Está en la página 1de 3

Paladiums

A partir de les 12 de la nit, mini festa al Paladium. Festa personal. (11/12/06)