Está en la página 1de 3

(format untuk bayaran di bawah AF 96A)

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu


Senarai Penerima Bantuan Persekolahan Bagi Daerah Hulu Terengganu
Untuk Bulan Disember Tahun 2009
Bil
1

Nama/Alamat/Tempoh/
No K/P
Meriam Bt Deraman
65 Kg Kuala Dura, Jenagor
Kuala Berang
K/P: 560822115444
(Apr 09-Mac 2010)
Nur Zulainie Bt Zolkefli
No 314 Kg Batu 24,
21700 Kuala Berang
K/P: 930117-11-5540
(Apr, 2009-Mac, 2010)
Hassan Bin Musa
PT 4634 Kg Bukit Kolam,
21800 Ajil
K/P: 580331035085
(Mei, 2009-Apr, 2010)
Fauzi Bin Ngah
Kg Bukit Mok Mek, 21800 Ajil
K/P: 640108115287
(Mei, 2009-Apr, 2010)
Roha Bt Embong
16-E Kg Tok Dor,Jln Tanjung
21800 Ajil
K/P: 700131115308
(Mei, 2009-Apr,2010)
Siti Sara Bt Muda
108,Kg Teluk Kemudi,Bkt Apit
21800 Ajil,Hulu Trg
K/P: 740107115574
(Ogos 2009-Julai, 2010)
Siti Rohana Bt Diang
No 73,Kg Tasik Nesan
21800 Ajil,Hulu Trg
K/P: 931214115264
(Julai, 2009-Jun, 2010)
Daud Bin Ibrahim
29 Kg Bukit Kolam
21800 Ajil,Hulu Trg
K/P: 430823035045
(Nov, 2009-Okt, 2010

No Fail

Amaun
(RM)

21/02

RM 220.00

066-2006

RM 220.00

0239/2009

RM440.00

060-2005

RM 360.00

45/04

RM 400.00

172-2006

RM 540.00

0064-2008

RM 220.00

04-7

RM 220.00

T/Tangan
Pembayar &
Tarikh

T/Tangan
Penerima

T/Tangan
& Saksi

(format untuk bayaran di bawah AF 96A)

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu


Senarai Penerima Bantuan Persekolahan Bagi Daerah Hulu Terengganu
Untuk Bulan Disember Tahun 2009
Bil
9.

Nama/Alamat/Tempoh/
No K/P
Rahimah Bt Abd Ghani
Kg Sungai Pertang,
21700 Kuala berang
K/P: 770120066266
(Apr, 2009-Mac, 2010)

No Fail

Amaun
(RM)

048-2007

RM 180.00

Jumlah : RM2,800.00
__________________________________________
Jumlah Keseluruhan
:
RM 2,800.00_

T/Tangan
Pembayar &
Tarikh

T/Tangan
Penerima

T/Tangan
& Saksi

(format untuk bayaran di bawah AF 96A)

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu


Senarai Penerima Bantuan Persekolahan Bagi Daerah Hulu Terengganu
Untuk Bulan Disember Tahun 2009

Pengesahan Ketua Jabatan / PKMD


Saya sahkan tuntutan ini berjumlah RM 2,800.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ribu Lapan
ratus sahaja) adalah betul dan telah diluluskan untuk bayaran seperti berikut.
________________________________________________________________________
Tandatangan Penyelia & Cop :

_________________________

________________________
(T/T PKMN & Cop)

________________________________________________________________________
Maklumat Pegawai Pembayar :

__________________________
(T/T Pegawai Pembayar & Cop)

_________________________
(T/T Saksi & Cop)