Está en la página 1de 14

Li m u

Ngy nay vi s pht trin ca cng ngh, i sng ca con ngi ngy c nng cao. ng thi cc ngi nh cng c ch nhn quan tm hn, c trang b nhng h thng, thit b in hin inhng mt vn t ra l: cuc sng ngy cng bn rn, trong khi li c qu nhiu thit b in trong nh hot ng ring l,khng ng b iu khin cho vic qun l ngi nh tr nn kh khn, tn thi gian, lng ph in nng cng nh tin bc. V th l mt yu cu cp thit i vi chng em sinh vin nhng ch nhn tng lai ca t nc. Trc yu cu tng v mt H thng iu khin thit b in trong nh qua internet ra i v thi thc chng em thc hin. H thng iu khin thit b in trong nh qua internet cn l mt khi nim tng i mi Vit Nam, h thng ny cha c trin khai nhiu v ph bin. i vi nhng sinh vin ngnh in t -Vin thng chng em, h thng cn dnh c s quan tm c bit. H thng thc t c xy dng da trn nhng kin thc tng hp ca chuyn ngnh in t Vin thng. V vy, vic thc hin n 1, vi ti : H thng iu khin thit b in trong nh qua internet l mt c hi rt tt cho chng em c vn dng nhng kin thc hc vo trong thc t, c rn luyn bn thn trong mi trng lm vic theo nhm. Chng em xin chn thnh cm n c Nguyn Thy Anh tn tnh hng dn v ch bo chng em trong sut thi gian lm Project 1 ny.

I.Gii thiu ti. Trc nhng yu cu cng nh thch thc trn chng em quyt nh pht trin mt h thng qun l cc thit b in trong nh t xa qua internet di dng website. Ton b h thng trong nh nh nh sng, m thanh, my iu ha, quan st an ninh, ca ng, chung... u c lp trnh c th hot ng c lp, hoc phi hp thnh mt h thng ng nht theo chng trnh lp sn hay theo iu khin t xa ca ch nhn.

H thng c th hot ng di s gim st, ty chn ca ch nhn cho tng thit b in di dng trng thi On Off hoc cng c th hot ng di dng tng ch cho tng hon cnh, thi gian khc nhau qua cc ch : Night, Morning, Outside, Vacation Cc ch hot ng ny s c thit lp trc cho tng thit b, v s hot ng theo khong thi gian c ci t bi ch nhn. Bng cc ch ny, ngi dng ch cn 1, 2 click chut l c th iu khin ton b thit b in trong nh theo tng kch bn m mnh t sn. Khng nhng iu khin c ton b h thng ngi dng cn bit c trng thi ca ton b h thng. Ngi dng s c cnh bo v an ninh, nhit , mc tiu th in nng T s c nhng bin php v ty chnh gip ngi nh tr nn tin nghi, an ton, tit kim Tt c cc yu cu trn s c thc hin bng mt chng trnh di dng website. V vi kh nng kt ni v iu khin qua Internet, gi y ngi dng s khng cn phi lo lng v ngi nh ca mnh. Ch cn mt my tnh hoc mt chic in thoi thng minh kt ni Internet thng qua mng wi-fi hoc 3G l ngi dng c th theo di v iu khin ti thit b trong gia nh mnh.

II.Phn tch chc nng 1.Yu cu chc nng M hnh lm mt thit b iu khin cc thit b trong nh qua mng internet c m hnh nh sau: Mt my server(lun bt, Ip tnh) giao tip vi mch Avr (qua cng Com) iu khin thit b in Mng internet client c trnh duyt wed: Mng internet: Mc ch l ngi ti bt k mt my no c kt ni internet l c th truy nhp vo my tnh nh v iu khin cc thit b. Do yu cu ca ti nn nhm chng em ch lm v phn mm: Thit k giao din Wed iu khin thit b trong nh.

Chc nng ca h thng: cc thit b trong nh lun c kt ni vi my ch v c kt ni internet. Ngi s dng thng qua cc thit b nh: PC,laptop, smartphone c th iu khin, gim st hot ng ca cc thit b trong nh bt c ch no c kt ni internet. Cc h thng thit b c iu khin bi chng trnh gm c: H thng iu ha khng kh: khng ch l chic my iu ha khng kh thng thng, nh cng ngh t ng ha thng minh, h thng cn c kh nng giao tip vi trm iu khin trung tm thc hin gim st v thay i tham s ca h thng cho ph hp vi thi gian trong ngy. Nhit ca phng, trng thi ca cc my iu ha lun c cp nht qua my tnh gip cho ngi dng kim sot c ci thit b. H thng iu khin nh sng: Ngoi kh nng c th bt tt theo yu cu ca ngi dng ti mt thi im nht nh, h thng cn thit lp cc ch c sn :ch i ngh, ch vng nh, ch ban m gip cho ngi s dng thit lp cho h thng chiu sng ca ton b ngi nh m khng cn phi iu chnh t n . H thng iu khin m thanh: H thng m thanh v nghe nhn c lin kt thng nht vi nhau trong ton ngi nh. Vi chc nng Clipsal Multiroom Audio System, bn c th thng thc m nhc trong phng ng, phng khch, phng n... v ngay c trong khun vin sn vn. H thng an ninh: iu khin h thng camera, smartdoor, h thng cnh bo C nhiu ch hot ng: Ch nhn ngi nh cn c th thit lp nhng ch theo s thch ring. V d mi sng n gi thc dy iu nhc du dng s c bt ln, n t tt. Khi bn i lm, ch cn bc ra khi ca v bm duy nht mt nt th ton b h thng s tm ngng hoc hot ng theo ch ci t sn. Nu bn i ngh mt, bn c th ln lch cho Home Controler bng ch "vacation", mi th u tt tr h thng an ninh, v m xung, n m s bt nh th c ngi nh. Nu c bo ng, Home Controler s bt ht n nh ng k xm nhp v t ng gi cnh bo cho ch nh. Qun l ngi dng: cho php ngi s dng ng nhp, ng xut vo h thng.

