Está en la página 1de 1

CHARLA INFORMATIVA

A REFORMA DAS PENSINS


Como nos afectarn os lt mos cam! os le" slat #os$ %&e s 'n f ca (&e non se #an act&al )ar co IPC$ Cam! a a cot )ac *n$

+OVES ,- DE NOVEM.RO /S ,0120 H NO CENTRO SOCIAL DE .ARRANTES


INTERVIR/N

Enr (&e O&! 3a La'o1


Mem!ro 4e ANOVA e Concelle ro en R !a4&m a.

+&r"o C5arl6n Tr 'o1


Asesor F scal e Tr !&tar o 7 Mem!ro 4e ANOVA1

VEN E INFRMATE