelecida y gozosa
Nuestra inocente pasin.
De mi patria al separarme,
Lleno de amargura el pecho,
Maldeca en mi despecho
Del hado el fatal poder.
Ah! Mil veces el recuerdo
De sus mgicos jardines
Vse all en sus confines
Ms de un suspiro a perder.
Pero t eres, t sola
Hoy mi recuerdo halagueo;
T, tierna amiga, el beleo
Que calma mi triste mal.
Bendicin d, a aquel da
Que nuestras almas se amaron
Y que unnimes juraron
Vna amistad eternal.
121
Ond'o sol facheaba o amaecer
~ l d e
A Carolina Coronado
Si en las alas del destino
Cruzas el mundo viajera,
Anque valles por doquiera,
Seductores hallars,
Si uno de clico encanto,
De belleza indescriptible,
Arroba tu alma sensible,
Que esa es mi aldea sabrs.
Si en el calor estival,
Buscando plcidas sombras,
Anhelas quizs alfombras
De claveles con afn,
No te desalientes, no:
Hallars a t vecinas
Cien graciosas campesinas
Que mi aldea te dirn.
Si por la sed devorada
Ansas ardientemente
Lmpida, abundosa fuente
En que tu ardor mitigar,
Corre al bosque silencioso,
Do el corazn se dilata
Y arroyos vers de plata
En mi aldea resbalar.
Si al deslizarse la noche
Envuelta en negro crespn
Sientes recuerdo o ilusin
De alguna trova de amor,
Escucha: oirs entonces
Como en la verde enramada
Alegre trova a su amada
En mi aldea el Ruiseor.
122
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Y al despertar de la aurora,
Al reir de la maana,
Entre nubes de oro y grana
Sobre un cielo de zafir,
Como mil aves cantoras,
Su lira dando a los vientos
Entonan tiernos acentos
De mi aldea sin salir.
Aqu tranquilo marchando,
Vers caudaloso ro,
All antiguo casero
De gran seor titular
Y en el cercano horizonte
Tambin el Pico sagrado,
Del romero visitado
En mi aldea descollar.
Y la rugiente cascada,
De roca en roca saltando
Ntida faja formando
En constante ebullicin;
Mientras ornan aromosas
Cundidoras pasionarias,
Las florestas solitarias
De mi aldea en la regin.
Cabe la copa del cedro
Bajo impermeable tejido
Do tiene tambin su nido,
El mirlo se oye cantar
Y sentada all a la sombra
Vers como embriagadoras
Huyen fugaces las horas
De mi aldea en el solar.
Si en las alas del destino
Cruzas el mundo algn da,
Cialicia la patria ma
Con amor te acoger
Y en sus floridos vergeles,
En sus mgicos recintos,
123
Ond'o sol facheaba amaecer
Que embalsaman los jacintos,
All mi aldea estar.
Ah! Corre do ella a gustar
La incomparable delicia:
Corre a mi amada Cialicia
Que es de amores el edn
Surca ese mar proceloso,
Que apaga mi dbil voz,
Hiende el espacio, veloz:
A mi aldea vuela, ven.
124
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
fpigrama
Intent con galanteos
Don Antn enamorar
A Paca, sin reparar
Ms que en su loca pasin
Paca, que de un fiel marido
No quiso la frente armar,
Dijo al galn: " no ha lugar,
Perdone V. Dn. Antn".
125
Ond'o sol facheaba o amaecer
Al amigo D. Domingo Diaz Robles
No buscar, no, en mi lira
Acentos para cantar
La que lozana hoy se mira
Rosa que maana expira,
Del aquiln al bramar.
Notas de grata impresin
Buscar con mano inquieta
Que canten en dulce son
Las hazaas del campen,
Los laureles del poeta.
Pero ya oigo cantarte
Cilorias por t conquistadas
Ora en el campo de Marte,
Tremolando el estandarte
Ante las huestes armadas.
Ora las letras por gua
Tu gran talento luciendo:
Es la suave armona
Que canta a tu poesa
El orbe entero, aplaudiendo.
Y recuerdos a tu mente
Lleve tambin el cantor
De amante hermosa que ausente
Llora tal vez tristemente
De su destino el rigor.
De amor fugaces momentos
Recurdente mis canciones
Que, aunque de duros acentos,
Hijas son de sentimientos
En que no caben ficciones.
Mas si este pobre estro mo
Quiso tributarte un don
126
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Que tu consideres fro
Tan slo una cosa anso;
Vn generoso perdn.
Y, si alcanzarlo consigo,
Llena de agradecimiento
Pregonar por doquier
Que caridad, ornamento
Es, as bien de tu ser.
127
Ond'o sol facheaba amaecer
nimno a S. ~ la l!eina Doa Isabel 11,
la noche del 10 de Octubre de 1849
Coro
Hoy tu nombre Isabel, Reina Amada,
Es la vez que placeres augura
Y la brisa en la noche callada
Isabel por doquiera murmura.
Ya la estrella de unin sacrosanta
Sus fulgores dilata en el cielo
Y el proscripto, ya libre, en el suelo
De su patria, nacer mira al sol
Hoy henchido de gozo al que ayer
En prisiones lloraba infelice
La benfica mano bendice
De la madre del pueblo espaol.
Coro
Hoy tu nombre Isabel, Reina Amada,
Es la vez que placeres augura
Y la brisa en la noche callada
Isabel por doquiera murmura.
11
Nuestra bella sin par soberana
Que en su pecho bondad slo abriga,
Olvidando malfica intriga,
Cienerosa al culpado amnisti
Y Amnista los mares surcando
Veloz corre apartadas regiones
Y Amnista sus mgicos dones
De uno al otro confn extendi
128
Ond'o sol facheaba amaecer
Coro
Hoy tu nombre Isabel, Reina amada,
Es la vez que placeres augura
Y la brisa en la noche callada
Isabel por doquiera murmura.
111
Saludemos la que hoy en el trono
De Castilla, virtudes ostenta
Y glorioso recuerda sustenta
De la augusta primera Isabel
Astro hermoso de luces radiante
Que del orbe el espacio circunda
Siempre el cielo clemente difunda
Cjracias mil en tu regio dosel.
Coro
Hoy tu nombre Isabel, Reina amada,
Es la voz que placeres augura
Y la brisa en la noche callada
Isabel por doquiera murmura.
IV
De Isabel el feliz natalicio
Sin congoja celebra el bero,
Impedido de amor placentero
Y entre vivas de unin fraternal
Cesen ya los rencores, los odios
Slo Hermanos desde hoy nos llamaremos
Y el perdn a la vez imitemos
De esa Reina de nombre inmortal.
Coro
Hoy tu nombre Isabel, Reina amada,
Es la vez que placeres augura
Y la brisa en la noche callada
Isabel por doquiera murmura.
129
Ond'o sol facheaba o amaecer
A unas flores
Soneto
Qu dulce encanto para m teneis,
Flores queridas de fragancia pura
Que aspirar afanosa la dulzura
De vuestro aroma con amor me veis?
Qu mgica influencia poseeis
Que, ahuyentando dolores y amargura
La calma suspirada, la ventura
Compasivas al pecho devolveis?
De un adis me recordais tierno acento;
Por eso Ay! flores del vergel cercano
Amaros he hasta el postrer momento
Amaros he, que procurara en vano
Las prendas olvidar el pensamiento
Que triste hoy contempla en pas lejano.
130
Ond'o sol facheaba o amaecer
emanaciones del alma
A Mi buena amiga Concepcin Losada
Dulces acentos en mi tosca lira
Conchita ma, buscars en vano
Que del dolor la asoladora mano
Sus cuerdas Ay! en hora aciaga hiri
El bello sol de aquella edad querida
Que amor y encanto por doquier respira
Del horizonte en que mi vida gira,
Por siempre, amiga despiadado huy.
Ya ms sus rayos no ver divinos
Al despertar, con la naciente aurora,
Ni de la tarde en la postrera hora,
Me sonreirn desde su trono azul
Ni del Otoo en la serena noche,
Cual en un tiempo de sin par fortuna
Ver tranquila parecer la luna
Envuelta en pliegues de ligero tul.
Por eso tristes mis cantares suenan
Del manso Vlla en la ribera amena;
Que no le es dado al corazn que pena
El dulce nctar del placer gustar
Vana qumeras con mentido halago
Ya no fascinan mi abatida mente;
Sus alas destructoras en mi frente
El genio del dolor vino a posar.
Y en vano los recuerdos de ventura
Evoca el corazn en su agona,
Que antdoto a su cruel melancola
No encuentran en la memoria del placer.
Ms tu que perfumadas suaves brisas
Aspiras del Sarela en dulce calma
Los ayes lastimeros de mi alma
No quieras, tierna amiga, conocer.
En cielo nacarado, siempre hermoso,
La estrella de tu amor luzca serena;
131
Ond'o sol facheaba amaecer
Que nunca en tu frente de azucena
Su huella el dolor llegue a estampar.
Vn mundo de ilusin embriagadora
Doquiera te sonra y en tus ojos
Que dulzura atesoran sin enojos,
Jams refleje el llanto del pesar.
Mas, si en hora falta!, destino adverso
Te muestra sus rigores algn da
Y la copa de clica ambrosa
Fiero torna en un cliz de amargor,
Recuerda que en las mrgenes del Vlla
Dejaste apasionado un pecho amigo,
Y ven tus penas a partir conmigo;
Ven a mi seno a respirar amor.
132
Ond'o sol facheaba amaecer
La trtola
All de la tarde
En hora postrera
Con voz lastimera
De acerbo penar
La trtola amante
Lanzaba a los vientos
Amargos acentos
En suave arrullar.
Quin causa cuitada
Su fiero dolor?
Tal vez del amor
El rayo la hiri?
Tal vez del destino
La mano traidora
Robole en mal hora
El bien que ador?
Ay! pobre avecilla
Que a solas gimiendo
El bosque corriendo
Tristsima vas
Tus alas repliega,
Que en estos retiros
Tan slo suspiros
Do quiera oirs.
Aqu forastera
Ignoras amiga,
Que ardiente fatiga
Tambin sufro yo
Ignoras que un da
Amor dulcemente
Mi pecho inocente
Voraz asalt
Ms pronto su magia
Segome amargura:
133
Ond'o sol facheaba amaecer
Huy la ventura;
Huy la ilusin.
Los gratos recuerdos
Que el alma arrobaron
Ay! Qu me dejaron?
Dolor, afliccin.
Por eso mi queja, llenando el espacio
Hoy lgubre el Eco repite incesante
Que sobre mi frente se agita constante
Cerniendo sus alas el genio del mal
Y en negro horizonte siniestra luciendo
Fatdica estrella de horrible influencia
A msera suerte mi endeble existencia
Parece condena con saa infernal.
134
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Ayer y hoy
A mi amiga Antonia Lareo
Pobre amiga, que en las playas
Del mar, suspiras a solas
Oyendo bramar las olas
Con melanclico son
Quien te alej del Sarela
en cuya margen frondosa,
Corri tu infancia dichosa
Embriagada en la ilusin!
Ayer la brisa apacible,
Del pas de tus amores,
Aromas de bellas flores
Te regalaba doquier
Y en la hermosa Compostela
Del peregrino anhelada,
Se deslizaba extasiada
Tu vida en puro placer.
Hoy veleidoso el destino
Robndote el patrio suelo,
Deja negro desconsuelo
En tu seno virginal
Y eternas horas de insomnio
Noches de acerba amargura,
En cambio a dicha y ventura
Te da su saa fatal.
Ayer el sol del contento
Brillaba sobre tu frente
Y acariciaba tu mente
Vn pensamiento de amor
Hoy en las cncavas rocas,
Que el mar azota bravo
Tristes resuenan, Dios mo,
Los ayes de tu dolor.
135
Ond 'o sol facheaba amaecer
De ayer a hoy Cun distinta
Es tierna amiga la vida!
Cunta esperanza perdida!
Cunto mentido soar!
Qu efmeros son los goces
Que forja la fantasa!
Cunto en pos de la alegra
Corre veloz el pesar!
Mas triste a solas no llores
De la fortuna el desvo.
Si es tu llanto el llanto mo,
Vnlo en mi seno a verter
Ven do en acentos del alma
Te llama hoy mi lad
Ven a gozar la quietud
De aquel suspirado ayer.
136
Ond'o sol facheaba amaecer
Carta
A La misma Antonia Lareo
Mi muy querida Antoita,
Deseo que estos renglones
Puestos en malas canciones
Te hallen con salud cabal.
La nuestra, para servirte
No tenemos de ella queja;
Pues no es del todo maleja
Aunque un poco desigual.
Sabrs que el amigo Andrs
Aunque no lleva levita,
Hacerte va una visita
De esta casa en comisin.
Dgnate pues recibirlo
Amable por caridad,
Que har una barbaridad
Si le das un sofin.
De parte de estas seoras,
Que se tienen por sapientes
Lleva .. . nada entre dos fuentes
Y no lo tomes a mal.
De chorizos arrugados
Creo que es una docena
Y jamn para la cena
Del prximo carnaval.
Tambin lleva un raro chisme,
Del que se acord Luisa,
Y por Dios que da risa
La ocurrencia singular
Es su figura rabuda
Y el menjurje que contiene
En este tiempo conviene
Para la sartn untar.
Que este mueble conocido
Desde Madrid a Lisboa,
137
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Para que d la filloa
Quiere que se le unte el rin
Y no con mucho melindre
Que s a la banda se cierra
No hay fuerza humana en la tierra
Que pueda con su tesn.
Es la sartn asaz terca
Y an que se empee el ms guapo.
En vez de filloa, trapo,
S se rebela nos d,
O engrudo de zapatero
Que a la garganta se pegue
Antes que al trmino llegue
Donde encaminada va.
Ah tienes cara amiga,
Lo que el bueno D. Andrs
Va poner hoy a tus pes
En clase de embajador
Para acreditarle a fe
Son pobres sus credenciales
Pero todo en Carnavales
Pasa sin causar rubor.
Ms a propsito de estos,
Mucho te divertirs!
Supongo que bailars
Sin forma de intermisin.
Que, a los jovenes de ah
Son solemnes majaderos,
O al ver tus ojos flecheros
Se rinden a discrecin.
Vlgame Dios! y que envidia
Algunas bellas tendrn
A ver que todos se van
De tu gracejo en redor
Quisieran ms bien las tales
Sufrir una intermitente
Que ver morir en su mente
Las ilusiones de amor.
138
Ond'o sol facheaba amaecer
Pero no importa que todas
Revienten y se emperiquen
Con cuatro agitas de liquen
Sin duda se entonarn
Y t bromea sin tregua;
Saca de todo partido,
Que <leste mundo mentido
Pronto los goces se van.
O si te place mejor
Que el bullicio y devaneo,
(justar el dulce recreo
De este delicioso edn,
Mi mansa y gil corcel
Est siempre a tu mandado
Monta en ella y sin cuidado
Junto a tus amigan ven.
Aqu tambin bailaremos,
Haciendo una mezcolanza
De la polka y contradanza,
Lanceros y rigodn,
Vals, chotis y bolanchera
Que, con ntimas dancitas,
Cosas son tan bonitas
Y alegran el corazn.
Nada ms hoy que poner
Tengo en tu conocimiento,
Sin que en mi pensamiento
Noche y da reinars
Recibe de la familia
Los ms sinceros carios,
Con mil besos a tus nios
Cjuapotes cual los que ms
Queda a tu disposicin
Aunque con un dedo atado
Por haberlo ayer cortado
En descuido criminal
Y te saluda amorosa,
Sirenita de esos mares,
Avelina Valladares,
Siempre cumplida y leal.
139
Ond'o so/facheaba 6 amaecer
Improvisacin
Cuatro resaladas nias
Acosando estn mi musa
Sin admisin ya de excusa
Que su empeo haga cesar
De trance tan apurado
En vano quiero evadirme:
No hay medio: Firme que firme
Me aprietan y hacen sudar.
Vna me dice - "Avelina,
No seas as; compn Bah!"
" - Pero me llama pap
Y no s a que atender"
Otras -"Vn verso siquiera
A quienes mandan los bollos"
Y envuelta en estos embrollos,
No acierto una copla a hacer.
En fin de Campaa choca*
Es esta improvisacin
Tratadla con compasin
Si quereis, sin, red,
Que al cabo cuando se re,
Es seal que hay alegra.
Reos a cuenta ma
Que a mi no me importa un quid.
*Cego moi coecido en Santiago.
140
Ond'o sol facheaba o amaecer
A. 8. M. la Reina D Isabel 11
en su venida a Compostela
Perdn, Sra, s de gozo santo
Embriagada en m tierra al contemplaros
Los ecos de m alma en dbil canto
Hoy pretendo atrevida consagraros.
Que delirio febril mgico encanto
Ilusin me parece ah! el miraros
Y enloquecida de placer, Dios mo,
No s si a buscar voy vuestro desvo.
Ms no, que en ese pecho est latiendo
El corazn de una Isabel primera
Y, cual ella, bondades esparciendo
Consuelo y dicha derrarnais doquiera,
Por eso vuestro nombre bendiciendo
Del Sar en la balsmica ribera
Tributo humilde de mi amor ardiente
Yo, Seora, os ofrezco reverente.
Salve augusta viajera, Astro anhelado
Del pueblo que os adama venturoso.
Miradle cual de gozo enajenado
El dulce nombre de Isabel glorioso
Incesante repite alborozado
Y en vuestros brazos al mirar hermoso
Al tierno Alfonso de placer henchido
Que Dios le ampare exclama conmovido
Que el cielo acoja nuestro ruego ardiente
Y de otro Alfonso la eternal memoria
Perpetuando su vstago inocente,
Alfonso doce de ventura y gloria
Augure a Espaa porvenir sonriente
Y orgullosa maana nuestra historia
Al mundo admira con la inmortal fama
De ese infante a quien (/alicia arna.
141
Ond'o sol facheaba o amaecer
A una estrella
Estrella que en tu regin
Asomas medio escondida
Entre nubes de crespn
Riela, estrella querida.
Brille tu luz centellante
En estas noches de esto,
Mientras tambin no distante
Se ve la luna en el ro.
Que embelesada mi alma
En tus continuos fulgores
No viene a turbar su calma
Con engaosos amores.
Riela, estrella riela
Y enva a mi corazn,
Siempre impaciente y en vela,
Rayos de grata impresin.
142
Ond'o sol facheaba amaecer
mi querida hermana, Segunda,
en su ingreso de religiosa en el
convento de la rnseanza de Santiago
Si del querube la armoniosa lira
De clicos sonidos yo pulsara
La paz que en ese asilo se respira
De placer extasiada hoy cantara
Cantara, si, vuestra virtud sublime,
ngeles tiernos del divino amor
Y el dulce encanto que en el alma imprime
De vuestra faz el sincero candor.
A t, hermana querida, que del mundo
Altiva el atractivo renunciaste
Y al Dios, que ve del alma lo profundo,
Risuea tu pureza consagraste.
Cantara sin cesar, que aqu en mi mente
Del sacrificio augusto la memoria
Cjrabada qued y eternamente
Ser aquel da para mi de gloria
Jams aquellas horas de ventura,
Hermana ma, olvidar un momento
Y endulzar mis das de amargura
De tu feliz morada el pensamiento
Pero ay! que mi ardiente fantasa
En vano al numen con afn invoca
Quimrico anhelar! ; plida, fra
la inspiracin desciende hoy a mi boca.
Y de mis labios se desprenden mustias
Palabras vagas de inters escaso
Que de un presente de dolor y angustias
Apuro triste el ponzooso vaso
Por eso, hermana, no quiero
Con mi lastimoso acento
143
Ond'o sol facheaba o amaecer
Turbar el dulce contento
De tu puro corazn
Ni que ese Santo retiro
Do se asienta la virtud
Invada de mi lad
Desaliada cancin
Ms si de mi alma los ecos
Encierran algn valor,
Acgelos con amor
Pues los consagro hoy a t
Y cuando encendido est
Tu pecho en divino fuego,
En cambio humilde, te ruego,
Que pidas a Dios por mi.
144
Ond'o sol facheaba amaecer
A mi querida hermana Segunda*
Si del querube la armoniosa lira
De clicos sonidos yo pulsara,
La paz que en ese asilo se respira
De placer extasiada hoy cantara.
Si, cantara y vuestra virtud sublime,
Angeles tiernos del divino amor;
El dulce encanto que en mi ser imprime
De vuestra faz el pdico candor.
Y a ti, hermana querida, que del mundo
Por siempre al atractivo renunciaste
Y a Dios, que ve del calmar lo profundo,
Risuea tu pureza consagraste ...
Del sacrificio augusto la memoria
Cjravada en m qued, aqu en mi mente,
Y, en ella acariciada, ya con Cjloria
Vivir Oh Segunda! eternamente.
Jams aquellas horas de venturas,
Hermana ma, olvidar un momento
Y endulzar mis das de amargura
De tu feliz morada el pensamiento.
Pero en vano ay! mi ardiente fantasa,
Numen en vano con ahinco invoca ... !
Quimrico anhelar .. . ! Plida, fra
La inspiracin desciende hoy a mi boca.
Hoy de mis labios se desprenden msticas,
Vagas palabras, de inters escaso;
Que de un presente de dolor y angustias
Apuro, triste, el ponzooso vaso .. . ...
Por eso no quiero, no
Con mi afligido acento
Turbar, hermana, el contento
De tu puro corazn.
145
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Ni que ese Santo retiro,