2.Yu cu phi chc nng Chng trnh: giao din thng nht, thn thin, n gin, d s dng, chnh xc v bo mt cao. Chng trnh c kh nng hot ng trn cc thit b c kh nng truy cp internet, 3G nh: PC,laptop, smartphone Thit b: gn nh, n gin, c tnh thm m, hot ng hiu qu, tit kim in, d vn hnh. Chi ph lp t v bo dng duy tr dch v thp.

3.S phn cp chc nng

Wedside iu khin

nh sng

An ninh

Nhit

m thanh

Ch

Hnh nh

-bnh nc -iu ha

-morning -vacation -dance

S phn cp chc nng

4.Biu lung d liu. 4.1.Lung d liu cp 0.

Ngi s dng

(1)

Wedside iu khin

(2)

Ngi s dng

Trong : (1):Lung iu khin t ngi s dng ti thit b thng qua wedside (2):Thng tin hin th trng thi thit b qua wedside ti ngi dng

4.2.Biu lung d liu mc 1.

Ngi dng

1
Thit b loa,i.

Ngi dng

7
Ch

8
m thanh

Camera,cng

An ninh

9 5
Ngi dng

10 6

nh sng

Hnh nh

Nhit

11

12

Tivi,my chiu

iu ha,bnh nc

S lung d liu cp 1

Trong : 1. Ngi dng iu khin la chn ch hot ng v lung bo tr li t wed ti ngi dng. 2. iu khin m thanh-bo trng thi ti ngi s dng. 3. Kim tra v iu khin h thng an ninh. 4. Lung iu khin nh sng trong nh. 5. iu khin hnh nh(thc cht l iu khin thit b hnh nh). 6. iu khin nhit trong nh thng qua thit b:iu ha,bnh nng lnh 7. Wed tc ng thit b khi thc hin vic la chn ch hot ng ca ngi s dng. 8. Wed tc ng ln loa i khi c yu cu iu khin m thanh. 9. Wed tc ng ln cc thit b an ninh khi c yu cu,tr v cc thng tin v an ninh trong gia nh. 10.nh sng c iu khin qua tc ng ca wed ln thit b chiu sng trong nh:bng n 11.Tivi,my chiu..cc thit b hnh nh c iu khin thng qua wedside. 12.Bnh nng lnh,iu ha c tc ng bi wed khi c yu cu t ngi s dng.

4.3.S lung d liu cp 3. a.S cho ch hot ng.

Vacation

Dance

1
Ch

Thit b

thit b

3
Morning

S lung cp 2 cho ch

Trong : 1.La chn ch Vacation-i ngh. 2.Ch gii tr-Dance. 3.Ch bui sng-Morning.

b.S cho nhit .

Bnh nng lnh

Nhit

iu ha

Bnh 1,bnh 2,..

i u ha 1,iu ha 2.

Trong : 1.Nhit bnh nng lnh. 2.Nhit iu ha iu khin nhit trong nh.

Ngoi cc chc nng nh trn Wedside cn c cc chc nng bo v an ton cho php qun l ngi s dng- l cc h thng ng nhp xut qun l ngi dng.

III.Phn tch thit k. Wedside thit k phi tha mn yu cu chc nng ca h thng: Wed c thit k gm phn trang dao din chnh cha y cc thng tin ca h thng cn iu khin nh: n ,qut,h thng an ninh.cc tiu dn ti cc trang iu khin theo ch lm vic. Do yu cu v tnh bo mt ca h thng cn thit k thm phn ng nhp phc ph cho ngi s dng.

1.Thit k ng nhp L phn yu cu bt buc phi c i vi wedside do tnh c th s dng phn mm iu khin cc thit b trong nh-y l ti sn c nhn ch duy nht ch nh mi c php thao tc iu khin thit b trong chnh ngi nh ca mnh,ng thi m bo tnh an ton tuyt i cho ngi s dng. Khung ng nhp s xut hin u tin khi s dng phn mm,ch khi chng ta ng nhp thnh cng phn mm mi c s dng bi ngi c cp quyn truy cp. Khung ng nhp:

2.Dao din trang ch Khi ang nhp thnh cng trang dao din chnh ca phn mm s hin ra thc hin thao tc iu khin.

Trang ch cho php hin th thng tin mt cch tng quan nht- hin th thng tin trng thi ca cc thit b trong nh nh :n ,h thng an ninh,h thng m thanh Dao din chnh a cc lung iu khin thit b trong nh :iu khin m thanh, iu khin nh sng,gii tr,kim tra nhit .iu khin-gim st h thng an ninh,a ra cc thng tin v ch hot ng nh :gii tr (dance),bui sng (morning),i ngh(vacation) Dao din trang ch cn hin th cc thng bo v nhit hin ti ca ngi nh ,thi hn s dng phn mm iu khin ca ngi c cp quyn s dng Hnh nh ca dao din chnh:

3.Dao din iu khin nh sng. Tng tc v iu khin n,iu khin nh sng trong gia nh.

4.Dao din m thanh-nhit -ch -an ninh. Dao din phn ch hot ng

Dao din phn an ninh

Dao din iu khin m thanh

IV.Kt qu t c. 1.u dim. -Wedside phn no hon thnh vi yu cu iu khin thit b trong nh. -Thc hin c mt phn yu cu ca ti l p ng yu cu v wed iu khin. 2.Nhc im. -Wed cha c a ln dng nh nhng trang wed thng thng khc. -Wed cha thc s iu khin dc thit b do cha a vo p dng thc t.