Νοτηινγ Περσοναλ

Σχορε

Πατ Μετηενψ∍σ Σολο

∆ον Γρολνιχκ
Τρανσχριβεδ βψ Γαβριελ ∆αϖιλα

Γ −7

b
&bb

Γυιταρ

b
&bb

4
4

Ó œ n œ œ œ œ œ œ œ œ n ˙ œ . œj n œ œ
Ó
nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ

j ‰ jnœ
œ. nœ œ

7

j œ œ œ œœœ
nœ œ
œ. nœ œ

nœ œ œ œ

Χ −7

b
& b b Œ ‰ j‰ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
11

Ó

œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ
Φ7

Γ −7

b ‰ j‰ j‰
j
b
j
j
b
&
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

Ε7

j
j
œ
œ
œ
œ
œ

15

Ε

b7

∆7

b j
& b b œ œ b œj œ œ

œ. œ bœ œ œ œ
J
œ bœ œ œ
19
Γ −7
œ œœ œ œ
œ
œ
œ
œ œœ J J J J
bb
j
j
œ
œ
œ
‰ j jœ œ œ œ J J J J

& b
œ
œ
œ
œ
23
Γœ−7

& b
bb

œ œ œ
Œ

œœ œ
œ

Ó

œ œ œ nœ

nœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ

Œ

27

bb n œ œ œ œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ ‰ b œ n œ œ n œ œ œ b œ b œ n œ
b
&
#œ nœ œ œ #œ œ nœ œ nœ ‰

31

Γαβριελ ∆αϖιλα

2

ΤΙΤΛΕ

Χ −7

bb ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ j
j œœ
b

&
œ J J J
œ
œ
œ
œ
J
œœ

35

Φ7

Γ −7

b
& b b œ #œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ

Ε7

œ œ
œ œ

œ
œ
œ
œ

39

Ε

b7

∆7

bb b n œ ‰ Jœ œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ n œ b œ b œ œ n œ
œ œ #œ œ œ nœ nœ
&
œ
œ
œ œ
œ

43

Γ −7

œ
œ œ
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
& b

œœ

œ œ
Œ ‰ J

47

Γœ−7

œ œ œ

b J
&bb ‰ Œ

œœ œœ œ
J J

œ œ œ œ œ œ
J
J

œ œ œ œ œ
b J
J
&bb

œ œ œ œ œ œ
J
J

œœ œ œ œœ

51

œ œ
œ œ

œ œ œ œ œ

55

Χœ−7

b
&bb

œ œœ œ œ œœ œ
J J
J‰Œ

œ œ nœ œ œ bœ œ bœ œ
œ
œ œ nœ bœ œ

59

Γ −7

Φ7

Ε7

œ
œ nœ œ œ bœ œ
œ
bb œ œ œ œ œ n œ œ œ n œ b œ œ b œ œ œ n œ b œ n œ
b
œ
œ
œ nœ œ nœ bœ
& b

63

Ε

b7

ΤΙΤΛΕ

3

∆7

bb b b œ œ n œ œ b œ œ n œ œ n œ œ œ œ œ œ b œ œ # œ œ œ œ n œ œ œ œ œ n œ # œ b œ œ œ n œ
&
œ

67

Γ −7
3

œ Jœ œ b œ œ œ3œ
œ
œ
bb
j
j
œ
œ
œ
Œ‰

& b # œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ J J J J
œ
71

œœœ œ œ œ