nde se alberga la virtud,
Penetra de mi lad
Desaliada cancin.
Mas, si de mi alma los ecos
Encierran algun valor,
Acgelos con amor,
Al ver que hoy son para ti.
Y cuando encendido est
Tu pecho en divino fuego,
Humilde, en cambio te ruego
Que pidas a Dios por mi.
*Este poema (unha versin do anterior) atopmolo nas Memorias
de familia.
146
Ond'o sol facheaba o amaecer
A. San Jos en la ltima
enfermedad de mi Seor Padre
Cilorioso Patriarca que elegido
Para esposo de la Virgen fuiste
Y de padre amoroso del Vngido
El Sacrosanto nombre mereciste,
Hoy para el mo, al padecer rendido,
Tu auxilio imploro. Y pues, siempre oste
La voz del que te pide con amor,
Concdeme en tu fiesta este favor.
147
Ond 'o sol facheaba amaecer
A. mi ahijado Laurentino
rspinosa Valladares en su niez
ngel puro del Seor
Tierno, inocente capullo,
Dormido al son del arrullo
Del maternal corazn
El cielo vela tu sueo,
Encanto que adora mi alma
Y nunca empaen tu alma
Las sombras de la afliccin.
Del mundo vanas quimeras
Jams ocupen tu mente,
Ni entorno tuyo te asiente
Tentador genio del mal
De la azucena el candor
Tu hermoso rostro atesore
Y siempre la virtud more
En tu seno virginal.
Huyan de t las pasiones
Que msero hacen al hombre
Y venerado tu nombre
Hijo mo, llegue a ser
Llegue tu fama a abrazar
De la tierra las regiones
Y por doquier bendiciones
Sientas sobre t llover.
Del que te mira embeleso
Eres hermosa criatura
Y tu madre con ternura
Te llama su nico amor
Que en sus misterios sublimes
Y para su bien quiz
Que fueses nico ac
Plugo al eterno Hacedor.
Por eso dueo absoluto
Eres de su afn constante
148
Ond'o sol facheaba amaecer
dolo que delirante
Adora que frenes
No frustes t la esperanza
De sus ensueos dorados
Y que un da coronados
Sus deseos vea en t.
Yo a la madre
De ternura
Tu ventura
Pedir
E incesante
Con delirio
Tierno lirio
Te amar
Nuestras suertes
Confundidas
Siempre unidas
Corrern
Tus dulzuras,
Tus caricias
Mis delicias
Formarn.
149
Ond'o sol facheaba amaecer
A mi ahijada A.mparito Veln Valladares
Hermosa como la Aurora
Despus de noche sombra,
Encantadora alegra
Derramas en pos de t.
No s que don atesoras,
Inocente criatura
Que al contemplar tu dulzura
Huye la pena de m.
Hoy tus caricias halagan
La maternal esperanza
Y seductora bonanza
Auguran al corazn
Hoy extasiada en t admiro
De la azucena el primor
Y tu anglico candor
Acrecienta mi ilusin
Ah! Plegue al cielo que siempre
La inocencia te acompae
Yque nunca en t se empae
La pureza virginal.
Que la virtud con tus aos
Al par discurra creciente
Y que jams se aposente
En t la sombra del mal
Del mar del mundo las olas
Huye, mi bien presurosa
Que su violencia furiosa
Te arrastrara en pos de s.
Y, del capricho a merced,
En sus espumas flotando,
Sin rumbo cierto girando
Qu ser, mi amor, de t?
Siempre luchando estars
Envuelta en prfidos lazos,
Si no te acogen los brazos
De la Madre del amor
150
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
De esa Madre cariosa
A quien, con afn prolijo,
Por t m oracin dirijo
Hoy al trono del Seor.
Desde tu alczar de glora
Recibe pues oh! Mara
La voz que del alma ma
Se eleva a tu corazn
Y de tu manto al abrigo,
Con tu gracia iluminada,
Haz que este ser adorado
Merezca tu bendicin.
151
Ond 'o sol facheaba o amaecer
A ~ r i de la Saleta y Sergio
su madre y hermana ma Isabel
Hijos de mi tierno amor
Quin de mi lado os rob?
Quin este acerbo dolor
en mi alma derram?
Fuisteis vos Virgen querida,
Madre del eterno consuelo
La que enluto sumergida
Me dejasteis en el suelo?
Fuisteis vos oh Virgen pa!
La que en amor abrasada,
Mis prendas Sergio y Mara
Conduciste a tu morada?
ngeles, ngeles puros, Seora,
Eran ac mis delicias
Y el roco de su aurora
Reciba mis caricias.
Pedazos del corazn
Los amaba ciegamente.
Perdn oh Madre! Perdn
Para otra madre doliente
Perdn si en mi frenes
Os interrogo atrevida;
Perdn por los que perd
Dulces hijos de mi vida.
Y por el cliz de hiel
Que en el Cilgota apur
En su agona cruel
Aqul que de vos naci.
Dadme Virgen bondadosa
Vn consuelo de demencia
Que calme la pena odiosa
Que acibara mi existencia.
152
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Haced que si en senda errada
Vago sin norte, sin tino
Por vuestras luces guiada
Descubra el cierto camino.
Que ofuscada mi razn
Por una idea tenaz
Cual barquilla sin timn
Me arrolla la tempestad.
Por eso, esperanza ma
De vos imploro un socorro
Y a vuestros brazos, Mara,
Hoy, abrasada en f, corro.
Vuestro maternal amparo
Tan slo en la tierra anhelo
Sed pues mi gua, mi faro
Para alcanzar vuestro cielo.
Indigna soy del favor
Que hoy os ruego me otorguis;
Pero es muy grande el amor
Que a vuestros hijos tenis.
Y, en confianza alentada,
Os oigo Madre decir:
No ms penar, escuchada
Fu la voz de tu gemir.
153
Ond'o sol facheaba amaecer
A ~ r i en el mes de sus flores
Desde este valle
Regin de duelo
Ferviente apelo,
Seora, a t
Msera, triste
Hoy con vehemencia
Tu gran clemencia
Imploro aqu.
Los desterrados
A t se allegan:
Humildes ruegan
Ante tus pies
Perdn perdn
A su pecado
Del que clavado
En cruz vs.
l es, Seora,
Tu excelso Hijo
Que amor prolijo
Nos ofreci
Y al elevarse
Del suelo al Padre
Por nuestra madre
Te consagr
Aqu nos tienes
Madre querida,
Buscando vida
De puro amor
En torno tuyo
Nos agrupamos
De t esperamos
Slo fervor.
Ingratos fuimos
All en mal hora
Culpa traidora
Nos mancill
154
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Y arrebatando
La Dulce calma
Tambin del alma
La gracia huy.
Pero a tu manto
Hemos asidos
Arrepentidos
De aquel error
Escucha pa
Nuestra querella,
Fulgente estrella
Madre de amor.
Y, pues del mundo
En desconcierto,
Eres el Puerto de salvacin,
Salva a tu pueblo
Que hacia su ruina
Ciego camina,
Sin reflexin.
Y a la que humilde
Flor incolora
Pone Seora
Hoy a tus pies
Sitio en tu reino
Dale benigna
Pues, aunque indigna,
Tu hija es.
155
Ond'o sol facheaba amaecer
4 mi respetable amigo limo. Sr. D.
umersindo Laverde lluiz, catedrtico de
Literatura eneral y [spaola
en la Universidad de Santiago.
Soneto
Encanto de los bosques silenciosos
Dulces liras de mgicos acentos,
Cantoras avecillas, que los vientos
L!enais con vuestras trovas amorosas
Y, ora en notas agudas, melodiosas,
Ora en graves y lgubres lamentos,
Ya expresais de dolor fieros tormentos,
Ya impresiones alegres, deliciosas,
Hoy conmigo, en concierto fervoroso
Al Eterno elevad plegaria ardiente
Por el vate melfluo, el tierno esposo
Que en tortura cruel, siempre creciente
De amargo padecer cliz odioso
Agota hasta las heces tristemente
156
Ond'o sol facheaba amaecer
A.I .Apstol Santiago
Soneto
Heme a tus pies aqu oh! Apstol santo
Invicto hroe de inmortal memoria
Honor de Espaa, del Eterno gloria
Y del muslime inolvidable espanto.
Ya que con Dios tu valimiento es tanto
Que tu ruego no deja sin victoria,
Eleva al cielo la doliente historia
Que hoy te revela mi incesante llanto.
Y a aqul por quin tu sangre generosa
Viste en rudos combates derramada,,
Mostrando tu valor, tu f ardorosa
Ruega Ay! que a esta alma desolada,
Bajo el yugo cruel de pena odiosa,
Consuele su piedad nunca agotada
157
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
4. mi querido hermano poltico
Angel Veln Taboada, en su muerte
Cual derrumba el huracn impetuoso
El roble secular, la encina erguida,
As la parca en su destino odioso,
Troncho inclemente tu preciosa vida.
Amante esposo, paternal modelo
Ejemplo al mundo de virtudes fuiste:
Y al remontarse de la tierra al cielo,
Nos dejas de dolor legado triste.
En vano el infortunio al contemplar
La dulce compaera de tus das,
Buscando linitivo a su penar
Dirige al hacedor querellas pas.
Ay'su fuerza, en la lucha es impotente
Ya crecen el rigor de la pelea
Las caricias del hurfano inocente
Que, en la cuna, tu nombre balbucea.
Hay de ver l, espinas son las flores:
La pradera no ostenta su verdura,
Ni la brisa balsmicos olores,
Ni la fuente benfica frescura
Ni los bosques alegra con su canto
Oculta entre el follaje la avecilla
Ni la luna tendida en azul manto
Fulgente, cual un tiempo, ahora brilla.
Do quier sombras, vacos, inquietud
El alma hieren de Ja tierna esposa;
Que en su mente se alza un atad
Del sepulcro la imagen pavorosa.
Y all sus ojos apagados, fijos,
De caras prendas en demanda van:
158
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Oue all el esposo, y de su amor tres hijos
En el recinto del pasado estn ...... !
Seres queridos que del mundo huisteis,
Por que el mundo falaz no os mereca
Y las nubes rasgando, all os fuisteis
De Dios a la mansin nunca sombra.
Rogad por los que aqu tristes quedamos
Cruzando de la vida el mar a solas.
Frgil es el esquife en que bogamos
Y podr sumergimos en las olas.
159
Ond'o sol facheaba o amaecer
A. la memoria de mi buena amiga Susana Sierra
Ya de tus das el marcado plazo
Amiga termin
De nuestro amor fraternal roto as el lazo
Tambin ya se extingui.
Mis ojos, al travs de argenteas nubes
Del cielo en la quietud
Contmplaste gozando entre querubes
El premio a la virtud.
Libre ah de la farsa mundanal
Sin sombras de amargura
Te ofrece de sus gracias el raudal
La madre de ternura.
Y en su seno amoroso reclinada
Vn da y otro da
Escuchas de placer enajenada
Anglica armona.
Mientras tristes ac los que quedamos
Del llanto en la regin
Las heces ponzoosas apuramos
Del Cliz de afliccin.
Que en un mar borrascoso de pasiones
El genio tentador,
Finjendo seductoras ilusiones
Arrjanos traidor.
Y a la merced de las olas fluctuando
En lucha persistente
Ay! del puerto feliz nos va alejando
La rpida corriente.
Por eso ecos del alma desprendidos
En alas de los vientos
Hoy llevan, tierna amiga, a tus odos
Mis lgubres acentos.
160
Ond'o sol facheaba o amaecer
Acgelos benigna all en el cielo
Como ofrenda rendida
A la dulce amistad con que en el suelo
Se enlaz nuestra vida.
Y la Reina de amor que escucha pa
Del desgraciado el ruego
Otrguete se abrase el alma ma
En su divino fuego.
161
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Nimno al Apstol Santiago
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte rendido
Corazones henchidos de amor.
Yago invicto, que el barco las redes
Y tu hogar por Jess abandonas
Y anhelado celestes coronas
Bravo aprestas el pecho a la lid:
No te arredra el crujir del tormento
Ni el fulgor de mortfero alfange
Pues del Cielo, potente falange
Te acompaa glorioso adalid.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte rendido
Corazones henchidos de amor.
11
Ni del mar el furioso oleaje
Ni del monstruo las fauces hambrientas
Ni el reflejo de luchas sangrientas
Intimidan Apstol a t
Orgullosa lo dice Clavija
Do las nubes rasgando su seno
Paso abrieronte, oh Hijo del Trueno
Y venciste las Lunas all.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
162
Ond'o sol facheaba amaecer
Pueblo inmenso a ofrecerte tendidos
Corazones henchidos de amor.
111
Tus hazaas sin nmero, el viento
Como elctrica chispa, cruzaron
Y en las huestes infieles sembraron
El asombro, el espanto, el terror.
Que all donde el sagrado estandarte
De la f tremol tu herosmo
Devorante se abra el abismo
S los pies del feroz invasor.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte tendido
Corazones henchidos de amor.
IV
Otra vez de tu auxilio en demanda
Corre a t desolado el cristiano:
Vuelva, vuelva a lucir en tu mano
El emblema de eterna salud.
Compasivo a nosotros desciende
Demostrando tu excelsa grandeza.
Del dragn a aplastar la cabeza
Ven; que triunfe de nuevo la Cruz.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte tendido
Corazones henchidos de amor.
V
Del error nunca el genio maldito
Avasalle a tu Espaa querida
163
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Que en la fe pura, y amor encendida
Te aclam su inmortal tutelar.
Cabe el rico tesoro que guarda
Compostela en su templo grandioso
Henos Ay! con acento angustioso
De tu amparo la fuerza implorar.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte tendido
Corazones henchidos de amor.
VI
Llegue a t la incesante plegaria
Que en tu Santo Sepulcro se escuchaba
Sin apoyo divino en la lucha
No podremos al mal resistir.
Mas ya suena tu voz que nos dice:
No temis con vosotros peleo:
No a Luzbel ser Espaa trofeo:
Vedle al pi de la Cruz sucumbir.
Coro
A tus plantas Apstol querido
Hoy se agrupa con tierno fervor
Pueblo inmenso a ofrecerte rendido
Corazones henchidos de amor.
164
Ond 'o sol facheaba () amai'ecer
A. 6alicia
Alza tu noble, inmaculada frente,
Adorada Cjalcia, patria ma
Sacude la letrgica atona
Que apaga de tus fibras el vigor
Lleg la hora: de tu seno brotan
Sublimes genios, luminosos faros
Que, de tu gloria y tu grandeza avaros
Batallas libran con heroico ardor.
Mirarlos ya las ciencias ilustrando
De Apolo en los bellsimos jardines
Y, en el campo de Marte paladines,
Obteniendo su afn lauro inmortal.
Son Cjalicia, tus hijos predilectos:
Dios virtud les regala a manos llenas;
Y es tu sangre la sangre de sus venas
Y es su aliento tu aliento maternal.
Helos, del mar en crispadas olas
Con mpetu arrogante izar la lona
Y del Callao en apartada zona
Tu fama inmarcesible vindicar.
Su pecho condecora de la Virgen
La imagen sacrosanta, en cuya valla,
Se aplata la mortfera metralla
Que intenta el regio muro penetrar.
Cjalicia! Quin se atreve a denigrarte?
Tu hidalgua, tu lustre quin empaa?
A f que se equivoca y justa saa
Corra impune el baldn no dejar
Bravura sobra, hierve la falange
Que tu estandarte con orgullo agita
De Mndez Nez y Mara Pita
Las sombras el sepulcro exhibe ya.
Espaola naciste por ventura
Y Espaa no mendiga gloria ajena
An retumba su nombre en Santa Elena
An no duerme el intrpido len.
165
Ond'o sol facheaba amaecer
El valor de la hueste literaria
An pregona el clarn en la frontera
Y, a travs de los tiempos, su bandera
An exhala el perfume de la accin
Tierra querida y del saber emporio,
Edn orlado de laureadas frentes,
En el cristal de tus copiosas fuentes
Se liba el dulce nctar creador.
En tus auras balsmicas se mece
Clico numen que el poeta aspira
Y en los tiernos acordes de su lira
Infunde el inspirado trovador
Ah! si a los labios ascender pudiera
La que en mi arde, abrasadora llama
Si patrio amor que el corazn inflama
Yo lograra el espacio transmitir,
Haciendo rumbo a las ignotas playas
Mi acento all llegara velozmente
Mas ... Pobres concepciones de la mente;
Encerradas teneis que sucumbir.
A vosotras simpticas cantoras,
Del parnaso galaico el ornamento
Que los campos amenos del talento
Con preciados rubes esmaltais;
A vosotras invoco: vuestras liras
Sus conceptos elevan hasta el cielo
Ved que de insignes hijas de este suelo
El ttulo honorfico llevais.
La tierna madre a renacer empieza
Os llama con afn: no indiferentes,
De su amor a las voces elocuentes,
Vuestro frtil apoyo la esquiveis.
El tributo filial a consagrarle
Corred, si, eminentes poetisas,
Y cian vuestras sienes las divisas
Que, apoyando a Cjalicia, conquisteis.
166
Ond'o sol facheaba o amaecer
l!ecuerdo de una tarde.
A los Excmos Sres Marqueses de San Miguel d' as Penas
Era de Otoo deliciosa tarde
Y brioso jumento de un coche al tronco,
De genio y arrogancia haca alarde,
Dando a los vientos resoplido bronco.
En su erguida cabeza se ostentaba
Blanco penacho de ginerios hecho
Y a rigores del freno que tascaba,
Espuma en copos sacuda al pecho.
Al chasquido del ltigo obediente,
Intrpido al doblar temible altura
En la ruta escabrosa, en la pendiente,
Dotes luca de sin par cordura.
A ratos, no obstante, con fruicin
Rebuzno sorprendente, desabrido
Lanzaba en prolongado diapasn
La boca del cuadrpedo aguerrido.
Del carruaje en mullidos almohadones
Virtuosos Marqueses departan
Y todos envidiables emociones
De contento, al verlos, reciban.
Huyendo de la corte el enfadoso
Bullicio atronador, falsos cumplidos
La pura sencillez, dulce reposo
En Oca disfrutaban, siempre unidos.
De aquella hermosa tarde
Recuerdo persistente
(jrabado aqu en mi mente
Constante llevar;
Pues dime en su transcurso
Azares impensados
Y goces anhelados
Que nunca olvidar.
167
Ond 'o sol facheaba 6 amaecer
An creo que es delirio
Fantstica quimera,
Marquesa, tu primera
Visita a este rincn;
Risuea, deslumbrante
Mostrando tu semblante
Placer del corazn.
Yo vi como luciendo
Riqueza de arrogancia
Escollos de distancia
Llegaste a superar;
Que el celo y la pericia
De tu galante esposo
Trayecto delicioso
Te supo regalar.
Por qu tan halageas
Son del gozar las horas?
Por qu tan seductoras,
Si rpidas se van?
Ay! brisas lisonjeras
Que enloqueceis el alma
No quiero vuestra calma
Presagio de huracn.
No quiero que, falaces,
Con atrevido aliento
El beso del tormento
En m depostes,
Tomad a los jardines
De clcos olores.
De purpurinas flores
Que all besar podres.
Y t, Marquesa amiga,
Cuando en lejano suelo
De pena negro velo
Te enlute el corazn
Recuerda a Vilancosta,
Donde existe rendido
El pecho que, atrevido,
Consgrate este don.
168
Ond'o sol facheaba amaecer
Brindis en la boda de mi ahijado Laurentino
Con Dona Concepcin Cervela Malvar
Secretos que el alma encierra
No puedo el labio expresar
Y en vano fuera luchar
Teniendo que sucumbir
Por eso hoy plidos brotan
Del corazn los afectos:
Que a la lira sus conceptos
No me es dado el transmitir.
Mas no quiero muda ser
Y en verso desaliados
Brindo por los desposados
Objeto de este festn
Y a su existencia adherida
Ser a mi constante anhelo
Que en torno de ellos el cielo
Llueva venturas sin fin.
Brindo por todos los que,
Dando culto a la alegra,
Solemnizan este da
En grata unin fraternal
Y antes de gustar la copa
Do inquieto el Champagne se agita
Se la dedico a Conchita,
De Laurentino ideal.
169
Ond'o sol facheaba o amaecer
Un recuerdo a Villajun
Desde este valle de admirable encanto
Cuna de flores, del amor recinto,
Do entre matas de lirio y de jacinto
Dirige el Vlla su corriente al mar
De plcidos recuerdos embriagada,
Mi mente a tu regin remonta el vuelo,
Que el aura bienhechora de tu suelo
Jams ingrata llegar a olvidar.
Jams las que, furtivas, discurrieron,
Horas de placer y de ventura,
Que en tu playa he pasado, la tortura
Del tiempo inconsecuente borrar.
Y en los das aciagos de la vida,
Cuando el cierzo malfico, inclemente,
De fnebre crespn orle mi frente,
Tu memoria mi pena endulzar.
Y fascinada, soar que estoy
Bajo tu puro nacarado cielo,
Nunca empaado por siniestro velo,
Nuncio fatal de horrible tempestad
