Está en la página 1de 3

ADIBIDEZ 15 LEHIAKETA

ZURE AMESTUTAKO GARRAIOBIDEA Argitalpen honetan, inoiz amestu duzuen garraiobide zoroena edo dibertigarriena deskribatzeko aukera eman nahi dizuegu. Zuek nahi duzuen moduan egin dezakezue, baina adibide gisa baliagarria suertatu daiteke Xabier Mendigurenen Joxemeren ohelikopteroa eleberritxoan asmatzen den garraiobide fantastikoa XEDEA Fikzioko garraiobide baten deskripzioa egin eta harekin egin duzuen bidaia kontatu. Gure helburu nagusia izango da lehiakideek daukaten asmamena eta trebetasuna probatzea deskripzio eta baita narrazioan arloetan.

PROZEDURA Lehiakideek asmatutako garraiobidearen irudia prestatu, izenburua asmatu eta bere deskripzioa egin beharko dute. aita ere egindako bidaia kontatu ahal dute, aparailuaren ahalmenak frogatuz.

PARTEHARTZAILEAK A!"X #rograman dauden ikastetxetako kide guztiek parte ahal izango dute honetako kategoria hauetan$ %. &ategoria$ ' urtetik L.(.) *.mailara *. &ategoria$ L.(.)$ +. mailatik ,. Mailara +. &ategoria$ -. .(. eta -. .(... /. &ategoria$ (elduak

ARAUAK 0 Lehiakide bakoitzak bakar0lan bat besterik ezin izango du aurkeztu 0 Lanaren gutxienezko luzera *1 hitzetakoa izango da %. &ategorian, '1 hitzetakoa beste kategorietan eta gehienezkoa A/ orrialdearena, irudia barne. 0 Aurkeztutako lanak ondoko egitura izango du$ )zenburua -eskribapena eta narrazioa 2*1 hitz gutxienez %. &ategorian, '1 hitz besteetan3 Marrazkia edo irudia. #arte0hartzailearen datuak$ izen0abizenak, adina edo maila, ikastetxearen izena eta herria. 0 Lanak paperean 2A/ neurria3 aurkez daitezke, kasu honetan ikastetxe bakoitzeko A!"X arduradunak aldizkariaren idazlaritzara bidaliko ditu. Formatu digitalean ere bidali daitezke ondoko helbide elektronikora$ re4istaadibidez5gmail.6om Formatu hauek erabil daiteke$ 7ord, #ublisher, .pen 7riter edo .pen -ra8. ONARTZE-EPEA .nartze0epea *1%/ko otsailaren *9an amaituko da. EPAIMAHAIAREN EBAZPENA "paimahaiaren ebazpena *1%+ko Aste :antuko oporrak baino lehen ;akinaraziko da. &ategoria bakoitzeko irabazlea aukeratzean ondoko irizpide hauek kontuan hartuko dira$ -eskribapenaren originaltasuna <estuaren kalitatea kategoria bakoitzari egokituta Marrazki edo irudiaren originaltasuna #ortzenta;ea$ testua =91> marrazkia edo irudia =*1

SARIAK :arituen zerrenda eta lanak Adibidez %,. aldizkarian argitaratuko dira baita gure programako atarian ere 888.profa6ex.org ikusi ahal izango dira. :ariak emateko tokia eta data aurrez ;akinaraziko dira. )rabazle guztientzako opari sorpresak izango dira eta A!"X programako urte0erakusketan banatuko dira. AZKEN OHARRAK Lehiaketa honetan parte hartzeak lehiaketaren oinarriak eta epaimahaiaren erabakiak onartzea dakar. "ra berean, lanen gaineko egile0eskubideei uko egitea esan nahi du. Lanak Adibidez aldizkariaren artxiboaren parte izatera igaroko dira, eta argitaratu ahal izango dira une batean edo bestean ?beti ere egilea nor den aipatuta0 eta inolako ordain ekonomikorik gabe.