Alegre enamorado ruiseor
Y el clarn del humilde pescador,
Que al muelle arriba con tostada faz.
Al esplendor de refulgente luna,
Absorta gozar de tus veladas,
Por sincera amistad amenizadas,
Exentas de fingida adulacin.
Tu vega, tus frondosos robledales,
Las brisas de tu ra, siempre en calma,
Todo s, regocijar mi alma,
Nada a empaar vendr mi corazn.
Ah! sueos que, con grata persistencia,
A enloquecer vens mi fantasa,
No permitais que realidad sombra
Auyente mi ilusin al despertar.
170
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Quisiera que, aleteando en el espacio
Trepando por la selva, por el monte, .. .
Villajun, en tu lmpido horizonte
No halle fin mi anhelante delirar.
171
Ond'o sol facheaba amaecer
A Luisa Zunina
Cfiro que jugueteas
Murmurando entre las flores
Del pas de mis amores
Que cuna me di al nacer
Corre, vuela y en tus alas
Lleva del alma un acento
A Luisa, cuyo talento
Admiro sin conocer.
Dile que de nuestra Espaa
Joya sin par es Cialicia,
Del extranjero delicia
Y del bardo inspiracin.
Dile en frases cariosas
Eres heraldo, por quien
Este incomparable edn
Le ofrece grata mansin.
Dile que absorta ver
En nuestro mimoso suelo
Deslizarse el arroyuelo
Entre alfombras de verdor
Y disputarse su aroma
Las azucenas, las rosas,
Los nardos, las escabiosas
Y el clavel encantador.
Dile que afectos sinceros
La esperan tambin ac,
Y nostalgia no hallar
Cabida en su pecho, no
Y que sus brazos le tienden
Henchidas de amor profundo
Hurfanas que aqu en el mundo
Pronto la muerte dej.
Dile "ven a recibir
Tributo de gratitud
172
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Que a tu elevada virtud
Y a tu celo material
Te rendirn conmovidas
Las a quien Dios ha premiado
Depositando a tu lado
Prendas de amor fraternal".
Oh! mujer, en quien el cielo
Tantos dones derram
Que el ttulo se otorg
De esposa y madre ejemplar
S del querube las alas
Tuviera yo, volara
Y tus semes ceira
Con guirnaldas de azar.
Mas del destino la saa
Amarg mucho m vida
Y ahora soy hoja cada
Al soplo de su rigor
Por eso al llegar a t
Esta expresin de cario
Perdona su desalio
Dispnsale tu favor.
173
Ond'o sol facheaba amaecer
ozos para una novena, no impresa an,
en honor de San Plcido ~ r t r
Coro
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
Nio an ya rebelabas
De tu alma las grandezas,
Despreciando las riquezas
Del mundo fascinador
Y, cifrando en la virtud
El ms preciado tesoro,
Hasta las rejas de un coro
Llvate tu excelso amor.
Coro
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
Del patriarca San Benito
En la Orden prodigiosa
Fue el claustro, regin hermosa,
El verjel de tu ansiedad
Y en sus bvedas sagradas
Del silencio en la elocuencia
Llegaste a tener la ciencia
Que eleva a la santidad.
Coro
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
174
Ond'o sol facheaba amaecer
Aguerrido campen
De la celeste milicia.
Tus ensueos, tu delicia
Eran la causa de Dios.
Por eso a la van gloria
Jams bandera rendiste.
Valiente a Mesina fuiste
De inmortal conquista en pos.
Coro
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
Cabe Mesina tu celo
Fund grandioso convento
Donde plegarias sin cuento
Dirgense al Hacedor
Y all del moro la saa
Lgrate, fragante lirio
La corona del martirio,
La gloria del vencedor.
Coro
Plcido, ejemplar dechado
De inagotable humildad,
Ante tu imagen postrado
Imploro hoy tu piedad.
175
Ond'o sol facheaba amaecer
A mi nueva sobrina
fstrella Dominguez, mujer de Plcido
Extasiada de gozo al contemplar,
Estrella, tu modestia, tu candor,
Quiero un tributo de sincero amor
Hoy a mi musa para ti arrancar.
Quiero parte tener en el contento
Que el nimo enajena dulcemente
Y en humilde plegaria, en ruego ardiente
Al cielo remontar mi pensamiento.
Al cielo, s, que en sacrosanto lazo
Tu alma a la de Plcido ha unido,
Dios de bondad! Con rendimiento pido
Para los dos tu proteccin sin plazo.
Bendcelos, Seor. Que luz aciaga
Jams difunda su traidor destello
Sobre la faz del horizonte bello
Que hoy placentero su esperanza halaga.
Haced que no acibaren su existencia
Del mundo las borrascas tenebrosas
Y que risueo poTVenir de rosas
Les brinden siempre con su grata esencia.
Y t Estrella, con quien nos liga ya
Vnculo estrecho del ms puro amor,
Benigna acoge esta incolora flor
Que de belleza despojada est.
Producto del invierno de la vida,
Mi tierno encanto, ni ilusin te prueba
Mas, encerrada entre sus hojas lleva
De recuerdo inmortal prenda querida.
176
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
(iozos en la novena de San ~ o n
dedicado al mismo Santo
Coro
Tus celestiales favores
Imploramos con afn:
Ruega por los pecadores
Oh glorioso San Romn!
Herido por anglica visin
Del infiel abandonas la bandera,
Y, aspirando a perfecta conversin,
Juras servir a Dios con f sincera.
Coro
Por el bautismo hecho ya cristiano,
Te lanzas a la lid sin vacilar,
Despreciando amenazas del tirano
Que intenta tu constancia derribar.
Coro
No te intimidas del suplicio al frente;
Soy cristiano publicas con ardor:
Y en su furia infernal siempre creciente,
Destrozarte mand el emperador.
Coro
Con jbilo al martirio caminando
Soy cristiano, repites orgulloso
Y ventura eternal slo anhelante
Decapitado mueres valeroso.
Coro
De juvenil edad, en flor lozana,
El sacrificio de tu vida hiciste;
Y desechando la grandeza humana,
La corona de Mrtir te ceiste.
177
Ond'o sol facheaba amaecer
Coro
Tus celestiales favores
Imploramos con afn:
Ruega por los pecadores
Oh glorioso San Romn!
178
Ond'o sol facheaba amaecer
.t\ mi querida hermana Luisa,
contestando a unos versos suyos
Siempre fecundo en dulzura
Tu numen fue, hermana ma;
Por eso brota ternura
El todo de tu poesa;
Pero te dir, querida,
Que no es bondad elogiar
A quien mrito en su vida
Jams pudo atesorar.
Detn pues tu raudo vuelo
Y no atribuyas, ufana,
Dones que no quiso el cielo
Adornaran a tu hermana,
Detente, por Dios, detente,
Que te engaa el corazn,
Enloquecido tu mente
Con halagos de ilusin
Publiques, s, dejar
Que una cosa existe en m
Y por nadie cambiar:
Es mi cario hacia t,
Cario de que es testigo,
Luisa ma, tu virtud
Y que quisiera conmigo
Hasta en el mismo atad.
179
Ond'o sol facheaba amaecer
los ll.ll. P.P redentoristas que la parroquia
de Berres tuvo la fortuna de escuchar en la
santa misin verificada en septiembre de 1898.
Yo quisiera en armnicos acentos
Ensalzar vuestro celo y vuestro ardor,
Apstoles benditos del Seor
Que el alma aliviais en sus tormentos.
Yo quisiera que en sublimes cantos
A vos llegara la incesante llama
Con que las fibras de mi pecho inflama
La persuasin de vuestros ecos santos.
Yo quisiera a un recuerdo consagraros
Que, do quier el destino os condujese,
De este pueblo, que asoma, heraldo fuese
La eterna gratitud a demostraros.
Mas sec el manantial de inspiracin
Que el campo de la mente fertiliza
Y con gratos aromas armonizas
La hermossima edad de la ilusin.
Exhausto de benfico roco.
Al numen es en vano el evocar
Y a la lira conceptos arrancar
Que puedan responder al afn mo.
Por eso os ruego que acojais clementes
Estos harapos, que perdn imploran
Y a los que tristes vuestra auesencia lloran,
Por slo amor a Dios tengais presentes.
Y t, Virgen querida, que amorosa
Socorres sin demora al pecador,
Escucha compasiva mi clamor
Y vuela mi alma a la mansin gloriosa.
180
Ond'o sol facheaba amaecer
Splica a la Virgen Santsima
del Perpetuo Socorro
Perdn, Virgen querida, si hoy me atrevo
Tu nombre a pronunciar:
Perdname si msera a t elevo
Ayes de mi penar.
Que aliento infunde la sin par ternura
Con que defiendes pa
Al dbil pecador que en su amargura
Tu proteccin ansa.
De culpas con el pesor abrumador
A tu clemencia corro
Implorando, afanosa, en mi dolor
Tu perpetuo socorro.
A tu sombra las fieras sugestiones
De satn burlar
Y embriagada con dulces emociones
Tu nombre ensalzar.
Por eso con el alma acongojada,
Invoco tus favores
Ay! tiendes sobre mi, madre adorada,
tus brazos bienhechores.
Librarme de las garras infernales
Del astuto enemigo
Y a gozar las dulzuras eternales.
Elvame contigo.
181
Ond'o sol facheaba o amaecer
l:n et lbum de la Srta. Juventina Oca
Versos amiga me pides
Cuando a mi numen ya fro
No alienta el vital roco
De la grata inspiracin.
;Cundo mi plida frente
Ostenta en hebras de plata
La nieve que el calor mata
Y lleva en ps la ilusin!
;T de la vida en la aurora
Cuando el sol de la ventura
Acaricia tu alma pura
Con seductor porvenir!
Cuando mgicos ensueos
Arroban tu joven mente!
Quieres que canto doliente
Acibare tu existir?
Ah! no pretendas saber
Cuanto de amargo atesora
La vida de aquel que llora
A solas con su dolor.
Deja que en mi pecho exista
Oculta la pena ma,
Que no empae tu alegra
Recuerdo desgarrador.
182
VIII. TEXTOS EN CASTELN
Ond'o sol facheaba amaecer
Comunicacin a la Sociedad de Amigos del Pas de Santiago
( La Exposicin Compostelana 4, VII - 1858 )
La que suscribe tiene el honor de remitir a la sociedad de
amigos del pas de Santiago una muestra de la Rubia, que crece
espontnea y abundantemente en nuestros campos, persuadida de que
la sociedad la acoger gustosa, siempre que la halle digna de ocupar un
lugar en la exposicin agrcola que va a tener efecto y an de que har
el sacrificio de examinar las ventajas que podra sacar el pas de esta
planta, tan til en otros entrando en la alternativa de semilla que tanto
conviene a nuestras tierras. Un ensayo de cultivo de la Rubia en
pequeo, porque todo tiene que ser en pequeo aqu, donde la
propiedad est tan subdividida, tal vez os haga ver que esta planta nos
ofrece iguales o ms ventajas que otras muchas que se cultivan hoy y
todos nuestros labradores podran consagrar a la Rubia una pequea
porcin de tierra como hacen con el lino, por ejemplo; viniendo a
resultar, entre dos una cantidad grande que estimulase a proporcionarle
mercado, o salida. Adems con el cultivo de la Rubia se obtendra un
excelente pasto para los ganados y un abundante forraje que pueda
cortarse sin perjudicar en nada las races de esta planta.
Otro de los cultivos que tal vez pudiera presentarse con
seguridad de buen xito, es el de la Gualda que, adems de contribuir
a la beneficiosa alternativa de cosechas y sin exigir ms cuidados que
los que requiere el centeno, s por experiencia que la produce buena
nuestro suelo.
La que suscribe tiene igualmente el honor de remitir a la
Sociedad, los tubrculos de una planta cuyo nombre ignora y que el
pas conoce con el de Freijos.(l)
(l)Bunium de nudatum, seu bunium bulbo-castanum cuyas
races, conocidas con el nombre de nueces de tierra, se comen en
varios puntos de Europa, como sucede en Galicia; son alimenticias y
no contiene principio alguno daoso.
185
Ond'o sol facheaba o amaecer
Esta planta extraordinariamente abundante en los sotos y
campos eriales de la izquieda del Ulla, es buscada con ansia por los
chiquillos, que comen con afn sus tubrculos, cuyo gusto se asemeja
mucho al de la avellana y en su tallo, hojas y flor se parace a la ccuta.
Si la Sociedad se tomara la molestia de mandar analizar estos
tubrculos a fin de ver si contienen alguna parte venenosa, y resultase
del examen no poseerla, desde luego se debera hacer el ensayo de
cultivarlos, porque mejorara en tamao y gusto y tal vez sustituiran
con ventaja a las chufas y avellanas para orchatas y otros efectos. Por
el contrario, siempre que contuviesen algn principio venenoso, sera
conveniente y an indispensable el publicarlo, para evitar el que los
nios las comiesen, con perjuicio de la salud.
Ruego a la Sociedad se digne acoger con benevolencia estas
ligeras indicaciones hijas del buen deseo que anima a la que suscribe.
186
A velina Vallladares
Vilancosta y Junio 23 de 1858
Ond 'o sol facheaba o amaecer
El ochavo milagroso
( El Eco de CJalicia da Habana 26 - IV - 1885 )
EL OCHAVO MILAGROSO.
Entrl'I las much:is superstidones p,opulares,
rE>ctwr<los del geori1i1:11no, exi11t. .. n varHS en
nne-tro P'<! 1lig11as de nna. <le
E>llas la<lel ochavo milagro:10, cuy"" impuestas
virt111ltl8 contra los maltiticios, u:rraviau la ra
zoo del homhre de tal maa .. ra que olvf<lanto
la11 leyes del se oheE>ca el
E>Xtr .. mo ole <fopusir.ar 11u f y su E'a
el hllbil emb11n<111dor qut>, con paprirrucha11 y
1eluciune:i 1le a1ontec1111it<ntot1 pro
digiosos. azota el \J,.1,.110 del pobrt< creyentt<
qui .. 11 seduce, t-ntrtgutlole el tKli1<m11n qi1e v
labrHr 11n CH <ledr el ochl\VO de vir-
tml milagroso, con:<isteute eu uu oochito de
hi .. rro de ti1rm11 circular con on agujero en el
centro. E1:1te objeto, de ui11gun valor intrlnse
co, tocautJ hunad1Jlas por el e><peu<le1lor
alguu santo, encierra el poJer sobr1<t11uural <le
pre!ler\'ar 111 que lo pose de las envidias mal
de 1ju y otrao1 vulgari1la<let1 atray .. n1\o sobre
l, i;u familia y h .. cieuda
1
la pro1<peddad.
Vemos coa bastante fret'uencia que una casa.
ayer de la suerte y eu' la que todo
m .. draba, h.IL<se comhaticla hoy, por e ectos
n11tnrale1<, con perti11a 'es enfer111eda11es en los
in.iivhlnoo1 qu.i lit. componen, ya sean racioua.
les y11 i rr11ciona l .. s A qu se 11 tri bu ye s.to!
A brllJllrhls iufi .. enciae clel demonio. Para
ab11yeutarh1.s rog11n1lo a,l cura
benliga la <'asa y l!Hga 11sperKiones con agua
be111l1ta en tol"s put'rta" y ventaUK8 fin
,,..arrojar al 1le1noui11, rsl u .. nt10
1
y evitar
el que entre, si su .roximi1lail se
Cu1110 co111p em .. 11t.1 de tHI ''erenw11ia religiO
lu11go que el cura se retira, el du .. no de la
casa pllr.sona ms CHracteriza1la de lllla, en
P"' sion ya dti nua ca11ti 1'.ad de los referidos
( 1) fi:n nnetrn ltimu viaje nns fu impO!lbie recono-
detf'nicls1m.mW, ni tnm"r sn dilu;ju; , A OttrAot.rHA "
esctivn.wente de lnH U &tio!i\ en l11ll 1ti1l to" IX s X. bastrin-
tA jlrnde. P"'" muy Oontirtnli IU un do-
cu111anto del archi"o pd11 rtt.I. qnA nunt.icuH el aott\ d-t reco-
111 ,(imif'<11fA1 hot'llo 1101 l1l111ll\K/ ( H"J (l Cll li711. Ct11\11t11 f'Onli
mnR qu(\ nn f'< "' tt\ lJie ra" loas 1'ellures
.l!'lt4 y 011 tlll Vltlju cioutlfioo t\ \1uu1pue1t.olK!
187
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
ocbavus mflgic:os, introlnce uno eutr., i as fo.
rros <le all!nna pl'za <le Vl'SIr, le impone
echl\ndole al cuello pen<licut, <le u11 conlou y
IDl'tido en uua bo !:!a de estopa, <Hlt'ro, ni
intl'nto construirla boli<a en quP, adtms 1lel
escapu 1>riu de la Vfrg,.u del Carmen, no dl'ja
de balwr tambieo un pt>dacito de piedra de ara,
un dieute d6 njo, areuillas llamadas del s .. pul
ero de algun sauto suntu, y el indispen11tlble
escrito becllo por la ms ciebre eutcntiida
adivino, como coujur<> de trasgos- De igual
boha, con po111je so snrw {1 totlos lo" 110
la famiiia pero ei<pe"inlmunto los nifios quo
padecen de raqutis, efecto, etigun el vulgo, de
asombrami6uto tomado llli lu i11faucia, do
haber en la misma pus11tlo Mobre el pacicnto
una gallina
R&<pecto de los animales tampoco se queda
atrlls el fanatismo: por se ve al ternero
luciendo bD su cmllo la alfotja do u,mul .. to y
debajo de In. CQtocdt>ra. <le! cerdo, escondido en
el pl'Sl'bre de l11s y eu algun agujero de
catll\ d.-pa.rtameuto, 01 mouciouatlo pruuigioso
OL:unvo.
E l misterio y ln. r<'S<'rvn. e11tr11n por mncho
en el feliz xito que se espera. obtoner de este
caro obji-to; rozon por la. cual se gunrtla un
escrn11llRn sil1>11eio y, Rlo la Rl'llCillt-\z de una.
niiin, la eo11tia11za 1]110 yo lhgu l. llll'reCel"ol\
1
llltl hi zo eo11oetr sn ext11 "K-111.11 histuri11.
AVF:LINA V Al.I.ADAltW;.
188
Ond'o sol facheaba amaecer
Exposicin al Eminentsimo Cardenal Sr. Garca Cuesta,
Arzobispo de Compostela
( 1878)
Eminentsimo Seor Cardenal Arzobispo de Santiago.
Eminentsimo Seor:
En nombre de porcin de fieles de esta dicesis compostelana
que la sabidura infinita encomend a V. Ema., alentada por una
halagea esperanza en la benevolencia y caridad con que el Dios de
las misericordias enriqueci el corazn del virtuossimo prelado que
actualmente la dirige y, haciendo suyos la que habla, deseos
observados en la generalidad, y sobre todo en la generalidad pobre del
pas a V. Ema., acude y, de acuerdo con su celoso prroco,
reverentemente expone:
Los fieles, Eminentsimo Seor, en algunos obispados de
Galicia estn facultados para usar, durante la Santa Cuaresma y vigilias
del ao enjundia de cerdo, llamada vulgarmente unto, en equivalencia
del aceite que ni est al alcance de muchas fortunas, ni a todos es
saludable, mientras que la enjundia de cerdo es de menos dispendiosa
adquisicin y, constituyendo como constituye la grasa nica con que el
menesteroso condimenta su ordinario sustento, reducido a un mal
caldo de berzas, privado de esa grasa, o bien las come cocidas con slo
sal, segn consta a la exponente, perjudicando su salud y
disminuyendo sus fuerzas para el indispensable trabajo, o bien infringe
el ayuno y la abstinencia.
Estas ligersimas, pero exactas consideraciones, que desde
luego hallarn eco en el magnnimo corazn de vuestra Eminencia,
para aadir algn sacrificio ms a los que continua y generosamente
hace, en bien de su amada grey, impelen a la que suscribe y confiada
en ello, aunque la menor de sus ovejas, tiene el honor de:
Suplicar a V. Ema se digne elevar su autorizada voz al Trono
Pontificio a fin de que su Santidad Len XIII tenga a bien conceder
que los fieles de esta dicesis compostelana disfruten, cual los de otros
obispados, el privilegio de poder usar la enjundia de cerdo en
equivalencia del aceite, durante la Santa Cuaresma y vigilias del ao.
Gracia que la exponente no duda obtener de V. Ema por cuya vida
ruega al Todopoderoso.
189
Ond'o sol facheaba o amaecer
San Vicente de Berres Mayo 2 de 1878
Eminentsimo Seor*:
Sello
VB
Manuel Loimil Rodrguez
*Ofreciose en Palacio llevar esta exposicin a SS; Mas a pesar
de tener extendida ya la minuta de Remesa el Cannigo Sr. Rodrguez
Varela, es lo cierto que no se elev dando por razn que, si los
Pontfices anteriores concedieron el privilegio ahora solicitado,
ninguna necesidad habda de solicitarlo nuevamente y que adems
convena no hacerlo pblico por no perjudicar a la iglesia.
190
IX. ARTIGOS SOBRE AVELINA VALLADARES
Ond'o sol facheaba o amaecer
A mi queridisima ( sic ) madrina, por Laurentino Espinosa
Valladares
J J7U?{PJ'"tafW,.,,,,.,.__ ..&drc.:n0-
--11-
"q 0.,.,.U,1'1M)) rf.M;)j CJJ o,,,,.;..""""' iJ.rJ u 1-
f u<t 0o-.#c .!a<AM.J, J.,._ .eA/.!'
dct.
3"'-ro

I IWO.... e/ td:....,,.,., d dL. k a' {,,,
j>l?T MO ?U> htu Up
ru:,,,...._.
hk e--n..
'Yw/ Nt:--r-1An /'cvr"'- kr

/a.-.r"'- kvn.-
c{._re-.,,..""/;.,/,/'""7"a... ,u,,,.,, al:.
% , r

a/.,..,,._,,._,1 J'"<.-e.., /.ea.;_.,?,,.,../ ,,{,,,,_{_/o
,/,,_,..__,,_ Ucr<-k /?!'AYr"'- 4a,_/.
.:i?H:IW, d .e-Jc--r-drJ/Ovr"'--
d r ,,
ti ?<1 _ Ye ........ . .vn. 4"4. . -r":'e<-<i tJd
"- >do -ruw 7 7',n ; /'OVYIA- .d k{ Q:-
193
Ond'o so/facheaba amaecer
-L L r-')J,60..o, o.4covY<4J7"'' d v-,"o.;:/VYo
e--,.-,_ .d c-OYL ,/,,-wa4 h,<.,,.,,,_,,_,,"-;/ ,,/;;rnsv;
O./itA de, a:;J;;-GvYe4.,_,,,- du<;,,;;;-;;&- o/,_ Jr,,._,1e<-do... i..,re--nOL- ;
r ,_,__ -,4; //n-(/0'1--,;-/;Jt<--r<.VY-:l-A- o!_,_tf,/,_0(0-j'c-<n-vt-eLo
_,__,,,,_ rt-<.U:on- j t :.-- 50-Un dy,,,_,,;t-c>--,ra__
dR- _;, ry&yv._o?W, /tvY"'- d
,_.e---';:, ;cr.A-
-ye_UA-e.rdo h-<-L ,.!a'.,
f -n--u-v_,;/ ,,,; rn,._'h-do j /,._,-A,_ /<7'>-L
J 'VR-e-<,-o
1,;,_.k, //Y&- ?-'-- ?->->-o-rw c<r>- d /,_.., /__.,_
',{,_ -h,.._o ,._, ,,,...,,.__ ./ /7
c% ;ze )l_,u,,_..-<--,.__ : 7t r,,_,,,__-,._ /,,,.,,_:z,/ /-<-<-<- ""' .
/,,.,,.__,_. (/ti',_,_ r _tl- .,,_ .e--;?e_
,,_,_,_ o_
-it; /'-<h'-n-v;t{a.. _
6-c-r-if; pv;hW-%:./
-;ta_ 6-n.a4 /-/"' ;:f -:f'-6-n-?ti-:2-;
d/1-u,-1-/c _,,,_ ""7,__,- -:f'CrA4
d yfYy7,-lo J-M ?b a, _) /-'-:;,,. r---
rl'h-" ,_,,,, /th-..:. ,,,_ .......
7 ,.,_,,,_,k_. "7u-.....
o&. 91<-<.H -er,,.,..,,_,,,. , "'-
re--<d'o, .;__,__
r "'0
" C-.YV!-'._ Ovv<-cl, J_,_.(,._ v{_ol_,,_ U 'l'h OVY ;_fo(,,,_)'
' _,,..,t.""',,)' ,,.-:
ot_,_ ,/- 7,;.,..._.,.,.
C<-' ._
tAt><- "-- ...,_._
Crd..
194
Ond'o sol facheaba o ammiecer
Carta aberta A At1i.:lina Valladtms, por Eduardo L. Posobn
" ... Desleigado-l-os tolos qu te deijam,
Ullia, po-l-o ouro seducidos
P r, o fin ti volver arrepentidos
E fartos de n 'o alteo traballar. .. "
( Avelina Valladares)
Asi como d'os valladares qu' hay beira da mia casa non saen
mais que silvas, toxos, sapos, cobras e lagartos d' os Valladares de
Vilancosta saen reiseores e calandrias que n'os enfeitizan c'o seus
cantos.
A fonte do Pico-Sagro, A mia aldea, Suidades, A Galicia, s
qu'emigran, A Ulla, son armoias que me chegan unhas en tropel
com' as tres primeiras, e pouco pouco outras com' as tres ultimas,
cheas d'amor a nosa pequena patria; son ramalletes de frores d' un
recendor Ulla que resurden en min s esmorecidos recordos d'aquela
pedra d'ara d'o altar d'o noso santuario chamado Galicia.
Eu tamn nacin ahi pretio; tamn sodo d'as augas donoso
Ulla levou moitas veces o meu berce sono qu' a naicia d'o meu
curazn coidaba, arrolandome de cand, en cando. Pasei ahi os
primeiros dias d' a mia vida, aqueles das de aoranza, cheos
d'ilusios, cando n'hay penas, cando tod' risa, fartura; sempre vran,
nunca inverno.
Qu romarias, que ruas qu, espaddas, qu ' hortos, qu xardins qu
rapazas .... .. e qu nais !
Anda teo ahi, po-lo favor devino e sorte mia, s autores d'este
probe fillo que dempois de loitar dazaoito anos co-a mala fada que lle
tocou en sorte, sinte estalar o curazon desnidades, e non pode menos
de, cal neno d'a teta, mollar c' as bagullas os ringuils d'a Ulla.
Dazaoito anos dixen ! Calquera botara de conta qu ' habendo pasado
tanto tempo desque neno deixei aquela bendita terra, non quedara ja
en mino mais pequeno recordo d' as cousas de Galicia: qun tal pense
non sabe o qu' andar po-1-o mundo voltas tanto tempo sin tropezar
c'un agarimo gallego en ningunha parte.
Sfrese tanto fra d, anos a casa, psanse tantas n, esta Amrica, cansase
tant' un de traballar n' allo, " sin porducto, que n' milagre o verter
bboas de sangre cando d, eses lados nos chegan como lanzas de craro
195
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
sol que nos alumean n, a escura noite de es tan longa pelegrinacin po-
1-o mundo, versios com'os d' A Ulla.
Hay por fortuna poetas en Galicia que saben cantar e encantar co s
armoias que despertan n'os "desleigados", os recordos mais queridos.
Hay por sorte d'os qu'aqui andamos de cacho pra cabazo qun nos
trague a memoria aqueles currunchos donde xogabamos a pita cega, ou
arrincate nabo e tantos outros xogos de cand'eramos pequenos.
Anda nos chegan por boca de mulleres gallegas os cantos d'os pius-
pius, maceiros, gorrins-paparrubios, !abarcas, tordos, melrros, rulas,
cucos bublas e papagayos, pra que nos acordemos d'as paredes
carballos, salgueiros, carpazas, carrouchas, cerdeiras, maceiras, etc.
As cantade cantade sempre, poetas e demais qu'escribides pra Galicia
e recibirdes vn d 'a nos a peque na patria, pois os vsos escritos farn
que moitos non pidmos aturar as suidades e levmos os osos pe d'a
pa dondede nos botaron a prime ira ves o sal n 'a boca.
Eduardo L. Posobn. B. Aires 18 de Marzo de 1893
196
Ond'o sol facheaba o amaecer
Avelina Valladares (Biografa), por Manuel Castro Lpez
(Almanaque Gallego, Bos Aires, 1898, pp. 33-35)
ALMANAQUE GALLEGO 33
A mi querido amigo D. Bernardo Rodrguez
Es una poetisa ga11ega, muy gallega.
Ha escrito poco; pero ya se comprende que el merito del artista
no est nunca en la cantidad de sus obras. Panda!, con slo A cam-
pana d' Anllons, es decir, sin las dems composiciones que su ro-
busta inspiracin debemos, es el gran Panda!.
Y aun ha publicado Avelina menos de Jo que su pluma ha produ-
cido, casi todo en verso, y ya en castellano, ya en la lengua de
Rosalfa. De lo que ha dado luz recordamos: Mi' aldea y un articu-
lo, El ochavo misterioso, en El Eco de Galida, de la Habana; A pobre
Orfia, en El Pon:emi-, de Santiago; Dilogo ent,.e u peregrino
que se dirige Compostela y un labriego, bilinglie, en El Heraldo
Gallego, de Orense; A mi ruen'do hermano poltico .D. Angel Ve-
ln Taboada, en La Ilustracin Gallega y Astwiana, de Madrid; A
Galicia, en El Cicln, de Santiago; y liltimamente,-1892 y 1893,-
s que emigran, A Ulla, etc., en El Eco de Galii:ia, de Buenos
Aires. Citemos, todavia, algo ms: Himno al apstol Santiago es,
tambin, obra de Avelina, cuyo nombre, sin embargo, no hemos
tenido el gusto de ver en los estudios que conocemos,-premiado
uno en cert.amen pblico,-citadores de los que cultivan el habla
-de nuestra regin; y eso que la cantora del Ulla ha dado la prensa
.algo ms y mejor que muchos en n<ullos mencionados.
Nada le importar Avelina VnJladares tal olvido, sin duda invo-
luntario, porque ella no ha ofrendado ante Helicn para que sonase
su nombre, ni tampoco tiene pretensiones literarias, condicin que
-da ms valor su pluma, siempre bien cortada Y mny apreciable.
Su principal aspiracin, sin ssr esposa ni madre, se ha reducido al
-{!Uidado y bienestai: de su familia. N! Cuando la valla del decoro
no basta contener nna sociedad arrastrada por el ansia de brillo, y
-el hogar, nido de la virtud, se disuelve para vivir la vida de la calle,
-del lujo, de ll\ ostentacin y del escandalo, verdaderos engendrado-
res, en las ltimas capas sociales, del odio cuyas desastrosas conse-
euencias estamos ya tocando, no es cosa reducida pequea, sino
elevada, ejemplar, en los que, sin valerse de medios reprobables,
197
Ond'o sol facheaba amaecer
34 ALMANAQUE GALLEGO
En su hermosa descripcin del pas del Ulla, canta con la misma
tranquilidad y placidez del inmortal autor de La vida del campo:
D' este val deleitoso n
1
un recnncho,
Lououras d' outro tempo recordando,
As horas doccmente vou, pasando

ar:a
Qu\ . mais d
1
unha. cabeza. henchc de vento,
Deijo a.hora. correl-o
Vagar que me veu nacer.
Por eso, pe d' os freijos e ameneiros,
Adistraime ouserva.r como marchando,
Mil remui1os d' espuma levantando,
O ro fachendoso vai mar;
Ou, n' a.s llerbas sentada da pradcira.
Como as ra.ns garrulan n
1
a s aa. orla,
E o escalt fi.o ca, que n
1
a sede la
Morde 6 ancelo e rebrinca pra escapar.
No siempre, sin embargo, ha disfrutado de igual felicidad; que la
no interrumpida dicha est vedada por Dios al ser humano. Dice en
otra composicin:
Mas del destino la saita
Ama.rg siempre mi vida.,
Y hoy una hoja caida
Soy de su acerbo rigor.
Pero consignemos la historia de Avelina Valladares. Si corta, es
honrosa y digna de ser conocida.
Avelina Valladares naci en Vilancosta, parroquia de San Vicente
de Berres, provincia de Pontevedra, el 23 de Octubre de 1825, y es
hermana del que Labarta. ha llamado Trueba gallego y del malogrado
escritor D. Sergio Valladares. Educada al lado de sus padres, los
ilustrsimos seores D. Jos Dionisio Valladares y doa Maria de la
Concepcin Nez, y corriendo la misma suerte de ellos, en tiempos
en que ninguna estabilidari ofrecan los destinos que aqul desempe-
aba, arda la nacin en guerra, y casi slo en las ciudades se poda.
vivir, llamaba en todas partea la atencin por su viveza, por su sim-
ptica figura y por sus naturales disposiciones. Aunque de corazn
bondadoso y dulce, tenia ideas varoniles: jams ha permitido amo-
rosas relaciones, ni, por mas que respeta mucho el matrimonio, ha
querido casarse. Con dotes especialisimas para figurar en elevada
escala, ella, no obstante, conoci que sn destino era la. familia, y ala
familia tendra que consagrarse toda; as es que, desde 1850, su re-
sidencia constante es Vilancosta, hogar querido y comn de sus deu-
dos; hogar donde, en los aos de 1859 1865, bajo la direccin de
198
Ond'o sol facheaba amaecer
ALMANAQUR GALLliGO 35
fu recompensado, por Real Orden ')ue expidi el ministro de la Go-
bernacin en 5 de Febrero de 1864, con la crnz de Beneficencia de
segunda clase. En Vilancosta vi morir sus seores padres y tres
ancianas tas; alli, mas que hermana, ha sido madre y madrina en las
bodas de sus hermanas, madrina en los bautizos de los hijos de stas,
amparo, nervio y alma, en fin, de toda la familia.
Eco de ese medio ambiente, sti musa ha tenido vor fuentes la re-
ligin heredada de sus mayores, la patria y la amistad. Agradan
sobre todo, tienen mayor inters que las otras producciones suyas,
las que han sido ms directamente insiiradas en el suelo nativo;
aquellas, verbigracia, en que nos le pinta con fieles colores, las en
que hace resaltar la hombra de bien y la sencillez de nuestros cam-
pesinos, las aconsejadoras de 4ue no sigan los inexpertos menii'ios
a los que van Ultramar, ond' andrmenas hai noit ' dia. Verda-
deramente sentida y conmovedora es la poes!a. que acabamos de
referirnos: la hemos leido muchas veces, y sitmpre, as en horas de
tristeza como en momentos de satisfaccin y alegria, nos ha emocio-
nado. No se equivoca Avelna al exclamar:
Qun poldera, nalcilias d' n alma,
Despacifio conta.rvoa . sola.s
O que pa.sa. d' a. mar entr
1
as olas,
O que pasa d' a. mar mais al!...
Canto triste, mortal desengao!
Canta doce ilusin po-1-o vento!
Cantos das d' amargo lamento!
Cantas noites de negra suidad!
No por estas lamentaciones, ni siquiera por que se la condene enr-
gicamente, se cortar. la sangra de la emigracin; ella, por el con-
trario. brese mas de dia en dla. Y es que la humanidad r e h u ~ con
frecuencia recibir las lecciones de la historia, y, despus, llora los
errores en que cae ... y que siguen no enseando, muchos, nada.
Qu consuelo, empero, no determina al infeliz desterrado el pensar
que en su patria, pesar de haberla abandonado, hay cario para l,
ya que en su patria se lloran sus cultas! .
A nuestros ojos, y por ms que en literatura se r e que una cosa
es el escritor y otra sus obras, A velina Valladares, por sus virtudeR,
por su ingenio, por su sinceridad y hasta por su misma modestia,
merece estimacin mayor que esos litera.tos . cuyo nombre se baten
palmas doquier, pero que no han dado ni dan un solo paso que no sea
en busca de lo que eos pueda convenirles personalmente.
199
Ond'o sol facheaba o amaecer
Artigo necrolxico, por M. Garca Barros
(El Ancora, Pontevedra, n1705, 23 - V - 1903 )
Doa Abclina Vallaaares
Lns,, hermosas y tiernas florecillas
' que vegelnn en las riberas del potico
1 Ulla, abren sus cnpullitos esln prima
v.01a im)>rogodas de tristeza. Qu
mucho? La tierna poetisa que pondera
bq,s11s nuertp .....
Los pajarilli 'lo !ns dulces y alo-
gt<\11: nlQdlas q,Qe e frescas ma
!\nnitas Abril y .nos alegra-
ban el nlma cap sus. cnntos,
parece que ya no cnuf.A11 ms quo me-
lancolas, y s1s dulces trinos nos Ile-
rlan el alma tristeza. Q(1 tiene do
eslt:al\o? La dulce cantora que los di vi
nizatin en sus que lse haba
conati\uido en su


ra
1
qne,t:>to, por doc1rl9 nsfi d_e an mis
ron do .histir.
1
)'.a ,n'o'podr6n not m l ostioruos pa-
jrillos ou cabeza y
alegrarla el desdo las rilmns
1t1as;cercanaB, 1 1\idlas pintailss rosas
prestarso1 sns hlbilos iy delicadas ma
nos, rara lUeg en .armoniosos
dentes mnjostusas
enJo1 altaresdpi Sellor .....
Tambic!in' las1 mnspgallegas .. ae se
guro ostentarlm.on el ' Parnlso (aun
que yo creo que In& gallegas hbiLan
en el PicoSacro)vnrindos lacitoa de,g
6,quiz
viatnn. r'gurQsQ.!l)tP porue, 1\1 .fin y,.4\
co\lp, pijaa
predilecta ocaso la la& q11e
;y yi .no !!'Odro , .ms
p,oe$lasitsn Y 1)leq:1c;las,
fl!tillo,J.,probe}ior./i"r
i '.Ull .. , ... ;,
. qol, No Jll>IQ tl!l'.,<>l y
Y. del Ulln don-
i1elie llora A A llelins V alliularos. Llo-
r/mla todos algo las le-
tras gallegas; todos los que nmnmos
n\le}tra todos ilos que
glqnas\ P,?'{I !\l\e
lina Valladares es una g oria digna ne
figurar al lado 110 Resalla Unstro, ue
Oon,cepcin"Are'aal ''.V otros celobridn
des gallogn's\ Llornln; en una palabia,
toas,; los buenos gallegos; todos lo$
gallegos de corazn.
200
.tambin, si! l os pobres, on-
tre los cnale, atn en Ju t1 Limn no<'he
buena .reparti, :entro otras coses, seis
mantos fabricadas por sos p1opinf ma.
nos. Y eso que era una anciana do ce1"'
en d setenta y cho anos! Llonl nln, si,
los necesitados quienes soco1iid:con
mano:prpdiga, :po1:qne AbelinaValln
dares, ora ferviente catlica;" cristiana
de venlacJ,, y, como tal, Se pas la:'vitla
hacidnclci biofl'' todos en 'cnanto:!,fu
posible,
Era. tan mocles!a la pobre -Abelina,
qn,.ca'andocl Eci.'ile Galia. <fo Bne
no Aires public el retrato.de su hor
mano D. Marcial (ot..ra g loria gallega
que !'n-nos que.da) hicieron.,vivas
para obtener el suyo, pero
no fu\\ posibl el laoerla rotratr; y
acaso.por un exceso <lo eslp virtud par
manozcan en sombra muchos :do sus
may dignos de verla luz.
, Qu .1/'ucho, . pues,, ,_qi10 , lile _aguas
del potico Ulla corrap impregnadas.de
trisleza,,que )na Je 'sus r ibo-
1'1!8 abran BUS ae me
y 'piijndllos do
nuestros bosques no canten sino 'tris-
tezas?
no! No
&acuchi! : vurstr.s Jcgqljla do roalo
1
cnrupriillas, 'y : ,ia:garitas. de
los, bosques,. que vestra cnntra : no
rner.to, sin que vive .Y . 'yivinl
eternapent'e o)>ra, e vsohos
y en el cornzn de toi!os , Tos qu'\
am.a<lo.
)fo, con la!l hojea .secas en .el
Otollo, sio\ que la en. l
_FO!! ep ge lodo.es vida, lnz
y armonas. Alzail, !JO-
r,o'laa 'flor.es de variados. m.e'.{icesl'eruon
bu: i:r1ba vuoatrp vnelc>- c'o
pi:nttiaaa pfomas, y cesQri y.uestras ' &x:
y v;uestrosoantos 'de dol0'r';
:JorIBfad -Das al ver q.uo en er cielo
estAn 'los llng81'es'de 'eilhorabuona.
M. C:h.ncf.l l3.1.11Jlos.
Berres, Marzo 18 de 190'2.
Ond'o sol facheaba o amaecer
Artigo necrolxico, por W. Alvarez Insua
( Revista Gallega, A Corui'la, 27, IV - 1902, pp. 2-3)
, Dl.D LUTO
A VELINA VALLADA RES
Galicla p4ede vanagoriarse. de
haber producido en el siglo x1x las
tres mujeres rns notables de Es
paa.
Concepcin Arenal,-en las cien-
cias sociales y en los estudios cri-
minolg1cos no ha sido superada
por ningun pensador moderno, y
en la culta y profunda Alemania
se han leido y leen sus obras con
respeto y uncn verdaderas.
Rosalfa Custro, ha . pueI.ado la Si se levantaran! .....
lira cou acentos tor1 arrolJRdores,
melonclico.s y tiernos,que su nom- De una mujer del temple de Con.
bre ir unido 9 todas las vagas tris- cepcin Arenal, deJ genio de Ro-
-tezas. todas las nostlgias purf- .salfa Castro y 11e la intuicin de
simas y todos los anhtilos ve- Emilia Pardo, he de .hblar hny,
hementes de una raza desprepiada aunque con la brevedad 'del corto
y de un pueblo preterido que lu- espacio que me otorga Snlinns en
cha, sill conseguirlo, por subrir su REVISTA GALLEGA.
la alturu luminosa en donde nece- Como ellas gallega, tenia tambin
seriamen te tieno que colocarse. un pu,rsimo y santo amor este
Emdia Pardo Bazn, viva viejo solar suevo, del que no quiso
por fortuna, y no hay p'lra que ha- apartarse j ams y en cuyo miste-
cer de ell11 elogios, cuando, rom- rioso seno se escondi, ansiosa de-
piendo 1a espesa nube de hielo que vivir para su con-
en el extranjero eovuelve' y obs- templacin y culto.
curece 'tod9 !o espaol, con sus Refirome la Srta. Avelina Va
obras m ravillosas hece posible lladn'res, que hace po.co ms de un
reivindicnciones re- . mes acaba de morir en su casa de
clama la escuela fegiei:iista.
1
Vila aldea de la parro'].ia
Con sola es te trinidad glflriosa 1 de_ S.an Vicente de Berres, 11yunta-
deba G,,licia estar aesvancida d.e de la . la pro-
. y levantar muy alta la 1 .
frente; d ido que, Quizs para de mis Jec-
La_les genios incuba .y desarrolla tores _suene por pr1_me1:a vez ste
leJOS de ser.la Beocia innara .y a.nat- J nombre. No serfa extr1mo: :rn .mo-
fdieta de un Estado es la , Atenas destfa fu tan grande como su in-
ideal .coino cntro d la inteligen- y extraordi11nrio la-
cia y .punto convergente de todas len,o. . . . . . . .'
las sabidurias. ' Escr1b16 y dea inditas innume-
,PernGalicia auniiene otras mu- rabies poesas en castellano y ga-
jeres nptnbles'. . llego Y algunas obras recreativas
s,, fl . . nova que en tierr11 y de 1noral, que cuando. sus here-
polaci1 , . 'honra ' ;u solar " nat\Vo, d11,ros Jas , den\ la. publicid.ad, ' le-
impidi e1do-que Espaa sea Juzga crearn nna reputacin y, un IJ,Om
da como t'!I principiq_.ileLAfrica : ' bre que 110 _podrn entenebrecer-
Eulnlio d0, Liag,s, que :nP pe; me 1'Js. y coma..o
rece . llls ,anteriores,,.<;o,mi;i, tq dtj dr.azcos de .nuestro t1em-
muestran' sus bellos trabajos lite- po, que. :n1egan,la, , sal y el . "gua
rariO$. : : _ lns _que no pertene,cawal
Cao1e'lia .Cocia, que , Sonedrin de los
la lin1 acentos que Y.1 quisieran . De familia ilustre-una 'de las
e_stos poe_las cprt('s,anos, , _no " ms "di_st.inguidas del Ulla, ese va.
saben v1v1r otr11. _v1?a [a,art!fi . . li t;, Q.el ictoso qu ella ha .,cantado
mal dP. los palaci,os, de Jqs
1
att!neo:; . .conparaqles ., los
y de Jos ca fes : ' " . "' '"' de V1rgil!o,-;-:fu.,.educad11 en la. es-
Emi lia Cal, en . cuyos versos cuela .. dsic.ader pasAdo' siglo )or-
do_s llun ! uh lpadre il.ustre-ysabio, que' des-
amar el arte y idolotrur la, pa_tria, .pus .de haber sido -.jefe.polftico,
201
Ond'o sol facheaba amaiecer
y en los que no sabe uno que .ad . y gobr;.rnedor civil :en
mirar ms, si la'inspir11cirr geni&l la.s J,fr<?vindas de Pq9te:ve
que encierran la teodencia gene ' dra, Lugo y
rosn Y lrnmaoa que .los caracte l847, 11bandono la .vida polftica., y
riza. . ,, .. :. ,, re'nanciando un:i ' posiciqn por
1Y ha,n llamado esta ,tierra.Jl'r- toqo. ei:tremo elexada, que. sin es-
tilisimaen y fue.r,;of>)e lji,vado,hastadoa
to de lll intcligenci.o' la coron31,
Y hay todava, la hora.preseo- .en-laapartada nldea de Vtlancosta,
te, odm.icos de la lengua, que. J.a en -donde amtios :'duermen sueo
insultu1 .. pqniendo ,il ., gill_ego ,.;o- de paz, 1odeadossus nombres' de
mo tipo d.e las r!)S abyec;- rnnbo.,de luz que. solo pueden
tas comparaciones! , ' .. . tener os e.rfec,to.s y los ptros y
Mucl1 se nos ha al ros- de corazn. ,
trn - lo-< mucho' se nos . A:velina V:slladares, her.mana del
toctavn, y sin embargo de rns1goe lextcgrnfo Mar-
banws ser ,.entre los los .c1al, cuyo .d.1cct0n.art0 es preciso
primeros.' .qlje ;}/Pf,end:in . .de m.e.mor1a,y,,estu-
Pero quin, de lo qtie' d1en _con cu1dadp y
:iene la culpa1 conc1encu1 cuaQtotl en nuestra pa-
Los "Hllegos mismos. :Encum- 11.a!l huellas de 'llsalla
bren los puestos ,ms ,e.rtlinentes. y.dePondal, empleando el
espreos y. .hijos,jngraos ,'.y... 1d1oma como. medio deex-
reco<>en el frutO eb desdn es y. '. . Y, dar. forma. sus
t .; '" "' ' ' pensamientos, fu la verdadera
quienes "se di- mu[er
rigia Loustalox estn sieuwrede cr.eyente, humana, cantat1vs,,1!0
. , . , ,, . b1e y_.t1erpa.
: y por e' o l,e parecen !:{a die l)tlmi SUS puertas, bus-
que no alcazan m su media al- . cando l\tpparo \> no
tura. ' !asencontrase abiertas.
Desde aquel rinconcito. tan hu \ sirven para descansar en nues-
milde como potico, ,que con su tra biblioteca de familia.
gra'cia y sus talentos .::onvrti a-1 Estas breves .lneas, por ella es-
ra Jos suyos en un parrdso de ine- critas, apenada de que una de sus
fables delicias, presenci emocio. poes!os hubiese alcalizado celebra-
nada pero tranqni:a las cat>st.rfes ciones de un literato eminente doc-
pollicns y sociales porque, en ./os to profesor de la escuela compos-
cincuenta aos, p 1s la huma ni- tela na, hocen la apologa de Aveli
dad, y muy pa_rticularmenje sta na Valladares. .
pobre. nacin: espaola, y jams. N) me propongo escribir hoy su
mostr deseo de tomar p'r:te eri biografa, ni hacer el juicio de sus
las lucha3 de la inteliencio aun- obras que confio ver(ln muy pron-,
que teniR c1rnd1cio11es- excesivas to l!i luz: tal vez ' Jo haga ms
para hacerlo. ' . !ante si su conspicuo hermano; mi
La humildad encialmente ris amigo ' venerado D. Marcial Valla
tia na era sucaracierlslica, y dares me encarga tan grata tarea.
ciale un pecado de vanidad no. y11, Quiero .solo1decir (mi pa!s,
excftar la admira in sino darse sus poetas, literatos ' y. hombres
Cuflhln de que su grnio podia c'au- que. piens.ari: .. . . . , .
livar y sugestionar a nlisuno. Una estrella acaba de ocultar su
C:.iemp10 santo, que nadie imit ' brillo en el cielo de nuestra p11tria;:
y del que todos huye!1!. . .. . . formar, cerca del trono
Entre sus compos1c1ones rnnu- del :::ieuor, una de las conste.lacio-
me"obles clescuellan, por su ter- nes eternas que por Lodos los si-
nura y sabo.r.local. 1W _Aldea, A glos.,le ilum,inarn. . , '.,.
Ulla, A Ga!cia, Os q emigran y A A, ve/in.a .VaJladores era es estre
prohe Ortfna. . !la de vvida y' suave luz, y all ' e
El 1/rdloro entrn un peregrino uno de los ms encantadores
que _se dirige il Comp sLela Y. un mansos de la Arglideque:se lla
labriego, es fllOsftco, .profundu Y ma Ulla-valle amad!simo en -que
relig1oso, d.e. las ciencias,. se, meci mi cuno-duerme entre
marcadamente cr1st1anas, de tan rosas; claveles y violcta's ese sue-
excelsa . . sin fatigosas pesadillas que,
S;mp.es recuerdos de m1 vida presentido por el poeta hac!ale
-dec!" hablando de sus versos ola exclamar: ' '
Sr.ta. Valladar.es-impresiones tras'. Qu grato es el morir!
m1t1das al papel Sto reglas art!s-
ticas,.ho rapos que no pueden cons W ALDO A; INsuA.
tituir sus trajes q11e nada valen y
202
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Artigo necrolxico
"A las tres de la madrugada del da 17 de marzo del corriente
ao falleci en su casa de Vilancosta la Srta. Avelina Valladares
Nez"
Qu desdicha para su familia, una de las pocas que van
quedando de aquella generacin que opuesta al escepticismo de la
poca presente, mantena inclumes las tradiciones del hogar paterno
y el culto merecido por los que nos acompaaron en la tortuosa senda
de la vida!
Qu desgracia para las letras galicianas que tenan en Avelina
Valladares una no vulgar cultivadora!
Qu desgracia para nosotros a quienes ms de una vez honr
bondadosamente con su inapreciable colaboracin, y que tanto la
aprecibamos, no slo por esto, sino tambin por que era ejemplo de
virtudes y hermana de nuestro queridsimo amigo el venerable autor
del Diccionario Gallego Sr. D. Marcial Valladares!
Aunque anciana Avelina Valladares conservaba vigorosas sus
facultades intelectuales. An no ha mucho tiempo nos favoreci con
una de sus composiciones, que obra en nuestro Almanaque gallego
para el ao 1899.
Para honrar su memoria insertamos en este nmero una poesa
que escribi en el mes de abril de 1879; y en nmeros sucesivos
incluiremos algunas otras, precioso legado de su inspiracin.
En vano hemos intentado dar a conocer su retrato; pero
todava no desconfiamos de poder obtenerlo.
Deca la excelente poetisa:
Frgil es el esquife en que vagamos,
y podr sumergirnos en las olas.
Ay! ya el esquife la ha sumergido. Mas, puesto el
pensamiento en ella, podemos objetar lo que ella expresaba a uno de
sus deudos:
Y las nubes rasgando, all os fuisteis
De Dios a la mansin nunca sombra
Eco de Galicia de Buenos Aires, ao XI, 20 de abril de 1902, n 378.
203
X. DOCUMENTOS
Ond'o sol facheaba amaecer
, , aoares Nez Copia da acta de Bautismo de Aveli1n Val!. J .
207
Ond'o sol facheaba amaecer
Os cinco poemas escritos en galego do caderno manuscrito
achado no casal de Vilancosta
tti 1
W.\<:i- "\.V\'\.

.r-\.. N<>'v'-
"'-"- 1\.".<Y\.'\.
o..\ ._,kJ,
C__,,

h:6't.Jti&<a
C..\) o..el\..<>..-
-\('()"'- "-"-'\ tl '\"""-
f'tl A. ' . \\_ : .- . . .
CL/\c
1
o o.. .o>. -'j''Y"--"-,,J." "-

.i\'"-"N'-o...
C'J . c,i,ru., . ...
aJV..., """)
Q,'""'-" O.). 'V:>V\"-11 ooN'--'-'-(k_OJ\<\. "-"-)c.. .1)\.\.0..
208
Ond 'o sol facheaba o amaecer
1-42
(V <:> .... "\.M..<l. """' G- ..>.o..&.-010...,
>0 Qht.<>.'('<N<
i _I i_ )=_ N"'-\..'- l"\J\.Q..NV\. o '>v:JU,
o.. \,1 rvvery..
% """""" <
J \ ' .
.. 1-,Q.'-". 0 """"- \
le.o &-o>.
""'-""'"-
't,i, Q, ""'1 e

'
"-"""-
,
"'': ..,. o>. '-'U.U-


.9_ I Oh 6.,&<>h.V. , _
, i ci. GIJ>

.
-oN' Q,'-'"'t\'
Q/ oi.
,,-L '"""'""ti}.. ..

i"""' _
I
209
Ond'o sol facheaba amaecer
,;,;,,.....,, ,<..O->,
-
A."'<\'."" ' j, .... 'l;.M.M \l.,.,,J.,c!)_"'--',
c;i,.\t"" 'L
"'-""'....;... ... <V.A.a.>., ,00'\ll,.\.e!VJ>"
\J Q.. o
\]-\l , . . r
""-%"'-""-<:>Jv-. a>.
fGo_
t (! 3

i rd... """'""'3':.<>AO-
, \l. '-V>\""'"'&,,:,&,(}._"""'' o
..\,Q.A..U,
.

.
gO<'."- '"""?t \JU.A NON\-'"")
-_6o-
Xlo..-
Q_\.A..Q.. t.a"-"- "'':'--v,l\:,o.>, r.A-1
.. {.r-
>Bl\.().. t '.
210

Ond'o sol facheaba amaecer
):,'
?,, "-""\l, '5oJ1,._,'
-
""!L' J:>orn.(\,rv,:;..- Q,,'-"-"Wr< coJ.o,.,_,
211
Ond'o sol facheaba amaecer
b '&.: o. ,_,.J\"-e-
() --

9__ _
'\-V-CC
'\_;,

1 \\.
1
' . -
-r..o "'::- .. Q. ... ,......,"'""', '-"""" ,.,.,.__._ """'VV'>'V'V>
C\'\.o._.t_A.,.,.-...1-.z>""-\-"'"---'--\AJ\"-O>- '\Q.e """,
<eo..rv- ""-"-"-() Jlv, ._.__.,
\:""-'"" e'\ J
. J
212

Ond'o sol facheaba o amaecer
G\l . - -
gs '.1v'-o _
\
e<, 'vVY\.
..
S.", "-''-'c.&. 1:
213
1tl7
Ond'o sol facheaba o amaecer
148
,1"-"<-0"'"'
&..."' '""'"
_)\, """'rv\,::;:._Gl...
(\ I:\':> ' " 1 " '--
'(\., q... o


"""" <:\""-"- i_,, l

<ET\,(';.. 111
2, ff]u,,,
'--"""''

1(1 ""'

("


g.
.

$"\,\,V> 1:'
=hr\MMM Ovvv
.


214
Ond'o sol facheaba amaecer

c__.o, ...,,, """' e'V'f.. . . . .
():S. .vv9
})."\,>.... ,..,__;._

1 "-"'-"-V) OJ\-VC< .k. .T\-'\'.:Vt. "-:
t
.._
. '
J--0 rvv,\..Q.N"\.A)
'\/\J...Q. s..
\l,;00 l<_,,:__.,_Q.
215
t (l 9
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
150
216
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
'"""''--
. .a.."-"'""'-\:::,,-<>-Q,oLo.?': : . , ..:

/. .... Lo.,_,\....(' ,
. O-, '.\"";f ..
,,2.,<t.&,,,,
-y""'"-'!>. ,\'-k'c' IQ,OJ"..&..,,..,, , .
. o..
.,
- . /
,...._ \\ "-'" >, Q... &QM_,'-S,N\_<1. . . '
a .. . . . . . .
. '"""to \.'OJV\'\_\
..... l<LtA"'- .
<:>.>.
"-1>- Q\l\.'-IL l'\"l.o-.},.,\,<:,. <iJ. Q_
217
151
Ond'o sol facheaba amaecer
152
1 5.,, -
r--6(""

.. "-
....
,......, .............. ) l)""\.."\..l'crt e>- \J...cA..o""'.
g,o\.o - - '
9-io..<:....,,_11..,,'lc-v. ;.,,'L"'\r..Q...a...,,. .
fd-,'"""."""'

NW>h<>h

L<>""

),
.. IN{;
'""""' """"'"""'

. ..
'>,.\\ .. ' ....
N'1\."- ..- - ' - . '
,_.,
<;l,'\.\. . . -
- :- ..
,M;"" .. -.
218
,/
Ond'o sol facheaba o amaecer
l ll ... b .. "'

>tl! :,,..,,:Jl:-..J.O
l\ r . r
'vV V\. OQ,"<"'1.r()
G-u..Q.. <:.-00..
C\
>?\,lfu

.
l)JV\l:.o>, '\"" !.,,\f\."-"""G\JV'-
..-: 1 "'--'>
o.i.., "'\'""' '- ... "-\ ........
...
() c,.Q"'' <U..C:. ../ .
Q, ,,X,\.
\:.. ''''-'"'-'X.o-,"\"' Q.
D &1 . ' .
..0.-.\.12o, G
1
o
O...t:Q..r'-C-0"\A. 1
(Jl\l\,b""-
1
t

CA<'\ '-'0-...-\, 't.e "'-"'\..
O;, . .
1). W.o!\r&,ll..()>, <:>. .
%_e; \"Q ,.. ..
219
153
Ond'o sol facheaba 6 amaecer

.
--{,p.1-.4'\oJV')UV>'><> . . . .
\..tit_,O..r<
c;A,.,
"" n,oJ,Q.>V;;:;;:D'>
{)..,,_._ \'""'"'"''a,,, .. -
.-S) l o>.
1
<-"""'"""
/ Ov .
Q o.. 'Q:
o \
GLG\"v&,
n,<>,\o-

Q.,"1 .k"' r, '""'"- ,,, <:,Q},fi_,0-'.).
f')\\,O:.U. .,_,,,:v\:o,>,'"'
Q, CV\"-''\,\::o llt1.-v't.vv4l>/V\."-AA-0:
o\
:.r-.r,,_
,,9))
dv.<w 't""""'
- .
(' }.."""' o.N. . .
.
Q, '\foc . ..V.\l\N\li:> X. b <:/'-'.K ,.
Q'>l'V)G-. \'V, -
220
\Mf"\!'-O'> .&_\,
1 (
'-0""-'\ ".>)col..o... O...C\.-...k
""- I> \"'""'"'"()...), IU"'-JL,_,, 1
y Q.)> "--0'"\""-QJ"\.'-<>-

\)._""' W>
.
v. '-""'-
i\"" *-o... o

221
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
155
Ond'o sol facheaba o amaecer
156
f;"
,'?o ('.)
C'\..C\'\..\hl'\."'-""'-'C


222
Ond'o sol facheaba o amaecer
157
223
Ond'o so/facheaba amaecer
l
""'' o ''''"'-"'-"&
.;._, "'""'-
"""""'' .. "'"
(\\ \ .
r.:::J '..\ "''\ Qv..)'I. \:'-Q.. /'\....-:.A. Ol..RJ\..t)r\. ..... .\q}'('
&.' o ""-'-'- """""'"'
&o. "''-k,
"-"-")\"-<>- Q.Al\:r,<>;vv&o..3
r\\("'


(
. .
.
'l<>-'1t<>- , \
<( rvv' <>
""'"" -,""'"'"
'6"-"""-""" &... """""'"'

.... , "'"'<l..'-"Gw.
224
t67
168
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
Q
6" "' Q/\ ...C'-A.r( "
Sv.."

r-K'<>-
-.
Ir
<:Eon., 9-<> O <.-OJ""- AO.. "'-'"->
't,&"-., ..
&A, _rvvW..'\.
ri _,, o'\o.>, "-""-"- U(\,,;.__,,,,._ 0"'-,,;, o!J
'\.\A)I i
""'"--o.R"-"2-<-Vv
Mx.:... N
.. t
..
.i. l 1o VCM"-'L\ o <A
225
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
"-,&,, ..
... o..&"'" ...
169

)D'o..
g .... ,,:,,_a.A, . "\'.Ql:O- hl!."\.V>
&_,""
\
l ;_,...\, ""-':- \l,"\.l.J><-h- (.01'!\AO\,,'
-. --
('\\t.o... FV'--)O ('(\.)O (.Q..o

o o-t<JL\o.NlJ::>-
""Q.
o
0 ..
226
Ond'o sol facheaba 8 amaecer
170
1
t\.NQ.A- (-fJ
8Vv--
227
Ond'o sol facheaba o amaecer
183
7 \\lo_ ' "11
r- Cl'V<\.0- d., J
Op ll-.?(>,\
.l,."''t)""'- &\ ,,
g a, """""
'"
..).._ .
"'"'Q_ou..GC<\."'-"'-"''\::.(>"-"'.. (\<>"j
:Y'<::\' /. -<.
o
... j_.,_,
d-.,u ...

&) ul,(f'"A-
- ...... (.,C\,,'"V\._c ..: _

..
228
Ond'o sol facheaba o amaecer

. -
le?- 1 . ' '- - . . '
1 ".rvoh..o...r...."- 1 O..,(.,Q..J)o,
\,,"'- <!';""J.))'<-. Q,
-i l>" "'\,o ' .
Q.,.,,,"""' \)., .. .... --w 'la".'\.= 'l.
1. <>)> &] Q;\;w,<v>J
..

('\\ <i..

,-91,_

'1
..
-l ,,..:_,.,,,,_ '\._'")" M.
""'t)"'""''&.o
oATt,oei"1\.<\J\,o.h
'
229
Ond'o sol facheaba amaecer
\ .---\", .
.
,0'().\JI.
"'-""-t>"- 1
e
18 5
J '\.\.0t ""'"- Jl. &_o_. ;)Qr(O
t)_,, Qv O
. ., , ..
o- ,J
i ' 1 1\ '
()'i,Jl,M
.


230
Ond 'o sol facheaba 6 amm1ecer
186
187
231
Ond'o sol facheaba amaecer
A

() \ 1\ ' " l ' '
C!h.\. \...,C),"-0...01 \"1\., Q_
-
No:,_
L "'"""()''"

lJJ.. .... ""-"'"""
;\" "-"''"'-
'-'"'''' ..\nort'\tvY .>.o.&.'\A.to!Y'
' r-'
232
199
Ond'o sol facheaba amaecer
200
O'>
"-'>o0
c& .. ",&.c
\)
\]) o'-'> """'"-.,""'"' ., C>...'(f "- ... a..,"
0- ""'-<>N'.Jc., 'l.o\.W'I"
l '''"''"'"''&..:,
.. .. l'
233
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
""''2>""""- M
.. &) QM_,;,._\oo-r<'
rv<o>A(:,,,_,, r o..&M, """'""'"'""
_ \..""'""-'\"'-'\ Q.
Q"-&c'., ""'-VZ""-1
Cf\ol\.
),;.,.-,,,.,_'-\L""' \o "-"lt."< o.J .
<(?, - o.. "\o .. 'l-00, !

CJ\' ocr- A C\
,.,- ..X: ... \..../\'\.o-\ o
0
{\(J . . \.
,.--..)'\o.Jo "".vTu Q ft'\NCM,,, -
&_l
t"'' """"'"',.... c:t"-" 1 .

. 1
""')o (),Ar'<\,. _ -
0 Ull\'V\.'Z_,. '
201
.. . ..
J\'-"''- a.,. cJ,.. <'>\.CX..av .
.... ,
(\, .
234
Ond'o sol facheaba o amaecer
202
f 1' "' . l. o- ' . '
\J,\.'- r'-"'-"'' '
, 1'\.o1'kAr> ..
\'-...,...,_d.._,,,, . }<.<:>-&.<:, \
\"i..&.,.,,,,,._, i \)
"'-CVV\.,% Q." "''-'- \
. h ' ).n . t.. . . .C'
l I:;>(.''-"'"'"'" -\ <l}.. Q..O)..<\<n,(I./
6,_ .
\"M. CL\ )
o ""-"-<>J\. .....
\
i a.,.._<;. -b "' \V\"-t-0 \
\.
\ \Q. Cl/\',,\:w> l\N:> &..,_ l\A.<L l\VV:. .
. (\,\,'X..\:,.,o.,...A,.'\.<N{ """'""- 1\.) \ ..
\,....w,, si.. &.:.a..
.
"""""' ::,__
i &> '\l(r'\
.1 ..
i k1 \M.g
\\\ '-111 ' ' \ ... - \.- I(\')
--- 1 ,
. . _ _ . ___ (}\ r
203
(,\') <w- ?ow Elf:i\.1..'>A"-";\
(l,\,"(QJ .9J\'\. k
o """" l q 0..0.YY .,,,,,..,_c'.<J\.,,,,,-v'Ck
a_,J..(l t)C}.
235
Ond'o sol facheaba amaecer
Jos Luces Miranda, "LA VILLA DE LA ESTRADA", El Eco de
Galicia, n 154, 7-Vl- 1885 en 176, 8-XI-1885
l.A YJL DE LA ESTRADA.
En el 8fio lB:JG el Juez <lo primt')rn in--bwcia.
dosigna,Jo eu la provincia do Pou-
tevedn1, ech:m. pi tierr..i. de 1111a
Pnada '1c cuntro :'t tra\'S do :>cciikn
tallos y pedregosos c11111iuot-1, en uu !11::::-ar ds
uU:\tro fl1'US1 no c011tiu11hi rnr ta lcsi otros
taot,os y redile!:!, iiito al redetlor de
u11a hcl'lli i ta do! l.}n l!lldi(l
nrholt!tliL dcuomitmda Uampo tlfl }t;,;fra
1/(1., !ns quo ikrn
de Co1upos. la, cnyai;
culHfa.n cu el horizout-0 Je.! E .... t.o lng-al',
:;er tan rcllncido, do ii mitc entre J;1s
juri$dicciones t1e Hea y rrabeir.-., y pern11e<:;L
por iguale8 p111'Les ln.s }JHl'rnquia:s de Fguc
:JO<\, Onzando y Ouinrnrey. 1a e11L1u.W.':'I haba
li y ah111nalla:;; t:un
lrnlcc'1n palo cnhierro !t:i:i. (fo r ,. 1111)
l;\urcl, aLatle al Ualauxlre dt1 11111> !os ha teo
lillUJH;i;\lm lnlllNCHllWti tlle IJO ltl\>l'-
l 'UJ sed ft uqnel1a C<lSa 1 1:den1-
:pre que fue1-mu pro\i1'l-OS del preciSO numera.no.
1atig;ulo dehia lit:gar ll1W1'1.ro iorqno.
8P_4ll c11cnit1.11 la.s crnica.s, t o111a11dv por gua
.-1 ramn, pP11<1lr nu 1:1 SHg'nfdo d1l a.lqni.
}llflor y tu1110 1111 haHl,a11ll\ eurLo. Cu11-
tiuu luJ.{o isu jornada. h{it:ia o! 1m corro-
deras tortuosas. fo.stonea.das do z:u zas, rnadre-
S.1.'!has y otras cnretludcra5i: y sembradas de
guijarro:- como los de l1oy dia. Ornzando nqu
una r1,blc1la 6 un riadtu(lo .Y m{is nlh uu lu
gar, iba irc;untaidu por ,Y llamand.o
la lle lo.s porros guardianes Je hlS
era8 que de un lado y otro del camino In salau
al uucucutro y aturdau uon s111:1 l'or
.:fi n, despus de m('.dia tegna g-;\\leg-a llt,g 1 La
Co11Rolrwin, uno do los lngarns cuo formaba.u
y forman ln parroq11ia. (f., comHlC8tO
lle ea.sit;1.; agn1patla.-s c11 una pla.nieie
cutintu tle col'p111t.'11ttil5 roL!c:- . Pn.1gnnt l lus
y sto8 le ;ui.1ro11 dt.:fl Cataltrn,
nno de los ms acomodados, que comerciaba
ya. eot11ces en vino y otros nnfcn'os: Emera-
d l'Wl)ida1 io dnl dd n :eiin 111\ . .:;ado,
pn'ocuple el fPfllOl' 1le qno el Juzgndu Jlanwra
Ja ah11ciu dn par1idas qtw
a(Ju morodtal>an por <d pa:-;
1
y ;.;e hicic:w aqnc!
pm::l>lo rnat.ro de y \'!l;t.ima
<le to<lrt clase de vljo1er1es su iutu-
S C'g:se por lo t,,rnt.o pre
trxtnn<lo ln. fnlrn de lo( al y comodi1lndlLi , y
tral do diH0:11iirl1t 4]11 al .i,
lo, cn t.rn otras vos:;\s1 slo eu La BNtrada
"" JHHlra hat!ar mrn una tle
bll ai1adit>rulo (JIU! htf/tfJ" no crn
.'ral1cfrr;1$, que 1."eir.v t:rtt Da J:.:.,trnla., y r0co
EL ECO __ TlE GALTC'l A,
TnClldi1ulole la c:Hf de un auw,r icano
t'n ull a. 'No nw.r .s1Lf_..;f,.cl11 voh i{i
el Jutr. (1 cle.'il-n11dar lo andado.
H. Ln E,;trada .. por qu,o lo
;:iii:datlo 6 inculto de este rnuto :-;n:.i
1'<i111mt1a:-. por /,n cuya au11:1iidad
.hnc<ln las aldeas i11modiata-"S con 8U8
sus liuorta8: J: su!-:! t3ac1lu
de U1Hlas el coUJerciante e Ja. c;isa del balcu
'1e pl-\lo. 8$te a.mutit:11110 porsoun de mu
-tilo mundo J buenas que, couocieut.lo
el \Jit!n .que so le c111,raha por la puerta, rr,1;i
hio!c del m<nlo 111 ;'1....,. cort1: . ._, co11fil'ma11<10 con la
111:1yor fn,.,scnrn del 11tUt1tJ o Jo; Ol8t lrlf'!-t :-\!I
colPg-a de La Co11sohicin, y ponicutlo {t.
nlcnrs f:n casa y per,io1rn, t'U preniio d1i lo
enn\ 1 .sin du1lo, obtuvo el cargo du procarador
tcm>o a.n1l;rn<lo.
Uua.l.ro afios m;ls tanlo, t"I pron11nci:rn1int.o
<le JS40dioca:-11u n 'tllCUH<lJuuta Dincliva,
llOmbrala por el pnl"blo y apoya.da pOl' la.
Milicia Nacional de Tabl:'irs, dest1tuyut.lo al
Aymw1mier1to residoute en t ereijo, 11omh1"a.;e
Alca lile y Cm1c1-jalts y trasl:1d:\su {1 R.,un
ila. Ja capitalitlaiJ <lid Municipio. C;tsi ;d mismo
tiempo pJ hpOfC
1\ il111i11i:straci ov de y la g_._ .
t ;tleta. cou contento de todos.
Uou ftus elemeato.s fo formnfliC poco i.
po1:0 en aquel sitio uu udco JH) h\in q111,
ha v1ni1lo
\JU hPflHOSO r11Hblo, dncluratlo \"lla
por ltP:t.I Ueerm.o de (i dti ,lulin del f>H1 1pm
c1w11ta. ya. eu el vcciuos y m{1s
habirnntes y lleYa trazas de co11ti11nar adqL
riendo mucho ma,yor tle$urro!lo.
c.sta villa cuatro le;nas al Sutlo-
Cl$lC lle S"\11thi.gtl y stis J.l Noroe . .,te th! Ponto
vcdi-a, en fono,1, t.lt> ;ruh, 1 cupfr111lo 111s 1111 un
l'ouicnll.'- y algo m{us
8nr. Forman iill:-1 1:alls
la carrctnra lu (;;1rril < y la tk
p.o Sotelo <.le Mo11t1s
1
ele !ns cuale13 la p:utc
compreudida etJtni la. Estrada.. y sillHda, est
y on construccin la f.)Ut\ ha do
unir con ::-otelo al primero dn dichos p1111t.0N.
A todoi.; vi,nti:i . RU t1mpern1.111a
110 11l1 ... 1ii111n
1
11g-n1tlHl1J,. artl 1\11 i11\ i11n1u :'. nau .
tm tl e l o . .; bo8qUtlN qnu l:t circuy1t11, l1t11 .. 1.naodo
el termmetro ceutgra<lo rl:tre los Hl y 159
cu dicb;t. y 150 20 cu el vcrnuo.
1ima ta.u uo po<lhi muos do ser f;-J...
vora.blc {t 11\ y de ello tlHu tostimvuio,
pur una 11nrtt, la g-1a11 q11n t\X:i
t cutro el 1JH11\rn tlo <ll'.fn11t:1<111cs j" ol de na-
cimieutos ( 110 llega, al JO por ll l01) y 1mr otra-,
la not,ahlc llH'jOrh\. cnu en pnchlH l'-'fWl'i
rneutau Jos eufl'IUOl:I ,euidos tic cspc
ci:\.lmente loi:; a.l'et.:tados del pecho.
236
b\1,s1 Cam10 da l'cirn, ;\si ilonomi11a.1lo por
t'll J;p; quu liq;ar !os
ll y Hi1110 du ca.hl nu:s, y b :111ua.l cln l:t Pas .
cua. don<lc sn vcritic;u1 trnla clas0 1lc tra.usac
cio11es de nv; 11110 Cilhallar, la11ar y
cPnla, JUC const:tuyeu la principol del
...-1!.;.
J);111 ,ida. i tnlts foria.-" .Y la." cin
t;11e11ta y Ulll\ dt.I <lisrrit.o rnnuicipnl.
con veinte 1Ui1S los de <..:1r1fodo y :Forc:nu,\
co1-r1..;;vondieut,..s este urtido, .Y ot1a . .; 11111-
clillS do las provi11ci as l:l- Coiuii:i y Ponte-
vedr.
Las produe.cinn1s d1I Conc(l-jO
son maz, tri:o Yino, 111ij1),
li110 cehailL, patat.a y \1.rn:n
mino::iil-S como la col, rtp(lllo, escarola,
pimientu:s, tom.1tes, etc. Es ;l\mis
mo f'xtraortlimni1lmeutc fertil frnta:oi, como
la. la en f:ll variuda1l
lia. . ..;ta g-uinila, eirn1l;1)i tic lo
(\a:-i clust!o\, ]HH'il!:I, <lnra1.110; pa
vas,
nllCCl'S U\'aS. ca,.:t.:ifia:o;, J\SH'TO:-\, t\!C.j y
annqnc. en perneiia est:ab, 1\ I limn, la lima y
la ua.ranja La. 1u1u.:.ho1
y H::I !-Mtrafia , pncs 111s river:1s tlo t'StoS:
ros . $1l eulti\o, que corno suco<le
eu las d1\ tlllla y 811:-s allw.utt'S eon
donde i;ustitn.\"c : cat-1i inlitilos f1L1111os: y
alii:;$1 podra tla.r ltq,:-ar a 1111a eousitlmal>ltJ 1.x. 1
po!"f.ut:i1t para !11ght1trra, t ' tl el
mi11onts de rca. lc.s. La, 1.az;\ y hi ptisca
sun 8huu<lirnthimas.
f,:i i mport:uir-in t>:-:t,t:\ mcrnatlo p1wcle lle
ducinrn tle 11\ de dus lio l.t.J11.
1lcroS.. u111bulaut.e; quo \'ie1w11 {t. armar tol-
(l1s en la y ior la vu11ln .
c nt.te: otros mueho :ntfonlo$ y t'fl.:'cto:-; dt>I pas,
de quince veinte cnrros de .oemill:1$ y 1los
cil'nt,;1:,: <lo mHll1t''';1., h11 c
vos, y lug-nmlncs que txitir
tnt; a otros pat'lilos, lo cnal 110 impido tI lllf)
vi1dc11to rcll1tivauu.:11te n11i111atlo <h! dem:\....;
tlbw do a. stm:111;i para aha;.;t.1duli111to il\\I
pueblo. rnimaciOu crei:c cuu.sidcra,lJlo
mcutc eu los dia8 fcsti\os , sobro todo, por lo
tocante , la ve uta. ele f1 nt;is.
,Al Nordeste, tocando la.s ltimas casas del
puol>lo, hallse cu declive, cou do ro
Ond'o sol facheaba o amaecer
}by dos 1Uf1Colos pblico:.: NI clondr. ('X
w11dc11 :!OO J.:ilg-r:un()>: 1l1
tnnwra, cn;\lro toci111ras, 1111a holl1r; 1
y\ ,1r1;1s p;111111kn;1.1 p:1ra liro1111 ' ..,.11!1<11n, 111
:-;111ic11111tt!!-I i111p11lir td y d1l p;u 1
do Santiago, no f,dta.udu una docena de
ras de las y p&se;1llo frc::ico la
1nayor i)a.rte t1el ao. uutallt'iC e.11 In. villa
trc::> tie1Hfas de ropa, 8iu co11tar algunas tlo uH:
110>1 l"ulSl.c, 1\c n}illl.l' y cini;o
uual'l cineucnta. talieruas, dos f:.briea:; 1!1
cliut:ola.to, nua e) figo111\ . ..i, dt'
ciiat.ro 6 duco (I
hu!'lpcdes , dos eu do111le se .cti\
cootitera.s. Exif3ton :ulems tlus p!a. t c1 ias
(\ois t.rcs i:nsrrnr .ts, d1
1111;t 1loce11n t! l', ,q1 teras, 1los talll'.1'l'S 1\13 cnr
.Y 6 n1
fahrim11ito 1le \",1l'ias krnt.1rias, t;inco
seis herreros, loce.ra:s y mi>jt;th:rins, <10:1
de uua c ... un g-narnieio
ll'Ti un ral11r eli> plro1 erii1.a , dn;i h 111hen1.-;. y
:u:a;;o nlgo mA$ qne n1l pt"1\s1.rnt1:.1 :1llu
ra. Tainpoco fa :1an una llutica ltin snrtiti<l
v.Lrios; acre1lit<\dus )' llll
\'1;tcn11aritt
Cu1mttl"tlJll . las dos pl.1\11.: as . ll'
has c.:omplerns, 82 uios y (H 11liiai:;, fJH(} n )
;_j .) m:'1s :1si:;te11 las parti<; nl:t.res, C.Hnp1
11111 Ja. consiihraldc cifra de :!tH de mho
Y son 1a1do .... lo:-;q111' no r1dh111 i11.-:1rn 1
(i1111, por ,drnndono y por uo h;11' '
q11i111 M: dvdiqnu i 1'11sei1;111l'"'' ektmnf ;
qne oinzea 1lc <:orn11cl1'll\:i11 .\' mor.
lulad !us J><llrns <le familia, que du! 1
oir\u. Hl\i:utida."! en \.l d 1s t, riro ni:..::at\:1
t;ui11Jic11 por ti\ 1Ullllid1i11, l1:1y ut. r as 1:aton
i1rnomplelns. On Uutm s:H:(.1dott1 que iu\ o aq1
1sc1iela poi" a\g-nn ti\mpo n:nnir ('Jl /'j
lllt:s1."l m;'1s tl1.l al11n111ns
11111dw:; du cll11s tlt.i fu1ra dtll p111Jhl11 ipu 1:.;t;
1
hn.u fL ,iail111lole1S tltJ su.s casas l.
tra<licioual cai-arela.
Co11tin1tani.
237
Ond'o sol facheaba o amaFecer
4
EL ECO DE GALIC.IA.
---------
----
II.
El distrito Municipal consta de 30000 alwas gn el estado atmosfrico. Hcia el l'oniento,
prximamente, y con todo, pasan aos otro paseo C"OU sns fentes1 sus pinares y sus
sin que ee tenga noticia de un robo mano prados: :ll U.el cual Sl-' destaca, una Ju.
armada ui <le nu homicidio. Quiera Diod pnc. gua de <lista.ncia1 ese hermoso gigante conoci.
da. decirse otro tanto el niio de 1,000! do de los gallegos lJajo el nombre de Pico S<t
Ha>3ta 1,S59 oia:;o misa eu una capilla que, ero con su capilla eu el pice S cieu <uintas
contigua la casa del hoy Illmo . .Ayuntnmicn- (fo recreo extendidas por sus faltlas. Alargando
to, llabia ,euido :'t sustituir ,la du! paseo do!:l hcia. el ocaso 6 tre
Santo, demolida por :-icnerJo 1le la Corpol'aci11 pantlo una. eminencia. divisamos vista tlc
mnnicipai. Conoc ase por la uchocacin de In pjaro la
1
Hla de Cahlns de Cuntia (Bafios do
l.'Negrina, dificultad calnn en :-<lt l'e Cuntis) nl trmioo <le un llano cultinu.lo cono
cinto .50 persona$:. incendio redujo ft pave Cillo do los C<1l'.adorea de la. Eatra<la por n.bun
SH[-1 la igle<:.ia 1lc Sao 1le Fig-ucroa, que <lame eu codornices. Enormes mo11 tai1a.'! ilo un
era la 111(1s innicdiata. E."lt.u ,.p, ;'1 a11111unt:ir la.do Y otro rucarrilau la vi1Sta que parece
Ja co11cutTCtH:1a 1lc tt Lt citaila capi\I;\., a<ii-;iuar valles y campiiias, y hiere eu lon-
101111arnlu laq;a t'nLt al afrf' lihn 111 tannnza la frtil vega de Ouzande, un puente,
fi,8ti,os
1
cue c-11 18.)7 fuf. cn11str11itla la prados un lado y otro, una robleda dando
actu:-i:l iglesia. en t!quiv:tlcncia de Ja. 1le sombra . un campo a!fomllrado de meu udo
roa, cuya atl,ocacin couscna., traslml.ntloi$C tsped y un poco ms adclrrnte,fi 1111 kilnwt.ro
ella. las efigies de sta. que c.:.oc!l.p:1rou do de ln villa otro puente, uu molino y un:\ cxten
11:1.mas y las tle In:; 'los ermitas proexistontcs; .;a. concha tic praderal) orlaJ.n>i lle sfruccs y
f:'hsia cne parn la. de hoy Jo < uf' lbo<l!cf.! qne conVicfa (i oir mnrmnrnr el
1)arn la Estta1\:\ 'le ayer era la eapilla 110 Ja chuelo que Ja cruza y entretener la vista. y la
Peregrina. ;Dcsgraciaclameutc la. multitud de memoria con el inmediato Castro de Ria! y la
gabelas qnc ag:ollian hoy este como a todos 1 tt.!1111.lllatla lorrn ilo OuimarC'y, hahmr!P
los pueUlos de Espnfia, tu. udifereuaia. relgio \ _tiempo:! prehist
1
'
1
ricos, del feu .
sa <ue empie1.a A iufcstnrnos y ms que nada, 11a!i'(1Ho rl<> la F.ilnd :'iff'{lia.. Y lh.namlo
la t'a.lta-de inici:ltiYa, hacen temer que eu mu. \ m:trc:o, i;obre un terreno ou
cho tiell\pO 110 se h:llle ('!"l-O punto ms prO\"iS dulado r('.pal'tidos en .il parroquias 5000
to de templos dornlc rernlir culto al Ilaccdor con sns i;;lesias, isns hnertas,
cementerio C<\re.<:o, siendo 1 prados, i:ius fuentes y sus bosques pola1los de
preciso ntiliz'\r los 1..le las parroquias prximas. n tea y <le onza, ontre los cuolcs serpentea u
J'ero, que mucho si la dol\ Estrada es un sim cubiertos de l'romloshla.tl y a.Uuudautes en eso.-'\
p!e anejo de In. de Ouz:rnde '/solo tiene para j los, trnchal:>. :\.11gnih't$ y sa.lmonc11, los rio::::i .liC
fia servicio un coadjutor sin dotacin? ver, Parn.tla, San Viso, Ulla, l{egueuga
La Casa Consistorial en embrin Ni otra tle S otros que atra.vcsanc.lo va.He:s, formando rc-
las mejoras indispenSa.Ulcs, pues !a qne a.i prn urnusos y ca..sca<lns1 y mo,Je1Hlo inliui1li'ul el e
seute e_xiste apernas tiene local para ln.s ofici molinos, batanes y otro3 artcfaetos, corren h
nas <lel Estado y las La coustrur..cin cia el mar bulliciosos r cristalinos.
Je las proyectadas calles t rasversales dMia indefinible on1ocin eansa cu el
desahogo al pueblo y proporoiounria. lugares {t alma el contemplar hermosas perspecfr1ras
propsito p .1t.,1 edi6oa-r una iglesia y una Ca. do una npnciU\o tanto tle
!'.la. Uonsii:;toriltl m{ls tlignaN de C'sta localitlad. permlneuUo por d quicrn Jos r umores (lo co
Tambien <"S muy necesaria. la. trai<la d e un rrieutes Y arboledas, los mil gorjeos <l e las
nrnuaut ial la.s lle Pcuar:ula,

aves, las msic:.\S lej anas de las rome;as, el


Ye111lria aminorar l<\ ne;cesidail creciente 1le estampido d e las bombaii que eu t.alcs ties
acudir por agua los que brotan en las nfne- tas acompa.fian la olevacn de los globos, Jos
descuidados. cohetes queeu todas direcciones siemlJrau t;I
...n con todo esto
1
no seria. l:\ Estrada mis- espacio dn luces de colores parecida8 es
ma, apesar de su a.lumbraclo, sus serenos, su trollas el alegrn ta.lido ele 1a..ct
pulic1a-, su rtl pblico y 1<u1 banda. de msica, panas Uist.antcs Y por ltimo las mcl :rn-
la < ne cnc:mta.sr hn.y forastero rue todo t:'li!O clicas tonadas ele los aldeanos que por mil
y mncbo m(ls lienen otras mil poblaciones. Lo senderos . la vez, cruzando bosques ;r vegas,
< ue hace e . ..: clamar rnucllos: no se qu,e tiene Ja se c11ca111inan SUR hogarc1'.
Estrada, es lo piotore1ico de sus alrededores. Cmo los forasteros uo h:m de sentirse
Al Este, robledos y pinares atravesados por :ltrnidos por una pohlacin <uu y ta11 Ya
Ja carretera y des<le la cual descbreuse, ocu. ris. iloi" encantos les ofrec.:e! Y los ltijos <lel pais
pando las Ue una elevada ,. semi- como podr.u recordarle degc)e extraas tie
circular cadena de montaas ms d veinte r:as, an .las ms favorecidas <le la. naturaleza,
parroqnias ;r cieu aldeas, ora cscomlillas sm experimentar esa solctlatl dol corazon que
butre el follaje (le los IJosqucs y do la!1 lrncrtaH les hace <le contnuo por su hog:u
eu d e3tio, ora rcsaitaodo sobre el fontlo siem- por sn ptria? 1882.
pre Yen.le de los prados y las mieses en el iu .l.ia Efitra.dn.
panorama cuya. i11 fi11idad do
no abarca. el ohser\""ador simple \ista
tollos das ni en todas las esto.cioncs, m-
tlieudo decirse nuenis . cada hora- del dia se-
(l) Vase el n11m. 164 de t11t.6 peridioo.-N. de la R.
238
J osf.; LVcEf:
Ond'o sol facheaba amaecer
Marcial Valladares, "Del apstrofo en la escritura gallega", La
Ilustracin Gallega y Asturiana, 1111, Madrid, Tomo 1, pp. 123-1 24
LA ILUSTRAOION GALLEGA Y ASTURIANA
123
Oll APOSTROFO EN LA ESCRITURA GALLm
El apstrofo, que tanto diferencia. la lengua castc-
ll"nn. d .... las griega, francesa itali&na, es una figura
ortogrficl'l quo indica la snprcsion de la vocal final de
una palabra, siguiendo otra que empieza ta.mbien por
Consisto en una virgnlilln., coma, puesta en la
parte superior del hue<:o de la vocal suprimida, y sirve
para hacer la pronuncia.cion ms delicada.
mo en nuestro ga.llego dialecto, absase, no obstante,
de esta figura, por falta, eu mi concepto, de auficientea
rcglaa que atenerse en la materia. Fijemos a.quf al-
gunas.
DEBE COLOOAnss APSTROJ'O:
1.
0
En 18.! formas enclticas int, te, ch1, lle, 1e1
cuando, dcspucs de su vocal e, sigue otrn vocal 6 h
muda. Ejemplos: Venm'k ver ven A verme.-Sen-
tat'aquf, 1rnnt:t.t'horne; sintate o.qui, eintl\te, hom
bre.-Direich'algo; dirte algo.-Dall'un bico; dle un
beso.-Sonous'o ca.so; el suceso se divulg, etc.
2.0 En los adverbios non (l), 1eica1 aeiqtu, onde,
diante, lonje1 hojt, onte y sus compuestos antonte, non-
tronte, etc. tardt, duote, 1tmprt, ja (2), y algun otro.
Ejemplos: seio'anda pouco s,egun pa.rece, anda. poco.-
Seiqu'inora eso, probablemente ignora eso.-On<l'bal
galo non canta galit1.a; en dondd ha.y gallo no canta ga-
llina.-Ond'eu eston en donde yo estoy.-Ood'irs,
h-Oi, que uon a.res? adnde ir1\s, buey, que no traba-
jes?-Dia.nt'ela; delante de ella.-Lonj'iba; ljos iba.-
Hoj 'l chora hoy llota l (3).-0nt'arda; ayer ar-
dfa.-Nontront' noite anteayer de noche.-Tard'ou
cedo tarde temprano.-Decot'alegre,
dando; siempre alegre, siempre jugando.
8.
0
En las preposiciones ck,dende1 de1gru,pra (4),
hn$lra (6), ci:nifra (6), en (7), 1obrt (8), entre antre,
(t) del apstrofo en este adverbio, elidiendo 1us
do1 letra!! llltim.M y poniendo Ja virgulilla ;. la. dert!cha de la
primera. Ejemplos: N'hai cartos. No hay diuero.-N' meu.
No es mio.-N'O raion. No es ruon.-N'o digo. No lo digo.
- N'o Mbfa. No lo saba1 etc.
(2) No siempre proced.$ en }IJ. el apstrofo, Proeede eu
e11to1 6 iguales cuos: J'andaba. Ya andabA.-J'A. vin; fil.s
,.in. Ya la vr ya las vJ.--J'boi d'ir, j'era tempo. (Puede tam-
bien e5eribirse, y con mAI aeiertri en mi opinion, ja hei d'ir
ja era tempo.) Ya he.de ir; ya era tiempo.-J'o vin; j'o11 vin.
Ya 1e, :,, \o vi y\ lait, los v!.-J'o j'o se. Ya lo
considero ya lo s. No procede ep estos otros, en los cuales
deberla escribirse: Jt1. a rulina canta. Ya la. tortoliJla. oanla.-
Ja as mo1e.a1 wan. Ya lu moteas zumban.-Ja iba A Mia.
Ya iba.:\. "fa..-Ja o 101 quenta, Ya el aol ealienta.-Ja os
trigos medran. Ya los trigoscrecen.-Ja un; ja outro. Ya uno;
ya otro.
(3) llojc, 1eguido Je los artfculo1 o, a1 ru, aa, en caao rec-
to, no admite apstrofo. Ejemplos: Hoje o meu genro, Hoy
mi yerno.-Hojo a mil\a lira,. Hoy la lira. mia.-lloje os lra-
btillo1 pn.ram. Hoy los trab:t.jot to 1Hpenden.-1Ioje a.t tram-
pM eorren. Hoy las trampu pasan,
(t) No 1i,.,mrre prceeQe en pra el apstrofo. Procede, en
mi concepto, cuanrto lu dos vocales que se encuentran et Una
mi ama rep1!tida; por ejemplo. Pr'amorlallar. Para amort .....
jar.-Pr'aquel. Para aquel y tambien, en algunos casos,
cuando la Toeal que tigua ea o; como pr'olidar. Para
dar -Pr'on da ti. Para junto A U. No procede en "t.1to1 otros:
Pra a gaita Para la g11.ila..-Pra entender; Paro. entender.-
Pra eso; pra esto Para. e.so; para eato.-Pra ichavo; Para
ochavo.-Pra i11pirte; Para o olvidar Para
otvidarll).-Pra oir T'a.ra oir.-Pra o Rei P3ra el Rey.-Pra
outro; Para otro.-Pra. un; Pa'ra uno, etc.
(5) Procede ap?11trofo en esta preposieion cuando Ju
cales que ae encttenlran es igualmeAte una miama ropetidaj
por ejemplo: Ila.strac! hastr'ali hastr'aquf. llllsta ac!; hu-
ta all!, hMtlt. Aqul. M::iA no en lo siguientu et.sos, \l otros
parecidos: II HtrB 4 nrnller; !lasta la mujer.-Uastra a voltB;
Hasta la vuelta.-lfutr& as vellrui Jb.sta la1 vieju.-Jla!rtn.
l; Huta l.-tfastra e" lta1.1ta eM>.-Hastra eu. Huta
yo.-Hastra ncfo contigo; Hasta yendo contigo.-11 .. tra o
dto; Hasta lo di.;ho.-Uastra o fin; lhsU:-el Rn.-Haetra o
home; Hasta el hombre.-Ha ..'1rll 01 nenos Hiuta los nifl.os.-
Hastra un aolo; Ha.ata uno solo, etc.
(&) Hllase esta preposieion en el mis\no eas.o que hutra.,
u! escribiremos con aps,rofo: Contr'AC4 cotl.tr'al
-guiert eontr'alr; eontr'aquJ. Contra tcA contra allt oontra
alguien; contra. allf; contra aqu. Y ain l: contra a porta'
Contra. la puerta.-Contra at loune Contra hu loaaa.-Con6
tra ellerico Contra histrieu.-Contra Jnlnidi de cousa.11
Contra infinid&d de CO!&l.-Contr&o chau Contra1 tocio.-
Contra o que t dis; Contra. lo que tu dcea.-Contra. os eegos
Contra los ciegos.- Contra un C<.intr& uno.
(7) aMe del apstrofo en esL& prepoicion1 elidiendo la
voeo.1 e 1 poniendo la virgulilla la derecha de la n, Ejem-
plos: N'a ca.mn En la eama.-N'a cua En la caaa.-
N'eat'aao. En este afto.-N'o campo En el eampo.-N'un
eattOlo En un e&atilln1 etc.
(8} Requiere apstrofo en los siguientes casos, U otros
mejantea: Sobr'aviso Sobtt aviso.-Sobr'el sobr'ela. Sabre
61 l!IObN! ella.-Sobr'e&0; aobr'eato. Sobre eso; sobre e1to.-
Sol>r'on tullo; Sobre un banquillo.-Sobr'unha pedra 8obre
ante, con (1). Ejemplos: D'a.qu pr'ali de aquf p&ra
a.JH.-D'estl\ maoeira; de esta manera.-Dend'est.n-
ces desde entnces.-Desqn'acamei; desde que gua.r-
do ctt.ma.-Eotr
1
as_frolcs1 antr'elu entre las fiores, en-
tre ellae.-Ant.'o jues ante el juez, etc.
4. En las conjunciones qiu, ora1me, anque, por-
$t 6 ai, conqtu, c<>rM, aumada, etc. Ejemplos:
Qu'ande, ou deije d'andar. Que ande, 6 deje de an-
dar (2).-0rasm'eso. En cuanto eso.-.A.oqu'aforro,
pouco Adianto. Aunque ahorro, poco
qu'es mnlo. Porque eres malo.-Porqu'o fino porte.
Porque el Rno proceder.-S'Agnrro un pan ... Si 'cojo
un p1t.lo ... -8
1
a nora empez&. Si la nuerA empiez"--
8'0 raptis berra. Si el chico grit& (3).-Con qu'hoj'au-
ganu pra unha pacha. Si ayunas hoy, g&naa para.
una gorra.-C..>m'hu d'oito. Como a.costumbras (4).
-Com'ordeo& a lei. Como previene la 1ey.-A.ae-
mad'entra, pons'. comer. Tan pronto entra, pnese
comer.
5.
0
En loe nombres, cuando Ja vocal fioa1 e1 ' 6
nntt. misma repetida lae que se encuentran. Ejemplos:
Gcnt' alegre. Gente alegre. - Hom' andas. Hombre
audaz.- Prob'imaginacion. Pobre imaginaoion. -
Nort'oscuro. Norte oecuro.-Fam'e frio. Hambre y
frio.-Noit'e dia. Noche yO.i&.-Pero en estos mismos
casos creo tn.s acertado se eecriba: Gente alegre.-
Home imaginacion.-Norte oscnro.-
Fame e frio.-Noite e dia.
239
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
6. En algunos de los nmeros cardinales, cuando
su vocal final es a, e, bien una misma repetida laa
que se encuentran en el pronombre relativo que y en
los demostrativos ot1, t6t. Ejemplos: Trint'e un;
t rint'e dous. Treinta y uo; treinta y dos.- Set'arric6-
lcs. Siete malos caballoa.-Vint'egne.,e. Veinte yeguas.
-Corent'almas. Cuarenta almas.-0 qn'escoita, de
si oi. El que escucha, de si oye (5).-Est'ardor; est'ar-
dente pasion. Este ardor esta Ardiente pasion.-
Est'outro. Este otro.-Es'ech'un ratoero. Ese es un
rAt.ero.-Ea'outro. Ese otro.
7. N u nea en los verbos debe hacerse uso del aps-
trofo, y cuando l& vocal con que termine cu&lqnicr&
de ellos sig11. uno de los artculos o, a, 01, aa, se coloca
una rayita., el trait d'union, como dicen Jos franceses,
entre el articulo y h. vocal, 6. no ser que nnga el nr ..
bo con' uno de los afijo! mti, che, lle, en cuyo caso pro--
cede el apstrofo. Ejemplos: AgArdo-o, lo aguardo,
- Lva-a. Llvala,-Qlle--0. Cjeles 6 cjeloo.-T-
maas. Tlimalas,-D1.m'o, Dil.mele, dli.melo.-Dm'a.
Dmela. - Dm'os. Dmeles, d.melos.-Dm'as.
Dmelao.- Dch'o. Te le, t.. lo da.-Dch'a. Te la
da.-Dnch'os. Te leo, t.. los da.- Dch'as, Te las da.
- Dll'o. Dsele, 6 dselo.- Dll'a. D.lels.- Dl.ll'oe.
Dseteo, 6 dselos.-Dll'&a. Dselas.
s. Cuando vocal final de una. diceion tropieza con
vocal inicial de otra y e.iguen lugo dos conson&ntes
1
de laa cuBles Ja primera es 11 en este ea.so la vocal que
se elide es la inicial de la segunda dfo ..
cion. Ejemplos: Cando'stou de chola. Cuando estor de
humor.-Ja'sbagullo. Ya Uoro.-Ja'sclarexa. Ya cla-
una piedra, etc. no en etlos otros, en loa cualet deberA
eseribise: Sobro a !lrea.. &lb!'$ la arena.-Sobro as t!bol!
Sobre \aa tabla!t.-Sobrc o larr6o; Sobro el terreno.-Sobrc
01 montes; Sobre los montes, cte.
(1) del apsttoo en esta preposicion, elidiendo sus
dot letru Ultimas 1 colocando la. virgulilla. O. la. de
la e en etos casos: cuando va seguida de lo artfculos o1 a, oa,
l!f, o de los indelnidot un1 unha, una, unhu. Ejemplo: C'o
pai;.Con el pa.dM.-C'a ai Con la madl'$.-C'o filio Don
tos hijos.-;'aa filltu; Con las hiju,-C'un; Con uno.-
C'unh11.; Con una.-C'una; Con unoa.-C'unhas; {)011 unas;
o bien'. Cr0 pai.-C-a n1.i.-C-Os 61101.-C-as fillu.-C-un,
-C-unha.-C-uns.- C- unhat.
(2) Pero si A esta conjuncion eigue el artculo neutro o, 6
alt{uno de 101 aeusativo1 01 .t, 01, .ta, M debe elidirse Ja vocal
de que. Ejemplos: Ba1,ta que o eu diga. Da.eta que yo lo di-
ga.-Quero que o veu.1 ndar. Quiero quo le, lo 'feo.tan-
dar.-Non da que a mates. No ua que la mates.-0 que os
abate l! a misuiA.-Lo que los abate es la .niseria.--0 que
38 queir11
1
que as busque. El que ll\s quiera, que laa bu1que.
Lo mitmo sucede oon las conjunciones aunque, porque, con
que, .uf qiu.
{3) No ad cuando A. la. vocal de ae 1igue el articulo neu-
tro, alguno de los ncueativos o, .t, os, &1. Ejemplos: Se o
dijo, non Jl'o on. Si lo djo, no se Jo of.-Se & uouta.n o
a.zoutan, quijaae, f:ii Ja a.iolan; si le, 6 lo azotan, quJUe.
(4) No 10 escribir!, ain embargo, com'6 OOrto; c:om'iba
dicindo; com'un. aacoquine. Como e cierto; como iba di
ciendo como uno ae Ml0b3.rde, aino como C como iba.
dicindo; como un 'acoquine.
{:t) 'l'ngaae presente lo dicho respecto de que conjuneion.
rea.- Jo.'stti. Ya est.-Non a'squece. No la olvida.
Pra'stonccs. Para estnces.-Sete'strelas. Siete est
llas.-Trist'e'smacelndo. Triste y decaido, etc.
Fuera de los indicados cosos, otros semejan
entiendo no el apstrofo y, por consiguien
y va tnmbicn de ejemplos, debemos los gallegos
cribir: Cando nrgalln.-Cando a galina.-Cando 11
ocasion.-Cando en era.-Cando vin
earavelcs ubrru.-Cando un home.-lnda. a vclla qu
ma o tnllo.-Ainde. eu estoupe.-lnda boje non
min.-Moito ngorn.- Siquera. n11tea,
Siquem esto.-Siquern hoje.- Siquern un.-De can
en cirndo.- On<la Anitn.-Ondl\ alguen.-Onda l.
Onda Ins.-(Ond'o Tio.-Ond' a fontc.-Oud'os xa
tres.-Ond'as un.-Ondtl us.
Junt& Anglo.-Junta e.quel.-Junta Eduardo.
Junt lsidro.-(Junt'o espello.-Junt'a comadre.
Junt'os netos.-Juot.'as froiuras.)-Junta Ubald9.
Junta un.-Juuf.O. uns.-Coma. antes.-Coma & ro
n' a roseiro..-<Jom& as mozas.- Coma elaa.-Co
ontc.-Coma. hirmans.-Coml\ hoje.-Comu. os ch.
rctciros.-Corun un dctantos.-Uuha nsundn.-Cn.t
aflii1os. - Cinto nrndos. - Oito arnf1as. - Primei
afan.-Segundn injoria.-Tcrceirn.
roba..-Quinto esto.-Carto nquc1.-Justo e.-Toda
faceira.--:Todo C mentira.-Todo o corp.-Todo
ollada.-Carne e sebo.--:Corpo ese
rido. - Genio nduato. - Fatiga a.Lroa. - Eso ecli'
conto.-Out.ro amor.- Andando a caza ....... Andando
dia.-Apret.a. os-dedos.-Canta o merlo.-Carga o ca
ro,.:._Casa aa fillas.-Colle a a terra.
Comprendo o ciaso.-Conta un chiste.-Corre e bri
ea.-Deijaa ir.-Deija 1tndar.-Dcra as ent ranas.
Descansa un pouco.- Dijo o out.ro.-Dorme o nena.
Erguc os ollos.-Estuvese l quieto.-Labra un pn'n,
Nace o dia.- Pasa a noite.-Pergunta a. Jan.-Pide
que queiras.-QuOOe ou vnya.-Sabe ingeniarse.
Sabe onde vai.-Saeudc a roupa.-Vena o coit.elo, et
Ultimamente, habiendo duda., la claridad; pues
apstrofo slo con la preposiciqn de es forzoso.
M.o.ncuL V .&.LL.U:>Anxs.
EPISOCIOS DE ll GUERRA OE ll INOEPEnom1: EN GlllCIA
J UAN LO<JnP.rno.
(C\llilo"'.ro 11tfo1co. )
(Conolu.!1.10,) (1)
v.
240
Cabeceiras dalgns xornais onde publicou a sa obra
ALMANAQUE GALLEGO
para 1899
POR
Manuel Castro Lpez
Con ln colaboraci n de distinzuidos escritores y artistas
A.fto II
hrPREN1A y ENCUADERNACIN DR Et Comrno EsrAROL
460-Ca/le 25 de !Jayo-468
1899

i&l"f\,t,
crom:eosreLR110
241
Ond 'o sol facheaba 6 amaiecer
IEL CORREO DE GALICIA 1
2G DE AllP.!L DE lSS5. :..,"UMERO 148.
j\-EVISTA J3EMANAL DE js-RTES Y
EL EMI G RA D
o
P ERIDICO INDEPEN DIE N TE
ORGANO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
P IUIOJom
" .. e .1.c:e1CN "
En Eitrad1 10 cntimos ejtmpu
Af'iOVI
Resto dt Espalla, 1'50 tnmesttt.
La Estrada 7 de Mayo de 1.923 --
NUM. 15; Cuba. 2'40 m. n.al ai\o. Ar
Ritman." 161.altos)
e.nUna 4 id. id, Otros paists 12
La .'IJ 0 11t(IOr,
pu etlnla!IO.
No ! t dt\ueht n los orig:nllc.'$
242
Ond 'o sol facheaba 8 amai ecer
Cabeceira do libro inJito de h1milia" de Marcial
\'dllaJar1..

,(
{m 11tiC1
j,
11""
..!?'L-w _//.m"/a.I {-/&Azr'J
p' /' n'! : [ ,' I
//f.
243
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
Copias do certificado de defuncin
244
Ond'o sol facheaba amaecer
245
Ond 'o sol facheaba amaecer
,..__ __ ._.-- :_
(c::iJ>C: ep '996US2'
8l!Ol8J!) U9!383!JlJ8:)
Leida ntregamrnte esta acta , invitadas las personas que deben sub>-
cribirla que la leyesen por si mismas, si asi lo creian conveni311'le, se
estamp en ella el sello del Juzgado municipal, .Y la jir nm on el ::/iy_z,

1
... .... . _, ...... ....... ................... .. ............... , .. ... ... .. .................... .. ... _ .. . ............... -
246
$ 311/\l:J SOl:USl83l:I
11ou.snr 30 01113l.s1N1W
Vl',IVdS3
Ond'o sol facheaba o amaiecer
247
Ond'o sol facheaba 6 amaecer
O
248
Ond'o sol facheaba 6 amaecer

249
Coleccin
Ttulos publicados:
1- Cos ps na Terra. Personalidade
e obra indita ou esquecida de Manuel
Garca Barros.
Autor: Xos Ramn Freixeiro Mato.
2- Dame a ta mn. Personalidade e
obra potica de Xos Manuel
Mosquera Carbn.
Coordenadores: M Carmen
Mosquera, Paulo Porta.
3-0nd' o sol facheaba amaecer.
Vida e obra da cantora da Ulla.
Autor: Xos Luna Sanmartn.
En preparacin:
4- Roberto Blanco Torres. Vida,
obra e pensamento.
Autores: Marcos Seixo, Beln Pazos,
Pilar Pena.